Warszawa, 31 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 31 października 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 31 października 2011 r. Szanowna Pani Dyrektor/Szanowny Panie Dyrektorze, W imieniu organizatorów i patronów Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży Mam Haka na Raka, chciałbym serdecznie zaprosić Państwa szkołę do udziału w V edycji programu dedykowanej profilaktyce raka jelita grubego. Program Mam Haka na Raka miał swoją pierwszą odsłonę w 2007 roku. Jego celem jest przyczynianie się do budowania świadomego zdrowotnie społeczeństwa, którego obywatele będą wykonywać regularne badania profilaktyczne w kierunku nowotworów oraz będą prowadzić tryb życia, minimalizujący ryzyko zachorowania. Dotychczas w ramach naszej inicjatywy walkę z nowotworami podjęło blisko 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem każdej edycji jest ogólnopolska kampania społeczna, zaprojektowana przez uczestników programu. W poprzednich latach powstały kampanie: Wystarczy tak niewiele (rak piersi), Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię (rak szyjki macicy), Nie krępuj się, zerwij z milczeniem (rak prostaty) oraz Nie wiąż się z papierosem (rak płuca). Szacujemy, że z przekazem każdej z nich dotarliśmy do ok. 30 mln Polaków i w ten sposób mieliśmy szansę wpłynąć na ich podejście do tematu profilaktyki zdrowotnej. Udział w programie to nie tylko znakomita okazja do promocji szkoły na forum regionalnym i ogólnokrajowym, ale również szansa dla uczniów. Młodzi ludzie, dzięki udziałowi w programie, rozwijają swoje umiejętności, m.in. komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania projektem. Tym samym, uczestnicząc w ogólnopolskim, wieloetapowym projekcie młodzież przygotowywana jest do kolejnych etapów życiowych tj. edukacji wyższej i kariery zawodowej. Laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody, a ich kampania zostaje wyemitowana w ogólnopolskich mediach. Szkoła zwycięzców otrzymuje wyposażenie sali biologicznej. Organizatorem Mam Haka na Raka jest Polska Unia Onkologii. Od początku powstania program wsparło również 121 patronów i partnerów. Do grona patronów honorowych należą m. in.: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, marszałkowie województw i kuratoria oświaty. Do programu przyłączyły się również licznie organizacje pacjentów i przedstawiciele świata mediów. Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w naszym programie. Razem z listem przesyłam plakat dotyczący Mam Haka na Raka (do zawieszenia w szkole) oraz listę porad, które, mamy nadzieję, ułatwią decyzję o włączeniu się do walki z nowotworami. Rejestracja zespołów potrwa do 16 grudnia br. Mam nadzieję, że Państwa szkoła podejmie to wyzwanie, gdyż działając wspólnie możemy uratować najcenniejszą wartość ludzkie życie! Szczegóły na Z wyrazami szacunku, dr Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii 1

2 Warszawa, 31 października 2011 r. Udział w Mam Haka na Raka Krok po kroku 1. Każda szkoła otrzymuje pakiet składający się z listu z zaproszeniem do programu, plakatu i dokumentu dotyczącego przebiegu programu. 2. Dyrekcja powinna przekazać list wychowawcom klas i nauczycielom zaangażowanym w życie szkoły, którzy poinformują uczniów o V edycji Mam Haka na Raka. 3. Plakat programu powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu na terenie szkoły, tak aby uczniowie mogli sami zadecydować o udziale w programie i poszukać opiekuna. 4. Należy zebrać zespół składający się z 3-5 uczniów i opiekuna (opiekunem nie musi być nauczyciel, może to być np. rodzic lub inna osoba dorosła). 5. Finalny krok rejestracja zespołu na stronie Rejestracji dokonuje jedna osoba w imieniu jednego zespołu. I termin rejestracji trwa do 30 listopada 2011r. II i ostateczny termin rejestracji trwa do 16 grudnia 2011r. Moja szkoła chce wziąć udział w programie, co musimy wiedzieć? 1. Jedna szkoła może zgłosić wiele zespołów. 2. Jeden opiekun może wspierać działania kilku zespołów. 3. Jeden uczeń może brać udział w działaniach jednego zespołu. 4. Zespoły z tej samej szkoły zobligowane są do przeprowadzenia niezależnych działań. Każdy zespół oceniany jest osobno. 5. Pozostałe informacje znajdują się w dokumencie dotyczącym przebiegu programu lub na stronie 2

3 1. Informacje podstawowe PRZEBIEG PROGRAMU Zaproszenia do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Programu Mam Haka na Raka zostaną wysłane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Szkoły chętne do wzięcia udziału powinny wyznaczyć zespoły składające się z 3-5 uczniów oraz opiekuna. Z jednej szkoły może się zgłosić dowolna liczba zespołów. Zespoły zobligowane są do wyznaczenia lidera, który będzie pełnił funkcję głównego kontaktu z Biurem Organizacyjnym programu, a także z mediami. UWAGA! Lider zespołu nie pełni funkcji zarządzającej liczy się praca zespołowa. Tematem przewodnim 5 edycji programu jest nowotwór jelita grubego. 2. Formularz zgłoszeniowy Informacje o składzie zespołów (wraz z podaniem kontaktu tel. do opiekuna zespołu i lidera), szkoły powinny przesłać za pośrednictwem strony internetowej (rejestracja on-line). Terminy rejestracji: - termin 1 upływa 30 listopada 2011 r. - termin 2 upływa 16 grudnia 2011 r. 3. Strona internetowa Strona stanowić będzie główną platformę komunikacji z uczestnikami. Informacja o szkołach, które zgłosiły się do uczestnictwa w programie zostanie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce Zespoły. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji na stronie lider zespołu otrzyma maila z potwierdzeniem rejestracji (UWAGA: system antyspamowy może przenieść ww. maila do tzw. spamu lub kosza). Zarejestrowane zespoły za pośrednictwem strony będą mogły: - zdobyć wiedzę z zakresu wczesnej profilaktyki raka jelita grubego - dzielić się z pozostałymi uczestnikami informacjami na forum - zamieszczać krótkie informacje w aktualnościach nt. prowadzonych działań - zamieszczać sprawozdania z działań lokalnych - zamieszczać projekty kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki raka jelita grubego Na stronie internetowej programu będą zamieszczane szablony sprawozdań oraz aktualne informacje nt. przebiegu programu. Księga Hakowiczów to nowość na naszej stronie. Uczniowie i opiekunowie ze wszystkich edycji mogą wstawiać swoje zdjęcia i tym samym dołączać do społeczności Hakowiczów. Na stronie głównej będą widoczne zdjęcia osób, które właśnie dołączyły do tego grona. Każde zdjęcie będzie opatrzone podpisem (imię i nazwisko/nick oraz informacje dotyczące, w której edycji dana osoba brała udział). 4. Szkolenie on-line videolekcje W ramach programu, zespoły będą miały dostęp do videolekcji, których celem jest merytoryczne przygotowanie młodzieży do udziału w programie. Każdy zarejestrowany zespół zostanie zapoznany z minimum onkologicznym, czyli podstawową wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów o największym współczynniku śmiertelności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu jelita grubego. zostanie przygotowane przez lekarzy onkologów i przedstawicieli organizacji pacjentów onkologicznych. 1

4 Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w terminie 1 grudnia 2011 r. 29 lutego 2012 r. Tylko te zespoły, które zarejestrują się, zapoznają z minimum onkologicznym oraz wypełnią test sprawdzający wiedzę, będą mogły przejść do II etapu programu. 5. Działania edukacyjne w regionach Zespoły, które zapoznają się z minimum onkologicznym mają do wykonania następujące zdania: - przeprowadzić wraz z opiekunem grupy lekcję w taki sposób, aby przekazać zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom - przeprowadzić akcje w środowisku lokalnym np. happeningi, wykłady - wypełnić test on-line podsumowujący ich wiedzę z zakresu minimum onkologicznego - zorganizować Dzień Hakowicza 4 lutego 2011 r. (szczegóły opisane w punkcie 6) Aktywności te są warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w II etapie, czyli konkursie Znajdź Haka na Raka. 6. Dzień Hakowicza Dzień Hakowicza odbędzie się 4 lutego 2012 r. Jego celem jest kumulacja działań promujących profilaktykę nowotworową. Uczestnicy mają za zadanie organizację marszów bądź happeningów, dzięki którym zachęcą lokalną społeczność do wykonywania badań profilaktycznych. Dzień Hakowicza można zorganizować w innym terminie, np. z powodu przypadających ferii zimowych. Musi się on jednak odbyć w okresie, na który w harmonogramie programu przypada czas na realizację działań lokalnych, czyli do końca lutego. Wszystkie zarejestrowane zespoły będą miały za zadanie przeprowadzić lokalne happeningi/marsze w oparciu o wytyczne: - opracowanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów edukacyjno informacyjnych - rozpropagowanie Dnia Drzwi Otwartych w Centrach Onkologii w całej Polsce poprzez drukowanie ulotek z informacją o spotkaniach, bezpłatnych badaniach itp. (do pobrania ze strony programu oraz Polskiej Unii Onkologii) - organizacja zbiórki materiałów papierniczych (np. kredki, ołówki, bloki itp.), które młodzież przekaże do placówek społecznych w swoim regionie - zbieranie podpisów pod deklaracją zachęcę 1 osobę do wykonania badania profilaktycznego Udział w Dniu Hakowicza jest obligatoryjny i weryfikowany m.in. poprzez dokumentację fotograficzną przesyłaną przez zespoły w ramach sprawozdania z działań lokalnych. Opcjonalnie Hakowicze mogą zamiast marszu zorganizować flash mob. Uczestnicy, którzy zdecydują się na organizacje flash moba są zobligowani do przesłania dokumentacji filmowej lub fotograficznej. Decyzja co do ostatecznej z formy Dnia Hakowicza należy do uczestników. 7. Przesyłanie sprawozdań Schemat sprawozdań będzie ujednolicony dla wszystkich zespołów. Sprawozdanie będzie dostępne w formie on-line na stronie Informacja nt. zamieszczonego sprawozdania zostanie wysłana drogą mailową do wszystkich zarejestrowanych zespołów. Dokumentację dotyczącą przebiegu edukacji rówieśniczej należy zamieścić na serwerze w miejscu przyznanym danej szkole. Zespoły na swoich profilach zostaną poinformowane w jakiej postaci będzie przyjmowana pełna dokumentacja z przeprowadzonych działań. Sprawozdania należy zamieścić na stronie wwww terminie 27 luty 2012 r. 5 marca 2012 r. Terminy te są nieprzekraczalne. Sprawozdania wysyłane po terminie oraz drogą mailową lub listownie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Dokumentacja będzie oceniana przez Jury. Jest to warunek dopuszczenia do Konkursu oraz udziału w Warsztacie Kreatywnym. Zespoły z tych samych szkół zobligowane są do przeprowadzenia niezależnych działań. Każdy zespół będzie oceniany indywidualnie. 8. Warsztat Kreatywny dla najbardziej aktywnych Hakowiczów Warsztat Kreatywny odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. w formie wykładów on-line (przekaz na żywo) na stronie www. Zespoły otrzymają drogą mailową specjalny link aktywacyjny, który umożliwi połączenie się on-line. Każdy zespół będzie zobligowany do podania hasła, które będzie jednocześnie weryfikowało logowanie i obecność uczestników w sieci. 2

5 Wymagane parametry techniczne do połączenia się ze stroną zostaną przesłane na adresy podane podczas rejestracji zespołów. Wykład zostaną podzielone na następujące części: warsztatową, konkursową oraz sekcję pytań i odpowiedzi. Udział w Warsztacie Kreatywnym on-line jest warunkiem dopuszczenia do Konkursu Znajdź Haka na Raka, polegającego na opracowaniu kampanii społecznej.. 9. Konkurs Znajdź Haka na Raka Zespoły, które wezmą udział w Warsztacie on-line mają następnie za zadanie przygotować projekt kampanii społecznej dot. profilaktyki raka jelita grubego. Przesłane projekty muszą zawierać: - szczegółowy opis głównej koncepcji z uwzględnieniem celów kampanii - hasło kampanii - scenariusz spotu telewizyjnego wraz z amatorską wersją propozycji filmu - storyboardy ilustrujące sekwencję ujęć zdjęciowych spotu telewizyjnego (maksymalnie 8 klatek) - koncepcję spotu radiowego i tekst lektora wraz z amatorską wersją propozycji spotu - koncepcję plakatu zawierającego hasło kampanii - propozycję adresu strony www dedykowanej kampanii Organizatorzy przewidują możliwość przesłania przez jeden zespół tylko 1 projektu na kampanię społeczną. Propozycje projektów na kampanię społeczną należy zamieścić w specjalnie wyznaczonej strefie na serwerze w terminie 2 kwietnia 20 kwietnia 2012 r. Terminy te są nieprzekraczalne. Projekty kampanii wysyłane po terminie oraz drogą mailową lub listownie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Projekty, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych elementów nie będą podlegały ocenie. Nadesłane projekty zostaną zamieszczone na stronie w celu przeprowadzenia głosowania internautów na najlepszą kampanię. 10. Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz wyróżnień Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędzie się w Warszawie 19 czerwca 2012 r. Informacja o miejscu Gali zostanie opublikowana na stronie Zaproszenie dla uczestników zostanie przesłane drogą mailową. W Gali udział wezmą wszystkie zespoły, które w terminie przesłały projekty kampanii społecznej. Podczas Gali zostaną zaprezentowane nominowane projekty w poszczególnych kategoriach (punkt 11) oraz zwycięski projekt na kampanię społeczną promującą badania profilaktyczne w kierunku nowotworu jelita grubego. 11. Nagrody, wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: - kategoria główna: najlepszy projekt kampanii społecznej przyznawana przez jury konkursowe - kategoria specjalna: nagroda Hakowicza przyznawana przez dotychczasowych zwycięzców programu - kategoria specjalna: nagroda mediów przyznawana przez patronów medialnych IV edycji programu - kategoria specjalna: nagroda za działania lokalne przyznawana przez Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - kategoria specjalna: nagroda studentów medycyny przyznawana za szczególną wartość merytoryczną działań lokalnych - kategoria specjalna: nagroda Internautów przyznawana przez internautów na stronie Nagrody dla laureatów w kategoriach specjalnych w postaci dyplomów i nagród rzeczowych obejmują: - nagrodę dla szkoły - nagrodę dla każdej osoby z zespołu - nagrodę dla opiekuna zespołu Nagrody dla laureatów w kategorii głównej obejmują dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci: - produkcji autorskiej kampanii społecznej oraz jej emisji na terenie całego kraju - nagrody dla szkoły np. wyposażenie sali biologicznej - nagrody dla każdego członka zespołu wyjazd na obóz językowy - nagrody dla opiekuna Wszystkie zespoły biorące udział w Gali otrzymają upominki i listy referencyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu programu w trakcie jego trwania. 3

6

Regulamin projektu Materia Baterii

Regulamin projektu Materia Baterii Regulamin projektu Materia Baterii i konkursu na kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu i konkursu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu European Language Label 2015

Regulamin konkursu European Language Label 2015 Regulamin konkursu European Language Label 2015 1. Ogólne informacje o konkursie a. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? 1. Projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? realizowany jest przez Fundację

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Własność to odpowiedzialność

Własność to odpowiedzialność Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne

Bardziej szczegółowo