INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków Kraków, czerwiec 2010 Raport Nr 2043/AP SYSTEM STEROWANIA ZASILACZAMI TRAKTU WIĄZKI PROTONÓW I ZASILACZEM UZWOJENIA GŁÓWNEGO CYKLOTRONU AIC-144 Krzysztof Daniel, Grzegorz Janik, Tadeusz Norys 1

2 Spis treści Streszczenie Abstract Obiekt sterowany Założenia do programu System sterowania Interfejs użytkownika Orientacja programu Przyjazność Język Dobór kolorystyki Realizacja programu Uwagi końcowe Literatura Streszczenie W ramach przygotowania cyklotronu AIC-144 do uruchomienia protonowej terapii oka zmodernizowano układ transportu wiązki protonów na stanowisko terapii. Przedmiotem opracowania jest system sterowania zasilaczami podłączonymi do magnesów układu transportu wiązki. Szczególna uwagę poświęcono ustaleniu założeń do stworzenia optymalnego interfejsu użytkownika: ergonomicznego, przyjaznego, prostego w obsłudze i estetycznego, w dwu przewidywanych reżimach pracy: regulacyjnej i rutynowej. Zaprezentowano przyjęty do realizacji, wykonany i uruchomiony układ transportu wiązki. Abstract: The cyclotron AIC-144 at IFJ PAN in Kraków has been upgraded and adapted to be applied in medicine for proton therapy of eye cancer (melanoma). This paper reports a system control developed to control and monitor Main Magnet Power Supply (MPS) and beam line Magnet Power Supplies (MPS). LabVIEW on Windows XP platform is employed to sequential control. Communication with MPS is realized through Modbus-TCP and standard interface RS-485/232. The control system works in routine mode and regulation mode. It was designed to be ergonomic, user-friendly and esthetic. 1. Obiekt sterowany 2

3 W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie trwają przygotowania do uruchomienia protonowej terapii oka przy wykorzystaniu cyklotronu AIC-144 [1],[2]. W tym celu przeprowadzono modyfikacje zespołu urządzeń służących do doprowadzenia wiązki protonów od cyklotronu na stanowiska terapii [3]. Zespół tych urządzeń wraz z systemem sterowania jest nazywany układem transportu wiązki. Składa się on z jonowodu, czyli rury próżniowej osłaniającej wiązkę protonów, grupy magnesów odchylających wiązkę, magnesów korygujących i soczewek kwadrupolowych do skupiania wiązki (rys 1). Elementy w hali cyklotronu: 1. śluza komory cyklotronu 2. magnes korekty poziomej Mk1 3. tarcza pomiarowa C1 4. magnes korekty w pionie Mk2 5. soczewki kwadrupolowe S1, S2 6. szater z tarczą pomiarową C2 7. magnes odchylający 70 st. M1 8. tarcza pomiarowa C3 9. soczewki kwadrupolowe S3, S4 10. śluza Elementy w starej hali pomiarowej: 11. tarcza pomiarowa ST1 12. magnes odchylający 12 st. M2 13. tarcza pomiarowa ST2 14. soczewki kwadrupolowe S5, S6 15. tarcza pomiarowa ST3 16. tarcza pomiarowa ST3a 17. magnes korekty w pionie Mk3 18. przesłona z napędem ręcznym 19. śluza z napędem ręcznym 20. pusta kostka 21. szater z napędem ręcznym 22. soczewki kwadrupolowe S7, S8 23. tarcza pomiarowa ST4 24. tarcza rozpraszająca Element w nowej hali pomiarowej: 25. tarcza pomiarowa N Hala cyklotronu Stara hala pomiarowa Nowa hala pomiarowa 0 m. 5 m. 10 m. 15 m. 20 m. Orientacyjna odległość liczona od komory akceleracji Rys. 1 Urządzenia układu sterowania traktem wiązki protonów, usytuowane wzdłuż trasy jonowodu: od wyjścia z cyklotronu (z lewej strony rysunku) do pomieszczenia terapeutycznego (po prawej stronie). Przedmiotem opracowania jest system sterowania zasilaczami podłączonymi do magnesów odchylających (M1 i M2), soczewek kwadrupolowych (od S1 do S8) i magnesów korekcyjnych (Mk1, Mk2 i Mk3) układu transportu wiązki (tab. 1). Do systemu dołączono także sterowanie magnesu uzwojenia głównego cyklotronu (MG). Połączenie w jeden system sterowania urządzeniami transportu wiązki i magnesu głównego ma uzasadnienie zarówno w zbliżonym sposobie obsługi przez operatora cyklotronu jak i w podobieństwie sprzętowym. Pozostałe urządzenia transportu i diagnostyki wiązki, będące poza systemem sterowania (tarcze pomiarowe, telewizyjne oraz szater odcinający tor wiązki) są w prosty 3

4 sposób nastawiane przez operatora z pulpitu. Sterowanie tymi urządzeniami wykracza poza zakres opracowania. Na rysunku 2 przedstawiono usytuowanie poszczególnych elementów systemu w przestrzeni w budynku cyklotronu. Urządzeniem zarządzającym systemem jest komputer umiejscowiony w sterowni na pulpicie. sadzawka z fontanną będąca częścią układu chłodzenia sterownia zasilacze magnesów transportu wiązki zasilacz magnesu głównego miejsce z którego cyklotronu cyklotron pomieszczenie zrobiono stara hala nowa hala pomieszczenie AIC-144 AIC-144 cyklotronu pomiarowa pomiarowa terapii rys. 1 Rys. 2. Rozmieszczenie najważniejszych podzespołów cyklotronu, transportu wiązki i miejsca terapii w przestrzeni. Pominięto niektóre podzespoły o mniejszych gabarytach. Tabela 1. Wykaz zasilaczy wchodzących w układ sterowania traktem lp Element zasilany (rys. 7 i 8) In [A] Un [V] Stabilność Typ producent przez 8h zasilacza 1 Uzwojenie główne cyklotronu AIC ,01% In 8500 Danfysik 2 Magnes korekty poziomej Mk ,05% In GEN Heinzinger 3 Magnes korekty pionowej Mk ,05% In GEN Heinzinger 4 Soczewka kwadrupolowa S ,05% In GEN Heinzinger 5 Soczewka kwadrupolowa S ,05% In GEN Heinzinger 6 Magnes odchylający M ,01% In 8500 Danfysik 7 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 8 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 9 Magnes odchylający M ,02% In PTN Heinzinger 10 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 11 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 12 Magnes korekty pionowej Mk ,05% In GEN Heinzinger 13 Soczewka kwadrupolowa S7 7, ,02% In PTN 100-7,5 Heinzinger 14 Soczewka kwadrupolowa S8 7, ,02% In PTN 100-7,5 Heinzinger 15 Rezerwa na magnes korekty ,05% In GEN Heinzinger 2. Założenia do programu 4

5 Autorzy przyjęli założenia do programu sterowania zasilaczami na podstawie wywiadów z operatorami cyklotronu, aktualnych trendów w tej dziedzinie oraz własnego doświadczenia. Można wyodrębnić dwa typowe reżimy pracy systemu sterowania zasilaczami: praca regulacyjna stosowana podczas doboru nastaw poszczególnych zasilaczy, oraz praca rutynowa wykorzystująca ustalone wcześniej nastawy. Oba reżimy pracy różnią się od siebie, generują inne oczekiwania od programu i z tego powodu będą przedstawione oddzielnie. Dobór nastaw zasilaczy transportu protonów jest zależny od parametrów wiązki (jej usytuowania w przestrzeni, prędkości i kąta rozogniskowywania się protonów), geometrii trasy transportu wiązki, umiejscowienia magnesów oddziaływujących na wiązkę. Szczególnie istotna jest też precyzja ustawienia magnesów względem osi wiązki protonów oraz symetria pola magnetycznego magnesów zakrzywiających i soczewek kwadrupolowych. Ze względu na niewystarczającą dokładność pomiaru parametrów wiązki protonów oraz niedoskonałą symetrię pola magnetycznego wytwarzanego przez poszczególne magnesy, nastawy zasilaczy muszą być w znacznej mierze dobierane eksperymentalnie. Znalezienie optymalnie skonfigurowanego układu transportu wymaga wielokrotnego doboru nastaw zasilaczy przy różnym rozmieszczeniu poszczególnych elementów układu. Dobranie właściwej konfiguracji i dostrojenie ostatecznych nastaw wymaga długotrwałej pracy układu sterowania w reżimie pracy regulacyjnej. W następstwie tego uzasadnione jest żądanie od programu ułatwień przy sterowaniu prądami zasilaczy. Przy pracy regulacyjnej wymaga się: - możliwości sterowania zasilaczami w czasie rzeczywistym - szybkiego dostępu do sterowania każdym zasilaczem - minimalizacji liczby operacji przy zmianie wartości nastaw Przed wykonywaniem terapii, prądy w magnesach układ transportu wiązki są nastawiane przez wybór odpowiedniego zastawu, wcześniej dobranych nastaw. Wymagana jest prostota wykonywania nastaw i ograniczenie możliwości popełnienia omyłki. Praca rutynowa narzuca potrzebę: - wykonywania nastaw według zapisanych wcześniej danych - logowania operatora - działania układu bez absorbowania obsługi, podczas bezawaryjnej pracy zasilaczy Uzyskane doświadczenie wykazało konieczność przeprowadzenia dodatkowej regulacji nastaw niektórych elementów transportu wiązki protonów, po każdorazowym załączeniu cyklotronu oraz podczas pracy, przed osiągnięciem przez cyklotron i urządzenia transportu, stabilnej temperatury. Nie zmienia to jednak celowości podziału pracy na wymienione wyżej reżimy. Ponadto program wykonywany w dowolnym reżimie pracy winien: - sygnalizować nieprawidłową pracę zasilaczy - posiadać możliwość zdalnej diagnostyki zasilaczy - dysponować możliwością indywidualnego dialogu z zasilaczem 5

6 - umożliwić podłączenie z zewnętrznym układem blokad (spadek prądu w magnesie głównym cyklotronu poniżej wartości granicznej winien uniemożliwić pracę generatora wysokiej częstotliwości i źródła jonów) - na żądanie sporządzać raporty z nastaw poszczególnych zasilaczy - monitorować wielkość prądu w magnesie głównym z ostatnich 24 godzin - monitorować komunikację między komputerem a zasilaczami - nie zmieniać aktualnych nastaw zasilaczy po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu - posiadać możliwość modyfikowania niektórych parametrów programu przez użytkowników - zliczać czas pracy cyklotronu (mierzony czasem pracy magnesu głównego cyklotronu) 3. System sterowania Sterowanie zasilaczami transportu wiązki jest wykonywane z komputera umieszczonego w sterowni, pozostałe urządzenia układu są rozmieszczone w różnych pomieszczeniach budynku cyklotronu (rys.2). Wybrano prostą, ekonomiczną topologię sieci. Połączenie komputera z zasilaczami prądu stałego zrealizowano za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej LAN, o konfiguracji drzewiastej, w standardzie Ethernet RS232/RS422 (rys 3), [5],[6]. Sieć Ethernetu wykonano przy użyciu ekranowanej skrętki, o szybkości transmisji 100Mbps. komputer z programem mysz manipulator moduł wyjść przekaźnikowych MG M1 M2 Mk1 S3 S4 S5 Mk2 S1 S2 przełączniki sieć ethernet serwery portów szeregowych sieć RS232/RS422 zasilacze sterowane przez RS S6 Mk3 S7 S8 Rezerwa Rys 3. Topologia sieci LAN sterującej zasilaczami traktu wiązki protonów i zasilaczem uzwojenia głównego cyklotronu AIC-144. Poszczególne zasilacze oznaczono symbolami podłączonych do nich magnesów: MG - uzwojenie główne cyklotronu, Rezerwa - zasilacz przewidziany w przyszłości do magnesu korekcyjnego Mk4, reszta oznaczeń jak na rysunku 1. 6

7 Program sterujący zasilaczami nosi nazwę Zasilacze. Aplikacja ta została napisana w graficznym środowisku programistycznym LabView wersji 8.0 [7],[8],[9],[10], pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. 4. Interfejs użytkownika Autorzy programu Zasilacze skupili szczególną uwagę na stworzeniu optymalnego interfejsu użytkownika, starali się, aby interfejs był funkcjonalny, prosty w obsłudze, estetyczny, wprost zachęcający do skorzystania z programu [11],[12]. Rys. 4 Główne okno programu Zasilacze. Na panelu Trakt wiązki jonów pod rysunkiem zaznaczonego obiektu widać kontrolki do sterowania. Widać ramkę wokoło wyróżnionego magnesu M1, w tej chwili wybranego do sterowania. 4.1 Orientacja programu. Interfejs programu Zasilacze został zorientowany na obiekt sterowany, czyli na magnesy odchylające, soczewki kwadrupolowe w układzie transportu wiązki i na uzwojenie główne magnesu cyklotronu. Główne okno programu zawiera rysunek obiektu, wskazanie na rysunku wybranego magnesu, spowoduje oznaczenie ramką magnesu i wyświetlenie kontrolek do zmiany i odczytu wartości prądu w tym magnesie. Kontrolki, zdaniem autorów, pozwalają intuicyjnie zrozumieć swoje przeznaczenie i zasadę działania (rys. 4). Wyjątkiem 7

8 od orientacji na obiekt jest osobno sterowany łącznik dwu zasilaczy (MG i M1). To odstępstwo zostało spowodowane przyzwyczajeniem użytkowników oraz specyfiką działania tych zasilaczy, zwłaszcza MG. W okresie poprzedzającym napisanie programu Zasilacze, użytkownicy korzystali z programu demonstracyjnego dostarczonego razem z zasilaczami przez producenta, całkowicie zorientowanego na zasilacze. Orientacje na obiekt posiadają też przełączalne panele: Magnes główny (rejestrator prądu magnesu MG), Raport (do sporządzania raportu, rys. 5), Historia (do przeglądania historycznych nastaw zasilaczy, rys. 6). Panele pozostałe służą do testowania programu, do wykonywania nastaw opcji programu i do sterowania zasilaczami przy pomocy komend i w tych przypadkach obiektem jest sam program i zasilacze. Rys. 5 Panel Raport do sporządzania raportów i przykład samego raportu. W raporcie są przedstawione zasilacze i ich nastawy w kolejności jak na rysunku obiektu (kolejność można zmienić w opcjach). Rys. 6 Panel Historia do przeglądania historycznych nastaw zasilaczy. Analizę nastaw ma ułatwiać możliwość obserwacji ich wartości w postaci graficznej. 8

9 4.2 Przyjazność programu. Pod pojęciem przyjaznego programu rozumie się taki program, przy którym praca przebiega komfortowo: obsługa jest intuicyjna, dotarcie do kontrolek sterujących i przekazywanych informacji powinno być szybkie i bezproblemowe, podawane informacje są zrozumiałe i jednoznaczne, reakcja na polecenia natychmiastowa, błędne polecenie można wycofać itp. Autorzy programu starali się w szerokim stopniu zrealizować powyższe zasady. Najważniejszą i najczęściej wykonywaną przez program operacją jest nastawa wartości prądów w poszczególnych magnesach transportu jonów. Dlatego postarano się, aby czynność ta mogła być realizowana na różne sposoby, w zależności od aktualnych potrzeb i wg indywidualnych upodobań (rys. 7). Prąd można nastawić: przy pomocy zadajnika suwakowego, klawiatury numerycznej, skokowo - klawiszami wyświetlanymi na ekranie, przyciskami na manipulatorze oraz przez wczytanie wartości z utworzonego wcześniej raportu (panel Trakt wiązki jonów rys.4). Wartość skoku prądu na klawiszach jest opcjonalnie ustalana, indywidualnie dla każdego zasilacza. Także wybór zasilacza może nastąpić przy pomocy wyróżnienia myszą odpowiedniego magnesu lub kolejnego przełączania manipulatorem. Dotarcie do kontrolek sterujących rzadziej przeprowadzanymi operacjami może być bardziej złożone. Takimi operacjami jest w programie sporządzanie raportów i nastawa prądów wg wybranego wcześniej raportu. Aby ułatwić wykonanie tych czynności i zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia omyłki, wprowadzono pewne ułatwienia: każdorazowo program narzuca nazwę pliku z raportem, możliwość przeglądnięcia raportów przed i po sporządzeniu oraz przed wykonaniem nastaw (rys. 5). L P P L - zmiana zasilacza w prawo - zmiana zasilacza w lewo - zmiana prądu o + dl (dużo) - zmiana prądu o - dl (dużo) - zmiana prądu o +ddi (mało) - zmiana pradu o - ddl (mało) - szybsze zmiany (do 10 razy) Działanie manipulatora A D B C E Rys. 7 Panel Trakt wiązki jonów programu Zasilacze. Podstawowa funkcja programu, czyli nastawa prądów, jest realizowana przy pomocy kontrolek: klawiszy do skokowej zmiany prądów (A), zadajnika suwakowego (B), klawiatury numerycznej (C) oraz przez wczytanie wartości z raportu (D) i za pomocą manipulatora (E). Incydentalnie wykonywane polecenia umieszczono na oddzielnym panelu (panel Szczegóły rys. 8). Obejmują one identyfikację zasilacza, odczyty nastaw, stanów zasilacza, obsługę alarmów, instrukcje załącz/wyłącz oraz przełączenia sterowania zdalne/lokalne itp. 9

10 Odpowiedzi zasilaczy są podawane w postaci surowej, ale zdaniem autorów, w pełni zrozumiałej. Niektóre nietypowe komendy uzupełniono o podanie jednostki, w której należy spodziewać się odpowiedzi (np. przepływ wody w (l/min)*100 ). Jedyna odpowiedź, nieczytelna bez korzystania z instrukcji, jest udzielana przez zasilacze firmy Danfysik (magnesy MG i M1) na zapytanie o stan zasilacza. Odpowiedz zasilacza jest zbiorem 24 znaków, gdzie każdy znak określa inny parametr (np. przekroczenie wartości granicznych temperatur lub wielkości przepływu wody chłodzącej, wadliwa praca różnych podzespołów i zabezpieczeń zasilacza). Program rozkodowuje otrzymaną odpowiedz i na tej podstawie wyświetla czytelny komunikat o istotnych parametrach i wszelkich nieprawidłowościach np.: mały przepływ wody w magnesie, przepalony bezpiecznik topikowy lub upływność uziemienia. A B C Rys. 8 Panel Trakt wiązki jonów programu Zasilacze. Poniżej pokazano fragmenty list rozwijanych do wyboru komendy do sterowania lub testowania zasilaczy: A produkcji Heinzinger, B Heinzinger Genesys, C Danfisyk. Program posiada, w ograniczonym zakresie, możliwość dostosowania niektórych parametrów pracy do aktualnych potrzeb i upodobań operatora cyklotronu (panel Opcje sterujące ). Praktycznie wybór ogranicza się do określania: wartości maksymalnych i minimalnych prądów poszczególnych magnesów (nie muszą być tożsame z możliwościami 10

11 zasilacza), wartość przypisana klawiszom do skokowej zmiany prądu, widok analogowego zadajnika prądu (kolor i wartości działek), treść opisu poszczególnych magnesów. Ta niewielka swoboda pozostawiona użytkownikowi wynika z dotychczasowego doświadczenia autorów z pracą operatorów cyklotronu. Większość opcjonalnych nastaw dotyczy parametrów transmisji danych w sieci ethernet i parametrów komunikacji z zasilaczami, nie zaleca się ich zmiany przez użytkownika bez konsultacji z autorami programu. Interfejs użytkownika składa się z ośmiu łatwo przełączalnych paneli: - panel Trakt wiązki jonów, opisany wcześniej, rys. 4 - panel Magnes główny, z rejestratorami prądu w magnesie MG - panel Szczegóły, opisany wcześniej, rys. 8 - panel Komunikacja, z sygnalizacją aktualnego stanu komunikacji z zasilaczami - Panel Raport, opisany wcześniej, rys. 5 - panel Czas pracy, z licznikami czasu pracy magnesu głównego - panel Historia, do przeglądania nastaw historycznych, rys. 6 - panel Opcje sterujące, z dostępem do wybranych parametrów programu 4.3 Język Starano się, by teksty pojawiające się w programie były napisane prosto, jednoznacznie i w sposób maksymalnie zwięzły. W celu łatwiejszego, szybszego odczytu, teksty zawierają często skróty myślowe, łatwe do zapamiętania na przyszłość. Skróty takie są stosowane na kontrolkach, których uruchomienie nie spowoduje zmian nastaw prądów w magnesach i dotyczą głównie przełączeń paneli, odczytów dodatkowych parametrów, diagnostyki zasilaczy itp. W sytuacji, gdy lakoniczny tekst jest niewystarczający lub mógłby być zrozumiany niezgodnie intencjami programistów zastosowano dodatkowe komentarze (rys. 9). A B Rys. 9 Przykłady dodatkowych komentarzy: A. w okienku logowania się użytkownika do programu B. w panelu Szczegóły : zaznaczenie pozycji w tablicy sterującej powoduje wyświetlenie poniżej komentarza wyjaśniającego działanie poszczególnych opcji, o opcjach ogólnych komentarz jest widoczny przy każdej opcji. 11

12 4.5 Dobór kolorystyki. Wszelka grafika występująca w programie jest w kolorze popielatym, o różnym nasyceniu, uzupełniona w niektórych elementach kolorem białym i czarnym. Intencją tego doboru była zasada by występujące kontrolki (przyciski, zadajniki, wskaźniki), rysunki, panele (okna) niepotrzebnie nie absorbowały uwagi użytkownika programu. Do sygnalizacji stanów wykorzystano kolory: - ciemnozielony (nieabsorbujący uwagi) gdy wyłączona jest komunikacja z tym zasilaczem - jasnozielony do sygnalizacji poprawnej pracy zasilacza z włączoną komunikacją - czerwony do informacji o wystąpieniu sygnału alarmu przez zasilacz (z różnych powodów) - żółty do informowania o nieosiągnięciu przez zasilacz zadanej wartości (występuje głównie podczas stanów nieustalonych) - niebieski informuje o braku wody chłodzącej w zasilaczu lub w magnesie (dotyczy tylko magnesów MG i M1) Wyjątkiem od przyjętej reguły jest: zielony kolor aktywnego zadajnika prądu, niebieski wskaźnika oporu uzwojenia magnesu, wskaźniki czasu pracy cyklotronu w poszczególnych miesiącach i małe niebieskie logo Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Powyższe odstępstwa mają, w zamyśle autorów, w umiarkowanym zakresie skupiać na siebie uwagę i nie wypaczają ogólnej reguły. Tabela 2 Reguły stosowania kolorów do sygnalizacji (NN niskie napięcie, WN wysokie napięcie) Układ Reguła koloru Szczegóły Uwagi lub zespół urządzeń blokady bezpieczeństwa czerwona stary układ źródło jonów czerwona stary układ inne sygnalizacje na pulpicie sterowniczym czerwona załączanie elementów ransportu sygnalizacji wody zielona nowy układ chłodzącej próżni zielona nowy układ generator wysokiej inna reguła zielony obwody NN nowy układ częstotliwości czerwony obwody WN zasilacze WN do deflektorów inna reguła zielony - włączone czerwony obwody WN napędy mechaniczne inna reguła zielony - włączone czerwony - pozycje skrajne drobne urządzenia w sterowni część: zielona część: czerwona Oprócz reguły zielonej: kolor zielony poprawna praca (czerwony awaria, żółty stan pośredni) istnieje reguła czerwona, w znacznej mierze odwrotna: kolor czerwony urządzenie pracuje lub stwarza zagrożenie (zielony wyłączone). W sterowni cyklotronu występują układy pracujące w obu regułach, zatem wybranie jednej z nich było rezultatem wnikliwej analizy (tab. 2). Wobec braku możliwości ujednolicenia sygnalizacji we wszystkich 12

13 układach cyklotronu, przyjęto opisaną wcześniej regułę zieloną, ze względu na jej częstsze występowanie w nowych rozwiązaniach. W najbliższych miesiącach przewidywana jest wymiana układu blokad bezpieczeństwa na opartą na regule zielonej. 5. Realizacja programu. Program został napisany w edytorze do wykonywania aplikacji LabView 8.0. Program został podzielony na 10 części, każdemu fragmentowi wyznaczono obsługę innych urządzeń, kontrolek lub wykonywanie odrębnych obliczeń. Poszczególne części programu są realizowane w osobnych pętlach programowych pracujących asynchronicznie względem siebie. Praktycznie program składa się z niezależnych podprogramów, pracujących z różnymi częstotliwościami, złączonych ze sobą wspólnymi zmiennymi. Taka budowa programu pozwoliła zachować kontrolę nad częstotliwością wykonywania poszczególnych fragmentów oraz znacząco ułatwiła testowanie i rozruch programu. Działanie poszczególnych części programu: 1. Komunikacja z zasilaczami. Podczas poprawnej ustalonej pracy systemu sterowania zasilaczami, prąd w poszczególnych zasilaczach nie ulega zmianie, regulacja prądu następuje tylko podczas strojenia systemu i ewentualnego wykonywania korekty prądu. Częstotliwość połączenia programu z wyróżnionym (wybranym do sterowania) zasilaczem wynosi około 1/2 sekundy, wartość ta spełnia założenie sterowania w czasie rzeczywistym. Komunikacja z pozostałymi zasilaczami jest nawiązywana raz na 7 8 sekund (rys 9). Rys. 9 Fragment panelu Komunikacja programu Zasilacze. W programie pogrupowano rozkazy w pakiety wysyłane do zasilacza w typowych stanach (wykaz pakietów z prawej strony rysunku). Pokazane okienko pozwala śledzić na bieżąco nawiązanie połączenia komputera z poszczególnymi zasilaczami i określić aktualny pakiet. Przyciski komunikacja pozwalają na wymuszenie wysłania pakietu startowego i kończącego komunikację. 2. Zarządzanie wyborem zasilacza przeznaczonego do sterowania, zbieranie wartości zadanych i zmierzonych. 3. Obliczanie wartości zadanej prądu dla każdego zasilacza (zbieranie danych od kontrolek sterujących i od manipulatora). 4. Obsługa logowania użytkownika do programu. 5. Sporządzanie i odczyt istniejących raportów, przygotowanie danych do wykonywania nastaw prądów wg danych zapisanych w raporcie. Raporty są tworzone w formacie HTML. 6. Obsługa przełączanych paneli. 7. Przygotowanie rodzaju pakietu rozkazów, do przesłania do poszczególnych zasilaczy. 13

14 8. Obsługa wirtualnej klawiatury (widoczna na rys. 7). 9. Obsługa modułu wyjść przekaźnikowych. 10. Obsługa manipulatora (widoczny na rys. 7). 11. Obsługa rejestratorów prądu uzwojenia głównego MG. 12. Zliczanie i rejestracja czasu pracy cyklotronu w poszczególnych dniach, miesiącach i latach (widoczne na rys. 10). 13. Dostęp do historycznych czasów pracy (miesiące i lata) 14. Dostęp do historycznych nastaw prądów zasilaczy i ich wizualizacja (widoczny na rys. 6). Rys. 10 Fragment panelu Czas pracy, informujący o czasie załączenia magnesu głównego w bieżącym dniu, miesiącu i roku oraz w miesiącach wybranego roku na pionowych wskaźnikach. Czas pełnego cyklu wykonania podprogramu 1 (komunikacja z zasilaczami) zależy od czasu oczekiwania na odpowiedź włączonych zasilaczy i wynosi 7 do 8 sekund przy pracy z 14 zasilaczami, natomiast pozostałe podprogramy są wykonywane od około 50 ms (dla 2, 3 i 7) do około 300 ms (dla 4 i 6). Oprócz wymienionymi wyżej częściami programu znajdę się podprogram do wykonania nastaw wstępnych (odczyt opcji, treści komunikatów z plików, obliczenia i nastawy początkowe) i końcowych przy zamykaniu programu. 6. Uwagi końcowe Program był realizowany od czasu zakupu i uruchomienia pierwszych zasilaczy, tj. od stycznia 2008 roku. Pierwsza wersja została uruchomiona w początkach marca 2008 roku, i umożliwiała sterowanie zasilaczem magnesu głównego i sześcioma zasilaczami traktu wiązki protonów. Program wypełniał swoje główne zadanie, czyli sterowanie i monitorowanie pracy zasilaczy. W miarę upływu czasu wzrastała zarówno liczba zasilaczy do obsługi, jak i dodatkowe wymagania, określane przez operatorów cyklotronu. Zatem konieczne było napisanie nowych wersji programu uwzględniających powiększoną liczbę obsługiwanych zasilaczy, wzbogacenie asortymentu rozkazów do diagnozowania zasilaczy, zwiększenie częstotliwości komunikacji z wyróżnionym zasilaczem, wprowadzenie możliwości sporządzania raportów, zastosowanie konieczności logowania się operatora, 14

15 dołączenie do programu obsługi manipulatora i blok przekaźników do sygnalizacji nastawy prądu w uzwojeniu głównym cyklotronu, dodanie panelu zliczającego czas pracy cyklotronu, panelu przedstawiającego historyczne nastawy zasilaczy, ograniczenie szybkości zmian prądu w magnesie głównym, wprowadzenie szeregu poprawek usprawniających obsługę. Autorzy przewidują w przyszłości wykonanie następnych wersji programu. Aktualna wersja programu spełnia swoje zadanie, w szczególności umożliwia sterowanie zasilaczami w czasie rzeczywistym, umożliwia wykonywanie nastaw według wcześniej ustalonych wartości i zapisanych w pliku, posiada przyjazny interfejs. Propozycje zgłaszane przez operatorów cyklotronu są, w miarę możliwości, na bieżąco realizowane w nowych wersjach programu. Autorzy stawiają tezę, iż program spełnia postawione przed nim założenia. Autorzy porównali opisany wyżej system sterowania z podobnymi systemami stosowanymi w innych ośrodkach. Porównanie było ograniczone do informacji uzyskanych z artykułów z konferencji cyklotronowych (od [13] do [17]) oraz materiałów publikowanych na stronach internetowych ośrodków wyposażonych w cyklotrony i producentów cyklotronów. Zastosowana przez autorów topografia sieci sterującej nie różni się znacząco od zastosowanej w innych ośrodkach, także środowisko programistyczne LabVIEW jest często stosowane (np. w [14],[15]). Przegląd stosowanych interfejsów użytkownika, mimo iż silnie zawężony do paneli umieszczonych w publikacjach, pozwala stwierdzić dużą różnorodność stosowanych interfejsów różniących się znacznie liczbą kontrolek, stosowaniem grafiki, bogactwem kolorystyki. Interfejs użytkownika stworzony przez autorów można zaliczyć do typowego pod względem liczby kontrolek na jednym panelu i wykorzystywania grafiki, natomiast jest bardzo ascetyczny w stosowaniu kolorów innych niż popielaty w różnym natężeniu (inne kolory autorzy raportu zarezerwowali głównie do sygnalizacji różnych zdarzeń i wielobarwna grafika lub tło utrudniałaby percepcję tych zdarzeń). 7. Literatura 1. Olko P: Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej. Seminarium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo Hutnicza. Kraków 29 luty Bakewicz E i in: AIC-144 cyclotron: present status. Warszawa Nukleonika 48:2, Daniel K, Bochenek-Dobrowolski R, Doruch H i in.: Przystosowanie cyklotronu AIC-144 do zastosowań medycznych Część 2. Korekta pola magnetycznego, modernizacja traktu wiązki. Raport IFJ PAN nr 1991/AP. Kraków Daniel K, Bochenek-Dobrowolski R, Guguła K i in.: Przystosowywanie cyklotronu AIC-144 do protonowej terapii oka Część 3. Maksymalizacja energii protonów, rewitalizacja generatora w. cz. Raport IFJ PAN nr 2006/AP. Kraków Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa

16 6. Kormány Z, Ander I, Kovács P i inni: Renewal and automation of the atomki MGC-20 cyclotron. 7th European Particle Accelerator Conference. Wiedeń, czerwiec, Winiecki W, Nowak J, Stanik S. Graficzne zintegrowane środowiska programowania. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa Tłaczała W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa Świsulski D. Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych pomiarowych LabVIEW. Agenda Wydawnicza PAK-u. Warszawa Chruściel M.: LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo btc. Legionowo Spolsky J. Projektowanie interfejsu uzytkownika. Poradnik za programistów. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa Chabik J. Praktyka skutecznego programowania. Wydawnictwo Nakom. Warszawa Kormány Z, Ander I, Kovács P i inni: Renewal and automation of the atomki MGC-20 cyclotron. 7th European Particle Accelerator Conference. Wiedeń, czerwiec, Yongqian Xiong, Bin Qin, Minjun Wu, Jun Yang, i inni. LabVIEW and MATLAB- BASED virtual control system for virtual prototyping of cyclotron. 22 nd Particle Accelerator Conference. Albuquerque, New Mexico, USA czerwiec Hong Suk Chang, Dong Hyun An i inni. Control system design of KIRAMS-13 cyclotron. The 3 rd Asian Particle Accelerator Conference. Gyeongju, Korea marzec D.Anicic, G.Dave, M.Gasche i inni. PROSCAN control system status report. 10th ICALEPCS Int. Conf. on Accelerator & Large Expt. Physics Control Systems. Genewa, październik Tanushyam Bhattacharjee#, Anindya Roy, Biswajit Sarkar i inni. Introduction of EPICS in VEC & SCC control system. Asian Particle Accelerator Conference 29 stycznia - 2 luty

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2008/ Kraków, grudzień 2008 Raport Nr 2023/AP PRZYSTOSOWYWANIE

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia: Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http W artykule przedstawiamy pierwszy z możliwych sposobów uinternetowienia systemu podlewania ogrodowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH System zarządzania oświetleniem dla hal przemysłowych pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie (wyłączanie) poszczególnych scen, przyczynia się

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET Łukasz Bajda V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET. SYSTEM AKWIZYCJI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

UWAGA. Program i przebieg ćwiczenia:

UWAGA. Program i przebieg ćwiczenia: Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27 Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/reports/2014.html Kraków, grudzień 2014 Raport Nr 2078/AP Projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Instytut Automatyki i Robotyki Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena 1. 2. 3. LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Ćwiczenie PA7b 1 Badanie jednoobwodowego układu regulacji

Bardziej szczegółowo

STD - wersja standardowa

STD - wersja standardowa STD STD - wersja standardowa Urządzenia dostępne w wersji STD Cieplarki laboratoryjne (CL) Inkubatory Laboratoryjne (IL) Suszarki Laboratoryjne (SL) Sterylizatory (SR) STD - wersja standardowa rozszerzone

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie,

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPUTEROWY PIECZARKA

PROGRAM KOMPUTEROWY PIECZARKA PROGRAM KOMPUTEROWY PIECZARKA DO SYSTEMU KONTROLI MIKROKLIMATU PRZY UPRAWIE PIECZAREK Instrukcja obsługi Kraków 2016 Wydanie drugie Spis treści 1. ZASTOSOWANIE PROGRAMU... 4 2. INSTALACJA I WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się Spis treści 1. Wprowadzenie 1 2. Wymagania sprzętowe i instalacja programu 1 3. Obsługa programu 2 4. Zakładka PACJENT 3 5.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo