Scenariusze zajęd: Język angielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęd: Język angielski"

Transkrypt

1 Scenariusze zajęd: Język angielski

2 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Temat zajęd: Accident prevention in the Construction Sector I. Czas Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Uczeo : - potrafi zrozumied krótki tekst dotyczący wypadków na budowie - potrafi powiedzied jakie są przyczyny wypadków na budowie przy pracy na wysokości - zna słownictwo specjalistyczne: construction sector, working at height, falls from heights, working on a scaffold or platform, fragile roofs, accident, injuries IV. Materiały Accident Prevention in the Construction Sector V. Materiały dla ucznia Text 1: Working at height Text 2: Accident Prevention in the Construction Sector VI. Przebieg lekcji 1. Wprowadzenie do lekcji: W prasie często czytamy o wypadkach, jakie zdarzają się na budowach. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło bezpieczeostwa na budowie i prewencji. Look at the picture. This men is working in construction sector. What accident risk this men? Nauczyciel wprowadza słownictwo: working at height, falls from heights.

3 2. Read the text and answer the questions: In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. o Which sector in EU is at most for risk accidents? Underline the answer in the text. o Find the information: How many people are killed every year? 3. Read the text (doc.2): Working at height : Falls from heights are the most common cause of injuries and death in the construction industry. Causes: working on a scaffold or platform, fragile roofs. Nauczyciel wprowadza słownictwo: construction injuries, a scaffold, working on a scaffold, fragile roofs. Korzysta ze zdjęd jakie znajdują się w materiałach dla nauczycieli. Jeśli ma do dyspozycji komputer i rzutnik to prezentacja mogłaby byd na ekranie. W Anglii dla polskich pracowników na budowach można znaleźd takie ostrzeżenie: 4. Homework: Find the polish statistics about accidents in construction sector.

4 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Fragment tekstu z : Accident Prevention in the Construction Sector In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Worldwide, construction workers are three times more likely to be killed and twice as likely to be injured as workers in other occupations. The costs of these accidents are immense to the individual, to the employer and to society. They can amount to an appreciable proportion of the contract price. Over 99% of construction firms in Europe are Small and Medium Enterprises (SMEs). SMEs are therefore most affected by construction accidents. The advice in this factsheet is relevant to enterprises of all sizes. Zdjęcie do zadania: Look at the picture. This men is working in construction sector. What accident risk this men?

5 Materiały do wprowadzania słownictwa: construction injuries a scaffold working on a scaffold fragile roof

6 MATERIAŁY DLA UCZNIA Read the text 1 and answer the questions In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Which sector in EU is at most risk for accidents? Underline the answer in the text. Find the information: How many people are killed every year? Read the text 2: Working at height Falls from heights are the most common cause of injuries and death in the construction industry. Causes: working on a scaffold or platform, fragile roofs.

7 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Temat zajęd: Accident prevention in the Construction Sector II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi zrozumied tekst dotyczący zapobiegania wypadkom na budowie - potrafi korzystad ze słownika i innych źródeł informacji - zna słownictwo specjalistyczne z zakresu: typy wypadków budowlanych IV. Materiały dla nauczyciela: Seria zdjęd z wypadków budowlanych Lista wypadków: Tekst: Accident Prevention in the Construction Sector V. Materiały dla ucznia - papier dużego formatu (format Flip-chart) - masa do przyklejania posterów na ścianie VI. Przebieg lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba 1. Look at the pictures. What do they show? What title could we give to this series of pictures? Nauczyciel może wykorzystad materiały w załączniku do tej lekcji lub wykorzystad adres strony i przygotowad prezentację zdjęd z wypadków budowlanych, jeśli ma do dyspozycji komputer i rzutnik. Tytuł prezentacji Accidents On Construction Sites pojawia się na koocu po przedstawieniu przez uczniów swoich propozycji tytułu. 2. Think about accidents in construction sector. What types of accidents may have happened? Prepare a poster. Work in group of 3-4 students. Uczniowie mają do dyspozycji słowniki lub dostęp do komputera i słownika w komputerze. Nauczyciel pomaga uczniom w czasie pracy, monitoruje. 3. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje. Wieszają swoje postery w klasie.

8 4. Nauczyciel przedstawia listę wypadków budowlanych. Uczniowie porównują je. Nauczyciel wyjaśnia słownictwo, jeśli uczniowie potrzebują. Types of construction site accidents include: -Scaffolding accidents -Roof related falls -Falls from elevated work surfaces -Workers hit by falling objects -Trench collapses -Electrocution -Fire and explosions -Machinery accidents -Crane and vehicular accidents -Forklift accidents -Equipment failure -Failure to provide safety equipment -Welding accidents -Industrial gases 5. Homework: Read the text about accidents in construction sector in EU. Find Polish statistics about accidents on construction sites. Write a short note about it. In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Worldwide, construction workers are three times more likely to be killed and twice as likely to be injured as workers in other occupations. The costs of these accidents are immense to the individual, to the employer and to society. From: Accident Prevention in the Construction Sector

9 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Zdjęcia pochodzą ze strony: Accidents On Construction Sites

10

11 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Temat zajęd: How can we measure the temperature? Uczeo - zna proste słownictwo dotyczące temperatury i różnych skal - potrafi przeliczyd temperaturę w trzech skalach - powtarza liczebniki w zakresie 1000 IV. Materiały dla nauczyciela Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba mperature.html V. Materiały dla ucznia - Tabela do wypełnienia VI. Przebieg lekcji 1. What is difference between heat and temperature? - dyskusja z uczniami w języku polskim na temat ciepła i temperatury. Co wiedzą z tego zakresu? 2. Let s talk about temperature How can we measure the temperature? In Poland we measure in Celcius. How is the temperature measured in the States? 3. Look at the picture and tell what the temperature is in Celcius?. How much it is in Farenheit?

12 4. What other scales do you know? Do you know the Kalvin scale? 5. What are the relationships between the different temperature scales? Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach jest następujący: gdzie t jest w C. W USA, w dalszym ciągu używa się stopni Fahrenheita. W tej skali temperatura zamarzania wody jest równa 32 F a wrzenia 212 F. Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Fahrenheita na temperaturę w stopniach Celsjusza: Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w stopniach Fahrenheita: Źródło: 6. There are some important factors in temperature measurement: When water boils, room temperature, when water freezes, absolute zero. Nauczyciel zachęca uczniów do wyjaśnienia słownictwa, a także sam je wyjaśnia. At what temperature does water boil? What is a medium room temperature? At what temperature does water freeze? What is the temperature of absolut zero?

13 7. Put this information into the grid and calculate the measurements in Farenheit and Celsius. o F o C o K Water boils 100 Room Temperature 23 Water Freezes 0 Absolute Zero - 273

14 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA o F o C o K Water boils Room Temperature Water Freezes Absolute Zero

15 MATERIAŁY DLA UCZNIA o F o C o K Water boils 100 Room Temperature 23 Water Freezes 0 Absolute Zero -273

16 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji: Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Temat zajęd: Engineering Basic Menu Uczniowie - potrafią wyszukiwad informacje na tematy zawodowe w Internecie - potrafią wybrad informacje, które są dla nich istotne - znają niektóre terminy i definicje z zakresu mechaniki i mechatroniki Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia VI. Przebieg lekcji 1. Prezentacja strony internetowej, która będzie przedmiotem badao i eksploracji uczniów.

17 Find on the website information: What are the goals of this page? Welcome to the Engineer's Edge, we are committed to being your Total Solutions design, engineering & manufacturing resource. 2. Praca słownikowa: Uczniowie starają się odgadnąd co oznacza we are committed. Nauczyciel pokazuje definicję ze słownika Look at the definition. Find the right explanation for each case: commit v. committed, commiting, commits v.tr. 1. To do, perform, or perpetrate: commit a murder. 2. To put in trust or charge; entrust: commit oneself to the care of a doctor; commit responsibilities to an assistant. 3. To place officially in confinement or custody, as in a mental health facility. 4. To consign for future use or reference or for preservation: commit the secret code to memory. 5. To put into a place to be kept safe or to be disposed of. 6. a. To make known the views of (oneself) on an issue: I never commit myself on such issues. b. To bind or obligate, as by a pledge: They were committed to follow orders. 7. To refer (a legislative bill, for example) to a committee. v.intr. To pledge or obligate one's own self: felt that he was too young to commit fully to marriage. 3. We will work today on the basic definition related to your job. You will work in groups of four. Every group is going to go to the page with Energineering Basic Menu

18 4. Look at the list. Do you know the terms? Nauczyciel wyjaśnia terminy jeśli uczniowie ich nie znają. 5. You have to choose within your group your field of interest. Choose one subject and explore the definitions related to it. Prepare a presentation of your dictionary. Don t forget about the picture! Nauczyciel zwraca uwagę aby uczniowie korzystając ze źródeł w internecie podawali adres strony, na której znaleźli materiał. Example: ml Binary Vapor Cycle a power cycle that is a combination of two cycles, one is a higher temperature region and the other is a lower temperature region. 6. Uczniowie pracują w grupach przygotowując swoje słowniki. Nauczyciel monitoruje proces uczenia się. Uczniowie kontynuują pracę na kolejnej lekcji, a następnie przedstawiają ją innym.

19 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży turystyczno- gastronomicznej Zawód: hotelarz, obsługa ruchu turystycznego Temat zajęd: The first Five Star Hotel 1829 Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo - zna system kwalifikacji hotel i ich nazwy w języku angielskim - potrafi zastosowad system kwalifikacji 5-gwiazdkowej analizując stronę internetową - zna słownictwo zawodowe: single room, double room, locks for the room IV. Materiały dla nauczyciela Zdjęcia hotelu Tremont House in Boston V.Materiały dla ucznia - Tekst 1 Tremont House in Boston - Dwiczenia do tekstu VI. Przebieg lekcji 1. I would like to present the hotel known as the First Five Star Hotel in the States. It is the Tremont House in Boston.

20 What does it to be a five stars hotel? Nauczyciel wprowadza nazwy kwalifikacji hoteli: Hotel industry association uses a 5-star system : Tourist (*), Standard (**), Comfort (***), First Class (****) and Luxury (*****) with the mark Superior. 2. Look at the list of hotels and the number of stars. Put the right qualification using 5-stars system. 3. Read the text about Tremont House in Boston and fill the exercises. The first Five Star Hotel, by standards of 1829, was the Tremont House in Boston. It had 170 rooms and featured such incredible details as: Private single and double rooms, Locks in the rooms, Water pitcher in the room, Bowl for washing, Free soap was included in the price. Customers were treated with dignity and respect.

21 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Lock Water pitcher Bowl for washing soap

22 MATERIAŁY DLA UCZNIA Text 1 Read the text The first Five Star Hotel, by standards of 1829, was the Tremont House in Boston. It had 170 rooms and featured such incredible details as: - Private single and double rooms - Locks in the rooms - Water pitcher in the room - Bowl for washing - Free soap was included in the price. Customers were treated with dignity and respect. Questions: 1. When the hotel was built? 2. How many rooms were there in the hotel? 3. Explain in Polish Free soap is included in the price :

23 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży turystyczno - gastronomicznej Zawód: hotelarz, obsługa ruchu turystycznego Temat zajęd: Hiking Trails or Bicycle Touring in the South of Poland II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo potrafi: - dokonad analizy strony internetowej (informacja turystyczna) i podad charakterystykę jej odbiorcy - przeczytad tekst w języku angielskim i wykorzystad do jego zrozumienia słownik oraz materiały on-line - znaleźd w tekście informacje na dany temat - na podstawie przeczytanego tekstu potrafi opisad profil turysty - wykorzystad swoją wiedzę o regionie do zaproponowania turystom rowerowym atrakcji IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia Komputer dla każdej pary uczniów VI. Przebieg lekcji 1. Look at the picture. This page is designated for what kind of tourist? What kind of activities could you propose to these tourists in the South of Poland?

24 2. Read the text how to develop bicycle tourism in your community. Describe in a few sentences the tourist in your text. Try to find for him/her the activity in our region. Nauczyciel dzieli tekst na części (4) każda grupa pracuje nad jednym fragmentem tekstu. Tekst podzielony znajduje się w materiałach dla ucznia. Uczniowie mają dostęp do słowników, nauczyciel monitoruje pracę uczniów. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographics, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Occasional Demographic: Young adults, families with children and mature adults. May ride with friends or family including children. Frequency: Ride sporadically or only a few times per year. Distance: Short distances up to an hour or two. Speed: Ride close to walking speed with frequent stops. Less than 20 kilometers per hour. Motivation: Fitness, fun, family and social activity. Preferred Location: Paths or sidewalks close to home or cottage, parks or recreational areas. Negatives: Riding with motor vehicles and hills. Short Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. May ride with family, friends, group or solo. Frequency: Regular weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 30 to 40 kilometers [20 to 25 miles]. Speed: Just above walking speed with frequent stops, 20 to 25 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and social or family connection. Preferred Location: Rail trails, paths or roads with low volumes of motor vehicle traffic. Mostly near home with occasional longer group trips. Go on organized rides including internationally with arrangements for bicycles, accommodation and luggage.

25 Negatives: Hilly rides and roads with motor vehicle traffic particularly where there are no paved shoulders. Travel Accommodation: Often prefer to stay in affordable accommodation economical motels and restaurants. Long Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. Ride with grown up children, family, group or solo. Frequency: Ride frequently, weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 65 to 100 kilometers [40 to 60 miles] or more. Speed: Usually ride at top speed with few stops, 25 to 30 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and joy of the experience. Preferred Location: Well-maintained trails and paved roads with low volumes of motor vehicle traffic and paved shoulders. Enjoy rolling topography. Go on multi-day rides solo or with others close to home or on a cycling vacation. May travel internationally for rides that provide desired experience. Negatives: Find trails boring or too busy with other users. Travel Accommodation: Accommodation and meals to match budget, sometimes the best available. Competitive Riders Demographic: Young to mature adults with group or solo. Frequency: Ride regularly to train and maintain fitness level. Distance: Day ride distances of 100 to 160 kilometers [60 to 100 miles] or more. Speed: Generally ride at top speed stopping only when necessary, 30 kilometers per hour or more. Motivation: Ride for fitness and joy of experience, competitive challenge. Preferred Location: Paved roads with low motor vehicle traffic and good paved shoulders. Multi-day rides solo or with others - particularly club rides. Challenging rides in terms of distance and hills. Negatives: Trails are generally not suitable since they have other slow moving users and not designed for fast bicycling. Travel Accommodation: Generally affordable accommodation for groups, college residences, budget motels or camping. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising. Uczniowie kontynuują prace nad projektem po zajęciach lub na kolejnej lekcji. Prezentują swoje prace.

26 MATERIAŁY DLA UCZNIA Grupa 1: Occasional cycling tourists, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Occasional Demographic: Young adults, families with children and mature adults. May ride with friends or family including children. Frequency: Ride sporadically or only a few times per year. Distance: Short distances up to an hour or two. Speed: Ride close to walking speed with frequent stops. Less than 20 kilometers per hour. Motivation: Fitness, fun, family and social activity. Preferred Location: Paths or sidewalks close to home or cottage, parks or recreational areas. Negatives: Riding with motor vehicles and hills. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

27 Grupa 2 Short distance Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Short Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. May ride with family, friends, group or solo. Frequency: Regular weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 30 to 40 kilometers [20 to 25 miles]. Speed: Just above walking speed with frequent stops, 20 to 25 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and social or family connection. Preferred Location: Rail trails, paths or roads with low volumes of motor vehicle traffic. Mostly near home with occasional longer group trips. Go on organized rides including internationally with arrangements for bicycles, accommodation and luggage. Negatives: Hilly rides and roads with motor vehicle traffic particularly where there are no paved shoulders. Travel Accommodation: Often prefer to stay in affordable accommodation economical motels and restaurants. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

28 Grupa 1, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Grupa 3 Long Distance Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Long Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. Ride with grown up children, family, group or solo. Frequency: Ride frequently, weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 65 to 100 kilometers [40 to 60 miles] or more. Speed: Usually ride at top speed with few stops, 25 to 30 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and joy of the experience. Preferred Location: Well-maintained trails and paved roads with low volumes of motor vehicle traffic and paved shoulders. Enjoy rolling topography. Go on multi-day rides solo or with others close to home or on a cycling vacation. May travel internationally for rides that provide desired experience. Negatives: Find trails boring or too busy with other users. Travel Accommodation: Accommodation and meals to match budget, sometimes the best available. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

29 Grupa 4 Competitive Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Competitive Riders Demographic: Young to mature adults with group or solo. Frequency: Ride regularly to train and maintain fitness level. Distance: Day ride distances of 100 to 160 kilometers [60 to 100 miles] or more. Speed: Generally ride at top speed stopping only when necessary, 30 kilometers per hour or more. Motivation: Ride for fitness and joy of experience, competitive challenge. Preferred Location: Paved roads with low motor vehicle traffic and good paved shoulders. Multi-day rides solo or with others - particularly club rides. Challenging rides in terms of distance and hills. Negatives: Trails are generally not suitable since they have other slow moving users and not designed for fast bicycling. Travel Accommodation: Generally affordable accommodation for groups, college residences, budget motels or camping. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

30 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik handlowiec Temat zajęd: Customer rights Uczeo: - zna słownictwo podstawowe z zakresu praw konsumenta - potrafi znaleźd w tekście informacje IV. Materiały dla nauczyciela Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba https://wikispaces.psu.edu/display/ist432team13/consumer+rights V. Materiały dla ucznia Tekst 1 VI. Przebieg lekcji: 1. Look at the picture. What is a topic of our lesson?

31 We will talk about consumer rights. Your job will be a trader but you will also be the customers. You are buying the things/items. Let s talk about consumer rights. 2. Nauczyciel informuje uczniów, że będą czytali tekst dotyczący praw konsumenta. Zachęca uczniów dyskusji w języku polskim o prawach konsumenta. Jakie prawa mają konsumenci. Zwraca uwagę na te element, które pojawią się w tekście angielskim i notuje je na tablicy oznaczając każdy element cyfrą: 1.prawo do jakości towaru, 2. zgodnośd towaru z jego przeznaczeniem, 3. zgodnośd towaru z opisem, 4. prawo do naprawy, 5.prawo do zwrotu, 6.prawo do wymiany. Warto zwrócid uwagę na gwarancję (7). Nauczyciel w dyskusji naprowadza uczniów na wszystkie te elementy 3. Read the text and do the exercises Consumer rights When you buy an item from a trader the law says the item must be: - of satisfactory quality - fit for purpose - as described If an item doesn t meet any of these rights, it is faulty and you will usually have the right to a: - repair - replacement - refund You may have additional rights to these if you have a warranty. Exercises Are English consumer rights the same? Find in the text this information. Put the numbers in the English text when the information is the same. Do this work with your college?

32 MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA Zdjęcie do rozpoczęcia zajęd

33 Text 1 Consumer rights MATERIAŁY DLA UCZNIA When you buy an item from a trader the law says the item must be: -of satisfactory quality -fit for purpose -as described. If an item doesn t meet any of these rights, you have the right to a: -repair -replacement -refund. You may have additional rights if you have a warranty.

34 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik handlowiec Temat zajęd: Intercultural competence in business Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo: - zdaje sobie sprawę z konieczności rozwijania kompetencji kulturowej w przypadku handlu międzynarodowego - zna podstawowe słownictwo z zakresu kształcenia kompetencji interkulturowej - potrafi powiedzied jakie są tradycje czy wartości typowe dla Polaków - jest wrażliwy na różnice interkulturowe także w obrębie grupy uczniów - uczy się tolerancji dla różnic między ludźmi IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia Text 1 VI. Przebieg lekcji 1. If you sell the goods in the international market it is very important to have some intercultural competency. Look at the picture. Do you understand this Cultural Iceberg? How it could influence your job? Nauczyciel wyjaśnia słownictwo: Custom - 1. A practice followed by people of a particular group or region. 2. A habitual practice of a person: my custom of reading a little before sleep.

35 Mores - 1. The accepted traditional customs and usages of a particular social group. 2. Moral attitudes. 3. Manners; ways. Courtesies w języku polski istnieje słowo kurtuazja, 1. Polite behavior.2. A polite gesture or remark. Values uczniowie powinni znają to słowo Priorities słowo transparentne. Nauczyciel wspiera strategie uczniów w celu odkrywania znaczeo Assumptions - Something taken for granted or accepted as true without proof; a supposition Give an example of one of the words. 2. What are your customs, mores, courtesies? What could you say about customs, mores, courtesies in Poland? What about values? What are your value priorities and assumptions? Nauczyciel notuje na tablicy słowa, które są uczniom potrzebne, wspiera umiejętnośc mówienia. W razie potrzeby jest mediatorem. 3. Read a text. Familiarity has its own code of conduct. It is important to remember name days (a patron saint's day - rather than birthdays). This anniversary is important for Poles and in no other culture, it is celebrated with equal fanfare. In order to avoid awkward situations, it is worthwhile checking the calendar and marking the appropriate date. If you miss the actual day, you can "make up" for the omission within the "octave" (i.e. the next few days). Do you also celebrate these special days? 4. Nauczyciel rozdaje przygotowane karteczki z pytaniami. Uczniowie pracują w grupach 5-6 osobowych. Answer the questions and take notes on what your colleagues say. Is work important for you? What proportion of one s day should be spent at work in comparison to leisure and family time? What is more important : to have interesting work or to earn more money?

36 MATERIAŁY DLA UCZNIA Text 1 Familiarity has its own code of conduct. It is important to remember name days (a patron saint's day - rather than birthdays). This anniversary is important for Poles and in no other culture, it is celebrated with equal fanfare. In order to avoid awkward situations, it is worthwhile checking the calendar and marking the appropriate date. If you miss the actual day, you can "make up" for the omission within the "octave" (i.e. the next few days).

37 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży rolniczo - przetwórczej Zawód: technik ochrony środowiska Temat zajęd: The Water Cycle Uczeo: - zna słownictwo dotyczące cyklu wodnego w naturze - potrafi narysowad taki cykl oraz rozumie jego znaczenie IV. Materiały dla nauczyciela Schemat The Water Cycle na stronie : V. Materiały dla ucznia: - duże karty papieru (Flip-chart) - kolorowe pisaki, markery - kredki VI. Przebieg lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba 1. In tandem draw the scheme of the water cycle. Put the names of the process in Polish or in English. Nauczyciel monitoruje zadanie. Odpowiada na pytania uczniów. 2. Look at the scheme. Compare it with your drawings. Nauczyciel pokazuje uczniom schemat na rzutniku, najlepiej na białej tablicy (lub interaktywnej), bo to pozwala na interakcje i działania w czasie prezentacji.

38 Nauczyciel wprowadza słownictwo przy pomocy schematu (uczniowie znają go z gimnazjum więc mechanizm jest im znany. Transportation, condensation słowa transparentne nauczyciel zachęca do poszukiwao podobieostw w obydwu językach. Zwraca uwagę na fakt że w słownictwie specjalistycznym jest wiele słów podobnych (w zapisie, czasami dopiero przy wymowie). Dlatego warto odwoład się do takich strategii, które ułatwiają rozumienie. Look at the scheme. Find the words linked to the symbol : Evaporation Sublimation Transpiration Nauczyciel zachęca uczniów do odgadnięcia znaczenia słów. Akceptuje polskie odpowiedniki, jednak sam mówi przede wszystkim w języku angielskim. Słowa polskie nie pojawiają się na tablicy. There is also another symbol, similar but the arrows are going down what word is where? Deposition there is similar polish word which one? Depozyt what does it mean? Takim sposobem uczniowie docierają do znaczenia słowa. The words with arrows are going down Infiltration Percolation what word in polish is similar? Do you know polish word: perkolacja - proces przepływu wody przez stałe podłoże Other words in this scheme? Surface flow Groundwater flow 3. Complete your drawings with new words

39 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży rolniczo - przetwórczej Zawód: technik ochrony środowiska Temat zajęd: Waste Sorting Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo - zna słownictwo z zakresu segregacji śmieci - potrafi przedstawid po angielsku informacje, które przeczytał w języku polskim na tematy związane ze swoim zawodem - potrafi przeczytad tekst oraz znaleźd w nim interesujące go informacje IV. Materiały dla nauczyciela: Video recording V. Materiały dla ucznia: Text 1 Segregacja śmieci teraz przymusowa VI. Przebieg lekcji: 1. Read the text of Dariusz Baraoski from the Wyborcza journal about waste sorting in one of the Polish cities. Nauczyciel wprowadza słownictwo: waste sorting. Respond to the questions (text 1 with questions). 2. Do you sort the trash? Why? 3. You will see a film SELECTIVE SORTING OF WASTE. You will see it 3 times. Look at the activities. Some important words: trash, sorting center, separate, recycling center, ferrous, non ferrous metals. Nauczyciel pyta uczniów o znaczenie słów, jeśli uczniowie ich nie znają wyjaśnia je.

40 First listening 1. What is the subject of this film? 2. About which countries are they talking about? Second and third listening 3. Listen and put in order the element of selecting sorting of waste: Glass, paper, plastic are processed on separate lines. Plastic is sorted by hand. Trash is collected selectively. Glass, paper, plastic are separated by hand. Materials are packed and sent to specialized recycling centers. Glass is separated automatically by optic detector. Paper and carton are separated by weight. Trash is taken to sorting center. Metals are sorted automatically and separated by ferrous et non ferrous metals. 4. Homework: write a short summary of the article Segregacja śmieci teraz przymusowa

41 Text 1 MATERIAŁY DLA UCZNIA Fot. Paweł Jakś / AG Segregacja śmieci teraz przymusowa / Dariusz Baraoski / Już wkrótce wszystkie firmy wywożące śmieci z Gorzowa będą musiały odbierad odpady do recyklingu. A właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek segregowania odpadów. Jeśli mieszkasz w bloku produkujesz tygodniowo 34 litry odpadów, jeśli w domu jednorodzinnym 24 litry. W tych odpadach są też nadające się do recyklingu. Miasto musi zapewnid objęcie mieszkaoców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych i jednocześnie stworzyd warunki do selektywnej zbiórki. * +Władze miasta muszą więc wprowadzid odpowiednie zmiany w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku. Główne zmiany dotyczą właśnie selektywnej zbiórki odpadów i zmierzają do tego, by jak najwięcej odpadów było odzyskiwanych, a jak najmniej składowanych. Po nowelizacji ustawy to właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów, zwłaszcza opakowao szklanych, papieru, tworzyw sztucznych czy odpadów niebezpiecznych. Każda firma, która ma zezwolenie miasta na wywóz śmieci, będzie miała obowiązek odbierania takich odpadów. Na tych firmach będzie również spoczywał obowiązek zapewnienia wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, worki itp. Pojawią się również pojemniki na odpady niebezpieczne np. puszki po lakierach i farbach, zużyte baterie itp. Miasto wyznaczy również jeden dzieo w miesiącu na wywóz większych śmieci jak np. stare lodówki, meble. Właściciel nieruchomości sam będzie musiał - tak jak do tej pory - kupid lub wydzierżawid pojemniki na odpady niesegregowane. * + Podobnego zdania jest Wacław Lochert, właściciel firmy Albar, zajmującej się wywozem odpadów * + Zwraca też uwagę na to, że ludzie ciągle nie są przyzwyczajeni do segregacji odpadów. - Z naszego doświadczenia wiemy, że śmieci są źle segregowane, mieszkaocy wrzucają do pojemników również zwykłe odpady- dodaje. Ostatnie trzy lata wprowadzania programu selektywnej zbiórki odpadów napawają jednak optymizmem. Mieszkaocy powoli przyzwyczajają się do segregacji. Już w rok po ustawieniu w mieście pojemników przez PGK ALtvater gorzowianie zebrali ponad dwukrotnie więcej szkła i trzykrotnie więcej plastiku.* + Ciągle potrzebna jest jednak akcja edukacyjna, którą miasto zamierza kontynuowad. * + Tekst pochodzi ze strony: Questions: 1. How many liters of trash do we produce per week? 2. Is there a difference in trash production between the residents of apartments buildings and residents of houses? 3. How does the municipality want to resolve the problem of waste sorting? Give two examples.

42 Scenariusz zajęd dla branży informatycznej Zawód: technik informatyk Temat zajęd: Elements of the computer Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi nazwad w języku angielskim elementy komputera - potrafi nazwad jednostki peryferyjne i je zaklasyfikowad IV. Materiały dla nauczyciela Ex.1 Ex.2 V. Przebieg lekcji 1. What is the computer? Physically the computer is an electric circuit. 2. Nauczyciel przedstawia dwa podstawowe element komputera. Uczniowie znają te terminy, bo używane są one przez informatyków. Zwraca uwagę na konstrukcje has got.

43 Computer has got: Hardware physical part of computer. Software programs. 3. What elements of hardware do you know? Do you know the names in English? Nauczyciel zapisuje na tablicy propozycje uczniów (od razu w języku angielskim). Pokazuje następnie zdjęcie. 4. What elements are not in the picture? Uzupełnia brakujące elementy zgodnie z sugestiami uczniów. 5. Uczniowie wypełniają samodzielnie dwiczenie 1 (ex.1, materiały dla ucznia) 6. What is it: input devices, output devices data storage devices? Ex.2 Look at the list and put the right objects in the grid: input devices output devices data storage devices HEADPHONES, GAMES, USB DEVICES, SCANNER, MICROPHONE, HARD DISK DRIVE, MONITOR, SCREEN PRINTER, MOUSE, MP4, SPEAKERS, KEYBOARD, WEB CAM, OVERHEAD PROJECTOR, DVD UNIT, MP3, MS OFFICE

44 MATERIAŁY DLA UCZNIA Ex.1 Put the right names of the hardware on the page Ex.2 Look at the list, put the objects in the right grid: input devices output devices data storage devices HEADPHONES, GAMES, USB DEVICES, SCANNER, MICROPHONE, HARD DISK DRIVE, MONITOR, SCREEN PRINTER, MOUSE, MP4, SPEAKERS, KEYBOARD, OVERHEAD PROJECTOR, DVD UNIT, MP3, WEB CAM, MS OFFICE

45 Scenariusz zajęd dla branży informatycznej Zawód: technik informatyk Temat zajęd: iphone 5 rumors Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi przeczytad i zrozumied tekst zawierający dane techniczne - potrafi w tekście znaleźd określone informacje IV. Materiały dla nauczyciela Text 1, iphone 5 rumors, V. Przebieg lekcji 1. Why are iphones so popular and in demand? With your colleague make a list of its qualities. 2. Read the text and do the exercises. 3. Find a advertisements for iphones. Do they contain technical details?

46 Text 1, iphone 5 rumors MATERIAŁY DLA UCZNIA Most rumors have the iphone 5 coming out in the fall. New speculations have the new model not being available for Verizon customers until the beginning of Also kicking around the rumor mills is the possibility of Apple releasing two new model iphones. Some insiders have Apple releasing a scaled down iphone lite. Others are saying Apple will release a premium pro model iphone. The most common feature that is believed to be going into the iphone 5 is a multi-core processor. The A5 chip is the heavy favorite. It is also rumored that the graphics processor will get an upgrade. Both of these prop up further rumored features. Along with the upgraded processors it is also believed that the camera and screen will also be getting improvements. Many rumors have the iphone 5 receiving a slightly larger screen. It is believed that the screen on the iphone 5 will be a whopping.2 inches larger. While the iphone 4 s 5 megapixel camera, with it s ability to capture video at 780p, is pretty impressive. However, the upgraded processors would enable the iphone 5 to easily handle 1080p video recording. This would also go in conjunction with the rumor that the iphone 5 would have an HDMI output slot. It is also considered that Apple will join the industry standards and equip the new phone with a 8 megapixel camera. One of the most uncertain and argued about is the iphone 5 s ability to connect to 4G networks. Some say Apple absolutely has to add 4G abilities. Others rely on Apple s past history of being wary of jumping onto new networks. Many think that this is because the current 4G networks just wouldn t be able to handle the capacity generated by users after a new iphone release. A similar situation was raised with the first generation iphone, as Apple wasn t sure about the then new 3G technology and released the device on the more stable 2G network. While all of these features are just speculation, it shouldn t be too much longer until we begin to find out for sure. Some vocabulary: Rumors - unverified information to release - to make known or available features attractions slightly - to a small degree or extent to go in conjunction to go with, to join argued discussed raised - happened Questions 1.How many new models will release Apple? 2.What are the rumors about the iphone 5? What is new about the next iphone? Underline the information in the text. 3.Find in the text technical details of the different iphones 4.Look at the construction: Many say.. Others rely.. Many think. Use it in different context. Make 3 new sentences.

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple.

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple. STRONY 1-6. 7-9. 10-11. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności. Język

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych.

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych. STRONY 1-7 7-10. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia.. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności i zjawisk.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook INDEX Notes for this manual 4 Chapter 1 Learning the parts 4 Left view and Front view 4 Right view and rear view 5 Bottom Items 6 Chapter 2 Using your Notebook PC 6 External power supply 6 Opening the

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo