Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNIAZDO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNIAZDO"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNIAZDO Spotkaliśmy się jesienią 2007 roku na kursie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Podczas kilkudziesięciu godzin zajęć dotarło do nas z jak trudnym zadaniem chcemy się zmierzyć przyjmując do swoich rodzin cudze, skrzywdzone dzieci. Ile problemów nas czeka: prawnych i organizacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych. Z jakim murem obojętności i niewiedzy się zderzymy. Zrozumieliśmy, że w pojedynkę będzie trudniej. Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, które będzie wspierać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka na terenie naszego powiatu. Będzie szukać nowych rodzin i pomagać tym, które już istnieją: ułatwi dostęp do lekarzy specjalistów, zapewni konsultacje terapeutyczne i grupy wsparcia, zorganizuje pomoc w nauce, integracyjne zabawy i wyjazdy. Pomoże dorastającym dzieciom bezpiecznie wejść w samodzielne życie. Nie czekaliśmy na rejestrację stowarzyszenia z założonymi rękami. Włączyliśmy się w prace Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Współorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkanie świąteczne dla dzieci i ich opiekunów. Pomagaliśmy w kampanii informacyjnej Zostań Rodzicem Zastępczym. Staraliśmy się zainteresować problematyką rodzin zastępczych nowodworskie gazety. ROK roku Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego Gniazdo zostało zarejestrowane i zaczęliśmy działać oficjalnie. Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz firmą Hard Team zorganizowaliśmy 2 duże imprezy integracyjne: Pożegnanie Zimy (w marcu) oraz II Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (w czerwcu). Włączyliśmy się w powiatowy program Jesteśmy rodziną, który był pierwszym krokiem w kierunku stworzenia kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Zaangażowaliśmy się w poszukiwanie i szkolenie osób chętnych do zakładania rodzin zastępczych. Nawiązaliśmy współpracę z wolontariatem w nowodworskim LO im. Wojska Polskiego. Wspólnie z PCPR zorganizowaliśmy konferencję, która zgromadziła przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie na terenie powiatu. Rok 2010 W styczniu wraz z PCPR zorganizowaliśmy integracyjną zabawę świąteczno - karnawałową dla środowiska rodzin zastępczych Zorganizowaliśmy dwuetapowy konkurs plastyczny. Nagrodą był udział 18 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wyjeździe integracyjnym i warsztatach plastycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica. Dotację na ten cel otrzymaliśmy z Fundacji Ernst&Young. 1 czerwca wspólnie z PCPR zorganizowaliśmy plenerową imprezę z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 7.:3.

2 Przystąpiliśmy do Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jest to ogólnopolska organizacja pozarządowa zrzeszająca stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką rodzin zastępczych. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Robinson Crusoe, dzięki czemu od października działa w Nowym Dworze Maz. wehikuł usamodzielnienia FRC. Są to warsztaty przygotowujące dorastających wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do samodzielnego życia. Spotkania odbywają się w co drugą sobotę, trwają po 4 godziny. W programie są także wyjazdy na obozy letni i zimowy. Rok stycznia wspólnie z PCPR, młodzieżą z Wehikułu Usamodzielnienia FRC oraz Klubem Jednostki Wojskowej nr 2189 w Kazuniu zorganizowaliśmy bal świąteczno karnawałowy dla 150 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz ich opiekunów. W styczniu opracowaliśmy tekst petycji do władz gminnych i powiatowych w sprawie braku mieszkań dla dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz konieczności utworzenia mieszkań chronionych. W ciągu 2 miesięcy i zebraliśmy blisko 500 podpisów. Zorganizowanie mieszkań chronionych uważamy za jedno z najważniejszych zadań do zrealizowania. Zwróciliśmy się do starosty nowodworskiego z prośbą o spotkanie wszystkich wójtów i burmistrzów w tej sprawie. 7 marca wspólnie z PCPR zorganizowaliśmy konferencję pod tytułem Szukam Mamy i Taty pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, starosty nowodworskiego i poseł na Sejm RP, pani Jadwigi Zakrzewskiej. Między styczniem a majem przeprowadziliśmy trzyetapowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, w którym nagrodą był wyjazd integracyjny do wioski indiańskiej. W maju uruchomiliśmy stronę 11 czerwca we współpracy z PCPR na stadionie w Nowym Dworze Maz. zorganizowaliśmy coroczną, czwartą już plenerową imprezę z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa odbyła się na płycie stadionu sportowego w Nowym Dworze Mazowieckim i zgromadziła całe środowisko rodzin zastępczych. 10 i 11 czerwca byliśmy gospodarzami Walnego Zebrania Członków Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Przez cały rok regularnie braliśmy udział w spotkaniach i pracach Koalicji, która zrzesza kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji z całego kraju. W czerwcu zorganizowaliśmy biuro stowarzyszenia w budynku OPS w Nowym Dworze Maz. Dyżury pełnimy w środy, w godzinach , a spotkania stowarzyszenia odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach W czerwcu pozyskaliśmy dotację z Fundacji Świętego Mikołaja na wyjazd integracyjno terapeutyczny połączony z warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica. Wyjazd odbędzie się w dniach 4-6 maj Wystąpiliśmy do KRS z wnioskiem o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego. Wobec kilkukrotnego zwrotu wniosku udzieliliśmy pełnomocnictwa w zakończeniu tej sprawy radcy prawnemu, pani Sylwii Radtke- Cichockiej. Czekamy na decyzję. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w październiku pozyskaliśmy dotację z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego. Projekt pt Podaj Rękę. Projekt objął wyjazd do teatru na spektakl grany przez wychowanków rodzin zastępczych i poruszający temat porzuconych

3 dzieci, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych Jak słuchać żeby dzieci mówiły, jak mówić żeby dzieci słuchały oraz integracyjne spotkanie świąteczne, które odbyło się 18 grudnia w budynku Nowodworskiego Ośrodka Kultury. 13 września złożyliśmy w starostwie wniosek o realizację zadania publicznego pt. Wehikuł Usamodzielnienia. Wniosek został odrzucony z powodu braku pieniędzy. Wniosek o dofinansowanie będziemy składać ponownie w styczniu W ramach współpracy z PCPR przy realizacji projektu Rozwój i wsparcie form pieczy zastępczej w powiecie nowodworskim Daj mi szansę na normalne dzieciństwo współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 6 października do 22 grudnia prowadziliśmy grupę wsparcia dla rodziców zastępczych. Od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Robinson Crusoe przy projekcie Wehikuł Usamodzielnienia FRC. Obecnie bierze w nim udział 17 osób w wieku lat. Na prośbę Stowarzyszenia w starostwie 20 października oraz 22 listopada odbyły się spotkania na temat mieszkań chronionych dla naszych wychowanków. Temat będziemy drążyć dążąc do utworzenia pierwszych mieszkań chronionych w roku W listopadzie przystąpiliśmy do projektu Mazowieckiego Centrum Ekonomii Społecznej pt. Ambasada sukcesu. Centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu w 2012 roku zamierzamy skorzystać z pakietu usług księgowych, prawnych i marketingowych skierowanych do organizacji pozarządowych. 18 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie choinkowe dla środowiska rodzin zastępczych w powiecie nowodworskim. Rok 2012 W lutym uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego W marcu złożyliśmy w UM Nowy Dwór Maz. projekt o grant na realizację zadania publicznego pt. Uzależnieniom mówię NIE W kwietniu przystąpiliśmy do dwóch konkursów dotacyjnych: Rodzina - dom budowany miłością Fundacji Polsat i Fundacji Przyjaciółka oraz 30 maja świętujemy razem Fundacji Ernst &Young. Z obydwu Fundacji otrzymaliśmy granty. W dniach 4-6 maja odbył się wyjazd integracyjno terapeutyczny połączony z warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica. Grant otrzymaliśmy z Fundacji Świętego Mikołaja w 2011 roku W czerwcu zorganizowaliśmy spływ kajakowy dla środowiska rodzin zastępczych oraz włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pt. Pozytywnie Zakręceni We wrześniu wspólnie z PCPR oraz nowodworskim hufcem ZHP zorganizowaliśmy coroczne plenerowe spotkanie integracyjne dla środowiska rodzin zastępczych. Spotkanie odbyło się w Jachrance. Od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną, kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Robinson Crusoe przy projekcie Wehikuł Usamodzielnienia FRC. Obecnie bierze w nim udział 17 osób w wieku lat. Warsztaty przygotowują dorastających wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do samodzielnego życia. Spotkania odbywają się co drugą sobotę, trwają po 4 godziny. W ramach Wehikułu młodzież pojechała na obóz zimowy i letni. Przez cały rok czynnie uczestniczyliśmy w pracach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Przedstawicielka Stowarzyszenia weszła w skład Komisji Rewizyjnej Koalicji. Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2011 r. udział w projekcie Mazowieckiego Centrum Ekonomii Społecznej pt. Ambasada sukcesu. Centrum wsparcia podmiotów ekonomii

4 społecznej. W jego ramach w 2012 roku skorzystaliśmy z pakietu usług księgowych, prawnych i marketingowych skierowanych do organizacji pozarządowych. W ramach projektu Ambasada Sukcesu zorganizowaliśmy też w listopadzie dwudniowe warsztaty partnerstwa lokalnego z udziałem przedstawicieli UM NDM., Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ZHP, Koła Wolontariatu LO w NDM, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz przedstawiciela biznesu. Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują współpracą w W grudniu we współpracy z PCPR oraz Urzędem Miasta NDM zorganizowaliśmy mikołajkowe spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych oraz dzieci z nowodworskich świetlic środowiskowych. Przez cały rok kontynuowaliśmy działania mające na celu zorganizowanie przez samorząd mieszkań chronionych dla dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Uzyskaliśmy ze Starostwa obietnicę, że w budżecie na 2013 będą pieniądze na uruchomienie 2 mieszkań chronionych od lipca. ROK 2013 Od stycznia do kwietnia prowadziliśmy kampanię pozyskiwania 1% korzystając z projektu Ambasada Sukcesu ( projekt i druk ulotek) Rozszerzyliśmy formułę obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i wspólnie z PCPR zorganizowaliśmy Nowodworski Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego w dniach 9-15 czerwca. W programie: 1. Konferencja Prasowa z udziałem Starosty 2. Młodzieżowe Rozgrywki Sportowe we współpracy z LO im Wojska Polskiego 3. Wyjazd do Warszawy na Kongres Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 4. Otwarty pokaz filmu Wielki Mike 5. Konsultacje indywidualne z prawnikiem i pedagogiem/terapeutą 6. Piknik integracyjny nad Zalewem Zegrzyńskim Współpracowaliśmy z PCPR przy tworzeniu pierwszego mieszkania chronionego w Nowym Dworze Maz. Mieszkanie na Osiedlu Młodych wystartowało w sierpniu. Przeznaczone jest dla 3 dziewcząt. Pracujemy nad utworzeniem Funduszu Wspierającego SZANSA. Celem jest finansowa pomoc dzieciom i młodzieży w 3 kategoriach: W zdrowym ciele zdrowy duch - pomoc na dofinansowanie diagnostyki, rehabilitacji czy leczenia specjalistycznego dzieci. Chcę się dobrze uczyć pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, pomoc pedagogiczna lub specjalistyczna związana z nauką i zmniejszająca deficyty rozwojowe ( np. logopeda, reedukator, korepetycje) Mam talent pomoc na dofinansowanie szkół, zajęć dodatkowych, kolonii językowych, sportowych, artystycznych. Także na sprzęt do uprawiania sportów, tańca, umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne. Zawarliśmy umowę z Wandą Uszok, doświadczonym pedagogiem/terapeutą, wieloletnim dyrektorem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz. na udzielanie rodzinom zastępczym i ich podopiecznym bezpłatnych indywidualnych konsultacji. Spotkania

5 będą się odbywać od 8 listopada 2013 do końca roku szkolnego w czerwcu 2014, w każdy piątek, w godzinach w biurze Stowarzyszenia. 15 grudnia przy silnym wsparciu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEKAM z Zakroczymia zorganizowaliśmy integracyjne spotkanie świąteczne w GOK w Pomiechówku. Rok 2014 Punkt konsultacyjny prowadzony przez Wandę Uszok w naszym biurze funkcjonował zgodnie z założeniem do końca roku szkolnego 2013/1014. Jednak w związku z dużym zapotrzebowaniem chcemy kontynuować ten projekt. Do końca czerwca z długotrwałej terapii lub pomocy doraźnej skorzystało 97 osób, w tym z gminy Nasielsk 34 osoby, z gminy Pomiechówek 16 osób, z gminy Zakroczym 9 osób, z gminy Czosnów 7 osób z gminy Leoncin 11 osób. 20 osób skorzystało z konsultacji telefonicznych. W marcu przeszliśmy trzydniowe szkolenie na temat pracy z dzieckiem po traumie, którego autorami są Jane i David Schoolerowie. W marcu rozpoczęliśmy rozmowy z grupą rodzin zastępczych z Legionowa na temat rozszerzenia działania Stowarzyszenia na teren powiatu legionowskiego a także zmiany nazwy na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych GNIAZDO. W maju reprezentanci Stowarzyszenia wzięli udział w imprezie integracyjnej dla rodzin zastępczych z powiatu legionowskiego, w celu nawiązania kontaktów. 16 czerwca w ramach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej współorganizowaliśmy II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Dziecko jest najważniejsze. W lipcu w ramach współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC zorganizowaliśmy przy wsparciu Koła Wolontariatu LO oraz Stowarzyszenia FENIX zajęcia z wolontariuszami zza granicy ( Brazylia, Gruzja, USA, Indonezja, Kanada): - zajęcia ruchowo taneczne w szkole w Twierdzy Modlin - warsztaty kulinarne w Legionowie - warsztaty plastyczno muzyczne w NOK-u Po wakacjach planujemy - zorganizowanie konferencji na temat : Dobro dziecka slogan czy rzeczywistość? - starania o środki na kolejną edycję Nowodworskiego Wehikułu Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe (warsztaty dla młodzieży przygotowującej się do wejścia w dorosłość) -przygotowanie integracyjnego spotkania świątecznego w grudniu - zorganizowanie Funduszu Wspierającego SZANSA ( pomoc finansowa dla dzieci w zakresie rehabilitacji, wyrównywania opóźnień szkolnych i rozwijania zdolności) -zmianę statutu, nazwy, zakresu działania i władz stowarzyszenia Stowarzyszenie GNIAZDO nie prowadzi działalności gospodarczej. Pracujemy społecznie, a wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy zawdzięczamy własnemu zaangażowaniu, pomocy sponsorów i ludzi dobrej woli.

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM za rok 2011 I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2 Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny SPOZA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny SPOZA Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny SPOZA Warszawa 2005 1 Z kart historii Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA powstało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.Dane Stowarzyszenia...3 2.Cele Organizacji (statut)...4

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej Ubi Caritas... Magazyn www.siedlce.caritas.pl 1/2013 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo