Algorytmy odszumiania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy odszumiania"

Transkrypt

1 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Mierzony sygnał jest nawet 10 8 razy mniejszy niż energia promieniowania lasera pobudzającego. Poza szumem obserwujemy silną fluorescencję. Metody odszumiania możemy podzielić na wykorzystujące sprzęt lub oprogramowanie. 181

2 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Poziom zakłóceń może być różny przy różnych przesunięciach Ramana (inaczej długościach fali). Główną przyczyną zakłóceń jest prąd ciemny (prąd płynący w detektorze gdy nie jest oświetlony promieniowaniem) 182

3 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Prąd ciemny zależy od temperatury detektora najprostszy sposób to chłodzenie (niestety oznacza wydatek energetyczny) Inne, tańsze rozwiązanie to zastosowanie algorytmu przetwarzającego zmierzone widmo i usuwające składową losową. 183

4 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Powszechnie stosowanym algorytmem jest filtr Savitzky-Golay 184

5 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Algorytm Savitzky-Golay to aproksymacja lokalnie odcinków analizowanego wektora za pomocą wielomianu określonego rzędu. Takie podejście zachowuje kształt i amplitudę linii spektralnych. W aproksymowanym odcinku tylko środkowa próbka jest zastępowana obliczoną aproksymacją. Następnie przesuwamy aproksymowane próbki na analizowanym przebiegu i dokonujemy kolejnej aproksymacji. 4 2 mtlb load mtlb % Load data smtlb = sgolayfilt(mtlb,3,41); % Apply 3rd-order filter subplot(2,1,1) plot([1:2000],mtlb(1:2000)); axis([ ]); title('mtlb'); grid; subplot(2,1,2) plot([1:2000],smtlb(1:2000)); axis([ ]); title('smtlb'); grid; smtlb

6 Transmisja video przez sieć Internet Można wyróżnić trzy główne obszary zastosowań transmisji video przez sieć Internet: E-Surveillance wykorzystanie istniejących systemów monitoringu CCTV z systemami IT przetwarzania i detekcji niebezpieczeństw. Web attractions prezentacja i aktualizacja w sieci obrazów w czasie rzeczywistym. Remote monitoring monitorowanie parametrów lub środowiska (procesy technologiczne, prace konstrukcyjne, domy inteligentne, itp.) podczas pracy w biurze lub domu. 186

7 Transmisja video przez sieć Internet Wykorzystuje się istniejące standardy kodowania sygnału video aby zredukować strumień przesyłanych danych. Następnie wykorzystuje się protokół transmisji dla sieci Internet aby zapisać dane w formie pakietów IP. Standardowy format pakietów jest stosowany do przesyłania strumienia video: Real-time Transport Protocol (RTP). Dodatkowo stosuje się RTP Control Protocol do oceny statystyki i kontroli przesyłu danych dla protokołu RTP. TCP/IP Network 187

8 Transmisja video przez sieć Internet Takie rozwiązanie wymaga sieci kamer z układami do kompresji danych oraz komputera obsługującego protokół transmisji TCP/IP. Kompuer posiadający adres IP można podłączyć bezpośrednio do sieci Internet, zapewniając transmisję video. Protokół RTP wymaga otwarcia sesji Session Description Protocol (SDP) która pozwala na przesył danych video (inicjalizacja parametrów, parametry techniczne strumienia video). Parametry dla protokołu RTP określane są nazwą media profile. 188

9 Transmisja video przez sieć Internet Ponad 60 różnych media profiles jest obecnie stosowanych: PCMU, GSM, G723, PCMA, L16, DVI4, CN, MPA (audio) JPEG, MPEG-2, MPEG-4, NV, H261, H264 (video) Group of Pictures (GoP) Video Sequence Slice Macroblock Picture (Frame) Block (8x8 pixels) Intra (I) frames, Predicted (P) Frames or Bidirectional (B) Frames. MPEG-2 używa typowo jedną I-ramkę po której następuje15 P/B ramek tworząc GoP. 189

10 Transmisja video przez sieć Internet Typowa struktura strumienia danych video/audio: PES Packetized Elementary Stream, SPH Stream Packet Header 190

11 Transmisja video przez sieć Internet Transport Stream (TS) strumień danych zawiera wszystkie typy danych: 191

12 Transmisja video przez sieć Internet Tak utworzony strumień danych oznacza: utrata pakietu oznacza wpływ na zawartość innych prawidłowo przesłanych pakietów propagacja błędów dla kolejnych pakietów może być bardzo znacząca dla ich jakości błędy w pakiecie oznaczają utratę ramki lub jej fragmentu utrata całego pakietu oznacza znaczącą degradację obrazu Single B-frame IP packet loss (1 frame affected) Single I-frame IP packet loss (14 frames affected) 192

13 Transmisja video przez sieć Internet Problemy podczas transmisji video są powodowane przez: kompresję (duża zmienność szybkości przesyłu informacji; wyztępowanie zależności między ramkami; niektóre ramki są bardziej istotne niż inne) czułość na utratę danych i opóźnienia transmisji (efekty powodowane utratą danych zależą od zawartości przesyłanych obrazów; można zastosować algorytmy ukrywania - concealment - błędów) Bez ukrywania błędów transmisji Ukrywanie błędów przez uśrednianie po sąsiednich blokach wartości utraconych pikseli 193

14 Transmisja video przez sieć Internet Problemy wynikające z transmisji bezprzewodowej: zakłócenia, utrata sygnału ograniczona liczba kanałów w pasmach ogólnodostępnych charakterystyka kanałów zmienia się dynamicznie dostęp do transmisji nie jest zdeterminowany (standard był oryginalnie przeznaczony dla danych) poruszanie się stacji odbiorczej synchronizacja danych między wykorzystywanymi strumieniami między audio odtwarzanym przez oddalone głośniki i sygnałem video między jednym strumieniem video i wieloma strumieniami audio 194

15 Modem DSL DSL to transceiver stosowany do połączenia komputera lub routera do sieci telefonicznej skonfigurowanej do obsługi transmisji cyfrowej. Urządzenie moduluje tony w.cz. celem uzyskania transmisji danych przez sieć telefoniczną. Transmisja jest razy szybsza niż w przypadku modemu pracującego w paśmie akustycznym; ADSL2+: 12 Mbits/s downstream, 3,5 Mbits/s upstream. 195

16 Modem DSL W modemie ADSL stosujemy pasmo ,825 khz dla transmisji upstream, a pasmo khz dla transmisji downstream. Każde z tych pasm jest dzielone na kanały transmisji o szerokości pasma 4,3125 khz. Podczas inicjalizacji modemu ADSL w każdym z takich kanałów określa się aktualną wartość signal-to-noise aby optymalizować jakość i szybkość transmisji. Kanały o gorszej wartości signal-to-noise są używane przy niższych prędkościach transmisji lub całkiem nie są używane; Takie podejście redukuje maksymalną szybkość transmisji ale utrzymuje wysoką jakość połączenia. 196

17 Modem DSL Różna wartość SNR w poszczególnych kanałach oznacza przyjęcie różnego marginesu SNR zapewniającego bezbłędną transmisję. W pierwszej fazie połączenia można ustalić wartości SNR dla transmisji modemem DSL, determinując rozkład transmisji danych w poszczególnych kanałach. Duża przyjęta wartość marginesu SNR oznacza redukcję maksymalnej prędkości transmisji, dzięki czemu transmisja i połączenie jest bardziej stabilne. Mała wartość marginesu SNR oznacza większą szybkość transmisji, zakładając że poziom szumu nie wzrośnie istotnie podczas transmisji powodując jej przerwanie i konieczność ponownej inicjacji. 197

18 Modem DSL Discrete Multitone Modulation (DMT) ten rodzaj modulacji jest używany do transmisji danych. Duża liczba blisko położonych ale ortogonalnych względem siebie sygnałów jest używana do przesyłu danych. Dane przesyłane są w kanałach równolegle. Każdy sygnał nośny w poszczególnym kanale jest modulowany według powszechnie stosowanych rodzajów modulacji (np. quadrature amplitude modulation, phase-shift keying) z niewysoką szybkością, utrzymując prędkość transmisji podobnie jak dla innych kanałów o tej samej szerokości pasma. 198

19 Modem DSL Dane wejściowe Framer CRC Scrambler FEC Encoder Interleaver Constellation Encoder Dane wyjściowe Interpolator Cyclic Prefix Insertion Gain Adjustment IFFT DMT Modulator Modulator wykorzystujący algorytm odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera. Można użyć do transmisji maks. 127 nośnych (o częstotliwościach n f, n = 0 do 127, f = 4,3125 khz). Zwykle używa się ok. 97 nośnych/kanałów. Pomiary w kanale przed transmisją określają wartość n jak obowiązuje podczas przesyłania danych. 199

20 Algorytmy kodowania video Kodowanie video oznacza wzrost dostępności telewizji wysokiej rozdzielczości DVB-H standard transmisji video dla urządzeń przenośnych. Jeden 8-MHz kanał może dostarczyć kanałów video dla urządzeń o relatywnie małych ekranach. 200

21 Algorytmy kodowania video STANDARD APLIKACJA TRANSMISJA JPEG Kompresja obrazów zmienna H.261 ISDN telefon VOiP p x 64 kb/s MPEG-1 Video na nośnikach cyfrowych (CD-ROM) 1.5 Mb/s MPEG-2 Telewizja cyfrowa > 2 Mb/s H.263 Video-telefon PSTN < 33.6 kb/s MPEG-4 Kodowanie obiektów, elementy interaktywności zmienna H.264 Kodowanie telewizji standardu HD, HD-DVD, monitoring, video konferencje. zmienna 201

22 Algorytmy kodowania video Aplikacja Szybkość transmisji Bez kompresji Po kompresji Video konferencja 352 x 15 fps 30.4 Mbps kbps CD-ROM, Video 352 x 30 fps 60.8 Mbps Mbps Broadcast Video 720 x 30 fps Mbps 3-8 Mbps HDTV 1280 x 60 fps 1.33 Gbps 20 Mbps 202

23 Algorytmy kodowania video Historia powstawania standardów transmisji video 203

24 Algorytmy kodowania video Problemy kompresji obrazów Entropia miara informacji związana z losowym charakterem danych. Oczekiwana zawartość informacji w wiadomości (teoria Shanon a). 204

25 Algorytmy kodowania video Prawie bezstratne (Nearlossless): Słuchacz lub widz nie jest w stanie zidentyfikować niewielkich zmian w sygnale w wyniku kodowania. Kodowanie percepcyjne (Perceptual coding): Błędy kodowania są takiego typu aby wpływały jak najmniej na odbiór danych przez człowieka. Im większy stopień kompresji, to tym bardziej kodek musi naśladować sposób odbioru danych przez człowieka. 205

26 Algorytmy kodowania video Kodowanie redukuje nadmiarowość oraz zapis nieistotnej informacji Źródła nadmiarowości: czasowe sąsiednie ramki są podobne (skorelowane). przestrzenne przyległe piksele są podobne (skorelowane). przestrzeń kolorów komponenty RGB są ze sobą skorelowane. Przyczyny zapisu nieistotnej informacji: zapis informacji nieistotnej ze względu na sposób postrzegania obrazów przez człowieka. 206

27 Algorytmy kodowania video Standard kodowania określa: składnię strumienia danych, sposób dekodowania Takie podejście oznacza, że nowe algorytmy kodowania mogą być łatwo wprowadzane 207

28 Algorytmy kodowania video Struktura dla standardu MPEG 208

29 Algorytmy kodowania video Sposób podziału obrazu i kodowania DCT Zig-zag Quantize Run-length Code Huffman Code 209

30 Algorytmy kodowania video Sposób podziału obrazu i kodowania Oryginalny obraz DCT komponenty AC kodowanie Run-length Kod Huffman a komponent DC zigzag Kwantyzacja zakodowany strumień < 10 bits (0.55 bits/pixel) 210

31 Algorytmy kodowania video Utrata informacji o obrazie podczas kompresji bez kompresji (262 KB) po kompresji (22 KB, 12:1) po kompresji (6 KB, 43:1) 211

32 Algorytmy kodowania video Główne różnice w stosunku do kodowania obrazów: wykorzystanie nadmiarowości informacji w dziedzinie czasu przewiduje bieżącą ramkę na podstawie poprzednich wartości Typy kodowanych ramek: I-frame Intra-coded frame, kodowana niezależnie od wszystkich innych ramek P-frame Predictively coded frame, kodowana na podstawie poprzednio zakodowanych ramek B-frame Bi-directionally predicted frame, kodowana zarówno na podstawie poprzednich jak i przyszłych ramek 212

33 Algorytmy kodowania video Motion compensated prediction przewiduje bieżącą ramkę na podstawie ramki odniesienia z uwzględnieniem ruchu wybranych obiektów. Przykłady przewidywania treści ramek z uwzględnieniem kompensacji ruchu obiektów na obrazach dla ramek typu P oraz B. 213

34 Algorytmy kodowania video Schemat blokowy algorytmu kodowania sygnału video YUV color space 214

35 Algorytmy kodowania video Dekodowanie sygnału video 215

36 Algorytmy kodowania audio MP3 to opatentowany sposób stratnego kodowania sygnału audio. MP3 format audio zaproponowany przez grupę MPEG jako część standardu MPEG-1. Uzyskuje się kompresję powyżej 1:10 przy transmisji 128kbit/s Algorytm kompresji MPEG wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego podczas kodowania dźwięku (perceptual coding algorithm) Zakres częstotliwości dźwięku to 20 Hz - 20 khz, z uwzględnieniem najbardziej czułego zakresu 2-4 khz. Dynamika sygnału (stosunek najcichszego do najgłośniejszego sygnału) wynosi około 96 db Głos zajmuje pasmo typowo 500 Hz - 2 khz. Niskie częstotliwości -> samogłoski, basy, wysokie częstotliwości -> spółgłoski 216

37 Algorytmy kodowania audio Czułość ludzkiego słuchu (próg słyszalności) Maskowanie częstotliwości przez słuch ludzki 217

38 Algorytmy kodowania audio Czasowe maskowanie tonów. Po usłyszeniu głośnego tonu, dopiero po pewnej chwili od jego zaniku słyszymy bliskie tony. 218

39 Algorytmy kodowania audio Używamy filtry dzielący pasmo dźwięku na podpasma (np. 32 podpasma). Stosuje się bufor FIFO tworzący 512 próbek. Określamy próg maskowania sygnału dla poszczególnych podpasm używając modelu psychoakustycznego słuchu człowieka. Jeśli moc w zadanym paśmie jest poniżej progu, to tego podpasma nie koduje się. W przeciwnym przypadku określa się liczbę bitów niezbędną, aby zapisać współczynniki z dokładnością aby intensywność szumu kwantowania była poniżej progu detekcji. Format strumienia danych pokazano poniżej: 219

40 Algorytmy kodowania audio Po analizie, poziom dźwięku w pierwszych 16 z 32 podpasm wynoszą: Pasmo Poziom (db) Jeśli poziom 8-go pasma wynosi 60 db, to zgodnie z modelem słuchu dla 7-go pasma próg maskowania wynosi 12 db, a dla 9-go pasma 15 db. Poziom w paśmie 7 wynosi 10 db ( < 12 db ), dlatego nie kodujemy tego pasma. W paśmie 9 poziom wynosi 35 db (>15dB ), czyli kodujemy to pasmo. Ze względu na maskowanie zamiast 6 bitów możemy użyć 4 bitów, oszczędzając 2 bity. 220

41 Algorytmy kodowania audio Warstwa 1 filtracja według transformaty DCT dla pojedynczej ramki równe znaczenie składowych w poszczególnych pasmach model psychoakustyczny stosowany tylko do maskowania pasm. Warstwa 2 stosuje podczas filtracji trzy ramki jednocześnie poprzednia, aktualna i następna, razem 1152 próbek określa liczbę bitów do kodowania na podstawie wyników progowania Warstwa 3 (mp3) stosuje filtry różnicujące znaczenie składowych częstotliwościowych w paśmie (non-equal frequencies) model psychoakustyczny uwzględnia efekty czasowego maskowania dźwięków oraz nadmiarowość w zapisie sygnału stereo stosuje się kodowanie Huffman a 221

42 Algorytmy kodowania audio MPEG 2 wspiera kodowanie sygnału audio w standardzie wielokanałowym (5.1) wpłynął na sprzedaż odtwarzaczy DVD MPEG-4 bardziej efektywny, stosuje zmienny opis syntezowanej muzyki Uwzględnianie praw autorskich w plikach audio Przetwarzanie mowy wykorzystuje podobne techniki jak opisane wcześniej 222

43 CPS w aplikacjach multimedialnych Android system operacyjny na przenośne urządzenia; wspierany przez Google; jądro systemu bazuje na systemie Linux. Producent zapewnia bazowe oprogramowanie w postaci portów, które uniezależniają pracę programisty od sprzętu, co ogranicza konieczność testowania oprogramowania. Kilka reguł pozwala na efektywne przygotowywanie oprogramowania. 223

44 CPS w aplikacjach multimedialnych OpenMAX Integration Layer Aplikacje multimedialne w systemie Android wykorzystują komponent OpenMAX IL podczas tworzenia programów. Ten element określa warstwę integracyjną w formie abstrakcyjnego interfejsu dla kodeków implementowanych w formie programu lub wykorzystującego możliwości sprzętowe. OpenMAX IL ma zdolność "tunelowania" komunikacji między tymi komponentami. Systemy posiadające więcej niż jeden hardware owy element do przetwarzania (n.p. :DSP, FPGA), może być udoskonalany przez dystrybucję komponentów OpenMAX IL na innym sprzęcie, eliminując kosztowne zaangażowanie głównego procesora w obsługę buforów pomiędzy elementami dostępnego hardware u 224

45 CPS w aplikacjach multimedialnych OpenMAX Integration Layer; tunelowanie zawiera potencjał do redukcji wykorzystania zasobów CPU oraz redukcji ewentualnych opóźnień w realizacji zadań, co jest kluczowe np. podczas videokonferencji 225

46 CPS w aplikacjach multimedialnych Niektóre systemy mają poza procesorem DSP akcelerator przetwarzania video, co może znacząco zwiększyć możliwości CPU, szczególnie dla przetwarzania liczb zespolonych lub w bardziej złożonych algorytmach. Zadaniem jest takie przygotowanie aplikacji pisanej np. w języku JAVA bez szczegółowej wiedzy o układzie DSP. Dlatego określa się zasady Inter-Processor Communication do komunikacji między układami obliczeniowymi, stosując zależności typu master-slave pomiędzy DSP a głównym procesorem. Stosujemy strukturę nazywaną Remote Procedure Calls (RPC). 226

47 CPS w aplikacjach multimedialnych Obydwie części oprogramowania podzielono tak, aby zapewnić możliwie jak najbardziej niezakłócony przepływ danych 227

48 CPS w aplikacjach multimedialnych Przykład programowania w systemie Android dla ARM Core zawierającego DSP aby zredukować jego obciążenie, n.p. podczas kodowania według kodeka H

49 CPS w aplikacjach multimedialnych System Android wykorzystuje jądro systemu Linux, który dokonuje podziału pamięci na strony o wielkości 4,096-byte s na procesorze ARM. Taki podział zapobiega istotnie ograniczeniom w dostępie do pamięci przez DSP. Możliwości czasu Real-time capabilities Android bazuje na systemie Linux i dlatego, podobnie jak Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego (Real-Time Operating System - RTOS). Zastosowanie Java virtual machine nie pomaga zbyt wiele. 229

50 CPS w aplikacjach multimedialnych W aplikacjach czasu rzeczywistego warto stosować User Interface (UI) lub główną aplikację uruchamianą na procesorze CPU i oddzielną aplikację wykonującą funkcje czasu rzeczywistego na oddzielnym module wykonawczym pracującym w środowisku typu RTOS. Dane mogą być przechowywane w czasie rzeczywistym przez odrębny moduł do obliczeń, przetwarzane tam, a następnie przesyłane do aplikacji pod systemem Android aby wyświetlić wyniki na UI lub zachować w inny sposób. Boot times System Android może startować niezależnie, rozpoczynając wcześniej komunikację z resztą urządzenia, nie stawiającą takich wymagań czasowych przy współpracy z interfejsem UI (n.p.: system monitorowania pracy silnika, pokazujący zużycie paliwa oraz warunki pracy silnika). 230

51 CPS w aplikacjach multimedialnych Power saving W urządzeniach z systemem Android, główny procesor, wyświetlacz oraz inne układy mogą być usypiane, pozostawiając włączone tylko krytyczne dla systemu procesy w trybie oszczędnym low-power CPU, np.: dla modułu ARM Cortex-M3. Taki stan pozwala na zachowanie krytycznej dla systemu komunikacji między elementami urządzenia, a jednocześnie urządzenie wydaje się praktycznie wyłączone. 231

52 Podsumowanie - kolokwium Główne tematy prezentowane podczas wykładu: próbkowanie nierównomierne analiza widmowa (parametryczna i nieparametryczna, wg. metod; ARMA, ME, Welch method) polispektra (n.p. bispectrum) rezonans stochastyczny i jego zastosowanie liniowa filtracja optymalne (wg. Wiener a, Kalman a) algorytmy filtracji adaptacyjnej metody redukcji zakłóceń w słuchawkach zasady działania modemu DSL kodowanie plików mp3, wykorzystanie modelu ludzkiego słuchu metody analizy czasowo-częstotliwościowej (rozdzielczość czas-częstotliwość, filtracja zmienna w czasie) metody odszumiania obrazów (falki, fraktale, wygładzanie wg. Savitzky-Golay, filtr medianowy, redukcja harmonicznych) algorytmy kodowania sygnału video (DCT, Quantization, Run-Length coding, Huffman coding) Protokół transmisji video przez sieć Internet metody przygotowywania aplikacji multimedialnych z algorytmami CPS (OpenMAX IL core, Remote Procedure Calls) 232

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Spis treści Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Formaty plików audio różnią się od siebie przede wszystkim zastosowanymi algorytmami kompresji. Kompresja danych polega na

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO dr inż. Bogdan Uljasz Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837696, fax: 0-22 6839038, e-mail: bogdan.uljasz@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1.

mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1. mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1. SYSTEMY MULTIMEDIALNE Co to jest system multimedialny? Elementy systemu multimedialnego Nośniki danych i ich wpływ na kodowanie Cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication)

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Politechnika Śląska Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2.

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Technika obrazu 24 W.3. Normalizacja w zakresie obrazu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

VÉRITÉ rzeczywistość ma znaczenie Vérité jest najnowszym, zaawansowanym technologicznie aparatem słuchowym Bernafon przeznaczonym dla najbardziej wymagających Użytkowników. Nieprzypadkowa jest nazwa tego

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Całodobowy dostęp zdalny i zdalne sterowanie w dowolnym miejscu i czasie Do tej pory

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Formaty kompresji audio

Formaty kompresji audio Formaty kompresji audio Kompresja bezstratna Kompresja bezstratna zachowuje pełną informację o przebiegu sygnału dźwiękowego. Polega ona na sprytnej zmianie sposobu zapisu danych, dzięki czemu zapis jest

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Formaty plików audio

Formaty plików audio Formaty plików audio Spis treści 1.Formaty plików audio.... 2 Wav... 2 Aac... 2 AIFF... 2 Ogg... 2 Asf... 2 Mp1... 2 Mp2... 2 Mp3... 2 MP3PRO... 3 Mp4... 3 Wma... 3 Midi... 3 Ac3... 3 2. Różnica miedzy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32 Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi Ile kamer może pracować w sieci 100 Mb/s i 1 Gb/s? Liczba kamer mogących poprawnie pracować w sieci zależy od parametrów wysyłanego przez nie obrazu. Strumień danych

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU

KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU ZESZYTY NAUKOWE 39-58 Leszek Grad 1 KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU Streszczenie W artykule przedstawione zostały elementarne wiadomości z zakresu kompresji stratnej dźwięku. Przedstawiony został liniowy model

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Na czym polega kompresja plików audio? Zapis dźwięku w formacie cyfrowym polega na zapisaniu kształtu sygnału w postaci ciągu liczb. Procedura powyższa nazywana

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Wprowadzenie Aparat słuchowy (ang. hearing aid) urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie odbieranych sygnałów w taki sposób, aby: dźwięki

Bardziej szczegółowo

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Wieczorowe Wykład 10, 2007

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Wieczorowe Wykład 10, 2007 1 Kompresja wideo Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Wieczorowe Wykład 10, 2007 Dane wideo jako sekwencja skorelowanych obrazów (ramek). Specyfika danych wideo: drobne zmiany kolorów w kolejnych

Bardziej szczegółowo

DTC-350. VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG

DTC-350. VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG DTC-350 VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG 1/18 July 2005 1.Wprowadzenie Pakiet programowy VISUALmpeg PRO przeznaczony jest do zaawansowanej analizy jakościowej Strumienia Elementarnego kodowanego

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited Hevc Nowe oblicze tv? Trendy rynkowe Co oferuje kodek HEVC? Jaki jest status

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 21-28.10.2015 Plan wykładu - wysokość Wysokość dźwięku-definicja Periodyczność Dźwięk harmoniczny Wysokość

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc Wykładowcy: A. Dąbrowski W1.Wprowadzenie, W8. Sygnały cyfrowe 4, W11. Odbiór sygnałów 3 A. Janicki W2.Kodowanie źródeł - sygnały audio M. Golański W3. Kodowanie źródeł- sygnały video S. Kula W4. Media

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne. Instrukcja 5 Edytor audio Audacity

Systemy multimedialne. Instrukcja 5 Edytor audio Audacity Systemy multimedialne Instrukcja 5 Edytor audio Audacity Do sprawozdania w formacie pdf należy dołączyc pliki dźwiękowe tylko z podpunktu 17. Sprawdzić poprawność podłączenia słuchawek oraz mikrofonu (Start->Programy->Akcesoria->Rozrywka->Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

Pomiary w epoce DOCSIS 3.1

Pomiary w epoce DOCSIS 3.1 Pomiary w epoce DOCSIS 3.1 Szymon Jaros Solution Manager, VECTOR Agenda Co zmienia DOCSIS 3.1? Pomiary sygnałów DOCSIS 3.1 Mierniki Trilithic Platforma pomiarowa Trilithic Dlaczego DOCSIS 3.1 Cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Page 1 Reach Shenzhen REACH Software Technology Co. Ltd, firma HI-TECH założona w 2003. Lider w zakresie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Nazwa modułu: Sieciowe systemy multimedialne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Radosław Tyniów DTV Digital Television ogólna nazwa emisji sygnału telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Multimedialne Systemy Medyczne

Multimedialne Systemy Medyczne Multimedialne Systemy Medyczne Brain-Computer Interfaces (BCI) mgr inż. Katarzyna Kaszuba Interfejsy BCI Interfejsy BCI Interfejsy mózgkomputer. Zwykle wykorzystują sygnał elektroencefalografu (EEG) do

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Grzegorz Stępniak Instytut Telekomunikacji, PW 24 lutego 2012 Instytut Telekomunikacji, PW 1 / 26 1 Informacje praktyczne 2 Wstęp do transmisji przewodowej 3 Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. KAMERA GXV3601 Model CCD/LL/HD

SZYBKI START. KAMERA GXV3601 Model CCD/LL/HD SZYBKI START KAMERA GXV3601 Model CCD/LL/HD 1. Opis Kamera GXV3601 to innowacyjna kamera IP najnowszej generacji występująca w trzech rodzajach, z przetwornikiem SONY HAD CCD, APTINA 640x512 oraz APTINA

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS Exmor CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP CENNIK IP EKONOMICZNY, AKTUALIZACJA 04-12-2015 1,23 Zdjęcie Opis Ilość kanałów Model Cena Netto Cena Brutto REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka e-mail: rpelka@wel.wat.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Podstawy Automatyki wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Laboratorium Podstaw Automatyzacji (L6) 105/2 B1 Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wykład III: Kompresja danych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład III: Kompresja danych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład III: Kompresja danych 1 I. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010 101101001001 2 Kompresja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio;

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio; DVB (ang. Digital Video Broadcast) to standard cyfrowej telewizji, który charakteryzuje się jakością: obrazu i dźwięku (podobną do DVD 500i), pozwalając na interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW TRANSMISJI OBRAZU NA POTRZEBY SYSTEMU MONITOROWANIA PZR

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW TRANSMISJI OBRAZU NA POTRZEBY SYSTEMU MONITOROWANIA PZR Mgr inż. Mirosław MAKOWSKI Mgr inż. Kamil WACŁAWIK Dr inż. Konrad SIENICKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.265 OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW TRANSMISJI OBRAZU NA POTRZEBY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI

w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI Technologie VoIP wykorzystywane w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI mgr inż. Zbigniew Papuga Stowarzyszenie Elektryków Polskich W celu ujednolicenia struktury oprogramowania sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

IrDA. Infrared Data Association

IrDA. Infrared Data Association to grupa skupiająca kilkudziesięciu producentów elektroniki mająca na celu tworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji w zakresie promieniowania podczerwonego. Długość fali: Typ transmisji:

Bardziej szczegółowo

KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA. ver. 4.00.xx

KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA. ver. 4.00.xx KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA ver. 4.00.xx Centrale Platan Micra, Sigma i Optima oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC, PLATAN OptimaPC i PLATAN BilCent są produktami firmy:

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Schemat postępowania podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy nie jest skomplikowana. W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić kilka elementarnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia SWB - Systemy operacyjne w systemach wbudowanych - wykład 14 asz 1 Podstawowe zagadnienia System operacyjny System czasu rzeczywistego Systemy wbudowane a system operacyjny Przykłady systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Ramka Ethernetowa Throughput Dla interfejsu 1Gbps 3000B danych Nagłówek Nagłówek 14B POLE DANYCH 4B 14B POLE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo