Artykuły naukowe 1. G Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21."

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. G.2582 Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s WARTOŚĆ (FILOZOFIA); DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; EKONOMIA - BADANIA; 2. F.1035 Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego / Tomasz Buchwald, Michał Ginter // Optimum 2014, nr 2(68), s RYNEK PRACY REGIONALNY; RYNEK PRACY - POLSKA ; BEZROBOCIE - POLSKA ; PRACA - POLSKA; 3. G.2570 Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości : rozwój oraz metody finansowa- nia / Robert Rumiński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CHINY; INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; VENTURE CAPITAL;

2 4. G.570 Artist-Manager : imagination-driven management / Agnieszka Giszterowicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s KIEROWNICTWO; EKONOMIA; ZARZĄDZANIE; SZTUKA; 5. G.2595 Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów / Iwona Biernat // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; 6. G.1914 Blogi parentingowe jako narzędzie marketingu szeptanego / Agnieszka Chwiałkowska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s MARKETING SZEPTANY; BLOGI; 7. G.2582 Capital, resource or people? : contemporary trends in personnel management / Agnieszka Marek // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s KADRY - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - ZAGADNIENIA;

3 8. G.2582 Cechy kultury organizacyjnej warunkujące podejmowanie działań pozabiznesowych / Monika Olszewska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s KULTURA ORGANIZACJI; 9. G.502 Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennej : postulaty de lege ferenda w związku z projektem nowej ustawy o obligacjach / Rafał Woźniak // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s OBLIGACJE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA; 10. F.1035 Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym / Renata Beata Dylkiewicz // Optimum 2014, nr 2, s RYNEK PRACY - TEORIA; RYNEK PRACY - BADANIE; BEZROBOCIE - TEORIA; 11. G.2595 Downsizing kadrowy jako efekt zwiększania elastyczności zatrudnienia / Grzegorz Wojtkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s DOWNSIZING; KADRY - ZWOLNIENIA; NIETYPOWE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY;

4 12. F.1035 Efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku / Joanna Olbryś // Optimum 2014, nr 2(68), s STOPA ZWROTU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA) - BADANIA; 13. G.2582 Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego / Zdzisław Szymański // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s GŁĄBIŃSKI, STANISŁAW ( ).; EKONOMIA - ZAGADNIENIA; POLITYKA SPOŁECZNA; 14. G.2582 Ekonomiczne i społeczne następstwa globalizacji / Bartłomiej Kaczmarek // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s ROZWÓJ GOSPODARCZY A GLOBALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; GLOBALIZACJA A PAŃSTWO; GLOBALIZACJA - SOCJOLOGIA; 15. G.1524 Empiryczna analiza wpływu wybranych czynników na wzrost gospodarczy / Bartosz Totleben // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s

5 WZROST GOSPODARCZY - BADANIE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; WOLNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; 16. G.2582 Etyka zawodowa w rachunkowości / Małgorzata Garstka // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s RACHUNKOWOŚĆ - ETYKA; ZAWÓD - ETYKA; 17. G.1914 Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce / Magdalena Nowak, Grażyna Śmigiel- ska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s RYNEK FMCG; MARKA; 18. G.570 Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu : okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

6 19. G.2582 Fundacje korporacyjne w Polsce / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s FUNDACJE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 20. F.1035 Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce : zasady i zagrożenia / Alicja Gołębiowska // Optimum 2014, nr 2, s FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ (POLSKA); 21. G.2574 The influence of economic crisis on the international position of the euro / Izabela Zawiślińska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; INTEGRACJA WALUTOWA; EURO A KRYZYS FINANSOWY; 22. G.2570 Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE / Ewa Gołębiowska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; OBRÓT GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 23. G.1914 Jak bardzo społeczny jest marketing społeczny. Cz. 1 / Jacek Kamiński // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s MARKETING SPOŁECZNY; MARKETING; 24. G.2570 Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości / Przemysław Banasik // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s SĄDOWNICTWO - POLSKA; WIZERUNEK; KIEROWNICTWO; 25. G.2585 Kapitał zakładowy : ani to Graal, ani święty / Michał Romanowski // Monitor Prawa Handlowego 2014, nr 3, s SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA - KAPITAŁ;

8 26. G.2570 Klastry jako katalizator myśli innowacyjnej i rozwoju gospodarczego / Sylwia Godlewska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s KLASTRY A ROZWÓJ REGIONALNY; KLASTRY - POLSKA ; KLASTRY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; 27. G.2595 Koncepcja kluczowej umiejętności menedżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania / Julian Dąbrowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; PRZYWÓDZTWO; KADRY - ROZWÓJ; 28. G.1524 Konkurencyjność polskiego eksportu usług / Łukasz Matuszczak // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s USŁUGI ; EKSPORT - POLSKA ; 29. G.570 Konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego / Jarosław W. Przybytniowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s

9 UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; KONKURENCYJNOŚĆ; JAKOŚĆ USŁUG; 30. G.570 Kultura organizacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego / Michał Adam Leśniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s KULTURA ORGANIZACJI; ROZWÓJ GOSPODARCZY A MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; 31. G.2574 Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego / Grzegorz Szulczewski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA; ORDOLIBERALIZM; LIBERALIZM; 32. G.1524 Miary związku między cechami w tablicy trójdzielczej / Piotr Sulewski // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s WNIOSKOWANIE; DANE STATYSTYCZNE; STATYSTYKA - ZAGADNIENIA;

10 33. G.1914 Mierzyć sprawność czy zarządzać sprawnością dostawców? / Grażyna Wieteska // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; 34. G.2595 Międzynarodowe porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie praktyk szkoleniowych w Polsce / Natalia Kleczewska, Maciej Ławrynowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2 no. 9(270), s KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - KSZTAŁCENIE; 35. G.2462 Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat Cz. I / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 4(376), s KOPERNIK, MIKOŁAJ ( ; ASTRONOM, MATEMATYK); PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA;

11 36. G.2582 Moralność a rynek : propozycja nowej definicji rynku / Robert Rogowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s RYNEK; EKONOMIA; MORALNOŚĆ; ETYKA; 37. G.2595 Motywacyjny aspekt samooceny systemu zarządzania przez pracowników w sektorze publicznym / Ireneusz Rosiek // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s ZARZĄDZANIE PUBLICZNE; MOTYWACJE; KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; 38. G.1914 Nieciągłości w procesie zarządzania szansami sprzedaży w branży motoryzacyjnej / Bartosz Deszczyński, Paweł Mielcarek // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; LEAD MANAGEMENT;

12 39. G.1902 Niedostateczna kapitalizacja : zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Cz. 1, Metoda podstawowa / Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz // Przegląd Podatkowy 2014, nr 12, s ODSETKI; KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - PRAWO - POLSKA; 40. G.1902 Niedostateczna kapitalizacja : zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Cz. 2, Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe / Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz // Przegląd Podatkowy 2015, nr 1, s ODSETKI; KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - PRAWO - POLSKA; 41. G.502 Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych / Szymon Gołębiowski // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s ROZLICZENIA - PRAWO; TERMIN WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (PRAWO); HANDEL - ROZLICZENIA;

13 42. G.502 Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta. Cz.2 / Wojciech J. Kocot, Jędrzej M. Kondek // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 12, s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 43. F.1035 Ocena kapitału ludzkiego sektora mikroprzedsiębiorstw : perspektywa pracodawców / Iwona Kukulak-Dolata // Optimum 2014, nr 2, s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KADRY - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ LUDZKI; LUKA KOMPETENCYJNA; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 44. G.2582 Od Harmela do Ouimeta : przedsiębiorczość etyczna w praktyce / Bronisław Bombała // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s PRAKSEOLOGIA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - TEORIA; ETYKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ETYKA;

14 45. G.570 Personalizm szansą w globalnym świecie / Paweł Siek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s ETYKA ; GLOBALIZACJA ; ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO; 46. G.2574 Personnel management in the building industry / Filip Bušina // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEMYSŁ - ZAGADNIENIA; 47. G.2574 Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce : kierunki działań w latach / Ewa Latoszek, Mateusz Speczik // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s GAZ ZIEMNY - RYNEK; GAZ ZIEMNY - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA ;

15 48. G.2462 Pieniądz na Górnych Łużycach w okresie brakteatowym (ok ). Cz. 2 / Tadeusz Szczurek // Biuletyn Numizmatyczny 2014, nr 4(376), s MONETY - HISTORIA - POLSKA; MONETY ŚREDNIOWIECZNE; 49. G.2582 Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych / Andrzej Klimczuk // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s ETYKA; KODEKS ETYKI; 50. G.2582 Pojęcie lichwy w ekonomii islamskiej / Adam Bukowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; LICHWA;

16 51. G.502 Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego / Adam Puchalski // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1, s AKCJE - WYKUP PRZYMUSOWY; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 52. G.1902 Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Cz. 1, Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania / Błażej Kuźniacki // Przegląd Podatkowy 2015, nr 1, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; 53. G.570 Pośrednik ubezpieczeniowy a wizerunek towarzystwa ubezpieczeń na życie / Kinga Stęplewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE; WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; WIZERUNEK;

17 54. F.1035 Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia w okresie kryzysu / Tomasz Budnikowski // Optimum 2014, nr 2(68), s BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; RYNEK PRACY A KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY; 55. G.2574 Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach jako ważny obszar kształcenia zawodowego w technikach / Alicja Snarska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE; KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - POLSKA ; EDUKACJA A POTRZEBY GOSPODARKI I RYNKU PRACY; SZKOLNICTWO ŚREDNIE; 56. G.2582 Prekarianizm w Polsce : skala zjawiska, skutki i perspektywy / Wojciech Jarecki // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PREKARYZACJA PRACY; RYNEK PRACY - POLSKA ; PŁACE - POLSKA ;

18 57. F.1035 Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw / Błażej Prusak // Optimum 2014, nr 2(68), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; PREMIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE; DYSKONTO; 58. G.1524 Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoagresji wektorowej / Szymon Wójcik // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s INFLACJA - POLSKA; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - POLSKA; INFLACJA - TEORIA; 59. G.2582 Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego / Karolina Dąbrowska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; 60. G.2570 Przedsiębiorczość kobiet : aspekt regionalny / Katarzyna Gerejczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s

19 KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 61. G.2582 Przedsiębiorczość personalistyczna : aspekt dydaktyczny / Bronisław Bombała // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO - KSZTAŁCENIE; KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; DYDAKTYKA; 62. G.2570 Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii / Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - POLSKA ; 63. G.2595 Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami / Tomasz Kopczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO;

20 64. F.1035 Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych / Agnieszka Becla, Stanisław Czaja // Optimum 2014, nr 2, s KAPITAŁ LUDZKI A ROZWÓJ GOSPODARCZY; KAPITAŁ SPOŁECZNY; 65. F.1035 Rola Rządowego Funduszu Emerytalnego na tle problemów rozwoju społecznogospodarczego Norwegii / Julita Fiedorczuk // Optimum 2014, nr 2, s EMERYTURA - NORWEGIA; PAŃSTWO DOBROBYTU; 66. G.1914 Rozdźwięk między teorią a praktyką marketingu B2B / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; MARKETING - ZAGADNIENIA; 67. G.2595 Ruchomy czas pracy : możliwość wykorzystania w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych / Beata Skowron-Mielnik // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s

21 CZAS PRACY; PRZEDSIĘBIORSTWO; 68. G.2574 Rynek pracy i system edukacyjny : zarys problematyki / Alicja Michalska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s EDUKACJA A POTRZEBY GOSPODARKI I RYNKU PRACY; MŁODZIEŻ - BEZROBOCIE; RYNEK PRACY - POLSKA ; 69. F.1035 Rynek usług opiekuńczych : perspektywy rozwoju w kontekście starzenia się populacji / Zofia Szweda-Lewandowska // Optimum 2014, nr 2(68), s STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; RYNEK PRACY A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; OSOBY STARSZE - OPIEKA I POMOC; 70. G.2574 Selected implications of shale gas extraction in Europe / Ewa Abramiuk-Lété // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 3(19), s GAZ ZIEMNY - RYNEK; CENY;

22 71. F.1035 Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań studentów / Marek Kunasz // Optimum 2014, nr 2(68), s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ; SAMOZATRUDNIENIE - POLSKA ; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ; 72. G.2582 Status rodziny w kontekście rynku medialnego : przyczynek do dyskusji o etyce mediów / Michał A. Michalski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s RODZINA - SOCJOLOGIA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT ETYCZNY; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT SPOŁECZNY; 73. G.570 Technologia "chmur obliczeniowych" stymulatorem nowych modeli biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s PRZETWARZANIE W CHMURZE; MODELE BIZNESU; INNOWACJE;

23 74. G.2582 Tony ego Blaira koncepcja socjalizmu etycznego / Adam Płachciak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 2, s SOCJALIZM - WIELKA BRYTANIA; SOCJALDEMOKRACJA - EUROPA; 75. G.2582 Transformacja wartości a postawy przedsiębiorcze Polaków / Ewa Gruszewska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 76. G.2574 Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym / Mirosław Henryk Kowalski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2014, nr 2(19), s NIEPEŁNOSPRAWNI - POLSKA; SZKOLNICTWO - POLSKA; 77. F.1035 Uwarunkowania rozwoju innowacji na Ukrainie / Adam Oleksiuk // Optimum 2014, nr 2(68), s

24 UKRAINA - GOSPODARKA; INNOWACJE; SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKONOMICZNA; 78. G.2570 The value-based paradigm and economization of company strategy and business models / Adam Jabłoński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s MODELE BIZNESU; BIZNES - STRATEGIE; 79. G.2570 Walut światy równoległe / Grzegorz Sobiecki // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s PIENIĄDZ ALTERNATYWNY; BITCOIN; WALUTA; 80. G.2582 Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne / Danuta Walczak- Duraj // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s WOLNOŚĆ GOSPODARCZA; DOBRO WSPÓLNE;

25 81. G.2570 Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów / Dominik Zimon, Łucja Gawron- Zimon, Karolina Szczygieł // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014, nr 4, s JAKOŚĆ PRODUKTÓW; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA; 82. G.1914 Wpływ organicznej kultury organizacyjnej na wyniki przedsiębiorstwa na rynku wschodzącym / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 2, s KULTURA ORGANIZACJI; PRZEDSIĘBIORSTWO; EMERGING MARKETS; 83. G.2595 Wsparcie matek na polskim rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka z perspektywy samorządu lokalnego / Paweł Wullert // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KOBIETY - PRACA; RODZINA - POLITYKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY;

26 84. G.2595 Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa / Hubert Witczak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO; 85. F.1035 Wybrane problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Niedzielski // Optimum 2014, nr 2(68), s NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA; RYNEK PRACY; 86. G.2595 Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy / Monika Kampioni-Zawadka // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; KADRY - REKRUTACJA; 87. G.2582 Wyzysk w perspektywie sprawiedliwości / Andrzej Stoiński // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 3, s

27 ETYKA; SPRAWIEDLIWOŚĆ; PRACA - ETYKA; 88. G.570 Zaawansowanie technologiczne a aktywność innowacyjna krajowego systemu przemysłowego w Polsce / Arkadiusz Świadek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 1, s INNOWACJE; PRZEMYSŁ - POLSKA ; TECHNOLOGIE; 89. G.1524 Zależność między miejscem zamieszkania na wsi i w mieście a głównym źródłem utrzymania ludności / Anna Turczak, Patrycja Zwiech // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 1, s PRACA - EKONOMIKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIA - POLSKA; 90. G.2585 Zasady i tryb przeniesienia i zaspokojenia wierzytelności upadłościowej (dawniej i obecnie) / Stanisław Gurgul // Monitor Prawa Handlowego 2014, nr 3, s UPADŁOŚĆ; WIERZYTELNOŚĆ;

28 91. G.2544 Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach / Rafał Poździk // Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 12, s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 92. G.2582 Zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w perspektywie etycznej / Katarzyna Kalinowska, Marcin Kalinowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; RACHUNKOWOŚĆ - ETYKA; ZAWÓD - ETYKA; 93. F.44 Zmierzch zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych / Stanisław Sołtysiński // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 1, s RÓWNOŚĆ (PRAWO); INSTRUMENTY POCHODNE; NETTING; BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY; UPADŁOŚĆ - PRAWO;

29 94. G.2595 Znaczenie innowacyjności w hierarchii osobistych wartości menedżerów oraz w procesie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 9(270), s KIEROWNICTWO; KADRY - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE - ZARZĄDZANIE;

30 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 95. G wspaniałych na 2015 rok / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); SPÓŁKA PUBLICZNA; 96. H przyczyn, dlaczego Polska nie goni już Zachodu / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s POLSKA - GOSPODARKA; 97. G.2569 Akcje na sprzedaż / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 97. AKCJE;

31 98. H.35 Alternatywa dla plastiku / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; 99. G.2583 Analityka źródłem innowacji / Alicja Wiecka // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s. 41. ANALIZA DANYCH; 100. G.638 Banki pomogą frankowiczom // Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 101. G.2569 Bez dostępu do sieci nie da się dzisiaj rozwijać biznesu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET A GOSPODARKA; BANKOWOŚĆ INTERNETOWA;

32 102. H.35 Biedna Rosja / Wojciech Surmacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s RUBEL; ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; 103. G.2583 Biedni mieszają szyki eksporterom / Peter Coy, Matthew Philips, Rich Miller // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s GOSPODARSTWO DOMOWE - STANY ZJEDNOCZONE; RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; 104. G.1185 Biura, które aktywizują pracowników / Ben Waber, Jennifer Magnolfi, Greg Lindsay // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI; PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; 105. G.1185 Biura open space czy efektywność? / Magda Szubert // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R

33 PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 106. G.2583 Biznes nie chce byłych ministrów / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, nr POLITYCY; BIZNES I POLITYKA; 107. G.2583 Brokerskie ofiary franka / David Evans // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s. 47. RYNEK WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 108. G.1185 Budowanie silnego zespołu metodą pracy na próbę / Matt Mullenweg // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s KADRY - REKRUTACJA;

34 109. G.2583 Chcieliśmy rzecznika : będzie specgrupa / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW; BANKI A KLIENCI; 110. G.1185 Cicha rewolucja w radzie nadzorczej / Richard D. Parsons, Marc A. Feigen // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - STANY ZJEDNOCZONE; 111. G.638 Co nowego w konwojowaniu? / Jerzy Majka // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ; OCHRONA OSÓB I MIENIA - POLSKA ; KONWÓJ BANKOWY; 112. G.2569 Co trzecia firma sprawdza klientów w rejestrze dłużników // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s. 5.

35 WIERZYTELNOŚĆ; BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ; 113. G.27 Crowdfunding a podatki : dokapitalizowanie pomysłu często bez podatku / Justyna Zając- Wysocka // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s. 81. CROWDFUNDING; PODATEK; 114. G.1185 Cyfrowe i fizyczne elementy układanki / Darrell K. Rigby // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s ,102, PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 115. G.2569 Czas płacenia podatków // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 13. PODATEK - ROZLICZENIE - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

36 116. G.2569 Czego uczą nas ekonomiczni nobliści / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 11, s NAGRODY NOBLA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; 117. G.2583 Dobra deflacja za oceanem / Peter Coy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s DEFLACJA (EKONOMIA) - STANY ZJEDNOCZONE; 118. G.638 Dobre prognozy ogranicza wzrost kosztów / Paweł Minkina // Bank 2015, nr 2, s PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; KREDYT BANKOWY - POLSKA ; 119. G.638 Dobry bank według seniora / Sławomir Wojnicz // Bank 2015, nr 2, s BANKI A KLIENCI - BADANIA - POLSKA; OSOBY W WIEKU ŚREDNIM;

37 120. G.512 Dochody odsetkowe eurobanków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 10, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - NIEMCY; BANKI SPÓŁDZIELCZE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA - GOSPODARKA; 121. G.638 Dodatkowa emerytura dla każdego : ze Stefanem Kawalcem / rozm. Stanisław Brzeg- Wieluński // Bank 2015, nr 2, s EMERYTURA - SYSTEM; EMERYTURA - POLSKA ; 122. G.2583 Dojrzałość ma swoja cenę / Przemysław Tychmanowicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI; 123. G.1185 Dokąd zmierza gospodarka oparta na talentach / Roger L. Martin // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s ,

38 UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO - PŁACE; KADRY; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 124. G.2528 Dyskryminacja ze względu na otyłość // Monitor Prawa Pracy 2015, vol. 12, nr 2, s DYSKRYMINACJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; DYSKRYMINACJA; 125. G.504 Dywidenda dla amerykańskiego funduszu inwestycyjnego : wyrok WSA w Warszawie z r., III SA/Wa 1457/14 // Monitor Podatkowy 2015, vol. 22, nr 2, s DYWIDENDY; FUNDUSZ INWESTYCYJNY; 126. H.35 Dziurawa żelazna kurtyna / Marcin Herman // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s HISTORIA GOSPODARCZA ; PRZEMYT;

39 127. G.2569 E-handel ma się coraz lepiej / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; HANDEL MOBILNY; 128. G.1185 Efektywne wykorzystywanie każdego metra powierzchni / Bogusz Parzyszek // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 129. G.1185 Ekologia w budynkach biurowych // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R EKOLOGIA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; 130. G.638 Eliminowanie gotówki / Bogdan Szadkowski // Bank 2015, nr 2, s KARTY PŁATNICZE - POLSKA; INTERCHANGE FEE;

40 131. G.27 Etyka stanowienia przepisów prawa podatkowego / Witold Modzelewski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s. 34. PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 132. G.27 Etyka w prawie podatkowym : współczesne problemy / Elżbieta Chojna-Duch // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 133. G.27 Etyka w procesie stanowienia prawa finansowego / Cezary Kosikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s FINANSE - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 134. G.2583 Europa a słabe euro / Simon Kennedy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

41 EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI; EURO-STREFA; 135. G.2569 Ewolucja, która prowadzi do rewolucji w biznesie : Łukasz Bromirski / rozm. Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET - STOSOWANIE; INTERNET A GOSPODARKA; 136. G.128 Ewolucja raportowania / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s. 29. SPRAWOZDANIA; SPÓŁKA - RAPORTY; 137. G.504 Faktoring i faktoring odwrotny : opodatkowanie podatkiem od towarów i usług / Robert Jurkiewicz // Monitor Podatkowy 2015, vol. 22, nr 2, s FACTORING; FACTORING - PODATEK - POLSKA;

42 138. G.27 Finanse publiczne i bank centralny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Dembiński // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE - ORZECZNICTWO; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA ; NARODOWY BANK POLSKI; 139. G.638 Frank straszy kredytobiorców / Krzysztof Górecki //Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 140. G.2569 Giganci ze stali // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 10. TESTY SKRAJNYCH WARUNKÓW; BANKI - POLSKA; 141. G.2583 Głosowanie tanie niesłychanie / Eliza Olczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

43 WYBORY - FINANSOWANIE; WYBORY - POLSKA; 142. G.2569 Gospodarka jest ponadpartyjna : Piotr Surmacki / rozm. Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s BIZNESMENI - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; GOSPODARKA - POLITYKA; 143. G.512 Gwarancje dla depozytów szyte na miarę / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - NIEMCY; 144. G.2491 Hipoteka przymusowa : wybrane zagadnienia / Katarzyna Siwiec // Nieruchomości 2015, nr 2, s HIPOTEKA - POLSKA; EGZEKUCJA (PRAWO);

44 145. G.2583 Ile waży prezes / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s KIEROWNICTWO - PŁACE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 146. G.2583 Instagram dorasta / Piotr Mazurkiewicz, Lisa Marsh // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA; INTERNET - STOSOWANIE; 147. G.2569 Inwestor ze zrzutki / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 11, s CROWDFUNDING; 148. G.27 IV ustawa deregulacyjna : zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie podatków. Cz. 2, Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy / Piotr Zyśk // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s

45 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PODATEK - POLSKA; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 149. G.1185 Jacy liderzy gwarantują sukces fuzji i przejęć / J. Keith Dunbar // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 15. PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; FUZJE; PRZEJĘCIA; 150. G.128 Jak oszczędzać, kiedy lokaty już się nie opłacają / Damian Słomski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - POLSKA; 151. G.1185 Jak pogodzić "ja" i "my" / Christine Congdon, Donna Flynn, Melanie Redman // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ;

46 152. H.35 Jak przeciąć czerwoną taśmę? / Dawid Gawinkowski // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s PODATEK - POLITYKA - POLSKA ; 153. G.638 Jak wynająć menedżera z pasją / Marcin Szypszak // Bank 2015, nr 2, s INTERIM MANAGEMENT; 154. G.638 Jak żyć z niskim interchange? / Krzysztof Maciążek // Bank 2015, nr 2, s INTERCHANGE FEE; 155. G.512 Jana Kowalskiego portret finansowy // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s FINANSE - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW; OSZCZĘDZANIE - POLSKA;

47 156. G.1185 Kiedy prowokacja wywołuje rozgłos / Jonah Berger, Zoey Chen // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 18. REKLAMA - ZAGADNIENIA; KLIENCI - BADANIE; 157. G.2569 Klient będzie miał więcej praw w e-sklepie / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s KONSUMENCI ELEKTRONICZNI; HANDEL ELEKTRONICZNY; 158. H.35 Kod do świata biznesu / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; 159. H.35 Komiks, głupcze! / Arkady Saulski // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s KOMIKSY; INWESTYCJE ALTERNATYWNE;

48 160. G.638 Kompleksowa obsługa obrotu gotówkowego w Centrum Usług Koncesjonowanych Poczty Polskiej S.A // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"; 161. G.27 Kredyt kupiecki a podatek od towarów i usług (VAT) / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s KREDYT HANDLOWY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG; 162. G.2569 Kryzysy determinują rozwój : Jacek Santorski / Rafał Skórski // Businessman.pl 2014, nr 11, s PRZEDSIĘBIORSTWO; STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE; 163. G.27 Leasing operacyjny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Cz. 2 / Marek Zagórski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s. 7-8.

49 LEASING OPERACYJNY; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 164. G.1185 Liczby w głowie Jeffa Bezosa / Daniel McGinn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , AMAZON.COM; 165. G.638 M-płatności skracają czas zakupów // Bank 2015, nr 2, s ROZLICZENIA MOBILNE; HANDEL ELEKTRONICZNY; 166. G.2583 Małe jest piękne / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s SPÓŁKA PUBLICZNA; KAPITAŁ - INWESTYCJE - ZYSK;

50 167. G.2583 Manipulacje wydoiły brytyjskich rolników / Gavin Finch, Julia Verlaine // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s. 49. SPEKULACJA; WALUTA; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 168. G.1185 Marketing dużych prędkości / Drayton Bird // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s MARKETING BEZPOŚREDNI; MARKETING W INTERNECIE; 169. F.563 Miarkowanie opłaty egzekucyjnej / Łukasz Zamojski // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 11-12, s EGZEKUCJA (PRAWO) - OPŁATY - POLSKA; 170. G.27 Między legalizacją bezprawia a delegalizacją rzetelności : w poszukiwaniu aksjologii prawa finansów publicznych / Michał Bitner // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s

51 FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; WARTOŚĆ (FILOZOFIA); 171. G.512 Mnożnik kredytów made in Europe // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 12, s FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PORĘCZENIE KREDYTOWE; 172. G.2569 Mobilność wkracza w świat biznesu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET; INTERNET - STOSOWANIE; 173. G.2569 Na podbój Niemiec! / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE;

52 174. G.128 Na styku dwóch światów : wycena spółki a jej transparentność w obszarach pozafinansowych / Piotr Kaźmierkiewicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 175. G.2569 Nadchodzi czas maszyn / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET - STOSOWANIE; 176. G.1185 Najskuteczniejsi prezesi świata / Adi Ignatius // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PRZYWÓDZTWO; 177. G.1185 Narodziny nowoczesnego kredytu handlowego // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s

53 KREDYT HANDLOWY; 178. G.128 Naruszenie obowiązków informacyjnych a odpowiedzialność administracyjna? / Daniel Kaczorowski, Paweł Wajda // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA - PRAWO - POLSKA; 179. G.638 Nie jesteśmy skazani na 4F / Jerzy Cichowicz // Bank 2015, nr 2, s CROWDSOURCING; 180. G.638 Nie tylko obsługa transakcyjna : z Marcinem Szostakiem / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 2, s POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; FRANCHISING - POLSKA; KLIENCI BANKÓW - OBSŁUGA;

54 181. G.2569 Nie zamykaj drzwi! / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s PODATEK - KONTROLA; 182. G.2583 Niewypłacalność Wenezueli / Nathan Crooks, współpraca Andrew Rosati // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s WENEZUELA - GOSPODARKA; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE; 183. G.1185 Niska ocena kompetencji rad nadzorczych / Dorota Snarska-Kuman // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s NADZÓR KORPORACYJNY; KULTURA ORGANIZACJI; 184. G.2138 Noble Bank, mwealth i FWR liderami rynku / Paweł Zielewski // Forbes 2015, nr 1, s PRIVATE BANKING - POLSKA;

55 185. G.128 Nowe obowiązki sprawozdawcze : wysiłek, który może się opłacić / Robert Sroka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s SPRAWOZDANIA; INFORMACJA; 186. G.27 Nowe zasady rozliczania moneybacku w podatku dochodowym od osób fizycznych / Radosław Żuchowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, s CASH BACK; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 187. G.1185 Nowoczesne biuro : standardy i dobre praktyki / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; EKOLOGIA; 188. G.638 Nowy kształt prawa bankowego / Beata Paxford // Bank 2015, nr 2,

56 CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION; 189. F.563 O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu. Cz. 2 / Krzysztof Gołębiowski // Przegląd Sądowy 2014, vol. 23, nr 11-12, s KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 190. G.638 O krok przed cyberatakiem / Karol Materna // Bank 2015, nr 2, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE - ZAPOBIEGANIE; 191. G.128 O przyszłość należy się zatroszczyć : z Mirosławem Szczepańskim / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - POLSKA; RYNEK FINANSOWY - POLSKA;

57 192. G.1185 Oczekiwanie na ból jest gorsze niż jego odczuwanie : Giles Story / Scott Berinato // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s PSYCHOLOGIA; 193. G.2583 Odkrywanie bitcoina na nowo / Carter Dougherty // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s BITCOIN; INWESTYCJE ALTERNATYWNE; 194. G.512 Odwrócona hipoteka kroplówka dla seniora // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 11, s ODWRÓCONA HIPOTEKA;

58 195. G.2569 Ofensywa "cichego sprzedawcy" / Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s OPAKOWANIA; PRODUKTY; 196. G.638 Optymalizacja cyklu obsługi środków pieniężnych / Bohdan Szafrański // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ; 197. H.35 Osobodane : hurt, detal, dyskretnie / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; 198. G.2583 Oswajam się z nową rolą : z Januszem Lewandowskim / rozm. Cezary Szymanek i Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s

59 GOSPODARKA - POLITYKA; POLSKA - GOSPODARKA; 199. G.128 Oszustwa podatkowe lub finansowe podczas M&A : jak ograniczyć ryzyko / Michał Karwacki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE; FUZJE; PRZEJĘCIA; 200. G.1185 Otwartość dyrektorów finansowych wpływa na biznes / Izabela Jagosz-Kuchta // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s DYREKTORZY FINANSOWI; KIEROWNICTWO; 201. G.638 Perspektywy dla rynku kapitałowego // Bank 2015, nr 2, s RYNEK FINANSOWY - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA);

60 202. H.35 Płynna sprawa / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s BIOPALIWA; BIOPALIWA - POLSKA; 203. G.128 Po ile ten kredyt? : sprawdzam Eurobank i cenę / Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s BANKI - REKLAMA; KREDYT BANKOWY; 204. G.2569 Po pieniądze do zarządu / Michał Opala // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s. 77. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRAWO - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA - POLSKA; 205. G.638 Po pomoc do cinkciarza / Adam Żółw // Bank 2015, nr 2, s. 48. FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; WALUTA;

61 206. G.512 Polisolokaty do skubania // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s LOKATY INWESTYCYJNE - POLSKA; LOKATY UBEZPIECZENIOWE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 207. G.2569 Polskie firmy 2015 : eksport, praca i wzrost przychodów // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; EKSPORT; 208. G.2569 Polskim firmom brakuje efektu skali : Ryszard Florek / Rafał Skórki // Businessman.pl 2014, nr 11, s POLITYKA I GOSPODARKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; 209. G.512 Portfele zrzeszeń płynność pod nadzorem // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s

62 BANKI SPÓŁDZIELCZE - FINANSE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; 210. G.1185 Potraktuj krytykę jako formę coachingu / Sheila Heen, Douglas Stone // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , SPRZĘŻENIE ZWROTNE (PSYCHOLOGIA); 211. G.2569 Pracownicy zewnętrzni w firmie / Dariusz Styczek // Businessman.pl 2014, nr 11, s ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE; 212. G.638 Prawo, nadzór czy samoregulacja? / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 2, s RYNEK FINANSOWY - PRAWO; RYNEK FINANSOWY - POLSKA; NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - POLSKA;

63 213. H.35 Prawo (nie) dla każdego / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s POMOC PRAWNA - POLSKA; 214. G.1185 Prezesi wierzą we wzrost / [Krzysztof Obłój et al.] // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s LIDERZY - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; 215. G.2528 Przejście zakładu pracy a sukcesja uniwersalna w świetle przepisów o pracowniczych programach emerytalnych / Przemysław Mazur // Monitor Prawa Pracy 2015, vol. 12, nr 2, s PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE - POLSKA; 216. H.35 Przełamywanie zaklętego kręgu : Bogusław Grabowski / Błażej Torański // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s

64 ŁÓDŹ (POLSKA ; REGION); ŁÓDŹ (POLSKA) - SYTUACJA GOSPODARCZA; 217. G.1185 Pułapka transparentności / Ethan Bernstein // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s , PRZEJRZYSTOŚĆ; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRACA - ORGANIZACJA; 218. G.2569 Remedium na długie terminy płatności / Urszula Światłowska // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s FACTORING - OPŁACALNOŚĆ; FACTORING - POLSKA ; FACTORING; 219. G.27 Restrukturyzacja kapitałowa podmiotów z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych : wkłady aportowe do spółek prawa handlowego : Nowa definicja pochodnych instrumentów finansowych oraz nowe zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu transakcji na derywatach od dnia 1 stycznia 2015 r. Część 1 / Andrzej Dmowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 1, S INSTRUMENTY POCHODNE; SPÓŁKA HANDLOWA;

65 220. G.2583 Reżyserowanie tragedii / Jędrzej Bielecki // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s KRYZYS GOSPODARCZY - GRECJA - 21 W.; GRECJA - POLITYKA I RZĄDY; 221. G.2491 Rok 2014 : dobry czas dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych // Nieruchomości 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; 222. G.1185 Rynek nieruchomości biurowych 2015 / Stanisław Krauze // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, R NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA;

66 223. G.638 Rynek pracy tworzy nowe zapotrzebowania na kwalifikacje : z Andrzejem Lechem / rozm. Przemysław Barbich i Jan Osiecki // Bank 2015, nr 2, s KWALIFIKACJE ZAWODOWE; BANKI - KADRY; EDUKACJA EKONOMICZNA; 224. G.2583 Rzecznik klientów banków potrzebny od zaraz / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s BANKI A KLIENCI; 225. G.638 Skok na bankomat / Jerzy Maksymowicz // Bank 2015, nr 2, s BANKOMATY - POLSKA; PIENIĄDZ; 226. G.2569 Skok w dół // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 4. POLSKA - GOSPODARKA ; GOSPODARKA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; BIZNES - REGULACJE - BADANIE I OCENA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

67 227. G.27 Skutki podatkowe zawarcia umowy leasingu finansowego / Aleksandra Bekierz-Babińska // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s LEASING FINANSOWY; PODATEK - ZAGADNIENIA - POLSKA; 228. G.512 Social-Banking. Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura / Marcin Stroński // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 1, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY; FINANSE - ASPEKT ETYCZNY; 229. G.128 Sprawdź partnera przed podpisaniem umowy / Bogusław Skowron // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 12, s UMOWY; INFORMACJA; WYWIAD GOSPODARCZY; 230. G.638 Sprawiedliwość po czyjej stronie? / Feliks Zedler // Bank 2015, nr 2, s

68 UPADŁOŚĆ - PRAWO - POLSKA; UPADŁOŚĆ - POLSKA; 231. G.638 Stabilność szwajcarskiego franka / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 2, s FRANK SZWAJCARSKI; PIENIĄDZ - POLITYKA - SZWAJCARIA; EURO A WALUTY NARODOWE; 232. G.2583 Strategicznie w innowacjach / Iwona Sroka // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 7-8, s KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (POLSKA); INNOWACJE; 234. G.638 Suwerenność monetarna Szwajcarii / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 2, s FRANK SZWAJCARSKI; PIENIĄDZ - POLITYKA - SZWAJCARIA; SUWERENNOŚĆ;

69 235. G.638 System wymiany informacji kredytowej coraz bardziej szczelny / Konrad Machowski // Bank 2015, nr 2, s INFORMACJA KREDYTOWA - SYSTEM; BAZY DANYCH; 236. G.2569 Szata nie zdobi : szata... sprzedaje / Michał Opala // Businessman.pl 2014, nr 11, s WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; 237. G.2583 Tłumy znów chcą zarabiać / Dorota Kaczyńska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s CROWDFUNDING; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; 238. G.1185 Transformacja środowiska pracy / Marta Domaradzka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. R

70 PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; 239. G.2569 Tymczasowi dają przewagę : Anna Wicha / rozm. Dariusz Chełstowski // Businessman.pl 2014, nr 11, s ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE; KADRY; 240. H.35 Uciekające fortuny / Ewa Cieślik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s GRY HAZARDOWE; 241. G.2569 Ulokowani są wygrani // Businessman.pl 2014, nr 11, s PRODUCT PLACEMENT;

71 242. G.2491 Umowy pośrednictwa w świetle ustawy o prawach konsumenta / Wojciech Karpiński // Nieruchomości 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT - POŚREDNICTWO; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; 243. H.35 Walczę o przyszłość gospodarki : Ryszard Florek / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; 244. G.2583 Węgiel w odstawkę / Barbara Oksińska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s. 33. ENERGIA ODNAWIALNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA KLIMATYCZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

72 245. G.2583 Węgry power : Viktor Orbán : "nowy" człowiek Europy / Stephan Faris // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 5-6, s WĘGRY - POLITYKA I RZĄDY ; 246. G.2569 Wi-fi ożywia reklamę / Marek Jaślan // Businessman.pl 2014, nr 11, s. 67. REKLAMA W INTERNECIE; 247. G.1185 Wiele racji, jedna historia / Steve Girsky // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s. 28. KOMUNIKACJA W BIZNESIE; 248. G.1185 Wielokanałowe dotarcie do klienta / Krzysztof Murzyn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 2, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; SPRZEDAŻ;

73 249. G.2569 Wirtualna siła : Michał Brański / rozm. Michał Kobosko // Businessman.pl 2014, nr 11, s INTERNET A GOSPODARKA; INTERNET - POLSKA; PORTALE INTERNETOWE - POLSKA; 250. G.2569 Wojny naftowe / Mariusz Janik // Businessman.pl 2014, nr 11, s ROPA NAFTOWA - CENY; 251. G.2574 Wojny walutowe / Przemysław Jelonek // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno- Społecznego 2014, nr 3(19), s PIENIĄDZ - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY; 252. G.638 Wojny walutowe A.D / Marek Rogalski // Bank 2015, nr 2, s. 79.

74 PIENIĄDZ - POLITYKA; 253. H.35 Wpuszczeni w kredyt / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - POLSKA; 254. G.27 Wystawianie fałszywych i nierzetelnych faktur oraz posługiwanie się nimi w rozliczeniach podatku VAT : problem prawa karnego czy karnego skarbowego? Cz. III / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2014, nr 12, s FAKTURY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 255. G.638 Wywiad gospodarczy powalczy o dane / Kamil Majewski / Bank 2015, nr 2, s WYWIAD GOSPODARCZY; INFORMACJA - OCHRONA;

75 256. G.638 Z dużej chmury mały deszcz? / Jan Ziomek // Bank 2015, nr 2, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 257. G.638 Z kieszeni do kieszeni / Marcin Złoch // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ - OBIEG; PIENIĄDZ - FAŁSZERSTWA - POLSKA; 258. G.2569 Z naszego kraju do raju : Magdalena Czech / rozm. Rafał Skórski // Businessman.pl 2014 nr 12/2015 nr 1, s RAJE PODATKOWE - PRZECIWDZIAŁANIE; RAJE PODATKOWE; 259. H.35 Zapora przeciw oszustom / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 2, s RYZYKO KREDYTOWE; BANKI A KLIENCI; BEZPIECZEŃSTWO;

76 260. G.2491 Zastosowanie beaconów w strategii marketingowej centrum handlowego : przykłady ze świata / Łukasz Maciak // Nieruchomości 2015, nr 2, s STRATEGIE; CENTRUM HANDLOWE; 261. G.638 Zielone światło dla nowoczesnej technologii / Sławomir Dolecki // Bank 2015, nr 2, s CASH PROCESSING; PIENIĄDZ - OBIEG; BANKOMATY - POLSKA; 262. G.512 Zmiany podatkowe w biznesie bankowym / Mariusz Zygierewicz // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 11, s BANKI - PODATEK - POLSKA;

Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G.

Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G. Artykuły naukowe 1. F.1064 Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE; SZKOLENIA - METODY; 2. G.35 Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47.

1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47. 1. G.1185 Analityka 3.0 / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 5, s. 36-42,44-47. INFORMACJA - ANALIZA; ANALIZA DANYCH; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄ- DZANIE; 2. G.2595 Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, 1. G.2569 s. 18-19. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H.35 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska

Bardziej szczegółowo

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94.

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. 1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. INTERNET - POLSKA; INTERNET; 2. G.700 10 [Dziesięć] mitów dotyczących pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13.

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja Bloomberg Businessweek Polska] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. 1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-; PRACA - UMOWY; 2. G.570 Alianse strategiczne

Bardziej szczegółowo

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32.

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32. 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s. 39-51. KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo