WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r."

Transkrypt

1 1 Badania biologiczne prof. dr hab. Alicja Boroń Wydział Biologii Katedra Zoologii 2 Opracowanie metody skutecznego zwalczania pasożytniczych chorób pszczoły miodnej dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 3 Synteza, ocena toksyczności i mutagenności związków organicznych dr Michał Łuczyński 4 Nowoczesne materiały na bazie niklu w reakcji wydzielania wodoru dr inż. Bogusław Pierożyński 5 Diagnostyka korozyjna oraz pomoc w projektowaniu systemów zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, w tym elektrochemicznej ochrony katodowej podziemnych instalacji 6 Korozja elektrochemiczna żelbetonów w oczyszczalni ścieków dr inż. Bogusław Pierożyński dr inż. Bogusław Pierożyński 7 Obliczanie optymalnej dawki koagulantu nieorganicznego dla ścieków komunalnych i przemysłowych w oparciu o laboratoryjne testy flokulacyjne 8 Badanie i zapobieganie septyczności ścieków oraz emisji siarkowodoru ze ścieków i osadów ściekowych 9 Projektowanie i budowa elektronicznej aparatury laboratoryjnej oraz tworzenie oprogramowania sterującego tą aparaturą prof. dr hab. Lech Smoczyński prof. dr hab. Lech Smoczyński prof. dr hab. Lech Smoczyński 10 Plazmowa utylizacja odpadów gumowych dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. ; dr inż. Jarosław Szuszkiewicz Katedra Technologii Materiałów i Maszyn 1 S t r o n a

2 11 Opracowanie cyfrowych map batymetrycznych oraz budowa Interaktywnej Bazy Śródlądowych Przeszkód Podwodnych w oparciu o dynamiczne techniki satelitarnego pozycjonowania GNSS oraz bezpośredni sondaż hydroakustyczny 12 Procesy separacji membranowej w przetwórstwie spożywczym 13 Charakterystyka dyspersji spożywczych w obszarze submikronowym 14 Rola bakterii mlekowych i propionowych w biokonwersji składników mleka oraz biokonserwacji produktów mleczarskich prof. dr hab. Stanisław Oszczak dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauki o Żywności Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej dr inż. Józef Warechowski Wydział Nauki o Żywności Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej prof. dr hab. Grażyna Cichosz Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością 15 Badanie świń na nosicielstwo syndromu stresu świń - Porcine Stress Syndrome (PSS) 16 Badanie bydła na nosicielstwo defektu genetycznego CVM prof. dr hab. Stanisław Kamiński prof. dr hab. Stanisław Kamiński Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt 17 Proekologiczne technologie produkcji mleka dr hab. Zofia Wielgosz-Groth Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka 18 Technologia produkcji wołowiny kulinarnej prof. Dr hab. Janina Pogorzelska Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka 19 Badania nad opracowaniem zasad budowy inteligentnego systemu nawigacyjnego pojazdów 20 Zastosowanie pseudo-satelitów w pomiarach inżynierskich prof. dr hab. Stanisław Oszczak Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Zofia Rzepecka, prof. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Katedra Geodezji Satelitarnej i Gospodarki Przestrzennej 2 S t r o n a

3 21 Wierzba energetyczna - wytwarzanie energii cieplnej z biomasy 22 Wierzba energetyczna - technologie uprawy i pozyskiwania biomasy 23 Technologia i koszty produkcji peletu z biomasy roślin energetycznych 24 Rozmnażanie in vitro roślin energetycznych (wierzba krzewiasta, miskant, ślazowiec pensylwański) prof. dr hab. Stefan Szczukowski prof. dr hab. Stefan Szczukowski dr inż. Mariusz Stolarski dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. 25 Polskie odmiany wierzby energetycznej prof. dr hab. Stefan Szczukowski 26 Określanie cech fizycznych i wartości opałowej paliw stałych z biomasy 27 Testowanie nowych technologii uprawy roślin w warunkach produkcyjnych gospodarstwa rolniczego 28 Diagnostyka i terapia chorób niezakaźnych psów i kotów dr inż. Mariusz Stolarski prof. dr hab. Janusz Gołaszewski prof. dr hab. Andrzej Depta 29 Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Nauk Klinicznych, Zespół Diagnostyki Klinicznej Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 30 Kompleksowy program kontroli zdrowia, rozrodu i wydajności krów mlecznych 31 Opracowanie skutecznej metody zwalczania inwazji Dermanyssus gallinae (ptaszyniec kurzy) w fermach kur niosek prof. dr hab. Tomasz Janowski dr hab. Rajmund Sokół, prof. Zespół Rozrodu Zwierząt Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 3 S t r o n a

4 32 Modelowanie numeryczne w kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności dr hab. Marian Kujawski, prof. Wydział Nauki o Żywności 33 Biotechnologie w ochronie środowiska dr inż. Magdalena Zielińska Wydział Ochrony i 34 Identyfikacja osobników ryb jesiotrowatych oraz uzyskiwanych z nich produktów żywnościowych: mięsa i kawioru 35 Identyfikacja ploidalności ryb poddanych manipulacjom genomowym dr inż. Dorota Fopp-Bayat dr inż. Paweł Woźnicki Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i 36 Mikroorganizmy w środowisku dr inż. Monika Harnisz Wydział Ochrony i 37 Ocena jakości nasienia ryb obiektywną metodą komputerową (CASA) 38 Ocena prawidłowości kariotypu (zestawu chromosomów) 39 Opracowanie technologii produkcji monopłciowych i sterylnych stad ryb 40 Testowanie ksenobiotyków na hodowlach in vitro (hodowle komórek pęcherzyka jajnikowego) oraz określenie profilu metabolicznego zwierząt (hematologia i biochemia) 41 Określenie potencjału immunologicznego oraz odporności przeciwzakaźnej zwierząt prof. dr hab. Jan Glogowski dr hab. Małgorzata Jankun- Woźnicka, prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością Katedra Biotechnologii w Ochronie Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Mikrobiologii Środowiskowej Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej 4 S t r o n a

5 42 Mikotoksyny - oznaczanie w paszach, materiałach paszowych, tkankach zwierzęcych i płynach ustrojowych 43 Diagnostyka chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych z określeniem wrażliwości izolowanych patogenów na chemioterapeutyki 44 Blokowanie aktywności toksycznej zearalenonu (ZEA) w żrodkach żywienia zwierząt (zgłoszenie patentowe) 45 Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach zdrowotności i cech odmianowych roślin uprawnych 46 Metoda oznaczania zawartości salicyny w surowcu roślinnym za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz komputerowej analizy obrazu 47 Doskonalenie metod produkcji mleka i mięsa wołowego w aspekcie ochrony środowiska 48 Nowoczesne technologie oczyszczania ścieków; doradztwo z zakresu ochrony środowiska 49 Termosyfon odwrotny (samoczynny obieg cyrkulacyjny o konwekcji odwrotnej do konwekcji naturalnej) prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Marian Wiwart prof. dr hab. Marian Wiwart Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz dr hab. Marek Wroński, prof. Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. dr hab. Inż. Jurij Dobriański, prof. Wydział Ochrony i 5 S t r o n a

6 50 Ser dojrzewający o podwyższonej zawartości potasu i obniżonej zawartości sodu prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski Wydział Nauki o Żywności Katedra Biotechnologii Żywności 51 Probiotyczne sery dojrzewające prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością 52 Technologia produkcji serów twarogowych o podwyższonej wartości odżywczej 53 Sposób wykrywania i oznaczenia białek mleka w preparatach białek soi 54 Neutralizacja pierwiastków śladowych w glebach zanieczyszczonych 55 Opinie i ekspertyzy dotyczące chemicznych środków ochrony roślin 56 Planowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych frakcyjnych prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością prof. dr hab. Jerzy Dziuba; dr inż. Dorota Nałęcz prof. dr hab. Zdzisław Ciećko Wydział Nauki o Żywności prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz prof. dr hab. Janusz Gołaszewski 57 Projektowanie nawierzchni trawiastych prof. dr hab. Kazimierz Grabowski 58 Przestawianie agrotechniki roślin uprawy polowej na metodę ekologiczną 59 Usługi eksperckie w zakresie klasyfikacji, kartografii i rekultywacji gleb 60 Wykonanie ekspertyz procesowych w zakresie weterynarii sądowej oraz badania patomorfologiczne narządów wewnętrznych zwierząt 61 Badanie tożsamości genetycznej klonów wierzby energrtycznej z użyciem markerów DNA dr inż. Tadeusz Sadowski; dr inż. Bogumił Rychcik prof. dr hab. Bolesław Bieniek prof. dr hab. Józef Szarek dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. Katedra Biotechnologii Żywności Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Powietrza Katedra Łąkarstwa Katedra Systemów Rolniczych Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji 6 S t r o n a

7 62 Ocena stanu użytków zielonych i metody ich odnawiania 63 Ocena ryzyka narażenia konsumentów na bakterie chorobotwórcze występujące w żywności zwierzęcego pochodzenia 64 Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy wierzby energetycznej w zgazowarce pirolitycznej prof. dr hab. Kazimierz Grabowski prof. dr hab. Jan Uradziński prof. dr hab. Stefan Szczukowski; prof. dr hab. Janusz Budny; prof. dr hab. Janusz Piechocki Katedra Łąkarstwa Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Higieny produktów Zwierzęcych 65 Pomiary geometrii ciał stałych, tekstury powierzchni oraz ocena barwy produktów i surowców spożywczych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów makro i mikroskopijnych 66 Pomiary i analiza barwy surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego oraz innych materiałów barwnych 67 Optymalizacja procesów wymiany ciepła i masy w materiałach biologicznych 68 Monitoring oraz diagnozowanie szkodników upraw roślinnych, produktów przechowywanych i owadów użytecznych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Dolores Ciepielewska Katedra Fitopatologii i Entomologii 69 Prowadzenie ekspertyzy z zakresu diagnostyki sprawców chorób roślin ogrodniczych i rolniczych oraz ochrony roślin przed chorobami prof. dr hab. Dolores Ciepielewska Katedra Fitopatologii i Entomologii 7 S t r o n a

8 70 Badanie bydła na nosicielstwo mutacji G128D powodującej BLAD 71 Określenie zasobów, waloryzacja oraz wytyczne konserwatorskie dotyczące zabytkowych parków i ogrodów oraz krajobrazu otwartego 72 Przywracanie gruntów odłogowych do użytkowania rolniczego 73 Badania materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych 74 Określenie efektów zarybień na podstawie metody znakowania - zwroty prof. dr hab. Urszula Czarnik prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk prof. dr hab. Marek Marks, prof. dr hab. Janusz Nowicki 75 Analiza i badania wytrzymałościowe mgr inż. Wojciech Miąskowski; dr inż. Tomasz J. Nałęcz; dr inż. Józef Pelc Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Katedra Systemów Rolniczych dr inż. Krzysztof Dutka Zakład Technologii Materiałów prof. dr hab. Andrzej Martyniak Rybactwo Katedra Biologii i Hodowli Ryb Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 76 Cylinder tryjera do czyszczenia ziarna gryki dr inż. Zdzisław Kaliniewicz Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji 77 Nowy, uniwersalny kołeczkowy zespół wysiewający prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa; dr inż. Piotr Markowski Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji 78 Ekspertyzy i pomiary hałasu w systemach wentylacyjnych prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii 79 Ekspertyza i analiza efektywności wentylacji prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii 80 Projektowanie konstrukcji budowlanych i dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. inżynierskich oraz ocena stanu technicznego tych konstrukcji 81 Analiza numeryczna przepływów płynów jedno i wielofazowych Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych dr inż. Wojciech Sobieski Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 8 S t r o n a

9 82 Analiza parametrów fizykochemicznych wody pitnej oraz warunków hydraulicznych w aspekcie mozliwości tworzenia się osadów w przewodach sieci wodociągowej 83 Konsultacje, szkolenia o opracowywanie dokumentów aplikacyjnych do funduszy europejskich oraz doradztwo w zakresie analizy strategicznej przedsiębiorstwa 84 Optymalizacja doboru nośników energii w aspekcie energetycznym, ekonomicznym i ochrony środowiska 85 Metodologia badań efektywności cieczowych kolektorów słonecznych wraz z analizą teoretyczną z wykorzystaniem komputerowych metod obliczeniowych 86 Szkolenia z zakresu oceny dobrostanu zwierząt 87 Opiniowanie wniosków o finansowanie inwestycji z funduszów pomocniczych Unii Europejskiej 88 Realizacja usług dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych w zakresie badań szacowania wartości maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów 89 Realizacja usług dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych w zakresie badań elektrycznych, energetycznych i ochrony środowiska 90 Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii dr Marek Siemiński Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Organizacji i Zarządzania dr inż. Piotr Słowiej dr inż. Maciej Wesołowski Katedra Inżynierii dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. Katedra Patologii i Farmakologii, Zespół Patofizjologii dr inż. Andrzej Wróblewski Katedra Inzynierii 9 S t r o n a

10 91 Pomiary i ocena poziomu hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku 92 Badania zagrożeń występujących w środowisku pracy 93 Pomiary z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego Scan Station dr inż. Jerzy Jaworski dr inż. Jerzy Jaworski; dr inż. Józef Orliński dr hab. Waldemar Kamiński, prof. ; dr inż. Krzysztof Bojarowski; dr inż. Andrzej Dumalski; dr inż. Krzysztof Mroczkowski; mgr inż. Karolina Hejbudzka Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geodezji 94 Diagnostyka metodą immunofluorescencji (IMF) zakażenia wirusem białaczki bydła prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk; dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt 95 Pomiary kontrolne obiektów geodezyjnych map wielkoskalowych z zastosowaniem mobilnego systemu pomiarowego dr inż. Adam Doskocz Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej 96 Ocena dokładności wielkoskalowych map cyfrowych wykonanych z istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych dr inż. Adam Doskocz Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej 97 Ocena szybkości biodegradacji substancji organicznych w glebach dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. nadzw elektrodowy układ do pomiaru pojemności elektrycznej membrany osadzonej na elektrodzie 99 Detektor fotometryczny do współpracy z pompami pulsowymi dr Sławomir Kalinowski dr Sławomir Kalinowski 100 Układ do elektroporacji komórek w przepływie dr Sławomir Kalinowski 10 S t r o n a

11 101 Dookólna antena pętlowa dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 102 Kierunkowa antena ramowa dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 103 Układ do analizy i rozpoznawania mowy dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 104 Ekspertyzy związane z degradacją i rekultywacją gleb 105 Ekspertyzy, doradztwo i szkolenia w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowania środowiskowe dotyczące zagrożenia środowiska glebowego dr inż. Sławomir Smólczyński dr inż. Mirosław Orzechowski Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 106 Ekspertyzy, doradztwo i szkolenia związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz opracowania środowiskowe związane z gleboznawstwem i geologią 107 Ocena jakości ziarna / mąki starych gatunków i odmian zbóż oraz możliwości ich wykorzystania w przetwórstwie spożywczym. dr Arkadiusz Bieniek dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska Wydział Nauki o Żywności Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych 108 Metoda pomiaru zużycia paliwa dr inż. Arkadiusz Rychlik Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 109 Układ do rejestrowania czasu pracy kierowcy i użytkowania pojazdu (tachograf) 110 Urządzenie do hodowli glonów prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski dr inż. Marcin Zieliński dr inż. Marcin Dembowski dr inż. Arkadiusz Rychlik Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Ochrony i 11 S t r o n a

12 111 Urządzenie do pozyskiwania biogazu z roślinności wodnej prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski 112 Urządzenie do separacji biomasy glonowej prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski 113 Turbina wiatrowa prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Lucyna Koprowska, Krzysztof Perdon 114 Ocena efektywności stosowania różnych programów żywienia, dodatków paszowych i technologii w chowie drobiu 115 Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych. Badania środowiskowe zbiorników wodnych 116 Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym 117 Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w układzie beztlenowo tlenowym 118 System monitorowania inwazji pasożytów zewnętrznych w kurnikach kur niosek 119 System oceny jakości technologicznej ziarna pszenicy oparty na komputerowych systemach wizyjnych 120 Technologia intensyfikacji przemian biochemicznych we wnętrzu składowiska odpadów komunalnych prof. dr hab. Jan Jankowski dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Drobiarstwa Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych dr inż. Piotr Zapotoczny Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski Wydział Ochrony i 12 S t r o n a

13 121 Technologia oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych z wykorzystaniem mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego 122 Węglan sodu jako dystrybutor zearalenonu w paszy świń 123 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem mikrobiologii prognostycznej 124 Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych o podwyższonej wartości prozdrowotnej 125 Widełki pomiarowe, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej 126 Konstrukcyjna stal stopowa na części maszyn, narażone na zmęczenie prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski prof. dr hab. wet Maciej Gajęcki, prof. zw.; dr inż. Magdalena Polak; dr Michał Łuczyński; dr Maciej Góra; prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.; dr wet. Łukasz Zielonka; dr wet. Magdalena Gajęcka; dr wet. Ewa Jakimiuk; dr wet. Kazimierz Obremski; dr Wojciech Zwierzchowski; dr Ewa Skorska Wyszyńska; dr Marzena Podpilska Wydział Ochrony i Kat. Prewencji i Higieny Pasz prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością dr inż. Maria Baranowska Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością dr inż. Kamil Kowalczyk dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. nadzwyczajny, dr inż. Anna Wach, dr inż. Zbigniew Wolak Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej Katedra Technologii Maszyn i Materiałów 13 S t r o n a

14 127 1/Konsultacje, szkolenia, ekspertyzy, badania naukowe dla banków w zakresie kreowania zaufania w relacjach z klientami 2/Analiza i doradztwo dla właścicieli MSP w zakresie kryteriów wyboru banku oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania: kredyty bankowe, leasing, faktoring, private equity/ venture capital, rynek NewConnect. 128 Formy finansowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym dr Andrzej Sołoma dr Artur Wyszyński Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości 129 Badania parazytologiczne środowiska dr Katarzyna Kubiak Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej 130 Diagnostyka mikrobiologiczna drobnoustrojów chorobotwórczych człowieka dr Wojciech Marchlik Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej 131 Wsparcie przedsiębiorstw w procesie zarządzania finansami dr Konrad Szydłowski Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości 132 Specjalistyczne analizy warunków pogodowych i klimatycznych prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski Katedra Meteorologii i Klimatologii 14 S t r o n a

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO... 2 KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE... 2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Szanowni Państwo, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla

Bardziej szczegółowo

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże L.p. Nazwa Firmy/Przedsiębiorstwa Adres Firmy/Przedsiębiorstwa Dane kontaktowe (tel., e- mail, strona www) Krótki opis działalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SANITARNA ROK AKAD. 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. L. Michalczuka LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego Czym jest innowacyjność, czym są działania innowacyjne? Działania

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 6 2. Bibliotekarstwo str. 7 3. Broń palna str. 7 4. Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo