Partonat Starosty Powiatu Pruszkowskiego GLÓWNI ORGANIZATORZY WSPARCIE KONWENTU. Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partonat Starosty Powiatu Pruszkowskiego GLÓWNI ORGANIZATORZY WSPARCIE KONWENTU. Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie"

Transkrypt

1

2 Partonat Starosty Powiatu Pruszkowskiego GLÓWNI ORGANIZATORZY WSPARCIE KONWENTU Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie 1

3 SPONSORZY Urząd Gminy Brwinów Starostwo Powiatowe Pan Wojtas Sklep U Jacka PATRONI MEDIALNI fabularny.net 2

4 Po magii przyszedł czas na cyberpunk. Przez prawie rok przygotowań daliśmy się oplatać kablami, wstawialiśmy sobie wszczepy i buntowaliśmy się przeciwko władzy. Przyszedł czas na wciągnięcie Was w ten klimat. Dołożyliśmy wszelkich starań, by tegoroczny Brwikon był bogatszy programowo od lat poprzednich. W naszym odczuciu udało się. Pełen sztab koordynatorów pracował w pocie czoła, byście wyszli w pełni zadowoleni z uczestnictwa w tej imprezie. Praca w tak doborowym składzie, jaki widzicie poniżej, była czystą przyjemnością, gdyż otaczaliśmy się gronem solidnych, pracowitych i wiarygodnych ludzi. A wpływ doświadczenia z lat poprzednich możecie podziwiać na tegorocznym konwencie. Bawcie się dobrze! 3 Michał Bańka koordynator główny ORGANIZATORZY Michał Bańka koordynator główny, sponsorzy Marzena Sobieraj rejestracja i obsługa prawna Urszula Gajewska rejestracja i obsługa prawna Małgorzata Król - catering Ada Nowakowska rejestracja Magda Kolbus sklepik z nagrodami Daniel Lewandowski obsługa graficzna Anna Stypa koordynatorka gżdaczy i dekoracje Marta Zaborowska media niebranżowe Michał Słowiński media branżowe Marcin Baryłka goście specjalni Arkadiusz Gajewski noclegi Rafał Skrzypkowski obsługa informatyczna Nikos Sawwidis Games Room Szymon Paczkowski promocja Przemysław Kozłowski program Karol Kolbus skład drukarski, grafika PODZIEKOWANIA, Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Biernackiej za ogromne wsparcie drukarskie, bez którego uczestnicy konwentu nie ujrzeliby żadnego plakatu. Naszą wdzięczność ma także Pani Aleksandra Lipka, która pomogła nam w udekorowaniu wnętrza szkoły. Dziękujemy także Klaudii Boratyńskiej za wzbogacenie tego Informatora pięknymi grafikami. And also we would like to thank Elena Nerium Oleander, who is the poster-model of our cyberpunk convention. She did a great job and allowed us to use her wonderful photos. Thank you very much!

5 Regulamin Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon Każdy uczestnik Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon, zwanego dalej Brwikonem, wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Brwikonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Brwikonu. 3. Regulamin dostępny będzie: - na stronie internetowej - przy wejściu na teren Brwikonu, - w każdym informatorze konwentowym. 4. Brwikon odbywa się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 (zwanym dalej ZS1). 5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji. 6. Na terenie Brwikonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach: - piątek od 16:00 do 22:00 - sobota od 10:00 do 22:00 - niedziela od 10:00 do 16:00 7. Wejściówki są ważne przez cały czas trwania konwentu. 8. Na terenie Brwikonu mogą przebywać jedynie osoby posiadające opaskę oraz identyfikator do tego uprawniające. 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę na nadgarstku oraz identyfikator przyczepiony do przedniej części ubrania. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie opaski lub identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren Brwikonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia opaski lub identyfikatora należy zgłosić się do rejestracji w celu zakupu nowych. 10. Osobom nieposiadającym opaski lub identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia. 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle. 12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy rejestracji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Brwikonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione oraz za rzeczy pozostawione w szatni. 14. Zabronione jest wnoszenie na teren Brwikonu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała (nie dotyczy to tzw. LARP-owej broni bezpiecznej), bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora. 15. Zabronione jest wnoszenie na teren Brwikonu broni palnej i pneumatycznej (ASG, paintball, hukowce i inne). 16. Podczas trwania Brwikonu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Brwikonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć). 17. Na terenie Brwikonu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku. 18. Na terenie ZS1 obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby posiadające alkohol są zobowiązane pozostawić go przy rejestracji (zostanie im zwrócony przy opuszczaniu terenu Brwikonu) lub spożyć go poza terenem Brwikonu. 19. Na terenie Brwikonu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (także e-papierosów) oraz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych. 20. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Brwikonu. 21. Każdy uczestnik Brwikonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu ich decyzja jest ostateczna. 22. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy. 23. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Brwikonu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentu- 4

6 alnych szkód powstałych w wyniku ich działania. 24. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali w stanie, w jakim została im wydana. 25. Na terenie Brwikonu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami. 26. Organizatorzy Brwikonu nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu. 27. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Brwikonu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych. Regulamin noclegu Brwikon 2014 Nocleg na Konwencie Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon 2014 został zarządzony w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Zaakceptowanie postanowień zawartych w Regulaminie jest niezbędne do możliwości skorzystania z noclegu. 1. Prawo do korzystania z noclegów przysługuje wszystkim pełnoletnim uczestnikom Konwentu Fantastyki i Gier Planszowych Brwikon 2014, którzy wykupią dodatkową wejściówkę (koszt pełnego noclegu wynosi 10 zł płatne przy rejestracji). 2. Od godz do 600 obowiązuje cisza nocna. Odchylenia od godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą Organizatorów. 3. Picie alkoholu, zażywanie narkotyków, uprawianie gier hazardowych oraz palenie tytoniu (także e-papierosów) w obrębie Szkoły jest zabronione. 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do budynku. 5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność szkoły należy zgłaszać organizatorowi, który ustali wysokość odszkodowania. 6. Organizatorzy oraz Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie noclegu i szkoły oraz za pojazdy zaparkowane przy Szkole. 7. W razie naruszenia niniejszego regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się, organizator jest uprawniony do usunięcia osoby z terenu szkoły bez zwrotu kosztów noclegu. 8. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający z noclegów są zobowiązani stosować się do wskazań Organizatorów. Koordynator ds. noclegu: Arek Gajewski Regulamin Games Room u Brwikon program.brwikon.pl Sprawdź aktualny program Brwikonu w Twojej komórce. Zeskanuj ten kod QR swoim telefonem i dowiedz się, co się dzieje na konwencie. * Jeśli nie masz możliwości zeskanowania kodu, wpisz w przeglądarkę internetową adres Hasło do konwentowego Wi-Fi: brwikon Każda gra wypożyczana jest przez jedną osobę, która ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i braki. 2. Jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie jedną grę na raz. 3. Z gier należy korzystać tylko w wyznaczonych miejscach. Wynoszenie ich poza Games Room jest surowo zabronione. 4. Przy wypożyczeniu gry, uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia aktualnego dowodu tożsamości, który pozostaje u organizatorów do momentu zdania i odebrania gry przez pracownika Games Room u. 5. Wszelkie uszkodzenia i braki uczestnik powinien zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich wykryciu. 6. W przypadku uszkodzenia gry w sposób niewynikający z prawidłowego jej użytkowania (podarte, karty, zalane plansze, zgubione elementy itp.) osoba może zostać poproszona o uiszczenie opłaty równej wartości gry. 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci dławiące się małymi elementami. 8. W przypadku niejasności reguł gry, uczestnik może zgłosić się o pomoc do obsługi w celu ich wyjaśnienia. 9. Nie wypożycza się gier na pół godziny przed zamknięciem Games Room u. 10. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach. 11. Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Koordynator Games Room u: Nikos Sawwidis Gry dostarcza sklep internetowy Rebel.pl oraz Stowarzyszenie Avangarda. Organizatorzy życzą miłej zabawy 5 *) Musisz mieć aktywne połączenie internetowe.

7 . BIOGRAMY GOSCI TOMASZ KOŁODZIEJCZAK (1967) Pisarz, scenarzysta, wydawca. Debiutował w 1985 roku opowiadaniem Kukiełki ( Przegląd Techniczny ). Wydał powieści: Wybierz swoją śmierć, Krew i Kamień, Kolory sztandarów, Schwytany w światła, Czarny horyzont, tomy opowiadań Wrócę do ciebie, kacie, Przygody rycerza Darlana, Głowobójcy, Czerwona mgła. Tworzył gry m.in. Rzeźbiarze Pierścieni, Strefa śmierci, Zbuduj swój Kaczogród. Scenarzysta komiksowy napisał wiele nowel dla Przemysława Trusta Truścińskiego, opublikował też album Darlan i Horwazy Złoty Kur (rysunki Krzysztof Kopeć). Siedmiokrotnie nominowany do nagrody imienia Janusza Zajdla, otrzymał ją w roku 1996 za powieść Kolory sztandarów (ostatnio nominowany w 2012, za opowiadanie Czerwona mgła ). Trzykrotny laureat nagrody Śląkfa (z działalność wydawniczą i fanowską). Laureat nagrody im. Papcia Chmiela za zasługi dla komiksu w Polsce. Za powieść Czarny horyzont, nominowany do nagrody im. Jerzego Żuławskiego w W roku 2010 otrzymał odznakę Zasłużony dla kultury polskiej przyznaną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 r. za zasługi na rzecz rozwoju kultury i za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski został uhonorowany medalem Złoty Krzyż Zasługi. Jego powieści i opowiadania były tłumaczone na angielski, czeski, litewski, rosyjski. Autor recenzji i felietonów, redaktor pism Voyager i Magia i Miecz, twórca antologii, prowadził programy o kulturze popularnej w telewizji i radiu. Członek grupy literackiej Klub Tfurcuf. Od 1995 roku związany z wydawnictwem Egmont Polska, w którym m.in. prowadził pisma takie jak Kaczor Donald, Komiks Gigant, Witch oraz zarządzał działem wydawniczym komiksów Klub Świata Komiksu i gier planszowych Kraina Planszówek. Ukończył VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie, studiował na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Interesuje się polityką, astronomią, historią, grami planszowymi. Grał w III lidze koszykówki w zespole AZS Politechnika Warszawska. Jest żonaty, ma dwie córki. ANDRZEJ PILIPIUK (1974) Pisarz, publicysta, laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla. Z wykształcenia archeolog. Urodzony w Warszawie, mieszka w Krakowie. Debiutował w Feniksie w 1996 roku opowiadaniem Hiena, w którym brawurowo wprowadził do polskiej literatury fantastycznej postać znanego bimbrownika, degenerata i egzorcysty Jakuba Wędrowycza. Oprócz tego jest autorem opowiadania Kuzynki, za które zdobył nagrodę im. Janusza A. Zajdla za rok 2002 (opowiadanie później rozwinięte w trzytomowy cykl). Pisał też kontynuacje powieści o Panu Samochodziku (pod pseudonimem Tomasz Olszakowski), a także cykle: Norweski Dziennik i Oko Jelenia oraz wiele innych powieści i opowiadań. Niedawno, razem z żoną Katarzyną oraz z rysownikiem Zbigniewem Larwą wydał komiks p.t. Krasnoludy. Członek grupy literackiej Klub Tfurcuf. Żonaty, wielokrotnie dzieciaty. 6

8 JERZY RZYMOWSKI (1975) Dziennikarz, pisarz, redaktor. Obecnie redaktor naczelny Nowej Fantastyki. Pracował również dla pism Magia i Miecz, Gamestar i Kruk. W latach , razem z Marcinem Baryłką i Miłoszem Brzezińskim, prowadził radiową grę fabularną Dzikie Pola w Radiostacji. DJ klubowy, omnibus, oryginał. Członek Klubu Tfurcuf. Publikuje pod pseudonimem JeRzy. MICHAŁ GOŁKOWSKI (1981) Zodiakalnie, patologiczny Wodnik z roku Stanu Wojennego. Wbrew pozorom samotnik, mizantrop i introwertyk. Z wykształcenia lingwista, z zamiłowania historyk wojskowości, z zawodu na co dzień tłumacz kabinowy ang-pol-ros. Obecnie stalker. Czarnobylem zafascynowany, odkąd tylko dowiedział się, po co brał wiosną 86 ten niedobry proszek w kapsułkach z opłatka. Swoje związki ze Wschodem i stosunek do słowiańskości określa jako typowy love-hate relationship. Od zawsze rozerwany pomiędzy Skansenem w Łowiczu a Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, osiadł w końcu pod lasem niedaleko Sochaczewa

9 Gry planszowe Gry bitewne Gry karciane Galeria Brwinów ul. Grodziska 46, lokal 44 (za Piotrem i Pawłem) tel

10 SALA PRELEKCYJNA PIATEK , 16:00 Od dziś ja prowadzę! (1:50h) Mateo Krakowiak Kilka porad dla początkujących Mistrzów Gry. Drodzy Gracze! W wielu z was pewnego dnia dojrzeje (albo zapewne już dojrzała) decyzja o chęci poprowadzenia własnej sesji. Być może zastanawiacie się, czy podołacie temu zadaniu. Boicie się, że coś pójdzie nie tak, a wy już nigdy nie odważycie się zasiąść po drugiej stronie stołu. Brak wam wiary we własne możliwości? A może już rozpoczęliście przygodę z mistrzowaniem, ale chcielibyście jeszcze dopracować swój warsztat. Zapraszam was na prelekcję, która może rozwinąć się w konstruktywną dyskusję, o tym wspaniałym zajęciu, jakim jest mistrzowanie. Podpowiem wam jak zacząć przygodę w roli MG i podszkolić swój warsztat oraz postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. 18:00 Piekło Twórców, czyli 40 lat minęło Michał Moryc Pawlik Czy jesteś w stanie czekać na nową grę swojej ulubionej serii przez 13 lat? A może wypatrujesz niecierpliwie filmu zapowiedzianego 10 lat temu? Czasami może się wydawać, że proces produkcyjny trwa od zawsze i nigdy się nie zakończy. Zapraszam na przegląd najsłynniejszych i najdłużej trwających Piekieł Twórców wśród gier i filmów. 19:00 Poradnik łowcy zombie, czyli żywego trupa klasyfikacja (1:50h) Joshu Freackey Szpilarski Walker, Runner, Thriller, ostatnimi czasy namnożyło się tyle rodzajów zombie, że aż ciężko się połapać, któremu w co strzelać. Na pomoc przychodzę ja, z poradnikiem klasyfikacji zombie. Na prelekcji wspólnie obejrzymy, przeczytamy i omówimy materiały z filmów, seriali, gier, komiksów, książek i innych by wypełnić wspólnie ostateczną tablicę survivalu, czyli co gdzie i jak. Jeśli chcesz porównać biegacza z 28 dni później z białbym voodoo zombie, jeśli nie wiesz, co odróżnia clickera z The Last of Us ze Smokerem z L4D. Jeśli chcesz wiedzieć jak najlepiej ponownie zabić zombie striptizerkę To jesteś w dobrym miejscu. 9 21:00 Hołd dla mistrza grozy H. P. Lovecraft Anna Dragoncerch Zapraszam na prelekcję dla wszystkich tych, którzy oddali już swoją duszę Cthulhu, tych, którzy tylko coś słyszeli o H. P. Lovecrafcie, tych, którzy lubią horror, ale jeszcze nie spotkali się z Bogami Zewnętrznymi, jak i tych, którzy po prostu są ciekawi, kim był dżentelmen z Providence. Opowiem Wam o autorze niezwykle popularnej i przerażającej mitologii.

11 Przybliżę jego życiorys, inspiracje, czasy, w których żył. Przedstawię Wam również jego dorobek literacki. A na koniec wszystkich Was złożę w ofierze! SOBOTA :00 Prezentacja gry fabularnej Diadem Andrzej Andre Rylski RPG to fascynująca rozrywka. Wiele osób jednak obawia się grubych podręczników i czasu, potrzebnego na przyswojenie zasad. Jeśli lubisz fantasy, ale nie interesuje cię studiowanie skomplikowanych reguł i długaśnych opisów, lub jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grami fabularnymi, przyjdź koniecznie będzie można posłuchać o grze fabularnej Diadem, obejrzeć podręcznik i porozmawiać z autorem jednego z najbardziej przyjaznych dla użytkownika systemów RPG. 11:00 Jak stworzyć komiks? Paula Storm Jeżeli jesteś miłośnikiem komiksów, to ta prelekcja jest stworzona dla ciebie. Mam zamiar pozbierać grupę komiksowych zapaleńców i ustalić, o co tak na prawdę w komiksach chodzi. Czy umiejętność idealnego rysowania wystarczy? A może to super fabuła jest najważniejsza w komiksach? Jeśli chcecie znać odpowiedź po prostu wpuśćcie mnie na scenę. 12:00 Daleko nam do cyborgów? Michał Milka Milczarek (SSFGW Utapau ) Krótki przegląd najciekawszych protez oraz sztucznych narządów. Zobaczymy jak dużo (lub mało) brakuje nam do sztucznej ręki Luke Skywalkera, oczu widzących podczerwień, ostrzy wysuwanych z rąk i tym podobnych cyberpunkowych wynalazków. 13:00 Broń w Star Wars i Mass Effect, a ta ziemska Michał Milka Milczarek (SSFGW Utapau ) Czyli kilka słów o tym jak działała broń, pancerze i tym podobne w uniwersach Gwiezdnych Wojen oraz Mass Effecta. To wszystko porównamy z obecną technologią naszej cywilizacji oraz pogdybamy jak będzie za 5, 50 lub 500 lat. 14:00 Obcy vs. Biologia Mariusz i Ania (Force Squadron) Czy można mieć kwas zamiast krwi? Czy da się sklonować pasożyta razem z żywicielem? I czy istnienie ksenomorfa jest w ogóle możliwe? W czasie prelekcji skonfrontujemy te i inne zagadnienia z serii Obcy z wiedzą z zakresu współczesnej biologii i podyskutujemy na temat układu pasożyt żywiciel. 15:00 Cyberpunk a nanotechnologia Arkadiusz Ciesielski W cyberpunku pełno jest wszelkiego rodzaju nanotechnologii od najprostszych urządzeń skonstruowanych na bazie nanostruktur, przez nanoboty, na drukarkach atomowych 10

12 skończywszy. Jak wiele wspólnego ma cyberpunkowa wizja nanotechnologii od tej rzeczywistej? Jakie nanowynalazki są prawdopodobne, a jakie są bujdą? I na jakim etapie rozwoju jest dzisiejsza nanotechnologia? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć na tej prelekcji. 16:00 Tworzymy kampanię fantasy (1:50h) Staszek Scobin Krawczyk Podczas warsztatów wspólnie przygotujemy świat fantasy, osadzoną w nim epicką historię, a także ściśle powiązane z fabułą postacie graczy. Nie zabraknie też miejsca dla opisów lokacji, pomysłów na sceny, bohaterów i bohaterek niezależnych oraz rzecz jasna głównego antagonisty wraz z jego sługami. Warsztaty ułatwią Wam też samodzielne tworzenie podobnych kampanii i pasujących do nich postaci (zgodnie z zasadą: i ryba, i wędka). Przyjść możecie niezależnie od tego, czy jesteście MG, czy gracz(k)ami. Mile widziane również całe grupy erpegowe! 18:00 Chrom już dzisiaj Tomasz Toban Wołoszczak Zastanawiałeś się kiedyś jak to jest mieć wszczep? Nie tylko sztuczną kończynę, ale np. kamerę czy złącze usb. Era chromu jest bliżej niż myślisz, a możliwości z nią związane nieograniczone. 19:00 Telewizyjna podróż przez galaktykę, czyli seriale space opera Mistrz Seller Kosmos, przygody, dziwaczni kosmici. To elementy, których zdecydowanie nie brakuje w serialach, o których powiem. Prelekcja będzie dotyczyła przygodowych seriali Space opera. 20:00 Implanty i Ty Mariusz Plastek Kiesiński Jeszcze do niedawna posiadanie elektronicznych implantów w swoim ciele było tylko fikcją. Dzisiaj już staje się to rzeczywistością, a niedługo będzie codziennością. Co powinieneś wiedzieć o tych kawałkach elektroniki i jakie są ich możliwe zastosowania, a także zagrożenia? Przyjdź i się dowiedz! 21:00 Ludzie gapiący się na kozy Mariusz Plastek Kiesiński Podczas zimnej wojny Stany Zjednoczone przeznaczały spore ilości pieniędzy na mniej i bardziej absurdalne projekty. Efekty niektórych z nich widzimy dzisiaj, a inne pozostawiają po sobie tylko spekulacje i domysły. Agenci, którzy mogą widzieć każde miejsce na ziemi, strefa 51 i Park Jurajski? O tym wszystkim i nie tylko na prelekcji. 11

13 NIEDZIELA :00 Jak grać, żeby się zgrać (1:50 h) Staszek Scobin Krawczyk Podczas gry najważniejsze nie są postacie, ale my żywi, prawdziwi ludzie. Niby truizm, a jednak trudno trafić na teksty czy prelekcje, które pokazywałyby sesję, jako pewną sytuację społeczną. Naprawmy to! Zapraszam na prelekcję i rozmowę o problemach i szansach związanych ze społecznym aspektem RPG. Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla MG, jak też graczy i graczek. Mile widziane także całe drużyny. 12:00 Podróż sentymentalna 30 lat Transformerów (1:50h) Joshu Freackey Szpilarski Proponuję poprowadzić prezentację na temat ogólno-światowo znanej marki, jaką są roboty Transformers, w tym roku osiągają poważny wiek, bo na rynku są już od 1984 roku, więc jest to świetna okazja by przybliżyć ich historię szerszej publiczności gościom Brwikonu. Oferuję ponad godzinny wgląd w historię tej serii. Prelekcja będzie składała się z prezentacji i pokazu na żywo, ponieważ zamierzam zabrać ze sobą część mojej kolekcji, jako materiał pomocniczy. W prezentacji użyję filmów i zdjęć by jak najlepiej i jak najdokładniej przybliżyć temat. Zaczniemy od Diaclone i Microman, by przejść do oficjalnego początku serii czyli Generation 1. Temat po temacie, seria po serii przebrniemy przez Beast Wars, Robots in Disguise, Energon i innych by zakończyć na świeżutkim Transformers Age of Extinction,, czyli filmowi który będzie miał premierę w te wakacje. 14:00 Warsztaty tworzenia scenariuszy RPG (1:50h) Andrzej Andre Rylski Wymyślanie przygód postrzegasz jako ciężką pracę? A może właśnie dlatego nie prowadzisz sesji, gdyż te wszystkie przygotowania cię przytłaczają? Sądzisz, że scenariusz musi być spisany pięknym językiem na kilkunastu stronach podaniowca? Wcale nie musi tak być! Scenariusz można wymyślić w minutę, dopracować w kwadrans, wszystkie pomoce potrzebne do jego prowadzenia przygotować w niespełna godzinę. Nie wierzysz? Po prostu przyjdź. Na warsztatach zaprezentujemy kilka pomocnych sztuczek, podyskutujemy, i stworzymy (z Twoją pomocą) co najmniej jeden kompletny scenariusz! Warsztaty przydadzą się w planowaniu scenariuszy do dowolnego systemu, jako przykład i źródło inspiracji służyć będzie dopiero co wydana gra fabularna Diadem. 12

14 SALA KONKURSOWA PIATEK , 16:00 Kalambury Star Wars Michał Thorin Tartanus Znajomość filmów, książek, komiksów oraz gier nie wystarczy, trzeba umieć jeszcze pokazać hasło nie wydając z siebie dźwięków. 17:00 Ultra Rapid Fire (URF) czyli wiedzówka o LoLu v 2.0 (1:50h) Artur Tygrys Szurgociński Druga odsłona brwikonowego konkursu wiedzy o League of Legends. Przez ostatni rok w świecie Runeterry wiele się zmieniło. Tak samo jak w naszym konkursie! Jeśli diamenty-pretendenty nie są Ci straszne, stań do walki z innymi przywoływaczami na Summoner s Rift, Twisted Treeline, Howling Abyss i Crystal Scar, tym razem nie w bitwie o LP, a o Brukaty! 19:00 Tajemnice Sanktuarium, czyli konkurs wiedzy o Diablo (1:50h) Artur Tygrys Szurgociński Konkurs wiedzy o serii gier Diablo firmy Blizzard Entertainment. Czy wiesz kim są Tal Rasha, Leoric i Adria? Myślisz, że umiałbyś opisać konflikt między Mroczną Trójcą a Radą Angiris od zarania dziejów? Udowodnij, że Twoja wiedza dorównuje tej, którą posiadł Deckard Cain i zdobądź tytuł Horadrima Brwikonu 2014! 21:00 Mamy drobne problemy z lądowaniem, czyli konkurs wiedzy z serialu Firefly oraz filmu Serenity. Nikos Dr Logan Sawwidis, Michał Słowik Słowiński Lądowanie będzie interesujące. Zdefiniuj interesujące. O Boże! O Boże! Wszyscy zginiemy! Konkurs wiedzy z serialu Firefly oraz filmu Serenity, czyli sierotach po wyrodnym FOX (niech sczeźnie w najniższych kręgach piekła!). SOBOTA :00 Gwiezdno Wojenny konkurs cytatowy Mariusz Okliński (Force Squadron) Jak dobrze znasz kwestie z Gwiezdnych Wojen? Co Han powiedział do Lei, tuż przed zamrożeniem w Karbonicie? Co powiedział Luke, gdy nie mógł unieść x-winga? Jeżeli wiesz, to koniecznie musisz wziąć udział w tym konkursie 13 May the Force be.

15 11:00 Zabójcze cyvasse Turniej Wiedzy o Westeros (1:50h) Szymon Lech Dzięcioł, Adam WTFApoc Podlewski Najbardziej mrożąca krew w żyłach zombie apokalipsa ostatniej dekady (o której nadal nie wie prawie nikt spośród głównych bohaterów) ukryta pod pozorami epickiej, pseudośredniowiecznej fantasy. (O ile autor dożyje.) Pieśń Lodu i Ognia. Jeśli wiesz, ile paliczków utracił Davos Seaworth, jeśli pamiętasz, który z bohaterów lubił obżerać się szarańczą w miodzie, jeśli kojarzysz kim był Gruby Zollo, a kim Damon Zatańcz Ze Mną, albo chociaż potrafisz wymienić imiona wszystkich dzieci Starków, czas byś zajął swoje miejsca na naszym stole do cyvasse i wziął udział w starciu z podobnymi tobie (którzy też nie pamiętają jak miał na imię piętnasty syn starego Frey a). Zakres konkursu obejmuje pięć tomów Pieśni Lodu i Ognia, trzy opowiadania z cyklu Rycerz Siedmiu Królestw i serial (w jego aktualnym stanie zaawansowania). 13:00 Fantastyczne miejsca konkurs filmowy Michał Moryc Pawlik Czy potraficie natychmiast rozpoznać piaski Tatooine? Znacie doskonale krajobraz Pandory? Nie macie problemu ze zidentyfikowaniem pejzażu Shire? Zapraszam zatem do udziału w konkursie testującym wiedzę i pamięć o bardziej lub mniej znanych lokacjach z licznych filmów fantasy i science-fiction. Rynek turystyki fantastycznej potrzebuje Was jako nowych przewodników! Pytacie, co się stało z poprzednimi? Na pewno nie zostali pożarci przez czerwie na planecie Arrakis, co to, to nie! 14:00 J.A.R.V.I.S. Nikos Dr Logan Sawwidis Konkurs wiedzy filmowej na temat jednego z najpopularniejszych bohaterów komiksowych ostatnich lat Iron Mana! Jeśli oglądałeś każdy z filmów po kilka razy, nie możesz doczekać się kolejnej części, filmowa postać Iron Mana nie ma dla Ciebie tajemnic i uważasz, że Robert Downey Jr. urodził się po to, aby zagrać Tony ego Starka, przyjdź i spróbuj swoich sił w walce o brukaty z innymi uczestnikami! 15: słoni na prowizorycznych bobslejach vol.5 (1:50h) Tomek Hary Harewicz, Szymon Sky Kaczmarczyk Tysiąc słoni na prowizorycznych bobslejach, czyli pratchettowskie kalambury! Brwinów to nie Aknh-Morpork, władza Lorda Vetinariego tu nie sięga(czyżby? ;)), więc kto żyw lub nieżyw niech spieszy do nas, aby sprawdzić swą moc w sztuce pantominy. Przekonaj się czy jesteś zdolny/a pokazać Vimes, Nianie Ogg czy tak niespotykane hasła jak Ankh-Morporskie Stowarzyszenie Odrodzenia Akordeonistów! 17:00 Captain on the bridge! Przemysław Sinister Hładki Aby dotrzeć tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek potrzebujemy statku kosmicznego. W space operze od samego statku ważniejszy jest charyzmatyczny kapitan, pod którego dowództwem nie straszna nam zimna próżnia, czarne dziury, kosmiczne anomalie na 14

16 kursie oraz wrogie obce rasy strzelające laserami. Rozpoznaj skąd pochodzi dany kapitan i którym statkiem dowodzi. 18:00 Co to za film science-fiction? Multimedialny konkurs filmowy (1:50h) Jędrzej Bukowski, Agnieszka Gumkowska Zapraszamy do udziału w multimedialnym konkursie filmowym! Jeśli jesteś w stanie skojarzyć tytuł filmu po przedstawieniu rozmazanego zdjęcia, charakterystycznego rekwizytu, kawałka plakatu bądź też fragmentu ścieżki dźwiękowej, to powinieneś czuć się jak ryba w wodzie. Czeka na Was mnóstwo ciekawych i niebanalnych kategorii, co nie znaczy, że strasznie trudnych. Najważniejsza to wspólna zabawa dla fanów filmów science-fiction (z nastawieniem głównie na cyberpunk). Całość jest w klimacie słynnych Ryjówek z Pyrkonu. Zapraszamy drużyny składające się z maksymalnie czterech osób. 20:00 Ogólnoliteracki konkurs z niespodzianką (1:50h) Barbara Sarbian Piłeś piwo z Dobrym Wojakiem Szwejkiem, chodziłeś po Warszawie z Wokulskim, a na balu tańczyłeś ze Scarlett O Harą? Mało tego, biłeś się na szable z Panem Wołodyjowskim, w domu zalęgła Ci się Calineczka, Tolkien nie ma przed Tobą żadnych tajemnic, a Jakub Wędrowycz uczył się egzorcyzmów od Ciebie? I na dodatek o Hłasce wiesz WSZYSTKO? Cóż, i tak polegniesz na pytaniach z niespodzianką. Niemniej zapraszamy do wspólnej zabawy! NIEDZIELA :00 Konkurs Heroes of Might and Magic (1:50h) Mateusz Mateo Krakowiak i Alicja Iluvene Rogucka Kultowa seria gier na Brwikonie! Czy Ty też należysz do tych, którzy uważają III część Hirołsów za najlepszą? Czy ty też uważasz, że Nekropolia i Loch to najlepsze miasta? Jeśli tak to musisz koniecznie przyjść na konkurs wiedzy o HoMM, a jeśli nie, to tym bardziej nie może ciebie zabraknąć. Ale żeby nie było tak łatwo uczestnicy muszą wykazać się wiedzą o 3, 4, 5 i 6 części Heroesów! Więc osiodłaj gryfa, naostrz Ostrze Armagedonu i przybywaj po zwycięstwo! 12:00 OWuTeMy, czyli Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne Michalina Hermiona Baryłka oraz Jej Stary Nerdowski konkurs wiedzy o Harrym Potterze, czyli: Kim był Kingsley Shacklebolt? Kto na obrazku jest Fredem, a kto George m? Ile lat ma Harry Potter w tym roku? Pamiętaj, dobrze zdane owutemy są kluczowe, jeśli chcesz zostać aurorem! W tegorocznej edycji dodatkowo pytania obrazkowe! 15 13:00 Od Szulkina do Wiedźmina, czyli konkurs wiedzowy o polskich produkcjach fantasy i s-f (1:50h)

17 Piotr Ziemek Ziętek Myślisz: Polskie filmy fantastyczne? Hmmm Wiedźmin i i co dalej? Sięgnij pamięcią w czasy młodości, przypomnij sobie Podróże Pana Kleksa, zwiedź przestrzeń kosmiczną z pilotem Pirxem, poznaj podstawy matematyki z Przybyszami Z Matplanety, nałóż magiczny pierścień Różyczki, przestrzegaj zasad Asa i najlepiej zapomnij o Wiedźminie ;) SALA TURNIEJOWA , PIATEK :00 Nauka gry w Magic: The Gathering (2h) Przemysław Kozi Kozłowski Słyszeliście o niej z pewnością. Ma 20 lat i ponad 12 milionów graczy na całym świecie. Zgarnęła mnóstwo nagród, a w tym nagrodę Mensa Select Award. A teraz macie okazję nauczyć się w nią grać. Profesjonalni gracze przedstawią Wam najważniejsze zasady, które w pełni przygotują Was do turnieju tego samego dnia na Brwikonie. 18:00 Turniej Magic: The Gathering (4h) Przemysław Kozi Kozłowski Nauczyliście się grać? No to teraz wyposażymy Was w karty i możecie walczyć o miano największego Planeswalkera Brwikonu. Nie musisz posiadać własnej talii, dostaniesz ją od nas na potrzeby turnieju. SOBOTA :00 Space MEMO (2h) Paweł Jarema Kamiński, Maciek Gutowski W kosmosie jest ponad miliard planet, wiec jest duża szansa, że niektóre się powtarzają. Przetestuj swoja pamięć i odnajdź duplikaty. Jak by tego było mało, w finałowym starciu będziesz musiał znowu podumać szarymi komórkami i odtworzyć swoje podróże gwiezdne. 12:00 Turniej Munchkin (4h) Jarosław Chopak Walędziak Jak na każdym dobrym konwencie, również na Brwikonie nie może zabraknąć najbardziej lubianej/znienawidzonej gry (niepotrzebnie skreślić) jaką jest Munchkin. Przyjdź i przyprowadź kumpli, a potem wbij im nóż w plecy. I zabierz ich skarby. I poziomy! Niech wygra najlepszy! (albo najbardziej wredny) 16:00 Timeline hardcorowy miniturniej historyczny! (2h) Kamil Opos Jastrzębski Czy znasz datę odkrycia Ameryki przez Kolumba? Zatem znasz zapewne też datę pierw- 16

18 szego samolotu przez braci Wright? Zatem na pewno też znasz daty wprowadzenia w matematyce znaku =, wynalezienia mikroskopu, odkrycia przez Europejczyków Wysp Wielkanocnych! Jeśli tak, to ten konkurs jest dla Ciebie! Popisz się wiedzą historyczną, zawstydź współgraczy lub licz na łut szczęścia i proste zagadki! Preferowani uczestnicy, którzy ukończyli podstawówkę, ale nie tylko! Przed turniejem odbędzie się tłumaczenie zasad, które są trywialne, więc przyjdź nawet nie znając tej gry. Będziesz się świetnie bawił! 18:00 Turniej Kosmiczna Eskadra Daniel Zakarel Kołaciński Poprowadź swoją Kosmiczną Eskadrę do zwycięstwa! Zbieraj rudę z asteroidy, unikaj wrogich laserów i ustrzel statki przeciwnika. Musisz wykazać się zręcznością, spostrzegawczością i przede wszystkim szybkością podczas rozstawiania własnych statków. W tej błyskawicznej grze wygrywają tylko najlepsi pokaż, że jesteś jednym z nich! Turniej dla graczy w każdym wieku. 19:00 Turniej gry Wyścig po dyplom (3h) Arkadiusz Ciesielski Uważasz, że zrobiłeś już wszystko co niezbędne do zaliczenia semestru? Obkułeś się z każdego przedmiotu, masz 100% obecności i jesteś w pełni przygotowany? Jeśli tak, to zapraszamy na turniej nowej, studenckiej gry karcianej Wyścig po dyplom! Na naukę gry zapraszamy 90 minut przed turniejem do Games Roomu. NIEDZIELA :00 BANG Card Game PEŁNY OFICJALNY SET!!! (2:50h) Paweł Padre Szwanke Gra Karciana osadzona w realiach dzikiego zachodu. Szeryf wraz ze swoimi Zastępcami walczy z bezprawiem, Bandyci chcą wyeliminować szeryfa a między nimi kryje się Renegat albo dwóch, który chce zostać nowym Szeryfem, a to nie łatwe zadanie. Chcę przedstawić pełną wersję gry karcianej BANG! ze wszystkimi oficjalnymi dodatkami: Bang! The Bullet!, High Noon, Dodge City, A Fistful Of Cards, Wild West Show, Gold Rush, BANG! 10th Anniversary Edition. Liczba uczestników ograniczona do 8 osób. Do gry zapraszam tylko obeznanych z systemem, gdyż dodatki wprowadzają sporo dodatkowych atrakcji. A laików zapraszamy na zapoznanie się z grą w roli widza. 13:00 Karciany pojedynek na dzikim zachodzie BANG! Paweł Padre Szwanke Gra Karciana osadzona w realiach dzikiego zachodu. Szeryf walczy z bezprawiem, Bandyci chcą wyeliminować szeryfa a między nimi grasuje Renegat który chce zostać nowym Szeryfem a to nie łatwe zadanie. 17 Liczba uczestników ograniczona do 21 osób. Mile widziani obeznani z zasadami, ale laików też zapraszamy na zapoznanie się z grą. Przy jednej grupie [max.7] i wolnym czasie można rozegrać na oficjalnych zasadach turniejowych, przy większej ilości graczy świetnie sprawdza się opcja bez ról z zasadą każdy na każdego.

19 WIOSKA SLOWIAN I WIKINGÓW Mazowiecka Drużyna Wojów Weles SOBOTA :00 22:00 Codzienne życie i prace ludzi w średniowieczu Prezentacja przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy Brwikonu dowiedzą się jak wyglądały naczynia tysiąc lat temu, czym krzesano ogień oraz z czego pito na wyprawach. Przez cały dzień prezentujemy życie obozowe. Zobaczyć będzie można w co się ubierano, a co noszono dla ozdoby. 10:00 Warsztaty rogownika (1:50h) Proponujemy próbę odtworzenia wczesnośredniowiecznego warsztatu rogowniczego wzbogaconego o wyroby ozdób glinianych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z etapami obróbki kości i rogu, zaprezentowane zostaną przykłady wytworów odtworzone na podstawie znalezisk archeologicznych z terenów Europy. Pokażemy możliwość wytworzenia różnego rodzaju ozdób i amuletów z kości, rogu i gliny na podstawie znalezisk archeologicznych i własnych pomysłów (figurki gliniane, koraliki, amulety gliniane, kościane i rogowe, rycie i wypalanie wzorów na płytkach kościanych i rogowych). 10:00 Spotkanie z wróżbitką (1:50h) Martwisz się o przyszłość swoją i swoich najbliższych? Chodź, wróżbitka prawdę Ci powie. Jaką przyszłość dla Ciebie skrywają tajemnicze runy? Tylko ona wie. 11:00 Pokaz Walk cz. I Po latach ćwiczeń, nasi wojowie są biegli w używaniu nie tylko mieczy i tarcz, ale także szabel, toporków, włóczni oraz toporów duńskich. Za pomocą takiego oto oręża gotowi są walczyć, ku uciesze widowni w trakcie: -Inscenizacji bitwy Dwie grupy wojów staną przeciwko sobie, by stoczyć bój na śmierć i życie. -Kręgu Honoru Wojowie będą stawać do pojedynków, by w honorowej i uczciwej walce wyłonić spośród siebie najlepszego. 12:00 Turniej łuczniczy Jakub Wojna Pokaż, że Legolas miał zeza, a Robin Hood, ledwo widział. Udowodnij, że jesteś najlepszym łucznikiem w dziejach. (liczba miejsc w turnieju ograniczona) 12:00 Warsztaty kolcużnika (1:50h) Czym zajmował się dokładnie kolcużnik? Jak precyzyjną pracę musiał wykonywać? Zapraszamy, a dowiecie się znacznie więcej na czym polegała produkcja pancerzy kolczych z omówieniem i zastosowaniem. 18

20 12:00 Warsztaty kowala (1:50h) Pokaz kucia drobnych przedmiotów, jak gwoździe czy groty strzał wykonywany przez nas, a goście imprezy będą mogli próbować swych sił w kowalstwie przez cały czas trwania imprezy pod naszym okiem. Oczywiście wszystkie wykute przez gości przedmioty są przez nich zabierane na pamiątkę. 13:00 Zabawa plebejska test męskości Kto się odważy stanąć w walce o tytuł najmężniejszego? Przyjdź i pokaż, że męskie sprawy nie są Ci obce. 13:00 Zabawa plebejska przechodzenie przez włócznię Spokojnie, to tylko zabawa. Podobno. Ale to nie takie proste. Chcesz dobrze się bawić? Przyjdź, a nie będziesz zawiedziony. 14:00 Turniej w rzucie toporkiem Artur Kozłowski Walkę o tytuł najlepszego topornika czas zacząć. Walcz o brukaty z drwalami, rzeźnikami i wściekłymi wojami. Nie bój się. Oni tylko tak strasznie wyglądają. 14:00 Warsztaty rogownika (1:50h) Ominęły Cię warsztaty o 10:00? Nic nie szkodzi, masz jeszcze szansę zapoznać się z pracą naszego rogownika. A naprawdę warto. 14:00 Spotkanie z wróżbitką (3h) Wróżbitka przepowiedziała, że możesz nie zdążyć na poranne spotkanie, więc zasiądzie jeszcze raz przy runach, byś na spokojnie mógł do niej zajść i poznać swoją przyszłość. 15:00 16:00 PRZERWA Dajmy odpocząć naszym wojom od tych walk i ciężkich prac. Dajmy im zjeść, napoić się i przygotować do wieczornych atrakcji. Obozowisko będzie zamknięte. 16:00 Pokaz walk cz. II Napojeni i najedzeni, wypoczęci i odprężeni ruszają ponownie do boju. Będą się zabijać, mordować i tłuc. A wszystko to, byście mieli świetne widowisko. Zapraszamy na kolejną część walk. Wojów zobaczycie w: -Kręgu Zdrady W tej walce nie ma zasad ani przyjaciół. Siła i kunszt ustępują miejsca sprytowi i przebiegłości. By przeżyć wojowie będą musieli zabijać bez litości, zrywać sojusze i atakować, gdy przeciwnik najmniej się tego spodziewa. -Szyki bojowe Wojowie zaprezentują i omówią szyki oraz formacje bitewne. 17:00 Walka z wojem Uważacie, że Ogar z Gry o Tron to cienias? Albo że władacie lepiej mieczem niż Aragorn? Nasz woj spróbuje wybić Wam to z głowy. Zachęcamy do przyodziania zbroi, wzięcia żelastwa w rękę i wejście na arenę. Wyjdzie tylko najlepszy. 19

21 17:00 Warsztaty kolcużnika (1:50h) Miałeś rano coś ważniejszego do roboty, ale teraz masz czas? Wpadaj do kolcużnika, a on już odpowiednio zajmie Ci najbliższy czas. 17:00 Warsztaty kowalskie (1:50h) Kowal jest wciąż na miejscu i jest gotów podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z chętnymi lub z gapami, którzy nie odwiedzili go rano. 18:00 Zabawa plebejska wypychanie z koła Zabawom tego dnia nie będzie końca. Chyba że zostaniesz wypchnięty z koła. 18:00 Zabawa plebejska narodziny niedźwiadka Brzmi bardzo niewinnie. I tak też się zaczyna. Ale gdy już poznasz zasady tej zabawy, będziesz chciał uciekać. Lecz wtedy będzie już za późno. Tylko dla lubiących dobrą zabawę. NIEDZIELA :00 Walka z wojem Dostałeś od naszego woja wycisk w sobotę? A dzisiaj zjadłeś porządne śniadanie i liczysz, że dasz mu radę? Hehe zabawny jesteś ale w porządku. Spróbuj rozbroić naszego mistrza walk średniowiecznych. Powodzenia. 10:00 Warsztaty rzemieślnicze Wszystko jest dostępne. Zapraszamy na spotkanie z kolcużnikiem, rogownikiem i kowalem. Jest to ostatnia szansa na poznanie ich kunsztu. 10:00 Spotkanie z wróżbitką Ona wiedziała doskonale, że będziesz chciał przyjść do niej akurat w niedzielę. Nie pytaj skąd. Po prostu wiedziała. Już się nie tłumacz. Po prostu wejdź, usiądź i posłuchaj, co dla Ciebie niesie przyszłość. 11:00 Turniej w rzucie oszczepem Artur Kozłowski Kto dalej rzuci. Proste, prawda? Nic bardziej mylnego. Metoda, ustawienie ciała, ruch, balans ciała, a potem na szarym końcu siła. Pokaż, że stać Cię na pokazanie, kto jest mistrzem oszczepu. 12:00 Pokaz walk Ostatnia szansa na obejrzenie walk w wykonaniu wojów z grupy Weles. 13:00 Zabawy plebejskie Różne, różniste i najróżniejsze. Grupa Weles pokaże Wam, co mają najlepszego do zabawy, bo jeśli jeszcze się z nimi nie bawiliście, to jest to najwyższa pora i zarazem ostatnia szansa, bo za chwilę pakują obozowisko. 20

22 SALA ROBOTÓW SOBOTA :00 18:00 Pokazy robotów Roboty i spółka Pokazy Robotów to interaktywne stanowiska, na których instruktorzy i animatorzy prezentuja najciekawsze roboty nie tylko dla dzieci. Zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi na pokazie robotyki mogą sprawdzić działanie robotów humanoidalnych, RoboRobaków czy fascynujacych robotów mobilnych. Inteligentne dinozaury PLEO oraz skomplikowane roboty z klocków LEGO wzbudza niezwykłe zainteresowanie wszystkich uczestników eventu. Na stanowisku przedstawiamy m.in: Roboty Lego, Roboty Velleman, Roboty moway, RoboRobaki, Roboty humanoidalne, Inteligentne Dinozaury PLEO, Roboty mobilne line follower, sumo, kroczące. 10:00 18:00 Warsztaty robotów Roboty i spółka Nasza propozycja obejmuje wspólne kreatywne budowanie robotów z klocków LEGO. Kazde dziecko z naszym wsparciem skonstruuje i zaprogramuje własnego, w pełni działające roboty. Nasze zajęcia pobudzają wyobraźnię przestrzenną i rozszerzają wiedzę z zakresu nauk ścisłych mechaniki, informatyki, fizyki. Warsztaty z robotyki kształtują także umiejetność pracy w grupie i uczą myślenia analitycznego. Dziewczynki bawią się podczas naszych zajęć równie dobrze jak chłopcy! 10:00 18:00 Olimpiada robotów Roboty i spółka Olimpiada robotów interaktywna atrakcja dla dzieci i dorosłych. Roboty sterowane są za pomocą urządzeń mobilnych z naszym autorskim oprogramowaniem. Konkurencje: Walki robotów Lego SUMO, Wyścig robotów Lego, Mecz Piłki Noznej robotów LEGO. 21

23 SALA SPECJALNA PIATEK :00 Specjalny Turniej Maskarady (1:50h) Paweł Pablo Kurnatowski Maskarada jest grą blefu i dedukcji bazującą na różnych rolach postaci, w którą grać można w gronie od 2 do 13 osób. Jest to nowa gra autora doskonałej gry towarzyskiej Cytadela. Również i tutaj Bruno Faidutti pokazuje, że esencją gry może być pomysłowa mechanika, która dostarcza przedniej zabawy. Zapraszamy na turniej! Bardzo szybko poznacie jej zasady. SOBOTA :00 To ja używam apteczki Michał Gołkowski Krótki kurs szpeju i wyposażenia w świecie S.T.A.L.K.E.R., 12:00 Testowanie gry planszowej Zobaczyć Ankh-Morpork i przeżyć Paweł Ostromecki Gra Zobaczyć Ankh-Morpork i przeżyć została stworzona w oparciu o przewodniki i plany Ankh-Morpork wydawane przez Gildię Kupców, które powstały w myśl idei, że ludzie, którzy się gubią, marnują czas i pieniądze. Gracze wcielają się w turystów, którzy przybywają zwiedzić Ankh-Morpork. Co na nich czeka w mieście tysiąca niespodzianek będziecie mogli sprawdzić pomagając przetestować grę. 13:00 Gość specjalny Jerzy Rzymowski Marcin Baryłka Spotkanie z redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki. 14:00 Zermatyzm, Rogate Serce i sztuka Andrzej Pilipiuk Stanisław Szukalski, to artysta który wierzył w to, że wszystkie języki świata pochodzą od polskiego. O tych życiu, poglądach i sztuce, tego niebanalnego artysty opowie Andrzej Pilipiuk. 15:00 Komiksowy zawrót głowy Tomasz Kołodziejczak Rozmowa z Tomaszem Kołodziejczakiem, szefem Klubu Świata Komiksu (Egmont) na temat rynku komiksów w Polsce, najciekawszych tytułach, tworzeniu komiksów. 16:00 Gość specjalny Michał Gołkowski Spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim, pierwszym stalkerem polskiej literatury i autorem książek Drugi Brzeg i Ołowiany Świt. 22

24 17:00 Gość specjalny Tomasz Kołodziejczak Kosmici, elfy i Polska, czyli spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem, autorem m.in. książek Czerwona Mgła i Kolory sztandarów :00 Gość specjalny Andrzej Pilipiuk Marcin Baryłka Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem, laureatem nagrody A. Zajdla, twórcą m.in. najsławniejszego bimbrownika-egzorcysty Jakuba Wędrowycza oraz autorem wielu książek cyklu Pan Samochodzik oraz takich tytułów jak Trucizna czy Homo bimbrownikus. NIEDZIELA :00 Specjalny Turniej Jungle Speed Safari Paweł Pablo Kurnatowski Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na specjalny turniej Zwierzęta zamieszkujące dżunglę prowadzą spokojny żywot do czasu, gdy nadchodzi pora posiłku Dzika natura i pierwotne instynkty biorą wówczas górę. Najbardziej wygłodniałe bestie spieszą najszybciej w stronę swoich ofiar, podczas gdy wolniejsze dają upust swej złości głośnym rykiem. A kameleony, jak to kameleony, chowają się wśród liści Ale dopiero gdy pojawia się łowca, narasta prawdziwa panika. Ratuj się kto może! INNE NON-STOP w Sali Lego Fantastyczny świat z klocków LEGO Klub Dorosłych Fanów LEGO LUGPol i Stowarzyszenie Miłośników Klocków LEGO Zbudujmy to! Są tacy, którzy mają dwadzieścia, trzydzieści, a nawet ponad czterdzieści lat i nadal bawią się klockami LEGO. Ale bawią się nimi całkiem inaczej niż kiedy mieli lat dziesięć. Kto był rok temu to już ma jako takie pojęcie do czego dorośli budowniczowie są zdolni. Ale to i tak bardzo mgliste pojęcie. Jeśli myślisz, że klocki LEGO to niewinna zabawka dla dzieci, to zdziwisz się co można z nich zbudować. NON-STOP w Holu Glównym - Fantastyczne Makijaże od Make Up Magic Make Up Magic Wierzymy, że makijaż nie musi być nudny, a wręcz może być fantastyczny! Ponieważ chcemy Was przekonać, że tak właśnie jest, zapraszamy do stoiska Make Up Magic w strefie wystawowej będzie tam, przez wszystkie dni konwentu doświadczona wizażystka, która pomoże wam wczuć się w klimat fantasy. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby przekonać się, że inspiracje swoimi ulubionymi postaciami można przemycać nie tylko w stroju, czy biżuterii, ale także (a może przede wszystkim?) w makijażu. Oczywiście makijaż jest bezpłatny :)

25 SOBOTA :00 20:00 Warsztaty malowania z Desperatkami Ania i Ola Desperatki Już po raz kolejny na Brwikonie duet The Desperate Workshop zaprasza na warsztaty z malowania figurek. Przez całą sobotę będziemy prowadzić dla Was zajęcia w turach trwających 60 minut, podczas których poznacie podstawy malowania, techniki, tricki i wszystko inne, co z modelarstwem związane. Jeśli malujesz dłużej, też wpadnij może masz jakieś pytania albo chcesz poznać inne techniki machania pędzlem? Warsztaty są dla małych i dużych, zaawansowanych i tych początkujących. Każda tura zaplanowana jest na 10 osób. 10:00 18:00 Walki SUMO w strojach robotów Roboty i spółka Przed budynkiem szkoły Zarówno dorośli, jak i dzieci będą mieli szansę zmierzyć się w bardzo obszernym stroju robota, w walkach sumo dużo emocji, zabawy. 10:00 18:00 Ogromy Robot ścianka wspinaczkowa Roboty i spółka Przed budynkiem szkoły Ogromna ścianka wspinaczkowa w kształcie robota, na która wspinać mogą się wszyscy uczestnicy wydarzenia. Wysokość ścianki to 9 m. 16:00 Brickwars system bitewny z użyciem klocków LEGO Tomasz Szerszeń Misterka Sala Lego (I piętro) Prezentacja systemu bitewnego Brikwars, oraz jego modyfikacji. 24

SPONSOR GENERALNY SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR GENERALNY SPONSOR STRATEGICZNY 1 2 Wstępniak Regulamin 3 Serdecznie witamy na szóstej edycji Zimowej Jazdy Avangardowej. Nie ukrywamy, że bardzo cieszymy się, że zjava zjavia się już po raz kolejny, dając nam sposobność do spotkania

Bardziej szczegółowo

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1 za......grasz? 1 Dzień dobry, Przed Wami nietypowe wydanie BIS AGH, ponieważ tylko w wersji online. Specjalnie stworzyliśmy też dla Was wydanie na tablety i smartphone. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób

Bardziej szczegółowo

luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood zdj.: Kamil Musiejczuk czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi

luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood zdj.: Kamil Musiejczuk czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi b e z p ł a t n y m i e s i ę c z n i k luty 2012 nakład 5 000 egz. nr 2 (44) 2012 ISSN 1898-5572 nasz patronat!!! gamewood czyt. s. 7 dzień z grami planszowymi zdj.: Kamil Musiejczuk 2 Agnieszka Janiszewska

Bardziej szczegółowo

A lfabetyczny. Spis Atrakcji. - Blok Mangi i Anime -

A lfabetyczny. Spis Atrakcji. - Blok Mangi i Anime - A lfabetyczny Spis Atrakcji - Blok Mangi i Anime - A MOŻE MAŁY ROMANSIK? Aleksandra Karolak Mekia, Piotr Baranowski Tamal Przegląd serii, mang i gier, których motywem przewodnim jest romans. Tyle, że spojrzymy

Bardziej szczegółowo

Co tam panie w blogosferze?

Co tam panie w blogosferze? Co tam panie w blogosferze? Maciej repek Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl Dziś parę słów o tej części Poltera, w której coś ciekawego dzieje się niemal bez przerwy o Blogosferze. Eksplozja blogowa

Bardziej szczegółowo

Gazeta Studencka NR 104 :: CZERWIEC 2014

Gazeta Studencka NR 104 :: CZERWIEC 2014 Gazeta Studencka NR 104 :: CZERWIEC 2014 Głogów ::: Gubin ::: Krosno Odrzańskie ::: Lubin ::: Lubsko ::: Międzychód ::: Międzyrzecz ::: Nowa Sól ::: Nowy Tomyśl ::: Polkowice ::: Słubice ::: Sulechów :::

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych

Drodzy Czytelnicy! W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych W kwietniu 2013 roku pożegnaliśmy członków komitetu redakcyjnego Gafy z klas maturalnych i kończących naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Ale ponieważ życie nie znosi próżni, a tym bard z i e j szkolne

Bardziej szczegółowo

Dzieci uporządkowały mój świat

Dzieci uporządkowały mój świat Zdrowie dziecka: Czasem nie garb się to za mało Przepis na weekend: Andy Warhol dla dzieci Mądry prezent: Planszówki znów modne TEMAT MIESIĄCA: Które szkoły do likwidacji? Konkurs MIASTA pociech. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

kielecki magazyn kulturalny

kielecki magazyn kulturalny kielecki magazyn kulturalny ISSN 2353-1037 nr 3/6/2014 egzemplarz bezpłatny maj/czerwiec w numerze m.in.: Nie starczyło dnia Złośnica ze Stepford Książki bez ograniczeń O Dostojewskim i filmie - Jan Nowicki

Bardziej szczegółowo

MiesiÊcznik. Biuletyn Informacyjny ŒKF 2010Nr. GrudzieÑ

MiesiÊcznik. Biuletyn Informacyjny ŒKF 2010Nr. GrudzieÑ MiesiÊcznik Biuletyn Informacyjny ŒKF 2010Nr 186 GrudzieÑ Galeria Achika Dzisiaj prezentujemy obrazy naszej klubowej koleżanki, Agnieszki Achiki Szady. Czytelnicy Miesięcznika znają ją przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

KOLA. KoLa 2013 1. Konferencja LARP-owa 11-13 stycznia 2013, Wrocław

KOLA. KoLa 2013 1. Konferencja LARP-owa 11-13 stycznia 2013, Wrocław KOLA KoLa 2013 1 Konferencja LARP-owa 11-13 stycznia 2013, Wrocław 2 KoLa 2013 Redakcja Jakub Tabisz Tłumaczenie Malwina Otto Projekt graficzny, skład, łamanie Annika Olajarz KOLA Konferecja LARP-owa Wrocław

Bardziej szczegółowo

Środa 18.05.2011 19:00-23:00 KONCERT PLENEROWY: Coma, Mirror Field

Środa 18.05.2011 19:00-23:00 KONCERT PLENEROWY: Coma, Mirror Field Poniedziałek 16.05.2011 11:00-16:00 Warsztaty sztukmistrzów 16:00-21:00 Open Stage Wtorek 17.05.2011 10:00-15:00 II Lubelskie dyktando Młodych 16:00-20:00 Alter Fest 20:00-22:00 Koncert 10-lecie Teatru

Bardziej szczegółowo

Człowiek z Politechniki: Mistrz Świata w kick-boxingu str. 9 Robiąc rap, można czuć się idiotycznie wywiad z Pezetem

Człowiek z Politechniki: Mistrz Świata w kick-boxingu str. 9 Robiąc rap, można czuć się idiotycznie wywiad z Pezetem ISSN 1732-9302 Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER 40 KWIECIEŃ 2008 Człowiek z Politechniki: Mistrz Świata w kick-boxingu str. 9 Robiąc rap, można czuć się idiotycznie wywiad

Bardziej szczegółowo

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009)

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009) Awangarda w Edukacji Magazyn o Edukacji w przyszłości. Przyszłości, która zaczyna się już jutro Dwumiesięcznik - Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji Redaktor naczelna: Małgorzata Taraszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

#59maj FALLAS ŚWIĘTO PAMIĘĆ O BARDZIE HUKU I OGNIA. w numerze: ISSN 1732-9302 www.ipewu.pl

#59maj FALLAS ŚWIĘTO PAMIĘĆ O BARDZIE HUKU I OGNIA. w numerze: ISSN 1732-9302 www.ipewu.pl #59maj ISSN 1732-9302 www.ipewu.pl w numerze: FALLAS ŚWIĘTO HUKU I OGNIA PAMIĘĆ O BARDZIE kalendarium maj Marcus Miller koncert Macy Gray koncert Warszawski ferment wystawa fotografii Teatr Palladium 140-250

Bardziej szczegółowo

Byle do wiosny! O Małyszu słów kilka. Słowo od redakcji. Felieton rotacyjny

Byle do wiosny! O Małyszu słów kilka. Słowo od redakcji. Felieton rotacyjny 1 Słowo od redakcji Byle do wiosny! Styczniowe upały dały w kość nie tylko kierowcom, ale przede wszystkim ciepłolubnym studentom, którzy przytuleni do kaloryferów zakuwali do zbliżających się zaliczeń

Bardziej szczegółowo

nr 169 czerwiec 2003 W NUMERZE: 6 kartek A4 farba drukarska 1 zszywka

nr 169 czerwiec 2003 W NUMERZE: 6 kartek A4 farba drukarska 1 zszywka nr 169 czerwiec 2003 W NUMERZE: 6 kartek A4 farba drukarska 1 zszywka QUASIRECENZJA NA WAKACYJNYM LUZIE Trochę luzu. Po kilku miesiącach jeżdżenia po całej Polsce, głównie ze szkoleniami nt. UE (chyba

Bardziej szczegółowo

Z życia szkoły Spis treści Słowem wstępu

Z życia szkoły Spis treści Słowem wstępu Z życia szkoły Spis treści Słowem wstępu 3-Kalejdoskop historii- czerwiec, czyli mało znane wydarzenia historyczne, które miały miejsce w czerwcu 5-Absolwenci Staszica- portrety absolwentów naszej szkoły,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1732-9302

Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1732-9302 WIĘCEJ SUDOKU! Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej ISSN 1732-9302 NUMER 52 GRUDZIEŃ 2010 KALENDARIUM Jagórfest: Jelonek, Chainsaw, Testor, Wojciech Hoffmann i inni (Progresja) 39-50

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Walentynki Sport Wzory mikroekonomia, statystyka, matematyka Wstępniak Jestem zaszczycona tym, że mogę Was, Drodzy Czytelnicy, powitać w pierwszym

Bardziej szczegółowo

nr 234 październik 2008

nr 234 październik 2008 nr 234 październik 2008 2 INFORMATOR WSTĘPNIAK ANIMOWANY Obrodziło nam ostatnio filmami animowanymi. Na kinowych ekranach wciąż jeszcze można upolować chociażby kinowy epizod z Wojen Klonów czy widziany

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury Ochota. 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10 tel 22 822 28 95, www.mdkochota.com poczta redakcyjna: korniszon007@wp.

Młodzieżowy Dom Kultury Ochota. 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10 tel 22 822 28 95, www.mdkochota.com poczta redakcyjna: korniszon007@wp. Młodzieżowy Dom Kultury Ochota Rok 9 nr 7 (65) 02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10 tel 22 822 28 95, www.mdkochota.com poczta redakcyjna: korniszon007@wp.pl czerwiec Korniszon 2013 Cena: brak (bezcenne!)

Bardziej szczegółowo

Gazeta Studencka NR 110 :: MARZEC 2015

Gazeta Studencka NR 110 :: MARZEC 2015 Gazeta Studencka NR 110 :: MARZEC 2015 Głogów ::: Gubin ::: Krosno Odrzańskie ::: Lubin ::: Lubsko ::: Międzychód ::: Międzyrzecz ::: Nowa Sól ::: Nowy Tomyśl ::: Polkowice ::: Słubice ::: Sulechów :::

Bardziej szczegółowo

MiesiÊcznik. Biuletyn Informacyjny ŒKF KwiecieÑ. Jeszcze siedem miesięcy do premiery Gwiezdnych Wojen. Czekamy...

MiesiÊcznik. Biuletyn Informacyjny ŒKF KwiecieÑ. Jeszcze siedem miesięcy do premiery Gwiezdnych Wojen. Czekamy... MiesiÊcznik 229 Biuletyn Informacyjny ŒKF KwiecieÑ Maj 2015Nr Jeszcze siedem miesięcy do premiery Gwiezdnych Wojen. Czekamy... Galeria Dzieñ Gwiezdnych Wojen 4 maja to tradycyjnie Dzień Gwiezdnych Wojen

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str.

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str. MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161 Rozkład jazdy profesorów II SPORT Kto został najpopularniejszym sportowcem WSB str.22 IMPREZA Gdzie wyjść w Poznaniu str.19 KONKURS Do

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s.

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s. Hazard Studenci obstawiają s. 16 Stypendia Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 ISSN 1234-5482 miesięcznik styczeń 2008 Inżynier z kulturą Popraw swój savoir-vivre s. 4 Każdy inny wszyscy równi Kraków kolejnym

Bardziej szczegółowo