Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, 19.02.2014 r."

Transkrypt

1 Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, r. Krzysztof Billewicz Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

2 Definicja mikrogeneracji Mikrogeneracja (ang. microgeneration) lub inaczej generacja małej skali jest to wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, głównie na własne potrzeby, przez osoby fizyczne, małe firmy lub społeczności lokalne, w jednostkach wytwórczych bardzo małej mocy, w porównaniu z typowymi elektrowniami spalającymi paliwa kopalne. Mikrogeneracja oznacza np. mikroelektrownię znajdującą się w gospodarstwie domowym. Mikrogeneracją jest również wykorzystanie przez klientów wysokosprawnych, nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej małej mocy. Ich wspólną cechą jest to, że są one przyłączane do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Polska Norma PN-EN 50438: 2010: Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia, wprowadza pojęcie mikrogeneratora: generator energii elektrycznej niezależnie od źródła energii pierwotnej, zainstalowany na stałe wraz z układami zabezpieczeń, przyłączony jednofazowo lub wielofazowo do sieci niskiego napięcia, o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.

3 Daniny publiczne przy mikrogeneracji źródło: akcyza [20,00 zł za 1 MWh - 89 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym; zwolnienia na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii] od energii zużytej na potrzeby własne, nawet, jeżeli została ona wygenerowana w układzie odseparowanym od sieci elektroenergetycznym; wsparcie finansowe oznacza przychód podatnika, od którego musi on odprowadzić podatek dochodowy (PIT, CIT); stawki cenowe w systemie wsparcia najprawdopodobniej będą stawkami brutto (w Ustawie o cenach, w artykule 3 ust. 1 pkt), więc będą zawierać podatek VAT (23%). Zatem prosument (lub wybrany przez niego sprzedawca energii) będzie musiał płacić taki podatek; jeżeli klient nie będzie zainteresowany sprzedażą energii i jej nadmiar będzie oddawał do sieci elektroenergetycznej, to od takiej energii przekazanej za darmo również należy odprowadzić podatek VAT (23%). jeżeli klient będzie prowadził działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej (obecnie brak obowiązku w przypadku mikroinstalacji) i będzie chciał ją zużywać na własne potrzeby, to musi zapłacić podatek VAT (23%) od pobranej energii [nieodpłatne przekazanie towaru (energii) jednemu podatnikowi przez innego podatnika].

4 4 postawy prosumentów 1. Klienci, którzy większość wygenerowanej energii zużyją na własne potrzeby, natomiast jej nadmiar wyeksportują do sieci niskiego napięcia 2. Klienci, którzy wytwarzając energię w mikroźródłach nie będą jej wykorzystywać na potrzeby własne, a jedynie oddawać/sprzedawać ją do sieci elektroenergetycznej. Dzięki takiemu zabiegowi klient uniknie podejmowania czynności i ponoszenia kosztów związanych z podatkiem akcyzowym płaconym w przypadku zużycia na potrzeby własne wygenerowanej energii. 3. Klienci, którzy zainstalują mikroźródła, aby mniej płacić za energię, zwiększyć pewność zasilania oraz aby osiągnąć inne korzyści, w tym również niematerialne. Dla nich okazjonalne oddawanie części energii do sieci elektroenergetycznej może być bez znaczenia. Niektórzy z nich będą robić to dla własnej wygody i nie będą zainteresowani załatwianiem formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego za niewielką ilość energii, jaką będą odprowadzać do sieci elektroenergetycznej. Ci klienci, nie spodziewają się i nie oczekują za to żadnych korzyści. 4. Część klientów może zainstalować mikroźródło, które nie będzie przyłączone do sieci elektroenergetycznej (będzie od niej odseparowane) i będzie ono wykorzystywane do częściowego pokrycia własnego zapotrzebowania na energię.

5 Mikroinstalacja Na potrzeby polskiego prawodawstwa stworzono pojęcie mikroinstalacja. mikroinstalacja instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw; Trudno byłoby szukać odpowiednika w innych krajach. Wydaje się jednak, że termin mikroinstalacja jest mylący z dwóch powodów: można wyobrazić sobie instalację o mocy nie większej niż 40 kw, w której jest nieodnawialne źródło wytwórcze, ustawodawca miał na myśli mikroinstalację wytwórczą. Jednak nie wynika to z nazwy. Można bowiem wyobrazić sobie również mikroinstalację odbiorczą.

6 Wyzwania dla przedsiębiorstw energ. Źródło: operatorzy sieci muszą przystosować sieć elektroenergetyczną, a więc istotne z ich punktu widzenia będą konkretne zjawiska towarzyszące przyłączeniu takich generatorów: podwyższenie poziomu napięcia, większa moc zwarciowa, przepływy wsteczne energii itp. Mikrogeneracja nawet odseparowana od sieci oznacza to, że odbiorca część własnego zapotrzebowania na energię będzie pokrywał z mikroźródła, więc w konsekwencji zmniejszy się zużycie energii z sieci elektroenergetycznej i tym samym przychody przedsiębiorstw energetycznych. sprzedawcy energii muszą prognozować zapotrzebowanie na energię swoich klientów. W przypadku, kiedy klient ma odnawialne mikroźródło nawet wtedy, gdy nie jest ono fizycznie przyłączone do sieci elektroenergetycznej, wtedy zmienia się zapotrzebowanie na energię u tego klienta. Na zmienność zapotrzebowania nakłada się zmienność generacji. Zmniejsza się zużycie energii z sieci = mniejsza sprzedaż energii = mniejsze przychody ze sprzedaży.

7 Mikrogeneracja odseparowana od sieci Klienci wychodzą z założenia, że za energię pobieraną z sieci elektroenergetycznej powinni tak płacić, jak za wodę lub za benzynę, czyli za każdą jednostkę dostarczonej energii. Mikrogeneracja odseparowana od sieci to: Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczna z sieci dystrybucyjnej = spadek przychodów operatora sieci, Mniej przewidywalne zapotrzebowanie na energię przy mniejszym zużyciu = dodatkowy koszt dla przedsiębiorstw obrotu związany z rozliczaniami odchyleń prognozy na Rynku Bilansującym (zmienność popytu + zmienność generacji ). Tacy klienci = wyższy koszt do przedsiębiorstw energetycznych. Kto pokryje te koszty? Czy będzie obowiązek zgłaszania operatorowi sieci takich instalacji? Czy będą przygotowane dodatkowe taryfy dla takich klientów?

8 Różne aspekty związane z przyłączeniem mikroźródła źródło: Jeżeli uwzględni się koszt samego licznika energii, jego odczytu i koszt przetwarzania wielu danych i porówna te wielkości z wartością niewielkich ilości energii elektrycznej oddanej do sieci, to dla wielu mikroinstalacji, może okazać się, że instalowanie dwóch liczników nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto OSD musi zakupić i zamontować u prosumenta droższy licznik energii elektrycznej, który tak naprawdę spowoduje spadek przychodów operatora.

9 Mikrogeneracja, a prąd stały W gospodarstwach domowych podłączanych jest wiele odbiorników np. silniki elektryczne, żarówki, lampy fluorescencyjne, komputery, klimatyzatory, pralki, ładowarki, TV. Można je podzielić ma takie, które potrzebują zasilania prądem przemiennym i takie, które podłączone napięcie przemienne prostują na napięcie stałe. niektóre mikroogniwa np. słoneczne, ogniwa paliwowe są źródłami prądu stałego. Turbiny wiatrowe budowane są w wersjach DC i AC. oświetlenie: np. żarówki, są w dużej mierze odporne na rodzaj zasilania, natomiast oświetlenie LEDowe potrzebuje zasilania napięciem stałym. dokonywanie konwersji prądu DC na AC, a następnie AC na DC jest nieefektywne. Energia elektryczna tracona w wyniku tej konwersji nie znika, tylko jest oddawana do otoczenia w postaci ciepła. Nie zawsze jednak jest to jednak zjawisko pożądane.

10 Mikrogeneracja, a prąd stały źródło: W systemach AC z udziałem generacji rozproszonej wygenerowany prąd stały musi być przekształcony z wykorzystaniem przekształtników DC/AC. Jeżeli energia wytwarzana jest końcowo zużywana przez odbiory AC, to nie jest potrzebna dalsza konwersja. Dla odbiorców DC mapa przepływów obejmuje przetwarzanie DC/AC i potrzebny jest odpowiedni przetwornik. Dla obciążenia DC sekwencją jest DC/AC/DC i wymagany jest zarówno przetwornik jak i prostownik. Dla obciążeń AC z konwerterem obowiązuje sekwencja DC/AC/DC/AC i niezbędny jest ciąg: przetwornik DC/AC, przetwornik AC/DC oraz przetwornik DC/AC.

11 Problem z licznikami przedpłatowymi Niektórzy klienci posiadający mikrogenerator mogą chcieć rozliczać się z przedsiębiorstwem energetycznym przy wykorzystaniu licznika przedpłatowego. Technicznie i ekonomicznie nie ma podstaw do odmowy takiego sposobu rozliczania. Fakt rozliczania energii oddawanej do sieci, pochodzącej z mikrogeneracji to jedno, natomiast fakt rozliczania energii pobierane z sieci przy wykorzystaniu licznika przedpłatowego to coś zupełnie innego. Dlatego zasadne jest postawienie pytania: czy w przypadku, gdy klient posiadałby mikroźródło to można byłoby zezwolić taki sposób rozliczania? Oczywiście niewątpliwie dyskusyjne byłoby rozliczanie energii oddawanej do sieci. Licznik przedpłatowy musiałby rejestrować energię oddawaną lub mieć zablokowany wsteczny bieg, jeżeli klient nie zamierzałby sprzedawać energii, a możliwe byłoby incydentalne pojawienie się przepływu energii od klienta do sieci.

12 Problem związany z mikrogeneratorami jednofazowymi Niektóre domowe instalacje elektryczne są jednofazowe, inne trójfazowe. Zatem na rynku również są odbiorniki jedno oraz trójfazowe. Podobnie będzie z mikrogeneratorami. Będą jedno i trójfazowe. Przykładowo, jeżeli klient przez godzinę pobierałby 3 kw, a jego generator wytwarzał 3 kw, to licznik nie zarejestruje zużycia energii = 0 kw. Jednak nie zawsze będzie to działać prawidłowo. Klient posiada instalację trójfazową. Do niej przyłącza jednofazowy mikrogenerator. Licznik energii elektrycznej będzie rejestrował pobór energii albo oddawanie. Jednak może wystąpić przypadek, że klient ma odbiorniki trójfazowe symetryczne, a oddawanie energii występuje tylko na jednej fazie. Zatem licznik energii zarejestruje jedynie różnicę pomiędzy energią pobieraną, a oddawaną. Jednak taki klient może zwiększać asymetrię obciążenia sieci. Bardzo niewiele liczników energii elektrycznej prawidłowo rejestruje przepływy energii w takim przypadku. Wymagają one do tego specyficznej konfiguracji. Zatem konieczne są wytyczne, że klient posiadający instalację trójfazową może przyłączyć jedynie mikrogenerator trójfazowy.

13 Co wskażą liczniki energii? W opisanym przez Pana przypadku mogą mieć zastosowanie liczniki produkowane przez naszą firmę typu: EABM, sea-b, seab, EQABP i EQM. W/w urządzenia są licznikami czterokwadrantowymi prądu trójfazowego. W rejestrach wykazują ilość energii trójfazowej pobieranej z sieci i oddawanej do sieci elektroenergetycznej. Opisy tych liczników, dane techniczne, instrukcje obsługi znajdują się na naszej stronie Zgodnie z tym co mówiłem Panu przez telefon- dla odbiorców komunalnych sugerowałbym licznik EABM wersja do pomiaru bezpośredniego. Dla punktu pracy opisanego przez Pana wynik bilansu jest równy zero. Liczniki, przy teoretycznym poniższym założeniu, w różnych rejestrach energii mogą pokazać różne wskazania, np.: 1) rejestry (+A) i 2.8.0(-A) pokazujące trójfazowy bilans przepływającej przez licznik energii w kierunku poboru lub oddawania nie będą przyrastały, 2) rejestr ( +A + -A ) - będzie pokazywał całkowitą energię, która przepłynęła przez licznik przy założeniu, że wszystkie fazy będą pracowały jednocześnie na pobór lub oddawanie dla poniższego założenia rejestr ten nie będzie przyrastał gdyż trójfazowy bilans przepływu energii dla kierunku poboru i oddawania będzie wynosił zero, 3) rejestr ( A_L1 + A_L2 + A_L3 ) będzie pokazywał całkowitą energię, która przepłynęła przez licznik bez względu na kierunek przepływu energii przez poszczególne fazy, 3) rejestry energii czynnej pobranej i oddanej z podziałem na fazy +A_L1 (21.8.0), +A_L2 (41.8.0), +A_L3 (61.8.0), -A_L1 (22.8.0), -A_L2 (42.8.0), -A_L3 (62.8.0) rejestry energii będą przyrastały odpowiednio do przepływu energii przez daną fazę w konkretnym kierunku, np. będą przyrastały rejestry energii dla dwóch faz w kierunku poboru , i jeden rejestr energii w kierunku oddawania

14 Ceny gwarantowane FIT - definicja System cen gwarantowanych albo inaczej stawki stałe taryf typu FIT (ang. feed-in tariff) jest to system wsparcia zaadresowany do podmiotów inwestujących w mikroźródła lub małe źródła OZE, które objęte są umownie nazwą energetyki prosumenckiej. Stałe taryfy FIT to inaczej ceny gwarantowane dla małoskalowych odnawialnych źródeł energii. Stosowanie taryf typu FIT ma na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii. Cel ten osiąga się przez oferowanie producentom energii odnawialnej długoterminowych kontraktów, z ceną zakupu tej energii zwykle wyznaczonej na podstawie znanych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w danej technologii. Zamiast płacić stałą cenę każdemu wytwórcy energii w OZE, stawka jest zróżnicowana. Taka stawka jest stała np. przez okres 15 lat dla inwestora, który uruchamia inwestycje w danym roku. Dla inwestycji zakończonych i uruchamianych w kolejnych latach ta cena zwykle maleje (degresja cenowa).

15 Mikrogeneracja a systemem wsparcia obowiązujący tylko przez określony czas Przykładowo, ceny energii elektrycznej możliwe do uzyskania na rynku po 15 latach funkcjonowania takiego mechanizmu, zgodnie z zapisami projektu ustawy o OZE mogą być znacznie niższe od średnich cen rynkowych i niektórzy wytwórcy, szczególnie posiadacze mniejszych źródeł, mogą nie być w stanie konkurować z energetyką konwencjonalną. Wg najnowszego projektu Ustawy o OZE w Polsce obowiązywałby system wsparcia energii wytworzonej w takich źródłach, oparty o aukcje, które określałyby wysokość wsparcia. Wcześniejszy projekt przewidywał stosowanie stałych cen gwarantowanych taryf FIT. Cechą wspólną tych systemów wsparcia jest ograniczony czas wspierania energii wytworzonej w danym mikroźródle np. przez 15 lat. Jednak czas życia niektórych jednostek wytwórczych jest dłuższy, niż planowany okres wspierania energii wytworzonej w takich źródłach. Po tym okresie ustałoby wsparcie dla energii wytworzonej w tych źródłach. Wygaśnięcie wsparcia mogłoby oznaczać, że część jednostek wytwórczych, które mogłyby nadal wytwarzać zieloną energię zostałoby po prostu wyłączonych albo ich właściciele zużywaliby wytworzoną tam energię na własne potrzeby, a nie oddawali do sieci.

16 Mikrogeneracja a system wsparcia FIT Obecnie przedstawiony projekt Ustawy o OZE przewiduje różną stawkę za energię, niezmienną przez 15 lat dla danego odnawialnego źródła energii, w zależności od roku jego zainstalowania, analogicznie do tego, jak występuje to w przypadku taryf FIT. W takich przypadkach konieczne byłoby instalowanie kilku różnych układów pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych mikroźródeł. Prawidłowe rozliczenie energii elektrycznej oddawanej do sieci w takich układach może być kłopotliwe, jeżeli odbiorca posiada źródła wytwórcze różnego typu albo, jeżeli zostały one zainstalowane w różnym czasie i różna jest cena energii wytworzonej w takich źródłach, ponieważ nie ma możliwości rozpoznania, jaki jest udział energii z poszczególnych źródeł (o jakiej cenie). Przykładowo, jeżeli prosument przez okres czterech lat, co roku instalowałby nowe mikroźródło odnawialne np. ogniwo słoneczne, to dla każdej z tych jednostek wytwórczych musiałby mieć osobny rozliczeniowy licznik energii, ponieważ energia elektryczna wytworzona przez każde z tych ogniw byłaby rozliczana wg innej ceny gwarantowanej.

17 System wsparcia, a kilka mikrogeneratorów KABEL MAGISTRALNY 400V/230V ZŁĄCZE- INSTALACJA ODBIORCZA PRZYŁĄCZE ZŁĄCZE- SYSTEM GENERACJI Rozłącznik bezpiecznikowy FG1 3 3 FG2 Rozłącznik bezpiecznikowy Licznik energii instalacji odbiorczej kwh kwh Dwukierunkowy licznik energii systemu generacji Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe instalacji odbiorczej Rozdzielnica instalacji odbiorczej F1 INSTALACJA ODBIORCZA 3 RCD 3 F2 Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe systemu generacji Wyłącznik różnicowoprądowy L1 L2 L3 Zintegrowane zabezpieczenie NS Zintegrowane zabezpieczenie NS Inwerter Inwerter Zintegrowane zabezpieczenie NS Inwerter Generator PV Generator PV Generator PV System PV1 P A 3kW max System PV2 P A 3kW max System PV3 P A 3kW max P A 9kW max

18 System wsparcia, a zdarzenia losowe źródło: Obecnie naprawa bardzo wielu urządzeń polega tak naprawdę na wymianie pewnych ich modułów na nowe. Można zatem rozpatrzyć taki przypadek konieczność naprawienia uszkodzonych ogniw słonecznych ze względów konserwacyjnych z powodu uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego np. burzy, pożaru ognia, działania osób trzecich lub w przypadku kradzieży. Taka naprawa najczęściej polega na wymianie uszkodzonego elementu lub całego ogniwa na nowe. Zatem jeżeli klient nie ubezpieczył tego mikroźródła to będzie musiał drugi raz ponieść koszty zakupu i instalacji mikrogeneratora.

19 System wsparcia, a zdarzenia losowe Pojawiają się różne pytania związane z takimi zdarzeniami: Czy jest możliwe, aby nie klient nie utracił gwarantowanej stawki stałej, jeżeli zastąpi stare mikroźródło nowym? Czy klient ten musi zakupić nowe mikroźródło wykorzystujące tę samą technologię, którą wykorzystywało starsze? Czy klient może on zainstalować mikroźródło o większej mocy i nie utraci stawki gwarantowanej? Przykładowo, jeżeli miał on na dachu ogniwo słoneczne o mocy 3 kw, które po 5 latach uległo uszkodzeniu, technologia rozwinęła się przez ten czas i teraz ogniwo o takiej samej mocy ma o 50% mniejszą powierzchnię, niż to ogniwo, które uległo uszkodzeniu? W jaki sposób prosument będzie rozliczany, jeżeli nowa instalacja przekroczyłaby graniczną wartość mocy, dla wsparcia określonej wysokości dla danej technologii? Czy wystarczy, aby nowe mikroźródło nie przekraczało pierwotnej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej wcześniej zainstalowanej? Czy można zastosować nowsze technologicznie urządzenia? Jeżeli wcześniej były to ogniwa fotowoltaiczne, to czy klient będzie mógł zainstalować kompletne zestawy solarne, zawierające zarówno ogniwa (baterie) słoneczne, jak i solarne (podgrzewające wodę), czy raczej będzie skazany na starsze technologie?

20 System wsparcia mikrogeneracji, a wynajęcie nieruchomości Można rozważyć jeszcze taki przypadek: klient posiada dom z dachem, na którym można byłoby zainstalować ogniwo fotowoltaiczne. Klient jednak nie jest tym zupełnie zainteresowany np. nie posiada wystarczających środków, nie widzi perspektyw zwrotu z inwestycji w określonym przez siebie czasie lub możliwości uzyskania zysku na odpowiednim poziomie. Może jednak istnieć przedsiębiorstwo, które chciałoby wynająć powierzchnię dachu tego domu i zainstalować tam ogniwo słoneczne, aby sprzedawać energię. Takie sytuacje należałoby przewidzieć w taki sposób, aby inwestycje tego typu były korzystne dla potencjalnych inwestorów.

21 Rekomendacje W prawie energetycznym lub Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego poszczególnych operatorów sieci należałoby: przywrócić pojęcie mikrogeneracja, zastąpić nim pojęcie mikroinstalacji, co najwyżej wydzielić pojęciowo mikrogenerację OZE, określić zasady postępowania w przypadku, kiedy klient generuje energię na własne potrzeby w układach odseparowanych od sieci. W takim przypadku należy określić poziom mocy źródła lub roczną ilość wytwarzanej energii, aby było wiadomo, jakich mikrogeneratorów dotyczą dane zapisy. W przeciwnym razie mogą grozić sytuację, że jako mikrogenerator zostaną zakwalifikowane np. baterie słoneczne w kalkulatorze, które spełniają kryterium mocy czynnej < 15 kw. określić zasady, na jakich klient mógłby mieć mikrogenerator przyłączony do sieci, jednak mógłby nie sprzedawać energii elektrycznej, aby nie musieć rozliczać się z urzędem skarbowym, uprościć zasady podatkowe związane ze sprzedażą energii elektrycznej z mikrogeneracji, do sieci elektroenergetycznej,

22 Rekomendacje określić zasady przyłączania nieodnawianych mikroźródeł, umożliwić wykorzystanie instalacji prądu stałego do zasilania własnych odbiorów przez odbiorców i stosowanie licznika energii prądu stałego, określić, jakie warunki muszą spełniać liczniki przedpłatowe, które byłyby wykorzystane do rozliczania energii dla osób, które chciałyby posiadać mikrogeneratory przyłączone do sieci. Liczniki takie muszą rejestrować przepływ energii elektrycznej czynnej w dwóch kierunkach np. liczniki czterokwadrantowe z możliwością pracy, jako przedpłatowe, do instalacji domowych trójfazowych umożliwić przyłączanie jedynie mikrogeneratorów trójfazowych, przewidzieć wsparcie dla energii z odnawialnych mikroźródeł po okresie 15 lat, określić zasady postępowania i jakie prace przy mikroźródłe są dopuszczalne, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych związanych z uszkodzeniem mikroźródła, doprecyzować, czy mikrogenerator przypisany jest do nieruchomości i miejsca jego przyłączenia, czy raczej do klienta, który może zmienić jego miejsce przyłączenia do sieci.

23 Podsumowanie Poważnym polskim problemem jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii i to, że kolejne przedstawiane wersje poważnie różnią się od siebie np. proponowanym systemem wsparcia. Obecne i planowane regulacje prawne nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów związanych z mikroźródłami. System podatkowy obowiązujący w danym kraju w bardzo dużym stopniu wpływa na opłacalność bądź nie inwestycji w mikrogeneratory. Potrzebna jest jednoznaczność i ścisłość przyjętych regulacji prawnych, aby nie zdarzały się różne, sprzeczne możliwości interpretacyjne rozważanych aspektów w wyniku czego prosument zostałby pozbawiony wsparcia, a nawet musiałby zwrócić dotychczas otrzymane środki wraz z odsetkami.

24 Podsumowanie Wydaje się, że zachęty i systemy wsparcia powinny obejmować nie tylko inwestorów i producentów, ale również przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Takie mechanizmy powinny zachęcić takie przedsiębiorstwa do prac modernizacyjnych, aby przyłączanie mikrogeneracji nie napotykało barier z powodu występowania ograniczeń po stronie sieci dystrybucyjnej. W końcu zakłada się, że korzyści z mikrogeneracji osiągną nie tylko jej posiadacze, ale również będzie to korzyść dla całego społeczeństwa. Zwiększenie liczby mikrogeneratorów będzie miało negatywny wpływ na przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przełoży się na uszczuplenie ich przychodów.

25 Koniec Dziękuję za uwagę.

MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI

MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI Autor: Krzysztof Billewicz ("Rynek Energii") Słowa kluczowe: mikrogeneracja, mikrokogeneracja, ceny gwarantowane, odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI

MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI Str. 50 Rynek Energii Nr 3(112) - 2014 MIKROGENERACJA ASPEKTY RÓŻNE, NIEUWZGLĘDNIONE W POLSKIEJ LEGISLACJI Krzysztof Billewicz Słowa kluczowe: mikrogeneracja, mikrokogeneracja, ceny gwarantowane, odnawialne

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja MIKROINSTALACJE Odnawialne źródło energii wiatr, słońce Moc źródła o mocy < 0 kw Przyłączone

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A.

Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A. Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A. www.pgedystrybucja.pl 2 Podstawa prawna Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie prosumenta ustawa OZE

Rozliczenie prosumenta ustawa OZE Rozliczenie prosumenta Ustawa OZE Cytat z portalu gramwzielone.pl Stanowisko TAURON Sprzedaż Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy tej spółki, informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE MIKROINSTALACJI W PROJEKCIE USTAWY O OZE Sporządził: Arkadiusz Zwoliński radca prawny Data: 5 lutego 2013 Dotyczy: dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej w mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacje prosumenckie w praktyce

Instalacje prosumenckie w praktyce Instalacje prosumenckie w praktyce Mgr inż. Henryk Palak Eco-energia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin +48 81 44 64 94 www.eco-energia.pl info@eco-energia.pl Czym zajmuje się firma Eco-energia

Bardziej szczegółowo

Budowa Instalacji Prosumenckich

Budowa Instalacji Prosumenckich Budowa Instalacji Prosumenckich Program prezentacji Definicje Instalacje prosumenckie fotowoltaika i kolektory słoneczne Doświadczenia, realizacje przykładowe Instalacja fotowoltaiczna budowa, koszty Kolektory

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

(uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z r.)

(uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z r.) Złoty środek? (uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii v. 6.2 z 04.02.2014 r.) W opublikowanej ostatnio wersji 6.2 z 04.02.2014 r. projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Aktywnie dla czystego powietrza

Aktywnie dla czystego powietrza Aktywnie dla czystego powietrza OZE Nowelizacja ustawy o OZE 1.07.2016 r wejście w życie przepisów, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE. Paweł Cyganik Departament Energetyki. 21 listopada 2014 r.

AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE. Paweł Cyganik Departament Energetyki. 21 listopada 2014 r. AKTUALNY STAN PRAWNY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE Paweł Cyganik Departament Energetyki 21 listopada 2014 r., Warszawa UMOWY NORMY PRAWNE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-09 Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Marek Maniecki Warszawa, 13 maja 2014 roku Przesłanki projektu Uwolnienie rynku energii - wzrastające ceny energii dla odbiorców, taryfy dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYKORZYSTUJĄCY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W SIECI TYPU SMART GRID

PROSUMENT WYKORZYSTUJĄCY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W SIECI TYPU SMART GRID PROSUMENT WYKORZYSTUJĄCY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W SIECI TYPU SMART GRID Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska Elementy łańcucha wartości skala mikro Smart grid Prosument

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED POJAWIENIEM SIĘ NAPIĘCIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PODCZAS AWARII FALOWNIKA PRACUJĄCEGO W TRYBIE ON GRID mgr inż. Krzysztof Jakowiecki Opiekun pracy naukowej:

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy REGULACJA NAPIĘCIA W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Prosument Czyli osoby będącej zarówno konsumentem jak i producentem energii elektrycznej. W wyniku zmian w prawie

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Wirtualne elektrownie

Wirtualne elektrownie Wirtualne elektrownie Polska na progu rewolucji energetycznej Techmine Innovations Conference Katowice, 5 czerwca 2014 r. Energetyka dawniej i dziś Lokomotywa parowa G. Stephensona (1825) Pierwsze parowe

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie Bison Energy Sp. z o.o. Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka tel. 572 372 372 Michał Szewczyk m.szewczyk@bisonenergy.pl Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Październik 2015 r. Dystrybucja jako operator sieci Liczba odbiorców [mln]] Obszar działania [kkm²] Dostarczona energia

Bardziej szczegółowo

Sopot, wrzesień 2014 r.

Sopot, wrzesień 2014 r. Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Zmiany zasad obsługi prosumentów po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE

Zmiany zasad obsługi prosumentów po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE Zmiany zasad obsługi prosumentów po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE Prosumenci z czego wynikają zmiany? Dotychczasowa definicja wytwórcy w mikroinstalacji brak definicji prosumenta. Wytwórca w

Bardziej szczegółowo

Słońce pracujące dla firm

Słońce pracujące dla firm Słońce pracujące dla firm Po co płacić za prąd pobierany z sieci skoro możesz go wytworzyć sam! Fotowoltaika to przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną przy pomocy ogniw słonecznych. Na

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Jak wylano dziecko z kąpielą

Jak wylano dziecko z kąpielą Jak wylano dziecko z kąpielą Autor: Sebastian Brzozowski biuro PTPiREE ( Energia elektryczna kwiecień 2014) 4 lutego br. opublikowano wersję 6.2 projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Wydawałoby

Bardziej szczegółowo

Propozycja poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946)

Propozycja poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946) Propozycja poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946) POPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu. Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY

BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY Spotkanie informacyjne dotyczące projektu BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY Agenda spotkania Ogólne założenia projektu, Koszty po stronie Mieszkańca, Procedura udziału w projekcie,

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R.

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. Tematy spotkania 1. Sieć gazowa na terenie Gminy Golina. 2. Przyłącza gazowe. Co jest przyłączem gazowym a co jest instalacją? Formalności związane z przyłączeniem się do

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RYNKU ENERGETYCZNEGO. Sierpień Warszawa

WARSZTATY RYNKU ENERGETYCZNEGO. Sierpień Warszawa Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE - perspektywa ENERGA. Sierpień 2012 - Warszawa WARSZTATY RYNKU

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012

ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 ENAP Zasilamy energią naturalnie Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 Plan prezentacji: 1. Elektrownia fotowoltaiczna w ENAP 2. Konfiguracja elektrowni 3. System OFF Grid (pracująca w układzie wyspowym)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Mam

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY TEMAT 6: Obowiązujące uregulowania prawne (z zakresu montażu, co wymaga

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

FŁT - Kraśnik S.A. - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców ( ) ...

FŁT - Kraśnik S.A. - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców ( ) ... Wypełnia FŁT - Kraśnik S.A. NR WNIOSKU DATA ZAREJESTROWANIA Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Zakład Utrzymania Ruchu 23-210 Kraśnik, ul. Fabryczna 6 tel. 81 825 71 08, 81 825 71 99 e-mail: osd@flt.krasnik.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012

ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 ENAP Zasilamy energią naturalnie Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 Plan prezentacji: 1. Elektrownia fotowoltaiczna w ENAP 2. Konfiguracja elektrowni 3. System OFF Grid (pracująca w układzie wyspowym)

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady przyłączania do sieci

Zasady przyłączania do sieci Zasady przyłączania do sieci W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji,

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Warszawa 14 marca 2016 Zawartość prezentacji 1. Podstawowe założenia do Informacji, 2. Zakres obowiązku zakupu w systemie świadectw pochodzenia. 3. Propozycja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

19 listopada 2015 Warszawa

19 listopada 2015 Warszawa 19 listopada 2015 Warszawa RAPORT z wizyty studialnej w Niemczech Karlsruhe, Walldorf (Badenia-Wirtembergia), Niemcy 26-28 października 2015 Kierunek: niskoemisyjna energetyka Emisja CO 2, OZE, Efektywność

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż sp. z o.o. uchwałą nr 188/II/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Prezentację przygotował: mgr inż. Jerzy Łysek Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Rola taryf gwarantowanych (FiT) w rozwoju energetyki prosumenckiej

Rola taryf gwarantowanych (FiT) w rozwoju energetyki prosumenckiej OZE szansą dla polskiej gospodarki Konferencja Klubu Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Sejm RP, 12 czerwca 2015 roku Rola taryf gwarantowanych (FiT) w rozwoju energetyki prosumenckiej Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT

Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT Analiza opłacalności mikroinstalacjioze z dofinansowaniem z programu PROSUMENT Magdalena Ligus, Ph.D. magdalena.ligus@ue.wroc.pl Kierownik studiów podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii energetyka

Bardziej szczegółowo