(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL"

Transkrypt

1 R Z ECZPO SPO LITA P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl6: A45C 11/24 A61J 1/00 B65D 81/24 (54) Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej (30) Pierwszeństwo: ,US,08/ (73) Uprawniony z patentu: Novartis AG, Bazylea, CH (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 25/95 (72) Twórca wynalazku: Francis J. Lovell, Paris, FR (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/99 (74) Pełnomocnik: Wierzchoń Jan, JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY, Biuro Patentów i Znaków Towarowych S.c. PL B1 (5 7) 1. Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej, mające pojemnik posiadający zbiornik na soczewkę kontaktową i ciecz zasadniczo otaczającą tę soczewkę kontaktową oraz kołnierz odchodzący na zewnątrz wzdłuż obwodu pojemnika i giętką pokrywę rozłączalnie i zasadniczo szczelnie dla cieczy przymocowaną do tego pojemnika, znamienny tym, że w pojemniku (12, 30) ma co najmniej dwa wcięcia (32, 56) usytuowane po przeciwnych stronach pojemnika (1 2, 30), natomiast giętka pokrywa (18, 40) ma język chwytowy (20, 52). FIG. 1

2 Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej Zastrzeżenia patentowe 1. Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej, mające pojemnik posiadający zbiornik na soczewkę kontaktową i ciecz zasadniczo otaczającą tę soczewkę kontaktową oraz kołnierz odchodzący na zewnątrz wzdłuż obwodu pojemnika i giętką pokrywę rozłączalnie i zasadniczo szczelnie dla cieczy przymocowaną do tego pojemnika, znamienny tym, że w pojemniku (12, 30) ma co najmniej dwa wcięcia (32, 56) usytuowane po przeciwnych stronach pojemnika (12, 30), natomiast giętka pokrywa (18, 40) ma język chwytowy (20, 52). 2. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że giętką pokrywę (18, 40) stanowi giętka płytka z materiału nieprzepuszczalnego dla cieczy. 3. Opakowanie według zastrz. 2, znamienne tym, że giętka pokrywa (18, 40) jest przymocowana do obwodowego kołnierza (16, 58) na pojemniku (12, 30) za pomocą kleju umieszczonego pomiędzy giętką pokrywą (1 8, 40) a kołnierzem (1 6, 58) pojemnika ( 1 2, 30). 4. Opakowanie według zastrz. 2, znamienne tym, że giętką pokrywę (18, 40) stanowi metalowa folia. 5. Opakowanie według zastrz. 2, znamienne tym, że giętka pokrywa (18, 40) wystaje poza brzeg pojemnika (1 2, 30) tworząc język (20, 52). 6. Opakowanie według zastrz. 5, znamienne tym, że do języka (52) ma przymocowane wzniesione części (54), przy czym te wzniesione części (54) mają na sobie wiele wzniesionych żeber. 7. Opakowanie według zastrz. 5, znamienne tym, że język (52) wystaje około 5 mm - 50 mm poza brzeg pojemnika (1 2, 30). 8. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że pojemnik (12, 30) jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. 9. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że pojemnik (12, 30) ma spłaszczoną powierzchnię (1 4, 55) usytuowaną naprzeciw pokrywy ( 1 8, 40). 10. Opakowanie według zastrz. 9, znamienne tym, że pojemnik (12, 30) ma w przybliżeniu kształt półkulisty, a spłaszczona powierzchnia (14, 55) leży w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do obwodu półkuli, zaś kołnierz (1 6, 58) odchodzi od obwodu półkuli do punktów na zewnątrz tej półkuli w płaszczyźnie obwodu półkuli. 11. Opakowanie według zastrz. 10, znamienne tym, że ma parę obrzeży (60) przymocowanych do wcięć (56), przy czym obrzeża te (60) odchodzą w przybliżeniu prostopadle do kołnierza (58) i mają kształt w przybliżeniu zgodny z kształtem wcięć (56). 12. Opakowanie według zastrz. 11, znamienne tym, że obrzeża (60) mają grzbiety odchodzące od powierzchni tych obrzeży (60). 13. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że wcięcia (32, 56) mają w przybliżeniu jednakowy promień krzywizny wynoszący 5-30 mm. * * * Przedmiotem wynalazku jest opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej, zwłaszcza pęcherzowe lub wykonane przez kształtowanie wtryskowe z tworzywa sztucznego opakowanie do przechowywania hydrofilowych lub miękkich soczewek kontaktowych zanurzonych w sterylnym roztworze soli. Hydrofilowe lub miękkie soczewki kontaktowe stały się dość popularne ze względu na komfort i wygodę. Te soczewki hydrofilowe zawierają zwykle 20-90% wag. wody. W celu utrzymania tej dużej zawartości wody soczewki hydrofilowe są zwykle podczas przechowywania zanurzone w sterylnym roztworze wodnym, w wodoszczelnym opakowaniu. Do przechowywania hydrofilowych soczewek kontaktowych stosowano wiele różnych opakowań.

3 Pierwszymi opakowaniami do przechowywania soczewek kontaktowych były korkowane butelki szklane. Butelki te były zwykle szczelnie zamykane silikonowymi korkami i kapslami z metalowej folii dla zabezpieczenia. Każda butelka o pojemności około 10 cm3 zawierała jedną soczewkę kontaktową zanurzoną w około 7 cm3 sterylnego roztworu soli. Soczewkę wyjmowało się przez zerwanie metalowej folii, wyciągnięcie korka i uchwycenie soczewki szczypcami. Ulepszenia opakowań do przechowywania soczewek kontaktowych obejmują opakowanie kształtowane przez wtrysk lub pęcherzowe, znane np. z opisu patentowego US nr Opisano tam opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej zawierające część pęcherzową, która tworzy wnękę do przyjęcia soczewki kontaktowej i roztworu soli. Ta część pęcherzowa zawiera wystający na zewnątrz kołnierz wokół obwodu wnęki. Materiał pokrywy jest przymocowany do kołnierza w celu wodoszczelnego zamknięcia. Część ścianki bocznej części pęcherzowej jest pochylona w kierunku od dolnej powierzchni wsporczej tej części pęcherzowej. Opakowanie otwiera się przez ściągnięcie pokrywy z kołnierza, by odsłonić wnękę zawierającą soczewkę kontaktową. Chociaż opakowanie takie wprowadza pewne ulepszenia, ani opakowania, ani części przykrywającej nie można łatwo chwycić podczas otwierania. Istnieje zatem zapotrzebowanie na opakowanie do przechowywania hydrofilowej soczewki kontaktowej z ulepszonymi elementami do chwytania opakowania. Istnieje również zapotrzebowanie na opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej mające ulepszone elementy do chwytania i zdejmowania pokrywy. Celem wynalazku jest opracowanie pojemnika do przechowywania soczewki kontaktowej z ulepszonymi elementami do chwytania i stabilizowania. Innym celem wynalazku jest opracowanie pojemnika do przechowywania soczewki kontaktowej posiadającego ulepszony dostęp do soczewki. Dalszym celem wynalazku jest polepszenie komfortu dla użytkownika podczas otwierania opakowania soczewki kontaktowej. Jeszcze innym celem wynalazku jest ulepszenie usytuowania elementów stabilizujących opakowania soczewki kontaktowej względem elementów uszczelniających, aby zmniejszyć przez to prawdopodobieństwo utraty soczewki lub roztworu podczas otwierania opakowania. Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że w pojemniku ma co najmniej dwa wcięcia usytuowane po przeciwnych stronach pojemnika, natomiast giętka pokrywa ma język chwytowy. Wcięcia umożliwiają chwycenie pojemnika pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, natomiast język chwytowy umożliwia ręczne usunięcie pokrywy i uzyskanie dostępu do soczewki kontaktowej. Giętką pokrywę korzystnie stanowi giętka płytka z materiału nieprzepuszczalnego dla cieczy, zwłaszcza metalowa folia. Giętka pokrywa jest, ewentualnie, przymocowana do obwodowego kołnierza na pojemniku za pomocą kleju umieszczonego pomiędzy giętką pokrywą a kołnierzem pojemnika. Korzystnie, giętka pokrywa wystaje poza brzeg pojemnika tworząc język, do którego są, ewentualnie, przymocowane wzniesione części, przy czym te wzniesione części mają na sobie wiele wzniesionych żeber. Umożliwia to ręczne uchwycenie giętkiej pokrywy. Język korzystnie wystaje około 5 mm - 50 mm poza brzeg pojemnika. Pojemnik jest, w szczególności, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemnik ma, ewentualnie, spłaszczoną powierzchnię usytuowaną naprzeciw pokrywy. Dzięki temu opakowanie może być umieszczone na płaskiej powierzchni i utrzymywane w określonej orientacji. Korzystnie, pojemnik ma w przybliżeniu kształt półkulisty, a spłaszczona powierzchnia leży w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do obwodu półkuli, zaś kołnierz odchodzi od obwodu półkuli do punktów na zewnątrz tej półkuli w płaszczyźnie obwodu półkuli. Korzystnie, wcięcia mają w przybliżeniu jednakowy promień krzywizny wynoszący 5-30 mm. Opakowanie ma, ewentualnie, parę obrzeży przymocowanych do wcięć, przy czym obrzeża te odchodzą w przybliżeniu prostopadle od kołnierza i mają kształt w przybliżeniu

4 zgodny z kształtem wcięć. W szczególności obrzeża mają grzbiety odchodzące od powierzchni tych obrzeży. Opakowanie do przechowywania soczewki kontaktowej według wynalazku jest pokazane, w przykładzie wykonania, na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia jeden przykład wykonania opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w przekroju, fig. 2 przedstawia część pojemnikową opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w widoku z góry, fig. 3 przedstawia giętką płytkę do szczelnego zamknięcia opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w widoku z góry, fig. 4 przedstawia drugi przykład opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w przekroju wzdłużnym, fig. 5 przedstawia drugi przykład wykonania opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w widoku z góry, fig. 6 przedstawia drugi przykład wykonania opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w widoku z boku, a fig. 7 przedstawia drugi przykład wykonania opakowania do przechowywania soczewki kontaktowej w przekroju poprzecznym. Na figurze 1 pokazano, w przekroju, opakowanie 10 według wynalazku do przechowywania soczewki kontaktowej. Pojemnik 12 zawiera zbiornik 22 na soczewkę kontaktową 24 i otaczającą ciecz, np. sterylny izotoniczny roztwór soli. Pojemnik 12 ma korzystnie kształt półkulisty dla kompatybilności z wypukłą powierzchnią soczewki kontaktowej. Korzystnie pojemnik ten ma spłaszczoną powierzchnię 14 po stronie przeciwnej pokrywie 18. Ta spłaszczona powierzchnia umożliwia umieszczanie i utrzymywanie pojemnika w określonym usytuowaniu na płaskiej powierzchni, np. na stole. Pojemnik 12 zawiera ponadto kołnierz 16 do obwodowego mocowania pokrywy 18 do niego. Kołnierz 16 odchodzi od obwodu pojemnika 12 na zewnątrz, korzystnie w płaszczyźnie określonej przez obwód, na wymiar wystarczający do umożliwienia mocowania pokrywy 18 do niego. Pokrywa 18 jest giętkim arkuszem materiału nadającym się do zapewnienia cieczoszczelności z pojemnikiem 12 po przymocowaniu do niego. Korzystnie pokrywa 18 jest zasadniczo zgodna z kształtem kołnierza 16 pojemnika 12, z tym wyjątkiem, że przynajmniej jedna część, język 20, wystaje poza kołnierz 16. Język 20 (patrz również fig. 3) zapewnia użytkownikowi łatwy chwyt podczas otwierania urządzenia w celu uzyskania dostępu do przechowywanej soczewki kontaktowej. Na figurze 2 przedstawiono w widoku z góry pojemnik 30 według jednego przykładu realizacji wynalazku. Wcięcia 32 w pojemniku 30 (korzystnie w kołnierzu) są wykonane w celu umożliwienia użytkownikowi chwycenia pojemnika podczas usuwania elementów uszczelniających, stanowią elementy do stabilizowania pojemnika podczas otwierania go. Figura 3 przedstawia korzystny kształt giętkiej płytki 40. Płytka 40 zasadniczo ma kształt zgodny z kształtem pojemnika za wyjątkiem języka 20, który wystaje poza obwód pojemnika. Użytkownik może wyjąć soczewkę kontaktową przez chwycenie wcięć 32 (patrz fig. 2) kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki równocześnie chwytając język 20 (patrz fig. 3) kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki. Język 20 można następnie przemieścić w kierunku pokazanym strzałką na fig. 1, przerywając przez to uszczelnienie (korzystnie zapewnione przez klejenie lub zgrzewanie) pomiędzy kołnierzem pojemnika a giętką płytką uszczelniającą. Użyte tu określenie wcięcie oznacza wycięcia, karby, wgniecenia, wyżłobienia lub inne kształty, które tworzą w obwodzie zróżnicowanie wystarczające, by umożliwić użytkownikowi łatwe uchwycenie urządzenia do przechowywania soczewki kontaktowej. Wcięcie te może być wykonane przez wycinanie, tłoczenie, formowanie lub inne kształtowanie giętkiej płytki. Korzystnie wcięcia są krzywymi w obwodzie pojemnika, zwłaszcza kołnierza pojemnika, które są zasadniczo zgodne z promieniami krzywizny ludzkiego kciuka i palca wskazującego. Korzystniej wcięcia mają w przybliżeniu jednakowy promień krzywizny około 5 mm - 30 mm. Figura 4 przedstawia korzystniejszy drugi przykład realizacji wynalazku. W tym przykładzie realizacji język 52 ma powierzchnie o zwiększonym tarciu chwytania powodowanym przez żebra lub wzniesione części 54 (patrz fig. 5) na języku 52. Język 52 jest rozłączalnie przymocowany do korpusu 58 pojemnika przez przymocowanie (np. klejem lub przez zgrzewanie) do pokrywy (nie pokazana na fig. 5), która z kolei jest rozłączalnie przymocowana (np. przez klejenie lub zgrzewanie) do kołnierza pojemnika. Język 52 korzystnie jest żebrowanym sztywnym kawałkiem materiału, który nadaje się zwłaszcza do chwytania ręką

5 pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Sztywna żebrowana konstrukcja umożliwia użytkownikowi pewne uchwycenie języka. W połączeniu z bocznymi wcięciami ten sztywny żebrowany język umożliwia gładkie rozdzielenie połączenia pokrywa-pojemnik, zapobiegając przez to przechylaniu i wylewaniu zawartości pojemnika. Drugi przykład realizacji jest również korzystny dzięki zastosowaniu wcięć 56 zawierających wzniesione obrzeża 60 rozciągające się zasadniczo prostopadle do płaszczyzny określonej przez kołnierze 58 pojemnika (patrz fig. 6 i 7). Obrzeża 60 rozciągają się w przybliżeniu prostopadle od kołnierza 62, jak to najlepiej widać na fig. 7. Korzystnie wzniesione obrzeża 60 są żebrowane lub rowkowane na powierzchni 64 w celu polepszenia tarcia, by ułatwić chwytanie. Obrzeża te są krzywoliniowe, aby pasowały do kształtu poprzednio opisanych wcięć 56 pojemnika (patrz fig. 5). Usytuowanie języka 52 względem wcięć 56 (patrz fig. 5) zapewnia znaczne polepszenie łatwości wyjmowania soczewki kontaktowej z pojemnika. Podczas otwierania opakowania wcięcia 56 można chwycić pomiędzy kciuk a palec wskazujący jednej ręki, podczas gdy język 52 chwyta się pomiędzy kciuk a palec wskazujący drugiej ręki. Kiedy język 52 jest przemieszczany w kierunku wcięć 56, pojemnik można łatwo trzymać w jednym położeniu przez chwycenie wcięć 56, zapobiegając przez to rozlewaniu roztworu lub wypadnięciu soczewki z pojemnika. Korzystnie pojemnik jest dodatkowo stabilizowany przez położenie go na poziomej powierzchni (np. na stole) podczas otwierania płaską powierzchnią 55 (patrz fig. 5) przylegającą do poziomej powierzchni. Jak wspomniano powyżej, język wystaje na określony wymiar poza obwód pojemnika, przy czym wymiar ten jest wystarczający dla umożliwienia użytkownikowi łatwego dostępu do języka. Korzystnie język ten wystaje około 5 mm - 50 mm poza obwód pojemnika, korzystniej około mm. Giętka płytka może być wykonana z wielu różnych nie przepuszczających wody materiałów i może mieć różną grubość. Płytka ta musi być wystarczająco giętka, by umożliwić użytkownikowi łatwe zdjęcie jej z pojemnika. Korzystnie płytka ta jest wykonana z folii z metalu (np. aluminium) lub z foliowego materiału złożonego. Korzystna grubość płytki wynosi 0,01-0,10 mm, korzystniej 0,04-0,05 mm. Pojemnik może być wykonany z wielu różnych materiałów, ale korzystnie jest przezroczysty, aby umożliwić użytkownikowi kontrolowanie soczewki beż otwierania opakowania do przechowywania. Korzystne materiały obejmują wiele różnych przezroczystych, nadających się do kształtowania, zasadniczo hydrofobowych tworzyw sztucznych, takich jak polietylen lub polipropylen. Korzystne grubości pojemnika są w zakresie 0,5-1,0 mm. Pojemnik może być mocowany do giętkiej płytki wieloma sposobami. Jednakże wytrzymałość spojenia pomiędzy pojemnikiem a arkuszem nie powinna być zbyt duża, to znaczy użytkownik powinien mieć możliwość łatwego i szybkiego oddzielenia arkusza od pojemnika. Korzystne środki mocowania płytki do pojemnika obejmują znane stosowanie kleju pomiędzy nimi lub znane stosowanie zgrzewania.

6 FlG. 4 FlG. 5 FlG. 7 FIG. 6

7 FIG. 1 FIG.2 FIG. 3 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 2,00 zł.

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09 PL 213775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384895 (51) Int.Cl. B41F 27/06 (2006.01) B41F 27/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 180495 (13) B1

(19) PL (11) 180495 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 317557 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (19) PL (11) 180495 (13) B1 (51) IntCl7 E02D 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 218202 B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL 03.12.2012 BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL 31.10.

PL 218202 B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL 03.12.2012 BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL 31.10. PL 218202 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218202 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395001 (51) Int.Cl. B27D 5/00 (2006.01) B27M 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113539 (22) Data zgłoszenia: 22.09.2002 (19) PL (11)62688

Bardziej szczegółowo

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką?

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Streszczenie Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Stanisław Bednarek, Jerzy Krysiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki W artykule przedstawiono właściwości soczewki

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307033 (22) Data zgłoszenia: 31.01.1995 (51) Int.Cl.6: A61B 3/107

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo