NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive"

Transkrypt

1 NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive Instrukcja Obsługi ISO 9001 ISO Zertifikat-Registrier-Nr

2 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ważność niniejszej instrukcji obsługi: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy napędów obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 w wykonaniu Non-Intrusive. Obejmuje jedynie wersję z zamykaniem prawoskrętnym tzn. przy zamykaniu armatury napędzany wałek obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ze względów praw ochrony patentowej sterowanie AUMATIC wyposażone w interfejs na podczerwień nie może być dostarczany do Anglii ani Japonii. Model bez interfejsu na podczerwień nie narusza praw patentowych i może być dostarczany do obydwu krajów. Spis treści 1. Wskazówki bezpieczeństwa Zakres zastosowania Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Konserwacja Wskazówki i ostrzeżenia Dalsze wskazówki Krótki opis Dane techniczne Napęd obrotowy SA(R) SA(R) Sterowanie AUMATIC Wersja oprogramowania software AUMATIC Transport i przechowywanie Zabudowa na armaturze / na przekładni Obsługa ręczna Podłączenie do zasilania elektrycznego Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Ogrzewanie Powtórny montaż sterowania Rodzaj wyłączenia Zakładanie pokrywy Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego Ustawianie wyłącznika drogowego Rozruch próbny Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Sprawdzenie kierunku obrotu Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Zmiana ustawień Zabezpieczenie hasłem Ustawienia fabryczne Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Programowane diody wskaźnikowe LED Ogólne uwagi o konstrukcji menu Ustawienie jasności wyświetlacza Przejście między poszczególnymi wskazaniami Grupa S: Wskazania stanu Grupa M: Wskazania menu Grupa D: Wskazania diagnostyczne Wywołanie wersji Software Interfejs magistrali

3 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Wskazania na wyświetlaczu i parametry software owe Wskazania stanu Wskazania menu Wskazania diagnostyczne Stany działania i funkcje AUMATIC Tryb pracy AUS (wyłączone sterowanie) Tryb pracy ORT (sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na lokalnym panelu sterowania) Tryb pracy FERN AUF-ZU (zdalne otwórz-zamknij) Tryb działania NOT (awaryjny) Stan działania FERN SOLL (praca regulacyjna) Przejście z trybu pracy sterowania (FERN AUF-ZU) do trybu pracy regulacyjnej (FERN SOLL) Tryb operacyjny SICHERHEIT (reakcja zabezpieczająca) Przekaźnik Praca impulsowa (cykliczna) Analogowa sygnalizacja zwrotna położenia Analogowa sygnalizacja zwrotna momentu obrotowego Rodzaj wyłączania Praca przerywana lub samozatrzymanie Położenia pośrednie Bocznikowanie rozruchu Funkcje kontroli, nadzoru i monitoringu Monitoring momentu obrotowego Zabezpieczenie silnika (monitoring termowyłączników) Przekroczenie maks. liczby załączeń lub maks. czasu pracy w ciągu godziny Kontrola czasu nastawienia Kontrola reakcji Wskazanie zmiany położenia (sygnalizator) Określanie wartości parametrów operacyjnych Elektroniczna tabliczka znamionowa Zwolnienie panela sterowania lokalnego (opcja) Usterki i ostrzeżenia Usterki Ostrzeżenia Problemy ze zwrotną sygnalizacją położenia/ wskazaniem E2 (z napędu) Problemy z wartością zadaną E Wskazania na wyswietlaczu sa niewyrazne lub nieczytelne Napęd nie pracuje Napęd daje się uruchomić tylko w trybie lokalnym sterowania (ORT) Wyłącznik drogowy nie wyłącza napędu w kierunku zamykania ZU lub otwierania AUF Bezpieczniki Rysunek poglądowy i listą częsci zamiennych dla napedu obrotowego SA(R) SA(R) Rysunek poglądowy i listą części zamiennych dla sterowania AUMATIC AC Konserwacja Serwis Certyfikat zgodności i oświadczenie producenta Spis alfabetyczny haseł Adresy biur i przedstawicielstw AUMA

4 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Zakres zastosowania Napędy obrotowe AUMA są przeznaczone do obsługi armatury przemysłowej takiej jak zawory, zasuwy, klapy i kurki. Inne zastosowanie wymaga konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Elementem prawidłowego wykorzystania urządzenia jest również stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 1.2 Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich części znajdują się pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia. Prace na urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, i zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. 1.3 Konserwacja Należy przestrzegać zaleceń konserwacyjnych podanych na stronie 72. W przeciwnym razie nie gwarantuje się prawidłowego i niezawodnego działania napędów obrotowych. 1.4 Wskazówki i ostrzeżenia W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazówek ostrzegawczych, może dojść do ciężkich uszkodzeń ciała i/lub poważnych szkód materialnych. Personel obsługujący musi być odpowiednio przeszkolony i zapoznany z wszystkimi zaleceniami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Do niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia, konieczne jest zapewnienie prawidłowego transportu, przechowywania, montażu, a także właściwie i dokładnie przeprowadzony rozruch. W niniejszej instrukcji obsługi ważne uwagi w zakresie bezpieczeństwa zostały oznaczone następującymi piktogramami. Znak ten oznacza: Wskazówka! "Wskazówka" wskazuje na czynność lub proces mający istotne znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. W przypadku niestosowania się do takiego zalecenia mogą powstać szkody materialne. Znak ten oznacza podzespoły wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! W przypadku, gdy na płytce drukowanej znajduje się taki znak, oznacza to, że znajdują się tam podzespoły, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, pomiarowych lub wymiany płytek, konieczne było dotknięcie takich podzespołów, to bezpośrednio przed tym należy dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni (np. obudowy) tak, aby ładunki uległy rozładowaniu. Znak ten oznacza: Ostrzeżenie! "Ostrzeżenie" wskazuje na czynność lub proces, który w przypadku nieprawidłowego wykonania może grozić niebezpieczeństwem dla personelu lub znacznymi szkodami materialnymi. 1.5 Dalsze wskazówki MOV Znak ten wskazuje na czynność, która już mogła zostać wykonana przez producenta armatury! M W przypadku dostawy napędu wraz z armaturą, ich ustawienie jest wykonywane w zakładzie produkującym armaturę. Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić prawidłowość takiego ustawienia! 4

5 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Krótki opis Napędy obrotowe AUMA typu SA(R) 07.1 SA(R) 16.1 skonstruowane są jako modułowe jednostki funkcjonalne. Napędzane są one silnikami elektrycznymi a sterowanie odbywa się układem sterowania AUMATIC, który jest częścią składową każdej dostawy. Ograniczenie drogi regulacji odbywa się za pomocą mikrołącznika drogowego w obu położeniach krańcowych. Również w obu położeniach krańcowych możliwe jest odłączanie mikrołącznikiem momentowym. Sposób wyłączania jest podany przez producenta armatury. 3. Dane techniczne 3.1 Napęd obrotowy SA(R) SA(R) 16.1 Rodzaje pracy (patrz IEC 34-1/ VDE 0530) Wyłącznik drogowy Wyłącznik momentowy Prędkość obrotowa Ogrzewanie układu rozdzielacza Silniki: Zabezpieczenie silników Schemat połączeń Temperatura otoczenia Sposób zabezpieczenia (zgodnie z EN ) Powłoka lakiernicza SA: SAR: SA: SAR: Standardowa:Praca dorywcza S2-15 min Opcjonalna: Praca dorywcza S2-30 min Standardowa:Praca przerywana okresova S4-25 % ED. Dozwolona częstotliwość przełączania-patrz Dane Techniczne Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Patrz Dane Techniczne SA i SAR Ok. 5 W, 24 V, zasilanie wewnętrzne Silniki prądu trójfazowego lub przemiennego jednofazowego Standardowa: 3 termiki Opcjonalna: 3 termistory + 1 mechanizm wyzwalający Patrz tabliczka znamionowa na AUMATIC 25 C do + 70 C 25 C do + 60 C (w miejscu pracy) Standardowa: IP 67 Opcjonalna: IP 68 Standardowa: Lakier dwuskładnikowy z miką żelazną 3.2 Sterowanie Sterowanie elektroniczne AUMATIC Zakres temperatury otoczenia: Klasa ochronna (zgodnie z EN 60529) Przyłącze elektryczne Ciężar Zasilanie elektryczne Zintegrowanie sterowanie AUMATIC Typ AC 01.1 do bezpośredniej zabudowy na: napędach obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 na uchwytach naściennych 1) patrz dane techniczne napędu obrotowego Standardowa: IP67 Opcjonalna: IP68 patrz strona ok. 7 kg Prąd zmienny trójfazowy-napięcia i częstotliwości- opcja Opcja: Volt Hz Automatyczna korekta kierunku obrotów przy niewłaściwym następstwie faz. Element łączeniowy Zewnętrzne napięcie zasilające AUMATIC (opcja) Wyjście napięcia Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe (wejścia sterujące) 1) Odległość pomiędzy napędem a AUMATIC maks. 100 m 2) W połączeniu z adaptacyjnym regulatorem położenia 3) Zwolnienie sterowania lokalnego (opcja) Prąd zmienny jednofazowy Opcja: Volt Hz Styczniki rewersyjne (maks. 7,5 kw) lub tyrystory (max. 5,5 kw, 480 V AC) Do wyboru wewnętrznie przez sieć lub zewnętrznie za pomocą 24VDC+20%/ 15%, Wersja podstawowa wymaga ok. 200 ma / z wszystkimi opcjami- maks. 500 ma 24 V DC, maks. 100 ma (opcja: 115 V AC, maks. 30 ma) (Oddzielone potencjałem od wewnętrznego napięcia zasilającego) Zadana wartość położenia E1 = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma; z funkcją kontroli przerwy sygnału Obciążenie wtórne: 243 Ω AUF (otwieranie) - HALT (zatrzymanie) - ZU (zamykanie) - NOT (awaria), MODE 2) : FERN SOLL(zdalna pozycja zadana)/ FERN AUF-ZU (zdalne otwarcie-zamknięcie), FREIGABE(zwolnienie) 3) Napięcie znamionowe: Wykonanie standardowe: 24 V DC, pobór prądu: ok. 10 ma na jedno wejście Opcjonalnie: 115 V AC, pobór prądu: ok. 15 ma na jedno wejście Rozdzielenie potencjału: Transoptor 5

6 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Wyjścia przekaźników (sygnalizacja parametrów pracy) patrz również strona 34 i nast. Obciążalność styków sygnalizacyjnych Wyjścia analogowe 6 Parametryzowany przekaźnik sygnalizacji ogólnego zakłócenia; Standardowe funkcje sygnalizują: Awarię fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika, błąd momentu obrotowego 5 parametryzowanych przekaźników sygnalizacyjnych Standardowe wyposażenie: Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF) / położenie krańcowe przy zamykaniu (ZU)/ przełącznik wyboru/ proselektor / ustawiony na FERN (zdalne sterowanie)/ niewłaściwy moment obrotowy przy zamykaniu AUF. Możliwe zgłoszenia innych zakłóceń: Ruch w kierunku zamykania ZU/ otwierania AUF; praca napędu/zadziałało zabezpieczenie silnika/ błąd momentu obrotowego/ przełącznik wyboru ustawiony na ORT (sterowanie lokalne)/ przełącznik wyboru ustawiony na AUS [wyłączony];położenie pośrednie 1-4/ zgłoszenie stanu awaryjnego/ brak gotowości do zdalnego sterowania FERN / awaria fazy Przekaźnika sygnalizacji ogólnego zakłócenia: Styk NO/NC: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) Przekaźniki sygnalizacyjne: Wykonanie standardowe: styki NO wolne od potencjału z jednym wspólnym: przewodem max. 250 V AC, 1 A (obciążenie omowe) Wykonanie opcjonalne: styki NO/ OC wolne od potencjału: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) na każdy przekaźnik Chwilowa wartość położenia (z separowanym potencjałem) E2 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Moment obrotowy (rozdzielony potencjałem) E6 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Adaptacyjny regulator położenia 4), (opcja) Automatyczne dopasowanie zakresu nieczułości Parametryzowane działanie zabezpieczające - reakcja na zanik sygnału Praca w zakresie dzielonym Generator impulsów 4) Początek cyklu/ koniec cyklu/ czas pracy/ czas postoju niezależnie ustawiane w zakresie 0,5 do 300 sekund w kierunku otwierania AUF/ zamykania ZU Ruch awaryjny ( NOT) Aktywny przy ustawieniu przełącznika wyboru w położeniu ORT( sterowanie lokalne) lub FERN/ lub wyłącznie FERN (sterowanie zdalne). Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF)/ zamykaniu ZU, położenia pośrednie, zatrzymanie Bocznikowanie monitorowania momentu obrotowego Bocznikowanie zabezpieczenia termicznego 4 elektroniczne położenia pośrednie 4) Każdemu położeniu pośredniemu można przyporządkować dowolną wartość z zakresu 0 do 100 %. Reakcja napędu i sposób sygnalizacji po osiągnięciu położenia pośredniego jest ustawialny. Bocznikowanie rozruchu Ustawiane w zakresie 0-5 s. W tym czasie nie działa odłączanie wyłącznikiem momentowym. Wskazywanie parametrów operacyjnych przy pomocy zerowanego licznika oraz licznika wskazującego wartości parametrów w sposób narastający Elektroniczna tabliczka znamionowa Całkowity czas pracy silnika Całkowita liczba cykli łączeniowych Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym w kierunku otwierania AUF Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku otwierania AUF Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF Liczba odłączeń spowodowanych zadziałaniem zabezpieczenia silnika Dane zamówienia Numer komisyjny Numer KKS (System Oznaczeń) Numer armatury Numer urządzenia Dane o wyrobie Nazwa wyrobu Numer fabryczny napędu Numer fabryczny sterowania AUMATIC Wersja logiki SOFTWARE Wersja logiki HARDWARE Data odbioru Plan załączania Schemat połączeń Dane o projekcie Nazwa projektu Dwa pola do wypełniania przez użytkownika Dane serwisowe Telefon do serwisu Adres internetowy Komunikacja z serwisem (teletekst) 4) wymaga montażu czujnika pozycyjnego [potencjometr, RWG (zalecane przy uchwycie ściennym) lub magnetyczne czujniki drogi i momentu obrotowego MWG] w napędzie.

7 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Funkcje nadzoru i zabezpieczenia Kontrola momentu obrotowego Kontrola temperatury silnika (ochrona silnika) Kontrola reakcji (z nastawieniem) Czas nastawienia (z nastawieniem) Max czas pracy na godzinę (z nastawieniem) Max liczba załączeń na godzinę (z nastawieniem) Autodiagnostyka: - Termistorowe zabezpieczenie silnika - Sterowanie elementem mocy - Magnetyczne zadawanie drogi i momentu obrotowego (MWG) - Monitoring podzespołów Interfejs PROFIBUS DP (opcja) PROFIBUS DP zgodny z EN analogowe i 4 cyfrowe wejścia użytkownika, możliwe wewnętrzne zasilanie (24 V DC / max. 100 ma) przez zasilacz AUMATIC (patrz wyjście napięcia ) Parametryzowany obraz procesu PROFIBUS DP (V1) (opcja) Przyłącze światłowodowe (opcja) Przyłącze światłowodu redundantnego (opcja) Zabezpieczenie nadnapięciowe (opcja) Redundancja podzespołów: 2 oddzielne moduły DP (opcja) Pełny opis- patrz Dane techniczne sterowania napędami nastawników AUMATIC z interfejsem PROFIBUS DP. Interfejs MODBUS (opcja) 2 analogowe i 4 cyfrowe wejścia dla klienta, możliwe jest wewnętrzne. zasilanie (24 V DC / max 100 ma) za pomocą elementu sieciowego AUMATIC (patrz Wyjście napięcia ) Ochrona przed nadmiernym napięciem (opcja) Redundancja elementów składowych: 2 osobne elementy składowe MODBUS (opcje) Pełny szczegółowy opis patrz Dane techniczne sterowania napędu nastawczego AUMATIC za pomocą interfejsu MODBUS. Ustawianie/ programowanie Wg instrukcji podanych w menu; przy pomocy klawiatury i wyświetlacza na lokalnym panelu sterowania (zabezpieczenie: hasłem) Za pomocą oprogramowania COM-AC (opcja) Lokalna panel sterownicza Zamykany na klucz przełącznik wyboru ORT (sterowanie lokalne) AUS (sterowanie wyłączone) FERN (sterowanie zdalne) Przycisk AUF (otwieranie) HALT (stop) ZU (zamykanie) RESET Podświetlany ekran LC, 4 wiersze po 20 znaków, wyświetlanie tekstów niezaszyfrowanych 5 diod sygnalizacyjnych (możliwość zaprogramowania): Obłożenie standardowe: Położenie krańcowe przy zamykaniu ZU (żółta), błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (czerwona), zadziałanie zabezpieczenia silnika (czerwona), błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (czerwona), położenie krańcowe przy otwieraniu AUF (zielona) Wskazanie stanu pracy migające lampki sygnalizujące otwieranie AUF/ zamykanie ZU Interfejs programowania (interfejs na podczerwień). 3.3 Wersja oprogramowania software AUMATIC Stan rewizyjny Menu rozszerzone zostało o następujące funkcje: (patrz strona 31 i dalsze Menu Z / Z / Kontrola reakcji (strona 64) Programowane diody informacyjne (strona 22) Zwolnienie pozycji sterowania lokalnego (strony 51 i 65) PROFIBUS-DP: dwa programowane bity PROFIBUS-DP-V1 Usługi (strona 48) MODBUS (strona 40 i dalsze) Redundancja elementów składowych: 2 x PROFIBUS-DP (strona 40)/ 2 x MODBUS (strona 40 i dalsze) Sprawdzenie wersji software - patrz strona 28. 7

8 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 4. Transport i przechowywaniė Dostawa na miejsce zabudowy w oryginalnym, trwałym opakowaniu. Zaczepu podnośnika nie mocować na pokrętle ręcznym. W przypadku dostawy napędu obrotowego połączonego z armaturą, zaczep podnośnika przymocować do armatury, a nie do napędu. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W celu ochrony przed zawilgoceniem pochodzącym z podłoża, napędy kłaść na regałach lub paletach drewnianych. Chronić przed pyłem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Stosować odpowiednie osłony ochronne.. Odsłonięte powierzchnie zabezpieczyć przed korozją przez nałożenie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przy składowaniu napędów obrotowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy bezwzględnie stosować się do następujących zasad:. Przed złożeniem urządzenia w magazynie, odsłonięte powierzchnie, w tym szczególnie elemtentów biernych (napędzanych) oraz powierzchnie styku między poszczególnymi elementami zespołu napędowego zabezpieczyć na trwałe przed korozją przez nałożenie odpowiedniego środka antykorozyjnego o długotrwałym działaniu.. Co 6 miesięcy sprawdzać, czy nie pojawiły się ślady korozji. Gdyby tak było, odnowić warstwę zabezpieczającą. Po zamontowaniu napędu obrotowego, natychmiast wykonać podłączenie elektryczne celem uruchomienia ogrzewania przeciwdziałającego tworzeniu kondensatu wodnego. 5. Zabudowa na armaturze / na przekładni MOV Przed zamontowaniem napędu obrotowego sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. M. Uszkodzone części muszą być zastąpione oryginalnymi częściami zamiennymi. Zabudowa jest najłatwiejsza przy wałku armatury/przekładni ułożonym pionowo do góry. Jednak możliwa jest zabudowa w każdym innym położeniu. Napędy obrotowe są fabrycznie ustawione w położeniu ZU (uruchomiony wyłącznik drogi ZU) i tak jest wysyłany.. Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy jest dopasowany do danego rodzaju armatury/przekładni. Centrowanie kołnierzy wykonać w układzie lekkiego pasowania! Połączenia typu B1, B2, B3 lub B4 (rys. A1) są dostarczane z otworem i wpustem (z reguły zgodnie z ISO 5210). Rys. A1 Forma przyłšcza B1/B2 Tulejka z odsadzeniem Forma przyłšcza B3/B4 Otwór z wpustem 8

9 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 W przypadku połączeń typu A (Rys. A2) gwint musi odpowiadać trzpieniowi armatury. O ile w zamówieniu nie podano jednoznacznie wymogu nagwintowania, tuleja gwintowana jest dostarczana bez otworu lub z wstępnie wywierconym otworem. Sposób wykończenia tulei jest podany poniżej. Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiadają wałowi wlotowemu armatury/przekładni. Powierzchnie styku kołnierzy przyłączy z napędem, oraz z armaturą dokładnie oczyścić z resztek smaru.. Lekko nasmarować wał wlotowy armatury/ przekładni. Nałożyć napęd obrotowy na armaturę/ przekładnię i przymocować za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 8.8. śruby dokręcić krzyżowo zgodnie z tabelą momentów /tabela 1/. Tabela 1 Obróbka końcowa tulei gwintowanej (rodzaj połączenia A): Rys. A / T A (Nm) M 6 10 M 8 25 M M M Forma przyłšcza A Tuleja gwintowana Dla wykonania poniższych czynności kołnierz elementu biernego nie musi być ściągnięty z napędu obrotowego.. Wykręcić pierścień centrujący (80.2, rys. A2) z kołnierza przyłączeniowego. Rysunek B: Rura ochronna dla wznoszącego się trzpienia armatury Wyjąć tuleję gwintowaną (80.3) wraz z osiowym wieńcem igiełkowym (80.01) i tarczami łożyska oporowego (80.02).. Zdjąć osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego z tulei gwintowanej. W tulei wywiercić otwór, obtoczyć i nagwintować. Przy mocowaniu zwracać uwagę na dokładność ruchu obrotowego i płaszczyznowego (brak bicia)! Oczyścić wykończoną tuleję. Osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego nasmarować smarem do łożysk kulkowych i nałożyć na tuleję gwintowaną.. Tuleję wraz z łożyskami oporowymi ponownie umieścić w kołnierzu przyłączeniowym. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie zaczepów we wpuście wału wydrążonego.. Wkręcić pierścień centrujący i dokręcić go do oporu. Gniazdo smarowe nasmarować smarem dla łożysk kulkowych przez kilkakrotne naciśnięcie pompki smarowej. Rura ochronna dla wysuwającego się trzpienia armatury W przypadku rur ochronnych dostarczonych oddzielnie, gwint owinąć konopiami lub taśmą teflonową. Wkręcić rurę (1) na gwint trzpienia armatury do oporu (rys B). W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego KS/KX, pierścień uszczelniający wału (2) wsunąć aż do zetknięcia się go z korpusem.. Uzupełnić ewentualne braki i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Sprawdzić, czy kołpak gwintowany (3) jest założony i czy nie jest uszkodzony. 9

10 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 6. Obsługa ręczna Tryb pracy ręcznej wolno uruchamiać tylko przy postoju silnika. Przełączanie przy pracującym silniku może prowadzić do uszkodzeń napędu obrotowego (rysunek C)!. Dźwignię przełączającą znajdującą się w środku pokrętła ręcznego unieść do ok. 90, obracając przy tym pokrętłem tam i z powrotem tak, aby można było odczuć wyraźny opór (rys. D). Rys. C Rys. D Do przemieszczenia dźwigni przełączającej wystarczająca jest siła ręki. Użycie narzędzia wydłużającego ramię działania jest zbędne i niedozwolone. Zbyt duża siła może uszkodzić układ mechaniczny systemu przełączania.. Zwolnić dźwignię (siła sprężystości przywraca dźwignię do położenia wyjściowego). Gdy to nie następuje, dźwignię docisnąć ręką tak, aby znalazła się w położeniu wyjściowym (rys. E). Rys. E Rys. F. Obrócić pokrętło ręczne do żądanego położenia (rys. F). Tryb obsługi ręcznej uruchamiać dopiero wtedy, gdy dźwignia przełączająca znajduje się w położeniu wyjściowym!. Przerwanie obsługi ręcznej następuje automatycznie z chwilą włączenia silnika. 10

11 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Podłączenie do zasilania elektrycznego Prace na instalacjach i urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. Uchwyt ścienny (wyposażenie dodatkowe) Rysunek G1 Przewód podłączeniowy z napędem 7.1 Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Napędy obrotowe AUMA SA(R) napędzane są za pomocą sterowania AU- MAMATIC AC Sterowanie to może być zamontowane na napędzie, ale również po prostu na samej ścianie. W przypadku osobnej instalacji sterowania AUMAMATIC na uchwytach ściennych należy zwrócić również uwagę na nastepujące punkty:. Dla połączenia napędu oraz sterowania AUMAMATIC umieszczonego na uchwytach ściennych stosować należy odpowiednie, elastyczne i izolowane przewody. (Można je otrzymać na specjalne zamówienie, patrz wykaz adresów na stronie Service Center ). Dopuszczalna długość przewodów połączeniowych wynosić może maksymalnie 100 m.. Przewód podłączeniowy podłączyć należy w odpowiedniej fazie. Przed załączeniem skontrolować należy właściwy kierunek obrotowy (patrz strona 18). Rys. G2: Pod³ączenie 50.0 (1) 51.0 (2) Rys. G3: Rama uchwytowa (wyposażenie dodatkowe) Skontrolować zgodności rodzaju prądu, napięcia sieciowego i częstotliwości z danymi silnika (patrz tabliczka znamionowa silnika). Odkręcić lekko śruby (1) (rys G2) i zdjąć pokrywę wtyczki (50.0). Odkręcić lekko śruby (2) i wyjąć element tulei gniazdowej (51.0) z pokrywy wtyczki (50.0).. Dopasować odpowiednio dławiki kablowe do przewodów połączeniowych..klasa ochrony IP 67 lub IP68 może być zagwarantowana tylko wtedy, jeśli zastosowano odpowiednie dławiki kablowe.. Nieużywane przepusty kablowe należy zamknąć odpowiednimi zaślepkami zamykającymi.. Połączyć przewody zgodnie z właściwym schematem ACP... KMS TP... W momencie dostawy odpowiedni schemat połączeń wraz z niniejszą instrukcją obsługi zostanie włożony do wodoodpornego opakowania i przymocowany do pokrętła ręcznego na napędzie obrotowym. W razie braku takiego schematu, należy zwrócić się do producenta o jego przesłanie podając numer komisyjny (Kommissionsnummer) odczytany z tabliczki znamionowej lub skopiować go bezpośrednio z INTERNETU (patrz strona 74). W celu ochrony przed bezpośrednim dotknięciem styków oraz przed wpływami środowiska i klimatu można zamówić specjalną ramę z uchwytami (patrz lista adresów strona 75 Service-Center ). Rama uchwytowa 7.2 Dane techniczne łącznika okrągłej wtyczki Wartości charakterystyczne techniczne Styki mocy 1) Przewody ochronne Styku sterownicze Liczba styków max 6 (3 używane) 1 (styk wyprzedzający) 50 trzpieni/gniazd Opis U1, V1, W1,U2, V2, W2 Wg VDE 1 do 50 Napięcie podłączenia max 750 V 250 V Prąd znamionowy max 25 A 16 A Rodzaj podłączenia ze Śrubowe Połączenie śrubowe dla iglicy Połączenie śrubowe strony klienta pierścieniowej Przekrój podłączenia max 6 mm 2 6 mm 2 2,5 mm 2 Materiał: izolacja Poliamid Poliamid Poliamid Styki Mosiądz Mosiądz Mosiądz ocynkowane lub złowcone (opcja) 1) Odpowiednie do podłączenia przewodów miedzianych. W przypadku kabli aluminiowych należy skonsultowac się z producentem. 11

12 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ogrzewanie O ile nie podano inaczej w zamówieniu to jednostka grzewcza wbudowywana jest zawsze w produkcji seryjnej do wnętrza tak, aby zapobiegać powstawaniu kondensatu wodnego. 7.3 Powtórny montaż sterowania W celu uniknięcia usterek w wykonywaniu funkcji zaleca się, aby w przypadku późniejszego montażu sterowania AUMA- TIC do napędu sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych. 7.4 Rodzaj wyłączenia MOV. Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej nastąpić ma w zależności od drogi czy też momentu obrotowego. Za pomocą parametrów "ENDLAGE AUF" (otwarta pozycja końcowa) oraz "ENDLA- M GE ZU" (zamknięta pozycja końcowa) (strona 31) można skontrolować nastawiony sposób wyłączenia. Dalsze informacje dotyczące sposobu wyłączenia patrz również strona 61, rozdział Wyczyścić wszystkie powierzchnie uszczelniające i skontrolować, czy O-ring nie jest uszkodzony. Powierzchnie uszczelniające należy delikatnie nasmarować smarem bezkwasowym (np. wazeliną).. Założyć pokrywę i dokręcić 4 śruby (1), rys. G2, równomiernie na krzyż.. Wszystkie dłąwnice kablowe dokręcić tak, aby zagwarantować odpowiednią klasę ochrony. 7.5 Zakładanie pokrywy. Tuleję (51.0) włożyć i zamocować w pokrywie wtyczki (50.0). 12

13 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawiania wyłącznika momentu obrotowego. Inne dalsze wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22.. Wartość nastawianego momentu obrotowego musi być dopasowana do danego rodzaju armatury!. Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą producenta armatury!. Przełącznik wybierakowy ustawić w położeniu AUS (0), patrz rys.h-1.. Włączyć zasilanie elektryczne. Ustawienie wyłącznika momentowego jest możliwe bez otwierania napędu.. Wybrać pozycję menu M0: Wybrać pozycję menu C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek J-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN M0 (ustawienia): Rysunek J-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek J-3 EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wejść w opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek J-4 2 x EINSTELLUNGEN WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG M12. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy) Rysunek J-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120 13

14 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI. Przyciskiem wybrać pozycję AENDERN (zmień): Rysunek J-6 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M121 Rysunek J-7 Przy pomocy przycisku uaktywnić wybraną opcję AENDERN (zmień) PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek J-8. Wprowadzić hasło: Nacisnąć 4 razy przycisk (= hasło standardowe: 0000). Wprowadzanie i zmiana hasła opisana jest szczegółowo na stronie 26. Jeśli hasło jest prawidłowe ukaże się: AENDERN DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR. M x :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisku wybrać następną pozycję w menu DREHMOMENT ZU (moment obrotowy przy zamykaniu) i ustawić moment wyłączający w położeniu krańcowym przy zamykaniu lub moment kontrolny w kierunku ruchu do położenia zamknięcia,. Lub przy pomocy klawisza zatwierdzić pozycję DREHMOMENT AUF (moment obrotowy przy otwieraniu) Rysunek J-9 AENDERN DREHMOMENT AUF 100% :EDIT M1210 C:ESC. Przy pomocy przycisku zmienić tryb edycji: Rysunek AENDERN M1210 J-10 DREHMOMENT AUF 100% :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisków i zmienić należy wartość zgodnie z danymi producenta armatury. Instrukcja: 100 % odpowiada maksymalnemu momentowi obrotowemu podanemu na tabliczce znamionowej napędu. Przykład: SA 07.5 z Nm: 100 % odpowiada 60 Nm 33 % odpowiada 20 Nm. Przepisać nową wartość: nacisnąć przycisk, lub zatrzymać go bez przejęcia nowej wartości: nacisnąć: C Reset. W przypadku nastawienia innej wartości momentu obrotowego:. Za pomocą przycisków i wybrać należy odpowiedni moment obrotowy (AUF/ZU) i nacisnąć przycisk. Zmienić wartość w sposób opisany powyzej. Powrót do wyświetlania statusu:. Kilkukrotnie nacisnąć przycisk C Reset aż do ukazania się na wyświetlaczu Menu S0. 14

15 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika drogowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawienia wyłącznika drogowego. Dalsze dokładne wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22. Ustawienie wyłącznika drogowego jest możliwe bez otwierania napędu. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0) - patrz rys. H-1. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć klawisz C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek H-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek H-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Przy pomocy przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek H-3 EINSTELLUNGEN M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG BETRIEBSDATEN uruchomić opcję WEGSCHALTER SETZEN (us- Za pomocą przycisku taw wyłącznik drogowy): Rysunek H-4 PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek H-5 :EDIT :OK C:ESC 4x. Wpisać hasło: Przycisk nacisnąć 4 razy (= hasło z zakładu: 0000). Dokładny opis zmian/ podawania danych patrz strona 26. Jeśli hasło jest ważne to ukaże się następujący meldunek: WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 20,3% :EDIT M100 C:ESC Wartość wyświetlana odpowiada aktualnemu położeniu końcowemu.. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową ZU: nacisnąć przycisk:. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową AUF: to za pomocą przycisku wybrać podpunkt ENDLAGE AUF i nacisnąć przycisk. 15

16 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Rysunek H-6 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU :UEBERNEHMEN M100 C:ESC Rysunek H-7 Teraz można nastawić nową żądaną pozycję dla wybranego położenia krańcowego. Może się to odbywać albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) lub za pomocą napędu elektrycznego. Przy przesterowaniu elektrycznym:. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu ORT (I), [rys. H-7].. Podać instrukcję ruchu w żądanym kierunku przy pomocy przełącznika AUF (otwieranie) - STOP (zatrzymanie) - ZU (zamykanie). Na tym etapie przy przesterowaniu elektrycznym nie ma jeszcze ustawionego odpowiedniego wyłącznika pozycji krańcowej. Dlatego ruch napędu musi być przerwany w odpowiednim momencie przed osiągnięciem mechanicznego zderzaka krańcowego dla armatury.. Po osiągnięciu żądanego położenia krańcowego przy zamykaniu ZU należy przerwać dalszy ruch przyciskiem HALT. Ewentualnie można wykonać dokładne dostrojenie przy pomocy pokrętła ręcznego.. Ustawić przełącznik wyboru w położeniu AUS (0) Zatwierdzić aktualne położenie krańcowe za pomocą przycisku : Rysunek H-8 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 0,0% :EDIT M100 C:ESC Aktualnie ustawione położenie staje się od razu aktywnym położeniem krańcowym przy zamykaniu. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem drogowym (patrz strona 61) na lokalnym panelu sterowania świeci się żółta dioda V1 (patrz strona 22). W przypadku nastawienia innej pozycji końcowej:. Za pomocą przycisków oraz wybrać należy pozycję końcową oraz nacisnąć przycisk. Teraz można nastawić nową pozycję dla położenia końcowego. Można dokonać tego albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) albo za pomocą najazdu elektrycznego (tak jak opisano powyżej). Powrót do wskazania statusu:. Kilkukrotnie uruchomić przycisk C Reset aż wyświetlone będzie menu S0. 16

17 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Rozruch próbny 10.1 Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Producent armatury ustala, jakie wartości momentu obrotowego są dopuszczalne. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0)- patrz rys.k- 1, lub FERN (I).. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć przycisk C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 22) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek K-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek K-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Rysunek K-3. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wybrać opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek EINSTELLUNGEN M12 K-4 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG 2 x. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek K-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120. Przyciskiem uaktywnić opcję ANZEIGEN (pokaż): Rysunek K-6 ANZEIGEN M1200 DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR.. W celu wywołania wskazania momentu wyłączającego w położeniu krańcowym przy otwieraniu AUF lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia otwarcia AUF: Uaktywnić opcję DREHMOMENT AUF [moment obrotowy przy otwarciu AUF] przy pomocy przycisku.. W celu wywołania wskazania momentu odłączającego w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia zamknięcia ZU: Najechać przyciskiem na opcję DREHMOMENT ZU [moment obrotowy przy zamykaniu ZU] i uaktywnić ją naciskając przycisk. 17

18 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 10.2 Sprawdzenie kierunku obrotu Kontrola ta konieczna jest wyłącznie w przypadku montażu na ścianie (patrz strona 11). W przypadku bezpośredniego montażu sterowania AU- MATIC na napędzie zagwarantowany jest właściwy kierunek obrotu dzięki automatycznej korekcie faz, nawet - jeśli podczas prac montażowych fazy uległy zamianie.. Na podstawie kierunku obrotów tarczy wskaźnika (rys. K-7) rozponaje się kierunek obrotu napędu. Jeśli nie ma tego wskaźnika obrotu kierunek ten można ocenić również za pomocą obserwacji wału pustego. W tym celu wykręcić należy (rys. K-8) wkrętkę gwintową (nr 27). Rys. K-7: wskaźnik obrotu Zamykanie Otwieranie Rys. K-8: otwieranie wału pustego 27 S1 / S2 Rysunek K-9 Załączyć tryb ręczny jak opisano w rozdziale 6 na stronie 10. Przesterować napęd w trybie ręcznym do pozycji środkowej lub do pozycji z odpowiednim dystansem do pozycji końcowej.. Ustawić preselektor w pozycji obsługi lokalnej (I) (rys. K-9).. Włączyć zasilanie silnika..uruchomić przycisk ZU (zamknięcia) i obserwować kierunek obrotu: Rysunek K-10 Przycisk ZU (zamknięcie) Kierunek obrotu wskaźnika: odwrotnie do wskazówek zegara Kierunek obrotu wała pustego: zgodnie ze wskazówkami zegara prawidłowy prawidłowy Rysunek K-11. W przypadku wystąpienia niewłaściwego kierunku obrotu natychmiast wyłączyć: Następnie skorygować kolejność faz w podłączeniu silnika i powtórzyć bieg próbny Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia (patrz również rozdział 13.11, strona 61) Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej ma nastąpić w zalezności od drogi czy od momentu obrotowego. Rodzaj wyłączenia można nastawić osobno w kierunku ZU (zamknięcie) i AUF (otwarcie). 18

19 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Rysunek K-12. Preselektor ustawić w pozycji (0), (wyłączony) zgodnie z rys. K-12. Wybrać wyświetlanie stanu S0: w tym celu kilkukrotnie nacisnąć przycisk C. Rysunek K-13 Zamykanie (żółta) Otwieranie (zielona) Nacisnąć kilkukrotnie krótko aż wyświetli się S0 Przy wyłączaniu wyłącznikiem drogowym sprawdzić czy jego położenia krańcowe są ustawione prawidłowo:. Ustawić tryb pracy ręcznej zgodnie z procedurą podaną w rozdziale 6 na stronie 10.. Ręcznie najechać napędem na odpowiednie położenie krańcowe. Położenie krańcowe przy zamykaniu jest sygnalizowane świeceniem żółtej diody (LED) i wskazaniem: IST ZU na wyświetlaczu natomiast osiągnięte położenie krańcowe przy otwieraniu sygnalizuje świecenie zielonej diody (LED) i wskazaniem: IST AUF na wyświetlaczu Opisana powyżej sygnalizacja diod świetlnych to ustawienie standardowe. Pojedyncze diody mogą jednak służyć do wyświetlania innych informacji (patrz strona 22). Rysunek K-14. W przypadku nieprawidłowo ustawionych położeń krańcowych, wyłączniki drogowe należy ponownie ustawić zgodnie z procedurą przedstawiona w rozdziale 9 na stronie 15.. Przy prawidłowo ustawionych położeniach krańcowych wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej zgodnie z opisem podanym w Odłączaniu wyłącznikiem momentowym. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem momentowym sprawdzenie wykonać w następujący sposób:. Wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej:. Ustawić przełącznik preselekcyjny (rys. K-14) w położeniu ORT (I).. Uruchomić napęd przy pomocy przycisku AUF - STOP - ZU. Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU: Żółta dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: Faehrt ZU Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu ZU: Żółta dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST ZU Napęd pracuje w kierunku otwierania AUF: Zielona dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: FAEHRT AUF Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu AUF: Zielona dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST AUF. W przypadku nieprawidłowego ustawienia położeń krańcowych na wyświetlaczu pokazuje się zgłoszenie stanu awaryjnego: FEHLER, ERR! i DSR FEHLER lub DOEL FEHLER. (patrz strona 29, 30). Wtedy należy ponownie ustawić wyłączniki drogowe zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 9 na stronie 15. Przy tym zwracać uwagę na tryb wyłączenia patrz rozdział 13.11, strona

20 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 11. Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) MOV M Rysunek L1: Pokrywa komory mechanizmu wskazania położenia Fabrycznie została zamontowana odpowiednia przekładnia redukcyjna. W przypadku zmiany liczby obrotów na skok, może zajść konieczność wymiany jednostki sterującej. Jednostka sterująca MS5.2: dla 1 do 500 obrotów na skok Jednostka sterująca MS50.2: dla 10 do obrotów na skok 1. Ściągnąć mechaniczny wskaźnik położenia:. Poluzować śruby i zdjąć pokrywę z komory bloku sterowania (rys. L1). Wyjąć wskaźnik mechaniczny (rys. L2). Do tego celu może być konieczny klucz maszynowy (14 mm) służący jako dźwignia do podważenia wskaźnika. Rysunek L2: Zdejmowanie tarczy wskaźnika DSR Wska nik położenia WDR 2. Sprawdzić ustawienie przekładni konwersyjnej:. Przy użyciu tabeli 2 sprawdzić, czy liczba obrotów na skok napędu jest zgodna z ustawieniem przekładni redukcyjnej (rys L3; stopień 1-9). Jeśli ustawienia są niezgodne - przejść do pkt. 3 niniejszej procedury, natomiast, jeśli są zgodne - do pkt. 4. Tabela 2 Jednostka sterująca MS5.2 (1 do 500 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni od - do przekładni Obroty/skok Liczba stopni obrotowej od - do przekładni obrotowej Obroty/skok od - dos Liczba stopni przekładni obrotowej 1,0-1,9 1 7,8-15,6 4 62, ,9-3,9 2 15,6-31, ,9-7,8 3 31,5-62, Jednostka sterująca MS50.2 (10 do 5000 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok od - do przekładni obrotowej od - do przekładni obrotowej od - do Liczba stopni przekładni obrotowej 10,0-19, ,5-39, ,0-78,

21 5 4 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawić przekładnię konwersyjną: Odkręcić śrubę zabezpieczającą (1) (rys. L4).. Tarczę zębatą ustawić zgodnie z tabelą 2 na odpowiednim poziomie. Dokręcić śrubę zabezpieczającą (1). Rys. L3 (2) (1) 4. Ustawić wskaźnik mechaniczny Założyć tarczę wskaźnikową na wałek. Ustawić armaturę w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE (ZU). Przekręcić dolny wskaźnik mechaniczny położenia (rys. L4) tak, aby symbol ZU pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie (rys. L5). Ustawić napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowym OTWARTE (AUF).. Trzymając nieruchomo dolną tarczę wskaźnikową, górną tarczę wraz z symbolem AUF (OTWARTE) obrócić tak, aby ten symbol pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie. Rysunek L4 Tarcza wskaźnikowa RysunekL5: Pokrywa komory mechanizmu wskaźnika położenia Znacznik Wskaźnik mechaniczny położenia obraca się o 180 przy przesterowaniu odcinka regulacji z położenia otwarcia AUF do zamknięcia ZU lub na odwrót.. Wyczyścić powierzchnie uszczelniające na pokrywie i obudowie; skontrolować czy pierścień uszczelniający O Ring jest w porządku. Nasmarować powierzchnie uszczelniające bezkwasowym smarem. Zakonserować powierzchnie łupliwe.. Nałożyć pokrywę na komorę mechanizmu i dokręcić jej śruby równomiernie na krzyż. 21

22 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 12. Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Ustawianie sterowania AUMATIC odbywa się przy pomocy klawiszy znajdujących się na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) Zmiana ustawień W celu zmiany ustawień należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1) Przełącznik preselekcyjny (rys. Q1) ustawić w położeniu AUS. 2) Nacisnąć przycisk Escape C i trzymać go w takiej pozycji przez ok. 2 sekundy dopóki nie pokaże się grupa M0 (patrz również strona 25). 3) Wybrać żądaną opcję np. M0 SPRACHE/KONTRASt (język/ kontrast) i zatwierdzić przy pomocy przycisku Zabezpieczenie hasłem Ustawienia AUMATIC są chronione hasłem. Hasło ustawione fabrycznie: W razie potrzeby można je zmienić (wprowadzanie hasła-patrz strona 26; zmiana- strona 40) Ustawienia fabryczne Sterowanie jest ustawione zgodnie z życzeniem odbiorcy podczas odbioru u producenta, a dane takie jak: numer komisyjny, data odbioru i inne są wprowadzane do trwałej pamięci EEPROM jako ustawienia fabryczne. W razie potrzeby ustawienia te można przywrócić w dowolnym momencie (patrz WERKSEINSTELLUNG, strona 51) Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Klawisze na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) spełniają dwie funkcje zależnie od ustawienia przełącznika wyboru:. Przełącznik preselekcyjny w położeniu ORT: Instrukcje regulacyjne: AUF (otwieranie) / HALT (zatrzymanie) / ZU (zamykanie) i Reset (-owanie). Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu AUS (wyłączony): Wywoływanie i zmiana parametrów, pokazywanie informacji o stanie i wskazań diagnostycznych. Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu FERN (sterowanie zdalne): Wywoływanie parametrów, pokazywanie informacji o stanie i Rys. Q1: Lokalny panel sterowania wskazań diagnostycznych. Klawisze: Funkcje przyprzełączniku Funkcje przy przełączniku wyboru ustawionym w preselekcyjnym ustawionym położeniu ORT w położeniu AUS i FERN Przeglądanie/ zmiana AUF[otwieranie] wartości Przeglądanie/ zmiana HALT [zatrzymanie] wartości Zatwierdzanie wybranej ZU [zamykanie] opcji Reset opuść [dane ustawienie] Stany przełącznika preselekcyjnego : ORT AUS - FERN C Programowane diody wskaźnikowe LED Rys. Q2 V1 V2 V3 V4 V5 5 diod wskaźnikowych (rys. Q2) wskazuje różnorodne sygnały (patrz strona 32, parametry LED1 do LED 5 ORTSSTEUERST.) (Lokalny panel sterowania). Nastawienie standardowe: LED V1 (żółta) LED V2 (czerwona) LED V3 (czerwona) LED V4 (czerwona) Świeci światłem ciągłym Miga Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Napęd znajduje się w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU (włączanie/ wyłączanie przy pomocy parametru BLINKER (migacz) na stronie 32) Błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) Zadziałało zabezpieczenie silnika Błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) 22

23 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Test diod wskaznikowych: Po włączeniu zasilania następuje automatyczny test działania diod wskaźnikowych. Prawidłowe działanie jest potwierdzone przez 3-sekundowe ciągłe świecenie wszystkich 5 diod Ogólne uwagi o konstrukcji menu Wskaźniki na wyświetlaczu są podzielone na 3 główne grupy: 1) Grupa S= wskazania stanu - patrz ) Grupa M= wskazania menu M - patrz ) Grupa D = wskazania diagnostyczne - patrz Aktualna grupa wskazań jest pokazywana w prawym górnym rogu wyświetlacza. Przykład: rys. S1, strona 24, grupa S = wskazania stanu Ustawienie jasności wyświetlacza. Poprzez opcję menu SPRACHE/KONTRAST (patrz poniżej Zmiana ustawień), lub Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "Escape" C na stronie wskazań stanu S0 przez ok. 10 sekund (tyle trwa przeskoczenie powyższego menu- grup S, M, D) - zmienia się jasność wyświetlacza ciekłokrystalicznego przechodząc płynnie od jasnego do ciemnego i odwrotnie. Po zwolnieniu przycisku aktualny stan jasności zostaje zapamiętany w funkcji KONTRAST Przejście między poszczególnymi wskazaniami (przy przełączniku preselekcyjnym ustawionym w położeniu AUS lub FERN). Przejście między wskazaniami. Aby przejść między wskazaniami w obrębie tej samej grupy (patrz w obrębie tej samej grupy wskazań: rozdział 12.5): Nacisnąć klawisz przeglądu,. Trójkąty znajdujące się na wyświetlaczu wskazują możliwy kierunek przeglądu wskazań.. Aby wejść w nowe menu lub do podgrupy: Zatwierdzanie wyboru: Wybór grupy S, M lub D: Wywolywanie ustawien: Zmiana ustawień: Przerwanie wykonywania funkcji / powrót do poprzedniego wskazania: Zatwierdzić wybraną opcję przez naciśnięcie klawisza. Po włączeniu sterowania AUMATIC na wyświetlaczu pokaże się wskazanie stanu S0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4) do grupy M (wskazania menu): Nacisnąć przycisk "Escape" C i zwolnić po ok. 2 sekundach, gdy pojawi się grupa M0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4)dogrupyD (wskazania diagnostyczne): Nacisnąć przycisk "Escape" C i trzymać go tak długo dopóki nie pojawi się grupa D0 (wskazania menu M są przy tym przeskakiwane).. Aby przejść z grupy M lub D do S0: na krótko wcisnąć przycisk "Escape" C Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS lub FERN. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać ANZEIGEN i zatwierdzić przyciskiem. Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać AENDERN (zmień) i zatwierdzić przyciskiem.. Podać hasło (patrz strona 26) Zmienić wartość. W celu przerwania wykonywania funkcji lub powrotu do poprzedniego wskazania: Nacisnąć przycisk "Escape" C. 23

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Zakład Mechaniki Precyzyjnej Gliwice 17.10.2006 NIVOMER 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl fax.tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 44-100 Gliwice, ul. Portowa owa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC System DMS Co to jest system DMS? - elektroniczny, bezkontaktowy system z bardzo dokładnym czujnikiem położenia - sterowanie siłowników bez elementów elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Opis Siłowniki można stosować bez żadnego adaptera* w kombinacjach z: - zaworami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym.

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym. Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) SD z funkcją bezpieczeństwa certyfikowaną zgodnie z normą EN 4597 (sprężyna w

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo