Wpływ zaburzeń na światowych rynkach finansowych na sytuację sektora bankowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ zaburzeń na światowych rynkach finansowych na sytuację sektora bankowego w Polsce"

Transkrypt

1 Wpływ zaburzeń na światowych rynkach finansowych na Wiesław Szczuka Seminarium BRE CASE 3 kwietnia

2 Co się zdarzyło na rynkach światowych i jakie były tego przyczyny Sytuacja na rynku mieszkaniowym USA Dynamika cen nieruchomości i udział kredytów nieregularnych Źródła: FRED, BIS sty-05 mar-05 maj-05 lip-05 wrz-05 lis-05 sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 pozwolenie na budowę budowy rozpoczęte sprzedaż nowych domów 2

3 Zmiany poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych nie były główną przyczyną kryzysu subprime Stopa procentowa Fed a oprocentowanie kredytów hipotecznych 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 sty-01 lip-01 sty-02 lip-02 sty-03 lip-03 sty-04 lip-04 sty-05 lip-05 sty-06 lip-06 sty-07 lip-07 sty-08 stopa referencyjna Fed oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych Źródło: FRED 3

4 Rynek ABCP w USA skurczył się o jedną trzecią Asset-backed Commercial Papers Outstanding ( USD mn)

5 Wzrost nieufności doprowadził do gwałtownego załamania płynności na rynku międzybankowym Źródło: Bloomberg 5

6 Drastycznie wzrosły koszty zabezpieczenia się przed ryzykiem, w największym stopniu w odniesieniu do banków inwestycyjnych z USA Źródło: BIS 6

7 Kryzys rozpoczął się na rynkach krajów wysoko rozwiniętych ale dotknął też emerging markets Źródło: BIS 7

8 W październiku 2007 r. teza sformułowana przez NBP nie była jeszcze daleka od prawdy, dziś może już się wydawać kontrowersyjna Źródło: NBP, Przegląd stabilności sytemu finansowego, październik 2007 r. 8

9 Polski rynek kapitałowy najszybciej i najsilniej odczył skutki zaburzeń na rynkach globalnych; zmiany indeksów GPW są bardzo silnie skorelowane z notowaniami giłdowymi w USA Indeksy giełdowe WIG i S&P500 (pkt.) WIG S&P

10 WIG (LHS) WIG Budow nictw o (RHS) WIG Banki (RHS) Źródło: Parkiet. 10

11 Koszt zabezpieczenia się przed ryzykiem niewypłacalności polskich emitentów wzrósł kilkakrotnie Spready CDS Źródło: Deutsche Bank Polska Węgry Brazylia

12 Marże polskich euroobligacji wzrosły prawie trzykrotnie Weekly POLAND; 8Y BUND BRD (UTC) Value 1,04 1 0, ,92 0,88 0,84 0,8 0,76 0,72 0,68 0,64 0,6 0, ,52 5 0,48 0,44 0 0, , maj cze lip sie wrz paz lis gru sty lut mar kw i maj cze lip sie wrz paz lis gru sty lut mar kw i maj Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 08 Źródło: MF, Reuters 12

13 Krzywa rentowności przesunęła się mocno do góry i zmieniła kształt, ale w istotnym stopniu przyczyniło się do tego zacieśnienie polityki pieniężnej Cash - 20Y Yield 6,4 6,3 6, ,10 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,10 5 4,9 4,8 4, ,6 4,5 4,4 Cash 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 20Y Źródło: Reuters 14

14 6.0 POLONIA (średnia z 3 m-cy) WIBOR 3M (sprzed 3 m-cy) Źródło: Reuters. 15

15 Wzrosły koszty dostępu do finansowania rynkowego Marża hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego

16 ale złoty nadal się umacnia 4,10 EUR/PLN USD/PLN 3,00 4,00 2,90 3,90 2,80 3,80 2,70 3,70 2,60 3,60 2,50 3,50 2,40 3,40 2,30 3,30 2, Źródło: Reuters 17

17 Dlaczego kryzys pojawił się w niezbyt korzystnym okresie. Finansowanie działalności banków staje się coraz trudniejsze Relacja należności do zobowiązań wobec sektora niefinansowego 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% maj 07 sty 01 maj 01 wrz 01 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty 04 maj 04 wrz 04 sty 05 maj 05 wrz 05 sty 06 maj 06 wrz 06 sty 07 wrz 07 sty 08 Należności i zobowiązania wobec sektora niefinansowego , , , , , ,0 0,0 sty 01 maj 01 wrz 01 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty 04 maj 04 wrz 04 sty 05 maj 05 wrz 05 sty 06 maj 06 wrz 06 sty 07 maj 07 wrz 07 sty 08 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Należności od sektora niefinansowego Źródło: NBP 18

18 Środki pozyskiwane od innych banków stały się najważniejsze, pasywa zagraniczne wzrastały szybciej niż kredyty hipoteczne 65 Kredyty hipoteczne % r/r Pasyw a zagraniczne % r/r Źródło: KNF, NBP 19

19 Od stycznia do października 2007 r. wzrost zobowiązań zagranicznych był głównym źródłem finansowania wzrostu aktywów banków, sytuacja diametralnie się zmieniła w ostatnich kilku miesiącach Dynamika pasywów sektora bankowego Struktura przyrostu pasywów banków 80,0% 70,0% 100% 60,0% 80% 50,0% 40,0% 60% 30,0% 40% 20,0% 10,0% 20% 0,0% -10,0% 2005 I *) V IX 2006 I **) V IX 2007 I V IX 2008 I 0% -20% kapitał i rezerwy zobowiązania wobec pozost. sekt. kraj. pasywa zagraniczne pozostałe pasywa pasyw a zagraniczne kapitał i rezerw y Źródło: KNF, NBP zobow iązania w obec pozost. sektorów krajow ych pasyw a razem 20

20 Wzrasta oprocentowanie depozytów i kredytów, nasila się konkurencja o środki klientów bankowych Średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych Średnie oprocentowanie nowych kredytów złotowych 5,5% 14,0% 5,0% 12,0% 4,5% 10,0% 4,0% 8,0% 3,5% 6,0% 3,0% 4,0% 2,5% sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 2,0% sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 depozyty ogółem depozyty przedsiębiorstw depozyty gospodarstw domowych należności ogółem należności od gosp. domowych należności od przedsiębirstw mieszkaniowe dla gosp. domowych Źródło: NBP 21

21 Źródło: Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w okresie styczeń wrzesień 2007 r. (KNF). 22

22 Stopniowo obniża się przeciętny współczynnik wypłacalności, ale wciąż pozostaje na bezpiecznym poziomie Współczynnik w ypłacalności (%) ,7 14,1 13,5 13, ,5 12, ,8 11, Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 Źródło: KNF 23

23 W Polsce nie ma typowych kredytów subprime, ale rośnie obciążenie spłatą kredytów, a znaczący odsetek gospodarstw domowych przeznacza na to więcej niż 30% swoich dochodów Żródło:NBP 24

24 , Wpływ zaburzeń na światowych rynkach finansowych na Wzrost wartości kredytów i dochodów banków stał się bardzo zależny od kredytów na finansowanie nieruchomości Udział kredytów mieszkaniowych w przyroście aktywów w 2007 r strefa euro - kred. mieszk dla GD Polska - kredyty na nieruchomości razem Polska - kred. mieszk. dla GD 25

25 Dynamika kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych spadła w lutym poniżej dynamiki wzrostu całości kredytów dla GD Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gru 05 lut 06 kwi 06 cze 06 sie 06 paź 06 gru 06 lut 07 kwi 07 cze 07 sie 07 paź 07 gru 07 lut 08 kredyty dla gosp. dom. razem kredyty PLN kredyty hipoteczne dla GD kredyty walutowe Źródło: NBP 26

26 Gwałtowny wzrost cen nieruchomości zmniejszył ich dostępność Cena 1 m kw. mieszkania na rynku pierw otnym Dochód do dyspozycji gospodarst domow ych Zadłużenie gospodarstw domow ych Indeks (2003 = 100) Źródło: Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w okresie styczeń wrzesień 2007 r. (KNF). 27

27 Co może się zdarzyć? Źródło: KNF 28

28 Prognozy wzrostu PKB wg MFW 12 Wzrost PKB (% Szacunek Prognoza r/r) Świat Świat 5 4,9 (+0,2) 4,1 (-0,3) Strefa euro USA Japonia Strefa euro 2,8 2,6 (+0,1) USA 2,9 2,2 (+0,3) 1,6 (-0,5) 1,5 (-0,4) 2 Chiny Japonia 2,4 1,9 (-0,1) 1,5 (-0,2) Chiny 11,1 11,4 (-0,1) 10 (-) (stan na styczeń 2008, w nawiasie zmiana od października 2007) Gospodarka USA silnie zwalnia; groźba recesji coraz poważniejsza Od decoupling do recoupling : niższe prognozy dla strefy euro i całej gospodarki światowej nie potwierdzają tezy o znacznym osłabieniu ich zależności od tendencji w gospodarce USA Przewidywane zwolnienie wzrostu w strefie euro będzie również skutkiem wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej i znacznej aprecjacji kursu euro do dolara 29

29 sytuację sektora bankowego w Polsce Dynamika wzrostu PKB w Polsce i w Niemczech Polska Niemcy Porównanie dynamiki wzrostu PKB w Polsce i w Niemczech wskazuje na dość duży stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych 30

30 Prognozy wzrostu PKB w Polsce 7.0 MF BRE KE Prognozy wzrostu PKB w Polsce wskazują na odczuwalne, choć wciąż dość umiarkowane, osłabienie aktywności gospodarczej związane głównie z pogorszeniem się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym i oczekiwanym spadkiem dynamiki inwestycji Wzrost napięć inflacyjnych, zacieśniająca się sytuacja na rynku pracy oraz rosnąca nierównowaga w obrotach zewnętrznych mogą stać się ważnymi źródłami zagrożeń dla dynamiki i stabilności wzrostu PKB 31

31 Spadek dynamiki inwestycji może być efektem gorszych perspektyw dla polskiego eksportu i pogorszenia warunków dostępu do kredytów bankowych 30 Eksport (% r/r) Inw estycje (% r/r) Kredyty (% r/r) Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 Źródło: GUS, NBP 32

32 Spadek dynamiki PKB był w przeszłości związany ze znacznym wzrostem należności zagrożonych Źródło: KNF 33

33 Udział należności zagrożonych w kredytach dla gospodarstw domowych przestał się obniżać pomimo wciąż dynamicznego wzrostu tych kredytów Udział należności zagrożonych 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% Źródło: NBP 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% gru 04 lut 05 kwi 05 cze 05 sie 05 paź 05 gru 05 lut 06 Należności zagrożone od przedsiębiorstw kwi 06 cze 06 sie 06 paź 06 gru 06 lut 07 kwi 07 cze 07 sie 07 paź 07 gru 07 lut 08 Należności zagrożone od gospodarstw domowych 34

34 Wzrost premii za ryzyko, osłabienie bazy kapitałowej banków i niedobór płynności na rynku międzybankowym jako główne zagrożenia dla dynamiki i kosztu kredytów w krajach dotkniętych kryzysem Źródło: La Caixa Monthly Report, January

35 Spadek dynamiki cen domów w USA spowodował bardzo szybki wzrost niewypłacalności w segmencie kredytów subprime Źródło: La Caixa Monthly Report, January

36 Wnioski dla Polski. 1. Skutki obecnych zaburzeń dowodzą, że znaczenie systemu bankowego dla gospodarki znacznie przekracza jego udziały w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu. 2. Zaburzenia na światowych rynkach finansowych prowadzą do pogorszenia warunków funkcjonowania polskich banków i mogą przyczynić się do osłabienia ich wyników finansowych, ale nie ma obecnie istotnych powodów do obaw o stabilność polskiego systemu bankowego. 3. Niekorzystnym zbiegiem okoliczności jest to, że kryzys na rynkach globalnych pojawił się w okresie, gdy dynamiczny wzrost aktywów banków polskich doprowadził do obniżenia się współczynników adekwatności kapitałowej, wyczerpania nadwyżki depozytów i wzrostu uzależnienia od finansowania rynkowego. 4. Najbardziej istotnym dotychczas kanałem przenoszenia skutków kryzysu jest kanał finansowania. W przypadku przedłużania się kryzysu zwiększyć może się znaczenie kanału makroekonomicznego i tzw. pośredniego kanału kredytowego. 5. Utrzymanie wysokiej dynamiki kredytu wymagać będzie umocnienia bazy kapitałowej banków. Obecne zaburzenia mogą utrudnić i/lub zwiększyć koszt pozyskania niezbędnych zasobów kapitałowych. 6. Dobry nadzór bankowy, dobre regulacje tworzone w dialogu z instytucjami finansowymi i odpowiednie plany awaryjne są niezwykle ważne dla zapewnienia stabilności systemu finansowego. 7. Zaburzenie płynności na rynkach bazowych nakazują zwracać dużą większą uwagę na ryzyko płynności. Jego znacznie rośnie także dla polskich banków ze względu na rosnącą lukę płynności i zmiany w strukturze finansowania (spadek roli depozytów, szybki wzrost pasywów zagranicznych). 8. Ceny instrumentów finansowych muszą w pełni odzwierciedlać ryzyko z nimi związane. Konkurencja poprzez nadmierne łagodzenie warunków kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych może być drogą na manowce. 9. Konserwatyzm lub też relatywne zacofanie w rozwoju sekurytyzacji w Polsce okazały się bardzo pomocne w obecnej sytuacji. Nie podważa to potencjalnych korzyści z sekurytyzacji, ale skłania do ostrożności przy jej wykorzystywaniu. 10. Ostatnie zaburzenia wskazują na zagrożenia związane z korzystaniem z SPV, SIV i innych instrumentów pozabilansowych i podkreślają znaczenie przejrzystości w prezentacji całości bilansowych i pozabilansowych zobowiązań banków. Zaburzenia zwracają też uwagę na potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z pośredników finansowych. 11. Największe trudności w USA ujawniły się w segmencie kredytów subprime z okresowo dostosowywaną stawką oprocentowania. Należałoby rozważyć, czy nie powinno to skłaniać do szerszego stosowania w Polsce kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową. 37

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Styczeń 2015

Raport o stabilności systemu finansowego Styczeń 2015 Departament Stabilności Finansowej Raport o stabilności systemu finansowego Styczeń 2015 3 lutego 2015 r. Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 2 Raport o stabilności systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Data publikacji raportu: 4 marca 2013 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo