Algorytmy odszumiania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy odszumiania"

Transkrypt

1 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Mierzony sygnał jest nawet 10 8 razy mniejszy niż energia promieniowania lasera pobudzającego. Poza szumem obserwujemy silną fluorescencję. Metody odszumiania możemy podzielić na wykorzystujące sprzęt lub oprogramowanie. 181

2 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Poziom zakłóceń może być różny przy różnych przesunięciach Ramana (inaczej długościach fali). Główną przyczyną zakłóceń jest prąd ciemny (prąd płynący w detektorze gdy nie jest oświetlony promieniowaniem) 182

3 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Prąd ciemny zależy od temperatury detektora najprostszy sposób to chłodzenie (niestety oznacza wydatek energetyczny) Inne, tańsze rozwiązanie to zastosowanie algorytmu przetwarzającego zmierzone widmo i usuwające składową losową. 183

4 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Powszechnie stosowanym algorytmem jest filtr Savitzky-Golay 184

5 Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Algorytm Savitzky-Golay to aproksymacja lokalnie odcinków analizowanego wektora za pomocą wielomianu określonego rzędu. Takie podejście zachowuje kształt i amplitudę linii spektralnych. W aproksymowanym odcinku tylko środkowa próbka jest zastępowana obliczoną aproksymacją. Następnie przesuwamy aproksymowane próbki na analizowanym przebiegu i dokonujemy kolejnej aproksymacji. 4 2 mtlb load mtlb % Load data smtlb = sgolayfilt(mtlb,3,41); % Apply 3rd-order filter subplot(2,1,1) plot([1:2000],mtlb(1:2000)); axis([ ]); title('mtlb'); grid; subplot(2,1,2) plot([1:2000],smtlb(1:2000)); axis([ ]); title('smtlb'); grid; smtlb

6 Transmisja video przez sieć Internet Można wyróżnić trzy główne obszary zastosowań transmisji video przez sieć Internet: E-Surveillance wykorzystanie istniejących systemów monitoringu CCTV z systemami IT przetwarzania i detekcji niebezpieczeństw. Web attractions prezentacja i aktualizacja w sieci obrazów w czasie rzeczywistym. Remote monitoring monitorowanie parametrów lub środowiska (procesy technologiczne, prace konstrukcyjne, domy inteligentne, itp.) podczas pracy w biurze lub domu. 186

7 Transmisja video przez sieć Internet Wykorzystuje się istniejące standardy kodowania sygnału video aby zredukować strumień przesyłanych danych. Następnie wykorzystuje się protokół transmisji dla sieci Internet aby zapisać dane w formie pakietów IP. Standardowy format pakietów jest stosowany do przesyłania strumienia video: Real-time Transport Protocol (RTP). Dodatkowo stosuje się RTP Control Protocol do oceny statystyki i kontroli przesyłu danych dla protokołu RTP. TCP/IP Network 187

8 Transmisja video przez sieć Internet Takie rozwiązanie wymaga sieci kamer z układami do kompresji danych oraz komputera obsługującego protokół transmisji TCP/IP. Kompuer posiadający adres IP można podłączyć bezpośrednio do sieci Internet, zapewniając transmisję video. Protokół RTP wymaga otwarcia sesji Session Description Protocol (SDP) która pozwala na przesył danych video (inicjalizacja parametrów, parametry techniczne strumienia video). Parametry dla protokołu RTP określane są nazwą media profile. 188

9 Transmisja video przez sieć Internet Ponad 60 różnych media profiles jest obecnie stosowanych: PCMU, GSM, G723, PCMA, L16, DVI4, CN, MPA (audio) JPEG, MPEG-2, MPEG-4, NV, H261, H264 (video) Group of Pictures (GoP) Video Sequence Slice Macroblock Picture (Frame) Block (8x8 pixels) Intra (I) frames, Predicted (P) Frames or Bidirectional (B) Frames. MPEG-2 używa typowo jedną I-ramkę po której następuje15 P/B ramek tworząc GoP. 189

10 Transmisja video przez sieć Internet Typowa struktura strumienia danych video/audio: PES Packetized Elementary Stream, SPH Stream Packet Header 190

11 Transmisja video przez sieć Internet Transport Stream (TS) strumień danych zawiera wszystkie typy danych: 191

12 Transmisja video przez sieć Internet Tak utworzony strumień danych oznacza: utrata pakietu oznacza wpływ na zawartość innych prawidłowo przesłanych pakietów propagacja błędów dla kolejnych pakietów może być bardzo znacząca dla ich jakości błędy w pakiecie oznaczają utratę ramki lub jej fragmentu utrata całego pakietu oznacza znaczącą degradację obrazu Single B-frame IP packet loss (1 frame affected) Single I-frame IP packet loss (14 frames affected) 192

13 Transmisja video przez sieć Internet Problemy podczas transmisji video są powodowane przez: kompresję (duża zmienność szybkości przesyłu informacji; wyztępowanie zależności między ramkami; niektóre ramki są bardziej istotne niż inne) czułość na utratę danych i opóźnienia transmisji (efekty powodowane utratą danych zależą od zawartości przesyłanych obrazów; można zastosować algorytmy ukrywania - concealment - błędów) Bez ukrywania błędów transmisji Ukrywanie błędów przez uśrednianie po sąsiednich blokach wartości utraconych pikseli 193

14 Transmisja video przez sieć Internet Problemy wynikające z transmisji bezprzewodowej: zakłócenia, utrata sygnału ograniczona liczba kanałów w pasmach ogólnodostępnych charakterystyka kanałów zmienia się dynamicznie dostęp do transmisji nie jest zdeterminowany (standard był oryginalnie przeznaczony dla danych) poruszanie się stacji odbiorczej synchronizacja danych między wykorzystywanymi strumieniami między audio odtwarzanym przez oddalone głośniki i sygnałem video między jednym strumieniem video i wieloma strumieniami audio 194

15 Modem DSL DSL to transceiver stosowany do połączenia komputera lub routera do sieci telefonicznej skonfigurowanej do obsługi transmisji cyfrowej. Urządzenie moduluje tony w.cz. celem uzyskania transmisji danych przez sieć telefoniczną. Transmisja jest razy szybsza niż w przypadku modemu pracującego w paśmie akustycznym; ADSL2+: 12 Mbits/s downstream, 3,5 Mbits/s upstream. 195

16 Modem DSL W modemie ADSL stosujemy pasmo ,825 khz dla transmisji upstream, a pasmo khz dla transmisji downstream. Każde z tych pasm jest dzielone na kanały transmisji o szerokości pasma 4,3125 khz. Podczas inicjalizacji modemu ADSL w każdym z takich kanałów określa się aktualną wartość signal-to-noise aby optymalizować jakość i szybkość transmisji. Kanały o gorszej wartości signal-to-noise są używane przy niższych prędkościach transmisji lub całkiem nie są używane; Takie podejście redukuje maksymalną szybkość transmisji ale utrzymuje wysoką jakość połączenia. 196

17 Modem DSL Różna wartość SNR w poszczególnych kanałach oznacza przyjęcie różnego marginesu SNR zapewniającego bezbłędną transmisję. W pierwszej fazie połączenia można ustalić wartości SNR dla transmisji modemem DSL, determinując rozkład transmisji danych w poszczególnych kanałach. Duża przyjęta wartość marginesu SNR oznacza redukcję maksymalnej prędkości transmisji, dzięki czemu transmisja i połączenie jest bardziej stabilne. Mała wartość marginesu SNR oznacza większą szybkość transmisji, zakładając że poziom szumu nie wzrośnie istotnie podczas transmisji powodując jej przerwanie i konieczność ponownej inicjacji. 197

18 Modem DSL Discrete Multitone Modulation (DMT) ten rodzaj modulacji jest używany do transmisji danych. Duża liczba blisko położonych ale ortogonalnych względem siebie sygnałów jest używana do przesyłu danych. Dane przesyłane są w kanałach równolegle. Każdy sygnał nośny w poszczególnym kanale jest modulowany według powszechnie stosowanych rodzajów modulacji (np. quadrature amplitude modulation, phase-shift keying) z niewysoką szybkością, utrzymując prędkość transmisji podobnie jak dla innych kanałów o tej samej szerokości pasma. 198

19 Modem DSL Dane wejściowe Framer CRC Scrambler FEC Encoder Interleaver Constellation Encoder Dane wyjściowe Interpolator Cyclic Prefix Insertion Gain Adjustment IFFT DMT Modulator Modulator wykorzystujący algorytm odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera. Można użyć do transmisji maks. 127 nośnych (o częstotliwościach n f, n = 0 do 127, f = 4,3125 khz). Zwykle używa się ok. 97 nośnych/kanałów. Pomiary w kanale przed transmisją określają wartość n jak obowiązuje podczas przesyłania danych. 199

20 Algorytmy kodowania video Kodowanie video oznacza wzrost dostępności telewizji wysokiej rozdzielczości DVB-H standard transmisji video dla urządzeń przenośnych. Jeden 8-MHz kanał może dostarczyć kanałów video dla urządzeń o relatywnie małych ekranach. 200

21 Algorytmy kodowania video STANDARD APLIKACJA TRANSMISJA JPEG Kompresja obrazów zmienna H.261 ISDN telefon VOiP p x 64 kb/s MPEG-1 Video na nośnikach cyfrowych (CD-ROM) 1.5 Mb/s MPEG-2 Telewizja cyfrowa > 2 Mb/s H.263 Video-telefon PSTN < 33.6 kb/s MPEG-4 Kodowanie obiektów, elementy interaktywności zmienna H.264 Kodowanie telewizji standardu HD, HD-DVD, monitoring, video konferencje. zmienna 201

22 Algorytmy kodowania video Aplikacja Szybkość transmisji Bez kompresji Po kompresji Video konferencja 352 x 15 fps 30.4 Mbps kbps CD-ROM, Video 352 x 30 fps 60.8 Mbps Mbps Broadcast Video 720 x 30 fps Mbps 3-8 Mbps HDTV 1280 x 60 fps 1.33 Gbps 20 Mbps 202

23 Algorytmy kodowania video Historia powstawania standardów transmisji video 203

24 Algorytmy kodowania video Problemy kompresji obrazów Entropia miara informacji związana z losowym charakterem danych. Oczekiwana zawartość informacji w wiadomości (teoria Shanon a). 204

25 Algorytmy kodowania video Prawie bezstratne (Nearlossless): Słuchacz lub widz nie jest w stanie zidentyfikować niewielkich zmian w sygnale w wyniku kodowania. Kodowanie percepcyjne (Perceptual coding): Błędy kodowania są takiego typu aby wpływały jak najmniej na odbiór danych przez człowieka. Im większy stopień kompresji, to tym bardziej kodek musi naśladować sposób odbioru danych przez człowieka. 205

26 Algorytmy kodowania video Kodowanie redukuje nadmiarowość oraz zapis nieistotnej informacji Źródła nadmiarowości: czasowe sąsiednie ramki są podobne (skorelowane). przestrzenne przyległe piksele są podobne (skorelowane). przestrzeń kolorów komponenty RGB są ze sobą skorelowane. Przyczyny zapisu nieistotnej informacji: zapis informacji nieistotnej ze względu na sposób postrzegania obrazów przez człowieka. 206

27 Algorytmy kodowania video Standard kodowania określa: składnię strumienia danych, sposób dekodowania Takie podejście oznacza, że nowe algorytmy kodowania mogą być łatwo wprowadzane 207

28 Algorytmy kodowania video Struktura dla standardu MPEG 208

29 Algorytmy kodowania video Sposób podziału obrazu i kodowania DCT Zig-zag Quantize Run-length Code Huffman Code 209

30 Algorytmy kodowania video Sposób podziału obrazu i kodowania Oryginalny obraz DCT komponenty AC kodowanie Run-length Kod Huffman a komponent DC zigzag Kwantyzacja zakodowany strumień < 10 bits (0.55 bits/pixel) 210

31 Algorytmy kodowania video Utrata informacji o obrazie podczas kompresji bez kompresji (262 KB) po kompresji (22 KB, 12:1) po kompresji (6 KB, 43:1) 211

32 Algorytmy kodowania video Główne różnice w stosunku do kodowania obrazów: wykorzystanie nadmiarowości informacji w dziedzinie czasu przewiduje bieżącą ramkę na podstawie poprzednich wartości Typy kodowanych ramek: I-frame Intra-coded frame, kodowana niezależnie od wszystkich innych ramek P-frame Predictively coded frame, kodowana na podstawie poprzednio zakodowanych ramek B-frame Bi-directionally predicted frame, kodowana zarówno na podstawie poprzednich jak i przyszłych ramek 212

33 Algorytmy kodowania video Motion compensated prediction przewiduje bieżącą ramkę na podstawie ramki odniesienia z uwzględnieniem ruchu wybranych obiektów. Przykłady przewidywania treści ramek z uwzględnieniem kompensacji ruchu obiektów na obrazach dla ramek typu P oraz B. 213

34 Algorytmy kodowania video Schemat blokowy algorytmu kodowania sygnału video YUV color space 214

35 Algorytmy kodowania video Dekodowanie sygnału video 215

36 Algorytmy kodowania audio MP3 to opatentowany sposób stratnego kodowania sygnału audio. MP3 format audio zaproponowany przez grupę MPEG jako część standardu MPEG-1. Uzyskuje się kompresję powyżej 1:10 przy transmisji 128kbit/s Algorytm kompresji MPEG wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego podczas kodowania dźwięku (perceptual coding algorithm) Zakres częstotliwości dźwięku to 20 Hz - 20 khz, z uwzględnieniem najbardziej czułego zakresu 2-4 khz. Dynamika sygnału (stosunek najcichszego do najgłośniejszego sygnału) wynosi około 96 db Głos zajmuje pasmo typowo 500 Hz - 2 khz. Niskie częstotliwości -> samogłoski, basy, wysokie częstotliwości -> spółgłoski 216

37 Algorytmy kodowania audio Czułość ludzkiego słuchu (próg słyszalności) Maskowanie częstotliwości przez słuch ludzki 217

38 Algorytmy kodowania audio Czasowe maskowanie tonów. Po usłyszeniu głośnego tonu, dopiero po pewnej chwili od jego zaniku słyszymy bliskie tony. 218

39 Algorytmy kodowania audio Używamy filtry dzielący pasmo dźwięku na podpasma (np. 32 podpasma). Stosuje się bufor FIFO tworzący 512 próbek. Określamy próg maskowania sygnału dla poszczególnych podpasm używając modelu psychoakustycznego słuchu człowieka. Jeśli moc w zadanym paśmie jest poniżej progu, to tego podpasma nie koduje się. W przeciwnym przypadku określa się liczbę bitów niezbędną, aby zapisać współczynniki z dokładnością aby intensywność szumu kwantowania była poniżej progu detekcji. Format strumienia danych pokazano poniżej: 219

40 Algorytmy kodowania audio Po analizie, poziom dźwięku w pierwszych 16 z 32 podpasm wynoszą: Pasmo Poziom (db) Jeśli poziom 8-go pasma wynosi 60 db, to zgodnie z modelem słuchu dla 7-go pasma próg maskowania wynosi 12 db, a dla 9-go pasma 15 db. Poziom w paśmie 7 wynosi 10 db ( < 12 db ), dlatego nie kodujemy tego pasma. W paśmie 9 poziom wynosi 35 db (>15dB ), czyli kodujemy to pasmo. Ze względu na maskowanie zamiast 6 bitów możemy użyć 4 bitów, oszczędzając 2 bity. 220

41 Algorytmy kodowania audio Warstwa 1 filtracja według transformaty DCT dla pojedynczej ramki równe znaczenie składowych w poszczególnych pasmach model psychoakustyczny stosowany tylko do maskowania pasm. Warstwa 2 stosuje podczas filtracji trzy ramki jednocześnie poprzednia, aktualna i następna, razem 1152 próbek określa liczbę bitów do kodowania na podstawie wyników progowania Warstwa 3 (mp3) stosuje filtry różnicujące znaczenie składowych częstotliwościowych w paśmie (non-equal frequencies) model psychoakustyczny uwzględnia efekty czasowego maskowania dźwięków oraz nadmiarowość w zapisie sygnału stereo stosuje się kodowanie Huffman a 221

42 Algorytmy kodowania audio MPEG 2 wspiera kodowanie sygnału audio w standardzie wielokanałowym (5.1) wpłynął na sprzedaż odtwarzaczy DVD MPEG-4 bardziej efektywny, stosuje zmienny opis syntezowanej muzyki Uwzględnianie praw autorskich w plikach audio Przetwarzanie mowy wykorzystuje podobne techniki jak opisane wcześniej 222

43 CPS w aplikacjach multimedialnych Android system operacyjny na przenośne urządzenia; wspierany przez Google; jądro systemu bazuje na systemie Linux. Producent zapewnia bazowe oprogramowanie w postaci portów, które uniezależniają pracę programisty od sprzętu, co ogranicza konieczność testowania oprogramowania. Kilka reguł pozwala na efektywne przygotowywanie oprogramowania. 223

44 CPS w aplikacjach multimedialnych OpenMAX Integration Layer Aplikacje multimedialne w systemie Android wykorzystują komponent OpenMAX IL podczas tworzenia programów. Ten element określa warstwę integracyjną w formie abstrakcyjnego interfejsu dla kodeków implementowanych w formie programu lub wykorzystującego możliwości sprzętowe. OpenMAX IL ma zdolność "tunelowania" komunikacji między tymi komponentami. Systemy posiadające więcej niż jeden hardware owy element do przetwarzania (n.p. :DSP, FPGA), może być udoskonalany przez dystrybucję komponentów OpenMAX IL na innym sprzęcie, eliminując kosztowne zaangażowanie głównego procesora w obsługę buforów pomiędzy elementami dostępnego hardware u 224

45 CPS w aplikacjach multimedialnych OpenMAX Integration Layer; tunelowanie zawiera potencjał do redukcji wykorzystania zasobów CPU oraz redukcji ewentualnych opóźnień w realizacji zadań, co jest kluczowe np. podczas videokonferencji 225

46 CPS w aplikacjach multimedialnych Niektóre systemy mają poza procesorem DSP akcelerator przetwarzania video, co może znacząco zwiększyć możliwości CPU, szczególnie dla przetwarzania liczb zespolonych lub w bardziej złożonych algorytmach. Zadaniem jest takie przygotowanie aplikacji pisanej np. w języku JAVA bez szczegółowej wiedzy o układzie DSP. Dlatego określa się zasady Inter-Processor Communication do komunikacji między układami obliczeniowymi, stosując zależności typu master-slave pomiędzy DSP a głównym procesorem. Stosujemy strukturę nazywaną Remote Procedure Calls (RPC). 226

47 CPS w aplikacjach multimedialnych Obydwie części oprogramowania podzielono tak, aby zapewnić możliwie jak najbardziej niezakłócony przepływ danych 227

48 CPS w aplikacjach multimedialnych Przykład programowania w systemie Android dla ARM Core zawierającego DSP aby zredukować jego obciążenie, n.p. podczas kodowania według kodeka H

49 CPS w aplikacjach multimedialnych System Android wykorzystuje jądro systemu Linux, który dokonuje podziału pamięci na strony o wielkości 4,096-byte s na procesorze ARM. Taki podział zapobiega istotnie ograniczeniom w dostępie do pamięci przez DSP. Możliwości czasu Real-time capabilities Android bazuje na systemie Linux i dlatego, podobnie jak Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego (Real-Time Operating System - RTOS). Zastosowanie Java virtual machine nie pomaga zbyt wiele. 229

50 CPS w aplikacjach multimedialnych W aplikacjach czasu rzeczywistego warto stosować User Interface (UI) lub główną aplikację uruchamianą na procesorze CPU i oddzielną aplikację wykonującą funkcje czasu rzeczywistego na oddzielnym module wykonawczym pracującym w środowisku typu RTOS. Dane mogą być przechowywane w czasie rzeczywistym przez odrębny moduł do obliczeń, przetwarzane tam, a następnie przesyłane do aplikacji pod systemem Android aby wyświetlić wyniki na UI lub zachować w inny sposób. Boot times System Android może startować niezależnie, rozpoczynając wcześniej komunikację z resztą urządzenia, nie stawiającą takich wymagań czasowych przy współpracy z interfejsem UI (n.p.: system monitorowania pracy silnika, pokazujący zużycie paliwa oraz warunki pracy silnika). 230

51 CPS w aplikacjach multimedialnych Power saving W urządzeniach z systemem Android, główny procesor, wyświetlacz oraz inne układy mogą być usypiane, pozostawiając włączone tylko krytyczne dla systemu procesy w trybie oszczędnym low-power CPU, np.: dla modułu ARM Cortex-M3. Taki stan pozwala na zachowanie krytycznej dla systemu komunikacji między elementami urządzenia, a jednocześnie urządzenie wydaje się praktycznie wyłączone. 231

52 Podsumowanie - kolokwium Główne tematy prezentowane podczas wykładu: próbkowanie nierównomierne analiza widmowa (parametryczna i nieparametryczna, wg. metod; ARMA, ME, Welch method) polispektra (n.p. bispectrum) rezonans stochastyczny i jego zastosowanie liniowa filtracja optymalne (wg. Wiener a, Kalman a) algorytmy filtracji adaptacyjnej metody redukcji zakłóceń w słuchawkach zasady działania modemu DSL kodowanie plików mp3, wykorzystanie modelu ludzkiego słuchu metody analizy czasowo-częstotliwościowej (rozdzielczość czas-częstotliwość, filtracja zmienna w czasie) metody odszumiania obrazów (falki, fraktale, wygładzanie wg. Savitzky-Golay, filtr medianowy, redukcja harmonicznych) algorytmy kodowania sygnału video (DCT, Quantization, Run-Length coding, Huffman coding) Protokół transmisji video przez sieć Internet metody przygotowywania aplikacji multimedialnych z algorytmami CPS (OpenMAX IL core, Remote Procedure Calls) 232

Kodowanie podpasmowe. Plan 1. Zasada 2. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania

Kodowanie podpasmowe. Plan 1. Zasada 2. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania Kodowanie podpasmowe Plan 1. Zasada 2. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania Zasada ogólna Rozkład sygnału źródłowego na części składowe (jak w kodowaniu transformacyjnym) Wada kodowania

Bardziej szczegółowo

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 7, strona 1. Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 Ogólne założenia kompresji stratnej Zjawisko maskowania psychoakustycznego Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody kompresji obrazów

Wybrane metody kompresji obrazów Wybrane metody kompresji obrazów Celem kodowania kompresyjnego obrazu jest redukcja ilości informacji w nim zawartej. Redukcja ta polega na usuwaniu informacji nadmiarowej w obrazie, tzw. redundancji.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Bogdan Uljasz Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Konferencja naukowo-techniczna Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

Transformata Fouriera

Transformata Fouriera Transformata Fouriera Program wykładu 1. Wprowadzenie teoretyczne 2. Algorytm FFT 3. Zastosowanie analizy Fouriera 4. Przykłady programów Wprowadzenie teoretyczne Zespolona transformata Fouriera Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Kompresja video (MPEG)

Kompresja video (MPEG) mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 8, strona 1. Kompresja video (MEG) Zasadniczy schemat kompresora video Typy ramek przy kompresji czasowej Analiza ramek przez syntezę Sposób detekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów

Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów 1. Przekształcenie sygnału analogowego na postać cyfrową określamy mianem: a. digitalizacji

Bardziej szczegółowo

DŹWIĘK. Dźwięk analogowy - fala sinusoidalna. Dźwięk cyfrowy 1-bitowy 2 możliwe stany fala jest mocno zniekształcona

DŹWIĘK. Dźwięk analogowy - fala sinusoidalna. Dźwięk cyfrowy 1-bitowy 2 możliwe stany fala jest mocno zniekształcona DŹWIĘK Dźwięk analogowy - fala sinusoidalna Dźwięk cyfrowy 1-bitowy 2 możliwe stany fala jest mocno zniekształcona Dźwięk cyfrowy 2-bitowy 2 bity 4 możliwe stany (rozdzielczość dwubitowa) 8 bitów - da

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG- Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

Technika audio część 2

Technika audio część 2 Technika audio część 2 Wykład 12 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych Mgr inż. Łukasz Kirchner lukasz.kirchner@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/lkirchner Wprowadzenie do filtracji

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów

Kompresja sekwencji obrazów Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 1988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie T et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Spis treści Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Formaty plików audio różnią się od siebie przede wszystkim zastosowanymi algorytmami kompresji. Kompresja danych polega na

Bardziej szczegółowo

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Treść wykładu: Sygnał mowy i jego właściwości Kwantowanie skalarne: kwantyzator równomierny, nierównomierny, adaptacyjny Zastosowanie w koderze

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO dr inż. Bogdan Uljasz Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837696, fax: 0-22 6839038, e-mail: bogdan.uljasz@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db

dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db 1 Sygnał foniczny poziom analogowy czas cyfrowy poziom czas

Bardziej szczegółowo

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1. WPROWADZENIE 13 1.1. Czym jest automatyczne rozpoznawanie mowy 13 1.2. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK

Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK IV Konferencja Informatyka w Edukacji 31.01 01.02. 2007

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201536 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358531 (51) Int.Cl. G10L 21/02 (2006.01) H03G 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie i kompresja wideo

Odtwarzanie i kompresja wideo Odtwarzanie i kompresja wideo dr inż. Piotr Steć Rodzaje plików wideo Kontenery AVI Audio Video Interleave WMV Windows Media Video MOV QuickTime MKV Matroska Standardy kompresji MPEG Motion Pictures Expert

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i synteza mowy w systemach multimedialnych. Analiza i synteza mowy - wprowadzenie. Spektrogram wyrażenia: computer speech

Rozpoznawanie i synteza mowy w systemach multimedialnych. Analiza i synteza mowy - wprowadzenie. Spektrogram wyrażenia: computer speech Slajd 1 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Spektrogram wyrażenia: computer speech Slide 1 Slajd 2 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Slide 2 Slajd 3 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Slide 3

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji multimedialnych podstawy kodowania dźwięku i obrazu Autor Wojciech Gumiński

Podstawy transmisji multimedialnych podstawy kodowania dźwięku i obrazu Autor Wojciech Gumiński Podstawy transmisji multimedialnych podstawy kodowania dźwięku i obrazu Autor Wojciech Gumiński Podstawy transmisji multimedialnych Plan wykładu Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 2. Ilość informacji 3. Kodowanie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1.

mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1. mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 1, strona 1. SYSTEMY MULTIMEDIALNE Co to jest system multimedialny? Elementy systemu multimedialnego Nośniki danych i ich wpływ na kodowanie Cele

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication)

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Politechnika Śląska Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Opracował:

Bardziej szczegółowo

2. Próbkowanie Sygnały okresowe (16). Trygonometryczny szereg Fouriera (17). Częstotliwość Nyquista (20).

2. Próbkowanie Sygnały okresowe (16). Trygonometryczny szereg Fouriera (17). Częstotliwość Nyquista (20). SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I SYGNAŁY CYFROWE 9 1. Pojęcia wstępne Wiadomości, informacje, dane, sygnały (9). Sygnał jako nośnik informacji (11). Sygnał jako funkcja (12). Sygnał analogowy (13). Sygnał cyfrowy

Bardziej szczegółowo

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH WŁASNOŚCI DANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE TEKSTOWE Dane tekstowe są najpopularniejszym typem przesyłanych mediów. Można je odnaleźć w usługach takich jak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2.

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Technika obrazu 24 W.3. Normalizacja w zakresie obrazu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Całodobowy dostęp zdalny i zdalne sterowanie w dowolnym miejscu i czasie Do tej pory

Bardziej szczegółowo

Teoria przetwarzania A/C i C/A.

Teoria przetwarzania A/C i C/A. Teoria przetwarzania A/C i C/A. Autor: Bartłomiej Gorczyński Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów polegają na przetworzeniu badanego sygnału analogowego w sygnał cyfrowy reprezentowany ciągiem słów binarnych

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

VÉRITÉ rzeczywistość ma znaczenie Vérité jest najnowszym, zaawansowanym technologicznie aparatem słuchowym Bernafon przeznaczonym dla najbardziej wymagających Użytkowników. Nieprzypadkowa jest nazwa tego

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Formaty kompresji audio

Formaty kompresji audio Formaty kompresji audio Kompresja bezstratna Kompresja bezstratna zachowuje pełną informację o przebiegu sygnału dźwiękowego. Polega ona na sprytnej zmianie sposobu zapisu danych, dzięki czemu zapis jest

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK)

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Modulacja i kodowanie laboratorium Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Celem ćwiczenia jest opracowanie algorytmów modulacji i dekodowania dla dwóch rodzajów modulacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Założenia i obszar zastosowań. JPEG - algorytm kodowania obrazu. Geneza algorytmu KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG

Założenia i obszar zastosowań. JPEG - algorytm kodowania obrazu. Geneza algorytmu KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG Założenia i obszar zastosowań KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG Plan wykładu: Geneza algorytmu Założenia i obszar zastosowań JPEG kroki algorytmu kodowania obrazu Założenia: Obraz monochromatyczny

Bardziej szczegółowo

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j Kompresja transformacyjna. Opis standardu JPEG. Algorytm JPEG powstał w wyniku prac prowadzonych przez grupę ekspertów (ang. Joint Photographic Expert Group). Prace te zakończyły się w 1991 roku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

Formaty - podziały. format pliku. format kompresji. format zapisu (nośnika) kontener dla danych WAV, AVI, BMP

Formaty - podziały. format pliku. format kompresji. format zapisu (nośnika) kontener dla danych WAV, AVI, BMP dr inż. Piotr Odya Formaty - podziały format pliku kontener dla danych WAV, AVI, BMP format kompresji bezstratna/stratna ADPCM, MPEG, JPEG, RLE format zapisu (nośnika) ściśle określona struktura plików

Bardziej szczegółowo

Zastowowanie transformacji Fouriera w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

Zastowowanie transformacji Fouriera w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów 31.01.2008 Zastowowanie transformacji Fouriera w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów Paweł Tkocz inf. sem. 5 gr 1 1. Dźwięk cyfrowy Fala akustyczna jest jednym ze zjawisk fizycznych mających charakter okresowy.

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu i transmisji dźwięku

Standardy zapisu i transmisji dźwięku Standardy zapisu i transmisji dźwięku dr inż. Piotr Odya Katedra Systemów Multimedialnych Cyfrowe standardy foniczne AES/EBU (Audio Eng. Society and the European Broadcast Union) połączenie za pomocą złącza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do techniki wideo

Wstęp do techniki wideo Wstęp do techniki wideo Wykład 11 Technologie dla urządzeń mobilnych Mgr inż. Łukasz Kirchner lukasz.kirchner@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/lkirchner Standardy przesyłania obrazu wideo Luminancja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 Temat pracy: Metody kompresji obrazu implementowane we współczesnych systemach telewizji cyfrowej opartej o protokół IP Cel i

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Odya Wprowadzenie

dr inż. Piotr Odya Wprowadzenie dr inż. Piotr Odya Wprowadzenie Dane multimedialne to przede wszystkim duże strumienie danych liczone w MB a coraz częściej w GB; Mimo dynamicznego rozwoju technologii pamięci i coraz szybszych transferów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181873 (21) Numer zgłoszenia: 320737 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia 07.10.1996 (5 1) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ Pomiary w technice studyjnej TESTY PESQ i PEAQ Wprowadzenie Problem: ocena jakości sygnału dźwiękowego. Metody obiektywne - np. pomiar SNR czy THD+N - nie dają pełnych informacji o jakości sygnału. Ważne

Bardziej szczegółowo

Formaty plików audio

Formaty plików audio Formaty plików audio Spis treści 1.Formaty plików audio.... 2 Wav... 2 Aac... 2 AIFF... 2 Ogg... 2 Asf... 2 Mp1... 2 Mp2... 2 Mp3... 2 MP3PRO... 3 Mp4... 3 Wma... 3 Midi... 3 Ac3... 3 2. Różnica miedzy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Standardy telewizji kolorowej (SD)

Standardy telewizji kolorowej (SD) dr inż. Piotr Odya Standardy telewizji kolorowej (SD) Europa PAL/SECAM standard 625linii/50Hz rozdzielczości: 768x576, 720x576, 704x576 (tzw. pełny PAL), 384x288, 352x288 (tzw. połówka PAL'u) Ameryka NTSC

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Dźwięk cyfrowy. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VI. Dźwięk cyfrowy. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VI Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompresja dźwięku Kompresja dźwięku bezstratna podczas odtwarzania otrzymujemy wierne odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

Generowanie sygnałów na DSP

Generowanie sygnałów na DSP Zastosowania Procesorów Sygnałowych dr inż. Grzegorz Szwoch greg@multimed.org p. 732 - Katedra Systemów Multimedialnych Generowanie sygnałów na DSP Wstęp Dziś w programie: generowanie sygnałów za pomocą

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Odya Kontener

dr inż. Piotr Odya Kontener dr inż. Piotr Odya Kontener 1 Formaty - podziały format pliku kontener dla danych WAV, AVI, BMP format kompresji bezstratna/stratna ADPCM, MPEG, JPEG, RLE format zapisu (nośnika) ściśle określona struktura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Kodowanie podpasmowe. Plan 1. Zasada 2. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania

Kodowanie podpasmowe. Plan 1. Zasada 2. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania Kodowanie podpasmowe Plan 1. Zasada. Filtry cyfrowe 3. Podstawowy algorytm 4. Zastosowania Zasada ogólna Rozkład sygnału źródłowego na części składowe (jak w kodowaniu transformacyjnym) Wada kodowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32 Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi Ile kamer może pracować w sieci 100 Mb/s i 1 Gb/s? Liczba kamer mogących poprawnie pracować w sieci zależy od parametrów wysyłanego przez nie obrazu. Strumień danych

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU

KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU ZESZYTY NAUKOWE 39-58 Leszek Grad 1 KOMPRESJA STRATNA DŹWIĘKU Streszczenie W artykule przedstawione zostały elementarne wiadomości z zakresu kompresji stratnej dźwięku. Przedstawiony został liniowy model

Bardziej szczegółowo

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C produkcji WISI Communications GmbH Dystrybucja w Polsce: DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl OM 10 typowe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

MATRYCA WIDEO VM1. Funkcje. Specyfikacje

MATRYCA WIDEO VM1. Funkcje. Specyfikacje MATRYCA WIDEO VM1 Matryca wideo VM1 współpracuje z systemem wielostrefowym audio w celu dystrybucji wideo z wyjścia komponent. Kieruje sygnały wideo do odbiorników VRM1 do maksymalnie ośmiu stref, do każdej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie znaku wodnego w czasie rzeczywistym

Wytwarzanie znaku wodnego w czasie rzeczywistym Biuletyn WAT Vol. LV, Numer specjalny, 2006 Wytwarzanie znaku wodnego w czasie rzeczywistym BORYS BOGDAN, JERZY ŁOPATKA Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji, 00-908

Bardziej szczegółowo

3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe... 43

3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe... 43 Spis treści 3 Przedmowa... 9 Cele książki i sposoby ich realizacji...9 Podziękowania...10 1. Rozległość zastosowań i głębia problematyki DSP... 11 Korzenie DSP...12 Telekomunikacja...14 Przetwarzanie sygnału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Psychoakustyka. Dźwięk zapisany w formie nieskompresowanej na przykład na CD zawiera więcej informacji niż jest w stanie przetworzyć ludzki mózg.

Psychoakustyka. Dźwięk zapisany w formie nieskompresowanej na przykład na CD zawiera więcej informacji niż jest w stanie przetworzyć ludzki mózg. Standard MP3 Historia Standard MPEG-1 - "Layer3" został opracowany w niemieckim instytucie Fraunhofer, a konkretnie w departamencie "Audio i Multimedia", gdzie około 30 inżynierów pracuje nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski

Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski 1 Plan prezentacji I. Wstęp II. Kryteria oceny algorytmów III. Główne klasy algorytmów IV. Przykłady algorytmów selektywnego szyfrowania V. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Cena: 309.00 zł Olympus DYKTAFON WS-853 CZARNY Brzmienie stereo w każdym nagraniu. Kierunkowe mikrofony o niskim poziomie szumów ustawione pod

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Adam Korzeniewski - p. 732 dr inż. Grzegorz Szwoch - p. 732 dr inż.

Adam Korzeniewski - p. 732 dr inż. Grzegorz Szwoch - p. 732 dr inż. Adam Korzeniewski - adamkorz@sound.eti.pg.gda.pl, p. 732 dr inż. Grzegorz Szwoch - greg@sound.eti.pg.gda.pl, p. 732 dr inż. Piotr Odya - piotrod@sound.eti.pg.gda.pl, p. 730 Plan przedmiotu ZPS Cele nauczania

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of Data Compression

Fundamentals of Data Compression Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Na czym polega kompresja plików audio? Zapis dźwięku w formacie cyfrowym polega na zapisaniu kształtu sygnału w postaci ciągu liczb. Procedura powyższa nazywana

Bardziej szczegółowo