INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator dźwięku PCM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator dźwięku PCM"

Transkrypt

1 Rejestrator dźwięku PCM LS-5 Rejestrator dźwięku PCM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympus! PL Dziękujemy za zakup cyfrowego rejestrator Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji o właściwym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości. W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrań zalecamy przetestowanie działania funkcji i poziomu nagrywania.

2 Wprowadzenie Zawartość tej instrukcji może w przyszłości ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące nazw produktów i numerów modeli, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku znalezienia wątpliwego elementu, błędu lub pominięcia prosimy o kontakt z centrum pomocy technicznej. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innej przyczyny. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe IBM i PC/AT są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows i Windows Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh i itunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 została użyta na mocy licencji Instytutu Fraunhofera IIS i firmy Thomson. EUPHONY MOBILE TM jest znakiem towarowym firmy DiMAGIC Corporation. DVM TM jest znakiem towarowym firmy DiMAGIC Corporation. Inne nazwy produktów i marek wymienione w tej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

3 INDEKS Spis treści str. 4 Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie str. 6 Pierwsze kroki str. 8 Nagrywanie informacje str. 22 Odtwarzanie informacje str. 32 Ustawienia menu str. 4 Korzystanie z rejestratora podłączonego do komputera str. 6 Inne informacje str

4 Spis treści Wprowadzenie Spis treści...4 Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie...6 Pierwsze kroki Główne funkcje...8 Nazwy elementów...9 Wyświetlacz (panel LCD)... 0 Wkładanie baterii... Korzystanie z zasilacza sieciowego... 2 Zasilanie...3 HOLD...3 Ustawianie daty i godziny [Time & Date]...5 Zmiana daty/godziny... 6 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci...7 Wkładanie karty pamięci... 7 Wyjmowanie karty pamięci... 8 Informacje o folderach...9 Foldery na nagrania z rejestratora informacje... 9 Foldery do odtwarzania muzyki informacje...20 Wybieranie folderów i plików Nagrywanie informacje Przed rozpoczęciem nagrywania...22 Skierowanie mikrofonu w stronę źródła dźwięku...22 Nagrywanie...23 Odsłuch w czasie rejestracji pliku dźwiękowego...27 Ustawienia filtra Low Cut...27 Czułość mikrofonu...27 Regulacja poziomu synchronizacji głosu w celu nagrywania...28 Nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego lub innych urządzeń Odtwarzanie informacje Odtwarzanie...32 Odtwarzanie przez słuchawki...35 Wstawianie znaku indeksu lub znaku tymczasowego...35 Jak uruchomić funkcję powtarzania fragmentu nagrania...36 Kasowanie...38 Kasowanie plików pojedynczo...38 Kasowanie wszystkich plików z folderu...38 Częściowe kasowanie pliku Ustawienie menu Metoda wprowadzania ustawień...4 Formatowanie rejestratora funkcja [Format]... 5 Zmiana kolejności plików [Replace]...54 Przenoszenie plików [File Move]...56 Dzielenie plików [File Divide] Korzystanie z rejestratora podłączonego do komputera Środowisko pracy...6 Podłączanie rejestratora do komputera...62 Podłączanie rejestratora do komputera...62 Odłączanie rejestratora od komputera...63 Przenoszenie nagranych plików do komputera...64 Korzystanie z programu Windows Media Player...65 Nazwy okien...65 Kopiowanie muzyki z płyty CD...66 Przenoszenie plików muzycznych do pamięci rejestratora...68 Kopiowanie pliku z nagraniem na płytę CD... 7 Korzystanie z programu itunes...73 Nazwy okien...73 Kopiowanie muzyki z płyty CD... 74

5 Spis treści Przenoszenie plików muzycznych do pamięci rejestratora Kopiowanie pliku z nagraniem na płytę CD Korzystanie z rejestratora jako pamięci zewnętrznej komputera Inne informacje Lista komunikatów alarmowych...78 Rozwiązywanie problemów...79 Pomoc techniczna i wsparcie...8 Akcesoria (opcjonalne)...82 Dane techniczne...83

6 Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Przed uruchomieniem nowego rejestratora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze mogła służyć pomocą. Za pomocą symboli ostrzegawczych zostały oznaczone istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby zapobiegać obrażeniom osób oraz uszkodzeniom mienia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i podanymi informacjami. Uwagi ogólne Nie należy pozostawiać rejestratora w miejscach, w których występuje wysoka temperatura i wilgotność ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. wewnątrz zamkniętego samochodu stojącego bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu. Nie należy narażać rejestratora na działanie wilgoci i kurzu. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować roztworów organicznych, takich jak alkohol, czy rozpuszczalniki do farb. Nie należy umieszczać rejestratora na urządzeniach elektrycznych, takich jak odbiorniki telewizyjne, bądź lodówki ani w ich pobliżu. Należy unikać nagrywania i odtwarzania w pobliżu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, ponieważ mogą one powodować zakłócenia lub szumy. W przypadku zakłóceń należy przejść w inne miejsce lub oddalić rejestrator od źródła zakłóceń. Nie należy dopuszczać do przedostawania się piasku lub zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia. Piasek i zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia, których nie będzie można naprawić. Nie należy potrząsać urządzeniem ani poddawać go silnym drganiom. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, naprawiać go ani modyfikować. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdów (takich jak rower, motocykl czy gokart). Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przy montażu rejestratora na statywie, należy dokręcać śruby mocujące statywu, bez obracania samego urządzenia. <Ostrzeżenie dotyczące utraty danych> W wyniku błędnej obsługi, nieprawidłowego działania urządzenia lub podczas naprawy może dojść do uszkodzenia lub skasowania zawartości pamięci. W przypadku ważnych danych zalecane jest utworzenie kopii zapasowej i zapisanie danych na innym nośniku, np. na dysku twardym komputera. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innych przyczyn.

7 Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Baterie fostrzeżenie Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu ognia, w miejscach, w których panuje wysoka temperatura, zwierać ich biegunów, ani demontować. Nie należy powtórnie ładować baterii alkalicznych, litowych ani żadnych innych baterii jednorazowego użytku. Nigdy nie należy używać baterii, których powłoka zewnętrzna jest uszkodzona lub popękana. Baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeśli podczas pracy urządzenie generuje nieprawidłowe dźwięki, jest nadmiernie nagrzane lub wyczuwalny jest zapach spalenizny albo dym: niezwłocznie wyjmij baterie, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia, 2 skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy Olympus w celu wykonania czynności serwisowych. Zasilacz sieciowy fostrzeżenie Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować zasilacza sieciowego w żaden sposób. Nie wolno dopuszczać, aby do wnętrza urządzenia dostały się ciała obce, w tym woda, metal lub substancje łatwopalne. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia zasilacza sieciowego ani dotykać go mokrymi rękami. Nie wolno korzystać z zasilacza sieciowego w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów (w tym ropy, benzyny i rozpuszczalnika). Jeżeli... wewnętrzne części zasilacza sieciowego zostaną odsłonięte po jego upuszczeniu lub uszkodzone w inny sposób:... zasilacz sieciowy zostanie wrzucony do wody lub do jego wnętrza dostanie się woda, elementy metalowe lub substancje łatwopalne:... podczas korzystania z zasilacza generuje on nieprawidłowe dźwięki, jest nadmiernie nagrzany lub wyczuwalny jest zapach spalenizny albo dym: nie dotykaj odsłoniętych części; 2 natychmiast odłącz wtyczkę kabla sieciowego od gniazdka elektrycznego; 3 skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy Olympus w celu wykonania czynności serwisowych. Dalsze korzystanie z zasilacza sieciowego w tych warunkach może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub obrażenia ciała.

8 Główne funkcje Pierwsze kroki Pierwsze kroki Wykorzystuje niskoszumny mikrofon stereofoniczny o wysokiej czułości, zdolny do wiernego zarejestrowania pierwotnego dźwięku. Obudowa wbudowanego mikrofonu stereofonicznego jest wykonana z elementów metalowych poddanych obróbce skrawaniem, co pozwoliło uzyskać konstrukcję przeznaczoną do specjalnych funkcji i równocześnie odporną na drgania. Ponadto odwrócenie samego mikrofonu o 90 w kierunku na zewnątrz umożliwia tworzenie nagrań o naturalnym i ekspansywnym charakterze stereofonicznym. Urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości układ wzmacniania dźwięku. Użyty w nim niskoszumny układ wzmacniacza pozwala na tworzenie wysokiej jakości nagrań o niskim poziomie szumów. Urządzenie wykorzystuje liniowy format zapisu PCM, pozwalając na nagrywanie dźwięku w jakości podobnej do lub przekraczającej jakość CD.. Urządzenie umożliwia realistyczny zapis dźwięku z najrozmaitszych źródeł. Możliwe jest uzyskanie wysokiej rozdzielczości dźwięku przy wysokiej częstotliwości próbkowania i dużej przepływności binarnej danych, porównywalnej z płytą CD (44, khz, 6 bitów) ( str. 4, str. 43). Urządzenie odtwarza szeroki zakres formatów nagrań. Dekodery rejestratora współpracują z formatami MP3 (MPEG-/ MPEG-2 Audio Layer 3) oraz formatem Windows Media Audio (WMA). Dzięki kompatybilności z formatami MP3 i WMA, urządzenie może zapisywać pliki na wysokim poziomie kompresji, zapewniając tym samym długie czasy nagrywania ( str. 4, str. 43). Dodatkowo, po podłączeniu do zewnętrznego źródła, rejestrator jest w stanie kodować wejściowe sygnały analogowe, bez potrzeby korzystania z komputera ( str. 30). Urządzenie współpracuje z nośnikami o dużej pojemności. Sam rejestrator wyposażony jest w pamięć flash o pojemności 2 GB, która może być rozszerzona za pomocą karty SD (dostępnej w handlu) ( str. 7). Typy kart SD, które współpracują z tym urządzeniem można sprawdzić na stronach internetowych firmy Olympus ( str. 8). Rejestrator wyposażony jest w szereg funkcji ułatwiających nagrywanie dźwięku. Urządzenie umożliwia wprowadzanie ustawień osobistych szeregu funkcji i parametrów nagrywania jak na przykład poziomu nagrania i czułości mikrofonu, tak by możliwe było dopasowanie trybu jego pracy do warunków nagrania i osobistych preferencji użytkownika ( str. 4, str. 44). Rejestrator pozwala również na rozbudowę systemu poprzez opcje rozszerzające jego funkcjonalność oraz wyposażenie dodatkowe. Zwiększa to jeszcze bardziej przyjemność z nagrywania ( str. 82). Urządzenie odtwarza pliki w formatach WAV, WMA i MP3 przesyłane z komputera, oprócz nagrywanych przez użytkownika plików. Może więc w dowolnej chwili służyć jako odtwarzacz plików muzycznych. Pamięć mieści około plików muzycznych (WMA, jakość 28 kb/s, z założeniem średniego czasu 4 minut na utwór) ( str. 32, str. 33, str. 65, str. 73). Obsługa standardu USB 2.0 High-Speed umożliwia szybkie przesyłanie danych przy używaniu rejestratora jako pamięci zewnętrznej komputera. Podłączenie urządzenia do gniazda USB komputera pozwala na zapis i przenoszenie zdjęć, plików tekstowych i danych ( str. 64, str. 77). Pliki można przenosić lub kopiować między wbudowaną pamięcią a kartą SD, a także w obrębie folderów w pamięci ( str. 56). Możliwe jest dzielenie plików ( str. 59) lub kasowanie części pliku ( str. 39) nagranego w formacie PCM przy użyciu tego rejestratora.

9 Nazwy elementów q = - ) ( # $ % ^ & o i u [ p ] y t w e r Pierwsze kroki REMOTE gniazdo zdalnego sterowania Podłącz odbiornik specjalnego pilota zdalnego sterowania RS30W (wyposażenie opcjonalne). Pozwala on na sterowanie funkcjami nagrywania i zatrzymania nagrywania rejestratora za pomocą pilota. 2 Wbudowany mikrofon stereofoniczny (P) 3 Wbudowany mikrofon stereofoniczny (L) 4 Gniazdo LINE IN 5 Gniazdo MIC 6 Pokrętło REC LEVEL 7 Przycisk REC s Dioda świecąca (LED) wskaźnika nagrywania 8 Przełącznik MIC SENSE HIGH/LOW 9 Przełącznik LOW CUT ON/OFF 0 Szczelina na pasek! Wyświetlacz (panel PEAK wskaźnik (LED) wysterowania # Przycisk STOP 4 $ Przycisk 2 % Przycisk 9 ^ Przycisk 3 & Przycisk LIST * Przycisk MENU ( Przycisk A-B REPEAT ) Przycisk Fn - Przycisk ERASE = Przycisk 0 q Przycisk `/OK w Pokrywa komory karty pamięci e Gniazdo EAR r Pokrętło VOLUME t Złącze USB y Przełącznik POWER/HOLD u Gniazdo zasilania i Pokrywa komory baterii o Przycisk otwierania komory baterii p Mocowanie statywu [ Wbudowany głośnik stereofoniczny (P) ] Wbudowany głośnik stereofoniczny (L)

10 Nazwy elementów Wyświetlacz (panel LCD) Ekran listy folderów Ekran pliku Pierwsze kroki 0 2 Wskaźnik folderu głównego Wskaźnik folderu Wskaźnik nośnika nagrania lub wskaźnik foldera/nazwa foldera głównego/numer pliku bieżącego/całkowita liczba plików nagrań w folderze 2 Nazwa folderu 3 Wskaźnik podpowiedzi Ekran listy plików Wskaźnik folderu/pliku Nazwa folderu/numer bieżącego pliku/ Całkowita liczba plików nagrań w folderze 2 Nazwa pliku 3 Wskaźnik podpowiedzi # Wskaźnik folderu/pliku Nazwa folderu/nazwa pliku/format pliku/numer bieżącego pliku/całkowita liczba plików nagrań w folderze 2 Wskaźnik baterii Wskaźnik nośnika dla nagrania [ ] Wbudowana pamięć flash [ ] Karta SD Wskaźnik blokady kasowania 3 Wskaźnik funkcji Zapis/Odtwarzanie 4 Wskaźnik poziomu sygnału 5 Wskaźnik trybu odtwarzania 6 Wskaźnik trybu nagrywania 7 Podczas nagrywania: Pozostały czas nagrania W trybie odtwarzania lub zatrzymania: Czas trwania pliku 8 Podczas nagrywania: Czas nagrania od początku W trybie odtwarzania: Czas odtwarzania od początku 9 Wskaźnik trybu [EUPHONY] 0 Wskaźnik trybu [Reverb]! Wskaźnik trybu [V-Sync. Wskaźnik trybu [LowCutFilter] # Wskaźnik trybu [Limiter] Wskaźnik trybu [Zoom Mic]

11 Wkładanie baterii Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy komory baterii i odsuń pokrywę komory, lekko ją naciskając. 4 Przesuń przełącznik POWER/HOLD w kierunku wskazanym przez strzałkę i włącz urządzenie. Włóż dwie baterie typu AA 2 z zachowaniem właściwego ustawienia biegunów = i -. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik czasu hour, zapoznaj się z częścią Ustawianie daty i godziny [Time & Date] ( str. 5). Pierwsze kroki Wymiana baterii W miarę rozładowania baterii zmienia się stan wskaźnika naładowania. Zamknij dokładnie pokrywę komory 3 baterii, naciskając w kierunku A, a następnie przesuwając ją w kierunku B. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol [ ], należy niezwłocznie wymienić baterie. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, na wyświetlaczu pojawi się symbol [ ] oraz [Battery Low], po czym rejestrator się wyłączy. Baterie akumulatorowe Ni-MH W rejestratorze można opcjonalnie używać baterii akumulatorowych Ni-MH typu B-0 4PE firmy Olympus. Akumulatory te należy ładować za pomocą ładowarki Olympus Ni-MH Rechargeable Battery Charger B-90SU (opcjonalna) (na rynkach U.S.A. i Kanady) lub BU-90SE (opcjonalna) (na rynkach europejskich) ( str. 8).

12 Pierwsze kroki 2 Uwagi Rejestratora nie jest wyposażony w funkcję ładowania akumulatorów. W rejestratorze nie należy używać baterii manganowych. Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych AA lub akumulatorów Ni-MH firmy Olympus. Przed wymianą baterii należy wyłączyć rejestrator ( str. 3). Wyjmowanie baterii podczas działania rejestratora może spowodować usterkę, taką jak uszkodzenie pliku itp. Jeśli podczas nagrywania pliku nastąpi całkowite rozładowanie baterii, użytkownik utraci aktualnie nagrywany plik, ponieważ nie będzie możliwe zamknięcie nagłówka pliku. Bardzo ważne jest, aby wymienić baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol naładowania baterii tylko z jednym zaciemnionym polem. Jeśli wymiana baterii będzie trwała dłużej niż 5 minut lub jeśli baterie będą regularnie wyjmowane i wkładane na krótki czas, po włożeniu nowych baterii konieczne może być ponowne ustawienie czasu ( str. 5). Jeśli rejestrator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W czasie odtwarzania nagrania z rejestratora/pliku muzycznego może dojść do wyłączenia (reset) urządzenia na skutek zależnego od poziomu głośności obciążenia baterii i wynikającego z niego spadku napięcia, nawet gdy na wyświetlaczu widoczny jest symbol [ ]. W takiej sytuacji należy zmniejszyć poziom głośności odtwarzania. Korzystanie z zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy (opcjonalny) należy podłączyć do domowego gniazdka elektrycznego, a wtyczkę kabla zasilania do złącza zasilania (5 V, prąd stały). Przed podłączeniem urządzenia, należy zawsze je wyłączyć. Jeżeli zasilacz sieciowy zostanie podłączony w czasie nagrywania na zasilaniu bateryjnym, odsłuch nagrywanego sygnału może nie być możliwy. Na stronach internetowych firmy Olympus można znaleźć informację o typach zasilaczy sieciowych, które można stosować z niniejszym rejestratorem. Podłączenie do gniazda zasilania fostrzeżenie Wkładanie baterii Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia, należy zawsze je wyłączyć. Jeżeli zasilacz sieciowy nie jest używany, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Należy korzystać ze źródła zasilania o napięciu podanym na zasilaczu sieciowym. Nie należy korzystać z zasilacza po podłączeniu rejestratora do portu USB.

13 Zasilanie Jeśli rejestrator nie jest używany, należy wyłączyć zasilanie, aby ograniczyć do minimum zużycie baterii. W przypadku wyłączenia zasilania istniejące dane, ustawienia trybów i ustawienia zegara zostaną zachowane. Włączanie zasilania: Jeżeli urządzenie jest wyłączone, przesuń przełącznik POWER/HOLD w kierunku wskazanym przez strzałkę. Zostanie włączone zasilanie urządzenia i wyświetlacz. Dzięki funkcji przywracania urządzenie wraca do zapamiętanego przy wyłączeniu zasilania miejsca w pamięci. Po wyjęciu baterii z urządzenia zapamiętana przez funkcję przywracania pozycja w pamięci zostaje wykasowana. Wyłączanie zasilania: Przesuń przełącznik POWER/HOLD w kierunku wskazanym przez strzałkę i przytrzymaj go w tym położeniu przez co najmniej sekundę. Zostanie wyłączone zasilanie urządzenia i wyświetlacz. Przed wyłączeniem zasilania funkcja przywracania zapamiętuje miejsce zatrzymania. Tryb oszczędzania energii [AutoPowerOff] Jeżeli rejestrator zatrzyma się/nie jest używany przez ponad 0 minut (ustawienia początkowe) w trybie włączonym, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone ( str. 4, str. 47). Jeżeli przed automatycznym wyłączeniem zasilania naciśnięty zostanie dowolny przycisk, odliczanie czasu do wyłączenia rozpoczyna się od nowa. HOLD Ustawienie rejestratora w trybie HOLD zachowuje aktualne ustawienia i tryby pracy urządzenia, blokując jednocześnie wszystkie przyciski. Funkcja ta jest użyteczna jeżeli rejestrator ma być przenoszony w torbie lub kieszeni. Przełączanie rejestratora w tryb HOLD Przesuń przełącznik POWER/HOLD w położenie [HOLD]. Pojawienie się komunikatu [Hold] na ekranie wyświetlacza informuje o przejściu urządzenia w tryb HOLD. Wyjście z trybu HOLD Przesuń przełącznik POWER/HOLD w położenie A. Pierwsze kroki 3

14 HOLD Uwagi Pierwsze kroki W przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku w trybie HOLD, przez 2 sekundy będzie migał obszar zegara, ale rejestrator nie zostanie uaktywniony. Jeżeli tryb HOLD zostanie uruchomiony w trakcie odtwarzania (nagrywania), operacje zostają zablokowane, przy niezmienionym stanie procesu odtwarzania (nagrywania) po zakończeniu odtwarzania (nagrywania, na skutek zapełnienia pozostałej pamięci) procesy zostaną zatrzymane. Pracą urządzenia można efektywnie sterować z pomocą wbudowanych przełączników i regulatorów, ale także po podłączeniu opcjonalnego zestawu pilota sterującego RS30W (możliwe jest wówczas sterowanie rejestratorem nawet po uruchomieniu trybu HOLD). 4

15 Ustawianie daty i godziny [Time & Date] Jeśli użytkownik wcześniej ustawi godzinę i datę, informacja dotycząca czasu nagrania pliku będzie automatycznie zapisywana z każdym plikiem. Wcześniejsze ustawienie godziny i daty znacznie ułatwia zarządzanie plikami. Jeżeli rozpoczynasz używanie urządzenia po raz pierwszy po jego zakupie, lub jeżeli wkładasz do niego baterie po dłuższym okresie nieużywania, na wyświetlaczu pojawia się tryb [Set Time & Date]. Kiedy zacznie migać pole hour, wykonaj procedurę ustawiania od kroku. Naciśnij przycisk 2 lub 3, aby 2 ustawić odpowiednią wartość. Wykonaj te same czynności naciskając przyciski 9 lub 0, aby wybrać kolejne pole i naciśnij przycisk 2 lub 3, aby ustawić odpowiednią wartość. Aby podczas ustawiania godzin i minut wybrać tryb wyświetlania czasu 2- lub 24-godzinny, naciśnij przycisk LIST. Przykład: 0:38 P.M 0:38 PM 22:38 (początkowe ustawienie) Można wybrać kolejność wyświetlania pól year, month i day, naciskając przycisk LIST w czasie ustawiania daty. Przykład: stycznia 200 M D 200R (początkowe ustawienie) Pierwsze kroki Przycisk 2 3 Przycisk 9 0 Przycisk `/OK D M 200R Przycisk LIST Naciśnij przycisk 9 lub 0, aby wybrać pole do ustawienia. Za pomocą migającego kursora wybierz pole hour, minute, year, month lub day. 200R M D Naciśnij przycisk `/OK, aby 3 zakończyć ustawianie. Zegar rozpocznie odliczanie od ustawionej daty i godziny. Naciśnij przycisk `/OK, aby aktywować ustawienia. 5

16 Ustawianie daty i godziny [Time & Date] Pierwsze kroki Uwaga Naciśnięcie przycisku `/OK w czasie operacji wprowadzania ustawień początkowych spowoduje zapisanie dotychczas wprowadzonych ustawień. Zmiana daty/godziny W trybie zatrzymania [stop] naciśnięcie i przytrzymanie przycisku STOP 4 powoduje wyświetlenie daty, godziny oraz informacji o wolnej pamięci i formacie plików. Jeśli wymagana jest zmiana daty lub godziny, wykonaj poniższe czynności. Naciśnij przycisk `/OK lub 9, 3 aby przejść do pozycji menu, której ustawienie ma zostać zmienione. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [Others]. Naciśnij przycisk 2 lub 3, aby 4 wybrać opcję [Time & Date]. Na ekranie pojawi się menu [Time & Date]. Przycisk 2 3 Przycisk 9 0 Przycisk `/OK Przycisk MENU Przycisk LIST W trybie zatrzymania naciśnij przycisk MENU. Na ekranie pojawi się menu ( str. 4). Naciśnij przycisk 2 lub 3, 2 aby wybrać kartę [Others]. Ekran menu można zmienić, przesuwając kursor karty ustawień. Naciśnij przycisk `/OK lub 9. 5 Pole hour zaczyna migać na ekranie wyświetlacza, sygnalizując rozpoczęcie procesu ustawiania daty i godziny. Następnie należy wykonać kroki do 3 procedury Ustawianie daty i godziny [Time & Date] ( str. 5). Naciśnij przycisk MENU, aby 6 zamknąć ekran menu. 6

17 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci Rejestrator pozwala na korzystanie z dostępnych w handlu kart pamięci SD oraz wbudowanej pamięci flash. Wkładanie karty pamięci Przycisk 2 3 Przycisk `/OK W trybie zatrzymania urządzenia otwórz pokrywę gniazda karty pamięci. Kartę należy wkładać prosto. Po całkowitym włożeniu karta zatrzyma się i będzie słychać kliknięcie. Włożenie karty w nieprawidłowy sposób lub pod kątem może spowodować uszkodzenie styków lub zablokowanie karty. Jeżeli karta nie zostanie całkowicie włożona, nie będzie można zapisać na niej danych. Zamknij bezpiecznie pokrywę 3 gniazda karty pamięci. Pierwsze kroki Ustaw kartę w odpowiednim 2 położeniu i wsuń ją w szczelinę gniazda, zgodnie z rysunkiem. Jeżeli nagrania mają być zapisywane 4 na karcie pamięci, naciśnij przycisk 2 lub 3 i wybierz [Yes]. Po włożeniu karty na wyświetlaczu pojawia się ekran wymiany nośnika nagrania. Naciśnij przycisk `/OK, 5 aby zakończyć ustawianie. NACIŚNIJ, ABY WYSUNĄĆ 7

18 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci Pierwsze kroki 8 Uwagi Możliwe jest przełączenie nośnika nagrywanych plików na wbudowaną pamięć flash ( str. 4, str. 46). W niektórych przypadkach karty, których formatowanie (inicjalizację) wykonano w innym urządzeniu, na przykład na komputerze, mogą nie zostać rozpoznane. Przed użyciem należy sformatować kartę w tym rejestratorze ( str. 5). Przy próbie wykonywania operacji typu zmiana zawartości karty SD w przypadku, gdy karta jest zabezpieczona przed zapisem, zostanie wyświetlony komunikat [SD Card Locked]. Istnieje możliwość uruchomienia odtwarzania, lecz przed zastąpieniem zawartości karty innymi danymi należy najpierw wyłączyć blokadę zapisu. Nie jest możliwe używanie kart, które nie pracują w standardzie SD (na przykład karty typu multimedia). Wyjmowanie karty pamięci Przycisk 2 3 Przycisk `/OK W trybie zatrzymania urządzenia otwórz pokrywę gniazda karty pamięci. Wciśnij kartę w głąb gniazda, aby ją 2 odblokować i pozwól jej częściowo się wysunąć. NACIŚNIJ, ABY WYSUNĄĆ Karta wyraźnie wystaje poza krawędź gniazda i może być bezpiecznie wyjęta. Jeżeli tryb [MemorySelect] jest ustawiony na [SD Card], na ekranie pojawia się komunikat [Built-in Memory selected]. Zamknij bezpiecznie pokrywę 3 gniazda karty pamięci. Uwaga Szybkie puszczenie karty po jej włożeniu może spowodować wysunięcie się karty ze złącza. Karta SD informacje Jeżeli karta SD jest zabezpieczona przed zapisem, wyświetlany jest komunikat [SD Card Locked]. Przed włożeniem karty do urządzenia wyłącz zabezpieczenie. Typy kart SD, które współpracują z tym urządzeniem można sprawdzić na stronach internetowych firmy Olympus ( str. 8). Jeżeli przełącznik zabezpieczenia przed zapisem znajduje się po stronie [LOCK], zapis na LOCK karcie i inne funkcje nie są możliwe. Uwagi Rejestrator może nie móc poprawnie rozpoznać niektórych kart SD. W takim przypadku wyjmij kartę z urządzenia i włóż ją ponownie, aby sprawdzić, czy zostanie rozpoznana. Na skutek powtarzających się procesów zapisu i usuwania danych wydajność karty SD spada. W takim przypadku należy przeprowadzić formatowanie karty SD ( str. 5).

19 Informacje o folderach Do zapisu plików może być wykorzystywana wbudowana pamięć oraz karta SD. Niezależnie od nośnika, pliki nagrań z rejestratora oraz pliki muzyczne zapisywane są w oddzielnych folderach nagrań i folderach muzyki do odtwarzania, gdzie są organizowane w rozgałęzionym drzewie plików i folderów. Foldery na nagrania z rejestratora informacje Foldery [Folder A] [Folder E] są folderami przeznaczonymi do zapisu nagrań z rejestratora. Dokonując nagrania, wybierz jeden z pięciu folderów i rozpocznij nagrywanie. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Oznaczenie listy folderów gdy [SD Card] została wybrana jako pamięć do nagrywania Zapisanie do 200 plików Pierwsze kroki Folder E Folder Music 200 Plik Po transferze plików muzycznych z komputera do folderu [Music] rejestrator może być używany jako odtwarzacz muzyki ( ( str.32, str.65, str.73) Nazwy plików zapisanych za pomocą tego rejestratora są tworzone automatyczne. Identyfikator użytkownika: LS_5 000.WAV Nazwa ustawiona w rejestratorze cyfrowym. 2 Numer pliku: Plikom przypisywane są kolejne numery, niezależnie od zmiany nośnika nagrywania. 3 Rozszerzenie: Rozszerzenia nazw plików odpowiadające formatowi nagrania dokonanego za pomocą tego urządzenia. Format Linear PCM.WAV Format MP3.MP3 Format WMA.WMA 9

20 Foldery do odtwarzania muzyki informacje Informacje o folderach Podczas przesyłania plików muzycznych do urządzenia za pomocą programu Windows Media Player urządzenie automatycznie tworzy folder plików muzycznych o warstwowej strukturze pokazanej na poniższym rysunku. Pliki muzyczne zapisane w tym samym folderze mogą być układane i ponownie odtwarzane w preferowanej przez użytkownika kolejności ( str. 54). Pierwsze kroki Root Folder E Music W folderze [Music] można utworzyć maksymalnie 28 folderów, łącznie z folderem [Music] Pierwszy poziom Wykonawca 0 Drugi poziom Album 0 Zapisanie do 200 plików 00 Folder Wykonawca 02 Album Plik Wykonawca 03 Album Uwagi dotyczące przesyłania plików muzycznych: W przypadku korzystania z programu Windows Media Player zamiast ustawiać opcje#synchronizacji należy kliknąć przycisk [Start Sync]. Wszystkie pliki zostaną przesłane do folderów w części A przedstawionej powyżej

21 Wybieranie folderów i plików Zmieniaj foldery w trybie zatrzymania urządzenia. Informacje o warstwowej strukturze folderów znajdują się w części Informacje o folderach ( str. 9, str. 20). Ekran listy folderów Cisk 2 lub 3 Wybór folderu Korzystanie z folderów odtwarzanej muzyki Ekran listy folderów (pierwszy poziom) Cisk 2 lub 3 Wybór folderu wykonawcy Ekran listy folderów (drugi poziom) Cisk 2 lub 3 Wybór folderu albumu 4Przechodzenie między poziomami Cisk `/OK Przejście dalej Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie folderu lub pliku wybranego na ekranie listy i przejście w dół o jeden poziom. Ekran listy można obsługiwać za pomocą przycisku 9. Przycisk LIST Pierwsze kroki Powrót Ekran pliku Ekran listy plików Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót o jeden poziom w górę. Ekran listy można obsługiwać za pomocą przycisku 0. Ekran listy Cisk `/OK Rozpoczęcie odtwarzania Korzystanie z folderów nagrań z rejestratora Ekran listy folderów Ekran listy plików Cisk 2 lub 3 Wybór pliku Ekran pliku Wyświetlane są foldery i pliki nagrane na tym rejestratorze. Ekran pliku Wyświetlane są informacje na temat wybranego pliku. Wyświetlany w trybie czasowego zatrzymania odtwarzania. Cisk 2 lub 3 Cisk 2 lub 3 Cisk `/OK Wybór folderu Wybór pliku Rozpoczęcie odtwarzania 2

22 Nagrywanie informacje Przed rozpoczęciem nagrywania Przygotowanie do nagrania 2 Nagrywanie informacje Załóż wiatrochron: Rozpocznij nagrywanie po założeniu dołączonych wiatrochronów na mikrofon. Możliwe jest występowanie hałasów nawet przy założonym wiatrochronie, jeżeli wiatr oddziałuje bezpośrednio na mikrofon. Skierowanie mikrofonu w stronę źródła dźwięku Pierwotne źródło dźwięku Wybierz nośnik do zapisu nagrania: Możliwe jest skorzystanie zarówno z wbudowanej pamięci flash, jak i z karty SD ( str. 7, str. 4, str. 46). Wybierz format zapisu: Zapis może odbywać się w liniowym formacie PCM lub w formatach WAV, MP3 i WMA ( str. 4, str. 43). Skieruj wbudowany mikrofon stereofoniczny w kierunku źródła nagrywanego dźwięku. Pozycja wbudowanego mikrofonu stereofonicznego nad ekranem wyświetlacza jest odpowiednim położeniem do wykonywania nagrań stereofonicznych. Jeżeli mikrofon ma pozycję poniżej ekranu wyświetlacza, nie jest możliwe wykonanie poprawnego nagrania stereo, ponieważ dźwięk zostanie zarejestrowany w odwróconej fazie. Wbudowany mikrofon stereofoniczny informacje: Kierunkowość rejestracji dźwięku przez mikrofon może być zmieniana przełącznikiem MIC SENSE HIGH/LOW ( str. 27). CZUŁOŚĆ MIKROFONU WYSOKA CZUŁOŚĆ MIKROFONU NISKA 22 Jeżeli nagrywasz przy użyciu wbudowanego mikrofonu: Skieruj mikrofon w stronę źródła nagrywanego dźwięku. L [L] R [P] Mapa przycisków Montaż mikrofonu: Dokładne ustawienie takich parametrów jak kąt skierowania mikrofonu i tym podobne możliwe jest po zamocowaniu urządzenia na dostępnym w handlu statywie fotograficznym.

23 Nagrywanie Przed rozpoczęciem nagrywania wybierz folder [A] [E]. Folderów tych można użyć do rozróżniania typów nagrań; na przykład folder [A] może zawierać informacje prywatne, a folder [B] informacje służbowe. a b c Przycisk REC s Przycisk STOP 4 Przycisk `/OK Kontrolka nagrywania zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się symbol [ ]. Poziom synchronizacji głosu można ustawić po włączeniu funkcji nagrywania z synchronizacją głosu. Tryb [Rec Mode] nie może być zmieniony w trybach czasowego zatrzymania nagrywania ani w czasie nagrywania. Należy go konfigurować w trybie zatrzymania urządzenia ( str. 4, str. 43). Poszczególne funkcje nagrywania mogą być konfigurowane w zależności od warunków nagrania ( str. 4, str. 43, str. 44). Wskazania poziomu sygnału zmieniają się w zależności od ustawień parametrów nagrywania. Należy sprawdzić poziom nagrywanego sygnału po wprowadzeniu zmian w ustawieniach. Ustaw poziom nagrywania pokrętłem REC LEVEL. Możliwa jest regulacja w zakresie od [0] do [0]. Im wyższa cyfra na pokrętle, tym wyższy poziom nagrania, wzrasta również wskazanie miernika poziomu sygnału. Wybierz folder do nagrywania dźwięku ( str. 9 do str. 2). Jak zmieniać foldery: Naciśnięcie przycisku LIST na ekranie 3 pliku po zatrzymaniu spowoduje powrót do wyższego poziomu. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku LIST spowoduje wyświetlenie ekranu listy folderów. 2 Naciskanie przycisków 2 lub 3 na poziomie ekranu folderów pozwala na wybranie folderu docelowego dla nagrań z rejestratora. Nowo nagrany plik audio zostanie zapisany jako ostatni plik w wybranym folderze. Rejestrator został zaprojektowany w sposób 2 Naciśnij przycisk REC s i przygotuj się do rozpoczęcia nagrywania. Skieruj mikrofon w stronę źródła nagrywanego dźwięku. a Pozostały czas nagrania b Wskaźnik poziomu nagrania (wskazania zmieniają się w zależności od poziomu nagrania i ustawień funkcji nagrywania) c Tryb nagrywania zapewniający równe i czyste nagrywanie dźwięku, nawet w warunkach znacznej zmienności natężenia dźwięku źródłowego. Wyższa jakość nagrania wymaga jednakże manualnego ustawienia poziomu nagrania. Jeżeli poziom sygnału na wejściu urządzenia jest zbyt wysoki, mogą pojawić się szumy, nawet wtedy gdy opcja [Rec Level] jest ustawiona na [Auto] lub [Limiter On]. W takich przypadkach nie zapala się wskaźnik przesterowania [PEAK], który informuje o nadmiernym poziomie sygnału wejściowego. W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrań zalecamy przetestowanie działania funkcji i poziomu nagrywania. Kiedy opcja [Rec Level] ustawiona jest na [Auto], poziom zapisu jest regulowany automatycznie. Przy korzystaniu z funkcji regulacji poziomu zapisu i ogranicznika, w pozycji [Rec Level] ustaw opcję [Manual] ( str. 4, str. 43). 2 Nagrywanie informacje 23

24 Nagrywanie Osiąganie pożądanej jakości dźwięku: Kiedy poziom dźwięku staje się wysoki, wskazanie miernika poziomu przesuwa się do końca skali w prawo, a wskaźnik przesterowania [PEAK] zapala się. W takich sytuacjach, nagrany dźwięk jest zniekształcony z powodu zbyt wysokiego poziomu sygnału wejściowego. Naciśnij przycisk STOP 4, 5 aby zatrzymać nagrywanie. Na ekranie wyświetlacza pojawia się symbol [ ]. e e Czas trwania pliku 2 Nagrywanie informacje d Maksymalne wskazanie miernika poziomu sygnału oznacza, że nagrywany sygnał będzie zniekształcony. Kiedy nagrywane dźwięki są głośne, skoryguj poziom nagrania tak, aby wskazanie miernika znajdowało się w okolicy [ 6]. Przykłady warunków, w których obniżony był poziom nagrania i skorygowany nadmierny poziom sygnału wejściowego. Ponownie naciśnięcie przycisku 4 REC s rozpoczyna nagrywanie. Na ekranie wyświetlacza pojawia się symbol [ ]. d Aktualny czas nagrania Uwagi Nagrywanie będzie kontynuowane, nawet jeśli rozmiar jednego pliku przekroczy 2 GB podczas nagrywania w formacie liniowej modulacji PCM ( str. 43). Nagranie będzie zapisywane co 2 GB w oddzielnych plikach. Podczas odtwarzania nagranie będzie traktowane jako wiele plików. 2 Jeśli wielkość nagrania przekroczy 2 GB, liczba plików w folderze może przekroczyć 200. Plik o numerze 20 i kolejne pliki nie zostaną rozpoznane przez rejestrator, dlatego należy sprawdzić je poprzez podłączenie urządzenia do komputera. Jeżeli w rejestratorze umieszczona jest karta pamięci SD, należy sprawdzić ustawienie opcji nośnika zapisywanych plików [Builtin Memory] lub [SD Card], tak aby nie dochodziło do pomyłek ( str. 4, str. 46). Przy próbie wykonywania operacji typu zmiana zawartości karty SD w przypadku, gdy karta jest zabezpieczona przed zapisem, zostanie wyświetlony komunikat [SD Card Locked]. Istnieje możliwość uruchomienia odtwarzania, lecz przed zastąpieniem zawartości karty innymi danymi należy najpierw wyłączyć blokadę zapisu ( str. 8). 24

25 Nagrywanie Jeśli zostanie wybrany folder inny niż folder [A] [E], po naciśnięciu przycisku REC s zacznie migać komunikat [Can't record in this folder]. Wybierz folder [A] [E] i ponownie rozpocznij nagrywanie. Jeśli pozostała ilość pamięci umożliwia nagrywanie przez mniej niż 60 sekund, miga żółta kontrolka [PEAK]. Jeśli pozostały czas nagrania jest krótszy niż 30 lub 0 sekund, kontrolka miga szybciej. W momencie zapełnienia folderu pojawia się komunikat [Folder Full]. Przed dalszym nagrywaniem usuń zbędne pliki ( str. 38). W momencie zapełnienia pamięci pojawia się komunikat [Memory Full]. Zmień nośnik lub usuń wszelkie zbędne pliki przed dalszym nagrywaniem ( str. 38, str. 4, str. 46). Jednorazowe naciśnięcie przycisku nagrywania dedykowanego pilota RS30W (opcjonalny) powoduje bezzwłoczne rozpoczęcie nagrywania. Zależnie od trybu nagrywania dźwięku i stanu nośnika nagrywania, może nie być możliwe przesłanie danych na nośnik podczas nagrywania, przez co może zostać nagrany przerywany dźwięk. W takim przypadku podczas nagrywania lub po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat [Data Write Error]. Po przesłaniu danych do komputera sformatuj nośnik nagrywania. Przed rozpoczęciem nagrywania zalecamy sformatowanie nośnika nagrywania. Wstrzymanie W trybie nagrywania naciśnij przycisk REC s. Na ekranie wyświetlacza pojawia się symbol [ ]. Po upływie jednej godziny (60 minut) w trybie Rec Pause rejestrator się wyłączy. Wznowienie nagrywania: Naciśnij ponownie przycisk REC s. Nagrywanie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało przerwane. Aby szybko sprawdzić zawartość nagrania W trybie nagrywania, naciśnij przycisk `/OK. 2 Nagrywanie informacje Na ekranie wyświetlacza pojawia się symbol [ ]. Zatrzymaj nagrywanie, a właśnie nagrany plik zostanie odtworzony. 25

26 Nagrywanie Zalecane ustawienia dla warunków nagrywania Rejestrator ustawiony jest w sposób zapewniający bezpośrednie nagrywanie z jakością muzycznej płyty CD. Poszczególne funkcje nagrywania mogą być konfigurowane w zależności od warunków nagrania. Warunki nagrania 2 Ustawienia nagrywania Występy muzyczne w pomieszczeniach Występ zespołu w sali/ studio prób Występ w dużej hali itp. Dźwięki otoczenia i przyrody, np. śpiew ptaków, odgłosy pociągów itp. Konferencje z dużą ilością uczestników, w dużych obiektach Konferencje z małą liczbą uczestników, w pomieszczeniach Nagrywanie informacje Poziom nagrania* ( str. 23) Czułość mikrofonu ( str. 27) Filtr Low Cut ( str. 27) [Rec Mode] ( str. 4, str. 43) Kiedy opcja [Rec Level] ustawiona jest na [Manual], można regulować poziom nagrania. Regulacja powinna odbywać się przy jednoczesnej obserwacji miernika poziomu nagrania. [LOW] [OFF] [HIGH] Poziom nagrania może być regulowany odpowiednio do natężenia dźwięku źródła. [ON] [Rec Level] ( str. 4, str. 43) [Zoom Mic] ( str. 4, str. 43) Rejestrator można skonfigurować do automatycznej lub ręcznej regulacji poziomu nagrania. Kiedy opcja [Rec Level] ustawiona jest na [Manual], można konfigurować funkcję ogranicznika sygnału. Kierunkowość wbudowanego mikrofonu stereofonicznego może być ustawiana odpowiednio do rodzaju nagrywanego źródła. [Rec Monitor] ( str. 4, str. 44) Możliwość włączenia sygnału podsłuchu nagrywanego sygnału [monitor] do gniazda słuchawkowego EAR. [Plug-inPower] ( str. 4, str. 44) Włączenie/wyłączenie zasilania zewnętrznego mikrofonu, podłączonego do gniazda MIC. * Kiedy opcja [Rec Level] ustawiona jest na [Auto], poziom zapisu jest regulowany automatycznie. W takim przypadku nie działają funkcje regulacji poziomu i ogranicznika sygnału ( str. 23, str. 4, str. 43). 26

27 Odsłuch w czasie rejestracji pliku dźwiękowego Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte po włożeniu wtyczki słuchawki do gniazda EAR rejestratora, w słuchawce będzie słychać nagrywany dźwięk. Głośność monitora nagrywania można ustawić pokrętłem VOLUME. Podłącz słuchawki do gniazda EAR rejestratora. Nagrywanie Ustawienia filtra Low Cut Rejestrator wyposażony jest w funkcję filtra Low Cut, która ogranicza rejestrowanie dźwięków o niskiej częstotliwości i umożliwia wyraźniejsze nagranie głosu. Funkcja ta umożliwia ograniczenie rejestracji szumów generowanych przez klimatyzatory, projektory i podobne urządzenia. Przesuń przełącznik LOW CUT ON/OFF w pozycję [ON] lub [OFF]. 2 Do gniazda EAR Po rozpoczęciu nagrywania w słuchawkach będzie odtwarzany nagrywany dźwięk. Jeśli podłączona jest słuchawka, głośnik jest wyłączony. [ON]: Włącza funkcję filtra Low Cut. [OFF]: Wyłącza tę funkcję. Nagrywanie informacje Uwagi Poziomu nagrywania nie można regulować za pomocą przycisków do regulacji głośności. W przypadku używania słuchawek NIE należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności. Głośne odtwarzanie dźwięków może prowadzić do utraty słuchu. Nie umieszczać słuchawek w pobliżu mikrofonu, ponieważ może to spowodować sprzężenie. W przypadku dołączenia zewnętrznego głośnika w trakcie nagrywania istnieje ryzyko, ze pojawi się sprzężenie zwrotne dźwięku. Do monitorowania nagrywania zaleca się stosować słuchawki lub wyłączyć funkcję [Rec Monitor] (ustawienie [Off]) podczas zapisu ( str. 4, str. 44). Kiedy opcja [Rec Monitor] ustawiona jest na [Off], w czasie nagrywania nie pojawia się żaden dźwięk w słuchawkach ( str. 4, str. 44). Czułość mikrofonu Czułość mikrofonu może być regulowana, odpowiednio do wymogów nagrania. Przesuń przełącznik MIC SENSE HIGH/LOW w pozycję [HIGH] lub [LOW]. 27

28 Nagrywanie 2 Nagrywanie informacje [HIGH]: Tryb wysokiej czułości pozwalający na nagrywanie dźwięków otoczenia. [LOW]: Standardowe ustawienie czułości mikrofonu. Tryb ten jest zalecany przy nagrywaniu źródeł o wysokiej głośności, jak na przykład występ zespołu. Uwaga Chcąc dokonać wyraźnego nagrania ludzkiego głosu (mówca), zalecamy ustawienie rejestratora w tryb [LOW] i umieszczenie urządzenia blisko ust mówiącego (5 0 cm) przed rozpoczęciem nagrywania. Regulacja poziomu synchronizacji głosu w celu nagrywania Funkcja nagrywania z synchronizacją głosu umożliwia rozpoczęcie nagrywania, kiedy zostanie wykryty głos, który będzie głośniejszy niż poziom synchronizacji głosu (poziom wykrywania), oraz automatycznie zatrzymuje nagrywanie, kiedy głos staje się cichy. Kiedy funkcja nagrywania z synchronizacją głosu jest włączona ( str. 44), a poziom głośności głosu jest niższy niż poziom synchronizacji głosu (poziom wykrywania) przez określony czas, urządzenie zatrzymuje się. Przycisk REC s Przycisk STOP 4 Przycisk 9 0 Wybierz folder do nagrywania dźwięku ( str. 9 do str. 2). Jak zmieniać foldery: Naciśnięcie przycisku LIST na ekranie pliku po zatrzymaniu spowoduje powrót do wyższego poziomu. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku LIST spowoduje wyświetlenie ekranu listy folderów. 2 Naciskanie przycisków 2 lub 3 na poziomie ekranu folderów pozwala na wybranie folderu docelowego dla nagrań z rejestratora. Nowo nagrany plik audio zostanie zapisany jako ostatni plik w wybranym folderze. 28

29 Nagrywanie Naciśnij przycisk REC s i przygotuj 2 się do rozpoczęcia nagrywania. Ponownie naciśnij przycisk REC s. 4 Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat [Level Fixed?]. Aby użyć funkcji nagrywania z synchronizacją głosu, włącz opcję [V-Sync. Rec] i ustaw czas wykrywania ( str. 44). Naciśnij przycisk 9 lub 0, 3 aby dostosować poziom synchronizacji głosu. Poziom synchronizacji głosu (23 poziomy od [0] do [38]) pojawia a się na wyświetlaczu. Im wyższa wartość, tym czulszy jest rejestrator na dźwięki. W przypadku najwyższej wartości będzie nagrywany nawet najcichszy dźwięk. a Poziom synchronizacji głosu (przesuwa się w prawo/w lewo w zależności od ustawionego poziomu) Następuje przejście do trybu gotowości nagrywania. Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat [Standby] i będzie migać kontrolka nagrywania. Jeśli poziom wejściowy osiągnie lub przekroczy poziom synchronizacji głosu, nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Kontrolka nagrywania zacznie świecić. Nagrywanie zatrzymuje się 5 automatycznie. Kiedy poziom głośności jest równy lub niższy niż poziom synchronizacji głosu przez określony czas, nagrywanie zatrzymuje się automatycznie. Kontrolka nagrywania zgaśnie. Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk STOP 4. 2 Nagrywanie informacje 29

30 Nagrywanie 2 Nagrywanie informacje Nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego lub innych urządzeń Dźwięk może być nagrywany za pośrednictwem podłączonego mikrofonu zewnętrznego i innych urządzeń. Podłącz w następujący sposób w zależności od urządzenia, które ma być używane. Nie podłączać ani odłączać urządzeń zewnętrznych do gniazda mikrofonowego rejestratora w czasie nagrywania. Nagrywanie z użyciem mikrofonu zewnętrznego: Podłącz zewnętrzny mikrofon do gniazda MIC rejestratora. Jeżeli podłączony mikrofon zewnętrzny jest urządzeniem monofonicznym (jednokanałowym), sygnał zapisywany jest tylko w lewym kanale [L]. Obsługiwane mikrofony zewnętrzne (opcja) ( str. 8) Mikrofon stereofoniczny: ME5S Mikrofon stereofoniczny o dużej średnicy umożliwia nagrywanie stereofoniczne z wysoką czułością. Mikrofon 2-kanałowy (wielokierunkowy): ME30W Są to wysoce czułe mikrofony wielokierunkowe, zasilane przez wtyczkę, które są dobrze dostosowane do nagrywania imprez muzycznych. Mikrofon monofoniczny o wysokiej czułości wytłumiający zakłócenia (jednokierunkowy): ME52W Umożliwia nagrywanie dźwięku z odległości przy zmniejszeniu zakłóceń płynących z otoczenia. Kompaktowy mikrofon pistoletowy (jednokierunkowy): ME3 Mikrofon kierunkowy służy na przykład do nagrywania śpiewu ptaków. Metalowy korpus zapewnia wysoką trwałość. Mikrofon mocowany do ubrania (wielokierunkowy): ME5 Mały niewidoczny mikrofon mocowany do ubrania. Zestaw do nagrywania rozmów telefonicznych: TP7 Mikrofon, który można włożyć do ucha podczas wykonywania rozmowy telefonicznej. Umożliwia to uzyskanie wyraźnego nagrania głosu lub rozmowy telefonicznej. 30 Do gniazda MIC Uwagi Podłączenie zewnętrznego mikrofonu do gniazda MIC rejestratora powoduje odłączenie wbudowanego mikrofonu wewnętrznego. Istnieje również możliwość korzystania z mikrofonów zasilanych przez wtyczkę. Ustawienie funkcji zasilania mikrofonu na [On] zapewnia zasilanie mikrofonu przez rejestrator ( str. 4, str. 44). Korzystając z mikrofonów zewnętrznych niewymagających zasilania z gniazda mikrofonowego, należy przełączyć funkcję zasilania mikrofonu na [Off] z powodu zagrożenia zaszumieniem nagrywanego sygnału ( str. 4, str. 44). W czasie nagrywania z użyciem mikrofonu zewnętrznego nie należy podłączać przewodu do gniazda wejścia liniowego LINE IN.

31 Nagrywanie Nagrywanie dźwięku z innych urządzeń: Dźwięk może być przegrywany po połączeniu wyjścia audio (gniazdo słuchawkowe typu jack) innego urządzenia z gniazdem LINE IN rejestratora przy użyciu dołączonego kabla KA334. Nagrywanie dźwięku z rejestratora na innych urządzeniach: Dźwięk z rejestratora może być przegrywany na inne urządzenia po podłączeniu ich wejść audio (gniazdo mikrofonowe typu jack) do wyjścia słuchawkowego EAR rejestratora przy użyciu dołączonego kabla KA334. Uwagi Do gniazda LINE IN Do wyjść audio innych urządzeń Jeżeli pomimo ustawienia poziomu nagrania ( str. 23) nie można uzyskać czystego dźwięku, może to być spowodowane zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem sygnału wyjściowego z urządzeń zewnętrznych. Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych, należy wykonać nagranie próbne i ustawić odpowiedni poziom sygnału wyjściowego z tych urządzeń. W czasie nagrywania z użyciem urządzenia zewnętrznego nie należy podłączać przewodu do gniazda mikrofonu MIC. Do wejść audio innych urządzeń Do gniazda EAR Uwagi Zmiana ustawień jakości dźwięku w trybie odtwarzacza powoduje zmiany w parametrach sygnału wyjściowego dostępnego w gnieździe słuchawkowym EAR ( str. 4, str. 45). W przypadku przegrywania przez wejścia liniowe innych urządzeń, poziom podawanego na wyjście słuchawkowe sygnału audio może być zbyt wysoki. W takich przypadkach zaleca się korzystanie z opcjonalnego kabla KA333 z opornikiem ograniczającym sygnał ( str. 82). 2 Nagrywanie informacje 3

32 3 Odtwarzanie informacje 32 Odtwarzanie Rejestrator odtwarza pliki w formatach WAV, MP3 i WMA. Aby odtworzyć plik zarejestrowany przez inne urządzenia, należy przenieść go (skopiować) z komputera. Przycisk STOP 4 Przycisk 2 3 Przycisk 9 0 Przycisk `/OK Wybierz folder zawierający pliki do odtworzenia ( str. 9 do str. 2). Jak zmieniać foldery: Naciśnięcie przycisku LIST na ekranie pliku po zatrzymaniu spowoduje powrót do wyższego poziomu. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku LIST spowoduje wyświetlenie ekranu listy folderów. 2 Naciskanie przycisku 2 lub 3 w trybie listy folderów pozwala na wybranie folderów z nagraniami głosowymi; następnie nacisnąć przycisk9. W trybie listy plików naciskaj 2 przycisk 2 lub 3 aby wybrać plik, który chcesz odtworzyć. Na ekranie pliku naciśnij przycisk 9 lub 0, aby wybrać plik. Naciśnij przycisk `/OK, aby 3 rozpocząć odtwarzanie. Na ekranie wyświetlacza pojawia się symbol [ ]. a Nazwa folderu/ Nazwa pliku/ Format pliku/ Numer bieżącego pliku/całkowita liczba plików nagrań w folderze b Czas trwania pliku c Czas odtwarzania od początku d Wskaźnik poziomu sygnału Odtwarzanie informacje a b c d Użyj pokrętła VOLUME, aby ustawić 4 odpowiedni poziom głośności. Poziom głośności można ustawić w zakresie od [0] do [0]. Im wyższa cyfra na pokrętle głośności, tym wyższy poziom dźwięku. 5 Naciśnij STOP 4 lub `/OK w dowolnym momencie, aby zatrzymać odtwarzanie. Z ekranu wyświetlacza zniknie symbol [ ]. Spowoduje to zatrzymanie odtwarzania pliku. Jeżeli funkcja przywracania jest aktywna, miejsce, w którym zatrzymano odtwarzanie, zostaje zapisane, nawet jeżeli urządzenie zostanie wyłączone. Przy kolejnym włączeniu urządzenia odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu, w którym zostało przerwane. Po wyjęciu baterii z urządzenia zapamiętana przez funkcję przywracania pozycja w pamięci zostaje wykasowana.

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione.

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI ZOOM Corporation Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Cechy szczególne H4n Cechy szczególne H4n Dziękujemy bardzo za zakup przenośnego rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy dokładnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-266-468-33(1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 84 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Aparat cyfrowy Model DMC-FZ100 Przed pierwszym włączeniem aparatu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT2V24-1 Spis Treści Przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo