NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive"

Transkrypt

1 NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive Instrukcja Obsługi ISO 9001 ISO Zertifikat-Registrier-Nr

2 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ważność niniejszej instrukcji obsługi: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy napędów obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 w wykonaniu Non-Intrusive. Obejmuje jedynie wersję z zamykaniem prawoskrętnym tzn. przy zamykaniu armatury napędzany wałek obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ze względów praw ochrony patentowej sterowanie AUMATIC wyposażone w interfejs na podczerwień nie może być dostarczany do Anglii ani Japonii. Model bez interfejsu na podczerwień nie narusza praw patentowych i może być dostarczany do obydwu krajów. Spis treści 1. Wskazówki bezpieczeństwa Zakres zastosowania Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Konserwacja Wskazówki i ostrzeżenia Dalsze wskazówki Krótki opis Dane techniczne Napęd obrotowy SA(R) SA(R) Sterowanie AUMATIC Wersja oprogramowania software AUMATIC Transport i przechowywanie Zabudowa na armaturze / na przekładni Obsługa ręczna Podłączenie do zasilania elektrycznego Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Ogrzewanie Powtórny montaż sterowania Rodzaj wyłączenia Zakładanie pokrywy Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego Ustawianie wyłącznika drogowego Rozruch próbny Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Sprawdzenie kierunku obrotu Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Zmiana ustawień Zabezpieczenie hasłem Ustawienia fabryczne Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Programowane diody wskaźnikowe LED Ogólne uwagi o konstrukcji menu Ustawienie jasności wyświetlacza Przejście między poszczególnymi wskazaniami Grupa S: Wskazania stanu Grupa M: Wskazania menu Grupa D: Wskazania diagnostyczne Wywołanie wersji Software Interfejs magistrali

3 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Wskazania na wyświetlaczu i parametry software owe Wskazania stanu Wskazania menu Wskazania diagnostyczne Stany działania i funkcje AUMATIC Tryb pracy AUS (wyłączone sterowanie) Tryb pracy ORT (sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na lokalnym panelu sterowania) Tryb pracy FERN AUF-ZU (zdalne otwórz-zamknij) Tryb działania NOT (awaryjny) Stan działania FERN SOLL (praca regulacyjna) Przejście z trybu pracy sterowania (FERN AUF-ZU) do trybu pracy regulacyjnej (FERN SOLL) Tryb operacyjny SICHERHEIT (reakcja zabezpieczająca) Przekaźnik Praca impulsowa (cykliczna) Analogowa sygnalizacja zwrotna położenia Analogowa sygnalizacja zwrotna momentu obrotowego Rodzaj wyłączania Praca przerywana lub samozatrzymanie Położenia pośrednie Bocznikowanie rozruchu Funkcje kontroli, nadzoru i monitoringu Monitoring momentu obrotowego Zabezpieczenie silnika (monitoring termowyłączników) Przekroczenie maks. liczby załączeń lub maks. czasu pracy w ciągu godziny Kontrola czasu nastawienia Kontrola reakcji Wskazanie zmiany położenia (sygnalizator) Określanie wartości parametrów operacyjnych Elektroniczna tabliczka znamionowa Zwolnienie panela sterowania lokalnego (opcja) Usterki i ostrzeżenia Usterki Ostrzeżenia Problemy ze zwrotną sygnalizacją położenia/ wskazaniem E2 (z napędu) Problemy z wartością zadaną E Wskazania na wyswietlaczu sa niewyrazne lub nieczytelne Napęd nie pracuje Napęd daje się uruchomić tylko w trybie lokalnym sterowania (ORT) Wyłącznik drogowy nie wyłącza napędu w kierunku zamykania ZU lub otwierania AUF Bezpieczniki Rysunek poglądowy i listą częsci zamiennych dla napedu obrotowego SA(R) SA(R) Rysunek poglądowy i listą części zamiennych dla sterowania AUMATIC AC Konserwacja Serwis Certyfikat zgodności i oświadczenie producenta Spis alfabetyczny haseł Adresy biur i przedstawicielstw AUMA

4 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Zakres zastosowania Napędy obrotowe AUMA są przeznaczone do obsługi armatury przemysłowej takiej jak zawory, zasuwy, klapy i kurki. Inne zastosowanie wymaga konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Elementem prawidłowego wykorzystania urządzenia jest również stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 1.2 Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich części znajdują się pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia. Prace na urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, i zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. 1.3 Konserwacja Należy przestrzegać zaleceń konserwacyjnych podanych na stronie 72. W przeciwnym razie nie gwarantuje się prawidłowego i niezawodnego działania napędów obrotowych. 1.4 Wskazówki i ostrzeżenia W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazówek ostrzegawczych, może dojść do ciężkich uszkodzeń ciała i/lub poważnych szkód materialnych. Personel obsługujący musi być odpowiednio przeszkolony i zapoznany z wszystkimi zaleceniami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Do niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia, konieczne jest zapewnienie prawidłowego transportu, przechowywania, montażu, a także właściwie i dokładnie przeprowadzony rozruch. W niniejszej instrukcji obsługi ważne uwagi w zakresie bezpieczeństwa zostały oznaczone następującymi piktogramami. Znak ten oznacza: Wskazówka! "Wskazówka" wskazuje na czynność lub proces mający istotne znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. W przypadku niestosowania się do takiego zalecenia mogą powstać szkody materialne. Znak ten oznacza podzespoły wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! W przypadku, gdy na płytce drukowanej znajduje się taki znak, oznacza to, że znajdują się tam podzespoły, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, pomiarowych lub wymiany płytek, konieczne było dotknięcie takich podzespołów, to bezpośrednio przed tym należy dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni (np. obudowy) tak, aby ładunki uległy rozładowaniu. Znak ten oznacza: Ostrzeżenie! "Ostrzeżenie" wskazuje na czynność lub proces, który w przypadku nieprawidłowego wykonania może grozić niebezpieczeństwem dla personelu lub znacznymi szkodami materialnymi. 1.5 Dalsze wskazówki MOV Znak ten wskazuje na czynność, która już mogła zostać wykonana przez producenta armatury! M W przypadku dostawy napędu wraz z armaturą, ich ustawienie jest wykonywane w zakładzie produkującym armaturę. Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić prawidłowość takiego ustawienia! 4

5 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Krótki opis Napędy obrotowe AUMA typu SA(R) 07.1 SA(R) 16.1 skonstruowane są jako modułowe jednostki funkcjonalne. Napędzane są one silnikami elektrycznymi a sterowanie odbywa się układem sterowania AUMATIC, który jest częścią składową każdej dostawy. Ograniczenie drogi regulacji odbywa się za pomocą mikrołącznika drogowego w obu położeniach krańcowych. Również w obu położeniach krańcowych możliwe jest odłączanie mikrołącznikiem momentowym. Sposób wyłączania jest podany przez producenta armatury. 3. Dane techniczne 3.1 Napęd obrotowy SA(R) SA(R) 16.1 Rodzaje pracy (patrz IEC 34-1/ VDE 0530) Wyłącznik drogowy Wyłącznik momentowy Prędkość obrotowa Ogrzewanie układu rozdzielacza Silniki: Zabezpieczenie silników Schemat połączeń Temperatura otoczenia Sposób zabezpieczenia (zgodnie z EN ) Powłoka lakiernicza SA: SAR: SA: SAR: Standardowa:Praca dorywcza S2-15 min Opcjonalna: Praca dorywcza S2-30 min Standardowa:Praca przerywana okresova S4-25 % ED. Dozwolona częstotliwość przełączania-patrz Dane Techniczne Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Patrz Dane Techniczne SA i SAR Ok. 5 W, 24 V, zasilanie wewnętrzne Silniki prądu trójfazowego lub przemiennego jednofazowego Standardowa: 3 termiki Opcjonalna: 3 termistory + 1 mechanizm wyzwalający Patrz tabliczka znamionowa na AUMATIC 25 C do + 70 C 25 C do + 60 C (w miejscu pracy) Standardowa: IP 67 Opcjonalna: IP 68 Standardowa: Lakier dwuskładnikowy z miką żelazną 3.2 Sterowanie Sterowanie elektroniczne AUMATIC Zakres temperatury otoczenia: Klasa ochronna (zgodnie z EN 60529) Przyłącze elektryczne Ciężar Zasilanie elektryczne Zintegrowanie sterowanie AUMATIC Typ AC 01.1 do bezpośredniej zabudowy na: napędach obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 na uchwytach naściennych 1) patrz dane techniczne napędu obrotowego Standardowa: IP67 Opcjonalna: IP68 patrz strona ok. 7 kg Prąd zmienny trójfazowy-napięcia i częstotliwości- opcja Opcja: Volt Hz Automatyczna korekta kierunku obrotów przy niewłaściwym następstwie faz. Element łączeniowy Zewnętrzne napięcie zasilające AUMATIC (opcja) Wyjście napięcia Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe (wejścia sterujące) 1) Odległość pomiędzy napędem a AUMATIC maks. 100 m 2) W połączeniu z adaptacyjnym regulatorem położenia 3) Zwolnienie sterowania lokalnego (opcja) Prąd zmienny jednofazowy Opcja: Volt Hz Styczniki rewersyjne (maks. 7,5 kw) lub tyrystory (max. 5,5 kw, 480 V AC) Do wyboru wewnętrznie przez sieć lub zewnętrznie za pomocą 24VDC+20%/ 15%, Wersja podstawowa wymaga ok. 200 ma / z wszystkimi opcjami- maks. 500 ma 24 V DC, maks. 100 ma (opcja: 115 V AC, maks. 30 ma) (Oddzielone potencjałem od wewnętrznego napięcia zasilającego) Zadana wartość położenia E1 = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma; z funkcją kontroli przerwy sygnału Obciążenie wtórne: 243 Ω AUF (otwieranie) - HALT (zatrzymanie) - ZU (zamykanie) - NOT (awaria), MODE 2) : FERN SOLL(zdalna pozycja zadana)/ FERN AUF-ZU (zdalne otwarcie-zamknięcie), FREIGABE(zwolnienie) 3) Napięcie znamionowe: Wykonanie standardowe: 24 V DC, pobór prądu: ok. 10 ma na jedno wejście Opcjonalnie: 115 V AC, pobór prądu: ok. 15 ma na jedno wejście Rozdzielenie potencjału: Transoptor 5

6 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Wyjścia przekaźników (sygnalizacja parametrów pracy) patrz również strona 34 i nast. Obciążalność styków sygnalizacyjnych Wyjścia analogowe 6 Parametryzowany przekaźnik sygnalizacji ogólnego zakłócenia; Standardowe funkcje sygnalizują: Awarię fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika, błąd momentu obrotowego 5 parametryzowanych przekaźników sygnalizacyjnych Standardowe wyposażenie: Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF) / położenie krańcowe przy zamykaniu (ZU)/ przełącznik wyboru/ proselektor / ustawiony na FERN (zdalne sterowanie)/ niewłaściwy moment obrotowy przy zamykaniu AUF. Możliwe zgłoszenia innych zakłóceń: Ruch w kierunku zamykania ZU/ otwierania AUF; praca napędu/zadziałało zabezpieczenie silnika/ błąd momentu obrotowego/ przełącznik wyboru ustawiony na ORT (sterowanie lokalne)/ przełącznik wyboru ustawiony na AUS [wyłączony];położenie pośrednie 1-4/ zgłoszenie stanu awaryjnego/ brak gotowości do zdalnego sterowania FERN / awaria fazy Przekaźnika sygnalizacji ogólnego zakłócenia: Styk NO/NC: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) Przekaźniki sygnalizacyjne: Wykonanie standardowe: styki NO wolne od potencjału z jednym wspólnym: przewodem max. 250 V AC, 1 A (obciążenie omowe) Wykonanie opcjonalne: styki NO/ OC wolne od potencjału: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) na każdy przekaźnik Chwilowa wartość położenia (z separowanym potencjałem) E2 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Moment obrotowy (rozdzielony potencjałem) E6 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Adaptacyjny regulator położenia 4), (opcja) Automatyczne dopasowanie zakresu nieczułości Parametryzowane działanie zabezpieczające - reakcja na zanik sygnału Praca w zakresie dzielonym Generator impulsów 4) Początek cyklu/ koniec cyklu/ czas pracy/ czas postoju niezależnie ustawiane w zakresie 0,5 do 300 sekund w kierunku otwierania AUF/ zamykania ZU Ruch awaryjny ( NOT) Aktywny przy ustawieniu przełącznika wyboru w położeniu ORT( sterowanie lokalne) lub FERN/ lub wyłącznie FERN (sterowanie zdalne). Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF)/ zamykaniu ZU, położenia pośrednie, zatrzymanie Bocznikowanie monitorowania momentu obrotowego Bocznikowanie zabezpieczenia termicznego 4 elektroniczne położenia pośrednie 4) Każdemu położeniu pośredniemu można przyporządkować dowolną wartość z zakresu 0 do 100 %. Reakcja napędu i sposób sygnalizacji po osiągnięciu położenia pośredniego jest ustawialny. Bocznikowanie rozruchu Ustawiane w zakresie 0-5 s. W tym czasie nie działa odłączanie wyłącznikiem momentowym. Wskazywanie parametrów operacyjnych przy pomocy zerowanego licznika oraz licznika wskazującego wartości parametrów w sposób narastający Elektroniczna tabliczka znamionowa Całkowity czas pracy silnika Całkowita liczba cykli łączeniowych Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym w kierunku otwierania AUF Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku otwierania AUF Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF Liczba odłączeń spowodowanych zadziałaniem zabezpieczenia silnika Dane zamówienia Numer komisyjny Numer KKS (System Oznaczeń) Numer armatury Numer urządzenia Dane o wyrobie Nazwa wyrobu Numer fabryczny napędu Numer fabryczny sterowania AUMATIC Wersja logiki SOFTWARE Wersja logiki HARDWARE Data odbioru Plan załączania Schemat połączeń Dane o projekcie Nazwa projektu Dwa pola do wypełniania przez użytkownika Dane serwisowe Telefon do serwisu Adres internetowy Komunikacja z serwisem (teletekst) 4) wymaga montażu czujnika pozycyjnego [potencjometr, RWG (zalecane przy uchwycie ściennym) lub magnetyczne czujniki drogi i momentu obrotowego MWG] w napędzie.

7 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Funkcje nadzoru i zabezpieczenia Kontrola momentu obrotowego Kontrola temperatury silnika (ochrona silnika) Kontrola reakcji (z nastawieniem) Czas nastawienia (z nastawieniem) Max czas pracy na godzinę (z nastawieniem) Max liczba załączeń na godzinę (z nastawieniem) Autodiagnostyka: - Termistorowe zabezpieczenie silnika - Sterowanie elementem mocy - Magnetyczne zadawanie drogi i momentu obrotowego (MWG) - Monitoring podzespołów Interfejs PROFIBUS DP (opcja) PROFIBUS DP zgodny z EN analogowe i 4 cyfrowe wejścia użytkownika, możliwe wewnętrzne zasilanie (24 V DC / max. 100 ma) przez zasilacz AUMATIC (patrz wyjście napięcia ) Parametryzowany obraz procesu PROFIBUS DP (V1) (opcja) Przyłącze światłowodowe (opcja) Przyłącze światłowodu redundantnego (opcja) Zabezpieczenie nadnapięciowe (opcja) Redundancja podzespołów: 2 oddzielne moduły DP (opcja) Pełny opis- patrz Dane techniczne sterowania napędami nastawników AUMATIC z interfejsem PROFIBUS DP. Interfejs MODBUS (opcja) 2 analogowe i 4 cyfrowe wejścia dla klienta, możliwe jest wewnętrzne. zasilanie (24 V DC / max 100 ma) za pomocą elementu sieciowego AUMATIC (patrz Wyjście napięcia ) Ochrona przed nadmiernym napięciem (opcja) Redundancja elementów składowych: 2 osobne elementy składowe MODBUS (opcje) Pełny szczegółowy opis patrz Dane techniczne sterowania napędu nastawczego AUMATIC za pomocą interfejsu MODBUS. Ustawianie/ programowanie Wg instrukcji podanych w menu; przy pomocy klawiatury i wyświetlacza na lokalnym panelu sterowania (zabezpieczenie: hasłem) Za pomocą oprogramowania COM-AC (opcja) Lokalna panel sterownicza Zamykany na klucz przełącznik wyboru ORT (sterowanie lokalne) AUS (sterowanie wyłączone) FERN (sterowanie zdalne) Przycisk AUF (otwieranie) HALT (stop) ZU (zamykanie) RESET Podświetlany ekran LC, 4 wiersze po 20 znaków, wyświetlanie tekstów niezaszyfrowanych 5 diod sygnalizacyjnych (możliwość zaprogramowania): Obłożenie standardowe: Położenie krańcowe przy zamykaniu ZU (żółta), błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (czerwona), zadziałanie zabezpieczenia silnika (czerwona), błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (czerwona), położenie krańcowe przy otwieraniu AUF (zielona) Wskazanie stanu pracy migające lampki sygnalizujące otwieranie AUF/ zamykanie ZU Interfejs programowania (interfejs na podczerwień). 3.3 Wersja oprogramowania software AUMATIC Stan rewizyjny Menu rozszerzone zostało o następujące funkcje: (patrz strona 31 i dalsze Menu Z / Z / Kontrola reakcji (strona 64) Programowane diody informacyjne (strona 22) Zwolnienie pozycji sterowania lokalnego (strony 51 i 65) PROFIBUS-DP: dwa programowane bity PROFIBUS-DP-V1 Usługi (strona 48) MODBUS (strona 40 i dalsze) Redundancja elementów składowych: 2 x PROFIBUS-DP (strona 40)/ 2 x MODBUS (strona 40 i dalsze) Sprawdzenie wersji software - patrz strona 28. 7

8 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 4. Transport i przechowywaniė Dostawa na miejsce zabudowy w oryginalnym, trwałym opakowaniu. Zaczepu podnośnika nie mocować na pokrętle ręcznym. W przypadku dostawy napędu obrotowego połączonego z armaturą, zaczep podnośnika przymocować do armatury, a nie do napędu. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W celu ochrony przed zawilgoceniem pochodzącym z podłoża, napędy kłaść na regałach lub paletach drewnianych. Chronić przed pyłem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Stosować odpowiednie osłony ochronne.. Odsłonięte powierzchnie zabezpieczyć przed korozją przez nałożenie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przy składowaniu napędów obrotowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy bezwzględnie stosować się do następujących zasad:. Przed złożeniem urządzenia w magazynie, odsłonięte powierzchnie, w tym szczególnie elemtentów biernych (napędzanych) oraz powierzchnie styku między poszczególnymi elementami zespołu napędowego zabezpieczyć na trwałe przed korozją przez nałożenie odpowiedniego środka antykorozyjnego o długotrwałym działaniu.. Co 6 miesięcy sprawdzać, czy nie pojawiły się ślady korozji. Gdyby tak było, odnowić warstwę zabezpieczającą. Po zamontowaniu napędu obrotowego, natychmiast wykonać podłączenie elektryczne celem uruchomienia ogrzewania przeciwdziałającego tworzeniu kondensatu wodnego. 5. Zabudowa na armaturze / na przekładni MOV Przed zamontowaniem napędu obrotowego sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. M. Uszkodzone części muszą być zastąpione oryginalnymi częściami zamiennymi. Zabudowa jest najłatwiejsza przy wałku armatury/przekładni ułożonym pionowo do góry. Jednak możliwa jest zabudowa w każdym innym położeniu. Napędy obrotowe są fabrycznie ustawione w położeniu ZU (uruchomiony wyłącznik drogi ZU) i tak jest wysyłany.. Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy jest dopasowany do danego rodzaju armatury/przekładni. Centrowanie kołnierzy wykonać w układzie lekkiego pasowania! Połączenia typu B1, B2, B3 lub B4 (rys. A1) są dostarczane z otworem i wpustem (z reguły zgodnie z ISO 5210). Rys. A1 Forma przyłšcza B1/B2 Tulejka z odsadzeniem Forma przyłšcza B3/B4 Otwór z wpustem 8

9 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 W przypadku połączeń typu A (Rys. A2) gwint musi odpowiadać trzpieniowi armatury. O ile w zamówieniu nie podano jednoznacznie wymogu nagwintowania, tuleja gwintowana jest dostarczana bez otworu lub z wstępnie wywierconym otworem. Sposób wykończenia tulei jest podany poniżej. Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiadają wałowi wlotowemu armatury/przekładni. Powierzchnie styku kołnierzy przyłączy z napędem, oraz z armaturą dokładnie oczyścić z resztek smaru.. Lekko nasmarować wał wlotowy armatury/ przekładni. Nałożyć napęd obrotowy na armaturę/ przekładnię i przymocować za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 8.8. śruby dokręcić krzyżowo zgodnie z tabelą momentów /tabela 1/. Tabela 1 Obróbka końcowa tulei gwintowanej (rodzaj połączenia A): Rys. A / T A (Nm) M 6 10 M 8 25 M M M Forma przyłšcza A Tuleja gwintowana Dla wykonania poniższych czynności kołnierz elementu biernego nie musi być ściągnięty z napędu obrotowego.. Wykręcić pierścień centrujący (80.2, rys. A2) z kołnierza przyłączeniowego. Rysunek B: Rura ochronna dla wznoszącego się trzpienia armatury Wyjąć tuleję gwintowaną (80.3) wraz z osiowym wieńcem igiełkowym (80.01) i tarczami łożyska oporowego (80.02).. Zdjąć osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego z tulei gwintowanej. W tulei wywiercić otwór, obtoczyć i nagwintować. Przy mocowaniu zwracać uwagę na dokładność ruchu obrotowego i płaszczyznowego (brak bicia)! Oczyścić wykończoną tuleję. Osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego nasmarować smarem do łożysk kulkowych i nałożyć na tuleję gwintowaną.. Tuleję wraz z łożyskami oporowymi ponownie umieścić w kołnierzu przyłączeniowym. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie zaczepów we wpuście wału wydrążonego.. Wkręcić pierścień centrujący i dokręcić go do oporu. Gniazdo smarowe nasmarować smarem dla łożysk kulkowych przez kilkakrotne naciśnięcie pompki smarowej. Rura ochronna dla wysuwającego się trzpienia armatury W przypadku rur ochronnych dostarczonych oddzielnie, gwint owinąć konopiami lub taśmą teflonową. Wkręcić rurę (1) na gwint trzpienia armatury do oporu (rys B). W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego KS/KX, pierścień uszczelniający wału (2) wsunąć aż do zetknięcia się go z korpusem.. Uzupełnić ewentualne braki i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Sprawdzić, czy kołpak gwintowany (3) jest założony i czy nie jest uszkodzony. 9

10 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 6. Obsługa ręczna Tryb pracy ręcznej wolno uruchamiać tylko przy postoju silnika. Przełączanie przy pracującym silniku może prowadzić do uszkodzeń napędu obrotowego (rysunek C)!. Dźwignię przełączającą znajdującą się w środku pokrętła ręcznego unieść do ok. 90, obracając przy tym pokrętłem tam i z powrotem tak, aby można było odczuć wyraźny opór (rys. D). Rys. C Rys. D Do przemieszczenia dźwigni przełączającej wystarczająca jest siła ręki. Użycie narzędzia wydłużającego ramię działania jest zbędne i niedozwolone. Zbyt duża siła może uszkodzić układ mechaniczny systemu przełączania.. Zwolnić dźwignię (siła sprężystości przywraca dźwignię do położenia wyjściowego). Gdy to nie następuje, dźwignię docisnąć ręką tak, aby znalazła się w położeniu wyjściowym (rys. E). Rys. E Rys. F. Obrócić pokrętło ręczne do żądanego położenia (rys. F). Tryb obsługi ręcznej uruchamiać dopiero wtedy, gdy dźwignia przełączająca znajduje się w położeniu wyjściowym!. Przerwanie obsługi ręcznej następuje automatycznie z chwilą włączenia silnika. 10

11 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Podłączenie do zasilania elektrycznego Prace na instalacjach i urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. Uchwyt ścienny (wyposażenie dodatkowe) Rysunek G1 Przewód podłączeniowy z napędem 7.1 Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Napędy obrotowe AUMA SA(R) napędzane są za pomocą sterowania AU- MAMATIC AC Sterowanie to może być zamontowane na napędzie, ale również po prostu na samej ścianie. W przypadku osobnej instalacji sterowania AUMAMATIC na uchwytach ściennych należy zwrócić również uwagę na nastepujące punkty:. Dla połączenia napędu oraz sterowania AUMAMATIC umieszczonego na uchwytach ściennych stosować należy odpowiednie, elastyczne i izolowane przewody. (Można je otrzymać na specjalne zamówienie, patrz wykaz adresów na stronie Service Center ). Dopuszczalna długość przewodów połączeniowych wynosić może maksymalnie 100 m.. Przewód podłączeniowy podłączyć należy w odpowiedniej fazie. Przed załączeniem skontrolować należy właściwy kierunek obrotowy (patrz strona 18). Rys. G2: Pod³ączenie 50.0 (1) 51.0 (2) Rys. G3: Rama uchwytowa (wyposażenie dodatkowe) Skontrolować zgodności rodzaju prądu, napięcia sieciowego i częstotliwości z danymi silnika (patrz tabliczka znamionowa silnika). Odkręcić lekko śruby (1) (rys G2) i zdjąć pokrywę wtyczki (50.0). Odkręcić lekko śruby (2) i wyjąć element tulei gniazdowej (51.0) z pokrywy wtyczki (50.0).. Dopasować odpowiednio dławiki kablowe do przewodów połączeniowych..klasa ochrony IP 67 lub IP68 może być zagwarantowana tylko wtedy, jeśli zastosowano odpowiednie dławiki kablowe.. Nieużywane przepusty kablowe należy zamknąć odpowiednimi zaślepkami zamykającymi.. Połączyć przewody zgodnie z właściwym schematem ACP... KMS TP... W momencie dostawy odpowiedni schemat połączeń wraz z niniejszą instrukcją obsługi zostanie włożony do wodoodpornego opakowania i przymocowany do pokrętła ręcznego na napędzie obrotowym. W razie braku takiego schematu, należy zwrócić się do producenta o jego przesłanie podając numer komisyjny (Kommissionsnummer) odczytany z tabliczki znamionowej lub skopiować go bezpośrednio z INTERNETU (patrz strona 74). W celu ochrony przed bezpośrednim dotknięciem styków oraz przed wpływami środowiska i klimatu można zamówić specjalną ramę z uchwytami (patrz lista adresów strona 75 Service-Center ). Rama uchwytowa 7.2 Dane techniczne łącznika okrągłej wtyczki Wartości charakterystyczne techniczne Styki mocy 1) Przewody ochronne Styku sterownicze Liczba styków max 6 (3 używane) 1 (styk wyprzedzający) 50 trzpieni/gniazd Opis U1, V1, W1,U2, V2, W2 Wg VDE 1 do 50 Napięcie podłączenia max 750 V 250 V Prąd znamionowy max 25 A 16 A Rodzaj podłączenia ze Śrubowe Połączenie śrubowe dla iglicy Połączenie śrubowe strony klienta pierścieniowej Przekrój podłączenia max 6 mm 2 6 mm 2 2,5 mm 2 Materiał: izolacja Poliamid Poliamid Poliamid Styki Mosiądz Mosiądz Mosiądz ocynkowane lub złowcone (opcja) 1) Odpowiednie do podłączenia przewodów miedzianych. W przypadku kabli aluminiowych należy skonsultowac się z producentem. 11

12 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ogrzewanie O ile nie podano inaczej w zamówieniu to jednostka grzewcza wbudowywana jest zawsze w produkcji seryjnej do wnętrza tak, aby zapobiegać powstawaniu kondensatu wodnego. 7.3 Powtórny montaż sterowania W celu uniknięcia usterek w wykonywaniu funkcji zaleca się, aby w przypadku późniejszego montażu sterowania AUMA- TIC do napędu sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych. 7.4 Rodzaj wyłączenia MOV. Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej nastąpić ma w zależności od drogi czy też momentu obrotowego. Za pomocą parametrów "ENDLAGE AUF" (otwarta pozycja końcowa) oraz "ENDLA- M GE ZU" (zamknięta pozycja końcowa) (strona 31) można skontrolować nastawiony sposób wyłączenia. Dalsze informacje dotyczące sposobu wyłączenia patrz również strona 61, rozdział Wyczyścić wszystkie powierzchnie uszczelniające i skontrolować, czy O-ring nie jest uszkodzony. Powierzchnie uszczelniające należy delikatnie nasmarować smarem bezkwasowym (np. wazeliną).. Założyć pokrywę i dokręcić 4 śruby (1), rys. G2, równomiernie na krzyż.. Wszystkie dłąwnice kablowe dokręcić tak, aby zagwarantować odpowiednią klasę ochrony. 7.5 Zakładanie pokrywy. Tuleję (51.0) włożyć i zamocować w pokrywie wtyczki (50.0). 12

13 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawiania wyłącznika momentu obrotowego. Inne dalsze wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22.. Wartość nastawianego momentu obrotowego musi być dopasowana do danego rodzaju armatury!. Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą producenta armatury!. Przełącznik wybierakowy ustawić w położeniu AUS (0), patrz rys.h-1.. Włączyć zasilanie elektryczne. Ustawienie wyłącznika momentowego jest możliwe bez otwierania napędu.. Wybrać pozycję menu M0: Wybrać pozycję menu C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek J-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN M0 (ustawienia): Rysunek J-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek J-3 EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wejść w opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek J-4 2 x EINSTELLUNGEN WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG M12. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy) Rysunek J-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120 13

14 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI. Przyciskiem wybrać pozycję AENDERN (zmień): Rysunek J-6 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M121 Rysunek J-7 Przy pomocy przycisku uaktywnić wybraną opcję AENDERN (zmień) PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek J-8. Wprowadzić hasło: Nacisnąć 4 razy przycisk (= hasło standardowe: 0000). Wprowadzanie i zmiana hasła opisana jest szczegółowo na stronie 26. Jeśli hasło jest prawidłowe ukaże się: AENDERN DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR. M x :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisku wybrać następną pozycję w menu DREHMOMENT ZU (moment obrotowy przy zamykaniu) i ustawić moment wyłączający w położeniu krańcowym przy zamykaniu lub moment kontrolny w kierunku ruchu do położenia zamknięcia,. Lub przy pomocy klawisza zatwierdzić pozycję DREHMOMENT AUF (moment obrotowy przy otwieraniu) Rysunek J-9 AENDERN DREHMOMENT AUF 100% :EDIT M1210 C:ESC. Przy pomocy przycisku zmienić tryb edycji: Rysunek AENDERN M1210 J-10 DREHMOMENT AUF 100% :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisków i zmienić należy wartość zgodnie z danymi producenta armatury. Instrukcja: 100 % odpowiada maksymalnemu momentowi obrotowemu podanemu na tabliczce znamionowej napędu. Przykład: SA 07.5 z Nm: 100 % odpowiada 60 Nm 33 % odpowiada 20 Nm. Przepisać nową wartość: nacisnąć przycisk, lub zatrzymać go bez przejęcia nowej wartości: nacisnąć: C Reset. W przypadku nastawienia innej wartości momentu obrotowego:. Za pomocą przycisków i wybrać należy odpowiedni moment obrotowy (AUF/ZU) i nacisnąć przycisk. Zmienić wartość w sposób opisany powyzej. Powrót do wyświetlania statusu:. Kilkukrotnie nacisnąć przycisk C Reset aż do ukazania się na wyświetlaczu Menu S0. 14

15 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika drogowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawienia wyłącznika drogowego. Dalsze dokładne wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22. Ustawienie wyłącznika drogowego jest możliwe bez otwierania napędu. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0) - patrz rys. H-1. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć klawisz C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek H-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek H-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Przy pomocy przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek H-3 EINSTELLUNGEN M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG BETRIEBSDATEN uruchomić opcję WEGSCHALTER SETZEN (us- Za pomocą przycisku taw wyłącznik drogowy): Rysunek H-4 PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek H-5 :EDIT :OK C:ESC 4x. Wpisać hasło: Przycisk nacisnąć 4 razy (= hasło z zakładu: 0000). Dokładny opis zmian/ podawania danych patrz strona 26. Jeśli hasło jest ważne to ukaże się następujący meldunek: WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 20,3% :EDIT M100 C:ESC Wartość wyświetlana odpowiada aktualnemu położeniu końcowemu.. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową ZU: nacisnąć przycisk:. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową AUF: to za pomocą przycisku wybrać podpunkt ENDLAGE AUF i nacisnąć przycisk. 15

16 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Rysunek H-6 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU :UEBERNEHMEN M100 C:ESC Rysunek H-7 Teraz można nastawić nową żądaną pozycję dla wybranego położenia krańcowego. Może się to odbywać albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) lub za pomocą napędu elektrycznego. Przy przesterowaniu elektrycznym:. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu ORT (I), [rys. H-7].. Podać instrukcję ruchu w żądanym kierunku przy pomocy przełącznika AUF (otwieranie) - STOP (zatrzymanie) - ZU (zamykanie). Na tym etapie przy przesterowaniu elektrycznym nie ma jeszcze ustawionego odpowiedniego wyłącznika pozycji krańcowej. Dlatego ruch napędu musi być przerwany w odpowiednim momencie przed osiągnięciem mechanicznego zderzaka krańcowego dla armatury.. Po osiągnięciu żądanego położenia krańcowego przy zamykaniu ZU należy przerwać dalszy ruch przyciskiem HALT. Ewentualnie można wykonać dokładne dostrojenie przy pomocy pokrętła ręcznego.. Ustawić przełącznik wyboru w położeniu AUS (0) Zatwierdzić aktualne położenie krańcowe za pomocą przycisku : Rysunek H-8 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 0,0% :EDIT M100 C:ESC Aktualnie ustawione położenie staje się od razu aktywnym położeniem krańcowym przy zamykaniu. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem drogowym (patrz strona 61) na lokalnym panelu sterowania świeci się żółta dioda V1 (patrz strona 22). W przypadku nastawienia innej pozycji końcowej:. Za pomocą przycisków oraz wybrać należy pozycję końcową oraz nacisnąć przycisk. Teraz można nastawić nową pozycję dla położenia końcowego. Można dokonać tego albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) albo za pomocą najazdu elektrycznego (tak jak opisano powyżej). Powrót do wskazania statusu:. Kilkukrotnie uruchomić przycisk C Reset aż wyświetlone będzie menu S0. 16

17 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Rozruch próbny 10.1 Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Producent armatury ustala, jakie wartości momentu obrotowego są dopuszczalne. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0)- patrz rys.k- 1, lub FERN (I).. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć przycisk C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 22) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek K-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek K-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Rysunek K-3. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wybrać opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek EINSTELLUNGEN M12 K-4 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG 2 x. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek K-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120. Przyciskiem uaktywnić opcję ANZEIGEN (pokaż): Rysunek K-6 ANZEIGEN M1200 DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR.. W celu wywołania wskazania momentu wyłączającego w położeniu krańcowym przy otwieraniu AUF lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia otwarcia AUF: Uaktywnić opcję DREHMOMENT AUF [moment obrotowy przy otwarciu AUF] przy pomocy przycisku.. W celu wywołania wskazania momentu odłączającego w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia zamknięcia ZU: Najechać przyciskiem na opcję DREHMOMENT ZU [moment obrotowy przy zamykaniu ZU] i uaktywnić ją naciskając przycisk. 17

18 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 10.2 Sprawdzenie kierunku obrotu Kontrola ta konieczna jest wyłącznie w przypadku montażu na ścianie (patrz strona 11). W przypadku bezpośredniego montażu sterowania AU- MATIC na napędzie zagwarantowany jest właściwy kierunek obrotu dzięki automatycznej korekcie faz, nawet - jeśli podczas prac montażowych fazy uległy zamianie.. Na podstawie kierunku obrotów tarczy wskaźnika (rys. K-7) rozponaje się kierunek obrotu napędu. Jeśli nie ma tego wskaźnika obrotu kierunek ten można ocenić również za pomocą obserwacji wału pustego. W tym celu wykręcić należy (rys. K-8) wkrętkę gwintową (nr 27). Rys. K-7: wskaźnik obrotu Zamykanie Otwieranie Rys. K-8: otwieranie wału pustego 27 S1 / S2 Rysunek K-9 Załączyć tryb ręczny jak opisano w rozdziale 6 na stronie 10. Przesterować napęd w trybie ręcznym do pozycji środkowej lub do pozycji z odpowiednim dystansem do pozycji końcowej.. Ustawić preselektor w pozycji obsługi lokalnej (I) (rys. K-9).. Włączyć zasilanie silnika..uruchomić przycisk ZU (zamknięcia) i obserwować kierunek obrotu: Rysunek K-10 Przycisk ZU (zamknięcie) Kierunek obrotu wskaźnika: odwrotnie do wskazówek zegara Kierunek obrotu wała pustego: zgodnie ze wskazówkami zegara prawidłowy prawidłowy Rysunek K-11. W przypadku wystąpienia niewłaściwego kierunku obrotu natychmiast wyłączyć: Następnie skorygować kolejność faz w podłączeniu silnika i powtórzyć bieg próbny Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia (patrz również rozdział 13.11, strona 61) Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej ma nastąpić w zalezności od drogi czy od momentu obrotowego. Rodzaj wyłączenia można nastawić osobno w kierunku ZU (zamknięcie) i AUF (otwarcie). 18

19 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Rysunek K-12. Preselektor ustawić w pozycji (0), (wyłączony) zgodnie z rys. K-12. Wybrać wyświetlanie stanu S0: w tym celu kilkukrotnie nacisnąć przycisk C. Rysunek K-13 Zamykanie (żółta) Otwieranie (zielona) Nacisnąć kilkukrotnie krótko aż wyświetli się S0 Przy wyłączaniu wyłącznikiem drogowym sprawdzić czy jego położenia krańcowe są ustawione prawidłowo:. Ustawić tryb pracy ręcznej zgodnie z procedurą podaną w rozdziale 6 na stronie 10.. Ręcznie najechać napędem na odpowiednie położenie krańcowe. Położenie krańcowe przy zamykaniu jest sygnalizowane świeceniem żółtej diody (LED) i wskazaniem: IST ZU na wyświetlaczu natomiast osiągnięte położenie krańcowe przy otwieraniu sygnalizuje świecenie zielonej diody (LED) i wskazaniem: IST AUF na wyświetlaczu Opisana powyżej sygnalizacja diod świetlnych to ustawienie standardowe. Pojedyncze diody mogą jednak służyć do wyświetlania innych informacji (patrz strona 22). Rysunek K-14. W przypadku nieprawidłowo ustawionych położeń krańcowych, wyłączniki drogowe należy ponownie ustawić zgodnie z procedurą przedstawiona w rozdziale 9 na stronie 15.. Przy prawidłowo ustawionych położeniach krańcowych wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej zgodnie z opisem podanym w Odłączaniu wyłącznikiem momentowym. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem momentowym sprawdzenie wykonać w następujący sposób:. Wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej:. Ustawić przełącznik preselekcyjny (rys. K-14) w położeniu ORT (I).. Uruchomić napęd przy pomocy przycisku AUF - STOP - ZU. Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU: Żółta dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: Faehrt ZU Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu ZU: Żółta dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST ZU Napęd pracuje w kierunku otwierania AUF: Zielona dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: FAEHRT AUF Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu AUF: Zielona dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST AUF. W przypadku nieprawidłowego ustawienia położeń krańcowych na wyświetlaczu pokazuje się zgłoszenie stanu awaryjnego: FEHLER, ERR! i DSR FEHLER lub DOEL FEHLER. (patrz strona 29, 30). Wtedy należy ponownie ustawić wyłączniki drogowe zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 9 na stronie 15. Przy tym zwracać uwagę na tryb wyłączenia patrz rozdział 13.11, strona

20 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 11. Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) MOV M Rysunek L1: Pokrywa komory mechanizmu wskazania położenia Fabrycznie została zamontowana odpowiednia przekładnia redukcyjna. W przypadku zmiany liczby obrotów na skok, może zajść konieczność wymiany jednostki sterującej. Jednostka sterująca MS5.2: dla 1 do 500 obrotów na skok Jednostka sterująca MS50.2: dla 10 do obrotów na skok 1. Ściągnąć mechaniczny wskaźnik położenia:. Poluzować śruby i zdjąć pokrywę z komory bloku sterowania (rys. L1). Wyjąć wskaźnik mechaniczny (rys. L2). Do tego celu może być konieczny klucz maszynowy (14 mm) służący jako dźwignia do podważenia wskaźnika. Rysunek L2: Zdejmowanie tarczy wskaźnika DSR Wska nik położenia WDR 2. Sprawdzić ustawienie przekładni konwersyjnej:. Przy użyciu tabeli 2 sprawdzić, czy liczba obrotów na skok napędu jest zgodna z ustawieniem przekładni redukcyjnej (rys L3; stopień 1-9). Jeśli ustawienia są niezgodne - przejść do pkt. 3 niniejszej procedury, natomiast, jeśli są zgodne - do pkt. 4. Tabela 2 Jednostka sterująca MS5.2 (1 do 500 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni od - do przekładni Obroty/skok Liczba stopni obrotowej od - do przekładni obrotowej Obroty/skok od - dos Liczba stopni przekładni obrotowej 1,0-1,9 1 7,8-15,6 4 62, ,9-3,9 2 15,6-31, ,9-7,8 3 31,5-62, Jednostka sterująca MS50.2 (10 do 5000 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok od - do przekładni obrotowej od - do przekładni obrotowej od - do Liczba stopni przekładni obrotowej 10,0-19, ,5-39, ,0-78,

21 5 4 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawić przekładnię konwersyjną: Odkręcić śrubę zabezpieczającą (1) (rys. L4).. Tarczę zębatą ustawić zgodnie z tabelą 2 na odpowiednim poziomie. Dokręcić śrubę zabezpieczającą (1). Rys. L3 (2) (1) 4. Ustawić wskaźnik mechaniczny Założyć tarczę wskaźnikową na wałek. Ustawić armaturę w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE (ZU). Przekręcić dolny wskaźnik mechaniczny położenia (rys. L4) tak, aby symbol ZU pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie (rys. L5). Ustawić napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowym OTWARTE (AUF).. Trzymając nieruchomo dolną tarczę wskaźnikową, górną tarczę wraz z symbolem AUF (OTWARTE) obrócić tak, aby ten symbol pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie. Rysunek L4 Tarcza wskaźnikowa RysunekL5: Pokrywa komory mechanizmu wskaźnika położenia Znacznik Wskaźnik mechaniczny położenia obraca się o 180 przy przesterowaniu odcinka regulacji z położenia otwarcia AUF do zamknięcia ZU lub na odwrót.. Wyczyścić powierzchnie uszczelniające na pokrywie i obudowie; skontrolować czy pierścień uszczelniający O Ring jest w porządku. Nasmarować powierzchnie uszczelniające bezkwasowym smarem. Zakonserować powierzchnie łupliwe.. Nałożyć pokrywę na komorę mechanizmu i dokręcić jej śruby równomiernie na krzyż. 21

22 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 12. Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Ustawianie sterowania AUMATIC odbywa się przy pomocy klawiszy znajdujących się na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) Zmiana ustawień W celu zmiany ustawień należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1) Przełącznik preselekcyjny (rys. Q1) ustawić w położeniu AUS. 2) Nacisnąć przycisk Escape C i trzymać go w takiej pozycji przez ok. 2 sekundy dopóki nie pokaże się grupa M0 (patrz również strona 25). 3) Wybrać żądaną opcję np. M0 SPRACHE/KONTRASt (język/ kontrast) i zatwierdzić przy pomocy przycisku Zabezpieczenie hasłem Ustawienia AUMATIC są chronione hasłem. Hasło ustawione fabrycznie: W razie potrzeby można je zmienić (wprowadzanie hasła-patrz strona 26; zmiana- strona 40) Ustawienia fabryczne Sterowanie jest ustawione zgodnie z życzeniem odbiorcy podczas odbioru u producenta, a dane takie jak: numer komisyjny, data odbioru i inne są wprowadzane do trwałej pamięci EEPROM jako ustawienia fabryczne. W razie potrzeby ustawienia te można przywrócić w dowolnym momencie (patrz WERKSEINSTELLUNG, strona 51) Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Klawisze na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) spełniają dwie funkcje zależnie od ustawienia przełącznika wyboru:. Przełącznik preselekcyjny w położeniu ORT: Instrukcje regulacyjne: AUF (otwieranie) / HALT (zatrzymanie) / ZU (zamykanie) i Reset (-owanie). Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu AUS (wyłączony): Wywoływanie i zmiana parametrów, pokazywanie informacji o stanie i wskazań diagnostycznych. Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu FERN (sterowanie zdalne): Wywoływanie parametrów, pokazywanie informacji o stanie i Rys. Q1: Lokalny panel sterowania wskazań diagnostycznych. Klawisze: Funkcje przyprzełączniku Funkcje przy przełączniku wyboru ustawionym w preselekcyjnym ustawionym położeniu ORT w położeniu AUS i FERN Przeglądanie/ zmiana AUF[otwieranie] wartości Przeglądanie/ zmiana HALT [zatrzymanie] wartości Zatwierdzanie wybranej ZU [zamykanie] opcji Reset opuść [dane ustawienie] Stany przełącznika preselekcyjnego : ORT AUS - FERN C Programowane diody wskaźnikowe LED Rys. Q2 V1 V2 V3 V4 V5 5 diod wskaźnikowych (rys. Q2) wskazuje różnorodne sygnały (patrz strona 32, parametry LED1 do LED 5 ORTSSTEUERST.) (Lokalny panel sterowania). Nastawienie standardowe: LED V1 (żółta) LED V2 (czerwona) LED V3 (czerwona) LED V4 (czerwona) Świeci światłem ciągłym Miga Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Napęd znajduje się w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU (włączanie/ wyłączanie przy pomocy parametru BLINKER (migacz) na stronie 32) Błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) Zadziałało zabezpieczenie silnika Błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) 22

23 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Test diod wskaznikowych: Po włączeniu zasilania następuje automatyczny test działania diod wskaźnikowych. Prawidłowe działanie jest potwierdzone przez 3-sekundowe ciągłe świecenie wszystkich 5 diod Ogólne uwagi o konstrukcji menu Wskaźniki na wyświetlaczu są podzielone na 3 główne grupy: 1) Grupa S= wskazania stanu - patrz ) Grupa M= wskazania menu M - patrz ) Grupa D = wskazania diagnostyczne - patrz Aktualna grupa wskazań jest pokazywana w prawym górnym rogu wyświetlacza. Przykład: rys. S1, strona 24, grupa S = wskazania stanu Ustawienie jasności wyświetlacza. Poprzez opcję menu SPRACHE/KONTRAST (patrz poniżej Zmiana ustawień), lub Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "Escape" C na stronie wskazań stanu S0 przez ok. 10 sekund (tyle trwa przeskoczenie powyższego menu- grup S, M, D) - zmienia się jasność wyświetlacza ciekłokrystalicznego przechodząc płynnie od jasnego do ciemnego i odwrotnie. Po zwolnieniu przycisku aktualny stan jasności zostaje zapamiętany w funkcji KONTRAST Przejście między poszczególnymi wskazaniami (przy przełączniku preselekcyjnym ustawionym w położeniu AUS lub FERN). Przejście między wskazaniami. Aby przejść między wskazaniami w obrębie tej samej grupy (patrz w obrębie tej samej grupy wskazań: rozdział 12.5): Nacisnąć klawisz przeglądu,. Trójkąty znajdujące się na wyświetlaczu wskazują możliwy kierunek przeglądu wskazań.. Aby wejść w nowe menu lub do podgrupy: Zatwierdzanie wyboru: Wybór grupy S, M lub D: Wywolywanie ustawien: Zmiana ustawień: Przerwanie wykonywania funkcji / powrót do poprzedniego wskazania: Zatwierdzić wybraną opcję przez naciśnięcie klawisza. Po włączeniu sterowania AUMATIC na wyświetlaczu pokaże się wskazanie stanu S0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4) do grupy M (wskazania menu): Nacisnąć przycisk "Escape" C i zwolnić po ok. 2 sekundach, gdy pojawi się grupa M0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4)dogrupyD (wskazania diagnostyczne): Nacisnąć przycisk "Escape" C i trzymać go tak długo dopóki nie pojawi się grupa D0 (wskazania menu M są przy tym przeskakiwane).. Aby przejść z grupy M lub D do S0: na krótko wcisnąć przycisk "Escape" C Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS lub FERN. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać ANZEIGEN i zatwierdzić przyciskiem. Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać AENDERN (zmień) i zatwierdzić przyciskiem.. Podać hasło (patrz strona 26) Zmienić wartość. W celu przerwania wykonywania funkcji lub powrotu do poprzedniego wskazania: Nacisnąć przycisk "Escape" C. 23

S.A. 07.1 S.A. 48.1 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi

S.A. 07.1 S.A. 48.1 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi Drehantriebe Napędy ruchu obrotowego S.A. 07.1 S.A. 48.1 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi Lista części zamiennych norm S.A. 07.1 S.A. 16.1 Prosimy o podanie w Państwa zamówieniu typu napędu ruchu

Bardziej szczegółowo

Napędy niepełnoobrotowe

Napędy niepełnoobrotowe Napędy niepełnoobrotowe Tryb działania sterujący i regulacyjny SG05.1 SG12.1 SGR05.1 SGR12.1 SGExC05.1 SGExC12.1 Momentobrotowydo1200Nm Opis produktu Obszary zastosowań Napędy niepełnoobrotowe AUMA stosowane

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Fire DNF, Fire HSEF - diesel

Fire DNF, Fire HSEF - diesel GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire DNF, Fire HSEF - diesel Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Terminal BASIC TOP Terminal traktora z obsługą ISOBUS według normy ISO 11783 Obowiązuje od wersji oprogramowania: 2.80 Stan: 03 / 2008 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone!

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone! SIPOS 5 Flash/HiMod Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych Instrukcja obsługi z funkcjami V0, V1 i V2 Wydanie 05.13 Zmiany zastrzeżone! Y070.023/PL Spis treści Strona 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo