DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW"

Transkrypt

1 DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW Dodatkowa oferta dla dzieci przedszkolnych W przedszkolach gminnych widoczna jest coraz większa dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku. Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną rozpoznają oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtują oferty edukacyjne. We wszystkich przedszkolach w roku szkolnym dzieci sześcioletnie uczyły się języka obcego: angielskiego we wszystkich placówkach miejskich, niemieckiego we wszystkich placówkach wiejskich oraz w Przedszkolach Publicznych nr 4, nr 5, nr 8, nr 10 w Strzelcach Opolskich. W Przedszkolu Publicznym w Dziewkowicach od 2007 roku wprowadzono zajęcia w języku niemieckim dla dzieci z mniejszości narodowej oraz rozszerzona zastała oferta językowa dla pozostałych wychowanków do 11,5 h/ tygodniowo. Dla dzieci pięcioletnich we wszystkich placówkach miejskich prowadzona jest nauka języka angielskiego, opłacana przez rodziców. Lp. Przedszkola jęz. angielskiego jęz. niemieckiego Razem 1. miejskie ,0 2. wiejskie - 49,5 49,5 OGÓŁEM 12 58,5 70,5 Ponadto, w wielu przedszkolach w minionym roku szkolnym prowadzone były zajęcia dodatkowe opłacane przez organ prowadzący: Zajęcia logopedyczne 40,5 z psychologiem 6 z pedagogiem 7 z rehabilitantem ruchu 4 nauczanie indywidualne 8 z gimnastyki korekcyjnej 2 indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne 15,5 zajęcia indywidualnej rewalidacji 2 z religii 20 wyjazdy na basen 9

2 Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców: - rytmika w 14 przedszkolach - nauka tańca w 2 przedszkolach - nauka pływania w 3 przedszkolach - zajęcia logarytmiczne w 2 przedszkolach - język angielski dla dzieci 3 5 letnich w 5 przedszkolach Inne zadania dodatkowe, realizowane w przedszkolach Programy edukacyjne, profilaktyczne i inne realizowane w przedszkolach publicznych w roku szkolnym : Hałabała i las zapraszają nas ekologiczny happening przedszkolaków z okazji Dnia Ziemi; Programy profilaktyczne: Czyste powietrze wokół nas ; Programy ekologiczne: Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy, Kubusiowi Przyjaciele Natury ; Programy autorskie: Polubić język angielski już w przedszkolu Moje pierwsze słowa w języku niemieckim Wszechstronne umuzykalnienie Polubić czytanie Ruch interpretacją budowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci w przedszkolu adaptacyjne: Jestem przedszkolakiem, edukacyjne: Kocham przyrodę przez cały rok, Przyroda w plastyce, Poznajemy ciekawych mieszkańców naszej wsi. Dzieci z przedszkoli gminy Strzelce Opolskie uczestniczą w imprezach o charakterze środowiskowym: jasełka, festyny, Bieg Strzelca, itp. W czasie obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej dzieci z przedszkoli miejskich brały udział w Korowodzie Rajców oraz zaprezentowały się w programie artystycznym Tańczące przedszkolaki. Środki pozyskiwane indywidualnie przez placówki oświatowe: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich: Nowe technologie na usługach edukacji (finansowanie w ramach projektu systemowego nr 1/POKL/9.1.2/1/2009 realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, środki pozyskane ,00 na umowy dla prowadzących i koordynatora, sprzęt multimedialny oraz materiały papiernicze do szkoły); 6.683,00 na zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia); Edukacja ekologiczna plus 2010 (finansowanie w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie, środki pozyskane ,00 na organizację imprez ekologicznych). 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich: MEN, środki pozyskane ,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I III);

3 zakup pomocy szkolnych wynikający z rozporządzenia MEN dot. higienicznych warunków pracy ucznia (finansowanie w ramach środków Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Spartanin, środki pozyskane ,00 na zakup szafek, podręczników, odzieży dla klas IV VI). 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich: MEN, środki pozyskane ,00 na zakup pomocy dydaktycznych); Radosna szkoła plac zabaw (finansowanie w ramach programu rządowego MEN, środki pozyskane ,00 na wykonanie placu zabaw); pozyskanie sponsora na wykonanie posadzki żywicznej (środki pozyskane 3.500,00); pozyskanie sponsora na wykonanie oświetlenia w sali gimnastycznej (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 1.500,00); pozyskanie sponsora na zakup kamery cyfrowej i klimatyzatora (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 2.400,00); organizacja Dnia Dziecka (finansowanie ze środków Sołectwa w kwocie 800,00); udział w konkursie Samorząd na medal Janusza Korczaka (finansowanie ze środków Dzielnicy Wola miasta Warszawa w kwocie 800,00); pozyskanie sponsora na zakup czapek i krawatów dla uczniów z logo szkoły (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 650,00); pozyskanie sponsora na zakup książek, dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 1.000,00). 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich: Nowe technologie na usługach edukacji (finansowanie w ramach środków Unii Europejskiej, środki pozyskane ,00 na realizację umów i sprzęt multimedialny); MEN, środki pozyskane ,00 na zakup pomocy dydaktycznych); Radosna szkoła plac zabaw (finansowanie w ramach programu rządowego MEN, środki pozyskane ,00 na wykonanie placu zabaw); wynajem pomieszczeń dydaktycznych (środki pozyskane do budżetu gminy ,00) konkursy szkolne, zakończenie roku szkolnego, koła zainteresowań (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 7.900,00); organizacja Dnia Dziecka (finansowanie ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich, środki pozyskane 4.000,00 na bilety wstępu na basen oraz opłacenie transportu); prace systemem gospodarczym (wkład własny pracowników o wartości ,00). 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej: projekt ekologiczny (finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 3.730,00 na zakup nagród, roślin, pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, organizację wycieczek; projekt profilaktyczny (finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wartości 2.000,00 na zakup nagród, materiałów papierniczych oraz odtwarzacza CD); plansze dydaktyczne (przekazane przez EDU-MAX z Rudy Śląskiej o wartości 250,00 oraz przez TEL-POL z Katowic o wartości 1.800,00); konkursy szkolne, zakończenie roku szkolnego, koła zainteresowań (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 7.900,00); otwarcie sali gimnastycznej i dofinansowanie poczęstunku (środki pozyskane od prywatnych sponsorów w kwocie 1.350,00);

4 rekultywacja terenu boiska szkolnego pod budowę nowej nawierzchni (prace i sprzęt prywatny o wartości 2.000,00). 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach: 6.000,00 na zakup pomocy dydaktycznych); projekt ekologiczny Z ekologią za pan brat (finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.710,00); projekt profilaktyczny Chcę żyć bezpiecznie bez uzależnień (finansowanie ze środków Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 200,00 jako nagroda pieniężna za wykonany plakat); Kolorowe boiska (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 370,00 na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania pracy plastycznej); prace remontowe i doposażenie szkoły (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 2.750,00). 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce: 6.000,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I III); projekt ekologiczny Mały czy duży ekologia wszystkim służy (finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.700,00); projekt ekologiczny Ziemia maszyna bez części zamiennych (finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.550,00); projekt Niemcy moja mała ojczyzna (finansowanie ze środków DFK w Strzelcach Opolskich w kwocie 300,00); współpraca z DFK w Rozmierce (kwota pozyskana 1.100,00); 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej: projekt ekologiczny Eko-wizytówka Gminy i Powiatu Strzelce Opolskie (finansowanie ze środków Urzędu Miejskiego w kwocie 2.700,00 na zakup telewizora LCD, mikroskopu i pomocy dydaktycznych); projekt profilaktyczny Od zabawy do sportu żyj zdrowo i bezpiecznie (finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.500,00 na wykonanie baneru oraz zakup nagród); 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie: 6.000,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I III); 10. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie: projekt profilaktyczny Żyję zdrowo na sportowo (finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rodziców i lokalnych sponsorów, kwota pozyskana 1.400,00 na realizację programu na rzecz zmniejszania zagrożeń); projekt Zaczynając zmieniać świat zacznijmy od siebie, robiąc rzeczy wielkie, zacznijmy od małych (finansowanie ze środków Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 2.155,00 na realizację programu edukacji ekologicznej); organizacja konkursów i imprez szkolnych (finansowanie ze środków rodziców, mieszkańców wsi i lokalnych przedsiębiorców, kwota pozyskana 500,00 na zakup nagród, poczęstunku, uszycie strojów dla dzieci występujących); Upiększamy naszą szkołę (finansowanie ze środków samorządu lokalnego oraz z prowizji PZU w kwocie 504,00 na zakup kolorowych tablic na gazetki ścienne);

5 Nagradzamy najlepszych (dar Księgarni Tiliszków, zakup nagród książkowych za kwotę 56,00) pozyskanie sprzętu RTV wieży stereo (wartość sprzętu 500,00 jako nagroda za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Śląskie beranie ; organizacja wycieczki do Częstochowy dla członków zespołu Na Chwila (finansowanie ze środków XIX Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2010 gdzie zespół zajął II miejsce; kwota pozyskana 700,00 na nagrodę oraz częściowe pokrycie kosztów wycieczki). 11. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach: 6.000,00 na utworzenie placu zabaw; zakup sprzętu sportowego (finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.830,00); 12. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich: adaptacja dodatkowej sali (finansowanie ze środków Rady Rodziców w kwocie 5.000,00). 13. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich: Ogólnopolski konkurs Otwarci na zmiany (finansowanie ze środków MEN, kwota pozyskana 7.000,00 na zakup nagrody rzeczowej); projekt Ratujmy naszą planetę nasz dom (finansowanie ze środków Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 3.500,00); Ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF-u Szkoła z prawami dziecka (finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.500,00); projekt Historia wybranych miast polskich: Kraków, Opole i Strzelce Opolskie w przeciągu dziejów (finansowanie ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 4.700,00); projekt Śpiewająca Polska (finansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury, kwota pozyskana 1.905,00 na wynagrodzenie dla opiekuna chóru); pozyskanie sponsora na zakup ławeczek (finansowanie Firma DREMEX w kwocie 2.000,00); pozyskanie sponsora na organizację pikniku szkolnego na Górze Św. Anny (finansowanie Firma LEWIATAN w kwocie 1.600,00); organizacja imprezy z okazji dziesięciolecia gimnazjum (finansowanie ze środków lokalnych przedsiębiorców oraz pracowników szkoły w kwocie 770,00); 14. Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie: zakup wzmacniacza i kolumn nagłośnieniowych (finansowanie ze środków własnych oraz Rady Rodziców w kwocie 4.650,00); otrzymanie urządzenia do czyszczenia schodów KARCHER (darowizna o wartości 548,00);

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie Opracowała: Małgorzata Stachurska Misja Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka Małe przedszkole dużych

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka na lata 2012-2017 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2012 z dnia 27.06.2012r. Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka na lata 2012-2017 Pozwólmy dzieciom tworzyć swobodnie /C. Freinet/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo