NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPÊDY OBROTOWE SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive"

Transkrypt

1 NAPÊDY OBROTOWE SA(R) SA(R) 16.1 Ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive Instrukcja Obsługi ISO 9001 ISO Zertifikat-Registrier-Nr

2 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ważność niniejszej instrukcji obsługi: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy napędów obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 ze sterowaniem AUMATIC AC 01.1 w wykonaniu Non-Intrusive. Obejmuje jedynie wersję z zamykaniem prawoskrętnym tzn. przy zamykaniu armatury napędzany wałek obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ze względów praw ochrony patentowej sterowanie AUMATIC wyposażone w interfejs na podczerwień nie może być dostarczany do Anglii ani Japonii. Model bez interfejsu na podczerwień nie narusza praw patentowych i może być dostarczany do obydwu krajów. Spis treści 1. Wskazówki bezpieczeństwa Zakres zastosowania Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Konserwacja Wskazówki i ostrzeżenia Dalsze wskazówki Krótki opis Dane techniczne Napęd obrotowy SA(R) SA(R) Sterowanie AUMATIC Wersja oprogramowania software AUMATIC Transport i przechowywanie Zabudowa na armaturze / na przekładni Obsługa ręczna Podłączenie do zasilania elektrycznego Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Ogrzewanie Powtórny montaż sterowania Rodzaj wyłączenia Zakładanie pokrywy Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego Ustawianie wyłącznika drogowego Rozruch próbny Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Sprawdzenie kierunku obrotu Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Zmiana ustawień Zabezpieczenie hasłem Ustawienia fabryczne Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Programowane diody wskaźnikowe LED Ogólne uwagi o konstrukcji menu Ustawienie jasności wyświetlacza Przejście między poszczególnymi wskazaniami Grupa S: Wskazania stanu Grupa M: Wskazania menu Grupa D: Wskazania diagnostyczne Wywołanie wersji Software Interfejs magistrali

3 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Wskazania na wyświetlaczu i parametry software owe Wskazania stanu Wskazania menu Wskazania diagnostyczne Stany działania i funkcje AUMATIC Tryb pracy AUS (wyłączone sterowanie) Tryb pracy ORT (sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na lokalnym panelu sterowania) Tryb pracy FERN AUF-ZU (zdalne otwórz-zamknij) Tryb działania NOT (awaryjny) Stan działania FERN SOLL (praca regulacyjna) Przejście z trybu pracy sterowania (FERN AUF-ZU) do trybu pracy regulacyjnej (FERN SOLL) Tryb operacyjny SICHERHEIT (reakcja zabezpieczająca) Przekaźnik Praca impulsowa (cykliczna) Analogowa sygnalizacja zwrotna położenia Analogowa sygnalizacja zwrotna momentu obrotowego Rodzaj wyłączania Praca przerywana lub samozatrzymanie Położenia pośrednie Bocznikowanie rozruchu Funkcje kontroli, nadzoru i monitoringu Monitoring momentu obrotowego Zabezpieczenie silnika (monitoring termowyłączników) Przekroczenie maks. liczby załączeń lub maks. czasu pracy w ciągu godziny Kontrola czasu nastawienia Kontrola reakcji Wskazanie zmiany położenia (sygnalizator) Określanie wartości parametrów operacyjnych Elektroniczna tabliczka znamionowa Zwolnienie panela sterowania lokalnego (opcja) Usterki i ostrzeżenia Usterki Ostrzeżenia Problemy ze zwrotną sygnalizacją położenia/ wskazaniem E2 (z napędu) Problemy z wartością zadaną E Wskazania na wyswietlaczu sa niewyrazne lub nieczytelne Napęd nie pracuje Napęd daje się uruchomić tylko w trybie lokalnym sterowania (ORT) Wyłącznik drogowy nie wyłącza napędu w kierunku zamykania ZU lub otwierania AUF Bezpieczniki Rysunek poglądowy i listą częsci zamiennych dla napedu obrotowego SA(R) SA(R) Rysunek poglądowy i listą części zamiennych dla sterowania AUMATIC AC Konserwacja Serwis Certyfikat zgodności i oświadczenie producenta Spis alfabetyczny haseł Adresy biur i przedstawicielstw AUMA

4 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Zakres zastosowania Napędy obrotowe AUMA są przeznaczone do obsługi armatury przemysłowej takiej jak zawory, zasuwy, klapy i kurki. Inne zastosowanie wymaga konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Elementem prawidłowego wykorzystania urządzenia jest również stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 1.2 Uruchomienie (podłączenie zasilania elektrycznego) Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich części znajdują się pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia. Prace na urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, i zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. 1.3 Konserwacja Należy przestrzegać zaleceń konserwacyjnych podanych na stronie 72. W przeciwnym razie nie gwarantuje się prawidłowego i niezawodnego działania napędów obrotowych. 1.4 Wskazówki i ostrzeżenia W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazówek ostrzegawczych, może dojść do ciężkich uszkodzeń ciała i/lub poważnych szkód materialnych. Personel obsługujący musi być odpowiednio przeszkolony i zapoznany z wszystkimi zaleceniami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Do niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia, konieczne jest zapewnienie prawidłowego transportu, przechowywania, montażu, a także właściwie i dokładnie przeprowadzony rozruch. W niniejszej instrukcji obsługi ważne uwagi w zakresie bezpieczeństwa zostały oznaczone następującymi piktogramami. Znak ten oznacza: Wskazówka! "Wskazówka" wskazuje na czynność lub proces mający istotne znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. W przypadku niestosowania się do takiego zalecenia mogą powstać szkody materialne. Znak ten oznacza podzespoły wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! W przypadku, gdy na płytce drukowanej znajduje się taki znak, oznacza to, że znajdują się tam podzespoły, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, pomiarowych lub wymiany płytek, konieczne było dotknięcie takich podzespołów, to bezpośrednio przed tym należy dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni (np. obudowy) tak, aby ładunki uległy rozładowaniu. Znak ten oznacza: Ostrzeżenie! "Ostrzeżenie" wskazuje na czynność lub proces, który w przypadku nieprawidłowego wykonania może grozić niebezpieczeństwem dla personelu lub znacznymi szkodami materialnymi. 1.5 Dalsze wskazówki MOV Znak ten wskazuje na czynność, która już mogła zostać wykonana przez producenta armatury! M W przypadku dostawy napędu wraz z armaturą, ich ustawienie jest wykonywane w zakładzie produkującym armaturę. Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić prawidłowość takiego ustawienia! 4

5 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Krótki opis Napędy obrotowe AUMA typu SA(R) 07.1 SA(R) 16.1 skonstruowane są jako modułowe jednostki funkcjonalne. Napędzane są one silnikami elektrycznymi a sterowanie odbywa się układem sterowania AUMATIC, który jest częścią składową każdej dostawy. Ograniczenie drogi regulacji odbywa się za pomocą mikrołącznika drogowego w obu położeniach krańcowych. Również w obu położeniach krańcowych możliwe jest odłączanie mikrołącznikiem momentowym. Sposób wyłączania jest podany przez producenta armatury. 3. Dane techniczne 3.1 Napęd obrotowy SA(R) SA(R) 16.1 Rodzaje pracy (patrz IEC 34-1/ VDE 0530) Wyłącznik drogowy Wyłącznik momentowy Prędkość obrotowa Ogrzewanie układu rozdzielacza Silniki: Zabezpieczenie silników Schemat połączeń Temperatura otoczenia Sposób zabezpieczenia (zgodnie z EN ) Powłoka lakiernicza SA: SAR: SA: SAR: Standardowa:Praca dorywcza S2-15 min Opcjonalna: Praca dorywcza S2-30 min Standardowa:Praca przerywana okresova S4-25 % ED. Dozwolona częstotliwość przełączania-patrz Dane Techniczne Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Magnetyczny czujnik (wyłącznik) drogi i momentu obrotowego (MWG) Patrz Dane Techniczne SA i SAR Ok. 5 W, 24 V, zasilanie wewnętrzne Silniki prądu trójfazowego lub przemiennego jednofazowego Standardowa: 3 termiki Opcjonalna: 3 termistory + 1 mechanizm wyzwalający Patrz tabliczka znamionowa na AUMATIC 25 C do + 70 C 25 C do + 60 C (w miejscu pracy) Standardowa: IP 67 Opcjonalna: IP 68 Standardowa: Lakier dwuskładnikowy z miką żelazną 3.2 Sterowanie Sterowanie elektroniczne AUMATIC Zakres temperatury otoczenia: Klasa ochronna (zgodnie z EN 60529) Przyłącze elektryczne Ciężar Zasilanie elektryczne Zintegrowanie sterowanie AUMATIC Typ AC 01.1 do bezpośredniej zabudowy na: napędach obrotowych SA(R) SA(R) 16.1 na uchwytach naściennych 1) patrz dane techniczne napędu obrotowego Standardowa: IP67 Opcjonalna: IP68 patrz strona ok. 7 kg Prąd zmienny trójfazowy-napięcia i częstotliwości- opcja Opcja: Volt Hz Automatyczna korekta kierunku obrotów przy niewłaściwym następstwie faz. Element łączeniowy Zewnętrzne napięcie zasilające AUMATIC (opcja) Wyjście napięcia Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe (wejścia sterujące) 1) Odległość pomiędzy napędem a AUMATIC maks. 100 m 2) W połączeniu z adaptacyjnym regulatorem położenia 3) Zwolnienie sterowania lokalnego (opcja) Prąd zmienny jednofazowy Opcja: Volt Hz Styczniki rewersyjne (maks. 7,5 kw) lub tyrystory (max. 5,5 kw, 480 V AC) Do wyboru wewnętrznie przez sieć lub zewnętrznie za pomocą 24VDC+20%/ 15%, Wersja podstawowa wymaga ok. 200 ma / z wszystkimi opcjami- maks. 500 ma 24 V DC, maks. 100 ma (opcja: 115 V AC, maks. 30 ma) (Oddzielone potencjałem od wewnętrznego napięcia zasilającego) Zadana wartość położenia E1 = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma; z funkcją kontroli przerwy sygnału Obciążenie wtórne: 243 Ω AUF (otwieranie) - HALT (zatrzymanie) - ZU (zamykanie) - NOT (awaria), MODE 2) : FERN SOLL(zdalna pozycja zadana)/ FERN AUF-ZU (zdalne otwarcie-zamknięcie), FREIGABE(zwolnienie) 3) Napięcie znamionowe: Wykonanie standardowe: 24 V DC, pobór prądu: ok. 10 ma na jedno wejście Opcjonalnie: 115 V AC, pobór prądu: ok. 15 ma na jedno wejście Rozdzielenie potencjału: Transoptor 5

6 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Wyjścia przekaźników (sygnalizacja parametrów pracy) patrz również strona 34 i nast. Obciążalność styków sygnalizacyjnych Wyjścia analogowe 6 Parametryzowany przekaźnik sygnalizacji ogólnego zakłócenia; Standardowe funkcje sygnalizują: Awarię fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika, błąd momentu obrotowego 5 parametryzowanych przekaźników sygnalizacyjnych Standardowe wyposażenie: Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF) / położenie krańcowe przy zamykaniu (ZU)/ przełącznik wyboru/ proselektor / ustawiony na FERN (zdalne sterowanie)/ niewłaściwy moment obrotowy przy zamykaniu AUF. Możliwe zgłoszenia innych zakłóceń: Ruch w kierunku zamykania ZU/ otwierania AUF; praca napędu/zadziałało zabezpieczenie silnika/ błąd momentu obrotowego/ przełącznik wyboru ustawiony na ORT (sterowanie lokalne)/ przełącznik wyboru ustawiony na AUS [wyłączony];położenie pośrednie 1-4/ zgłoszenie stanu awaryjnego/ brak gotowości do zdalnego sterowania FERN / awaria fazy Przekaźnika sygnalizacji ogólnego zakłócenia: Styk NO/NC: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) Przekaźniki sygnalizacyjne: Wykonanie standardowe: styki NO wolne od potencjału z jednym wspólnym: przewodem max. 250 V AC, 1 A (obciążenie omowe) Wykonanie opcjonalne: styki NO/ OC wolne od potencjału: max. 250 V, 5A (obciążenie omowe) na każdy przekaźnik Chwilowa wartość położenia (z separowanym potencjałem) E2 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Moment obrotowy (rozdzielony potencjałem) E6 = 0/4-20 ma (obciążenie wtórne - max. 500 Ω) Adaptacyjny regulator położenia 4), (opcja) Automatyczne dopasowanie zakresu nieczułości Parametryzowane działanie zabezpieczające - reakcja na zanik sygnału Praca w zakresie dzielonym Generator impulsów 4) Początek cyklu/ koniec cyklu/ czas pracy/ czas postoju niezależnie ustawiane w zakresie 0,5 do 300 sekund w kierunku otwierania AUF/ zamykania ZU Ruch awaryjny ( NOT) Aktywny przy ustawieniu przełącznika wyboru w położeniu ORT( sterowanie lokalne) lub FERN/ lub wyłącznie FERN (sterowanie zdalne). Położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF)/ zamykaniu ZU, położenia pośrednie, zatrzymanie Bocznikowanie monitorowania momentu obrotowego Bocznikowanie zabezpieczenia termicznego 4 elektroniczne położenia pośrednie 4) Każdemu położeniu pośredniemu można przyporządkować dowolną wartość z zakresu 0 do 100 %. Reakcja napędu i sposób sygnalizacji po osiągnięciu położenia pośredniego jest ustawialny. Bocznikowanie rozruchu Ustawiane w zakresie 0-5 s. W tym czasie nie działa odłączanie wyłącznikiem momentowym. Wskazywanie parametrów operacyjnych przy pomocy zerowanego licznika oraz licznika wskazującego wartości parametrów w sposób narastający Elektroniczna tabliczka znamionowa Całkowity czas pracy silnika Całkowita liczba cykli łączeniowych Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku zamykania ZU Liczba wyłączeń wyłącznikiem momentowym w kierunku otwierania AUF Liczba wyłączeń wyłącznikiem drogowym w kierunku otwierania AUF Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU Liczba usterek momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF Liczba odłączeń spowodowanych zadziałaniem zabezpieczenia silnika Dane zamówienia Numer komisyjny Numer KKS (System Oznaczeń) Numer armatury Numer urządzenia Dane o wyrobie Nazwa wyrobu Numer fabryczny napędu Numer fabryczny sterowania AUMATIC Wersja logiki SOFTWARE Wersja logiki HARDWARE Data odbioru Plan załączania Schemat połączeń Dane o projekcie Nazwa projektu Dwa pola do wypełniania przez użytkownika Dane serwisowe Telefon do serwisu Adres internetowy Komunikacja z serwisem (teletekst) 4) wymaga montażu czujnika pozycyjnego [potencjometr, RWG (zalecane przy uchwycie ściennym) lub magnetyczne czujniki drogi i momentu obrotowego MWG] w napędzie.

7 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Funkcje nadzoru i zabezpieczenia Kontrola momentu obrotowego Kontrola temperatury silnika (ochrona silnika) Kontrola reakcji (z nastawieniem) Czas nastawienia (z nastawieniem) Max czas pracy na godzinę (z nastawieniem) Max liczba załączeń na godzinę (z nastawieniem) Autodiagnostyka: - Termistorowe zabezpieczenie silnika - Sterowanie elementem mocy - Magnetyczne zadawanie drogi i momentu obrotowego (MWG) - Monitoring podzespołów Interfejs PROFIBUS DP (opcja) PROFIBUS DP zgodny z EN analogowe i 4 cyfrowe wejścia użytkownika, możliwe wewnętrzne zasilanie (24 V DC / max. 100 ma) przez zasilacz AUMATIC (patrz wyjście napięcia ) Parametryzowany obraz procesu PROFIBUS DP (V1) (opcja) Przyłącze światłowodowe (opcja) Przyłącze światłowodu redundantnego (opcja) Zabezpieczenie nadnapięciowe (opcja) Redundancja podzespołów: 2 oddzielne moduły DP (opcja) Pełny opis- patrz Dane techniczne sterowania napędami nastawników AUMATIC z interfejsem PROFIBUS DP. Interfejs MODBUS (opcja) 2 analogowe i 4 cyfrowe wejścia dla klienta, możliwe jest wewnętrzne. zasilanie (24 V DC / max 100 ma) za pomocą elementu sieciowego AUMATIC (patrz Wyjście napięcia ) Ochrona przed nadmiernym napięciem (opcja) Redundancja elementów składowych: 2 osobne elementy składowe MODBUS (opcje) Pełny szczegółowy opis patrz Dane techniczne sterowania napędu nastawczego AUMATIC za pomocą interfejsu MODBUS. Ustawianie/ programowanie Wg instrukcji podanych w menu; przy pomocy klawiatury i wyświetlacza na lokalnym panelu sterowania (zabezpieczenie: hasłem) Za pomocą oprogramowania COM-AC (opcja) Lokalna panel sterownicza Zamykany na klucz przełącznik wyboru ORT (sterowanie lokalne) AUS (sterowanie wyłączone) FERN (sterowanie zdalne) Przycisk AUF (otwieranie) HALT (stop) ZU (zamykanie) RESET Podświetlany ekran LC, 4 wiersze po 20 znaków, wyświetlanie tekstów niezaszyfrowanych 5 diod sygnalizacyjnych (możliwość zaprogramowania): Obłożenie standardowe: Położenie krańcowe przy zamykaniu ZU (żółta), błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (czerwona), zadziałanie zabezpieczenia silnika (czerwona), błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (czerwona), położenie krańcowe przy otwieraniu AUF (zielona) Wskazanie stanu pracy migające lampki sygnalizujące otwieranie AUF/ zamykanie ZU Interfejs programowania (interfejs na podczerwień). 3.3 Wersja oprogramowania software AUMATIC Stan rewizyjny Menu rozszerzone zostało o następujące funkcje: (patrz strona 31 i dalsze Menu Z / Z / Kontrola reakcji (strona 64) Programowane diody informacyjne (strona 22) Zwolnienie pozycji sterowania lokalnego (strony 51 i 65) PROFIBUS-DP: dwa programowane bity PROFIBUS-DP-V1 Usługi (strona 48) MODBUS (strona 40 i dalsze) Redundancja elementów składowych: 2 x PROFIBUS-DP (strona 40)/ 2 x MODBUS (strona 40 i dalsze) Sprawdzenie wersji software - patrz strona 28. 7

8 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 4. Transport i przechowywaniė Dostawa na miejsce zabudowy w oryginalnym, trwałym opakowaniu. Zaczepu podnośnika nie mocować na pokrętle ręcznym. W przypadku dostawy napędu obrotowego połączonego z armaturą, zaczep podnośnika przymocować do armatury, a nie do napędu. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W celu ochrony przed zawilgoceniem pochodzącym z podłoża, napędy kłaść na regałach lub paletach drewnianych. Chronić przed pyłem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Stosować odpowiednie osłony ochronne.. Odsłonięte powierzchnie zabezpieczyć przed korozją przez nałożenie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przy składowaniu napędów obrotowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy bezwzględnie stosować się do następujących zasad:. Przed złożeniem urządzenia w magazynie, odsłonięte powierzchnie, w tym szczególnie elemtentów biernych (napędzanych) oraz powierzchnie styku między poszczególnymi elementami zespołu napędowego zabezpieczyć na trwałe przed korozją przez nałożenie odpowiedniego środka antykorozyjnego o długotrwałym działaniu.. Co 6 miesięcy sprawdzać, czy nie pojawiły się ślady korozji. Gdyby tak było, odnowić warstwę zabezpieczającą. Po zamontowaniu napędu obrotowego, natychmiast wykonać podłączenie elektryczne celem uruchomienia ogrzewania przeciwdziałającego tworzeniu kondensatu wodnego. 5. Zabudowa na armaturze / na przekładni MOV Przed zamontowaniem napędu obrotowego sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. M. Uszkodzone części muszą być zastąpione oryginalnymi częściami zamiennymi. Zabudowa jest najłatwiejsza przy wałku armatury/przekładni ułożonym pionowo do góry. Jednak możliwa jest zabudowa w każdym innym położeniu. Napędy obrotowe są fabrycznie ustawione w położeniu ZU (uruchomiony wyłącznik drogi ZU) i tak jest wysyłany.. Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy jest dopasowany do danego rodzaju armatury/przekładni. Centrowanie kołnierzy wykonać w układzie lekkiego pasowania! Połączenia typu B1, B2, B3 lub B4 (rys. A1) są dostarczane z otworem i wpustem (z reguły zgodnie z ISO 5210). Rys. A1 Forma przyłšcza B1/B2 Tulejka z odsadzeniem Forma przyłšcza B3/B4 Otwór z wpustem 8

9 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 W przypadku połączeń typu A (Rys. A2) gwint musi odpowiadać trzpieniowi armatury. O ile w zamówieniu nie podano jednoznacznie wymogu nagwintowania, tuleja gwintowana jest dostarczana bez otworu lub z wstępnie wywierconym otworem. Sposób wykończenia tulei jest podany poniżej. Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiadają wałowi wlotowemu armatury/przekładni. Powierzchnie styku kołnierzy przyłączy z napędem, oraz z armaturą dokładnie oczyścić z resztek smaru.. Lekko nasmarować wał wlotowy armatury/ przekładni. Nałożyć napęd obrotowy na armaturę/ przekładnię i przymocować za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 8.8. śruby dokręcić krzyżowo zgodnie z tabelą momentów /tabela 1/. Tabela 1 Obróbka końcowa tulei gwintowanej (rodzaj połączenia A): Rys. A / T A (Nm) M 6 10 M 8 25 M M M Forma przyłšcza A Tuleja gwintowana Dla wykonania poniższych czynności kołnierz elementu biernego nie musi być ściągnięty z napędu obrotowego.. Wykręcić pierścień centrujący (80.2, rys. A2) z kołnierza przyłączeniowego. Rysunek B: Rura ochronna dla wznoszącego się trzpienia armatury Wyjąć tuleję gwintowaną (80.3) wraz z osiowym wieńcem igiełkowym (80.01) i tarczami łożyska oporowego (80.02).. Zdjąć osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego z tulei gwintowanej. W tulei wywiercić otwór, obtoczyć i nagwintować. Przy mocowaniu zwracać uwagę na dokładność ruchu obrotowego i płaszczyznowego (brak bicia)! Oczyścić wykończoną tuleję. Osiowy wieniec igiełkowy i tarcze łożyska oporowego nasmarować smarem do łożysk kulkowych i nałożyć na tuleję gwintowaną.. Tuleję wraz z łożyskami oporowymi ponownie umieścić w kołnierzu przyłączeniowym. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie zaczepów we wpuście wału wydrążonego.. Wkręcić pierścień centrujący i dokręcić go do oporu. Gniazdo smarowe nasmarować smarem dla łożysk kulkowych przez kilkakrotne naciśnięcie pompki smarowej. Rura ochronna dla wysuwającego się trzpienia armatury W przypadku rur ochronnych dostarczonych oddzielnie, gwint owinąć konopiami lub taśmą teflonową. Wkręcić rurę (1) na gwint trzpienia armatury do oporu (rys B). W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego KS/KX, pierścień uszczelniający wału (2) wsunąć aż do zetknięcia się go z korpusem.. Uzupełnić ewentualne braki i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Sprawdzić, czy kołpak gwintowany (3) jest założony i czy nie jest uszkodzony. 9

10 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 6. Obsługa ręczna Tryb pracy ręcznej wolno uruchamiać tylko przy postoju silnika. Przełączanie przy pracującym silniku może prowadzić do uszkodzeń napędu obrotowego (rysunek C)!. Dźwignię przełączającą znajdującą się w środku pokrętła ręcznego unieść do ok. 90, obracając przy tym pokrętłem tam i z powrotem tak, aby można było odczuć wyraźny opór (rys. D). Rys. C Rys. D Do przemieszczenia dźwigni przełączającej wystarczająca jest siła ręki. Użycie narzędzia wydłużającego ramię działania jest zbędne i niedozwolone. Zbyt duża siła może uszkodzić układ mechaniczny systemu przełączania.. Zwolnić dźwignię (siła sprężystości przywraca dźwignię do położenia wyjściowego). Gdy to nie następuje, dźwignię docisnąć ręką tak, aby znalazła się w położeniu wyjściowym (rys. E). Rys. E Rys. F. Obrócić pokrętło ręczne do żądanego położenia (rys. F). Tryb obsługi ręcznej uruchamiać dopiero wtedy, gdy dźwignia przełączająca znajduje się w położeniu wyjściowym!. Przerwanie obsługi ręcznej następuje automatycznie z chwilą włączenia silnika. 10

11 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Podłączenie do zasilania elektrycznego Prace na instalacjach i urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. Uchwyt ścienny (wyposażenie dodatkowe) Rysunek G1 Przewód podłączeniowy z napędem 7.1 Połączenie z łącznikiem okrągłej wtyczki AUMA Napędy obrotowe AUMA SA(R) napędzane są za pomocą sterowania AU- MAMATIC AC Sterowanie to może być zamontowane na napędzie, ale również po prostu na samej ścianie. W przypadku osobnej instalacji sterowania AUMAMATIC na uchwytach ściennych należy zwrócić również uwagę na nastepujące punkty:. Dla połączenia napędu oraz sterowania AUMAMATIC umieszczonego na uchwytach ściennych stosować należy odpowiednie, elastyczne i izolowane przewody. (Można je otrzymać na specjalne zamówienie, patrz wykaz adresów na stronie Service Center ). Dopuszczalna długość przewodów połączeniowych wynosić może maksymalnie 100 m.. Przewód podłączeniowy podłączyć należy w odpowiedniej fazie. Przed załączeniem skontrolować należy właściwy kierunek obrotowy (patrz strona 18). Rys. G2: Pod³ączenie 50.0 (1) 51.0 (2) Rys. G3: Rama uchwytowa (wyposażenie dodatkowe) Skontrolować zgodności rodzaju prądu, napięcia sieciowego i częstotliwości z danymi silnika (patrz tabliczka znamionowa silnika). Odkręcić lekko śruby (1) (rys G2) i zdjąć pokrywę wtyczki (50.0). Odkręcić lekko śruby (2) i wyjąć element tulei gniazdowej (51.0) z pokrywy wtyczki (50.0).. Dopasować odpowiednio dławiki kablowe do przewodów połączeniowych..klasa ochrony IP 67 lub IP68 może być zagwarantowana tylko wtedy, jeśli zastosowano odpowiednie dławiki kablowe.. Nieużywane przepusty kablowe należy zamknąć odpowiednimi zaślepkami zamykającymi.. Połączyć przewody zgodnie z właściwym schematem ACP... KMS TP... W momencie dostawy odpowiedni schemat połączeń wraz z niniejszą instrukcją obsługi zostanie włożony do wodoodpornego opakowania i przymocowany do pokrętła ręcznego na napędzie obrotowym. W razie braku takiego schematu, należy zwrócić się do producenta o jego przesłanie podając numer komisyjny (Kommissionsnummer) odczytany z tabliczki znamionowej lub skopiować go bezpośrednio z INTERNETU (patrz strona 74). W celu ochrony przed bezpośrednim dotknięciem styków oraz przed wpływami środowiska i klimatu można zamówić specjalną ramę z uchwytami (patrz lista adresów strona 75 Service-Center ). Rama uchwytowa 7.2 Dane techniczne łącznika okrągłej wtyczki Wartości charakterystyczne techniczne Styki mocy 1) Przewody ochronne Styku sterownicze Liczba styków max 6 (3 używane) 1 (styk wyprzedzający) 50 trzpieni/gniazd Opis U1, V1, W1,U2, V2, W2 Wg VDE 1 do 50 Napięcie podłączenia max 750 V 250 V Prąd znamionowy max 25 A 16 A Rodzaj podłączenia ze Śrubowe Połączenie śrubowe dla iglicy Połączenie śrubowe strony klienta pierścieniowej Przekrój podłączenia max 6 mm 2 6 mm 2 2,5 mm 2 Materiał: izolacja Poliamid Poliamid Poliamid Styki Mosiądz Mosiądz Mosiądz ocynkowane lub złowcone (opcja) 1) Odpowiednie do podłączenia przewodów miedzianych. W przypadku kabli aluminiowych należy skonsultowac się z producentem. 11

12 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Ogrzewanie O ile nie podano inaczej w zamówieniu to jednostka grzewcza wbudowywana jest zawsze w produkcji seryjnej do wnętrza tak, aby zapobiegać powstawaniu kondensatu wodnego. 7.3 Powtórny montaż sterowania W celu uniknięcia usterek w wykonywaniu funkcji zaleca się, aby w przypadku późniejszego montażu sterowania AUMA- TIC do napędu sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych. 7.4 Rodzaj wyłączenia MOV. Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej nastąpić ma w zależności od drogi czy też momentu obrotowego. Za pomocą parametrów "ENDLAGE AUF" (otwarta pozycja końcowa) oraz "ENDLA- M GE ZU" (zamknięta pozycja końcowa) (strona 31) można skontrolować nastawiony sposób wyłączenia. Dalsze informacje dotyczące sposobu wyłączenia patrz również strona 61, rozdział Wyczyścić wszystkie powierzchnie uszczelniające i skontrolować, czy O-ring nie jest uszkodzony. Powierzchnie uszczelniające należy delikatnie nasmarować smarem bezkwasowym (np. wazeliną).. Założyć pokrywę i dokręcić 4 śruby (1), rys. G2, równomiernie na krzyż.. Wszystkie dłąwnice kablowe dokręcić tak, aby zagwarantować odpowiednią klasę ochrony. 7.5 Zakładanie pokrywy. Tuleję (51.0) włożyć i zamocować w pokrywie wtyczki (50.0). 12

13 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawiania wyłącznika momentu obrotowego. Inne dalsze wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22.. Wartość nastawianego momentu obrotowego musi być dopasowana do danego rodzaju armatury!. Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą producenta armatury!. Przełącznik wybierakowy ustawić w położeniu AUS (0), patrz rys.h-1.. Włączyć zasilanie elektryczne. Ustawienie wyłącznika momentowego jest możliwe bez otwierania napędu.. Wybrać pozycję menu M0: Wybrać pozycję menu C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek J-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN M0 (ustawienia): Rysunek J-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek J-3 EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wejść w opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek J-4 2 x EINSTELLUNGEN WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG M12. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy) Rysunek J-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120 13

14 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI. Przyciskiem wybrać pozycję AENDERN (zmień): Rysunek J-6 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M121 Rysunek J-7 Przy pomocy przycisku uaktywnić wybraną opcję AENDERN (zmień) PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek J-8. Wprowadzić hasło: Nacisnąć 4 razy przycisk (= hasło standardowe: 0000). Wprowadzanie i zmiana hasła opisana jest szczegółowo na stronie 26. Jeśli hasło jest prawidłowe ukaże się: AENDERN DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR. M x :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisku wybrać następną pozycję w menu DREHMOMENT ZU (moment obrotowy przy zamykaniu) i ustawić moment wyłączający w położeniu krańcowym przy zamykaniu lub moment kontrolny w kierunku ruchu do położenia zamknięcia,. Lub przy pomocy klawisza zatwierdzić pozycję DREHMOMENT AUF (moment obrotowy przy otwieraniu) Rysunek J-9 AENDERN DREHMOMENT AUF 100% :EDIT M1210 C:ESC. Przy pomocy przycisku zmienić tryb edycji: Rysunek AENDERN M1210 J-10 DREHMOMENT AUF 100% :EDIT :OK C:ESC. Za pomocą przycisków i zmienić należy wartość zgodnie z danymi producenta armatury. Instrukcja: 100 % odpowiada maksymalnemu momentowi obrotowemu podanemu na tabliczce znamionowej napędu. Przykład: SA 07.5 z Nm: 100 % odpowiada 60 Nm 33 % odpowiada 20 Nm. Przepisać nową wartość: nacisnąć przycisk, lub zatrzymać go bez przejęcia nowej wartości: nacisnąć: C Reset. W przypadku nastawienia innej wartości momentu obrotowego:. Za pomocą przycisków i wybrać należy odpowiedni moment obrotowy (AUF/ZU) i nacisnąć przycisk. Zmienić wartość w sposób opisany powyzej. Powrót do wyświetlania statusu:. Kilkukrotnie nacisnąć przycisk C Reset aż do ukazania się na wyświetlaczu Menu S0. 14

15 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawianie wyłącznika drogowego MOV M Poniższe opisy dotyczą jedynie ustawienia wyłącznika drogowego. Dalsze dokładne wskazówki dotyczące wskazań, obsługi i regulacji sterownika AUMATIC są podane w rozdziale 12 na stronie 22. Ustawienie wyłącznika drogowego jest możliwe bez otwierania napędu. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0) - patrz rys. H-1. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć klawisz C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 24) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek H-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek H-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Przy pomocy przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): Rysunek H-3 EINSTELLUNGEN M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG BETRIEBSDATEN uruchomić opcję WEGSCHALTER SETZEN (us- Za pomocą przycisku taw wyłącznik drogowy): Rysunek H-4 PASSWORT EINGEBEN 0*** Rysunek H-5 :EDIT :OK C:ESC 4x. Wpisać hasło: Przycisk nacisnąć 4 razy (= hasło z zakładu: 0000). Dokładny opis zmian/ podawania danych patrz strona 26. Jeśli hasło jest ważne to ukaże się następujący meldunek: WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 20,3% :EDIT M100 C:ESC Wartość wyświetlana odpowiada aktualnemu położeniu końcowemu.. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową ZU: nacisnąć przycisk:. jeśli trzeba nastawić pozycję końcową AUF: to za pomocą przycisku wybrać podpunkt ENDLAGE AUF i nacisnąć przycisk. 15

16 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI Rysunek H-6 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU :UEBERNEHMEN M100 C:ESC Rysunek H-7 Teraz można nastawić nową żądaną pozycję dla wybranego położenia krańcowego. Może się to odbywać albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) lub za pomocą napędu elektrycznego. Przy przesterowaniu elektrycznym:. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu ORT (I), [rys. H-7].. Podać instrukcję ruchu w żądanym kierunku przy pomocy przełącznika AUF (otwieranie) - STOP (zatrzymanie) - ZU (zamykanie). Na tym etapie przy przesterowaniu elektrycznym nie ma jeszcze ustawionego odpowiedniego wyłącznika pozycji krańcowej. Dlatego ruch napędu musi być przerwany w odpowiednim momencie przed osiągnięciem mechanicznego zderzaka krańcowego dla armatury.. Po osiągnięciu żądanego położenia krańcowego przy zamykaniu ZU należy przerwać dalszy ruch przyciskiem HALT. Ewentualnie można wykonać dokładne dostrojenie przy pomocy pokrętła ręcznego.. Ustawić przełącznik wyboru w położeniu AUS (0) Zatwierdzić aktualne położenie krańcowe za pomocą przycisku : Rysunek H-8 WEGSCHALTER SET ENDLAGE ZU 0,0% :EDIT M100 C:ESC Aktualnie ustawione położenie staje się od razu aktywnym położeniem krańcowym przy zamykaniu. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem drogowym (patrz strona 61) na lokalnym panelu sterowania świeci się żółta dioda V1 (patrz strona 22). W przypadku nastawienia innej pozycji końcowej:. Za pomocą przycisków oraz wybrać należy pozycję końcową oraz nacisnąć przycisk. Teraz można nastawić nową pozycję dla położenia końcowego. Można dokonać tego albo za pomocą pokrętła ręcznego (patrz strona 10) albo za pomocą najazdu elektrycznego (tak jak opisano powyżej). Powrót do wskazania statusu:. Kilkukrotnie uruchomić przycisk C Reset aż wyświetlone będzie menu S0. 16

17 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Rozruch próbny 10.1 Sprawdzenie poprawności ustawienia wyłącznika momentu obrotowego Producent armatury ustala, jakie wartości momentu obrotowego są dopuszczalne. Przełącznik preselekcyjny ustawić w położeniu AUS (0)- patrz rys.k- 1, lub FERN (I).. Włączyć zasilanie elektryczne. Wybrać pozycję menu M0: W tym celu wcisnąć przycisk C Reset we wskazaniu stanu (patrz strona 22) i trzymać go wciśniętym przez ok. 3 sekundy. Rysunek K-1 ok. 3 sek. HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN. Przy pomocy przycisku wybrać dolną pozycję EINSTELLUNGEN: M0 Rysunek K-2 HAUPTMENUE SPRACHE/KONTRAST EINSTELLUNGEN BETRIEBSDATEN M1 Rysunek K-3. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję EINSTELLUNGEN (ustawienia): EINSTELLUNG M10 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG. Przez podwójne naciśnięcie przycisku wybrać opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek EINSTELLUNGEN M12 K-4 WEGSCHALTER SETZEN ENDLAGENABSCHALTUNG DREHMOMENTEINSTELLG 2 x. Za pomocą przycisku uaktywnić opcję DREHMOMENTEINSTELLG (ustaw wyłącznik momentowy): Rysunek K-5 DREHMOMENTEINSTELL ANZEIGEN AENDERN M120. Przyciskiem uaktywnić opcję ANZEIGEN (pokaż): Rysunek K-6 ANZEIGEN M1200 DREHMOMENT AUF DREHMOMENT ZU ZEIT ANFAHRUEBERBR.. W celu wywołania wskazania momentu wyłączającego w położeniu krańcowym przy otwieraniu AUF lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia otwarcia AUF: Uaktywnić opcję DREHMOMENT AUF [moment obrotowy przy otwarciu AUF] przy pomocy przycisku.. W celu wywołania wskazania momentu odłączającego w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU lub momentu kontrolnego w kierunku ruchu do położenia zamknięcia ZU: Najechać przyciskiem na opcję DREHMOMENT ZU [moment obrotowy przy zamykaniu ZU] i uaktywnić ją naciskając przycisk. 17

18 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 10.2 Sprawdzenie kierunku obrotu Kontrola ta konieczna jest wyłącznie w przypadku montażu na ścianie (patrz strona 11). W przypadku bezpośredniego montażu sterowania AU- MATIC na napędzie zagwarantowany jest właściwy kierunek obrotu dzięki automatycznej korekcie faz, nawet - jeśli podczas prac montażowych fazy uległy zamianie.. Na podstawie kierunku obrotów tarczy wskaźnika (rys. K-7) rozponaje się kierunek obrotu napędu. Jeśli nie ma tego wskaźnika obrotu kierunek ten można ocenić również za pomocą obserwacji wału pustego. W tym celu wykręcić należy (rys. K-8) wkrętkę gwintową (nr 27). Rys. K-7: wskaźnik obrotu Zamykanie Otwieranie Rys. K-8: otwieranie wału pustego 27 S1 / S2 Rysunek K-9 Załączyć tryb ręczny jak opisano w rozdziale 6 na stronie 10. Przesterować napęd w trybie ręcznym do pozycji środkowej lub do pozycji z odpowiednim dystansem do pozycji końcowej.. Ustawić preselektor w pozycji obsługi lokalnej (I) (rys. K-9).. Włączyć zasilanie silnika..uruchomić przycisk ZU (zamknięcia) i obserwować kierunek obrotu: Rysunek K-10 Przycisk ZU (zamknięcie) Kierunek obrotu wskaźnika: odwrotnie do wskazówek zegara Kierunek obrotu wała pustego: zgodnie ze wskazówkami zegara prawidłowy prawidłowy Rysunek K-11. W przypadku wystąpienia niewłaściwego kierunku obrotu natychmiast wyłączyć: Następnie skorygować kolejność faz w podłączeniu silnika i powtórzyć bieg próbny Sprawdzanie właściwego ustawienia trybu wyłączenia (patrz również rozdział 13.11, strona 61) Producent armatury ustala, czy wyłączenie w pozycji końcowej ma nastąpić w zalezności od drogi czy od momentu obrotowego. Rodzaj wyłączenia można nastawić osobno w kierunku ZU (zamknięcie) i AUF (otwarcie). 18

19 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Rysunek K-12. Preselektor ustawić w pozycji (0), (wyłączony) zgodnie z rys. K-12. Wybrać wyświetlanie stanu S0: w tym celu kilkukrotnie nacisnąć przycisk C. Rysunek K-13 Zamykanie (żółta) Otwieranie (zielona) Nacisnąć kilkukrotnie krótko aż wyświetli się S0 Przy wyłączaniu wyłącznikiem drogowym sprawdzić czy jego położenia krańcowe są ustawione prawidłowo:. Ustawić tryb pracy ręcznej zgodnie z procedurą podaną w rozdziale 6 na stronie 10.. Ręcznie najechać napędem na odpowiednie położenie krańcowe. Położenie krańcowe przy zamykaniu jest sygnalizowane świeceniem żółtej diody (LED) i wskazaniem: IST ZU na wyświetlaczu natomiast osiągnięte położenie krańcowe przy otwieraniu sygnalizuje świecenie zielonej diody (LED) i wskazaniem: IST AUF na wyświetlaczu Opisana powyżej sygnalizacja diod świetlnych to ustawienie standardowe. Pojedyncze diody mogą jednak służyć do wyświetlania innych informacji (patrz strona 22). Rysunek K-14. W przypadku nieprawidłowo ustawionych położeń krańcowych, wyłączniki drogowe należy ponownie ustawić zgodnie z procedurą przedstawiona w rozdziale 9 na stronie 15.. Przy prawidłowo ustawionych położeniach krańcowych wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej zgodnie z opisem podanym w Odłączaniu wyłącznikiem momentowym. W przypadku wyłączenia wyłącznikiem momentowym sprawdzenie wykonać w następujący sposób:. Wykonać rozruch próbny w trybie pracy silnikowej:. Ustawić przełącznik preselekcyjny (rys. K-14) w położeniu ORT (I).. Uruchomić napęd przy pomocy przycisku AUF - STOP - ZU. Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU: Żółta dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: Faehrt ZU Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu ZU: Żółta dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST ZU Napęd pracuje w kierunku otwierania AUF: Zielona dioda LED: miga Wskazanie na wyświetlaczu: FAEHRT AUF Osiągnięte krańcowe położenie przy zamykaniu AUF: Zielona dioda LED: świeci światłem ciągłym Wskazanie na wyświetlaczu: IST AUF. W przypadku nieprawidłowego ustawienia położeń krańcowych na wyświetlaczu pokazuje się zgłoszenie stanu awaryjnego: FEHLER, ERR! i DSR FEHLER lub DOEL FEHLER. (patrz strona 29, 30). Wtedy należy ponownie ustawić wyłączniki drogowe zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 9 na stronie 15. Przy tym zwracać uwagę na tryb wyłączenia patrz rozdział 13.11, strona

20 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 11. Mechaniczny wskaźnika położenia (opcja) MOV M Rysunek L1: Pokrywa komory mechanizmu wskazania położenia Fabrycznie została zamontowana odpowiednia przekładnia redukcyjna. W przypadku zmiany liczby obrotów na skok, może zajść konieczność wymiany jednostki sterującej. Jednostka sterująca MS5.2: dla 1 do 500 obrotów na skok Jednostka sterująca MS50.2: dla 10 do obrotów na skok 1. Ściągnąć mechaniczny wskaźnik położenia:. Poluzować śruby i zdjąć pokrywę z komory bloku sterowania (rys. L1). Wyjąć wskaźnik mechaniczny (rys. L2). Do tego celu może być konieczny klucz maszynowy (14 mm) służący jako dźwignia do podważenia wskaźnika. Rysunek L2: Zdejmowanie tarczy wskaźnika DSR Wska nik położenia WDR 2. Sprawdzić ustawienie przekładni konwersyjnej:. Przy użyciu tabeli 2 sprawdzić, czy liczba obrotów na skok napędu jest zgodna z ustawieniem przekładni redukcyjnej (rys L3; stopień 1-9). Jeśli ustawienia są niezgodne - przejść do pkt. 3 niniejszej procedury, natomiast, jeśli są zgodne - do pkt. 4. Tabela 2 Jednostka sterująca MS5.2 (1 do 500 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni od - do przekładni Obroty/skok Liczba stopni obrotowej od - do przekładni obrotowej Obroty/skok od - dos Liczba stopni przekładni obrotowej 1,0-1,9 1 7,8-15,6 4 62, ,9-3,9 2 15,6-31, ,9-7,8 3 31,5-62, Jednostka sterująca MS50.2 (10 do 5000 obrotów na skok) Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok Liczba stopni Obroty/skok od - do przekładni obrotowej od - do przekładni obrotowej od - do Liczba stopni przekładni obrotowej 10,0-19, ,5-39, ,0-78,

21 5 4 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) Ustawić przekładnię konwersyjną: Odkręcić śrubę zabezpieczającą (1) (rys. L4).. Tarczę zębatą ustawić zgodnie z tabelą 2 na odpowiednim poziomie. Dokręcić śrubę zabezpieczającą (1). Rys. L3 (2) (1) 4. Ustawić wskaźnik mechaniczny Założyć tarczę wskaźnikową na wałek. Ustawić armaturę w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE (ZU). Przekręcić dolny wskaźnik mechaniczny położenia (rys. L4) tak, aby symbol ZU pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie (rys. L5). Ustawić napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowym OTWARTE (AUF).. Trzymając nieruchomo dolną tarczę wskaźnikową, górną tarczę wraz z symbolem AUF (OTWARTE) obrócić tak, aby ten symbol pokrył się ze strzałką znajdującą się na pokrywie. Rysunek L4 Tarcza wskaźnikowa RysunekL5: Pokrywa komory mechanizmu wskaźnika położenia Znacznik Wskaźnik mechaniczny położenia obraca się o 180 przy przesterowaniu odcinka regulacji z położenia otwarcia AUF do zamknięcia ZU lub na odwrót.. Wyczyścić powierzchnie uszczelniające na pokrywie i obudowie; skontrolować czy pierścień uszczelniający O Ring jest w porządku. Nasmarować powierzchnie uszczelniające bezkwasowym smarem. Zakonserować powierzchnie łupliwe.. Nałożyć pokrywę na komorę mechanizmu i dokręcić jej śruby równomiernie na krzyż. 21

22 Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 INSTRUKCJA OBSLUGI 12. Wskaźniki, obsługa i ustawianie AUMATIC Ustawianie sterowania AUMATIC odbywa się przy pomocy klawiszy znajdujących się na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) Zmiana ustawień W celu zmiany ustawień należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1) Przełącznik preselekcyjny (rys. Q1) ustawić w położeniu AUS. 2) Nacisnąć przycisk Escape C i trzymać go w takiej pozycji przez ok. 2 sekundy dopóki nie pokaże się grupa M0 (patrz również strona 25). 3) Wybrać żądaną opcję np. M0 SPRACHE/KONTRASt (język/ kontrast) i zatwierdzić przy pomocy przycisku Zabezpieczenie hasłem Ustawienia AUMATIC są chronione hasłem. Hasło ustawione fabrycznie: W razie potrzeby można je zmienić (wprowadzanie hasła-patrz strona 26; zmiana- strona 40) Ustawienia fabryczne Sterowanie jest ustawione zgodnie z życzeniem odbiorcy podczas odbioru u producenta, a dane takie jak: numer komisyjny, data odbioru i inne są wprowadzane do trwałej pamięci EEPROM jako ustawienia fabryczne. W razie potrzeby ustawienia te można przywrócić w dowolnym momencie (patrz WERKSEINSTELLUNG, strona 51) Elementy do obsługi i wskaźniki kontrolne Lokalny panel sterowania Klawisze na lokalnym panelu sterowania (rys. Q1) spełniają dwie funkcje zależnie od ustawienia przełącznika wyboru:. Przełącznik preselekcyjny w położeniu ORT: Instrukcje regulacyjne: AUF (otwieranie) / HALT (zatrzymanie) / ZU (zamykanie) i Reset (-owanie). Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu AUS (wyłączony): Wywoływanie i zmiana parametrów, pokazywanie informacji o stanie i wskazań diagnostycznych. Przełącznik preselekcyjny ustawiony w położeniu FERN (sterowanie zdalne): Wywoływanie parametrów, pokazywanie informacji o stanie i Rys. Q1: Lokalny panel sterowania wskazań diagnostycznych. Klawisze: Funkcje przyprzełączniku Funkcje przy przełączniku wyboru ustawionym w preselekcyjnym ustawionym położeniu ORT w położeniu AUS i FERN Przeglądanie/ zmiana AUF[otwieranie] wartości Przeglądanie/ zmiana HALT [zatrzymanie] wartości Zatwierdzanie wybranej ZU [zamykanie] opcji Reset opuść [dane ustawienie] Stany przełącznika preselekcyjnego : ORT AUS - FERN C Programowane diody wskaźnikowe LED Rys. Q2 V1 V2 V3 V4 V5 5 diod wskaźnikowych (rys. Q2) wskazuje różnorodne sygnały (patrz strona 32, parametry LED1 do LED 5 ORTSSTEUERST.) (Lokalny panel sterowania). Nastawienie standardowe: LED V1 (żółta) LED V2 (czerwona) LED V3 (czerwona) LED V4 (czerwona) Świeci światłem ciągłym Miga Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Świeci światłem ciągłym Napęd znajduje się w położeniu krańcowym przy zamykaniu ZU Napęd pracuje w kierunku zamykania ZU (włączanie/ wyłączanie przy pomocy parametru BLINKER (migacz) na stronie 32) Błąd momentu obrotowego w kierunku zamykania ZU (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) Zadziałało zabezpieczenie silnika Błąd momentu obrotowego w kierunku otwierania AUF (maks. możliwy do ustawienie moment obrotowy został przekroczony przed osiągnięciem położenia krańcowego) 22

23 INSTRUKCJA OBSLUGI Napedy obrotowe SA(R) SA(R) 16.1 Test diod wskaznikowych: Po włączeniu zasilania następuje automatyczny test działania diod wskaźnikowych. Prawidłowe działanie jest potwierdzone przez 3-sekundowe ciągłe świecenie wszystkich 5 diod Ogólne uwagi o konstrukcji menu Wskaźniki na wyświetlaczu są podzielone na 3 główne grupy: 1) Grupa S= wskazania stanu - patrz ) Grupa M= wskazania menu M - patrz ) Grupa D = wskazania diagnostyczne - patrz Aktualna grupa wskazań jest pokazywana w prawym górnym rogu wyświetlacza. Przykład: rys. S1, strona 24, grupa S = wskazania stanu Ustawienie jasności wyświetlacza. Poprzez opcję menu SPRACHE/KONTRAST (patrz poniżej Zmiana ustawień), lub Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "Escape" C na stronie wskazań stanu S0 przez ok. 10 sekund (tyle trwa przeskoczenie powyższego menu- grup S, M, D) - zmienia się jasność wyświetlacza ciekłokrystalicznego przechodząc płynnie od jasnego do ciemnego i odwrotnie. Po zwolnieniu przycisku aktualny stan jasności zostaje zapamiętany w funkcji KONTRAST Przejście między poszczególnymi wskazaniami (przy przełączniku preselekcyjnym ustawionym w położeniu AUS lub FERN). Przejście między wskazaniami. Aby przejść między wskazaniami w obrębie tej samej grupy (patrz w obrębie tej samej grupy wskazań: rozdział 12.5): Nacisnąć klawisz przeglądu,. Trójkąty znajdujące się na wyświetlaczu wskazują możliwy kierunek przeglądu wskazań.. Aby wejść w nowe menu lub do podgrupy: Zatwierdzanie wyboru: Wybór grupy S, M lub D: Wywolywanie ustawien: Zmiana ustawień: Przerwanie wykonywania funkcji / powrót do poprzedniego wskazania: Zatwierdzić wybraną opcję przez naciśnięcie klawisza. Po włączeniu sterowania AUMATIC na wyświetlaczu pokaże się wskazanie stanu S0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4) do grupy M (wskazania menu): Nacisnąć przycisk "Escape" C i zwolnić po ok. 2 sekundach, gdy pojawi się grupa M0.. Aby przejść z grupy S (wskazania stanu S0, S1, S2, S3, S4)dogrupyD (wskazania diagnostyczne): Nacisnąć przycisk "Escape" C i trzymać go tak długo dopóki nie pojawi się grupa D0 (wskazania menu M są przy tym przeskakiwane).. Aby przejść z grupy M lub D do S0: na krótko wcisnąć przycisk "Escape" C Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS lub FERN. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać ANZEIGEN i zatwierdzić przyciskiem. Przełącznik preselekcyjny ustawić w pozycji AUS. Wybrać Grupę M0. Wybrać którąś z opcji w tej grupie: np. M0 SPRACHE/KONTRAST i zatwierdzić ją przyciskiem. Wybrać AENDERN (zmień) i zatwierdzić przyciskiem.. Podać hasło (patrz strona 26) Zmienić wartość. W celu przerwania wykonywania funkcji lub powrotu do poprzedniego wskazania: Nacisnąć przycisk "Escape" C. 23

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 44-100 Gliwice, ul. Portowa owa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator.

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator. ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Defibrylator DefiCARD S Instrukcja obsługi Zabierzów, marzec 2004 WYDANIE IV SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Instrukcja obsługi Montaż, obsługa, uruchamianie Spis treści AM 01.1/AM 02.1 Na początku

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WSTĘP Urządzenia do liczenia i pakowania monet, charakteryzują się zwartą konstrukcją, lekkością i prostotą obsługi, gwarantując przy tym bardzo dużą szybkość i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo