lat odbywa praktykę w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lat odbywa praktykę w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;"

Transkrypt

1 Sylwetki kandydatów: 1. Wojciech Błogowski województwo zachodniopomorskie Student 6-go roku Medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; zna język niemiecki, angielski oraz łacinę; uczestnik międzynarodowych i krajowych staży naukowo- klinicznych; członek Europejskiego Towarzystwa Transplantologii Narządowej - European Society for Organ Transplantation; 3-krotny stypendysta Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce; laureat wielu nagród i wyróżnień z zakresu medycyny; 2. Marlena Anna Czaplarska województwo kujawsko pomorskie Studentka 3-roku Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz absolwentka stypendium na Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie w Sankt Petersburgu; biegle włada trzema językami obcymi: włoskim, angielskim i rosyjskim; uczestniczka międzynarodowych wymian naukowych: we Włoszech, w Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych; dwukrotna stypendystka Ministra Edukacji; laureatka wielu nagród i konkursów; członek ILA oraz organizacji studenckiej AIESEC; współpracuje z placówkami naukowymi na Bliskim Wschodzie; lektor języka włoskiego; organizatorka konferencji; uczestniczka staży zagranicznych: w Tel-Awiwie, Stambule, Rzymie; pasjonatka języków i kultury Orientu; 3. Piotr Gorecki województwo opolskie Student 4-go roku Budownictwa na Politechnice Opolskiej oraz 2-go roku Ekonomii na Uniwersytecie Opolskim; zna język angielski i niemiecki; autor dwóch prac badawczych oraz referatów; laureat nagród dla najlepszego studenta Politechniki Opolskiej oraz wydziału Budownictwa PO; Wiceprzewodniczący koła naukowego DEWIATOR; aktywny członek kół naukowych: BIODOM oraz Koła Młodych PZITB; członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; członek Parlamentu Studenckiego Politechniki Opolskiej; 4. Dominika Jocz województwo podlaskie Studentka 5-go roku Prawa oraz 2-go roku Zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku oraz 1-go roku Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.; zna 5 języków obcych: angielski, włoski, łacinę, hiszpański oraz niemiecki; autorka licznych publikacji i referatów; I miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym, Założycielka i Prezes Koła Naukowego Prawa Finansowego; działa aktywnie w fundacjach i stowarzyszeniach; Redaktor Naczelna Biuletynu Wydziału Prawa; od dwóch

2 lat odbywa praktykę w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 5. Agnieszka Kaszkowiak województwo wielkopolskie Studentka 5-go roku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 3-go roku Matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zna 2 języki obce: angielski i niemiecki; uczestniczka zagranicznych wymian studenckich; autorka prac badawczych, 19 publikacji oraz 36 referatów w języku polskim oraz angielskim; Prezes SKN Młodych Statystyków i Demografów; Wiceprezes SKN Inżynierii Finansowej; Wiceprezes Koła Naukowego Matematyków UAM; działa w samorządzie studenckim oraz terytorialnym; współpracuje z mediami; uczestniczka wielu szkoleń i praktyk zawodowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami; członek elitarnej grupy McKinsey Club; interesuje ją tematyka CSR oraz zarządzanie ryzykiem; 6. Wojciech Kiljańczyk województwo śląskie Student 4-go roku Filozofii i 3-go roku Socjologii na Uniwersytecie Śląskim; zna 3 języki obce: angielski, łacinę oraz grekę; autor licznych prac badawczych, publikacji i referatów; laureat licznych nagród i wyróżnień; członek wielu kół naukowych; współpracuje z mediami lokalnymi; Redaktor Naczelny gazety Kampus ; Senator Uniwersytetu Śląskiego; aktywny organizator akcji charytatywnych oraz działacz w stowarzyszeniach; 7. Malwina Ewa Kołodziejczak województwo warmińsko mazurskie Studentka 4-go roku Prawa oraz 3-go roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; zna język hiszpański, francuski i angielski; autorka publikacji oraz referatów, III miejsce w Konkursie Krasomówczym na najlepszą mową końcową organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa; dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywny członek Akademii Młodych Dyplomatów; współpracuje z francuskim stowarzyszeniem Les Petits Freres des Pauvres (Mali bracia ubogich); 8. Jarosław Kustra województwo lubelskie Student 5-go roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; zna 2 języki obce: angielski i niemiecki; autor pracy badawczej; uczestnik praktyki klinicznej w Portugalii; Prezydent Oddziału Lublin Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland; członek Zarządu głównego Uczelnianego Klubu Akademickiego Związku

3 Sportowego UM; Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UM; aktywny działacz w samorządzie terytorialnym oraz w fundacjach i stowarzyszeniach; Peer Edukator około młodzieży - organizator prelekcji w szkołach średnich woj. lubelskiego na tematy związane ze zdrowiem; na swoim koncie ma liczne akcje społeczne, charytatywne, kulturalne oraz osiągnięcia w sporcie; 9. Artur Piotr Leśkow województwo mazowieckie Student 6-go roku na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej w Warszawie; zna język obcy: angielski i francuski; uczestnik wymian studenckich, zarówno w kraju, jak i za granicą; autor licznych prac badawczych, publikacji oraz referatów; dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce; wielokrotny stypendysta m. st. Warszawy im. Jana Pawła II; laureat wielu nagród i wyróżnień; aktywny działacz w fundacjach i stowarzyszeniach; organizator licznych akcji charytatywnych i wydarzeń kulturalnych; wolontariusz, 10. Sylwia Makuch województwo małopolskie Studentka 2-go roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie (Zarządzanie firmą) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; zna język angielski, rosyjski i francuski; autorka 19 publikacji naukowych, również w języku angielskim; przeprowadziła liczne badania naukowe w kraju i za granicą; uczestniczka międzynarodowych wymian naukowych; wieloletnia przewodnicząca koła naukowego i redaktor naczelna studenckiego czasopisma; organizatorka licznych przedsięwzięć skierowanych do studentów i akcji charytatywnych; dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce; wolontariuszka; 11. Hanna Makurat województwo pomorskie Studentka 4-go roku Slawistyki, 3-go roku Filologii Rosyjskiej oraz 1-go roku Filozofii na Uniwersytecie Gdańskim; zna 7 języków obcych: serbski, słoweński, białoruski, bułgarski, angielski, kaszubski, rosyjski; autorka licznych prac badawczych, publikacji i referatów (głównie w języku kaszubskim); dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; członek wielu kół naukowych: aktywnie działa w samorządzie terytorialnym; członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (tłumaczka języka kaszubskiego); ekspert języka kaszubskiego w TVP Gdańsk; poetka publikuje wiersze; 12. Piotr Pawlikowski województwo łódzkie Student 1-go roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku:

4 Pedagogika (Doradztwo zawodowe i personalne) Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi oraz 1-go roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika (Edukacja dorosłych z gerontologią) na Uniwersytecie Łódzkim; zna język angielski; autor pracy badawczej oraz publikacji i referatów; aktywny członek kół naukowych; instruktor Związku Harcerstwa Polskiego; ambasador Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej; reporter czasopisma Slajd ; wolontariusz; 13. Wojciech Pietrowski województwo świętokrzyskie Student 2-go roku Ekonomii uzupełniających studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 2-go roku Rachunkowości i Finansów uzupełniających studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach; zna 2 języki obce: angielski i niemiecki; autor licznych publikacji i referatów; Prezes Studenckiego Koła Naukowego Koncept; Wiceprzewodniczący Studenckiego Forum Business Centre Club; stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wolontariusz; 14. Anna Reder województwo lubuskie Studentka 3-go roku Biologii i 2-go roku Inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim; zna 2 języki obce: angielski i niemiecki; autorka licznych prac badawczych; laureatka licznych konferencji oraz sympozjów naukowych, m.in. laureatka IV i V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Youth and Progess of Biology"; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; aktywny członek kół naukowych: Koła Naukowego Biologów, Koła Naukowego BIOMEDUZ, Studenckiego Koła Turystycznego; członek Parlamentu Studenckiego, Komisji Stypendialnej, Rady Wydziału, Kolegium Elektorów; działaczka na rzecz PCK, wolontariuszka. 15. Anna Maria Świerad województwo podkarpackie Studentka 5-go roku Prawa i 2-go roku Pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także 2-go roku Kursu Kwalifikacyjnego pn. Studium Pedagogicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; zna 2 języki obce: angielski i rosyjski; autorka licznych prac badawczych, publikacji i referatów; dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; członek kół naukowych; Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; członek Parlamentu Studentów; aktywna organizatorka wielu akcji charytatywnych i wydarzeń kulturalnych; liczne praktyki zawodowe;

5 16. Krzysztof Wojewodzic województwo dolnośląskie Student 3-go roku MISH na Uniwersytecie Wrocławskim, student 4-go roku Zarządzania na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; zna język rosyjski, angielski i niemiecki; uczestnik 12 krajowych i zagranicznych wymian; autor licznych prac badawczych, publikacji i referatów; współpracuje z prasą naukową; założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Studenckiego Centrum Edukacji CEL; aktywny działacz w samorządzie terytorialnym; dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Jednorazowe stypendia naukowe w kategorii student Marcin Szczurski ( stypendium I stopnia w kwocie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Wioletta Śląska - Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ukończyła studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno polityczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA AIS 2003/04

III EDYCJA AIS 2003/04 III EDYCJA AIS 2003/04 MAŁGORZATA BILBIN ze Szczecina Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas studiów działała w Kole Naukowym Finansistów Euroeconomicus. Uczestniczyła w programie

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl www.ambas.pl Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Z ogromną satysfakcją przekazuję Państwu publikację prezentującą sylwetki pierwszych stu Ambasadorek w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

European CSR Award Scheme

European CSR Award Scheme European CSR Award Scheme RADA EKSPERTÓW Julia Koczanowicz-Chondzyńska od 5 lat w Fundacji Inicjatyw Społecznoekonomicznych. Menedżerka i pełnomocniczka Zarządu FISE ds. Systemu Zarządzania Jakością wg

Bardziej szczegółowo

RADA PARAFIALNA. JAWORSKA, Małgorzata, pielęgniarka, pracownik Centrum Onkologii, członek Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy 2007-2012.

RADA PARAFIALNA. JAWORSKA, Małgorzata, pielęgniarka, pracownik Centrum Onkologii, członek Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy 2007-2012. RADA PARAFIALNA BEDNARKIEWICZ-SOWIŃSKA, Agnieszka, nauczycielka, absolwentka SGGW, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, matematyki, informatyki oraz zarządzania oświatą. Laureatka Nagrody

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie Warszawa 2003 Informator zawiera niezbędne informacje dla kandydatów na studia wyższe w RP. Są tu zamieszczone informacje nt. systemu kształcenia w Polsce, warunkach stypendialnych dla studentów polonijnych,

Bardziej szczegółowo

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego Budzik kulturalny Ochrona własności intelektualnej Finansowanie projektów Psychologiczne aspekty zarządzania Strategie rozwoju i polityka

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo