Nieprawdziwy obraz warszawskich szkół podstawowych w raporcie Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców Szkolna rzeczywistość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieprawdziwy obraz warszawskich szkół podstawowych w raporcie Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców Szkolna rzeczywistość"

Transkrypt

1 Nieprawdziwy obraz warszawskich szkół podstawowych w raporcie Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców Szkolna rzeczywistość W tzw. raporcie Szkolna rzeczywistość dotyczącym, zdaniem autorów, stanu przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia sześciolatków, znalazły się wypowiedzi o 17 warszawskich placówkach (spośród 175 szkół podstawowych). Zamieszczono szereg negatywnych komentarzy rodziców dzieci sześcioletnich i starszych, nie próbując ich nawet zweryfikować poprzez podjęcie rozmów z dyrektorami czy nauczycielami opisywanych szkół. Opublikowano zbiór anonimowych doniesień, przedstawiających fałszywy obraz sytuacji. Warto dodać w tym miejscu, że warszawski samorząd został dwukrotnie wyróżniony przez MEN za najlepsze wśród dużych miast przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Szkoły wymienione w raporcie zostały skontrolowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz sprawdzone przez przedstawicieli dzielnicowych wydziałów oświaty. Zarzuty stawiane przez anonimowych rodziców są w większości nieprawdziwe. Uwagi pokontrolne wizytatorów Kuratorium Oświaty dotyczyły przede wszystkim licznych grup świetlicowych. Po opublikowaniu materiału fundacji wyjaśnienia złożyli dyrektorzy, a także rodzice z wymienionych szkół, zaprzeczając przedstawionemu obrazowi. Przykładowo rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 94 napisali:...wybierając Szkołę Podstawową Nr 94 wszyscy świadomie dokonaliśmy wyboru, akceptując warunki w niej panujące. Będąc w szkole codziennie od dwóch miesięcy, możemy stwierdzić, że warunki panujące w szkole nie budzą naszego niepokoju, wręcz zadziwia nas sprawna organizacja i efektywne zarządzanie szkołą, a to z kolei warunkuje dobrą adaptację naszych dzieci do nowych warunków i nowej sytuacji społecznej. Nasze dzieci czują się w szkole i na jej terenie bezpiecznie, bardzo sprawnie poruszają się i przemieszczają po szkole, są dobrze zorganizowane. Ponadto informujemy, ze nasze dzieci są zadowolone z zajęć edukacyjnych. Uwielbiają swoją wychowawczynię... Biuro Edukacji, odnosząc się do zarzutów podnoszonych w raporcie, wyjaśnia podstawowe kwestie: - Ze szkolnego placu zabaw mogą korzystać dzieci z oddziałów przedszkolnych i młodszych klas szkolnych. Zabawę na placu zabaw powinien nadzorować nauczyciel lub pracownik szkoły. Ze względów bezpieczeństwa dzieci bez opieki nie mogą korzystać z placu zabaw. - Zajęcia organizowane w ramach świetlicy prowadzone są nie tylko w pomieszczeniach świetlicy, ale również w bibliotece szkolnej, pracowniach przedmiotowych np. sali komputerowej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym lub placu zabaw. Taka forma organizacji opieki świetlicowej gwarantuje bogatą i ciekawa ofertę zajęć dla dzieci. Niestety wiąże się to z drobnymi niedogodnościami dla rodziców, którzy czasami muszą trochę dłużej poczekać na odbiór dziecka ze świetlicy. - Nie jest prawdą, że świetlice są przepełnione i dzieci nie mogą tam odrabiać lekcji. Większość dzieci odrabia lekcje w świetlicy, ale perspektywa zabawy z rówieśnikami, jest często atrakcyjniejsza niż obrabianie lekcji. - Problem braku opieki w świetlicy powinien być natychmiast zgłaszany do dyrektora szkoły. - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych mogą na życzenie rodziców korzystać z trzech posiłków dziennie (śniadanie/obiad/podwieczorek). W wielu szkołach dzieci młodsze, w uzgodnieniu z rodzicami, dzielą obiad na dwie przerwy międzylekcyjne np. na jednej przerwie jedzą zupę, na kolejnej drugie danie.

2 - Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowe napoje podczas lekcji i opieki świetlicowej zapewniają rodzice/rada rodziców. - Zmianowość w szkołach podstawowych dotyczy szkół, w obwodach, których bardzo szybko powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Dodatkowo, w wielu przypadkach, rodzice nie dopełniają obowiązku meldunkowego i bardzo trudno jest oszacować faktyczną liczbę dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. - Zgodnie z przepisami prawa uczniowie maja możliwość pozostawiania w szkole podręczników i pomocy szkolnych. Problemem jest często zawartość tornistra szkolnego np. zabawki, gry, niepotrzebne pomoce szkolone. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zarzuty skierowane pod adresem konkretnych szkół. W raporcie pojawiły się dwie warszawskie placówki bez danych identyfikacyjnych. BEMOWO Wypowiedzi z raportu SP nr 82, Warszawa: Stołówka obsługiwana jest przez firmę cateringową, której jakość jedzenia jest dużo niższa od kiedyś wytwarzanej bezpośrednio w stołówce. SP nr 82, Warszawa: Biorąc pod uwagę, że córka jest w szkole średnio od około 8: 30, nie daje to szans na odrobienie lekcji w normalnych warunkach i o normalnej porze. Świetlica jest tak przepełniona, iż Panie nie są w stanie pilnować dzieci efekt skakanie po plecakach, wypadki urazy, stłuczenia. SP nr 82, Warszawa: Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie (Bemowo), ul. Górczewska 201 jest szkołą, w której obowiązuje 3-zmianowy system nauczania. SP nr 82, Warszawa: Moja córka uczęszcza od dwóch lat do szkoły podstawowej (zerówka, pierwsza klasa, teraz druga). Dzieci od pierwszej klasy chodzą zmianowo, tzn. obecnie 3 razy w tygodniu kończy lekcję o godzinie 16. SP nr 82, Warszawa: Przeciążenie jest tak duże, że wykorzystuje się sale w sąsiadującym Art-Bemie, a i tak jest to kropla w morzu potrzeb. SP nr 82, Warszawa: W tym roku okazało się, że nie ma miejsca w szatni dla klas 3 w październiku zostały dostawione dodatkowe szafki. Niestety, spowodowało to brak jakichkolwiek ławek w szatni. SP nr 82, Warszawa: Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie (Bemowo) ul. Górczewska 201 jest szkołą, w której obowiązuje 3-zmianowy system nauczania. Przeciążenie jest tak duże, że wykorzystuje się sale w sąsiadującym Art.-Bemie, a i tak jest to kropla w morzu potrzeb. Stołówka obsługiwana jest przez firmę cateringową, której jakość jedzenia jest dużo niższa od kiedyś wytwarzanej bezpośrednio w stołówce.

3 SP nr 82, Warszawa: Moja córka uczęszcza od dwóch lat do szkoły podstawowej (zerówka, pierwsza klasa, teraz druga). Dzieci od pierwszej klasy chodzą zmianowo tzn. obecnie 3 razy w tygodniu kończy lekcję o godzinie 16. Biorąc pod uwagę, iż w szkole jest średnio od około 8: 30 nie daje to szans na odrobienie lekcji w normalnych warunkach i o normalnej porze. Świetlica jest tak przepełniona, iż Panie nie są wstanie pilnować dzieci efekt skakanie po plecakach, wypadki urazy, stłuczenia. Dodatkowo brak jest obecności pielęgniarki w szkole w godzinach, w których dzieci pozostają pod opieką szkoły. W tym roku okazało się, że nie ma miejsca w szatni dla klas 3 w październiku zostały dostawione dodatkowe szafki. Niestety, spowodowało to brak jakichkolwiek ławek w szatni. Odpowiedź dyrektora SP 82, p. Beaty Ciesielskiej Pocialik Zanim odniosę się do zapisów raportu: Szkolna Rzeczywistość 2013, chciałabym zaznaczyć, iż uważam, że nasza szkoła SP nr 82 w Warszawie jest przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich, jest miejscem przyjaznym dziecku, zapewniającym mu optymalne warunki rozwoju. Profesjonalnie przygotowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauka poprzez zabawę, metody pracy stawiające na dziecięcą spontaniczność i entuzjazm, wiara, że każde dziecko może odnieść sukces to wyróżniki naszej szkoły. Poza tym, organizacja przestrzeni szkolnej dostosowana do jej najmłodszych uczniów, to przede wszystkim przytulne sale lekcyjne z kącikami do wypoczynku i zabawy, oddzielna dla sześciolatków szatnia i stołówka szkolna, dwa place zabaw. Jednak jako dyrektor szkoły mam obowiązek przeanalizować wszelkie aspekty sygnalizowanych zarzutów odnośnie funkcjonowania szkoły, stąd poniższe wyjaśnienia: 1) W naszej szkole organizujemy nauczanie w dwuzmianowym systemie przemiennym. Oznacza to, że klasy I - III uczęszczają do szkoły na przykład: 2 dni rano, 3 dni po południu lub odwrotnie. Dbamy o to aby, klasy które w bieżącym roku szkolnym kończą zajęcia trzy razy o godz , w następnym roku szkolnym trzy razy uczęszczały na pierwszą zmianę. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w godzinach od Rokrocznie podczas organizowanych w szkole Dni otwartych, rodzice naszych przyszłych uczniów, są uprzedzani o problemach, jakie mogą się zdarzyć w związku z dużą liczbą zainteresowanych naszą placówką oraz o obowiązującej w szkole dwuzmianowości, jak również o tym, że prognozy demograficzne dla rejonu szkoły nie gwarantują w kolejnych latach poprawy tej sytuacji. Jest to rezultatem gwałtownej rozbudowy naszej dzielnicy, powstawania nowych osiedli, mimo zmniejszonego trzy lata temu obwodu szkoły. 2) W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia opiekuńcze w 18 grupach wychowawczych, w tym dwie grupy dla 6 latków. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.00 do godz Każda grupa świetlicowa znajduje się w oddzielnej sali. Wszystkie dzieci na życzenie rodziców mają możliwość odrabiania lekcji pod opieką nauczyciela. Potwierdzam, że obłożenie świetlicy szkolnej jest coraz większe i można się spodziewać, że będzie jeszcze rosło w warunkach ogólnego ożywienia gospodarczego i tendencji do podejmowania pracy przez rodziców, którzy wcześniej opiekowali się dziećmi w domu, ale to przyjazne dziecku miejsce, gdyż kadra pedagogiczna zdaje sobie sprawę, że oprócz opieki, dzieci potrzebują ciepła, zainteresowania i troski.

4 3) W roku szkolnym 2012/2013, w naszej szkole liczącej 772 uczniów doszło do 6 wypadków, w tym 3 dotyczyły klas I III, ale żaden nie wydarzył się w świetlicy szkolnej. Nadmieniam, że pielęgniarka szkolna dyżuruje 8 godzin, od 8.00 do 16.00, a wszyscy nauczyciele, wychowawcy świetlicy i pracownicy szkoły przeszli szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 4) Chcę również wyjaśnić, że wszystkie szatnie oddziałów przedszkolnych i klas I i II wyposażone są w ławeczki do siedzenia. W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów klas starszych zwiększyła się, dostawiono więc szafki ubraniowe dla 54 uczniów klas szóstych, z tego względu liczba ławeczek dla dzieci starszych zmniejszyła się, niemniej są miejsca do siedzenia w szatni klas III-VI. 5) Odnośnie jakości posiłków informuję, że jej badaniem, jak i jakością usług żywieniowych, zajmuje się w naszej szkole powołana przez dyrektora komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele rodziców, firmy żywieniowej, pracownik szkoły (były intendent) oraz nauczyciel. Jakość przygotowywanych posiłków, ich zgodność z ustalonymi normami żywieniowymi oraz ich gramatura sprawdzana jest codziennie a wynik odnotowywany a następnie analizowany na co tygodniowych spotkaniach. Z badań wynika, że posiłki są smaczne, kolorowe, dostosowane do wieku dziecka i o odpowiedniej wartości energetycznej. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego przeprowadzono również ankietę wśród rodziców i uczniów korzystających z żywienia w szkole i jej wyniki pozytywnie oceniły jakość usług świadczonych przez firmę przygotowująca posiłki w naszej szkole. 6) Pragnę również zauważyć, że korzystanie z pomieszczeń Art. Bemu odbywa się na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy obiema instytucjami. Do szkoły należą sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet logopedy, gabinet zastępców dyrektora znajdujące się w budynku Art. Bemu. Budynki są połączone, mają wspólne korytarze, klatki schodowe i windę osobową dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła korzysta dodatkowo z sali plastycznej, małej sali wykorzystywanej na zajęcia pozalekcyjne i sali widowiskowej podczas wielu imprez i uroczystości szkolnych. W ramach współpracy z Art.Bemem pracujący w nim instruktorzy odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej na dodatkowe zajęcia opłacone przez rodziców, a po zajęciach odprowadzają dzieci do świetlicy. Takie zasady ustalono na prośbę rodziców i jest to dla nich dużym udogodnieniem. Wypowiedzi z raportu: SP nr 316, Warszawa: Obiady są często na krótkich przerwach, przez co dzieci stoją w kolejkach i zjedzenie obiadu dwudaniowego między lekcjami graniczy z cudem moje dziecko ryzykuje albo zje i spóźni się na lekcje, albo zje tylko jedno danie a rodzice płacą za cały obiad a do tego jedzenie w pośpiechu... SP nr 316, Warszawa: Jestem mamą 10-letniego chłopca ucznia Szkoły Podstawowej nr 316 przez reformę i przepełnienie szkoły brak sal moje dziecko w czwartej klasie ma część zajęć w bibliotece, świetlicy. Obiady są często na krótkich przerwach, przez co dzieci stoją w kolejkach i

5 zjedzenie obiadu dwudaniowego między lekcjami graniczy z cudem moje dziecko ryzykuje albo zje i spóźni się na lekcje, albo zje tylko jedno danie a rodzice płacą za cały obiad a do tego jedzenie w pośpiechu... Młodsze dzieci 1 3 WF mają na korytarzu szkolnym. Moja córka ma teraz 5 lat (jest z drugiej połowy 2008 roku) i w przyszłym roku muszę wybrać między zerówką a 1 klasą sama jestem pedagogiem specjalnym dam jej szansę i pójdzie do zerówki szkolnej. U nas w szkole burmistrz zadbał w 2009 o sale dla oddziału przedszkolnego jest kącik do odpoczynku, sale nowe i ładne ale tylko dwie czyli na dwie zmiany ciekawe, co będzie jak dzieci będzie więcej w wieku zerówkowym w naszym rejonie? Mój syn szedł do zerówki pisał drukowanymi i czytał córka nie ma takiej szansy przez zakaz uczenia w przedszkolu a w domu ciężko jej się skupić po 10 godzinach w przedszkolnym rozgardiaszu. Odpowiedź dyrektora SP 316, p. Iwony Kaczmarczyk Odnosząc się do zapisów raportu: Szkolna Rzeczywistość 2013, pragnę podkreślić fakt, że w mojej ocenie, jest to dokument tendencyjny i nieobiektywny, a zawarte w nim zarzuty nie odzwierciedlają stanu faktycznego naszej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 316 wchodząca w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 przy ul. Szobera 1/3 w Warszawie jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich, jest miejscem przyjaznym dziecku, zapewniającym mu optymalne warunki rozwoju. Nauczanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywa się w salach, specjalnie urządzonych i przystosowanych do wieku rozwojowego dzieci. Składają się one z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. Uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich podręczników i przyborów szkolnych. Profesjonalnie przygotowana, wysoko wykształcona kadra nauczycielska stosuje nowoczesne metody pracy stawiające na dziecięcą spontaniczność i entuzjazm, wiarę, że każde dziecko może odnieść sukces. Przestrzeń w szkole dla najmłodszych dzieci jest odpowiednio dostosowana. Podział komunikacyjny budynku ogranicza możliwości spotykania się małych dzieci ze starszymi uczniami. Dzięki temu edukacja wczesnoszkolna pozwala stopniowo i łagodnie przeprowadzić dzieci z kształcenia całościowego do nauczania przedmiotowego. Analizując wszelkie zarzuty dotyczące funkcjonowania mojej szkoły, przedstawiam poniższe wyjaśnienia: 1. Jestem mamą 10-letniego chłopca ucznia Szkoły Podstawowej nr 316 przez reformę i przepełnienie szkoły brak sal moje dziecko w czwartej klasie ma część zajęć w bibliotece, świetlicy. Zajęcia klas 4-6 odbywają się w jednej sali świetlicowej i w czytelni biblioteki szkolnej. Są to zajęcia uwzględniające podział na grupy czyli uczestniczy w nich 13 uczniów. Sale wykorzystywane do tego celu, w tym pokój czytelni, to pełnowymiarowe pomieszczenia wyposażone w odpowiednią ilość stolików uczniowskich, tablicę i potrzebny sprzęt audio do prawidłowego przebiegu toku lekcji języka angielskiego. 2. Obiady są często na krótkich przerwach, przez co dzieci stoją w kolejkach i zjedzenie obiadu dwudaniowego między lekcjami graniczy z cudem moje dziecko ryzykuje albo zje i spóźni się na lekcje, albo zje tylko jedno danie a rodzice płacą za cały obiad a do tego jedzenie w pośpiechu... Zarządzeniem Dyrektora Zespołu, celem umożliwienia uczniom zjedzenia obiadu, wprowadzono wydłużoną do 20 minut przerwę obiadową. Wcześniejsza długość przerw

6 uwzględniała dostosowany do potrzeb uczniów rozkład korzystania z posiłków szkolnych i była podyktowana prawidłową organizacją funkcjonowania stołówki szkolnej. Jednocześnie uwzględniała prośbę przedstawicieli Rady Rodziców przedstawioną na zebraniu w dniu r., aby nie wydłużać pobytu dzieci w szkole. 3. Młodsze dzieci 1 3 WF mają na korytarzu szkolnym. Pragnę poinformować, że tylko część zajęć wychowania fizycznego klas 1 3 odbywa się na korytarzach szkolnych. Zamiennie uczniowie korzystają także zamiennie z małej sali i z dużej sali gimnastycznej. Jednocześnie należy dodać, że wykorzystanie tych korytarzy ma na celu zapewnienie poczucia komfortu i bezpieczeństwa uczniom klas 1 3, gdyż ich sale lekcyjne znajdują się na II piętrze szkoły w sąsiedztwie dużych i przestronnych korytarzy. Biorąc pod uwagę dużą liczbę godzin wychowania fizycznego w szkole 35 oddziałowej, jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla uczniów. Uczniowie nasi korzystają również z boisk szkolnych i placu zabaw wyposażonego w ramach programu Radosnej szkoły. Wypowiedź z raportu SP nr 306, Warszawa: W łazienkach, które są szeroko dostępne dla wszystkich uczniów, wymieniono dzięki zaangażowaniu rodziców i przymuszeniu na jednej z sesji Dzielnicy Bemowo radnych jedynie boksy do toalet! Nie zapewniono jednak dzieciom (tak jak to było w przedszkolu) komfortowego miejsca do mycia zębów, rąk przed i po jedzeniu, trzymania swoich przyborów higienicznych, ręczników. Odpowiedź dyrektora SP 306, p. Marzeny Mańkowskiej Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w SP 306. Podczas wakacji zaadaptowano dwie sale (s. nr 9 na parterze, s. nr 106 na I piętrze) dla potrzeb dzieci w oddziałach przedszkolnych. Dla potrzeb dzieci w oddziałach przedszkolnych zakupiono nowe stoliki, krzesełka, szafeczki dla dzieci, wykładziny dywanowe. Sale zostały wyposażone w pomoce, zabawki potrzebne podczas zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych. Zamawiane przez nauczycieli w lipcu pomoce dydaktyczne i zabawki do chwili obecnej, z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy, dostarczane są do szkoły. Każde dziecko ma osobną szufladkę lub półkę, gdzie przechowywane są jego prace i przybory. Dzieci po skończonych zajęciach pozostają w swoich salach pod opieką nauczycieli wychowawców świetlicy. W każdej grupie dzieci 6-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu obsługi. Wszelkie wyjścia dziecka z sali odbywają się pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela. Posiłki dzieci spożywają w stołówce szkolnej w wyznaczonych dla danej grupy godzinach. Menu układane jest przez ajenta, który z wykształcenia jest dietetykiem. Każde dziecko otrzymuje drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Śniadania i podwieczorki nie są porcjowane każdy może najeść się do syta. W przypadku obiadu można także poprosić o dokładkę. Prowadzący stołówkę szkolną dokładają wszelkich starań, aby zadowolić dzieci. W salach znajduje się woda mineralna w butelkach i kubeczki jednorazowe oraz dodatkowo w portierni na parterze stoi baniak z wodą ogólnodostępny dla uczniów. Dzieci z oddziałów zerowych korzystają z toalet na parterze i na I piętrze. W czasie wakacji wyremontowano dwie toalety na pierwszym piętrze. Są to toalety ogólnodostępne dla dzieci kl. I III. W łazienkach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z toalet pod opieką pomocy nauczyciela. Żadne dziecko nie może samodzielnie poruszać się po szkole.

7 Każda grupa ma wyodrębniony dla siebie boks w szatni dostosowany dla potrzeb dzieci 6 letnich. Podłogi w szatniach wykonane są z lastriko, jest to nawierzchnia bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Sprzątanie szatni odbywa się codziennie, w przypadku deszczu, błota i śniegu, częściej, w zależności od potrzeb. Do szatni szkolnych zakupiono szafki. Każde dziecko ma oddzielny wieszak, półeczkę, miejsce na buty. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowane zostały zajęcia gimnastyki korekcyjnej, objęte zostały opieką logopedy, reedukatora. Zorganizowane zostały w uzgodnieniu z rodzicami zajęcia dodatkowe dla dzieci (rozwijające zainteresowania). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zakupiono wideodomofony i rozbudowano szkolny monitoring. BIAŁOŁĘKA Wypowiedzi z raportu: SP nr 112 w Warszawie: Szkoła nie była w stanie pomieścić uczniów 1 klasy oraz dzieci zapisanych do zerówki w roku szkolnym 2013/2014, zatem gmina wiosną 2013 pilnie poszukiwała budynku zastępczego, w którym mogłyby się odbywać lekcje. Jeszcze w czerwcu 2013 nie było wiadomo, gdzie będą się odbywały lekcje. Gmina zastanawiała się nad wynajęciem budynku z salami od kościoła przy ul. Głębockiej, w rezultacie został przystosowany budynek przy ul. Ostródzkiej, gdzie lekcje odbywają sie w systemie zmianowym i tak dzieci w zerówce 3 razy w tygodniu mają zajęcia od 13 do 18. Odpowiedź dyrektora SP 112, p. Alicji Waś Informacje zawarte w raporcie są prawdziwe. Jesteśmy wyjątkową dzielnicą z tak dużą liczbą dzieci ze względu na liczne inwestycje mieszkaniowe na terenie Białołęki. Obecnie budowane są trzy duże szkoły, które znacznie rozładują trudną sytuację w placówkach. Budynek dla dzieci sześcioletnich jest filią szkoły i mieści się przy ul. Ostródzkiej 144. W filii są dwie klasy pierwsze i dziewięć oddziałów przedszkolnych (w tym jeden oddział integracyjny). W załączniku przesyłam zdjęcia sal, w których odbywają się zajęcia. Na terenie jest plac zabaw. Każda sala lekcyjna ma własną łazienkę. MOKOTÓW Wypowiedzi z raportu: SP nr 85, Warszawa: Można powiedzieć, że nasza szkoła zrobiła wszystko, aby spełnić wymogi obniżonego wieku dzieci w każdej klasie maluchów jest dywanik z tyłu za ławkami, jest malutki placyk zabaw (nie ma miejsca na większy), jest indywidualne podejście do klasy nieliczenie się z dzwonkami, częstsze przerwy itp. I co z tego, kiedy to dotyczy tylko klasy pierwszej, a potem nauczyciel musi już się męczyć ze swoją klasą w normalnej sali, z dywanikiem, ale niezbyt dużym, przy 26-osobowej ekipie nieprzygotowanych emocjonalnie dzieci, które nie potrafią się zachować i rozbijają lekcje nie tylko w pierwszej, ale i w drugiej i trzeciej klasie. Odpowiedź dyrektora SP 85, p. Marcina Jarkiewicza 24 października br. wysłałem do Kuratorium, Ministerstwa Edukacji i Biura Edukacji następujące oświadczenie dotyczące umieszczenia SP 85 w "Raporcie...":

8 Chciałbym bardzo stanowczo zaprotestować przeciwko umieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 85 w raporcie "Szkolna rzeczywistość, raport 2013/14". Raport ten został przygotowany przez Stowarzyszenie i Fundację "Rzecznik Praw Rodziców", bardziej znane pod szyldem "ratujmy maluchy". Dokument ukazał się w poniedziałek 21 października br. na potrzeby m.in. sejmowej debaty dotyczącej referendum o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Nasza szkoła została tam uwzględniona, jako nieprzygotowana do reformy oświatowej związanej z przyjęciem sześciolatków do pierwszej klasy. Kategorycznie przeciwstawiam się tej tezie. Zapis w raporcie dotyczący naszej szkoły jest nieprawdziwy. Szkoła Podstawowa nr 85 podjęła daleko idące kroki i przedsięwzięcia w celu najlepszego przygotowania się do przyjęcia sześciolatków. Spełniliśmy wszystkie wymogi zarówno dotyczące infrastruktury, jak i przygotowania nauczycieli do objęcia opieką sześciolatków w pierwszej klasie oraz w dalszej edukacji w klasach I-III. Warunki pobytu i opieki najmłodszych dzieci w naszej placówce są ponadstandardowe. W naszej szkole dzieci w wieku sześciu lat rozpoczynały edukację w pierwszej klasie już od 2009 roku. Od dwóch lat 75 % rodziców posyła do nas swoje sześciolatki właśnie do pierwszej klasy. Dziwię się, że w szkole rzekomo nieprzyjaznej najmłodszym dzieciom, w roku szkolnym 2013/14, na jedenaście klas I-III, aż osiem rozpoczęło edukację w pierwszej klasie w wieku sześciu lat. Osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia warunków edukacji dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza. List zamieszczony w Raporcie..." traktuję jako anonimowy donos. Problemy ukazane w liście nie były nigdy zgłaszane przez rodziców. Wszystkie klasy przeznaczone do edukacji klas I-III spełniają określone standardy. 1. Wszystkie sale mają wydzielona część edukacyjną (ławki) i rekreacyjną (dywan). 2. Każda sala ma nowe ławki, krzesełka i meble dostosowane do wzrostu dzieci. 3. Wszystkie klasy I-III posiadają szafki dla uczniów na zeszyty, podręczniki i przybory szkolne. 4. Wszystkie sale posiadają komputer z dostępem do Internetu, połowa klas wyposażona jest w zestaw multimedialny (ekran, rzutnik). 5. Wszystkie sale I-III znajdują się w jednej, osobnej części budynku i są odizolowane od klas IV-VI. Nikt, nigdy z ramienia "ratujmy maluchy" nie oglądał szkoły i nie weryfikował informacji zawartej w liście zamieszczonym w "raporcie...". W SP 85 dwie sale dla sześciolatków są zupełnie odizolowane od reszty szkoły. Panują tam warunki "super znakomite". Po roku edukacji w tych salach, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do innych klas w pełni dostosowanych do kształcenia młodszych dzieci. Ale tam panują warunki "tylko znakomite". Wypowiedzi z raportu: SP nr 205, Warszawa: Przez pierwsze 3 lata dzieci idą podstawą programową da 6-latków, ale w 4 klasie mają już ten sam tok co dzieci, które poszły do szkoły jako 7-latki i są bardziej zaawansowane edukacyjnie. Tego nikt z MEN nie weryfikuje, nie sprawdza i nie myśli, jak te dzieci mają sobie dać radę i ten rok gdzieś nadrobić. Dzieci piszą wolniej (bo nie ma lekcji z kaligrafii, a większość pisania ogranicza się do uzupełniania zdań w tzw. kartach pracy). Gorzej sobie radzą z matematyką i logicznym myśleniem. Jeśli chcecie stanąć w obronie swoich 6-latków, ale też dzieci starszych, pomyślcie właśnie o tym, jak teraz wygląda edukacja. Dzieci w zeszytach piszą mało, bo do tego mają ćwiczenia i karty pracy tam nie ma 3 linii do nauki ładnego pisania, tam też wystarczy uzupełnić odpowiedź, nie trzeba myśleć, jak skonstruować całe zdanie. Tam też częściowo mają

9 przygotowane formuły rozwiązań trzeba coś uzupełni, podać wynik ale nie trzeba tyle myśleć, nie trzeba dokładnie przeczytać polecenia, by je zrozumieć. SP nr 205, Warszawa: Jestem mamą już prawie 10-latka. Teoretycznie mogłam jeszcze zdecydować, czy dziecko pójdzie jako 6-latek do szkoły czy zerówki teoretycznie bo na Mokotowie zerówki wtedy zlikwidowano, a w naszej szkole takowa nie powstała. Decyzja została podjęta za mnie. Kuba jest teraz uczniem już 4 klasy w Szkole Podstawowej nr 205 w Warszawie. Nie mam zastrzeżeń co do świetlicy przez te ponad 3 lata, ta część u nas w szkole jest dobrze przygotowana ale zastrzeżenia mam do podstawy programowej i całej edukacji tych dzieci. Przez pierwsze 3 lata dzieci idą podstawą programową dla 6-latków, ale w 4 klasie mają już ten sam tok co dzieci, które poszły do szkoły jako 7-latki i są bardziej zaawansowane edukacyjnie. Tego nikt z MEN nie weryfikuje, nie sprawdza i nie myśli, jak te dzieci mają sobie dać radę i ten rok gdzieś nadrobić. Dzieci piszą wolniej (bo nie ma lekcji z kaligrafii, a większość pisania ogranicza się do uzupełniania zdań w tzw. kartach pracy). Gorzej sobie radzą z matematyką i logicznym myśleniem. Jeśli chcecie stanąć w obronie swoich 6-latków, ale też dzieci starszych pomyślcie właśnie o tym, jak teraz wygląda edukacja. Dzieci w zeszytach piszą mało, bo do tego mają ćwiczenia i karty pracy tam nie ma 3 linii do nauki ładnego pisania, tam też wystarczy uzupełnić odpowiedź, nie trzeba myśleć, jak skonstruować całe zdanie. Tam też częściowo mają przygotowane formuły rozwiązań trzeba coś uzupełni, podać wynik ale nie trzeba tyle myśleć, nie trzeba dokładnie przeczytać polecenia, by je zrozumieć. Kolejna rzecz ile waży plecak 4-klasisty: od 5 do 8 kg i to same książki i zeszyty, a do tego woda, II śniadanie. to chyba niezbyt właściwa waga dla naszych maluchów. Wszystkie książki nosić trzeba bo inaczej dzieci dostają minusy (3 minusy to ocena 1), Np. do matematyki dziecko nosi aż 3 książki, do plastyki 2, do techniki 2, przyrody 2 i do tego zeszyty. Nie wspomnę już o tym, ile czasu zajmują dzieciom prace domowe, których jest potwornie dużo a to efekt wolniejszego toku nauki przez pierwsze 3 lata. Kolejna sprawa to dostęp do psychologa dziecięcego zobaczcie, co się dzieje w poradniach, likwidują im tam godziny, które do tej pory poświęcali na pracę indywidualną z dziećmi, by móc zdiagnozować ich problem i im pomóc. Teraz tych godzin jest mniej w związku z tym dostępność mniejsza, pomoc dla dzieci w zasadzie żadna. Spójrzcie na tę reformę edukacji nie tylko przez pryzmat przedszkoli i I klas. Zobaczcie, co Wasze dzieci czeka później. Dzieci sobie jakoś radzą ale czy z kolei Państwo nie powinno pracować nad jakością, a nie tylko bylejakością. Co z podstawowym prawem dziecka i jego prawem do prawidłowego rozwoju, który też ma zapewnić Państwo? Wszystko w reformie edukacji idzie w złym kierunku, a Rząd, Państwo, MEN może myślą o naszych emeryturach, ale na pewno nie myślą o swoich obowiązkach wobec dzieci, o prawach dziecka, o jakimkolwiek rozwoju dzieci idą mocno na skróty. Odpowiedź dyrektora SP 205, p. Julity Paskudzkiej W związku z Państwa pismem informuję, że w swoim wyjaśnieniu ustosunkuję się tylko do części dotyczącej naszej szkoły, ponieważ duża część pisma dotyczy spraw ogólnych związanych z reformą oświaty. Uczniowie klas czwartych, bez względu na wiek w jakim rozpoczynali edukację, realizują tę samą podstawę programową. Biorąc pod uwagę fakt, że nauczyciele klas starszych muszą poznać tempo pracy dzieci młodszych, od dwóch lat prowadzimy lekcje otwarte w klasach trzecich, w których uczestniczą nauczyciele klas 4 6. Nauczyciele klas starszych stosują obok zeszytów ćwiczeń również zeszyty przedmiotowe,

10 w których dzieci piszą. Dotyczy to nie tylko j. polskiego. Prace domowe dostosowane są do wieku i możliwości dzieci i wynikają z realizacji podstawy programowej. Po obserwacji przez nauczycieli klas czwartych, w ubiegłym roku szkolnym, pracy pierwszego rocznika dzieci 6-letnich, w bieżącym roku zwiększyliśmy liczbę godzin z matematyki do pięciu. Wprowadzone, podobnie jak w roku ubiegłym, zostały dodatkowe zajęcia z j. polskiego. Do tych dzieci skierowane są również zajęcia wyrównawcze. W kwestii ciężaru plecaków informuję, że w naszej szkole dzieci mają w szatni szafki na ubrania, w których mogą zostawiać część swoich rzeczy. We wrześniu nauczyciele zostali zobowiązani do sprawdzania, czy w plecakach przynoszone są rzeczy niezbędne. Z Radą Rodziców rozmawiamy na temat zakupów dodatkowych podręczników, które byłyby w klasach do użytku dzieci. Informacja o minusach stawianych za brak podręcznika, a co z tego wynika w konsekwencji oceny niedostatecznej jest nieprawdziwa. W dziennikach lekcyjnych klas czwartych nie ma takich zapisów. Fakt taki byłby niezgodny z WSO. Na temat tych zastrzeżeń przeprowadzona została przeze mnie rozmowa z nauczycielami. OCHOTA Wypowiedzi z raportu SP nr 61 w Warszawie: Pani wychowawczyni nie radziła sobie z lękiem separacyjnym, jaki przeżywały niektóre dzieci. Nie wiedziała, jak rozwiązać problem np. wyjścia dzieci do toalety w czasie lekcji (biec z dzieckiem, czy zostać z klasą), w efekcie dzieci moczyły się. SP nr 61 w Warszawie: Pan od angielskiego nie przyjmował do wiadomości, że dzieci nie potrafią pisać i zadawał prace domowe np. podpisz obrazki zwierząt nazwami po angielsku. SP nr 61 w Warszawie: Oddałam do szkoły uśmiechnięte, zadowolone, radosne, twórcze dziecko, wierzące w swoje możliwości. Chłopiec jest bardzo inteligentny (o czym świadczą testy z poradni), ale po 2 latach nauki nadal nie umie pisać i czytać, jest smutny, nienawidzi szkoły, odmawia uczenia się, nie wierzy zupełnie w możliwość poprawy i odniesienie sukcesu, uważa się za nieudacznika, głuptasa, obawia się, czy zda do kolejnej klasy. Jest rozdrażniony, płaczliwy. Przestał rysować, tworzyć, przestał się cieszyć, bawić. Kilka godzin dziennie zajmuje mu odrabianie lekcja (a właściwie mi zmotywowanie go do podjęcia kolejnej próby). Mam dziecko z wyuczoną bezradnością i syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Z opinią łobuza, źle zachowującego się na lekcjach, niepracującego leniwego, nieodrabiającego prac domowych. A wszystko dlatego, że zaufałam reformie i świetnie przygotowanej szkole i nauczycielom Odpowiedź dyrektora SP 61, p. Doroty Głowacz W ciągu całego roku dzieci mogą korzystać z toalety według potrzeb, a nie tylko na przerwach (zdarzyło się incydent, kiedy uczeń się zmoczył, ale wynikało to z zapomnienia, w trakcie zabawy. Nauczyciel udzielił dziecku dyskretnej pomocy. Na lekcjach angielskiego stwierdzono pewne błędy, ale po interwencji dyrektora zostały one wyeliminowane. PRAGA POŁUDNIE

11 Wypowiedzi z raportu: SP nr 185, Warszawa: Kilka razy odebrałam dziecko nikt nawet nie zwrócił uwagi na to, że zostało odebrane. SP 185 w Warszawie tzw. UNICEF Nie posłałam swojego 6-latka do szkoły, chociaż nawet w trakcie składania dokumentów spotkałam się z pytaniem takie duże dziecko to już chyba do szkoły powinno iść. Wybrałam zerówkę, ponieważ moje dziecko (z końca roku) nie było jeszcze emocjonalnie dojrzałe do pójścia do szkoły. Niestety, zerówka jest w tej samej szkole, szatnia razem ze szkołą, brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony Pani. TARGÓWEK Wypowiedzi z raportu: SP nr 277, Warszawa: Wybudowano piękny nowiutki plac zabaw dla dzieci tyle tylko, że według regulaminu jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 7 i nie mogą z niego korzystać 6-latki z zerówki muszą chodzić dalej na klepisko z metalowymi drabinkami. Ale teren zabaw jest! SP nr 42, Warszawa: Są takie kolejki na przerwie do toalet za małe dzieci nie zdążą skorzystać, a na lekcji wyjść nie wolno i w efekcie dziewczynka zsiusiała się na krzesło! 7-latka, co za stres! SP nr 84 w Warszawie: Z posiłkami nie lepiej, co miesiąc jest problem i mimo terminowych wpłat dziecko nie otrzymuje np. podwieczorku, bo Panie nie mogą się połapać czy dziecko powinno go otrzymać, czy nie. SP nr 84 w Warszawie: Nie wiem, czego taki maluch może się nauczyć po 4 godzinach na przepełnionej świetlicy. Świetlica płatna 20zł/miesięcznie. Panie już 2 razy nie mogły znaleźć mojego dziecka, ponieważ świetlica jest rozbita na dwa pomieszczenia, a komunikacja wewnętrzna nawala; pomieszczenia przepełnione. SP nr 84 w Warszawie: W szatni nikt nie panuje nad dziećmi. Był przypadek, że 6-latek sam wyszedł ze szkoły i wrócił do domu, gdzie spędził kilka godzin na klatce w oczekiwaniu na powrót rodziców z pracy. SP nr 84 w Warszawie: Szkoła przepełniona, dzieci uczą się na 2 zmiany do godziny 17:00. Pozostawiam swoje 6- letnie dziecko na świetlicy o 7: 45, a lekcje kończy o 17:00. Nie wiem, czego taki maluch może się nauczyć po 4 godzinach na przepełnionej świetlicy. Świetlica płatna 20 zł/miesięcznie. Panie już 2 razy nie mogły znaleźć mojego dziecka, ponieważ świetlica jest rozbita na dwa pomieszczenia, a komunikacja wewnętrzna nawala; pomieszczenia przepełnione. W szatni nikt nie panuje nad dziećmi. Był przypadek, że 6-latek sam wyszedł ze szkoły i wrócił do domu, gdzie spędził kilka godzin na klatce w oczekiwaniu na powrót rodziców z pracy. Z posiłkami nie lepiej, co miesiąc jest problem i mimo terminowych wpłat

12 dziecko nie otrzymuje np. podwieczorku, bo Panie nie mogą się połapać czy dziecko powinno go otrzymać czy nie. Odpowiedź władz dzielnicy Targówek: Szkoły Podstawowe Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zostały dobrze przygotowane do przyjmowania dzieci sześcioletnich do klas pierwszych: Zapewniono osobne korytarze dla młodszych dzieci; wyposażono sale w kąciki zabaw, dostosowano meble; przebudowano szkolne sanitariaty, dostosowując do wzrostu młodszych uczniów; sale lekcyjne wyposażono w ciekawe pomoce dydaktyczne, w tym również tablice multimedialne; wyodrębniono odrębne sale świetlicowe dla młodszych dzieci. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż w szkołach podstawowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy został zapewniony standard edukacyjny, wymagany przy przyjmowaniu sześciolatków do klas pierwszych. Informacje o niedociągnięciach w pracy szkół z Dzielnicy, zamieszczone w raporcie Ratujmy Maluchy były w większości - wyjaśniane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Stwierdzenia w w/w raporcie często są przejaskrawiane, opierają się na subiektywnych odczuciach pojedynczego rodzica, nieogarniającego złożoności problemów bezpieczeństwa wszystkich uczniów w szkole. Część w opisanych zdarzeń, nie jest znana dyrektorowi szkoły ani nauczycielom. Wskazuje to na brak zainteresowania rodziców merytorycznym wyjaśnieniem sytuacji konfliktowych w momencie zajścia. Załączamy wyjaśnienia dyrektorów szkół wymienionych w raporcie. Odpowiedź dyrektora SP 84, p. Zofii Rostek Od września w SP 84 posiłki przygotowywane są na miejscu przez ajenta, który wygrał konkurs ofert. W szkole wydawanych jest około 570 obiadów, 50 śniadań i 55 podwieczorków. Z uwagi na liczbę posiłków ajent chcąc usprawnić ich wydawanie wprowadził elektroniczny system identyfikowania wydawanych dań. Każde dziecko korzystające z wyżywienia posiada magnetyczną kartę (imię, nazwisko, klasa, rodzaj posiłku, dieta np. cukrzycowa, uczulenia itd.). Osoba wydająca posiłek widzi na monitorze informacje o rodzaju posiłku i opłacie. Nie zdarzyło się, aby któreś dziecko nie otrzymało posiłku mimo braku wpłaty (choć są w bardzo wielu przypadkach nieterminowe). Przez pierwsze dwa tygodnie września ajent żywił wszystkie dzieci zgłaszające się do szkolnej stołówki, nie patrząc czy ich rodzice uiścili opłatę. Zdarzyło się jeden raz, że dziecko na podwieczorek zamiast naleśnika otrzymało coś innego. Naleśniki zostały podane wszystkim chętnym dzieciom (nawet tym, których rodzice nie uiścili opłaty, a dzieci bardzo chciały je zjeść) i mimo przygotowania większej ich liczby niż wskazywały wpłaty, zabrakło jednej sztuki. Następnego dnia przeprosiłam matkę dziecka i wyjaśniłam zaistniałą sytuację. Obserwując ogromne zainteresowanie posiłkami została wprowadzona czwarta przerwa obiadowa (w stosunku do roku ubiegłego liczba wydawanych posiłków wzrosła o 110, a dzieci o 60). Ajent na swój koszt zaprasza dwóch chętnych rodziców do degustacji dań i wpisywania opinii o ich jakości. Odpowiedź dyrektora SP 277, p. Marii Głowackiej

13 Podstawę prawną korzystania z programu Radosnej Szkoły stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z r. par.1,1, zgodnie z którym plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów szkoły klas I-III. Korzysta z niego 320 uczniów i dodatkowo dzieci z dwóch grup przedszkolnych na prośbę rodziców. Informuję, że wcześniej powstał plac zabaw dla grup zerowych, z którego dzieci również korzystają. Latem ten plac usytuowany wśród drzew porośnięty jest trawą i chroniony przed słońcem. Oświadczam, że na placu nie ma elementów metalowych, z których korzystają dzieci podczas zabaw. Pracownik Ministerstwa nie dokonał żadnych wpisów do księgi kontroli. Kontrolujący robił zdjęcia pomieszczeń użytkowanych przez sześciolatki łazienek, sal zabaw i placu zabaw. W rozmowie telefonicznej z Kuratorium Oświaty odniosłam się do przedstawionych w raporcie zarzutów. URSUS Wypowiedzi z raportu SP nr 4, Warszawa: Przepełnione klasy po uczniów, praca na dwie zmiany druga zmiana kończy o 17:00. Dotyczy to, na ten moment klas 0, których jest od A do N! Są w nich 5- i 6-latki. Za rok wszyscy będą w klasie 1, a szkoła magicznie nie powiększy się do takich rozmiarów, żeby praca odbywała się na 1 zmianę. SP nr 11 w Warszawie: Dzieci na korytarzu na przerwie nie mogą biegać, bo za mało miejsca i jeszcze sobie ktoś zrobi krzywdę. O toaletach, gdzie maluchy są tłamszone i zamykane, albo niedopuszczane do WC nawet nie chce mi się pisać. Odpowiedź dyrektora SP 4, p. Ewy Gerełły Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Warszawie jest podporządkowana organizacyjnie filia szkoły przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie, w której znajduje się 15 oddziałów (w tym 4 oddziały przedszkolne pięciolatków, 8 oddziałów przedszkolnych sześciolatków, 2 klasy pierwsze sześciolatków oraz 1 klasa pierwsza siedmiolatków). Liczebność uczniów w oddziałach przedszkolnych oraz w kl. I sześciolatków nie przekracza liczy 25 uczniów na jeden oddział, a kl. I siedmiolatków liczby 28 uczniów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięciolatki) przychodzą na jedną zmianę od 8.15 do lub (religia, j. angielski). Dzieci z oddziałów przedszkolnych (sześciolatki) przychodzą na dwie zmiany: I zmiana: lub (religia, j. angielski), II zmiana: lub (religia, j. angielski). Uczniowie z kl. I pracują na dwie zmiany - I zmiana: lub 12.25, II zmiana: lub Odpowiedź dyrektora SP 11, p. Beaty Olszewskiej Szkoła posiada dwie świetlice, jedna dla uczniów sześcioletnich, druga dla klas I-III i starszych. Do dyspozycji obu świetlic w godz jest sala gimnastyczna, hala sportowa. W ramach zajęć świetlicowych zorganizowanych jest 14 kół informatycznych. Po ukazaniu się raportu odbyła się wizytacja przedstawicieli MEN i kontrola doraźna przeprowadzona przez KO w Warszawie. Szkoła nie otrzymała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i pracy uczniów. Jedyna uwaga kuratorium dotyczyła przekroczenia o jednego ucznia w trzech

14 oddziałach przedszkolnych. We wrześniu zgłosili się rodzice czterech uczniów, którzy zaniedbali obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego swoich dzieci. URSYNÓW Wypowiedzi z raportu: SP nr 340, Warszawa: Zarówno sale świetlicowe, jak i sale na zajęcia dzielone są przez zerówki i pierwsze klasy. Efekt: świetlice są zapełnione i są momenty, kiedy dzieci bawią się w totalnym ścisku, hałasie i zaduchu, albo rozdzielane są na kilka różnych sal (ciężko też sobie wyobrazić, żeby panie ze świetlicy, mimo najszczerszych chęci, mogły przeprowadzać z dziećmi jakieś ciekawe zajęcia typu prace plastyczne czy nawet czytanie...) SP nr 340, Warszawa: Zdecydowałam się z pełną świadomością na posłanie swojej córki do zerówki przy szkole ursynowskiej na Lokajskiego, mając nadzieję, że ta nowoczesna szkoła (podawana wielokrotnie jako modelowa na Ursynowie) zapewni córce miękki i ciekawy start do już poważnej edukacji szkolnej. Jeszcze na spotkaniach majowych z rodzicami pani dyrektor zapewniała, że maluchy będą oddzielnie od starszych klas i że na pewno ich plan zajęć będzie priorytetowo ustawiony na poranną zmianę. Rzeczywistość jest oczywiście zupełnie inna... Moja córka ma zajęcia 3 razy w tygodniu na godzinę 11: 00 i na 11: 30, 3 razy w tygodniu kończy zajęcia o 17: 00 i o 17:30... zaplanowanie życia czy jakichkolwiek zajęć dodatkowych po szkole jest już karkołomne. SP nr 340, Warszawa: A personel? To najistotniejsze. Kompletnie nieprzygotowany (z wyjątkami) do pracy z tak małymi uczniami. W przedszkolu nauczycielki pilnują, aby dzieci zjadły posiłek, ubrały się odpowiednio, wychodząc na podwórko, umyły ręce po powrocie i przed obiadem. A w szkole? Dzieci upominające się o podstawowe zasady higieny są wielkim kłopotem. Wypracowane odruchy szybko zanikają. SP nr 340, Warszawa: Mam też wrażenie, że od strony dydaktycznej i programowej jesteśmy trochę karani za to, że zdecydowaliśmy się na zerówkę, a nie pierwszą klasę, bo dzieci owszem, mają swoje książki, z których coś tam bardzo powoli przerabiają, ale poza tym na zajęciach nie dzieje się w zasadzie nic... nie wiem tylko, na ile to kwestia zaangażowania konkretnej nauczycielki, a na ile efekt ogólnej polityki szkoły... SP nr 340, Warszawa: Oddany do użytku w ubiegłym roku nowy gmach z rocznym poślizgiem. Stołówka, szatnie, świetlice zostały bez zmian, czyli obliczone na znacznie mniejszą szkołę. Powiększono znacznie rejon, aby nie budować kolejnej szkoły. Dziś panuje tam ogromny ścisk, hałas i trzeba było zatrudnić ochronę! Ale wyrzucane z przedszkoli 6-latki muszą się gdzieś podziać. Dodatkowy pawilon zabrał miejsce przeznaczone na rekreację. Powstał konflikt interesów z sąsiednim gimnazjum. Małe dzieci niech się nie plączą na boiskach! Parking pod szkołą pęka w szwach. A personel? To najistotniejsze. Kompletnie nieprzygotowany (z wyjątkami) do pracy z tak małymi uczniami. W przedszkolu nauczycielki pilnują, aby dzieci zjadły posiłek, ubrały się odpowiednio, wychodząc na podwórko, umyły ręce po powrocie i

15 przed obiadem. A w szkole? Dzieci upominające się o podstawowe zasady higieny są wielkim kłopotem. Wypracowane odruchy szybko zanikają. W szkole panują zasady koszarowe. Jak wpływa to na psychikę 6-latków, niech wypowiedzą się fachowcy. SP nr 340, Warszawa: Zdecydowałam się z pełną świadomością na posłanie swojej córki do zerówki przy szkole ursynowskiej na Lokajskiego, mając nadzieję, że ta nowoczesna szkoła (podawana wielokrotnie jako modelowa na Ursynowie) zapewni córce miękki i ciekawy start do już poważnej edukacji szkolnej. Jeszcze na spotkaniach majowych z rodzicami pani dyrektor zapewniała, że maluchy będą oddzielnie od starszych klas i że na pewno ich plan zajęć będzie priorytetowo ustawiony na poranną zmianę. Rzeczywistość jest oczywiście zupełnie inna... Moja córka ma zajęcia 3 razy w tygodniu na godzinę 11: 00 i na 11: 30, 3 razy w tygodniu kończy zajęcia o 17: 00 i o 17:30... zaplanowanie życia czy jakichkolwiek zajęć dodatkowych po szkole jest już karkołomne. Zarówno sale świetlicowe, jak i sale na zajęcia dzielone są przez zerówki i pierwsze klasy. Efekt: świetlice są zapełnione i są momenty, kiedy dzieci bawią się w totalnym ścisku, hałasie i zaduchu albo rozdzielane są na kilka różnych sal (ciężko też sobie wyobrazić, żeby panie ze świetlicy, mimo najszczerszych chęci, mogły przeprowadzać z dziećmi jakieś ciekawe zajęcia typu prace plastyczne czy nawet czytanie...), sala na zajęcia dzielona przez klasę zerówkową i klasę pierwszą wygląda jak sala do klas pierwszych, w niczym nie przypomina sali z oddziału przedszkolnego: zabawki są w minimalnej ilości i najczęściej pochowane, żeby nie rozpraszać dzieci z pierwszej klasy na ich porannych zajęciach. Chodnik w klasie, na którym dzieci swobodnie się mają bawić, jest wielkości 2 x 2 metry... głównie dzieci są na placu zabaw lub siedzą w ławkach. Mam też wrażenie, że od strony dydaktycznej i programowej jesteśmy trochę karani za to, że zdecydowaliśmy się na zerówkę, a nie pierwszą klasę, bo dzieci owszem mają swoje książki, z których coś tam bardzo powoli przerabiają, ale poza tym na zajęciach nie dzieje się w zasadzie nic... nie wiem tylko na ile to kwestia zaangażowania konkretnej nauczycielki, a na ile efekt ogólnej polityki szkoły... Odpowiedź dyrektora SP 340, p. Małgorzaty Osieckiej 1) W dniu 23 X 2013 r. w godzinach przybyli do szkoły przedstawiciele MEN oraz Kuratorium Oświaty, 2) W czasie w/w odbyła się kontrola doraźna, która nie potwierdziła żadnego z zarzutów, stwierdzono, że wszystkie działania prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem. Badane były dokumenty: -Arkusz organizacyjny szkoły na rok szk.2013/2014 wraz z aneksami, także z wykazem kadry pedagogicznej -dzienniki zajęć świetlicowych -dzienniki lekcyjne klas pierwszych i dzienniki oddziałów przedszkolnych -plan zajęć szkoły i oddziałów przedszkolnych -statut szkoły i regulaminy towarzyszące organizacji pracy szkoły. Kontrola wykazała, iż statut szkoły określa: organizację zajęć w oddziale przedszkolnym, organizację świetlicy wraz z regulaminem świetlicy, szkoła posiada szczegółowe procedury odnoszące się do: zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz regulaminy dyżurów nauczycieli, wycieczek szkolnych, imprez szkolnych

16 i pozalekcyjnych, postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, ucieczki ucznia z klasy, postępowania w sytuacji zagrożenia. W r. szk.2013/2014 uczęszcza do naszej szkoły 904 uczniów, zorganizowano dla nich 35 oddziałów. W szkole istnieje 5 oddziałów przedszkolnych, tylko i wyłącznie dla sześciolatków, liczba dzieci w tych oddziałach nie przekracza 25. Zgodnie z ofertą, zapisaną na stronie internetowej, dotyczącą rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, zawsze była umieszczona informacja o organizacji oddziałów przedszkolnych na zajęciach obowiązkowych w systemie popołudniowym(mamy bardzo dużo wszystkich oddziałów, bo i rejon szkoły jest duży, i opinia o szkole jest bardzo pozytywna). Nigdy dyrektor szkoły nie mówiła rodzicom, iż oddziały przedszkolne będą w naszej szkole funkcjonować od godz. 8 rano, zawsze powtarzałam, iż oddziały przedszkolne rozpoczną zajęcia najwcześniej po godz.10. Godziny ranne dotyczą tylko oddziałów klas, nie przedszkolnych. Oddziały przedszkolne faktycznie rozpoczynają zajęcia dydaktycznowychowawcze ze swoimi nauczycielami od g.9.20, 9.40, 10, uzależniamy to od możliwości zwolnienia sali przez kończące zajęcia klasy pierwsze. Wszystkie sale lekcyjne umieszczone są na I i II piętrze, w każdej sali dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III znajdują się wykładziny dywanowe o wymiarach zgodnych z ogólnym wymiarem pomieszczeń (klasy mają wielkość 63m², wykładziny w salach odpowiednio: 3/3m²). Szkoła nasza jest bardzo dużym obiektem, nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym, w szkole zamontowanych jest 16 tablic multimedialnych, edukacja wczesnoszkolna również korzysta z tak nowoczesnych pomocy (w salach dla dzieci z klas I-III znajduje się 5 tablic tego typu). Na ich potrzeby zajęcia komputerowe odbywają się także w odrębnej sali komputerowej, klasy starsze mają swoją pracownię tego typu. Klasy pierwsze dla sześciolatków rozpoczynają naukę codziennie o 8 rano, pozostałe klasy pierwsze, klasy drugie i trzecie mają plan lekcji dostosowany do możliwości lokalowych szkoły, sprawiedliwie rozłożony godzinami w tygodniu, jak i w każdym roku szkolnym. Oddziały przedszkolne i klasy I-III uczą się w oddzielnej kostce, klasy starsze mają swoje zajęcia w kostce dla dzieci starszych. Szatnie również są rozdzielone. Dla przedszkolaków i klas I-III zajęcia z rytmiki, ruchowe, wychowania fizycznego odbywają się w specjalnych małych salach gimnastycznych, ale klasy I-III zajęcia Od zabawy do sportu realizują w dużej hali gimnastycznej. Świetlica przyjmuje dzieci codziennie od godz.7 do godz Świetlice zorganizowane są tylko i wyłącznie na parterze szkoły, w kostce dla dzieci młodszych ( jest to bardzo wygodne dla wszystkich a zwłaszcza dla rodziców odbierających dzieci). W pomieszczeniach świetlicy pod opieką jednego nauczyciela nigdy nie ma więcej niż 25 dzieci. Łącznie do świetlicy zapisanych jest 578 dzieci. Nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z ogólnym prawem oświatowym oraz w zgodzie z ramowym planem dnia, który uwzględnia zajęcia własne zbieżne z zainteresowaniami dzieci, zajęcia tematyczne typu: plastyczne, ruchowe, taneczne, rekreacyjne na dworze, relaksujące, wspomagające odrabianie lekcji. Oddziały przedszkolne przebywają w oddzielnych salach świetlicowych, czasami stykają się w jednej sali z sześciolatkami z klas pierwszych. Wszystkie dzieci od oddziału tzw. 0 do klasy III spędzają stosownie do pogody wiele czasu na dworze. Szkoła ma bardzo dobrze wyposażony plac zabaw i nowoczesne boiska. Dzieci spędzają czas zawsze tylko pod opieką nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają wymagane prawem kwalifikacje, dbają o bezpieczeństwo i realizują podstawę programową, co podlega systematycznemu monitorowaniu w ramach nadzoru pedagogicznego. W szkole zorganizowana jest stołówka (prowadzona przez ajenta), obiad jest dwudaniowy z deserem, zróżnicowany- posiłek mięsny i wegetariański (na życzenie rodziców), obiady są w przystępnych cenach. Codziennie wydawanych jest ponad 600 obiadów oraz ok.200 śniadań i podwieczorków).obiady spożywane są w godz. od do 15 (na wszystkich

17 przerwach, jak i na lekcjach przez dzieci, które lekcje już zakończyły). Stołówka jednorazowo mieści do 100 uczniów przy stolikach. Opracowany więc został dokładny harmonogram spożywania obiadów na każdy dzień tygodnia, do którego wszyscy musimy się stosować. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele świetlicy włączeni są w pomoc dzieciom młodszym na terenie także stołówki. Nauczyciele oraz obsługa szkoły wspierają dzieci, a zwłaszcza te najmłodsze, przypominają wielokrotnie o nawykach higienicznych. Toalety dla dzieci znajdują się tak jak w każdej szkole na korytarzach, blisko klas dla dzieci młodszych. Ponadto w salach edukacyjnych i świetlicowych również znajdują się umywalki, jest ciepła i zimna woda, obok zawsze jest pojemnik z mydłem, ręczniki papierowe, w toaletach jest papier toaletowy. Na terenie szkoły działa gabinet pielęgniarski. Panie pielęgniarki bardzo pomagają w stosownych sytuacjach, poza tym prowadzą przy współpracy z nauczycielami liczne programy zdrowotne. Wspierają także kadrę pedagogiczną przy przeprowadzaniu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Teren zewnętrzny szkoły wyposażony został w nowoczesny kompleks boisk, z którego korzystają dwie szkoły znajdujące się na tej samej działce, czyli nasza szkoła oraz Gimnazjum nr 95. Między naszymi szkołami nie było nigdy i ma żadnych konfliktów, i dopóki ja odpowiadam za naszą szkołę jestem tego pewna, iż takowych nie będzie. Od lat współpraca między naszymi szkołami układa się bardzo dobrze. Teren działki szkolnej jest ogrodzony, stoją na nim dwa budynki szkolne, umieszczony jest kompleks boisk sportowych, nie ma żadnego pawilonu (przytaczanego w mailu). Dokument kontrolny sporządzony przez KO nie potwierdził więc żadnych uchybień ze strony szkoły a sugerowanych jako błędy naszej szkoły. Takich uchybień nie było i nie ma. Do naszej szkoły uczęszcza bardzo wiele dzieci, są naprawdę radosne i lubią naszą szkołę, lubią w niej przebywać, dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków, dobrze radzą sobie na dalszych etapach edukacyjnych. Zawsze osiągają wiele sukcesów, w ub. roku odeszło od nas kolejnych sześciu laureatów konkursów przedmiotowych, wojewódzkich, którzy świetnie radzą sobie w renomowanych gimnazjach. Szkoła każdego roku osiąga bardzo dobre wyniki na sprawdzianie końcowym(powyżej średniej). Szkoła nasza bardzo dobrze postrzegana jest w środowisku, współpracuje z wieloma instytucjami na rzecz edukacji. Nie zgadzam się, również nasza rada pedagogiczna wyraża swoje oburzenie, z zarzutami pisanymi w mailach, umieszczonymi w raporcie. WŁOCHY Wypowiedzi z raportu: SP nr 94 w Warszawie: Szatnia w węźle cieplnym. Brak szafek, bardzo ciężkie tornistry z uwagi na niemożność trzymania książek w szkole. SP nr 94 w Warszawie: Lekcje na dwie zmiany. 30 i więcej osób w klasie. W świetlicy 3 klasy naraz (świetlica w klasie). Szatnia w węźle cieplnym. Niedostosowany materiał dla 6-latków (testy takie same dla 7-latków). Niedostosowana metodyka nauczania do maluchów, problemy emocjonalne Brak szafek, bardzo ciężkie tornistry z uwagi na niemożność trzymania książek w szkole. SP nr 94 w Warszawie: W świetlicy 3 klasy naraz (świetlica w klasie).

18 SP nr 94 w Warszawie: 30 i więcej osób w klasie. SP nr 94 w Warszawie: Lekcje na dwie zmiany. Odpowiedź dyrektora SP 94, p. Małgorzaty Krasowskiej W związku z informacjami zamieszczonymi w Raporcie Szkolna rzeczywistość 2013/2014 Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznika Praw Rodziców informuję, że nieprawdziwa jest informacja jakoby liczebność klas w Szkole Podstawowej nr 94 w Warszawie przekraczała 30 osób. Liczebności klas kształtują się następująco: klasa 1a 25 klasa 1b 22 klasa 1c 26 klasa 1d 23 klasa 1e 26 klasa 1f 24 Mimo, że w zaleceniach Biura Edukacji dotyczące organizacji roku szkolnego 2013/2014 przewidywano tworzenie klas co najmniej 26. osobowych w naszej szkole wzięto pod uwagę sytuację demograficzną i rokowania wzrostu liczby uczniów w klasach w kolejnych latach w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tej części Włoch. Dlatego pozostawiono pewną rezerwę, która umożliwi przyjęcie dzieci do szkoły bez konieczności podziału klas. Sale, w których uczą się dzieci mają miejsca przeznaczone do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Inną sprawą jest, że mimo naszych wielokrotnych próśb dzieci przynoszą z domu maskotki, ulubione zabawki, piętrowe piórniki oraz ciężkie pudełka śniadaniowe. O tym, żeby dzieci nie przynosiły tych rzeczy do szkoły, aby nie obciążać kręgosłupów była mowa już na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w lutym 2013 r. oraz powtarzano na wszystkich kolejnych spotkaniach z rodzicami. Należy również dodać, że nawet pusty plecak może ważyć ok. 2, 5 3 kg, gdyż wypełniony jest plastikowymi lub metalowymi stelażami, z dodanymi kieszeniami, skrytkami i gadżetami. Szatnie szkolne zorganizowane są w dolnej kondygnacji budynku z podziałem na boksy, gdzie znajdują się wieszaki na wysokości dostosowanej do wzrostu dzieci oraz ławeczki umożliwiające swobodną zmianę obuwia. Węzeł cieplny, o którym wspomina się w Raporcie znajduje się w innym skrzydle budynku, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób postronnych. Lekcje w klasach pierwszych, podobnie jak we wszystkich innych prowadzą nauczyciele posiadający wymagane prawem kwalifikacje oraz doświadczenie. Stale monitorowane jest realizacja podstawy programowej oraz metodyka zajęć, co potwierdzone jest protokołami kontroli oraz arkuszami obserwacji lekcji. Trudno jest stwierdzić, na jakiej podstawie autor informacji zamieszczonej w Raporcie wypowiedział się, co do zakresu materiału i metodyki skoro nie był na lekcjach i ich nie oceniał. Być może są to luźne dywagacje wynikające z szumu medialnego związanego z sześciolatkami w szkole. Żaden z rodziców nie zgłosił problemów emocjonalnych swojego dziecka, które byłyby związane z sytuacjami szkolnymi. Gdyby takowe zostały zgłoszone, to w szkole dziecko uzyskałoby właściwą pomoc, gdyż na miejscu zatrudniony jest pedagog i psycholog oraz szkoła objęta jest wsparciem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Jeśli chodzi o organizację świetlicy, to całkowicie fałszywa jest informacja, że świetlica jest w sali lekcyjnej. Świetlice szkolne zajmują 5 izb świetlicowych znajdujących się na jednej

19 kondygnacji w części szkoły przeznaczonej dla klas 1 3. Liczebność dzieci w grupie świetlicowej nie przekracza 25, co jest zgodne z obowiązującym prawem. Natomiast wydaje się, że autor doniesienia zamieszczonego w Raporcie Rzecznika Praw Rodziców pomylił grupę świetlicową z klasą szkolną i nie wie, że w świetlicy mogą przebywać dzieci z różnych klas. Świetlica w naszej szkole zorganizowana jest w sposób zapewniający ciągłość edukacyjną: tę lekcyjną i pozalekcyjną. W związku z tym nauczycielki świetlicy prowadzą podczas pobytu dzieci dziewięćdziesiąt cztery rodzaje kół rozwijających zainteresowania i pasje od zajęć sportowych po artystyczne. W roku szkolnym 2013/2014 lekcje w klasach 1 3 prowadzone są na dwie zmiany, o czym rodzice byli poinformowani już w ubiegłym roku oraz podczas zebrania z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów. Każdy miał czas na dokonanie wyboru, czy taki system będzie odpowiedni dla niego, czy lepiej zdecydować się na inną szkołę, których przecież w Warszawie nie brakuje. Ponadto ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia wykonawcze nie zabraniają takiej organizacji szkoły, o czym autor ww. wpisów zdaje się nie wiedzieć. Fakt ogromnego obciążenia szkoły jest powszechnie znany i nie powinno budzić zdziwienia, że placówka musi realizować swoje zadania w systemie dwuzmianowym. Warunki pracy w naszej szkole były również przedmiotem kontroli ze strony Biura Edukacji. Szkoła w niedalekiej przyszłości będzie musiała przyjąć ok uczniów, co przy 25 salach będzie zadaniem niezwykle trudnym i spowoduje konieczność pracy zmianowej również w kolejnych oddziałach. Potrzeba rozbudowy jest pilną sprawą i spotyka się ze zrozumieniem Urzędu Dzielnicy Włoch. Jednocześnie informuję, że w związku z doniesieniami zawartymi w Raporcie Szkolna rzeczywistość odbyły się zebrania wychowawców klas pierwszych sześciolatków z rodzicami. Podczas zebrań poinformowano rodziców o opinii zawartej w Raporcie. Rodzice wyrazili swoje oburzenie, że w ich imieniu wypowiedziano się na forum publicznym przekazując fałszywe informacje. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że podczas zebrań organizacyjnych oraz spotkań indywidualnych mieli możliwość poznania szkoły, kadry pedagogicznej oraz warunków nauki i uznali je za odpowiednie do tego, aby dziecko mgło podjąć naukę w naszej placówce. Jednocześnie wskazano, że rodzice byli zachęcani do tego, aby dobrze przemyśleć decyzję zapisu, skonsultować to ze szkolnymi specjalistami i własnym oglądem dziecka. Swój werdykt uznają za słuszną, gdyż w szkole panuje atmosfera serdeczności, ciepła i zainteresowania każdym dzieckiem. Nie będę cytować opinii rodziców na temat autora wpisu do raportu Stowarzyszenia Rzecznika Praw Rodziców, gdyż jest on niecenzuralny. Pragnę również dodać, że na skutek raportu już dwukrotnie dokonano kontroli w placówce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Rodzice obecni na zebraniu wyrazili zdumienie, że urzędy i instytucje państwowe dokonują kontroli szkoły spowodowane anonimowymi zapiskami organizacji, która nigdy nie była w naszej szkole i nie weryfikowała doniesień swoich korespondentów. Podsumowując stwierdzam, że wszystkie informacje, z wyjątkiem informacji o dwuzmianowości zawarte w Raporcie Szkolna rzeczywistość 2013/2014 są nieprawdziwe. WOLA Wypowiedzi z raportu: SP nr 132, Warszawa:

20 Szkoły nie są przygotowane nawet na 7-latki. Zostaliśmy poproszeni o zakupienie tablic korkowych, żeby Pani mogła przypinać do nich nowo poznane literki i inne materiały. Teraz prosi się nas o zakup zasłonek, bo nie ma czym zasłonić okien przed rażącym w oczy słońcem. Nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne dla 6-latków i starszych. Dzieci mają jedynie zajęcia recytatorskie i z języka migowego. Może będzie kółko teatralne, ale nic więcej. Dlatego na świetlicy często dzieci oglądają bajki. Dzieci jest dużo i jest bardzo głośno Odpowiedź dyrektora SP 132, p. Ireny Trzciałkowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132, ul. Grabowska 1, informuje, iż w dniu r. przeprowadzona została na terenie Szkoły kontrola doraźna Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotycząca Zgodności z przepisami prawa warunków organizacyjnych pracy szkoły w zakresie zgłoszonym w raporcie Szkolna rzeczywistość fundacji i stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Zgodnie z postawionymi Szkole zarzutami dotyczącymi braków w wyposażeniu klas lekcyjnych w tablice korkowe i zasłony stwierdzam, iż sale wyposażone są w tablice korkowe lub wykładzinowe, na których nauczycielki umieszczają materiały dydaktyczne w postaci plansz tematycznych, liter oraz wykonanych przez uczniów dekoracji i prac plastycznych. Ponadto na korytarzu w łączniku klas młodszych każda klasa ma przyznaną swoją tablicę, na której wykonuje dekoracje tematycznie związane z porą roku bądź zbliżającym się świętem. Przeprowadzona kontrola Kuratorium Oświaty w Warszawie potwierdziła stan faktyczny wyposażenia sal. We wszystkich salach lekcyjnych klas 0 III są rolety, żaluzje lub zasłony. Jedynie sala klasy 0 B nie ma rolet ani zasłon, jednak nauczycielka prowadząca zajęcia w tej klasie nie wnosiła potrzeby zasłonięcia okien. Ponadto w szkole są zapasowe zasłony, które w każdej chwili na prośbę nauczyciela, można zawiesić. W ciągu roku szkolnego 2012/13 wyposażono w rolety salę świetlicową, pracownię matematyczną. Nowe firanki zakupiono do pracowni historycznej i języka angielskiego. Żadna z nauczycielek klas 0 III nie zgłaszała zapotrzebowania na zasłonki czy rolety, nie przedstawiła również problemu słońca rażącego uczniów. Nie jest prawdą również oskarżenie dotyczące zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele organizują zajęcia z art. 42 KN w formie zajęć wyrównawczych, ale również w formie kół zainteresowań. Są to: zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, język migowy, zajęcia plastyczno-religijne, rozwijanie talentów. Dla uczniów z klas I III zorganizowane są również koło recytatorskie, zajęcia komputerowe, zajęcia Pierwsza pomoc przedmedyczna. W szkole powstał również zespół muzyczny Wesołe nutki, do którego zakwalifikowali się uczniowie klas I. Dla oddziałów przedszkolnych zorganizowano rytmikę, język angielski oraz gry i zabawy logopedyczne. Klasy I-III uczestniczą również w zajęciach Od zabawy do sportu finansowanych przez Urząd Dzielnicy Wola. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są zajęcia rozwijające mowę żywe słowo, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne i techniczne, gry dydaktyczne. Uczniowie w miarę możliwości pogodowych korzystają z placu zabaw, w przypadku niepogody odbywają się zajęcia ruchowe w sali zabaw sfinansowanej w ramach projektu Radosna Szkoła. Świetlica codziennie organizuje odrabianie pracy domowej, które odbywa się w wydzielonej, cichej sali pod opieką nauczyciela. Do świetlicy na dzień dzisiejszy zapisanych jest 237 uczniów z klas 0 VI, w tym 225 uczniów stale uczęszczających oraz 12 uczniów korzystających ze świetlicy tylko w godzinach porannych. Dla każdej grupy wydzielono osobną salę. Uczniowie z oddziałów przedszkolnych korzystający z popołudniowej opieki świetlicy pozostają w swoich salach, podobnie jak grupa utworzona z klasy I sześciolatków.

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DZIELNICOWA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

KONFERENCJA DZIELNICOWA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW KONFERENCJA DZIELNICOWA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW 23 luty 2013 r. Szkoły na Ursynowie 15 szkół podstawowych Preferencje rodziców w procesie rekrutacji zdecydują o liczbie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubuskiego w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek szkolny przypada na okres intensywnych zmian biologicznych dziecka.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura przebywania w budynku szkoły

Procedura przebywania w budynku szkoły Procedura przebywania w budynku szkoły 1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 2. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do Zeszytu wejść

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2012r. PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice Sześciolatków!

Szanowni Rodzice Sześciolatków! Szanowni Rodzice Sześciolatków! Szkoła Podstawowa Nr 169 im. Orła Białego to placówka z 50 letnimi tradycjami oraz wypracowanymi metodami pracy (od 19 lat pracujemy z małym dzieckiem). Zapraszamy do naszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Zanim dziecko pójdzie do szkoły... - Przyjazne wprowadzenie do szkoły rodziców i dzieci. NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Zespół Szkół w Karczmiskach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W SZCZECINIE I. Cele i zadania świetlicy szkolnej Głównym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Warszawa 1 marca 2011r Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz 1 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. I. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

www.6latki.szczecin.pl

www.6latki.szczecin.pl . Ankieta dla rodziców dzieci 6-letnich Cel: poznanie preferencji, obaw i oczekiwań rodziców 3 pytania: 1. Jakie mają Państwo oczekiwania wobec szkół podstawowych, w których naukę rozpoczynają 6-latki?

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole

Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole I. NA LEKCJACH II. PO LEKCJACH III. MAMO, TATO JEŚLI WCIĄŻ BĘDZIECIE MIELI WĄTPLIWOŚCI IV. MAMO, TATO Wasze DZIECKO MA PRAWO do V. GDZIE SZUKAĆ POMOCY INFOLINIA MEN I. NA LEKCJACH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada:

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada: Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! W związku z szeroką dyskusją społeczną i zaproponowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zmianami prawa w zakresie obniżania wieku spełniania obowiązku

Bardziej szczegółowo

LKA 4113-001-02/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4113-001-02/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4113-001-02/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler D/14/504 Przygotowanie szkół do objęcia dzieci

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

I Cele i zadania świetlicy

I Cele i zadania świetlicy Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2013/2014 z dnia 18.06.2014r. Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 14 I Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

28 lutego 2015r. DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM

28 lutego 2015r. DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM 28 lutego 2015r. DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony do polskiego systemu edukacji ustawą w 2009 r. Początkowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY 7 Organizacja zajęć 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku. 2. Jeżeli dzień 1 września wypada w piątek lub w sobotę to rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRODZISKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRODZISKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku z dnia 4 lutego 2011 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRODZISKU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce

Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 7/2015 Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 1. Świetlica szkolna zapewnia zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 01-148 Warszawa. (22)6323746 (22)6329170 www.sp63wawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 01-148 Warszawa. (22)6323746 (22)6329170 www.sp63wawa.edupage.org Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 01-148 Warszawa (22)6323746 (22)6329170 www.sp63wawa.edupage.org Rok szkolny 2015/2016 Do szkoły uczęszcza 489 uczniów do 19 oddziałów I-VI, w

Bardziej szczegółowo

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole, a także dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych

Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie Pępowo 2012

Bardziej szczegółowo

LKA 4113-001-01/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4113-001-01/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4113-001-01/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler D/14/504 Przygotowanie szkół do objęcia dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/ 2011 /2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudkach z dnia 05.12.2011 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ w Zespole Szkół w Rudkach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica szkolna, zwana dalej świetlicą, jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr SPH-4/2015/2016

Uchwała nr SPH-4/2015/2016 Uchwała nr SPH-4/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA pobytu dziecka w przedszkolu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA pobytu dziecka w przedszkolu PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA pobytu dziecka w przedszkolu Procedura nr 1 - Bezpieczny pobyt dziecka w budynku przedszkolnym (sala oddziałowa i szatnia) Cel: Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ Regulamin szkoły określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy Sześciolatek w szkole

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy Sześciolatek w szkole SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Zmiany mają wejść krok po kroku, rok po roku począwszy od roku szkolnego 2009/2010. 23 grudnia 2008 r. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 6-letnich przedszkolaków. Gabriela Albertin Inspektor ds. oświaty

Wyniki Ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 6-letnich przedszkolaków. Gabriela Albertin Inspektor ds. oświaty Wyniki Ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 6-letnich przedszkolaków Gabriela Albertin Inspektor ds. oświaty Informacja o ankietowanych Przedszkole Liczba ankietowanych im. J. Brzechwy 15 Pod Tęczą 16

Bardziej szczegółowo

LWA /2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA- 4101-005-05/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler D/14/504 - Przygotowanie szkół do objęcia dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Propozycje zmian w systemie oświaty. www.men.home.pl Szkoła przyjaźnie wymagająca... wszystkim dzieciom zapewnia : - równe szanse dostępu do edukacji / w tym bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 /12/13

Zarządzenie nr 117 /12/13 Zarządzenie nr 117 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 22 listopada 2012r W sprawie: Wprowadzenie procedury układania planów zajęć w Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnazjum dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej

Scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej Scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej mgr Małgorzata Pawlik Mgr Jolanta Murat Cele: zapoznanie rodziców i dzieci ze szkołą, nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie Plany na rok szkolny 2015/2016

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie Plany na rok szkolny 2015/2016 Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie Plany na rok szkolny 2015/2016 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich od 1 września 2011r. wprowadził art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice! ATUTY SZKOŁY:

Szanowni Rodzice! ATUTY SZKOŁY: Szanowni Rodzice! Wybór szkoły podstawowej jest trudną decyzją, ponieważ od niej zależy sukces szkolny dziecka i zadowolenie rodzica. Pragniemy Państwu przedstawić ofertę naszej szkoły, ponieważ ta kameralna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Ś W I E T L I C Y

R E G U L A M I N Ś W I E T L I C Y Załącznik nr 8R do Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju R E G U L A M I N Ś W I E T L I C Y w SP w Horyńcu - Zdroju ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świetlica szkolna zwana dalej świetlicą jest

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole

Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole Bydgoszcz 2012 Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy Zakres prezentacji Aspekty prawne Przygotowanie Szkoły

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin szkoły został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO I. JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO II. DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE III. POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, ŻE

MAMO, TATO I. JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO II. DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE III. POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, ŻE Mamo, Tato szkoła dla Twojego Sześciolatka MAMO, TATO I. JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO II. DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE III. POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, ŻE IV. JAK SPRAWDZIĆ SZKOŁĘ I. MAMO,

Bardziej szczegółowo

Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat. Ankietę wypełniło 15 rodziców.

Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat. Ankietę wypełniło 15 rodziców. Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat. Ankietę wypełniło 15 rodziców. Na pytanie: czy są Państwo zadowoleni z posłania dziecka w wieku 6 lat do szkoły?

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM.KAROLA MIARKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO STATUTU SZKOŁY tekst jednolity obowiązujący od dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lp. 1 2 3 Treść zalecenia Nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

LKA 4113-001-07/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4113-001-07/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4113-001-07/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana D/14/504 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie informacje zamieszczone w prezentacji dotyczą planu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17 w budynku przy ulicy

Wszystkie informacje zamieszczone w prezentacji dotyczą planu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17 w budynku przy ulicy Wszystkie informacje zamieszczone w prezentacji dotyczą planu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17 w budynku przy ulicy Aluzyjnej. Plan ten może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dziecko sześcioletnie w szkole i świetlicy szkolnej

Dziecko sześcioletnie w szkole i świetlicy szkolnej Dziecko sześcioletnie w szkole i świetlicy szkolnej Obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich od 1 września 2014 r. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wydłużyła o dwa lata okres, w którym rodzice podejmują

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu. Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu. Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole Organizacja pracy szkoły: 1. Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od 7.00 do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. 1.Postanowienia ogólne Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 82 im. JANA PAWŁA II w WARSZAWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 82 im. JANA PAWŁA II w WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie nr 3/2015/2016 z dn. 22.09.2015r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - ZAŁOŻENIA OGÓLNE ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - ZAŁOŻENIA OGÓLNE Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 i I-III, dzieci rodziców pracujących zawodowo, uczniowie z rodzin wielodzietnych, niepełnych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÖLNE CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

POSTANOWIENIA OGÖLNE CELE I ZADANIA ŚWIETLICY REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ Podstawy prawne: 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z påźn. zmianami). 2. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

LKR 4113-001-06/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4113-001-06/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4113-001-06/2014 D/14/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę D/14/504 Przygotowanie szkół do objęcia dzieci sześcioletnich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

PODSTAWA PRAWNA STATUTU PODSTAWA PRAWNA STATUTU Podstawę prawną niniejszego Statutu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dzielimy się doświadczeniami. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

Dobre praktyki dzielimy się doświadczeniami. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży Dobre praktyki dzielimy się doświadczeniami Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka, rzutujący na dalszy proces jego edukacji. W Szkole

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu Postanowienie ogólne ŚWIETLICA jest integralną częścią szkoły, realizuje jej cele i zadania ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu Załącznik do Statutu Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu ZADANIA ŚWIETLICY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Kampania. Sześciolatek w szkole

Małopolska Kampania. Sześciolatek w szkole Małopolska Kampania Sześciolatek w szkole 1 W Polsce, od września 2011 r. naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło około 20% wszystkich dzieci sześcioletnich. W kraju, w obecnym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 1.Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bezpieczeństwa

Regulamin Bezpieczeństwa Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Regulamin Bezpieczeństwa Spis treści Regulamin Bezpieczeństwa... 1 I. Założenia regulaminu... 3 II.

Bardziej szczegółowo