INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu wszczęła 2234 postępowania przygotowawcze ( z czego 965 na terenie powiatu), w toku których stwierdzono popełnienie 2518 czynów ( z czego 1001 na terenie powiatu). W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 1455 postępowań przygotowawczych (516 na terenie powiatu) w toku których ujawniono popełnienie 1565 przestępstw (491 na terenie powiatu). W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 121 postępowań przygotowawczych (30 na terenie powiatu), w toku których ujawniono popełnienie 283 przestępstw ( 94 na terenie powiatu). W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku nastąpił wzrost dochodzeń wszczętych o 37 postępowań co daje wskaźnik dynamiki wszczęć 101,7,%, wzrost ilości przestępstw stwierdzonych o 70 czynów, oraz wzrost wskaźnika wykrywalności z 76,4% w roku 2010 do 77,2 % w roku Policjanci KMP w Tarnobrzegu osiągnęli wiele sukcesów w zatrzymaniu sprawców przestępstw o duŝym cięŝarze gatunkowym, o czym świadczą między innymi: o zatrzymanie trzech sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym, które miało miejsce w Tarnobrzegu ul. Chopina. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy ugodzenia noŝem mieszkańca Tarnobrzega, którym okazał się wielokrotny recydywista, a który kilkanaście dni wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za ugodzenie noŝem. o Zatrzymanie innego sprawcy ugodzenia noŝem, którym okazał się mieszkaniec Tarnobrzega. o Zatrzymanie w bezpośrednim pościgu sprawcy rozboju dokonanego na terenie dworca PKP w Tarnobrzegu oraz odzyskanie utraconego mienia. o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju na pracownicy stacji paliw, z których jeden w chwili dokonania przestępstwa przebywał na przepustce z zakładu karnego, gdzie odbywał wyrok za zabójstwo. o Ustalenie i zatrzymanie sprawców rozboju dokonanego na obywatelach Hiszpanii. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy rozboju w Tarnobrzegu na ul. Wyspiańskiego, o Zatrzymanie dwóch sprawców rozboju na kobiecie narodowości romskiej dokonanego na terenie targu w Tarnobrzegu, oraz pobicia męŝczyzny, który usiłował jej pomóc. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców rozboju w Parku dzikowskim na mieszkańcu Warszawy, o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju w Tarnobrzegu- Mokrzyszowie. Jeden z nich przestępstwa dopuścił się kilka dni po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za rozbój. o Ustalenie i zatrzymanie dwóch sprawców rozboju w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza, gdzie pokrzywdzony po dokonanym na nim rozboju w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na terenie gminy Gorzyce. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców rozboju w Tarnobrzegu, gdzie pokrzywdzony po dokonanym na nim rozboju w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na terenie Nagnajowa. o Ustalenie nieletniego sprawcy czynów karalnych, który dopuścił się szeregu wymuszeń rozbójniczych na terenie jednej ze szkół w Tarnobrzegu. o Ustalenie i zatrzymanie czterech osób podejrzanych o udział w obrocie znacznymi

2 ilościami środków narkotycznych. o Ustalenie i zatrzymanie mieszkanki Tarnobrzega, sprawczyni udzielania środków odurzających w postaci tabletek psychotropowych. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy posiadania i udzielania znacznej ilości środków odurzających. o Ustalenie i zatrzymanie czterech sprawców kradzieŝy torebek z zawartością dokumentów, telefonów komórkowych i pieniędzy na szkodę mieszkanek Tarnobrzega. o Ustalenie sześciu mieszkańców Tarnobrzega w wieku lat, nieletnich sprawców kradzieŝy mienia i kradzieŝy rozbójniczej na szkodę mieszkańca Tarnobrzega. Przedstawiono im łącznie zarzut popełnienia ośmiu czynów. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy kradzieŝy dwóch samochodów na terenie Tarnobrzega. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców włamań do szkoły w Tarnobrzegu. o Ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców nielegalnego posiadania broni i amunicji. o Zatrzymanie sprawcy gróźb w sklepie przy uŝyciu miecza samurajskiego. o Zatrzymanie sprawcy oszustw dokonywanych metodą Na wnuczka. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy KP w Gorzycach sprawcy pobicia męŝczyzny dokonanego przy uŝyciu niebezpiecznych narzędzi. o Zatrzymanie sprawców kradzieŝy ziemi i piasku z terenu gminy Grębów. o Ustalenie i zatrzymanie czterech mieszkańców gminy Nowa Dęba, którym zarzucono popełnienie 13 przestępstw kradzieŝy blachy aluminiowej z terenu Zakładów Chemicznych w Machowie. o Ustalenie i zatrzymanie przez policjantów PP w Baranowie Sandomierskim sprawców kradzieŝy poprzez włamanie do samochodu, włamania do Szkoły Podstawowej w Skopaniu, gdzie sprawcy dokonali kradzieŝy sprzętu komputerowego i AGD oraz włamań do piwnicy w Skopaniu i kradzieŝy rowerów. o Ustalenie i zatrzymanie sprawcy szeregu podpaleń na terenie gminy Gorzyce. o zatrzymanie dwóch mieszkańców gminy Nowa Dęba, przy których ujawniono broń palną samodziałową z lunetą. MęŜczyznom przedstawiono zarzut wyrabiania i posiadania broni palnej. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy z KP w Nowej Dębie sprawcy szeregu przywłaszczeń na szkodę mieszkańców gminy, który prowadząc punkt kasowy pobierał opłaty, a następnie nie dokonywał stosownych przelewów przywłaszczają sobie przekazane środki finansowe. o Ustalenie i zatrzymanie przez funkcjonariuszy KP w Gorzycach sprawczyni szeregu oszustw na szkodę mieszkańców Gorzyc, która prowadząc punkt kasowy pobierała od mieszkańców wpłaty na poczet opłat mieszkaniowych, a następnie nie dokonywała stosownych przelewów. o ustalenie sprawców posługujących się danymi nieistniejącej firmy, którzy wystawiali fałszywe faktury VAT, na podstawie których mieszkańcy Trześni wyłudzili z Urzędu Gminy Gorzyce pieniądze za rzekomo remontowane po powodzi domy. o Ustalenie sprawcę oszustwa dokonanego podczas remontu wału rzeki Trześniówka, gdzie podwykonawca remontu zlecił wykonanie robót trzem firmom nie mając zamiaru dokonać zapłaty za wykonane prace, 2

3 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM W 2011 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego odnotowano 75 wypadków drogowych (o 16 mniej niŝ w 2010 r.) i 503 kolizje (o 158 mniej niŝ w 2010 r.) 10 osób poniosło śmierć, tj. o 5 mniej niŝ w 2010 r., a 116 doznało obraŝeń ciała o 5 więcej niŝ w 2010 r. Rozkład wypadków drogowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w 2011 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem MIASTO TARNOBRZEG POWIAT TARNOBRZESKI Rozkład wypadków drogowych na terenie poszczególnych gmin w 2011 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem BARANÓW SANDOMIERSKI GORZYCE GRĘBÓW NOWA DĘBA TARNOBRZEG Rozkład wypadków drogowych na terenie poszczególnych gmin w 2010 r: Zdarzeń Wypadków Zabitych Rannych Kolizji Ogółem BARANÓW SANDOMIERSKI GORZYCE GRĘBÓW NOWA DĘBA TARNOBRZEG

4 W okresie 2011 r. najbardziej zagroŝonymi ulicami miasta Tarnobrzega były: - Szlachecka - 1 wypadek, 1 osoba zabita, 4 osoby ranne, nie odnotowano kolizji - Mickiewicza - 1 wypadek, 1 osoba zabita, 10 kolizji - Wisłostrada - 6 wypadków, 10 osób rannych, 14 kolizji - Warszawska - 6 wypadków, 9 osób rannych, 30 kolizji - Sikorskiego - 3 wypadki, 3 osoby ranne, 60 kolizji Dla porównania w 2010 roku: - Chłopska - 1 wypadek, 1 osoba zabita, nie odnotowano kolizji - Sikorskiego - 6 wypadków, 9 osób rannych, 50 kolizji - Warszawska - 6 wypadków, 7 osób rannych, 45 kolizji - Sienkiewicza - 4 wypadki, 4 osoby ranne, 48 kolizji - Wisłostrada - 2 wypadki, 2 osoby ranne, 30 kolizji Wypadki na drogach krajowych: 2011r droga nr 77 (odcinek Trześń- Motycze Poduchowne) 9 wypadków, 1 osoba zabita, 23 osoby ranne, 23 kolizje droga nr 9 (odcinek Tarnobrzeg- Nowa Dęba) 10 wypadków, 2 osoby zabite, 9 osób rannych, 40 kolizji Porównanie do roku 2010: droga nr 77 4 wypadki, 4 osoby ranne, 29 kolizji, droga nr 9 14 wypadków, 4 osoby zabite, 27 osób rannych, 80 kolizji Wypadki na drogach wojewódzkich: 2011 droga nr 871 (odcinek Tarnobrzeg Jamnica) 7 wypadków, 2 osoby zabite, 14 osób rannych, 17 kolizji, droga nr 872 (odcinek Baranów Sandomierski - Durdy) 2 wypadki, 2 osoby ranne, 8 kolizji, droga nr 985 (odcinek Suchorzów Dymitrów DuŜy) 1 wypadek, 1 osoba ranna, 8 kolizji, droga nr 854 (odcinek Gorzyce Wrzawy) nie odnotowano wypadku oraz kolizji. Porównanie do roku 2010: droga nr wypadków, 1 osoba zabita, 13 osób rannych, 124 kolizje, droga nr wypadków, 1 osoba zabita, 5 osób rannych, 11 kolizji, droga nr wypadków, 2 osoby zabite, 7 osób rannych, 15 kolizji, droga nr 854 nie odnotowano wypadków, 3 kolizje. Wypadki na drogach powiatowych: 2011 droga nr P1093R (odcinek Tarnobrzeg stacja kolejowa Grębów) -1 wypadek, 1 osoba zabita, 3 kolizje, droga nr P115R (odcinek Grębów-Wydrza-Krawce) - 1 wypadek, 1 osoba zabita, nie odnotowano kolizji, droga nr P1117R (odcinek Tarnowska Wola Wola Baranowska) 1 wypadek, 1 osoba zabita, 1 kolizja. 4

5 Ogólna liczba ofiar zabitych rannych rowerzyści piesi PowyŜsze tabele dowodzą, Ŝe nastąpił spadek ofiar niechronionych uczestników ruchu drogowego w szczególności w kategorii pieszych i rowerzystów, pomimo, iŝ właśnie niechronieni w dalszym ciągu są częstymi ofiarami wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W związku z powyŝszym działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego będą w 2012 roku traktowane priorytetowo. Wyniki pracy uzyskane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnobrzegu w 2011 r. Ogółem w/w policjanci wylegitymowali osób (o 8128 osób więcej niŝ 2010 r) nakładając na sprawców wykroczeń 6569 mandatów karnych ( o 1548 więcej niŝ 2010 r) na kwotę zł. Skierowano 184 wnioski o ukaranie, zatrzymano 2940 dowodów rejestracyjnych oraz 120 uprawnień do kierowania. Ujawniono i zatrzymano kierujących pod działaniem alkoholu z art: 178a 1 kk 115 osób ( w ) 178a 2 kk 79 osób (w ) 87 1 kw 34 osoby ( w ) 87 2 kw 7 osób ( w ) Przemoc w rodzinie, przemoc wobec nieletnich W 2011 roku na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego przeprowadzono 772 (w 2010 r. 760) interwencji domowych z czego 71 (w 2010 r 68) dotyczyło przemocy w rodzinie. Osób pokrzywdzonych w wyniku takiego działania zanotowano 151 (w 2010 r. 131), z czego 77 to kobiety, 23 to męŝczyźni, 36 to dzieci do 13 roku Ŝycia i 15 to młodzieŝ pomiędzy 13 a 18 rokiem Ŝycia. Sprawcami przemocy w głównej mierze byli męŝczyźni 70 osób, (w tym 45 pod wpływem alkoholu), w 1 przypadku była to kobieta i w 1 osoba nieletnia. W 2011 r. policjanci aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem przemocy domowej. Ponadto przesłali 71 informacji do MiGOPS-ów, 34 informacje do GKRPA oraz 2 informacje do innych instytucji. Działalność profilaktyczna i interwencyjna prowadzona wobec nieletnich Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich prowadzi stałą współpracę ze wszystkimi szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi w Tarnobrzegu jak 5

6 teŝ na terenie całego powiatu, realizując w nich waŝne z punktu widzenia Policji zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i prewencji kryminalnej. Ponadto policjanci włączają się w miarę zgłaszanego zapotrzebowania w realizację programów prowadzonych przez szkoły i inne instytucje. W 2010 r. funkcjonariusze KMP Tarnobrzeg, Komisariatów Policji w Nowej Dębie i Gorzycach oraz Posterunków Policji w Baranowie Sandomierskim i Grębowie przeprowadzili następujące działania prewencyjne: Przeprowadzono łącznie 243 spotkania, z czego: - z nauczycielami i pedagogami 89 spotkań - z rodzicami 18 spotkań - z dziećmi i młodzieŝą 146 spotkań, Współpraca z organami administracji terenowej. W 2011 r. samorządy lokalne: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Starosta Tarnobrzeski, Burmistrzowie MiG w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim oraz Wójtowie Gmin w Grębowie i Gorzycach - wspierały działalność KMP w Tarnobrzegu przekazując np. paliwo do pojazdów słuŝbowych, sprzęt informatyczny i biurowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i akcji prewencyjnych organizowanych przez Policję. W działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym aktywnie uczestniczył WORD w Tarnobrzegu, wspierając je poprzez udział własny i fundowanie nagród dla dzieci, uczestniczących w tych akcjach. Realizacja zadań wynikających z programów profilaktycznych; Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej - objęcie kaŝdego roku cyklem spotkań wszystkich uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka w szkole, w drodze do i ze szkoły, w miejscu zamieszkania, - przeprowadzanie spotkań z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, OHP, w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle UPN, profilaktyki uzaleŝnień (alkohol, tytoń, środki psychoaktywne), - realizacja spotkań z rodzicami, Radami Pedagogicznymi itp. - Bezpieczne Ferie na wsi i w mieście 2011 opracowanie i druk ulotek informacyjnych, spotkania w szkołach, współpraca z placówkami sprawującymi opiekę nad dzieckiem (domy kultury, świetlice osiedlowe, świetlice Caritas), pogadanka radiowa połączona z konkursem, konkurs plastyczno-literacki. Dla uczestników przygotowano nagrody, wycieczka autokarowa do Rzeszowa dla 50 dzieci (zwiedzanie Portu Lotniczego w Jasionce, Zakładów Lotniczych WSK, seans filmowy w Kinie Helios), konkurs plastyczny dla dzieci z gmin wiejskich, 20 laureatów, którzy otrzymali dyplomy i upominki. - Radiowęzeł wykorzystywanie istniejącego radiowęzła na placu targowym do przekazywania komunikatów ostrzegawczych o treści informacyjno-prewencyjnej np.: Jak nie stać się ofiarą kieszonkowca, bezpieczne zakupy, jak uniknąć włamania do samochodu czy mieszkania, jak obchodzić się z fajerwerkami, kolportaŝ ulotek informacyjnych, i wiele innych wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie pospolitej przestępczości. 6

7 - Dzień Dziecka 2011 udział w imprezach organizowanych przez szkoły i samorządy (UM w Tarnobrzegu, UG Gorzyce), pokaz sprzętu, pogadanki, konkursy z nagrodami dla najmłodszych, - XVII Familiada piknik rodzinny organizowany przez ks. Prałata Michała Józefczyka- Policja w imprezie tej uczestniczy od samego początku. W roku bieŝącym przeprowadzono konkurs z zakresu znajomości przepisów RD i techniki jazdy rowerem połączony z egzaminem na kartę rowerową, wspólne działania z św Nowa Dęba. i StraŜą PoŜarną. Pokaz sprzętu policyjnego, udział w zabawach i quizach. Konkursy z nagrodami. - Bezpieczne wakacje na wsi i w mieście Opracowanie i druk ulotek promujących bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, realizacja spotkań w szkołach przez dzielnicowych, policjantów KP i PP oraz specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich. W okresie wakacji współpraca z domami kultury, świetlicami róŝnego typu itp. Spotkania z dziećmi na terenie KMP, zorganizowanie wycieczki dla najaktywniejszych uczestników letnich spotkań prowadzonych przez ŚDK i Świetlice (wycieczka autokarowa, zawody strzeleckie na strzelnicy LOK, ognisko z pieczeniem kiełbaski, gry i zabawy terenowe) dla około 50 dzieci. - Program prewencyjny - Pseudokibic - realizacja spotkań z uczniami i nauczycielami oraz rodzicami podczas wywiadówek. Utrzymywanie stałej współpracy ze szkołami, przekazywanie informacji na temat zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa podczas rozgrywania meczy piłkarskich i odpowiedzialności prawnej i karnej dla osób naruszających przepisy cytowanej ustawy. Współpraca ze spottersem KS SIARKA oraz Stowarzyszeniem Kibiców i Sympatyków Złota Siarka Tarnobrzeg. - akcja prewencyjna Jestem widoczny = jestem bezpieczny 2011 nawiązanie współpracy z samorządami lokalnymi, WORD w Tarnobrzegu, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz elementów odblaskowych. Z kaŝdym uczniem w kaŝdej szkole na terenie powiatu tarnobrzeskiego odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Spotkania prowadzili dzielnicowi z KMP, policjanci z KP i PP, Sekcji RD i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej. W bieŝącym roku akcją objęto około 1050 uczniów z 38 szkół (52 klas), na terenie całego Powiat tarnobrzeskiego. - akcja prewencyjna - Bezpieczny ogród 2011 w trakcie sezonu utrzymywano stałą współpracę z działkowcami. Na zakończenie sezonu odbyło się spotkanie w KMP w Tarnobrzegu z udziałem prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu całego powiatu, przedstawiciela władz wojewódzkich PZD w Rzeszowie, Dzielnicowych i policjantów z KP i PP sprawujących nadzór nad ogrodami w swoich rejonach słuŝbowych. W trakcie spotkania wykorzystano prezentację multimedialną, wydane zostały materiały informacyjne związane z tematyką spotkania. W trakcie spotkania obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów ( prasa i radio). Dla DyŜurnego w KMP opracowano aktualny wykaz numerów telefonów do prezesów poszczególnych ogrodów działkowych w celu ułatwienia kontaktu w przypadku zaistnienia jakiegoś zdarzenia na terenie danego ogrodu. Poruszona została równieŝ problematyka osób bezdomnych zamieszkujących w altankach działkowych w okresie zimy, zwrócono się z apelem do działkowców o przekazywanie wszelkich informacji o takich osobach. - akcja prewencyjna - Dzień odpowiedzialnej sprzedaŝy Alkohol ograniczona dostępność Współpraca z Kompanią Spirytusową w ramach tych akcji przeprowadzono wzmoŝone działania na terenie całego powiatu. Działania te miały dwojaki charakter, informacyjno edukacyjne adresowane do właścicieli i sprzedawców sklepów prowadzących sprzedaŝ alkoholu i wyrobów tytoniowych, oraz działania represyjne wobec osób łamiących obowiązujące przepisy w tym zakresie, oraz młodzieŝy zagroŝonej 7

8 demoralizacja (korzystających z tych uŝywek). Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców wyrobów alkoholowych prowadzących działalność na terenie m. Tarnobrzega. - akcja prewencyjna - Pilnuj drinka akcja prewencyjna adresowana do młodzieŝy klas III Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, celem której jest podniesienie ogólnej wiedzy wśród młodzieŝy wchodzącej w dorosłość (szczególnie młodych kobiet) na temat zagroŝeń związanych z substancją chemiczna GHB potocznie zwanej pigułką gwałtu. Przygotowane zostały materiały informacyjne dla młodzieŝy, zakupiono drink testy pozwalające wykrywać obecność tej substancji w napojach, prowadzone były spotkania z młodzieŝą i nauczycielami w szkołach, w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców na terenie całego powiatu nagrana została audycja radiowa i telewizyjna w lokalnych mediach. - program prewencyjny - Bezpieczeństwo w szkole realizacja spotkań z dziećmi i młodzieŝą oraz rodzicami, kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji o wprowadzanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i mieszkańców. - program prewencyjny - Przyjazne środowisko lokalne- z uwagi na trwającą rewitalizację infrastruktury miejskiej, która swym obszarem obejmuje znaczną część miasta przeglądu nie przeprowadzano. Prowadzone są równieŝ prace inwestycyjne na obiektach nie będących w zarządzie miejskim, a które były wykazywane jako miejsca stwarzające zagroŝenie tj. Szkoła Muzyczna. Utrzymywana jest bieŝąca współpraca z Przewodniczącymi Komisji Bezpieczeństwa w celu realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. - Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania zakaŝeniom HIV na lata , W trakcie spotkań z młodzieŝą kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych poruszano tą problematykę, szczególnie w kontekście zachowań ryzykownych przyjmowania narkotyków, spoŝywania alkoholu. Środki te powodują obniŝenie samokontroli i wyłączenie zahamowań stanowiących naturalną barierę przed podejmowaniem takich zachowań, sprzyjając przedwczesnej inicjacji seksualnej, popełnianiu przestępstw o podłoŝu seksualnym, nieprzestrzeganie podstawowych zasad dotyczących współŝycia seksualnego takich jak: jeden stały partner, stosowanie zabezpieczeń. Realizacja akcji prewencyjnej Pilnuj drinka pigułka gwałtu (GHB i GBL) dokonywanych z jej udziałem przestępstw o charakterze seksualnym. SłuŜby ponadnormatywne W 2011 r. zgodnie z podpisanymi porozumieniami, realizowane były przez policjantów KMP w Tarnobrzegu na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz gmin Gorzyce i Grębów słuŝby ponadnormatywne W ich ramach w Baranowie Sandomierskim 30 policjantów przepracowało 240 godzin, w Gorzycach 66 policjantów przepracowało 320 godzin, w Grębowie 40 policjantów przepracowało 320 godzin. Kwota przeznaczona przez w/wym. samorządy na słuŝby ponadnormatywne w 2011 r. wyniosła zł.(po 8 tys. gminy Grębów i Gorzyce oraz 6 ty. MiG Baranów Sandomierski) i została wykorzystana w całości. W 2011 roku KMP w Tarnobrzegu oraz jednostki podległe pozyskały łącznie pomoc w formie finansowej i rzeczowej na kwotę ,59 zł. w tym: - Starosta Tarnobrzeski przekazał kwotę 150 tys. zł. za którą wykonano remonty w KP Gorzyce, PP Grębów i PP Baranów Sandomierski - Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego przekazał kwotę zł. na zakup latarek 8

9 i Aloktestu, - Zakupiono ze środków Funduszu Wsparcia Policji Kserokopiarki o wartości zł. dla KP Gorzyce, PP Grębów i PP Baranów Sandomierski oraz aparat cyfrowy na kwotę zł. dla PP Grębów, - zakupiono paliwo do radiowozów za kwotę zł., (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem zł). W KP w Nowej Dębie w 2011 r. wszczęto 295 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 287 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 82,1 % Policjanci Ogniwa Prewencji, w którego skład wchodzi Zespół Dzielnicowych i Zespół Patrolowo - Interwencyjny z KP w Nowej Dębie, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli w 2010 r. niŝej wymienione wyniki: 1) ujawnili 1300 wykroczeń, 2) sporządzili 87 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego i 120 decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosków o ukaranie, 3) przeprowadzili 1293 interwencje 1065 w miejscach publicznych i 228 domowych 4) wylegitymowali 3027 osób, 5) odbyli 20 spotkań z młodzieŝą, 24 z nauczycielami i pedagogami, 6) nałoŝyli 545 mandatów karnych, 7) pouczyli 548 osób 8) przeprowadzili 37 rozmów profilaktycznych, 9) skierowali 8 zawiadomienia do sądu w sprawach nieletnich W ramach Prewencji kryminalnej prowadzone były spotkania z mieszkańcami jak równieŝ z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców gminy takie jak: Pracownicze Ogrody Działkowe METALOWIEC, REKREACJA, RELAKS, NAD BYSTRZYKIEM w związku z programem Bezpieczny ogród oraz z członkami Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Główne tematy omawiane przez policjantów podczas spotkań to: -jak naleŝycie zabezpieczyć mienie, -postępowanie na wypadek kradzieŝy i włamań oraz innych zdarzeń, co do których wskazane jest powiadomienie Policji, -zasady współpracy z organizacjami i jej członkami. Podczas spotkań rozdawane były ulotki, broszurki poruszające w/w wymienione treści oraz informujące o urządzeniach zabezpieczających. Działania te prowadzone są przez dzielnicowych jak teŝ przez funkcjonariuszy słuŝby patrolowej w trakcie podejmowania interwencji lub zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Wspólnie z śandarmerią Wojskową prowadzone były wspólne patrole ukierunkowane na bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzenia do pomiaru prędkości będącego na wyposaŝeniu Ŝandarmerii. W trakcie słuŝby patrolowej i obchodowej zwracano w szczególności uwagę na miejsca utrudniające ruch drogowy i oznaczenia miejsc niebezpiecznych właściwymi znakami. Prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkół w ramach doraźnych akcji oraz w trakcie spotkań w szkołach i przedszkolach, w których omawiano ogólne zasady ruchu drogowego dot. pieszych uczestników ruchu.. Funkcjonariusze komisariatu współpracują na bieŝąco i prowadzą wspólne słuŝby z placówką śandarmerii Wojskowej, StraŜą Miejską oraz StraŜą Leśną. Oprócz typowych wspólnych słuŝb patrolowych prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie imprez organizowanych przez instytucje na terenie miasta i gminy takie jak: biegi uliczne, mecze, 9

10 koncerty, przemarsze i procesje. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następującą ilość wspólnych słuŝb: - ze StraŜą Miejską z śandarmerią Wojskową ze StraŜą Leśną z SOK - 4 Zadania dla słuŝb patrolowych i dzielnicowych ujęte w planie przedsięwzięć były przekazywane do realizacji w trakcie narad, odpraw do słuŝby oraz w rejestrze zadań doraźnych lub ujęte w odrębnych planach. W 2011 r. na terenie działania KP w Nowej Dębie zostało przeprowadzone 14 interwencji związanych z przemocą w rodzinie. W PP w Baranowie Sandomierskim w 2011 r. wszczęto 193 postępowania przygotowawcze, stwierdzono popełnienie 186 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 83,9 % Policjanci Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli niŝej wymienione wyniki: sporządzili łącznie 21 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego i 52 decyzje o odstąpieniu od skierowania sprawy do organu orzekającego przeprowadzili 438 interwencji (328 w miejscach publicznych i 110 domowych) wylegitymowali 666 osób, sporządzili 334 wywiady: na potrzeby sądów 150, prokuratury - 5, komorników - 3, innych jednostek Policji 176, odbyli 57 spotkań ze społeczeństwem, zatrzymali 56 dowodów rejestracyjnych zatrzymali 6 praw jazdy zabezpieczyli 70 miejsc zdarzeń, nałoŝyli 86 mandatów karnych pouczyli 56 osób W KP w Gorzycach w 2011 r. wszczęto 312 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 395 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 83,3 % Policjanci Komisariatu Policji w Gorzycach, wykonując obowiązki słuŝbowe zrealizowali: 1) przeprowadzili łącznie 161 postępowań w sprawach o wykroczenia, w wyniku czego skierowano 67 wniosków o ukaranie i sporządzono 94 decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosku do organu orzekającego. 2) przeprowadzili 485 interwencji 319 w miejscach publicznych i 166 interwencji domowych 3) sporządzili 1250 pism i wywiadów: na potrzeby sądów 193, prokuratury - 52, komorników - 80, innych 925, 4) sporządzili 4 meldunki informacyjne SMI, 5) odbyli 9 spotkań ze społeczeństwem, 6) sporządzili 17 wniosków o leczenie odwykowe, 7) zatrzymali 23 dowodów rejestracyjnych, 8) zatrzymali 4 prawa jazdy 9) zabezpieczyli 102 miejsc zdarzeń, 10) zakończyli procedurę NK w 21 przypadkach przemocy w rodzinie 10

11 W PP w Grębowie w 2011 r. wszczęto 160 postępowań przygotowawczych, stwierdzono popełnienie 133 czynów. Wykrywalność ogólna wyniosła 69,9 % Policjanci Posterunku Policji w Grębowie, wykonując obowiązki słuŝbowe osiągnęli niŝej wymienione wyniki: - przeprowadzili.73 postępowania w sprawach o wykroczenia z czego 21 zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego a 52 sporządzeniem decyzji o odstąpieniu od skierowania sprawy do organu orzekającego, - przeprowadzili 470 interwencji 368 w miejscach publicznych i 102 domowe, - załatwili 47 kolizji drogowych, - wylegitymowali 433 osoby - sporządzili 223 wywiady: na potrzeby sądów 161, prokuratury 18, komorników 5, innych jednostek Policji 23, ZK 27 wojska 2, - odbyli 3 spotkania z uczniami szkół, - zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych, - zatrzymali 2 prawa jazdy, - zabezpieczyli 38 miejsc zdarzeń, - nałoŝyli 71 mandaty karne, - podjęli próbę i częściowo zrealizowali 35 nakazów doprowadzenia, - zatrzymali 14 osób do wytrzeźwienia, - udzielili 241 pomocy prawnych Wyk. S.S 11

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie)

proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie) 2. Podniesienie jakości realizacji zadań poprzez wzmocnienie systematycznego nadzoru słuŝbowego jako stałego elementu organizacji słuŝby, w tym podniesienie jakości odpraw do słuŝby zewnętrznej. Sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła

Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BYDGOSZCZY STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2003 1 sierpnia 2003 roku nastąpiła reorganizacja StraŜy

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo