ANGIO TK NACZYŃ MÓZGOWYCH metodyka badania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANGIO TK NACZYŃ MÓZGOWYCH metodyka badania"

Transkrypt

1 ANGIO TK NACZYŃ MÓZGOWYCH metodyka badania / konfrontacja pracy radiologa i wymagań neurochirurga / Wiesław Pawlik Zakład Radiologii Skawińska 8 Pracownia TK 2 - ZDO Szpital Uniwersytecki w Krakowie RWS ` KRAKÓW r.

2 ?

3 Anomalie rozwojowe naczyń OUN Tętniaki wewnątrzczaszkowe Naczyniaki tętniczo-żylne Naczyniaki jamiste Naczyniaki kapilarne (teleangiektazje) Przetoki tętniczo-żylne Naczyniakowatość twarzowo-mózgowa (choroba Sturge-Webera) Przetrwałe przetoki tętniczo-tętnicze Naczyniaki żylne

4 Objawy kliniczne:

5 * nagły ból głowy podejrzenie SAH z pękniętego tętniaka: * obj. oponowe * zab. świadomości * neurologiczne obj. ogniskowe Objawy z ucisku struktur przylegających: * zaburzenia widzenia (t. oczna) * porażenie n. III (ACoP) * niedowład kończyn, zesp. pniowe (BA) * zawał mózgu/móżdżku * obj. ciasnoty śródczaszkowej

6 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PATOLOGII NACZYŃ MÓZGOWYCH Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) tzw. złoty standard Angiografia tomografii komputerowej ( angio TK ) Angiografia rezonansu magnetycznego (MRA)

7 DSA 2D 3D

8 angio TK metoda z wyboru w SAH i badaniach przesiewowych: duża dokładność diagnostyczna skrócenie czasu diagnostyki zmniejszenie ryzyka badania Angiografia DSA: przypadki niepewne i trudne diagnostycznie oraz leczenie!!!!

9

10 Tętniak definicja ograniczone uwypuklenie tętnicy lub jej rozszerzenie powstające w wyniku działania sił hemodynamicznych na osłabione lub zmienione urazowo naczynie defekt budowy ściany wewnętrznej tętnicy, najczęściej w miejscu rozgałęzienia naczynia (np. niedobór lub nieprawidłowy prokolagen III lub elastyna), zwłaszcza uszkodzenie błony sprężystej wewnętrznej (np. w przebiegu miażdżycy) stan zapalny ściany naczynia (np. podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia)

11 Tętniaki wewnątrzczaszkowe (1) 75% wad naczyń mózgowych Najczęstsza przyczyna (>80%) SAH 2-10,6% populacji K : M = 3 : 2 w kategorii wiekowej <40 lat więcej M

12 Tętniaki wewnątrzczaszkowe (2) 20% z nich ulega pęknięciu W Polsce rocznie ok / krwawień z tętniaków ok % chorych tętniaki mnogie (2 w 75%; 3 w 15%; >3 w 10%)

13 Tętniaki budowa Szypuła Worek

14 Tętniaki budowa w miejscu szypuły brak błony mięśniowej oraz wewnętrznej warstwy błony sprężystej; worek tętniaka poszerzona, zeszkliwiała błona wewnętrzna; od zewnątrz przydanka kontinuum z błoną zewnętrzną tętnicy, na której jest osadzony ; Ściana tętniaka workowatego typowo cienka i przezierna; z wiekiem w ścianie tętniaków zmiany miażdżycowe, w świetle często skrzepliny (przyścienne, zatykające), z czasem włókniejące tętniak o wyglądzie spoistego, guzowatego tworu.

15 Tętniaki wielkość Małe: do 10 mm; Średnie: mm; Duże: >20 mm; Olbrzymie: >25 mm (skrzepliny przyścienne!) tętniaki Charcota-Boucharda (mikrotętniaki, tętniaki prosowate): liczne, drobne, <3 mm uwypuklenia ścian niewielkich gałązek (śr nm) tętnic mózgu, występują w okolicy jąder podstawy (skorupa, wzgórze, most, móżdżek, płaszcz mózgu) rola nadciśnienia tętniczego?

16 Tętniaki morfologia Workowate (częste) ( saccular aneurysms ) Wrzecionowate (znacznie rzadsze) ( fusiform a. ) Prosowate ( miliary a. )

17 TĘTNIAKI - rodzaje

18 Tętniaki workowate / przyczyny / wrodzone nieprawidłowości budowy ściany tętnic warunki hemodynamiczne w rozwidleniu tętnic, asymetria rozwojowa koła tętniczego Willisa rodzinne występowanie czynnik genetyczny pęknięcie r.ż, gdy rozmiar ok mm średnica a SAH przyścienne skrzepliny (tętniaki duże (16-25 mm) i olbrzymie (>25 mm)) tętniaki mnogie 15-20% (2 75%, 3 15%, >3 10%)

19 Tętniaki workowate Lokalizacja: 97% ACoA (21-38%) 3% tętnice obwodowe ICA (24-34%) MCA (17-21%) BA (10%) ACA (2-3%)

20 Tętniaki wrzecionowate odcinkowe poszerzenie tętnicy mózgu o nieregularnym, esowatym kształcie podeszły wiek etiologia miażdżycowa ściana tętniaka nie zawiera zwykle wewnętrznej błony sprężystej, a w błonie środkowej zanik i zwłóknienie lokalizacja: BA, ICA, MCA; rzadziej: początkowy odcinek PCoA, tętnicy naczyniówkowej przedniej i tętnicy ocznej lejek Saltzmana

21 Tętniaki wrzecionowate rzadko są źródłem SAH częściej skrzepliny w ich świetle zakrzepica tętniaków wrzecionowatych tętnicy podstawnej prowadzi zazwyczaj do zawału pnia mózgu i/lub móżdżku duże tętniaki BA uciskają pień objawy tzw. zespołów pniowych

22 PRZYKŁADY

23 Anatomia ICA

24 Anatomia ICA

25

26

27

28

29 3D DSA Hryc.mpg

30

31

32

33

34 Ryzyko pęknięcia tętniaka Tętniak wlk. 3-5 mm 25% * 6-10 mm ok. 41% mm ok. 87% >15 mm ok. 100% * < 3 mm minimalne ryzyko SAH

35 Dolichoectasia vertebrobasilaris szczególny typ tętniaka wrzecionowatego tętnica podstawna (często także dystalny lub inny odcinek t. kręgowej) znacznie wydłużona, poszerzona, kręta jej światło nierówne, nieproporcjonalnie wąskie w stosunku do ogólnej szerokości naczynia (masywne skrzepliny przyścienne, często zwapniałe)

36 Tętniaki septyczne, mykotyczne rzadko obwodowe tętnice mózgowia zwykle mnogie zatory bakteryjne lub grzybicze (bakteryjne/grzybicze endocarditis) często pękają (szybkie powiększanie) przypadki samoistnego zanikania

37 Tętniaki pourazowe wtórne zmiany naczyniowe Tętniaki prawdziwe Tętniaki rzekome (uszkodzenie naczynia, skrzep zamykający, w trakcie organizacji powstaje lakuna)

38 Malformacje naczyniowe A malformacja tętniczo-żylna B malformacja żyły Galena C przetoka tętniczo-żylna D malformacja włośniczkowa E malformacja żylna F naczyniak jamisty Osborn A.G. : Diagnostic Cerebral Angiography. Lippincott1999

39

40 AVM skala Spetzlera-Martina: Skala Spetzlera-Martina Kryterium Punkty < 3 cm 1 Średnica 3 6 cm 2 > 6 cm 3 Umiejscowienie Obszar nieistotny czynnościowo Obszar ważny czynnościowo 0 1 Żyły drenujące Powierzchowne 0 Głębokie 1

41 Prawo Laplace a napięcie ściany naczynia jest wprost proporcjonalne do iloczynu ciśnienia rozciągającego ścianę naczynia i promienia jego przekroju

42 Czynniki ryzyka nadciśnienie tętnicze miażdżyca palenie tytoniu nadużywanie alkoholu i narkotyków (kokaina) obciążony wywiad rodzinny (cz. genetyczne) wielotorbielowatość nerek typu dorosłego koarktacja aorty zespół Marfana zespół Ehlersa-Danlosa NF typu I

43 Powikłania po pęknięciu tętniaka (1) niedokrwienie mózgu bezpośrednio po incydencie SAH lub, częściej, po 4-12h od wyst. objawów lub po leczeniu operacyjnym (skurcz naczyń; hipowolemia; spadek ciśnienia perfuzji mózgowej) ponowne krwawienie z tętniaka reżim łóżkowy po pierwszym epizodzie! krwiak śródmózgowy

44 Powikłania po pęknięciu tętniaka (2) powikłania ogólnoustrojowe: - zawał serca / arytmie - obrzęk płuc - krwawienie z GOPP wodogłowie u 20% chorych w ciągu kilku dni od wystąpienia SAH ostre wodogłowie, u dalszych 10% chorych rozwija się ono w ciągu miesięcy lub lat padaczka możliwa w każdym okresie po SAH

45 Ocena kliniczna SAH klasyfikacja Hunta i Hessa (1968) I lekkie bóle głowy, całkowicie zachowana świadomość, nieznaczne obj. oponowe, brak obj. ogniskowych; II silne bóle głowy, wyraźne obj. oponowe, możliwe porażenia nn. czaszkowych bez innych obj. ogniskowych, świadomość zachowana; III senność, zamroczenie, silny zespół oponowy i ewent. lekkie obj. ogniskowe; IV głębokie zab. świadomości, wyraźny niedowład połowiczy, zab. wegetatywne; V śpiączka, zab. wegetatywne, sztywność odmóżdżeniowa.

46 Objawy kliniczne SAH TK SAH nie Punkcja lędźwiowa tak angio TK Tętniak nie DSA tak leczenie

47 Diagnostyka obrazowa Dlaczego angiografia TK? naczyń wewnątrzczaszkowych

48

49 Oczekiwania neurochirurga od prawidłowo przeprowadzonych badań angio TK (1) lokalizacja tętniaka! wielkość szyjki tętniaka!! obecność uwapnionych zmian miażdżycowych w szyjce tętniaka i w naczyniu skąd wychodzi tętniak!!! czy z worka tętniaka odchodzą inne naczynia!!!!

50 Oczekiwania neurochirurga od prawidłowo przeprowadzonych badań angio - TK (2) w przypadku tętniaka t. ocznej jaki jest stosunek szyi tętniaka od wyrostka pochyłego przedniego próba oceny skurczu naczyniowego / asymetria szerokości naczyń /

51 SEKWENCJE W BADANIU angio - TK (1) MIP (maximum intensity projection) projekcja największych intensywności MPR (multiplanar reformated reconstruction) rekonstrukcja w dowolnej płaszczyźnie, umożliwiająca ocenę przekrojów naczyń, mięśnia sercowego, zastawek serca VR (volume rendering) rekonstrukcja objętościowa, umożliwiająca uzyskanie trójwymiarowych obrazów, pozwalające na odwzorowanie stosunków anatomicznych, SSD (shaded surface display) rekonstrukcje powierzchniowe, w których obraz tworzony jest z powierzchniowych pikseli o największym stopniu pochłaniania

52 ZAKRES BADANIA

53 kontrast

54 1,7 1,7mm / 16 G 1,5mm / 17 G 1,3mm / 18 G 1,1mm / 20 G 0,9mm / 22 G przepływ 196ml/min 133ml/min 103ml/min 67ml/min 42ml/min / popielaty/ /biały/ /zielony/ /różowy/ /niebieski/

55 SEKWENCJE W BADANIU angio - TK (2) 1. topogram 2. badanie przeglądowe 3. recon angio TK cieńkie warstwy - w zależności od posiadanego sprzętu - /po kontraście/ 4. rekonstrukcje MIP płaszczyzna czołowa 5. rekonstrukcje MIP płaszczyzna poprzeczna /axialna/

56 SEKWENCJE W BADANIU angio - TK (3) 6. rekonstrukcje MIP płaszczyzna boczna 7. rekonstrukcje MIP płaszczyzna obrotowa boczna 8. rekonstrukcje MIP płaszczyzna obrotowa poprzeczna axialna 9. rekonstrukcja VTR płaszczyzna obrotowa boczna 10. rekonstrukcja VTR płaszczyzna obrotowa poprzeczna /axialna/

57 badanie musi być przeprowadzone w pełnym komforcie oddechowym!!!

58 Rozpoznawanie: Objawy kliniczne: - bezobjawowe! - podejrzenie SAH pękniętego tętniaka: * nagły ból głowy * obj. oponowe * zab. świadomości * neurologiczne obj. ogniskowe Obrazowanie: 1. Metody bezpośrednie: - angiografia klasyczna i cyfrowa (DSA) - angio-tk, angio-mr 2. Metody pośrednie: - TK - MR

59 Angiografia TK naczyń wewnątrzczaszkowych- ANGIO - TK cienkowarstwowe obrazowanie spiralne sprzężone z odpowiednio zaplanowanym wstrzyknięciem środka kontrastowego możliwość intensywnego zakontrastowania struktur naczyniowych; akwizycja danych z pełnej objętości badanej okolicy ciała i krótki czas badania umożliwiają uchwycenie fazy wypełnienia środkiem cieniującym łożyska tętniczego i utworzenie obrazów naczyń podobnych do tych z angiografii klasycznej

60 Angiografia TK naczyń wewnątrzczaszkowych- ANGIO-TK niekorzystny stosunek sygnału do szumu przy stosowaniu cienkich warstw przekrojów ogranicza jakość obrazowania wielorzędowego ze względu na niski sygnał odbierany przez detektory w zależności od długości badanego obszaru i wymiarów ciała pacjenta wystarczająca grubość przekroju wynosi 1,25-3 mm

61 Angiografia TK naczyń wewnątrzczaszkowych- ANGIO-TK warunki badania: przygotowanie: niekonieczne / na czczo, NN / doustny środek kontrastowy (CM):żaden, ewent. woda (kontrast negatywny) ułożenie pacjenta: na plecach, ramiona wzdłuż tułowia*; głowa, kolana podparte; osłona tarczycy, gonad dostęp i.v. żyły dołu łokciowego, kaniula =<18 G (4.5 ml/s) zakres badania: możliwie najmniejszy faza oddechowa: standard - płytkie oddychanie (pts niezdolni do zatrzymania oddechu) ustawienie okna: angio-tk W/L ok. 500/150 (ew. zmienne)

62 Angiografia TK naczyń wewnątrzczaszkowych- ANGIO-TK topogram: L / AP???, zakres badania na podstawie topogramu, badanie natywne przy podejrzeniu SAH lub krwiaka śródmózgowego ( przekroje z odstępami, niekoniecznie styczne ) opcja wyzwalania bolusem automatyczna akwizycja obrazów po pojawieniu się kontrastu w naczyniu ( tzw. bolus tracking) interaktywna ocena na monitorze, rekonstrukcje przestrzenne 3D: MIP, VRT!!! wielopłaszczyznowe (MPR)

63 Czas trwania badania i faza oddechowa badania angio-tk na płytkim swobodnym oddechu lub na zatrzymanym oddechu! czas zatrzymania oddechu do ok. 30 s (!!!poinformowanie i przygotowanie pacjenta polecenie głębokiego oddychania przed badaniem!)!! obrazy po podaniu bolusa próbnego dobrym wskaźnikiem możliwości współpracy z pacjentem czas trwania badania: odcinek dł. 6 cm w ciągu 32 sek. (aparat 2-rzędowy)

64 Parametry badania :!! dostosowane do używanego sprzętu różne rozwiązania techniczne istotnie wpływają na rozdzielczość obrazu i możliwy zakres badania zakres badania: im mniejszy, tym krótszy czas badania, tym cieńsza kolimacja i lepsza rozdzielczość przestrzenna, ograniczenie artefaktów ruchowych, mniejsza dawka promieniowania (!)

65 Tomograf Siemens SOMATOM Emotion Duo Toshiba Aquilion 64 Napięcie lampy kv / 120 kv Natężenie lampy mas / 250 mas Czas obrotu lampy 1.0/0.8 sek. / 0,5 sek. Akwizycja 2 x 1.0 mm / 64x 0,5 mm Kolimacja warstwy 1.0 mm Szerokość warstwy 3.0 mm i 1.25 dla wt. rekonstrukcji Przesuw stołu/obrót 2.0 mm Współczynnik skoku (Pitch factor) 1.0 Przedział rekonstrukcji (inkrement) 3.0 mm (0.8 mm wt. rekonstr.) Algorytmy rekonstrukcji (kernel) H31s, także dla wt. rekonstrukcji

66 Środek kontrastowy strzykawka automatyczna / najlepiej dwutłokowa /!! opóźnienie startowe (start delay) do 18 sek. prędkość przepływu ok. 4.5 ml/s ilość kontrastu ok. 1ml / k.w.c. lub / czas bad. + 10ml x przepływ / test bolus?

67 Środek kontrastowy dobre zakontrastowanie naczyń pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania dostęp dożylny (dół łokciowy), KG nieruchoma, dobrze wyprostowana (preferencyjnie prawa KG, lewa KG uniesiona nad głowę) rozmiar kaniuli (<= 18 G) unikać dostępu centralnego, jeśli konieczny przepływ powyżej 2 ml/s (wyj. duże cewniki HD/HF) objętość, szybkość wstrzyknięcia kontrastu

68 Algorytmy rekonstrukcji Tkanki miękkie głowy: standardowo H40s; dla obrazów bardziej miękkich: H30(31)s, H20(21)s, H10s dla obrazów wyostrzonych H50s. Wg podręcznika użytkownika zalecane H21s, H31s, H41s interaktywna ocena na monitorze, rekonstrukcje przestrzenne 3D: MIP, VRT!!! wielopłaszczyznowe (MPR)

69 Technika akwizycji obrazy przed podaniem środka kontrastowego wskazane przy podejrzeniu SAH, krwawienia śródmózgowego, rozwarstwienia naczyń zakres badania: im mniejszy tym krótszy czas badania, tym cieńsza kolimacja i lepsza rozdzielczość przestrzenna, ograniczenie artefaktów ruchowych, mniejsza dawka promieniowania (!)

70 Piśmiennictwo Postępy neuroradiologii pod red. J. Waleckiego, Neuropatologia Mossakowskiego, rozdz. 6 (Naczyniopochodne i naczyniowe choroby OUN) Spiralna i wielorzędowa TK człowieka M. Prokop, M. Galanski, Medipage, Warszawa Tomografia komputerowa głowy i kręgosłupa Hosten N., Liebig T., Medipage, Warszawa Siemens Somatom Emotion Duo manual Toshiba Aquilion 64 - Plan Protocols 2010.

71

72 Dziękuję za uwagę

73 Dawka promieniowania X Objętościowy tomograficzny wskaźnik dawki CTDI vol 10.7 mgy Efektywna dawka pochłonięta M = K = 0.26 msv

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych. CT Angiography in Diagnosing Intracranial Aneurysms

Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych. CT Angiography in Diagnosing Intracranial Aneurysms PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 2, 349 358 ISSN 1230 025X KRZYSZTOF KOWALEWSKI 1, MAREK SĄSIADEK 1, 2 Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych CT Angiography in Diagnosing

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Intracerebral haemorrhage risk factors, diagnostics and treatment

Intracerebral haemorrhage risk factors, diagnostics and treatment Review PAPERS Intracerebral haemorrhage risk factors, diagnostics and treatment Krwotok śródmózgowy czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie Joanna Tarasiuk, Alina Kułakowska, Wiesław Drozdowski Key words:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego Jerzy Walecki 1, Elżbieta Jurkiewicz² 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie ²Instytut Pomnik Centrum

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Seminarium 10. Neuroradiologia

Seminarium 10. Neuroradiologia Seminarium 10 Neuroradiologia Metody badania OUN Zdjęcie przeglądowe czaszki i kręgosłupa Tomografia komputerowa TK - tradycyjna - angio-tk - badania perfuzyjne Rezonans magnetyczny MR - techniki standardowe

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Obrazowanie serca metodą CMR Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej Podczas jednego badania CMR można uzyskać szczegółowe informacje o morfologii oraz czynności serca, zarówno w spoczynku, jak i w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, wykończeniu, wyposażeniu i oddaniu do

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN Przewlekłe niedokrwienie kończyn (PAD, peripheral arterial disease) to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwęŝenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyny,

Bardziej szczegółowo

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia)

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) INTERNA (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) SPIS TREŚCI Kardiologia fizjologia CVS, oo. podmiotowe, oo. przedmiotowe, badania lab., angiografia wieńcowa koronarografia, EKG,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Zwężenie tętnicy nerkowej

Zwężenie tętnicy nerkowej Zwężenie tętnicy nerkowej Dr n. med. Bartosz Symonides Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Joanna Chowańska ZASADNOŚĆ STOSOWANIA RÓŻNYCH POZYCJI PRZY BADANIU METODĄ TOPOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp...

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp... Spis treści Wstęp......................... XV CZĘŚĆ OGÓLNA Zagadnienia ogólne ROZDZIAŁ 1 Budowa i czynność ściany naczyń systemowych Piotr Religa..................... 3 1.1. Budowa naczyń................

Bardziej szczegółowo