RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę Obszar: III Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymaganie: 3.4 Rodzice są partnerami szkoły. ZESPÓŁ ZADANIOWY W SKŁADZIE Przewodnicząca: Dorota Wachowiak Katarzyna Książek Łukasz Stasiński Jacek Szleszkowski Upowszechnienie raportu: uczniom na godzinach wychowawczych, nauczycielom: na Radzie Pedagogicznej, rodzicom: na pierwszych spotkaniach. Raport umieszczony będzie w bibliotece szkolnej.

2 RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH CEL I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ CEL: - opis realizacji i efektów dotychczas prowadzonej współpracy szkoły z rodzicami, - identyfikacja możliwości angażowania się rodziców, - identyfikacja oczekiwań i potrzeb szkoły. PRZEDMIOTEM EWALUACJI JEST: współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę PRÓBA BADAWCZA uczniowie klas :1b, 2b, 3b. rodzice uczniów klas: 1b, 2b, 3b. nauczyciele PYTANIA KLUCZOWE 1. Ilu rodziców angażowało się w pracę na rzecz szkoły w ubiegłym roku szkolnym? 2. Jaki charakter miała dotychczas realizowana współpraca? 3. W jakich obszarach współpraca przebiegała pomyślnie dla szkoły? 4. W jakich obszarach współpraca się nie udaje? 5. Jakie są efekty dotychczas realizowanej współpracy - dla szkoły, dla nauczycieli, dla uczniów i dla rodziców? KRYTERIA skuteczność działań szkoły w zachęcaniu rodziców do uczestnictwa w jej życiu, użyteczność współpracy z rodzicami METODY 1 Ankieta dla uczniów; 2 Ankieta dla nauczycieli; 3 Ankieta dla rodziców; 4 Analiza dokumentów.

3 Dokumenty, które podlegały analizie Dzienniki lekcyjne klas 1B, 2B i 3B udział rodziców w zebraniach, Plan pracy oraz sprawozdanie z pracy Samorządu Szkolnego zaangażowanie rodziców w imprezach szkolnych, IV HARMONOGRAM EWALUACJI Przebieg Czynności / zadania Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji Czas wykonania / terminy wrzesień2012 Nauczyciele odpowiedzialni Dorota Wachowiak Katarzyna Książek Łukasz Stasiński Jacek Szleszkowski Dobór metod i próby badawczej Przygotowanie ankiet Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji Analiza informacji wyciąganie wniosków, pisanie raportu Przedstawienie raportu Dyrektorowi pażdziernik 2012 listopad 2012-marzec 2013 Marzec- maj 2013 Dorota Wachowiak Katarzyna Książek Łukasz Stasiński Jacek Szleszkowski Dorota Wachowiakankieta dla uczniów; Katarzyna Książekankieta dla rodziców; Łukasz Stasiński-ankieta dla nauczycieli; Jacek Szleszkowskianaliza dokumentów. Dorota Wachowiak Katarzyna Książek Łukasz Stasiński Jacek Szleszkowski Dorota Wachowiak

4 WPROWADZENIE Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie 3.4- Rodzice są partnerami szkoły, została przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.). Szkoła jest integralnym elementem środowiska lokalnego, z którym współpracuje i działa na rzecz własnego rozwoju. Zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy to bardzo ważny aspekt aktywności szkoły. Ważne jest poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy z naszą placówką. Celem badania była analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań statutowych, z uwzględnieniem opinii rodziców. Przedmiotem ewaluacji była: Współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę. W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół Przedmiotowy Języków Obcych. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej. W trakcie badań przeprowadzono ankietowanie wśród rodziców uczniów: badaniem objęto 25 rodziców uczniów klas I B, II B i III B. Ankietowano 47 uczniów klas klas I B, II B i III B Ankietę przeprowadzono w miesiącu marcu bieżącego roku. Wyniki ankiety przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zostaną przedstawione dyrektorowi 1 czerwca 2013 roku.

5 Analiza ankiety uczniów Czy, Twoim zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi wiem % ankietowanych tak nie nie wiem

6 2. Jeśli tak, to jak według Ciebie, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi % ankietowanych Pomagając finansowo 4 19 Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły Pomagając w realizacji imprez szkolnych Współtworząc program wychowawczy W inny sposób Pomagając finansowo Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły Pomagając w realizacji imprez szkolnych Współtworząc program wychowawczy W inny sposób

7 3. Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej odpowiada Twoim rodzicom? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Odpowiedzi dzieci Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Dziennik elektroniczny Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Inne Liczba odpowiedzi % ankietowanych Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Dziennik elektroniczny Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Inne

8 4. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców? Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi wiem % ankietowanych wiem

9 5. Czy Twoi rodzice zainteresowani są tym, co dzieje się w szkole? Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi % ankietowanych Zdecydowanie tak 7 15 Zdecydowanie nie wiem Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem

10 6. Czy chciałabyś /chciałbyś, aby Twoi rodzice mieli większy wpływ na to, co dzieje się w szkole? Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi % ankietowanych Zdecydowanie tak 3 6 Zdecydowanie nie wiem Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem

11 7. Czy Twoi rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą? Odpowiedzi dzieci Liczba odpowiedzi % ankietowanych Zdecydowanie tak 1 2 Zdecydowanie nie wiem Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem

12 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 1. Czy Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? mam zdania Rodzice 2. O czym chcieliby Państwo w szkole współdecydować? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Rodzice budżet i wydatki szkolne program i metody wychowawcze zajęcia wyrównwawcze brak zdania rodzaje zajęć pozalekcyjnych system pomocy dzieciom wycieczki i uroczystości w inny sposób

13 3. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców? Rodzice wiem 4. W jaki sposób Państwo uczestniczycie w życiu szkoły? / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Rodzice pomagając finansowo prace na rzecz szkoły realizacja imprez szkolnych wspóltworząc program wychowawczy brak zdania w inny sposób

14 5. Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej Państwu odpowiada? / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ liczba w % odpowiedzi wywiadówki 20 48% indywidualne spotkania z nauczycielami 13 26% dziennik elektroniczny 13 26% wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami inne Czy według Państwa, liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia? Jest ich tyle ile trzeba Jest ich zbyt dużo Jest ich zbyt mało mam zdania 5 0 Rodzice

15 7. Jak oceniacie Państwo zebrania rodziców organizowanych przez szkołę? / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ liczba w % odpowiedzi zebrania rodziców są dobrze przygotowane zebrania odbywają się w przyjaznej atmosferze Każde zebranie ma jasno określony cel Zebrania są stratą czasu podczas zebrań uzyskuje wiele informacji o szkole Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej Państwu odpowiada? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Rodzice brak zdania nie jestem informowana o postępach tylko oceny Rodzice niedociągnięcia mojego dziecka rzetelna informacja

16 9. Jak układają się Państwa kontakty z nauczycielami? Jestem zadowolony(a) z kontaktów z większością nauczycieli, ponieważ są obiektywni w ocenie mojego dziecka. staram się unikać kontaktów z większością nauczycieli, ponieważ przekazywane przez nie informacje o moim dziecku są zbyt ogólnikowe. W kontaktach z większością nauczycieli zwykle odnoszę wrażenie, że koncentrują się głównie na negatywnych stronach mojego dziecka. Liczba w % odpowiedzi 19 76% 1 4% 2 8% mam zdania 3 12% 10. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą? rodzice mam zdania brak odpowiedzi

17 ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH Udział rodziców w zebraniach Na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych klas 1B, 2B i 3B przeanalizowano udział rodziców w zebraniach. Do końca maja roku szkolnego 2012/2013 odbyło się osiem spotkań z rodzicami. Frekwencja wyniosła odpowiednio: 1B 71%, 2B 49%, 3B 46%, średnio 56% Od drugiego semestru roku szkolnego 2012/2013 rodzice mają możliwość korzystania z dziennika elektronicznego. Na 219 uczniów jedynie 54 rodziców wykupiło pełny dostęp do kont oferujących wgląd do ocen. Udział rodziców w imprezach szkolnych Ponieważ nie prowadzi się osobnej dokumentacji gromadzącej dane dotyczące obecności i rodzaju działalności rodziców podczas imprez organizowanych przez szkołę, poniższe informacje opracowane zostały na podstawie obserwacji nauczycieli. Udział rodziców w imprezach szkolnych ogranicza się w większości do przywozu i odbioru dzieci, jeżeli impreza odbywa się poza godzinami pracy szkoły oraz np. upieczenia ciasta, jeśli jest taka potrzeba. Rozpoczęcie roku szkolnego pojedynczy rodzice brali udział we Mszy św. oraz obserwowali uroczystość przed szkołą. Wieczór Poezji Miłosnej udział rodziców w Wieczorze Poezji Miłosnej był bardzo liczny (głównie rodziców występujących uczniów), dokładnej liczby nie da się stwierdzić. Dzień Otwarty niektórzy uczniowie obecnych klas szóstych przybyli do gimnazjum wraz z rodzicami, którzy interesowali się funkcjonowaniem szkoły, rozmawiali z nauczycielami. Dzień Patrona Szkoły rodzice nie byli obecni. Konkursy zewnętrzne sporadycznie rodzice zapewniali swoim dzieciom dojazd i powrót z miejsca, w którym odbywał się konkurs.

18 Analiza odpowiedzi na pytania kluczowe 1. Ilu rodziców angażowało się w pracę na rzecz szkoły w bieżącym roku szkolnym? Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice uważają,że powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Deklarują chęć współdecydowania o rodzajach zajęć pozalekcyjnych, zajęciach wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce, wycieczkach i uroczystościach szkolnych, programie szkoły, budżecie i głównych wydatkach szkoły. wychowawczym Na pytanie w jaki sposób Państwo uczestniczycie w życiu szkoły rodzice deklarowali pomoc finansową, prace na rzecz szkoły i pomoc w organizacji imprez. Mniejszy jest niestety udział rodziców w uroczystościach i imprezach ogólnoszkolnych. zbyt chętnie angażują się w organizowanie uroczystości. Potwierdzają to przeprowadzone badania. Jednocześnie pewna grupa rodziców nie ma też pełnej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły. 2. Jaki charakter miała dotychczas realizowana współpraca? Wszyscy ankietowani respondenci zgodnie uważają, że dobra współpraca na linii szkoła - dom przynosi wymierne efekty. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel - wspieranie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. Bardzo ważnym czynnikiem, gwarantującym osiągnięcie tego celu, jest wzajemny przepływ informacji o dziecku. Oczekiwania i opinie rodziców są ważną informacją dla szkoły i służą poprawie jakości jej pracy. Szkoła korzysta z wiedzy i umiejętności rodziców w swoich problemach organizacyjnych. Grupa rodziców, integrująca się wokół spraw zespołu klasowego, przyczynia się do lepszego współdziałania dzieci w szkole i pozytywnie promuje szkołę w środowisku lokalnym.

19 3. W jakich obszarach współpraca przebiegała pomyślnie dla szkoły? MOCNE STRONY Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą (68% rodziców) między innymi widać to w kontakcie z wychowawcami klas czy poszczególnymi nauczycielami przedmiotowymi. Skutkuje to lepszym zrozumieniem sytuacji rodzinnej, jak również wpływie szkoły na rozwiązywaniu niektórych trudnych dla rodziców problemów z pomocą psychologa czy pedagoga szkolnego. Rodzice dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wymieniają się wiedzą czy doświadczeniem, co korzystnie wpływa na podtrzymywania dobrych relacji. Jednak 20% nie ma zdania na temat zadowolenia ze współpracy ze szkołą. 4. W jakich obszarach współpraca się nie udaje? SŁABE STRONY Pomimo wprowadzenia dziennika elektronicznego w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego, mała liczba rodziców interesuje się postępem dziecka w nauce (na 219 uczniów jedynie 54 rodziców wykupiło pełny dostęp do kont oferujących wgląd do ocen). Zebrania rodziców i spotkania indywidualne z nauczycielami nadal są jednymi z najistotniejszych sposobów informacji o dziecku, jego postępach, zachowaniu czy zagrożeniu z przedmiotu. 76 % deklaruje, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły, jej rozwoju czy promowaniu w środowisku lokalnym, jednak zaledwie mała garstka tych rodziców angażuje się w te działania. 5. Jakie są efekty dotychczas realizowanej współpracy - dla szkoły i dla rodziców? Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą. Otrzymują rzetelne i wyczerpujące informacje dotyczące postępów dziecka w nauce. Istnieje dobry przepływ informacji wychowawca-rodzic, rodzic-wychowawca. Frekwencja na zebraniach jest niezadawalająca-1b 71%, 2B 49%, 3B 46%, średnio 56%. Kilku rodziców aktywnie działa w Radzie Rodziców, która przyczynia się do rozwoju szkoły i promowania jej w środowisku lokalnym.

20 WNIOSKI KOŃCOWE Współpraca szkoły z rodzicami nie jest łatwa, wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia z obu stron. Jednak jeśli rodzice i nauczyciele będą wzajemnie się wspierać szybciej osiągną cel, jakim jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka. Brak wspólnej płaszczyzny wychowawczej wprowadza chaos w życie dziecka, a ponadto bez porozumienia z rodzicami proces właściwego wychowania w ogóle nie jest możliwy. 1. W szkole istnieją partnerskie relacje łączące nauczycieli i rodziców. Podejmowane decyzje mają charakter wspólnie wypracowanego kompromisu. 2. Wspólne cele wychowawcze domu rodzinnego i szkoły w większości przypadków pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb uczniów i sprzyjają wielostronnemu rozwojowi uczniów, 3. Dla większości Rodziców optymalną formą kontaktu są zebrania oraz wywiadówki. Uważają, że są one właściwie przygotowane i prowadzone. Przebiegają w przyjaznej atmosferze. Wielu z nich chwali dziennik elektroniczny. 4. Przepływ informacji ma charakter wielokierunkowy i dotyczy przede wszystkim postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu. Pozwala to nauczycielom szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a Rodzicom umożliwia bliższe poznanie środowiska szkolnego. 5. Rodzice deklarują swój udział w organizacji imprez klasowych, wyjść i wycieczek. Chcieliby decydować o sprawach ważnych dla ich dzieci. Dotyczy to zarówno spraw dydaktycznych, jak i wychowawczych. Nauczyciele i wychowawcy są podobnego zdania. REKOMENDACJE 1. Wśród objętych ankietowaniem respondentów istnieje grupa, która nie potrafi określić pozytywów i negatywów współpracy na płaszczyźnie dom rodzinny szkoła. W toku spotkań z rodzicami nauczyciele powinni, poprzez właściwą argumentację, zachęcać Rodziców do podjęcia działań na rzecz szkoły, a co za tym idzie ich własnych dzieci.

21 ZAŁĄCZNIKI Ankieta dla Uczniów Celem ankiety jest zbadanie Twoich oczekiwań co do zakresu współpracy rodziców ze szkołą oraz ich wpływu na jej funkcjonowanie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorowo.podkreśl właściwą odpowiedź. Czy, Twoim zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? mam zdania. 2. Jeśli tak, to jak według Ciebie, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Pomagając finansowo Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły Pomagając w realizacji imprez szkolnych Współtworząc program wychowawczy W inny sposób (jaki). 3. Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej odpowiada Twoim rodzicom? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Dziennik elektroniczny Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Inne.. 4. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców?

22 wiem. 5. Czy Twoi rodzice zainteresowani są tym, co dzieje się w szkole? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem 6. Czy chciałabyś /chciałbyś, aby Twoi rodzice mieli większy wpływ na to, co dzieje się w szkole? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem. 7. Czy Twoi rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie wiem. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

23 Ankieta dla Nauczycieli Celem ankiety jest zbadania Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy rodziców ze szkołą oraz określenie możliwości wpływania rodziców na funkcjonowanie placówki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Wybraną odpowiedź prosimy podkreślić. 1. Czy, Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? mam zdania 2. Jeśli tak, to w jaki sposób, Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?. Pomagając finansowo Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły Pomagając w realizacji imprez szkolnych Współtworząc program wychowawczy W inny sposób (jaki). 3. Jaki sposób kontaktu z rodzicami uczniów najbardziej Państwu odpowiada? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Wywiadówki Indywidualne spotkania z nauczycielami Pisemne opinie o postępach dziecka Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami Inne....

24 4. O czym, Państwa zdaniem, rodzice powinni współdecydować : /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ budżecie i głównych wydatkach szkoły. rodzajach zajęć pozalekcyjnych. programie i metodach wychowawczych szkoły. systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej. zajęciach wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce. wycieczkach i uroczystościach szkolnych. Innych. (jakich). 5. Czy w szkole działają organy przedstawicielskie rodziców? wiem. 6. Czy według Państwa, liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia? Jest ich tyle, ile trzeba. Jest ich zbyt dużo. Jest ich zbyt mało. mam zdania. 7Jak często rodzice kontaktują się z Państwem z własnej inicjatywy? Często Czasami kontaktują się

25 8. Jak układają się Państwa kontakty z rodzicami? Jestem zadowolony z kontaktów z rodzicami Staram się unikać kontaktów z rodzicami Dlaczego?... jestem zadowolony z kontaktów z rodzicami. 9. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z rodzicami? mam zdania. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

26 Ankieta dla Rodziców Celem ankiety jest określenie Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy ze szkołą oraz wpływu rodziców na funkcjonowanie placówki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pacy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Prosimy podkreślić wybraną odpowiedź. 1. Czy, Państwa zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? mam zdania. 2. O czym chcielibyście Państwo w szkole współdecydować? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ budżecie i głównych wydatkach szkoły. rodzajach zajęć pozalekcyjnych. programie i metodach wychowawczych szkoły. systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej. zajęciach wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce. wycieczkach i uroczystościach szkolnych. Innych. (jakich) Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców?

27 wiem. 4. W jaki sposób Państwo uczestniczycie w życiu szkoły? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Pomagając finansowo. Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły. Pomagając w realizacji imprez szkolnych. Współtworząc program wychowawczy.. W inny sposób (jaki). 5. Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej Państwu odpowiada? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Wywiadówki. Indywidualne spotkania z nauczycielami Dziennik elektroniczny Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami. Inne Czy według Państwa, liczba spotkań z rodzicami w roku szkolnym jest odpowiednia? Jest ich tyle, ile trzeba. Jest ich zbyt dużo.

28 Jest ich zbyt mało. mam zdania. 7.Jak oceniacie Państwo zebrania rodziców organizowanych przez szkołę? /dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ Zebrania rodziców są dobrze przygotowane. Zebrania odbywają się w przyjaznej atmosferze. Każde zebranie ma jasno określony cel. Zebrania są stratą czasu. Podczas zebrań uzyskuje się wiele informacji o szkole. 8. Jaką informację o postępach dziecka w nauce Państwo uzyskujecie? Rzetelną, wyczerpującą informację o postępach w nauce mojego dziecka. Najczęściej dowiaduję się jedynie o niedociągnięciach mojego dziecka w nauce izachowaniu. Jestem informowana(y) jedynie o ocenach mojego dziecka. Praktycznie nie jestem informowana(y) o postępach mojego dziecka. 9. Jak układają się Państwa kontakty z nauczycielami? Jestem zadowolona(y) z kontaktów z większością nauczycieli, ponieważ są obiektywni w ocenie mojego dziecka. Staram się unikać kontaktów z większością nauczycieli, ponieważ przekazywane przez nich informacje o moim dziecku są zbyt ogólnikowe.

29 W kontach z większością nauczycieli zwykle odnoszę wrażenie, że koncentrują się głównie na negatywnych stronach mojego dziecka, pomijając pozytywne. 10. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą? mam zdania. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ ANKIETA DLA RODZICÓW Czy państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? Nie; 4% Nie wiem;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 (wg rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r.) RODZICE SĄ PARTNERAMI

Bardziej szczegółowo

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców?

2. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców? WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW Styczeń 23 roku - w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej. "Rodzice są partnerami szkoły" Ankietę wypełniło 47 rodziców. O czym chcielibyście Państwo w szkole współdecydować?.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 9 Rodzice są partnerami szkoły i placówki. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji w sprawie: Czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy?. Jak oceniana

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Zofia Skwara Edyta Jadach Jacek Cyganowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły. Opracował zespół do spraw

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Tuchowiczu

Zespół Szkół w Tuchowiczu Zespół Szkół w Tuchowiczu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Rok szkolny 2011/12 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Arkusz

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 Złożona sytuacja Gimnazjum nr 2 ROZMOWA Z DYREKTOREM Budowanie wizerunku szkoły poprzez rodziców. Poprawa współpracy z rodzicami. Potrzeba poprawy i wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem ewaluacji są działania szkoły w obszarze RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY WYMAGANIE 9: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r.

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r. Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych Białystok, 12 stycznia 2016r. poziom podstawowy Partnerstwo rodziców w szkole powinno oznaczać, że : 1. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole

Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwania w współdecydowaniu o szkole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 Problem badawczy: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przedmiot ewaluacji: ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 9 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI Opracowanie: Dorota Dembek Justyna Dunajska Teresa Osińska Sandra Wiatr Czerwiec 2016r 1 I INFORMACJE O SZKOLE NAZWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum Integracyjne im. A. Mickiewicza w Łobzie Obiekt ewaluacji: Ewaluacja zaangażowania rodziców w życie szkoły. Obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 1 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: III Funkcjonowa szkoły w środowisku lokalnym 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Opracowali: mgr Beata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/ r. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM CHECHLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 28.06.2012r. Zgodnie z Planem nadzoru Pedagogicznego dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach Raport opracowali: Elżbieta Malendowicz Jerzy Garczyński Żary czerwiec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Konieczność współpracy rodziców ze szkołą jest sprawą oczywistą i nikt już nie dyskutuje nad tym czy jest taka potrzeba czy też nie. Problemem jest

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ badanie ankietowe marzec 216 ZAŁOŻENIA ANKIETY Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, by lepiej pracować w przyszłości Badaniami objęto

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EFEKTYWNOŚĆ NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Materiał opracował zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA RODZICÓW.

ANKIETA DLA RODZICÓW. ANKIETA DLA RODZICÓW. Grono pedagogiczne pragnie poznać opinię Państwa na temat współpracy rodziców ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że uzyskane w ten sposób informacje pozwolą ulepszyć pracę szkoły, a

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM IM. SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO W POMIECHÓWKU EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2012/2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWICACH RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Analiza ankiety dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ANALIZA WYNIKÓW ANKIET DO RODZICÓW Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 240 rodziców uczniów klas I -VI Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku. Celem ankiety było zebranie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Ewaluację przygotował

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015 Zespół ewaluacyjny w składzie nauczycielek ZSO Krzyżanowice: Ewa Kuczera, Joanna Rogala, Wioleta Gaicka i Magdalena Orłowska przygotował i przeprowadził

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach Przygotowały: Małgorzata Grela, Barbara Dej Podstawa prawna Wydane na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Wymaganie: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Opracowały: mgr Beata Kołdej mgr Karolina Wiśniewska mgr

Bardziej szczegółowo

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły

Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły Wyniki ankiety dla rodziców- Oczekiwania wobec szkoły Mnin 2016 Badany obszar poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły. Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2016 r. Wzięło w niej udział 33 rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE

GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY DATA SPORZĄDZENIA: CZERWIEC 2015 AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU EWALUACJA WEWNĘTRZNA GIMNAZJUM NR 2 W SZCZECINKU rok szkolny 2013/2014 Wymaganie 9 Rodzice są partnerami szkoły Spis treści 1. Wstęp 2. Przedmiot ewaluacji 3. Cel ewaluacji 4. Kryteria ewaluacji 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014 Autorzy raportu: Roman Miazga Tadeusz Czapliński Adresaci: -Dyrekcja Gimnazjum dla Dorosłych -Rada Pedagogiczna -Komenda

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Procesy zachodzące w szkole lub placówce w obszarze Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2012/2013 Obszar 1 - Efekty

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar XII ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni Przedmiot ewaluacji: aktywność uczniów w różnych obszarach na terenie szkoły,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Projekt ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ internetowego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce na poprawę kontaktów szkoły z rodzicami.

Wpływ internetowego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce na poprawę kontaktów szkoły z rodzicami. Wpływ internetowego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce na poprawę kontaktów szkoły z rodzicami. Miejsce badań Terenem badań była jedna ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Kwidzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Joanna Jasiak Anna Olszewska V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły

Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły 1 Wołkowyja, dnia 19 grudnia 2012 roku Ewaluacja w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymagania 3.4.,,Rodzice są partnerami szkoły Wstęp: Szkoła jest integralnym elementem środowiska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI OBOWIĄZUJACE W ZESPOLE SZKÓŁ W ROJEWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI OBOWIĄZUJACE W ZESPOLE SZKÓŁ W ROJEWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI OBOWIĄZUJACE W ZESPOLE SZKÓŁ W ROJEWIE I. Ustalenia wstępne: Rola rodziców w szkole 1. Realizowanie przez rodziców i nauczycieli wspólnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ OPINII UCZNIÓW O SZKOLE I JEJ FUNKCJONOWANIU

ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ OPINII UCZNIÓW O SZKOLE I JEJ FUNKCJONOWANIU 1 ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ OPINII UCZNIÓW O SZKOLE I JEJ FUNKCJONOWANIU 1. Wzór ankiety: ANKIETA DOTYCZĄCA OPINII UCZNIÓW O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W RAMACH KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje?

Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje? Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli jak zbudować partnerskie relacje? Krótki przewodnik dla zainteresowanych opracowany przez: Elżbietę Piotrowską-Gromniak, Dorotę Wróblewską oraz Bożenę Jaszczuk.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH

WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH WNIOSKI Z RAPORTU EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 OBSZARY WYZNACZONE DO BADAŃ 1. Rodzice są partnerami szkoły. 2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu maj 2016 Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 9. Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ROK SZKOLNY 2012/2013 Zgodnie z opracowanym Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OPRACOWANIE: Anna Pluta Jolanta Pludrak Iwona Zientarska

Bardziej szczegółowo