Mechanizmy powstawania bólu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizmy powstawania bólu"

Transkrypt

1 Małgorzata Malec - Milewska Mechanizmy powstawania bólu Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP RYNIA

2 Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym z aktualnie występującym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek, albo też odczuciem opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. International Association for the Study of Pain, 1979

3 Proces nocycepcji KORA MÓZGOWA PERCEPCJA MODULACJA WZGORZE WDR PRZEWODZENIE DRG TRANSDUKCJA Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

4 BÓL RECEPTOROWY NIE-RECEPTOROWY normalny" ( somatyczny, trzewny ) FIZJOLOGICZNY KLINICZNY NEUROPATYCZNY PSYCHOGENNY Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

5 Ból ostry funkcja ostrzegawczoobronna terapia uśmierzenie bólu Ostry ból, występujący w czasie urazu lub choroby, inicjuje odpowiedź układu nerwowego ( zmiany w krążeniu oraz oddychaniu ), która pomaga utrzymać ustrojowi homeostazę w okresie rozwoju procesu patologicznego, a celem jest przystosowanie organizmu do działań o charakterze walki lub ucieczki ". Jednakże utrzymywanie się tych zmian przez dłuższy okres czasu (brak uśmierzenia bólu), jest przyczyną występowania wielu powikłań. wg. Wordliczek J.

6 USZKODZENIE TKANEK BÓL KLINICZNY ZAPALENIE ZAPALENIE NEUROGENNE SENSYTYZACJA OBWODOWA HT- nocyceptory LT nocyceptory AKTYWACJA ZAKOŃCZEŃ WSPÓŁCZULNYCH SENSYTYZACJA OŚRODKOWA neuronów OUN aktywacja motorycznych neuronów Mózg generowanie zachowań i odczuć bólowych Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

7 kora mózgowa wzgórze I II III IV V VI VII IX C Ad VIII Róg przedni Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

8 Inhibitory aktywacji cytokin TNF IL-1 PG DRG PG SP NO EAA Nocycepcja w OUN agoniści receptorów opioidowych NO Aktywatory Endogennego Układu układu A-N NA EAA PG SP EAA antagoniści receptora NMDA ekspresja Mg ++ Mg MgSO4 MgSO4 ++ NO SP PG mglur Blokery VOCC PG PLC PG DAG PKC IP3 RE Inhibitory COX AA Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007 genów depolaryzacja Ca Inhibitory NOS NO EAA Blokery Blokery NO kanałów NO VOCC Na + droga rdzeniowo-wzgórzowa

9 Ośrodkowa sensytyzacja DRG A d C SP EAA NMDA mglur mglur NMDA mglur ekspresja genów NMDA NMDA NMDA Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

10 ZMIANY NEURO- ENDOKRYNNE Uraz ZMIANY BEHAWIORALNE POBUDZENIE UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO UŁATWIENIE TRANSMISJI INFORMACJI NOCYCEPTYWNEJ ZASTÓJ w KRĄŻENIU ŻYLNYM ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH ISCHEMIA MIĘŚNIA SERCA ROZWÓJ NADWRAŻLIWOŚCI OBWODOWEJ ( w ranie ) UNIERUCHOMIENIE UPOŚLEDZENIE WENTYLACJI PŁUC ZALEGANIE WYDZIELINY w DROGACH ODDECHOWYCH BÓL WIEŃCOWY ZMIANY NEURO- PLASTYCZNE w O.U.N. NIEDOTLENIENIE OBWODOWA HIPERALGEZJA ODRUCHOWY WZROST NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO obrona mięśniowa ZMIANY NEUROHUMORALNE DEPRESJA NIEDODMA LĘK BEZSENNOŚĆ BEZRADNOŚĆ ZAPALENIE PŁUC Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

11 Ból przewlekły Nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej Ze względu na charakter i objawy jest chorobą samą w sobie Wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne Leczenie bólu Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

12 BÓL PRZEWLEKŁY: RODZAJE BÓLU kryterium miejsca powstawania RECEPTOROWY: NIERECEPTOROWY: Choroba zwyrodnieniowa Osteoporoza Ból naczyniowy Bóle głowy Bóle trzewne Ból nowotworowy Fibromialgia? Neuropatyczny Psychogenny Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

13 Rodzaje bólu Receptorowy Zapalny Devor Textbook of Pain 1999 Dellemijn P. Pain 1999 Neuropatyczny Neurogenny Deaferentacja CRPS - ZWBM

14 Ból neurogenny z komponentem receptorowym i zapalnym ucisk korzenia (protruzja krążka międzykręgowego) półpasiec Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

15 Ból neuropatyczny z deaferentacji polineuropatia cukrzycowa neuralgia popółpaścowa awulsja splotu ramiennego przetrwały ból pooperacyjny ból fantomowy ból ośrodkowy Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

16 Ból przewlekły receptorowy Choroba zwyrodnieniowa Osteoporoza Ból naczyniowy Bóle głowy Bóle trzewne Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

17 Ból receptorowy Ból Modulacja wstępująca Modulacja zstępująca Róg tylny Drogi rdzeniowowzgórzowe Zwój rdzeniowy uraz Nerw obwodowy Obwodowe nocyceptory Tortora G, Grabowski SR. Principles of Anatomy and Physiology. 10th ed.2003

18 Unerwienie stawu Torebka stawowa Ścięgna Więzadła Błona maziowa Okostna Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

19 Unerwienie stawów Włókna: B (10%) A, Ad (20%) C (70%) 80 % zakończeń włókien C to śpiące receptory Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

20 BÓL PRZEWLEKŁY - RECEPTOROWY ZAPALNY uszkodzenie tkanek Kolzenburg M. IASP Nicea 2000 odczyn zapalny mediatory stanu zapalnego - obniżenie progu pobudliwości nocyceptorów - sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców - aktywacja śpiących receptorów - pączkowanie nowych włókien Właściwości nocyceptorów wracają do normy po wygojeniu tkanek!!

21 Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007 Ból receptorowy - choroba zwyrodnieniowa stawów. Osteoartroza (OA) Polega na postępującej utracie chrząstki stawowej, której towarzyszy niedostateczna odbudowa chrząstki, przebudowa podchrzęstnej warstwy kości oraz tworzenie się osteofitów.

22 Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007 Choroba zwyrodnieniowa stawów - epidemiologia Ponad 60% osób > 35 roku życia skarży się na okresowe dolegliwości stawowe 10% osób > 55 roku życia cierpi na OA kolan -1/4 - ciężkie upośledzenie, odsetek większy niż w jakimkolwiek innym zespole chorobowym U 75% osób > 70 roku życia występują radiologiczne objawy OA

23 Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007 Ból neuropatyczny - ból zainicjowany lub spowodowany pierwotnym uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego Ból neurogenny: tylko w zasięgu uszkodzonego nerwu zaburzenia czucia mogą nie występować charakter przejściowy Ból neuropatyczny utrwalony z deaferentacj: charakter trwały dolegliwości poza zasięgiem uszkodzonego nerwu ból w obszarze hypoestezji Wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe: odruchowa dystrofia współczulna kauzalgia Ból ośrodkowy: Rdzeniowy Wzgórzowy

24 Przyczyny kliniczne bólu neuropatycznego Obwodowe przyczyny Uraz np. zabieg chir., ucisk nerwu, amputacja Zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, mocznica, ch. nowotworowa Zakażenia np. Herpes zoster (półpasiec), HIV Toksycze - np. chemoterapeutyki, alkohol Zaburzenia naczyniowe np. toczeń rumieniowaty, zap. guzkowate tętnic Niedobory odżywiania np. awitaminozy: niaciny, tiaminy, pyridoksyny Bezpośredni wpływ nowotworu np. przerzuty, naciekanie Ośrodkowe przyczyny Udar mózgu Uszkodzenie rdzenia kręgowego SM Guzy OUN Wall PD, Melzack R (Eds). Textbook of pain. 4th Ed. 1999; Galer BS, Dworkin RH (Eds) A clinical guide to neuropathic pain. 2000: Woolf CJ et al. Lancet. 1999;353:

25 bóle poprzedzające czynniki psychiczne, stres skłonność genetyczna plastyczność neuronalna miejsce uszkodzenia czynnik uszkadzający wiek Dobrogowski J, Wordliczek J. Leczenie bólu, 2007

26 Ból neuropatyczny neuron AUN B A DRG Ból samoistny C Efapsy alodynia, ból zależny od ukł. współczulnego wg. Dobrogowski J, Wordliczek J

27 Ból neuropatyczny Złożony mechanizm powstawania NGF NGF NGF NGF Kanały Na TTX -R NGF NGF NGF Patologiczne unerwienie współczulne efapsy Kanały Ca VSCCs Neuron nieuszkodzony Wzgórze Kora DRG RT Sensytyzacja Facilitacja Aktywność samoistna Osłabienie zstępujących mech. kontroli: GABA NA, 5-HT3 Cholinerg. Opioidy CCK -B wg. Dobrogowski J, Wordliczek J

28 ... prawo do ulgi w cierpieniu jest jednym z podstawowych praw człowieka, konieczne jest zatem uświadomienie społeczeństwu, że ma prawo oczekiwać od personelu medycznego wypełnienia tego prawa... Pacjenci i ich rodziny powinni być poinformowani, że ból może być skutecznie i bezpiecznie leczony. (poziom I, wg. EBM)

29 BÓL jako PIĄTY PARAMETR ŻYCIOWY W 1995 roku, Amerykańskie Tow. Bólu uznało ból za piąty parametr życiowo-ważny Gdyby ból oceniać z takim samym zapałem jak inne parametry życiowe, byłoby dużo większe prawdopodobieństwo, iż byłby on prawidłowo leczony. Należy szkolić lekarzy i pielęgniarki, by traktowali ból jako parametr życiowy Jakość opieki polega na tym, by ból mierzyć i leczyć brak bólu ból nie do zniesienia Dr James Campbell Przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Badania Bólu

30 Przyczyny bólu przewlekłego podatność i oporność na wszelkie formy leczenia w tym leczenia opioidami Choroba zwyrodnieniowa stawów Bóle krzyża Choroby reumatyczne Bóle naczyniowe Bóle trzewne (np. PZT) Ból neuropatyczny Fibromialgia Bóle krocza? Bóle psychogenne wg. J. Wordliczek

31 Wielokierunkowe leczenie bólu przewlekłego FARMAKOTERAPIA: ustalenie skutecznej kombinacji leków: testy farmakologiczne W wybranych przypadkach BLOKADY i NEUROLIZY ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE Dekompresja Neurodestrukcja Neurostymulacja REHABILITACJA dążenie do uzyskania samowystarczalności poprawa jakości życia TENS, EAK mobilizacja zstępujących mechanizmów kontroli bólu TERAPIA PSYCHOLOGICZNA modulowanie pamięci bólowej J. Wordliczek, J Dobrogowski, Leczenie bólu, PZWL Warszawa, 2007

32 Pamiętaj!!! o odmienności leczenia różnych zespołów bólu przewlekłego

Ból (dolor) Leki przeciwbólowe. Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Analgetyki

Ból (dolor) Leki przeciwbólowe. Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Ból (dolor) Analgetyki Ból (dolor) Leki przeciwbólowe Analgetyki To nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu. Jest doznaniem czuciowym powstającym wówczas, gdy mechaniczne,

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 15

Studia Medyczne Tom 15 Studia Medyczne Tom 15 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 15 Q U A R T E R LY July September Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

sygnałami chemicznymi

sygnałami chemicznymi Działanie mózgu jest podstawowym i najwaŝniejszym aspektem fizjologicznym, który odpowiada za róŝnice między ludźmi a innymi gatunkami. Zaburzenia funkcjonowania mózgu, niezaleŝnie od ich pierwotnego czy

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego?

Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego? Jak radzić sobie z bólem w przebiegu szpiczaka mnogiego? Michał Graczyk Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Co to jest ból? Ból jest subiektywnym, przykrym

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Choroby układu mięśniowo szkieletowego pracowników zatrudnionych przy ręcznym przenoszeniu ciężarów. Lek. med. Marek Andrzejewski

Choroby układu mięśniowo szkieletowego pracowników zatrudnionych przy ręcznym przenoszeniu ciężarów. Lek. med. Marek Andrzejewski Choroby układu mięśniowo szkieletowego pracowników zatrudnionych przy ręcznym przenoszeniu ciężarów 09.04.2014r Lek. med. Marek Andrzejewski Ręczne prace transportowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki

Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki ozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... 3 Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki Alessandra Graziottin Center of Gynecology

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 27/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie Tomasz Litwin 1, Anna Członkowska 1, 2 1 II Klinika Neurologii,

Bardziej szczegółowo

Idiopatyczny przewlekły kaszel przesłanki dotyczące leczenia gabapentyną

Idiopatyczny przewlekły kaszel przesłanki dotyczące leczenia gabapentyną PRACE POGLĄDOWE Borgis REVIEW PAPERS Anna Staniszewska 1, 2, Bożena Tarchalska-Kryńska 1 Idiopatyczny przewlekły kaszel przesłanki dotyczące leczenia gabapentyną Idiopathic chronic cough successful of

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: bóle stawów, choroba zwyrodnieniowa, reumatyzm tkanek miękkich, układowe choroby tkanki łącznej, zespoły paranowotworowe

Słowa kluczowe: bóle stawów, choroba zwyrodnieniowa, reumatyzm tkanek miękkich, układowe choroby tkanki łącznej, zespoły paranowotworowe Postępy Nauk Medycznych, t. XXIV, nr 5, 2011 Borgis *Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska Bóle stawów u osób w wieku podeszłym Joint pains in elderly people Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy )

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Anna Ewa Krysicka BADANIE PODMIOTOWE = WYWIAD CHOROBOWY Składa się z: głównych

Bardziej szczegółowo

Avicenna Klinik. Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego. Dla przyszłości bez bólu

Avicenna Klinik. Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego. Dla przyszłości bez bólu Avicenna Klinik Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego Dla przyszłości bez bólu Medycyna powinna poznawać przyczyny chorób i zdrowia. Avicenna (980-1037) Wprowadzenie Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y Wpłynęło: 19.11.2007 Poprawiono: 23.11.2007 Zaakceptowano: 26.11.2007 Bóle głowy The headaches Iwona Filipczak-Bryniarska 1, Jarosław Woroń 2, Jerzy Wordliczek 1 1 Klinika

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ OPARTA NA PATOFIZJOLOGII

PROFILAKTYKA ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ OPARTA NA PATOFIZJOLOGII JAN TATOŃ PROFILAKTYKA ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ OPARTA NA PATOFIZJOLOGII PROPHYLACTICS OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME BASED ON PATHOPHYSIOLOGY WYKŁAD KLINICZNY Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej, Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY W CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska Instytut Pomnik Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu: Język wykładowy: Nazwa oraz dane teleadresowe jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:

Bardziej szczegółowo