POLITECHNIKA NA DNIACH MORZA. SZCZECIN 9-11 czerwca 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA NA DNIACH MORZA. SZCZECIN 9-11 czerwca 2006"

Transkrypt

1

2 POLITECHNIKA NA DNIACH MORZA SZCZECIN 9-11 czerwca 2006

3 SPIS TREŚCI, OD REDAKCJI OBRADY SENATU...2 Senat w kwietniu Senat w maju KALENDARIUM...3 DOKTORAT HONORIS CAUSA Profesor Klaus Wetzig doktorem honoris causa PS Wykład Klausa Wetziga LUDZIE POLITECHNIKI Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Romana Racinowskiego Jubileusz Mieczysława Hanna Jubileuszowe spotkanie. 70-lecie urodzin profesora Mieczysława Hanna VIII Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika na WTM Z ŻYCIA UCZELNI Prace badawcze nad zdalnym nauczaniem e-quality Nie wiesz?... Zapytaj w Bibliotece. Tydzień Bibliotek na Wydziale Elektrycznym Piwnica z duszą Wykłady czwartkowe w Instytucie Architektury Granty dla doktorantów Nowe laboratorium klimatyzacji na WTM Wyróżnienie dla Marcina Jastrzębskiego Ryszard Kaleńczuk laureatem zachodniopomorskiego Nobla KONFERENCJE, SEMINARIA IX Konferencja naukowa Programowalne Układy Cyfrowe RUC 2006 Konferencja PATLIB Drewno i Materiały Drewnopochodne w Konstrukcjach Budowlanych Regiony w przygotowaniach do nowego programu ramowego UE WSPOMNIEŃ CZAR WBiA we wspomnieniach i anegdotach Jerzego Kaszyńskiego Jak to z Wydziałem Chemii było Rozmowa z Zofią Szmid, żoną pierwszego dziekana Wydziału Chemii Wspomnienia Mścisława Leona Paderewskiego WARTO WIEDZIEĆ Przedstawiamy Biuro Funduszy Strukturalnych Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie informacji normalizacyjnej w gospodarce rynkowej NASI STUDENCI Szkolenie na uniwersytecie ERNST&YOUNG Winkowski studentom. III edycja Paszportów Stypendialnych Prezentujemy koła naukowe Juwenalia, juwenalia... KULTURA Dopóki muzyka łączy ludzi Historia szczecińskiej żeglugi pasażerskiej na przełomie XIX i XX w. WYSTAWY III edycja Tygodnia Bibliotek Dwie wystawy w bibliotece i Ośrodku Informacji chemicznej PS WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA...48 Euroatom TURYSTYKA I WYPOCZYNEK Naprzód przygodo czyli dzień lub dwa w skalnych miastach NASZE HOBBY Niebo nad głową SPORT...52 Turnieje siatkowe ŻYLI WŚRÓD NAS Franciszek Lembicz Wiktor Nowak Mścisław Leon Paderewski Józef Wozaczyński Wszystkim czytelnikom życzymy wspaniałych wakacji Redakcja Inżyniera INŻYNIER Pismo Politechniki Szczecińskiej kwartalnik Rok VII numer 2(25) Lipiec 2006 Adres redakcji: Wydawnictwo Uczelniane, al. Piastów 50, Szczecin, tel , Kolegium redakcyjne: prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki (redaktor naczelny), członkowie kolegium: dr inż. arch. Piotr Arlet, dr inż. Dorota Libront (WBiA), dr inż. Anna Barcz (WI), dr inż. Witold Mickiewicz (WE), dr hab. inż. Grzegorz Szwengier prof. nadzw. PS (WM), dr inż. Wojciech Zeńczak (WTM), dr hab. inż. Jacek A. Soroka prof. nadzw. PS (WTiICh), dr Feliks Stawarczyk (IEiZ), dr Barbara Glanc (IM), mgr Anna Grzelak-Rozenberg (BG), Stanisław Heropolitański (rzecznik PS), mgr Małgorzata Świerzko, Grażyna Ułaniak, mgr inż. Renata Kajrys i mgr inż. Małgorzata Mrożek (Wydawnictwo Uczelniane) Zespół redakcyjny: Mieczysław Wysiecki (redaktor naczelny), Grażyna Ułaniak, Małgorzata Mrożek, Renata Kajrys Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej Skład i Druk: Drukarnia ZAPOL Oddano do druku: czerwiec 2006 r. Nakład 290 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania artykułów oraz zmiany ich tytułów. Poglądy prezentowane przez autorów nie odzwierciedlają stanowiska kierownictwa uczelni i zespołu redakcyjnego. Na okładce: Ośrodek wypoczynkowy naszej uczelni w Łukęcinie. Autor zdjęcia: Jerzy Undro 1

4 OBRADY SENATU IV SENAT W KWIETNIU Posiedzenie Senatu z 24 kwietnia 2006 roku rektor Włodzimierz Kiernożycki rozpoczął od komunikatów, informując o kolejnym posiedzeniu KRPUT, które odbyło się 6 7 kwietnia br. w Politechnice Radomskiej. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wniosek Wydziału Techniki Morskiej o mianowanie prof. dr. hab. inż. Mieczysława Hanna na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Szczecińskiej. W dalszej części obrad prorektor ds. nauki Ryszard Kaleńczuk zaprezentował i skomentował następujące zagadnienia: sprawozdanie i ocenę badań naukowych prowadzonych w uczelni w 2005 roku, ocenę stanu i rozwoju kadry naukowej w 2005 roku, informację o wynalazczości i sprzedaży własności intelektualnej w uczelni, informacje o działalności wydawniczej uczelni w 2005 roku, informację o działalności Biblioteki Głównej oraz jej agend. Senat przyjął przedstawione informacje do akceptującej wiadomości. Następnie senatorowie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy akademickiej między University of Huston a Politechniką Szczecińską. Na koniec obrad kwestor Edward Zawadzki przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni za 2005 rok. Na posiedzeniu 24 kwietnia 2006 r. Senat PS podjął następujące uchwały: uchwała nr 15 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Politechniki Szczecińskiej, uchwała nr 16 w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów w Politechnice Szczecińskiej, uchwała nr 17 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Szczecińskiej w roku akademickim 2006/2007, uchwała nr 18 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 studiów wyższych i doktoranckich, uchwała nr 19 w sprawie przekształcenia Punktu Konsultacyjnego Politechniki Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim w Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim, uchwała nr 20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Szczecińskiej oraz podziału zysku za rok 2005, uchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok mroz/ires 2 V SENAT W MAJU Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 22 maja 2006 roku senatorowie podjęli: uchwałę nr 22 w sprawie Strategii Politechniki Szczecińskiej na lata mroz/ires Posiedzenie Senatu z 29 maja 2006 roku rektor Włodzimierz Kiernożycki rozpoczął od komunikatów, przekazując informacje o posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniach maja br. w uczelniach Trójmiasta. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wnioski: Wydziału Informatyki o mianowanie prof. dr. hab. inż. Olega Zaikina na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Szczecińskiej, Wydziału Elektrycznego o mianowanie dr. hab. inż. Lecha Subocza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Szczecińskiej na czas nieokreślony. W dalszej części obrad senatorowie, na wniosek Senatu Politechniki Łódzkiej, powierzyli prof. Walerianowi Arabczykowi opracowanie recenzji dorobku naukowego, osiągnięć i zasług prof. Tadeusza Paryjczaka, w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie mu tytułu doktora honoris causa tej uczelni. Na koniec Senat wyraził zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej między Instytutem IHP (Innovations for High Performance Microelectonics) we Frankfurcie n. Odrą a naszą uczelnią. Na posiedzeniu 29 maja 2006 r. Senat PS podjął następujące uchwały: uchwała nr 23 w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów wyższych oraz na studia doktoranckie w Politechnice Szczecińskiej na rok akademicki 2007/2008, uchwała nr 24 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok, uchwała nr 25 w sprawie uchwalenia budżetu Politechniki Szczecińskiej na 2006 rok w zakresie podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną oraz o zmianie niektórych uchwał, uchwała nr 26 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miasto Szczecin lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Piastów 51, uchwała nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej. mroz/ires

5 KALENDARIUM KALENDARIUM REKTORÓW kwiecień maj kwietnia W Berlinie odbyła się polsko-niemiecka konferencja gospodarcza Region Nadodrzański organizowana przez Senat Berlina. Konferencja, w której uczestniczył prorektor ds. nauki Ryszard Kaleńczuk, miała na celu zainicjowanie współpracy partnerów na rzecz rozwoju regionu nadodrzańskiego, szczególnie w zakresie: innowacji i transferu technologicznego, turystyki, transportu publicznego kwietnia Ocena parametryczna jednostek, nowe zasady finansowania projektów badawczych i rozwojowych oraz zagadnienia związane z przygotowaniem do 7. Programu Ramowego to tematy konferencji prorektorów ds. nauki i rozwoju publicznych szkół wyższych. Konferencja odbyła się w Warszawie. PS reprezentowali prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Ryszard Getka oraz prorektor Ryszard Kaleńczuk. 11 maja W Szczecinie odbył się II Kongres Zachodniopomorski Energia Pomorza Zachodniego. W kongresie uczestniczył prorektor Ryszard Kaleńczuk maja Prorektor Ryszard Kaleńczuk uczestniczył w Międzyzdrojach w VII Konferencji Naukowej Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, organizowanej przez Wydział Budownictwa i Architektury PS. Konferencja była dedykowana prof. Zbigniewowi Mielczarkowi w związku z 75-leciem urodzin. 15 maja Rektor oraz prorektorzy PS uczestniczyli w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej prof. Klausowi Wetzigowi, światowej sławy autorytetowi w dziedzinie analizy materiałów i ich mikrostruktury. Naukowiec jest pracownikiem Instytutu Analiz Ciała Stałego i Badań Strukturalnych im. Leibnitza w Dreźnie, z którym od kilku lat współpracuje Politechnika Szczecińska. 18 maja Rektor Włodzimierz Kiernożycki uczestniczył, na zaproszenie Samorządu Studentów i Stowarzyszenia Absolwentów PS, w uroczystości rozpoczęcia juwenaliów Politechniki Szczecińskiej. 18 maja Prorektor Ryszard Kaleńczuk wziął udział w otwarciu IX Konferencji Naukowej Reprogramowalne układy cyfrowe, organizowanej przez Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej. 18 maja Na zaproszenie Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Szczecińskiej rektor Włodzimierz Kiernożycki uczestniczył w Dniu Sportu, który odbył się w obiektach sportowych PS. 19 maja Rektor Włodzimierz Kiernożycki podpisał umowę o współpracy w dziedzinie badań naukowych, kształcenia i doskonalenia transferu wiedzy oraz tworzenia strategicznego partnerstwa pomiędzy Politechniką Szczecińską a IHP (Innovations for High Performance Microelectronics GmbH) z Frankfurtu nad Odrą. W uroczystości uczestniczył prorektor Ryszard Kaleńczuk. 19 maja Tradycyjnie już rozpoczęły się: XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina oraz XIV Ogólnopolski Turniej Akademickich Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej o Puchar JM Rektora PS. Zawody otworzył rektor Włodzimierz Kiernożycki. 28 maja 1 czerwca W Międzyzdrojach odbyła się III Krajowa Konferencja Nowe materiały nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym dedykowana prof. Mieczysławowi Wysieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Organizatorami byli Instytut Inżynierii Materiałowej PS i Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. W konferencji uczestniczył rektor Włodzimierz Kiernożycki. 2 3 czerwca Odbyło się XIV Seminarium z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska połączone z jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej prof. Romana Racinowskiego. W otwarciu seminarium uczestniczył rektor Włodzimierz Kiernożycki. Opracował: Stanisław Heropolitański 3

6 DOKTORAT HONORIS CAUSA PROFESOR KLAUS WETZIG DOKTOREM HONORIS CAUSA PS 12 maja 2006 roku w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Szczecińskiej nadano tytuł i godność doktora honoris causa naszej uczelni wybitnemu uczonemu i organizatorowi badań naukowych profesorowi Klausowi Wetzigowi z Instytutu Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie. Profesor Klaus Wetzig urodził się w Dreźnie. Studia ukończył na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym, uzyskując w 1963 roku dyplom magistra fizyki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1967 roku. Habilitował się w roku 1973, przedstawiając pracę dotyczącą korelacji między mikrostrukturą monokryształów typu bcc a ich właściwościami mechanicznymi i termodynamicznymi. W latach profesor Klaus Wetzig pracował naukowo w Niemieckiej Akademii Nauk w NRD, kierując Zakładem Analizy Strukturalnej Centralnego Instytutu Fizyki Ciała Stałego w Dreźnie, zajmującym się badaniem struktury materiałów funkcyjnych i konstrukcyjnych. W 1993 roku został mianowany na stanowisko dyrektora naukowego nowo powstałego Instytutu Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych, pozostając jednocześnie profesorem Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Profesor Klaus Wetzig jest wybitnym uczonym o międzynarodowym autorytecie w dziedzinie analizy materiałów i ich mikrostruktury, analizy ich powierzchni oraz badania cienkich warstw materiałów funkcyjnych dla elektroniki. Wniósł wielki wkład w rozwój technik in situ mikroskopii elektronowej, w badania materiałów warstwowych dla mikroelektroniki, a także w poznanie procesów degradacyjnych cienkich warstw pod wpływem elektro- i akustomigracji. W trakcie uroczystości rektor PS Włodzimierz Kiernożycki powiedział m.in.: Jest dla nas wielkim zaszczytem, że w uznaniu zasług dla nauki i naszej uczelni możemy wyrazić uznanie tak znakomitemu uczonemu, nadając Mu tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej. Wniosek naszego Senatu poparły senaty Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Laudację wygłosił promotor przewodu Walerian Arabczyk. Uhonorowany najwyższą godnością akademicką profesor Klaus Wetzig wygłosił wykład pt.: Współpraca naukowa Politechniki Szczecińskiej z Instytutem Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie. LAUDACJA 4 Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Dostojny Doktorze Honorowy! Szanowni Państwo! Zostałem uhonorowany wyjątkowym zadaniem przygotowania i wygłoszenia laudacji wybitnego uczonego profesora Klausa Wetziga w związku z nadaniem Mu godności doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej. Osobę profesora Klausa Wetziga charakteryzuje wszechstronna, wzajemnie przenikająca się aktywność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna. Jego praca naukowa zdobyła międzynarodowe uznanie w takich dziedzinach jak: analiza materiałów mikrostrukturami i funkcyjnych oraz cienkich warstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości elektrycznych i magnetycznych.

7 DOKTORAT HONORIS CAUSA W początkowym okresie swojej pracy naukowej, którą rozpoczął studiami doktoranckimi w Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym (Technische Univesität Dresden), zajmował się badaniem struktur związków międzymetalicznych za pomocą metod mikroskopii elektronowej, czyli związków, których renesans zainteresowania właśnie obserwujemy. Profesora Klausa Wetziga poznałem osobiście w tamtym czasie, gdy przygotowywałem doktorat w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego, gdzie następnie odbywałem staż naukowy. W 1967 r. po obronie pracy doktorskiej profesor Wetzig kontynuował pracę naukową w tym Instytucie pod kierunkiem profesora A. Rekcnagela, który był jednym z pionierów mikroskopii elektronowej. W 1973 r. Klaus Wetzig uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę dotyczącą korelacji między mikrostrukturami monokryształów typu bcc badanej metodami mikroskopii elektronowej a ich właściwościami mechanicznymi i termodynamicznymi. Ze względu na panujące w tamtym czasie warunki polityczne, szansa na rozwój kariery uniwersyteckiej profesora Wetziga była bardzo ograniczona. Z tego powodu w 1975 r. rozpoczął pracę w Niemieckiej Akademii Nauk byłego NRD (Akademie der Wissenschaften der DDR). Do 1990 r. kierował Zakładem Analizy Strukturalnej Centralnego Instytutu Fizyki Ciała Stałego i Inżynierii Materiałowej w Dreźnie (Institut für Strukturforschung in Zentralinstitut fur Festköper- und Werkstoffforschung). Zajmował się przede wszystkim rozwojem nowych metod i przyrządów do charakteryzacji materiałów. Wśród nich były: przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego pozwalająca na mechaniczną, elektryczną i laserową obróbkę próbek in situ oraz nowatorska metoda badania lokalnych naprężeń powierzchni materiałów metodami rentgenowskimi. Prace te zaowocowały wieloma patentami i wdrożeniami. Jednocześnie zostały wykorzystane przez grupę badawczą profesora Wetziga do badań własności termicznych, mechanicznych i elektrycznych ma- 5

8 DOKTORAT HONORIS CAUSA teriałów. Prace skoncentrowane były na polepszeniu właściwości mechanicznych i termicznych powłok z materiałów o wysokiej twardości oraz metali amorficznych, a także właściwości warystorów i materiałów nadprzewodzących. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w książce pt. In situ scannig electron microscopy in materials research, wydanej w 1995 r. Książka ta idealnie łączy metody analityczne i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej, dostarczając czytelnikowi wgląd w najnowsze osiągnięcia fizyki oraz inżynierii materiałowej. Dzięki przemianom politycznym roku 1990, kariera naukowa Klausa Wetziga nabrała nowego wymiaru. W październiku 1990 r. uhonorowano Go tytułem profesora. W 1993 r. został mianowany dyrektorem naukowym nowo powstałego Instytutu Leibniza Analiz Ciała Stałego i Badań Strukturalnych (Institut für Festkorperanalytik und Strukturforschung), jednocześnie zachował stanowisko profesora Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Kierowany przez profesora Instytut skoncentrował się na badaniach materiałów funkcyjnych. Instytut ten odgrywa ważną rolę w badaniach mikrostruktury, a także analizy powierzchni materiałów funkcyjnych oraz cienkich warstw i materiałów nanostrukturalnych dla elektroniki. Profesor Wetzig ma wielki wkład w rozwoju technik in situ mikroskopii elektronowej, w badaniach materiałów warstwowych dla mikroelektroniki, a także w zrozumieniu procesów degradacyjnych cienkich warstw pod wpływem elektro- i akustomigracji. W tej ostatniej dziedzinie nawiązano bardzo bliską współpracę z międzynarodowymi koncernami elektronicznymi, takimi jak AMD oraz Infineon. Swoje odkrycia w tej dziedzinie Klaus Wetzig przedstawił w książce pt. Metal based thin films for electronics, opublikowanej w 2003 r. Jej drugie, poprawione i rozszerzone wydanie właśnie się ukazało. W książce zawarto obecny stan wiedzy w tej dziedzinie, wzbogacony o własne doświadczenia autora. Osiągnięcia dydaktyczne profesora Wetziga budzą szacunek. W ramach swojej pracy uniwersyteckiej przygotował serię wykładów pt. Analiza ciała stałego, Mikroskopia elektronowa, Wysoko rozdzielcze metody spektroskopii elektronowej. Pod jego opieką wykonano 45 prac doktorskich oraz 3 prace habilitacyjne. Obecnie jest opiekunem kolejnych 11 prac doktorskich. Dotyczą one głównie wykorzystania cienkich warstw funkcyjnych materiałów łączących dla mikro- i magnetoelektroniki. Poza tym profesor aktywnie uczestniczył w życiu naukowym organizując konferencje, seminaria i spotkania naukowe. Wielokrotnie zapraszano go do wygłoszenia wykładów. Przewodniczył Komitetowi Naukowemu Microscopy Conference 2003 oraz Aplied Surface Analisis AOFA 13. Profesor Wetzig jest członkiem kilku towarzystw naukowych i recenzentem wielu czasopism naukowych. Przewodniczy radzie naukowej Europejskiego Towarzystwa Cienkich Warstw, jest konsultantem Niemieckiego Towarzystwa Naukowego (Deutsche Forschungsgemeinschaf) i Austriackej Fundacji Naukowej (Östereich Wissenschaftliche Stiftung). Jego dorobek naukowy składa się z około 280 publikacji w czasopismach naukowych, 26 patentów oraz z ponad 100 wykładów i wystąpień plenarnych. Profesor Wetzig aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, między innymi z Politechniką Szczecińską. Ma wielki wkład w podpisaniu w 2000 r. umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Leibniza Analiz Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie a Politechniką Szczecińską. Współpraca ta zaowocowała otwarciem wspólnego Niemiecko-Polskiego Laboratorium Ciała Stałego. Wspólnie z profesorem Wetzigem w latach prowadziliśmy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący charakterystyki powierzchni materiałów metodami mikroskopii elektronowej, finansowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki (Bundesministerium für Bildung und Forschung). W ramach tego projektu odbyło się kilka spotkań polskich i niemieckich partnerów, efektem czego było opublikowanie 10 wspólnych publikacji. Wspólnie z profesorem Wetzigem doprowadziliśmy do uzyskania stopnia doktora kilku polskich naukowców. Od 2000 r. odbywa się coroczne spotkanie doktorantów Instytutu Leibniza Analiz Ciała Stałego i Badań Strukturalnych z Drezna i z Politechniki Szczecińskiej, w którym uczestniczą także doktoranci z Politechniki Łódzkiej i Politechniki Wrocławskiej. W tym roku, pod koniec maja, po raz siódmy odbędzie się niemiecko-polskie seminarium doktorantów w Szklarskiej Porębie. Udaną współpracę naszych instytucji potwierdzają coroczne raporty naukowe Ambasady Niemiec w Polsce. Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe Klaus Wetzig został uhonorowany następującymi nagrodami: w 1988 r. medalem Ehrenfried-Walther-Graf von Tschirnhaus Niemieckiej Akademii Nauk, w 2001 r. Honorowym Medalem Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, w 2002 r. brązowym Medalem Pamiątkowym Politechniki Szczecińskiej. Profesor Wetzig w 2004 r. otrzymał doktorat honoris causa Słowackiej Politechniki w Bratysławie. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, zasług dla Politechniki Szczecińskiej w zakresie współpracy i wymiany naukowej oraz rozwoju kadr, senat Politechniki Szczecińskiej, przy poparciu senatów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Śląskiego, podjął 27 lutego 2006 r. uchwałę o nadaniu profesorowi Klausowi Wetzigowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej. Promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk Zdjęcia: Jerzy Undro 6

9 DOKTORAT HONORIS CAUSA WYKŁAD KLAUSA WETZIGA Współpraca naukowa Politechniki Szczecińskiej z Instytutem Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie Jego Magnificencjo Rektorze! Członkowie Senatu Politechniki Szczecińskiej! Panie i Panowie! Wielka to dla mnie przyjemność oraz honor przemawiać do Państwa podczas tej uroczystości. Na wstępie chciałbym szczerze podziękować za wyróżnienie mnie tytułem doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej. Fakt ten jest wielkim uznaniem dla mojej pracy naukowej, a szczególnie współpracy z Politechniką Szczecińską i Instytutem Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. Współpraca naukowa z Polską była i jest przedmiotem mojego zainteresowania. Poprę to stwierdzenie dwiema datami. Mój pierwszy, naukowy kontakt z Polską miał miejsce prawie 40 lat temu. W 1970 roku uczestniczyłem w Letniej Szkole Fizyki Elektronowej, zorganizowanej w Zakopanem przez profesora Auleytnera z Polskiej Akademii Nauk. Miałem wtedy okazję poznać piękno natury i krajobrazu Tatr. Pod koniec tego miesiąca będę uczestniczył w corocznie organizowanym przez Instytut Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie i waszą Politechnikę wspólnym seminarium doktoranckim w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie. W późniejszych latach (po roku 1970) odbyłem wiele podróży do Polski. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku mój zespół współpracował z Uniwersytetem Śląskim, a także z Politechniką Warszawską. Wspólnie z instytutem profesora Karpińskiego badaliśmy mikrostrukturę materiałów poddanych naprężeniom cieplnym oraz próbom zmęczeniowym. Poza tym, w czasie urlopów bywałem w Polsce z rodziną. Mamy piękne wspomnienia z Tatr, Beskidów i Karkonoszy, a choć w tamtych czasach mój i wasz świat był oddzielony granicami i murami, staraliśmy się jednak korzystać z niego jak najlepiej potrafiliśmy. Nadeszły polityczne zmiany roku 1990, w których pionierską rolę odgrywała Polska. Zmieniła się mapa polityczna, doszło do zjednoczenia Niemiec. Warunki ekonomiczne w naszych krajach zaczęły się od siebie oddalać. Z jednej strony, Wschodnie Niemcy odczuły trudności bardzo szybkiej przemiany i przystosowania do warunków typowych dla Niemiec Zachodnich. Z drugiej strony, zjednoczenie wiązało się z transferem olbrzymich funduszy z zachodu na wschód Niemiec, co doprowadziło do znacznie szybszego wzrostu poziomu życia mieszkańców Niemiec Wschodnich, w porównaniu z innymi krajami Wschodniej Europy. Dotyczy to nie tylko poziomu konsumpcji, ale także możliwości prowadzenia badań naukowych, dzięki zwiększonym inwestycjom w nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz finansowanie projektów naukowych. Jeśli w przeszłości Wschodnie Niemcy były ekonomicznie upośledzone w stosunku do Zachodnich Niemiec, tak teraz nagle stanęliśmy w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do naszych kolegów z innych krajów Europy Środkowowschodniej i Wschodniej. Przywileje zobowiązują, szczególnie jeśli uzyskało się je dzięki nieoczekiwanemu zwrotowi koła fortuny. Oznacza to, że naukowcy ze Wschodnich Niemiec mają obowiązek wspierania swoich kolegów z Europy Wschodniej. Mając ten cel na uwadze, w 2000 roku Instytut Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych 7

10 DOKTORAT HONORIS CAUSA w Dreźnie podpisał umowę o współpracy naukowej z Politechniką Szczecińską. Umowę, sygnowaną przez członków naszej Rady Dyrektorów oraz rektora Politechniki Szczecińskiej Mieczysława Wysieckiego, wcieliliśmy następnie w życie w ramach programu naukowego koordynowanego wespół z profesorem Walerianem Arabczykiem. Odtąd udanie realizujemy założone przez nas zadania. Nasza współpraca dotyczy trzech podstawowych dziedzin: 1. Tworzenia wspólnych projektów badawczych 2. Realizacji współpracy naukowo-technicznej 3. Promocji młodych naukowców. Jeśli rozważymy wykorzystanie środków materialnych, to strona niemiecka dominuje. Jednak chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że obydwie strony, zarówno Instytut Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie jak i Politechnika Szczecińska, w równym stopniu korzystają na tej współpracy. Chciałbym teraz przytoczyć kilka szczegółowych osiągnięć naszych wspólnych projektów badawczych. W 2001 roku, w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki (Bundesministerium für Bildung und Forschung), zainicjowaliśmy pięcioletni projekt pod nazwą Badania powierzchni za pomocą metod spektroskopii elektronowych. Pieczę nad projektem sprawujemy wspólnie z profesorem Arabczykiem, a dotyczy on głównie badań dyfuzji, segregacji oraz struktury i składu warstw przypowierzchniowych materiałów znajdujących zastosowanie w mikroelektronice. Przykład przedstawiony na rysunku 1 pokazuje zmianę zawartości indu w przypowierzchniowych warstwach domieszkowanego proszku SnO 2, obserwowaną za pomocą metody SIMS. Cienka warstwa segregującego ku powierzchni indu może być łatwo usunięta za pomocą bombardowania jonami argonu Ar+. Nieoczekiwany wzrost zawartości indu po dłuższym czasie bombardowania jest najprawdopodobniej efektem związanym z pierwotną wiązką jonów. W ramach projektu, przez trzy miesiące w Instytucie Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie przebywali: dr Wróbel, dr Ziebro oraz mgr Bendyna. Wspólna praca oraz spotkania i dyskusje zaowocowały ponad dziesięcioma wspólnymi publikacjami. Drugim polem jest współpraca naukowo-techniczna. W marcu 2002 roku otwarto w Szczecinie Niemiecko-Polskie Laboratorium Ciała Stałego, wyposażone w skaningowy mikroskop elektronowy, wydzierżawiony z Instytutu Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie. Kolejnym podjętym działaniem było wspólne przewodniczenie przez profesor Narkiewicz i przeze mnie obradom podgrupy Metal based nanomaterials, thin films and surface structures konferencji Fall Meeting 2004 of EMS w Warszawie. Rys. 1. Zmiana zawartości indu w przypowierzchniowych warstwach domieszkowanego proszku SnO 2, obserwowana za pomocą metody SIMS 8 Rys. 2. Uroczyste otwarcie Niemiecko-Polskiego Laboratorium Ciała Stałego w Szczecinie, marzec 2002 Rys. 3. Strona tytułowa programu niemiecko-polskiego seminarium doktoranckiego w roku 2005 Przejdźmy teraz do trzeciej i, według mnie, najważniejszej dziedziny naszej współpracy, promocji młodych naukowców. W jej ramach narodził się zwyczaj prowadzenia wspólnych seminariów doktoranckich. Corocznie, od maja 2000 roku, takie spotkania odbywają się w różnych miejscach Polski. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Brzózkach.

11 DOKTORAT HONORIS CAUSA w Instytucie Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie nad swą pracą doktorską: Optymalizacja modelowania matematycznego oraz jego doświadczalna weryfikacja w metodzie ARXPS. Głównym celem tej pracy było opracowanie nowej, nieniszczącej metody badania składu warstw przypowierzchniowych w funkcji ich odległości od powierzchni, z wykorzystaniem tzw. kątowozależnej emisji fotoelektronów. Rysunek 5 przedstawia jedną z ilustracji z tej pracy. Metaliczna próbka pokryta bardzo cienką warstwą tlenku poddawana jest działaniu promieniowania rentgenowskiego o energii hν. Zmiana kąta detekcji θ fotoelektronów powoduje, że zmienia się ich średnia droga wyjścia λ. Przez zastosowanie odpowiedniej procedury obliczeniowej uzyskuje się zależność intensywności rejestrowanej wiązki fotoelektronów od ich energii dla warstw znajdujących się w różnej odległości od powierzchni. Górny wykres w środkowej części rysunku przedstawia taką zależność dla kąta detekcji θ 1, zaś poniżej przedstawiono analogiczną zależność dla kąta detekcji θ 2. Im większy będzie kąt detekcji, tym większy, w stosunku do metalicznego substratu, będzie udział warstwy tlenkowej w widmie. Pani Kozłowska wykorzystała tę metodę w badaniach cienkich warstw metalicznych na materiałach znajdujących zastosowanie Rys. 4. Dyskusja w czasie sesji plakatowej w Łukęcinie (2000) Rys. 6. Obrona pracy doktorskiej Magdaleny Kozłowskiej (Instytut Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie, 2005) Rys. 5. Zasada pomiaru wykorzystującego kątowozależną emisję fotoelektronów Doktoranci z Instytutu Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie, z Politechniki Szczecińskiej, a także goście z Politechniki Łódzkiej przedstawiają swoje osiągnięcia w formie wystąpień ustnych oraz plakatów. Spotkania te mają charakter warsztatów naukowych, prowadzonych w życzliwej, konstruktywnej atmosferze. Za dwa tygodnie, wspólnie z profesorem Arabczykiem, będziemy prowadzić kolejne, tym razem w Szklarskiej Porębie. Celem naszych spotkań jest nie tylko rozwój naukowy, ale także nawiązanie bliskich kontaktów między młodymi ludźmi z obu naszych krajów. Mają temu służyć wieczory wypełnione pokazami slajdów, wspólnym grillem i tańcami. Sądzę, że jest to nasz skromny wkład w ważny proces wzajemnego zrozumienia obu narodów. Nie mniej ważną działalnością jest prowadzenie w Instytucie Leibniza Analizy Ciała Stałego i Badań Strukturalnych w Dreźnie, wspólnie z profesorem Arabczykiem, przewodów doktorskich polskich absolwentów. W latach w naszym instytucie pracowała mgr Dorota Szczuko. W ramach wspomnianego wcześniej wspólnego projektu badawczego przygotowała i obroniła pracę doktorską pod tytułem: Badania powierzchniowe efektów segregacji w domieszkowanych tlenkach w postaci proszków i monokryształów. W latach mgr Magdalena Kozłowska pracowała w elektronice. Jej praca była przygotowana pod wspólnym nadzorem promotorskim profesora Arabczyka i moim. Panie i Panowie, mam nadzieję, że w dużym skrócie udało mi się przedstawić długą historię współpracy naukowej między naszymi instytucjami. Zmienia się ona wraz z rozszerzeniem i rozwojem wspólnej, zjednoczonej Europy. Droga ta nie zawsze usłana jest różami, ale nie ma dla niej alternatywy. Nauka musi wytyczać ścieżki dla wspólnego rozwoju, ponieważ zawsze była i pozostanie dziedziną o międzynarodowym charakterze. Niech nam trwa i rozwija się owocna współpraca między Dreznem i Szczecinem. Chciałbym to przemówienie zakończyć myślą, która przychodzi mi do głowy za każdym razem, gdy odwiedzam Politechnikę Szczecińską jadąc do Szczecina, jadę do przyjaciół. 9

12 LUDZIE POLITECHNIKI JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ PROFESORA ROMANA RACINOWSKIEGO Seminarium Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Już po raz czternasty Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej zorganizowała w dniach 2 3 czerwca 2006 r. seminarium naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Międzyzdrojach i miało niezwykły charakter połączone było bowiem z jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej i naukowej prof. dr. hab. Romana Racinowskiego. W seminarium wzięli udział pracownicy Katedry Geotechniki, przedstawiciele LGA GmbH oddział w Polsce, delegacje z polskich i zagranicznych uczelni oraz zaproszeni goście. Seminarium rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, na którą przybyli m.in.: marszałek województwa zachodniopomorskiego Zygmunt Meyer, rektor PS Włodzimierz Kiernożycki, dziekan WBiA Władysław Szaflik oraz przedstawiciel LGA GmbH Norymberga Gabriele Aufleger i delegacje kilkunastu uczelni wyższych. Profesor Roman Racinowski urodził się 9 sierpnia 1935 r. w Lublinie. Od 1 sierpnia 1956 r. rozpoczął pracę w Katedrze Geologii UMCS w Lublinie na etacie asystenta. W styczniu 1964 r. na podstawie przedłożonej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS rozprawy doktorskiej pt. Charakterystyka petrograficzna glin zwałowych Polski wschodniej uzyskał stopień doktora nauk 10

13 LUDZIE POLITECHNIKI przyrodniczych. W czasie pracy w Katedrze Geologii UMCS prowadził zajęcia z geologii dynamicznej i historycznej oraz wykłady z geologii Polski i geologii surowcowej świata. W pracy naukowej zajmował się badaniami litologicznymi osadów czwartorzędowych Polski wschodniej i północnej. W latach pracował na etacie adiunkta w Zakładzie Geologii Wybrzeża w Instytucie Geologicznym w Szczecinie, zajmując się rozpoznawaniem złóż minerałów ciężkich w strefie brzegowej polskiego Bałtyku. Od sierpnia 1969 r. rozpoczął pracę na etacie adiunkta w Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (obecnie Katedra Geotechniki). W kwietniu 1974 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie odbyło się kolokwium habilitacyjne, na którym, na podstawie rozprawy pt. Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów, Romanowi Racinowskiemu nadano stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geologii czwartorzędu. Działalność naukowa Profesora koncentrowała się na litologii osadów czwartorzędowych Polski północno-zachodniej oraz litodynamice strefy brzegowej morza. W trakcie prac naukowo- -badawczych brał czynny udział i kierował zespołami badawczymi zajmującymi się zagadnieniami lokalizacji składowisk nieczystości na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego oraz kompleksowym opracowaniem geologiczno-inżynierskim i hydrogeologicznym dotyczącym ochrony brzegu morskiego między Niechorzem a Trzęsaczem. W tym czasie pod Jego kierunkiem wykonanych zostało 10 prac magisterskich. W roku 1975 przez 5 lat pracował w Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie. W latach pracował na etacie docenta w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi, w Instytucie Geografii, którego był dyrektorem. Prowadził tam zajęcia dydaktyczne z geologii dynamicznej i historycznej, wykłady monograficzne z zakresu fizjografii, wykłady specjalistyczne z litologii osadów czwartorzędowych. Pod kierunkiem Jubilata wykonanych zostało 15 prac magisterskich. W roku 1984 powrócił do pracy na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechnice Szczecińskiej w Zakładzie Geotechniki. W zakresie dydaktyki współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Słupsku, prowadząc zajęcia z zakresu geomorfologii oraz przestrzennego zagospodarowania środowiska geograficznego. Z Uniwersytetem Szczecińskim współpracuje w zakresie dydaktyki (geologia ogólna, sedymentologia, ochrona i kształtowanie środowiska) oraz nauki (litologiczne badania osadów strefy brzegowej Bałtyku). Jubilat wypromował 3 doktorów, recenzował kilkanaście prac doktorskich i habilitacyjnych, w tym trzy wnioski o tytuł profesora. Jest autorem i współautorem 13 książek i podręczników akademickich, opublikował ponad 290 publikacji. W latach 80. był członkiem Rady Urzędów Morskich do spraw ochrony brzegu morskiego. 1 lipca 1989 r. Przewodniczący Rady Państwa nadał Jubilatowi tytuł profesora nauk przyrodniczych, 11

14 LUDZIE POLITECHNIKI a Senat PS powołał Go na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Szczecińskiej. Profesor Roman Racinowski jest członkiem Sekcji Geologii i Geofizyki Morskiej, Komitetu Badań Morza PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (Komisja Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych). Jubilat wyróżniony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Otrzymał też Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia i Ministra Edukacji Narodowej II stopnia. Podczas swojej 50-letniej pracy naukowej Profesor Racinowski większość swojego życia zawodowego poświęcił Politechnice Szczecińskiej, służył swoją wiedzą i doświadczeniem wielu urzędom i instytucjom. Podczas Sesji Jubileuszowej życzenia i listy gratulacyjne składali Mu przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, uczelni zagranicznych i polskich. Po Sesji Jubileuszowej rozpoczęła się Sesja Naukowa pn. Zagadnienia geologii inżynierskiej i inżynierii środowiska na obszarach przymorskich. Omawiano problemy dotyczące ochrony środowiska na obszarach litoralnych, wzmacniania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz badań podłoża obiektów budowlanych. Podczas sesji wygłoszono wiele referatów: dr inż. Roman Bednarek Weryfikacja empirycznego modelu gruntu organicznego na przykładzie osiadania przypory popiołowo-cementowej, mgr inż. Sławomir Liskowski Wpływ korelacji międzyparametrowej na ocenę bezpieczeństwa budowli, dr inż. Mariusz Kowalów, dr inż. Stanisław Majer Zagadnienia geotechniczne w projektowaniu i wzmacnianiu konstrukcji nawierzchni drogowych, prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski Zmienność batymetrii jeziora Dąbie w okresie Sesję Jubileuszową zakończyła uroczysta kolacja, podczas której nie zabrakło wspomnień z czasów studenckich Jubilata. Naukowcy, przyjaciele Profesora w dowcipny sposób opowiadali o ciekawych zdarzenia z Jego życia, pracy naukowej i zawodowej. Następnego dnia odbyła się Sesja Techniczna po wyspie Wolin. Uczestnicy seminarium obejrzeli strefę brzegową Bałtyku (klify), Jezioro Turkusowe i fort Gerharda pruską warownię z XIX w, gdzie komendant fortu potraktował uczonych jak młodzież szkolną, przeprowadzając musztrę. Po obradach naukowych uczestnicy pełni wrażeń i wspomnień wrócili do Szczecina. Tekst: Urszula Tusińska Zdjęcia: Marek Borkowski 12

15 LUDZIE POLITECHNIKI JUBILEUSZ MIECZYSŁAWA HANNA Profesor dr hab. inż. Mieczysław Hann urodził się w Warszawie w 1936 roku. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 1960 r. na specjalności maszyny robocze ciężkie. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w Politechnice Szczecińskiej od stanowiska asystenta ( ), a następnie adiunkta ( i ), docenta kontraktowego ( ) oraz profesora nadzwyczajnego (1991 obecnie). Od lutego do grudnia1970 r. pracował także w Centralnym Biurze Konstrukcji Urządzeń Budowlanych jako doradca naukowy, a w 1974 jako konsultant w Stoczni Szczecińskiej im A. Warskiego. Ma duże doświadczenie zawodowe w zakresie konstrukcji i oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń wynikające z wieloletniej współpracy z przemysłem oraz działalności rzeczoznawczej. Był dziekanem Wydziału Techniki Morskiej w latach Pełni funkcję kierownika Katedry Maszyn i Systemów Transportowych na tym wydziale. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w 1968 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ osadzenia czopów w piastach na naprężenia gnące wałów lub osi bębnów linowych i taśmowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej w 1990 r., przedkładając rozprawę habilitacyjną pt. Wpływ kołysania statku na siły w linach podnoszących dźwignic okrętowych. Tytuł profesora otrzymał w 2002 r. Osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej Profesora w czasie ponad 45-letniej pracy nauczyciela akademickiego to przede wszystkim wykłady na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, oceanotechnika oraz transport, jak również na studiach doktoranckich i opracowanie wielu pomocy dydaktycznych. Ważną działalnością na rzecz procesu dydaktycznego było organizowanie nowych kierunków studiów i specjalności wraz z opracowaniem wielu programów. Był opiekunem ponad 90 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Opublikowany dorobek naukowy Profesora obejmuje 82 pozycje wydane drukiem, w tym dwie książki: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów górnictwa morskiego (współautor) i Komputerowa analiza niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i konstrukcji okrętowych poddanych kołysaniom (autor) oraz rozdziału pt. Podstawy antropocentrycznego projektowania maszyn pokładowych obiektów oceanotechnicznych w książce Człowiek w maszynie. Jest też autorem skryptu akademickiego Dźwignice. Obecnie przygotował do druku podręcznik Podstawy konstruowania maszyn transportowych i oceanotechnicznych. Główne kierunki działalności naukowej Profesora można scharakteryzować następująco: Pierwsza grupa ( ), to prace teoretyczne i eksperymentalne dotyczące specyficznych maszyn, jakimi są urządzenia dźwigowe statków morskich. Specyfika tych maszyn wynika z oddziaływania na nie ruchów jednostki macierzystej oraz środowiska morskiego. Były to zagadnienia słabo rozpoznane, a intensywny w tym czasie rozwój nowych typów statków i technologii przeładunków stwarzał potrzebę rozwoju badań wdrożeniowych. Profesor Hann był autorem i współautorem wielu prac z tej dziedziny obejmujących opracowanie metod obliczeń konstrukcyjnych, programów obliczeniowych i koncepcji nowych konstrukcji w tym chronionych patentami USA, RFN, NRD, Francji, Norwegii, ZSRR i Polski. Drugą grupę ( ) stanowią prace związane z maszynami służącymi do pozyskiwania dóbr oceanicznych. Zaliczyć do nich należy badania eksperymentalne w skali rzeczywistej procesu sprzężenia ciernego lin z bębnami przewijającymi głębokowodnych (6 km długości liny) wciągarek trałowych oraz teoretyczne i eksperymentalne badania urządzeń podnośnych dla dzwonów nurkowych. Pod kierunkiem i według koncepcji Profesora opracowano i opatentowano całkowicie oryginalną konstrukcję urządzenia obejmującą mechanizmy z napędem i systemem sterowania oraz konstrukcje nośne i zabezpieczenia. W procesie konstruowania wykorzystane zostały opracowane przez Profesora metody teoretycznego określania obciążeń długich cięgien podnośnych drgających w toni wodnej pod wpływem kołysań jednostki macierzystej. Urządzenia te zostały wyprodukowane i wdrożone. Trzecia grupa (od 1990), to zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji okrętowych. W szczególności Profesor poświęcił się zastosowaniu metod symulacji komputerowej do analizy tych zagadnień i osobiście opracował wiele programów komputerowych w tym zakresie, co pozwoliło doprowadzić do praktycznych zastosowań przy projektowaniu ryzykownych konstrukcji, tzw. bezpodporowych kontenerowych żurawi pokładowych. W efekcie wykreowana została szkoła naukowa będąca efektem prac własnych oraz współpracy w zespole kierowanym przez Profesora. Jest to szkoła mechaniki maszyn i konstrukcji oceanotechnicznych. Uznanie autorytetu naukowego Mieczysława Hanna w skali międzynarodowej doprowadziło do Jego wyboru na dwie kadencje ( i ) na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą dla Nauki (ICSU) przy Prezydium PAN oraz przewodniczącego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Inżynierii ds. Zasobów Oceanicznych (ECOR), a w latach jako członka Komitetu Koordynacyjnego w Obszarach Polarnych i Oceanicznych PAN. W 1999 roku na zebraniu elekcyjnym w Londynie został wybrany na pierwszego wiceprezydenta ECOR (Engineering Committee on Oceanic Resources) na kadencję Jest też członkiem National Monitoring Committee IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpedagogik). Dowodem uznania środowiska naukowego w Polsce jest wybór Profesora do organizacji korporacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz kilku innych zespołów i komisji PAN. Był przewodniczącym szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz członkiem Rady Naukowej Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Został zaproszony do uczestnictwa w komitetach naukowych i redakcyjnych następujących czasopism naukowych: Marine Technology Transactions (wyd. PAN), Polish Maritime Research oraz Problemy Maszyn Roboczych. Jest też członkiem komitetów naukowych kilku cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowych. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem Edukacji Narodowej (1996) i innymi odznaczeniami. Profesor Mieczysław Hann jest głównym organizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego konferencji Okrętownictwo i oceanotechnika, która już od piętnastu lat integruje środowiska praktyków i naukowców z całej Polski wokół zagadnień związanych z transportem morskim. 13

16 LUDZIE POLITECHNIKI JUBILEUSZOWE SPOTKANIE 70-lecie urodzin profesora Mieczysława Hanna 7 czerwca 2006 roku na Wydziale Techniki Morskiej podczas pierwszego dnia obrad VIII Konferencji Okrętownictwo i oceanotechnika, odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy na Politechnice Szczecińskiej profesora Mieczysława Hanna. W uroczystości wziął udział rektor oraz prorektorzy Politechniki Szczecińskiej, dziekani wydziałów PS, członkowie rady WTM oraz goście z uczelni, ośrodków naukowych i przemysłowych z całej Polski. Zebranych powitał dziekan WTM Bogusław Zakrzewski. Następnie gratulacje złożył rektor PS Włodzimierz Kiernożycki, podkreślając zasługi Jubilata dla Politechniki Szczecińskiej oraz środowiska naukowego związanego z gospodarką morską i transportem. Składając życzenia zdrowia i dalszych sukcesów, wyraził też nadzieję na dalszą współpracę. Życiorys Jubilata został przedstawiony przez dziekana WTM zaś najbliższy współpracownik i wychowanek profesora dr inż. Włodzimierz Rosochacki w bardzo interesujący sposób scharakteryzował prace Profesora i Jego zespołu. Myślą przewodnią prezentacji była przydatność prac naukowych dla praktyki. W imieniu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej prodziekan tego wydziału Janusz Lemski wraz z reprezentującym PG prof. Bolesławem Mazurkiewiczem wręczył Jubilatowi medal pamiątkowy im. Profesora Jerzego Doerffera. Z gratulacjami wystapiło wiele osób, a wśród nich: dr inż. Tadeusz Salamonowicz, prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski, prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Jaźwiński, generał prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa, prof. dr hab. inż. Alfred Brandowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk, prof. dr hab. inż. Wiesław Olszak, Franciszek Kamola kanclerz PS, Edward Zawadzki kwestor PS, dziekani wydziałów PS: Mieczysław Wysiecki, Andrzej Brykalski, Eugeniusz Milchert, Władysław Szaflik, a także dr inż. Włodzimierz Ruciński, prof. dr hab. inż. Stanisław Gucma, prof. dr inż. Jerzy Sołdek, prof. dr hab. inż Tadeusz Spychaj, prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, przedstawicielka Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Jubilat otrzymał liczne życzenia i gratulacje od najbliższych współpracowników oraz ulubionych studentów. Wśród osób gratulujących był też obecny emerytowany już profesor Eugeniusz Skrzymowski, pierwszy dziekan i założyciel Wydziału Techniki Morskiej. Profesor Mieczysław Hann zwrócił się do Niego z podziękowaniami za zorganizowanie drugiego w Polsce, po Gdańsku, Wydziału Okrętowego. Na zakończenie Jubilat złożył podziękowania wszystkim obecnym za przybycie i serdeczną, ciepłą atmosferę spotkania. Podkreślił, że dzięki wielu obecnym na sali osobom, których może obecnie nazwać swymi przyjaciółmi, mógł się w życiu wiele nauczyć, a nawiązana współpraca zaowocowała wieloma korzyściami dla uczelni. Zdjęcia: z archiwum konferencji 14

17 LUDZIE POLITECHNIKI VIII KONFERENCJA OKRĘTOWNICTWO I OCEANOTECHNIKA NA WTM Konferencja Okrętownictwo i oceanotechnika rozpoczęła się od obchodów jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy w Politechnice Szczecińskiej prof. dr. hab. inż. Mieczysława Hanna, a kontynuowana była w Międzyzdrojach, dokąd uczestnicy popłynęli statkiem z przystani przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Konferencję zorganizowała Katedra Maszyn i Systemów Transportowych Wydziału Techniki Morskiej PS przy współudziale: Polskiej Akademii Nauk, Komisja Techniki Morskiej (Odział w Gdańsku), SPE KBM Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn (Zespół Bezpieczeństwa), STŚT KT Sekcja Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu (Zespół Techniki Morskiej), STŚT KT Sekcja Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu (Zespół Techniki Transportu Bliskiego). Konferencja naukowa Okrętownictwo i oceanotechnika organizowana jest cyklicznie od 1992 r. Każdemu spotkaniu towarzyszy hasło przewodnie, w tym roku brzmiało ono: Perspektywy rozwoju systemów transportowych. Podjęta tematyka pozwoliła zgromadzić naukowców i inżynierów reprezentujących nie tylko technikę czy gospodarkę morską, lecz również licznych specjali- stów zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką transportu. Na konferencji wygłoszono 39 referatów, a w obradach uczestniczyło około 60 osób (w tym 10 profesorów tytularnych, którzy wygłosili referaty) reprezentujących następujące uczelnie: Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Kaliningrad State Technical University. Wśród instytutów i przedsiębiorstw gościliśmy przedstawicieli: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych TO- WIMOR S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych Detrans-Bytom, CIM-MES Projekt Co Ltd Warsaw. Zdjęcie: Renata Kajrys Stoją: Jubilat (z lewej) z profesorem Jerzym Tomczakiem z Politechniki Łódzkiej 15

18 Z ŻYCIA UCZELNI PRACE BADAWCZE NAD ZDALNYM NAUCZANIEM Projekt e-quality Analiza obecnego stanu rozwoju zagadnienia nauczania zdalnego w Europie i w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że po wstępnym etapie badań poświęconych tematowi środowiska nauczania zdalnego i organizacji procesu nauczania, aktualne badania koncentrują się głównie na zagadnieniu jakości. Można ten trend zauważyć, analizując tematykę konferencji naukowych i tematycznych oraz projektów badawczych. Zagadnienie jakości w kontekście Europejskiej Przestrzeni Nauczania Wyższego nie może mieć miejsca bez wprowadzenia standaryzacji poszczególnych aspektów nauczania zdalnego, poczynając od problemów środowiska nauczania, poprzez programy studiów, kończąc na organizacji procesu edukacyjnego. Jesteśmy w przededniu stworzenia normy ISO 19796, która będzie dotyczyła tylko zagadania jakości w edukacji. Osoby zajmujące się nauczaniem zdalnym za standardowe środowisko nauczania przyjmują obecnie platformę Moodle (www.moodel.org). Moodle jest bezpłatnym systemem udostępniania treści edukacyjnych oraz zarządzania procesem nauczania. Korzysta z niego bardzo wiele uniwersytetów na całym świecie, w tym i Zakład Wydawnictw i Sterowania Procesami Produkcyjnymi Wydziału Informatyki PS. Studiowanie w sposób zdalny staje się coraz popularniejszym sposobem nauki, nie ma jednak pełnego zaufania do kompetencji uzyskanych w wyniku realizacji kursów na odległość. Problem ten został podjęty w programie e-quality: Quality implementation in open and distance learning in a multicultural European environment finansowanym przez program Unii Europejskiej Socrates/Minerva. Prace w ramach tego projektu rozpoczęły się w październiku 2003 roku, a zakończą się we wrześniu br. Koordynatorem projektu jest prof. Michelle Joab z European Universitary Pole of Montpellier and Languedoc-Roussillon (Francja). W programie uczestniczą ponadto następujące instytucje: University of Montpellier 2 Uczestnicy projektu e-quality w czasie spotkania w Szczecinie, w kwietniu zeszłego roku 16

19 Z ŻYCIA UCZELNI (Francja), Open University of Catalonia (Hiszpania), University of Tampere (Finlandia), University of Applied Sciences Valais (Szwajcaria), University of Lausanne (Szwajcaria) oraz Politechnika Szczecińska. Z ramienia PS lokalnym koordynatorem jest prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin wraz z pracownikami Zakładu Wydawnictw i Sterowania Procesami Produkcyjnymi Wydziału Informatyki. Jednym z efektów projektu jest analiza porównawcza zagadnienia implementacji jakości, która stanowi podsumowanie raportów przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów (Francja, Finlandia, Hiszpania, Polska, Szwajcaria). W wykonanej analizie szczególne miejsce poświęcono zagadnieniom różnic kulturowych w obszarze Unii Europejskiej. Raport ma m.in. pomóc w odpowiedzi na pytania: Czy podejście do zapewnienia jakości stosowane w Finlandii może być użyte w Hiszpanii? Jakie aspekty kulturowe powinny być wzięte pod rozwagę? Ponadto w ramach projektu została wykonana: - Szczegółowa analiza głównych podprocesów zaangażowanych w zapewnienie jakości w ODL (Open and Distance Learning) proces projektowania materiałów dydaktycznych, proces wsparcia studenta). - Analiza procesu ODL mająca na celu wyodrębnienie czynników blokujących wprowadzenie jakości i utworzenie zbioru najlepszych praktyk. - Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zorganizowanie sesji treningowej dla specjalistów nauczania zdalnego poświęconej zagadnieniom jakości w ODL. - elup edytor: opracowanie oprogramowania pozwalającego na modelowanie zagadnień ODL, biorąc pod uwagę kryteria jakości w oparciu o standardy XML i IMS Learning Design specification. SEMINARIUM SZKOLENIOWE Uczestnicy projektu zapraszają w dniach września br. na seminarium poświęcone tematyce jakości w otwartym i zdalnym nauczaniu. Odbędzie się ono w Szczecinie, w hotelu Novotel. Udział w seminarium jest bezpłatny, będzie się ono składać z sesji plenarnych oraz warsztatów. Językiem obrad będzie język angielski. Sesje plenarne skupią się wokół zagadnień jakości w edukacji wyższej w Unii Europejskiej i podejściu do zagadnienia jakości oraz języków modelowania środowiska edukacyjnego. Tematami warsztatów będą: - Wielokulturowe aspekty jakości w ODL w krajach europejskich - Jak modelować jakość dla e-learning (standardy, procedury) - Jak zaadaptować wskazówki ENQA do kontekstu ODL - Jak szkolić nauczycieli i kadrę w zagadnieniu jakości w edukacji wyższej - Jak wspierać studentów zgodnie z kryteriami jakości - Jak wyprodukować materiały szkoleniowe zgodne ze standardami jakości. Szczegółowe informacje na temat projektu e-quality można znaleźć na oficjalnej stronie projektu pod adresem Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zarejestrowanie się na stronie e-quality-eu.org/. Tekst i zdjęcia: Przemysław Różewski, Przemysław Korytkowski 17

20 Z ŻYCIA UCZELNI NIE WIESZ?... ZAPYTAJ W BIBLIOTECE Tydzień Bibliotek na Wydziale Elektrycznym 4. książeczki-przewodniki po bazach elektronicznych dostępnych ze strony Biblioteki Głównej PS, 5. zakładki do książek z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek i logo naszej biblioteki. Segregatory z historią biblioteki były wyłożone w obu czytelniach. Pozostałe materiały rozdawałyśmy studentom i pracownikom odwiedzającym bibliotekę. Punkt 2 naszego planu zrealizowałyśmy, angażując studentów III roku WE do obsługi czytelników, tytułując go poznaj naszą pracę od kuchni. Ten punkt obchodów Tygodnia Bibliotek podobał się chyba najbardziej. Zgłosiło się 6 osób, które pod okiem bibliotekarza dyżurnego obsługiwały czytelników. Cała szóstka otrzymała plakietki Bibliotekarza Tymczasowego, a po zakończonym dyżurze Studencką Kartę Amnestii uprawniającą do jednorazowego odstępstwa od płacenia kary za nietermi- Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem Nie wiesz?... Zapytaj w bibliotece. Postanowiłyśmy potraktować to hasło dwojako: przybliżyć czytelnikom naszą bibliotekę i uzmysłowić im, że praca bibliotekarek odbiega znacznie od stereotypu pani czytającej w pracy książki. Droga książki od momentu zamówienia do postawienia na półce jest długa i wymaga zaangażowania wielu osób, tak w Bibliotece Głównej, jak i w czytelniach wydziałowych. Czasami jest to okres kilku miesięcy. Dlatego też postanowiłyśmy przede wszystkim przybliżyć naszą pracę czytelnikom i pokazać jak wielu zabiegów wymaga ten proces. Ponieważ nasi czytelnicy nie zawsze wiedzą jak wiele różnych źródeł dostępnych jest w bibliotece (zarówno drukowanych, jak i poprzez sieć biblioteczną) punkt pierwszy zrealizowałyśmy przygotowując: 1. ilustrowane zdjęciami segregatory z historią biblioteki Wydziału Elektrycznego, 2. prezentację obu czytelni wydziałowych na stronie internetowej WE, 3. książeczki-przewodniki po bibliotece WE z dokładnymi danymi dotyczącymi adresów, gromadzonych zbiorów i zasadami korzystania z biblioteki, 18

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk

prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk 1. Przebieg pracy naukowej i zawodowej. Od początku swojej pracy związany jestem z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej przechodząc kolejno wszystkie stopnie kariery

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego W dniu 23.06.2015 r. na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Laudacja. Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Laudacja Dostojny Doktorze Honorowy! Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! Mam ogromny zaszczyt i honor pełnienia roli promotora w uroczystości nadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej. Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Koszalińska ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej

LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej Dr hab. inż. Edward Miko, prof. nadzw. LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. inż. Wiesławowi Olszakowi, doktorowi honoris causa Politechniki Szczecińskiej Magnificencjo Rektorze! Wysoki

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone na Radzie Wydziału Elektrycznego w dn.19 listopada 2012) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego szkolenie poszerzone zostanie o zagadnienia związane z Energochłonnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku

PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku Załącznik nr 1 Lista obecności członków Rady Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu Załącznik nr 2 Program Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo