Bezpieczne przejście w moim mieście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczne przejście w moim mieście"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z realizacji projektu w ramach Funduszu Małych grantów pod nazwą Bezpieczne przejście w moim mieście realizowanego w okresie od r. do r. określonego w umowie nr 5/2014 zawartej w dniu 10 lipca 2014 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego w Warszawie a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - Koło Słubice z siedzibą w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4/13, Słubice Data złożenia sprawozdania... 0

2 Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Założone w projekcie cele zostały zrealizowane: 1. Wzrost poziomu wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych 2. Poprawa widoczności pieszych i rowerzystów poprzez zakup kamizelek odblaskowych z logo partnerów projektu 3. Przeprowadzono konkurs wiedzy o ruchu drogowym 4. Pomalowano laski osób niepełnosprawnych farbą fluoroscencyjną Szczególnym zainteresowaniem i aktywnością uczestników cieszyły się wykłady prowadzone przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. W trakcie zajęć prowadzone były analizy z wykorzystaniem zestawów egzaminacyjnych na prawo jazdy. Dodatkowym efektem tych spotkań jest umowa o kontynuacji cyklu wykładów z pracownikami policji w okresie jesienno-zimowym 2015/2016 w ramach innych projektów realizowanych przez TWK Nie zrealizowano celu: Malowanie rowerów farbą fluoroscencyjną: Nie zgłosiły się osoby chętne do malowania rowerów. W opinii zespołu realizującego projekt, malowanie rowerów farbą nie wzbudziło zainteresowania uczestników z uwagi na istniejące, łatwo dostępne alternatywne sposoby poprawy widoczności rowerów jak: paski odblaskowe, nakładki fluoroscencyjne na szprychy. W związku z powyższym część środków przewidzianych na zakup farby nie została wykorzystana. 1

3 2. Opis wykonania zadania Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu Terminy realizacji poszczególnych działań Koordynacja projektu IX.2014-IV.2015 Baner Wrzesień 2015 Wydruk ulotek Wrzesień 2015 Promocja projektu IX 2014 IV.2015 Spotkania z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w XI.2014; III.2015 Słubicach Miasteczko żywych znaków Warsztaty o tematyce X,XI.2014; II,IV.2015 związanej z ruchem drogowym Konkurs wiedzy o ruchu drogowym Kwiecień 2015 Rozliczenie projektu Kwiecień Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6) Przeprowadzono: 4 warsztaty Miasteczko żywych znaków średnia liczba 19 uczestników 4 spotkania z pracownikami komendy policji w Słubicach średnia liczba 25 słuchaczy 16 zawodników wzięło udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym Wydrukowano we własnym zakresie i rozdystrybuowano: 500 szt. ulotek z informacjami o projekcie 36 plakatów A4 z informacjami o działaniach projektowych Przygotowano baner informacyjny projektu, który był wykorzystywany w działaniach projektowych oraz podczas promocji projektu np: Bieg Niepodległości Słubice Powitanie wiosny w TWK Verus KSSE Maraton Cybinka Informacja o realizacji projektu umieszczona została w internecie m.in. na stronie internetowej TWK Kamizelki odblaskowe przekazane uczestnikom projektu, używane przez nich na co dzień, będą stałym elementem promocyjnym Stowarzyszenia Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa drogowego i TWK Słubice 2

4 Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Zrealizowano zł % Zł % Koszty pokryte z dotacji: 2095,00 48, ,38 48,53 Z tego z odsetek bankowych od dotacji Koszty pokryte ze środków finansowych własnych 2200,00 51, ,23 51,47 Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego z wpłat i opłat adresatów zadania Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) Ogółem: 4295, , Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym Podczas realizacji zadania nie uzyskano przychodów. Nie uzyskano odsetek od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym. Nie prowadzono wyodrębnionego rachunku bankowego dla dotacji. 3

5 3. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) L.p. I II Koszt całkowity Kosztorys zadania ze środków grantu środki własne Koszt całkowity Zestawienie wydatków ze środków grantu środki własne Rodzaj kosztów Koszty administracyjne 1.1 Koordynacja projektu 800,00 zł 800,00 zł - zł 800,00 zł 800,00 zł - zł 1.2 Księgowość i rozliczenie 800,00 zł - zł 800,00 zł 800,00 zł - zł 800,00 zł Opiekun "miasteczka żywych 1.3 znaków" 320,00 zł 320,00 zł - zł 320,00 zł 320,00 zł - zł SUMA 1 920,00 zł 1 120,00 zł 800,00 zł 1 920,00 zł 1 120,00 zł 800,00 zł Koszty programowe 2.1 Druk ulotek 25,00 zł 25,00 zł - zł 24,99 zł 24,99 zł - zł 2.2 Poczęstunek 600,00 zł - zł 600,00 zł 599,56 zł - zł 599,56 zł 2.3 Baner 150,00 zł 150,00 zł - zł 158,67 zł 150,00 zł 8,67 zł 2.4 Konkurs wiedzy - nagrody 500,00 zł - zł 500,00 zł 556,00 zł - zł 556,00 zł 2.5 Kreda 200,00 zł 200,00 zł - zł 200,00 zł 200,00 zł - zł 2.6 Farba flouoroscencyjna 300,00 zł - zł 300,00 zł 191,00 zł - zł 191,00 zł 2.7 Kamizelki odblaskowe 600,00 zł 600,00 zł - zł 537,39 zł 537,39 zł - zł SUMA 2 375,00 zł 975,00 zł 1 400,00 zł 2 267,61 zł 912,38 zł 1 355,23 zł 4

6 4. Zestawienie faktur i rachunków L.p. Nr poz w koszt Z tego ze środków Z pozostałych poch. z dotacji źródeł Data zapłaty Dostawca Forma Nr dokumentu ksiegowego Data wystaw. Nazwa kosztu Kwota (zł) 1 FV0029/10/ Baner 158,67 zł 150,00 zł 8,67 zł Strefa reklamy przelew F01330/10/ Poczęstunek 69,30 zł - zł 69,30 zł Jeronimo Martins gotówka /11/ Poczęstunek 78,40 zł - zł 78,40 zł Jeronimo Martins gotówka 4 6/ Koordynacja 164,00 zł 164,00 zł - zł Urszula Olszowska gotówka / Kreda 50,04 zł 50,04 zł - zł Hurt. Ludwiczak gotówka 6 FV/200/2014/ Kamizelki 537,39 zł 537,39 zł - zł Doma Pak przelew 7 9/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 66,00 zł 66,00 zł - zł Eugenia Stańko gotówka 8 10/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 66,00 zł 66,00 zł - zł Bogumiła Flieger gotówka 9 15/ Koordynacja 164,00 zł 164,00 zł - zł Urszula Olszowska gotówka 10 PK 17/ Koordynacja 72,00 zł 72,00 zł - zł Urząd Skarbowy przelew 11 PK 17/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 28,00 zł 28,00 zł - zł Urząd Skarbowy przelew /02/ Poczęstunek 51,43 zł - zł 51,43 zł Jeronimo Martins gotówka /02/ Poczęstunek 2,98 zł - zł 2,98 zł Jeronimo Martins gotówka /2/ Farba fluoroscencyjna 179,00 zł - zł 179,00 zł Noxan Poznań przelew /H/ Poczęstunek 88,71 zł - zł 88,71 zł Firma KAMA gotówka /03/ Farba fluoroscencyjna 12,00 zł - zł 12,00 zł Rajman Słubice gotówka / Poczęstunek 200,00 zł - zł 200,00 zł Gana Trans s.c. gotówka /03/ Poczęstunek 21,19 zł - zł 21,19 zł Jeronimo Martins gotówka 19 17/ Nagrody - Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 556,00 zł - zł 556,00 zł EuroJumelages gotówka /04/ Poczęstunek 87,55 zł - zł 87,55 zł Jeronimo Martins gotówka / Druk ulotek - papier ksero 24,99 zł 24,99 zł - zł Hurt. Ludwiczak gotówka / Kreda 149,96 zł 149,96 zł - zł Hurt. Ludwiczak gotówka 23 1/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 66,00 zł 66,00 zł - zł Agata ilcewicz-kryger gotówka 24 2/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 66,00 zł 66,00 zł - zł Marek Kryger gotówka 25 6/ Koordynacja 58,00 zł 58,00 zł - zł Urząd Skarbowy przelew 26 6/ Księgowość i rozliczenie 115,00 zł - zł 115,00 zł Urząd Skarbowy przelew 27 6/ Opiekun "miasteczka żywych znaków" 28,00 zł 28,00 zł - zł Urząd Skarbowy przelew 28 3/ Koordynacja 342,00 zł 342,00 zł - zł Urszula Olszowska gotówka 29 4/ Księgowość i rozliczenie 685,00 zł - zł 685,00 zł Poholski Adam gotówka RAZEM 4 187,61 zł 2 032,38 zł 2 155,23 zł 5

7 Załączniki: 1. Fotokronika wydarzeń projektowych 2. Przykłady prac realizowanych w ramach warsztatów malowania znaków. Oświadczam, że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy; 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione; 4) w zakresie związanym z z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Poświadczenie złożenia sprawozdania podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy Adnotacje 6

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wyciągami z właściwych rejestrów*/ewidencji* załączonymi do oferty, niniejszej umowy lub pełnomocnictwa załączonego do niniejszej umowy.

Zgodnie z wyciągami z właściwych rejestrów*/ewidencji* załączonymi do oferty, niniejszej umowy lub pełnomocnictwa załączonego do niniejszej umowy. FIO 1725 UMOWA NR 281_I/2014 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: Działajmy razem zawarta w dniu w Warszawie, między: Ministrem Pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Strona 1 z 11 Data złożenia:2013-07-28, suma kontrolna: 1167 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Senior Zawsze Aktywny w okresie od 2013-01-01 do 2013-06-30, określonego w umowie nr 1069/II/2012/ASOS,

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące realizacji projektów pomocy rozwojowej przez administrację rządową

Wytyczne dotyczące realizacji projektów pomocy rozwojowej przez administrację rządową Warszawa, 26 września 2014 r. Wytyczne dotyczące realizacji projektów pomocy rozwojowej przez administrację rządową Finansowanie projektów 1. Projekt jest realizowany w oparciu o Plan współpracy rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych)

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4101-02-05/2013 P/13/124 Tekst jednolity WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo