PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009"

Transkrypt

1 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 2009 SPIS TREŚCI nr 196 REVIEW OF AERONAUTICAL FATIGUE INVESTIGATIONS IN POLAND DURING THE PERIOD MAY 2007 TO APRIL INTRODUCTION 5 2. HELICOPTERS Static, Fatigue and Durability Tests of Main and Tail Rotor Gearboxes of PZL SW-4 Helicopter Helicopter Structural Integrity Program of Polish Army Mi-24 Hind Helicopters Modern automated NDE techniques for composite helicopter main rotor blades inspection 8 3. AIRPLANE STRUCTURES Full-Scale Fatigue Tests of PZL M28 05 SKYTRUCK Aircraft The Fatigue Life Assessment of PZL-130 ORLIK Structure Based on Historical Usage Data Static and Fatigue Tests of the A400M Subcomponents In-service Flaw Detection and Quantification in the Composites Structures of Aircraft Investigations into Glider Landing Gear Load Spectrum MATERIALS TESTING Strength Testing and Analysis of Fatigue Crack Growth in Selected Aircraft Materials Experimental and Theoretical Investigations of Fatigue Crack Growth in D16 Alloy The Effect of a Complex Stress State on Fatigue Crack Propagation and the Orientation of the Cracking Plane in VT3-1 Aeronautical Titanium Alloy Deterministic Approach to Predicting the Fatigue Crack Growth in the 2024-T3 Aluminium Alloy under Variable Amplitude Loading Capacity of Fractographic Analysis for Load-Time History Reconstruction and Fatigue Crack Growth Rate Estimation for the 2024-T3 Aluminium Alloy JOINTS Methods for FEM Analysis of Riveted Joints of Thin-Walled Aircraft Structures with Submodelling Technique Stress Measurements Around Rivets with X-ray Dyffractometry An Experimental Investigation on the Fatigue Performance of Riveted Lap Joints Fatigue Damage of Rivet Joints in the Condition of Stable Cyclic Load OTHER RELEVANT WORKS Experimental crack propagation analysis of the compressor blades working in high cycle fatigue condition Thermal Fatigue Problems of Turbine Casing 70

2 nr monografia Modelowanie i analiza przebiegu wyładowania iskrowego w silniku z zapłonem wymuszonym / dr inŝ. Marcin Sosnowski 1. CEL TEZA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PRACY 8 2. AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT PROCESU INICJACJI ZAPŁONU ORAZ JEGO ANALIZA Charakterystyka układu zapłonowego Opis fizyczny wyładowania iskrowego Modele zapłonu Model termiczny Model Siemionowa Model chemiczny Zapłon iskrowy mieszanek homogenicznych Czynniki oddziałujące na wczesny rozwój płomienia w silniku Zł Parametry przepływowe mieszanki Energia i moc wyładowania iskrowego Budowa świecy i układu zapłonowego Właściwości mieszanki paliwowo-powietrznej STANOWISKO DO BADANIA PARAMETRÓW ŁUKU ELEKTRYCZNEGO Mikroprocesorowy układ zapłonowy Altronic CPU System generowania sygnałów wejściowych układu zapłonowego Instalacja pneumatyczna z komorą ciśnieniową POMIAR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU Metoda pomiaru Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania termoanemometru REJESTRACJA OPTYCZNA WYŁADOWANIA ISKROWEGO Warunki rejestracji i wykorzystane świece zapłonowe Metoda rejestracji wyładowania iskrowego Charakterystyczne parametry geometrii łuku elektrycznego Wyniki rejestracji wyładowania iskrowego MODEL WYŁADOWANIA ISKROWEGO INICJUJĄCEGO ZAPŁON Model empiryczny Model numeryczny Struktura i charakterystyka programu KIVA Przykłady wykorzystania programu KIVA Standardowy i rozszerzony model zapłonu Implementacja modelu rozszerzonego do kodu programu MODELOWANIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI Domena obliczeniowa Warunki początkowe i brzegowe Wyniki modelowania spalania w komorze o stałej objętości Podsumowanie modelowania spalania w komorze o stałej objętości 77

3 8. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ NUMERYCZNYCH I SILNIKOWYCH Badania silnikowe Obiekt badań Elementy stanowiska pomiarowego Wyniki badań silnikowych Podsumowanie badań silnikowych Badania numeryczne Domena obliczeniowa Warunki początkowe i brzegowe Wyniki modelowania spalania w komorze silnika S320ER Podsumowanie badań numerycznych Zestawienie wyników przeprowadzonych badań Współczynnik nadmiaru powietrza równy 1, Współczynnik nadmiaru powietrza równy 1, Współczynnik nadmiaru powietrza równy 1, Współczynnik nadmiaru powietrza równy 1, Podsumowanie porównania wyników badań WNIOSKI LITERATURA 106

4 nr Od redaktora wydania 5 Koncepcja rakiety kosmicznej przeznaczonej do transportu mikro-satelitów na orbitę synchronizowaną słonecznie / W. Florczuk, M. Folusiak, O. Kublik, G. Rarata, K. Sobczak, K. Świderski, P. Surmacz, P. Wolański 25 "Projekt wstępny silnika rakietowego na ciekły materiał pędny dla pierwszego stopnia rakiety kosmicznej / Paweł Surmacz 45 Analiza wykonalności regeneracyjnego systemu chłodzenia silnika rakietowego przy wykorzystaniu ekologicznych materiałów pędnych / Kamil Sobczak 58 Wykorzystanie algorytmu genetycznego w procesie optymalizacji masowej rakiety trójstopniowej / Karol Świderski 62 VRS - Program do symulacji lotu rakiet wielostopniowych / Wojciech Florczuk 84 Mobilna hamownia silników rakietowych / Dominik Kublik 98 Analiza moŝliwości zastosowania dyszy typu aerospike w pierwszym stopniu rakiety kosmicznej / Michał Folusiak 105 Metody wyznaczania geometrii i charakterystyk dyszy typu aerospike. Program PM_contour / Michał Folusiak 116 Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy uŝyciu pakietu Fluent / Michał Folusiak 123 Rozwój i zastosowanie rakietowych napędów hybrydowych / Paweł Surmacz, Grzegorz Rarata 138 Biopaliwa typu Bio-SPK do zastosowania w silnikach turboodrzutowych oraz rakietowych silnikach na paliwo ciekłe

5 nr Od redaktora wydania 7 Drogi rozwoju napędów lotniczych / W. Balicki, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, J. Szczeciński, 17 Wloty - zagroŝenia wirem wlotowym i sposoby zwalczania / W. Balicki, Z. Pągowski, K. Kawalec,, R. Chachurski, P. Głowacki, A. Kozakiewicz 25 Problematyka filtracji powietrza wlotowego do turbinowych silników śmigłowych / W. Balicki, R. Chachurski, P. Głowacki, A. Kozakiewicz, J. Szczeciński, 31 ZagroŜenia oblodzeniem silników turbinowych / R. Chachurski 50 Praca niestateczna silników turbinowych - przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania / W. Balicki, R. Chachurski, K. Kawalec, A. Kozakiewicz, 56 Krytyczne prędkości obrotowe wirników lotniczych turbinowych - moŝliwości ich kształtowania / W. Balicki, R. Chachurski, P. Głowacki, A. Kozakiewicz, A. Rowiński, J. Szczeciński, 62 Drgania głównych części i zespołów lotniczych silników turbinowych -- sposoby ich zapobiegania / W. Balicki, R. Chachurski, P. Głowacki, A. Kozakiewicz, ]. Szczeciński, 69 Dysze wylotowe, dopalacze, wektorowanie i odwracanie ciągu / R. Chachurski, J. Szczeciński, 75 Zmęczenie niskocyklowe konstrukcji i jego minimalizacja / W. Balicki, R. Chachurski, 85 Luzy wierzchołkowe turbin silników lotniczych / R. Chachurski, P. Głowacki, A. Kozakiewicz, A. Rowiński, J. Szczeciński, 91 Szanse dalszego rozwoju spręŝarek wirnikowych / K. Kawalec 95 Współczesne i przyszłe materiały konstrukcyjne w lotniczych silnikach turbinowych / Jan Godzimirski 102 WywaŜanie wirnika silnika turbinowego / A. Rowiński 109 Potrzeby i sposoby diagnozowania lotniczych silników turbinowych / W. Balicki 117 Lotnicze paliwa i oleje / Z. Pągowski 128 Specyfika obciąŝeń dynamicznych lotniczych silników tłokowych / W. Balicki, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, J. Szczeciński, 135 Problematyka wymiany ładunku w cylindrach lotniczego silnika tłokowego / W. Balicki, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, J. Szczeciński, 141 ZagroŜenia oblodzeniem silników tłokowych / R. Chachurski 151 Lotnicze zastosowania silników z wirującym tłokiem / J. Szczeciński, 158 Awaria silnika NK-8 będąca bezpośrednią przyczyną katastrofy samolotu Ił-62 w dniu 14 marca 1980 roku na Okęciu / 161 Awaria silnika D-30KU będąca bezpośrednią przyczyną katastrofy samolotu Ił-62M w dniu 09 maja 1987 roku w Lesie Kabackim /

6 nr Numerical investigation of flow in UAV sinusoidal compressor stage / B. Bogucki 18 An investigation of nonlinear aeroelasticity in aircraft wings / A. Faflik- Brooks 50 Cold air flow characteristics of a low NO x axial swirl burner / S. J. Golec 60 Computer methods in optimalization of fiber composites structure / K. Haintze 72 PhD dissertation: application of fuzzy sets to rail vehicle reliability assessment / M. Krupa 78 Wind tunnel spin testing of DEKO 9 Magic aircraft / J. Kulecki 101 Computational study on the effects of turbulence intensity and pulse frequency in soot and NO x emissions in gaseous diffusion flames / F. Lopez- Parra 118 Computational and experimental studies on aerodynamic performance enhancement in a generic Formula One car / F. Lopez-Parra 141 Computational study on the effect of injection stratification sequence on diesel 1c engine emissions of soot and NO x / F. Lopez-Parra 155 Selected sources of the ballscrew noise / P. Pieniecki 160 Experiments on the upper explosion limits of gaseous alkanes-oxygen mixtures at elevated conditions of T and p in a spherical vessel / G. Rarata, J. Szymczyk, P. Wolanski 168 The Wire Electro Discharge Machine setting parameters analysis influencing the machined surface roughness and waviness / R. Serwiński 176 Use of piezoelectric elements in composite torsional system with dynamic vibration eliminator / M. Stepkowski 183 Current challenges in computational fluid dynamics with regard to rocket applications / K. Swiderski 188 Numerical methods used in rotating detonation simulations / K. Swiderski 198 Strength analysis of nitrided layers on austenitic stainless steel based on acoustic emission (ae) measurements / J. Wojnar

7 nr Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących małej mocy / P. Czernik 20 Metodyka testowania bezpieczeństwa generatorów liczb pseudolosowych w systemach pomiarowo-sterujących / P. Czernik 35 Analiza zmian w systemie elektrycznym samolotu i-23 związanych z zabudową zespolonego układu napędowego / J. Dziupiński 44 Prędkościomierz małych prędkości / J. Dziupiński 52 Analiza zjawiska pierścienia wirowego na wirniku nośnym / K. Grzegorczyk 67 Analiza powstawania pierścienia wirowego wokół wirnika głównego na podstawie badań śmigłowca W-3 Sokół przy uŝyciu pakietu obliczeniowego FLUENT / W. Florczuk 81 Krytyczne prędkości obrotowe wirników lotniczych turbinowych - moŝliwości ich kształtowania / P. Kalina 86 Analiza moŝliwości wykrywania uszkodzeń konstrukcji za pomocą technik światłowodowych / K. Nowosielska, P. Kowalczyk 97 Projektowanie i wytwarzanie wybranych elementów płatowca z zastosowaniem metod inŝynierii odwrotnej / A. Michalik 110 Wielopłatowe, bezprzegubowe śmigło ogonowe do śmigłowca klasy lekkiej / M. B. Piłat, A. Kaznowska 120 Autonomiczny, przenośny układ pomiarowo-rejestrujący, przeznaczony do obsługiwania procesu badań w locie / S. Popowski, A. Gałach 131 Symulacyjne określenie obciąŝeń wirnika nośnego śmigłowca z indywidualnym sterowaniem kąta nastawienia łopat w warunkach lotu ustalonego / J. Stanisławski 146 Testowanie układu do predykcyjnego wyznaczania stref H-V z wykorzystaniem sterowanego modelu śmigłowca / J. Stanisławski 170 Ocena eksperymentalnego programu praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa w latach / K. Szafran 177 Wiatrakowce, jako przewidywany kierunek rozwoju wiropłatów w XXI wieku / T. Szczepanik, J. Dąbrowska

8 nr Specyfika małych organizacji lotniczych certyfikowanych według przepisów EASA na przykładzie organizacji Instytutu Lotnictwa / Janina Dąbrowska 9 Aspekty rozwoju konstrukcji poduszkowców w ramach programu realizowanego w Instytucie Lotnictwa w latach / Janina Dąbrowska, Mirosław Ptaszyński 18 Głowica wiatrakowca Ił-28 umoŝliwiająca pionowy start / Mirosław Delega 24 Autonomiczny, przenośny układ pomiarowo-rejestrujący, przeznaczony do obsługiwania procesu badań w locie / Anna Gałach, Stanisław Popowski 36 Identyfikacja modelu dynamicznego napędu dla śmigłowca czterowirnikowego / Zdzisław Gosiewski, Daniel Ołdziej, Maciej Słowik 51 Wpływ wybranych zmiennych stanu na dokładność toru lotu samolotu podczas automatycznie wykonywanego manewru / Jerzy Graffstein 65 Wpływ parametrycznej niepewności modelu na zmiany współczynników wzmocnień automatycznej stabilizacji samolotu / Jerzy Graffstein 76 Eksperymentalne badania zrzutu podwieszeń w tunelu aerodynamicznym N-3 Instytutu Lotnictwa / Andrzej Krzysiak 88 Estymacja kąta przechylenia na obiektach ruchomych / Stanisław Popowski, Witold Dąbrowski 112 Współczesne stałe rakietowe materiały pędne / Grzegorz Rarata, Paweł Surmacz 125 Nadtlenek wodoru klasy HTP jako uniwersalne medium napędowe oraz utleniacz / Grzegorz Rarata, Paweł Surmacz 159 Analiza wytrzymałości elementów turbiny wodnej typu Michell-Banki za pomocą MES / Andrzej Szot 171 Wpływ luzów na właściwości dynamiczne obiektów latających / Witold Wiśniowski 180 Optymalizacja konstrukcji i osiągów turbiny wodnej przy wykorzystaniu metod obliczeniowej mechaniki płynów CFD / Wiesław Zalewski Oprac. BPK

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy

KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy KATALOG WYDAWNICTW INSTYTUTU LOTNICTWA Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa Prace Instytutu Lotnictwa Kwartalnik Naukowy Warszawa 2007 W katalogu zawarto informacje o publikacjach wydanych przez Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 3/2009 (198) TECHNIKI I TECHNOLOGIE RAKIET KOSMICZNYCH prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, redaktor wydania SPIS TREŚCI Od redaktora wydania...

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 171 A Monographs and textbooks A 1. Doerffer P., Ochrymiuk T., Rządkowski R., Rachwalski J., Kubitz L.: Modelowanie sprzężeń aeromechanicznych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 216/2011 BEZZAŁOGOWE APARATY LATAJĄCE redaktor wydania prof. Zdzisław Gosiewski Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 4/2009 (199) ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH prof. zw. dr hab. inż. Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (3/13), lipiec-wrzesień 2013 STRESZCZENIA Stanisław ANTAS 1 DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

infrastruktura badawcza ORAz STRUkTURA ORgANizACYjNA CENTRUm TEChNOLOgii kosmicznych instytutu LOTNiCTWA

infrastruktura badawcza ORAz STRUkTURA ORgANizACYjNA CENTRUm TEChNOLOgii kosmicznych instytutu LOTNiCTWA PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 1 (234), s. 17-24, Warszawa 2014 infrastruktura badawcza ORAz STRUkTURA ORgANizACYjNA CENTRUm TEChNOLOgii kosmicznych instytutu LOTNiCTWA LeSzek LoRoch*, LeSzek

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA KWARTALNIK NAUKOWY 4/2010 (206) TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA KONSTRUKCJE LOTNICZE WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR AWIONIKA, OSPRZĘT LOTNICZY APARATURA POMIAROWA Wydanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW RUCHU NA OBIEKTACH MOBILNYCH

POMIAR PARAMETRÓW RUCHU NA OBIEKTACH MOBILNYCH Stanisław POPOWSKI Witold DĄBROWSKI POMIAR PARAMETRÓW RUCHU NA OBIEKTACH MOBILNYCH STRESZCZENIE: W badaniach eksperymentalnych różnych obiektów latających, pływających i jeżdżących zachodzi konieczność

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system Article citation info: MITIANIEC W. Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system. Combustion Engines. 2015, 161(2), 42-52. ISSN 2300-9896. Władysław

Bardziej szczegółowo

TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013

TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013 KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA System studiów: NIESTACJONARNY Stopień studiów: II stopnia Specjalność: IEL TEMATY MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w r.ak. 2012/2013 Nr Numer albumu dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 10 / 2014

Streszczenia / Abstracts 10 / 2014 Bohdan Stawiski Ultradźwiękowe badanie wytrzymałości wyrobów betonowych o złożonym kształcie geometrycznym Ultrasound testing of strength for concrete products with complex geometric shape Gdy produkowany

Bardziej szczegółowo