Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja"

Transkrypt

1 Nr 4 (53) KWIECIEŃ 2011 r. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Zbigniew Iwaszkiewicz Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Drodzy wodzisławianie! Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych chciałbym życzyć Państwu, aby te uroczyste dni były pełne nadziei i wiary oraz radosnych, rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole. Niech wielkanocne potrawy będą smaczne, lany poniedziałek naprawdę mokry, a nastrój prawdziwie świąteczny. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel Okładka: Galeria Tygiel Rozmaitości Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Wieści z sesji Kolejne obrady i kolejne dyskusje, rozstrzyganie problemów, głosowania w sprawie uchwał, za nami. Tradycyjnie na początku sesji głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami oraz sposoby realizacji interpelacji radnych. Następnie rajcy zadali prezydentowi pytania, na które odpowiedział w trakcie sesji. Anna Łasocha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego w mieście za rok 2010 przedstawili zastępca komendanta Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Krzysztof Justyński, przewodnicząca Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego Ewa Tatarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej Ewa Świątkowska- Stec oraz zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim Rafał Adamczyk. Krzysztof Justyński zwrócił uwagę na pogłębiający się problem pijanych kierowców na drogach. W porównaniu do lat ubiegłych znacznie zwiększyła się liczba osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. W roku ubiegłym odnotowaliśmy aż 544 takich przypadków. Liczba ta zwiększyła się o 45 wykroczeń w porównaniu z 2009 r. mówił. Po każdorazowym sprawozdaniu z zakresu wykonanych zadań, radni zadawali pytania gościom. W dalszej kolejności (na wniosek klubu radnych Polska Jest Najważniejsza) prezydent miasta Mieczysław Kieca i jego zastępcy Eugeniusz Ogrodnik i Dariusz Szymczak oraz sekretarz miasta Wojciech Mitko przedstawili informację o sytuacji budżetowej po odrzuceniu uchwały oświatowej i o działaniach jakie będą podjęte do końca roku w celu zrównoważenia budżetu. Projekt uchwały w sprawie racjonalizacji sieci szkól nie przewidywał większych skutków finansowych w roku 2011, pozwalał jednak przygotować się do zrównoważenia budżetu w latach następnych. Muszę jednak zaznaczyć, że w tej kadencji nie wrócimy już do tematu racjonalizacji sieci placówek oświatowych podkreślił prezydent Kieca. Miasto chce szukać oszczędności na różne sposoby m.in. zwalniając pracujących w szkołach emerytów. Aby dyrektorzy na bieżąco mogli konsultować wydatki do placówek oświatowych zostanie wprowadzona księgowość. Oprócz tego planuje się również zmniejszenie wśród nauczycieli ilości urlopów zdrowotnych oraz zwolnienie obwodów szkół. Kolejnym pomysłem na spore oszczędności jest negocjowanie umów na wywóz śmieci i inne stałe usługi. Dyrektorzy mają być menadżerami, którzy będą dostosowywać wydatki do budżetu, a nie odwrotnie zaznaczył Ogrodnik. Radni mieli wiele pytań i wątpliwości w tym punkcie obrad. Za i przeciw Podczas marcowej sesji radni głosowali w kwestii zmiany uchwały budżetowej miasta oraz w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata Janina Szymecka-Pysz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji referowała w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez miasto w 2011 roku. Głosy radnych rozłożyły się następująco: 12 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Rajcy wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Radlin dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego-Zbór oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu Śląskim. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę w kwestii uchylenia uchwały z dnia 25 stycznia 2002 r. Nr XXXVII/410/02 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. Tak samo zagłosowali w sprawie trybu i sposobu powoływania, Kwiecień 2011 r. i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ryszard Ciesielski, naczelnik Wydziału Edukacji referował w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski. 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się uchwalono, że od lipca br. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu (ponad darmową pięciogodzinną podstawę programową) będzie kosztować 1,8 zł. Dotychczas kwota ta wynosiła 1,1 zł. Później radni przegłosowali uchwałę dotyczącą określania zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz uchwałę w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów. W kolejnej części sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Pietyra przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną m.in. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 lutego 2011 r. Obrady marcowej sesji zakończyły się wolnymi głosami i wnioskami. (Asia) Obrady były wyjątkowo burzliwe. 4

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Wodzisław Śląski. TU KUPUJ Pod takim hasłem przeprowadzona zostanie akcja, której celem numer jeden jest ożywienie centrum miasta i promocja lokalnych przedsiębiorców. Do programu przystąpiło ponad stu przedsiębiorców. Akcja rusza 16 kwietnia. Wtedy też na ulicy Ks. Kubsza odbędzie się impreza inaugurująca przedsięwzięcie. 9 marca miało miejsce spotkanie lokalnych przedsiębiorców, podczas którego przedstawiono założenia programu. Od początku roku Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miasta wraz z sześcioosobowym zespołem reprezentującym handlowców w mieście, pracowało nad programem. W ramach akcji zaprojektowano logo będące graficznym symbolem całego przedsięwzięcia. Każda z firm zakupi pakiety w cenie 170 zł, w tym 100 kart rabatowo-lojalnościowych, które będą sprzedawane klientom po 5 zł. Posiadacze takiej karty mogą liczyć na Marcin Sieniawski i Anna Romańska przekonywali do przystąpienia do programu. rabaty bądź gratisy w ponad stu sklepach oraz punktach usługowych na terenie miasta. 50 procent wpływu ze sprzedaży kart handlowcy przekażą na cele charytatywne dla instytucji działających w Wodzisławiu Śląskim. Wraz z kartą klient otrzyma przewodnik po sklepach, które przystąpiły do programu Wodzisław Śląski. TU KU- PUJ, zawierający informacje o lokalizacji i zakresie świadczonych usług, połączony z rozkładaną mapą miasta. W skład pakietów nabywanych przez zainteresowanych przedsiębiorców wchodzą także naklejki, które będą umieszczane na drzwiach wejściowych do sklepów. Stworzona zostanie też strona internetowa programu, informująca o aktualnych promocjach. Ponadto akcja może liczyć na szeroko zakrojoną promocję ze strony Urzędu Miasta. Reklama przedsięwzięcia ukaże się na billboardach, portalach internetowych, w radiu, telewizji oraz lokalnej prasie. mówi Marcin Sieniawski, kierownik Biura Promocji i Informacji UM. Zadbaliśmy także o propagowanie przedsięwzięcia u południowych sąsiadów. Potencjalni czescy klienci o akcji dowiedzą się także z radia Orion i gazety Sedmicka. dodaje. Przedsiębiorcy wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez wydłużenie godzin pracy punktów usługowo-handlowych. Od poniedziałku do piątku będą one czynne do 18.00, natomiast w soboty do Obowiązkiem handlowców będzie także przeszkolenie personelu w zakresie profesjonalnej i życzliwej obsługi klienta. Pomysłem na przyciągnięcie kupujących do naszego miasta ma być również otwarta przestrzeń rynku dla wszelkiej działalności artystycznej. 5

6 Z ratusza Kwiecień 2011 r. Trwa budowa drogi zbiorczej Prace budowlane przy największej inwestycji drogowej naszego miasta trwają nieustannie. W lutym ubiegłego roku został zamknięty wiadukt na ul. Matuszczyka od strony centrum miasta. We wrześniu, po zakończeniu robót, uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej części wiaduktu. Ruch samochodowy został przeniesiony na wyremontowany obiekt. Aktualnie prace rozbiórkowe na wiadukcie północnym zostały zakończone. Zazbrojono i zabetonowano nową płytę, a także położono krawężniki. Roboty drogowe na tym odcinku są bardzo zaawansowane mówi Artur Wystyrk z Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu.- Termin zakończenia prac wyznaczono na sierpień tego roku, jednak jeśli nie wystąpią żadne utrudnienia, wiadukt zostanie oddany do użytku szybciej dodaje. Z końcem sierpnia ma również zakończyć się budowa nowej drogi od Tesco do ul. Rybnickiej. Ukończone są już prace związane z formowaniem nasypów. Słupy pod ekrany akustyczne zostały zabudowane. Ułożono krawężniki, a także kanalizację odwadniającą. Aktualnie trwa układanie kabli pod oświetlenie uliczne. Prowadzone są prace z formowaniem i umacnianiem skarp, równocześnie trwa humusowanie pod hydroobsiew. Wszystkie prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Roboty drogowe w ramach skrzyżowania ul. Łużyckiej i Marklowickiej zostały skończone. Trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Wstępnie skrzyżowanie miało zostać przebudowane w późniejszym terminie. Prace zostały jednak przeniesione na początek kontraktu z uwagi na otwarcie węzła autostradowego w Świerklanach, w celu uniknięcia przebudowy przy zwiększonym ruchu spowodowanym napływającymi pojazdami z tamtego terenu. Sygnalizacja na skrzyżowaniu, zgodnie z umową, zostanie włączona w sierpniu 2012 roku. Kolejną inwestycją w Wodzisławiu Śląskim jest budowa ronda, które powstanie na przecięciu drogi zbiorczej z DK 78. Obecnie trwają prace związane z przebudową wodociągów fi 500 i fi Z uwagi na to, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ogranicza wykonywanie prac drogowych na czynnych wodociągach, roboty przy budowie ronda ruszą pełną parą po ich przełączeniu. Budowa wiaduktu łączącego ul. Rybnicką i Marklowicką. Mieszkańcy mogą również obserwować prace związane z budową nowego wiaduktu nad torami pomiędzy ul. Rybnicką i Marklowicką. Robotnicy wykonali już pale pod fundamenty, aktualnie trwa betonowanie słupów nośnych przyszłego wiaduktu. Budowa drogi zbiorczej jest jedną z najważniejszych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową w Wodzisławiu Śląskim podkreśla Artur Wystyrk. Rozwiązania techniczne, zastosowane przy realizacji projektu, stoją na wysokim poziomie dodaje. Inwestycja pozwoli przede wszystkim na udrożnienie ruchu oraz uniknięcie paraliżu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu do użytku autostrady A1. Poczekalnia dworca PKP otwarta Zapowiedzi co do otwarcia poczekalni dworca PKP sprawdziły się. Po tym, jak Służby Komunalne Miasta przygotowały pomieszczenie do użytku, podróżni mogą z niego korzystać codziennie w godzinach od 6.00 do Docelowo w Wodzisławiu ma powstać jeszcze punkt kasowy, w którym podróżni mogliby zakupić bilet. Prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się w tej sprawie do władz PKP. Rozmowy na temat ponownego otwarcia wodzisławskiej poczekalni trwały od dłuższego czasu. Zarządcą dworca jest firma PKP SA Oddział Dworce Kolejowe. Przejęcie dworca to pierwszy krok w kierunku jego reaktywacji. (Red.) 6

7 Gazeta Wodzisławska Z RATUSZA Budowa nowej linii segregacyjnej W ramach działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego Służby Komunalne Miasta prowadzą selektywną zbiórkę odpadów już od kilku lat. W 2007 roku uruchomiono linię sortowniczą, na którą trafiają odpady zebrane selektywnie. Aby stworzyć zintegrowany system gospodarki odpadami, prezydent miasta zdecydował o kontynuowaniu działań. Przystąpiono więc do realizacji etapu II, czyli budowy linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych. Obecnie nieposegregowane śmieci z kubłów trafiają na wysypisko, a koszty ich składowania są duże. Nowa linia segregacyjna pozwoli nam wydzielić odpady przeznaczone do deponowania na składowisku od tych, które mogą być skierowane do recyklingu mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta. Dzięki tej inwestycji miasto osiągnie oszczędności ekologiczne i ekonomiczne. Na nową linię segregacyjną trafią wszystkie śmieci zmieszane. W wyniku segregacji zostaną wyodrębnione frakcje sypkie czyli piach, ziemia, popiół oraz materiały przeznaczone do odzysku, a więc tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, złom stalowy oraz metale kolorowe. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota dotacji wynosi ,86 zł. Koszt całej inwestycji to ponad 1,4 mln. (Red.) Sito bębnowe w trakcie budowy. Liczba miesiąca zł Taką sumę przeznaczono łącznie na realizację zadań publicznych miasta w tym roku. Na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło 88 ofert. Propozycje analizowała i opiniowała komisja konkursowa, w skład której weszli zastępca prezydenta Eugeniusz Ogrodnik, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Stolarska, pracownik Biura Kultury, Sportu i Zdrowia Michalina Szmak oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych: Halina Błędowska z PCK oraz Marlena Puzoń z PZN. Pod uwagę brane były takie kryteria jak m.in. ranga zadania, jego atrakcyjność i dostępność dla mieszkańców miasta, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć czy udział własnych bądź pozyskanych w innym zakresie środków finansowych. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej rozdysponowano najwięcej, bo ponad 319 tys. zł. Z 44 ofert, które wpłynęły na konkurs, 25 z nich otrzymało dotację. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonano wyboru 4 z 12 ofert i przeznaczono na nie ponad 10 tys. Na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznano ponad 90 tys. zł, które rozdysponowano między 13 ofert. Na promocję zdrowia i edukację zdrowotną przeznaczono niecałe 7 tys. zł. W tej dziedzinie środki finansowe otrzymały 3 stowarzyszenia. 25 tys. zł otrzymało Towarzystwo Charytatywne Rodzina, które jako jedyne zgłosiło się do zadania na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w zakresie pomocy społecznej. W tym roku na zadania przeznaczono łącznie kwotę zł, z czego na zadania realizowane w drodze otwartego konkursu zł zł, zgodnie z ustawą przeznaczyliśmy na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Z tej formy dofinansowania na zorganizowanie jednorazowych imprez skorzystały trzy organizacje mówi Joanna Stolarska. 7

8 Z RATUSZA Apelowali o darmową A1 Kwiecień 2011 r. Posłowie, senatorowie oraz samorządowcy z terenu aglomeracji rybnickiej 21 lutego wystosowali apel do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na tym terenie. Apelujemy do Pana Ministra o sprawiedliwe traktowanie kilkuset tysięcy mieszkańców aglomeracji rybnickiej i danie szansy reprezentowanemu przez nas regionowi na drodze rozwoju naszego kraju czytamy w apelu, pod treścią którego swój podpis złożył również m.in. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, członek Zarządu Związku Subregionu Zachodniego. Parlamentarzyści i samorządowcy obawiali się, że płatna autostrada może pociągnąć za sobą wiele negatywnych skutków dla naszego regionu. Kilka dni później ruszyła akcja społeczna o darmową A1. Tym razem pod kolejnym apelem do Prezydent miasta zachęcał do składania podpisów. Ministra Infrastruktury o przyjęcie przepisów umożliwiających darmowe korzystanie z autostrady A1 na odcinku Sośnica Gorzyczki a także Bytom Pyrzowice, swój podpis złożyli mieszkańcy Subregionu Zachodniego. Projekt rozporządzenia zawiera wykaz odcinków autostradowych, na których nie pobiera się opłat za przejazd. Niestety w wykazie tym pomija się Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, a tym samym okolice Wodzisławia. Celem wystosowanego apelu jest zmiana proponowanej treści zarządzenia i umożliwienie mieszkańcom naszego miasta i okolic nieodpłatnego podróżowania powstającą autostradą A1w obrębie Subregionu Zachodniego tłumaczy Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta. W Wodzisławiu Śląskim listy dla osób popierających apel udostępniono m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Wodzisławskim Centrum Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Dodatkowo, w celu nagłośnienia akcji i zachęcenia mieszkańców do podpisywania się pod apelem, 21 marca na wodzisławskim rynku udostępniono punkt, gdzie można było dowiedzieć się o założeniach i celach inicjatywy. Akcję zorganizowali prezydent Mieczysław Kieca, starosta Tadeusz Skatuła i poseł Ryszard Zawadzki. Robimy wszystko, by dobrze skomunikować miejską sieć drogową z autostradą. Mam nadzieję, że uda się wywalczyć bezpłatne przejazdy, dlatego też włączam się do akcji jak mogę mówi prezydent. Samorządowcy przekonywali mieszkańców, jak cenny może być podpis każdego z nich. W rezultacie 800 osób podpisało się pod apelem. Akcja zbierania podpisów potrwa do 15 kwietnia. Filar dla prezydenta Podczas tegorocznej, trzeciej już edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Śląsk 2011, która miała miejsce w Wiśle, wręczono nagrody Filar Gospodarki Śląskiej. Wśród laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia znalazł się Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Statuetkę otrzymał z rąk Przewodniczącego Kapituły Remigiusza Jakubowskiego oraz jej członkini prof. Genowefy Grabowskiej. Prezydent otrzymał nagrodę za podjęte działania na rzecz rozwoju kultury, sportu i wdrożenia programów społeczno-gospodarczych. Międzynarodowe Forum Gospodarcze to prestiżowa impreza, w której udział biorą przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki. (Red.) Srebrny medal za Białego Orlika Miasto Wodzisław Śląski oraz Prezydent Miasta otrzymali nagrodę w dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania i wysiłku zakończonego budową na terenie miasta sztucznego lodowiska w ramach pilotażowego programu Biały Orlik. Ogólnodostępne lodowisko o tafli lodu grubości 5 cm i powierzchni 17,5 m x 30 m powstało przy Zespole Szkół nr 3. Można było korzystać z niego bezpłatnie od 28 grudnia 2010 r. do 28 lutego b.r. Biały Orlik dostępny będzie ponownie wraz z nadejściem tegorocznej zimy. (Red.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Przemyślane parkowanie może uratować życie W marcu strażnicy miejscy udali się w rejony osiedli, by zwrócić uwagę na prawidłowość parkowania samochodów na tych terenach. Działania te odbywały się w ramach akcji Pozwól dojechać straży pożarnej i karetce pogotowia na miejsce zdarzenia. Służby ratownicze niejednokrotnie mają problem z poruszaniem się w wąskich, osiedlowych uliczkach. W sytuacji, kiedy liczą się każde sekundy, źle zaparkowane samochody tarasujące przejazd mogą stać się przyczyną tragedii. Dlatego tak ważne jest uświadomienie kierowcom, że prawidłowe parkowanie i przestrzeganie znaków drogowych stanowi nieodzowną część sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej. Zdajemy sobie sprawę, że Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, firmy obsługujące mieszkańców zobowiązane są raz w roku (w terminie do 30 kwietnia) przeprowadzić nieodpłatnie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Od klientów posiadających aktualne umowy na wywóz odpadów komunalnych, zbiórka odbędzie się zgodnie z ustalonymi harmonogramami poszczególnych firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów stałych. NAPRZÓD SP. Z. O.O, TEL.: Zainteresowani klienci firmy, chcący oddać odpady wielkogabarytowe, proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty, w terminie od 7 do 14 dni od ustalonego terminu zbiórki, w celu określenia rodzaju i wielkości odpadu. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą klientom, którzy wcześniej poinformują firmę o tym fakcie. Harmonogram wywozu: dz. Nowe Miasto, Stare Miasto, Radlin II dz. Wilchwy dz. Jedłownik, Kokoszyce, Zawada PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TRANSGÓR TEL.: parkowanie w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenach osiedli jest dość uciążliwe, ale też nie możemy dopuścić do sytuacji, by zaparkowane samochody blokowały przejazd, szczególnie służbom, które ratują życie tłumaczy Janusz Lipiński, komendant Straży Miejskiej. Pogotowie bądź Straż Pożarna muszą nieraz podjechać pod samą klatkę, a nieprawidłowo zaparkowane pojazdy im to uniemożliwiają dodaje. Straż Miejska reagowała wobec kierowców, którzy zastawiają przejazdy i drogi pożarowe, nie stosują się do zakazów ruchu, zatrzymywania się, parkują na trawnikach i tarasują chodniki dla pieszych. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie zorganizowana w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. Firma będzie odbierać w/w odpady bezpośrednio od klientów. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO-GLOB JANUSZ KUCZATY TEL.: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie zorganizowana 15 kwietnia br. Odpady będą odbierane sprzed posesji klientów. SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA WODZI- SŁAWIA ŚLĄSKIEGO, TEL.: Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się bezpośrednio z posesji klienta, zgodnie z harmonogramem selektywnej zbiórki odpadów segregacyjnych w poszczególnych rejonach w miesiącu kwietniu 2011 r. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję do godz rano. Harmonogram odbioru worków segregacyjnych na terenie miasta Wodzisław Śląski: Os. Kopernika ostatni roboczy poniedziałek miesiąca Os. Przyjaźni pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca Os. Pszowskie ostatni roboczy piątek miesiąca Z ratusza Zasady wyrejestrowania zaczipowanego psa Właściciel psa, któremu wszczepiono mikroprocesor, jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian związanych ze swoim pupilem. Gdy pies zaginie, zmieni się jego właściciel bądź nastąpi zgon zwierzęcia, należy powiadamiać Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta,. W przypadku zmiany właściciela psa obowiązek jego przerejestrowania spoczywa na osobie, która go przejęła. Wyrejestrowanie czworonoga z elektronicznej bazy danych nastąpi w przypadku jego śmierci, jednak należy przedłożyć zaświadczenie o utylizacji zwłok. Zaświadczenie można uzyskać oddając odpłatnie zwłoki psa do utylizacji w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 lub do przychodni weterynaryjnych, które zawarły umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Psa można również oddać bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego. Wodzisławianie oddając zwłoki zwierzęcia do Służb Komunalnych Miasta otrzymają zaświadczenia o ich utylizacji, za które zapłacą w formie ryczałtowej bądź według wagi zwierzęcia. W pierwszym przypadku za psa pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, za kota 30 zł. Decydując się na zapłatę według wagi musimy wziąć pod uwagę, że za każdy kilogram zapłacimy 5,60. (Red.) Dz. Wilchwy przedostatni roboczy piątek miesiąca Dz. Kokoszyce ostatni roboczy czwartek miesiąca Dz. Zawada pierwszy roboczy czwartek miesiąca Dz. Radlin II drugi roboczy poniedziałek miesiąca Dz. Jedłownik drugi roboczy czwartek miesiąca Dz. Marusze Pustki przedostatni roboczy czwartek miesiąca Dz. Karkoszka ostatni roboczy wtorek miesiąca Dz. Wodzisław Centrum pierwsza robocza środa miesiąca 9

10 TWARZĄ W TWARZ Kwiecień 2011 r. Wracam do wyrafinowanych, przedwojennych tradycji Wywiad z Grzegorzem Meisel, właścicielem wodzisławskiej firmy Słodka Manufaktura Leona, który wziął udział w prestiżowym konkursie Art Of Packaging Redakcja: Opakowanie czekoladek produkowanych przez Słodką Manufakturę Leona zostało docenione w Ogólnopolskim Konkursie Perły wśród opakowań. W jakiej kategorii zdobyło nagrodę? Grzegorz Meisel: Moje opakowanie wygrało w kategorii Smak. Ogólnie było kilka kategorii i nagroda główna. Red.: Jak to się stało, że wziął Pan udział w konkursie? G. M.: Zauważyłem kiedyś znak towarowy tego konkursu na jakimś bardzo ciekawym produkcie. Zacząłem więc szukać na ten temat informacji i sprawdziłem, że jest to konkurs otwarty dla wszystkich. Stwierdziłem, że warto spróbować i zgłosiłem swoją kandydaturę. Dopiero później, gdy zacząłem przeglądać stronę konkursu, przeraziła mnie konkurencja. Doszło do mnie, że tak naprawdę to bardzo profesjonalne przedsięwzięcie, w którym startują firmy zajmujące się designem opakowań. Dla przykładu powiem, że w tamtym roku wygrał 10 Krakowski Kredens. Nie wiązałem więc z tym żadnych nadziei. Red.: Dla jakiego produktu zostało stworzone opakowanie? G. M.: To opakowanie zostało stworzone dla trufli, które produkujemy. Stwierdziłem, że skoro trufle sam zrobiłem, a pudełka, które miałem do wyboru mi nie odpowiadały, to opakowanie również wykonam sam. Takie, które będzie mi stylistycznie pasowało. Red.: Ile zajęło Panu wykonanie tego opakowania. G. M.: Cała koncepcja opakowania aż do jego powstania to kwestia około roku. Najpierw zastanawiałem się nad wyborem pudełka. Chciałem, by było drewniane. Jednak wszystkie polskie firmy zajmujące się produkcją drewnianych opakowań robiły je ze sklejki. W końcu znalazłem firmę holenderską, która się tym zajmuje. Grafika jest stworzona przeze mnie, a że jestem laikiem w tych sprawach, więc też zajęło mi to sporo czasu. Zresztą proces tworzenia opakowania był tak samo żmudny, co Grzegorz Meisel. samych trufli, z których każdy przechodzi pięć razy przez moje ręce. Red.: Jak swój wybór, co do przyznania nagrody wykonanemu przez Pana produktowi, uzasadniali jurorzy? Co wpłynęło na werdykt? G. M.: Na pewno podejście do produkcji opakowania, które jest niepowtarzalne w wersji przemysłowej, robionego od początku do końca ręcznie, a także kompatybilność z zawartością. Red.: Proszę powiedzieć, jak wygląda opakowanie, które dostało nagrodę w kategorii smaku? G. M.: Zainspirowało mnie pudełko na cygara. Moje opakowanie wykonane jest z litego drzewa, które jest bejcowane. Etykietki są robione na papierze, barwionym przez nas ręcznie tradycyjnym sposobem. Następnie drukujemy i woskujemy woskiem antykwarycznym tak, żeby nawet w dotyku było wiadomo, że jest to coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Jak stare meble: dobrze zakonserwowane, pachnące, mające jedwabisty dotyk. Chodziło mi o to, by pierwszy kontakt klienta z naszym produktem był już dla niego pociągający. To opakowanie, zarówno jak produkt, który się w nim znajduje, przeznaczony jest dla ludzi, którzy szukają wyjątkowych i niepowtarzalnych smaków. Na opakowaniu umieściłem krótką rodzinną historię manufaktury i hasło, które ją streszcza: Tradycje rodzinne są różne nasza jest słodka od 1917 roku. Red.: Czy to właśnie w 1917 roku powstała Słodka Manufaktura Leona? G. M.: Data, która znajduje się na pudełku, nie odnosi się do założenia pierwszej manufaktury mojego stryja Leona. Przyjęliśmy ją jako datę powstania słodkiej tradycji, gdyż właśnie w tych latach mój wujek Leon, jako nastolatek, zastanawiał się nad wyborem zawodu. Zaczął myśleć o cukiernictwie. Na początku lat dwudziestych założył pierwszą manufakturę.

11 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Powstania w roli głównej Kto stał na czele grupy Południe w III powstaniu śląskim? Gdzie wybuchło I powstanie? Które z powstań objęło największy zasięg terytorialny na obszarze obecnego powiatu wodzisławskiego? Jaka epidemia szalała w zimie w naszym powiecie na przełomie 1918/1919 rok? Między innymi z takimi pytaniami musieli zmierzyć się gimnazjaliści z powiatu wodzisławskiego podczas konkursu historycznego, który odbył się 18 marca w wodzisławskim Muzeum. Konkurs zatytułowany Powstania śląskie i plebiscyt na ziemi wodzisławskiej, 90-ta rocznica, miał na celu popularyzowanie tematyki powstań śląskich wśród młodzieży, a także historii i kultury ziemi wodzisławskiej. O miano najlepszego walczyło dwunastu uczniów. Każdy z nich musiał odpowiedzieć na pytania, które przygotował Piotr Hojka z Działu Historii Muzeum. Po pięciu emocjonujących rundach jury, w skład którego weszli: Sławomir Kulpa dyrektor muzeum, Marian Maćkowski doradca metodyczny z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Krzysztof Witosz i Piotr Hojka pracownicy Muzeum, wyłoniło zwycięzcę konkursu. Została nim Zuzanna Homel z pszowskiego gimnazjum. Drugi co do największej ilości zdobytych punktów był Kamil Szczodry z Gimnazjum w Skrzyszowie. Prowadził ją nieprzerwanie do około 1968 roku, kiedy to przekazał ją swojemu bratankowi, a mojemu ojcu, który prowadzi ją do dziś. Ja marzyłem by zająć się czekoladą i chciałem zrobić coś co będzie z jednej strony moje, ale z drugiej strony będzie nierozerwalnie wrośnięte w tą przedwojenną, słodką i rodzinną tradycje. Po wojnie czekolada była towarem luksusowym, wszyscy bazowali na wyrobach czekoladopodobnych i mój ojciec się tym nie zajmował. Wracam do tradycji bardziej wyrafinowanych, przedwojennych. Oprócz trufli, które robię, mamy jeszcze w ofercie m.in. skórki pomarańczowe w czekoladzie, karmelki, Toskańskie Ciasto di Siena, które robimy na podstawie receptury z XII wieku. Korzystamy O trzecie miejsce walczyli Radosław Romanek z Gimnazjum w Pszowie i Zuzanna Bura z Gimnazjum w Czyżowicach. Ostatecznie po dogrywce trzecią lokatę zdobył gimnazjalista z Pszowa. Według komisji oceniającej konkurs stał na wysokim poziomie. Młodzież wykazała się dużą wiedzą cieszy się dyrektor muzeum. Laureatka konkursu nie ukrywa, że nie tylko wiedza jest potrzebna w tego typu konkursach, ale także łut szczęścia. Niektóre pytania były naprawdę bardzo trudne mówi uczennica trzeciej klasy tylko z bardzo dobrej, belgijskiej i włoskiej czekolady. Red.: Czy ma Pan pomysły na kolejne opakowania? G. M.: Tak, na przykład chciałbym wykonywać wersje limitowane, czyli jeszcze bardziej wyszukane i niszowe, na specjalne zamówienia. Red.: Czy wygrana w tak prestiżowym konkursie wpłynęła w jakiś sposób na wizerunek Pana firmy? G. M.: Główną korzyścią jest sam prestiż. Mam prawo używania znaku towarowego, czyli czegoś, co ma jakość i styl. Poza tym zaczęły się zgłaszać firmy i instytucje, które ten produkt chcą wykorzystać jako prezenty dla swoich klientów. pszowskiego gimnazjum. W konkursach historycznych uczestniczę co roku, z pewnością pomogła mi również wiedza zdobyta z lektur zalecanych dodaje zwyciężczyni, którą do konkursu przygotowała Katarzyna Popardowska. Jury nagrodziło najlepszych. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego. Nagrody ufundowali: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i Nowiny Wodzisławskie. Red.: Życzę więc Panu dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę. G. M.: Ja również bardzo dziękuję. Więcej informacji o historii Słodkiej Manufaktury Leona można znaleźć na stronie internetowej Z kolei na Facebooku prowadzona jest żywiołowa dyskusja związana z produktami firmy, do której można się przyłączyć. Właściciele firmy apelują o kontakt mieszkańców, którzy są w posiadaniu starych gazet, w których znaleźć można reklamę bądź wzmiankę o manufakturze Leona Meisel. Wszelkie informacje o historii firmy są dla ich właścicieli niezwykle cenne. 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Pamiętamy o księdzu Kubszu 29 marca, w setną rocznicę urodzin księdza pułkownika Wilhelma Kubsza, odbyły się uroczystości upamiętniające wybitnego wodzisławianina. Kwiecień 2011 r. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. Uczestnicy przeszli następnie na ul. Ks. Kubsza 18, gdzie na kamienicy, w której mieszkała rodzina Kubszów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej jego pamięci. Po oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Prelekcję wspomnienie o ks. Kubszu, wygłosił dr Józef Musioł, prawnik i publicysta historyczny, sędzia Sądu Najwyższego, propagator Śląska i jego historii, a w szczególności ziemi wodzisławskiej, który z pułkownikiem związany był emocjonalnie. Jego wystąpienie poprzedziło odczytanie wiersza przez autorkę Irenę Sauer. Życie księdza Kubsza to gotowy scenariusz na film mówił podczas spotkania, przypominając jednocześnie jego odwagę, patriotyzm i zaangażowanie w niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim, niezależnie od rangi, wyznania czy zapatrywań politycznych. Oprócz wspomnień o księdzu dr Musioł wyjaśnił, w jakich okolicznościach doszło do nadania imienia księdza Kubsza jednej z ulic w Wodzisławiu. Po śmierci Wilhelma stwierdziłem, że ta postać powinna żyć dalej w świadomości mieszkańców. W 1978 roku wystosowałem pismo do władz miasta Wodzisławia Śląskiego, aby nazwać jedną z ulic jego imieniem opowiadał. Niestety, odpowiedź nie nadchodziła. Dopiero kilka lat później, kiedy prezydentem miasta został Stanisław Robenek, temat uhonorowania księdza Kubsza powrócił. W 1984 roku dostałam zaproszenie na sesję Rady Miejskiej, podczas której przegłosowano nadanie imienia księdza ówczesnej ulicy Dworcowej wspominał prawnik. Było to dokładnie 22 marca 1984 roku. Inicjatorem obchodów jest ks. dziekan Bogusław Płonka. Do zorganizowania uroczystości tchnęła mnie publikacja zamieszczona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Heroldzie Wodzisławskim, w którym znalazłem wykaz ważnych dla miasta jubileuszy mówi ks. Płonka. Wyraził on również nadzieję, że dzięki szeroko zakrojonej organizacji obchodów, wszyscy ci, którzy do tej pory zapisywali nazwę ulicy i zapominali o tym, że był on księdzem, będą teraz pisać poprawnie: ul. Ks. Płk. W. Kubsza. Prof. Józef Musioł, Zbigniew Kubsz, ks. dziekan Bogusław Płonka i Celestyna Kubsz. Wilhelm Kubsz urodził się 29 marca 1911 roku w Gliwicach jako szóste z kolei dziecko w rodzinie. Po nim na świat przyszło jeszcze pięcioro. W 1914 roku Kubszowie przenieśli się do Wodzisławia Śląskiego, gdzie osiedlili się na stałe. Wilhelm już w wieku 13 lat podjął decyzję, że zostanie misjonarzem. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. W 1930 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Rok później przyjęty został do Wyższego Seminarium OO Oblatów w Krobi, gdzie studiował filozofię, a następnie odbył 4-letnie studia teologiczne miejscowości Obra. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1936 r. 3 lata później skierowano go do parafii Łunin na Polesiu, gdzie zastała go wojna. W maju 1942 r. ksiądz został aresztowany przez Niemców i skazany na śmierć. Los chciał jednak inaczej. Znajomy strażnik pomógł mu w ucieczce z więzienia. Wilhelm Kubsz znalazł schronienie i opiekę w radzieckim oddziale partyzanckim. Stąd los-przeznaczenie zawiodły go do tworzonej w ZSRR I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, której został kapelanem, otrzymując stopień wojskowy majora. W lipcu 1944 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika i został Generalnym Dziekanem WP, jednak po konfliktach z naczelnym dowództwem, z dniem 31 stycznia 1945 r. został z tej funkcji zwolniony. Wrócił do służby zakonnej w klasztorze Ojców Oblatów, którego mury opuścił w 1954 r. 10 lat później został zatrudniony w Generalnym Dziekanacie WP jako kapelan pomocniczy we Wrocławiu. W 1969 r. został etatowym proboszczem garnizonu we Wrocławiu, a w 1970 r. objął probostwo garnizonu Katowice. Trzy lata potem został proboszczem garnizonu w Jeleniej Górze cywilnej parafii św. Krzyża. Tutaj w 1977 r. zakończył służbę wojskową. Zmarł rok później, 24 lipca. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. (ak, M.M.) 12

13 Gazeta Wodzisławska Rekrutacja w toku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim zwiększa ofertę edukacyjną. Placówka otwiera nową klasę saksofonu. Zgłoszenia można składać do 24 maja. Aktualnie trwa również nabór na pozostałe instrumenty. Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, trąbce, puzonie, akordeonie i organach klasycznych. Czas trwania nauki zależny jest od wieku ucznia i cyklu kształcenia. Dzieci w wieku od 6 do 10 lat uczą się sześć lat, natomiast od 10 do 14 lat do szkoły uczęszczają przez cztery lata. Wszystkich, którzy jeszcze wahają się co do wyboru szkoły, wodzisławska placówka może skusić faktem, że jej uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale także międzynarodowym, co dowodzi o wysokim poziomie nauczania. Jej głównym celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów w zakresie gry na instrumencie, umiejętności muzykowania zespołowego oraz przygotowanie do dalszego kształcenia Lucjan Łucki na tle zapisu nutowego autorstwa Wojciecha Kilara. LOKALNIE NIEBANALNIE w szkole muzycznej wyższego stopnia. Statutowe obowiązki wybiegają jednak daleko poza mury szkoły i samą edukację muzyczną Szkoła powinna rozbudzać potrzebę uczestnictwa w kulturze regionu, być znaczącym ośrodkiem promującym kulturę muzyczną w środowisku mówi dyrektor placówki Lucjan Łucki. Dokładamy wszelkich starań i szukamy takich metod nauczania, by nasi uczniowie mogli kształcić się w przyjaznej i życzliwej atmosferze dodaje. Nazwa zobowiązuje Na przełomie maja i czerwca wizytę w wodzisławskiej placówce potwierdził Wojciech Kilar, wybitny kompozytor, którego imię od 2002 roku szkoła nosi z dumą. Pozyskanie tak wybitnego patrona jest dla nas dużym sukcesem mówi dyrektor Łucki. Wciąż aktywnie komponujący artysta wielokrotnie gościł już w szkole muzycznej. Bliski kontakt z kompozytorem jest dla palcówki bardzo cenny. Jego wizyty zawsze wzbudzają wielkie emocje i są niezwykłym wydarzeniem społeczności szkolnej. Koncert nie do końca klasyczny Placówka już po raz trzeci organizuje Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych. Tegoroczne przesłuchania zespołów odbędą się 12 kwietnia od godz Imprezę zwieńczy koncert muzyków należących do elity polskiego jazzu młodego pokolenia. Gwiazdą wieczoru będzie Trio Jazzowe w składzie: Dawid Główczewski saksofon, Paweł Tomaszewski fortepian, hammond, Sebastian Kuchczyński perkusja. Muzycy wykonają standardy jazzowe w nowoczesnej konwencji. Będzie to koncert o zabarwieniu rozrywkowym, muzyka w charakterze nie do końca klasycznym mówi Katarzyna Popek, wicedyrektor placówki. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Edukują i rozwijają pasje Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha twierdził Ernest Renan, pod którego słowami podpisać by się mogli studenci Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas sprawozdania z działalności placówki, które miało miejsce 16 marca w ZS nr 2, Zarząd WUTW dowiódł, że potrafi zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Prowadzimy zajęcia nie tylko edukacyjne, ale także te rozwijające pasje mówi prezes Ewa Spas. Członkowie uniwersytetu uczą się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego. Prowadzone są zajęcia z informatyki a także wykłady z różnorakich dziedzin. Ponadto studenci mają sposobność rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział m.in. w warsztatach fotograficznych, plastycznych i psychologicznych. W WUTW działają kluby: turystyczne, ciekawej książki, miłośników teatru, filmowy, brydżowy. Organizowane są spotkania integrujące, jak np.: Herbatka angielska, niemiecka, włoska, wycieczki i zajęcia rekreacyjno-sportowe. Uniwersytet bierze czynny udział w konferencjach i akcjach społecznościowych. Spotkanie zarządu WUTW było okazją do podziękowań i wręczenia listów gratulacyjnych. Spotkaliśmy się z przychylnością wielu osób i instytucji, które nas wspierają mówi Ewa Spas, która wylicza m.in. Urząd Miasta, Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół nr 2, Wodzisławskie Centrum Kultury. Nie obyło się również bez pochwał na temat aktywności uniwersytetu. Rzadko zdarza mi się spotykać stowarzyszenia, które działają tak krótko, a tak prężnie mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. Grupę studentów WUTW mogą zasilić osoby, które ukończyły 45 lat. 13

14 LOKALNIE NIEBANALNIE Kolejne sukcesy Mirażu Włożyli w to wiele wysiłku i pracy, a układy taneczne, które przygotowali okazały się bardzo dobre. Z wyjazdu na Mistrzostwa Polski Modern i Jazz Dance tancerze zespołu Miraż, działającego przy Wodzisławskim Centrum Kultury przywieźli dokładnie trzy medale dwa srebrne i jeden brązowy. Dodatkowo tancerze zajęli aż sześć razy czwarte miejsce, a cztery razy zostali sklasyfikowani na piątym. Turniej odbył się w dniach 3 6 marca br. w Tarnowie Podgórnym. Vice mistrzostwo Polski w kategorii jazz dance juniorzy zdobył Karol Mental za układ I got rytm. Nie gorsza okazała się Izabela Rosmus, która w tej samej kategorii, ale wśród dzieci zajęła II miejsce z choreografią Jestem rytmem. Wielki sukces odniósł również duet dzieci Emilia Świder i Anna Szebesta, który ostatecznie został sklasyfikowany na najniższym stopniu podium. Z czwartego miejsca w kategorii modern cieszyła się formacja seniorów za Przekroczyć swój cień i miniformacja dzieci za układ Pśśśśś. Na tej samej pozycji wśród Stare jak nowe Z pewnością każdy z nas ma w swojej szafie ubrania bądź buty, których już nie nosi. Czy to z sentymentu, czy z przeświadczenia, że może kiedyś się jeszcze przydadzą, stajemy przed dylematem, czy ową rzecz wyrzucić, czy zatrzymać. Taki sam problem miała Dagmara Konrad-Plewa, prowadząca Galerię Provincja, dopóki nie wpadła na pomysł, jak ze starej rzeczy zrobić coś nowego i niepowtarzalnego. Z pomocą przyszły umiejętności i świeże pomysły, a także Julia Adamczyk z zaprzyjaźnionego Tygla Rozmaitości. Wspólnie postanowiły wyjść z tym pomysłem do społeczeństwa. Pierwsze efekty ich pracy można było podziwiać 8 marca, podczas zorganizowanego w WCK Dnia Kobiet. 14 dzieci uplasowała się również Izabela Rosmus, która wykonała taniec BoomBoomBa. Oprócz tego czwarte miejsce zdobyła także miniformacja seniorów. Na mistrzostwach Polski jurorzy docenili również naszych juniorów. W kategorii jazz dance czwarte miejsce wywalczyła formacja juniorzy jazz za występ Jazz of Jack. Tą samą lokatą wyróżniono także duet juniorów Patrycja Barteczko i Paulina Wloka za układ taneczny Our song. Sukces Mirażu to nie tylko efekt ciężkiej pracy tancerzy, ale także ogromnego trudu, jaki włożyli w przygotowania choreografowie: Lenka Krčová, Aleksandra Sosna, Barbora Guzdkowa i Ryszard Kozłowski. Występ na mistrzostwach Polski udowodnił, że cały czas jesteśmy w ścisłej czołówce polskich formacji tanecznych. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy świeżo po przetasowaniach (juniorzy przeszli do seniorów, a dzieci do juniorów), a takie zmiany zawsze osłabiają zespół. Tancerze muszą na nowo uczyć się choreografii, a przede wszystkim zgrać w nowym Odnowić można dosłownie wszystko: starą torebkę, buty, bluzkę, z której po wielu próbach nie można wywabić plamy, a możliwości ich renowacji jest naprawdę wiele. Ręcznie robiona broszka przymocowana do starych butów, do tego bransoletka i kolczyki w tym samym stylu i już mamy nowe, eleganckie dodatki, które ożywią nawet najzwyklejszy strój. Decoupage zrobiony na starej, zwykłej torebce odnowi ją nie do poznania. To propozycja dla tych, którzy w czasach masowej produkcji szukają rzeczy niepowtarzalnych. Nie powielamy tych samych wzorów, więc każdy może mieć pewność, że posiada rzecz unikalną mówi właścicielka Provincji. Dodatkowym plusem jest fakt, że te zupełnie wyjątkowe rzeczy powstają nakładem małych kosztów finansowych. Kwiecień 2011 r. zespole. Oceniając występ na mistrzostwach z tej perspektywy jestem bardzo zadowolony komentuje Ryszard Kozłowski, kierownik zespołu. (Asia) Nagrody zawsze cieszą. Każdy z naszych projektów jest jedyny w swoim rodzaju mówi Julia Adamczyk. Klienci mogą proponować własne projekty, jak również zdać się na naszą inwencję twórczą dodaje. To jednak nie jedyny pomysł, z jakim wyszły właścicielki galerii. Kolejny dedykowany jest dzieciom, które w sposób twórczy chcą świętować swoje urodziny. Nasza Galeria nie tylko daje dziecku możliwość świętowania swojego ważnego dnia wśród przyjaciół, ale także sposobność tworzenia ozdób w wybranej technice. Każde dziecko ma możliwość zrobienia własnej, niepowtarzalnej rzeczy, którą zabierze ze sobą do domu tłumaczy Konrad-Plewa. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie

15 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Pół wieku razem Niewiele par może poszczycić się pożyciem pięćdziesięcioletniego stażu małżeńskiego. Do grona szczęśliwców możemy zaliczyć czternaście par z Wodzisławia Śląskiego i cztery z Marklowic. Odznaczono je medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się 23 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie jubilaci odebrali medale, kwiaty oraz listy gratulacyjne z rąk prezydenta miasta Mieczysława Kiecy, wójta Marklowic Tadeusza Chrószcza oraz kierownik USC Mirosławy Meisel. Wśród wyróżnionych par znaleźli się państwo Róża i Józef Szypułowie. Para poznała się w pracy w biurze, gdzie pani Róża była księgową. Pobrali się 9 listopada 1960 roku. By wytrwać tak długo w małżeństwie, potrzeba wzajemnego zaufania, zgody i miłości deklaruje pani Róża. Szczęśliwi małżonkowie doczekali się trojga dzieci oraz sześciorga wnucząt. Przeszło osiemnaście tysięcy dni i nocy udało się wspólnie przeżyć parom biorącym udział w uroczystości: Ingeborga i Eugeniusz Brzezinka, Jadwiga i Rafał Gojowy, Stefania i Emil Klepek, Maria i Florian Lasok, Helena i Jan Leszczyński, Halina i Bogusław Pająk, Krystyna i Stanisław Pawlik, Jadwiga i Antoni Płaczek, Jadwiga i Antoni Serzysko, Róża i Józef Szypuła, Maria i Antoni Witoszek, Teresa i Antoni Zając, Irena i Antoni Zdancewicz, Karin i Eugeniusz Zdechlikiewicz z Wodzisławia Śląskiego oraz Małgorzata i Jan Janocha, Maria i Alojzy Mężyk, Elfryda i Jan Rzeszut i Gertruda i Emil Wita z Marklowic. Imprezę uświetnił występ zespołu Nie dejmy się pod kierownictwem Ireny Sauer. (Iza H.) Szczęśliwi jubilaci. Przebywanie wśród młodych przedłuża życie 31 marca 95 urodziny obchodziła Elżbieta Brachmańska. Jubilatka urodziła się w Radlinie II. Przez 10 lat mieszkała w Katowicach, następnie wróciła do swego rodzinnego miasta. Jest niezwykle żywiołową i radosną osobą. Mimo bolesnych doświadczeń życiowych, nie zatraciła pogody ducha. Uwielbia towarzystwo innych ludzi, a w szczególności młodych, którzy, jak twierdzi, pomagają zachować jej optymizm. Wszystkie odwiedzające ją osoby przyjmowane są wedle przysłowia Gość w dom, Bóg w dom. Mimo, że mieszka sama, w jej domu jest zawsze gwarno i tłoczno. Solenizantka lubi w wolnych chwilach oglądać telewizję. Bacznie obserwuje polityczne wydarzenia, o czym później z zapałem dyskutuje. Z zainteresowaniem czyta również gazety. Gdy była młodą dziewczyną, uwielbiała tańczyć. Gdyby nie chore kolano, nieraz bym jeszcze poszła na zabawę śmieje się jubilatka. Optymizm to jej cecha wrodzona. Podobnie jak aktywność. Ciocia prężnie działała w komitecie rodzicielskim, zawsze miała ciekawe pomysły, wiecznie coś robiła i organizowała mówi jej bratanica Jadwiga. Dożycie tak wspaniałego jubileuszu zawdzięcza przede wszystkim pogodzie ducha. Zapytana o receptę na długowieczność, odpowiada bez wahania. Trzeba być wesołym i przebywać wśród młodych odpowiada krótko. Jubilatki nie opuszcza dobry humor. 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE Kwiecień 2011 r. Wieczór tylko dla pań Nowinki kosmetyczne, pielęgnacja ciała, porady fryzjerskie, masaż, biżuteria, kwiaty i modne ubrania czyli wszystko to, co kobiety lubią najbardziej, można było zobaczyć podczas spotkania Kobieta w roli głównej, czyli wieczorze tylko dla pań. Wodzisławskie Centrum Kultury jak co roku z okazji Dnia Kobiet przygotowało nie lada atrakcje dla płci pięknej. Już przy wejściu na panie czekał miły akcent w postaci symbolicznego tulipana. Gwar rozmów przy kawie i ciastku wypełniały salę klubową, gdzie odbywała się pierwsza część spotkania, w trakcie której uczestniczki mogły wysłuchać informacji na temat pielęgnacji ciała. W przerwach na kontrabasie przygrywał Henryk Mańka. Spotkanie było również okazją do zachęcenia przybyłych pań do skorzystania z ofert WCK. W tym celu zaprezentowano pokaz tańca towarzyskiego i aerobicu. Akcentem wyróżniającym się w całym przedsięwzięciu, był pokaz mody, który różnił się od tych organizowanych w poprzednich latach tym, że tradycyjne modelki zastąpili panowie, a dokładniej członkowie zespołu Gallileous. O ich modne garnitury zadbał patronacki sklep odzieżowy Recman z Wodzisławia Śl. 16 Pokaz mody w wykonaniu członków zespołu Gallileous. Dużym zainteresowaniem cieszyły się metamorfozy, czyli zmiana wizerunku poprzez odpowiednio dobrane uczesanie, makijaż i strój. Podczas, gdy impreza trwała na całego, dwie ochotniczki cierpliwie znosiły zabiegi, o które zadbały firmy Studio Fryzur Prestige, Salon Urody Tete a Tete oraz sklep odzieżowy TrendyMania. Stoiska z biżuterią, rękodziełem i kwiatami. Wernisaż prac Tomasza Ekierta. Konsultacje kosmetyczne i poczęstunek czekały na panie w drugiej części spotkania w holu głównym. Wszystko po to, by zrelaksowane i w dobrym Konkurs fotograficzny humorze mogły uczestniczyć w kolejnym punkcie programu, który rozpoczął się prezentacją wyników pracy specjalistek od metamorfoz. Wystylizowane fryzury, piękny makijaż i szałowe ubrania zrobiły wrażenie na wszystkich uczestniczkach. Panie, które poddały się metamorfozom, także nie kryły zadowolenia. Na co dzień się tak nie maluję, ale bardzo mi się podoba ta zmiana mówiła jedna z nich. Taneczne umiejętności zaprezentował zespół Spin, a zaraz po ich występie odbyło się losowanie nagród, podczas którego można było zdobyć cenne upominki. Ufundowały je m.in. firmy, biorące udział w wieczorze tylko dla pań: Tygiel Rozmaitości, Galeria Provincja, Biżuteria Mirosława Szopa, Yasumi, Apteka Vivax, Proformax i salon masażu Adam Kin, Tete-a-tete, Prestige, kwiaciarnia HÜbscher, Świat Alkoholi, cukiernia Jerzy Waltar, perfumeria M&S, aerobic Małgorzata Gostołek. Wieczór zakończyła projekcja filmu Mamut, który zapoczątkował cykl filmów Kobieta w roli głównej. W ramach przedsięwzięcia filmy zaadresowane głównie dla pań wyświetlane będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Seans poprzedzać będą krótkie prezentacje firm działających na lokalnym rynku, które ufundują także drobne upominki. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim organizuje konkurs fotograficzny pt. Wolontariat okiem mieszkańca powiatu. Tematyka prac związana jest z obchodzonym w tym roku Europejskim Rokiem Wolontariatu. Cel konkursu to przedstawienie na zdjęciach szeroko rozumianego pojęcia wolontariatu, w tym pracy wolontariuszy. Konkurs nie jest ograniczony wiekowo, może do niego przystąpić każdy mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Prace można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 bądź Pszowskiej 22a w Wodzisławiu Śląskim. Prace należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny do Szczegóły na stronie (Red.)

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r. Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

2013-03-28 Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania!

2013-03-28 Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania! 2013-03-29 W MGOPS-ie życzyli zgody i radosnych świąt 28 marca 2013r. odbyło się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne w Ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Centrum Socjalnym im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REKORDOWA GALA TANECZNA

REKORDOWA GALA TANECZNA Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 8 (8) 1-15 Maj 2008 ISSN 1233-9652 Taniec dostarcza człowiekowi wielu emocji i dużo wrażeń estetycznych. Trudno go jednoznacznie określić. Najczęściej nazywa

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w tym roku?

Co nas czeka w tym roku? Miesięcznik 4 Gniew zebrał aż 8 866,98 złotych! informacyjno-publicystyczny 5 Co nas czeka w tym roku 25 Wypadek złączył ich na zawsze Nr 1 (200) styczeń 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Miesięcznik informacyjno-publicystyczny

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane!

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane! 1 Mierzeja XXI wieku i nie tylko Chcemy by nasza inwestycja była w 100% w zgodzie z naturą. (...) Zamierzamy ją podzielić na cztery strefy (etapy): Monte Carlo przy samym kanale. Będzie ona oparta na zwartej,

Bardziej szczegółowo

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohaterki tygodnia: Agna Bielecka i Renata Niezbecka Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 13/123 30 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Radomianie o budżecie

Radomianie o budżecie NOWe firmy mają się dobrze Jedni prowadzą portale internetowe, inni parają się handlem, są też tacy, którzy stworzyli zakłady usługowe, albo biura rachunkowe. Przekrój 55 firm, które powstały dzięki realizowanemu

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo