WALKA O KAPITAŁ. GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WALKA O KAPITAŁ. GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28"

Transkrypt

1 MAGAZYN TOP MENEDŻERÓW GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28 Panel dyskusyjny Finansowanie cyklu życia firmy s. 36 MLIPIEC A GSIERPIEŃ A Z Y N 07-08/2008 T O P INDEKS M E N E D Ż E R Ó W Cena 35 zł (w tym 0% VAT) Paradoks strategii Nowe myślenie o niepewności s. 43 Dobrze opłacany autokrata Kariery i upadki wielkich CEO s. 49 Jesteśmy w bardzo szybkiej fazie wzrostu w bardzo kapitałochłonnym biznesie mówi Krzysztof Borusowski, prezes giełdowej spółki Best, która wygrała drugą edycję rankingu Top TSR s. 16 WALKA ISSN O KAPITAŁ

2 Dobre praktyki panel dyskusyjny Finansowanie cyklu życia firmy W dyskusji panelowej udział wzięli: DR MACIEJ CIEŚLAK partner zarządzający w firmie doradztwa kapitałowego Holon Consultants; DR LECH GILICIŃSKI partner w kancelarii prawnej White & Case; DR MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI wykładowca Warsaw Illinois Executive MBA, pracownik naukowy WSPiZ im. L. Koźmińskiego; Krzszytof OPOLSKI Mieczysław GRUDZIŃSKI Piotr ZDROJEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZEWSKI redaktor naczelny CEO Magazynu Top Menedżerów ; PROF. KRZYSZTOF OPOLSKI kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego; ELWIRA OSTROWSKA-GRACZYK dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU SA; PIOTR ZDROJEWSKI dyrektor wykonawczy, szef Departamentu Corporate Finance w KBC Securities. Maciej CIESLAK Elwira OSTROWSKA-GRACZYK Lech GILICIŃSKI Gdy firma osiąga kolejne fazy dojrzałości, zmieniają się jej przepływy pieniężne i ryzyko. Przepływy powiększają się w relacji do wartości firmy, a poziom ryzyka przybliża się do średniej wartości dla przedsiębiorstw porównywalnych. W ewolucji rozwoju zmieniają się też wykorzystywane instrumenty finansowe. DARIUSZ KOSTRZEWSKI Wklasycznej teorii cyklu życia firmy rozróżnia się pięć etapów: początek, ekspansja, szybki rozwój, stabilny wzrost i schyłek. W początkowym okresie firma nie generuje wolnej gotówki. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest wysokie. Źródła finansowania zewnętrznego to pieniądze nowych wspólników lub kredyt bankowy. W fazie ekspansji potrzeby inwestycyjne są ciągle wysokie, zwłaszcza w stosunku do wartości firmy. Generowana wolna gotówka jest niewielka (zysk zatrzymywany jest nadal niski lub nawet ujemny). Jako źródło finansowania zewnętrznego mogą pojawić się fundusze venture capital i private equity, ale także nowe emisje akcji własnych. To wówczas spółka przeprowadza pierwszą emisję publiczną. 36 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

3 Podczas panelu dyskusyjnego, poświęconego finansowaniu rozwoju firmy, podejmowaliśmy kwestie roli private equity, znaczenia ubezpieczeń finansowych. w kontroli ryzyka i ochrony inwestycji. FOTO: PRZEMYSŁAW POKRYCKI, D. IWAŃSKI Na etapie szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie jest umiarkowane w stosunku do wartości firmy, ale niewielkie są zdolności do wypłacania dywidendy. Firma przygotowuje kolejne emisje akcji, przechodząc do takich sposobów zewnętrznego finansowania, jak warranty, obligacje zamienne. Stabilny wzrost to faza dojrzałości. Dopiero w fazie dojrzałej firma uzyskuje korzyści z inwestycji i może wypłacać rosnącą dywidendę. To skutek tego, że spółka ma duży udział zysku zatrzymanego w relacji do własnych potrzeb inwestycyjnych. Instrumentem finansowania zewnętrznego są obligacje. Schyłek to okres, gdy zmniejszają się liczba i skala potrzeb inwestycyjnych, a wysoki poziom wolnej gotówki umożliwia nie tylko wypłatę dywidendy na wysokim poziomie, ale również pozwala przeznaczyć część wolnych środków na odkupienie własnych akcji. Firma ogranicza swój dług, świadoma, że spadają jej sprzedaż i zysk. Aby uniknąć decyzji o samolikwidacji, chętnie godzi się na transakcje M&A, na rolę firmy przejmowanej. Stąd też przygotowując kolejny panel dyskusyjny CEO Magazynu Top Menedżerów, poświęcony tym razem finansowaniu firmy na poszczególnych etapach rozwoju, postanowiliśmy podjąć takie tematy, jak: rola private equity, znaczenie ubezpieczeń finansowych w kontroli ryzyka i ochrony inwestycji czy strategie fuzji i przejęć. Ponieważ podczas wcześniejszych paneli zajmowaliśmy się strategiami giełdowego debiutu, tym razem interesowały nas instrumenty hybrydowe jako alternatywne dla IPO. Tematyka IPO została maksymalnie zawężona, aby więcej uwagi poświęcić obligacjom korporacyjnym. Ponieważ każda organizacja przeżywa kryzysy, istotnym aspektem debaty stała się restrukturyzacja firmy w trakcie postępowania upadłościowego. Strategie dla firm Firma, realizując swą strategię, porusza się od kryzysu do kryzysu tak swoją prezentację nt. strategii dla firm na poszczególnych etapach rozwoju rozpoczął prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego. W skrajnym przypadku kryzys kończy się upadłością firmy. Każda faza cyklu życia firmy związana jest z pokonywaniem kryzysu przy przechodzeniu z fazy do fazy. Faza wczesna nazywana bywa fazą zasiewu. To okres euforii. Ryzyko jest bardzo duże i menedżerowie mają tego świadomość. Niepewność efektu to element ryzyka. Czynnikiem o wielkim wpływie na sukces jest charyzma. Strategia firmy polega głównie na podpatrywaniu tego, co robią konkurenci. To jest podążanie za rynkowym liderem. Liderzy się denerwują, bo firma znajdująca się w ich cieniu zjada im popyt. To jednak strategia przejściowa. Faza rozruchu (start-up) tu już nie jest istotny tylko lider, ważny jest cały zespół. Trzeba tworzyć zespoły, delegując uprawnienia i dlatego przejście pomiędzy tymi fazami musi wywoływać kryzys wewnętrzny w firmie. Ryzyko dla organizacji rośnie, bo konkurencja dostrzegła jej istnienie. Potrzebny jest kapitał początkowy na finansowanie produkcji. Powstaje sprzedaż na skalę rynkową. Dla tego etapu rozwoju charakterystyczna jest strategia penetracji: ten sam produkt w coraz większej ilości, sprzedawany tym samym klientom. Firma buduje własne kanały dystrybucji. Na tym etapie rozwoju popularna jest strategia gupika to określenie stosowane przez Amerykanów. Gupik to ryba, która zjada wszystko, co słabsze. To etap przejmowania słabszych firm. Już w tej fazie rozwoju powstaje strategia dyferencjacji: firma stara się różnicować swój produkt pod względem obsługi klienta czy sposobu dotarcia do niego i nie jest to jeszcze związane ze wzrostem kosztów. Faza zaawansowanego rozwoju związana jest z tworzeniem procedur. Procedury okazują się ważniejsze niż zespoły. Szefowie, którzy są założycielami firm, często wówczas mówią, że procedury dotyczą wszystkich, oprócz nich samych. A jeśli tak jest to początek klęski. Okres ekspansji to czas dużych inwestycji. Pojawia się dążenie do starcia z konkurencją. Firma potrzebuje coraz więcej kapitału, dlatego przygotowuje się do publicznej emisji akcji. Bardzo skuteczna jest strategia lidera kosztowego. Pojawia się apetyt na przejmowanie firm, z tym związana jest mistyczna wiara, że budowanie LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 37

4 Dobre praktyki panel dyskusyjny Czas życia współczesnej korporacji wynosi lat, a w ciągu nadchodzącej dekady skróci się do lat, choć nadal będą istnieć firmy zadziwiające swą długowiecznością. Każda organizacja musi się znaleźć w fazie spadku, dla wielu oznacza to upadłość. Nie dla wszystkich, ale wiele przedsiębiorstw zagrożonych upadłością przejmowanych jest i będzie przez inną firmę. udziału w rynku zmienia firmę w bardziej bezpieczną. Spadek wielkości sprzedaży, wydłużenie cyklu rotacji zapasów, zaburzenia w płynności. Te symptomy traktuje się jako przejściowe. Charakterystyczne są wówczas wzrost stanowisk kontrolnych i chaotyczne wydatki na marketing i reklamę. Kampania reklamowa bywa przerywana, bo firma decyduje się na oszczędności. Pojawia się cenzurowanie danych, które pokazują efekty sprzeczne z zamierzeniami. To na tym etapie pojawiają się wielkie błędy strategiczne. Takim błędem jest uderz w to samo miejsce, bo wczoraj nam się udało uzyskać sukces, więc dzisiaj powinniśmy zrobić to samo. Albo strzelanie na wiwat firma przygotowuje mnóstwo różnych wydarzeń, a skutkiem są nieszczęścia w kosztach własnych. I wreszcie kryzys. Jego typowym przejawem jest utrata płynności. Źródłem pozyskania kapitału staje się wyprzedaż majątku. Dominuje strategia przetrwania. Czy jest jakieś remedium? Jest nim zmiana orientacji biznesowej, jeśli tylko na taką nie jest za późno podsumowuje prof. Krzysztof Opolski. Kolejnym podjętym tematem była Adekwatność różnych instrumentów finansowych na poszczególnych etapach cyklu życia firmy. Planując swoje wystąpienie na temat adekwatności finansowania firmy w jej różnych fazach rozwojowych, zastanawiałem się, czy wyjść od cyklu życia firmy jak to prezentował prof. Opolski czy też najpierw odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę powinien popłynąć pieniądz: od inwestorów do spółki czy odwrotnie? A dopiero później zastanawiać się, jakich instrumentów finansowych do tego użyć. Wybrałem to drugie podejście, zakładające wcześniejsze rozstrzygniecie dylematu, czy spółka potrzebuje pozyskać pieniądze od inwestorów, czy też powinna dokonać transferu w odwrotnym kierunku i zaproponować wypłatę dywidend lub wykup własnych akcji takie złożenie początkowe przyjął w swej prezentacji dr Mieczysław Grudziński, wykładowca Warsaw-Illinois Executive MBA. Aby o tym zdecydować, należy jednak wcześniej zidentyfikować wolny strumień gotówki, który może trafić do akcjonariuszy, na co ma wpływ zysk spółki, ale nie tylko. Albowiem w ramach dotychczasowej struktury finansowania proporcjonalną część potrzebnego kapitału można pożyczyć, a resztę sfinansować kapitałem własnym. O ile oczywiście będzie trzeba. Dlatego dla ewentualnej decyzji o źródłach finansowania nowego przedsięwzięcia ważny jest stosunek długu do kapitału, jaki spółka dotychczas ukształtowała, a predeterminują ją uzyskany zysk i potrzeby inwestycyjne, które przekraczają amortyzację. Dalszy proces decyzyjny wydaje się oczywisty. Jeśli zwrot na zaangażowanym kapitale spółki jest większy od jej średnio ważonego kosztu kapitału znaczy to, że firma ma dobre projekty inwestycyjne. Zatem gdy zarząd proponuje niższą dywidendę niż posiadany przez spółkę zasób wolnej gotówki, nie należy domagać się jej zwiększenia. Ale gdy obserwowany zwrot z kapitału jest niższy niż koszt jego pozyskania, racjonalne jest powiększenie strumienia dywidendy bądź skierowanie środków na wykup akcji własnych, aby nie marnować pieniędzy. Decyzja o zabraniu kasy powinna być natychmiastowa, jakkolwiek batalia o likwidację złych projektów zajmie więcej czasu. I tu powraca problem, czy finansować rozwój kapitałem własnym, czy którąś z form długu. Przede wszystkim warto pamiętać, że spółka słabo zlewarowana długiem staje się potencjalnym obiektem przejęcia przez inna firmę dlatego że można ją łatwo wykorzystać jako wehikuł FOTO: PRZEMYSŁAW POKRYCKI 38 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

5 lewarowanego finansowania. W rezultacie przejmuje się kontrolę nad wielokrotnie większym kapitałem niż ten, który został do tego użyty. W takiej sytuacji nie pora na rozważanie nowych inwestycji, ale na racjonalną obronę: zwiększenie dźwigni finansowej poprzez emisję długu i zaaranżowanie wykupu własnych akcji. To nie tylko zwiększy cenę przejęcia, ale i obniży średni ważony koszt kapitału spółki dzięki zbliżeniu się do optymalnej struktury finansowania. A jednocześnie nastąpi transfer nadwyżki pieniędzy do właścicieli. Alternatywę stanowi spółka, którą postrzegamy jako nadmiernie zlewarowaną. W takiej sytuacji pozostają nam dywestycje lub emisja nowych akcji i refinansowanie długu. Ale jeśli zagrożenie niewypłacalnością nie występuje, można rozważać nowe inwestycje. Inaczej niż poprzednio należy je sfinansować kapitałem własnym. Każde z tych działań w efekcie przybliży nas do optimum struktury finansowania. Co ciekawe, wcale nie musimy z góry wiedzieć, ile akurat to optimum powinno wynosić. Pomimo bessy na warszawskiej giełdzie, spółki z GPW, i nie tylko one, deklarują nadal bardzo wysokie zainteresowanie transakcjami M&A. Dekoniunktura nie wpłynęła na minimalizowanie takich dążeń. Strategie fuzji i przejęć a cykl życia firmy były tematem analizy dyr. Piotra Zdrojewskiego z KBC Securities: Przejęcia dają pełniejsze wykorzystanie strategicznego myślenia, łącząc precyzję, skalę i szybkość, oraz pokonują bariery wejścia na rynek, stąd ich ciągle rosnąca atrakcyjność i popularność, nawet w okresie bessy. Przejmować warto taką firmę, która jest unikalnym aktywem i dzięki przejęciu firma przejmująca może realizować skuteczniej swą strategię. Pokusa jest silna, choć zarazem i niebezpieczna. Wartość przejmowanej firmy zależy zarówno od tego, jak bardzo może ona być pomocna w realizacji strategii firmy przejmującej, jak i od jakości samej strategii. Większość firm nie ma jednak jasnej strategii rozwoju. Często więc chęć dokonania transakcji M&A może prowadzić do pospiesznego formułowania własnej strategii, która uzasadnia sens przejęcia innej firmy. To jest przyczyna niepowodzeń wielu transakcji M&A. Jeśli firma ma rzeczywistą strategię i jasno z niej wynikającą potrzebę dokonania przejęcia, to pozostaje kwestia, jak takie przejęcie przeprowadzić. Sfinansowanie transakcji akcjami firmy przejmującej upraszcza i zmniejsza kontrowersje przy wycenie ocenia Piotr Zdrojewski jednak wybór nie jest oczywisty: finansowanie przejęcia ze środków dłużnych jest wprawdzie trudniejsze, ale zwiększa stopę zwrotu z transakcji. W przeprowadzenie transakcji można włączyć partnera finansowego. Dzięki temu zwiększa się skala możliwych przejęć, dywersyfikacji podlega ryzyko finansowe, ale też zmienia się podział zysku z transakcji. Dobre zrozumienie ryzyka działalności firmy przejmowanej jest nie mniej ważne niż cena transakcyjna. Narzucenie własnego modelu organizacji pracy podczas realizacji takich transakcji zwiększa szanse na odniesienie sukcesu. Najczęstsze problemy związane ze strukturą realizacji procesu to zniechęcenie oferentów nie wobec przedmiotu transakcji i jej warunków, ale wobec procesu jej przeprowadzenia, brak wiary oferentów co do poważnego ich traktowania obniża chęć rywalizacji. Niebezpiecznym przykładem dokonania wyboru oferenta przed dokonaniem wyboru warunków transakcji jest przyznanie jednemu oferentowi wyłączności na dalsze negocjacje. Nader trudno o udane transakcje M&A także z tego względu, że zbyt mała liczba informacji, które ujawnia firma potencjalnie przejmowana, odstrasza najmniej agresywnych oferentów, a najbardziej agresywnych zachęca do destabilizacji procesu. Jednocześnie zbyt duża liczba informacji narusza interesy firmy przejmowanej i wydłuża proces przejęcia. Istotne jest, jak finansować transakcję. Spółka przejmująca może mieć ograniczone zdolności wykorzystania finansowania bilansowego, choć takie podejście zabiera mniej czasu i jest tańsze. Natomiast finansowanie z ograniczonym regresem umożliwia większą skalę inwestycji, ogranicza ryzyko dla sponsora i umieszcza finansowanie bliżej finansowanego aktywa. Ze względu na różną dynamikę procesów publicznych rynek kapitałowy bardziej nadaje się do refinansowania. Instrumenty finansowania cyklu życia Droga po kapitał nie prowadzi już tylko na giełdę. Rynek dostawców prywatnego kapitału ma w Polsce duży potencjał wzrostu, jest atrakcyjny, bo mniejszy okazuje się koszt pozyskania kapitału i mniejsze są wymagania, także formalne, niż przy finansowaniu cyklów rozwoju życia firmy poprzez IPO twierdzi dr Maciej Cieślak, partner zarządzający Holon Consultants, którego wystąpienie podczas debaty dotyczyło tematu Private equity i instrumenty hybrydowe jako alternatywne dla IPO formy finansowania rozwoju oraz wykupów firm. Okazuje się, że o ile w 2005 r. wartość inwestycji PE w relacji do łącznej wartości emisji na rynku publicznym wynosiła 1:16, o tyle w 2007 r. proporcja ta zmieniała się bardzo, przyjmując wartość 1:3 1. Poddając analizie cykl życia firmy i jej finansowania, przekonujemy się, że inwestycje na rynku prywatnym skupiają się na finansowaniu rozwoju firm w fazie ekspansji oraz na wykupach firm dojrzałych. W 2007 r. inwestycje private equity wynosiły 746 mln zł, z tego na wykupy firm, także ich refinansowanie, przypadało 612 mln zł. To potwierdza duże zainteresowanie rynku przejęciami. Bardzo interesujące dla inwestorów typu private equity są firmy w fazie ekspansji potwierdza to zaangażowanie kapitału ponad 129 mln zł. Dla właścicieli tych firm pozyskanie LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 39

6 Dobre praktyki panel dyskusyjny inwestora private equity jest często atrakcyjniejszą alternatywą niż pozyskanie kapitału w drodze upublicznienia. Rosnąć będzie wykorzystanie instrumentów hybrydowych, łączących cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, takich jak mezzanine, preferred shares (akcje o stałej stopie zwrotu), dług bankowy ze spłatą balonową (źródłem spłaty są przychody ze sprzedaży akcji zamiast bieżących przepływów gotówkowych). Dr Maciej Cieślak rekomendował wykorzystanie mezzanine jako dodatkowego źródła finansowania w przypadku szybko rozwijających się przedsiębiorstw, których właściciele nie chcą tracić pełnej kontroli nad spółką, a także dla firm przeprowadzających restrukturyzację, wykup LBO, MBO bądź MBI. Jednak również dla firm przygotowujących się do wejścia na giełdę. Kryzys finansowy na rynkach dojrzałych będzie stopniowo wypychał globalne fundusze PE na rynki wschodzące, w tym Europy Centralnej, a to zwiększy konkurencję wśród funduszy, wpływając na lepsze wyceny dla właścicieli przy podwyższaniu kapitału bądź sprzedaży spółek. Każda firma przechodzi naturalne ewolucje. Jedyna różnica pomiędzy firmami tkwi w szybkości przechodzenia przez kolejne etapy cyklu, a w procesie tym jest miejsce dla sektora ubezpieczeń finansowych. Produkty tego sektora zmniejszają zapotrzebowanie na kapitał niezbędny przedsiębiorstwom do działania, skłaniają do racjonalnego zarządzania ryzykiem i dzięki temu zwiększają skłonność podmiotów do rozwoju. Ubezpieczenia finansowe wsparcie finansowania w cyklu życia firmy to temat prezentacji przedstawionej przez dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU SA, Elwirę Ostrowską-Graczyk. Rośnie presja konkurencyjności i innowacyjności to konsekwencja integracji w ramach Unii Europejskiej. Skutkuje to coraz większymi wymaganiami co do jakości zarządzania aktywami. Na jakość zarządzania składa się również skłonność do wykorzystania dostępnych na rynku instrumentów je wspomagających, np. w latach udzielone gwarancje ubezpieczeniowe wzrosły ze 118 do 187 mln zł, a ubezpieczenia kredytu z 260 do 567 mln zł. Poszczególne etapy cyklu życia firmy sprzyjają wykorzystaniu różnych formuł obniżania ryzyka. W fazie start-up ubezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki) do momentu ustanowienia hipoteki ułatwia firmie wejście na rynek dzięki szybkiemu uruchomieniu kredytów, które możliwe jest dlatego że bank uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci umowy ubezpieczenia kredytu. Niezbędne w fazie ekspansji rozwoju jest wykorzystanie instrumentów zabezpieczających, ułatwiających i przyspieszających przepływ środków finansowych, takich jak faktoring, kredyt kupiecki, kredyt bankowy. Dla fazy szybkiego i stabilnego wzrostu korzystne jest użycie instrumentów zabezpieczających i ułatwiających przepływ środków pieniężnych: gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczenia należności faktoringowych, kredytu kupieckiego oraz kredytu bankowego. Ubezpieczyciele mają swoje wypracowane procedury oceny ryzyka gwarancji. Składa się na nią więcej czynników, niż zwykle to oceniają firmy poszukujące gwarancji. Sytuacja finansowa wnioskodawcy, jego zabezpieczenia gwarancjami i treść tych gwarancji oraz ubezpieczenia związane z poszczególnymi kontraktami to oczywiste komponenty oceny. My bierzemy jednak pod uwagę także doświadczenia zarządu firmy, jego determinację, techniczne zdolności wykonania kontraktu, ale również osobowość prezesa. Istnieje więc wiele ważnych, ale nie finansowych aspektów oceny wiarygodności. Jednym z nich jest wskaźnik moralności płatniczej (PMI) wykorzystywany, by jak najszybciej wykrywać zagrożenia. Ważne jest np. analizowanie średniej rotacji należności. Branże istotnie różnią się w tym aspekcie. Dla hurtowni farmaceutycznych okres ten wynosi średnio 56 dni, ale dla branży poligraficznej 97 dni. Utratę płynności lub wypłacalności traktujemy jako normalny element gry rynkowej jest to zjawisko stałe, zmienne są jedynie jego skala i sposób oraz szybkość reagowania przez ubezpieczyciela. Indywidualne w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa działania podejmowane przez PZU mają na celu wyeliminowanie zagrożeń, ograniczenie zadłużenia i wyjście z kryzysu. Coraz krótszy cykl życia firmy Czas życia współczesnej korporacji wynosi lat, a w ciągu nadchodzącej dekady skróci się do lat, choć nadal będą istnieć firmy zadziwiające swą długowiecznością. Koniunkturalność cykli gospodarczych powoduje, że każda firma po fazie wzrostu musi się znaleźć w fazie spadku, dla wielu z nich oznacza to upadłość. Wiele przedsiębiorstw zagrożonych upadłością jest przejmowanych przez inne firmy. Niekoniecznie w całości, bywa że przejmowane są jedynie ich najcenniejsze aktywa. Dr Lech Giliciński, partner w amerykańskiej sieciowej kancelarii prawnej White & Case, przedstawił prezentację Firma w kryzysie i sposoby wyjścia z kryzysu. Restrukturyzacja i upadłość w cyklu życia firmy. Nawet spółki, które przeżywają poważne problemy finansowe, mają jednak szansę, aby ustrzec się przed tak daleko idącą konsekwencją swych niepowodzeń. Jednym ze sposobów jest pozasądowa restrukturyzacja wierzytelności lub przeprowadzenie postępowania naprawczego. Jeżeli wszczęcie postępowania upadłościowego okaże się konieczne, spółka może uniknąć likwidacji, gdy doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Od kilku lat takie rozwiązanie jest możliwe w ramach postępowania upadłościowego na skutek wejścia w życie w 2003 r. nowej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Zawarcie układu zdarza się zaskakująco rzadko, choć może on być korzystny dla obu stron, dla dłużnika i jego wierzycieli, a w szczególności wierzycieli będących kontrahentami dłużnika, którzy mogą posiadać interes ekonomiczny w utrzymaniu współpracy z dłużnikiem jako dostawcą lub odbiorcą ich towarów lub usług. W przypadku niepowodzenia innych scenariuszy, upadłość likwidacyjna okazuje się jedyną dostępną możliwością doprowadzenia do przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań. Zaprzestanie płacenia wymagalnych zobowiązań lub doprowadzenie do nadmiernego zadłużenia powoduje powstanie ustawowego obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości po stronie dłużnika. Nabywca kupujący aktywa firmy w postępowaniu likwidacyjnym nabywa je w stanie wolnym od obciążeń, bez konieczności zaspokojenia wierzycieli posiadających prawa rzeczowe (takie jak zastawy lub hipoteki) na nabywanych aktywach, co z punktu widzenia nabywcy jest rozwiązaniem bardziej transparentnym niż 40 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

7 nabywanie zadłużonej firmy o często niejasnej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Zwykle łatwiej jest syndykowi pozyskać nabywców na poszczególne aktywa spółki niż na całość przedsiębiorstwa dłużnika, to bywa niekiedy, że suma kwot uzyskana ze sprzedaży poszczególnych aktywów jest mniejsza niż kwota możliwa do uzyskania za przedsiębiorstwo dłużnika sprzedawane jako całość. Ogólnie, ogłoszenie upadłości prowadzi do zmniejszenia wartości firmy i z tego powodu w najlepszym interesie firmy i właścicieli leży podejmowanie działań restrukturyzacyjnej na tyle wcześnie, aby upadłości, a w szczególności upadłości likwidacyjnej, udało się uniknąć. Pewne jest, że będzie rosła odpowiedzialność członków zarządów za niepowodzenia firm. Z dyrektyw UE wynika, że Polska powinna zliberalizować wymagania co wysokości minimalnego kapitału zakładowego dla spółek. Konsekwencją tego będzie przyjęcie na wzór anglosaski zaostrzonej odpowiedzialności osobistej zarządów spółek. Panel dyskusyjny Zbigniew Grzegorzewski: Rozpoczynamy ten panel, wiedząc, że GPW trwa bessa. Inwestorzy są bardzo ostrożni. Czy na rynku wciąż jest nadmiar kapitału, a zwiększyła się tylko presja na dobre projekty inwestycyjne firm? Krzysztof Opolski: Zawsze istniał deficyt dobrych strategii, które przekonają inwestorów swą wyjątkowością. Jednak wzrosła nieufność inwestorów wobec składanych obietnic. Tym bardziej doceniane będą wartościowe strategie. Takie strategie powinny przekonać inwestorów, że znów warto zaryzykować. Elwira Ostrowska-Graczyk: Nawet wśród wielkich projektów infrastrukturalnych już wcześniej można było znaleźć wiele takich, które wywoływały zdumienie, z wyjątkiem projektodawców. Przecież powstawały projekty budowy lokalnych lotnisk pasażerskich bez możliwości doprowadzenia dróg dojazdowych. Widziałam takie projekty. Nie miały w PZU szans na uzyskanie gwarancji, a jednak żyły swoim dziwnym życiem. Jeżeli bessa skłoni do przygotowywania bardziej wiarygodnych projektów, dla wszystkich będzie to lepsze. Maciej Cieślak: Fundusze private equity dysponują coraz większymi zasobami finansowymi. Firmy z najlepszymi pomysłami będą zwycięskie po okresie przejściowym, gdy powróci hossa. Piotr Zdrojewski: Korekta kursów na GPW jest bardzo głęboka, ale perspektywy polskiej gospodarki są nadal obiecujące. W Polsce nie powinna spaść liczba fuzji i przejęć, tendencja może być nawet przeciwna. Lech Giliciński: Gdyby prawo upadłościowe wykorzystywano sprawniej, byłoby to jeszcze bardziej prawdopodobne. Jednak często tak nie jest, a niesolidne firmy potrafią prowadzić długotrwałe rozgrywki proceduralne, które wszystkim stronom przynoszą dodatkowe straty. Mieczysław Grudziński: Nie sądzę, aby w związku z obserwowaną bessą zmieniła się istotnie jakość przygotowywanych projektów. Zmieniło się po prostu nastawienie inwestorów, którzy stali się bardziej wybredni. Jeśli raz po raz obserwowaliśmy 90-proc. nadsubskrypcje podczas IPO, to trudno zakładać, że powodem były wyłącznie strategie oferowanych spółek. Pytanie z sali, Anna Kochańska-Bernat, wiceprezes Lumena SA: Powątpiewam w sens używania określenia fuzje i przejęcia. Gdzież są te prawdziwe fuzje? P. Zdrojewski: To konsekwencja przeniesienia anglojęzycznego określania tych transakcji jako M&A. Zgadzam się, że powinniśmy mówić o przejęciach, to one składają się na rzeczywistość. Z. Grzegorzewski: Jako współautor książki o takich transakcjach uważam, że istnieją tylko przejęcia, przyjazne bądź wrogie. A. Kochańska-Bernat: Szukaliśmy różnych sposobów finansowania rozwoju firmy, spotykaliśmy się także z funduszami private equity. Wszystko bez skutku, aż zwróciliśmy się do banków i wówczas mogliśmy wybrać interesującą nas ofertę. M. Grudziński: A może pożyczka z banku była po prostu tańsza z racji innego zabezpieczenia, może i mniej kłopotliwa do pozyskania niż kapitał z funduszu private equity? E. Ostrowska-Graczyk: Nie mam wątpliwości co do tego, że można w sposób racjonalny ocenić ryzyko konkretnego projektu, który był ubezpieczony w PZU SA. P. Zdrojewski: Fundusze private equity są inwestorami na 5 7 lat. Inwestycja, która przynosi dobrą stopę zwrotu, ale w dłuższym okresie, zwykle nie jest dla nich interesująca. M. Cieślak: Fundusze inwestują w swoje ulubione branże, w których mają pozytywne doświadczenia. P. Zdrojewski: W różnych okresach szczególnie popularne stają się przejęcia dotyczące określonych branż. Czasem trudno racjonalnie uzasadnić trendy rynkowe, ale ogólne tendencje są jednak przewidywalne. 1 ści 10 ł w 2007 r. Partnerzy Merytoryczni Patroni Medialni LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 41

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

inwestor w firmie Inwestorzy mają pieniądze i chęć na zakupy Dług warto łączyć z kapitałem

inwestor w firmie Inwestorzy mają pieniądze i chęć na zakupy Dług warto łączyć z kapitałem inwestor P A R T N E R A M I D O D A T K U S Ą w firmie Inwestorzy mają pieniądze i chęć na zakupy Polska jest dla funduszy inwestycyjnych wzorcem zdrowej gospodarki, a polskie spółki to dla nich atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Kwiecień 2013 Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? 2 Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest problemem, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2005 Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Lekcje z historii, wyzwania dla ekonomii Dlaczego niektóre biedniejsze kraje odnoszą

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo