WALKA O KAPITAŁ. GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WALKA O KAPITAŁ. GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28"

Transkrypt

1 MAGAZYN TOP MENEDŻERÓW GIEŁDA: Ranking Top TSR s. 28 Panel dyskusyjny Finansowanie cyklu życia firmy s. 36 MLIPIEC A GSIERPIEŃ A Z Y N 07-08/2008 T O P INDEKS M E N E D Ż E R Ó W Cena 35 zł (w tym 0% VAT) Paradoks strategii Nowe myślenie o niepewności s. 43 Dobrze opłacany autokrata Kariery i upadki wielkich CEO s. 49 Jesteśmy w bardzo szybkiej fazie wzrostu w bardzo kapitałochłonnym biznesie mówi Krzysztof Borusowski, prezes giełdowej spółki Best, która wygrała drugą edycję rankingu Top TSR s. 16 WALKA ISSN O KAPITAŁ

2 Dobre praktyki panel dyskusyjny Finansowanie cyklu życia firmy W dyskusji panelowej udział wzięli: DR MACIEJ CIEŚLAK partner zarządzający w firmie doradztwa kapitałowego Holon Consultants; DR LECH GILICIŃSKI partner w kancelarii prawnej White & Case; DR MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI wykładowca Warsaw Illinois Executive MBA, pracownik naukowy WSPiZ im. L. Koźmińskiego; Krzszytof OPOLSKI Mieczysław GRUDZIŃSKI Piotr ZDROJEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZEWSKI redaktor naczelny CEO Magazynu Top Menedżerów ; PROF. KRZYSZTOF OPOLSKI kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego; ELWIRA OSTROWSKA-GRACZYK dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU SA; PIOTR ZDROJEWSKI dyrektor wykonawczy, szef Departamentu Corporate Finance w KBC Securities. Maciej CIESLAK Elwira OSTROWSKA-GRACZYK Lech GILICIŃSKI Gdy firma osiąga kolejne fazy dojrzałości, zmieniają się jej przepływy pieniężne i ryzyko. Przepływy powiększają się w relacji do wartości firmy, a poziom ryzyka przybliża się do średniej wartości dla przedsiębiorstw porównywalnych. W ewolucji rozwoju zmieniają się też wykorzystywane instrumenty finansowe. DARIUSZ KOSTRZEWSKI Wklasycznej teorii cyklu życia firmy rozróżnia się pięć etapów: początek, ekspansja, szybki rozwój, stabilny wzrost i schyłek. W początkowym okresie firma nie generuje wolnej gotówki. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest wysokie. Źródła finansowania zewnętrznego to pieniądze nowych wspólników lub kredyt bankowy. W fazie ekspansji potrzeby inwestycyjne są ciągle wysokie, zwłaszcza w stosunku do wartości firmy. Generowana wolna gotówka jest niewielka (zysk zatrzymywany jest nadal niski lub nawet ujemny). Jako źródło finansowania zewnętrznego mogą pojawić się fundusze venture capital i private equity, ale także nowe emisje akcji własnych. To wówczas spółka przeprowadza pierwszą emisję publiczną. 36 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

3 Podczas panelu dyskusyjnego, poświęconego finansowaniu rozwoju firmy, podejmowaliśmy kwestie roli private equity, znaczenia ubezpieczeń finansowych. w kontroli ryzyka i ochrony inwestycji. FOTO: PRZEMYSŁAW POKRYCKI, D. IWAŃSKI Na etapie szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie jest umiarkowane w stosunku do wartości firmy, ale niewielkie są zdolności do wypłacania dywidendy. Firma przygotowuje kolejne emisje akcji, przechodząc do takich sposobów zewnętrznego finansowania, jak warranty, obligacje zamienne. Stabilny wzrost to faza dojrzałości. Dopiero w fazie dojrzałej firma uzyskuje korzyści z inwestycji i może wypłacać rosnącą dywidendę. To skutek tego, że spółka ma duży udział zysku zatrzymanego w relacji do własnych potrzeb inwestycyjnych. Instrumentem finansowania zewnętrznego są obligacje. Schyłek to okres, gdy zmniejszają się liczba i skala potrzeb inwestycyjnych, a wysoki poziom wolnej gotówki umożliwia nie tylko wypłatę dywidendy na wysokim poziomie, ale również pozwala przeznaczyć część wolnych środków na odkupienie własnych akcji. Firma ogranicza swój dług, świadoma, że spadają jej sprzedaż i zysk. Aby uniknąć decyzji o samolikwidacji, chętnie godzi się na transakcje M&A, na rolę firmy przejmowanej. Stąd też przygotowując kolejny panel dyskusyjny CEO Magazynu Top Menedżerów, poświęcony tym razem finansowaniu firmy na poszczególnych etapach rozwoju, postanowiliśmy podjąć takie tematy, jak: rola private equity, znaczenie ubezpieczeń finansowych w kontroli ryzyka i ochrony inwestycji czy strategie fuzji i przejęć. Ponieważ podczas wcześniejszych paneli zajmowaliśmy się strategiami giełdowego debiutu, tym razem interesowały nas instrumenty hybrydowe jako alternatywne dla IPO. Tematyka IPO została maksymalnie zawężona, aby więcej uwagi poświęcić obligacjom korporacyjnym. Ponieważ każda organizacja przeżywa kryzysy, istotnym aspektem debaty stała się restrukturyzacja firmy w trakcie postępowania upadłościowego. Strategie dla firm Firma, realizując swą strategię, porusza się od kryzysu do kryzysu tak swoją prezentację nt. strategii dla firm na poszczególnych etapach rozwoju rozpoczął prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego. W skrajnym przypadku kryzys kończy się upadłością firmy. Każda faza cyklu życia firmy związana jest z pokonywaniem kryzysu przy przechodzeniu z fazy do fazy. Faza wczesna nazywana bywa fazą zasiewu. To okres euforii. Ryzyko jest bardzo duże i menedżerowie mają tego świadomość. Niepewność efektu to element ryzyka. Czynnikiem o wielkim wpływie na sukces jest charyzma. Strategia firmy polega głównie na podpatrywaniu tego, co robią konkurenci. To jest podążanie za rynkowym liderem. Liderzy się denerwują, bo firma znajdująca się w ich cieniu zjada im popyt. To jednak strategia przejściowa. Faza rozruchu (start-up) tu już nie jest istotny tylko lider, ważny jest cały zespół. Trzeba tworzyć zespoły, delegując uprawnienia i dlatego przejście pomiędzy tymi fazami musi wywoływać kryzys wewnętrzny w firmie. Ryzyko dla organizacji rośnie, bo konkurencja dostrzegła jej istnienie. Potrzebny jest kapitał początkowy na finansowanie produkcji. Powstaje sprzedaż na skalę rynkową. Dla tego etapu rozwoju charakterystyczna jest strategia penetracji: ten sam produkt w coraz większej ilości, sprzedawany tym samym klientom. Firma buduje własne kanały dystrybucji. Na tym etapie rozwoju popularna jest strategia gupika to określenie stosowane przez Amerykanów. Gupik to ryba, która zjada wszystko, co słabsze. To etap przejmowania słabszych firm. Już w tej fazie rozwoju powstaje strategia dyferencjacji: firma stara się różnicować swój produkt pod względem obsługi klienta czy sposobu dotarcia do niego i nie jest to jeszcze związane ze wzrostem kosztów. Faza zaawansowanego rozwoju związana jest z tworzeniem procedur. Procedury okazują się ważniejsze niż zespoły. Szefowie, którzy są założycielami firm, często wówczas mówią, że procedury dotyczą wszystkich, oprócz nich samych. A jeśli tak jest to początek klęski. Okres ekspansji to czas dużych inwestycji. Pojawia się dążenie do starcia z konkurencją. Firma potrzebuje coraz więcej kapitału, dlatego przygotowuje się do publicznej emisji akcji. Bardzo skuteczna jest strategia lidera kosztowego. Pojawia się apetyt na przejmowanie firm, z tym związana jest mistyczna wiara, że budowanie LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 37

4 Dobre praktyki panel dyskusyjny Czas życia współczesnej korporacji wynosi lat, a w ciągu nadchodzącej dekady skróci się do lat, choć nadal będą istnieć firmy zadziwiające swą długowiecznością. Każda organizacja musi się znaleźć w fazie spadku, dla wielu oznacza to upadłość. Nie dla wszystkich, ale wiele przedsiębiorstw zagrożonych upadłością przejmowanych jest i będzie przez inną firmę. udziału w rynku zmienia firmę w bardziej bezpieczną. Spadek wielkości sprzedaży, wydłużenie cyklu rotacji zapasów, zaburzenia w płynności. Te symptomy traktuje się jako przejściowe. Charakterystyczne są wówczas wzrost stanowisk kontrolnych i chaotyczne wydatki na marketing i reklamę. Kampania reklamowa bywa przerywana, bo firma decyduje się na oszczędności. Pojawia się cenzurowanie danych, które pokazują efekty sprzeczne z zamierzeniami. To na tym etapie pojawiają się wielkie błędy strategiczne. Takim błędem jest uderz w to samo miejsce, bo wczoraj nam się udało uzyskać sukces, więc dzisiaj powinniśmy zrobić to samo. Albo strzelanie na wiwat firma przygotowuje mnóstwo różnych wydarzeń, a skutkiem są nieszczęścia w kosztach własnych. I wreszcie kryzys. Jego typowym przejawem jest utrata płynności. Źródłem pozyskania kapitału staje się wyprzedaż majątku. Dominuje strategia przetrwania. Czy jest jakieś remedium? Jest nim zmiana orientacji biznesowej, jeśli tylko na taką nie jest za późno podsumowuje prof. Krzysztof Opolski. Kolejnym podjętym tematem była Adekwatność różnych instrumentów finansowych na poszczególnych etapach cyklu życia firmy. Planując swoje wystąpienie na temat adekwatności finansowania firmy w jej różnych fazach rozwojowych, zastanawiałem się, czy wyjść od cyklu życia firmy jak to prezentował prof. Opolski czy też najpierw odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę powinien popłynąć pieniądz: od inwestorów do spółki czy odwrotnie? A dopiero później zastanawiać się, jakich instrumentów finansowych do tego użyć. Wybrałem to drugie podejście, zakładające wcześniejsze rozstrzygniecie dylematu, czy spółka potrzebuje pozyskać pieniądze od inwestorów, czy też powinna dokonać transferu w odwrotnym kierunku i zaproponować wypłatę dywidend lub wykup własnych akcji takie złożenie początkowe przyjął w swej prezentacji dr Mieczysław Grudziński, wykładowca Warsaw-Illinois Executive MBA. Aby o tym zdecydować, należy jednak wcześniej zidentyfikować wolny strumień gotówki, który może trafić do akcjonariuszy, na co ma wpływ zysk spółki, ale nie tylko. Albowiem w ramach dotychczasowej struktury finansowania proporcjonalną część potrzebnego kapitału można pożyczyć, a resztę sfinansować kapitałem własnym. O ile oczywiście będzie trzeba. Dlatego dla ewentualnej decyzji o źródłach finansowania nowego przedsięwzięcia ważny jest stosunek długu do kapitału, jaki spółka dotychczas ukształtowała, a predeterminują ją uzyskany zysk i potrzeby inwestycyjne, które przekraczają amortyzację. Dalszy proces decyzyjny wydaje się oczywisty. Jeśli zwrot na zaangażowanym kapitale spółki jest większy od jej średnio ważonego kosztu kapitału znaczy to, że firma ma dobre projekty inwestycyjne. Zatem gdy zarząd proponuje niższą dywidendę niż posiadany przez spółkę zasób wolnej gotówki, nie należy domagać się jej zwiększenia. Ale gdy obserwowany zwrot z kapitału jest niższy niż koszt jego pozyskania, racjonalne jest powiększenie strumienia dywidendy bądź skierowanie środków na wykup akcji własnych, aby nie marnować pieniędzy. Decyzja o zabraniu kasy powinna być natychmiastowa, jakkolwiek batalia o likwidację złych projektów zajmie więcej czasu. I tu powraca problem, czy finansować rozwój kapitałem własnym, czy którąś z form długu. Przede wszystkim warto pamiętać, że spółka słabo zlewarowana długiem staje się potencjalnym obiektem przejęcia przez inna firmę dlatego że można ją łatwo wykorzystać jako wehikuł FOTO: PRZEMYSŁAW POKRYCKI 38 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

5 lewarowanego finansowania. W rezultacie przejmuje się kontrolę nad wielokrotnie większym kapitałem niż ten, który został do tego użyty. W takiej sytuacji nie pora na rozważanie nowych inwestycji, ale na racjonalną obronę: zwiększenie dźwigni finansowej poprzez emisję długu i zaaranżowanie wykupu własnych akcji. To nie tylko zwiększy cenę przejęcia, ale i obniży średni ważony koszt kapitału spółki dzięki zbliżeniu się do optymalnej struktury finansowania. A jednocześnie nastąpi transfer nadwyżki pieniędzy do właścicieli. Alternatywę stanowi spółka, którą postrzegamy jako nadmiernie zlewarowaną. W takiej sytuacji pozostają nam dywestycje lub emisja nowych akcji i refinansowanie długu. Ale jeśli zagrożenie niewypłacalnością nie występuje, można rozważać nowe inwestycje. Inaczej niż poprzednio należy je sfinansować kapitałem własnym. Każde z tych działań w efekcie przybliży nas do optimum struktury finansowania. Co ciekawe, wcale nie musimy z góry wiedzieć, ile akurat to optimum powinno wynosić. Pomimo bessy na warszawskiej giełdzie, spółki z GPW, i nie tylko one, deklarują nadal bardzo wysokie zainteresowanie transakcjami M&A. Dekoniunktura nie wpłynęła na minimalizowanie takich dążeń. Strategie fuzji i przejęć a cykl życia firmy były tematem analizy dyr. Piotra Zdrojewskiego z KBC Securities: Przejęcia dają pełniejsze wykorzystanie strategicznego myślenia, łącząc precyzję, skalę i szybkość, oraz pokonują bariery wejścia na rynek, stąd ich ciągle rosnąca atrakcyjność i popularność, nawet w okresie bessy. Przejmować warto taką firmę, która jest unikalnym aktywem i dzięki przejęciu firma przejmująca może realizować skuteczniej swą strategię. Pokusa jest silna, choć zarazem i niebezpieczna. Wartość przejmowanej firmy zależy zarówno od tego, jak bardzo może ona być pomocna w realizacji strategii firmy przejmującej, jak i od jakości samej strategii. Większość firm nie ma jednak jasnej strategii rozwoju. Często więc chęć dokonania transakcji M&A może prowadzić do pospiesznego formułowania własnej strategii, która uzasadnia sens przejęcia innej firmy. To jest przyczyna niepowodzeń wielu transakcji M&A. Jeśli firma ma rzeczywistą strategię i jasno z niej wynikającą potrzebę dokonania przejęcia, to pozostaje kwestia, jak takie przejęcie przeprowadzić. Sfinansowanie transakcji akcjami firmy przejmującej upraszcza i zmniejsza kontrowersje przy wycenie ocenia Piotr Zdrojewski jednak wybór nie jest oczywisty: finansowanie przejęcia ze środków dłużnych jest wprawdzie trudniejsze, ale zwiększa stopę zwrotu z transakcji. W przeprowadzenie transakcji można włączyć partnera finansowego. Dzięki temu zwiększa się skala możliwych przejęć, dywersyfikacji podlega ryzyko finansowe, ale też zmienia się podział zysku z transakcji. Dobre zrozumienie ryzyka działalności firmy przejmowanej jest nie mniej ważne niż cena transakcyjna. Narzucenie własnego modelu organizacji pracy podczas realizacji takich transakcji zwiększa szanse na odniesienie sukcesu. Najczęstsze problemy związane ze strukturą realizacji procesu to zniechęcenie oferentów nie wobec przedmiotu transakcji i jej warunków, ale wobec procesu jej przeprowadzenia, brak wiary oferentów co do poważnego ich traktowania obniża chęć rywalizacji. Niebezpiecznym przykładem dokonania wyboru oferenta przed dokonaniem wyboru warunków transakcji jest przyznanie jednemu oferentowi wyłączności na dalsze negocjacje. Nader trudno o udane transakcje M&A także z tego względu, że zbyt mała liczba informacji, które ujawnia firma potencjalnie przejmowana, odstrasza najmniej agresywnych oferentów, a najbardziej agresywnych zachęca do destabilizacji procesu. Jednocześnie zbyt duża liczba informacji narusza interesy firmy przejmowanej i wydłuża proces przejęcia. Istotne jest, jak finansować transakcję. Spółka przejmująca może mieć ograniczone zdolności wykorzystania finansowania bilansowego, choć takie podejście zabiera mniej czasu i jest tańsze. Natomiast finansowanie z ograniczonym regresem umożliwia większą skalę inwestycji, ogranicza ryzyko dla sponsora i umieszcza finansowanie bliżej finansowanego aktywa. Ze względu na różną dynamikę procesów publicznych rynek kapitałowy bardziej nadaje się do refinansowania. Instrumenty finansowania cyklu życia Droga po kapitał nie prowadzi już tylko na giełdę. Rynek dostawców prywatnego kapitału ma w Polsce duży potencjał wzrostu, jest atrakcyjny, bo mniejszy okazuje się koszt pozyskania kapitału i mniejsze są wymagania, także formalne, niż przy finansowaniu cyklów rozwoju życia firmy poprzez IPO twierdzi dr Maciej Cieślak, partner zarządzający Holon Consultants, którego wystąpienie podczas debaty dotyczyło tematu Private equity i instrumenty hybrydowe jako alternatywne dla IPO formy finansowania rozwoju oraz wykupów firm. Okazuje się, że o ile w 2005 r. wartość inwestycji PE w relacji do łącznej wartości emisji na rynku publicznym wynosiła 1:16, o tyle w 2007 r. proporcja ta zmieniała się bardzo, przyjmując wartość 1:3 1. Poddając analizie cykl życia firmy i jej finansowania, przekonujemy się, że inwestycje na rynku prywatnym skupiają się na finansowaniu rozwoju firm w fazie ekspansji oraz na wykupach firm dojrzałych. W 2007 r. inwestycje private equity wynosiły 746 mln zł, z tego na wykupy firm, także ich refinansowanie, przypadało 612 mln zł. To potwierdza duże zainteresowanie rynku przejęciami. Bardzo interesujące dla inwestorów typu private equity są firmy w fazie ekspansji potwierdza to zaangażowanie kapitału ponad 129 mln zł. Dla właścicieli tych firm pozyskanie LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 39

6 Dobre praktyki panel dyskusyjny inwestora private equity jest często atrakcyjniejszą alternatywą niż pozyskanie kapitału w drodze upublicznienia. Rosnąć będzie wykorzystanie instrumentów hybrydowych, łączących cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, takich jak mezzanine, preferred shares (akcje o stałej stopie zwrotu), dług bankowy ze spłatą balonową (źródłem spłaty są przychody ze sprzedaży akcji zamiast bieżących przepływów gotówkowych). Dr Maciej Cieślak rekomendował wykorzystanie mezzanine jako dodatkowego źródła finansowania w przypadku szybko rozwijających się przedsiębiorstw, których właściciele nie chcą tracić pełnej kontroli nad spółką, a także dla firm przeprowadzających restrukturyzację, wykup LBO, MBO bądź MBI. Jednak również dla firm przygotowujących się do wejścia na giełdę. Kryzys finansowy na rynkach dojrzałych będzie stopniowo wypychał globalne fundusze PE na rynki wschodzące, w tym Europy Centralnej, a to zwiększy konkurencję wśród funduszy, wpływając na lepsze wyceny dla właścicieli przy podwyższaniu kapitału bądź sprzedaży spółek. Każda firma przechodzi naturalne ewolucje. Jedyna różnica pomiędzy firmami tkwi w szybkości przechodzenia przez kolejne etapy cyklu, a w procesie tym jest miejsce dla sektora ubezpieczeń finansowych. Produkty tego sektora zmniejszają zapotrzebowanie na kapitał niezbędny przedsiębiorstwom do działania, skłaniają do racjonalnego zarządzania ryzykiem i dzięki temu zwiększają skłonność podmiotów do rozwoju. Ubezpieczenia finansowe wsparcie finansowania w cyklu życia firmy to temat prezentacji przedstawionej przez dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU SA, Elwirę Ostrowską-Graczyk. Rośnie presja konkurencyjności i innowacyjności to konsekwencja integracji w ramach Unii Europejskiej. Skutkuje to coraz większymi wymaganiami co do jakości zarządzania aktywami. Na jakość zarządzania składa się również skłonność do wykorzystania dostępnych na rynku instrumentów je wspomagających, np. w latach udzielone gwarancje ubezpieczeniowe wzrosły ze 118 do 187 mln zł, a ubezpieczenia kredytu z 260 do 567 mln zł. Poszczególne etapy cyklu życia firmy sprzyjają wykorzystaniu różnych formuł obniżania ryzyka. W fazie start-up ubezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki) do momentu ustanowienia hipoteki ułatwia firmie wejście na rynek dzięki szybkiemu uruchomieniu kredytów, które możliwe jest dlatego że bank uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci umowy ubezpieczenia kredytu. Niezbędne w fazie ekspansji rozwoju jest wykorzystanie instrumentów zabezpieczających, ułatwiających i przyspieszających przepływ środków finansowych, takich jak faktoring, kredyt kupiecki, kredyt bankowy. Dla fazy szybkiego i stabilnego wzrostu korzystne jest użycie instrumentów zabezpieczających i ułatwiających przepływ środków pieniężnych: gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczenia należności faktoringowych, kredytu kupieckiego oraz kredytu bankowego. Ubezpieczyciele mają swoje wypracowane procedury oceny ryzyka gwarancji. Składa się na nią więcej czynników, niż zwykle to oceniają firmy poszukujące gwarancji. Sytuacja finansowa wnioskodawcy, jego zabezpieczenia gwarancjami i treść tych gwarancji oraz ubezpieczenia związane z poszczególnymi kontraktami to oczywiste komponenty oceny. My bierzemy jednak pod uwagę także doświadczenia zarządu firmy, jego determinację, techniczne zdolności wykonania kontraktu, ale również osobowość prezesa. Istnieje więc wiele ważnych, ale nie finansowych aspektów oceny wiarygodności. Jednym z nich jest wskaźnik moralności płatniczej (PMI) wykorzystywany, by jak najszybciej wykrywać zagrożenia. Ważne jest np. analizowanie średniej rotacji należności. Branże istotnie różnią się w tym aspekcie. Dla hurtowni farmaceutycznych okres ten wynosi średnio 56 dni, ale dla branży poligraficznej 97 dni. Utratę płynności lub wypłacalności traktujemy jako normalny element gry rynkowej jest to zjawisko stałe, zmienne są jedynie jego skala i sposób oraz szybkość reagowania przez ubezpieczyciela. Indywidualne w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa działania podejmowane przez PZU mają na celu wyeliminowanie zagrożeń, ograniczenie zadłużenia i wyjście z kryzysu. Coraz krótszy cykl życia firmy Czas życia współczesnej korporacji wynosi lat, a w ciągu nadchodzącej dekady skróci się do lat, choć nadal będą istnieć firmy zadziwiające swą długowiecznością. Koniunkturalność cykli gospodarczych powoduje, że każda firma po fazie wzrostu musi się znaleźć w fazie spadku, dla wielu z nich oznacza to upadłość. Wiele przedsiębiorstw zagrożonych upadłością jest przejmowanych przez inne firmy. Niekoniecznie w całości, bywa że przejmowane są jedynie ich najcenniejsze aktywa. Dr Lech Giliciński, partner w amerykańskiej sieciowej kancelarii prawnej White & Case, przedstawił prezentację Firma w kryzysie i sposoby wyjścia z kryzysu. Restrukturyzacja i upadłość w cyklu życia firmy. Nawet spółki, które przeżywają poważne problemy finansowe, mają jednak szansę, aby ustrzec się przed tak daleko idącą konsekwencją swych niepowodzeń. Jednym ze sposobów jest pozasądowa restrukturyzacja wierzytelności lub przeprowadzenie postępowania naprawczego. Jeżeli wszczęcie postępowania upadłościowego okaże się konieczne, spółka może uniknąć likwidacji, gdy doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Od kilku lat takie rozwiązanie jest możliwe w ramach postępowania upadłościowego na skutek wejścia w życie w 2003 r. nowej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Zawarcie układu zdarza się zaskakująco rzadko, choć może on być korzystny dla obu stron, dla dłużnika i jego wierzycieli, a w szczególności wierzycieli będących kontrahentami dłużnika, którzy mogą posiadać interes ekonomiczny w utrzymaniu współpracy z dłużnikiem jako dostawcą lub odbiorcą ich towarów lub usług. W przypadku niepowodzenia innych scenariuszy, upadłość likwidacyjna okazuje się jedyną dostępną możliwością doprowadzenia do przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań. Zaprzestanie płacenia wymagalnych zobowiązań lub doprowadzenie do nadmiernego zadłużenia powoduje powstanie ustawowego obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości po stronie dłużnika. Nabywca kupujący aktywa firmy w postępowaniu likwidacyjnym nabywa je w stanie wolnym od obciążeń, bez konieczności zaspokojenia wierzycieli posiadających prawa rzeczowe (takie jak zastawy lub hipoteki) na nabywanych aktywach, co z punktu widzenia nabywcy jest rozwiązaniem bardziej transparentnym niż 40 CEO / LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

7 nabywanie zadłużonej firmy o często niejasnej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Zwykle łatwiej jest syndykowi pozyskać nabywców na poszczególne aktywa spółki niż na całość przedsiębiorstwa dłużnika, to bywa niekiedy, że suma kwot uzyskana ze sprzedaży poszczególnych aktywów jest mniejsza niż kwota możliwa do uzyskania za przedsiębiorstwo dłużnika sprzedawane jako całość. Ogólnie, ogłoszenie upadłości prowadzi do zmniejszenia wartości firmy i z tego powodu w najlepszym interesie firmy i właścicieli leży podejmowanie działań restrukturyzacyjnej na tyle wcześnie, aby upadłości, a w szczególności upadłości likwidacyjnej, udało się uniknąć. Pewne jest, że będzie rosła odpowiedzialność członków zarządów za niepowodzenia firm. Z dyrektyw UE wynika, że Polska powinna zliberalizować wymagania co wysokości minimalnego kapitału zakładowego dla spółek. Konsekwencją tego będzie przyjęcie na wzór anglosaski zaostrzonej odpowiedzialności osobistej zarządów spółek. Panel dyskusyjny Zbigniew Grzegorzewski: Rozpoczynamy ten panel, wiedząc, że GPW trwa bessa. Inwestorzy są bardzo ostrożni. Czy na rynku wciąż jest nadmiar kapitału, a zwiększyła się tylko presja na dobre projekty inwestycyjne firm? Krzysztof Opolski: Zawsze istniał deficyt dobrych strategii, które przekonają inwestorów swą wyjątkowością. Jednak wzrosła nieufność inwestorów wobec składanych obietnic. Tym bardziej doceniane będą wartościowe strategie. Takie strategie powinny przekonać inwestorów, że znów warto zaryzykować. Elwira Ostrowska-Graczyk: Nawet wśród wielkich projektów infrastrukturalnych już wcześniej można było znaleźć wiele takich, które wywoływały zdumienie, z wyjątkiem projektodawców. Przecież powstawały projekty budowy lokalnych lotnisk pasażerskich bez możliwości doprowadzenia dróg dojazdowych. Widziałam takie projekty. Nie miały w PZU szans na uzyskanie gwarancji, a jednak żyły swoim dziwnym życiem. Jeżeli bessa skłoni do przygotowywania bardziej wiarygodnych projektów, dla wszystkich będzie to lepsze. Maciej Cieślak: Fundusze private equity dysponują coraz większymi zasobami finansowymi. Firmy z najlepszymi pomysłami będą zwycięskie po okresie przejściowym, gdy powróci hossa. Piotr Zdrojewski: Korekta kursów na GPW jest bardzo głęboka, ale perspektywy polskiej gospodarki są nadal obiecujące. W Polsce nie powinna spaść liczba fuzji i przejęć, tendencja może być nawet przeciwna. Lech Giliciński: Gdyby prawo upadłościowe wykorzystywano sprawniej, byłoby to jeszcze bardziej prawdopodobne. Jednak często tak nie jest, a niesolidne firmy potrafią prowadzić długotrwałe rozgrywki proceduralne, które wszystkim stronom przynoszą dodatkowe straty. Mieczysław Grudziński: Nie sądzę, aby w związku z obserwowaną bessą zmieniła się istotnie jakość przygotowywanych projektów. Zmieniło się po prostu nastawienie inwestorów, którzy stali się bardziej wybredni. Jeśli raz po raz obserwowaliśmy 90-proc. nadsubskrypcje podczas IPO, to trudno zakładać, że powodem były wyłącznie strategie oferowanych spółek. Pytanie z sali, Anna Kochańska-Bernat, wiceprezes Lumena SA: Powątpiewam w sens używania określenia fuzje i przejęcia. Gdzież są te prawdziwe fuzje? P. Zdrojewski: To konsekwencja przeniesienia anglojęzycznego określania tych transakcji jako M&A. Zgadzam się, że powinniśmy mówić o przejęciach, to one składają się na rzeczywistość. Z. Grzegorzewski: Jako współautor książki o takich transakcjach uważam, że istnieją tylko przejęcia, przyjazne bądź wrogie. A. Kochańska-Bernat: Szukaliśmy różnych sposobów finansowania rozwoju firmy, spotykaliśmy się także z funduszami private equity. Wszystko bez skutku, aż zwróciliśmy się do banków i wówczas mogliśmy wybrać interesującą nas ofertę. M. Grudziński: A może pożyczka z banku była po prostu tańsza z racji innego zabezpieczenia, może i mniej kłopotliwa do pozyskania niż kapitał z funduszu private equity? E. Ostrowska-Graczyk: Nie mam wątpliwości co do tego, że można w sposób racjonalny ocenić ryzyko konkretnego projektu, który był ubezpieczony w PZU SA. P. Zdrojewski: Fundusze private equity są inwestorami na 5 7 lat. Inwestycja, która przynosi dobrą stopę zwrotu, ale w dłuższym okresie, zwykle nie jest dla nich interesująca. M. Cieślak: Fundusze inwestują w swoje ulubione branże, w których mają pozytywne doświadczenia. P. Zdrojewski: W różnych okresach szczególnie popularne stają się przejęcia dotyczące określonych branż. Czasem trudno racjonalnie uzasadnić trendy rynkowe, ale ogólne tendencje są jednak przewidywalne. 1 ści 10 ł w 2007 r. Partnerzy Merytoryczni Patroni Medialni LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 / CEO 41

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Logistyka 27 października 2008 r.

Logistyka 27 października 2008 r. www.magazynceo.pl LIPIEC SIERPIEŃ 07-08/2008 INDEKS 200026 Cena 35 zł (w tym 0% VAT) ISSN 1734-9478 mówi Krzysztof Borusowski, prezes giełdowej spółki Best, która wygrała drugą edycję rankingu top TSR

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A.

Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A. Po co emitować obligacje? Sławomir Horbaczewski, Prezes Zarządu Wikana S.A. Plan prezentacji Sytuacja na rynku długu korporacyjnego Catalyst a popularność obligacji Kapitał własny a kapitał obcy Obligacje

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska MILLER &MODIGLIANI Międzynarodowe Finansowanie Przedsiębiorstw, Wykład 4 1 WACC Średnioważony koszt kapitału (WACC) to krańcowy koszt pozyskania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Dzięki rachunkowi przepływów pienięnych możemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Dzięki rachunkowi przepływów pienięnych możemy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Rachunek przepływów pieniężnych nazywany jest także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub (od nazwy angielskiej) cash flow to bardzo istotny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowania startup-ów

Strategie finansowania startup-ów Strategie finansowania startup-ów Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Gdzie te pieniądze? Kapitał własny klasyczne 3F: Family, Friends, Fools Pomoc bezzwrotna (częściowa) np. fundusze UE Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo