Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, 19.02.2014 r."

Transkrypt

1 Mikrogeneracja aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Nałęczów, r. Krzysztof Billewicz Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

2 Definicja mikrogeneracji Mikrogeneracja (ang. microgeneration) lub inaczej generacja małej skali jest to wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, głównie na własne potrzeby, przez osoby fizyczne, małe firmy lub społeczności lokalne, w jednostkach wytwórczych bardzo małej mocy, w porównaniu z typowymi elektrowniami spalającymi paliwa kopalne. Mikrogeneracja oznacza np. mikroelektrownię znajdującą się w gospodarstwie domowym. Mikrogeneracją jest również wykorzystanie przez klientów wysokosprawnych, nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej małej mocy. Ich wspólną cechą jest to, że są one przyłączane do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Polska Norma PN-EN 50438: 2010: Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia, wprowadza pojęcie mikrogeneratora: generator energii elektrycznej niezależnie od źródła energii pierwotnej, zainstalowany na stałe wraz z układami zabezpieczeń, przyłączony jednofazowo lub wielofazowo do sieci niskiego napięcia, o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.

3 Daniny publiczne przy mikrogeneracji źródło: akcyza [20,00 zł za 1 MWh - 89 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym; zwolnienia na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii] od energii zużytej na potrzeby własne, nawet, jeżeli została ona wygenerowana w układzie odseparowanym od sieci elektroenergetycznym; wsparcie finansowe oznacza przychód podatnika, od którego musi on odprowadzić podatek dochodowy (PIT, CIT); stawki cenowe w systemie wsparcia najprawdopodobniej będą stawkami brutto (w Ustawie o cenach, w artykule 3 ust. 1 pkt), więc będą zawierać podatek VAT (23%). Zatem prosument (lub wybrany przez niego sprzedawca energii) będzie musiał płacić taki podatek; jeżeli klient nie będzie zainteresowany sprzedażą energii i jej nadmiar będzie oddawał do sieci elektroenergetycznej, to od takiej energii przekazanej za darmo również należy odprowadzić podatek VAT (23%). jeżeli klient będzie prowadził działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej (obecnie brak obowiązku w przypadku mikroinstalacji) i będzie chciał ją zużywać na własne potrzeby, to musi zapłacić podatek VAT (23%) od pobranej energii [nieodpłatne przekazanie towaru (energii) jednemu podatnikowi przez innego podatnika].

4 4 postawy prosumentów 1. Klienci, którzy większość wygenerowanej energii zużyją na własne potrzeby, natomiast jej nadmiar wyeksportują do sieci niskiego napięcia 2. Klienci, którzy wytwarzając energię w mikroźródłach nie będą jej wykorzystywać na potrzeby własne, a jedynie oddawać/sprzedawać ją do sieci elektroenergetycznej. Dzięki takiemu zabiegowi klient uniknie podejmowania czynności i ponoszenia kosztów związanych z podatkiem akcyzowym płaconym w przypadku zużycia na potrzeby własne wygenerowanej energii. 3. Klienci, którzy zainstalują mikroźródła, aby mniej płacić za energię, zwiększyć pewność zasilania oraz aby osiągnąć inne korzyści, w tym również niematerialne. Dla nich okazjonalne oddawanie części energii do sieci elektroenergetycznej może być bez znaczenia. Niektórzy z nich będą robić to dla własnej wygody i nie będą zainteresowani załatwianiem formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego za niewielką ilość energii, jaką będą odprowadzać do sieci elektroenergetycznej. Ci klienci, nie spodziewają się i nie oczekują za to żadnych korzyści. 4. Część klientów może zainstalować mikroźródło, które nie będzie przyłączone do sieci elektroenergetycznej (będzie od niej odseparowane) i będzie ono wykorzystywane do częściowego pokrycia własnego zapotrzebowania na energię.

5 Mikroinstalacja Na potrzeby polskiego prawodawstwa stworzono pojęcie mikroinstalacja. mikroinstalacja instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw; Trudno byłoby szukać odpowiednika w innych krajach. Wydaje się jednak, że termin mikroinstalacja jest mylący z dwóch powodów: można wyobrazić sobie instalację o mocy nie większej niż 40 kw, w której jest nieodnawialne źródło wytwórcze, ustawodawca miał na myśli mikroinstalację wytwórczą. Jednak nie wynika to z nazwy. Można bowiem wyobrazić sobie również mikroinstalację odbiorczą.

6 Wyzwania dla przedsiębiorstw energ. Źródło: operatorzy sieci muszą przystosować sieć elektroenergetyczną, a więc istotne z ich punktu widzenia będą konkretne zjawiska towarzyszące przyłączeniu takich generatorów: podwyższenie poziomu napięcia, większa moc zwarciowa, przepływy wsteczne energii itp. Mikrogeneracja nawet odseparowana od sieci oznacza to, że odbiorca część własnego zapotrzebowania na energię będzie pokrywał z mikroźródła, więc w konsekwencji zmniejszy się zużycie energii z sieci elektroenergetycznej i tym samym przychody przedsiębiorstw energetycznych. sprzedawcy energii muszą prognozować zapotrzebowanie na energię swoich klientów. W przypadku, kiedy klient ma odnawialne mikroźródło nawet wtedy, gdy nie jest ono fizycznie przyłączone do sieci elektroenergetycznej, wtedy zmienia się zapotrzebowanie na energię u tego klienta. Na zmienność zapotrzebowania nakłada się zmienność generacji. Zmniejsza się zużycie energii z sieci = mniejsza sprzedaż energii = mniejsze przychody ze sprzedaży.

7 Mikrogeneracja odseparowana od sieci Klienci wychodzą z założenia, że za energię pobieraną z sieci elektroenergetycznej powinni tak płacić, jak za wodę lub za benzynę, czyli za każdą jednostkę dostarczonej energii. Mikrogeneracja odseparowana od sieci to: Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczna z sieci dystrybucyjnej = spadek przychodów operatora sieci, Mniej przewidywalne zapotrzebowanie na energię przy mniejszym zużyciu = dodatkowy koszt dla przedsiębiorstw obrotu związany z rozliczaniami odchyleń prognozy na Rynku Bilansującym (zmienność popytu + zmienność generacji ). Tacy klienci = wyższy koszt do przedsiębiorstw energetycznych. Kto pokryje te koszty? Czy będzie obowiązek zgłaszania operatorowi sieci takich instalacji? Czy będą przygotowane dodatkowe taryfy dla takich klientów?

8 Różne aspekty związane z przyłączeniem mikroźródła źródło: Jeżeli uwzględni się koszt samego licznika energii, jego odczytu i koszt przetwarzania wielu danych i porówna te wielkości z wartością niewielkich ilości energii elektrycznej oddanej do sieci, to dla wielu mikroinstalacji, może okazać się, że instalowanie dwóch liczników nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto OSD musi zakupić i zamontować u prosumenta droższy licznik energii elektrycznej, który tak naprawdę spowoduje spadek przychodów operatora.

9 Mikrogeneracja, a prąd stały W gospodarstwach domowych podłączanych jest wiele odbiorników np. silniki elektryczne, żarówki, lampy fluorescencyjne, komputery, klimatyzatory, pralki, ładowarki, TV. Można je podzielić ma takie, które potrzebują zasilania prądem przemiennym i takie, które podłączone napięcie przemienne prostują na napięcie stałe. niektóre mikroogniwa np. słoneczne, ogniwa paliwowe są źródłami prądu stałego. Turbiny wiatrowe budowane są w wersjach DC i AC. oświetlenie: np. żarówki, są w dużej mierze odporne na rodzaj zasilania, natomiast oświetlenie LEDowe potrzebuje zasilania napięciem stałym. dokonywanie konwersji prądu DC na AC, a następnie AC na DC jest nieefektywne. Energia elektryczna tracona w wyniku tej konwersji nie znika, tylko jest oddawana do otoczenia w postaci ciepła. Nie zawsze jednak jest to jednak zjawisko pożądane.

10 Mikrogeneracja, a prąd stały źródło: W systemach AC z udziałem generacji rozproszonej wygenerowany prąd stały musi być przekształcony z wykorzystaniem przekształtników DC/AC. Jeżeli energia wytwarzana jest końcowo zużywana przez odbiory AC, to nie jest potrzebna dalsza konwersja. Dla odbiorców DC mapa przepływów obejmuje przetwarzanie DC/AC i potrzebny jest odpowiedni przetwornik. Dla obciążenia DC sekwencją jest DC/AC/DC i wymagany jest zarówno przetwornik jak i prostownik. Dla obciążeń AC z konwerterem obowiązuje sekwencja DC/AC/DC/AC i niezbędny jest ciąg: przetwornik DC/AC, przetwornik AC/DC oraz przetwornik DC/AC.

11 Problem z licznikami przedpłatowymi Niektórzy klienci posiadający mikrogenerator mogą chcieć rozliczać się z przedsiębiorstwem energetycznym przy wykorzystaniu licznika przedpłatowego. Technicznie i ekonomicznie nie ma podstaw do odmowy takiego sposobu rozliczania. Fakt rozliczania energii oddawanej do sieci, pochodzącej z mikrogeneracji to jedno, natomiast fakt rozliczania energii pobierane z sieci przy wykorzystaniu licznika przedpłatowego to coś zupełnie innego. Dlatego zasadne jest postawienie pytania: czy w przypadku, gdy klient posiadałby mikroźródło to można byłoby zezwolić taki sposób rozliczania? Oczywiście niewątpliwie dyskusyjne byłoby rozliczanie energii oddawanej do sieci. Licznik przedpłatowy musiałby rejestrować energię oddawaną lub mieć zablokowany wsteczny bieg, jeżeli klient nie zamierzałby sprzedawać energii, a możliwe byłoby incydentalne pojawienie się przepływu energii od klienta do sieci.

12 Problem związany z mikrogeneratorami jednofazowymi Niektóre domowe instalacje elektryczne są jednofazowe, inne trójfazowe. Zatem na rynku również są odbiorniki jedno oraz trójfazowe. Podobnie będzie z mikrogeneratorami. Będą jedno i trójfazowe. Przykładowo, jeżeli klient przez godzinę pobierałby 3 kw, a jego generator wytwarzał 3 kw, to licznik nie zarejestruje zużycia energii = 0 kw. Jednak nie zawsze będzie to działać prawidłowo. Klient posiada instalację trójfazową. Do niej przyłącza jednofazowy mikrogenerator. Licznik energii elektrycznej będzie rejestrował pobór energii albo oddawanie. Jednak może wystąpić przypadek, że klient ma odbiorniki trójfazowe symetryczne, a oddawanie energii występuje tylko na jednej fazie. Zatem licznik energii zarejestruje jedynie różnicę pomiędzy energią pobieraną, a oddawaną. Jednak taki klient może zwiększać asymetrię obciążenia sieci. Bardzo niewiele liczników energii elektrycznej prawidłowo rejestruje przepływy energii w takim przypadku. Wymagają one do tego specyficznej konfiguracji. Zatem konieczne są wytyczne, że klient posiadający instalację trójfazową może przyłączyć jedynie mikrogenerator trójfazowy.

13 Co wskażą liczniki energii? W opisanym przez Pana przypadku mogą mieć zastosowanie liczniki produkowane przez naszą firmę typu: EABM, sea-b, seab, EQABP i EQM. W/w urządzenia są licznikami czterokwadrantowymi prądu trójfazowego. W rejestrach wykazują ilość energii trójfazowej pobieranej z sieci i oddawanej do sieci elektroenergetycznej. Opisy tych liczników, dane techniczne, instrukcje obsługi znajdują się na naszej stronie Zgodnie z tym co mówiłem Panu przez telefon- dla odbiorców komunalnych sugerowałbym licznik EABM wersja do pomiaru bezpośredniego. Dla punktu pracy opisanego przez Pana wynik bilansu jest równy zero. Liczniki, przy teoretycznym poniższym założeniu, w różnych rejestrach energii mogą pokazać różne wskazania, np.: 1) rejestry (+A) i 2.8.0(-A) pokazujące trójfazowy bilans przepływającej przez licznik energii w kierunku poboru lub oddawania nie będą przyrastały, 2) rejestr ( +A + -A ) - będzie pokazywał całkowitą energię, która przepłynęła przez licznik przy założeniu, że wszystkie fazy będą pracowały jednocześnie na pobór lub oddawanie dla poniższego założenia rejestr ten nie będzie przyrastał gdyż trójfazowy bilans przepływu energii dla kierunku poboru i oddawania będzie wynosił zero, 3) rejestr ( A_L1 + A_L2 + A_L3 ) będzie pokazywał całkowitą energię, która przepłynęła przez licznik bez względu na kierunek przepływu energii przez poszczególne fazy, 3) rejestry energii czynnej pobranej i oddanej z podziałem na fazy +A_L1 (21.8.0), +A_L2 (41.8.0), +A_L3 (61.8.0), -A_L1 (22.8.0), -A_L2 (42.8.0), -A_L3 (62.8.0) rejestry energii będą przyrastały odpowiednio do przepływu energii przez daną fazę w konkretnym kierunku, np. będą przyrastały rejestry energii dla dwóch faz w kierunku poboru , i jeden rejestr energii w kierunku oddawania

14 Ceny gwarantowane FIT - definicja System cen gwarantowanych albo inaczej stawki stałe taryf typu FIT (ang. feed-in tariff) jest to system wsparcia zaadresowany do podmiotów inwestujących w mikroźródła lub małe źródła OZE, które objęte są umownie nazwą energetyki prosumenckiej. Stałe taryfy FIT to inaczej ceny gwarantowane dla małoskalowych odnawialnych źródeł energii. Stosowanie taryf typu FIT ma na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii. Cel ten osiąga się przez oferowanie producentom energii odnawialnej długoterminowych kontraktów, z ceną zakupu tej energii zwykle wyznaczonej na podstawie znanych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w danej technologii. Zamiast płacić stałą cenę każdemu wytwórcy energii w OZE, stawka jest zróżnicowana. Taka stawka jest stała np. przez okres 15 lat dla inwestora, który uruchamia inwestycje w danym roku. Dla inwestycji zakończonych i uruchamianych w kolejnych latach ta cena zwykle maleje (degresja cenowa).

15 Mikrogeneracja a systemem wsparcia obowiązujący tylko przez określony czas Przykładowo, ceny energii elektrycznej możliwe do uzyskania na rynku po 15 latach funkcjonowania takiego mechanizmu, zgodnie z zapisami projektu ustawy o OZE mogą być znacznie niższe od średnich cen rynkowych i niektórzy wytwórcy, szczególnie posiadacze mniejszych źródeł, mogą nie być w stanie konkurować z energetyką konwencjonalną. Wg najnowszego projektu Ustawy o OZE w Polsce obowiązywałby system wsparcia energii wytworzonej w takich źródłach, oparty o aukcje, które określałyby wysokość wsparcia. Wcześniejszy projekt przewidywał stosowanie stałych cen gwarantowanych taryf FIT. Cechą wspólną tych systemów wsparcia jest ograniczony czas wspierania energii wytworzonej w danym mikroźródle np. przez 15 lat. Jednak czas życia niektórych jednostek wytwórczych jest dłuższy, niż planowany okres wspierania energii wytworzonej w takich źródłach. Po tym okresie ustałoby wsparcie dla energii wytworzonej w tych źródłach. Wygaśnięcie wsparcia mogłoby oznaczać, że część jednostek wytwórczych, które mogłyby nadal wytwarzać zieloną energię zostałoby po prostu wyłączonych albo ich właściciele zużywaliby wytworzoną tam energię na własne potrzeby, a nie oddawali do sieci.

16 Mikrogeneracja a system wsparcia FIT Obecnie przedstawiony projekt Ustawy o OZE przewiduje różną stawkę za energię, niezmienną przez 15 lat dla danego odnawialnego źródła energii, w zależności od roku jego zainstalowania, analogicznie do tego, jak występuje to w przypadku taryf FIT. W takich przypadkach konieczne byłoby instalowanie kilku różnych układów pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych mikroźródeł. Prawidłowe rozliczenie energii elektrycznej oddawanej do sieci w takich układach może być kłopotliwe, jeżeli odbiorca posiada źródła wytwórcze różnego typu albo, jeżeli zostały one zainstalowane w różnym czasie i różna jest cena energii wytworzonej w takich źródłach, ponieważ nie ma możliwości rozpoznania, jaki jest udział energii z poszczególnych źródeł (o jakiej cenie). Przykładowo, jeżeli prosument przez okres czterech lat, co roku instalowałby nowe mikroźródło odnawialne np. ogniwo słoneczne, to dla każdej z tych jednostek wytwórczych musiałby mieć osobny rozliczeniowy licznik energii, ponieważ energia elektryczna wytworzona przez każde z tych ogniw byłaby rozliczana wg innej ceny gwarantowanej.

17 System wsparcia, a kilka mikrogeneratorów KABEL MAGISTRALNY 400V/230V ZŁĄCZE- INSTALACJA ODBIORCZA PRZYŁĄCZE ZŁĄCZE- SYSTEM GENERACJI Rozłącznik bezpiecznikowy FG1 3 3 FG2 Rozłącznik bezpiecznikowy Licznik energii instalacji odbiorczej kwh kwh Dwukierunkowy licznik energii systemu generacji Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe instalacji odbiorczej Rozdzielnica instalacji odbiorczej F1 INSTALACJA ODBIORCZA 3 RCD 3 F2 Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe systemu generacji Wyłącznik różnicowoprądowy L1 L2 L3 Zintegrowane zabezpieczenie NS Zintegrowane zabezpieczenie NS Inwerter Inwerter Zintegrowane zabezpieczenie NS Inwerter Generator PV Generator PV Generator PV System PV1 P A 3kW max System PV2 P A 3kW max System PV3 P A 3kW max P A 9kW max

18 System wsparcia, a zdarzenia losowe źródło: Obecnie naprawa bardzo wielu urządzeń polega tak naprawdę na wymianie pewnych ich modułów na nowe. Można zatem rozpatrzyć taki przypadek konieczność naprawienia uszkodzonych ogniw słonecznych ze względów konserwacyjnych z powodu uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego np. burzy, pożaru ognia, działania osób trzecich lub w przypadku kradzieży. Taka naprawa najczęściej polega na wymianie uszkodzonego elementu lub całego ogniwa na nowe. Zatem jeżeli klient nie ubezpieczył tego mikroźródła to będzie musiał drugi raz ponieść koszty zakupu i instalacji mikrogeneratora.

19 System wsparcia, a zdarzenia losowe Pojawiają się różne pytania związane z takimi zdarzeniami: Czy jest możliwe, aby nie klient nie utracił gwarantowanej stawki stałej, jeżeli zastąpi stare mikroźródło nowym? Czy klient ten musi zakupić nowe mikroźródło wykorzystujące tę samą technologię, którą wykorzystywało starsze? Czy klient może on zainstalować mikroźródło o większej mocy i nie utraci stawki gwarantowanej? Przykładowo, jeżeli miał on na dachu ogniwo słoneczne o mocy 3 kw, które po 5 latach uległo uszkodzeniu, technologia rozwinęła się przez ten czas i teraz ogniwo o takiej samej mocy ma o 50% mniejszą powierzchnię, niż to ogniwo, które uległo uszkodzeniu? W jaki sposób prosument będzie rozliczany, jeżeli nowa instalacja przekroczyłaby graniczną wartość mocy, dla wsparcia określonej wysokości dla danej technologii? Czy wystarczy, aby nowe mikroźródło nie przekraczało pierwotnej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej wcześniej zainstalowanej? Czy można zastosować nowsze technologicznie urządzenia? Jeżeli wcześniej były to ogniwa fotowoltaiczne, to czy klient będzie mógł zainstalować kompletne zestawy solarne, zawierające zarówno ogniwa (baterie) słoneczne, jak i solarne (podgrzewające wodę), czy raczej będzie skazany na starsze technologie?

20 System wsparcia mikrogeneracji, a wynajęcie nieruchomości Można rozważyć jeszcze taki przypadek: klient posiada dom z dachem, na którym można byłoby zainstalować ogniwo fotowoltaiczne. Klient jednak nie jest tym zupełnie zainteresowany np. nie posiada wystarczających środków, nie widzi perspektyw zwrotu z inwestycji w określonym przez siebie czasie lub możliwości uzyskania zysku na odpowiednim poziomie. Może jednak istnieć przedsiębiorstwo, które chciałoby wynająć powierzchnię dachu tego domu i zainstalować tam ogniwo słoneczne, aby sprzedawać energię. Takie sytuacje należałoby przewidzieć w taki sposób, aby inwestycje tego typu były korzystne dla potencjalnych inwestorów.

21 Rekomendacje W prawie energetycznym lub Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego poszczególnych operatorów sieci należałoby: przywrócić pojęcie mikrogeneracja, zastąpić nim pojęcie mikroinstalacji, co najwyżej wydzielić pojęciowo mikrogenerację OZE, określić zasady postępowania w przypadku, kiedy klient generuje energię na własne potrzeby w układach odseparowanych od sieci. W takim przypadku należy określić poziom mocy źródła lub roczną ilość wytwarzanej energii, aby było wiadomo, jakich mikrogeneratorów dotyczą dane zapisy. W przeciwnym razie mogą grozić sytuację, że jako mikrogenerator zostaną zakwalifikowane np. baterie słoneczne w kalkulatorze, które spełniają kryterium mocy czynnej < 15 kw. określić zasady, na jakich klient mógłby mieć mikrogenerator przyłączony do sieci, jednak mógłby nie sprzedawać energii elektrycznej, aby nie musieć rozliczać się z urzędem skarbowym, uprościć zasady podatkowe związane ze sprzedażą energii elektrycznej z mikrogeneracji, do sieci elektroenergetycznej,

22 Rekomendacje określić zasady przyłączania nieodnawianych mikroźródeł, umożliwić wykorzystanie instalacji prądu stałego do zasilania własnych odbiorów przez odbiorców i stosowanie licznika energii prądu stałego, określić, jakie warunki muszą spełniać liczniki przedpłatowe, które byłyby wykorzystane do rozliczania energii dla osób, które chciałyby posiadać mikrogeneratory przyłączone do sieci. Liczniki takie muszą rejestrować przepływ energii elektrycznej czynnej w dwóch kierunkach np. liczniki czterokwadrantowe z możliwością pracy, jako przedpłatowe, do instalacji domowych trójfazowych umożliwić przyłączanie jedynie mikrogeneratorów trójfazowych, przewidzieć wsparcie dla energii z odnawialnych mikroźródeł po okresie 15 lat, określić zasady postępowania i jakie prace przy mikroźródłe są dopuszczalne, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych związanych z uszkodzeniem mikroźródła, doprecyzować, czy mikrogenerator przypisany jest do nieruchomości i miejsca jego przyłączenia, czy raczej do klienta, który może zmienić jego miejsce przyłączenia do sieci.

23 Podsumowanie Poważnym polskim problemem jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii i to, że kolejne przedstawiane wersje poważnie różnią się od siebie np. proponowanym systemem wsparcia. Obecne i planowane regulacje prawne nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów związanych z mikroźródłami. System podatkowy obowiązujący w danym kraju w bardzo dużym stopniu wpływa na opłacalność bądź nie inwestycji w mikrogeneratory. Potrzebna jest jednoznaczność i ścisłość przyjętych regulacji prawnych, aby nie zdarzały się różne, sprzeczne możliwości interpretacyjne rozważanych aspektów w wyniku czego prosument zostałby pozbawiony wsparcia, a nawet musiałby zwrócić dotychczas otrzymane środki wraz z odsetkami.

24 Podsumowanie Wydaje się, że zachęty i systemy wsparcia powinny obejmować nie tylko inwestorów i producentów, ale również przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Takie mechanizmy powinny zachęcić takie przedsiębiorstwa do prac modernizacyjnych, aby przyłączanie mikrogeneracji nie napotykało barier z powodu występowania ograniczeń po stronie sieci dystrybucyjnej. W końcu zakłada się, że korzyści z mikrogeneracji osiągną nie tylko jej posiadacze, ale również będzie to korzyść dla całego społeczeństwa. Zwiększenie liczby mikrogeneratorów będzie miało negatywny wpływ na przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przełoży się na uszczuplenie ich przychodów.

25 Koniec Dziękuję za uwagę.

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r. Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu lokalnym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 1. Smart grids - zagadnienia teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/romus/oze

home.agh.edu.pl/romus/oze Czyste energie Wykład 1 Odnawialne źródła energii w polskim systemie prawnym dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wstęp... 3 Wprowadzenie do fotowoltaiki... 5 1. Podaż na rynku fotowoltaiki w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.)

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Smart metering, a sterowanie popytem

Smart metering, a sterowanie popytem Smart metering, a sterowanie popytem Autor: dr inż Krzysztof Billewicz - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ( Energetyka nr 2-3/2011) Wprowadzenie Obecnie przedsiębiorstwa informatyczne

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Seria fachowa Fotowoltaika

Seria fachowa Fotowoltaika Seria fachowa Fotowoltaika Spis treści 2/3 Spis treści 1 1.1 1.2 1.3 Wstęp Prąd od Słońca Solarne dane ramowe Prąd solarny ma przyszłość strona 04 2 2.1 2.2 Sposób działania ogniwa solarnego Budowa ogniwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy:

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy: Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii Do 2020 Synteza Adres głównego wykonawcy: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO): 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, tel./fax: (22) 825

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 213, NUMER 2 PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII 213. 2. 2 W TYM NUMERZE: Artykuły: 3 25 2 15 1 5 obrót 211 212 Czytaj str. 7 1

Bardziej szczegółowo