KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ETAP SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ETAP SZKOLNY"

Transkrypt

1 . pieczątka nagłówkowa szkoły kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ETAP SZKOLNY Arkusz liczy 8 stron i zawiera 7 zadań Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest Czas pracy: kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji 60 minut Konkursowej Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem Liczba punktów Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi możliwych Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl do uzyskania błędną odpowiedź i wpisz poprawną Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały 80 umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym Przy każdym zadaniu podano maksymalna liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie Pracuj samodzielnie Powodzenia!

2 Zadanie 1 ( 0-18 pkt) Przeczytaj tekst i uzupełnij luki wpisując w każdą z nich po jednym wyrazie. SCHOOL`S OUT The students in Year 8 at Greenwood School (1). celebrating at the moment. They (2). just finished their exams, which they all agree were (3).. most difficult ones they have ever (4).., and they are looking forward (5) their third study trip to France. They wish they (6). leaving today but the trip has (7) arranged for next week. They will (8). travelling to France (9).. coach and on the overnight ferry. I asked the students (10).. they liked France and (11).. speak French well. We (12), but, if we`re together, we usually speak English, they answered. If we are with someone (13).. doesn`t speak English, though, then we immediately become quite good (14) French. I also wanted to know what they thought it (15). be like to live in France permanently. I like France a lot. It`s a place (16).. you can always eat well and there`s a lot to do and see, said 13-year-old Jake. But if I had to live anywhere permanently, then I (17).. rather live in England. I`m used to life in my own country and I believe I`d find (18) difficult to settle somewhere else. Zadanie 2 (0-12 pkt.) Połącz słowa z obu kolumn tak, aby powstały poprawne wyrażenia. 1 identity A warming 2 global B show 3 scrambled C belt 4 nick D messaging 5 package E exit 6 remote F card 7 boarding G control 8 food H name 9 emergency I eggs 10 instant J school 11 reality K holiday 12 seat L poisoning Strona 2 z 8

3 Zadanie 3 (0-8 pkt.) Przeczytaj poniższy tekst i wpisz w puste miejsca imiona autorów poszczególnych wypowiedzi. TEENAGERS magazine interviewed young people from different countries and asked them about interesting beliefs and superstitions popular in their countries. If you drop a coin into a fountain, you can ask for three wishes to come true. But, if you pick up any coins from the fountain, you`ll have bad luck forever. I wonder if you can stop thieves in this way. Pablo, 16, from Italy The red colour is a symbol of luck and happiness. So, during the Chinese New Year, we decorate everything in our houses in red. It`s the same for weddings. The bride must wear red shoes, and the bridegroom also needs to have something red, for instance a red belt or a red tie. Lu Chen, 15, from China In Ireland, there are several superstitions connected with luck. They divide days into lucky days and the days when you have to be really careful to avoid bad luck. According to a popular superstition, the first day of the year and the first day of the week are considered to be the luckiest. The unluckiest days are Fridays. For that reason it`s not advisable to start a journey, or take any important exams, or do anything important on a Friday. Sheila, 17, from Dublin For the Japanese number four is an unlucky number because of its pronunciation. It is pronounced the same as the word death. In fact, it is really hard to find any fours in Japan. There are no number four houses or flats, not even floors number four. Mia, 14, from Tokio In Russia, we are superstitious about mirrors. For example, people say that if you forget about something and leave it at home when you go out and then you have to go back it means you`ll have bad luck. The situation changes if you look in the mirror when you go back, then you`ll have good luck. People also say that it`s not a good thing to break a mirror or look in a broken mirror. Viera, 16, from Moscow Who 1 describes a celebration 2 mentions getting married 3 says you can reverse bad luck 4 mentions travelling 5 suggests you can use superstition to prevent crime 6 talks about words that sound the same 7 says some parts of the year are luckier than others 8 mentions clothes Strona 3 z 8

4 Zadanie 4 (0-16 pkt.) Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach, wpisując je w wykropkowane miejsca. 1. I`m a member of a few school clubs because I want to (zaprzyjaźnić się z nowymi osobami) What kind of music (słuchasz)...? 3. The man in the white hat is my cousin, (którego córka)... is married to a famous actor. 4. It`s nice to see that the children are all (dogadują się ze sobą).... so well. 5. (Nie studiowałbym matematyki)... if I`d known it was going to be so difficult. 6. Sorry, sir. In this restaurant you can only (zapłacić gotówką) I will not do this homework (chyba, że pomożesz mi )... with my French. 8. (Gdybym był na twoim miejscu)... I`d take your cat to the vet he doesn`t look good. 9. Jenny didn`t know (tak dużo piosenek jak)....the other children when she joined the kindergarten. 10. (Ani).... my mother (ani)..... my father likes fast food. 11. As a primary school student (miałem w zwyczaju spóźniać się na) the first lessons. 12. If you want a thing done, do it (sam) Please give me a call (jak tylko wrócisz do domu) I`m sorry, I (nie będę mógł)... help you. 15. We (chcielibyśmy, żeby ona nie kupowała).... this old flat. 16. He wanted to know (ile ona ma lat) Strona 4 z 8

5 Zadanie 5 (0 10 pkt.) Uzupełnij brakujące słowa, wpisując litery w miejsce kresek. Niektóre litery zostały podane dla ułatwienia. Liczba kresek odpowiada liczbie liter. 1. I can`t see you this afternoon because I have an p with my dentist at 3 pm. 2. The clothes she wears are always very _ a _ o _. 3. Who played the r _ of Harry in the Harry Potter films? 4. Is it possible to b _ a flight online? 5. Peter must buy special cosmetics because he has _ s _ skin. 6. My brother eats a lot of n _ f ood such as hamburgers and chips. 7. You shouldn`t be worried about your _ r. You look fantastic. 8. It`s not possible to call anybody from this boat simply because a mobile doesn`t have a g _. 9. I have always liked drinking f z _ drinks e.g. cola or sprite. 10. I really hate it when exciting films are interrupted by TV m r _. Zadanie 6 (0 10 pkt.) Zakreśl poprawną odpowiedź. 1. Nobody called, did..? A she B one C they D anybody 2. That.. be Tom at the door he is at school now. A can`t B needn`t C couldn`t D mustn`t 3. I read three magazines.. the flight to London. A through B during C while D across 4. I have seen black olives but I have never seen yellow.. A once B one`s C olives D ones Strona 5 z 8

6 5. I`m afraid I can`t lend you any money as I only have myself. A the little B a little C a few D few 6. He hasn`t got any money. I haven`t got any... A either B neither C too D also 7. I`ll try to get in touch with him but he`s ever at home. A rarely B almost C hardly D occasionally 8. I like England, but I wish it rain quite so much. A won`t B doesn`t C didn`t D hasn`t 9. I couldn`t sleep.. very tired. A although being B despite I was C despite of being D in spite of being 10. The bus service is very good. There`s a bus ten minutes. A every B all C each D after Zadanie 7 (0 6 pkt.) Przeczytaj poniższe tablice informacyjne i wybierz najlepsze wyjaśnienie zawartych w nich informacji zakreślając jedną z odpowiedzi. 1 Mobile phone sale now on! Low prices on some of our most popular phones! A All the mobile phones in the shop are cheap. B You can get a cheap mobile phone here. C You can make cheap phone calls from here. D You can`t buy popular phones in the sale. Strona 6 z 8

7 2 Communicate at the library Pay as you go on our Internet and service. A You can use the Internet here at a cost. B You can buy library books here. C You can choose library books by . D You can learn how to use the Internet here. 3 If the information desk is closed, call our 24-hour helpline on for details of bus timetables and ticket information. A You can phone for timetable and ticket information at any time. B You can only get information on the telephone. C You cannot find out about bus times at the desk. D People who want information have to reserve a ticket. 4 Wake up to a newspaper or a magazine! A The shop is looking for people to deliver newspapers and magazines. B You can advertise your house at this shop. C The shop can deliver newspapers and magazines to your house. D The shop delivers newspapers and magazines in the evenings only. 5 Last collection Mon Fri 4 pm A later collection is made from Spencer Post Office at 7.30 pm. A B C D Mail is collected from here twice a week. Mail is collected from this letter box after 5 o`clock. No mail is collected from here in the afternoons. Mail is collected from the Post Office in the evening. 6 Airport transfers not included in price A Airport transfers are free. B You must pay extra for airport transfers C You don`t need airport transfers. D You mustn`t organize your own airport transfers. Strona 7 z 8

8 BRUDNOPIS Strona 8 z 8

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! Witaj na III etapie konkursu z języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na II etapie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na II etapie konkursu z języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! Witaj na III etapie konkursu z języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) I can't get in.

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009/2010 ETAP REJONOWY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009/2010 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2009/2010 ETAP REJONOWY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 1. Sprawdź, czy test zawiera 9 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY 4.01.2013 KOD UCZNIA ARKUSZ LICZY 10 STRON I ZAWIERA 12 ZADAŃ, EWENTUALNE BRAKI PROSZĘ ZGŁOSIĆ KOMISJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo