Prawie 170 mln euro dla Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawie 170 mln euro dla Polski"

Transkrypt

1 Miliardy złotych dla rolników STR. IV Bieżace informacje dotyczące wykorzystania środków z PROW STR. VIII Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata STYCZEŃ 21 Prawie 17 mln euro dla Polski STR. III Wyjazd studyjny do Brukseli STR. VI

2 spis treści WAŻNE WYDARZENIE Dnia 28 stycznia 21 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , na którym zostanie przedstawiona informacja: na temat stanu wdrażania i realizacji PROW , na temat wsparcia obszarów wiejskich w ramach NSRO , w sprawie wyników bieżącej oceny i stanu przygotowania do oceny średniookresowej PROW , na temat procesu akceptowania przez Komisję Europejską zmian przedłożonych przez stronę polską wynikających z uchwał KM PROW , na temat stanu przygotowania i harmonogramu dotychczasowych prac dotyczących wdrażania zmian w programie operacyjnym z zakresu nowych wyzwań, w sprawie linii demarkacyjnej między pierwszym filarem WPR (owoce i warzywa) a PROW , na temat Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata W trakcie posiedzenia Komitetu planowane jest podjęcie uchwały: w sprawie przyjęcia podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie Schematu III pomocy technicznej Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), w sprawie zmian w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW , w sprawie zmiany kryterium Regionalnego wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ocena średniookresowa PROW Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do dokonania w roku 21 oceny średniookresowej programów rozwoju obszarów wiejskich. Ocena ta ma na celu podsumowanie dotychczasowego przebiegu wdrażania programu oraz zbadanie efektów jego realizacji. Wyniki przeprowadzonego badania mogą też określić kierunki modyfikacji programu i szczegółowych zasad jego wdrożenia, które przyczynią się do poprawy efektywności podejmowanych interwencji w następnych latach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drugiej połowie lutego br. ogłosi przetarg na wykonanie oceny średniookresowej PROW Wytyczne dotyczące ocen programów są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Redaktor prowadzący Michał Kret PROWieści przygotowywane są w Wydziale Monitorowania i Sprawozdawczości Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tel , Fot. na okładce PROW, Stock Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawie 17 mln euro dla Polski III Miliardy złotych dla rolników IV Wyjazd studyjny do Brukseli VI Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW VIII Informacja ogólna _ 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Aktualności _ 5 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie_ 7 Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 8 Działanie 113 Renty strukturalne 9 Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 1 Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 11 Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej _ 12 Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa _ 13 Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 14 Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne _ 15 Działanie 142 Grupy producentów rolnych 16 Działanie 211/212 Działanie 214 Działanie 221/223 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)_ 17 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) _ 18 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 19 Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych_ 2 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej _ 21 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw_ 22 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 23 Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi_ 24 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju 25 Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy _ 26 Działanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja_ 27 Pomoc techniczna _ 28 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju _ Obszarów Wiejskich _ 29 II

3 temat miesiąca Dodatkowe środki na realizację Nowych wyzwań Prawie 17 mln euro dla Polski Bruksela przyznała nam dodatkowe pieniądze dla sektora mleczarskiego, na internet na wsi, inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oraz programy rolnośrodowiskowe. 17 grudnia minionego roku została wydana decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wnioskowane przez Polskę zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan EERP) na realizację tzw. Nowych wyzwań wynikających z przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej Polsce przyznano blisko 169 mln euro. Dodatkowe środki przyznane Polsce w ramach EERP zasilą część unijną budżetu PROW Środki te zostaną przeznaczone na: projekty z zakresu restrukturyzacji sektora produkcji mleka (ponad 62 mln euro), inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu na wsi (blisko 6 mln euro), realizację projektów z zakresu małej retencji wód (ponad 33 mln euro), programy rolnośrodowiskowe (1 mln euro), inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (blisko 4 mln euro). Decyzja Komisji Europejskiej stanowi podstawę do zakończenia toczących się obecnie prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Program rolnośrodowiskowy, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Na stronie MRiRW znajdą Państwo tekst PROW uwzględniający zmiany zatwierdzone formalnie na szczeblu wspólnotowym oraz (zaznaczone kolorem czerwonym) zmiany oczekujące na wydanie Decyzji Komisji Europejskiej. Urszula Mateusiak FOT. STOCK PROWieści styczeń 21 III

4 temat miesiąca Trzy lata Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Miliardy złotych dla rolników Z roku na rok rośnie pula środków, którą otrzymują rolnicy i przetwórcy żywności w ramach PROW. Dotychczas trafiło do nich niemal 12 mld zł. O ile w 27 roku wypłacono z programu jedynie ok. 131 mln zł, to w 28 roku już ponad 4,7 mld zł, zaś w 29 roku aż 6,54 mld zł. Łącznie w ramach PROW do końca 29 roku rolnikom i przetwórcom żywności wypłacono ponad 11,37 mld zł. Z roku na rok coraz więcej działań W roku 27 dokonywano płatności w ramach tylko jednego działania: Renty strukturalne. W połowie października 28 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała pierwsze pełne akredytacje na obsługę działań należących do PROW Po otrzymaniu ww. akredytacji ARiMR mogła rozpatrywać wnioski, podpisywać umowy i wypłacać rolnikom pieniądze. W 28 roku wypłacano środki w ramach 8 działań PROW : Ułatwianie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych zobowiązania z okresu dla działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Grupy producentów rolnych Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Program rolnośrodowiskowy Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne. ARiMR agencją płatniczą W 29 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała akredytację do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla kilku ostatnich działań finansowanych z PROW Od 26 listopada 29 r. ARiMR może w pełni obsługiwać wszystkie działania z PROW , jakie jej powierzono do wdrażania, począwszy od przyjmowania wniosków o pomoc, poprzez podpisywanie umów czy wydawanie decyzji, wypłatę wsparcia, a skończywszy na rozliczaniu przyznanej pomocy. W 29 r. w ramach PROW ARiMR przeprowadziła drugi nabór wniosków w ramach działań Modernizację gospodarstw rolnych, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Uruchomione zostały cztery nowe działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów i Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Sześć działań, w ramach zadań delegowanych przez ARiMR, uruchomiły samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Najwięcej środków dla obszarów górskich i ONW Najwięcej, bo ponad 3,75 mld zł, wy- FOT. STOCK PROWieści grudzień 29 IV

5 temat miesiąca płacono z PROW na działanie Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Dopłaty ONW otrzymuje co roku około 75 tys. rolników. W roku 29 rozpoczęto wypłatę dopłat ONW od 16 października. Nigdy dotąd ARiMR nie rozpoczynała tak wcześnie realizacji tych dopłat. Do 31 grudnia wydano decyzje w ramach tego działania dla ponad 626 tys. rolników. Na działanie Renty strukturalne wydano ok. 2,55 mld zł. Renty strukturalne co miesiąc otrzymuje ok. 66 tys. rolników, którzy przekazali gospodarstwo następcom. W ramach działania Program rolnośrodowiskowy do końca 29 roku wypłacono ponad 1,54 mld zł dla ponad 88 tys. rolników. W ramach tego działania płatności otrzymały min. gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji, utrzymujące rodzime rasy zwierząt i cenne genetycznie gatunki roślin oraz stosujące technologie zapobiegające erozji gleb. Ponad 13 tys. rolników otrzymało płatności z PROW w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. W ramach tego działania wydano prawie 1,48 mld zł. Większość inwestycji dokonanych w ramach tego działania dotyczyła zakupu nowych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. FOT. STOCK Miliony złotych dla tysięcy rolników W ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom wydano ponad 255 mln dla ponad 5,1 tys. rolników, którzy otrzymali premie w wysokości po 5 tys. zł ułatwiające start zawodowy. Ponad 216 mln zł z PROW zostało wypłacone dla beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne. W ramach tego działania ponad 9,7 tys. rolników otrzymało dofinansowanie do zakładanych upraw leśnych oraz w ramach premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych. Z PROW prawie 95 mln zł wypłacono w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W ramach tego działania rolnicy i ich domownicy inwestowali w przedsięwzięcia tworzące na terenach wiejskich nowe miejsca pracy w działalności innej niż rolnicza, zaś wsparcie otrzymało 1189 beneficjentów. PROWieści grudzień 29 Pomoc dla grup producenckich oraz przedsiębiorców Do końca 29 r. urzędy marszałkowskie zarejestrowały ponad 516 grup producentów rolnych. Dofinansowanie w ramach działania Grupy producentów rolnych na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania otrzymało 425 grup na łączną kwotę ponad 79 mln zł, z tego ponad 31 mln otrzymało 175 grup utworzonych w latach W ramach działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej wypłacono ponad 81 mln zł przedsiębiorcom z sektora rolno przetwórczego. Do końca 29 r. wsparcie w ramach tego działania zostało wypłacone 11 firmom. Około 59 tys. zł zostało wypłacone z PROW w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach tego działania powstają nowe miejsca pracy. Z PROW do końca 29 r. wydano ponad 13,7 mln zł na działania delegowane do samorządów wojewódzkich. Środki te zostały przeznaczone głównie na wsparcie działalności Lokalnych Grup Działania ponad 11,7 mln zł oraz inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ok. 2 mln zł. Nowoczesna wieś z korzyścią dla miasta Inwestycje dokonane dzięki środkom uzyskanym z PROW wpływają na zwiększenie wydajności produkcji rolnej, konkurencyjność gospodarstw. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich modernizowane są gospodarstwa rolne, rozbudowywana jest infrastruktura wiejska, poprawiana jest jakość życia na wsi. PROW przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego i unowocześniania przetwórstwa spożywczego w Polsce. Urszula Mateusiak V

6 aktualności Wymiana doświadczeń Wyjazd studyjny do Brukseli W dniach od 6 do 11 grudnia 29 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało wyjazd studyjny do Brukseli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele resortu rolnictwa, organizacji rolniczych, związków zawodowych i samorządu rolniczego. Podczas wyjazdu odbyły się wizyty w instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej zlokalizowanych na terenie Brukseli oraz zapoznano uczestników z organizacją i zasadami funkcjonowania lokalnych biogazowni, a także przedstawiono zagadnienia z zakresu PROW Pan Cezary Radzikowski z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW zapoznał uczestników wyjazdu z działaniami PROW Pan Radzikowski zwrócił szczególną uwagę na działania, w ramach których można ubiegać się o pomoc na wsparcie inwestycji związanych z wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy. Pan Maciej Krzysztofowicz z DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejski w Komisji Europejskiej przedstawił członkom delegacji prezentację, która miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat Wspólnej Polityki Rolnej i PROW Przedstawiciel DG AGRI przedstawił informacje m.in. na temat wydatków na WPR, jak wygląda podział środków na osie w ramach PROW w poszczególnych krajach członkowskich oraz przedstawił propozycje zmian WPR po 213 roku. Podczas wyjazdu polska delegacja odbyła wizytę w siedzibie Komitetów COPA COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstałej w 1962 roku w wyniku połączenia COPA - Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA - Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej, która ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z Sekretarzem Generalnym FOT. Michał Zamecki FOT. Michał Zamecki PROWieści grudzień 29 VI

7 aktualności COPA-COGECA Pekka Pesonem, który opowiedział o historii, celach i działaniach COPA-COGECA oraz poprosił obecnych przedstawicieli związków, kółek rolniczych, izb i federacji o jednogłośne reprezentowanie interesów kraju. W ramach wyjazdu zorganizowano spotkanie z europosłami z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, gdzie delegaci mieli możliwość rozmowy i wymiany opinii na temat stanu polskiego rolnictwa i jego perspektyw. W dyskusji z delegatami wzięli udział: europoseł Jarosław Kalinowski i europoseł Wojciech Olejniczak, dr Zbigniew Kuźmiuk, Andrzej Gąsowski - Pierwszy Radca Wydziału ds. rolnictwa i rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, oraz Kamil Ochmański-Pierwszy Sekretarz w Wydziale ds. rolnictwa i rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Delegaci spotkali się także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z Ministrem Andrzejem Babuchowskim, który zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania i wykorzystania nowych źródeł energii. Polska delegacja w ramach wyjazdu zwiedziła dwie niemieckie biogazownie rolnicze gdzie zapoznała się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tego typu obiektów przy gospodarstwach produkcyjnych. RC Reformowanie wydatków na WPR mld Osie PROW (27-213) % PKB % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BE Dopłaty do eksportu Płatności bezpośrednie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich BG CZ DK FOT. Michał Zamecki DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU Wsparcie rynkowe Płatności niezwiązane z produkcją % PKB UE MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU-27 EU-15 Oś 1: Konkurencyjność Oś 2: Środowisko i obszary wiejskie Oś 3: Jakość życia i dywersyfikacja EU-12,7%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,% PROWieści styczeń 21 VII

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Aktualności 5 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i 8 leśnictwie Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 9 Działanie 113 Renty strukturalne 1 Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 11 lasów Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 12 Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 13 i leśnej Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 14 rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 15 Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne 16 Działanie 142 Grupy producentów rolnych 17 Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 18 obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 19 Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 2 niż rolne Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych 21 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 22 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 23 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 24 Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi 25 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju 26 Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy 27 Działanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 28 umiejętności i aktywizacja Pomoc techniczna 29 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, to jest w latach Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 24-26, realizującego w Polsce tzw. działania towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24 26, realizującego cele Polityki Spójności UE. PROW został przyjęty w dniu 24 lipca 27 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września 27 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI27PL6RPO1 został zatwierdzony do realizacji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest finansowany zarówno z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ok. 13,4 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14,4 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tabela 1. Plan finansowy PROW z podziałem na osie (w euro na cały okres programowania) Oś Wkład publiczny w euro Ogółem wkład publiczny Stawka wkładu EFRROW (%) Kwota EFRROW Oś , 75, , Oś , 8, , Oś , 75, , Oś , 8, 63, Pomoc techniczna 266 6, 75, , Razem , 76, , 2

11 DZIAŁANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działania PROW realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych. Oś 1 (gospodarcza) Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego : Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom Działanie 113 Renty strukturalne Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne Działanie 142 Grupy producentów rolnych Oś 2 (środowiskowa) Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich : Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Oś 3 (społeczna) Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej : Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie 322/323/313 Odnowa i rozwój wsi 3

12 Oś 4 LEADER: Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Pomoc Techniczna 4

13 AKTUALNOŚCI Pomoc techniczna REALIZACJA WYPŁAT Z PROW Do 31 grudnia 29 r. wypłacono z PROW ok. 11,38 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności. Wykorzystanie środków EFRROW jest na poziomie 16,57%. Narastająco środki ogółem wypłacone z PROW (w zł) ,5,13,48 1,49 1,91 2,71 3,6 3,3 3,44 3, , , , Aktualności 4,84 5, Biliony 6,27 6,79 7,54 7,91 8,34 8,66 9,13 9,47 1,2 1,94 11, Największa kwota wypłacona z PROW , ponad 3,75 mld zł na koniec grudnia została przeznaczona na Działanie Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). ARiMR rozpoczęła wypłaty dopłat ONW za 29 rok od 16 października. Nigdy dotąd ARiMR nie rozpoczynała tak wcześnie realizacji tych dopłat. Do końca grudnia ARiMR wydała decyzje w sprawie dopłat ONW dla 626 tyś. rolników, czyli ponad 83 % spośród około 75 tyś uprawnionych. Struktura zrealizowanych płatności w ramach PROW stan na dzień 31 grudnia 29 r. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż Program rolne rolnośrodowiskowy 1,91% (płatności rolnośrodowiskowe) 13,56% ONW 32,99% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,84% Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,1% Rozwój mikroprzedsiębiorstw,1% Pomoc Techniczna,2% Odnowa i rozwój wsi,2% Grupy producentów rolnych,7% Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 11,49% Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,72% Ułatwianie startu młodym rolnikom 2,25% Renty strukturalne 22,41% Modernizacja gospodarstw rolnych 13,% 5

14 Aktualności Od dnia 1 grudnia 29 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 29, poz. 1611). Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem wnioskodawca, który w ciągu 18 dni od otrzymania decyzji nie przejął gospodarstwa rolnego, będzie mógł ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Warunkiem otrzymania wsparcia jest nie rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełnianie wszystkich warunków, które rolnik wypełniał składając wniosek o pomoc poprzednim razem. Zmiana ta ma zastosowanie również w stosunku do osób, które wystąpiły o przyznanie pomocy na Ułatwienie startu młodym rolnikom przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia. NAJNOWSZE ZMIANY LEGISLACYJNE PROW Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 29, poz. 1611) Aktualności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 29, Nr 21, poz. 1622) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. 29, Nr 199, poz. 1536) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Działania informacyjne i promocyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U.9, Nr 2, poz. 1539) 6

15 Działanie 111 SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej. Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową. Limit środków dla działania na lata euro Termin naboru wniosków: Liczba złożonych wniosków ogółem: 175 Liczba złożonych wniosków w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w poszczególnych województwach: Cały kraj Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

16 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Działanie 112 Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Limit środków dla działania na lata euro r r. Stopień wykorzystania limitów środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 roku w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w poszczególnych województwach: % realizacji alokacji 15,95 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom : złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Miliony Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ujęciu miesięcznym: 4 36,5 37, ,95 26, , ,25 18,3 19,7 15 7,95 9,9 9,55 5,25 6,55 6,5 1 4,6 3,5 3,3 4, 5 VII VIII IX X 8 XI XII I 9 II 9 III IV V 9 VI VII VIII IX X 9 XI XII

17 RENTY STRUKTURALNE Działanie 113 Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie prowadzonego już przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka), i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Limit środków dla działania na lata euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Renty strukturalne : r r. % realizacji alokacji 3,1 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: w tym: zobowiązania z lat dla beneficjentów zobowiązania z lat dla beneficjentów kampania 27 kampania 28 złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Miliony Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Renty strukturalne w ujęciu miesięcznym: XI 7 XII 7 I 8 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 X 9 XI 9 XII 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat

18 Działanie KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu : dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin; zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; ochrony środowiska naturalnego; poprawy bezpieczeństwa pracy. Beneficjentem działania są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las. Limit środków dla działania na lata euro r. Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba złożonych wniosków w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

19 D MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Działanie 121 Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba pełnoletnia i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć 3 zł. Limit środków dla działania na lata euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych : r r. % realizacji alokacji 18,35 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: kampania 27 kampania 29 złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Miliony Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ujęciu miesięcznym: 24,35 24,83 142,9 163,39 94,49 115,86 113,5 133,8 96,6 68,29 68,32 31,34,27 5,39 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 X 9 XI 9 XII 9 11

20 Działanie 123 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 2)działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 75 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 2 mln euro. Limit środków dla działania na lata euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej : r r r. % realizacji alokacji 1,77 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 492 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: kampania 28 kampania 29 złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ujęciu miesięcznym: Miliony ,3 2,63 18,4 16,12 6,41 VIII 9 IX 9 X 9 XI 9 XII 9 12

21 Działanie 125 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Działanie wdrażane w ramach dwóch schematów: 1) schemat I Scalanie gruntów; 2) schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Cel działania: Schemat I 1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych. 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. 3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego. Schemat II 1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych. 2. Zwiększenie retencji wodnej. 3. Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami. Beneficjentem działania jest : Schemat I Starosta Schemat II - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Limit środków dla działania na lata euro w tym: schemat I Scalanie gruntów 16 euro, schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi euro Liczba złożonych wniosków w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem Rolnictwa i leśnictwa w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Liczba złożonych wniosków ogółem: 264 w tym: schemat I 5 schemat II 214 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 119 w tym: schemat I 1 schemat II 19 Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Schemat II Schemat I 13

22 Działanie 132 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Cel działania: 1.Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 2.Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości. 3.Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Beneficjentem działania jest producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 23 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 24 r. Nr 1, poz. 76) oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności. Limit środków dla działania na lata euro od r. Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 186 Liczba złożonych wniosków w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

23 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Działanie 133 Celem działania jest: zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności; wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności; Beneficjentem działania są grupy producentów. Aby kwalifikować się do wsparcia grupa producentów musi: skupiać podmioty, które aktywnie uczestniczą w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów potwierdzających, że grupa producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej skupione w tej grupie producentów wytwarzają lub produkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, których dotyczy działanie; pochodzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działać na podstawie stosownej umowy lub innego właściwego dokumentu określającego jej strukturę, cel i sposób działania. Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących jeden lub więcej sektorów. Limit środków dla działania na lata euro od r. Liczba złożonych wniosków ogółem: 2 Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 1 15

24 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Działanie 142 Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach. Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Limit środków dla działania na lata euro Liczba złożonych wniosków w ramach działania Grupy producentów rolnych w poszczególnych województwach: od r. % realizacji alokacji 14,12 Liczba złożonych wniosków ogółem: 338 Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 324 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 425 w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Miliony ,21 V 28 Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Grupy producentów rolnych w ujęciu miesięcznym: 5,12 4,76 2,97 3,11 3,51 3,84 4,23 4,46 1,62 1,92,63,88,63 1,4 1,21 2,2 2,8 2,3 1,2 1,55 1,1 1,46 1,78 1,41,35,71,76 1,52,94,94 1,8 1,43 1,68 1,3 VI 28 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 X 9 7,94 XI 9 XII 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat

25 Działanie 211/212 WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW. Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska. Limit środków dla działania na lata euro Liczba złożonych wniosków ogółem: r r r. % realizacji alokacji 39,28 Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) : złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w ujęciu miesięcznym: Miliony ,2 265,8 281,5 244,8 I 8 II 8 III 8 IV 8 99,9 98,5 116,5 6,2 3,1 1,5,3 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 58,4 XII 8 275,5 I 9 155,5 23,7 71,9 18,9 9,5,7 1,2,5 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 448,7443,6 X 9 XI 9 155,9 XII 9 17

26 Działanie 214 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI ROLNOSRODOWISKOWE) W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik. Limit środków dla działania na lata euro r r. % realizacji alokacji 16,82 Liczba złożonych wniosków ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Liczba zrealizowanych płatności ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Miliony Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (Płatności 578,1 rolnośrodowiskowe) w ujęciu miesięcznym: II 8 353,5 331,9 86,8 41,3 26, 17,5 3,6 2,3 2,4,5 1,3 5,2 15,8 16,228,9 12,3 6,3 4,5 2,9,9 1,1,3 19,4,, 24,4 26,2 6,5 2,8 1,2 1,1,6,,,1, III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 X 9 XI 9 XII 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat

27 Działanie 221/223 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów: Schemat I - zalesianie gruntów rolnych Schemat II - zalesianie gruntów innych niż rolne Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy: 1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie); 2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna); 3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa). Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ochrona przed erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu. Beneficjentem działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Limit środków dla działania na lata euro r r r. % realizacji alokacji 8,8 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 2 51 w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ujęciu miesięcznym: Miliony ,64 VII 8 18,87 VIII 8 34,11 47,84 12,65 13, 8,31 3,41 5,69,45,17,37 1,5 1,56 3,3,44,23,75 7,57 9,45 2,57 2,32,52 1,6 1,13 3,25,22,66 3,362,81,12,25,15,11 IX X 8 XI XII I 9 II 9 III IV V 9 VI VII VIII IX X 9 XI XII zobowiązania z lat zobowiązania z lat

28 Działanie 226 ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY I WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH Działanie ma na celu odnawianie i pielęgnowanie drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana w oparciu o kompleksowe projekty obejmujące lasy. Beneficjentem pomocy są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Limit środków dla działania na lata euro r r. Liczba złożonych wniosków ogółem:169 Liczba złożonych wniosków w ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

29 Działanie 311 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 199 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Limit środków dla działania na lata euro r r. Stopień wykorzystania limitów środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 roku w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w poszczególnych województwach: % realizacji alokacji 6,47 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej : złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ujęciu miesięcznym: Miliony ,1,82 1,5 2,93 8,66 7,83 19,25 14,35 16,21 13,34 1,2 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 VIII 9 IX 9 X 9 XI 9 XII 9 21

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA Zrealizowane płatności - % wykorzystania środków EERROW (wg działań) PROGRAMY UE wspierające polskich rolników Realizacja Programu na lata 2007-2013 WNIOSKI PROW NOWE 2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Europejski Fundusz Rolny na rzecz DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław www.dodr.pl ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna wieś to korzyść dla miasta

Nowoczesna wieś to korzyść dla miasta Wieś to nie tylko miejsce życia i pracy rolników STR. VI Bieżace informacje dotyczące wykorzystania środków z PROW STR. IX Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 5.3.3. OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Elżbieta Jedlińska Ekonomia gr. 1 SGGW Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelski Oddział Regionalny ARiMR Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Lublin 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wdraża: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, Wielkopolski Program Odnowy Wsi -program

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej lata

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata 2014-2020 Środki finansowe 2007 2013 2014 2020 13,5 mld Euro 14,5 mld Euro (25% przesunięcia z Osi II do I???) 11,5 mld Euro Dyscyplina finansowa w ramach

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE MACIEJ JABŁOŃSKI Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Spis treści Wykaz

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo