Solidny pracodawca. Na właściwych torach. Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki. TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solidny pracodawca. Na właściwych torach. Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki. TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o."

Transkrypt

1 TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. Data wydania: sierpień 2009 Rok IV, numer 9-10 (20-21), nakład: egz. Na właściwych torach Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki Solidny pracodawca W Wyższej Szkole Menedżerskiej 19 czerwca br. podczas uroczystej Gali nasza Spółka otrzymała wyróżnienie Solidny Pracodawca Mazowsza Nagroda ta potwierdza, że jesteśmy dobrym pracodawcą dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo, a jednocześnie cenią stabilność zatrudnienia. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Członek Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Pani Joanna Baczewska. Po otrzymaniu wyróżnienia powiedziała Znalezienie się w gronie laureatów konkursu jest nobilitacją dla naszej Spółki i potwierdzeniem, że jesteśmy firmą dobrze postrzeganą przez naszych pracowników i instytucje zewnętrzne, a kierunek prowadzonej przez nas polityki w zakresie zatrudnienia oraz inwestycji w kapitał ludzki, jest dobry. Konkurs "Solidny Pracodawca Roku" wyłania i nagradza te przedsiębiorstwa, które z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań względem pracowników. Grono ekspertów, wśród których są m.in. reprezentanci wyższych uczelni i organizacji pozarządowych wybrało spośród tysiąca firm ze wszystkich regionów kraju, te które wyróżniają się dobrą polityką personalną. Konkurs "Solidny Pracodawca Roku" organizowany jest od czterech lat przez Grupę Media Partner. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest w kategorii ogólnopolskiej, regionalnej, a także w kategorii branżowej. Celem Konkursu jest propagowanie: wiedzy, dobrych praktyk oraz najciekawszych rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi poprzez wyłonienie w drodze konkursu najlepszych pracodawców w Polsce. Kryteria istotne przy przyznawaniu nagrody Solidny Pracodawca : warunki pracy (przepisy bhp, prawo pracy) terminowość wypłat warunki socjalne ścieżka kariery (szkolenia pracowników) zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.

2 Szkolenia dro Str. 2 Spółka Tramwaje Warszawskie przywiązuje dużą wagę do rozwoju i wzrostu kwalifikacji pracowników. W tym roku w szkoleniach udział weźmie 95% pracowników. Spółka stara się o rozwój wszystkich grup zawodowych, sukcesywnie kierując na szkolenia pracowników. Rokrocznie zwiększamy budżet na ten cel, a także liczbę osób uczestniczących w szkoleniach. W 2008 roku w szkoleniach uczestniczyło ponad 2500 osób, co stanowi ponad 70% stanu osobowego Spółki. Na rok 2009 planowana jest realizacja szkoleń dla 3300 pracowników, co oznacza objęcie szkoleniami 95% stanu osobowego. Z roku na rok powiększamy liczbę i zakres szkoleń dla pracowników czego przykładem jest uruchomienie kursów językowych. Dzięki przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych jesteśmy w stanie dokładniej dopasowywać organizowane szkolenia do oczekiwań pracowników jak i globalnych potrzeb Spółki. a właściwych torach Języki (coraz mniej ) obce Począwszy od roku 2008 uruchomione zostały szkolenia z języka angielskiego. W kursach językowych biorą udział pracownicy umysłowi, którzy wykorzystują język angielski w realizacji codziennych zadań, jak również motorniczowie oraz instruktorzy Działu Nadzoru Ruchu. W przypadku motorniczych język angielski wykorzystywany będzie do codziennej obsługi klientów na liniach przechodzących przez główne węzły komunikacyjne stolicy. Pracownicy Działu Nadzoru Ruchu dzięki nabyciu umiejętności posługiwania się angielskim będą mogli likwidować szkody komunikacyjne z udziałem obcokrajowców. W obu przypadkach pracownicy szkoleni są również z myślą o obsłudze Euro Szkolenie dla kandydatów na motorniczych Jedne z najważniejszych szkoleń jakie nasza Spółka organizuje to kursy na przyszłych pracowników ruchu. W związku ze zwiększaniem zadań Zajęcia praktyczne odbywają się pod czujnym okiem instruktora Nauki jazdy5

3 gą do kariery a właściwych torach przewozowych naszej Spółki, a także zmianami w czasie pracy motorniczych w roku 2008 zorganizowanych zostało 7 kursów, na których ponad 200 osób uzyskało pozwolenie na kierowanie tramwajem. W każdym szkoleniu brało udział około 35 uczestników. Przy ich pozyskiwaniu Ośrodek Szkolenia Zawodowego bazuje na ogłoszeniach umieszczonych w tramwajach oraz współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy. Wszyscy absolwenci szkolenia podejmują pracę w ciągu miesiąca od jego ukończenia. Wykładowcami na szkoleniach dla kandydatów na motorniczych są pracownicy różnych jednostek organizacyjnych Spółki, a także instruktorzy Działu Nadzoru Ruchu. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Ośrodka, również w sali zawierającej eksponaty związane z budową wagonu i trakcji tramwajowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy, którzy pracują lub pracowali jako motorniczowie tramwaju. Dzięki doświadczeniu nabytemu w pracy Zajęcia teoretyczne prowadzą m.in. doświadczeni pracownicy Działu Technicznego Str. 3 w ruchu mogą najlepiej i najdokładniej przekazać uczestnikom kursu specyfikę pracy motorniczego. Wspieramy samokształcenie Spółka Tramwaje Warszawskie wspiera pracowników w dodatkowych własnych działaniach zmierzających do podnoszenia kompetencji w ramach różnych poziomów szkół (począwszy od szkół średnich poprzez szkoły wyższe, a skończywszy na studiach podyplomowych) partycypując w kosztach nauki pracowników od 25 do 100 %. Obecnie do szkół wyższych o różnych kierunkach zgodnych z wykonywaną pracą przez poszczególnych pracowników uczęszcza 38 osób, natomiast studia podyplomowe podjęło 15 osób.

4 Str. 4 Spółka zapewnia swoim pracownikom: odzież ochronną bezpłatne posiłki i napoje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych dostęp do usług medycznych z zakresu medycyny pracy poszerzonych o profilaktykę zdrowotną Bezpiecz wykonyw a właściwych torach Każda firma ma obowiązek przestrzegania prawa pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków BHP. Tramwaje Warszawskie nie tylko przestrzegają obowiązującego prawa, ale także starają się cały czas doskonalić działania w zakresie BHP. Potwierdza to przyznanie nagrody Solidny Pracodawca Mazowsza Spółka oferuje szereg świadczeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obejmują one m.in.: odzież i obuwie robocze, bezpłatne profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Dodatkowo każdy pracownik posiada dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w swoim miejscu pracy z zakresu medycyny pracy. Szkolenia kluczem do większego bezpieczeństwa w pracy Tramwaje Warszawskie zapewniają swoim pracownikom stałe podnoszenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny warunków pracy poprzez szkolenia. Wszyscy pracownicy Spółki biorą udział w okresowych szkoleniach BHP. Dla każdej grupy zawodowej opracowany jest oddzielny program szkolenia, właściwy dla wykonywanych zadań. Wykładowcami na szkoleniach są pracownicy Spółki posiadający odpowiednie przygotowanie zarówno merytoryczne jak i pedagogiczne. Wszystkie wykłady BHP oprócz tradycyjnego wy-

5 a właściwych torach Str. 5 eństwo podczas ania pracy kładu uatrakcyjnione są dodatkową prezentacją multimedialną lub pokazem filmu. Szkolenia BHP kończą się egzaminem, a ich uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Bezpieczeństwo pracy motorniczych i pracowników zaplecza Szczególną wagę przywiązujemy do szkoleń motorniczych i pracowników zaplecza technicznego. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w 2008 roku przeszkolił w zakresie BHP 717 pracowników tych grup zawodowych, w tym 269 motorniczych. Realizujemy także liczne modernizacje mające na celu unowocześnienie pomieszczeń Spółki oraz zapewnienie pracownikom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń i maszyn. Ponadto nasi pracownicy, w szczególności motorniczowie, którzy uczestniczyli w wypadkach, mają zapewnione wsparcie psychologiczne. W 2008 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 41 motorniczych. Spółka prowadzi stałą współpracę ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy w zakresie poprawy warunków pracy naszych pracowników. Pani Lidia Żukowska, Szef Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Nagroda Solidny Pracodawca Mazowsza 2008 jest dla nas niezwykle miłym wyróżnieniem, ale nie zaskoczeniem. Jeżeli ktoś chce pracować w firmie, w której pracowali jego rodzice to jest dla nas najlepsza rekomendacja. Tutaj po prostu dobrze się pracuje. Cieszy mnie, że także jury konkursu tak oceniło naszą pracę. Nie spoczywamy jednak na laurach, cały czas będziemy inwestować w kapitał ludzki, co roku zwiększamy środki finansowe na szkolenia i staramy się, aby nasi pracownicy byli zadowoleni, że pracują w Spółce z ponad 100 letnią tradycją.

6 Str. 6 a właściwych torach Bądźmy razem W maju Spółka Tramwaje Warszawskie rozpoczęła kampanię społeczną Bądźmy razem Bezpieczni. Ma ona na celu zmniejszenie liczby tragicznych wypadków tramwajów z udziałem pieszych i samochodów poprzez budowę świadomości zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego. Kampania potrwa pięć miesięcy i zakończy się we wrześniu bieżącego roku. Materiały informacyjne Kampanii społecznej Bądźmy razem Bezpieczni : 1. dystrybucja ok ulotek w środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) 2. ekspozycja 2000 plakatów (tramwaje, autobusy) 3. emisja spotów: radiowego (140 razy) i telewizyjnego (90 razy) zwracających uwagę na skutki zdarzenia z tramwaje 4. ekspozycja grafiki kampanii społecznej na 40 wagonach tramwajowych 5. ekspozycja 90 billboardów (od czerwca) Zarząd Spółki zdecydował się na przeprowadzenie kampanii społecznej ze względu na rosnącą liczbę zdarzeń (m.in. kolizji i wypadków ) z udziałem tramwajów. Ponieważ za ponad 80 % zdarzeń z udziałem tramwajów winę ponoszą piesi i kierowcy samochodów, spółka uznała za konieczne zwrócenie się z apelem do właśnie tych grup. W materiałach informacyjnych podkreśliliśmy przede wszystkim problematykę długości drogi hamowania tramwaju, z której większość osób nie zdaje sobie sprawy. Mamy nadzieję, że nasz apel uświadomi kierowcom pojazdów zagrożenia jakie niosą ze sobą nieuwaga i wymuszanie pierwszeństwa. Liczymy, że dzięki naszej kampanii każdy pieszy zwróci uwagę na ryzyko z jakim wiążę się przechodzenie przez torowisko w niedozwolonym miejscu. Dzięki systematycznej budowie świadomości bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym spodziewamy się zmniejszenia liczby tragicznych wypadków z udziałem pieszych i kierowców samochodów. Po pierwsze edukacja W krajach europejskich już od najmłodszych lat dzieci są zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W naszym kraju z wiedzą w tej dziedzinie bywa różnie zarówno wśród najmłodszych jak i osób starszych. Dlatego aby wypełnić tę lukę, w tramwajach typu N1, N3 oraz w niskopodłogowym tramwaju typu 120N (Pesa)

7 Bezpieczni a właściwych torach Str. 7 W czasie największego w stolicy święta młodych warszawiaków, swoje stoiska wystawiały m.in. Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna i inni. Na stoisku Spółki były organizowane przez pracowników Nadzoru Ruchu i Działu Marketingu konkursy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły a w nagrodę otrzymały m.in. opaski odblaskowe, notesy, i inne atrakcyjne gadżety. Symulacja zderzenia Podczas festynu emitotramwaju z pojazdem wany był także spot telewi- Crashtest zyjny i radiowy oraz film z Duże zainteresowanie uroczystości inaugurującej wśród uczestników prelekcji naszą kampanię. Wzbudził wywołała symulacja zderzeon duże zainteresowanie nia tramwaju z samochoprzede wszystkim wśród dem. Mimo, iż tramwaj osób dorosłych, które dopyjechał tylko z prędkością tywały o naszą kampanię i około 25 km/h to jednak kajej cele. bina pasażerska samochodu Partnerami kampanii po wypadku była całkosymulacja zderzenia tramwaju z pojazdem Spółki Tramwaje Warszawwicie zmiażdżona. Często skie są: PZU, Komenda Stoniestety dochodzi do podobłeczna Policji, Zarząd nych sytuacji na warszawtransportu Miejskiego, skich ulicach i torowiskach. AMS, Miasto Stołeczne Po symulacji zderzenia Warszawa, Życie Warszawy, pokazano jakie działania są Radio Dla Ciebie, TVP Warpodejmowane przez służby: szawa. Policję, Straż Pożarną, NadWspółpracującymi są: zór Ruchu TW, Pogotowie ANDY, Business Consulting, Energetyczne TW oraz RaCam Media, See Me Advertowników Medycznych z tising PROPAGANDA. Pl, Centrum Bezpieczeństwa. Studio TP, Klub Miłośników Edukacja najmłodszych Komunikacji Miejskiej. SpeDzień Dziecka cjalne podziękowania skłaedukację najmłodszych kontynuowaliśmy podczas rodzinnego festynu na Polach damy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Mokotowskich organizowanego z okazji Dnia Dziecka. za udział w pokazie symulacji kolizji odbyły się prelekcje podczas, których pracownicy Policji i Nadzoru Ruchu, wyjaśniali zasady ruchu drogowego najmłodszym Warszawiakom. Dzieci były zainteresowane wykładami, a ich opiekunowie już wyrazili chęć udziału w kolejnych prelekcjach. Szkoda, że tego typu zajęcia nie są prowadzone w naszym kraju na szeroką skalę przez inne podmioty.

8 Str. 8 a właściwych torach Przejrzysta firma W maju br. Spółka Tramwaje Warszawskie otrzymała prestiżowy tytuł Przejrzysta firma przyznawany przez firmę Dun & Bradstreet. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności finansowej Spółki i zwiększa jednocześnie jej prestiż. W czasach kryzysu i niepewności w sferze finansów tego typu wyróżnienia mają szczególną wagę. Od marca 2008 roku firma Dun and Bradstreet Poland we współpracy z partnerem Getin Bank oraz prestiżowym magazynem biznesowym Forbes, rozpoczęła przyznawanie Certyfikatów Przejrzysta Firma." Wyróżnione zostały przedsiębiorstwa, które spełniły warunki zawarte w regulaminie. Nasza Spółka aby otrzymać certyfikat musiała przedstawić m.in. sprawozdanie finansowe w postaci bilansu i rachunku zysków i strat, oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres trzech ostatnich lat. Raporty i Analizy Firma Dun and Bradstreet Poland zajmuje się dostarczaniem usług i wiedzy niezbędnej do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Otrzymane dane pomagają w budowaniu relacji biznesowych opartych na pełnej informacji i zaufaniu. O każdej firmie nagrodzonej certyfikatem Przejrzysta Firma" powstaje raport handlowy. Jest on przygotowany przez specjalistów Dun & Bradstreet, co zapewnia bezstronną, rzetelną ocenę firmy. Typowy raport o firmie zawiera m.in: dane teleadresowe, rejestrowe, formę prawną przedmiot działalności i strukturę własności skład rady nadzorczej, kierownictwa, uprawnienia do reprezentacji kapitał, nieruchomości obroty, import, eksport dostawcy i odbiorcy, referencje wypłacalność, ocena płatności, postępowanie windykacyjne i bilans ocena możliwości kredytowania i wiarygodności płatniczej, banki obsługujące inwestycje, zatrudnienie, historia Wywiadownia gospodarcza to instytucja zajmująca się odpłatnym informowaniem o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Instytucje te pozyskują dane zazwyczaj zwracając się bezpośrednio do przedsiębiorstw z prośbą o informacje, które następnie są weryfikowane. Pierwszą na świecie oficjalną wywiadownią była firma Dun & Bradstreet. W Polsce pierwszą tego typu instytucją była założona w 1990 firma InfoCredit. Na właściwych torach Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki Redakcja: Michał Powałka (red. naczelny), współpraca merytoryczna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dział BHP Adres redakcji: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, I. piętro, pok. 23, tel./fax: Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów. Nie zamówionych tekstów redakcja nie zwraca.

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W KSZTAŁCENIU INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od 14 lat uczelnia

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

USŁUG KARIERY CENTRA PIERWSZE ABSOLWENTÓW W AUTOMOTIVE WSPÓLNYCH: www.eurostudent.pl KROKI W KIERUNKU WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

USŁUG KARIERY CENTRA PIERWSZE ABSOLWENTÓW W AUTOMOTIVE WSPÓLNYCH: www.eurostudent.pl KROKI W KIERUNKU WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ www.eurostudent.pl czerwiec 2015 WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW RAPORT SPECJALNY INŻYNIER W AUTOMOTIVE RAPORT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH: BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ PIERWSZE KROKI W KIERUNKU KARIERY SPRAWDŹ NA S. 9 KARIERA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Społeczeństwo Społeczeństwo Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

staże praktyki kierunek z wizją

staże praktyki kierunek z wizją staże praktyki kierunek z wizją POMAGAMY PRZYSPIESZYĆ TWOJEJ KARIERZE ZAWODOWEJ SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO LOP Ryszard Barański PRZEWOWDNICZĄCY LOP Ostatnie 20 lat bez wątpienia można uznać za szczególnie

Bardziej szczegółowo