10MFP Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10MFP Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd"

Transkrypt

1 10MFP PL Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd DD _PL Rev- 2012, Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

2 Spis treści Omówienie... 3 Wyłączenie odpowiedzialności...3 Warunki bezpiecznej obsługi...3 Informacje o bezpieczeństwie...3 Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi lub nieumiejętnego obchodzenia się z urządzeniem...3 Słownik zastosowanych symboli... 4 Informacje o laserze... 5 Rejestracja czujnika cząsteczek icountpd... 5 Dane do kontaktu... 5 Specyfikacje techniczne... 6 Budowa urządzenia... 7 Połączenia elektryczne... 7 Podłączanie i odłączanie urządzenia...8 Obsługa urządzenia... 9 Konserwacja Informacje dotyczące zamawiania Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

3 Omówienie Wózek filtrujący Parker Hannifin umożliwia stałe przekazywanie, monitorowanie stanu i filtrowanie płynu hydraulicznego oraz informowanie o poziomie zanieczyszczeń z wykorzystaniem czujnika cząsteczek icountpd. Wózek filtrujący 10MFP w sposób ciągły mierzy zanieczyszczenie płynu cząstkami stałymi i na bieżąco wyświetla wyniki pomiarów na wyświetlaczu urządzenia icountpd. Wyłączenie odpowiedzialności Parker dołożył wszelkich starań, aby zapewnić dokładność treści niniejszej instrukcji, mogą się jednak w niej pojawić błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za szkody lub straty będące skutkiem takich błędów. Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki bezpiecznej obsługi OSTRZEŻENIE: Użycie narzędzi elektrycznych wymaga stałego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała. W celu zapewnienia zgodności z certyfikatami, użytkownikom NIE WOLNO pod żadnym pozorem otwierać obudów układów elektrycznych i urządzenia icountpd. W przeciwnym przypadku naruszone zostaną ustawienia kalibracyjne i urządzenie NIE BĘDZIE pracować wiarygodnie. Informacje o bezpieczeństwie Proszę przeczytać uważnie Instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia. Wózek filtrujący waży ok. 62 kg (137 lbs). Do podnoszenia wózka należy wyznaczyć dwie osoby po jednej z każdej strony urządzenia - które chwycą za uchwyty i podstawę wózka. Przed pierwszym użyciem wózka filtrującego należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne, węże i mocowania są właściwie zamontowane zgodnie z odpowiednimi normami. Sprawdzić, czy węże i mocowania nie są zużyte lub uszkodzone. Jeśli zachodzi potrzeba wymiany któregokolwiek z elementów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem Parker Hannifin. NIE WOLNO używać lub przechowywać urządzenia w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych. Zaleca się ustawianie urządzenia na stabilnym podłożu z zapewnieniem wygodnego dostępu do głównego wyłącznika i ekranu czujnika cząsteczek icountpd. Wózek filtrujący jest przeznaczony do użytku w suchych pomieszczeniach. Wózek nie musi być przytrzymywany podczas pracy, ale może zajść konieczność przytrzymania węża lub końcówek. NIE WOLNO przesuwać pracującego wózka. Nie należy wyjmować przewodów i końcówek podczas pracy urządzenia. UWAGA: Układy olejowe pracujące pod dużym ciśnieniem stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi lub nieumiejętnego obchodzenia się z urządzeniem Niewłaściwa obsługa, niezgodne z przeznaczeniem lub zbyt intensywne wykorzystanie urządzenia, jak również nieuwzględnianie zakresów zastosowania i przepisów bezpieczeństwa grożą następującymi skutkami: Ogólne zagrożenie / Obrażenia ciała operatora Możliwe jest uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym podłączeniem do innych urządzeń, systemów lub komponentów. Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 3

4 Słownik zastosowanych symboli W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia używane w publikacji służą jako podkreślenie faktu, że w urządzeniu lub w związku z jego eksploatacją może dochodzić do powstawania niebezpiecznych napięć, prądów, temperatur lub innych warunków, które mogą powodować obrażenia ciała. Ostrzeżenia stosuje się w przypadku gdy nieuwaga podczas pracy lub nieprawidłowa obsługa urządzenia grożą obrażeniami ciała. OSTROŻNIE Informacje o zachowaniu ostrożności są używane w sytuacjach, gdy nieuwaga podczas pracy lub nieprawidłowa obsługa urządzenia grożą uszkodzeniem urządzenia. Używanie urządzenia w sposób inny niż wskazany przez producenta grozi naruszeniem zasad bezpieczeństwa i zmniejsza jego wydajność. KONTROLA Tego typu napisy zwracają uwagę na informacje mające szczególne znaczenie dla zrozumienia zasad pracy i obsługi urządzenia. Może np. pojawić się konieczność sprawdzenia ustawień lub szczelności połączeń. SPRZĘT OCHRONNY Niektóre czynności wymagają szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, np. dotyczących stosowania okularów ochronnych. SPRZĘT OCHRONNY Niektóre czynności wymagają szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, np. dotyczących stosowania okularów ochronnych. OSTRZEŻENIE Czerwona ramka wokół rysunku lub instrukcji informuje, że należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doznać obrażeń ciała lub nie narazić się na inne niebezpieczeństwa. OSTROŻNIE Żółta ramka wokół rysunku lub instrukcji informuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie polecenia. Dotyczy to np. sprawdzenia polaryzacji wtyków przed ich ostatecznym podłączeniem lub też sprawdzenia, czy węże są właściwie podłączone i nie przeciekają. 4 Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

5 Informacje o laserze Urządzenie wyposażone jest w laser na podczerwień o mocy 5mW. Jakiekolwiek czynności zmierzające do demontażu urządzenia grożą niebezpiecznym narażeniem na promieniowanie laserowe. Następujące informacje o laserze umieszczono na bocznej obudowie urządzenia. OSTRZEŻENIE: Otwieranie źródła promieniowania laserowego przez użytkowników nie jest konieczne. Użytkownicy nie powinni nigdy tego robić.calibration Co 12 miesięcy UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe i naprawcze muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe autoryzowane przez firmę Parker. Rejestracja czujnika cząsteczek icountpd 12 MIESIĘCY Dane do kontaktu Informacje o kontaktach znajdują się na tylnej okładce Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 5

6 Specyfikacje techniczne Parametr Specyfikacja Wymiary (ok.) (mm / cale) Wysokość : 1029 mm / 40,5 Waga (ok.) (kg / lbs) Zasada działania IPD Szerokość : 648 mm / 25,5 Głębokość : 483 mm / 19 62kg / 137 lbs Oznaczenia międzynarodowe ISO 7 22 Kalibracja icountpd Ponowna kalibracja icountpd Temperatura otoczenia, w jakim przechowywane jest urządzenie Środowisko robocze urządzenia Zalecana lepkość robocza płynu (maksymalna) Natężenie przepływu pompy Filtracja pierwszego stopnia (zasysanie / filtr wlotowy) Filtracja drugiego stopnia (ciśnienie / filtr wylotowy) Dioda laserowa do optycznej detekcji cząsteczek Sprawdzone bezpośrednie metody potwierdzone odpowiednimi procedurami ISO: MTD z wykorzystaniem podstawowego automatycznego detektora cząsteczek ISO opartego na regule opisanej w ISO 11943, z raportowaniem rozkładu cząsteczek zgodnie z ISO 4406:1996. Co 12 miesięcy: Od -26 C do +70 C (od -79 F do +158 F) NIE WOLNO używać wózka filtrującego w środowisku wilgotnym lub mokrym. Do 108 cst (500 SUS) (0,85 ciężaru właściwego) 38 l/min (10 GPM) Wąż ssący i ciśnieniowy PVC (standard), 1m (39 ) Końcówka zasysająca i ciśnieniowa PVC (standard), 1m (39 ) Certyfikaty Rozmiar filtra podany w odpowiednim numerze części, wskaźnik optyczny (opcjonalny), bypass 0,2 bar (3 psi) zapobiegający zjawisku kawitacji w pompie Rozmiar filtra podany w odpowiednim numerze części, wskaźnik optyczny (opcjonalny), 1,7 bar (25 psi) zapobiegający zbyt wysokim ciśnieniom Wartość znamionowa IP22 EN Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach EN A11:2010 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym (zmodyfikowana) 2006/42/EC Dyrektywa maszynowa 6 Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

7 Budowa urządzenia KLUCZ Usługa obejmuje Wskaźnik wizualny Dwa filtry 5 Silnik Pompa zębata Szafa elektryczna icountpd (detektor cząstek icount) - odnoszą się do icount instrukcji obsługi dostarczonej na płycie CD Węże i Wand zespołów Skropliny oleju Parker zaleca ustawianie urządzenia 10MFP na stabilnej powierzchni. Należy zapewnić łatwy dostęp do głównego wyłącznika i ekranu czujnika cząsteczek icountpd. Wózek filtrujący nie powinien być używany w środowisku mokrym lub w warunkach dużej wilgotności. Połączenia elektryczne Przewody zasilające dostarczone przez firmę Parker mogą być używane wyłącznie z urządzeniami 10MFP. Wtyczka UK (230V~, bezpiecznik 5A*) Wtyczka EUR Wtyczka przemysłowa 110VAC UWAGA: Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę Parker. Użytkownik odpowiada za właściwe podłączenie i przechowywanie przewodów zasilających. Należy odsunąć przewody zasilające od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie wolno gwałtownie wyjmować przewodów zasilających z gniazdka. Użycie akcesoriów i podłączeń innych niż opisane w niniejszej instrukcji grozi uszkodzeniem urządzenia i obrażeniami ciała. * Anti-wzrost T bezpiecznik LBC, 5x20mm 5A Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 7

8 Podłączanie i odłączanie urządzenia 1 2 Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu OFF (Wył.). 3 Sprawdzić przed uruchomieniem urządzenia, czy układ hydrauliczny jest podłączony. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka na wózku i opuścić blokadę zapobiegającą gwałtownemu wyjmowaniu wtyczki. Podłączyć drugi koniec przewodu do ściennego gniazda zasilającego Włączyć wyłącznik obciążeniowy. Aby rozłączyć połączenie elektryczne, należy wyłączyć wyłącznik główny w wózku, odłączyć zasilanie w gnieździe ściennym i wyjąć przewód zasilający. Ustawić główny wyłącznik w położeniu ON (Wł.). 8 Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

9 Obsługa urządzenia 1 2 Włożyć wąż ssący do zbiornika z testowanym płynem. Ustawić wózek na płaskim, stabilnym podłożu w suchym pomieszczeniu. W razie potrzeby należy zabezpieczyć węże w taki sposób, by nie dopuścić do rozlania/rozpryskiwania płynu. 3 4 UWAGA: Sprawdzić, czy wąż nie jest skręcony. Włożyć wąż ciśnieniowy do zbiornika na zużytą ciecz. 5 6 Sposób podłączania zasilania został opisany na stronach Włączyć wyłącznik obciążeniowy. Ustawić główny wyłącznik w położeniu ON (Wł.). Parker zaleca ustawianie wózka w bezpiecznym miejscu na stabilnym podłożu, jak najbliżej wylotu instalacji, z użyciem wyłącznie dostarczonych węży i mocowań. UWAGA: Wraz z wózkiem filtrującym zostały dostarczone odpowiednie mocowania hydrauliczne. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przy ich montażu. Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 9

10 8 9 Po uruchomieniu wózka filtrującego należy odczekać sekund, aż filtry napełnią się. W przypadku płynów lepkich może być konieczne wlanie 1 2 litrów oleju do filtra wlotowego, aby dokonać rozruchu pompy. OSTRZEŻENIE: Sprężyna upustowa na wylocie służy jako zawór bezpieczeństwa dla pompy. NIE WOLNO dławić węża opróżniającego zaworem odcinającym. Spowoduje to powstanie zbyt wysokiego ciśnienia, co grozi uszkodzeniem urządzenia i obrażeniami ciała. 9 bk Wskaźnik wizualny pozwala kontrolować stan filtrów i informuje o konieczności OCZYSZCZENIA, WYMIANY, pracy w trybie BYPASS. bl Ustawić główny wyłącznik w położeniu OFF (Wył.) po uzyskaniu płynu o odpowiednich parametrach. Wyłączyć wyłącznik obciążeniowy. 10 Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

11 Konserwacja 1 2 Sposób podłączania zasilania został opisany na stronach 7 8. Ustawić wózek na płaskim, stabilnym podłożu w suchym pomieszczeniu. Odłączyć wąż ssący i ciśnieniowy od zbiorników z płynem i położyć je na wózku. UWAGA: W wózku może znajdować się olej. Należy zachować ostrożność przy odłączaniu węży, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących wycofywania elementów z użytku. 3 4 Poluzować śruby na obudowie filtra za pomocą zestawu klucza nasadowego 1/ Obrócić pokrywę, aby zwolnić śruby i zdjąć ją z obudowy filtra. Sprawdzić uszczelkę O-ring i wymienić ją, jeśli jest zużyta lub uszkodzona. 7 8 Wyjąć zespół filtra z obudowy. Ostrożnie: przy czyszczeniu płynów hydraulicznych należy zakładać odpowiednią odzież ochronną. Wymienić element filtrujący. Elementy z siatki można czyścić ultradźwiękami (więcej informacji uzyskają Państwo w firmie Parker). Włożyć nowe elementy i wymienić uszczelkę O-ring. Ostrożnie: przed zamocowaniem pokrywy filtra należy sprawdzić, czy uszczelka O-ring znajduje się na swoim miejscu. Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 11

12 9 bk Sprawdzić, czy wycięcie w elemencie filtrującym pasuje do zatyczki. bl Założyć pokrywę. Sprawdzić, czy podkładki są luźne. Przekręcić pokrywę i zamknąć filtr. bm Wytrzeć plamy oleju z powierzchni wózka za pomocą papieru lub szmatki i zutylizować zgodnie z przepisami. Nie wolno zwilżać części, które mogą mieć kontakt z silnikiem, układem elektrycznym lub czujnikiem cząsteczek icountpd. Dokręcić śruby. 12 Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

13 Informacje dotyczące zamawiania ZAMONTOWANY LICZNIK icountpd: Numer części Model Typ silnika Element wlotowy Element wylotowy Długość misy filtracyjnej Typ wtyczki elektrycznej Standardowo montowane elementy Wlot Wylot 10MFP140SA10Q1UKPD 10MFP 1 40 SA 10Q 1 UK Q 10MFP140SA10Q1EURPD 10MFP 1 40 SA 10Q 1 EUR Q 10MFP240SA10Q1INDPD 10MFP 2 40 SA 10Q 1 IND Q STANDARDOWY WÓZEK: Numer części Model Typ silnika Element wlotowy Element wylotowy Długość misy filtracyjnej Typ wtyczki elektrycznej Standardowo montowane elementy Wlot Wylot 10MFP140SA10Q1UK 10MFP 1 40 SA 10Q 1 UK Q 10MFP140SA10Q1EUR 10MFP 1 40 SA 10Q 1 EUR Q 10MFP240SA10Q1IND 10MFP 2 40 SA 10Q 1 IND Q KLUCZ:: Typ silnika 1 = 220/240V~ Typ silnika 2 = 110V~ IND = przemysłowa 110V~ opcja UK PD = icountpd, typ IPD NUMERY CZĘŚCI (AKCESORIA) Opis Przewód zasilający (przewód UK 2m, 230V~, 5A bezpiecznik przeciwprzepięciowa) Numer części ACC6JE001 Przewód zasilający (przewód EUR 2m, 230V~) ACC6JE002 Uszczelka o-ring pokrywy filtra N72530 (x2) ACC6NX003 Wózek filtracyjny 10MFP z czujnikiem cząsteczek icountpd 13

14 NUMERY CZĘŚCI ZAMIENNYCH ELEMENTU FILTRACYJNEGO Filtr wlotowy Parker Moduflow (zasysanie) 0,2 bar - bypass Nitryl Element filtracyjny z Microglass III 20µ Q Element filtracyjny syntetyczny 40µ Element filtracyjny ze stali nierdzewnej 40µ Filtr wlotowy Parker Moduflow (ciśnienie) 2,4 bar - bypass Nitryl Element filtracyjny z Microglass III 2µ Q Element filtracyjny z Microglass III 5µ Q Element filtracyjny z Microglass III 10µ Q Element filtracyjny z Microglass III 20µ Q Element filtracyjny absorbujący wodę Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd

15 Parker Worldwide AE UAE, Dubai Tel: AR Argentina, Buenos Aires Tel: AT Austria, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AT Eastern Europe, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AU Australia, Castle Hill Tel: +61 (0) AZ Azerbaijan, Baku Tel: BE/LU Belgium, Nivelles Tel: +32 (0) BR Brazil, Cachoeirinha RS Tel: BY Belarus, Minsk Tel: CA Canada, Milton, Ontario Tel: CH Switzerland, Etoy Tel: +41 (0) CN China, Shanghai Tel: CZ Czech Republic, Klecany Tel: DE Germany, Kaarst Tel: +49 (0) DK Denmark, Ballerup Tel: ES Spain, Madrid Tel: FI Finland, Vantaa Tel: +358 (0) FR France, Contamine s/arve Tel: +33 (0) GR Greece, Athens Tel: HK Hong Kong Tel: HU Hungary, Budapest Tel: IE Ireland, Dublin Tel: +353 (0) IN India, Mumbai Tel: IT Italy, Corsico (MI) Tel: JP Japan, Fujisawa Tel: +(81) KR South Korea, Seoul Tel: KZ Kazakhstan, Almaty Tel: LV Latvia, Riga Tel: MX Mexico, Apodaca Tel: MY Malaysia, Subang Jaya Tel: NL The Netherlands, Oldenzaal Tel: +31 (0) NO Norway, Ski Tel: NZ New Zealand, Mt Wellington Tel: PL Poland, Warsaw Tel: +48 (0) PT Portugal, Leca da Palmeira Tel: RO Romania, Bucharest Tel: RU Russia, Moscow Tel: SE Sweden, Spånga Tel: +46 (0) SG Singapore Tel: SK Slovakia, Banská Bystrica Tel: SL Slovenia, Novo Mesto Tel: TH Thailand, Bangkok Tel: TR Turkey, Istanbul Tel: TW Taiwan, Taipei Tel: UA Ukraine, Kiev Tel UK United Kingdom, Warwick Tel: +44 (0) US USA, Cleveland Tel: VE Venezuela, Caracas Tel: ZA South Africa, Kempton Park Tel: +27 (0) European Product Information Centre (24-hour) Freephone: (from AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK) 2012 Parker Hannifin Corporation. All rights reserved. DD _PL Rev -

Czujnik temperatury SCT Pomiar temperatury analogowy i CAN

Czujnik temperatury SCT Pomiar temperatury analogowy i CAN Czujnik temperatury SCT Pomiar temperatury analogowy i CAN Pomiar temperatury analogowymi czujnikami SCT Odporne na wysokie ciśnienie czujniki temperatury. Pomiar temperatury do 1000 O C. Elastyczne działanie.

Bardziej szczegółowo

Transair: energooszczędne instalacje

Transair: energooszczędne instalacje Transair: energooszczędne instalacje Gazy osłonowe aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Parker w Polsce Technologie napędów i sterowań

Parker w Polsce Technologie napędów i sterowań Parker w Polsce Technologie napędów i sterowań Parker Hannifin informacje o firmie Działamy globalnie i lokalnie Przy rocznych przychodach przekraczających 12 mld USD Parker Hannifin Corporation jest jednym

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie i przesył mediów przemysłowych

Uzdatnianie i przesył mediów przemysłowych Uzdatnianie i przesył mediów przemysłowych Sprężone powietrze: czwarta forma energii Sprężone powietrze jest bezpiecznym i efektywnym źródłem energii, stosowanym w różnych sektorach przemysłu. 90% firm

Bardziej szczegółowo

Parker icount Oil Sampler (IOS)

Parker icount Oil Sampler (IOS) Parker icount Oil Sampler (IOS) Przenośny sprzęt do monitorowania stanu olejów hydraulicznych i układów paliwowych Szybki, prosty i niedrogi sposób monitorowania jakości płynów System icountos (IOS) jest

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

ZNPHS Sp. z o.o. MOBILNY AGREGAT FILTRACJNO-PRZEPOMPOWUJĄCY AGF-15 AGF-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. 43-382 Bielsko-Biała; ul.

ZNPHS Sp. z o.o. MOBILNY AGREGAT FILTRACJNO-PRZEPOMPOWUJĄCY AGF-15 AGF-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. 43-382 Bielsko-Biała; ul. ZNPHS Sp. z o.o. MOBILNY AGREGAT FILTRACJNO-PRZEPOMPOWUJĄCY AGF-5 AGF-25 203 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Agregat filtracyjny AGF-5, AGF-25 Wstęp str. 3 2 Producent str. 3 3 Przeznaczenie str. 3 4 Dane

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego

Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Nie zawiedź zaufania

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie sprężonego powietrza

Oczyszczanie sprężonego powietrza Oczyszczanie sprężonego powietrza OIL-XEVOLUTION czyste sprężone powietrze i gazy Domnick hunter od ponad 45 lat rozwiązuje problemy związane ze sprężonym powietrzem i gazami. Filtry wysokiej skuteczności

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Zmodernizuj swój warsztat Spaliny samochodowe i dymy spawalnicze, pył powstający przy piaskowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNY OLEJ MINERALNY O BARDZO WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI ISO 6743-4 HV NFE 48602 HV

HYDRAULICZNY OLEJ MINERALNY O BARDZO WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI ISO 6743-4 HV NFE 48602 HV DANE TECHNICZNE PANTHER 055-3-230V SILNIK: ZASILANIE: 0,55KW 220V 50Hz POMPA: TYP: WYDATEK: 3 STOPNIOWA 6,4 l/min od 0 do 70 bar 1,8 l/min od 70 do 200 bar 0,7l/min od 200 do 700 bar CIŚNIENIE MAX. 700

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pokładowe. Dedykowane produkty i rozwiązania

Urządzenia pokładowe. Dedykowane produkty i rozwiązania Urządzenia pokładowe Dedykowane produkty i rozwiązania Dedykowane produkty i rozwiązania Parker doświadczony partner w Twoim serwisie. Od wielu lat Parker Hannifin jest głównym dostawcą jakościowych produktów

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

InnoSpire Elegance. 1101165_InnoSpireElegance-ALL-FINAL-15July12.indd 1

InnoSpire Elegance. 1101165_InnoSpireElegance-ALL-FINAL-15July12.indd 1 InnoSpire Elegance 1101165_InnoSpireElegance-ALL-FINAL-15July12.indd 1 1. Przewód nebulizatora 2. Ustnik nebulizatora 3. Nebulizator 4. Uchwyt nebulizatora 5. Wyłącznik Sposób użycia InnoSpire Elegance

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 22.05.2015-12:21:31h Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 Blokady elektromagnetyczne / AZM 161 Preferowany typ Obudowa z tworzywa termoplastycznego z podwójną izolacją blokada z zabezpieczeniem przed

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Dane techniczne... 4 3. Standardowa procedura odzysku czynnika płynnego/gazu..

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Rev. ZS12.1.0

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6 Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia Wózki serwisowe gazu SF 6 Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF 6 w postaci płynnej i gazowej. Gaz SF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO 1 Ważne: Przed użyciem pomp próżniowych REFCO, należy przeczytać tą instrukcję obsługi i zaznajomić się z ich specyfikacjami i pracą. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

EV220B 15B EV220B 20B

EV220B 15B EV220B 20B 15-50B [EVSI] 1) Podane czasy są orientacyjne i odnoszą się do wody. Dokładne czasy otwierania i zamykania zaworów zależą od rodzaju i ciśnienia medium. Czasy otwierania i zamykania mogą być zmienione

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP www.inprosa.net www.simka.de 1 Do wszystkich modeli można stosować olej opałowy testowany i atestowany zgodne z DIN

Bardziej szczegółowo

Samodzielne zakuwanie węży hydraulicznych. za pomocą systemu Parkrimp No-Skive

Samodzielne zakuwanie węży hydraulicznych. za pomocą systemu Parkrimp No-Skive aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Samodzielne zakuwanie węży hydraulicznych za pomocą systemu Parkrimp

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online IN40-D0303K IN4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Typ czujnika Liczba bezpiecznych wyjść 1 Zwłoka przełączenia od momentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO Spis treści Czajnik elektryczny PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 Wymagania elektryczne... 7 Utylizacja odpadów sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980. Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL : DS-980 Edycja Miesiąc Rok 1_projekt Październik 2005 Yakudo Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Główne cechy: Przeznaczony jest do automatycznego napełniania zamkniętych instalacji grzewczych. - Zintegrowany zawór zwrotny i ręczny zawór odcinający.

Bardziej szczegółowo