Scenariusze zajęd: Język angielski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęd: Język angielski"

Transkrypt

1 Scenariusze zajęd: Język angielski

2 Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Temat zajęd: Accident prevention in the Construction Sector I. Czas Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Uczeo : - potrafi zrozumied krótki tekst dotyczący wypadków na budowie - potrafi powiedzied jakie są przyczyny wypadków na budowie przy pracy na wysokości - zna słownictwo specjalistyczne: construction sector, working at height, falls from heights, working on a scaffold or platform, fragile roofs, accident, injuries IV. Materiały Accident Prevention in the Construction Sector V. Materiały dla ucznia Text 1: Working at height Text 2: Accident Prevention in the Construction Sector VI. Przebieg lekcji 1. Wprowadzenie do lekcji: W prasie często czytamy o wypadkach, jakie zdarzają się na budowach. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło bezpieczeostwa na budowie i prewencji. Look at the picture. This men is working in construction sector. What accident risk this men? Nauczyciel wprowadza słownictwo: working at height, falls from heights.

3 2. Read the text and answer the questions: In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. o Which sector in EU is at most for risk accidents? Underline the answer in the text. o Find the information: How many people are killed every year? 3. Read the text (doc.2): Working at height : Falls from heights are the most common cause of injuries and death in the construction industry. Causes: working on a scaffold or platform, fragile roofs. Nauczyciel wprowadza słownictwo: construction injuries, a scaffold, working on a scaffold, fragile roofs. Korzysta ze zdjęd jakie znajdują się w materiałach dla nauczycieli. Jeśli ma do dyspozycji komputer i rzutnik to prezentacja mogłaby byd na ekranie. W Anglii dla polskich pracowników na budowach można znaleźd takie ostrzeżenie: 4. Homework: Find the polish statistics about accidents in construction sector.

4 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Fragment tekstu z : Accident Prevention in the Construction Sector In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Worldwide, construction workers are three times more likely to be killed and twice as likely to be injured as workers in other occupations. The costs of these accidents are immense to the individual, to the employer and to society. They can amount to an appreciable proportion of the contract price. Over 99% of construction firms in Europe are Small and Medium Enterprises (SMEs). SMEs are therefore most affected by construction accidents. The advice in this factsheet is relevant to enterprises of all sizes. Zdjęcie do zadania: Look at the picture. This men is working in construction sector. What accident risk this men?

5 Materiały do wprowadzania słownictwa: construction injuries a scaffold working on a scaffold fragile roof

6 MATERIAŁY DLA UCZNIA Read the text 1 and answer the questions In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Which sector in EU is at most risk for accidents? Underline the answer in the text. Find the information: How many people are killed every year? Read the text 2: Working at height Falls from heights are the most common cause of injuries and death in the construction industry. Causes: working on a scaffold or platform, fragile roofs.

7 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży budowlanej Temat zajęd: Accident prevention in the Construction Sector II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi zrozumied tekst dotyczący zapobiegania wypadkom na budowie - potrafi korzystad ze słownika i innych źródeł informacji - zna słownictwo specjalistyczne z zakresu: typy wypadków budowlanych IV. Materiały dla nauczyciela: Seria zdjęd z wypadków budowlanych Lista wypadków: Tekst: Accident Prevention in the Construction Sector V. Materiały dla ucznia - papier dużego formatu (format Flip-chart) - masa do przyklejania posterów na ścianie VI. Przebieg lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba 1. Look at the pictures. What do they show? What title could we give to this series of pictures? Nauczyciel może wykorzystad materiały w załączniku do tej lekcji lub wykorzystad adres strony i przygotowad prezentację zdjęd z wypadków budowlanych, jeśli ma do dyspozycji komputer i rzutnik. Tytuł prezentacji Accidents On Construction Sites pojawia się na koocu po przedstawieniu przez uczniów swoich propozycji tytułu. 2. Think about accidents in construction sector. What types of accidents may have happened? Prepare a poster. Work in group of 3-4 students. Uczniowie mają do dyspozycji słowniki lub dostęp do komputera i słownika w komputerze. Nauczyciel pomaga uczniom w czasie pracy, monitoruje. 3. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje. Wieszają swoje postery w klasie.

8 4. Nauczyciel przedstawia listę wypadków budowlanych. Uczniowie porównują je. Nauczyciel wyjaśnia słownictwo, jeśli uczniowie potrzebują. Types of construction site accidents include: -Scaffolding accidents -Roof related falls -Falls from elevated work surfaces -Workers hit by falling objects -Trench collapses -Electrocution -Fire and explosions -Machinery accidents -Crane and vehicular accidents -Forklift accidents -Equipment failure -Failure to provide safety equipment -Welding accidents -Industrial gases 5. Homework: Read the text about accidents in construction sector in EU. Find Polish statistics about accidents on construction sites. Write a short note about it. In the European Union construction is the sector most at risk of accidents, with more than 1300 people being killed in construction accidents every year. Worldwide, construction workers are three times more likely to be killed and twice as likely to be injured as workers in other occupations. The costs of these accidents are immense to the individual, to the employer and to society. From: Accident Prevention in the Construction Sector

9 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Zdjęcia pochodzą ze strony: Accidents On Construction Sites

10

11 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Temat zajęd: How can we measure the temperature? Uczeo - zna proste słownictwo dotyczące temperatury i różnych skal - potrafi przeliczyd temperaturę w trzech skalach - powtarza liczebniki w zakresie 1000 IV. Materiały dla nauczyciela Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba mperature.html V. Materiały dla ucznia - Tabela do wypełnienia VI. Przebieg lekcji 1. What is difference between heat and temperature? - dyskusja z uczniami w języku polskim na temat ciepła i temperatury. Co wiedzą z tego zakresu? 2. Let s talk about temperature How can we measure the temperature? In Poland we measure in Celcius. How is the temperature measured in the States? 3. Look at the picture and tell what the temperature is in Celcius?. How much it is in Farenheit?

12 4. What other scales do you know? Do you know the Kalvin scale? 5. What are the relationships between the different temperature scales? Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach jest następujący: gdzie t jest w C. W USA, w dalszym ciągu używa się stopni Fahrenheita. W tej skali temperatura zamarzania wody jest równa 32 F a wrzenia 212 F. Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Fahrenheita na temperaturę w stopniach Celsjusza: Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w stopniach Fahrenheita: Źródło: 6. There are some important factors in temperature measurement: When water boils, room temperature, when water freezes, absolute zero. Nauczyciel zachęca uczniów do wyjaśnienia słownictwa, a także sam je wyjaśnia. At what temperature does water boil? What is a medium room temperature? At what temperature does water freeze? What is the temperature of absolut zero?

13 7. Put this information into the grid and calculate the measurements in Farenheit and Celsius. o F o C o K Water boils 100 Room Temperature 23 Water Freezes 0 Absolute Zero - 273

14 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA o F o C o K Water boils Room Temperature Water Freezes Absolute Zero

15 MATERIAŁY DLA UCZNIA o F o C o K Water boils 100 Room Temperature 23 Water Freezes 0 Absolute Zero -273

16 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji: Scenariusz zajęd dla branży mechaniczno mechatronicznej Temat zajęd: Engineering Basic Menu Uczniowie - potrafią wyszukiwad informacje na tematy zawodowe w Internecie - potrafią wybrad informacje, które są dla nich istotne - znają niektóre terminy i definicje z zakresu mechaniki i mechatroniki Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia VI. Przebieg lekcji 1. Prezentacja strony internetowej, która będzie przedmiotem badao i eksploracji uczniów.

17 Find on the website information: What are the goals of this page? Welcome to the Engineer's Edge, we are committed to being your Total Solutions design, engineering & manufacturing resource. 2. Praca słownikowa: Uczniowie starają się odgadnąd co oznacza we are committed. Nauczyciel pokazuje definicję ze słownika Look at the definition. Find the right explanation for each case: commit v. committed, commiting, commits v.tr. 1. To do, perform, or perpetrate: commit a murder. 2. To put in trust or charge; entrust: commit oneself to the care of a doctor; commit responsibilities to an assistant. 3. To place officially in confinement or custody, as in a mental health facility. 4. To consign for future use or reference or for preservation: commit the secret code to memory. 5. To put into a place to be kept safe or to be disposed of. 6. a. To make known the views of (oneself) on an issue: I never commit myself on such issues. b. To bind or obligate, as by a pledge: They were committed to follow orders. 7. To refer (a legislative bill, for example) to a committee. v.intr. To pledge or obligate one's own self: felt that he was too young to commit fully to marriage. 3. We will work today on the basic definition related to your job. You will work in groups of four. Every group is going to go to the page with Energineering Basic Menu

18 4. Look at the list. Do you know the terms? Nauczyciel wyjaśnia terminy jeśli uczniowie ich nie znają. 5. You have to choose within your group your field of interest. Choose one subject and explore the definitions related to it. Prepare a presentation of your dictionary. Don t forget about the picture! Nauczyciel zwraca uwagę aby uczniowie korzystając ze źródeł w internecie podawali adres strony, na której znaleźli materiał. Example: ml Binary Vapor Cycle a power cycle that is a combination of two cycles, one is a higher temperature region and the other is a lower temperature region. 6. Uczniowie pracują w grupach przygotowując swoje słowniki. Nauczyciel monitoruje proces uczenia się. Uczniowie kontynuują pracę na kolejnej lekcji, a następnie przedstawiają ją innym.

19 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży turystyczno- gastronomicznej Zawód: hotelarz, obsługa ruchu turystycznego Temat zajęd: The first Five Star Hotel 1829 Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo - zna system kwalifikacji hotel i ich nazwy w języku angielskim - potrafi zastosowad system kwalifikacji 5-gwiazdkowej analizując stronę internetową - zna słownictwo zawodowe: single room, double room, locks for the room IV. Materiały dla nauczyciela Zdjęcia hotelu Tremont House in Boston V.Materiały dla ucznia - Tekst 1 Tremont House in Boston - Dwiczenia do tekstu VI. Przebieg lekcji 1. I would like to present the hotel known as the First Five Star Hotel in the States. It is the Tremont House in Boston.

20 What does it to be a five stars hotel? Nauczyciel wprowadza nazwy kwalifikacji hoteli: Hotel industry association uses a 5-star system : Tourist (*), Standard (**), Comfort (***), First Class (****) and Luxury (*****) with the mark Superior. 2. Look at the list of hotels and the number of stars. Put the right qualification using 5-stars system. 3. Read the text about Tremont House in Boston and fill the exercises. The first Five Star Hotel, by standards of 1829, was the Tremont House in Boston. It had 170 rooms and featured such incredible details as: Private single and double rooms, Locks in the rooms, Water pitcher in the room, Bowl for washing, Free soap was included in the price. Customers were treated with dignity and respect.

21 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Lock Water pitcher Bowl for washing soap

22 MATERIAŁY DLA UCZNIA Text 1 Read the text The first Five Star Hotel, by standards of 1829, was the Tremont House in Boston. It had 170 rooms and featured such incredible details as: - Private single and double rooms - Locks in the rooms - Water pitcher in the room - Bowl for washing - Free soap was included in the price. Customers were treated with dignity and respect. Questions: 1. When the hotel was built? 2. How many rooms were there in the hotel? 3. Explain in Polish Free soap is included in the price :

23 I. Czas - 45 min Scenariusz zajęd dla branży turystyczno - gastronomicznej Zawód: hotelarz, obsługa ruchu turystycznego Temat zajęd: Hiking Trails or Bicycle Touring in the South of Poland II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo potrafi: - dokonad analizy strony internetowej (informacja turystyczna) i podad charakterystykę jej odbiorcy - przeczytad tekst w języku angielskim i wykorzystad do jego zrozumienia słownik oraz materiały on-line - znaleźd w tekście informacje na dany temat - na podstawie przeczytanego tekstu potrafi opisad profil turysty - wykorzystad swoją wiedzę o regionie do zaproponowania turystom rowerowym atrakcji IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia Komputer dla każdej pary uczniów VI. Przebieg lekcji 1. Look at the picture. This page is designated for what kind of tourist? What kind of activities could you propose to these tourists in the South of Poland?

24 2. Read the text how to develop bicycle tourism in your community. Describe in a few sentences the tourist in your text. Try to find for him/her the activity in our region. Nauczyciel dzieli tekst na części (4) każda grupa pracuje nad jednym fragmentem tekstu. Tekst podzielony znajduje się w materiałach dla ucznia. Uczniowie mają dostęp do słowników, nauczyciel monitoruje pracę uczniów. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographics, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Occasional Demographic: Young adults, families with children and mature adults. May ride with friends or family including children. Frequency: Ride sporadically or only a few times per year. Distance: Short distances up to an hour or two. Speed: Ride close to walking speed with frequent stops. Less than 20 kilometers per hour. Motivation: Fitness, fun, family and social activity. Preferred Location: Paths or sidewalks close to home or cottage, parks or recreational areas. Negatives: Riding with motor vehicles and hills. Short Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. May ride with family, friends, group or solo. Frequency: Regular weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 30 to 40 kilometers [20 to 25 miles]. Speed: Just above walking speed with frequent stops, 20 to 25 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and social or family connection. Preferred Location: Rail trails, paths or roads with low volumes of motor vehicle traffic. Mostly near home with occasional longer group trips. Go on organized rides including internationally with arrangements for bicycles, accommodation and luggage.

25 Negatives: Hilly rides and roads with motor vehicle traffic particularly where there are no paved shoulders. Travel Accommodation: Often prefer to stay in affordable accommodation economical motels and restaurants. Long Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. Ride with grown up children, family, group or solo. Frequency: Ride frequently, weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 65 to 100 kilometers [40 to 60 miles] or more. Speed: Usually ride at top speed with few stops, 25 to 30 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and joy of the experience. Preferred Location: Well-maintained trails and paved roads with low volumes of motor vehicle traffic and paved shoulders. Enjoy rolling topography. Go on multi-day rides solo or with others close to home or on a cycling vacation. May travel internationally for rides that provide desired experience. Negatives: Find trails boring or too busy with other users. Travel Accommodation: Accommodation and meals to match budget, sometimes the best available. Competitive Riders Demographic: Young to mature adults with group or solo. Frequency: Ride regularly to train and maintain fitness level. Distance: Day ride distances of 100 to 160 kilometers [60 to 100 miles] or more. Speed: Generally ride at top speed stopping only when necessary, 30 kilometers per hour or more. Motivation: Ride for fitness and joy of experience, competitive challenge. Preferred Location: Paved roads with low motor vehicle traffic and good paved shoulders. Multi-day rides solo or with others - particularly club rides. Challenging rides in terms of distance and hills. Negatives: Trails are generally not suitable since they have other slow moving users and not designed for fast bicycling. Travel Accommodation: Generally affordable accommodation for groups, college residences, budget motels or camping. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising. Uczniowie kontynuują prace nad projektem po zajęciach lub na kolejnej lekcji. Prezentują swoje prace.

26 MATERIAŁY DLA UCZNIA Grupa 1: Occasional cycling tourists, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Occasional Demographic: Young adults, families with children and mature adults. May ride with friends or family including children. Frequency: Ride sporadically or only a few times per year. Distance: Short distances up to an hour or two. Speed: Ride close to walking speed with frequent stops. Less than 20 kilometers per hour. Motivation: Fitness, fun, family and social activity. Preferred Location: Paths or sidewalks close to home or cottage, parks or recreational areas. Negatives: Riding with motor vehicles and hills. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

27 Grupa 2 Short distance Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Short Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. May ride with family, friends, group or solo. Frequency: Regular weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 30 to 40 kilometers [20 to 25 miles]. Speed: Just above walking speed with frequent stops, 20 to 25 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and social or family connection. Preferred Location: Rail trails, paths or roads with low volumes of motor vehicle traffic. Mostly near home with occasional longer group trips. Go on organized rides including internationally with arrangements for bicycles, accommodation and luggage. Negatives: Hilly rides and roads with motor vehicle traffic particularly where there are no paved shoulders. Travel Accommodation: Often prefer to stay in affordable accommodation economical motels and restaurants. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

28 Grupa 1, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Grupa 3 Long Distance Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Long Distance Riders Demographic: Mature adults and retirees. Ride with grown up children, family, group or solo. Frequency: Ride frequently, weekly to monthly rides. Distance: Day ride distances of 65 to 100 kilometers [40 to 60 miles] or more. Speed: Usually ride at top speed with few stops, 25 to 30 kilometers per hour. Motivation: Ride for fitness and joy of the experience. Preferred Location: Well-maintained trails and paved roads with low volumes of motor vehicle traffic and paved shoulders. Enjoy rolling topography. Go on multi-day rides solo or with others close to home or on a cycling vacation. May travel internationally for rides that provide desired experience. Negatives: Find trails boring or too busy with other users. Travel Accommodation: Accommodation and meals to match budget, sometimes the best available. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

29 Grupa 4 Competitive Riders, tekst: Develop Bicycle Tourism In Your Community. Become A Bicycle Touring Destination. Develop Bicycle Tourism In Your Community Become A Bicycle Touring Destination Cycling tourists can be divided into different market segments in a number of different ways. The following describes four different types described by demographic, frequency, distance, speed, motivation and preferred location. These groups all need to be considered in the development of a cycling tourism strategy. Considering all of these groups, the ability to provide cycling trails as well as safe on road routes wherever possible has the broadest appeal for cyclists. Competitive Riders Demographic: Young to mature adults with group or solo. Frequency: Ride regularly to train and maintain fitness level. Distance: Day ride distances of 100 to 160 kilometers [60 to 100 miles] or more. Speed: Generally ride at top speed stopping only when necessary, 30 kilometers per hour or more. Motivation: Ride for fitness and joy of experience, competitive challenge. Preferred Location: Paved roads with low motor vehicle traffic and good paved shoulders. Multi-day rides solo or with others - particularly club rides. Challenging rides in terms of distance and hills. Negatives: Trails are generally not suitable since they have other slow moving users and not designed for fast bicycling. Travel Accommodation: Generally affordable accommodation for groups, college residences, budget motels or camping. WHAT WILL ATTRACT THEM Bicycle friendly streets and paths - wide enough for bicycles and other users access to scenic roads, natural areas, waterfront, cultural and historic attractions good restaurants, accommodation with a hearty breakfast, nearby bicycle repair shops and other interesting stores adequate and secure bicycle parking, theatre, music and arts festivals, route maps and effective advertising.

30 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik handlowiec Temat zajęd: Customer rights Uczeo: - zna słownictwo podstawowe z zakresu praw konsumenta - potrafi znaleźd w tekście informacje IV. Materiały dla nauczyciela Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba V. Materiały dla ucznia Tekst 1 VI. Przebieg lekcji: 1. Look at the picture. What is a topic of our lesson?

31 We will talk about consumer rights. Your job will be a trader but you will also be the customers. You are buying the things/items. Let s talk about consumer rights. 2. Nauczyciel informuje uczniów, że będą czytali tekst dotyczący praw konsumenta. Zachęca uczniów dyskusji w języku polskim o prawach konsumenta. Jakie prawa mają konsumenci. Zwraca uwagę na te element, które pojawią się w tekście angielskim i notuje je na tablicy oznaczając każdy element cyfrą: 1.prawo do jakości towaru, 2. zgodnośd towaru z jego przeznaczeniem, 3. zgodnośd towaru z opisem, 4. prawo do naprawy, 5.prawo do zwrotu, 6.prawo do wymiany. Warto zwrócid uwagę na gwarancję (7). Nauczyciel w dyskusji naprowadza uczniów na wszystkie te elementy 3. Read the text and do the exercises Consumer rights When you buy an item from a trader the law says the item must be: - of satisfactory quality - fit for purpose - as described If an item doesn t meet any of these rights, it is faulty and you will usually have the right to a: - repair - replacement - refund You may have additional rights to these if you have a warranty. Exercises Are English consumer rights the same? Find in the text this information. Put the numbers in the English text when the information is the same. Do this work with your college?

32 MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA Zdjęcie do rozpoczęcia zajęd

33 Text 1 Consumer rights MATERIAŁY DLA UCZNIA When you buy an item from a trader the law says the item must be: -of satisfactory quality -fit for purpose -as described. If an item doesn t meet any of these rights, you have the right to a: -repair -replacement -refund. You may have additional rights if you have a warranty.

34 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży usługowej Zawód: technik handlowiec Temat zajęd: Intercultural competence in business Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo: - zdaje sobie sprawę z konieczności rozwijania kompetencji kulturowej w przypadku handlu międzynarodowego - zna podstawowe słownictwo z zakresu kształcenia kompetencji interkulturowej - potrafi powiedzied jakie są tradycje czy wartości typowe dla Polaków - jest wrażliwy na różnice interkulturowe także w obrębie grupy uczniów - uczy się tolerancji dla różnic między ludźmi IV. Materiały dla nauczyciela V. Materiały dla ucznia Text 1 VI. Przebieg lekcji 1. If you sell the goods in the international market it is very important to have some intercultural competency. Look at the picture. Do you understand this Cultural Iceberg? How it could influence your job? Nauczyciel wyjaśnia słownictwo: Custom - 1. A practice followed by people of a particular group or region. 2. A habitual practice of a person: my custom of reading a little before sleep.

35 Mores - 1. The accepted traditional customs and usages of a particular social group. 2. Moral attitudes. 3. Manners; ways. Courtesies w języku polski istnieje słowo kurtuazja, 1. Polite behavior.2. A polite gesture or remark. Values uczniowie powinni znają to słowo Priorities słowo transparentne. Nauczyciel wspiera strategie uczniów w celu odkrywania znaczeo Assumptions - Something taken for granted or accepted as true without proof; a supposition Give an example of one of the words. 2. What are your customs, mores, courtesies? What could you say about customs, mores, courtesies in Poland? What about values? What are your value priorities and assumptions? Nauczyciel notuje na tablicy słowa, które są uczniom potrzebne, wspiera umiejętnośc mówienia. W razie potrzeby jest mediatorem. 3. Read a text. Familiarity has its own code of conduct. It is important to remember name days (a patron saint's day - rather than birthdays). This anniversary is important for Poles and in no other culture, it is celebrated with equal fanfare. In order to avoid awkward situations, it is worthwhile checking the calendar and marking the appropriate date. If you miss the actual day, you can "make up" for the omission within the "octave" (i.e. the next few days). Do you also celebrate these special days? 4. Nauczyciel rozdaje przygotowane karteczki z pytaniami. Uczniowie pracują w grupach 5-6 osobowych. Answer the questions and take notes on what your colleagues say. Is work important for you? What proportion of one s day should be spent at work in comparison to leisure and family time? What is more important : to have interesting work or to earn more money?

36 MATERIAŁY DLA UCZNIA Text 1 Familiarity has its own code of conduct. It is important to remember name days (a patron saint's day - rather than birthdays). This anniversary is important for Poles and in no other culture, it is celebrated with equal fanfare. In order to avoid awkward situations, it is worthwhile checking the calendar and marking the appropriate date. If you miss the actual day, you can "make up" for the omission within the "octave" (i.e. the next few days).

37 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - A1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży rolniczo - przetwórczej Zawód: technik ochrony środowiska Temat zajęd: The Water Cycle Uczeo: - zna słownictwo dotyczące cyklu wodnego w naturze - potrafi narysowad taki cykl oraz rozumie jego znaczenie IV. Materiały dla nauczyciela Schemat The Water Cycle na stronie : V. Materiały dla ucznia: - duże karty papieru (Flip-chart) - kolorowe pisaki, markery - kredki VI. Przebieg lekcji Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba 1. In tandem draw the scheme of the water cycle. Put the names of the process in Polish or in English. Nauczyciel monitoruje zadanie. Odpowiada na pytania uczniów. 2. Look at the scheme. Compare it with your drawings. Nauczyciel pokazuje uczniom schemat na rzutniku, najlepiej na białej tablicy (lub interaktywnej), bo to pozwala na interakcje i działania w czasie prezentacji.

38 Nauczyciel wprowadza słownictwo przy pomocy schematu (uczniowie znają go z gimnazjum więc mechanizm jest im znany. Transportation, condensation słowa transparentne nauczyciel zachęca do poszukiwao podobieostw w obydwu językach. Zwraca uwagę na fakt że w słownictwie specjalistycznym jest wiele słów podobnych (w zapisie, czasami dopiero przy wymowie). Dlatego warto odwoład się do takich strategii, które ułatwiają rozumienie. Look at the scheme. Find the words linked to the symbol : Evaporation Sublimation Transpiration Nauczyciel zachęca uczniów do odgadnięcia znaczenia słów. Akceptuje polskie odpowiedniki, jednak sam mówi przede wszystkim w języku angielskim. Słowa polskie nie pojawiają się na tablicy. There is also another symbol, similar but the arrows are going down what word is where? Deposition there is similar polish word which one? Depozyt what does it mean? Takim sposobem uczniowie docierają do znaczenia słowa. The words with arrows are going down Infiltration Percolation what word in polish is similar? Do you know polish word: perkolacja - proces przepływu wody przez stałe podłoże Other words in this scheme? Surface flow Groundwater flow 3. Complete your drawings with new words

39 I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Scenariusz zajęd dla branży rolniczo - przetwórczej Zawód: technik ochrony środowiska Temat zajęd: Waste Sorting Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba Uczeo - zna słownictwo z zakresu segregacji śmieci - potrafi przedstawid po angielsku informacje, które przeczytał w języku polskim na tematy związane ze swoim zawodem - potrafi przeczytad tekst oraz znaleźd w nim interesujące go informacje IV. Materiały dla nauczyciela: Video recording V. Materiały dla ucznia: Text 1 Segregacja śmieci teraz przymusowa VI. Przebieg lekcji: 1. Read the text of Dariusz Baraoski from the Wyborcza journal about waste sorting in one of the Polish cities. Nauczyciel wprowadza słownictwo: waste sorting. Respond to the questions (text 1 with questions). 2. Do you sort the trash? Why? 3. You will see a film SELECTIVE SORTING OF WASTE. You will see it 3 times. Look at the activities. Some important words: trash, sorting center, separate, recycling center, ferrous, non ferrous metals. Nauczyciel pyta uczniów o znaczenie słów, jeśli uczniowie ich nie znają wyjaśnia je.

40 First listening 1. What is the subject of this film? 2. About which countries are they talking about? Second and third listening 3. Listen and put in order the element of selecting sorting of waste: Glass, paper, plastic are processed on separate lines. Plastic is sorted by hand. Trash is collected selectively. Glass, paper, plastic are separated by hand. Materials are packed and sent to specialized recycling centers. Glass is separated automatically by optic detector. Paper and carton are separated by weight. Trash is taken to sorting center. Metals are sorted automatically and separated by ferrous et non ferrous metals. 4. Homework: write a short summary of the article Segregacja śmieci teraz przymusowa

41 Text 1 MATERIAŁY DLA UCZNIA Fot. Paweł Jakś / AG Segregacja śmieci teraz przymusowa / Dariusz Baraoski / Już wkrótce wszystkie firmy wywożące śmieci z Gorzowa będą musiały odbierad odpady do recyklingu. A właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek segregowania odpadów. Jeśli mieszkasz w bloku produkujesz tygodniowo 34 litry odpadów, jeśli w domu jednorodzinnym 24 litry. W tych odpadach są też nadające się do recyklingu. Miasto musi zapewnid objęcie mieszkaoców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych i jednocześnie stworzyd warunki do selektywnej zbiórki. * +Władze miasta muszą więc wprowadzid odpowiednie zmiany w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku. Główne zmiany dotyczą właśnie selektywnej zbiórki odpadów i zmierzają do tego, by jak najwięcej odpadów było odzyskiwanych, a jak najmniej składowanych. Po nowelizacji ustawy to właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów, zwłaszcza opakowao szklanych, papieru, tworzyw sztucznych czy odpadów niebezpiecznych. Każda firma, która ma zezwolenie miasta na wywóz śmieci, będzie miała obowiązek odbierania takich odpadów. Na tych firmach będzie również spoczywał obowiązek zapewnienia wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, worki itp. Pojawią się również pojemniki na odpady niebezpieczne np. puszki po lakierach i farbach, zużyte baterie itp. Miasto wyznaczy również jeden dzieo w miesiącu na wywóz większych śmieci jak np. stare lodówki, meble. Właściciel nieruchomości sam będzie musiał - tak jak do tej pory - kupid lub wydzierżawid pojemniki na odpady niesegregowane. * + Podobnego zdania jest Wacław Lochert, właściciel firmy Albar, zajmującej się wywozem odpadów * + Zwraca też uwagę na to, że ludzie ciągle nie są przyzwyczajeni do segregacji odpadów. - Z naszego doświadczenia wiemy, że śmieci są źle segregowane, mieszkaocy wrzucają do pojemników również zwykłe odpady- dodaje. Ostatnie trzy lata wprowadzania programu selektywnej zbiórki odpadów napawają jednak optymizmem. Mieszkaocy powoli przyzwyczajają się do segregacji. Już w rok po ustawieniu w mieście pojemników przez PGK ALtvater gorzowianie zebrali ponad dwukrotnie więcej szkła i trzykrotnie więcej plastiku.* + Ciągle potrzebna jest jednak akcja edukacyjna, którą miasto zamierza kontynuowad. * + Tekst pochodzi ze strony: Questions: 1. How many liters of trash do we produce per week? 2. Is there a difference in trash production between the residents of apartments buildings and residents of houses? 3. How does the municipality want to resolve the problem of waste sorting? Give two examples.

42 Scenariusz zajęd dla branży informatycznej Zawód: technik informatyk Temat zajęd: Elements of the computer Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi nazwad w języku angielskim elementy komputera - potrafi nazwad jednostki peryferyjne i je zaklasyfikowad IV. Materiały dla nauczyciela Ex.1 Ex.2 V. Przebieg lekcji 1. What is the computer? Physically the computer is an electric circuit. 2. Nauczyciel przedstawia dwa podstawowe element komputera. Uczniowie znają te terminy, bo używane są one przez informatyków. Zwraca uwagę na konstrukcje has got.

43 Computer has got: Hardware physical part of computer. Software programs. 3. What elements of hardware do you know? Do you know the names in English? Nauczyciel zapisuje na tablicy propozycje uczniów (od razu w języku angielskim). Pokazuje następnie zdjęcie. 4. What elements are not in the picture? Uzupełnia brakujące elementy zgodnie z sugestiami uczniów. 5. Uczniowie wypełniają samodzielnie dwiczenie 1 (ex.1, materiały dla ucznia) 6. What is it: input devices, output devices data storage devices? Ex.2 Look at the list and put the right objects in the grid: input devices output devices data storage devices HEADPHONES, GAMES, USB DEVICES, SCANNER, MICROPHONE, HARD DISK DRIVE, MONITOR, SCREEN PRINTER, MOUSE, MP4, SPEAKERS, KEYBOARD, WEB CAM, OVERHEAD PROJECTOR, DVD UNIT, MP3, MS OFFICE

44 MATERIAŁY DLA UCZNIA Ex.1 Put the right names of the hardware on the page Ex.2 Look at the list, put the objects in the right grid: input devices output devices data storage devices HEADPHONES, GAMES, USB DEVICES, SCANNER, MICROPHONE, HARD DISK DRIVE, MONITOR, SCREEN PRINTER, MOUSE, MP4, SPEAKERS, KEYBOARD, OVERHEAD PROJECTOR, DVD UNIT, MP3, WEB CAM, MS OFFICE

45 Scenariusz zajęd dla branży informatycznej Zawód: technik informatyk Temat zajęd: iphone 5 rumors Opracowała Yuliya Asotska-Wierzba I. Czas - 45 min II. Poziom językowy - B1 III. Cele lekcji Uczeo - potrafi przeczytad i zrozumied tekst zawierający dane techniczne - potrafi w tekście znaleźd określone informacje IV. Materiały dla nauczyciela Text 1, iphone 5 rumors, V. Przebieg lekcji 1. Why are iphones so popular and in demand? With your colleague make a list of its qualities. 2. Read the text and do the exercises. 3. Find a advertisements for iphones. Do they contain technical details?

46 Text 1, iphone 5 rumors MATERIAŁY DLA UCZNIA Most rumors have the iphone 5 coming out in the fall. New speculations have the new model not being available for Verizon customers until the beginning of Also kicking around the rumor mills is the possibility of Apple releasing two new model iphones. Some insiders have Apple releasing a scaled down iphone lite. Others are saying Apple will release a premium pro model iphone. The most common feature that is believed to be going into the iphone 5 is a multi-core processor. The A5 chip is the heavy favorite. It is also rumored that the graphics processor will get an upgrade. Both of these prop up further rumored features. Along with the upgraded processors it is also believed that the camera and screen will also be getting improvements. Many rumors have the iphone 5 receiving a slightly larger screen. It is believed that the screen on the iphone 5 will be a whopping.2 inches larger. While the iphone 4 s 5 megapixel camera, with it s ability to capture video at 780p, is pretty impressive. However, the upgraded processors would enable the iphone 5 to easily handle 1080p video recording. This would also go in conjunction with the rumor that the iphone 5 would have an HDMI output slot. It is also considered that Apple will join the industry standards and equip the new phone with a 8 megapixel camera. One of the most uncertain and argued about is the iphone 5 s ability to connect to 4G networks. Some say Apple absolutely has to add 4G abilities. Others rely on Apple s past history of being wary of jumping onto new networks. Many think that this is because the current 4G networks just wouldn t be able to handle the capacity generated by users after a new iphone release. A similar situation was raised with the first generation iphone, as Apple wasn t sure about the then new 3G technology and released the device on the more stable 2G network. While all of these features are just speculation, it shouldn t be too much longer until we begin to find out for sure. Some vocabulary: Rumors - unverified information to release - to make known or available features attractions slightly - to a small degree or extent to go in conjunction to go with, to join argued discussed raised - happened Questions 1.How many new models will release Apple? 2.What are the rumors about the iphone 5? What is new about the next iphone? Underline the information in the text. 3.Find in the text technical details of the different iphones 4.Look at the construction: Many say.. Others rely.. Many think. Use it in different context. Make 3 new sentences.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL SPECIMEN MATERIAL GCSE POLISH Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) F+H Specimen 2019 Teacher s Booklet To be conducted by the teacher-examiner Time allowed: 7-9 minutes at Foundation (+12 minutes supervised

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat.

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat. Welcome back to English lessons with Joanna and Emma from Point Europa. Lesson 5: There was a car accident! Lekcja 5: wypadek samochodowy! In today s lesson we will learn how to: na dzisiejszej lekcji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

5 Mówienie komplementów- Karty pracy

5 Mówienie komplementów- Karty pracy 5 Mówienie komplementów- Karty pracy Proponuję aby używać ten arkusz razem z innym darmowym materiałem: Compliment Picture Panels, który dostępny jest pod poniższym linkiem: http://bit.ly/1nebx2k Joel

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS POLISH BEAKTHOUGH LSPPOLB/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa III Edukacja językowa: język angielski Cel/cele zajęć: Uczeń: poznaje nazwy czynności dnia codziennego,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo