Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja"

Transkrypt

1 Nr 4 (53) KWIECIEŃ 2011 r. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Zbigniew Iwaszkiewicz Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Drodzy wodzisławianie! Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych chciałbym życzyć Państwu, aby te uroczyste dni były pełne nadziei i wiary oraz radosnych, rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole. Niech wielkanocne potrawy będą smaczne, lany poniedziałek naprawdę mokry, a nastrój prawdziwie świąteczny. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel Okładka: Galeria Tygiel Rozmaitości Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Wieści z sesji Kolejne obrady i kolejne dyskusje, rozstrzyganie problemów, głosowania w sprawie uchwał, za nami. Tradycyjnie na początku sesji głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami oraz sposoby realizacji interpelacji radnych. Następnie rajcy zadali prezydentowi pytania, na które odpowiedział w trakcie sesji. Anna Łasocha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego w mieście za rok 2010 przedstawili zastępca komendanta Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Krzysztof Justyński, przewodnicząca Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego Ewa Tatarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej Ewa Świątkowska- Stec oraz zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim Rafał Adamczyk. Krzysztof Justyński zwrócił uwagę na pogłębiający się problem pijanych kierowców na drogach. W porównaniu do lat ubiegłych znacznie zwiększyła się liczba osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. W roku ubiegłym odnotowaliśmy aż 544 takich przypadków. Liczba ta zwiększyła się o 45 wykroczeń w porównaniu z 2009 r. mówił. Po każdorazowym sprawozdaniu z zakresu wykonanych zadań, radni zadawali pytania gościom. W dalszej kolejności (na wniosek klubu radnych Polska Jest Najważniejsza) prezydent miasta Mieczysław Kieca i jego zastępcy Eugeniusz Ogrodnik i Dariusz Szymczak oraz sekretarz miasta Wojciech Mitko przedstawili informację o sytuacji budżetowej po odrzuceniu uchwały oświatowej i o działaniach jakie będą podjęte do końca roku w celu zrównoważenia budżetu. Projekt uchwały w sprawie racjonalizacji sieci szkól nie przewidywał większych skutków finansowych w roku 2011, pozwalał jednak przygotować się do zrównoważenia budżetu w latach następnych. Muszę jednak zaznaczyć, że w tej kadencji nie wrócimy już do tematu racjonalizacji sieci placówek oświatowych podkreślił prezydent Kieca. Miasto chce szukać oszczędności na różne sposoby m.in. zwalniając pracujących w szkołach emerytów. Aby dyrektorzy na bieżąco mogli konsultować wydatki do placówek oświatowych zostanie wprowadzona księgowość. Oprócz tego planuje się również zmniejszenie wśród nauczycieli ilości urlopów zdrowotnych oraz zwolnienie obwodów szkół. Kolejnym pomysłem na spore oszczędności jest negocjowanie umów na wywóz śmieci i inne stałe usługi. Dyrektorzy mają być menadżerami, którzy będą dostosowywać wydatki do budżetu, a nie odwrotnie zaznaczył Ogrodnik. Radni mieli wiele pytań i wątpliwości w tym punkcie obrad. Za i przeciw Podczas marcowej sesji radni głosowali w kwestii zmiany uchwały budżetowej miasta oraz w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata Janina Szymecka-Pysz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji referowała w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez miasto w 2011 roku. Głosy radnych rozłożyły się następująco: 12 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Rajcy wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Radlin dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego-Zbór oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu Śląskim. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę w kwestii uchylenia uchwały z dnia 25 stycznia 2002 r. Nr XXXVII/410/02 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. Tak samo zagłosowali w sprawie trybu i sposobu powoływania, Kwiecień 2011 r. i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ryszard Ciesielski, naczelnik Wydziału Edukacji referował w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski. 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się uchwalono, że od lipca br. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu (ponad darmową pięciogodzinną podstawę programową) będzie kosztować 1,8 zł. Dotychczas kwota ta wynosiła 1,1 zł. Później radni przegłosowali uchwałę dotyczącą określania zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz uchwałę w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów. W kolejnej części sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Pietyra przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną m.in. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 lutego 2011 r. Obrady marcowej sesji zakończyły się wolnymi głosami i wnioskami. (Asia) Obrady były wyjątkowo burzliwe. 4

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Wodzisław Śląski. TU KUPUJ Pod takim hasłem przeprowadzona zostanie akcja, której celem numer jeden jest ożywienie centrum miasta i promocja lokalnych przedsiębiorców. Do programu przystąpiło ponad stu przedsiębiorców. Akcja rusza 16 kwietnia. Wtedy też na ulicy Ks. Kubsza odbędzie się impreza inaugurująca przedsięwzięcie. 9 marca miało miejsce spotkanie lokalnych przedsiębiorców, podczas którego przedstawiono założenia programu. Od początku roku Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miasta wraz z sześcioosobowym zespołem reprezentującym handlowców w mieście, pracowało nad programem. W ramach akcji zaprojektowano logo będące graficznym symbolem całego przedsięwzięcia. Każda z firm zakupi pakiety w cenie 170 zł, w tym 100 kart rabatowo-lojalnościowych, które będą sprzedawane klientom po 5 zł. Posiadacze takiej karty mogą liczyć na Marcin Sieniawski i Anna Romańska przekonywali do przystąpienia do programu. rabaty bądź gratisy w ponad stu sklepach oraz punktach usługowych na terenie miasta. 50 procent wpływu ze sprzedaży kart handlowcy przekażą na cele charytatywne dla instytucji działających w Wodzisławiu Śląskim. Wraz z kartą klient otrzyma przewodnik po sklepach, które przystąpiły do programu Wodzisław Śląski. TU KU- PUJ, zawierający informacje o lokalizacji i zakresie świadczonych usług, połączony z rozkładaną mapą miasta. W skład pakietów nabywanych przez zainteresowanych przedsiębiorców wchodzą także naklejki, które będą umieszczane na drzwiach wejściowych do sklepów. Stworzona zostanie też strona internetowa programu, informująca o aktualnych promocjach. Ponadto akcja może liczyć na szeroko zakrojoną promocję ze strony Urzędu Miasta. Reklama przedsięwzięcia ukaże się na billboardach, portalach internetowych, w radiu, telewizji oraz lokalnej prasie. mówi Marcin Sieniawski, kierownik Biura Promocji i Informacji UM. Zadbaliśmy także o propagowanie przedsięwzięcia u południowych sąsiadów. Potencjalni czescy klienci o akcji dowiedzą się także z radia Orion i gazety Sedmicka. dodaje. Przedsiębiorcy wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez wydłużenie godzin pracy punktów usługowo-handlowych. Od poniedziałku do piątku będą one czynne do 18.00, natomiast w soboty do Obowiązkiem handlowców będzie także przeszkolenie personelu w zakresie profesjonalnej i życzliwej obsługi klienta. Pomysłem na przyciągnięcie kupujących do naszego miasta ma być również otwarta przestrzeń rynku dla wszelkiej działalności artystycznej. 5

6 Z ratusza Kwiecień 2011 r. Trwa budowa drogi zbiorczej Prace budowlane przy największej inwestycji drogowej naszego miasta trwają nieustannie. W lutym ubiegłego roku został zamknięty wiadukt na ul. Matuszczyka od strony centrum miasta. We wrześniu, po zakończeniu robót, uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej części wiaduktu. Ruch samochodowy został przeniesiony na wyremontowany obiekt. Aktualnie prace rozbiórkowe na wiadukcie północnym zostały zakończone. Zazbrojono i zabetonowano nową płytę, a także położono krawężniki. Roboty drogowe na tym odcinku są bardzo zaawansowane mówi Artur Wystyrk z Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu.- Termin zakończenia prac wyznaczono na sierpień tego roku, jednak jeśli nie wystąpią żadne utrudnienia, wiadukt zostanie oddany do użytku szybciej dodaje. Z końcem sierpnia ma również zakończyć się budowa nowej drogi od Tesco do ul. Rybnickiej. Ukończone są już prace związane z formowaniem nasypów. Słupy pod ekrany akustyczne zostały zabudowane. Ułożono krawężniki, a także kanalizację odwadniającą. Aktualnie trwa układanie kabli pod oświetlenie uliczne. Prowadzone są prace z formowaniem i umacnianiem skarp, równocześnie trwa humusowanie pod hydroobsiew. Wszystkie prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Roboty drogowe w ramach skrzyżowania ul. Łużyckiej i Marklowickiej zostały skończone. Trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Wstępnie skrzyżowanie miało zostać przebudowane w późniejszym terminie. Prace zostały jednak przeniesione na początek kontraktu z uwagi na otwarcie węzła autostradowego w Świerklanach, w celu uniknięcia przebudowy przy zwiększonym ruchu spowodowanym napływającymi pojazdami z tamtego terenu. Sygnalizacja na skrzyżowaniu, zgodnie z umową, zostanie włączona w sierpniu 2012 roku. Kolejną inwestycją w Wodzisławiu Śląskim jest budowa ronda, które powstanie na przecięciu drogi zbiorczej z DK 78. Obecnie trwają prace związane z przebudową wodociągów fi 500 i fi Z uwagi na to, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ogranicza wykonywanie prac drogowych na czynnych wodociągach, roboty przy budowie ronda ruszą pełną parą po ich przełączeniu. Budowa wiaduktu łączącego ul. Rybnicką i Marklowicką. Mieszkańcy mogą również obserwować prace związane z budową nowego wiaduktu nad torami pomiędzy ul. Rybnicką i Marklowicką. Robotnicy wykonali już pale pod fundamenty, aktualnie trwa betonowanie słupów nośnych przyszłego wiaduktu. Budowa drogi zbiorczej jest jedną z najważniejszych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową w Wodzisławiu Śląskim podkreśla Artur Wystyrk. Rozwiązania techniczne, zastosowane przy realizacji projektu, stoją na wysokim poziomie dodaje. Inwestycja pozwoli przede wszystkim na udrożnienie ruchu oraz uniknięcie paraliżu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu do użytku autostrady A1. Poczekalnia dworca PKP otwarta Zapowiedzi co do otwarcia poczekalni dworca PKP sprawdziły się. Po tym, jak Służby Komunalne Miasta przygotowały pomieszczenie do użytku, podróżni mogą z niego korzystać codziennie w godzinach od 6.00 do Docelowo w Wodzisławiu ma powstać jeszcze punkt kasowy, w którym podróżni mogliby zakupić bilet. Prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się w tej sprawie do władz PKP. Rozmowy na temat ponownego otwarcia wodzisławskiej poczekalni trwały od dłuższego czasu. Zarządcą dworca jest firma PKP SA Oddział Dworce Kolejowe. Przejęcie dworca to pierwszy krok w kierunku jego reaktywacji. (Red.) 6

7 Gazeta Wodzisławska Z RATUSZA Budowa nowej linii segregacyjnej W ramach działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego Służby Komunalne Miasta prowadzą selektywną zbiórkę odpadów już od kilku lat. W 2007 roku uruchomiono linię sortowniczą, na którą trafiają odpady zebrane selektywnie. Aby stworzyć zintegrowany system gospodarki odpadami, prezydent miasta zdecydował o kontynuowaniu działań. Przystąpiono więc do realizacji etapu II, czyli budowy linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych. Obecnie nieposegregowane śmieci z kubłów trafiają na wysypisko, a koszty ich składowania są duże. Nowa linia segregacyjna pozwoli nam wydzielić odpady przeznaczone do deponowania na składowisku od tych, które mogą być skierowane do recyklingu mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta. Dzięki tej inwestycji miasto osiągnie oszczędności ekologiczne i ekonomiczne. Na nową linię segregacyjną trafią wszystkie śmieci zmieszane. W wyniku segregacji zostaną wyodrębnione frakcje sypkie czyli piach, ziemia, popiół oraz materiały przeznaczone do odzysku, a więc tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, złom stalowy oraz metale kolorowe. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota dotacji wynosi ,86 zł. Koszt całej inwestycji to ponad 1,4 mln. (Red.) Sito bębnowe w trakcie budowy. Liczba miesiąca zł Taką sumę przeznaczono łącznie na realizację zadań publicznych miasta w tym roku. Na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło 88 ofert. Propozycje analizowała i opiniowała komisja konkursowa, w skład której weszli zastępca prezydenta Eugeniusz Ogrodnik, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Stolarska, pracownik Biura Kultury, Sportu i Zdrowia Michalina Szmak oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych: Halina Błędowska z PCK oraz Marlena Puzoń z PZN. Pod uwagę brane były takie kryteria jak m.in. ranga zadania, jego atrakcyjność i dostępność dla mieszkańców miasta, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć czy udział własnych bądź pozyskanych w innym zakresie środków finansowych. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej rozdysponowano najwięcej, bo ponad 319 tys. zł. Z 44 ofert, które wpłynęły na konkurs, 25 z nich otrzymało dotację. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonano wyboru 4 z 12 ofert i przeznaczono na nie ponad 10 tys. Na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznano ponad 90 tys. zł, które rozdysponowano między 13 ofert. Na promocję zdrowia i edukację zdrowotną przeznaczono niecałe 7 tys. zł. W tej dziedzinie środki finansowe otrzymały 3 stowarzyszenia. 25 tys. zł otrzymało Towarzystwo Charytatywne Rodzina, które jako jedyne zgłosiło się do zadania na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w zakresie pomocy społecznej. W tym roku na zadania przeznaczono łącznie kwotę zł, z czego na zadania realizowane w drodze otwartego konkursu zł zł, zgodnie z ustawą przeznaczyliśmy na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Z tej formy dofinansowania na zorganizowanie jednorazowych imprez skorzystały trzy organizacje mówi Joanna Stolarska. 7

8 Z RATUSZA Apelowali o darmową A1 Kwiecień 2011 r. Posłowie, senatorowie oraz samorządowcy z terenu aglomeracji rybnickiej 21 lutego wystosowali apel do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na tym terenie. Apelujemy do Pana Ministra o sprawiedliwe traktowanie kilkuset tysięcy mieszkańców aglomeracji rybnickiej i danie szansy reprezentowanemu przez nas regionowi na drodze rozwoju naszego kraju czytamy w apelu, pod treścią którego swój podpis złożył również m.in. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, członek Zarządu Związku Subregionu Zachodniego. Parlamentarzyści i samorządowcy obawiali się, że płatna autostrada może pociągnąć za sobą wiele negatywnych skutków dla naszego regionu. Kilka dni później ruszyła akcja społeczna o darmową A1. Tym razem pod kolejnym apelem do Prezydent miasta zachęcał do składania podpisów. Ministra Infrastruktury o przyjęcie przepisów umożliwiających darmowe korzystanie z autostrady A1 na odcinku Sośnica Gorzyczki a także Bytom Pyrzowice, swój podpis złożyli mieszkańcy Subregionu Zachodniego. Projekt rozporządzenia zawiera wykaz odcinków autostradowych, na których nie pobiera się opłat za przejazd. Niestety w wykazie tym pomija się Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, a tym samym okolice Wodzisławia. Celem wystosowanego apelu jest zmiana proponowanej treści zarządzenia i umożliwienie mieszkańcom naszego miasta i okolic nieodpłatnego podróżowania powstającą autostradą A1w obrębie Subregionu Zachodniego tłumaczy Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta. W Wodzisławiu Śląskim listy dla osób popierających apel udostępniono m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Wodzisławskim Centrum Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Dodatkowo, w celu nagłośnienia akcji i zachęcenia mieszkańców do podpisywania się pod apelem, 21 marca na wodzisławskim rynku udostępniono punkt, gdzie można było dowiedzieć się o założeniach i celach inicjatywy. Akcję zorganizowali prezydent Mieczysław Kieca, starosta Tadeusz Skatuła i poseł Ryszard Zawadzki. Robimy wszystko, by dobrze skomunikować miejską sieć drogową z autostradą. Mam nadzieję, że uda się wywalczyć bezpłatne przejazdy, dlatego też włączam się do akcji jak mogę mówi prezydent. Samorządowcy przekonywali mieszkańców, jak cenny może być podpis każdego z nich. W rezultacie 800 osób podpisało się pod apelem. Akcja zbierania podpisów potrwa do 15 kwietnia. Filar dla prezydenta Podczas tegorocznej, trzeciej już edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Śląsk 2011, która miała miejsce w Wiśle, wręczono nagrody Filar Gospodarki Śląskiej. Wśród laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia znalazł się Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Statuetkę otrzymał z rąk Przewodniczącego Kapituły Remigiusza Jakubowskiego oraz jej członkini prof. Genowefy Grabowskiej. Prezydent otrzymał nagrodę za podjęte działania na rzecz rozwoju kultury, sportu i wdrożenia programów społeczno-gospodarczych. Międzynarodowe Forum Gospodarcze to prestiżowa impreza, w której udział biorą przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki. (Red.) Srebrny medal za Białego Orlika Miasto Wodzisław Śląski oraz Prezydent Miasta otrzymali nagrodę w dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania i wysiłku zakończonego budową na terenie miasta sztucznego lodowiska w ramach pilotażowego programu Biały Orlik. Ogólnodostępne lodowisko o tafli lodu grubości 5 cm i powierzchni 17,5 m x 30 m powstało przy Zespole Szkół nr 3. Można było korzystać z niego bezpłatnie od 28 grudnia 2010 r. do 28 lutego b.r. Biały Orlik dostępny będzie ponownie wraz z nadejściem tegorocznej zimy. (Red.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Przemyślane parkowanie może uratować życie W marcu strażnicy miejscy udali się w rejony osiedli, by zwrócić uwagę na prawidłowość parkowania samochodów na tych terenach. Działania te odbywały się w ramach akcji Pozwól dojechać straży pożarnej i karetce pogotowia na miejsce zdarzenia. Służby ratownicze niejednokrotnie mają problem z poruszaniem się w wąskich, osiedlowych uliczkach. W sytuacji, kiedy liczą się każde sekundy, źle zaparkowane samochody tarasujące przejazd mogą stać się przyczyną tragedii. Dlatego tak ważne jest uświadomienie kierowcom, że prawidłowe parkowanie i przestrzeganie znaków drogowych stanowi nieodzowną część sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej. Zdajemy sobie sprawę, że Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, firmy obsługujące mieszkańców zobowiązane są raz w roku (w terminie do 30 kwietnia) przeprowadzić nieodpłatnie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Od klientów posiadających aktualne umowy na wywóz odpadów komunalnych, zbiórka odbędzie się zgodnie z ustalonymi harmonogramami poszczególnych firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów stałych. NAPRZÓD SP. Z. O.O, TEL.: Zainteresowani klienci firmy, chcący oddać odpady wielkogabarytowe, proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty, w terminie od 7 do 14 dni od ustalonego terminu zbiórki, w celu określenia rodzaju i wielkości odpadu. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą klientom, którzy wcześniej poinformują firmę o tym fakcie. Harmonogram wywozu: dz. Nowe Miasto, Stare Miasto, Radlin II dz. Wilchwy dz. Jedłownik, Kokoszyce, Zawada PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TRANSGÓR TEL.: parkowanie w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenach osiedli jest dość uciążliwe, ale też nie możemy dopuścić do sytuacji, by zaparkowane samochody blokowały przejazd, szczególnie służbom, które ratują życie tłumaczy Janusz Lipiński, komendant Straży Miejskiej. Pogotowie bądź Straż Pożarna muszą nieraz podjechać pod samą klatkę, a nieprawidłowo zaparkowane pojazdy im to uniemożliwiają dodaje. Straż Miejska reagowała wobec kierowców, którzy zastawiają przejazdy i drogi pożarowe, nie stosują się do zakazów ruchu, zatrzymywania się, parkują na trawnikach i tarasują chodniki dla pieszych. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie zorganizowana w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. Firma będzie odbierać w/w odpady bezpośrednio od klientów. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO-GLOB JANUSZ KUCZATY TEL.: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie zorganizowana 15 kwietnia br. Odpady będą odbierane sprzed posesji klientów. SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA WODZI- SŁAWIA ŚLĄSKIEGO, TEL.: Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się bezpośrednio z posesji klienta, zgodnie z harmonogramem selektywnej zbiórki odpadów segregacyjnych w poszczególnych rejonach w miesiącu kwietniu 2011 r. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję do godz rano. Harmonogram odbioru worków segregacyjnych na terenie miasta Wodzisław Śląski: Os. Kopernika ostatni roboczy poniedziałek miesiąca Os. Przyjaźni pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca Os. Pszowskie ostatni roboczy piątek miesiąca Z ratusza Zasady wyrejestrowania zaczipowanego psa Właściciel psa, któremu wszczepiono mikroprocesor, jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian związanych ze swoim pupilem. Gdy pies zaginie, zmieni się jego właściciel bądź nastąpi zgon zwierzęcia, należy powiadamiać Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta,. W przypadku zmiany właściciela psa obowiązek jego przerejestrowania spoczywa na osobie, która go przejęła. Wyrejestrowanie czworonoga z elektronicznej bazy danych nastąpi w przypadku jego śmierci, jednak należy przedłożyć zaświadczenie o utylizacji zwłok. Zaświadczenie można uzyskać oddając odpłatnie zwłoki psa do utylizacji w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 lub do przychodni weterynaryjnych, które zawarły umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Psa można również oddać bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego. Wodzisławianie oddając zwłoki zwierzęcia do Służb Komunalnych Miasta otrzymają zaświadczenia o ich utylizacji, za które zapłacą w formie ryczałtowej bądź według wagi zwierzęcia. W pierwszym przypadku za psa pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, za kota 30 zł. Decydując się na zapłatę według wagi musimy wziąć pod uwagę, że za każdy kilogram zapłacimy 5,60. (Red.) Dz. Wilchwy przedostatni roboczy piątek miesiąca Dz. Kokoszyce ostatni roboczy czwartek miesiąca Dz. Zawada pierwszy roboczy czwartek miesiąca Dz. Radlin II drugi roboczy poniedziałek miesiąca Dz. Jedłownik drugi roboczy czwartek miesiąca Dz. Marusze Pustki przedostatni roboczy czwartek miesiąca Dz. Karkoszka ostatni roboczy wtorek miesiąca Dz. Wodzisław Centrum pierwsza robocza środa miesiąca 9

10 TWARZĄ W TWARZ Kwiecień 2011 r. Wracam do wyrafinowanych, przedwojennych tradycji Wywiad z Grzegorzem Meisel, właścicielem wodzisławskiej firmy Słodka Manufaktura Leona, który wziął udział w prestiżowym konkursie Art Of Packaging Redakcja: Opakowanie czekoladek produkowanych przez Słodką Manufakturę Leona zostało docenione w Ogólnopolskim Konkursie Perły wśród opakowań. W jakiej kategorii zdobyło nagrodę? Grzegorz Meisel: Moje opakowanie wygrało w kategorii Smak. Ogólnie było kilka kategorii i nagroda główna. Red.: Jak to się stało, że wziął Pan udział w konkursie? G. M.: Zauważyłem kiedyś znak towarowy tego konkursu na jakimś bardzo ciekawym produkcie. Zacząłem więc szukać na ten temat informacji i sprawdziłem, że jest to konkurs otwarty dla wszystkich. Stwierdziłem, że warto spróbować i zgłosiłem swoją kandydaturę. Dopiero później, gdy zacząłem przeglądać stronę konkursu, przeraziła mnie konkurencja. Doszło do mnie, że tak naprawdę to bardzo profesjonalne przedsięwzięcie, w którym startują firmy zajmujące się designem opakowań. Dla przykładu powiem, że w tamtym roku wygrał 10 Krakowski Kredens. Nie wiązałem więc z tym żadnych nadziei. Red.: Dla jakiego produktu zostało stworzone opakowanie? G. M.: To opakowanie zostało stworzone dla trufli, które produkujemy. Stwierdziłem, że skoro trufle sam zrobiłem, a pudełka, które miałem do wyboru mi nie odpowiadały, to opakowanie również wykonam sam. Takie, które będzie mi stylistycznie pasowało. Red.: Ile zajęło Panu wykonanie tego opakowania. G. M.: Cała koncepcja opakowania aż do jego powstania to kwestia około roku. Najpierw zastanawiałem się nad wyborem pudełka. Chciałem, by było drewniane. Jednak wszystkie polskie firmy zajmujące się produkcją drewnianych opakowań robiły je ze sklejki. W końcu znalazłem firmę holenderską, która się tym zajmuje. Grafika jest stworzona przeze mnie, a że jestem laikiem w tych sprawach, więc też zajęło mi to sporo czasu. Zresztą proces tworzenia opakowania był tak samo żmudny, co Grzegorz Meisel. samych trufli, z których każdy przechodzi pięć razy przez moje ręce. Red.: Jak swój wybór, co do przyznania nagrody wykonanemu przez Pana produktowi, uzasadniali jurorzy? Co wpłynęło na werdykt? G. M.: Na pewno podejście do produkcji opakowania, które jest niepowtarzalne w wersji przemysłowej, robionego od początku do końca ręcznie, a także kompatybilność z zawartością. Red.: Proszę powiedzieć, jak wygląda opakowanie, które dostało nagrodę w kategorii smaku? G. M.: Zainspirowało mnie pudełko na cygara. Moje opakowanie wykonane jest z litego drzewa, które jest bejcowane. Etykietki są robione na papierze, barwionym przez nas ręcznie tradycyjnym sposobem. Następnie drukujemy i woskujemy woskiem antykwarycznym tak, żeby nawet w dotyku było wiadomo, że jest to coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Jak stare meble: dobrze zakonserwowane, pachnące, mające jedwabisty dotyk. Chodziło mi o to, by pierwszy kontakt klienta z naszym produktem był już dla niego pociągający. To opakowanie, zarówno jak produkt, który się w nim znajduje, przeznaczony jest dla ludzi, którzy szukają wyjątkowych i niepowtarzalnych smaków. Na opakowaniu umieściłem krótką rodzinną historię manufaktury i hasło, które ją streszcza: Tradycje rodzinne są różne nasza jest słodka od 1917 roku. Red.: Czy to właśnie w 1917 roku powstała Słodka Manufaktura Leona? G. M.: Data, która znajduje się na pudełku, nie odnosi się do założenia pierwszej manufaktury mojego stryja Leona. Przyjęliśmy ją jako datę powstania słodkiej tradycji, gdyż właśnie w tych latach mój wujek Leon, jako nastolatek, zastanawiał się nad wyborem zawodu. Zaczął myśleć o cukiernictwie. Na początku lat dwudziestych założył pierwszą manufakturę.

11 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Powstania w roli głównej Kto stał na czele grupy Południe w III powstaniu śląskim? Gdzie wybuchło I powstanie? Które z powstań objęło największy zasięg terytorialny na obszarze obecnego powiatu wodzisławskiego? Jaka epidemia szalała w zimie w naszym powiecie na przełomie 1918/1919 rok? Między innymi z takimi pytaniami musieli zmierzyć się gimnazjaliści z powiatu wodzisławskiego podczas konkursu historycznego, który odbył się 18 marca w wodzisławskim Muzeum. Konkurs zatytułowany Powstania śląskie i plebiscyt na ziemi wodzisławskiej, 90-ta rocznica, miał na celu popularyzowanie tematyki powstań śląskich wśród młodzieży, a także historii i kultury ziemi wodzisławskiej. O miano najlepszego walczyło dwunastu uczniów. Każdy z nich musiał odpowiedzieć na pytania, które przygotował Piotr Hojka z Działu Historii Muzeum. Po pięciu emocjonujących rundach jury, w skład którego weszli: Sławomir Kulpa dyrektor muzeum, Marian Maćkowski doradca metodyczny z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Krzysztof Witosz i Piotr Hojka pracownicy Muzeum, wyłoniło zwycięzcę konkursu. Została nim Zuzanna Homel z pszowskiego gimnazjum. Drugi co do największej ilości zdobytych punktów był Kamil Szczodry z Gimnazjum w Skrzyszowie. Prowadził ją nieprzerwanie do około 1968 roku, kiedy to przekazał ją swojemu bratankowi, a mojemu ojcu, który prowadzi ją do dziś. Ja marzyłem by zająć się czekoladą i chciałem zrobić coś co będzie z jednej strony moje, ale z drugiej strony będzie nierozerwalnie wrośnięte w tą przedwojenną, słodką i rodzinną tradycje. Po wojnie czekolada była towarem luksusowym, wszyscy bazowali na wyrobach czekoladopodobnych i mój ojciec się tym nie zajmował. Wracam do tradycji bardziej wyrafinowanych, przedwojennych. Oprócz trufli, które robię, mamy jeszcze w ofercie m.in. skórki pomarańczowe w czekoladzie, karmelki, Toskańskie Ciasto di Siena, które robimy na podstawie receptury z XII wieku. Korzystamy O trzecie miejsce walczyli Radosław Romanek z Gimnazjum w Pszowie i Zuzanna Bura z Gimnazjum w Czyżowicach. Ostatecznie po dogrywce trzecią lokatę zdobył gimnazjalista z Pszowa. Według komisji oceniającej konkurs stał na wysokim poziomie. Młodzież wykazała się dużą wiedzą cieszy się dyrektor muzeum. Laureatka konkursu nie ukrywa, że nie tylko wiedza jest potrzebna w tego typu konkursach, ale także łut szczęścia. Niektóre pytania były naprawdę bardzo trudne mówi uczennica trzeciej klasy tylko z bardzo dobrej, belgijskiej i włoskiej czekolady. Red.: Czy ma Pan pomysły na kolejne opakowania? G. M.: Tak, na przykład chciałbym wykonywać wersje limitowane, czyli jeszcze bardziej wyszukane i niszowe, na specjalne zamówienia. Red.: Czy wygrana w tak prestiżowym konkursie wpłynęła w jakiś sposób na wizerunek Pana firmy? G. M.: Główną korzyścią jest sam prestiż. Mam prawo używania znaku towarowego, czyli czegoś, co ma jakość i styl. Poza tym zaczęły się zgłaszać firmy i instytucje, które ten produkt chcą wykorzystać jako prezenty dla swoich klientów. pszowskiego gimnazjum. W konkursach historycznych uczestniczę co roku, z pewnością pomogła mi również wiedza zdobyta z lektur zalecanych dodaje zwyciężczyni, którą do konkursu przygotowała Katarzyna Popardowska. Jury nagrodziło najlepszych. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego. Nagrody ufundowali: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i Nowiny Wodzisławskie. Red.: Życzę więc Panu dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę. G. M.: Ja również bardzo dziękuję. Więcej informacji o historii Słodkiej Manufaktury Leona można znaleźć na stronie internetowej Z kolei na Facebooku prowadzona jest żywiołowa dyskusja związana z produktami firmy, do której można się przyłączyć. Właściciele firmy apelują o kontakt mieszkańców, którzy są w posiadaniu starych gazet, w których znaleźć można reklamę bądź wzmiankę o manufakturze Leona Meisel. Wszelkie informacje o historii firmy są dla ich właścicieli niezwykle cenne. 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Pamiętamy o księdzu Kubszu 29 marca, w setną rocznicę urodzin księdza pułkownika Wilhelma Kubsza, odbyły się uroczystości upamiętniające wybitnego wodzisławianina. Kwiecień 2011 r. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. Uczestnicy przeszli następnie na ul. Ks. Kubsza 18, gdzie na kamienicy, w której mieszkała rodzina Kubszów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej jego pamięci. Po oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Prelekcję wspomnienie o ks. Kubszu, wygłosił dr Józef Musioł, prawnik i publicysta historyczny, sędzia Sądu Najwyższego, propagator Śląska i jego historii, a w szczególności ziemi wodzisławskiej, który z pułkownikiem związany był emocjonalnie. Jego wystąpienie poprzedziło odczytanie wiersza przez autorkę Irenę Sauer. Życie księdza Kubsza to gotowy scenariusz na film mówił podczas spotkania, przypominając jednocześnie jego odwagę, patriotyzm i zaangażowanie w niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim, niezależnie od rangi, wyznania czy zapatrywań politycznych. Oprócz wspomnień o księdzu dr Musioł wyjaśnił, w jakich okolicznościach doszło do nadania imienia księdza Kubsza jednej z ulic w Wodzisławiu. Po śmierci Wilhelma stwierdziłem, że ta postać powinna żyć dalej w świadomości mieszkańców. W 1978 roku wystosowałem pismo do władz miasta Wodzisławia Śląskiego, aby nazwać jedną z ulic jego imieniem opowiadał. Niestety, odpowiedź nie nadchodziła. Dopiero kilka lat później, kiedy prezydentem miasta został Stanisław Robenek, temat uhonorowania księdza Kubsza powrócił. W 1984 roku dostałam zaproszenie na sesję Rady Miejskiej, podczas której przegłosowano nadanie imienia księdza ówczesnej ulicy Dworcowej wspominał prawnik. Było to dokładnie 22 marca 1984 roku. Inicjatorem obchodów jest ks. dziekan Bogusław Płonka. Do zorganizowania uroczystości tchnęła mnie publikacja zamieszczona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Heroldzie Wodzisławskim, w którym znalazłem wykaz ważnych dla miasta jubileuszy mówi ks. Płonka. Wyraził on również nadzieję, że dzięki szeroko zakrojonej organizacji obchodów, wszyscy ci, którzy do tej pory zapisywali nazwę ulicy i zapominali o tym, że był on księdzem, będą teraz pisać poprawnie: ul. Ks. Płk. W. Kubsza. Prof. Józef Musioł, Zbigniew Kubsz, ks. dziekan Bogusław Płonka i Celestyna Kubsz. Wilhelm Kubsz urodził się 29 marca 1911 roku w Gliwicach jako szóste z kolei dziecko w rodzinie. Po nim na świat przyszło jeszcze pięcioro. W 1914 roku Kubszowie przenieśli się do Wodzisławia Śląskiego, gdzie osiedlili się na stałe. Wilhelm już w wieku 13 lat podjął decyzję, że zostanie misjonarzem. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. W 1930 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Rok później przyjęty został do Wyższego Seminarium OO Oblatów w Krobi, gdzie studiował filozofię, a następnie odbył 4-letnie studia teologiczne miejscowości Obra. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1936 r. 3 lata później skierowano go do parafii Łunin na Polesiu, gdzie zastała go wojna. W maju 1942 r. ksiądz został aresztowany przez Niemców i skazany na śmierć. Los chciał jednak inaczej. Znajomy strażnik pomógł mu w ucieczce z więzienia. Wilhelm Kubsz znalazł schronienie i opiekę w radzieckim oddziale partyzanckim. Stąd los-przeznaczenie zawiodły go do tworzonej w ZSRR I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, której został kapelanem, otrzymując stopień wojskowy majora. W lipcu 1944 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika i został Generalnym Dziekanem WP, jednak po konfliktach z naczelnym dowództwem, z dniem 31 stycznia 1945 r. został z tej funkcji zwolniony. Wrócił do służby zakonnej w klasztorze Ojców Oblatów, którego mury opuścił w 1954 r. 10 lat później został zatrudniony w Generalnym Dziekanacie WP jako kapelan pomocniczy we Wrocławiu. W 1969 r. został etatowym proboszczem garnizonu we Wrocławiu, a w 1970 r. objął probostwo garnizonu Katowice. Trzy lata potem został proboszczem garnizonu w Jeleniej Górze cywilnej parafii św. Krzyża. Tutaj w 1977 r. zakończył służbę wojskową. Zmarł rok później, 24 lipca. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. (ak, M.M.) 12

13 Gazeta Wodzisławska Rekrutacja w toku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim zwiększa ofertę edukacyjną. Placówka otwiera nową klasę saksofonu. Zgłoszenia można składać do 24 maja. Aktualnie trwa również nabór na pozostałe instrumenty. Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, trąbce, puzonie, akordeonie i organach klasycznych. Czas trwania nauki zależny jest od wieku ucznia i cyklu kształcenia. Dzieci w wieku od 6 do 10 lat uczą się sześć lat, natomiast od 10 do 14 lat do szkoły uczęszczają przez cztery lata. Wszystkich, którzy jeszcze wahają się co do wyboru szkoły, wodzisławska placówka może skusić faktem, że jej uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale także międzynarodowym, co dowodzi o wysokim poziomie nauczania. Jej głównym celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów w zakresie gry na instrumencie, umiejętności muzykowania zespołowego oraz przygotowanie do dalszego kształcenia Lucjan Łucki na tle zapisu nutowego autorstwa Wojciecha Kilara. LOKALNIE NIEBANALNIE w szkole muzycznej wyższego stopnia. Statutowe obowiązki wybiegają jednak daleko poza mury szkoły i samą edukację muzyczną Szkoła powinna rozbudzać potrzebę uczestnictwa w kulturze regionu, być znaczącym ośrodkiem promującym kulturę muzyczną w środowisku mówi dyrektor placówki Lucjan Łucki. Dokładamy wszelkich starań i szukamy takich metod nauczania, by nasi uczniowie mogli kształcić się w przyjaznej i życzliwej atmosferze dodaje. Nazwa zobowiązuje Na przełomie maja i czerwca wizytę w wodzisławskiej placówce potwierdził Wojciech Kilar, wybitny kompozytor, którego imię od 2002 roku szkoła nosi z dumą. Pozyskanie tak wybitnego patrona jest dla nas dużym sukcesem mówi dyrektor Łucki. Wciąż aktywnie komponujący artysta wielokrotnie gościł już w szkole muzycznej. Bliski kontakt z kompozytorem jest dla palcówki bardzo cenny. Jego wizyty zawsze wzbudzają wielkie emocje i są niezwykłym wydarzeniem społeczności szkolnej. Koncert nie do końca klasyczny Placówka już po raz trzeci organizuje Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych. Tegoroczne przesłuchania zespołów odbędą się 12 kwietnia od godz Imprezę zwieńczy koncert muzyków należących do elity polskiego jazzu młodego pokolenia. Gwiazdą wieczoru będzie Trio Jazzowe w składzie: Dawid Główczewski saksofon, Paweł Tomaszewski fortepian, hammond, Sebastian Kuchczyński perkusja. Muzycy wykonają standardy jazzowe w nowoczesnej konwencji. Będzie to koncert o zabarwieniu rozrywkowym, muzyka w charakterze nie do końca klasycznym mówi Katarzyna Popek, wicedyrektor placówki. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Edukują i rozwijają pasje Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha twierdził Ernest Renan, pod którego słowami podpisać by się mogli studenci Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas sprawozdania z działalności placówki, które miało miejsce 16 marca w ZS nr 2, Zarząd WUTW dowiódł, że potrafi zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Prowadzimy zajęcia nie tylko edukacyjne, ale także te rozwijające pasje mówi prezes Ewa Spas. Członkowie uniwersytetu uczą się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego. Prowadzone są zajęcia z informatyki a także wykłady z różnorakich dziedzin. Ponadto studenci mają sposobność rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział m.in. w warsztatach fotograficznych, plastycznych i psychologicznych. W WUTW działają kluby: turystyczne, ciekawej książki, miłośników teatru, filmowy, brydżowy. Organizowane są spotkania integrujące, jak np.: Herbatka angielska, niemiecka, włoska, wycieczki i zajęcia rekreacyjno-sportowe. Uniwersytet bierze czynny udział w konferencjach i akcjach społecznościowych. Spotkanie zarządu WUTW było okazją do podziękowań i wręczenia listów gratulacyjnych. Spotkaliśmy się z przychylnością wielu osób i instytucji, które nas wspierają mówi Ewa Spas, która wylicza m.in. Urząd Miasta, Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół nr 2, Wodzisławskie Centrum Kultury. Nie obyło się również bez pochwał na temat aktywności uniwersytetu. Rzadko zdarza mi się spotykać stowarzyszenia, które działają tak krótko, a tak prężnie mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. Grupę studentów WUTW mogą zasilić osoby, które ukończyły 45 lat. 13

14 LOKALNIE NIEBANALNIE Kolejne sukcesy Mirażu Włożyli w to wiele wysiłku i pracy, a układy taneczne, które przygotowali okazały się bardzo dobre. Z wyjazdu na Mistrzostwa Polski Modern i Jazz Dance tancerze zespołu Miraż, działającego przy Wodzisławskim Centrum Kultury przywieźli dokładnie trzy medale dwa srebrne i jeden brązowy. Dodatkowo tancerze zajęli aż sześć razy czwarte miejsce, a cztery razy zostali sklasyfikowani na piątym. Turniej odbył się w dniach 3 6 marca br. w Tarnowie Podgórnym. Vice mistrzostwo Polski w kategorii jazz dance juniorzy zdobył Karol Mental za układ I got rytm. Nie gorsza okazała się Izabela Rosmus, która w tej samej kategorii, ale wśród dzieci zajęła II miejsce z choreografią Jestem rytmem. Wielki sukces odniósł również duet dzieci Emilia Świder i Anna Szebesta, który ostatecznie został sklasyfikowany na najniższym stopniu podium. Z czwartego miejsca w kategorii modern cieszyła się formacja seniorów za Przekroczyć swój cień i miniformacja dzieci za układ Pśśśśś. Na tej samej pozycji wśród Stare jak nowe Z pewnością każdy z nas ma w swojej szafie ubrania bądź buty, których już nie nosi. Czy to z sentymentu, czy z przeświadczenia, że może kiedyś się jeszcze przydadzą, stajemy przed dylematem, czy ową rzecz wyrzucić, czy zatrzymać. Taki sam problem miała Dagmara Konrad-Plewa, prowadząca Galerię Provincja, dopóki nie wpadła na pomysł, jak ze starej rzeczy zrobić coś nowego i niepowtarzalnego. Z pomocą przyszły umiejętności i świeże pomysły, a także Julia Adamczyk z zaprzyjaźnionego Tygla Rozmaitości. Wspólnie postanowiły wyjść z tym pomysłem do społeczeństwa. Pierwsze efekty ich pracy można było podziwiać 8 marca, podczas zorganizowanego w WCK Dnia Kobiet. 14 dzieci uplasowała się również Izabela Rosmus, która wykonała taniec BoomBoomBa. Oprócz tego czwarte miejsce zdobyła także miniformacja seniorów. Na mistrzostwach Polski jurorzy docenili również naszych juniorów. W kategorii jazz dance czwarte miejsce wywalczyła formacja juniorzy jazz za występ Jazz of Jack. Tą samą lokatą wyróżniono także duet juniorów Patrycja Barteczko i Paulina Wloka za układ taneczny Our song. Sukces Mirażu to nie tylko efekt ciężkiej pracy tancerzy, ale także ogromnego trudu, jaki włożyli w przygotowania choreografowie: Lenka Krčová, Aleksandra Sosna, Barbora Guzdkowa i Ryszard Kozłowski. Występ na mistrzostwach Polski udowodnił, że cały czas jesteśmy w ścisłej czołówce polskich formacji tanecznych. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy świeżo po przetasowaniach (juniorzy przeszli do seniorów, a dzieci do juniorów), a takie zmiany zawsze osłabiają zespół. Tancerze muszą na nowo uczyć się choreografii, a przede wszystkim zgrać w nowym Odnowić można dosłownie wszystko: starą torebkę, buty, bluzkę, z której po wielu próbach nie można wywabić plamy, a możliwości ich renowacji jest naprawdę wiele. Ręcznie robiona broszka przymocowana do starych butów, do tego bransoletka i kolczyki w tym samym stylu i już mamy nowe, eleganckie dodatki, które ożywią nawet najzwyklejszy strój. Decoupage zrobiony na starej, zwykłej torebce odnowi ją nie do poznania. To propozycja dla tych, którzy w czasach masowej produkcji szukają rzeczy niepowtarzalnych. Nie powielamy tych samych wzorów, więc każdy może mieć pewność, że posiada rzecz unikalną mówi właścicielka Provincji. Dodatkowym plusem jest fakt, że te zupełnie wyjątkowe rzeczy powstają nakładem małych kosztów finansowych. Kwiecień 2011 r. zespole. Oceniając występ na mistrzostwach z tej perspektywy jestem bardzo zadowolony komentuje Ryszard Kozłowski, kierownik zespołu. (Asia) Nagrody zawsze cieszą. Każdy z naszych projektów jest jedyny w swoim rodzaju mówi Julia Adamczyk. Klienci mogą proponować własne projekty, jak również zdać się na naszą inwencję twórczą dodaje. To jednak nie jedyny pomysł, z jakim wyszły właścicielki galerii. Kolejny dedykowany jest dzieciom, które w sposób twórczy chcą świętować swoje urodziny. Nasza Galeria nie tylko daje dziecku możliwość świętowania swojego ważnego dnia wśród przyjaciół, ale także sposobność tworzenia ozdób w wybranej technice. Każde dziecko ma możliwość zrobienia własnej, niepowtarzalnej rzeczy, którą zabierze ze sobą do domu tłumaczy Konrad-Plewa. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie

15 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Pół wieku razem Niewiele par może poszczycić się pożyciem pięćdziesięcioletniego stażu małżeńskiego. Do grona szczęśliwców możemy zaliczyć czternaście par z Wodzisławia Śląskiego i cztery z Marklowic. Odznaczono je medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się 23 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie jubilaci odebrali medale, kwiaty oraz listy gratulacyjne z rąk prezydenta miasta Mieczysława Kiecy, wójta Marklowic Tadeusza Chrószcza oraz kierownik USC Mirosławy Meisel. Wśród wyróżnionych par znaleźli się państwo Róża i Józef Szypułowie. Para poznała się w pracy w biurze, gdzie pani Róża była księgową. Pobrali się 9 listopada 1960 roku. By wytrwać tak długo w małżeństwie, potrzeba wzajemnego zaufania, zgody i miłości deklaruje pani Róża. Szczęśliwi małżonkowie doczekali się trojga dzieci oraz sześciorga wnucząt. Przeszło osiemnaście tysięcy dni i nocy udało się wspólnie przeżyć parom biorącym udział w uroczystości: Ingeborga i Eugeniusz Brzezinka, Jadwiga i Rafał Gojowy, Stefania i Emil Klepek, Maria i Florian Lasok, Helena i Jan Leszczyński, Halina i Bogusław Pająk, Krystyna i Stanisław Pawlik, Jadwiga i Antoni Płaczek, Jadwiga i Antoni Serzysko, Róża i Józef Szypuła, Maria i Antoni Witoszek, Teresa i Antoni Zając, Irena i Antoni Zdancewicz, Karin i Eugeniusz Zdechlikiewicz z Wodzisławia Śląskiego oraz Małgorzata i Jan Janocha, Maria i Alojzy Mężyk, Elfryda i Jan Rzeszut i Gertruda i Emil Wita z Marklowic. Imprezę uświetnił występ zespołu Nie dejmy się pod kierownictwem Ireny Sauer. (Iza H.) Szczęśliwi jubilaci. Przebywanie wśród młodych przedłuża życie 31 marca 95 urodziny obchodziła Elżbieta Brachmańska. Jubilatka urodziła się w Radlinie II. Przez 10 lat mieszkała w Katowicach, następnie wróciła do swego rodzinnego miasta. Jest niezwykle żywiołową i radosną osobą. Mimo bolesnych doświadczeń życiowych, nie zatraciła pogody ducha. Uwielbia towarzystwo innych ludzi, a w szczególności młodych, którzy, jak twierdzi, pomagają zachować jej optymizm. Wszystkie odwiedzające ją osoby przyjmowane są wedle przysłowia Gość w dom, Bóg w dom. Mimo, że mieszka sama, w jej domu jest zawsze gwarno i tłoczno. Solenizantka lubi w wolnych chwilach oglądać telewizję. Bacznie obserwuje polityczne wydarzenia, o czym później z zapałem dyskutuje. Z zainteresowaniem czyta również gazety. Gdy była młodą dziewczyną, uwielbiała tańczyć. Gdyby nie chore kolano, nieraz bym jeszcze poszła na zabawę śmieje się jubilatka. Optymizm to jej cecha wrodzona. Podobnie jak aktywność. Ciocia prężnie działała w komitecie rodzicielskim, zawsze miała ciekawe pomysły, wiecznie coś robiła i organizowała mówi jej bratanica Jadwiga. Dożycie tak wspaniałego jubileuszu zawdzięcza przede wszystkim pogodzie ducha. Zapytana o receptę na długowieczność, odpowiada bez wahania. Trzeba być wesołym i przebywać wśród młodych odpowiada krótko. Jubilatki nie opuszcza dobry humor. 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE Kwiecień 2011 r. Wieczór tylko dla pań Nowinki kosmetyczne, pielęgnacja ciała, porady fryzjerskie, masaż, biżuteria, kwiaty i modne ubrania czyli wszystko to, co kobiety lubią najbardziej, można było zobaczyć podczas spotkania Kobieta w roli głównej, czyli wieczorze tylko dla pań. Wodzisławskie Centrum Kultury jak co roku z okazji Dnia Kobiet przygotowało nie lada atrakcje dla płci pięknej. Już przy wejściu na panie czekał miły akcent w postaci symbolicznego tulipana. Gwar rozmów przy kawie i ciastku wypełniały salę klubową, gdzie odbywała się pierwsza część spotkania, w trakcie której uczestniczki mogły wysłuchać informacji na temat pielęgnacji ciała. W przerwach na kontrabasie przygrywał Henryk Mańka. Spotkanie było również okazją do zachęcenia przybyłych pań do skorzystania z ofert WCK. W tym celu zaprezentowano pokaz tańca towarzyskiego i aerobicu. Akcentem wyróżniającym się w całym przedsięwzięciu, był pokaz mody, który różnił się od tych organizowanych w poprzednich latach tym, że tradycyjne modelki zastąpili panowie, a dokładniej członkowie zespołu Gallileous. O ich modne garnitury zadbał patronacki sklep odzieżowy Recman z Wodzisławia Śl. 16 Pokaz mody w wykonaniu członków zespołu Gallileous. Dużym zainteresowaniem cieszyły się metamorfozy, czyli zmiana wizerunku poprzez odpowiednio dobrane uczesanie, makijaż i strój. Podczas, gdy impreza trwała na całego, dwie ochotniczki cierpliwie znosiły zabiegi, o które zadbały firmy Studio Fryzur Prestige, Salon Urody Tete a Tete oraz sklep odzieżowy TrendyMania. Stoiska z biżuterią, rękodziełem i kwiatami. Wernisaż prac Tomasza Ekierta. Konsultacje kosmetyczne i poczęstunek czekały na panie w drugiej części spotkania w holu głównym. Wszystko po to, by zrelaksowane i w dobrym Konkurs fotograficzny humorze mogły uczestniczyć w kolejnym punkcie programu, który rozpoczął się prezentacją wyników pracy specjalistek od metamorfoz. Wystylizowane fryzury, piękny makijaż i szałowe ubrania zrobiły wrażenie na wszystkich uczestniczkach. Panie, które poddały się metamorfozom, także nie kryły zadowolenia. Na co dzień się tak nie maluję, ale bardzo mi się podoba ta zmiana mówiła jedna z nich. Taneczne umiejętności zaprezentował zespół Spin, a zaraz po ich występie odbyło się losowanie nagród, podczas którego można było zdobyć cenne upominki. Ufundowały je m.in. firmy, biorące udział w wieczorze tylko dla pań: Tygiel Rozmaitości, Galeria Provincja, Biżuteria Mirosława Szopa, Yasumi, Apteka Vivax, Proformax i salon masażu Adam Kin, Tete-a-tete, Prestige, kwiaciarnia HÜbscher, Świat Alkoholi, cukiernia Jerzy Waltar, perfumeria M&S, aerobic Małgorzata Gostołek. Wieczór zakończyła projekcja filmu Mamut, który zapoczątkował cykl filmów Kobieta w roli głównej. W ramach przedsięwzięcia filmy zaadresowane głównie dla pań wyświetlane będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Seans poprzedzać będą krótkie prezentacje firm działających na lokalnym rynku, które ufundują także drobne upominki. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim organizuje konkurs fotograficzny pt. Wolontariat okiem mieszkańca powiatu. Tematyka prac związana jest z obchodzonym w tym roku Europejskim Rokiem Wolontariatu. Cel konkursu to przedstawienie na zdjęciach szeroko rozumianego pojęcia wolontariatu, w tym pracy wolontariuszy. Konkurs nie jest ograniczony wiekowo, może do niego przystąpić każdy mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Prace można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 bądź Pszowskiej 22a w Wodzisławiu Śląskim. Prace należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny do Szczegóły na stronie (Red.)

17 Gazeta Wodzisławska Konkurs plastyczny Z okazji Światowego Dnia zdrowia, który przypada 7 kwietnia, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem Podstępne WZW. Prace powinny nawiązywać do profilaktyki dotyczącej wirusowego zapalenia wątroby typu A, B lub C. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Prace Motoserce 16 kwietnia rusza ogólnopolska akcja promująca honorowe krwiodastwo Motoserce krew darem życia. W Wodzisławiu akcję tą przeprowadzi Klub Motocyklowy WRM. Już od godziny na wodzisławskim rynku będzie stał ambulans do zbiórki krwi. Każdy z oddających krew weźmie udział w losowaniu nowego skutera. Akcji towarzyszyć będą występy takich grup jak: Procent Blues, Kapsander, Herezis i The Freax. Marcin Kołoczek i Patryk Cugowski, zawodnicy Kolejny eksponat Muzeum w Wodzisławiu poszerzyło swoje zbiory o ciekawy eksponat. Kinga Kłosińska prezentuje eksponat. lokalnie niebanalnie formatu A3 wykonane dowolną techniką (farba, kredki, ołówek, tusz, collage, techniki mieszane) należy przesyłać do roku na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, Katowice, z dopiskiem Podstępne WZW. Szczegółowe informacje dostępne na stronie w dziale promocja zdrowia. Supermoto popiszą się swoimi umiejętnościami. Wodzisławska publiczność zobaczy pokaz ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy planują ściągnąć z Rybnika motocykl ratowniczy. Zaprezentują się grupy rekonstrukcji historycznych Airsoft i GRH Powstaniec Śląski. Nie zapomniano o najmłodszych specjalnie dla nich wystąpi grupa Eksplozja Tańca, przygotowano też atrakcyjne konkursy z nagrodami. Już teraz zapraszamy! Jest nim zakupiony na aukcji internetowej porcelanowy wazonik o wysokości 16cm. Pośrodku naczynia widnieje malunek przedstawiający szpital chorób płuc z Wilchw. Pochodzenie egzemplarza szacuje się na początek XX wieku, przed 1905 rokiem. Wtedy też uzdrowisko było popularne w całych Prusach, a podobne przedmioty stanowiły pamiątki dla kuracjuszy. Cały czas poszukujemy tego typu przedmiotów i apelujemy do mieszkańców, by przekazywali nam podobne eksponaty mówi Kinga Kłosińska, pracownik muzeum. Wazoniki sprzedawano jako pamiątki, podobnie jak pozyskana jakiś czas temu szklanica. Prawdopodobnie już w czerwcu będzie można podziwiać eksponaty na wystawie stałej. (Iza H.) Spiszmy się 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 czerwca b.r. Po raz pierwszy spis zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Mieszkańcy mogą spisać się na trzy sposoby: poprzez samospis internetowy, wywiad telefoniczny przeprowadzony przez ankietera statystycznego i wywiad sporządzony przez rachmistrza. Drabasem do Katowic Od 5 kwietnia mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mogą dojeżdżać bezpośrednio do Katowic autobusami firmy Drabas. Firma przewozowa, która działa od 1995 roku, postanowiła wprowadzić nowe połączenia zaraz po tym, jak rybnicki PKS zawiesił kursy na trasie Rybnik Wodzisław Śl. Autobusy do Katowic odjeżdżają z wodzisławskiego PKS-u o godz. 6:00; 8:05; 10:10; 12:00; 14:05; 16:00; 18:00. Trasa obejmuje przystanki: Wodzisław Śl. PKP, Rybnik Dworzec KM, Rybnik Policja, Rybnik Bazylika, Katowice PKS. Z kolei z Katowic do Wodzisławia Śl. można jeździć w godzinach: 8:45; 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00. Firma przewozowa Drabas świadczy swe usługi w dni robocze, jak również w weekendy, oprócz 25 grudnia i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Bilet na trasie Wodzisław Śl. Katowice kosztuje 12 zł. (Red.) Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja życzy Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP 17

18 LOKALNIE NIEBANALNIE Kwiecień 2011 r. Tekst sponsorowany Wywiad z Grzegorzem Draga, Dyrektorem wodzisławskiego oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej, mieszczącym się na ul. Kubsza 8 Redakcja: Dlaczego Bank Gospodarki Żywnościowej otworzył swoją placówkę akurat w Wodzisławiu Śląskim? Grzegorz Draga: Bank w ciągu kilku ostatnich lat prowadzi intensywną kampanię i rozwija sieć oddziałów w całej Polsce. Wodzisław Śląski jest miastem, który ma istotny potencjał w postaci dużej liczby mieszkańców oraz znaczącej ilości firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sądzimy, że jest to dla nas dobry rynek, a także widzimy możliwości konkurencyjne wobec innych banków. Stąd też decyzja o otwarciu w centrum miasta oddziału uniwersalnego, świadczącego usługi w pełnym zakresie dla klientów detalicznych i firmowych. Red.: W czym dokładnie specjalizuje się Bank BGŻ? G. D.: Bank BGŻ jest bankiem uniwersalnym. Świadczy usługi detaliczne i kompleksową ofertę usług bankowych dla firm. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorstw pod względem działalności bieżącej, kredytów, faktoringu, leasingu i obrotu walutowego. Co warte podkreślenia, bank BGŻ dodatkowo specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa. Specjalizacja Agro podyktowana jest dwoma względami: korzenie banku BGŻ wywodzą się ze spółdzielczości, nazwa Banku sięga lat siedemdziesiątych, a obecnie naszymi głównymi udziałowcami są Rabobank i Skarb Państwa. Dodatkowa specjalizacja rolna była przez cały czas utrzymywana i rozwijana. Poza tym nasz holenderski udziałowiec Rabobank jest bankiem mającym wieloletnie doświadczenie w obsłudze tamtejszego rynku Agro. Stąd też i kapitał, i technologia pozwalają nam dodatkowo specjalizować się w tej dziedzinie. Bardzo często oferujemy produkty tailor-made, czyli szyte na miarę dostosowane do konkretnego zapotrzebowania. Red.: Jaką ofertę bank kieruje do mieszkańców? G. D.: Dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego kierujemy ofertę pełnej obsługi finansowej. Nasze Konto z Podwyżką otrzymało pierwsze miejsce spośród kilkudziesięciu kont osobistych różnych banków w rankingu Money.pl oraz zostało wyróżnione na Comperii. Wspomniane Konto z Podwyżką to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego wypłacamy jeden procent premii od najwyższego wpływu, jednak nie więcej niż 50 zł miesięcznie, czyli w skali roku daje to kwotę do 600 zł. Poza tym posiadamy kilka innych rodzajów rachunków, m.in. konto Maax dla młodzieży od 13 roku życia, konto Senior dla osób w wieku emerytalnym, także internetowe konto eplan. W naszej ofercie mieszkańcy znajdą także konta z ubezpieczeniami i fundusze inwestycyjne. Udzielamy kredytów hipotecznych, gotówkowych, przyznajemy karty kredytowe. Wachlarz świadczonych przez nas usług jest bardzo bogaty, odpowiada na zapotrzebowanie rynku więc każdy znajdzie coś dla siebie. Red.: Czy macie Państwo zamiar współpracować w jakiś sposób z lokalnymi społecznościami? G. D. Jak najbardziej. W strategii Banku BGŻ widnieje zapis o tym, że bank pełni rolę jednego z lokalnych liderów. W praktyce oznacza to integrację ze społecznością, branie udziału w różnego rodzaju uroczystościach. Sam miałem ostatnio okazję prowadzić lekcję bankowości w klasie maturalnej w jednej ze szkół powiatu wodzisławskiego. W lutym, nawiązaliśmy współpracę z jednym z przedszkoli. Także bank wspiera i propaguje tego typu działania, włącza się w akcje społeczne i z pewnością w dalszej perspektywie, będzie działał jeszcze aktywniej. Red.: W jaki sposób zachęciłby Pan mieszkańców, aby skorzystali z usług świadczonych właśnie przez Bank BGŻ? G. D.: Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Oferta świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroka. Jesteśmy stabilnym bankiem z gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a nasze produkty bardzo dobrze się sprzedają. Mamy doświadczony zespół, który zawsze służy pomocą. Pracownicy banku są mobilni, dobrze zorganizowani i kompetentni. Bank co roku odnotowuje dobre wyniki i cieszy się uznaniem Agencji Międzynarodowych. Jeżeli chodzi o praktyczne aspekty naszego oddziału to na pewno ważny jest fakt, że jest on dobrze usytuowany, a nieopodal znajduje się parking. Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do Jesteśmy bardzo konkurencyjni i często wygrywamy z innymi bankami. Działamy w Wodzisławiu dopiero od trzech miesięcy, a już udało nam się pozyskać obsługę kilku firm. Wiem, że są zadowoleni z świadczonych przez nas usług i polecają nas innym przedsiębiorcom, a nie ma lepszej rekomendacji niż właśnie polecenie. Grzegorz Draga, Dyrektor wodzisławskiego oddziału. 18

19 Gazeta Wodzisławska Z Tygla wzięte LOKALNIE NIEBANALNIE Wielkanocny Wianek Materiały: wianek (wiklinowy, styropianowy, słomiany lub inny), sznurek lub tasiemka, gałązka bazi, pistolet do kleju na gorąco, jedna laska kleju na gorąco, bandaż lub bawełna pasek długości 1,5 m. szer cm., resztki tkanin, kolorowe ścinki 1. Bandaż (tkaninę) owiń wokół wianka, przyklejając go klejem z pistoletu. krawędzi. Obetnij nadmiar materiału przy węzełkach. 5. Zawiąż tasiemkę lub sznurek, na którym ma wisieć wianek. 5. Na gotowym wianku doklej bazie klejem z pistoletu. 2. Potnij resztki tkanin na paski o szerokości 7cm i długości 30 cm. 4. Zawiąż pocięte paski na wianku, tworząc węzły na jego zewnętrznej Gotowy kupisz: Postanowiliśmy zapytać dzieci uczestniczące w projekcie Wdzięk i Czar Kobiety co chciałyby dostać w prezencie od wielkanocnego zajączka i gdzie będą szukać podarunków. Oto co odpowiedziały: Mateusz Orłowski, 6 lat: Od dawna marzę o zdalnie sterowanym motorze. Myślę, że znajdę go w święta pod moim łóżkiem. Kamil Czyż, 3 lata: Bardzo chciałbym dostać lokomotywę. Prezentów będę szukał w ogrodzie. Laura Matloch, 3 lata: Uwielbiam lalki Barbie i na pewno znajdę kolejną pod krzaczkiem. Filip Oskwarek, 3 lata: Myślę, że wielkanocny zajączek przyniesie mi zegarek i zostawi go gdzieś na podwórku. (Asia) Mateusz Orłowski Kamil Czyż Laura Matloch Filip Oskwarek 19

20 co w trawie piszczy Kwiecień 2011 r IV Kobiety i dzieci Orientu wystawa fotograficzna Izabeli Szafraniec /Wypożyczalnia dla dorosłych/ MiPBP 1 18 IV Wierszowany świat książki konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat zorganizowany w ramach projektu Książkowy zawrót głowy / Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP 1 29 IV Zgadnij kto to? planszowy konkurs literacki /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP 1 30 IV Wodzisław na łamach Polski Zachodniej wystawa/galeria TMZW Art Wladislavia Zdarzenia zderzenia wystawa wykładowców Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu/Muzeum 1 IV g Witaj panie Andersenie zajęcia dla przedszkolaków w ramach cyklu Magia czytania z okazji rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP g Bal u Calineczki zajęcia dla dzieci od 3 lat i rodziców w ramach cyklu Rodzinne czytanie w Bibliotece z okazji rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP 3 IV g Premiera spektaklu teatralnego Życie na 7 barw w wykonaniu teatru SZYDŁO /WCK/ sala widowiskowa/ cena biletu: 10 zł 4 IV g Cuda i dziwy lokomotywy zajęcia literacko plastyczne dla pierwszoklasistów/filia MiPBP os. XXX-lecia 4 22 IV Wielkanocne jajo konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną/filia MiPBP Radlin 4 29 IV Moje piękne wystawa fotograficzna Tomasza Kotarskiego /Galeria pod Fikusem Oczami wyobraźni wystawa obrazów Natalii Tabaki studentki ASP we Wrocławiu/Galeria Warto 4 30 IV Palmy z różnych stron Polski wystawa/ Filia MiPBP Kokoszyce 5 IV g Bajeczny konkurs quiz literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci i młodzieży/filia MiPBP os. XXXlecia 6 IV g Wiosenny dzwoneczek -zajęcia dla przedszkolaków w ramach cyklu Magia czytania /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP g W dolinie Muminków spektakl teatralny dla przedszkoli i szkół podstawowych w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina WCK /sala widowiskowa/ cena biletu: 13 zł 6 29 IV Wesołego Alleluja! wystawa prac plastycznych wychowanków OPP nr 1 Wodzisławiu Śląskim/Galeria Warto 7 IV g Życie to baśń -zajęcia dla przedszkolaków w ramach cyklu Magia czytania /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP g i Życie na 7 barw spektakl teatralny dla szkół ponadgimnazjalnych / WCK/sala widowiskowa/ cena biletu: 7 zł g Inauguracja Wodzisławskiej Ligi Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich/Boisko przy Zespole Szkół Technicznych ul. Pszowska KARLIK I KARLIK II VIPER WICHER 9 IV g ALE! BABKI warsztaty artystyczne w babskim gronie scrapbooking kartki świąteczne /WCK/współorganizacja: Tygiel Rozmaitości/ cena biletu: 30 zł g Koncert Wiosenny z cyklu W kręgu przyjaciół Dyngus kujawski i wiosenne uciechy w wykonaniu ZPiT Vladislavia / WCK/sala widowiskowa/ cena biletu: 12 zł Podczas koncertu, o iście wiosennej tematyce, można będzie zobaczyć regionalne zabawy dziecięce oraz dyngusowe, kujawskie zwyczaje. Podpatrzymy wiosnę u krasnoludków, dowiemy się, jak wyglądają szlacheckie jak również góralskie tańce. W trakcie programu gościnnie wystąpi Zespół Wokalny Debiut z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Nastąpi również wręczenie nagród laureatom konkursu Fedrowanie w godce, którzy zaprezentują swoje umiejętności w wysławianiu się w gwarze śląskiej. W koncercie dużą rolę pełnić będzie publiczność, która zostanie wciągnięta w zabawę. 10 IV g Grand Prix Wodzisławia Śląskiego Turniej Tenisa Stołowego, kategorie: do 25 lat, lat, powyżej 55 lat open /SP nr IV g Popołudnie z książką rodzinne czytanie/filia MiPBP Radlin 12 IV g Krawiec Niteczka przedstawienie w wykonaniu uczniów SP nr 9 pod kierunkiem pani Grażyny Bedryj /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP g Tandem w szkocką kratkę spotkanie autorskie z Hanną Pasterny /Dział muzyczny/ MiPBP g Mecze Wodzisławskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorów/Boisko przy ZST ul. Pszowska 13 IV g Rzecz o książkach i bibliotece spotkanie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich dla uczniów SP nr 9 /Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży/ MiPBP 14 IV g Filharmonia Młodego Melomana Nowe instrumenty wibrafon /sala widowiskowa WCK/ 20

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Wodzisław Śl. 12.02.2011r. Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Muzeum w Wodzisławiu Śl. oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. przesyła regulamin konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu, (dalej zwany: Konkursem), organizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży miasta Radomia Na podstawie 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

60 lat PZM OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY. Współrzędne GPS miejsca zlotu 49 45'35.279"N, 18 48'41.687"E. Patroni medialni:

60 lat PZM OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY. Współrzędne GPS miejsca zlotu 49 45'35.279N, 18 48'41.687E. Patroni medialni: Patroni medialni: 60 lat PZM AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI Zaprasza na OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY Miejsce organizowanej imprezy: Stanica Obozowa "LIPOWIEC" Hufca Ziemi Wodzisławskiej ul. Bernadka 9 43-431

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel./fax (84) 627 00 83, www.gminazamosc.pl adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, gok@gminazamosc.pl GOKGZ.630.22.2017 Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.:

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Pasjonaci Providenta", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 lutego 2008 roku SE-PO.0063-4-2/08 Obecni: 1. Dominik Penar -nieobecny 2. Andrzej Mentel- obecny 3. Czesław Badura- nieobecny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84. BPRr.0012.6.2014 PROTOKÓŁ NR XLIV/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci Regulamin XI Edycji Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 1. Projekt ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każda wrocławska placówka oświatowo-wychowawcza. 2. XI edycja projektu jest

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia w ramach akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom pod honorowym patronatem Małżonki

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE Regulamin konkursu I. Cel konkursu Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Ach, te Walentynki... Któż nie poddaje się urokowi tego święta zakochanych? A nawet jeśli nie, to na pewno nie w I LO, ponieważ w tym roku Samorząd zrobił wiele, aby

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r.

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.25. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Patryk Lewicki Starosta Sulęciński 2. Michał Deptuch Wicestarosta Sulęciński 3. Wojciech Lewicki członek Zarządu 4. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/64/2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/64/2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/64/2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KRASICZYN, DNIA 16 WRZŚNIA 2011 r. - ZAMEK KRASICZYN, DNIA 16 WRZESNIA 2011 r., ZAMEK W KRASICZYNIE ZŁOTE GODY W KRASICZYNIE Dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie! dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie! dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie! Organizatorzy: Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu Zespół

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Joanna Matoga. Prezentacja efektów prac na zajęciach z informatyki w roku akademickim 2012/2013 2013-04-15

Joanna Matoga. Prezentacja efektów prac na zajęciach z informatyki w roku akademickim 2012/2013 2013-04-15 Joanna Matoga Prezentacja efektów prac na zajęciach z informatyki w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Życiorys (format Microsoft Office Word) 2. Reakcje chemiczne (format pdf.) 3. Lista płac (format

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII.148.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułów: Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki i Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr.

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. Na podstawie art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej ZASADY ORGANIZACJI Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Procedura naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA. CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu. do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA

ODBLASKOWA SZKOŁA. CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu. do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA ODBLASKOWA SZKOŁA KALENDARIUM: CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA planujemy co i jak, tak, by było ciekawie, a realizacja zadań wplatała się w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rady na odpady. Mazurski Związek Międzygminny KONKURS EKOLOGICZNY - Rady na odpady

Rady na odpady. Mazurski Związek Międzygminny KONKURS EKOLOGICZNY - Rady na odpady Komitet organizacyjny Międzypowiatowego Konkursu Ekologicznego informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 w miesiącu maju odbędzie się IV edycja konkursu pod hasłem Rady na odpady Konkurs przeprowadzany jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych W myśl zapisów rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW II TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO GMINY ŁUKÓW (Eliminacje do Powiatowego Turnieju Tańca) Regulamin II Turnieju Tańca Nowoczesnego Gminy Łuków 12 czerwca 2014r. ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Świdrach Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy)

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy) OGŁOSZENIE Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy) Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Mińskiego, Muzeum

Bardziej szczegółowo

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Początek roku, to zwykle okres podsumowania ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku w Referacie

Bardziej szczegółowo

LOGO SZKOŁY - KONKURS PLASTYCZNY

LOGO SZKOŁY - KONKURS PLASTYCZNY LOGO SZKOŁY - KONKURS PLASTYCZNY Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły ZSB i gimnazjum do konkursu na opracowanie symbolu graficznego nowej szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA. Regulamin powiatowego konkursu recytatorskiego PISMA ŚWIĘTEGO "UWIERZYŁEM SŁOWU"

II EDYCJA. Regulamin powiatowego konkursu recytatorskiego PISMA ŚWIĘTEGO UWIERZYŁEM SŁOWU II EDYCJA Regulamin powiatowego konkursu recytatorskiego PISMA ŚWIĘTEGO "UWIERZYŁEM SŁOWU" organizowanego przez Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie oraz Parafię Rzymskokatolicką Matki

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE I. Cel konkursu Regulamin konkursu Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo