USŁUGI SIECI INTELIGENTNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI SIECI INTELIGENTNEJ"

Transkrypt

1 Materiały dostarczone przez: USŁUGI SIECI INTELIGENTNEJ

2 Plan prezentacji Informacje ogólne o sieci inteligentnej (IN) Korzyści z wprowadzania usług IN dla operatora Przykładowe usługi: Wirtualna sieć prywatna (VPN) Usługi z przedpłatą Linia bezpłatna (800) Przeglądaj www i rozmawiaj (Browse & Talk) Teległosowanie Dyskusja

3 Sieć Inteligentna Punkt Zarządzania Usługami (SMP) Inteligentne Urządzenie Peryferyjne (IP) Punkt Sterowania Usługami (SCP) Środowisko Tworzenia Usług (SCE) Centrale Telefoniczne (SSP) PSTN, ISDN,... Telefonia Komórkowa,... Sieci Korporacyjne IP,...

4 Sieć Inteligentna Operatora X Punkt Sterowania Usługami (SCP) Punkt Zarządzania Usługami (SMP) Centrale Telefoniczne (SSP+IP) S12 Poznań EWSD Gdańsk EWSD Katowice S12 Mory PABX PABX PABX PABX PABX

5 Pojęcia związane z siecią inteligentną Operator sieci - jednostka organizacyjna w sensie prawnym, odpowiedzialna za infrastrukturę sieci inteligentnej Dostawca usługi - jednostka organizacyjna w sensie prawnym, świadcząca usługę abonentom i zajmująca się stroną eksploatacyjno - utrzymaniową Abonent usługi - jednostka organizacyjna w sensie prawnym (np. przedsiębiorstwo), która abonuje usługę sieci inteligentnej (klient Operatora X) Użytkownik usługi - osoba korzystająca z usług sieci inteligentnej SAC - kod dostępu do usługi jest ciągiem cyfr wybieranych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi

6 Dlaczego należy wdrażać usługi sieci IN? $ B % CAGR (Compound Annual Growth Rate) Cards Personal # VPN Premium Rate Freephone Ogromny potencjał rynku usług IN

7 Przychody z usług IN - Europa Przychody z usług IN w M$ Stosunek Przychody/Inwestycja Growth 24 % pa Pers # CallCrd VPN Przychód z usług IN na zainwestowanego $ 5000 PremRt Freeph Source: Schema

8 TPSA - usługi IN + audiotekst Przychody/generowany ruch Przychody TPSA z usług IN + audio tekst 200 2,50 [mln] ,00 1,50 1,00 0,50 [zł\min] Przychody [mln zł] Połączenia [mln min] Średni przychód z mi. połącz. [zł/min] ,00 * źródło: dane TPSA (Gazeta Wyborcza) TPS A ( usługi IN + audiotekst) Przycho dy [mln zł] Po łączenia [mln min] 58,1 88, Średni przychód z mi. połącz. [zł/ min] 1,98 1,61 1,23 0,93

9 Usługa VPN Wirtualne sieci prywatne (VPN) są tworzone przez łączenie urządzeń abonenta (np. centrale PABX, pojedyncze terminale) zainstalowanych w jego siedzibach na terenie całego kraju, a nawet dołączanie prywatnych telefonów pracowników. Warunkiem jest bezpośrednie podłączenie tych urządzeń do sieci operatora. Usługa VPN umożliwia abonentom korzystanie z funkcji sieci prywatnej na terenie całego kraju, bez konieczności instalowania dedykowanych zasobów sieci. Usługa korzysta z publicznej sieci telefonii komutowanej operatora, zapewniając takie funkcje sieci prywatnej jak prywatny plan numeracji, prywatny dostęp, obsługę wielu lokalizacji oraz administrowanie usługą przez abonenta.

10 Struktura sieci VPN Sieć Operatora X PABX w oddziale B PABX w oddziale A Granica sieci prywatnej Linie bezpośrednie i telefony prywatne pracowników Telefony komórkowe firmowe i prywatne Sieć operatora komórkowego Telefony dołączone do sieci stałej innych operatorów Sieć stała

11 Model biznesowy VPN Co i komu sprzedajemy? Operator i Dostawca usługi Strukturę VPN Atrakcyjna taryfikacja Zarządzanie usługą Usługi dodatkowe Firma subskrybująca usługę (Abonent) Rozmowy Pracownik firmy (Użytkownik)

12 Model biznesowy VPN Przychody Operator i Dostawca usługi Opłata jednorazowa za rejestracje Abonament miesięczny za VPN Usługi dodatkowe Rozliczenia za rozmowy Zarządzanie usługą Firma subskrybująca usługę (Abonent) Czas trwania rozmowy Pracownik firmy (Użytkownik)

13 Pojęcia związane z usługą VPN (1/4) Grupa VPN - Zbiór użytkowników, zwanych członkami grupy VPN, dla których abonent usługi zażądał profilowanego dostępu do usługi VPN. Grupa VPN jest identyfikowana przez numer identyfikacyjny abonenta (CID Customer ID). Członek grupy VPN (użytkownik VPN)- Identyfikowany w systemie poprzez identyfikator linii wywołującej (CLI - Calling Line Identification) oraz dodatkowo przez swój unikalny identyfikator (UI) oraz numer identyfikacyjny - kod PIN. Członek grupy może być użytkownikiem indywidualnym i wtedy ma przypisany jeden numer telefoniczny, lub użytkownikiem grupowym i wtedy ma przypisany pewien zakres numerów publicznych.

14 Pojęcia związane z usługą VPN (2/4) Prywatny plan numeracji (PNP)- Każda grupa VPN posiada swój prywatny plan numeracji (PNP - Private Numbering Plan). Długość numeru prywatnego jest ustalana w umowie z abonentem (typowo waha się w zakresie cyfr). Wszystkie numery PNP danej grupy VPN muszą mieć identyczną długość. Numer PNP jest przydzielany do lokalizacji należących do grupy oraz (czasowo) do lokalizacji leżących poza grupą. Numer docelowy (destination) -Numer docelowy jest numerem publicznym zarejestrowanym w grupie VPN. Rozmowy inicjowane (z aparatu telefonicznego zarejestrowanego w grupie VPN) na ten numer są traktowane jako rozmowy wewnątrzsieciowe. W grupie VPN abonent (w umowie o usługę VPN) może zdefiniować numer indywidualny lub numer grupowy. Numer grupowy, który wymaga podania zakresu numerów publicznych.

15 Pojęcia związane z usługą VPN (3/4) Połączenie wewnątrzsieciowe (On-net)- Połączenie pomiędzy dwoma członkami tej samej grupy VPN inicjowane z aparatu telefonicznego zarejestrowanego w grupie VPN. Połączenie zewnątrzsieciowe (Off-net)- Połączenie inicjowane przez członka grupy VPN (z aparatu telefonicznego zarejestrowanego w grupie VPN), który wybrał numer publiczny abonenta nie należącego do jego grupy VPN. Wymuszone połączenie wewnątrzsieciowe (Force On-Net) -Połączenie inicjowane przez członka VPN na numer publiczny zarejestrowany w grupie VPN (z aparatu telefonicznego zarejestrowanego w grupie VPN), które zostanie potraktowane jako połączenie wewnątrzsieciowe.

16 Pojęcia związane z usługą VPN (4/4) Identyfikator użytkownika (UID)- Unikalny identyfikator, który otrzymuje każdy członek grupy VPN. Kod autoryzacji użytkownika (PIN)- Kod, którym zarządza użytkownik służy do autoryzacji dostępu do niektórych funkcji VPN. Połączenie ze zdalnym dostępem (Remote access) - Korzystanie z funkcjonalności usługi VPN w połączeniu inicjowanym z numeru nie zarejestrowanego w grupie VPN. Wymaga podania numeru identyfikacyjnego abonenta (CID), unikalnego identyfikatora użytkownika (UI) oraz kodu PIN.

17 Przykłady typów połączeń Sieć Operatora X Oddział firmy ABC Ab A DN PNP Sieć VPN firmy ABC Oddział firmy ABC Off-net Ab Y DN Ab C DN PNP On-net On-net Ab B DN PNP Linie bezpośrednie i telefony prywatne pracowników firmy ABC

18 VPN - korzyści Dla Operatora X Zatrzymywanie większego ruchu w swojej sieci Większa liczba połączeń, które dochodzą do skutku Wartość dodana w sieci Wzrost przychodów operatora z poniższych powodów: - opłaty abonamentowe - wzrost ruchu w sieci Dla abonenta usługi Niższe koszty (dzięki atrakcyjnej polityce usługodawcy) Prywatny plan numeracji (Abonenci usługi mają możliwość utworzenia planu numeracji o najbardziej odpowiadającej im strukturze. Dodatkową zaletą jest jednorodna numeracja w całej firmie) Zarządzanie usługą (Konfiguracja sieci VPN jest definiowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami abonenta. Administrowanie konfiguracją może być realizowane zarówno przez dostawcę jak i przez abonenta usługi) Centralny system bilingowy (rozliczenia z podziałem kosztów na działy). Dla użytkownika Łatwość korzystania z usługi, możliwość zarządzania niektórymi parametrami samodzielnie

19 VPN - aspekty wdrożeniowe Segmentacja rynku (usługa dla firm różnej wielkości) 3 GRUPY w zależności od liczby użytkowników: do 200 (70% rynku) pomiędzy (27% rynku) powyżej 1000 (3% rynku) Generowany ruch (wymaga osobnej analizy dla każdego przypadku) lokalny i międzymiastowy (proporcje indywidualne dla każdego klienta, zależne od jego struktury geograficznej i organizacyjnej) Polityka taryfikacyjna (najważniejszy element przyciągający abonentów) wielkość generowanego ruchu i jego struktura polityka rabatowa

20 VPN - aspekty wdrożeniowe (cd) Prywatny Plan Numeracji (pomoc abonentowi przy jego opracowaniu) ma duży wpływ na akceptację usługi przez użytkowników może wymagać częstej aktualizacji Funkcja skróconego wybierania (ABD) umożliwia proste zorganizowanie taniej łączności z dostawcami i klientami abonenta upraszcza wybieranie numerów dostawców i klientów abonenta Informacje dla abonenta przystępny opis usługi (ulotki, broszury, strona www) podręcznik dla abonenta i użytkownika informacje o wsparciu ze strony operatora

21 Przykłady innych usług IN Usługi z przedpłatą Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej (Prepaid Telephony Service for Fixed Networks) Karta telefoniczna z przedpłatą (Prepaid Calling Card) Karta z przedpłatą dla telefonii komórkowej (Prepaid Mobile Solution).. Usługi 80* Linia bezpłatna (800) Linia ulgowa (801).. Przeglądaj www i rozmawiaj (Browse & Talk).. Usługi operatorskie Przenośność numeru Teległosowanie

22 Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej Usługa polega na przypisaniu do istniejącej linii telefonicznej konta z ustaloną wartością przedpłaty. Tak długo, jak na danym koncie istnieje określona wartość przedpłaty użytkownik może dzwonić z tego telefonu. Dodatkowo użytkownik może wykonywać połączenia na swój rachunek dzięki zdalnemu dostępowi do usługi (jak dla telekarty). Użytkownik może uzupełnić wielkość przedpłaty np. dokupując odpowiednią kartę zdrapkę i dzwoniąc na określony numer.

23 Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej Segmentacja rynku Użytkownicy zalegający z opłatami Użytkownicy chcący kontrolować swoje wydatki na rozmowy Użytkownicy o niskich dochodach

24 Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej Korzyści dla operatora Redukcja kosztów obsługi abonenta (brak faktur) Przypływ gotówki (przedpłata) Zmniejszenie liczby użytkowników uchylających się od płacenia rachunków Przyciągnięcie użytkowników, których nie stać na abonament Dodatkowy ruch Łatwość wdrożenia

25 Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej Korzyści dla użytkownika kontrola wydatków na rozmowy telefoniczne uzupełnianie kwoty na koncie nie wymaga powtórnej autoryzacji łatwość korzystania z usługi możliwość dzwonienia na swój rachunek z innego aparatu

26 Karta z przedpłatą dla telefonii stacjonarnej Funkcjonalność Możliwość dzwonienia z dowolnego aparatu na swój rachunek (dostęp zdalny) Przerywanie rozmowy po wyczerpaniu przedpłaty na koncie Informacja dla użytkownika o stanie konta i dacie ważności Lista z ograniczeniami na rozmowy wychodzące Informacja o niskiej wartości przedpłaty Uzupełnianie konta przelewem, kartą zdrapką,..., Pozostało Ci 5 impulsów, proszę uzupełnij swoje konto

27 Usługa linii bezpłatnej Pomoc drogowa Rozmowa jest bezpłatna dla dzwoniącego

28 Usługa linii bezpłatnej Usługa linii bezpłatnej umożliwia automatyczne zestawianie połączeń i ich obsługę z elastycznym przekierowywaniem rozmów i ich zaliczaniem na konto abonanta usługi. Abonent usługi oferuje swoim klientom bezpłatną możliwość wykonywania rozmów na przypisany numer. Dostęp do usługi dla użytkownika następuje po wybraniu kodu dostępu (Service Access Code )

29 Usługa linii bezpłatnej Main Agency Agency 1 Agency :00-12:00 Oddział 1 12:00-14:00 Oddział 2 14:00-18:00 Siedziba główna 18:00-9:00 Poczta głosowa Sieć Inteligentna PSTN/ISDN/PLMN Przykładowy profil usługi

30 Usługa linii bezpłatnej - korzyści Dla Operatora X Dla abonenta usługi Większa liczba połączeń, które dochodzą do skutku Elastyczne definiowanie taryfikacji Wartość dodana w sieci Wzrost przychodów operatora z poniższych powodów: Narzędzie marketingowe Przełamuje barierę cenową dostepu do informacji dla potencjalnych klientów, Pomaga stworzyć bazę danych z klientami i potencjalnymi klientami Narzędzie reklamy Budowanie bliskich kontaktów z klientami - opłaty abonamentowe - wzrost ruchu w sieci Dla użytkownika Łatwy, bezpłatny dostęp do informacji i usług

31 Usługa linii bezpłatnej - funkcjonalność Przekierowania Ograniczenia Dostęp do usługi Zależność od źródła wywołania Zależność od dnia i godziny Zależność od decyzji dzwoniącego Zależność od wielkości ruchu Ustalony czas aktywności usługi Ograniczenie maksymalnej liczby równoczesnych rozmów Zapowiedź przed zestawieniem połączenia Zapowiedzi przygotowane przez abonenta Wybór języka zapowiedzi Autoryzacja (PIN)

32 Zarządzanie parametrami usługi Zarządzanie danymi Abonent może modyfikować parametry usługi: aktualizować zapowiedzi, zmieniać parametry przekierowań zmieniać kalendarz zmieniać podział na obszary...

33 Uzyskiwane dane statystyczne Statystyki z obsługi połączeń Wykorzystanie usługi (liczba przekierowań w przypadku zajętości i braku odpowiedzi, liczba połączeń udanych i tych, które nie doszły do skutku etc ) Statystyki stałe Aktywność usługi Statystyki na żądanie Bieżące monitorowanie usługi

34 Usługa B&T Przyczyny powstania Użytkownicy z jedną analogową linią telefoniczną, którzy bardzo często są połączeni z Internetem blokują linię dla rozmów przychodzących Dla Operatora wszystkie rozmowy przychodzące na zajety numer nie przynoszą dochodu, ponieważ nie dochodzą do skutku Jesteśmy nieosiągalni, gdy nasze dzieci korzystają z Internetu... Sesje Internetowe powodują natłok w mojej sieci, a zyski z tego ruchu są ograniczone jedynie do rozmów lokalnych...

35 Idea usługi B&T Poinformowanie użytkownika o przychodzącej rozmowie telefonicznej (rozwijane okno na ekranie monitora) w czasie, gdy użytkownik jest podłączony poprzez modem do Internetu Przełączenie rozmowy przychodzącej na inne urządzenie, w zależności od wyposażenie użytkownika i jego preferencji Wykorzystanie możliwości sieci inteligentnej do sterowania i zarządzania usługą i przełączaniem rozmów IN Jedynie notyfikacja Przełączenie rozmowy na 2 -gą linię Przełączenie rozmowy Przełączenie rozmowy na telefon komórkowy na pocztę głosową Przełączenie rozmowy na PC (Voice-over-IP)

36 Usługa B&T - korzyści Dla Operatora X Większa liczba połączeń, które dochodzą do skutku Wartość dodana w sieci Dla użytkownika, jego rodziny i znajomych Osiągalność cały czas Możliwość przełączenia rozmowy na inne urządzenie Łatwa w użyciu usługa, w pełni kontrolowana przez użytkownika

37 Teległosowanie Studio TV Wybieramy film tygodnia film A: film B: film C: Statystyka Proszę się nie rozłączać. Będzie rozmowa ze studiem Liczniki 1 : : : 182 suma :1000 IN Przekierowanie co 100. rozmowa do studia Dziękujemy za telefon, Twoj głos został zarejestrowany Film tygodnia A B C Sieć PSTN / ISDN

38 Funkcjonalność usługi Teległosowanie Każda opcja głosowania ma oddzielny kod dostępu SAC Zapowiedzi są generowane w centralach Liczniki znajdują się w centralach

39 Teległosowanie - korzyści Dla operatora Większa liczba połączeń Możliwość ustalania taryfikacji przynoszącej dodatkowe dochody Wartość dodana w sieci Dla abonenta Zwiększanie oglądalności Dodatkowy dochód z rozmów telefonicznych Wartość dodana Dla użytkownika Decyzja należy do Ciebie Możliwość wygrania nagrody Usługa łatwa w użyciu

40 DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM DO DYSKUSJI

Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej

Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 2 Warianty usługi oraz funkcjonalności Sieci firmowej 2 Schemat działania systemu Sieci partnerskiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny Slican Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz tel. +48 52 325 11 11, fax +48 52 325 11 12 office@slican.pl, www.slican.pl Lepsza komunikacja Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny Lepsza komunikacja Czy szukasz uniwersalnego i wszechstronnego rozwiązania, które będzie rozwijać się wraz z Twoimi potrzebami? Czy szukasz wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

system taryfikacyjny FENIX for Windows

system taryfikacyjny FENIX for Windows system taryfikacyjny FENIX for Windows WSTĘP Podstawowym zadaniem systemu taryfikacyjnego FENIX for Windows jest tworzenie raportów i zestawień przedstawiających informacje o przeprowadzonych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

MAC-6400 Wydanie 1.02

MAC-6400 Wydanie 1.02 Instrukcja obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej MAC-6400 Wydanie 1.02 Usługi w centrali SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra przeznaczony jest dla firm liczących od kilkudziesięciu do tysiąca

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX -

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX - Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP - Hostowane usługi PBX - Spis treści Streszczenie... 3 Profesjonalny system telefoniczny elementem przewagi konkurencyjnej... 4 Co decyduje o atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które dają oszczędności

Inwestycje, które dają oszczędności Jak zaoszczędzić dzięki strategicznym inwestycjom w rozwiązania komunikacyjne Inwestycje, które dają oszczędności Wielu menedżerów IT musi dziś sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zarządzanie wydatkami

Bardziej szczegółowo

Swoboda wyboru. IP PBX Prima

Swoboda wyboru. IP PBX Prima Swoboda wyboru IP PBX Prima Dobierz do swoich potrzeb Prima VoIP stał się prostszy Centrala Prima jako element systemu teleinformatycznego Centrala Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem

Bardziej szczegółowo

Szeroka perspektywa. IP PBX Server Proxima

Szeroka perspektywa. IP PBX Server Proxima Szeroka perspektywa IP PBX Server Proxima Zobacz, jak wiele możesz Proxima Szeroka perspektywa IP PBX Server Proxima jako centrum systemu teleinformatycznego IP PBX Server Proxima powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo Złoty Medal ADESCOM Sprawdzone systemy telefonii VoIP Złoty Medal Intertelecom 2006 Intertelecom 2007 VoIP Centrale Usługi Doradztwo SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 TELEFONIA VoIP... 2 FUNKCJONALNOŚĆ... 3 PROTOKOŁY

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym Trudno sobie wyobrazić współczesne biuro bez dobrze funkcjonującej sieci telefonicznej, strukturalnej, faksu, poczty elektronicznej czy serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000 ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ Panasonic NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000 ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ Panasonic NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo