SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTI SPLIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTI SPLIT"

Transkrypt

1 15 Katalog Split i Multi Split Uwagi do danych technicznych J.wew.= J.zew.= Qu=Cicha praca Ponieważ producent stale udoskonala swoje wyroby, dla sprawdzenia podanych danych skontaktuj się z dealere. chłodzenia grzania bazuje na następujących paraetrach: : Tep. wewn. Tep. zewn. : 2 C DB1 C WB : 35 C DB C WB Tep. wewn. : C DB15 C WB Tep. zewn. : C DB6 C WB IMG06HIERKT0315 Nov. 14 Version 2.0 SYSTEMY KLIMTYZCJI SPLIT I MULTI SPLIT

2 Rozieszczenie globalnej sieci by sprostać szybko zieniający się wyaganio Klientów, Haier rozieścił swoją infrastrukturę na cały świecie. Infrastruktura ta obejuje centra badawczo-rozwojowe, zakłady produkcyjne, firy handlowe i sieci sprzedaży. Pięć centrów badawczo-rozwojowych współpracuje z dostawcai, instytucjai badawczyi i prestiżowyi uczelniai na cały świecie, dzięki czeu powstające produkty są innowacyjne. Sieć Haier Na świecie Firy handlowe Centra badawczo-rozwojowe Fabryki Park przeysłowy Sieci sprzedaży Historia arki Globalne przychody Marka Haier z globalnyi przychodai sięgającyi 2,5 ld USD w 13 r. jest wśród doowych urządzeń arką nuer jeden na świecie. (Żródło: Eroonitor International Liited, Wielkość sprzedaży detalicznej w oparciu o dane z 13 roku) 2.5 ld USD Założony w 4 r. w Quingdao Haier od początku swego istnienia wspierał dążenia Klientów do zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne rozwiązania. Z ałej, lokalnej fabryki, na przestrzeni lat, wyrosła globalna fira - Grupa Haier z obrote ponad 2,5 ld USD w 13 roku. Zatrudnia ona ponad pracowników i posiada klientów w ponad 100 krajach na cały świecie. Do 11 roku fira Haier złożyła 3 wniosków patentowych, a saa autoryzowała patentów. Ponadto fira uczestniczyła w opracowywaniu nor iędzynarodowych, z których 2 zostało opublikowanych i wdrożonych. Dzięki ty działanio Haier jest lidere na rynku, a także wyznacza trendy w tej branży na cały świecie. 55k USD

3 C Historia Preiera pierwszego chińskiego podwójnego kliatyzatora typu Split z technologią inverterową. Rozpoczęcie eksportu kliatyzatorów na rynki europejskie. 16 Preiera systeu ze zienny przepływe czynnika chłodniczego we współpracy z firą Toshiba. Opracowanie pierwszego na świecie kliatyzatora z technologią inverterową typu digital DC z funkcjai poprawiającyi jakość powietrza wewnętrznego Rozpoczęcie eksportu kliatyzatorów do Stanów Zjednoczonych. Założenie parku przeysłowego w Pakistanie i nr 1 MS w Preiera systeu inverterowego DC X-ulti z czynnikie R410a. 06 Haier otrzyuje nagrodę IF, za jeden z dziesięciu najbardziej poysłowych produktów na świecie. Preiera chillera ze sprężarką odśrodkową z technologią aglev i systeu VRF ze sprężarkai inverterowyi pracującyi z czynnikie R410a. 0 0 Podpisanie kontraktów na dostawę urządzeń dla inwestycji na Igrzyska Olipijskie w Pekinie. Nagroda red dot w konkursie projektowy Wprowadzenie bardziej zaawansowanego kliatyzatora typu inwerter DC bezfreonowego + oraz systeu aglev VRF z największą sprawnością energetyczną. Wprowadzenie i prezentacja pełnego zakresu typoszeregu SUPERMTCH, który łączy w sobie kliatyzatory RC i CC, kliatyzatory typu inwerter i onoff. 13 Powołanie platfory Haier Europe HOMESOLUTION w Lyonie we Francji, aby przyśpieszyć wprowadzenie na rynek rozwiązań RCCCPop CiepłaUkładów Solarnych. Wprowadzenie na rynek nowej serii ero oraz odeli stojących innowacyjnych pod względe wyglądu oraz dostarczania powietrza. 14 Otwarcie nowego centru badawczorozwojowego. Powstanie pierwszego kliatyzatora typu Split Preiera kopletnego zakresu koercyjnych rozwiązań kliatyzacyjnych. 5 Powstanie pierwszego kliatyzatora typu inwerter. 4 Grupa Haier została założona w Qingdao w Chinach

4 Kliatyzacja Centru badawczo rozwojowe W 14 roku ukończona została budowa centru badawczo-rozwojowego Haier C o powierzchni Centru doświadczeń użytkownika znajdujące się na I, II i III piętrze obejuje laboratoria testowe, laboratoria badawcze kluczowych części oraz laboratoria syulacji doświadczeń użytkownika we wszystkich warunkach pogodowych. Globalne oce produkcyjne Na rynku chiński fira Haier działa w dziewięciu zakładach produkcyjnych. Jeden z zakładów jest przedsięwzięcie wspólny Haier i Mitsubishi Heavy. Łączne zdolności produkcyjne 8 fabryk będących wyłączną własnością Haier wynoszą 1 ilionów zestawów urządzeń rocznie. Zagranicą fira Haier prowadzi 6 zakładów produkcyjnych. Chongqing Zhengzhou Dalian Jiaozhou Huangdao Wuhan Hefei Qingdao MHQC Centru doświadczeń użytkownika zostało docenione przez renoowane krajowe instytucje certyfikacyjne i testujące. Zyskało także uznanie organizacji iędzynarodowych takich jak TUV i Intertek. Laboratoriu kaloryetryczne i laboratoriu współczynnika CD zbudowane przez ETL zostały zakwalifikowane do przeprowadzania prób w raach systeu Energy Star. Badania prowadzone przez centru doświadczeń użytkownika obejują obszary takie jak ocena kofortu użytkownika, aerodynaika, akustyka, zgodność elektroagnetyczna, echanika, itp. Laboratoriu oże przeprowadzać ponad 600 iędzynarodowych prób zgodnie z ISO, IEC, EN, CISPR i NSI i in., w celu potwierdzania zgodności z wyogai nor obowiązujących w Europie, zji, eryce Północnej, ustralii i na Bliski Wschodzie oraz w 100 innych krajach i regionach. W kwietniu 13 roku fira Haier powołała wspólne laboratoria z firą Highly w celu prowadzenia badań technologii grzewczej i chłodniczej oraz laboratoria z Mitsubishi Electric ające wykonywać badania nad innowacyjnyi technologiai doświadczeń użytkowników. Wieża służąca do przeprowadzania prób spadku ciśnień na wysokości 106 i jest największą konstrukcją tego typu służącą do przeprowadzania prób systeów MRV. lgieria Tunezja Nigieria Pakistan Bangladesz Tajlandia 05 06

5 Kliatyzacja Systey kliatyzacyjne Haier w Europie Obecność na Stary Kontynencie Inteligentne rozwiązania Fira Haier skupia się na budowaniu lokalnych organizacji oferujących wydajniejsze i bardziej profesjonalne rozwiązania i usługi swoi kliento i użytkowniko we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce i Rosji. W pozostałych wyienionych poniżej krajach europejskich Haier współpracuje głównie z lokalnyi partnerai HVC, zapewniając obecność firy na lokalny rynku i świadczenie usług. Haier C stawia sobie za cel dostarczanie globalny kliento inteligentnych rozwiązań tworzących kofort życia w oparciu o zrozuienie potrzeb, zarówno istniejących jak i potencjalnych. Linia produktów SUPER MTCH uożliwia całkowicie bezpłatne dopasowanie różnych typów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych obejujących systey ono i ulti. SUPER MTCH to rozwiązanie przyjazne dla dystrybutorów i instalatorów. Linia SUPER MTCH MXI jest skuteczny i ekonoiczny rozwiązanie dla lekkich konstrukcji koercyjnych, takich jak sale spotkań, itp. Funkcja sterowania Wi-Fi a zapewnić użytkowniko końcowy aksyalną wygodę. Dzięki funkcji sterowania Wi-Fi kliatyzacja oże być zawsze pod kontrolą użytkownika, niezależnie od iejsca, w który się znajduje. INTELIGENTNE ROZWIĄZNIE Rosja Wielka Brytania Francja Belgia Niecy Polska UŻYTKOWNICY KOŃCOWI Sterowanie Wi-Fi Niski pozio hałasu Stabilna teperatura Oczyszczanie powietrza Niezawodna jakość Włochy Hiszpania ŚRODOWISKO Wysoka wydajność Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy Kopaktowa obudowa zajująca jeszcze niej iejsca DYSTRYBUTORZY INSTLTORZY Łatwa instalacja Doskonałe dopasowanie zapewniające elastyczność i wyagające przechowywania niejszych zapasów Lokalne biura Haier Przedstawiciele Haier 0 08

6 PM2.5 Index Indoor teperature Counity teperature ir quality Excellent Cooling Low speed Kliatyzacje Haier w Europie Sezonowe osiągi W odpowiedzi na przepisy europejskie, zakładające spełnienie celu -- i nakładające wyóg drastycznego zniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej budynków koercyjnych i ieszkaniowych, Haier, jako jeden z liderów branży HVC, wprowadza projekty ające optyalizować wydajność sezonową, tak aby poprawić skuteczność chłodzenia i grzania swoich produktów i obniżyć ich oddziaływanie na środowisko. Plan działania -- wyznacza trzy kluczowe cele na rok : 1) % redukcja eisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do pozioów z 10 roku; 2) zwiększenie udziału konsupcji energii w UE produkowanej z odnawialnych źródeł do %; 3) poprawa efektywności energetycznej w UE o %. Europejski plan działania CO2 Dyrektywa ERP (eco-design) SEER B C D 2,6 SEER 8,5 hannu 5 Kliatyzacja Haier C stworzyło pełny asortyent rozwiązań obejujących wszystkie pozioy klas energetycznych zgodnie z nową dyrektywą ErP. Ponadto najniższa klasa energetyczna Haier została podniesiona do +, czyli powyżej obowiązkowego poziou wstępnego (B) wyaganego zgodnie z przepisai. Dodatkowe inforacje na teat dyrektywy ErP ożna znaleźć na naszej stronie internetowej 52dB S0SB1HR1U0QE6ER +++ SCOP B C D X SCOP X hannu X ++ 3,2 4,6 28 X X X 58dB -% Mniej eisji CO 2 w porównaniu do poziou z 10 roku +% Udział energii odnawialnej -% Zwiększenie efektywności energetycznej o % Haier wprowadza innowacje związane z efektywnością sezonową by spełnić podwyższone wyogi w zakresie efektywności energetycznej w UE, fira Haier zrealizowała duże projekty inwestycyjne w zakresie badań i rozwoju, które ają zapewnić zaawansowane rozwiązania w ty zakresie. W 15 roku Haier wprowadzi na rynek nowe efektywne energetycznie rozwiązania dla wszystkich pozioów klas efektywności energetycznej, od do +++,.in. SCOP ++ Nebula, nową stylizowaną jednostkę zewnętrzną o wydajności od 000BTU do 000BTU. Haier wprowadzi także opcjonalny zestaw Nordic dla eksploatacji w warunkach ziowych w krajach skandynawskich oraz zoptyalizowany projekt ający zapewnić działanie w niskich teperaturach otoczenia dla chłodzenia w -15 C i ogrzewania w -25 C. Dodatkowo fira Haier wprowadzi zodernizowane standardowe sterowanie Wi-Fi w odelach qua i Nebula oraz opcjonalne sterowanie Wi-Fi w asortyencie urządzeń Brezza dzięki zastosowaniu nowej technologii ESY-LINK. Certyfikacja Eurovent Fira Haier C jest od ponad 10 lat stale obecna na liście certyfikacji EUROVENT, dzięki czeu jej produkty i rozwiązania są certyfikowane jako najlepszy wybór dla instalatorów i profesjonalnych użytkowników. Bedroo Seria Nebula (SEER ++) 0 10

7 SPIS TREŚCI 01 FUNKCJE URZĄDZEŃ 2 02 KLIMTYZTORY SPLIT DOSTĘPNE MODELE KORZYŚCI GŁÓWNE CECHY KLIMTYZTORY ŚCIENNE KLIMTYZTORY KSETONOWE KLIMTYZTORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE KLIMTYZTORY KNŁOWE KLIMTYZTORY MXI SPLIT STEROWNIE KLIMTYZTORY MULTI SPLIT DOSTĘPNE MODELE KORZYŚCI GŁÓWNE CECHY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

8 Inteligentne rozwiązania Łatwe sterowanie kliate w poieszczeniach z dowolnego iejsca. Sterowanie Wi-Fi Inteligentne rozwiązania Wifi do biuro prywatny saochód siłownia wakacje office telefon koórkowy tablet Internet Usługa w churze* Podane inforacje ogą * podlegać ziano i aktualizacjo. Rozwiązania dostępne od 2. połowy 14 roku. Możliwości sterowania Wi-Fi Do czego przydaje się sterowanie Wi-Fi? Jak uzyskać dostęp do sterowania Wi-Fi? Moduł Wi-Fi Zastanawiasz się, czy nie zaponiałeś wyłączyć kliatyzatora? Obawiasz się, czy dzieci będą w stanie prawidłowo ustawić kliatyzację? Technologia sterowania Haier Wi-Fi zapewnia kofort wynikający ze sterowania systee kliatyzacyjny za pośrednictwe odułu Wi-Fi zainstalowanego w telefonach i tabletach z systee ndroid lub ios i połączonych z Internete. Funkcja sterowania Haier Wi-Fi jest łatwo dostępna dzięki użyciu Haier Sart C PP, odułu Haier Wi-Fi, routera Wi-Fi lub inteligentnych terinali takich jak sartfony itp. W celu uruchoienia funkcji sterowania Wi-Fi należy pobrać progra Haier Sart C PP ze strony ppstore lub ndroid s Google Play. Następnie należy uruchoić progra PP i przeprowadzić rejestrację. Po zakończonej rejestracji użytkownik zostaje poproszony o dodanie swoich kliatyzatorów na listę sterowania. by ułatwić późniejsze wykorzystanie istnieje ożliwość ziany nazwy kliatyzatorów lub ich pogrupowania. Po zakończeniu powyższych działań użytkownik oże korzystać z wygody wynikającej ze sterowania kliate z dowolnego iejsca. Sterowanie Haier Wi-Fi udostępnia noralne funkcje sterowania, czyli załączanie wyłączanie, chłodzenie ogrzewanie nawiew, ustawianie teperatury, regulowanie prędkości wiatraka, itp. Dodatkowo sterowanie Wi-Fi realizuje także zalecaną lub autoatyczną krzywą teperatury dla trybu snu, ustawianie tygodniowych regulatorów czasowych itp

9 lready registrated Click here PM2.5 Index Indoor teperature Counity teperature ir quality Excellent Cooling Low speed Sterowanie Wi-Fi Korzyści Dogodne sterowanie Użytkownicy końcowi są w stanie sterować urządzeniai kliatyzacyjnyi z dowolnego iejsca korzystając z sieci Wi-Fi lub 3G. Su Mo Tu We Th Fr Sa Wygoda 6 3 Krzywa snu Moduł sterowania obejuje cztery typowe krzywe dla okresu snu stworzone specjalnie dla dzieci, osób starszych, kobiet i ężczyzn. Użytkownicy końcowi ogą saodzielnie dostosowywać krzywą snu.! Błąd lar błędu W PP oże wyświetlać się kod błędu, co ułatwia serwisowanie urządzenia. Wygoda Innowacyjny projekt uożliwia użytkowniko końcowy osiągnięcie pełnego kofortu. Bardzo ciche działanie urządzeń Kofort Sterowanie teperaturą Nawiew powietrza Tygodniowy regulator czasowy Sugestie z chury Sterowanie w grupie Użytkownicy ogą z wyprzedzenie ustawiać pory załączania i wyłączania urządzeń kliatyzacyjnych w dowolny dniu tygodnia oraz wybierać tryb eksploatacji, ustawiać teperaturę i wybierać prędkość wiatraka. Centru usług w churze oże przekazywać prognozy pogody dla najbliższego dużego iasta i inne ostrzeżenia dla użytkowników. Użytkownik oże sterować nie tylko pojedynczy kliatyzatore ale także całą grupą urządzeń kliatyzacyjnych. Środowisko aplikacyjne Użytkownik potrzebuje sartfona lub routera bezprzewodowego. Router bezprzewodowy usi być połączony z Internete. W sartfonie usi być zainstalowany syste ndroid lub IOS. ndroid: wspiera wersję 2.2 i nowsze. IOC: wspiera wersję 6.0 i nowsze. Sposób obsługi Haier sart air condition Bedroo Usernae Password Click and add air condition Password confir I have read and agree to Haier internet user agreeent Register Zeskanować kod QR Pobrać PP Rejestracja Przypisanie Eksploatacja 15 16

10 Wygoda Kofortowy sen Inteligentne powietrze Wygoda Opcja dostępna w raach specjalnego prograu po wyborze trybu SLEEP. Czy zdarzyło ci się budzić w nocy z zina, które zostało wytworzone przez kliatyzator? Czy yślisz o wyłączaniu kliatyzatora przed pójście do łóżka, żeby zaoszczędzić energię? Kliatyzacja Haier jest wyposażona w specjalny progra zaprojektowany dla pory nocnej, który zapewnia, że teperatury w czasie snu nigdy nie są zbyt wysokie ani zbyt niskie, tworząc ty say odczucie najwyższego kofortu i zapewniając oszczędność energii podczas odpoczynku w nocy. Dzięki zaprojektowaniu podwójnych łopatek na wylocie powietrza użytkownik oże, odpowiednio do iejsca, w który się znajduje, wybrać kierunek wypływu powietrza z kliatyzatora, jak pokazano na poniższy scheacie. Uożliwia to uniknąć sytuacji, w której przepływ powietrza jest skierowany bezpośrednio na ciało. Struień powietrza skierowany do góry w trybie chłodzenia. Struień powietrza skierowany w dół w trybie grzania. Teperatura C 28 2 W trybie chłodzenia teperatura jest ustawiona na wzrost o 1 C w pierwszej godzinie i o kolejny 1 C w drugiej godzinie nocy. Następnie teperatura pozostaje stała w ciągu 6 godzin przed wyłączenie urządzenia C OFF Jednostka przestaje pracować po 8h set 1 C Teperatura C set Tryb chłodzenia Czas W trybie grzania teperatura jest ustawiona na spadek o 2 C w pierwszej godzinie i o kolejne 2 C w drugiej godzinie. Po upływie dwóch godzin teperatura rośnie o 1 C i utrzyuje się na stały pozioie przez 6 godzin przed wyłączenie urządzenia. Tryb grzania 2 C 2 C Czas 1 C Jednostka przestaje pracować po 8 h OFF Nawiew powietrza na większą odległość Czy kliatyzator nie zapewnia jednolitej teperatury w zbyt duży poieszczeniu? Czy trzeba znajdować się obok kliatyzatora, żeby korzystać z wytwarzanego chłodu lub ciepła? Kliatyzator Haier, dzięki specjalnie zaprojektowaneu krzyżoweu wiatrakowi przepływu i zoptyalizowaneu przewodowi powietrza, jest w stanie doprowadzać struień powietrza nawet na odległość etrów i dalszą. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w odelach 000BTU. Przepływ 3D Prędkość przepływu powietrza (s) M Odległość () Warunki testowe: Próbę przeprowadzono na odelach NEBUL 000BTU z prędkością wiatraka turbo w stabilnych warunkach roboczych w heretyczny poieszczeniu. 0.4 Prędkość przepływu powietrza (s) Dzięki pozioeu i pionoweu ruchowi łopatek ożna uzyskać struień powietrza skierowany do góry, w dół, w lewo lub w prawo. Zapewnia to kofortowe warunki w każdy poieszczeniu. 5 struieni pionowych 6 struieni pozioych 1

11 Zdrowie Zdrowie Zdrowie Syste oczyszczania powietrza zapewnia czyste powietrza i troszczy się o zdrowie Nano aqua Wielowarstwowy filtr 1 Generator Nano-qua Jonizator Zdrowie H2O2 Nano aqua Oczyszczanie powietrza Genarator nano aqua jonizuje cząsteczki wody do H+ i O2- które uaktywniając się w wyniku reakcji cheicznej do OH i H 2 OH powodują wyniszczanie bakterii. OH- OH- H2O2 H2O OH- 3 Parownik Czy czujesz dyskofort w suchej atosferze? Wynika to z utraty wilgoci przez skórę. Nawilżanie skóry 1 4 Generator nano-aqua 2 Doskonały filtr 30-50n 10-n Generator nano-aqua reaguje z wodą, wytwarzając wodę w ikro skupiskach, która oże zostać łatwo wchłonięta przez zrogowaciałą warstwę skóry, uożliwiając utrzyacie wilgoci. 5 Filtr wielowarstwowy Generator jonów ujenych H 2O H2O Zdrowy jonizator H2O H 2O 2 H2O H2O H2O H 2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O2 OH- OH- H2O2 H2O Możesz cieszyć się atosferą lasu w swoi dou. Wystarczy wcisnąć przycisk "health", żeby twój pokój wypełnił się odświeżającyi jonai. Po uruchoieniu tej funkcji stężenie jonów osiągnie wartość dziesiątek tysięcy w ciągu 10 inut i iliona po pół godzinie działania. Generator jonów ujenych OH- Genarator jonów ujenych jest to oddzielna część w urządzeniu. Powoduje przekazanie zasilana na obwód wysokiego napięcia prądu stałego generując i eitując przy ty ogroną ilość elektronów e-. Generator jonów ujenych 1 NNO-QU

12 Zdrowie Zdrowie utoatyczne czyszczenie parownika Wielowarstwowy filtr 3 5 Funkcja autoatycznego czyszczenia poaga w utrzyaniu czystości wyiennika ciepła i zapobiega wytwarzaniu się pleśni, bakterii, kurzu, itp. Filtr fotokatalityczny Warstwa witainy C Wewnętrzne części jednostki wysychają autoatycznie po eksploatacji. Konwencjonalne czy utoatyczne czyszczenie Węgiel aktywny Środek zabijający bakterie Środek antybakteryjny (opcjonalny) Efekt 3 w 1. nty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni. Konwencjonalne czyszczenie Główną przyczyną nieprzyjenych zapachów i zanieczyszczenia jest pleśń. Po kontakcie wężownicy z wodą na jej powierzchni rozwijają się organizy tworząc zagrożenie dla zdrowia. utoatyczne czyszczenie Dzięki tej funkcji następuje osuszenie okrego wyiennika ciepła, co zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Rozwiązanie to eliinuje nieprzyjene zapachy z urządzenia i pozwala zapobiec niedogodnościo związany z czyszczenie filtra. Filtr fotokatalityczny (opcjonalny) Filtr fotokatalityczny eliinuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjene zapachy, od cząsteczek powstających na skutek palenia papierosów do oparów cheicznych. W celu regeneracji efektu usuwania nieprzyjenych zapachów filtr należy poddawać działaniu proieniu słonecznych. Doskonały filtr Długość każdego boku siatki wynosi 1,2, podczas gdy długość boku siatki w przypadku projektu konwencjonalnego wynosi 2. Dzięki takieu precyzyjneu filtrowi ożna uzyskać optyalizację filtrowania wynoszącą 40%. 4 Węgiel aktywny (opcjonalny) Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi. Węgiel aktywny a także działanie oczyszczające. 40% optyalizacja efektu filtrowania Warstwa witainy C (opcjonalna) Kliatyzatory Haier ogą być wyposażone w warstwę witainy C, która uwalnia świeżą witainę do powietrza

13 Zaawansowana technologia koponentów, systeu i sterowania zapewnia doskonałe osiągi. Super atch Działanie podczas ostrych zi Wysoka efektywność Sterowanie przy poocy przeiennika -PM DC Dzięki zastosowaniu technologii sterownia S-TYPE, S-PM i PHSE (określanej jako -PM), kliatyzacja Haier z wykorzystanie przeiennika prądu stałego działa stabilniej przy niskich częstotliwościach, zapewnia wyższą oszczędność energii i wyższą oc dla wyższych częstotliwości. Wzrost wydajności chłodzenia o 15%. Uzyskanie obniżenia teperatury o 5 stopni zajuje 56 inut przy użyciu technologii S-PM i 48 inut, gdy korzysta się z technologii -PM. Dzięki dokładneu sterowaniu napięcie sprężarka działa w sposób stabilniejszy, co zapewnia dłuższy okres użytkowania urządzenia oraz obniżenie poziou hałasu wytwarzanego przez syste. Coparison with S-PM Teperature Reducing Coparison ins Warunki testowe: Przebadano oba odele 000BTU Zircon wyposażone w technologię -PM i S-PM w takich saych warunkach eksploatacji. Oba urządzenia pracowały przez 4 godziny w standardowy laboratoriu z teperaturą ustawioną na C i wysoką prędkością wiatraka. Teperature S-PM -PM Porównanie z systee pozbawiony przeiennika Szybki kofort Po załączeniu kliatyzatora z przeiennikie dostarcza on dokładną ilość energii potrzebną do szybkiego schłodzenia poieszczenia. Uożliwia to kliatyzatorowi osiągnięcie ustawionej teperatur w połowie czasu, który jest potrzebny w przypadku użycia konwencjonalnych odeli, zapewniając użytkowniko szybki kofort chłodzenia i ogrzewania. Działanie ze stabilną teperaturą Przeienniki są w stanie szybko i skutecznie dostosować teperaturę w poieszczeniu tak, aby osiągnąć teperaturę nastawy. Urządzenie oże utrzyywać teperatury w strefie kofortu w sposób ciągły, eliinując wahania teperatury związane z tradycyjnyi jednostkai, które są regularnie załączane i wyłączane. Oszczędność 12 czasu Teperatura poieszczenia Inverter Rozwiązanie konwencjonalne Ustawienie teperatury Typ bez przeiennika Typ z przeiennikie Wykres prezentuje ziany teperatury podczas chłodzenia Strefa kofortu Działanie z wysoką ocą Działanie z oszczędnością energii Czas 23

14 Super atch Działanie w zróżnicowanych teperaturach Całkowicie dopasowane połączenia, 51% niej zapasów W przypadku biur, apartaentów, doów jednorodzinnych i sklepów systey kliatyzacyjne firy Haier zapewniają kopletne rozwiązanie dla poieszczeń ieszkalnych i koercyjnych dzięki innowacyjnej serii SUPER MTCH. Syste ułatwia zarządzanie zapasai, gwarantując oszczędności powierzchni agazynowych, niejsze ilości części zaiennych i zniejszenie nakładów na logistykę, co w suie przekłada się na wyższe przepływy gotówkowe w bilansie firy. Uniwersalna technologia protokołu kounikacyjnego Ogrzewanie przy -25 C i chłodzenie przy -15 C na zewnątrz C 46 C Uniwersalna jednostka zewnętrzna do zastosowań naściennych, w kasetach, urządzeniach wyiennych, rurowych i szafkach. Uniwersalna jednostka wewnętrzna do pojedyńczych splitów lub jednostek zewnętrznych ulti splitów. Ogrzewanie -25 C -15 C Pojedynczy split onoff Multi split inverter 5 typów 5 typów Pojedyńczy split inverter Pojedyńczy split inverter Eleenty zapewniające wysoką wydajność Podwójna sprężarka rotacyjna i silniki prądu stałego, zarówno w rozwiązaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych, zapewniają wysokie osiągi podczas ostrej ziy. Dodatkowy elektryczny syste grzewczy Wydajna jednostka zewnętrzna Dodatkowa grzałka elektryczna zaontowana w sprężarce oże usprawnić uruchaianie urządzenia podczas bardzo niskich teperatur zewnętrznych. PCB zostaje zawieszone w pozycji odwróconej. Specjalny wodoszczelny projekt zapewnia długi okres użytkowania urządzenia. Wewnętrzne wyposażenie obejuje uszczelniony panel boczny, który oże zapobiegać kondensacji skroplin z wentylatora zewnętrznego, zapewniając niezawodność urządzenia. Specjalnie zaprojektowany progra odszraniania i syste przeciwoblodzeniowy Ulepszona elektryczna grzałka o wyższej ocy do 135W, która zapewnia efektywne odrażanie. Dolna płyta o ały spadku znacznie ułatwia odprowadzenie skroplin. Wyposażona w dwie niezależne rączki jednostka zewnętrzna uożliwia łatwiejszy transport, instalację i utrzyanie. Metalowa obudowa jest 3 grubsza niż w przypadku konwencjonalnego urządzenia zewnętrznego i zawiera więcej iejsca dla sprężarki i innych eleentów, co zapewnia lepsze proieniowanie ciepła i pozwala uniknąć kolizji kabli i rur. Projekt z ały spadkie płyty dolnej ułatwia odprowadzanie wody. Stały czas odszraniania: Dzięki teu rozwiązaniu kliatyzatory ogą rozpocząć odszranianie po określony okresie, co uożliwia stopienie lodu groadzącego się na jednostkach i w ich otoczeniu. Lód powstający na skutek opadów ciężkiego śniegu i zaarzającego deszczu oże blokować odprowadzenie wody z jednostek, będąc niewyczuwalny przez zewnętrzny czujnik teperatury. utoatyczne odszranianie: Urządzenie wchodzi w tryb odszraniania, jeśli jego czujnik wykrywa ryzyko oblodzenia. Nowy projekt systeu rozprowadzania czynnika chłodniczego oże zdecydowanie poprawić efektywność wyiany ciepła. Elektryczny syste przeciwoblodzeniowy Płyta sterownicza Monitorowanie lodu 25 26

15 Niezawodność Niezawodność Koponenty wysokiej jakości Laboratoria Sprężarka wysokiej wydajności Podwójna sprężarka rotacyjna Haier a wbudowane silne agnesy neodyowe, które są 10 razy silniejsze niż agnesy konwencjonalne. Dzięki zastosowaniu bardzo wydajnych sprężarek istnieje ożliwość obniżenia strat elektrycznych w źródle energii i aksyalizacji ocy pobieranej. Niski pozio hałasu Niski pozio wibracji Wysoka wydajność W planach firy Haier jest otwarcie ponad 100 laboratoriów. Haier prowadzi już ponad 0 laboratoriów przeprowadzających testy CBU oraz badania części. W już otwartych ośrodkach badawczych znajdują się laboratoria psychoetryczne, laboratoria kaloryetryczne, laboratoria oceny kofortu użytkownika, laboratoria sei-bezpogłosowe, laboratoria EMC, laboratoria wyienników ciepła, laboratoria sprężarek, itp. W laboratoriach ożna badać kliatyzatory typu split, przenośne, okienne, wyienne, kasetonowe i rurowe, osuszacze, agregaty chłodnicze, itp., o ocy chłodniczej od 0W do 5 000W, z ożliwościai regulacji teperatury od -25 C do 60 C i wilgoci od % RH do 5% RH (wilgotności względnej). Śnieg Deszcz Światło słoneczne Ocena kofortu użytkownika Syulacje wszystkich warunków pogodowych Bezstopniowy silnik prędkości Silnik BLDC uożliwia jednostce uzyskanie bezstopniowej transisji prędkości, która zapewnia niejsze zużycie energii, niższy pozio hałasu i wyższy kofort dla użytkownika. Wysoka Średnia Niska W ielostopniowe sterowanie prędkością Silnik prądu stałego EMC Laboratoriu psychoetryczne Laboratoriu kaloryetryczne Laboratoriu sei-bezpogłosowe Bardzo niska Typowy silnik Zgodność elektroagnetyczna Badanie osiągów Rura iedziana z wewnętrznyi rowkai Rura iedziana Haier a wewnętrzne żłobienia, które zwiększają powierzchnię styku iędzy gazowy czynnikie chłodniczy a rurą iedzianą. Zapewnia to podniesienie efektywności wyiany ciepła o 30~50%. Badanie części Badanie niezawodności Badanie zachowania w transporcie Certyfikaty jakości Niebieski parownik żeberkowy W parowniku Haier zastosowano nową generację niebieskich laeli aluiniowych, które charakteryzują się wysoką odpornością na korozję i nadzwyczajnyi osiągai hydrofilowyi. Użytkownik uzyskuje następujące korzyści: 1. Oszczędność energii. Doskonałe osiągi hydrofilowe zwiększają efektywność wyiany ciepła o 40%. 2. Długi okres użytkowania. Parownik wykonany z niebieskich laeli jest bardziej odporny na korozję, co zawdzięcza powłoce antykorozyjnej zastosowanej na powierzchni. Dzięki jej zastosowaniu jednostki są trwalsze i charakteryzuje je dłuższy okres użytkowania. 2 28

16 Funkcje urządzeń Funkcje urządzeń Kofort Konstrukcja Blue Bardzo cichy Dzięki kopaktowej budowie i nowoczesnej technologii, pozio hałasu oże być obniżony do poziou 22 db. Kofortowy sen Teperatura i hałas wewnątrz poieszczeń ogą być ustawione do pozioów zapewniających kofort snu. Kofortowy przepływ 3D Trzykierunkowy przepływ powietrza jest zdolny doprowadzać powietrze pozioo i pionowo, dzięki czeu ożna odczuwać naturalny powiew powietrza. Dostarczanie powietrza na duże odległości została ulepszona dzięki zastosowaniu zoptyalizowanego silnika, wentylatora i kanału przepływu powietrza, tak aby zapewnić daleki zasięg strugi powietrza (nawet ponad ). Inteligentne powietrze Po naciśnięciu przycisku "Healthy irflow" dla dwułopatkowego odelu lub przycisku "Swing" dla jednołopatkowego odelu, struień powietrza nie jest kierowany bezposrednio na osoby. Przepływ powietrza (dwa silniki) Dzięki specjalny silniko, pionowe żaluzje poruszają się pozioo, uożliwiając ty say przepływ powietrza w 5 różnych kierunkach. Przepływ powietrza (jeden silnik) Zastosowany specjalny silnik krokowy reguluje pozioy i autoatyczny ruch żaluzji pionowych. Istnieje ożliwość ustawienia 5 pozycji o ty say kierunku nawiewu. Kontrola Wi-Fi Zarządzaj swoi systee kliatyzacji ze sart fonu lub z tabletu, które ają połączenie z Internete Zwarta budowa Większość koercyjnych kliatyzatorów Haier, została zaprojektowana z ożliwie jak najniższy profile w celu ułatwienia ontażu. Zintegrowana konstrukcja W celu obniżenia wibracji i zwiększenia niezawodności produktu, zintegrowano podstawę, tacę ociekową i raę obudowy. Zintegrowana pokrywa zaworu Pokrywa zaworu jest zaprojektowana tak, by przykrywać zarówno zawory odcinające, jak i przyłącza kablowe zwiększa to zarówno bezpieczeństwo, jak i walory estetyczne. Dwie ożliwości odprowadzenia skroplin Dwie ożliwości odprowadzenia skroplin - z prawej lub lewej strony. Łatwy do czyszczenia Panel jest łatwy do ycia. Pokrywy ogą być w prosty sposób zdjęte do ycia bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi. Ochrona przeciwkorozyjna Hydrofilowa folia aluiniowa w jednostce wewnętrznej sprawia, ze woda nie jest wyrzucana. Dzięki teu nie dochodzi do korozji parownika. Dwa sposoby podłączenia odprowadzania skroplin Jedn.wew. a ożliwość podłączenia z prawej i lewej strony. Popka skroplin Wysokiej jakości eleenty Jedn.wew. a ożliwość Koponenty podłączenia z prawej najwyższej jakości i lewej strony. pozwalają na sprawne działanie całej instalacji Podwójne klapy Pionowy przepływ Tryb auto przepływu powietrza powietrza przez cały czas Podwójne klapy przepływu Dzięki specjalneu Można ustawić wartość powietrza zwiększają silnikowi żaluzje pozioe teperatury, do której cyrkulację powietrza poruszają się pionowo, kliatyzator będzie w poieszczeniu uożliwiając szerszy autoatycznie regulować zapewniający ty przepływ powietrza. swoją pracę. say większy kofort. W oencie wyłączenia jednostki, żaluzje zaykają się autoatycznie. Tryb auto Zgodnie z ustawioną teperaturą 26 C (chłodzenie) lub 23 C (grzanie), urządzenie autoatycznie ustawi tryb pracy. Tryb soft Po naciśnięciu przycisku powersoft na sterowniku, ożna uzyskać niższe pozioy hałasu. Ustawienie tep. z dokładnością do 0,5 C Można ustawić teperaturę z dokładnością do 0,5 C, tak aby osiągnąć większy kofort i oszczędność energii. Karta On-Off Karta On-Off oże sterować systee w oddalony iejscu. Jest to szeroko stosowane w budynkach, hotelach lub innych poieszczeniach o przeznaczeniu koercyjny. Wygoda w zarządzaniu. przy teperaturze -10 C Powietrze oże być opcjonalnie chłodzone przy teperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącego nawet -10 C. Technologie v Tryb Power Po jednokrotny naciśnięciu przycisku "powersoft" ożna szybko wejść w tryb chłodzenia lub grzania. grupowy oże regulować do 16 jedn. wew. i obsługiwać jedn.wew. synchronicznie (standard dla urządzeń kanałowych i opcjonalnie dla innych). centralny oże sterować pracą ax 64 jednostek wew. niezależnie lub jednocześnie. Cicha praca Specjalna konstrukcja nachylenia skutkuje niższy pozioe hałasu przy ax przepływie powietra. utowachlowanie Przepływ powietrza jest kierowany do dołu podczas grzania. Dla chłodzenia, autoatyczne sterowanie pozwala na przepływ powietrza do góry i dołu w celu schłodzenia każdego narożnika poieszczenia. Ochrona 3-inutowa Ochrona 3-inutowa zwiększa żywotność sprężarki i pozwala uniknąć jej uszkodzeń. przy teperaturze -25 C Specjalna konstrukcja daje ożliwość ogrzewania poieszczenia przy teperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -25 C. Super atch Dzięki zastosowaniu uniwersalnych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych ułatwiona została praca fir instalatorskich i serwisowych. Dzięki zunifikowaniu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ożna łatwiej zaawiać urządzenia oraz zarządzać stanai agazynowyi. Technologi inverterowa Technologia zapewnia utrzyanie kofortowej teperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączania sprężarki. Inverter DC Technologia sterowania kliatyzatore dostosowująca prędkość i sterowanie wektorowe dla uzyskania wyższych sprawności i lepszego kofortu. Szeroki zakres napięcia oże zacząć pracować przy napięciu 150V i pracować w zakresie napięć od V. Wysokosprawna sprężarka Inteligentne odrażanie HIER uruchaia się tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, redukując w ten sposób zużycie energii i czas odrażania. Niezawodna płytka PCB o wydłużonej żywotności Instalowane w kliatyzatorach HIER płytki PCB były testowane przez 6- godzinne poddanie ekstrealny warunko teperaturze 85ºC i wilgotności 85%. Odpowiada to 10 lato użytkowania w noralnych warunkach. Silnik prądu stałego DC Silnik DC zapewnia bardziej niezawodne działanie z dużo większą oszczędnością energii oraz niższy pozioe hałasu. przy teperaturze -15 C Powietrze oże być opcjonalnie chłodzone przy teperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącego nawet -15 C. Zdrowie przy teperaturze -15 C Specjalna konstrukcja daje ożliwość ogrzewania poieszczenia przy teperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15 C. Utrzyanie teperatury powietrza 10 C Funkcja uożliwia ustawienie kliatyzatora, aby włączył się gdy teperatura wewnątrz spadnie poniżej 10 C. - godzinny regulator czasowy Funkcja pozwala na ustawienie w ciągu godzin czasu włączenia lub czasu wyłączenia urządzenia, czasu iędzy włączenie a wyłączenie urządzenia, czasu iędzy wyłączenie a włączenie urządzenia. uto restart Rozgrzewający start Funkcja pozwala Przy uruchoieniu jednostki na autoatyczne w trybie grzania lub zianie trybu przywrócenie wszystkich z chłodzenia na grzanie, jednostka wcześniejszych paraetrów wewnętrzna nie uruchoi roboczych po nagły naduchu (lub będzie zaniku napięcia. naduchiwać na bardzo niskich obrotach) do oentu częściowego podgrzania powietrza by uniknąć nawiewania zinego powietrza do poieszczenia. Tygodniowy regulator czasowy Specjalny sterownik został zaprojektowany do realizowania siediodniowego prograu pracy urządzenia (opcja). Inteligentne odrażanie Inteligentne odrażanie HIER uruchaia się tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, redukując w ten sposób zużycie energii i czas odrażania. 5- stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej Za poocą pilota ożna ustawić jeden z 5 trybów pracy wentylatora: bardzo silny silny średni słaby cichy zapewnia to kofortowy przepływ powietrza w każdych warunkach. 6- stopniowa regulacja pracy wentylatora jednostki zewnętrznej Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej autoatycznie dopasowuje się do warunków, w zależności od wskazań czujki otoczenia i czujników przewodów. Optyalizuje to proces wyiany cieplnej, a także zwiększa efektywność energetyczną. Wyświetlacz Nano-aqua Świeże powietrze Filtr ESF Środek antybakteryjny Moduł RCD Generatory qua jonizują cząsteczki wody w nanoetryczne jony, które ogą być łatwo absorbowane przez skórę. Wstępnie ustawiony wylot świeżego powietrza oże wprowadzać do poieszczenia świeże powietrza. Wyłapuje szkodliwy kurz i efektywnie usuwa nieprzyjene zapachy. Filtr antybakteryjny Efekt 3 w 1 antyalergenowy, antywirusowy, antybakteryjny. Moduł RCD oże silnie obniżać stężenie foraldehydów, znajdujących swoje źródło w produktach cheicznych. 6-color DISPLY Przycieniony wyświetlacz LED 6-kolorowy wyświetlacz LED Wyświetlacz utodiagnostyka Wyświetlacz LED Gdy kliatyzator zostanie wyłączony, ekran wyświetlacza nie będzie widoczny (ekran wygląda jak część panelu). Różne kolory przedstawiają inny tryb pracy kliatyzatora i dodatkowe funkcje. Ekran wyświetlacza wskazujący docelową teperaturę (podczas ustawiania) i obecną teperaturę (po ustawieniu). Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. Ekran wyświetlacza LED do wskazywania teperatury i innych paraetrów i stanów roboczych kliatyzatora. utoatyczne czyszczenie parownika Filtr przeciwkurzowy Filtr przeciwpleśniowy Filtr jonów ujenych Funkcja osuszania Dzięki folii hydrofilowej nowej generacji, podczas pracy kliatyzatora w trybie chłodzenia lub osuszania, kurz z parownika będzie natychiast usuwany przez skroploną wodę. Skutecznie zapobiega pojawieniu się kurzu oraz wejściu owadów do poieszczenia. Wyłapuje nawet najniejsze cząstki szkodliwych grzybów, pleśni, a także eliinuje nieprzyjene zapachy. Filtr usuwa nieprzyjene zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów. Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie) jednostka wewnętrzna autoatycznie dostosowuje prędkość pracy silnika wentylatora w zależności od różnicy poiędzy teperaturą zadaną a panującą w poieszczeniu. Uzyskuje się z ten sposób średni lub wysoki stopień osuszania. 2 30

17 KLIMTYZTORY SPLIT strona z PDF a (-8) Dostępne odele Korzyści Główne cechy Kliatyzatory ścienne Kliatyzatory kasetonowe Kliatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Kliatyzatory kanałowe Kliatyzatory Maxi Split Sterowanie 31 32

18 DOSTĘPNE MODELE Btuh Uniwersalne jednostki zewnętrzne 1U0BS3ER1U0BE6ER1U0BE5ER 1UBS3ER1UBE6ER1UBE5ER 1UFS2ER1UEE6ER 1UGS1ER1UGE6ER1UGE5ER 1U28GS2ER(S) 1U36HS1ER(S) 1U48LS1ER(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S) qua S0QS2ER1U0BS3ER SQS2ER1UBS3ER Nebula S0NS1HR1U0BS3ER SNS1HR1UBS3ER SNS1HR1UFS2ER(S) SNS1HR1UGS1ER Kliatyztory ścienne Brezza S0NS3HR1U0BS3ER SNS3HR1UBS3ER SNS3HR1UFS2ER(S) SNS3HR1UGS1ER Tide S0GB3HR1U0BE6ER SGB3HR1UBE6ER SGD3HR1UEE6ER SGF3HR1UGE6ER KLIMTYZTORY SPLIT Geos S0GB2HR1U0BE5ER SGB2HR1UBE5ER SGD2HR1UEE5ER SGF2HR1UGE5ER Kliatyzatory kasetonowe Cassette BCS1ER(S) BCS1ER(S) BES1ER(S) B28ES1ER(S) B36ES1ER(S) B48ES1ER(S) B60ES2ER(S) Kliatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Convertible CCS1ER(S) CCS1ER(S) CCS1ER(S) C28ES1ER(S) C36ES1ER(S) C48FS1ER(S) C60FS1ER(S) Kliatyzatory kanałowe Sli o niski sprężu 30 Pa DSS1ER(N) DSS1ER(N) DSS1ER(N) Kliatyzatory kanałowe o średni sprężu 0100 Pa DMS1ER DMS1ER DMS2ER D28MS2ER(S) D36NS1ER(S) D48NS1ER(S) Kliatyzatory kanałowe o wysoki sprężu 150 Pa D48HS1ER(S) D60HS1ER(S) 33 34

19 Korzyści Korzyści Typoszereg Model (jednostka wewnętrzna) Model (jednostka zewnętrzna) Kontrola Wi-Fi Karta On-Off Bardzo cichy Kofortowy sen Kofortowy przepływ 3D Kofort Dostarczanie na duże odległości Inteligentne powietrze Przepływ powietrza (dwa silniki) (jeden silnik) przy tep. -25 C przy tep.-15 C przy tep. -15 C Utrzyanie tep. pow. 10 C 0 przy tep.-10 C Podwójne klapy przepływu powietrza Pionowy przeplyw powietrza Tryb auto przez cały czas Tryb auto Tryb soft 0.5 Ustawienie teperatury z dokładnością do 0,5 C -godzinny regulator czasowy uto restart Ochrona 3-inutowa Inteligentne rozrażanie "Rozgrzewający" start qua Nebula Brezza Tide Geos S0QS2ER SQS2ER S0NS1HR SNS1HR SNS1HR SNS1HR S0NS2HR SNS2HR SNS3HR SNS3HR S0GB3HR SGB3HR SGD3HR SGF3HR S0GB2HR SGB2HR SGD2HR SGF2HR 1U0BS3ER 1UBS3ER 1U0BS3ER 1UBS3ER 1UFS2ER(S) 1UGS1ER 1U0BS3ER 1UBS3ER 1UFS2ER(S) 1UGS1ER 1U0BE6ER 1UBE6ER 1UEE6ER 1UGE6ER 1U0BE5ER 1UBE5ER 1UEE5ER 1UGE5ER Typoszereg Model (jednostka wewnętrzna) Model (jednostka zewnętrzna) Silnik prądu stałego DC 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej Technologie 6-stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej Niezawodna płytka PCB o wydłużonej żywotności Super atch Technologia inverterowa Inverter DC v Szeroki zakres napięć Trójwyiarowy panel Zintegrowana do podnoszenia kontrukcja Konstrukcja Zintegrowana pokrywa zaworu Dwie ożliwości odprowadzenia skroplin Łatwy do czyszczenia Blue Ochrona przeciwkorozyjna Nano-aqua utoatyczne czyszczenie parownika Zdrowie Filtr przeciwkurzowy Filtr przeciwpleśniowy Funkcja osuszania Ukryty wyświetlacz LED Wyświetlacz 6-color 6-kolorowy wyświetlacz LED Wyświetlacz DISPLY uto diagnostyka qua Nebula Brezza Tide Geos S0QS2ER SQS2ER S0NS1HR SNS1HR SNS1HR SNS1HR S0NS2HR SNS2HR SNS2HR SNS2HR S0GB3HR SGB3HR SGD3HR SGF3HR S0GB2HR SGB2HR SGD2HR SGF2HR 1U0BS3ER 1UBS3ER 1U0BS3ER 1UBS3ER 1UFS2ER(S) 1UGS1ER 1U0BS3ER 1UBS3ER 1UFS2ER(S) 1UGS1ER 1U0BE6ER 1UBE6ER 1UEE6ER 1UGE6ER 1U0BE5ER 1UBE5ER 1UEE5ER 1UGE5ER : Standard : Opcja 35 36

20 Korzyści Korzyści Technologie Kofort Kofort Zdrowie Konstrukcja Typoszereg Model Silnik prądu stałego DC Wysokosprawna sprężarka Inverter DC (sinusoida 0 C) Super atch Tryb auto Tryb Power Karta On-Off uto restart Ochrona Tygodniowy - godzinny regulator regulator Kofortowy grupowy centralny 3-inutowa czasowy czasowy sen Przepływ powietrza lewy&prawy Kofortowy przepływ 3D Cicha praca utowachlowanie Przepływ powietrza czterokierunkowy Świeże powietrze Zwarta budowa Dwa sposoby podłączenia odprowadzania skroplin Popka skroplin BCS1ER(S) BCS1ER(S) Kliatyzatory kasetonowe Casette BES1ER(S) B28ES1ER(S) B36ES1ER(S) B48ES1ER(S) B60ES2ER(S) CCS1ER(S) CCS1ER(S) Kliatyzatory przysufitowoprzypodłogowe Convertible Kliatyzatory kanałowe sli Duct o niski sprężu (30 Pa) CCS1ER(S) C28ES1ER(S) C36ES1ER(S) C48FS1ER (S) C60FS1ER(S) DSS1ER(N) DSS1ER(N) DSS1ER(N) KLIMTYZTORY SPLIT DMS1ER DMS1ER Kliatyzatory DMS2ER kanałowe Duct o średni sprężu D28MS2ER(S) (0100 Pa) D36NS1ER(S) SUPER MTCH I DC INVERTER Kliatyzatory kanałowe Duct o wysoki sprężu (150 Pa) D48NS1ER(S) D48HS1ER(S) D60HS1ER(S) : Standard : Opcja SUPER MTCH I DC INVERTER 3 38

21 GŁÓWNE CECHY Łatwy w agazynowaniu Ujednolicone jednostki zewnętrzne Uniwersalne jednostki wewnętrzne uożliwiają kobinacje z agregatai inverter. 1U60IS2ERB(S) (DC inverter) 1U60IS2EB(S) (ONOFF) JEDNOSTK WEWNĘTRZN B60 C60 D60 Technologia inverterowa prądu stałego Inverter prądu stałego Haier pozwala na uruchoienie i pracę urządzenia z aksyalną częstotliwością, w celu osiągnięcia nastawionej teperatury, w jak najkrótszy czasie. C Skuteczny rozruch Inverter Noninverter Tep Minialne zużycie energii Inverter prądu stałego Haier redukuje częstotliwość i łagodnie steruje pracą urządzenia po osiągnięciu nastawionej teperatury zgodnie z rzeczywisty obciążenie. Znacznie zniejszone są dzięki teu koszty eksploatacyjne. Cofort Not cool enough Uniwersalne jednostki wewnętrzne uożliwiają kobinacje z jednostkai zewnętrznyi typu split, axi split lub ulti split. Setting Begin Tier Setting tep Cooling the roo quickly Begin Too cool Tep. difference Cooling running Tier single split axi split ulti split ulti split (valve box connection) Łatwy w agazynowaniu Łatwy rozruch i konserwacja KLIMTYZTORY SPLIT Sprawność energetyczna Zgodnie z rozporządzenie Unii Europejskiej nr 6 ówiący o Sezonowy Współczynniku Efektywności Energetycznej SEER i wyaganiach związanych z pozioe hałasu, urządzenia osiągają klasę, SEERSCOP Podczas prowadzenia prac rozruchowych lub konserwacyjnych TD-02 ożna podłączyć do jednostki zewnętrznej poprzez specjalne oprograowanie. Dzięki teu ożna odczytać wszystkie paraetry robocze. SUPER MTCH I DC INVERTER EUROVENT CERTIFIED PEFORMNCE Łatwy w użyciu Łatwe sterowanie Uniwersalny sterownik (pilot) bezprzewodowy oże w łatwy sposób sterować pracą jednostek ściennych, kasetonowych, przysufitowo-przypodłogowych i kanałowych., grzanie, osuszanie za poocą oddzielnych przycisków. SUPER MTCH I DC INVERTER 3 40

22 Kliatyzatory ścienne 0 Kontrola Wi-Fi Nano-aqua Bardzo cichy Technologia Kofortowy Dostarczanie przy przy Utrzyanie Kofortowy Super atch Przepływ inverterowa przepływ 3D powietrza tep.-15 C tep.-10 C tep. sen powietrza na duże pow. 10 C (2 silniki) odległości Karta On-Off Pionowy przepływ powietrza Tryb auto przez cały czas Tryb soft Silnik prądu stałego DC uto restart Ochrona 3 inutowa godzinny regulator czasowy Zintegrowana konstrukcja Zintegrowana pokrywa zaworu Blue DISPLY Łatwy do czyszczenia Ochrona przeciwkorozyjna utoatyczne czyszczenie parownika Filtr przeciwkurzowy Dwie ożliwości odprowadzenia skroplin Funkcja osuszania utodiagnostyka 5- stopniowa 6- stopniowa Ukryty regulacja prędkości regulacja prędkości wyświetlacz LED wentylatora wentylatora jednostki jednostki wewnętrznej wewnętrznej Model (chłodzenie) Etykieta energetyczna Klasa energetyczna-chłodzenie No. (Min.-Max.) No. (Min.-Max.) SEEREER Btuh S0NS1HR 1U0BS3ER 210( ) SNS1HR 1UBS3ER ( ) 3.6(-4.) SNS1HR 1UFS2ER(S) 140( ) 5.2( ) SNS1HR 1UGS1ER 2380(500-10).0( ) Nebula S0NS1HR 1U0BS3ER Bardzo cichy Technologia sterowania hałase pozwala zniejszyć jego pozio nawet do db. Nano-aqua Generator Haier Nano qua jonizuje i rozdrabnia cząsteczki wody dzięki czeu są one łatwiej przyswajane przez skórę utrzyując ją nawilżoną. Kofortowy przepływ 3D Trzykierunkowy przepływ powietrza jest zdolny doprowadzać powietrze pozioo i pionowo, dzięki czeu ożna odczuwać naturalny powiew powietrza. Duży zasięg struienia powietrza Zoptyalizowany przepływ powietrza- zasięg struienia do. Technologia inverterowa SNS1HR 1UBS3ER (standard) SNS1HR 1UFS2ER(S) SNS1HR 1UGS1ER +++ Technologia -PM DC Inverter jest aktualizacją technologii z zastosowanie fali sinusoidalnej 0 Inverter. Zapewnia ona zniejszenie drgań przy niskiej częstotliwości pracy sprężarki, przyczyniajac się do znacznych oszczędności energii. Pobór ocy (chłodzenie) Roczne zużycie energii (chłodzenie) (grzanie) Etykieta energetyczna Klasa energetyczna (grzanie) Pobór ocy (grzanie) Roczne zużycie energii (grzanie) Teperatura pracy (chłodzenie) Teperatura pracy (grzanie) (pozycja) Wyiary netto Wyiary opakowania Masa nettoasa brutto Przepływ powietrza (chłodzeniegrzanie) Pozio ocy akustycznej Pozio ciśnienia akustycznego Zdolność usuwania wilgoci Wyiary netto Wyiary opakowania Masa nettoasa brutto Przepływ powietrza (chłodzeniegrzanie) Pozio ocy akustycznej Pozio ciśnienia akustycznego Prąd roboczy Napełnienie czynnikie Przewody czynnika chłodniczego No. (Min.-Max.) No. (Min.-Max.) - C No. (Min.-Max) - C SCOPCOP No. (Min.~Max.) Min.~Max.(wew.zew.) Min.~Max.(wew.zew.) szer.x gł. x wys. szer.x gł. x wys. Max. (HMLQ) (HMLQ) szer.x gł. x wys. szer.x gł. x wys. Max. Max. R410 Średnica przewodu cieczowego Średnica przewodu gazowego Maksyalna długość rurociągu ak. różnica pozioów Maksyalna długość rurociągu bez dodatkowego doładowania Ilość dodatkowego czynnika na etr rurociągu ha Btuh Btuh ha C C 3 h db db db() db() h 3 h db db() g g 0.1( ) ( ) (-4.60) ( ) zewnątrz ( ) 630( ) 00 3.( ) ( ) zewnątrz ( ) 23 10( ) ( ) ( ) zewnątrz ( ) ( ) ( ) ( ) zewnątrz

23 Kliatyzatory ścienne 0 Kontrola Wi-Fi Nano-aqua Bardzo cichy Technologia Kofortowy przy przy Utrzyanie Kofortowy Super atch Przepływ inverterowa przepływ 3D tep.-15 C tep.-10 C tep. pow. 10 C sen powietrza (2 silniki) Karta On-Off Pionowy przepływ powietrza Tryb auto przez cały czas Tryb soft Silnik prądu stałego DC uto restart Ochrona 3 inutowa godzinny Trójwyiarowy panel Zintegrowana regulator czasowy do podnoszenia pokrywa zaworu Blue 6-color DISPLY 0.5 IF Design ward Łatwy do czyszczenia Ochrona przeciwkorozyjna utoatyczne czyszczenie parownika Filtr przeciwkurzowy 6 kolorowy wyświetlacz LED Funkcja osuszania utodiagnostyka 5- stopniowa regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej 6-stopniowa regulacja pracy wentylatora jednostki zewnętrznej Ustawienie tep. z dokładnością do 0,5 C Model (chłodzenie) Etykieta energetyczna Klasa energetyczna-chłodzenie No. (Min.~Max.) No. (Min.~Max.) SEEREER Btuh S0QS2ER 1U0BS3ER 000( ) 2.63(0.-3.1) SQS2ER 1UBS3ER 1150( ) 3.5( ) qua + Pobór ocy (chłodzenie) Roczne zużycie energii (chłodzenie) (grzanie) Efektywność energetyczna Klasa energetyczna (grzanie) No. (Min.~Max.) No. (Min.-Max.) - C No. (Min.-Max) - C SCOPCOP ha Btuh Btuh 0.0( ) 15 2( ) ( ) 211 ( ) ( ) S0QS2ER 1U0BS3ER Oryginalny trój-kierunkowy panel Panel frontowy podnosi się podczas pracy kliatyzatora i powraca na swoje iejsce, gdy jednostka przestaje pracować. Większy wylot powietrza sprawia, że kliatyzator pracuje jeszcze efektywniej. 6 kolorowy wyświetlacz LED 6 kolorów: każdy kolor przedstawia inny tryb pracy kliatyzatora oraz dodatkowe funkcje. Gdy kliatyzator jest wyłączony, wyświetlacz staje się niewidoczny. Niebieski- Czerwony- Jasny niebieski-osuszanie Biały-uto SQS2ER 1UBS3ER Poarańczowy-Wentylator Zielony-Nano qua Pobór ocy (grzanie) Roczne zużycie energii (grzanie) Teperatura pracy (chłodzenie) Teperatura pracy (grzanie) (pozycja) Wyiary netto Wyiary opakowania Masa nettoasa brutto Przepływ powietrza (chłodzeniegrzanie) Pozio ocy akustycznej Pozio ciśnienia akustycznego Zdolność usuwania wilgoci Wyiary netto Wyiary opakowania Masa nettoasa brutto Przepływ powietrza (chłodzeniegrzanie) Pozio ocy akustycznej Pozio ciśnienia akustycznego Prąd roboczy Napełnienie czynnikie Przewody czynnika chłodniczego No. (Min.~Max.) Min.~Max. (wew.-zew.) Min.~Max. (wew.-zew.)- szer.x gł. x wys. szer.x gł. x wys. Max. (HMLQ) (HMLQ) szer. x gł. x wys. szer. x gł. x wys. Max. Max. R410 Średnica przewodu cieczowego Średnica przewodu gazowego Maksyalna długość rurociągu ak. różnica pozioów Maksyalna długość rurociągu bez dodatkowego doładowania ha C C 3 h db db db() db() h 3 h db db() g 0.6( ) C C 10-2 C-15- C zewnątrz ( ) C C 10-2 C-15- C zewnątrz Ilość dodatkowego czynnika na etr rurociągu g 43 44

2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split. 2013 Systemy Klimatyzacji. www.haier-ac.pl KOMFORT ŻYCIA EKOLOGIA

2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split. 2013 Systemy Klimatyzacji. www.haier-ac.pl KOMFORT ŻYCIA EKOLOGIA 2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split 2013 Systemy Klimatyzacji KOMFORT ŻYCI EKOLOGI www.haierac.pl KOMFORTOWE ŻYCIE Grupa Haier Dzięki integracji wirtualnej i fizycznej sieci sprzedaży, Haier

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia WEDŁUG firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie zerową emisją

Bardziej szczegółowo

L E T S I N S P I R E. KLIMATYZACJA KOMFORTU 2015 AIR CONDITIONING

L E T S I N S P I R E. KLIMATYZACJA KOMFORTU 2015 AIR CONDITIONING L E T S I N S P I R E. KLIMTYZCJ KOMFORTU 2015 IR CONDITIONING Z kliatyzatorai arki SINCLIR, ożesz cieszyć się doowy koforte oraz przyjeną atosferą we wszystkich typach doowej kliatyzacji. SINCLIR oferuje

Bardziej szczegółowo

NOWE JEDNOSTKI DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ 2015 2016

NOWE JEDNOSTKI DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ 2015 2016 NOWE JEDNOSTKI DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ 2015 2016 PACi STANDARD - PACi ELITE NOWE SYSTEMY POWIETRZE-POWIETRZE DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH 2015-2016 NOWE PRODUKTY 2015 / 2016 JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku. 7 prędkości wentylatora Chłodzenie do -15 C Stworzony dla Ciebie Grzanie do -20 C Klasa A++ 1W tryb czuwania Funkcja I Feel Technologia G 10 1 Niski poziom hałasu model: ACP-18CC50GEEI 2 Spis treści 4.

Bardziej szczegółowo

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE funkcje specjalne klimatyzatory ścienne RAC 11 14 13 ekologia klimatyzatory OKIENNE 78 82 sterowanie O firmie o firmie W czym tkwi nasz sukces? Gree to największa fabryka systemów klimatyzacji na świecie.

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 KLIMATYZACJI

KATALOG 2015 KLIMATYZACJI KATALOG 2015 KLIMATYZACJI o firmie Historia marki Rotenso Powstanie marki Rotenso 1987 Produkcja pierwszego klimatyzatora w Chinach 2001 Pierwszy system Full DC Inverter 2004 1996 Wyprodukowanie pierwszego

Bardziej szczegółowo

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE funkcje specjalne klimatyzatory ścienne RAC 11 14 13 ekologia klimatyzatory OKIENNE 78 82 sterowanie O firmie o firmie W czym tkwi nasz sukces? Gree to największa fabryka systemów klimatyzacji na świecie.

Bardziej szczegółowo

Splity, multisplity i systemy VRF

Splity, multisplity i systemy VRF KLIMATYZACJA YORK Splity, multisplity i systemy VRF styczeń 2015 W Johnson Controls widzimy budynki w sposób, który wykracza poza granice wyobraźni większości ludzi. Kiedy patrzymy na budynek, widzimy

Bardziej szczegółowo

Katalog. Systemy. Klimatyzacyjne

Katalog. Systemy. Klimatyzacyjne Katalog 2013 Systemy Klimatyzacyjne Ulepsz swój świat KLIMATYZACJA CHŁODNICT WO OGRZEWANIE SYSTEMY WODNE Naszą misją i sensem naszego istnienia jest identyfikowanie i uświadamianie sobie przyszłych potrzeb

Bardziej szczegółowo

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię 2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60 Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa tel. +48 22 607

Bardziej szczegółowo

AQUAREA NOWA SERIA WYSOKOWYDAJNYCH POMP CIEPŁA 2014-2015

AQUAREA NOWA SERIA WYSOKOWYDAJNYCH POMP CIEPŁA 2014-2015 QURE NOW SERI WYSOKOWYDJNYCH POMP CIEPŁ 2014-2015 QURE NOW SERI POMP CIEPŁ POWIETRZE-WOD 2014-2015 NOWOŚĆ 2014 / 2015 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD SERII QURE Spis treści HISTORI IR CONDITIONING GROUP... 6

Bardziej szczegółowo

Naturalnie czyste powietrze w Twoim domu

Naturalnie czyste powietrze w Twoim domu Klimatyzatory 2013 Naturalnie czyste powietrze w Twoim domu Żyj w zgodzie z naturą Firma Sharp bada zjawiska zachodzące w naturze, aby uzyskać wskazówki pomocne przy projektowaniu klimatyzatorów. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana technologia Nowoczesny wygląd Konkurencyjna cena

Zaawansowana technologia Nowoczesny wygląd Konkurencyjna cena Cennik 2013 2013 Zaawansowana technologia Nowoczesny wygląd Konkurencyjna cena funkcjonalność zamknięta w prostej formie 2013 klimatyzatory kaisai EURO-CLIMA Sp. z o.o. autoryzowany i bezpośredni przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI SYSTEMY KLIMATYZACJI LG Electronics Polska BIURA: BIURO GŁÓWNE LG Electronics Polska 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 tel. (22) 48 17 100 klimatyzacja-warszawa@lge.pl www.klimatyzacja.lge.pl www.strefaklimatyzacji.pl

Bardziej szczegółowo

Zapewniamy dobry klimat w Twoim domu.

Zapewniamy dobry klimat w Twoim domu. Klimatyzatory 200 Zapewniamy dobry klimat w Twoim domu. Klimatyzatory montowane na ścianie wolno stojące podłogowe/sufi towe przenośne, kanałowe, kasetonowe Plasmacluster jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze)

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze) SPIS TREŚCI 9 12 Pompy ciepła MSHRT (wodapowietrze) 13 19 Pompy ciepła HiWarm (wodapowietrze) Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 3

Bardziej szczegółowo

Urządzenia klimatyzacyjne z pompami ciepła. Przy zakupie klimatyzacji. meteorologiczna gratis. marki FISHER domowa stacja

Urządzenia klimatyzacyjne z pompami ciepła. Przy zakupie klimatyzacji. meteorologiczna gratis. marki FISHER domowa stacja Urządzenia klimatyzacyjne z pompami ciepła Przy zakupie klimatyzacji marki FISHER domowa stacja meteorologiczna gratis Spis treści Nowe rozwiązania technologiczne...3 Nowe rozwiązania - komfort obsługi...4

Bardziej szczegółowo

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne Powiew świeżego powietrza w Twoim domu Enervent Centrale wentylacyjne 2 Enervent Powiew świeżego powietrza w Twoim domu 3 Ensto w skrócie Nasze produkty są projektowane z myślą o redukcji emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

made in Germany 02 klima-therm.pl

made in Germany 02 klima-therm.pl k a t a l o g p r o d u k t o w y made in Germany AERIAL jest jednym z największych producentów osuszaczy w Europie. Jego filozofia opiera się na zasadach: uczciwość jakość niezawodność. Wszystkie produkty

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów pomp ciepła w Europie.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów pomp ciepła w Europie.

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOW GM URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOWE DOMOWE POMPY CIEPŁ POWIETRZE-POWIETRZE 2013/2014 Nowe klimatyzatory firmy Panasonic z systemem Nanoe-G. Oczyszczanie powietrza, powierzchni oraz autooczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Komfort dla Ciebie. Katalog klimatyzatorów 2012.

Komfort dla Ciebie. Katalog klimatyzatorów 2012. Komfort dla Ciebie Katalog klimatyzatorów 2012. Spis treści 3 5 6 8 9 11 12 15 17 18 19 20 23 24 25 26 27 Funkcje klimatyzatorów Vivax Technologia DC Inverter Zestawienie urządzeń Klimatyzatory ścienne

Bardziej szczegółowo

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA VRV IV ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA A tak w ogóle, czym jest ten nowy standard? VRV IV = VRV + rewolucyjne standardy 3Zmienna temperatura czynnika chłodniczego Ciągłe ogrzewanie poprzez pompę

Bardziej szczegółowo