WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ OFERT ZAMIESZCZONYCH W BAZIE OFERT TECHNOLOGICZNO-USŁUGOWYCH CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UWM w Olsztynie STAN NA STYCZEŃ 2011 r."

Transkrypt

1 1 Badania biologiczne prof. dr hab. Alicja Boroń Wydział Biologii Katedra Zoologii 2 Opracowanie metody skutecznego zwalczania pasożytniczych chorób pszczoły miodnej dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 3 Synteza, ocena toksyczności i mutagenności związków organicznych dr Michał Łuczyński 4 Nowoczesne materiały na bazie niklu w reakcji wydzielania wodoru dr inż. Bogusław Pierożyński 5 Diagnostyka korozyjna oraz pomoc w projektowaniu systemów zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, w tym elektrochemicznej ochrony katodowej podziemnych instalacji 6 Korozja elektrochemiczna żelbetonów w oczyszczalni ścieków dr inż. Bogusław Pierożyński dr inż. Bogusław Pierożyński 7 Obliczanie optymalnej dawki koagulantu nieorganicznego dla ścieków komunalnych i przemysłowych w oparciu o laboratoryjne testy flokulacyjne 8 Badanie i zapobieganie septyczności ścieków oraz emisji siarkowodoru ze ścieków i osadów ściekowych 9 Projektowanie i budowa elektronicznej aparatury laboratoryjnej oraz tworzenie oprogramowania sterującego tą aparaturą prof. dr hab. Lech Smoczyński prof. dr hab. Lech Smoczyński prof. dr hab. Lech Smoczyński 10 Plazmowa utylizacja odpadów gumowych dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. ; dr inż. Jarosław Szuszkiewicz Katedra Technologii Materiałów i Maszyn 1 S t r o n a

2 11 Opracowanie cyfrowych map batymetrycznych oraz budowa Interaktywnej Bazy Śródlądowych Przeszkód Podwodnych w oparciu o dynamiczne techniki satelitarnego pozycjonowania GNSS oraz bezpośredni sondaż hydroakustyczny 12 Procesy separacji membranowej w przetwórstwie spożywczym 13 Charakterystyka dyspersji spożywczych w obszarze submikronowym 14 Rola bakterii mlekowych i propionowych w biokonwersji składników mleka oraz biokonserwacji produktów mleczarskich prof. dr hab. Stanisław Oszczak dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauki o Żywności Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej dr inż. Józef Warechowski Wydział Nauki o Żywności Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej prof. dr hab. Grażyna Cichosz Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością 15 Badanie świń na nosicielstwo syndromu stresu świń - Porcine Stress Syndrome (PSS) 16 Badanie bydła na nosicielstwo defektu genetycznego CVM prof. dr hab. Stanisław Kamiński prof. dr hab. Stanisław Kamiński Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt 17 Proekologiczne technologie produkcji mleka dr hab. Zofia Wielgosz-Groth Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka 18 Technologia produkcji wołowiny kulinarnej prof. Dr hab. Janina Pogorzelska Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka 19 Badania nad opracowaniem zasad budowy inteligentnego systemu nawigacyjnego pojazdów 20 Zastosowanie pseudo-satelitów w pomiarach inżynierskich prof. dr hab. Stanisław Oszczak Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Zofia Rzepecka, prof. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Katedra Geodezji Satelitarnej i Gospodarki Przestrzennej 2 S t r o n a

3 21 Wierzba energetyczna - wytwarzanie energii cieplnej z biomasy 22 Wierzba energetyczna - technologie uprawy i pozyskiwania biomasy 23 Technologia i koszty produkcji peletu z biomasy roślin energetycznych 24 Rozmnażanie in vitro roślin energetycznych (wierzba krzewiasta, miskant, ślazowiec pensylwański) prof. dr hab. Stefan Szczukowski prof. dr hab. Stefan Szczukowski dr inż. Mariusz Stolarski dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. 25 Polskie odmiany wierzby energetycznej prof. dr hab. Stefan Szczukowski 26 Określanie cech fizycznych i wartości opałowej paliw stałych z biomasy 27 Testowanie nowych technologii uprawy roślin w warunkach produkcyjnych gospodarstwa rolniczego 28 Diagnostyka i terapia chorób niezakaźnych psów i kotów dr inż. Mariusz Stolarski prof. dr hab. Janusz Gołaszewski prof. dr hab. Andrzej Depta 29 Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Nauk Klinicznych, Zespół Diagnostyki Klinicznej Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 30 Kompleksowy program kontroli zdrowia, rozrodu i wydajności krów mlecznych 31 Opracowanie skutecznej metody zwalczania inwazji Dermanyssus gallinae (ptaszyniec kurzy) w fermach kur niosek prof. dr hab. Tomasz Janowski dr hab. Rajmund Sokół, prof. Zespół Rozrodu Zwierząt Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 3 S t r o n a

4 32 Modelowanie numeryczne w kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności dr hab. Marian Kujawski, prof. Wydział Nauki o Żywności 33 Biotechnologie w ochronie środowiska dr inż. Magdalena Zielińska Wydział Ochrony i 34 Identyfikacja osobników ryb jesiotrowatych oraz uzyskiwanych z nich produktów żywnościowych: mięsa i kawioru 35 Identyfikacja ploidalności ryb poddanych manipulacjom genomowym dr inż. Dorota Fopp-Bayat dr inż. Paweł Woźnicki Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i 36 Mikroorganizmy w środowisku dr inż. Monika Harnisz Wydział Ochrony i 37 Ocena jakości nasienia ryb obiektywną metodą komputerową (CASA) 38 Ocena prawidłowości kariotypu (zestawu chromosomów) 39 Opracowanie technologii produkcji monopłciowych i sterylnych stad ryb 40 Testowanie ksenobiotyków na hodowlach in vitro (hodowle komórek pęcherzyka jajnikowego) oraz określenie profilu metabolicznego zwierząt (hematologia i biochemia) 41 Określenie potencjału immunologicznego oraz odporności przeciwzakaźnej zwierząt prof. dr hab. Jan Glogowski dr hab. Małgorzata Jankun- Woźnicka, prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością Katedra Biotechnologii w Ochronie Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Mikrobiologii Środowiskowej Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Ichtiologii Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej 4 S t r o n a

5 42 Mikotoksyny - oznaczanie w paszach, materiałach paszowych, tkankach zwierzęcych i płynach ustrojowych 43 Diagnostyka chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych z określeniem wrażliwości izolowanych patogenów na chemioterapeutyki 44 Blokowanie aktywności toksycznej zearalenonu (ZEA) w żrodkach żywienia zwierząt (zgłoszenie patentowe) 45 Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach zdrowotności i cech odmianowych roślin uprawnych 46 Metoda oznaczania zawartości salicyny w surowcu roślinnym za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz komputerowej analizy obrazu 47 Doskonalenie metod produkcji mleka i mięsa wołowego w aspekcie ochrony środowiska 48 Nowoczesne technologie oczyszczania ścieków; doradztwo z zakresu ochrony środowiska 49 Termosyfon odwrotny (samoczynny obieg cyrkulacyjny o konwekcji odwrotnej do konwekcji naturalnej) prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki prof. dr hab. Maciej Gajęcki prof. dr hab. Marian Wiwart prof. dr hab. Marian Wiwart Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Profilaktyki i Higieny Pasz dr hab. Marek Wroński, prof. Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. dr hab. Inż. Jurij Dobriański, prof. Wydział Ochrony i 5 S t r o n a

6 50 Ser dojrzewający o podwyższonej zawartości potasu i obniżonej zawartości sodu prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski Wydział Nauki o Żywności Katedra Biotechnologii Żywności 51 Probiotyczne sery dojrzewające prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością 52 Technologia produkcji serów twarogowych o podwyższonej wartości odżywczej 53 Sposób wykrywania i oznaczenia białek mleka w preparatach białek soi 54 Neutralizacja pierwiastków śladowych w glebach zanieczyszczonych 55 Opinie i ekspertyzy dotyczące chemicznych środków ochrony roślin 56 Planowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych frakcyjnych prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością prof. dr hab. Jerzy Dziuba; dr inż. Dorota Nałęcz prof. dr hab. Zdzisław Ciećko Wydział Nauki o Żywności prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz prof. dr hab. Janusz Gołaszewski 57 Projektowanie nawierzchni trawiastych prof. dr hab. Kazimierz Grabowski 58 Przestawianie agrotechniki roślin uprawy polowej na metodę ekologiczną 59 Usługi eksperckie w zakresie klasyfikacji, kartografii i rekultywacji gleb 60 Wykonanie ekspertyz procesowych w zakresie weterynarii sądowej oraz badania patomorfologiczne narządów wewnętrznych zwierząt 61 Badanie tożsamości genetycznej klonów wierzby energrtycznej z użyciem markerów DNA dr inż. Tadeusz Sadowski; dr inż. Bogumił Rychcik prof. dr hab. Bolesław Bieniek prof. dr hab. Józef Szarek dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. Katedra Biotechnologii Żywności Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Powietrza Katedra Łąkarstwa Katedra Systemów Rolniczych Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji 6 S t r o n a

7 62 Ocena stanu użytków zielonych i metody ich odnawiania 63 Ocena ryzyka narażenia konsumentów na bakterie chorobotwórcze występujące w żywności zwierzęcego pochodzenia 64 Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy wierzby energetycznej w zgazowarce pirolitycznej prof. dr hab. Kazimierz Grabowski prof. dr hab. Jan Uradziński prof. dr hab. Stefan Szczukowski; prof. dr hab. Janusz Budny; prof. dr hab. Janusz Piechocki Katedra Łąkarstwa Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego, Zespół Higieny produktów Zwierzęcych 65 Pomiary geometrii ciał stałych, tekstury powierzchni oraz ocena barwy produktów i surowców spożywczych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów makro i mikroskopijnych 66 Pomiary i analiza barwy surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego oraz innych materiałów barwnych 67 Optymalizacja procesów wymiany ciepła i masy w materiałach biologicznych 68 Monitoring oraz diagnozowanie szkodników upraw roślinnych, produktów przechowywanych i owadów użytecznych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Marek Markowski Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Dolores Ciepielewska Katedra Fitopatologii i Entomologii 69 Prowadzenie ekspertyzy z zakresu diagnostyki sprawców chorób roślin ogrodniczych i rolniczych oraz ochrony roślin przed chorobami prof. dr hab. Dolores Ciepielewska Katedra Fitopatologii i Entomologii 7 S t r o n a

8 70 Badanie bydła na nosicielstwo mutacji G128D powodującej BLAD 71 Określenie zasobów, waloryzacja oraz wytyczne konserwatorskie dotyczące zabytkowych parków i ogrodów oraz krajobrazu otwartego 72 Przywracanie gruntów odłogowych do użytkowania rolniczego 73 Badania materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych 74 Określenie efektów zarybień na podstawie metody znakowania - zwroty prof. dr hab. Urszula Czarnik prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk prof. dr hab. Marek Marks, prof. dr hab. Janusz Nowicki 75 Analiza i badania wytrzymałościowe mgr inż. Wojciech Miąskowski; dr inż. Tomasz J. Nałęcz; dr inż. Józef Pelc Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Katedra Systemów Rolniczych dr inż. Krzysztof Dutka Zakład Technologii Materiałów prof. dr hab. Andrzej Martyniak Rybactwo Katedra Biologii i Hodowli Ryb Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 76 Cylinder tryjera do czyszczenia ziarna gryki dr inż. Zdzisław Kaliniewicz Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji 77 Nowy, uniwersalny kołeczkowy zespół wysiewający prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa; dr inż. Piotr Markowski Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji 78 Ekspertyzy i pomiary hałasu w systemach wentylacyjnych prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii 79 Ekspertyza i analiza efektywności wentylacji prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii 80 Projektowanie konstrukcji budowlanych i dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. inżynierskich oraz ocena stanu technicznego tych konstrukcji 81 Analiza numeryczna przepływów płynów jedno i wielofazowych Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych dr inż. Wojciech Sobieski Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 8 S t r o n a

9 82 Analiza parametrów fizykochemicznych wody pitnej oraz warunków hydraulicznych w aspekcie mozliwości tworzenia się osadów w przewodach sieci wodociągowej 83 Konsultacje, szkolenia o opracowywanie dokumentów aplikacyjnych do funduszy europejskich oraz doradztwo w zakresie analizy strategicznej przedsiębiorstwa 84 Optymalizacja doboru nośników energii w aspekcie energetycznym, ekonomicznym i ochrony środowiska 85 Metodologia badań efektywności cieczowych kolektorów słonecznych wraz z analizą teoretyczną z wykorzystaniem komputerowych metod obliczeniowych 86 Szkolenia z zakresu oceny dobrostanu zwierząt 87 Opiniowanie wniosków o finansowanie inwestycji z funduszów pomocniczych Unii Europejskiej 88 Realizacja usług dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych w zakresie badań szacowania wartości maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów 89 Realizacja usług dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych w zakresie badań elektrycznych, energetycznych i ochrony środowiska 90 Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach prof. dr hab. inż. Z. Wierciński Katedra Inżynierii dr Marek Siemiński Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Organizacji i Zarządzania dr inż. Piotr Słowiej dr inż. Maciej Wesołowski Katedra Inżynierii dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. Katedra Patologii i Farmakologii, Zespół Patofizjologii dr inż. Andrzej Wróblewski Katedra Inzynierii 9 S t r o n a

10 91 Pomiary i ocena poziomu hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku 92 Badania zagrożeń występujących w środowisku pracy 93 Pomiary z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego Scan Station dr inż. Jerzy Jaworski dr inż. Jerzy Jaworski; dr inż. Józef Orliński dr hab. Waldemar Kamiński, prof. ; dr inż. Krzysztof Bojarowski; dr inż. Andrzej Dumalski; dr inż. Krzysztof Mroczkowski; mgr inż. Karolina Hejbudzka Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geodezji 94 Diagnostyka metodą immunofluorescencji (IMF) zakażenia wirusem białaczki bydła prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk; dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Genetyki Zwierząt 95 Pomiary kontrolne obiektów geodezyjnych map wielkoskalowych z zastosowaniem mobilnego systemu pomiarowego dr inż. Adam Doskocz Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej 96 Ocena dokładności wielkoskalowych map cyfrowych wykonanych z istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych dr inż. Adam Doskocz Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej 97 Ocena szybkości biodegradacji substancji organicznych w glebach dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. nadzw elektrodowy układ do pomiaru pojemności elektrycznej membrany osadzonej na elektrodzie 99 Detektor fotometryczny do współpracy z pompami pulsowymi dr Sławomir Kalinowski dr Sławomir Kalinowski 100 Układ do elektroporacji komórek w przepływie dr Sławomir Kalinowski 10 S t r o n a

11 101 Dookólna antena pętlowa dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 102 Kierunkowa antena ramowa dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 103 Układ do analizy i rozpoznawania mowy dr inż. Zenon Syroka, mgr inż. Cezary Łobaszewski 104 Ekspertyzy związane z degradacją i rekultywacją gleb 105 Ekspertyzy, doradztwo i szkolenia w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowania środowiskowe dotyczące zagrożenia środowiska glebowego dr inż. Sławomir Smólczyński dr inż. Mirosław Orzechowski Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 106 Ekspertyzy, doradztwo i szkolenia związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz opracowania środowiskowe związane z gleboznawstwem i geologią 107 Ocena jakości ziarna / mąki starych gatunków i odmian zbóż oraz możliwości ich wykorzystania w przetwórstwie spożywczym. dr Arkadiusz Bieniek dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska Wydział Nauki o Żywności Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych 108 Metoda pomiaru zużycia paliwa dr inż. Arkadiusz Rychlik Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 109 Układ do rejestrowania czasu pracy kierowcy i użytkowania pojazdu (tachograf) 110 Urządzenie do hodowli glonów prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski dr inż. Marcin Zieliński dr inż. Marcin Dembowski dr inż. Arkadiusz Rychlik Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Ochrony i 11 S t r o n a

12 111 Urządzenie do pozyskiwania biogazu z roślinności wodnej prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski 112 Urządzenie do separacji biomasy glonowej prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski 113 Turbina wiatrowa prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Lucyna Koprowska, Krzysztof Perdon 114 Ocena efektywności stosowania różnych programów żywienia, dodatków paszowych i technologii w chowie drobiu 115 Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych. Badania środowiskowe zbiorników wodnych 116 Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym 117 Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w układzie beztlenowo tlenowym 118 System monitorowania inwazji pasożytów zewnętrznych w kurnikach kur niosek 119 System oceny jakości technologicznej ziarna pszenicy oparty na komputerowych systemach wizyjnych 120 Technologia intensyfikacji przemian biochemicznych we wnętrzu składowiska odpadów komunalnych prof. dr hab. Jan Jankowski dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Drobiarstwa Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i Wydział Ochrony i dr hab. Rajmund Sokół, prof. Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych dr inż. Piotr Zapotoczny Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski Wydział Ochrony i 12 S t r o n a

13 121 Technologia oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych z wykorzystaniem mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego 122 Węglan sodu jako dystrybutor zearalenonu w paszy świń 123 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem mikrobiologii prognostycznej 124 Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych o podwyższonej wartości prozdrowotnej 125 Widełki pomiarowe, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej 126 Konstrukcyjna stal stopowa na części maszyn, narażone na zmęczenie prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dembowski prof. dr hab. wet Maciej Gajęcki, prof. zw.; dr inż. Magdalena Polak; dr Michał Łuczyński; dr Maciej Góra; prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.; dr wet. Łukasz Zielonka; dr wet. Magdalena Gajęcka; dr wet. Ewa Jakimiuk; dr wet. Kazimierz Obremski; dr Wojciech Zwierzchowski; dr Ewa Skorska Wyszyńska; dr Marzena Podpilska Wydział Ochrony i Kat. Prewencji i Higieny Pasz prof. dr hab. Stefan Ziajka Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością dr inż. Maria Baranowska Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością dr inż. Kamil Kowalczyk dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. nadzwyczajny, dr inż. Anna Wach, dr inż. Zbigniew Wolak Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Szczegółowej Katedra Technologii Maszyn i Materiałów 13 S t r o n a

14 127 1/Konsultacje, szkolenia, ekspertyzy, badania naukowe dla banków w zakresie kreowania zaufania w relacjach z klientami 2/Analiza i doradztwo dla właścicieli MSP w zakresie kryteriów wyboru banku oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania: kredyty bankowe, leasing, faktoring, private equity/ venture capital, rynek NewConnect. 128 Formy finansowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym dr Andrzej Sołoma dr Artur Wyszyński Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości 129 Badania parazytologiczne środowiska dr Katarzyna Kubiak Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej 130 Diagnostyka mikrobiologiczna drobnoustrojów chorobotwórczych człowieka dr Wojciech Marchlik Wydział Nauk Medycznych Katedra Biologii Medycznej 131 Wsparcie przedsiębiorstw w procesie zarządzania finansami dr Konrad Szydłowski Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów i Bankowości 132 Specjalistyczne analizy warunków pogodowych i klimatycznych prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski Katedra Meteorologii i Klimatologii 14 S t r o n a

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Kolekcje szczepów Metody przechowywania

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Kod finansowy JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UWM Nazwa jednostki WYDZIAŁY 0100 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 0101 Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 0102 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 0103

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI Plan studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika, specjalność: Hodowla i użytkowanie koni HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI WYKŁADOWCA PRZEDMIOT WYKŁAD ĆWICZ. E/Z ECTS SEMESTR I Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ

KWOTA NETTO (PLN) KWOTA BRUTTO (PLN) NAZWA JEDNOSTKI KWOTA EURO ( ) SUMA: 51 463,41 63 300,00 12 180,98 CPV (DG0001) MONITORING POMIESZCZEŃ PLAN ZAKUPÓW I USŁUG WRAZ Z HARMONOGRAMEM NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W DZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ NA PODSTAWIE PLANÓW I WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Członkowie Oddziału Warszawskiego Lp. Imięi nazwisko Miejsce pracy 1. prof. dr hab. Aleksandrowicz- Trzcińska Marta Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 2. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP

w roku akademickim 2015/2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP Rozkład zajęć w semestrze 1 stosowana rok I Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta s.122 KK 5.10.2015 / Podstawy technologii roślinnej ćw. gr 1a s. 010 PP od

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska, od 1992 roku pracował w Polsce jako Konsultant Banku

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Technika rolnicza i leśna w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Technika rolnicza i leśna w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Technika rolnicza i leśna w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)?

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? W latach 2000-2007 kwestie związane z GMO omawiane były na forum, powołanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób Szkolenie 030 1. Tytuł szkolenia: Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób 2. Zakres tematyczny szkolenia: Kurs: Optymalizacja żywienia drobiu (kurs 066) 1. Podstawy paszoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii...

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii... Przedmowa... 11 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13 Wprowadzenie (Janusz Rakowski)... 13 1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata (Janusz Rakowski)... 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Sławomir Hajdecki- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku Elżbieta Zapała- Wicedyrektor ds. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej Małgorzata Kijora- Mormul- Wicedyrektor ds. Technikum

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015

Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Wykaz indeksów osób, które będą realizować prace inżynierskie w danej katedrze w roku akademickim 2014/2015 Indeks Katedra 56675 Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 56725 Katedra Analizy i Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Agro-Centrum Innowacyjnych Technologii Unia Europejska zamierza do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

Program ramowy (wraz z wybranymi wykładowcami) INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH (ISD CTW)

Program ramowy (wraz z wybranymi wykładowcami) INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH (ISD CTW) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2012/2013. Tytuł kursu/nauczyciel grupy

STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2012/2013. Tytuł kursu/nauczyciel grupy Semestr letni 202/203 Semestr I nr kursu sem Egz Liczba MAP009799w 27 Analiza matematyczna I E 5 MAP009799c 8 Analiza matematyczna I 3 MAP009797w 8 Algebra z geometrią analityczną 2 MAP009797c 8 Algebra

Bardziej szczegółowo

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju

ATR a rynek pracy. Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Tomasz Topoliński prorektor ds. organizacji i rozwoju Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. 1 zakres referatu dorobek Akademii, kierunki i specjalności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków Dag Lewis-Jonsson Zapobieganie Obróbka Niedopuścić do dostarczania zanieczyszczeń których nie możemy redukować Odzysk związścieki i

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław, ul. R. Weigla 12 Dojazd:

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. ze specjalnością hipoterapia. ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK WETERYNARII TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ze specjalnością hipoterapia ze specjalnością kosmetyka ciała TECHNIK HODOWCA KONI - lecznice weterynaryjne, zakłady mięsne, stadniny koni, hodowla zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3

Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3 KSIĄŻKA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO Spis treści: Rada Powiatu w Opatowie. 2 Zarząd Powiatu w Opatowie. 2 Starostwo Powiatowe w Opatowie. 3 Uwaga: Stan aktualny na dzień 10.01.2012 r. Wszelkie zmiany,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo