Na żywo Funkcje ogólne Wersja anglojęzyczna Reklamy produktów własnych... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.1.2.2 Na żywo... 7. Funkcje ogólne... 8 4.1.2.3 Wersja anglojęzyczna... 8. 4.1.2.4 Reklamy produktów własnych... 8"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis funkcjonalny i techniczny serwisu vod.teatrwielki.pl Spis treści 1 Ogólna informacja o projekcie Zakres przedmiotowy Definicje pojęć Wymagania serwisu VOD Wymagania funkcjonalne Struktura serwisu VOD Opis głównych sekcji serwisu VOD TWON wraz z funkcjonalnościami Witryna główna Na żywo... 7 Funkcje ogólne Wersja anglojęzyczna Reklamy produktów własnych Odnośniki do serwisów społecznościowych Wymagania do systemu CMS Repozytorium dokumentów i mediów Integracja z systemami zewnętrznymi Platforma Wideo Wymagania niefunkcjonalne Użyte technologie Dostępność serwisu Pozycjonowanie, optymalizacja i statystyki Dokumentacja Aplikacja wspomagająca zarządzanie projektem Gwarancja i asysta techniczna Warunki SLA usług gwarancyjnych

2 1 OGÓLNA INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ZAKRES PRZEDMIOTOWY W ramach zamówienia Wykonawca wykona czynności w poszczególnych, określonych poniżej obszarach przedmiotowych: a) wykonanie, wdrożenie i uruchomienie serwisu VOD TW-ON zgodnie z Opisem funkcjonalnym i techniczny serwisu VOD TW-ON z wykorzystaniem CMS TYPO3 użytkowanego przez Zamawiającego, w tym przygotowanie szablonów HTML/CSS w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty graficzne, integracja systemu CMS TYPO3 z systemami zewnętrznymi Zamawiającego w tym Platformą Wideo, wprowadzenie treści do nowego serwisu, a także współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego; b) wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i administracyjnej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do w/w dokumentacji; c) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do serwisu VOD TW-ON jako całości, poszczególnych jego elementów oraz następujących utworów, powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy: szablony html/css, kod źródłowy oprogramowania wytworzony w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz dokumentacja serwisu vod.teatrwielki.pl; d) przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych wytworzonego oprogramowania, stanowiącego przedmiot umowy oraz wszelkich plików konfiguracyjnych z prawem do ich modyfikacji. Główne zadania do realizacji w ramach zadania implementacji i wdrożenia serwisu: a) konfiguracja użytkowanego i udostępnionego przez Zamawiającego oprogramowania CMS TYPO3, b) przygotowanie i wdrożenie szablonów HTML/CSS w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty graficzne, c) integracja z systemami zewnętrznymi Zamawiającego w tym z Platformą Wideo, d) testowanie i wdrożenie produkcyjne serwisu VOD TW-ON, e) wprowadzenie treści do systemu CMS z uwzględnieniem integracji systemów zewnętrznych z nowym serwisem, 2

3 f) zaplanowanie infrastruktury serwerowej niezbędnej do płynnego funkcjonowania serwisu vod.teatrwielki.pl i przekazanie w tym zakresie zaleceń Zamawiającemu, g) wyposażenie kodu serwisu vod.teatrwielki.pl w narzędzie umożliwiające zbieranie statystyk aktywności użytkowników, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, h) dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Poza przedmiotem umowy wskazanym powyżej Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, do świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz asysty technicznej serwisu VOD TW-ON w odpowiedzi na zgłoszenia i uwagi Zamawiającego lub podmiotu zapewniającego hosting i administrację serwisu vod.teatrwielki.pl. 3 DEFINICJE POJĘĆ Termin CMS CSS Moduł Newsletter Definicja System zarządzania treścią (ang. Content Management System) jest to jedna lub więcej aplikacji internetowych umożliwiających stworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i wypełnianie treścią za pomocą prostych interfejsów użytkownika. Zamawiający użytkuje system CMS oparty na platformie Typo3 kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) - język służący od opisu sposobu wyświetlania stron WWW. Zawiera informacje o formie prezentacji dokumentu - czcionkach, kolorach tekstu, odstępach pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie, etc. Element składowy strony zawierający określony zakres funkcjonalności (np. wyszukiwarka, kalendarium). Może posiadać kategorie i strony Elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej (mailingu) do zdefiniowanych 3

4 użytkowników Platforma Wideo Serwis TW-ON Serwis VOD TW-ON/serwis vod.teatrwielki.pl SLA System zgłaszania zadań URL Web Usability WCAG System klasy OVP (Online Video Platform) automatyzujący pracę i ułatwiający zarządzanie procesem publikacji treści wideo w sieci Internet użytkowany przez Zamawiającego. Stworzony za pomocą CMS zbiór stron internetowych Zamawiającego powiązanych tematycznie i umieszczonych na serwerach internetowych Stworzony za pomocą CMS zbiór stron internetowych Zamawiającego powiązanych tematycznie z serwisem wideo i umieszczonych na serwerach internetowych. Dostępny pod subdomeną vod.teatrwielki.pl Poziom jakości usług (ang. Service Level Agreement) Internetowe narzędzie do zarządzania projektami, monitorowania statusu zadań i raportowania błędów, które Wykonawca udostępni Zamawiającemu na potrzeby komunikacji w okresie trwania umowy i obowiązywania gwarancji Ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) w Internecie (Ang. Uniform Resource Locator) (Użyteczność) własność aplikacji internetowej decydująca o jej jakości użytkowej, efektywności i satysfakcji użytkownika w warstwie obsługi aplikacji Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines) zbiór dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych, ustanowionych przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację zajmującą się standaryzacją 4

5 pisania i przesyłu stron WWW WYSIWYG ang. What You See Is What You Get rozwiązanie informatyczne obecne w edytorach treści, pozwalające na stworzenie treści, formatu i stylu wiadomości użytkownikowi nieposiadającemu wiedzy programistycznej. Wynik publikacji jest zbliżony do obrazu danych tekstowych i graficznych widocznych na ekranie komputera. 4 WYMAGANIA SERWISU VOD 4.1 Wymagania funkcjonalne Struktura serwisu VOD Serwis VOD TW-ON zostanie wykonany w oparciu o projekty funkcjonalne (makiety) oraz projekty graficzne przekazane przez Zamawiającego. Projektowany od początku serwis musi być elastyczny, tj. powinien umożliwić rozwój istniejących i dodawanie nowych funkcjonalności bez konieczności przebudowy znacznych części kodu lub architektury. Serwis VOD TW-ON będzie częścią Studia Teatru Wielkiego Opery Narodowej, którego schemat przedstawiono poniżej. 5

6 Kolorem niebieskim oznaczony jest element objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. 6

7 4.1.2 Opis głównych sekcji serwisu VOD TWON wraz z funkcjonalnościami Witryna główna Strona startowa serwisu VOD Teatru Wielkiego Opery Narodowej będzie pełniła funkcję węzła komunikacyjnego, wyposażonego w narzędzia ułatwiające nawigację i orientację w zawartości serwisu VOD. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej architekturze ma kierować do innych działów serwisu VOD. Według wstępnych założeń serwis VOD TW-ON zawierać będzie: - stronę główną - podstronę wydarzenia emitowanego w trybie live - podstronę z materiałami wideo emitowanymi w trybie on demand (różne kategorie) - wyszukiwarkę - regulamin usługi VOD - pomoc dla użytkownika - odnośnik do zapisania się na newsletter na stronie - odnośniki do serwisów społecznościowych Zamawiającego - odnośnik do angielskiej wersji językowej serwisu - odnośniki do kalendarium oraz zakupów biletów online na stronie Dopuszcza się modyfikację tej struktury na etapie przygotowywania projektów funkcjonalnych serwisu przez podmiot wyłoniony w odrębnym postępowaniu Na żywo Strona ma w sposób dostępny i przejrzysty umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie oglądania aktualnej transmisji na żywo zapoznanie się z informacjami związanymi z udostępnioną treścią na żywo, tj. m.in. obsadą, spisem realizatorów, opisem wydarzenia, treścią libretta, galerią zdjęć, materiałami wideo typu making of, materiałami archiwalnymi o transmitowanym tytule. 7

8 Podstrony dedykowane dla wydarzenia emitowanego w trybie live oraz podstrona z materiałami wideo emitowanymi w trybie on demand powinny zawierać m.in.: - odtwarzacz treści audio-wideo udostępniany przez Platformę Wideo wraz z opisem spektaklu i meta danymi, oraz m.in. możliwością odtwarzania i nawigowania w treści podzielonej na rozdziały, możliwością tworzenia list odtwarzania treści przez użytkownika oraz przełączenia wersji językowej napisów. Każdy materiał wideo powinien posiadać m.in. tytuł, datę, nazwiska twórców, obsady (linkujące do biogramów artystycznych), opis, stopklatkę, - tekst libretta towarzyszący materiałowi wideo, - spis realizatorów i obsadę linkujące do biogramów umieszczonych w serwisie Funkcje ogólne Wersja anglojęzyczna Wykonawca wdroży serwis w wersji polskiej oraz angielskiej. W wersji angielskiej widoczne będą tylko te strony i elementy treści, które zostały przetłumaczone i zaakceptowane w CMS przez uprawionych redaktorów. Tłumaczenie treści do serwisu dostarczy Zamawiający Reklamy produktów własnych W ramach serwisu Teatrwielki.pl przewidziane będą miejsca na Visual, które będą odpowiadały również za promocję produktów, np. abonamentów. Dodanie tych informacji będzie odbywało się bezpośrednio z systemu CMS Odnośniki do serwisów społecznościowych Wykonawca wdroży na platformie VOD funkcję polecania wybranych treści na popularnych serwisach społecznościowych Zamawiającego Wymagania do systemu CMS Poniżej wymieniono funkcjonalności CMS Typo3, które muszą być zachowane we wdrożonych stronach serwisu vod.teatrwielki.pl: System CMS powinien umożliwiać redaktorom nieposiadającym umiejętności programistycznych tworzenie struktury i modyfikacji serwisu oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia. Niezbędna będzie możliwość utworzenia nowej strony przez redaktora po wybraniu przygotowanego uprzednio szablonu 8

9 (w cmsie musza zostać skonfigurowane wszystkie niezbędne szablony określone na etapie przygotowania makiet). Dodanie strony spowoduje pojawienie się jej w odpowiednim miejscu nawigacji. możliwość umieszczania elementów treści wg zdefiniowanych szablonów m.in. o tekst o tekst ze zdjęciem o tabela o flash o multimedia o plik o lista plików o artykuł RichText (o dowolnej formie przygotowanej przez Redaktora w edytorze WYSIWYG, w tym z możliwością dodawnia wewnątrz zdjęć, elementów multimedialnych itd). Wykonawca przygotuje style CSS serwisu tak, by elementy formatowania dostępne z edytorze były spójne z linią graficzną strony o lista artykułów wybranych kategorii lub podstron danej strony system powinien zapewniać nielimitowaną ilość użytkowników CMS Każda sesja i operacja powinna być zapisywana w historii zmian (data, godzina logowania System ma umożliwiać cofnięcie zmian w panelu administracyjnym dokonanych przez redaktora Dynamiczne elementy treści - wiadomości Poza dodawaniem stron odzwierciedlanych bezpośrednio w drzewie strony, system powinien umożliwiać dodawanie mniejszych elementów treści - wiadomości zawierających ustalone pola (np. data, tytuł, tekst, zdjęcie, kategoria), które w zależności od wybranych metadanych (np. kategorii) będą mogły być wyświetlane w jednym lub więcej miejscach na stronie poprzez bezpośredni link lub poprzez listę wiadomości o danych parametrach (kategoria, zbiór kategorii, zakres dat itd) Repozytorium dokumentów i mediów Moduł umożliwiający przechowywanie plików multimedialnych, tekstowych, dokumentów i graficznych. Powinien umożliwiać: o Opatrywanie dokumentów w metadane (opis, słowa kluczowe, parametr ALT dla plików graficznych itd) o Wyszukiwanie dokumentów wg metadanych 9

10 o Wielokrotne wykorzystanie każdego zasobu repozytorium w wielu miejscach serwisu edytor WYSIWYG do formatowania treści, tworzenia tabel, linków, etc. Możliwość kopiowania treści z programów MS Office, OpenOfice, HTML z funkcją czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników treści. Możliwość podglądu stron przed jej publikacją. Możliwość ustawienia daty opublikowania i czasu ukazywania się na stronie treści Wyświetlenie wiadomości na stronie nie dłużej niż po minucie od momentu publikacji Wersjonowanie treści Moduł umożliwiający przechowywanie plików multimedialnych, tekstowych, dokumentów i graficznych. Powinien umożliwiać: o Opatrywanie dokumentów w metadane (opis, słowa kluczowe, parametr ALT dla plików graficznych itd) o Wyszukiwanie dokumentów wg metadanych o Wielokrotne wykorzystanie każdego zasobu repozytorium w wielu miejscach serwisu. 10

11 4.2 Integracja z systemami zewnętrznymi Platforma Wideo Serwis VOD TW-ON zostanie zintegrowany z zewnętrzną platformą wideo - systemem oprogramowania klasy OVP (Online Video Platform) automatyzującego pracę i ułatwiającego zarządzanie procesem publikacji treści wideo w sieci Internet. Integracja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem modułu funkcjonalnego Platformy Wideo pozwalającego na integrację z systemami zewnętrznymi wyposażonego w udokumentowany interfejs programistyczny aplikacji (API) w postaci usługi sieciowej zaimplementowanej na bazie protokołu HTTP i głównych zasad wzorca REST. Integracja obejmować będzie m.in.: a) Osadzenie w serwisie VOD TW-ON odtwarzacza treści wideo umożliwiającego oglądanie treści wideo udostępnianych za pośrednictwem Platformy Wideo. Kod odtwarzacza wraz z adresami źródeł wideo, powiązanymi metadanymi pobierany będzie poprzez API Platformy Wideo; b) Prezentacja katalogu materiałów wideo udostępnianych za pośrednictwem Platformy Wideo. Stworzone w ramach Platformy Wideo drzewo katalogu będzie dostępne poprzez API Platformy Wideo; c) Prezentacja metadanych obiektów udostępnianych za pośrednictwem Platformy Wideo. API Platformy Wideo będzie umożliwiać pobieranie informacji o wskazanym materiale VOD lub LIVE; d) Wyszukiwanie materiałów wideo udostępnionych za pośrednictwem Platformy Wideo. API Platformy Wideo będzie umożliwiać wyszukiwanie materiałów wideo zgromadzonych na Platformie Wideo wg: tytułów, opisów, słów kluczowych (tagi) oraz kategorii; e) Prezentacja informacji w zakresie konta użytkownika zdefiniowanego na Platformie Wideo. 11

12 4.3 Wymagania niefunkcjonalne Użyte technologie 1. Przeglądarkowy odtwarzacz treści audio i wideo mają umożliwiać odtwarzanie materiałów wideo na urządzeniach przenośnych bez wykorzystania technologii Adobe Flash. 2. Technologie oraz struktura html/css powinny zapewniać poprawne wyświetlanie strony na następujących przeglądarkach: a) Systemy Windows i OS X i. Chrome 35+ ii. IE 10+ iii. FF 30+ iv. Safari 5+ b) Mobile Safari IOS 8+ c) Chrome IOS 4+ d) Przeglądarka domyślna Android 2+ e) Chrome dla Android Dostępność serwisu Interfejsy użytkowników zostaną wytworzone z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami Usability Serwis powinien spełniać standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Kod HTML serwisu powinien być semantyczny, Serwis nie może być wykonany całkowicie w technologiach typu Adobe Flash lub w oparciu o framework Client Side, który generuje niesemantyczny kod HTML, Serwis powinien być wykonany w oparciu o technologie wspierające dostępność, 12

13 Zamawiający może wyznaczyć na swój koszt zewnętrzny podmiot doradczy, który w trakcie budowy serwisu VOD TW-ON będzie udzielał Wykonawcy wskazówek, a podczas odbioru serwisu przeprowadzi audyt zgodności z WCAG Pozycjonowanie, optymalizacja i statystyki Adresy podstron, multimediów i oraz frazy kluczowe na stronie muszą być przyjazne mechanizmom pozycjonowania (SEO friendly). Strona musi być wyposażona w znaczniki Meta Tag. Istotne jest, aby adresy podstron serwisów były przyjazne wyszukiwarkom internetowym. Oznacza to, że powinny zostać zastosowane przyjazne, czytelne linki (friendly URL) zawierające np. zamiast jedynie identyfikatora wyświetlanego artykułu także jego tytuł. Kod strony zostanie wyposażony w narzędzia umożliwiające zbieranie statystyk aktywności użytkowników, w tym liczby odwiedzin i odsłon, danych demograficznych, źródeł odwiedzin, zachowania w witrynie, etc. Wykonawca zaplanuje wspólnie z Zamawiającym strukturę, oraz umieści kody śledzące w sposób umożliwiający dobrą kategoryzację, śledzenie linków tagowanych, downloadów i zdefiniowanie celów Dokumentacja Na etapie implementacji powstanie dokumentacja techniczna i administracyjna zawierająca projekt architektury i serwisu VOD TW-ON. Ponadto powstanie dokumentacja wdrożeniowa opisująca sposób instalacji, uruchomienia serwisu VOD TW-ON. W skład dokumentacji technicznej i administracyjnej wejdzie: a) Kody źródłowe wytworzonego oprogramowania z prawem do ich modyfikacji, wraz z opisem struktur katalogów kodów źródłowych oraz opisem standardu nazewnictwa plików źródłowych i wynikowych oraz dokumentacja wszelkich autorskich rozszerzeń systemu CMS i innych elementów oprogramowania wchodzących w skład przedmiotu umowy. Każdy plik kodu źródłowego musi posiadać nagłówek składający się z nazwy pliku i daty powstania wersji. Opisane muszą być wszystkie definicje zmiennych i stałych, każda z procedur/metod powinna zawierać opis nagłówkowy składający się z listy i opisu argumentów, opisu wyniku oraz krótkiego opisu działania. Skomentowane muszą być kluczowe instrukcje sterujące warunki, wyniki. 13

14 Kod źródłowy musi być zgodny z dostarczoną wersją wytworzonego oprogramowania, b) specyfikacja środowiska sprzętowo-systemowego wymaganego do przeprowadzenia procedury generacji kodu wynikowego, c) instrukcję generacji kodu wynikowego (reguły kompilacji), d) narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją instalacji, e) pliki konfiguracyjne oprogramowania narzędziowego, oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania systemowego w szczególności systemu operacyjnego, systemu baz danych oraz oprogramowania użytkowego. f) schemat i opis integracji systemu z innymi systemami; g) schemat zaplanowanej przez Wykonawcę infrastruktury i reguły dla prawidłowego funkcjonowania serwisu vod.teatrwielki.pl h) wytyczne dla programistów implementujących system CMS, oraz osób dokonujących audytu kodu (administratorzy, projektanci). Wykonawca będzie aktualizował dokumentację i kody źródłowe oprogramowania serwisu w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia konieczności, dalsze prace nad rozwojem serwisu mógł przejąć inny Wykonawca Aplikacja wspomagająca zarządzanie projektem W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do internetowego narzędzia do zgłaszania i monitorowania statusu zadań, raportowania błędów oraz zobowiąże się do bieżącego uzupełniania w nim statusu prac związanych z realizacją projektu. 14

15 5 GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA 1) Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia do świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz asysty technicznej serwisu VOD TW-ON w odpowiedzi na zgłoszenia i uwagi Zamawiającego lub podmiotu zapewniającego hosting i administrację serwisu vod.teatrwielki.pl 2) Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz zobowiązuje się świadczyć asystę techniczną przez okres 12 miesięcy. Okres ten liczony będzie od dnia, w którym nastąpiło podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. W tym okresie Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnej: diagnostyki i optymalizacji serwisu i zawartości baz danych (brak spójności, integralności danych itd.) usuwania wszelkich awarii, błędów i usterek usuwania błędów w konfiguracji aktualizacji wersji zastosowanego oprogramowania, w tym systemu CMS (asysta techniczna) Odpowiedzi na zgłoszenia, pytania i uwagi Wykonawcy lub podmiotu zapewniającego hosting i administrację serwisu vod.teatrwielki.pl w terminie do 24 godzin od momentu dokonania zgłoszenia problemu, m.in. z zakresu technicznych aspektów funkcjonowania serwisu, rozwiązań programistycznych i możliwości jego rozwoju (asysta techniczna). Naprawy będą wykonane w czasie nie dłuższym, niż określone poniżej w warunkach SLA Warunki SLA usług gwarancyjnych 1) W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnej diagnostyki, optymalizacji i usuwania awarii, błędów i usterek serwisu. 2) Wykonawca będzie świadczył obsługę zgłoszeń Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach ) zgłoszenie po godzinie 19:00 danego dnia będzie traktowane jak zgłoszenie o godz. 8:00 następnego dnia roboczego 4) Obsługa zgłoszeń serwisowych będzie realizowana za pośrednictwem - Systemu Zgłaszania Zadań - telefonu, - poczty elektronicznej, 4) Za moment zgłoszenia przyjmuje się odpowiednio: - datę i godzinę zgłoszenia w Systemie Zgłaszania Zadań 15

16 - datę i godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej - datę i godzinę wysłania wiadomości pocztą elektroniczną 5) Wadliwe działanie usług określa się jako: - awarię, tj. każdy incydent niedostępności usługi - błąd, tj. każdy incydent nie będący awarią uniemożliwiający użytkownikowi poprawne wykorzystanie funkcji Serwisu - usterkę, tj. wszystkie pozostałe incydenty nie będące błędami, a powodujące utrudnienie z korzystania serwisu lub niezgodność jego działań z Umową 6) Wykonawca gwarantuje następujące czasy reakcji i naprawy na zgłoszenia serwisowe: a) w przypadku zgłoszenia awarii, czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 godziny, a czas naprawy 8 godzin, b) w przypadku zgłoszenia błędu, czas reakcji nie będzie dłuższy niż 4 godziny, czas naprawy 24 godziny, c) w przypadku zgłoszenia usterki, czas reakcji nie będzie dłuższy niż 6 godzin, a czas naprawy 48 godzin. 7) Czas reakcji i naprawy liczony jest od chwili wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia w Systemie Zgłaszania Zadań lub wysłania przez niego wiadomości pocztą elektroniczną. 16

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium HTML + CSS Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu stron w języku HTML. Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr /wzór/ Teatrem Wielkim Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Projekt i wykonanie Dominika Marzec dominika.marzec@poczta.fm Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Domena i hosting... 3

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 22133-2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

Numer ogłoszenia: 22133-2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 17145-2012 z dnia 2012-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie i udoskonalenie strony internetowej Centrum Innowacji i Transferu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS Małgorzata Mielniczuk System zarządzania treścią z angielskiego Content Management System w skrócie CMS jest oprogramowaniem ułatwiającym zarządzanie tworzonym serwisem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A Załącznik A Specyfikacja www.html-css-ajax.com Internetowy serwis poświęcony tworzeniu stron WWW z wykorzystaniem języka XHTML i technologii CSS oraz AJAX. Jakub Ciesielski http://www.html-css-ajax.com

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: 1.1. Podniesienie efektywności komunikacji PARP w Internecie oraz uspójnienie portali poprzez: 1.1.1. Określenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CTT PŁ Sp. z o.o. Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1 I. Cel projektu Projekt SPINTENSE ma na celu przygotowanie Spółki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk Audyt SEO sklep-budowalny.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZALECENIA OGÓLNE... 5 2.1 OPTYMALIZACJA NAGŁÓWKÓW NA WSZYSTKICH PODSTRONACH... 5 2.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW W GOOGLE WEBMASTER TOOLS... 6 2.3 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

509 633 166 konrad@webmedio.pl

509 633 166 konrad@webmedio.pl 509 633 166 konrad@webmedio.pl Obsługa serwisowa Korzyści ze stałej obsługi Należy pamiętać, że internet to żywe i dynamicznie rozwijające się środowisko. Pakiet stałej obsługi daje gwarancję: bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I JĘZYK SIECI 17. Wstęp 13. Rozdział 1 Wprowadzenie do HTML5 19. Rozdział 2 Znajomość znaczników HTML5 37

Spis treści CZĘŚĆ I JĘZYK SIECI 17. Wstęp 13. Rozdział 1 Wprowadzenie do HTML5 19. Rozdział 2 Znajomość znaczników HTML5 37 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ I JĘZYK SIECI 17 Rozdział 1 Wprowadzenie do HTML5 19 Tworzenie przy pomocy znaczników: przegląd 20.Wprowadzanie nowych elementów HTML5 21 Korzystanie z kontynuowanych znaczników

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB POZIOM P1 POZIOM P2 POZIOM P3 PANEL ADMINISTRACYJNY System logowania Zarządzanie stroną Zarządzanie użytkownikami ZAWARTOŚĆ WITRYNY Dowolna ilość stron i podstron Dowolna ilość artykułów UŻYTKOWNICY Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_pakiet_i.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA STRONY INTERNETOWEJ ` - STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Twoja własna aplikacja mobilna na Android i ios

Twoja własna aplikacja mobilna na Android i ios NOWA GENERACJA USŁUG MOBILNYCH Twoja własna aplikacja mobilna na Android i ios KOMUNIKATOR NA SMARTFONY Twoja własna aplikacja mobilna na Android i ios komunikator na smatfony Czym jest aplikacja mobilna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.3.195 Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja i uruchomienie... 2 3. Proces automatycznej analizy strony... 3 4. Opcje zaawansowane... 6 4.1

Bardziej szczegółowo