Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język angielski 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: angielski; pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Beata Łucjanek, mgr Patrycja Twardowska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe 11.Poziom (podstawowy/zaawansowany): B2 Laboratorium/ praktyczne 30 egzamin A1 - beginner (początkujący) A2 elementary (podstawowy) B1 pre-intermediate (średnio-zaawansowany niski) B2 intermediate (średnio zaawansowany) 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium A1 - opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych w stopniu umożliwiającym kontynuację kursu; A2, B1 - znajomość języka angielskiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych; B2 - znajomość języka angielskiego na poziomie średnio - zaawansowanym niskim w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych 13. Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Student: dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować

2 wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą 2. rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących oraz zawodowych 3. potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi swobodnie redagować 4. potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 14.2./ tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: A1 - miasta, transport, wakacje, przyszłe plany, przewidywania dotyczące przyszłości, środowisko, zdrowie, zasady w szkole i w domu, miejsca do zwiedzania, opisywanie miast; zwrot - to be going to, czas przyszły - Future Simple, Present Continuous - znaczenie przyszłe, modalne should(n t), must(n t), can( t), czas - Present Perfect, powtórzenie czasów; A2- święta, przygotowania, ubiory, odczucia i komentarze uczestników, zwierzęta, zagrożone gatunki, technologia, komputery, Internet, udzielanie kierunków, wyrażanie upodobań, umawianie się, opinie, komentarze, wyrażanie emocji; bezokolicznik - infinitive i gerund-ing, twierdzenia, rozkazy i pytania relacjonowane, dopowiedzenia, wykrzyknienia; B1- rodzaje jedzenia, składanie zażaleń, dedukowanie, filmy, programy TV, sprzęt muzyczny, wynalazki, rekomendacja; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i korespondujące z nimi zwroty, konstrukcje modalne-przypuszczenia i pewność, imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego, wyrażanie preferencji, causative - have sth.done ; B2 - edukacja, szkolne przedmioty, cechy nauczycieli, środowisko naturalne, recenzje filmów, środki transportu, słownictwo związane z samochodami, rezerwacje biletów, lotnisko, zdawanie egzaminów, korzyści wynikające z użycia komputerów; łączenie idei, wyrażanie celu, formy przyszłe, prośba o zezwolenie, odmowa, udzielanie zezwolenia, stopień wyższy i najwyższy, porównywanie Projekt:

3 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: A1 Evans V., Dooley J..Enterprise 1, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 1, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, A2 Evans V., Dooley J..Enterprise 2, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 2, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B1 Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, 1998 B2 Evans V., Dooley J.,Enterprise 4. podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J.,Enterprise 4, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate workbook-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Literatura towarzysząca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, Flinders S., Test Your Business English. Harlow : Penguin Books, Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett, V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford: Oxford University Press, Misztal M., Tests in English Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, Olejnik D., Repetytorium Leksykalne. Poznań: LektorKlett, Oxford Wordpower. Słownik Angielsko-Polski z indeksem polsko-angielskim; Oxford University Press,1997.

4 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: niemiecki, pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Agnieszka Mikosz-Wisła 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Zaliczenie pisemne Projekt 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): śreedniozaawansowany Seminarium 12. Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych, 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Student: dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą 2. rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących oraz zawodowych 3. potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi swobodnie redagować 4. potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą

5 znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne.: A. Treść zajęć: mówienie: umiejętność formułowania dłuższych płynnych wypowiedzi na zadany temat. Umiejętność zabrania głosu i podtrzymania dyskusji oraz obrony swego stanowiska popartej przekonywującymi argumentami. Formułowanie kompetentnych wypowiedzi na tematy związane z problemami ziemi, ochrony środowiska, sport, hobby, podróże, polityka, problematyka związana z najnowszą historią Niemiec, kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego. B.Materiał gramatyczny: Mowa zależna: (do tekstów prawnych). Tryb przypuszczający. Zdania: wszystkie pozostałe typy zdań pobocznych (skutkowe, porównawcze, warunkowe potencjalne i nierzeczywiste). Gerundivum. Powtórzenie wybranych zagadnień gramatycznych. C. Słownictwo: Przyswojenie słownictwa umożliwiającego swobodne wyrażanie opinii na tematy omawiane w treści zajęć oraz związane z wykonywaniem przyszłego zawodu. Słownictwo związane z tematami ekonomicznymi, które w zależności od grupy mogą być omawiane ogólnie lub szczegółowo: -rynek (forma i rodzaje) - systemy gospodarcze -gospodarka Polski i krajów niemieckojęzycznych -przedsiębiorstwo (formy, organizacja, zarządzanie, systemy wynagradzania itp.) -handel zagraniczny (eksport/ import, formy płatności, warunki dostaw, ubezpieczenia) -ochrona środowiska -ubiegania się o pracę (życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) -słownictwo związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi Projekt: Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Jadwiga Śmiechowska, Deutsch für dich neu, Wydawnictwo Noegraf, Warszawa Themen neu 1, Kursbuch, / Hartmut Aufderstrasse [et al.] - 2 Aufl. Ismaning : Max Hueber Verl., 1997.

6 Themen neu 1, Arbeitsbuch, Arbeitsbuch, / Hartmut Aufderstrasse [et al.] - 2 Aufl. Ismaning : Max Hueber Verl., Literatura towarzysząca: Langenscheidts Taschenwörterbuch Deutsch, Langenscheidt KG Berlin und München. Karin Hall, Barbara Scheiner, Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning 2001.

7 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zajęcia sportowe 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Adam Wrona 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 1 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 zaliczenie na ocenę (warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: brak Projekt Seminarium 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych), w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Kompetencje społeczne: 1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie. 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład:

8 14.2. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zajęć rekreacyjno - sportowych. Program obejmuje zajęcia: gry sportowe zespołowe, pływania i ratownictwo wodne, lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, aerobik, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, turystyka piesza, górska, rowerowa Projekt: Seminarium : 15.Literatura podstawowa: 16.Literatura towarzysząca:

9 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Aldona Dereń 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 15 Zaliczenie pisemne / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Zna prawne podstawy funkcjonowania państwa, organizacji gospodarczych i społecznych. 2. Ma wiedzę na temat komunikowania informacji na potrzeby organizacji. 3. Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa i autorska). Rozumie znaczenie tej ochrony dla działalności innowacyjnej w gospodarce Umiejętności: 1. Potrafi wybierać źródła informacji i korzystać z nich przy rozwiązywaniu problemów zarządczych w organizacji i jej obszarach funkcjonalnych. 2. Umie posługiwać się systemami normatywnymi oraz stosować odpowiednie normy i standardy (prawne, zawodowe, moralne) w konkretnych działaniach w organizacji 3. Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania.

10 Kompetencje społeczne: 1. Potrafi w współdziałać i pracować w grupowych i zespołowych formach organizacji pracy. Wykazuje gotowość do organizowania i kierowania pracą małych zespołów. 2. Potrafi odpowiednio określać priorytety i wyznaczać cele w własnej pracy i we współpracy z innymi w związku z pełnieniem różnych ról organizacyjnych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Własność intelektualna podstawowe pojęcia, geneza wprowadzenia ochrony, prawa podmiotowe właściciela dóbr intelektualnych. Krajowy, regionalny i międzynarodowy system prawnej ochrony dóbr niematerialnych ogólna charakterystyka. System ochrony praw autorskich i praw pokrewnych- pojęcie utworu, struktura praw osobistych i majątkowych. Utwory pracownicze. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Prawna ochrona baz danych. Własność przemysłowa systematyka kategorii chronionych prawem. Prawna ochrona rozwiązań i oznaczeń w praktyce obrotu gospodarczego. Znak towarowy i jego prawna ochrona w obrocie cywilnoprawnym. Zwalczenia nieuczciwej konkurencji w dziedzinie własności intelektualnej / tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy / Aldona Małgorzata Dereń; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe / Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa Elementy prawa dla ekonomistów, W. Siuda, Wyd. Scriptum Poznań Literatura towarzysząca:

11

12 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Joanna Szczepańska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Zaliczenie pisemne 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: brak referaty, aktywność, kolokwium 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Zna znaczenie ryzyka w działalności człowieka i proces zarządzania ryzykiem. 2. Zna podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, klasyfikacje, funkcje ubezpieczeń oraz instytucje ubezpieczeniowe. 3. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, działalności ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. 4. Posiada wiedzę na temat najważniejszych produktów ubezpieczeń społecznych i gospodarczych Umiejętności: 1. Potrafi określać potrzeby ubezpieczeniowe oraz zastosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. 2. Analizuje oraz ocenia podstawowe produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku ubezpieczeń a także potrafi dokonać wyboru pod kątem własnych potrzeb

13 ubezpieczeniowych. Kompetencje społeczne: 1. Ma świadomość istnienia ryzyka i zarządzania nim. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Definicje ryzyka i niepewności. Klasyfikacja ryzyka. Zarządzanie ryzykiem. Definicje i cechy ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpieczeń podstawy prawne, koncesje, nadzór. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych elementy stosunku ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalność marketingowa, zarządzanie ryzykiem. Formy ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia na życie. Otwarte Fundusze Emerytalne. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń na tle rynku międzynarodowego / tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 1. Ryzyko w działalności człowieka. 2. Istota i funkcje ubezpieczeń. 3. Podstawy prawne ubezpieczeń. 4. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. 5. Charakterystyka umowy ubezpieczenia. 6. Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej. 7. Zasady ustalania świadczeń i odszkodowań. 8. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. 9. Reasekuracja. 10. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 11. Nadzór ubezpieczeniowy. 12. Instytucje ochrony ubezpieczeniowej. 13. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. 15.Literatura podstawowa: Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom 1: Mechanizmy i funkcje / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.

14 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa / red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, PWE, Warszawa Kodeks cywilny, LexisNexis, Warszawa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn (Dz.U ). Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dn (DZ.U ). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn (DZ.U ) Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dn (DZ.U ) 16.Literatura towarzysząca:

15 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr hab. inż. Zofia Wilimowska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Joanna Szczepańska, mgr inż. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 5 kolokwia 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wykonanie i zaliczenie projektu Seminarium 12. Wymagania wstępne: Matematyka finansowa, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel. 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student posiada wiedzę na temat strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa. 2. Posiada wiedzę na temat źródeł kapitału w przedsiębiorstwie i wyceny papierów wartościowych. 3. Rozumie znaczenie ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 4. Rozumie sens i sposoby obliczania kosztu kapitału własnego, obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału. 5. Umie interpretować relację: oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji kapitałowych a koszt kapitału i ryzyko. 6. Zna zagadnienia budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych. 7. Zna model wyceny aktywów kapitałowych, CML, SML, linię charakterystyczną akcji. Umiejętności:

16 1. Potrafi scharakteryzować źródła finansowania działalności gospodarczej. 2. Potrafi dokonać wyceny papierów wartościowych: akcji, obligacji. 3. Potrafi obliczyć koszt kapitału własnego oraz średnioważony koszt kapitału. 4. Potrafi oszacować ryzyko inwestowania w aktywa kapitałowe. 5. Potrafi wykreślić obszar możliwych rozwiązań dla dwuelementowych portfeli w zależności od proporcji udziałów aktywów w portfelu. 6. Potrafi wykreślić zależność oczekiwanej stopy zwrotu z portfela od ryzyka portfela. Kompetencje społeczne: 1. Rozumie sens decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 2. Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej oceny ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej. 3. Rozumie, że w konkurencyjnej gospodarce inwestowanie kapitału powinno przynosić korzyści finansowe. 4. Rozumie cele działalności gospodarczej. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Źródła kapitału w przedsiębiorstwie podział zysku, emitowane papiery wartościowe, rynek pierwotny i wtórny. Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w przedsiębiorstwie, koszt kapitału obcego i własnego, model wyceny aktywów kapitałowych, współczynnik beta, średni ważony koszt kapitału. Strategie finansowania majątku kapitał obrotowy netto, cykl operacyjny i konwersji gotówki, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie należnościami, krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Struktura kapitału a wartość firmy teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe a ryzyko, koszty bankructwa, teoria hierarchii źródeł finansowania. Decyzje inwestycyjne szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych, zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: operacyjne i finansowe oraz walutowe w transakcjach zagranicznych / tablicowe: 1. Linia charakterystyczna papieru wartościowego (Security Characteristic Line - SCL), współczynnik beta, Security Market Line (SML), Capital Market Line (CML), Capital Asset Pricing Model (CAPM), 2. Budowa efektywnego portfela inwestycyjnego. 3. Średnioważony koszt kapitału (WACC), 4. Modele Modiglianiego, Millera Laboratorium/ praktyczne.: Projekt: Wykorzystanie metod analiz portfelowych, w tym metody Markowitza, w celu zbudowania

17 efektywnego portfela inwestycyjnego. Modyfikowanie portfela inwestycyjnego w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka Seminarium : 15.Literatura podstawowa: Brighman E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa, Jajuga T., Pluta W., Inwestycje. Capital Budgeting, Wyd.AE im.oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami., Bydgoszcz, TNOiK OPO, Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Danuta Seretna, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Literatura towarzysząca: Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa, Pluta W., Strategie inwestowania, Wyd. PLACET, Warszawa, Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

18 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr inż. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 5 Rozwiązywanie zadań w Excelu 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium 2 semestry matematyki - analiza matematyczna i algebra macierzy, statystyka opisowa - semestr 3, podstawy ekonometrii, technologia informacyjna, informatyczne programy w księgowości, matematyka finansowa, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy nauki o finansach, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rynek kapitałowy, rynek finansowy. 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student zna, rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z analizą ekonomiczną. 2. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3. Zna różne narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do stworzenia modelu wykorzystującego narzędzia zarządzania finansami. 2. Model tworzony jest przez studenta w arkuszu kalkulacyjnym.

19 3. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego w finansach w celu rozwiązywani problemów związanych z zarządzaniem finansami, analizą ekonomiczną. Kompetencje społeczne: 1. Student potrafi pracować samodzielnie i podejmować decyzje dotyczące wyboru narzędzi w zależności od analizowanego problemu. 2. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jest zorientowany na konieczność dalszego dokształcania się. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Bezpieczeństwo systemów wykorzystywanych w organizacji, programy antywirusowe, firewalle (zapory ogniowe), systemy autoryzacji użytkowników, niewłaściwe zachowania użytkowników, główne przyczyny wtargnięć do systemów. Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania. Omówienie historycznych etapów rozwoju systemów zarządzania i występujących na poszczególnych etapach programów i systemów. Systemy informacyjne a systemy informatyczne. Przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Typy organizacji infrastruktury informatycznej. Jakość informacji (wiarygodność, relewantność, kompletność, przyswajalność, dostępność w krótkim czasie, bezpieczeństwo w przypadku awarii systemu). Kategorie systemów wspomagających zarządzanie, ich opis oraz różnice i podobieństwa.. Systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems - TPS), nowoczesnego biura (Office Automatation Systems - OAS), informacyjne zarządzania (Management Information Systems - MIS), zarządzania gospodarką magazynową (Inventory Control - IC), planowania potrzeb materiałowych (Material Requirments Planing - MRP), wspomagania zarządzania produkcją (Manufacturing Resource Planning - MRP II lub Enterprise Resource Planning - ERP), dynamicznego modelowania przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprice Modeler - DEM), zarządzania kontaktami z klientem (Customer Relationship Managemen - CRM), sterowania i zarządzania produkcją (Manufacturing Executing Systems - MES), zintegrowane zarządzania (Computer Integrated Manufacturing - CIM), wspomagania sterowania procesami wytwórczymi (Computer Assisted Manufacturing - CAM), wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS), wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS), informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS), wspomagające kierownictwo (Executive Support Systems - ESS), eksperckie (Expert Systems - ES), CAD (Computer Aided Design), CADD (Computer Aided Design and Drafting), CAE (Computer Aided Engineering), CASE (Computer Aided System Engineering) - wspieranie prac projektowych i inżynierskich, CAP (Computer Aided Planning) - wspomaganie planowania i harmonogramowania, CAQ (Computer Aided Quality Assurance) - wspieranie kontroli jakości, CAL, CAT (Computer Assisted Learning (Training)) - wspomaganie treningu i podnoszenia kwalifikacji przez załogę. Kryteria wyboru systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, czas i koszty wdrożenia, etapy wdrażania zintegrowanych systemów, spotykane problemy i zagrożenia dla istnienia przedsiębiorstwa, prawdopodobieństwo sukcesu. Zarys wykorzystania modelowania procesów decyzyjnych w systemach informatycznych w organizacji, systemy eksperckie, metody taksonomiczne, rozpoznawania obrazów, sztucznej inteligencji / tablicowe:

20 14.3.Laboratorium/ praktyczne: Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych dla potrzeb modelowania określonych zadań, np. analizy progu rentowności, szacowanie opłacalności projektów inwestycyjnych, szacowanie wartości firmy. Linia charakterystyczna. Wycena papierów wartościowych. IRR. NPV. Decyzje o strukturze kapitału. Optymalny preliminarz inwestycji. Leasing jako sposób finansowania. Analiza przepływów środków pieniężnych Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją / red. Andrzej Michalski; Roman Bojarski [et al.]. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jerzy Czermiński. - Toruń ; Gdańsk : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] Dom Organizatora, Informatyzacja zarządzania : wybrane zagadnienia / Witold Tomasz Bielecki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Strategia informatyzacji współczesnej organizacji : teoria i praktyka / red. Bernard F. Kubiak; Jerzy Auksztol [et al.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania, Systemy informacyjne w zarządzaniu : (uwarunkowania, technologie, rodzaje) / Wiesław Flakiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, Zastosowanie Technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004, Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, - (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach). Zarządzanie finansami T1/T2: Brigham Eugene F., Gapenski Louis C.: wyd. PWE, Warszawa Zarządzanie finansami CZ. 3 : Efektywność i fnansowanie Inwestycji / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski -Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierownictwa: Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Zarządzanie finansami: Andrzej Rutkowski: wyd. PWE,Warszawa Literatura towarzysząca: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VIII Konferencja : Zakopane, stycznia

21 2005 : zbiór prac. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Adamska, Leszek Borzemski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

22 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Joanna Szczepańska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin pisemnoustny 10. Liczba punktów ECTS: 5 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium 2 semestry matematyki - analiza matematyczna i algebra macierzy, Statystyka - semestr 3, ekonometria, technologia informacyjna, matematyka finansowa, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy nauki o finansach, rachunkowość finansowa 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Wiedza w zakresie szacowania nakładów i przyszłych efektów projektowanej inwestycji oraz oceny jej finansowej efektywności. 2. Znajomość problemów, związanych z procesem inwestycyjnym w organizacji. 3. Znajomość zasad budowy sprawozdań pro-forma. 4. Znajomość i rozumienie metod finansowej oceny efektywności inwestycji, ich klasyfikacji, podziałów, celu stosowania. 5. Znajomość i rozumienie sposobu właściwego doboru stopy dyskontowej w metodach dynamicznych. Umiejętności:

23 1. Umiejętność budowy zespołu do spraw oceny projektu inwestycyjnego. 2. Umiejętność prowadzenia badania projektowanej inwestycji, finalnego opracowania sprawozdań pro-forma projektu, ostateczna finansowa ocena projektu. 3. Umiejętność identyfikacji elementów ryzyka związanych z inwestycją. Kompetencje społeczne: 1. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zbyt optymistycznych i zbyt pesymistycznych oszacowań efektywności projektowanych inwestycji. 2. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników zespołów do spraw oceny projektowanych inwestycji, ich odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i bankructwo przedsiębiorstwa. 3. Zdaje sobie sprawę z różnorakich nacisków na pracowników tych zespołów oraz z psychologicznych i socjologicznych interakcji wewnętrznych w zespole i zewnętrznych. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Metody szacowania finansowej efektywności inwestycji, formy bilansowania inwestycji, podział metod szacowania inwestycji. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji, sprawozdania pro forma, szacowanie nakładów inwestycyjnych, przepływy przyrostowe. Metody statyczne, statyczny rachunek amortyzacji - okres zwrotu PB, rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, księgowa stopa zwrotu ARR. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji, idea oceny inwestycji, typy projektów inwestycyjnych, ocena efektywności projektów inwestycyjnych rzeczowych w warunkach deterministycznych, założenia metod NPV, PI, IRR oraz DPB, metoda NPV, wskaźnik rentowności inwestycji PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zdyskontowany okres zwrotu DPB, porównanie metod szacowania efektywności, porównywanie różnych inwestycji i wybór lepszej, metody NPV i PI, metody NPV i IRR, metody NPV i DPB. Omówienie zagadnień poprawnej analizy efektywności inwestycji, szacowanie przepływów pieniężnych istotnych dla oceny efektywności projektu inwestycyjnego, koszty kapitału w szacowaniu efektywności inwestycji, WACC, alternatywny koszt kapitału, stopa referencyjna dla metod dynamicznych, okres życia inwestycji i ustalenie optymalnego okresu życia inwestycji, Interwały czasu pomiędzy szacowanymi przepływami pieniężnymi projektu inwestycyjnego dla celów szacowania efektywności inwestycji, wartość rezydualna inwestycji, Koszty utopione a koszty alternatywne, amortyzacja inwestycji, interakcje pomiędzy projektami inwestycyjnymi, analiza dezinwestycji i wymiany, kapitał obrotowy i obrotowy netto, kapitał obcy spontaniczny, efektywne nakłady na kapitał obrotowy netto, uwzględnianie inflacji, analiza w cenach realnych (stałych), analiza w cenach nominalnych, porównanie inwestycji o nierównym okresie życia, metoda zastępowania łańcuchowego, metoda równoważnej renty. Potencjalne błędy w ocenie przepływów środków pieniężnych, szacowanie błędu oceny związanego z błędami prognozy cash flow, błędy oceny wynikające ze źle przyjętej żądanej stopy zwrotu. Modyfikacje metod oceny, zmodyfikowana wartość obecna netto inwestycji MNPV, zmodyfikowany wskaźnik zyskowności inwestycji MPI, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji MIRR. Optymalizacja budżetu kapitałowego. Metody szacowania efektywności inwestycji w warunkach ryzyka, metoda uwzględniania ryzyka w stopie dyskontowej - RADRA. Analiza wrażliwości, symulacja. Ocena inwestycji wyrażona biznes planem / tablicowe:

24 Rozwiązywanie zadań z zakresu badania opłacalności inwestycji. Przegląd metod szacowania opłacalności inwestycji. Problem kosztu kapitału. Optymalny preliminarz inwestycji. Projektowanie inwestycji. Ryzyko inwestowania Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka Zarządzania Finansami, wyd. 2, Część I i II, TNOiK OPO, Bydgoszcz Brigham Eugene F., Gapenski Louis C., Zarządzanie finansami T1/T2: PWE, Warszawa Brealey Richard A., Myers Stewart C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa Pluta Wiesław, red., Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa Pluta Wiesław, Jajuga Teresa, Inwestycje - Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Machała Robert, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa Duliniec Aleksandra, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, wyd. 2 zm., PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters,- BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, Warszawa Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice 2004.

25 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Prognozowanie wielkości finansowych 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Egzamin pisemnoustny 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Zaliczenie projektów Seminarium Zajęcia z matematyki analiza matematyczna i algebra studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z prognozowania będą musieli braki uzupełnić 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Wyższy stopień rozumienia analizy funkcji jednej zmiennej i rachunku różniczkowego. 2. Podstawowa znajomość analizy funkcji wielu zmiennych, gradient, hesjan, zbiory wypukłe, funkcja wypukła, forma kwadratowa. 3. Rozumienie sposobu definiowania zbiorów w przestrzeniach wielowymiarowych. 4. Znajomość klasyfikacji zadań optymalizacji z ograniczeniami. 5. Znajomość wybranych zadań optymalizacji z ograniczeniami. Umiejętności: 1. Intuicyjne rozumienie pochodnej i różniczki, gradientu i hesjanu. 2. Umiejętność znalezienia właściwego modelu matematycznego (wśród poznanych modeli) dla realnego problemu zadania optymalizacji.

26 3. Umiejętność rozwiązania prostych problemów optymalizacji (badań operacyjnych). 4. Umiejętność opisu problemu realnego, np. w przedsiębiorstwie. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: 14.1.Wykład: Metody optymalizacji Własności funkcji i zbiorów Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń Ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających równościowych, metoda Lagrange a Warunki Kuhna-Tuckera Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, rodzaje modeli Programowanie liniowe, metoda graficzna i simpleksowa zagadnienie transportowe algorytmy sieciowe Przepływy międzygałęziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy 14.2./ tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: Wykorzystanie MS Excel i Solvera do rozwiązania kilku bardziej skomplikowanych zadań łącznie 3-4 projekty komputerowe realizowane na zajęciach i kończone w domu 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. 3 zm. PWE, Warszawa Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd. 3., PWN, Warszawa Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PWN, Warszawa Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 3, PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: Krzysztofiak, Mirosław, red., Ekonometria, PWE, Warszawa Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: Wybrane zagadnienia z programowania liniowego, wyd. 2, Wydaw. 2000, Warszawa 2001.

27 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: zagadnienie transportowe, Wydaw. 2000, Warszawa Trzaskalik Tadeusz, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD-ROM, PWE, Warszawa Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa 1980.

28 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Sformułowany temat pracy. Projekt Seminarium 30 Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. umiejętność poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. 2. umiejętność prezentacji osobistej: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład:

29 14.2. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: Projekt: Seminarium : Problematykę seminarium licencjackiego stanowi analiza tematów prac dyplomowych oraz cykliczna seminaryjna prezentacja postępów w rozwiązywaniu zawartych w pracy problemów z zakresu finansów. Prezentacja postępów w pracy powinna być prowadzona w oparciu o podane zasady i nabyte umiejętności poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem jest prezentacja osobista: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. 15.Literatura podstawowa: Według zaleceń prowadzącego. 16.Literatura towarzysząca:

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Podstawy przedsiębiorczości 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w technice Linear programming in engineering problems Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku matematyka przemysłowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIOT/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo