Artykuły naukowe 1. G Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21."

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. G.2582 Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s WARTOŚĆ (FILOZOFIA); DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; EKONOMIA - BADANIA; 2. F.1035 Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego / Tomasz Buchwald, Michał Ginter // Optimum 2014, nr 2(68), s RYNEK PRACY REGIONALNY; RYNEK PRACY - POLSKA ; BEZROBOCIE - POLSKA ; PRACA - POLSKA; 3. G.2570 Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości : rozwój oraz metody finansowa- nia / Robert Rumiński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CHINY; INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; VENTURE CAPITAL;

2 4. G.570 Artist-Manager : imagination-driven management / Agnieszka Giszterowicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s KIEROWNICTWO; EKONOMIA; ZARZĄDZANIE; SZTUKA; 5. G.2595 Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów / Iwona Biernat // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; 6. G.1914 Blogi parentingowe jako narzędzie marketingu szeptanego / Agnieszka Chwiałkowska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s MARKETING SZEPTANY; BLOGI; 7. G.2582 Capital, resource or people? : contemporary trends in personnel management / Agnieszka Marek // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s KADRY - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - ZAGADNIENIA;

3 8. G.2582 Cechy kultury organizacyjnej warunkujące podejmowanie działań pozabiznesowych / Monika Olszewska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s KULTURA ORGANIZACJI; 9. G.502 Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennej : postulaty de lege ferenda w związku z projektem nowej ustawy o obligacjach / Rafał Woźniak // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s OBLIGACJE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA; 10. F.1035 Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym / Renata Beata Dylkiewicz // Optimum 2014, nr 2, s RYNEK PRACY - TEORIA; RYNEK PRACY - BADANIE; BEZROBOCIE - TEORIA; 11. G.2595 Downsizing kadrowy jako efekt zwiększania elastyczności zatrudnienia / Grzegorz Wojtkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s DOWNSIZING; KADRY - ZWOLNIENIA; NIETYPOWE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY;

4 12. F.1035 Efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku / Joanna Olbryś // Optimum 2014, nr 2(68), s STOPA ZWROTU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA) - BADANIA; 13. G.2582 Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego / Zdzisław Szymański // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s GŁĄBIŃSKI, STANISŁAW ( ).; EKONOMIA - ZAGADNIENIA; POLITYKA SPOŁECZNA; 14. G.2582 Ekonomiczne i społeczne następstwa globalizacji / Bartłomiej Kaczmarek // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s ROZWÓJ GOSPODARCZY A GLOBALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; GLOBALIZACJA A PAŃSTWO; GLOBALIZACJA - SOCJOLOGIA; 15. G.1524 Empiryczna analiza wpływu wybranych czynników na wzrost gospodarczy / Bartosz Totleben // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s

5 WZROST GOSPODARCZY - BADANIE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; WOLNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; 16. G.2582 Etyka zawodowa w rachunkowości / Małgorzata Garstka // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s RACHUNKOWOŚĆ - ETYKA; ZAWÓD - ETYKA; 17. G.1914 Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce / Magdalena Nowak, Grażyna Śmigiel- ska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s RYNEK FMCG; MARKA; 18. G.570 Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu : okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

6 19. G.2582 Fundacje korporacyjne w Polsce / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s FUNDACJE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 20. F.1035 Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce : zasady i zagrożenia / Alicja Gołębiowska // Optimum 2014, nr 2, s FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ (POLSKA); 21. G.2574 The influence of economic crisis on the international position of the euro / Izabela Zawiślińska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; INTEGRACJA WALUTOWA; EURO A KRYZYS FINANSOWY; 22. G.2570 Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE / Ewa Gołębiowska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; OBRÓT GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 23. G.1914 Jak bardzo społeczny jest marketing społeczny. Cz. 1 / Jacek Kamiński // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s MARKETING SPOŁECZNY; MARKETING; 24. G.2570 Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości / Przemysław Banasik // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s SĄDOWNICTWO - POLSKA; WIZERUNEK; KIEROWNICTWO; 25. G.2585 Kapitał zakładowy : ani to Graal, ani święty / Michał Romanowski // Monitor Prawa Handlowego 2014, nr 3, s SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA - KAPITAŁ;

8 26. G.2570 Klastry jako katalizator myśli innowacyjnej i rozwoju gospodarczego / Sylwia Godlewska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s KLASTRY A ROZWÓJ REGIONALNY; KLASTRY - POLSKA ; KLASTRY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; 27. G.2595 Koncepcja kluczowej umiejętności menedżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania / Julian Dąbrowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; PRZYWÓDZTWO; KADRY - ROZWÓJ; 28. G.1524 Konkurencyjność polskiego eksportu usług / Łukasz Matuszczak // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s USŁUGI ; EKSPORT - POLSKA ; 29. G.570 Konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego / Jarosław W. Przybytniowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s

9 UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; KONKURENCYJNOŚĆ; JAKOŚĆ USŁUG; 30. G.570 Kultura organizacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego / Michał Adam Leśniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s KULTURA ORGANIZACJI; ROZWÓJ GOSPODARCZY A MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; 31. G.2574 Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego / Grzegorz Szulczewski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA; ORDOLIBERALIZM; LIBERALIZM; 32. G.1524 Miary związku między cechami w tablicy trójdzielczej / Piotr Sulewski // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s WNIOSKOWANIE; DANE STATYSTYCZNE; STATYSTYKA - ZAGADNIENIA;

10 33. G.1914 Mierzyć sprawność czy zarządzać sprawnością dostawców? / Grażyna Wieteska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; 34. G.2595 Międzynarodowe porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie praktyk szkoleniowych w Polsce / Natalia Kleczewska, Maciej Ławrynowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2 no. 9(270), s KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - KSZTAŁCENIE; 35. G.2462 Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat Cz. I / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 4(376), s KOPERNIK, MIKOŁAJ ( ; ASTRONOM, MATEMATYK); PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA;

11 36. G.2582 Moralność a rynek : propozycja nowej definicji rynku / Robert Rogowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s RYNEK; EKONOMIA; MORALNOŚĆ; ETYKA; 37. G.2595 Motywacyjny aspekt samooceny systemu zarządzania przez pracowników w sektorze publicznym / Ireneusz Rosiek // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s ZARZĄDZANIE PUBLICZNE; MOTYWACJE; KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; 38. G.1914 Nieciągłości w procesie zarządzania szansami sprzedaży w branży motoryzacyjnej / Bartosz Deszczyński, Paweł Mielcarek // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; LEAD MANAGEMENT;

12 39. G.1902 Niedostateczna kapitalizacja : zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Cz. 1, Metoda podstawowa / Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz // Przegląd Podatkowy 2014, nr 12, s ODSETKI; KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - PRAWO - POLSKA; 40. G.1902 Niedostateczna kapitalizacja : zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Cz. 2, Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe / Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz // Przegląd Podatkowy 2015, nr 1, s ODSETKI; KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - PRAWO - POLSKA; 41. G.502 Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych / Szymon Gołębiowski // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s ROZLICZENIA - PRAWO; TERMIN WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (PRAWO); HANDEL - ROZLICZENIA;

13 42. G.502 Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta. Cz.2 / Wojciech J. Kocot, Jędrzej M. Kondek // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 12, s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 43. F.1035 Ocena kapitału ludzkiego sektora mikroprzedsiębiorstw : perspektywa pracodawców / Iwona Kukulak-Dolata // Optimum 2014, nr 2, s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KADRY - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ LUDZKI; LUKA KOMPETENCYJNA; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 44. G.2582 Od Harmela do Ouimeta : przedsiębiorczość etyczna w praktyce / Bronisław Bombała // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s PRAKSEOLOGIA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - TEORIA; ETYKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ETYKA;

14 45. G.570 Personalizm szansą w globalnym świecie / Paweł Siek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s ETYKA ; GLOBALIZACJA ; ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO; 46. G.2574 Personnel management in the building industry / Filip Bušina // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEMYSŁ - ZAGADNIENIA; 47. G.2574 Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce : kierunki działań w latach / Ewa Latoszek, Mateusz Speczik // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s GAZ ZIEMNY - RYNEK; GAZ ZIEMNY - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA ;

15 48. G.2462 Pieniądz na Górnych Łużycach w okresie brakteatowym (ok ). Cz. 2 / Tadeusz Szczurek // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 4(376), s MONETY - HISTORIA - POLSKA; MONETY ŚREDNIOWIECZNE; 49. G.2582 Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych / Andrzej Klimczuk // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s ETYKA; KODEKS ETYKI; 50. G.2582 Pojęcie lichwy w ekonomii islamskiej / Adam Bukowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; LICHWA;

16 51. G.502 Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego / Adam Puchalski // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s AKCJE - WYKUP PRZYMUSOWY; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 52. G.1902 Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Cz. 1, Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania / Błażej Kuźniacki // Przegląd Podatkowy 2015, nr 1, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; 53. G.570 Pośrednik ubezpieczeniowy a wizerunek towarzystwa ubezpieczeń na życie / Kinga Stęplewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE; WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; WIZERUNEK;

17 54. F.1035 Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia w okresie kryzysu / Tomasz Budnikowski // Optimum 2014, nr 2(68), s BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; RYNEK PRACY A KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY; 55. G.2574 Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach jako ważny obszar kształcenia zawodowego w technikach / Alicja Snarska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE; KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - POLSKA ; EDUKACJA A POTRZEBY GOSPODARKI I RYNKU PRACY; SZKOLNICTWO ŚREDNIE; 56. G.2582 Prekarianizm w Polsce : skala zjawiska, skutki i perspektywy / Wojciech Jarecki // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PREKARYZACJA PRACY; RYNEK PRACY - POLSKA ; PŁACE - POLSKA ;

18 57. F.1035 Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw / Błażej Prusak // Optimum 2014, nr 2(68), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; PREMIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE; DYSKONTO; 58. G.1524 Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoagresji wektorowej / Szymon Wójcik // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s INFLACJA - POLSKA; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - POLSKA; INFLACJA - TEORIA; 59. G.2582 Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego / Karolina Dąbrowska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; 60. G.2570 Przedsiębiorczość kobiet : aspekt regionalny / Katarzyna Gerejczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s

19 KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 61. G.2582 Przedsiębiorczość personalistyczna : aspekt dydaktyczny / Bronisław Bombała // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO - KSZTAŁCENIE; KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; DYDAKTYKA; 62. G.2570 Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii / Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - POLSKA ; 63. G.2595 Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami / Tomasz Kopczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO;

20 64. F.1035 Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych / Agnieszka Becla, Stanisław Czaja // Optimum 2014, nr 2, s KAPITAŁ LUDZKI A ROZWÓJ GOSPODARCZY; KAPITAŁ SPOŁECZNY; 65. F.1035 Rola Rządowego Funduszu Emerytalnego na tle problemów rozwoju społecznogospodarczego Norwegii / Julita Fiedorczuk // Optimum 2014, nr 2, s EMERYTURA - NORWEGIA; PAŃSTWO DOBROBYTU; 66. G.1914 Rozdźwięk między teorią a praktyką marketingu B2B / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; MARKETING - ZAGADNIENIA; 67. G.2595 Ruchomy czas pracy : możliwość wykorzystania w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych / Beata Skowron-Mielnik // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s

21 CZAS PRACY; PRZEDSIĘBIORSTWO; 68. G.2574 Rynek pracy i system edukacyjny : zarys problematyki / Alicja Michalska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s EDUKACJA A POTRZEBY GOSPODARKI I RYNKU PRACY; MŁODZIEŻ - BEZROBOCIE; RYNEK PRACY - POLSKA ; 69. F.1035 Rynek usług opiekuńczych : perspektywy rozwoju w kontekście starzenia się populacji / Zofia Szweda-Lewandowska // Optimum 2014, nr 2(68), s STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; RYNEK PRACY A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; OSOBY STARSZE - OPIEKA I POMOC; 70. G.2574 Selected implications of shale gas extraction in Europe / Ewa Abramiuk-Lété // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s GAZ ZIEMNY - RYNEK; CENY;

22 71. F.1035 Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań studentów / Marek Kunasz // Optimum 2014, nr 2(68), s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ; SAMOZATRUDNIENIE - POLSKA ; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ; 72. G.2582 Status rodziny w kontekście rynku medialnego : przyczynek do dyskusji o etyce mediów / Michał A. Michalski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s RODZINA - SOCJOLOGIA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT ETYCZNY; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT SPOŁECZNY; 73. G.570 Technologia "chmur obliczeniowych" stymulatorem nowych modeli biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s PRZETWARZANIE W CHMURZE; MODELE BIZNESU; INNOWACJE;

23 74. G.2582 Tony ego Blaira koncepcja socjalizmu etycznego / Adam Płachciak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s SOCJALIZM - WIELKA BRYTANIA; SOCJALDEMOKRACJA - EUROPA; 75. G.2582 Transformacja wartości a postawy przedsiębiorcze Polaków / Ewa Gruszewska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 76. G.2574 Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym / Mirosław Henryk Kowalski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 2(19), s NIEPEŁNOSPRAWNI - POLSKA; SZKOLNICTWO - POLSKA; 77. F.1035 Uwarunkowania rozwoju innowacji na Ukrainie / Adam Oleksiuk // Optimum 2014, nr 2(68), s

24 UKRAINA - GOSPODARKA; INNOWACJE; SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKONOMICZNA; 78. G.2570 The value-based paradigm and economization of company strategy and business models / Adam Jabłoński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s MODELE BIZNESU; BIZNES - STRATEGIE; 79. G.2570 Walut światy równoległe / Grzegorz Sobiecki // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PIENIĄDZ ALTERNATYWNY; BITCOIN; WALUTA; 80. G.2582 Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne / Danuta Walczak- Duraj // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s WOLNOŚĆ GOSPODARCZA; DOBRO WSPÓLNE;

25 81. G.2570 Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów / Dominik Zimon, Łucja Gawron- Zimon, Karolina Szczygieł // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s JAKOŚĆ PRODUKTÓW; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA; 82. G.1914 Wpływ organicznej kultury organizacyjnej na wyniki przedsiębiorstwa na rynku wschodzącym / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s KULTURA ORGANIZACJI; PRZEDSIĘBIORSTWO; EMERGING MARKETS; 83. G.2595 Wsparcie matek na polskim rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka z perspektywy samorządu lokalnego / Paweł Wullert // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KOBIETY - PRACA; RODZINA - POLITYKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY;

26 84. G.2595 Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa / Hubert Witczak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO; 85. F.1035 Wybrane problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Niedzielski // Optimum 2014, nr 2(68), s NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA; RYNEK PRACY; 86. G.2595 Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy / Monika Kampioni-Zawadka // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; KADRY - REKRUTACJA; 87. G.2582 Wyzysk w perspektywie sprawiedliwości / Andrzej Stoiński // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s

27 ETYKA; SPRAWIEDLIWOŚĆ; PRACA - ETYKA; 88. G.570 Zaawansowanie technologiczne a aktywność innowacyjna krajowego systemu przemysłowego w Polsce / Arkadiusz Świadek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s INNOWACJE; PRZEMYSŁ - POLSKA ; TECHNOLOGIE; 89. G.1524 Zależność między miejscem zamieszkania na wsi i w mieście a głównym źródłem utrzymania ludności / Anna Turczak, Patrycja Zwiech // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s PRACA - EKONOMIKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIA - POLSKA; 90. G.2585 Zasady i tryb przeniesienia i zaspokojenia wierzytelności upadłościowej (dawniej i obecnie) / Stanisław Gurgul // Monitor Prawa Handlowego 2014, nr 3, s UPADŁOŚĆ; WIERZYTELNOŚĆ;

28 91. G.2544 Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach / Rafał Poździk // Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 12, s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 92. G.2582 Zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w perspektywie etycznej / Katarzyna Kalinowska, Marcin Kalinowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; RACHUNKOWOŚĆ - ETYKA; ZAWÓD - ETYKA; 93. F.44 Zmierzch zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych / Stanisław Sołtysiński // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 1, s RÓWNOŚĆ (PRAWO); INSTRUMENTY POCHODNE; NETTING; BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY; UPADŁOŚĆ - PRAWO;

29 94. G.2595 Znaczenie innowacyjności w hierarchii osobistych wartości menedżerów oraz w procesie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KIEROWNICTWO; KADRY - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE - ZARZĄDZANIE;

30 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 95. G wspaniałych na 2015 rok / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); SPÓŁKA PUBLICZNA; 96. H przyczyn, dlaczego Polska nie goni już Zachodu / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s POLSKA - GOSPODARKA; 97. G.2569 Akcje na sprzedaż / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 97. AKCJE;

31 98. H.35 Alternatywa dla plastiku / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; 99. G.2583 Analityka źródłem innowacji / Alicja Wiecka // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s. 41. ANALIZA DANYCH; 100. G.638 Banki pomogą frankowiczom // Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 101. G.2569 Bez dostępu do sieci nie da się dzisiaj rozwijać biznesu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET A GOSPODARKA; BANKOWOŚĆ INTERNETOWA;

32 102. H.35 Biedna Rosja / Wojciech Surmacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s RUBEL; ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; 103. G.2583 Biedni mieszają szyki eksporterom / Peter Coy, Matthew Philips, Rich Miller // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s GOSPODARSTWO DOMOWE - STANY ZJEDNOCZONE; RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; 104. G.1185 Biura, które aktywizują pracowników / Ben Waber, Jennifer Magnolfi, Greg Lindsay // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI; PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; 105. G.1185 Biura open space czy efektywność? / Magda Szubert // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R

33 PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 106. G.2583 Biznes nie chce byłych ministrów / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, nr POLITYCY; BIZNES I POLITYKA; 107. G.2583 Brokerskie ofiary franka / David Evans // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s. 47. RYNEK WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 108. G.1185 Budowanie silnego zespołu metodą pracy na próbę / Matt Mullenweg // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s KADRY - REKRUTACJA;

34 109. G.2583 Chcieliśmy rzecznika : będzie specgrupa / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW; BANKI A KLIENCI; 110. G.1185 Cicha rewolucja w radzie nadzorczej / Richard D. Parsons, Marc A. Feigen // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - STANY ZJEDNOCZONE; 111. G.638 Co nowego w konwojowaniu? / Jerzy Majka // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ; OCHRONA OSÓB I MIENIA - POLSKA ; KONWÓJ BANKOWY; 112. G.2569 Co trzecia firma sprawdza klientów w rejestrze dłużników // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s. 5.

35 WIERZYTELNOŚĆ; BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ; 113. G.27 Crowdfunding a podatki : dokapitalizowanie pomysłu często bez podatku / Justyna Zając- Wysocka // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s. 81. CROWDFUNDING; PODATEK; 114. G.1185 Cyfrowe i fizyczne elementy układanki / Darrell K. Rigby // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s ,102, PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 115. G.2569 Czas płacenia podatków // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 13. PODATEK - ROZLICZENIE - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

36 116. G.2569 Czego uczą nas ekonomiczni nobliści / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 11, s NAGRODY NOBLA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; 117. G.2583 Dobra deflacja za oceanem / Peter Coy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s DEFLACJA (EKONOMIA) - STANY ZJEDNOCZONE; 118. G.638 Dobre prognozy ogranicza wzrost kosztów / Paweł Minkina // Bank 2015, nr 2, s PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; KREDYT BANKOWY - POLSKA ; 119. G.638 Dobry bank według seniora / Sławomir Wojnicz // Bank 2015, nr 2, s BANKI A KLIENCI - BADANIA - POLSKA; OSOBY W WIEKU ŚREDNIM;

37 120. G.512 Dochody odsetkowe eurobanków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 10, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - NIEMCY; BANKI SPÓŁDZIELCZE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA - GOSPODARKA; 121. G.638 Dodatkowa emerytura dla każdego : ze Stefanem Kawalcem / rozm. Stanisław Brzeg- Wieluński // Bank 2015, nr 2, s EMERYTURA - SYSTEM; EMERYTURA - POLSKA ; 122. G.2583 Dojrzałość ma swoja cenę / Przemysław Tychmanowicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI; 123. G.1185 Dokąd zmierza gospodarka oparta na talentach / Roger L. Martin // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s ,

38 UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO - PŁACE; KADRY; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 124. G.2528 Dyskryminacja ze względu na otyłość // Monitor Prawa Pracy 2015, vol. 12, nr 2, s DYSKRYMINACJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; DYSKRYMINACJA; 125. G.504 Dywidenda dla amerykańskiego funduszu inwestycyjnego : wyrok WSA w Warszawie z r., III SA/Wa 1457/14 // Monitor Podatkowy 2015, vol. 22, nr 2, s DYWIDENDY; FUNDUSZ INWESTYCYJNY; 126. H.35 Dziurawa żelazna kurtyna / Marcin Herman // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s HISTORIA GOSPODARCZA ; PRZEMYT;

39 127. G.2569 E-handel ma się coraz lepiej / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; HANDEL MOBILNY; 128. G.1185 Efektywne wykorzystywanie każdego metra powierzchni / Bogusz Parzyszek // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 129. G.1185 Ekologia w budynkach biurowych // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R EKOLOGIA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; 130. G.638 Eliminowanie gotówki / Bogdan Szadkowski // Bank 2015, nr 2, s KARTY PŁATNICZE - POLSKA; INTERCHANGE FEE;

40 131. G.27 Etyka stanowienia przepisów prawa podatkowego / Witold Modzelewski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s. 34. PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 132. G.27 Etyka w prawie podatkowym : współczesne problemy / Elżbieta Chojna-Duch // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 133. G.27 Etyka w procesie stanowienia prawa finansowego / Cezary Kosikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s FINANSE - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 134. G.2583 Europa a słabe euro / Simon Kennedy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

41 EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI; EURO-STREFA; 135. G.2569 Ewolucja, która prowadzi do rewolucji w biznesie : Łukasz Bromirski / rozm. Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET - STOSOWANIE; INTERNET A GOSPODARKA; 136. G.128 Ewolucja raportowania / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s. 29. SPRAWOZDANIA; SPÓŁKA - RAPORTY; 137. G.504 Faktoring i faktoring odwrotny : opodatkowanie podatkiem od towarów i usług / Robert Jurkiewicz // Monitor Podatkowy 2015, vol. 22, nr 2, s FACTORING; FACTORING - PODATEK - POLSKA;

42 138. G.27 Finanse publiczne i bank centralny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Dembiński // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE - ORZECZNICTWO; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA ; NARODOWY BANK POLSKI; 139. G.638 Frank straszy kredytobiorców / Krzysztof Górecki //Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 140. G.2569 Giganci ze stali // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 10. TESTY SKRAJNYCH WARUNKÓW; BANKI - POLSKA; 141. G.2583 Głosowanie tanie niesłychanie / Eliza Olczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

43 WYBORY - FINANSOWANIE; WYBORY - POLSKA; 142. G.2569 Gospodarka jest ponadpartyjna : Piotr Surmacki / rozm. Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s BIZNESMENI - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; GOSPODARKA - POLITYKA; 143. G.512 Gwarancje dla depozytów szyte na miarę / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - NIEMCY; 144. G.2491 Hipoteka przymusowa : wybrane zagadnienia / Katarzyna Siwiec // Nieruchomości 2015, nr 2, s HIPOTEKA - POLSKA; EGZEKUCJA (PRAWO);

44 145. G.2583 Ile waży prezes / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s KIEROWNICTWO - PŁACE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 146. G.2583 Instagram dorasta / Piotr Mazurkiewicz, Lisa Marsh // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA; INTERNET - STOSOWANIE; 147. G.2569 Inwestor ze zrzutki / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 11, s CROWDFUNDING; 148. G.27 IV ustawa deregulacyjna : zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie podatków. Cz. 2, Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy / Piotr Zyśk // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s

45 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PODATEK - POLSKA; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 149. G.1185 Jacy liderzy gwarantują sukces fuzji i przejęć / J. Keith Dunbar // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 15. PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; FUZJE; PRZEJĘCIA; 150. G.128 Jak oszczędzać, kiedy lokaty już się nie opłacają / Damian Słomski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - POLSKA; 151. G.1185 Jak pogodzić "ja" i "my" / Christine Congdon, Donna Flynn, Melanie Redman // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ;

46 152. H.35 Jak przeciąć czerwoną taśmę? / Dawid Gawinkowski // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s PODATEK - POLITYKA - POLSKA ; 153. G.638 Jak wynająć menedżera z pasją / Marcin Szypszak // Bank 2015, nr 2, s INTERIM MANAGEMENT; 154. G.638 Jak żyć z niskim interchange? / Krzysztof Maciążek // Bank 2015, nr 2, s INTERCHANGE FEE; 155. G.512 Jana Kowalskiego portret finansowy // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s FINANSE - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW; OSZCZĘDZANIE - POLSKA;

47 156. G.1185 Kiedy prowokacja wywołuje rozgłos / Jonah Berger, Zoey Chen // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 18. REKLAMA - ZAGADNIENIA; KLIENCI - BADANIE; 157. G.2569 Klient będzie miał więcej praw w e-sklepie / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s KONSUMENCI ELEKTRONICZNI; HANDEL ELEKTRONICZNY; 158. H.35 Kod do świata biznesu / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; 159. H.35 Komiks, głupcze! / Arkady Saulski // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s KOMIKSY; INWESTYCJE ALTERNATYWNE;

48 160. G.638 Kompleksowa obsługa obrotu gotówkowego w Centrum Usług Koncesjonowanych Poczty Polskiej S.A // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"; 161. G.27 Kredyt kupiecki a podatek od towarów i usług (VAT) / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s KREDYT HANDLOWY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG; 162. G.2569 Kryzysy determinują rozwój : Jacek Santorski / Rafał Skórski // Businessman.pl 2014, nr 11, s PRZEDSIĘBIORSTWO; STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE; 163. G.27 Leasing operacyjny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Cz. 2 / Marek Zagórski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s. 7-8.

49 LEASING OPERACYJNY; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 164. G.1185 Liczby w głowie Jeffa Bezosa / Daniel McGinn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , AMAZON.COM; 165. G.638 M-płatności skracają czas zakupów // Bank 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; HANDEL ELEKTRONICZNY; 166. G.2583 Małe jest piękne / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s SPÓŁKA PUBLICZNA; KAPITAŁ - INWESTYCJE - ZYSK;

50 167. G.2583 Manipulacje wydoiły brytyjskich rolników / Gavin Finch, Julia Verlaine // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s. 49. SPEKULACJA; WALUTA; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 168. G.1185 Marketing dużych prędkości / Drayton Bird // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s MARKETING BEZPOŚREDNI; MARKETING W INTERNECIE; 169. F.563 Miarkowanie opłaty egzekucyjnej / Łukasz Zamojski // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 11-12, s EGZEKUCJA (PRAWO) - OPŁATY - POLSKA; 170. G.27 Między legalizacją bezprawia a delegalizacją rzetelności : w poszukiwaniu aksjologii prawa finansów publicznych / Michał Bitner // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s

51 FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; WARTOŚĆ (FILOZOFIA); 171. G.512 Mnożnik kredytów made in Europe // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 12, s FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PORĘCZENIE KREDYTOWE; 172. G.2569 Mobilność wkracza w świat biznesu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET; INTERNET - STOSOWANIE; 173. G.2569 Na podbój Niemiec! / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE;

52 174. G.128 Na styku dwóch światów : wycena spółki a jej transparentność w obszarach pozafinansowych / Piotr Kaźmierkiewicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 175. G.2569 Nadchodzi czas maszyn / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET - STOSOWANIE; 176. G.1185 Najskuteczniejsi prezesi świata / Adi Ignatius // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PRZYWÓDZTWO; 177. G.1185 Narodziny nowoczesnego kredytu handlowego // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s

53 KREDYT HANDLOWY; 178. G.128 Naruszenie obowiązków informacyjnych a odpowiedzialność administracyjna? / Daniel Kaczorowski, Paweł Wajda // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA - PRAWO - POLSKA; 179. G.638 Nie jesteśmy skazani na 4F / Jerzy Cichowicz // Bank 2015, nr 2, s CROWDSOURCING; 180. G.638 Nie tylko obsługa transakcyjna : z Marcinem Szostakiem / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 2, s POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; FRANCHISING - POLSKA; KLIENCI BANKÓW - OBSŁUGA;

54 181. G.2569 Nie zamykaj drzwi! / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s PODATEK - KONTROLA; 182. G.2583 Niewypłacalność Wenezueli / Nathan Crooks, współpraca Andrew Rosati // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s WENEZUELA - GOSPODARKA; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE; 183. G.1185 Niska ocena kompetencji rad nadzorczych / Dorota Snarska-Kuman // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s NADZÓR KORPORACYJNY; KULTURA ORGANIZACJI; 184. G.2138 Noble Bank, mwealth i FWR liderami rynku / Paweł Zielewski // Forbes 2015, nr 1, s PRIVATE BANKING - POLSKA;

55 185. G.128 Nowe obowiązki sprawozdawcze : wysiłek, który może się opłacić / Robert Sroka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s SPRAWOZDANIA; INFORMACJA; 186. G.27 Nowe zasady rozliczania moneybacku w podatku dochodowym od osób fizycznych / Radosław Żuchowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s CASH BACK; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 187. G.1185 Nowoczesne biuro : standardy i dobre praktyki / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; EKOLOGIA; 188. G.638 Nowy kształt prawa bankowego / Beata Paxford // Bank 2015, nr 2,

56 CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION; 189. F.563 O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu. Cz. 2 / Krzysztof Gołębiowski // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 11-12, s KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 190. G.638 O krok przed cyberatakiem / Karol Materna // Bank 2015, nr 2, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE - ZAPOBIEGANIE; 191. G.128 O przyszłość należy się zatroszczyć : z Mirosławem Szczepańskim / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - POLSKA; RYNEK FINANSOWY - POLSKA;

57 192. G.1185 Oczekiwanie na ból jest gorsze niż jego odczuwanie : Giles Story / Scott Berinato // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PSYCHOLOGIA; 193. G.2583 Odkrywanie bitcoina na nowo / Carter Dougherty // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s BITCOIN; INWESTYCJE ALTERNATYWNE; 194. G.512 Odwrócona hipoteka kroplówka dla seniora // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 11, s ODWRÓCONA HIPOTEKA;

58 195. G.2569 Ofensywa "cichego sprzedawcy" / Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s OPAKOWANIA; PRODUKTY; 196. G.638 Optymalizacja cyklu obsługi środków pieniężnych / Bohdan Szafrański // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ; 197. H.35 Osobodane : hurt, detal, dyskretnie / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; 198. G.2583 Oswajam się z nową rolą : z Januszem Lewandowskim / rozm. Cezary Szymanek i Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

59 GOSPODARKA - POLITYKA; POLSKA - GOSPODARKA; 199. G.128 Oszustwa podatkowe lub finansowe podczas M&A : jak ograniczyć ryzyko / Michał Karwacki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE; FUZJE; PRZEJĘCIA; 200. G.1185 Otwartość dyrektorów finansowych wpływa na biznes / Izabela Jagosz-Kuchta // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s DYREKTORZY FINANSOWI; KIEROWNICTWO; 201. G.638 Perspektywy dla rynku kapitałowego // Bank 2015, nr 2, s RYNEK FINANSOWY - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA);

60 202. H.35 Płynna sprawa / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s BIOPALIWA; BIOPALIWA - POLSKA; 203. G.128 Po ile ten kredyt? : sprawdzam Eurobank i cenę / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s BANKI - REKLAMA; KREDYT BANKOWY; 204. G.2569 Po pieniądze do zarządu / Michał Opala // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s. 77. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRAWO - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA - POLSKA; 205. G.638 Po pomoc do cinkciarza / Adam Żółw // Bank 2015, nr 2, s. 48. FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; WALUTA;

61 206. G.512 Polisolokaty do skubania // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s LOKATY INWESTYCYJNE - POLSKA; LOKATY UBEZPIECZENIOWE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 207. G.2569 Polskie firmy 2015 : eksport, praca i wzrost przychodów // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; EKSPORT; 208. G.2569 Polskim firmom brakuje efektu skali : Ryszard Florek / Rafał Skórki // Businessman.pl 2014, nr 11, s POLITYKA I GOSPODARKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; 209. G.512 Portfele zrzeszeń płynność pod nadzorem // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s

62 BANKI SPÓŁDZIELCZE - FINANSE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; 210. G.1185 Potraktuj krytykę jako formę coachingu / Sheila Heen, Douglas Stone // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , SPRZĘŻENIE ZWROTNE (PSYCHOLOGIA); 211. G.2569 Pracownicy zewnętrzni w firmie / Dariusz Styczek // Businessman.pl 2014, nr 11, s ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE; 212. G.638 Prawo, nadzór czy samoregulacja? / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 2, s RYNEK FINANSOWY - PRAWO; RYNEK FINANSOWY - POLSKA; NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - POLSKA;

63 213. H.35 Prawo (nie) dla każdego / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s POMOC PRAWNA - POLSKA; 214. G.1185 Prezesi wierzą we wzrost / [Krzysztof Obłój et al.] // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s LIDERZY - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; 215. G.2528 Przejście zakładu pracy a sukcesja uniwersalna w świetle przepisów o pracowniczych programach emerytalnych / Przemysław Mazur // Monitor Prawa Pracy 2015, vol. 12, nr 2, s PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE - POLSKA; 216. H.35 Przełamywanie zaklętego kręgu : Bogusław Grabowski / Błażej Torański // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s

64 ŁÓDŹ (POLSKA ; REGION); ŁÓDŹ (POLSKA) - SYTUACJA GOSPODARCZA; 217. G.1185 Pułapka transparentności / Ethan Bernstein // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , PRZEJRZYSTOŚĆ; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRACA - ORGANIZACJA; 218. G.2569 Remedium na długie terminy płatności / Urszula Światłowska // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s FACTORING - OPŁACALNOŚĆ; FACTORING - POLSKA ; FACTORING; 219. G.27 Restrukturyzacja kapitałowa podmiotów z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych : wkłady aportowe do spółek prawa handlowego : Nowa definicja pochodnych instrumentów finansowych oraz nowe zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu transakcji na derywatach od dnia 1 stycznia 2015 r. Część 1 / Andrzej Dmowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, S INSTRUMENTY POCHODNE; SPÓŁKA HANDLOWA;

65 220. G.2583 Reżyserowanie tragedii / Jędrzej Bielecki // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s KRYZYS GOSPODARCZY - GRECJA - 21 W.; GRECJA - POLITYKA I RZĄDY; 221. G.2491 Rok 2014 : dobry czas dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych // Nieruchomości 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; 222. G.1185 Rynek nieruchomości biurowych 2015 / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA;

66 223. G.638 Rynek pracy tworzy nowe zapotrzebowania na kwalifikacje : z Andrzejem Lechem / rozm. Przemysław Barbich i Jan Osiecki // Bank 2015, nr 2, s KWALIFIKACJE ZAWODOWE; BANKI - KADRY; EDUKACJA EKONOMICZNA; 224. G.2583 Rzecznik klientów banków potrzebny od zaraz / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s BANKI A KLIENCI; 225. G.638 Skok na bankomat / Jerzy Maksymowicz // Bank 2015, nr 2, s BANKOMATY - POLSKA; PIENIĄDZ; 226. G.2569 Skok w dół // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 4. POLSKA - GOSPODARKA ; GOSPODARKA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; BIZNES - REGULACJE - BADANIE I OCENA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

67 227. G.27 Skutki podatkowe zawarcia umowy leasingu finansowego / Aleksandra Bekierz-Babińska // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s LEASING FINANSOWY; PODATEK - ZAGADNIENIA - POLSKA; 228. G.512 Social-Banking. Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura / Marcin Stroński // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY; FINANSE - ASPEKT ETYCZNY; 229. G.128 Sprawdź partnera przed podpisaniem umowy / Bogusław Skowron // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s UMOWY; INFORMACJA; WYWIAD GOSPODARCZY; 230. G.638 Sprawiedliwość po czyjej stronie? / Feliks Zedler // Bank 2015, nr 2, s

68 UPADŁOŚĆ - PRAWO - POLSKA; UPADŁOŚĆ - POLSKA; 231. G.638 Stabilność szwajcarskiego franka / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 2, s FRANK SZWAJCARSKI; PIENIĄDZ - POLITYKA - SZWAJCARIA; EURO A WALUTY NARODOWE; 232. G.2583 Strategicznie w innowacjach / Iwona Sroka // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (POLSKA); INNOWACJE; 234. G.638 Suwerenność monetarna Szwajcarii / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 2, s FRANK SZWAJCARSKI; PIENIĄDZ - POLITYKA - SZWAJCARIA; SUWERENNOŚĆ;

69 235. G.638 System wymiany informacji kredytowej coraz bardziej szczelny / Konrad Machowski // Bank 2015, nr 2, s INFORMACJA KREDYTOWA - SYSTEM; BAZY DANYCH; 236. G.2569 Szata nie zdobi : szata... sprzedaje / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; 237. G.2583 Tłumy znów chcą zarabiać / Dorota Kaczyńska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s CROWDFUNDING; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; 238. G.1185 Transformacja środowiska pracy / Marta Domaradzka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. R

70 PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 239. G.2569 Tymczasowi dają przewagę : Anna Wicha / rozm. Dariusz Chełstowski // Businessman.pl 2014, nr 11, s ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE; KADRY; 240. H.35 Uciekające fortuny / Ewa Cieślik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s GRY HAZARDOWE; 241. G.2569 Ulokowani są wygrani // Businessman.pl 2014, nr 11, s PRODUCT PLACEMENT;

71 242. G.2491 Umowy pośrednictwa w świetle ustawy o prawach konsumenta / Wojciech Karpiński // Nieruchomości 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT - POŚREDNICTWO; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; 243. H.35 Walczę o przyszłość gospodarki : Ryszard Florek / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; 244. G.2583 Węgiel w odstawkę / Barbara Oksińska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s. 33. ENERGIA ODNAWIALNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA KLIMATYCZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

72 245. G.2583 Węgry power : Viktor Orbán : "nowy" człowiek Europy / Stephan Faris // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s WĘGRY - POLITYKA I RZĄDY ; 246. G.2569 Wi-fi ożywia reklamę / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 67. REKLAMA W INTERNECIE; 247. G.1185 Wiele racji, jedna historia / Steve Girsky // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 28. KOMUNIKACJA W BIZNESIE; 248. G.1185 Wielokanałowe dotarcie do klienta / Krzysztof Murzyn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; SPRZEDAŻ;

73 249. G.2569 Wirtualna siła : Michał Brański / rozm. Michał Kobosko // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET A GOSPODARKA; INTERNET - POLSKA; PORTALE INTERNETOWE - POLSKA; 250. G.2569 Wojny naftowe / Mariusz Janik // Businessman.pl 2014, nr 11, s ROPA NAFTOWA - CENY; 251. G.2574 Wojny walutowe / Przemysław Jelonek // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno- Społecznego 2014, nr 3(19), s PIENIĄDZ - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY; 252. G.638 Wojny walutowe A.D / Marek Rogalski // Bank 2015, nr 2, s. 79.

74 PIENIĄDZ - POLITYKA; 253. H.35 Wpuszczeni w kredyt / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - POLSKA; 254. G.27 Wystawianie fałszywych i nierzetelnych faktur oraz posługiwanie się nimi w rozliczeniach podatku VAT : problem prawa karnego czy karnego skarbowego? Cz. III / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s FAKTURY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 255. G.638 Wywiad gospodarczy powalczy o dane / Kamil Majewski / Bank 2015, nr 2, s WYWIAD GOSPODARCZY; INFORMACJA - OCHRONA;

75 256. G.638 Z dużej chmury mały deszcz? / Jan Ziomek // Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 257. G.638 Z kieszeni do kieszeni / Marcin Złoch // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ - OBIEG; PIENIĄDZ - FAŁSZERSTWA - POLSKA; 258. G.2569 Z naszego kraju do raju : Magdalena Czech / rozm. Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s RAJE PODATKOWE - PRZECIWDZIAŁANIE; RAJE PODATKOWE; 259. H.35 Zapora przeciw oszustom / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s RYZYKO KREDYTOWE; BANKI A KLIENCI; BEZPIECZEŃSTWO;

76 260. G.2491 Zastosowanie beaconów w strategii marketingowej centrum handlowego : przykłady ze świata / Łukasz Maciak // Nieruchomości 2015, nr 2, s STRATEGIE; CENTRUM HANDLOWE; 261. G.638 Zielone światło dla nowoczesnej technologii / Sławomir Dolecki // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ - OBIEG; BANKOMATY - POLSKA; 262. G.512 Zmiany podatkowe w biznesie bankowym / Mariusz Zygierewicz // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 11, s BANKI - PODATEK - POLSKA;

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek Wstęp CZĘŚĆ I PROBLEMY EKONOMICZNO-ZARZĄDCZE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Ekonomiczne konsekwencje rytuałów przejścia - Monika Maria Majewska 1.1. Rytuały przejścia 1.1.2. Rytuał, obrzęd, zwyczaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 RED. JAN SOLARZ, STANISŁAW FLEJTERSKI I. ROZWÓJ SYSTEMÓW BANKOWYCH PAŃSTW G-20 (JAN KRZYSZTOF SOLARZ) Wstęp 1.1. Kaskada rozwoju systemu bankowego 1.1.1. Bankowość klasztorna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski. UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo