Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język angielski 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: angielski; pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Beata Łucjanek, mgr Patrycja Twardowska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe 11.Poziom (podstawowy/zaawansowany): B2 Laboratorium/ praktyczne 30 egzamin A1 - beginner (początkujący) A2 elementary (podstawowy) B1 pre-intermediate (średnio-zaawansowany niski) B2 intermediate (średnio zaawansowany) 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium A1 - opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych w stopniu umożliwiającym kontynuację kursu; A2, B1 - znajomość języka angielskiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych; B2 - znajomość języka angielskiego na poziomie średnio - zaawansowanym niskim w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych 13. Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Student: dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować

2 wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą 2. rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących oraz zawodowych 3. potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi swobodnie redagować 4. potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 14.2./ tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: A1 - miasta, transport, wakacje, przyszłe plany, przewidywania dotyczące przyszłości, środowisko, zdrowie, zasady w szkole i w domu, miejsca do zwiedzania, opisywanie miast; zwrot - to be going to, czas przyszły - Future Simple, Present Continuous - znaczenie przyszłe, modalne should(n t), must(n t), can( t), czas - Present Perfect, powtórzenie czasów; A2- święta, przygotowania, ubiory, odczucia i komentarze uczestników, zwierzęta, zagrożone gatunki, technologia, komputery, Internet, udzielanie kierunków, wyrażanie upodobań, umawianie się, opinie, komentarze, wyrażanie emocji; bezokolicznik - infinitive i gerund-ing, twierdzenia, rozkazy i pytania relacjonowane, dopowiedzenia, wykrzyknienia; B1- rodzaje jedzenia, składanie zażaleń, dedukowanie, filmy, programy TV, sprzęt muzyczny, wynalazki, rekomendacja; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i korespondujące z nimi zwroty, konstrukcje modalne-przypuszczenia i pewność, imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego, wyrażanie preferencji, causative - have sth.done ; B2 - edukacja, szkolne przedmioty, cechy nauczycieli, środowisko naturalne, recenzje filmów, środki transportu, słownictwo związane z samochodami, rezerwacje biletów, lotnisko, zdawanie egzaminów, korzyści wynikające z użycia komputerów; łączenie idei, wyrażanie celu, formy przyszłe, prośba o zezwolenie, odmowa, udzielanie zezwolenia, stopień wyższy i najwyższy, porównywanie Projekt:

3 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: A1 Evans V., Dooley J..Enterprise 1, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 1, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, A2 Evans V., Dooley J..Enterprise 2, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 2, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B1 Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus, podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, 1998 B2 Evans V., Dooley J.,Enterprise 4. podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J.,Enterprise 4, ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate workbook-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Literatura towarzysząca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, Flinders S., Test Your Business English. Harlow : Penguin Books, Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett, V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford: Oxford University Press, Misztal M., Tests in English Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, Olejnik D., Repetytorium Leksykalne. Poznań: LektorKlett, Oxford Wordpower. Słownik Angielsko-Polski z indeksem polsko-angielskim; Oxford University Press,1997.

4 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: niemiecki, pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Agnieszka Mikosz-Wisła 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Zaliczenie pisemne Projekt 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): śreedniozaawansowany Seminarium 12. Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych, 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Student: dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą 2. rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących oraz zawodowych 3. potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi swobodnie redagować 4. potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą

5 znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne.: A. Treść zajęć: mówienie: umiejętność formułowania dłuższych płynnych wypowiedzi na zadany temat. Umiejętność zabrania głosu i podtrzymania dyskusji oraz obrony swego stanowiska popartej przekonywującymi argumentami. Formułowanie kompetentnych wypowiedzi na tematy związane z problemami ziemi, ochrony środowiska, sport, hobby, podróże, polityka, problematyka związana z najnowszą historią Niemiec, kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego. B.Materiał gramatyczny: Mowa zależna: (do tekstów prawnych). Tryb przypuszczający. Zdania: wszystkie pozostałe typy zdań pobocznych (skutkowe, porównawcze, warunkowe potencjalne i nierzeczywiste). Gerundivum. Powtórzenie wybranych zagadnień gramatycznych. C. Słownictwo: Przyswojenie słownictwa umożliwiającego swobodne wyrażanie opinii na tematy omawiane w treści zajęć oraz związane z wykonywaniem przyszłego zawodu. Słownictwo związane z tematami ekonomicznymi, które w zależności od grupy mogą być omawiane ogólnie lub szczegółowo: -rynek (forma i rodzaje) - systemy gospodarcze -gospodarka Polski i krajów niemieckojęzycznych -przedsiębiorstwo (formy, organizacja, zarządzanie, systemy wynagradzania itp.) -handel zagraniczny (eksport/ import, formy płatności, warunki dostaw, ubezpieczenia) -ochrona środowiska -ubiegania się o pracę (życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) -słownictwo związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi Projekt: Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Jadwiga Śmiechowska, Deutsch für dich neu, Wydawnictwo Noegraf, Warszawa Themen neu 1, Kursbuch, / Hartmut Aufderstrasse [et al.] - 2 Aufl. Ismaning : Max Hueber Verl., 1997.

6 Themen neu 1, Arbeitsbuch, Arbeitsbuch, / Hartmut Aufderstrasse [et al.] - 2 Aufl. Ismaning : Max Hueber Verl., Literatura towarzysząca: Langenscheidts Taschenwörterbuch Deutsch, Langenscheidt KG Berlin und München. Karin Hall, Barbara Scheiner, Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning 2001.

7 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zajęcia sportowe 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Adam Wrona 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 1 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 zaliczenie na ocenę (warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: brak Projekt Seminarium 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych), w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Kompetencje społeczne: 1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie. 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład:

8 14.2. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zajęć rekreacyjno - sportowych. Program obejmuje zajęcia: gry sportowe zespołowe, pływania i ratownictwo wodne, lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, aerobik, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, turystyka piesza, górska, rowerowa Projekt: Seminarium : 15.Literatura podstawowa: 16.Literatura towarzysząca:

9 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Aldona Dereń 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 15 Zaliczenie pisemne / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Zna prawne podstawy funkcjonowania państwa, organizacji gospodarczych i społecznych. 2. Ma wiedzę na temat komunikowania informacji na potrzeby organizacji. 3. Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa i autorska). Rozumie znaczenie tej ochrony dla działalności innowacyjnej w gospodarce Umiejętności: 1. Potrafi wybierać źródła informacji i korzystać z nich przy rozwiązywaniu problemów zarządczych w organizacji i jej obszarach funkcjonalnych. 2. Umie posługiwać się systemami normatywnymi oraz stosować odpowiednie normy i standardy (prawne, zawodowe, moralne) w konkretnych działaniach w organizacji 3. Posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań pisemnych, analizy literaturowej i jej wykorzystania.

10 Kompetencje społeczne: 1. Potrafi w współdziałać i pracować w grupowych i zespołowych formach organizacji pracy. Wykazuje gotowość do organizowania i kierowania pracą małych zespołów. 2. Potrafi odpowiednio określać priorytety i wyznaczać cele w własnej pracy i we współpracy z innymi w związku z pełnieniem różnych ról organizacyjnych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Własność intelektualna podstawowe pojęcia, geneza wprowadzenia ochrony, prawa podmiotowe właściciela dóbr intelektualnych. Krajowy, regionalny i międzynarodowy system prawnej ochrony dóbr niematerialnych ogólna charakterystyka. System ochrony praw autorskich i praw pokrewnych- pojęcie utworu, struktura praw osobistych i majątkowych. Utwory pracownicze. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Prawna ochrona baz danych. Własność przemysłowa systematyka kategorii chronionych prawem. Prawna ochrona rozwiązań i oznaczeń w praktyce obrotu gospodarczego. Znak towarowy i jego prawna ochrona w obrocie cywilnoprawnym. Zwalczenia nieuczciwej konkurencji w dziedzinie własności intelektualnej / tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy / Aldona Małgorzata Dereń; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe / Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa Elementy prawa dla ekonomistów, W. Siuda, Wyd. Scriptum Poznań Literatura towarzysząca:

11

12 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Joanna Szczepańska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Zaliczenie pisemne 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: brak referaty, aktywność, kolokwium 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Zna znaczenie ryzyka w działalności człowieka i proces zarządzania ryzykiem. 2. Zna podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, klasyfikacje, funkcje ubezpieczeń oraz instytucje ubezpieczeniowe. 3. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, działalności ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. 4. Posiada wiedzę na temat najważniejszych produktów ubezpieczeń społecznych i gospodarczych Umiejętności: 1. Potrafi określać potrzeby ubezpieczeniowe oraz zastosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. 2. Analizuje oraz ocenia podstawowe produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku ubezpieczeń a także potrafi dokonać wyboru pod kątem własnych potrzeb

13 ubezpieczeniowych. Kompetencje społeczne: 1. Ma świadomość istnienia ryzyka i zarządzania nim. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Definicje ryzyka i niepewności. Klasyfikacja ryzyka. Zarządzanie ryzykiem. Definicje i cechy ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpieczeń podstawy prawne, koncesje, nadzór. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych elementy stosunku ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalność marketingowa, zarządzanie ryzykiem. Formy ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia na życie. Otwarte Fundusze Emerytalne. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń na tle rynku międzynarodowego / tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 1. Ryzyko w działalności człowieka. 2. Istota i funkcje ubezpieczeń. 3. Podstawy prawne ubezpieczeń. 4. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. 5. Charakterystyka umowy ubezpieczenia. 6. Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej. 7. Zasady ustalania świadczeń i odszkodowań. 8. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. 9. Reasekuracja. 10. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 11. Nadzór ubezpieczeniowy. 12. Instytucje ochrony ubezpieczeniowej. 13. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. 15.Literatura podstawowa: Podstawy ubezpieczeń : podręcznik/ Tom 1: Mechanizmy i funkcje / red. Jan Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.

14 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa / red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, PWE, Warszawa Kodeks cywilny, LexisNexis, Warszawa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn (Dz.U ). Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dn (DZ.U ). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn (DZ.U ) Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dn (DZ.U ) 16.Literatura towarzysząca:

15 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr hab. inż. Zofia Wilimowska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Joanna Szczepańska, mgr inż. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 5 kolokwia 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wykonanie i zaliczenie projektu Seminarium 12. Wymagania wstępne: Matematyka finansowa, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel. 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student posiada wiedzę na temat strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa. 2. Posiada wiedzę na temat źródeł kapitału w przedsiębiorstwie i wyceny papierów wartościowych. 3. Rozumie znaczenie ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 4. Rozumie sens i sposoby obliczania kosztu kapitału własnego, obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału. 5. Umie interpretować relację: oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji kapitałowych a koszt kapitału i ryzyko. 6. Zna zagadnienia budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych. 7. Zna model wyceny aktywów kapitałowych, CML, SML, linię charakterystyczną akcji. Umiejętności:

16 1. Potrafi scharakteryzować źródła finansowania działalności gospodarczej. 2. Potrafi dokonać wyceny papierów wartościowych: akcji, obligacji. 3. Potrafi obliczyć koszt kapitału własnego oraz średnioważony koszt kapitału. 4. Potrafi oszacować ryzyko inwestowania w aktywa kapitałowe. 5. Potrafi wykreślić obszar możliwych rozwiązań dla dwuelementowych portfeli w zależności od proporcji udziałów aktywów w portfelu. 6. Potrafi wykreślić zależność oczekiwanej stopy zwrotu z portfela od ryzyka portfela. Kompetencje społeczne: 1. Rozumie sens decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 2. Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej oceny ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej. 3. Rozumie, że w konkurencyjnej gospodarce inwestowanie kapitału powinno przynosić korzyści finansowe. 4. Rozumie cele działalności gospodarczej. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Źródła kapitału w przedsiębiorstwie podział zysku, emitowane papiery wartościowe, rynek pierwotny i wtórny. Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w przedsiębiorstwie, koszt kapitału obcego i własnego, model wyceny aktywów kapitałowych, współczynnik beta, średni ważony koszt kapitału. Strategie finansowania majątku kapitał obrotowy netto, cykl operacyjny i konwersji gotówki, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie należnościami, krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Struktura kapitału a wartość firmy teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe a ryzyko, koszty bankructwa, teoria hierarchii źródeł finansowania. Decyzje inwestycyjne szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych, zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: operacyjne i finansowe oraz walutowe w transakcjach zagranicznych / tablicowe: 1. Linia charakterystyczna papieru wartościowego (Security Characteristic Line - SCL), współczynnik beta, Security Market Line (SML), Capital Market Line (CML), Capital Asset Pricing Model (CAPM), 2. Budowa efektywnego portfela inwestycyjnego. 3. Średnioważony koszt kapitału (WACC), 4. Modele Modiglianiego, Millera Laboratorium/ praktyczne.: Projekt: Wykorzystanie metod analiz portfelowych, w tym metody Markowitza, w celu zbudowania

17 efektywnego portfela inwestycyjnego. Modyfikowanie portfela inwestycyjnego w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka Seminarium : 15.Literatura podstawowa: Brighman E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa, Jajuga T., Pluta W., Inwestycje. Capital Budgeting, Wyd.AE im.oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami., Bydgoszcz, TNOiK OPO, Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Danuta Seretna, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Literatura towarzysząca: Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa, Pluta W., Strategie inwestowania, Wyd. PLACET, Warszawa, Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

18 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr inż. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 5 Rozwiązywanie zadań w Excelu 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium 2 semestry matematyki - analiza matematyczna i algebra macierzy, statystyka opisowa - semestr 3, podstawy ekonometrii, technologia informacyjna, informatyczne programy w księgowości, matematyka finansowa, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy nauki o finansach, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rynek kapitałowy, rynek finansowy. 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student zna, rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z analizą ekonomiczną. 2. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3. Zna różne narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do stworzenia modelu wykorzystującego narzędzia zarządzania finansami. 2. Model tworzony jest przez studenta w arkuszu kalkulacyjnym.

19 3. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego w finansach w celu rozwiązywani problemów związanych z zarządzaniem finansami, analizą ekonomiczną. Kompetencje społeczne: 1. Student potrafi pracować samodzielnie i podejmować decyzje dotyczące wyboru narzędzi w zależności od analizowanego problemu. 2. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jest zorientowany na konieczność dalszego dokształcania się. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Bezpieczeństwo systemów wykorzystywanych w organizacji, programy antywirusowe, firewalle (zapory ogniowe), systemy autoryzacji użytkowników, niewłaściwe zachowania użytkowników, główne przyczyny wtargnięć do systemów. Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania. Omówienie historycznych etapów rozwoju systemów zarządzania i występujących na poszczególnych etapach programów i systemów. Systemy informacyjne a systemy informatyczne. Przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Typy organizacji infrastruktury informatycznej. Jakość informacji (wiarygodność, relewantność, kompletność, przyswajalność, dostępność w krótkim czasie, bezpieczeństwo w przypadku awarii systemu). Kategorie systemów wspomagających zarządzanie, ich opis oraz różnice i podobieństwa.. Systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems - TPS), nowoczesnego biura (Office Automatation Systems - OAS), informacyjne zarządzania (Management Information Systems - MIS), zarządzania gospodarką magazynową (Inventory Control - IC), planowania potrzeb materiałowych (Material Requirments Planing - MRP), wspomagania zarządzania produkcją (Manufacturing Resource Planning - MRP II lub Enterprise Resource Planning - ERP), dynamicznego modelowania przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprice Modeler - DEM), zarządzania kontaktami z klientem (Customer Relationship Managemen - CRM), sterowania i zarządzania produkcją (Manufacturing Executing Systems - MES), zintegrowane zarządzania (Computer Integrated Manufacturing - CIM), wspomagania sterowania procesami wytwórczymi (Computer Assisted Manufacturing - CAM), wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS), wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS), informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS), wspomagające kierownictwo (Executive Support Systems - ESS), eksperckie (Expert Systems - ES), CAD (Computer Aided Design), CADD (Computer Aided Design and Drafting), CAE (Computer Aided Engineering), CASE (Computer Aided System Engineering) - wspieranie prac projektowych i inżynierskich, CAP (Computer Aided Planning) - wspomaganie planowania i harmonogramowania, CAQ (Computer Aided Quality Assurance) - wspieranie kontroli jakości, CAL, CAT (Computer Assisted Learning (Training)) - wspomaganie treningu i podnoszenia kwalifikacji przez załogę. Kryteria wyboru systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, czas i koszty wdrożenia, etapy wdrażania zintegrowanych systemów, spotykane problemy i zagrożenia dla istnienia przedsiębiorstwa, prawdopodobieństwo sukcesu. Zarys wykorzystania modelowania procesów decyzyjnych w systemach informatycznych w organizacji, systemy eksperckie, metody taksonomiczne, rozpoznawania obrazów, sztucznej inteligencji / tablicowe:

20 14.3.Laboratorium/ praktyczne: Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych dla potrzeb modelowania określonych zadań, np. analizy progu rentowności, szacowanie opłacalności projektów inwestycyjnych, szacowanie wartości firmy. Linia charakterystyczna. Wycena papierów wartościowych. IRR. NPV. Decyzje o strukturze kapitału. Optymalny preliminarz inwestycji. Leasing jako sposób finansowania. Analiza przepływów środków pieniężnych Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją / red. Andrzej Michalski; Roman Bojarski [et al.]. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jerzy Czermiński. - Toruń ; Gdańsk : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] Dom Organizatora, Informatyzacja zarządzania : wybrane zagadnienia / Witold Tomasz Bielecki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Strategia informatyzacji współczesnej organizacji : teoria i praktyka / red. Bernard F. Kubiak; Jerzy Auksztol [et al.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania, Systemy informacyjne w zarządzaniu : (uwarunkowania, technologie, rodzaje) / Wiesław Flakiewicz. - Warszawa : C.H.Beck, Zastosowanie Technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004, Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, - (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach). Zarządzanie finansami T1/T2: Brigham Eugene F., Gapenski Louis C.: wyd. PWE, Warszawa Zarządzanie finansami CZ. 3 : Efektywność i fnansowanie Inwestycji / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski -Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierownictwa: Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Zarządzanie finansami: Andrzej Rutkowski: wyd. PWE,Warszawa Literatura towarzysząca: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. : VIII Konferencja : Zakopane, stycznia

21 2005 : zbiór prac. Tom 1 / red. Ryszard Knosala; Małgorzata Adamska, Leszek Borzemski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

22 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Joanna Szczepańska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin pisemnoustny 10. Liczba punktów ECTS: 5 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium 2 semestry matematyki - analiza matematyczna i algebra macierzy, Statystyka - semestr 3, ekonometria, technologia informacyjna, matematyka finansowa, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy nauki o finansach, rachunkowość finansowa 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Wiedza w zakresie szacowania nakładów i przyszłych efektów projektowanej inwestycji oraz oceny jej finansowej efektywności. 2. Znajomość problemów, związanych z procesem inwestycyjnym w organizacji. 3. Znajomość zasad budowy sprawozdań pro-forma. 4. Znajomość i rozumienie metod finansowej oceny efektywności inwestycji, ich klasyfikacji, podziałów, celu stosowania. 5. Znajomość i rozumienie sposobu właściwego doboru stopy dyskontowej w metodach dynamicznych. Umiejętności:

23 1. Umiejętność budowy zespołu do spraw oceny projektu inwestycyjnego. 2. Umiejętność prowadzenia badania projektowanej inwestycji, finalnego opracowania sprawozdań pro-forma projektu, ostateczna finansowa ocena projektu. 3. Umiejętność identyfikacji elementów ryzyka związanych z inwestycją. Kompetencje społeczne: 1. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zbyt optymistycznych i zbyt pesymistycznych oszacowań efektywności projektowanych inwestycji. 2. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników zespołów do spraw oceny projektowanych inwestycji, ich odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i bankructwo przedsiębiorstwa. 3. Zdaje sobie sprawę z różnorakich nacisków na pracowników tych zespołów oraz z psychologicznych i socjologicznych interakcji wewnętrznych w zespole i zewnętrznych. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Metody szacowania finansowej efektywności inwestycji, formy bilansowania inwestycji, podział metod szacowania inwestycji. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji, sprawozdania pro forma, szacowanie nakładów inwestycyjnych, przepływy przyrostowe. Metody statyczne, statyczny rachunek amortyzacji - okres zwrotu PB, rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, księgowa stopa zwrotu ARR. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji, idea oceny inwestycji, typy projektów inwestycyjnych, ocena efektywności projektów inwestycyjnych rzeczowych w warunkach deterministycznych, założenia metod NPV, PI, IRR oraz DPB, metoda NPV, wskaźnik rentowności inwestycji PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zdyskontowany okres zwrotu DPB, porównanie metod szacowania efektywności, porównywanie różnych inwestycji i wybór lepszej, metody NPV i PI, metody NPV i IRR, metody NPV i DPB. Omówienie zagadnień poprawnej analizy efektywności inwestycji, szacowanie przepływów pieniężnych istotnych dla oceny efektywności projektu inwestycyjnego, koszty kapitału w szacowaniu efektywności inwestycji, WACC, alternatywny koszt kapitału, stopa referencyjna dla metod dynamicznych, okres życia inwestycji i ustalenie optymalnego okresu życia inwestycji, Interwały czasu pomiędzy szacowanymi przepływami pieniężnymi projektu inwestycyjnego dla celów szacowania efektywności inwestycji, wartość rezydualna inwestycji, Koszty utopione a koszty alternatywne, amortyzacja inwestycji, interakcje pomiędzy projektami inwestycyjnymi, analiza dezinwestycji i wymiany, kapitał obrotowy i obrotowy netto, kapitał obcy spontaniczny, efektywne nakłady na kapitał obrotowy netto, uwzględnianie inflacji, analiza w cenach realnych (stałych), analiza w cenach nominalnych, porównanie inwestycji o nierównym okresie życia, metoda zastępowania łańcuchowego, metoda równoważnej renty. Potencjalne błędy w ocenie przepływów środków pieniężnych, szacowanie błędu oceny związanego z błędami prognozy cash flow, błędy oceny wynikające ze źle przyjętej żądanej stopy zwrotu. Modyfikacje metod oceny, zmodyfikowana wartość obecna netto inwestycji MNPV, zmodyfikowany wskaźnik zyskowności inwestycji MPI, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji MIRR. Optymalizacja budżetu kapitałowego. Metody szacowania efektywności inwestycji w warunkach ryzyka, metoda uwzględniania ryzyka w stopie dyskontowej - RADRA. Analiza wrażliwości, symulacja. Ocena inwestycji wyrażona biznes planem / tablicowe:

24 Rozwiązywanie zadań z zakresu badania opłacalności inwestycji. Przegląd metod szacowania opłacalności inwestycji. Problem kosztu kapitału. Optymalny preliminarz inwestycji. Projektowanie inwestycji. Ryzyko inwestowania Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka Zarządzania Finansami, wyd. 2, Część I i II, TNOiK OPO, Bydgoszcz Brigham Eugene F., Gapenski Louis C., Zarządzanie finansami T1/T2: PWE, Warszawa Brealey Richard A., Myers Stewart C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa Pluta Wiesław, red., Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa Pluta Wiesław, Jajuga Teresa, Inwestycje - Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Machała Robert, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa Duliniec Aleksandra, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, wyd. 2 zm., PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters,- BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, Warszawa Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice 2004.

25 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Prognozowanie wielkości finansowych 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inż. Marek Wilimowski 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Egzamin pisemnoustny 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Zaliczenie projektów Seminarium Zajęcia z matematyki analiza matematyczna i algebra studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z prognozowania będą musieli braki uzupełnić 13. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Wyższy stopień rozumienia analizy funkcji jednej zmiennej i rachunku różniczkowego. 2. Podstawowa znajomość analizy funkcji wielu zmiennych, gradient, hesjan, zbiory wypukłe, funkcja wypukła, forma kwadratowa. 3. Rozumienie sposobu definiowania zbiorów w przestrzeniach wielowymiarowych. 4. Znajomość klasyfikacji zadań optymalizacji z ograniczeniami. 5. Znajomość wybranych zadań optymalizacji z ograniczeniami. Umiejętności: 1. Intuicyjne rozumienie pochodnej i różniczki, gradientu i hesjanu. 2. Umiejętność znalezienia właściwego modelu matematycznego (wśród poznanych modeli) dla realnego problemu zadania optymalizacji.

26 3. Umiejętność rozwiązania prostych problemów optymalizacji (badań operacyjnych). 4. Umiejętność opisu problemu realnego, np. w przedsiębiorstwie. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: 14.1.Wykład: Metody optymalizacji Własności funkcji i zbiorów Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń Ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających równościowych, metoda Lagrange a Warunki Kuhna-Tuckera Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, rodzaje modeli Programowanie liniowe, metoda graficzna i simpleksowa zagadnienie transportowe algorytmy sieciowe Przepływy międzygałęziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy 14.2./ tablicowe: 14.3.Laboratorium/ praktyczne: 14.4.Projekt: Wykorzystanie MS Excel i Solvera do rozwiązania kilku bardziej skomplikowanych zadań łącznie 3-4 projekty komputerowe realizowane na zajęciach i kończone w domu 14.5.Seminarium: 15.Literatura podstawowa: Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. 3 zm. PWE, Warszawa Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd. 3., PWN, Warszawa Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PWN, Warszawa Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 3, PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: Krzysztofiak, Mirosław, red., Ekonometria, PWE, Warszawa Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: Wybrane zagadnienia z programowania liniowego, wyd. 2, Wydaw. 2000, Warszawa 2001.

27 Wasilewska Ewa, Badania operacyjne: zagadnienie transportowe, Wydaw. 2000, Warszawa Trzaskalik Tadeusz, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD-ROM, PWE, Warszawa Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa 1980.

28 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw 6. Rok: III Semestr: 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 2 / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany 12. Wymagania wstępne: Sformułowany temat pracy. Projekt Seminarium 30 Prezentacja określonego zakresu pracy dyplomowej 13.Efekty kształcenia: Umiejętności: 1. umiejętność poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. 2. umiejętność prezentacji osobistej: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład:

29 14.2. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: Projekt: Seminarium : Problematykę seminarium licencjackiego stanowi analiza tematów prac dyplomowych oraz cykliczna seminaryjna prezentacja postępów w rozwiązywaniu zawartych w pracy problemów z zakresu finansów. Prezentacja postępów w pracy powinna być prowadzona w oparciu o podane zasady i nabyte umiejętności poprawnej prezentacji problemów: formułowanie problemów, formułowanie celu pracy, założeń do projektu, analiz marketingowych, analizy kosztów, wyboru źródeł finansowania, instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, efektywności projektów inwestycyjnych i optymalizacji budżetowania. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem jest prezentacja osobista: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język i poza prezentera. 15.Literatura podstawowa: Według zaleceń prowadzącego. 16.Literatura towarzysząca:

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZA_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 2010/2011

PROGRAM NAUCZANIA 2010/2011 INSTYTUT INFORMATYKI PWSZ w Nysie Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA 2010/2011 UKŁAD SEMESTRALNY 1 Rok III, semestr 5 (zimowy) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_N_III_JA 1 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail: Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo