INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu wszczęła 2234 postępowania przygotowawcze ( z czego 965 na terenie powiatu), w toku których stwierdzono popełnienie 2518 czynów ( z czego 1001 na terenie powiatu). W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 1455 postępowań przygotowawczych (516 na terenie powiatu) w toku których ujawniono popełnienie 1565 przestępstw (491 na terenie powiatu). W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 121 postępowań przygotowawczych (30 na terenie powiatu), w toku których ujawniono popełnienie 283 przestępstw ( 94 na terenie powiatu). W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku nastąpił wzrost dochodzeń wszczętych o 37 postępowań co daje wskaźnik dynamiki wszczęć 101,7,%, wzrost ilości przestępstw stwierdzonych o 70 czynów, oraz wzrost wskaźnika wykrywalności z 76,4% w roku 2010 do 77,2 % w roku Policjanci KMP w Tarnobrzegu osiągnęli wiele sukcesów w zatrzymaniu sprawców przestępstw o duŝym cięŝarze gatunkowym, o czym świadczą między innymi: o zatrzymanie trzech sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym, które miało miejsce w Tarnobrzegu ul. Chopina. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy ugodzenia noŝem mieszkańca Tarnobrzega, którym okazał się wielokrotny recydywista, a który kilkanaście dni wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za ugodzenie noŝem. o Zatrzymanie innego sprawcy ugodzenia noŝem, którym okazał się mieszkaniec Tarnobrzega. o Zatrzymanie w bezpośrednim pościgu sprawcy rozboju dokonanego na terenie dworca PKP w Tarnobrzegu oraz odzyskanie utraconego mienia. o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju na pracownicy stacji paliw, z których jeden w chwili dokonania przestępstwa przebywał na przepustce z zakładu karnego, gdzie odbywał wyrok za zabójstwo. o Ustalenie i zatrzymanie sprawców rozboju dokonanego na obywatelach Hiszpanii. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy rozboju w Tarnobrzegu na ul. Wyspiańskiego, o Zatrzymanie dwóch sprawców rozboju na kobiecie narodowości romskiej dokonanego na terenie targu w Tarnobrzegu, oraz pobicia męŝczyzny, który usiłował jej pomóc. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców rozboju w Parku dzikowskim na mieszkańcu Warszawy, o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju w Tarnobrzegu- Mokrzyszowie. Jeden z nich przestępstwa dopuścił się kilka dni po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za rozbój. o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza, gdzie pokrzywdzony po dokonanym na nim rozboju w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na terenie gminy Gorzyce. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców rozboju w Tarnobrzegu, gdzie pokrzywdzony po dokonanym na nim rozboju w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na terenie Nagnajowa. o Ustalenie nieletniego sprawcy czynów karalnych, który dopuścił się szeregu wymuszeń rozbójniczych na terenie jednej ze szkół w Tarnobrzegu. o Ustalenie i zatrzymanie czterech osób podejrzanych o udział w obrocie znacznymi

2 ilościami środków narkotycznych. o Ustalenie i zatrzymanie mieszkanki Tarnobrzega, sprawczyni udzielania środków odurzających w postaci tabletek psychotropowych. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy posiadania i udzielania znacznej ilości środków odurzających. o Ustalenie i zatrzymanie czterech sprawców kradzieŝy torebek z zawartością dokumentów, telefonów komórkowych i pieniędzy na szkodę mieszkanek Tarnobrzega. o Ustalenie sześciu mieszkańców Tarnobrzega w wieku lat, nieletnich sprawców kradzieŝy mienia i kradzieŝy rozbójniczej na szkodę mieszkańca Tarnobrzega. Przedstawiono im łącznie zarzut popełnienia ośmiu czynów. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy kradzieŝy dwóch samochodów na terenie Tarnobrzega. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców włamań do szkoły w Tarnobrzegu. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców nielegalnego posiadania broni i amunicji. o Zatrzymanie sprawcy gróźb w sklepie przy uŝyciu miecza samurajskiego. o Zatrzymanie sprawcy oszustw dokonywanych metodą Na wnuczka. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy KP w Gorzycach sprawcy pobicia męŝczyzny dokonanego przy uŝyciu niebezpiecznych narzędzi. o Zatrzymanie sprawców kradzieŝy ziemi i piasku z terenu gminy Grębów. o Ustalenie i zatrzymanie czterech mieszkańców gminy Nowa Dęba, którym zarzucono popełnienie 13 przestępstw kradzieŝy blachy aluminiowej z terenu Zakładów Chemicznych w Machowie. o Ustalenie i zatrzymanie przez policjantów PP w Baranowie Sandomierskim sprawców kradzieŝy poprzez włamanie do samochodu, włamania do Szkoły Podstawowej w Skopaniu, gdzie sprawcy dokonali kradzieŝy sprzętu komputerowego i AGD oraz włamań do piwnicy w Skopaniu i kradzieŝy rowerów. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy szeregu podpaleń na terenie gminy Gorzyce. o zatrzymanie dwóch mieszkańców gminy Nowa Dęba, przy których ujawniono broń palną samodziałową z lunetą. MęŜczyznom przedstawiono zarzut wyrabiania i posiadania broni palnej. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy z KP w Nowej Dębie sprawcy szeregu przywłaszczeń na szkodę mieszkańców gminy, który prowadząc punkt kasowy pobierał opłaty, a następnie nie dokonywał stosownych przelewów przywłaszczają sobie przekazane środki finansowe. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy KP w Gorzycach sprawczyni szeregu oszustw na szkodę mieszkańców Gorzyc, która prowadząc punkt kasowy pobierała od mieszkańców wpłaty na poczet opłat mieszkaniowych, a następnie nie dokonywała stosownych przelewów. o ustalenie sprawców posługujących się danymi nieistniejącej firmy, którzy wystawiali fałszywe faktury VAT, na podstawie których mieszkańcy Trześni wyłudzili z Urzędu Gminy Gorzyce pieniądze za rzekomo remontowane po powodzi domy. o Ustalenie sprawcę oszustwa dokonanego podczas remontu wału rzeki Trześniówka, gdzie podwykonawca remontu zlecił wykonanie robót trzem firmom nie mając zamiaru dokonać zapłaty za wykonane prace, 2

3 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM W 2011 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego odnotowano 75 wypadków drogowych (o 16 mniej niŝ w 2010 r.) i 503 kolizje (o 158 mniej niŝ w 2010 r.) 10 osób poniosło śmierć, tj. o 5 mniej niŝ w 2010 r., a 116 doznało obraŝeń ciała o 5 więcej niŝ w 2010 r. Rozkład wypadków drogowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w 2011 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem MIASTO TARNOBRZEG POWIAT TARNOBRZESKI Rozkład wypadków drogowych na terenie poszczególnych gmin w 2011 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem BARANÓW SANDOMIERSKI GORZYCE GRĘBÓW NOWA DĘBA TARNOBRZEG Rozkład wypadków drogowych na terenie poszczególnych gmin w 2010 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem BARANÓW SANDOMIERSKI GORZYCE GRĘBÓW NOWA DĘBA TARNOBRZEG

4 W okresie 2011 r. najbardziej zagroŝonymi ulicami miasta Tarnobrzega były: - Szlachecka - 1 wypadek, 1 osoba zabita, 4 osoby ranne, nie odnotowano kolizji - Mickiewicza - 1 wypadek, 1 osoba zabita, 10 kolizji - Wisłostrada - 6 wypadków, 10 osób rannych, 14 kolizji - Warszawska - 6 wypadków, 9 osób rannych, 30 kolizji - Sikorskiego - 3 wypadki, 3 osoby ranne, 60 kolizji Dla porównania w 2010 roku: - Chłopska - 1 wypadek, 1 osoba zabita, nie odnotowano kolizji - Sikorskiego - 6 wypadków, 9 osób rannych, 50 kolizji - Warszawska - 6 wypadków, 7 osób rannych, 45 kolizji - Sienkiewicza - 4 wypadki, 4 osoby ranne, 48 kolizji - Wisłostrada - 2 wypadki, 2 osoby ranne, 30 kolizji Wypadki na drogach krajowych: 2011r droga nr 77 (odcinek Trześń- Motycze Poduchowne) 9 wypadków, 1 osoba zabita, 23 osoby ranne, 23 kolizje droga nr 9 (odcinek Tarnobrzeg- Nowa Dęba) 10 wypadków, 2 osoby zabite, 9 osób rannych, 40 kolizji Porównanie do roku 2010: droga nr 77 4 wypadki, 4 osoby ranne, 29 kolizji, droga nr 9 14 wypadków, 4 osoby zabite, 27 osób rannych, 80 kolizji Wypadki na drogach wojewódzkich: 2011 droga nr 871 (odcinek Tarnobrzeg Jamnica) 7 wypadków, 2 osoby zabite, 14 osób rannych, 17 kolizji, droga nr 872 (odcinek Baranów Sandomierski - Durdy) 2 wypadki, 2 osoby ranne, 8 kolizji, droga nr 985 (odcinek Suchorzów Dymitrów DuŜy) 1 wypadek, 1 osoba ranna, 8 kolizji, droga nr 854 (odcinek Gorzyce Wrzawy) nie odnotowano wypadku oraz kolizji. Porównanie do roku 2010: droga nr wypadków, 1 osoba zabita, 13 osób rannych, 124 kolizje, droga nr wypadków, 1 osoba zabita, 5 osób rannych, 11 kolizji, droga nr wypadków, 2 osoby zabite, 7 osób rannych, 15 kolizji, droga nr 854 nie odnotowano wypadków, 3 kolizje. Wypadki na drogach powiatowych: 2011 droga nr P1093R (odcinek Tarnobrzeg stacja kolejowa Grębów) -1 wypadek, 1 osoba zabita, 3 kolizje, droga nr P115R (odcinek Grębów-Wydrza-Krawce) - 1 wypadek, 1 osoba zabita, nie odnotowano kolizji, droga nr P1117R (odcinek Tarnowska Wola Wola Baranowska) 1 wypadek, 1 osoba zabita, 1 kolizja. 4

5 Ogólna liczba ofiar zabitych rannych rowerzyści piesi PowyŜsze tabele dowodzą, Ŝe nastąpił spadek ofiar niechronionych uczestników ruchu drogowego w szczególności w kategorii pieszych i rowerzystów, pomimo, iŝ właśnie niechronieni w dalszym ciągu są częstymi ofiarami wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W związku z powyŝszym działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego będą w 2012 roku traktowane priorytetowo. Wyniki pracy uzyskane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnobrzegu w 2011 r. Ogółem w/w policjanci wylegitymowali osób (o 8128 osób więcej niŝ 2010 r) nakładając na sprawców wykroczeń 6569 mandatów karnych ( o 1548 więcej niŝ 2010 r) na kwotę zł. Skierowano 184 wnioski o ukaranie, zatrzymano 2940 dowodów rejestracyjnych oraz 120 uprawnień do kierowania. Ujawniono i zatrzymano kierujących pod działaniem alkoholu z art: 178a 1 kk 115 osób ( w ) 178a 2 kk 79 osób (w ) 87 1 kw 34 osoby ( w ) 87 2 kw 7 osób ( w ) Przemoc w rodzinie, przemoc wobec nieletnich W 2011 roku na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego przeprowadzono 772 (w 2010 r. 760) interwencji domowych z czego 71 (w 2010 r 68) dotyczyło przemocy w rodzinie. Osób pokrzywdzonych w wyniku takiego działania zanotowano 151 (w 2010 r. 131), z czego 77 to kobiety, 23 to męŝczyźni, 36 to dzieci do 13 roku Ŝycia i 15 to młodzieŝ pomiędzy 13 a 18 rokiem Ŝycia. Sprawcami przemocy w głównej mierze byli męŝczyźni 70 osób, (w tym 45 pod wpływem alkoholu), w 1 przypadku była to kobieta i w 1 osoba nieletnia. W 2011 r. policjanci aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem przemocy domowej. Ponadto przesłali 71 informacji do MiGOPS-ów, 34 informacje do GKRPA oraz 2 informacje do innych instytucji. Działalność profilaktyczna i interwencyjna prowadzona wobec nieletnich Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich prowadzi stałą współpracę ze wszystkimi szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi w Tarnobrzegu jak 5

6 teŝ na terenie całego powiatu, realizując w nich waŝne z punktu widzenia Policji zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i prewencji kryminalnej. Ponadto policjanci włączają się w miarę zgłaszanego zapotrzebowania w realizację programów prowadzonych przez szkoły i inne instytucje. W 2010 r. funkcjonariusze KMP Tarnobrzeg, Komisariatów Policji w Nowej Dębie i Gorzycach oraz Posterunków Policji w Baranowie Sandomierskim i Grębowie przeprowadzili następujące działania prewencyjne: Przeprowadzono łącznie 243 spotkania, z czego: - z nauczycielami i pedagogami 89 spotkań - z rodzicami 18 spotkań - z dziećmi i młodzieŝą 146 spotkań, Współpraca z organami administracji terenowej. W 2011 r. samorządy lokalne: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Starosta Tarnobrzeski, Burmistrzowie MiG w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim oraz Wójtowie Gmin w Grębowie i Gorzycach - wspierały działalność KMP w Tarnobrzegu przekazując np. paliwo do pojazdów słuŝbowych, sprzęt informatyczny i biurowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i akcji prewencyjnych organizowanych przez Policję. W działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym aktywnie uczestniczył WORD w Tarnobrzegu, wspierając je poprzez udział własny i fundowanie nagród dla dzieci, uczestniczących w tych akcjach. Realizacja zadań wynikających z programów profilaktycznych; Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej - objęcie kaŝdego roku cyklem spotkań wszystkich uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka w szkole, w drodze do i ze szkoły, w miejscu zamieszkania, - przeprowadzanie spotkań z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, OHP, w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle UPN, profilaktyki uzaleŝnień (alkohol, tytoń, środki psychoaktywne), - realizacja spotkań z rodzicami, Radami Pedagogicznymi itp. - Bezpieczne Ferie na wsi i w mieście 2011 opracowanie i druk ulotek informacyjnych, spotkania w szkołach, współpraca z placówkami sprawującymi opiekę nad dzieckiem (domy kultury, świetlice osiedlowe, świetlice Caritas), pogadanka radiowa połączona z konkursem, konkurs plastyczno-literacki. Dla uczestników przygotowano nagrody, wycieczka autokarowa do Rzeszowa dla 50 dzieci (zwiedzanie Portu Lotniczego w Jasionce, Zakładów Lotniczych WSK, seans filmowy w Kinie Helios), konkurs plastyczny dla dzieci z gmin wiejskich, 20 laureatów, którzy otrzymali dyplomy i upominki. - Radiowęzeł wykorzystywanie istniejącego radiowęzła na placu targowym do przekazywania komunikatów ostrzegawczych o treści informacyjno-prewencyjnej np.: Jak nie stać się ofiarą kieszonkowca, bezpieczne zakupy, jak uniknąć włamania do samochodu czy mieszkania, jak obchodzić się z fajerwerkami, kolportaŝ ulotek informacyjnych, i wiele innych wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie pospolitej przestępczości. 6

7 - Dzień Dziecka 2011 udział w imprezach organizowanych przez szkoły i samorządy (UM w Tarnobrzegu, UG Gorzyce), pokaz sprzętu, pogadanki, konkursy z nagrodami dla najmłodszych, - XVII Familiada piknik rodzinny organizowany przez ks. Prałata Michała Józefczyka- Policja w imprezie tej uczestniczy od samego początku. W roku bieŝącym przeprowadzono konkurs z zakresu znajomości przepisów RD i techniki jazdy rowerem połączony z egzaminem na kartę rowerową, wspólne działania z św Nowa Dęba. i StraŜą PoŜarną. Pokaz sprzętu policyjnego, udział w zabawach i quizach. Konkursy z nagrodami. - Bezpieczne wakacje na wsi i w mieście Opracowanie i druk ulotek promujących bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, realizacja spotkań w szkołach przez dzielnicowych, policjantów KP i PP oraz specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich. W okresie wakacji współpraca z domami kultury, świetlicami róŝnego typu itp. Spotkania z dziećmi na terenie KMP, zorganizowanie wycieczki dla najaktywniejszych uczestników letnich spotkań prowadzonych przez ŚDK i Świetlice (wycieczka autokarowa, zawody strzeleckie na strzelnicy LOK, ognisko z pieczeniem kiełbaski, gry i zabawy terenowe) dla około 50 dzieci. - Program prewencyjny - Pseudokibic - realizacja spotkań z uczniami i nauczycielami oraz rodzicami podczas wywiadówek. Utrzymywanie stałej współpracy ze szkołami, przekazywanie informacji na temat zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa podczas rozgrywania meczy piłkarskich i odpowiedzialności prawnej i karnej dla osób naruszających przepisy cytowanej ustawy. Współpraca ze spottersem KS SIARKA oraz Stowarzyszeniem Kibiców i Sympatyków Złota Siarka Tarnobrzeg. - akcja prewencyjna Jestem widoczny = jestem bezpieczny 2011 nawiązanie współpracy z samorządami lokalnymi, WORD w Tarnobrzegu, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz elementów odblaskowych. Z kaŝdym uczniem w kaŝdej szkole na terenie powiatu tarnobrzeskiego odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Spotkania prowadzili dzielnicowi z KMP, policjanci z KP i PP, Sekcji RD i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej. W bieŝącym roku akcją objęto około 1050 uczniów z 38 szkół (52 klas), na terenie całego Powiat tarnobrzeskiego. - akcja prewencyjna - Bezpieczny ogród 2011 w trakcie sezonu utrzymywano stałą współpracę z działkowcami. Na zakończenie sezonu odbyło się spotkanie w KMP w Tarnobrzegu z udziałem prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu całego powiatu, przedstawiciela władz wojewódzkich PZD w Rzeszowie, Dzielnicowych i policjantów z KP i PP sprawujących nadzór nad ogrodami w swoich rejonach słuŝbowych. W trakcie spotkania wykorzystano prezentację multimedialną, wydane zostały materiały informacyjne związane z tematyką spotkania. W trakcie spotkania obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów ( prasa i radio). Dla DyŜurnego w KMP opracowano aktualny wykaz numerów telefonów do prezesów poszczególnych ogrodów działkowych w celu ułatwienia kontaktu w przypadku zaistnienia jakiegoś zdarzenia na terenie danego ogrodu. Poruszona została równieŝ problematyka osób bezdomnych zamieszkujących w altankach działkowych w okresie zimy, zwrócono się z apelem do działkowców o przekazywanie wszelkich informacji o takich osobach. - akcja prewencyjna - Dzień odpowiedzialnej sprzedaŝy Alkohol ograniczona dostępność Współpraca z Kompanią Spirytusową w ramach tych akcji przeprowadzono wzmoŝone działania na terenie całego powiatu. Działania te miały dwojaki charakter, informacyjno edukacyjne adresowane do właścicieli i sprzedawców sklepów prowadzących sprzedaŝ alkoholu i wyrobów tytoniowych, oraz działania represyjne wobec osób łamiących obowiązujące przepisy w tym zakresie, oraz młodzieŝy zagroŝonej 7

8 demoralizacja (korzystających z tych uŝywek). Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców wyrobów alkoholowych prowadzących działalność na terenie m. Tarnobrzega. - akcja prewencyjna - Pilnuj drinka akcja prewencyjna adresowana do młodzieŝy klas III Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, celem której jest podniesienie ogólnej wiedzy wśród młodzieŝy wchodzącej w dorosłość (szczególnie młodych kobiet) na temat zagroŝeń związanych z substancją chemiczna GHB potocznie zwanej pigułką gwałtu. Przygotowane zostały materiały informacyjne dla młodzieŝy, zakupiono drink testy pozwalające wykrywać obecność tej substancji w napojach, prowadzone były spotkania z młodzieŝą i nauczycielami w szkołach, w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców na terenie całego powiatu nagrana została audycja radiowa i telewizyjna w lokalnych mediach. - program prewencyjny - Bezpieczeństwo w szkole realizacja spotkań z dziećmi i młodzieŝą oraz rodzicami, kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji o wprowadzanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i mieszkańców. - program prewencyjny - Przyjazne środowisko lokalne- z uwagi na trwającą rewitalizację infrastruktury miejskiej, która swym obszarem obejmuje znaczną część miasta przeglądu nie przeprowadzano. Prowadzone są równieŝ prace inwestycyjne na obiektach nie będących w zarządzie miejskim, a które były wykazywane jako miejsca stwarzające zagroŝenie tj. Szkoła Muzyczna. Utrzymywana jest bieŝąca współpraca z Przewodniczącymi Komisji Bezpieczeństwa w celu realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. - Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania zakaŝeniom HIV na lata , W trakcie spotkań z młodzieŝą kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych poruszano tą problematykę, szczególnie w kontekście zachowań ryzykownych przyjmowania narkotyków, spoŝywania alkoholu. Środki te powodują obniŝenie samokontroli i wyłączenie zahamowań stanowiących naturalną barierę przed podejmowaniem takich zachowań, sprzyjając przedwczesnej inicjacji seksualnej, popełnianiu przestępstw o podłoŝu seksualnym, nieprzestrzeganie podstawowych zasad dotyczących współŝycia seksualnego takich jak: jeden stały partner, stosowanie zabezpieczeń. Realizacja akcji prewencyjnej Pilnuj drinka pigułka gwałtu (GHB i GBL) dokonywanych z jej udziałem przestępstw o charakterze seksualnym. SłuŜby ponadnormatywne W 2011 r. zgodnie z podpisanymi porozumieniami, realizowane były przez policjantów KMP w Tarnobrzegu na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz gmin Gorzyce i Grębów słuŝby ponadnormatywne W ich ramach w Baranowie Sandomierskim 30 policjantów przepracowało 240 godzin, w Gorzycach 66 policjantów przepracowało 320 godzin, w Grębowie 40 policjantów przepracowało 320 godzin. Kwota przeznaczona przez w/wym. samorządy na słuŝby ponadnormatywne w 2011 r. wyniosła zł.(po 8 tys. gminy Grębów i Gorzyce oraz 6 ty. MiG Baranów Sandomierski) i została wykorzystana w całości. W 2011 roku KMP w Tarnobrzegu oraz jednostki podległe pozyskały łącznie pomoc w formie finansowej i rzeczowej na kwotę ,59 zł. w tym: - Starosta Tarnobrzeski przekazał kwotę 150 tys. zł. za którą wykonano remonty w KP Gorzyce, PP Grębów i PP Baranów Sandomierski - Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego przekazał kwotę zł. na zakup latarek 8

9 i Aloktestu, - Zakupiono ze środków Funduszu Wsparcia Policji Kserokopiarki o wartości zł. dla KP Gorzyce, PP Grębów i PP Baranów Sandomierski oraz aparat cyfrowy na kwotę zł. dla PP Grębów, - zakupiono paliwo do radiowozów za kwotę zł., (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem zł). W KP w Nowej Dębie w 2011 r. wszczęto 295 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 287 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 82,1 % Policjanci Ogniwa Prewencji, w którego skład wchodzi Zespół Dzielnicowych i Zespół Patrolowo - Interwencyjny z KP w Nowej Dębie, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli w 2010 r. niŝej wymienione wyniki: 1) ujawnili 1300 wykroczeń, 2) sporządzili 87 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego i 120 decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosków o ukaranie, 3) przeprowadzili 1293 interwencje 1065 w miejscach publicznych i 228 domowych 4) wylegitymowali 3027 osób, 5) odbyli 20 spotkań z młodzieŝą, 24 z nauczycielami i pedagogami, 6) nałoŝyli 545 mandatów karnych, 7) pouczyli 548 osób 8) przeprowadzili 37 rozmów profilaktycznych, 9) skierowali 8 zawiadomienia do sądu w sprawach nieletnich W ramach Prewencji kryminalnej prowadzone były spotkania z mieszkańcami jak równieŝ z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców gminy takie jak: Pracownicze Ogrody Działkowe METALOWIEC, REKREACJA, RELAKS, NAD BYSTRZYKIEM w związku z programem Bezpieczny ogród oraz z członkami Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Główne tematy omawiane przez policjantów podczas spotkań to: -jak naleŝycie zabezpieczyć mienie, -postępowanie na wypadek kradzieŝy i włamań oraz innych zdarzeń, co do których wskazane jest powiadomienie Policji, -zasady współpracy z organizacjami i jej członkami. Podczas spotkań rozdawane były ulotki, broszurki poruszające w/w wymienione treści oraz informujące o urządzeniach zabezpieczających. Działania te prowadzone są przez dzielnicowych jak teŝ przez funkcjonariuszy słuŝby patrolowej w trakcie podejmowania interwencji lub zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Wspólnie z śandarmerią Wojskową prowadzone były wspólne patrole ukierunkowane na bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzenia do pomiaru prędkości będącego na wyposaŝeniu Ŝandarmerii. W trakcie słuŝby patrolowej i obchodowej zwracano w szczególności uwagę na miejsca utrudniające ruch drogowy i oznaczenia miejsc niebezpiecznych właściwymi znakami. Prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkół w ramach doraźnych akcji oraz w trakcie spotkań w szkołach i przedszkolach, w których omawiano ogólne zasady ruchu drogowego dot. pieszych uczestników ruchu.. Funkcjonariusze komisariatu współpracują na bieŝąco i prowadzą wspólne słuŝby z placówką śandarmerii Wojskowej, StraŜą Miejską oraz StraŜą Leśną. Oprócz typowych wspólnych słuŝb patrolowych prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie imprez organizowanych przez instytucje na terenie miasta i gminy takie jak: biegi uliczne, mecze, 9

10 koncerty, przemarsze i procesje. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następującą ilość wspólnych słuŝb: - ze StraŜą Miejską z śandarmerią Wojskową ze StraŜą Leśną z SOK - 4 Zadania dla słuŝb patrolowych i dzielnicowych ujęte w planie przedsięwzięć były przekazywane do realizacji w trakcie narad, odpraw do słuŝby oraz w rejestrze zadań doraźnych lub ujęte w odrębnych planach. W 2011 r. na terenie działania KP w Nowej Dębie zostało przeprowadzone 14 interwencji związanych z przemocą w rodzinie. W PP w Baranowie Sandomierskim w 2011 r. wszczęto 193 postępowania przygotowawcze, stwierdzono popełnienie 186 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 83,9 % Policjanci Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli niŝej wymienione wyniki: sporządzili łącznie 21 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego i 52 decyzje o odstąpieniu od skierowania sprawy do organu orzekającego przeprowadzili 438 interwencji (328 w miejscach publicznych i 110 domowych) wylegitymowali 666 osób, sporządzili 334 wywiady: na potrzeby sądów 150, prokuratury - 5, komorników - 3, innych jednostek Policji 176, odbyli 57 spotkań ze społeczeństwem, zatrzymali 56 dowodów rejestracyjnych zatrzymali 6 praw jazdy zabezpieczyli 70 miejsc zdarzeń, nałoŝyli 86 mandatów karnych pouczyli 56 osób W KP w Gorzycach w 2011 r. wszczęto 312 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 395 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 83,3 % Policjanci Komisariatu Policji w Gorzycach, wykonując obowiązki słuŝbowe zrealizowali: 1) przeprowadzili łącznie 161 postępowań w sprawach o wykroczenia, w wyniku czego skierowano 67 wniosków o ukaranie i sporządzono 94 decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosku do organu orzekającego. 2) przeprowadzili 485 interwencji 319 w miejscach publicznych i 166 interwencji domowych 3) sporządzili 1250 pism i wywiadów: na potrzeby sądów 193, prokuratury - 52, komorników - 80, innych 925, 4) sporządzili 4 meldunki informacyjne SMI, 5) odbyli 9 spotkań ze społeczeństwem, 6) sporządzili 17 wniosków o leczenie odwykowe, 7) zatrzymali 23 dowodów rejestracyjnych, 8) zatrzymali 4 prawa jazdy 9) zabezpieczyli 102 miejsc zdarzeń, 10) zakończyli procedurę NK w 21 przypadkach przemocy w rodzinie 10

11 W PP w Grębowie w 2011 r. wszczęto 160 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 133 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 69,9 % Policjanci Posterunku Policji w Grębowie, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli niŝej wymienione wyniki: - przeprowadzili.73 postępowania w sprawach o wykroczenia z czego 21 zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego a 52 sporządzeniem decyzji o odstąpieniu od skierowania sprawy do organu orzekającego, - przeprowadzili 470 interwencji 368 w miejscach publicznych i 102 domowe, - załatwili 47 kolizji drogowych, - wylegitymowali 433 osoby - sporządzili 223 wywiady: na potrzeby sądów 161, prokuratury 18, komorników 5, innych jednostek Policji 23, ZK 27 wojska 2, - odbyli 3 spotkania z uczniami szkół, - zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych, - zatrzymali 2 prawa jazdy, - zabezpieczyli 38 miejsc zdarzeń, - nałoŝyli 71 mandaty karne, - podjęli próbę i częściowo zrealizowali 35 nakazów doprowadzenia, - zatrzymali 14 osób do wytrzeźwienia, - udzielili 241 pomocy prawnych Wyk. S.S 11

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2010 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2010 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2010 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Id: LDZUU-DTZOH-PHIGY-LPWDP-STOHN. Podpisany Strona 1

Id: LDZUU-DTZOH-PHIGY-LPWDP-STOHN. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu za rok 2011 Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (MKMiP) w Tarnobrzegu działa w oparciu o przepisy art. 38a ustawy z dnia 5 marca

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. P/07/090 LRZ-41018-1-07 Pan Wacław Mazur Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP Sławno za 2007 rok

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP Sławno za 2007 rok Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP Sławno za 2007 rok I. Ocena pracy dochodzeniowo śledczej. W 2007 roku w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU Narada roczna 02.02.2015r. KMP w Kaliszu Aktualnie Komendant Miejski Policji w Kaliszu ma do dyspozycji 403 etaty policyjne 98,75 etatów pracowniczych. i W 2014r. KMP

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA Gmina Pobiedziska ROK 2016 Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9 62-010 Pobiedziska Tel. 618413040, 618413042, Tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 4 1

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku.

Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku. Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku. Program Razem bezpieczniej łączy działania administracji samorządowej i rządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka rejonu, występujących zagroŝeń oraz ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice. 1. Charakterystyka rejonu

I. Charakterystyka rejonu, występujących zagroŝeń oraz ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stare Babice. 1. Charakterystyka rejonu OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY STARE BABICE W ZAKRESIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z/S W STARYCH BABICACH W 2009 r. I.

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Gaszowice, dn r. l.dz.kpg-248\10 INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH W 2009 ROKU.

Gaszowice, dn r. l.dz.kpg-248\10 INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH W 2009 ROKU. Gaszowice, dn. 22.02.2010r. l.dz.kpg-248\10 INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH W 2009 ROKU. W 2009r funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gaszowicach realizowali zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 62 / VI / 2007 z dnia 22.01.2007r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA na lata

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania 1 przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo