P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul."

Transkrypt

1 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Temat: Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C Branża : elektryczna Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ul. 3 maja 9C Obiekt: Budynek siedziby Starostwa Powiatowego Kościerzyna ul.3-go Maja 9C Projektował : Zakład Usługowo-Handlowy Techtronik Lipusz ul. Młyńska 26 Adres internetowy: tel/fax 58/ , Egz sierpień 2016 r.

2 Egz 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Oświadczenie Podstawowe normy i przepisy Dane ogólne Wytyczne projektu sieci strukturalnej Okablowanie Okablowanie strukturalne Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy okablowania strukturalnego Okablowanie poziome LAN Punkty przyłączeniowe LAN Panele rozdzielcze RJ45 LAN Skrętkowe kable instalacyjne LAN Kable krosowe RJ45 LAN Okablowanie pionowe światłowodowe i miedziane Przyłącze światłowodowe i miedziane Instalowanie okablowania strukturalnego Pomiary okablowania miedzianego Dokumentacja powykonawcza Wymagania gwarancyjne Rysunki Zestawienie komponentów

4 1. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt wykonawczy o nazwie: Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C branża elektryczna został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.1974 nr 89 poz.414 z 2014 r ) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z punktu widzenia realizacji celu, któremu ma służyć. Lipusz dnia r. Projektant 4

5 2. Podstawowe normy i przepisy. Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są normy okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801:2011 Information technology. Generic cabling for customer premises. EN :2011 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. PN-EN :2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN : A1/2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. PN-EN : A1/2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. PN-EN : Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN 50346: A1/ A2/2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 5

6 3. Dane ogólne a. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci komputerowej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C. Na realizowaną sieć komputerową składać się będą.: okablowanie strukturalne, wymagane aktywne elementu sieciowe osprzęt sieciowy W projektowanej sieci komputerowej przewiduję się zainstalowanie szaf krosowych dystrybucyjnych na parterze oraz I i II piętrze. Główny punkt dystrybucyjny stanowić będzie istniejąca szafa krosowa posadowiona w serwerowni na poziomie piwnicy budynku. b. W sytuacji wymagalności dodatkowych zezwoleń np. konserwatora zabytków czy wykonanie mapek geodezyjnych będzie to w gestii inwestora. 4. Wytyczne projektu sieci strukturalnej. 5. Okablowanie Trasy kablowe zaprojektowano jako listwy kablowe PCV ułożone wzdłuż korytarzy pod sufitem. Na wysokości pomieszczeń biurowych wykonane będą przepusty przez ścianę.stamtąd listwy PCV (o mniejszym rozmiarze), orazbędąułożone przewodydo miejsca docelowego. a. Okablowanie poziome miedziane kat. 6 b. Okablowanie pionowe światłowodowe. c. Główny punkt dystrybucyjny znajduję się w pomieszczeniu serwerowni na poziomie piwnicy jako szafa stojąca 42U (objęta innym opracowaniem) d. Pośrednie punkty dystrybucyjne należy wykonać jako szafy 19 wiszące zainstalowane pod sufitem na kondygnacjach według rysunków. Lokalizacja pośrednich punktów dystrybucyjnych uwzględnia strukturę budynku i funkcje pomieszczeń. Główny punkt dystrybucyjny połączyć z pośrednimi punktami dystrybucyjnymi kablem światłowodowym ułożonym w kablowych listwach PCV. W pośrednich punktach dystrybucyjnych należy zainstalować : przełącznik (switch z wejściami optycznymi) 6

7 panele krosowe kat. 6 panel światłowodowy kable światłowodowe krosowe półki listwę zasilającą Punkty PEL przy każdym stanowisku pracy składać się będą z trzech sztuk gniazd RJ45 kat. 6 z których jedno wykorzystywane będzie do łączności telefonicznej oraz z gniazd 3x2P+Z w kolorze białym stanowiące gniazdo instalacji elektrycznej bytowej i 3x2P+Z z kluczem w kolorze czerwonym stanowiące gniazdo elektryczne do zasilania urządzeń komputerowych 6. Okablowanie strukturalne. 6.1 Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego. System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla LANu przewyższające wymagania kategorii 6 (klasa E). Okablowanie pionowe w wersji światłowodowej 12- włóknowej, kategorii OM2 dla celów przesyłu danych; Okablowanie poziome, skrętkowe w wersji ekranowanej. Certyfikaty wydane przez renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN :2011. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza oraz komponentów. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 7

8 Panele krosowe z funkcją identyfikacji łącza oraz sygnalizacji diodowej połączenia ze sprzętem aktywnym. Sygnalizacja powinna być zrealizowana w sposób 2-stanowy: dioda pod portem panela świecąca/migająca na zielono informuje o połączeniu między gniazdem abonenckim a panelem, dioda świecąca/migająca na czerwono informuje o wpięciu danego portu do sprzętu aktywnego. Jednakże ze względu wysokich kosztów patchkordów funkcja ta (po uzgodnieniu z inwestorem) może myć uruchomiona w przyszłości. Należy zastosować renomowany i sprawdzony system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego i światłowodowego. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja ma obejmować okres, na jaki zostanie udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. 6.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy okablowania strukturalnego Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkie czynności instalacyjne musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania. Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, 8

9 uprawniające do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci. Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres minimum dwóch lat. Po tym czasie instalator zobowiązany jest do jego przedłużenia na kolejne dwa lata, zgodnie z procedurą wymaganą przez producenta systemu. 6.3 Okablowanie poziome LAN Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie może przekraczać 80m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN :2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności w zakresie łącza oraz komponentów. Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE. (ang. Power over Ethernet) Punkty przyłączeniowe LAN Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne PL) należy zorganizować w postaci 4 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm zamontowanych w ramkach 2M, które w połączeniu z ramkami 3M tworzą uniwersalny standard montażowy zapewniający organizację gniazd użytkowników w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). 9

10 W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać: Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w wersjach UTP i STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość, należy zastosować kabel kategorii 6 charakteryzujący się poszerzonym pasmem transmisyjnym, minimum 450 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN :2011. Parametry transmisyjne kabla należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności. Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB). Moduł musi zapewniać wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane (minimum warstwa 1,25 µm), co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE. Moduł musi zagwarantowaną przez producenta żywotność złącza: >= 200 cykli połączeniowych. W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego. 10

11 6.3.2 Panele rozdzielcze RJ45 LAN Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19 jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania zpanela rozdzielczego połączyć przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie należy zastosować panele RJ45 z zintegrowaną płytą PCB i łączami IDC LSA, które muszą zapewniać: Standardową szerokość 19 wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 kat.6 STP. Funkcją identyfikacji łącza oraz sygnalizacji diodowej połączenia ze sprzętem aktywnym. Sygnalizację diodową połącznia zrealizowana w sposób 2-stanowy: dioda pod portem panela świecąca/migająca na zielono informuje o połączeniu między gniazdem abonenckim a panelem, dioda świecąca/migająca na czerwono informuje o wpięciu danego portu do sprzętu aktywnego. Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rzędzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe. W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6. 11

12 Rys. 1 Przykład panela 19 STP z sygnalizacją LEDową stanów połączeń Skrętkowe kable instalacyjne LAN W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewniania bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych FTP kat.6 o szerokim paśmie transmisyjnym 450 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać: Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 1Gb/s. Certyfikację zgodną z kategorią 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN :2011. Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 450 MHz. Potwierdzenie parametrów certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności. Konstrukcję typu F/UTP. W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LS0H (ang. LowSmoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 12

13 6.3.4 Kable krosowe RJ45 LAN Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych. W projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią: Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 1Gb/s. Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użycia kabli krosowych innego producenta. Elastyczną i wygodnąw układaniu konstrukcję wykonać z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka. Zarówno szafy dystrybucyjne jak i punkty dostępowe należy wyposażyć w kable krosowe odpowiedniej kategorii i klasy, wyposażone w funkcję identyfikacji LED obu stron kabla. Należy zastosować kable krosowe z funkcją identyfikacji połączeń. Kable te są rozwiązaniem pozwalającym na szybkie znalezienie zakończenie kabla przyłączeniowego w chaosie wielu połączeń w szafach krosowych i serwerowych. Swą indywidualność zawdzięczają integracji kabla krosowego i przewodu zasilającego oraz diodom LED zatopionym we wtyki przyłączeniowe. Źródło zasilania do systemu wprowadza napięcie po jednej stronie kabla krosowego, tym samym powodując świecenie obu jego końców. Dodatkowo, poprzez zastosowanie kolorowych klipsów, można w dowolny sposób zarządzać grupą kabli krosowych niezależnie od ich koloru i długości. Klipsy powinny być dostępne w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. 13

14 Rys2. Kable krosowe z systemem identyfikacji połączeń typu LED Okablowanie pionowe światłowodowe i miedziane Do budowy kanałów łączących poszczególne punkty dystrybucyjne powinny zostać użyte przepusty lub szyby zapewniające dużą przestrzeń, jak również, w przyszłości, możliwość rozbudowy sieci. Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparto na kablach światłowodowych uniwersalnych OM2 12x50/125μm o konstrukcji luźniej tuby wypełnionej żelem. Powłoka kabla powinna być niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Światłowód należy zakończyć w panelu światłowodowym kompletnym przygotowanym do spawania wyposażonym w odpowiednią liczbę adapterów LC/PC Duplex OM Przyłącze światłowodowe i miedziane Przyłącze światłowodowe ma zostać zrealizowane za pomocą kabla światłowodowego zewnętrznego wielomodowe OM2, PE odpornego na wilgoć, Przyłącze miedziane jest zrealizowane za pomocą dwóch kabli skrętkowych zewnętrznych: suchego oraz żelowanego FTP kat. 6 4x2x23AWG/1. 14

15 7 Instalowanie okablowania strukturalnego Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do: Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 80m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: Odległość od instalacji zasilającej [mm] Przegroda Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa metalicznej metalowa pełna perforowana Kable S/FTP Kable U/FTP; F/UTP Kabel U/UTP Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych. 15

16 Trasy kablowe Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych. Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. Kable skrętkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej. W serwerowni należy zastosować maty elektrostatyczne. Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej. 7.1 Pomiary okablowania miedzianego Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy okablowania wg ISO lub EN 50173: Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu Channel (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45. Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej Level IV. Zalecane typy mierników: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks. Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania. Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 16

17 Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss) Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - InsertionLoss) Stratyprzesłuchówzbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT Power Sum NEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N Power Sum ACR-N) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F Power Sum ACR-F) Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC currentloop) Opóźnieniepropagacji (ang. Propagation delay) Różnica opóźnień propagacji (ang. Delayskew) 7.2 Dokumentacja powykonawcza Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała: Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie okablowania. Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego. Schemat oznaczeń łączy miedzianych. Podkłady budowlane z zaznaczeniem łączy, punktów przyłączeniowych użytkowników oraz punktów dystrybucyjnych. Schemat blokowy instalacji. Rysunki przedstawiające wyposażenie punktów dystrybucyjnych. Pozytywne wyniki pomiarów wszystkich łączy wg normy EN lub ISO/IEC

18 Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary Dokumentację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej. 7.3 Wymagania gwarancyjne Inwestor oczekuje, że zainstalowany system okablowania strukturalnego będzie działał niezawodnie i który zapewni: Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji. Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany. Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania. 18

19 8 Rysunki

20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 9 ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW jednostka L.p. Nazwa / opis Miary ilość Szafa PPD-1 z wyposażeniem Szafa wisząca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona 1 pełna, osłony boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki Szt 1 2 Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary Szt 1 3 Organizator kabli 1U 19" szt 3 4 Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED szt 1 5 Patch panel STP 24 porty kat.6 szt 4 6 Patch-cord STP kat 6 2,0 m szt 60 7 półka 1U 19" gl;40cm szt 2 Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z akcesoriami 8 montażowymi (dławiki, opaski) szt 1 9 Adapter MM LC duplex szt 6 10 Śruba z nakrętką M2x8 do adapterów SC szt Kaseta spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów szt 1 12 Osłonka spawu 61 mm (cena/opakowanie szt) opak Pigtail MM 1G 50/125 wtyk LC dł. 2 m "EASY STRIP" szt Patch cord MM LC-LC duplex 50/ m szt G SWITCH szt 1 16 Patch-cord STP kat 6 1,0mb szt 60 panel zwykły STP ekranowany 24 port LSA szt 17 kat Transmiter sygnału do paneli STP szt 1 19 zasilacz UPS rack 780W 19"2U szt 1 L.p. Nazwa / opis Szafa PPD - 2 z wyposażeniem Szafa wisząca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona 1 pełna, osłony boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki jednostka miary ilość szt 1 2 Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary szt 1 3 Organizator kabli 1U 19" szt 3 4 Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED szt 1 5 Patch panel STP 24 porty kat.6 szt 5 6 Transmiter sygnału do paneli STP szt 1 7 półka 1U 19" gl;40cm szt 2 8 Patch-cord STP kat 6 2,0 m szt 60 9 Patch-cord STP kat 6 1,0mb szt 60 panel zwykły STP ekranowany 24 port LSA szt 10 kat 6 1 Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z akcesoriami szt 1 11 montażowymi (dławiki, opaski) 12 Adapter MM LC duplex szt 6 13 Śruba z nakrętką M2x8 do adapterów SC szt Kaseta spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów szt 1 15 Osłonka spawu 61 mm (cena/opakowanie szt) opak Pigtail MM 1G 50/125 wtyk LC dł. 2 m "EASY STRIP" szt Patch cord MM LC-LC duplex 50/ m szt G SWITCH szt 1 19 zasilacz UPS rack19"2u 780W szt 28

29 L.p. Nazwa / opis Szafa PPD - 3 z wyposażeniem Szafa wisząca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona 1 pełna, osłony boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki jednostka miary ilość szt 1 2 Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary szt 1 3 Organizator kabli 1U 19" szt 2 4 Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED szt 1 5 Patch panel STP 24 porty kat.6 szt 3 6 Transmiter sygnału do paneli STP szt 1 7 półka 1U 19" gl;40cm szt 2 8 Patch-cord STP kat 6 2,0 m szt 48 9 Patch-cord STP kat 6 1,0mb szt 48 panel zwykły STP ekranowany 24 port LSA szt 10 kat 6 1 Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z akcesoriami szt 1 11 montażowymi (dławiki, opaski) 12 Adapter MM LC duplex szt 6 13 Śruba z nakrętką M2x8 do adapterów SC szt Kaseta spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów szt 1 15 Osłonka spawu 61 mm (cena/opakowanie szt) opak Pigtail MM 1G 50/125 wtyk LC dł. 2 m "EASY STRIP" szt Patch cord MM LC-LC duplex 50/ m szt G SWITCH szt 1 19 zasilacz UPS rack 19"2U 780W szt jednostka L.p. Nazwa / opis miary ilość Gniazda abonenckie z wyposażeniem 1 Adapter podwójny 45x45 kątowy z klapkami przeciwkurzowymi szt Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6 cert. INTERTEK szt Patch-cord STP kat 6 1,0m szt 92 4 Patch-cord STP kat 6 2,0m szt 92 5 Patch-cord STP kat 6 3,0m szt 92 jednostka L.p. Nazwa / opis miary ilość Okablowanie 1 FTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23AWG 500m, cert. INTERTEK rolka 13 FO Kabel światłowodowy OM2 uniwersalny U-DQ(ZN)BH / ZW-NOTKtsdD - MM 12G 2 50/125 km 0,2 29

30 30

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Temat: Projekt wykonawczy instalacji teleinformatyczna w technologii światłowodowej, pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maj 9C, a budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.6 U/FTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 8 1. Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Chemicum ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2 POZYCJA 2 SIEĆ STRUKTURALNA Zawartość: 3. Opis techniczny... 2 3.1. Normy i zalecenia... 2 3.2. ZałoŜenia projektowe... 2 3.3. Zakres opracowania... 2 3.4. Dobór i opis instalacji strukturalnej... 2 3.5.

Bardziej szczegółowo

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7 BEZNARZĘDZIOWE EKRANOWANE GNIAZDA MODULARNE RJ5 TYPU KEYSTONE STP KAT. 6A Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne A-LAN służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji sieci WLAN na dworcu Warszawa Centralna Al. Jerozolimskie 54, Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji sieci WLAN na dworcu Warszawa Centralna Al. Jerozolimskie 54, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji sieci WLAN na dworcu Warszawa Centralna Al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa Warszawa, październik 2014r SPIS TREŚCI 1 Oświadczenie... 4 2 OKABLOWANIE TELETECHNICZNE... 5

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacja teleinformatyczna. Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin

Projekt wykonawczy. Instalacja teleinformatyczna. Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin Projekt wykonawczy Instalacja teleinformatyczna Nr projektu:. Inwestor: Obiekt: Branża: Kod CPV: Projektował: Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin Urząd Miejski w Szczecinie Budynek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe 221 Urządzenia pomiarowe W Spis treści Testery kablowe i mierniki do certyfikacji sieci WireXpert... 224 Fluke DSX-5000 CableAnalyzer... 225 Usługi wypożyczania sprzętu pomiarowego... 225 222 w TESTER

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA....2 1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU...2 1.2 INWESTOR...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. ZAKRES PROJEKTU...2 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA....3 2.1. OPIS OGÓLNY...3 2.2. ZAKRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści

Spis treści Pasywna infrastruktura sieciowa, teleinformatyczna i telekomunikacyjna, ze względu na wszechstronność zastosowań jest jednym z kluczowych elementów każdego projektu budowlanego. Dokonując wyboru technologii

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia Dokument: PROJEKT WYPOSAŻENIA DLA BUDOWY SIECI LAN MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU Inwestor: MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR. SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 WARUNKI do projektu CLO z dnia 24.09.2014 5 OPIS TECHNICZNY 11 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 73 NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT STR. PW_E_02

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP KORI Ptak Krzysztof 05-200 Wołoin, ul. 1 Maja 11/24 Wyiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY APOL NIP 625-10-00-331 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 42-506 BĘDZIN ul. Barlickiego 71 tel./fax (32) 760-28-26 e-mail: apol.wojkowice@vp.pl Będzin 20.09.2014r. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW W listopadzie 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące zmiany warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok Telefon: (85) 743 26 30 Faks: (85) 740 78 40 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY

PROJEKT POWYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak ul. Partyzantów 1A tel/fax: 017 861 39 07 35-242 Rzeszów e-mail: esprojekt@poczta.onet.pl PROJEKT POWYKONAWCZY Temat: OKABLOWANIE STRUKTURALNE WRAZ Z INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 1 z 7 Spis treści 1. Opis techniczny...3 1.1 Struktura instalacji teleinformatycznej... 3 1.2 Sekwencja połączeń w gniazdach RJ45.... 3 1.3 Oznaczenia gniazd... 4 1.4 Centrala

Bardziej szczegółowo

Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego. Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom

Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego. Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom Agenda Firma Multimedia Connect MMC MMC nowy system okablowania na polskim rynku IT Referencje Oferta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB 12-32 strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB12, PSB32 Data sporządzenia dokumentu 15.01.2015 Data aktualizacji 19.05.2016 Wersja dokumentu 1.0

Bardziej szczegółowo

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna PSB-NH-xx strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu Model /EQUIPMENTEQUIPMENT Data sporządzenia dokumentu 12.07.2016 Data aktualizacji 12.07.2016 OptiHome SDU PSB-NH-72, PSB-NH-144 Wersja dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 czerwca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Wytyczne teletechniczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN w jednostkach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Wytyczne teletechniczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN w jednostkach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu projektowania, budowy i wdrażania sieci LN 1 Spis treści I. Cel... 2 II.Wymagania ogólne... 2 III.Okablowanie strukturalne... 2.Skrętka... 2 B.Światłowód... 2 C.Przebiegi poziome i pionowe okablowania...

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Świlcza, 12.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Zamawiający: Zespół

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne

Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY Faza: Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne Nazwa inwestycji: Budowa sieci internetowej w Zespole Szkól Budowlanych w Mielcu Obiekt

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCH MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW KOMUSIŃSKI 43 300 BIELSKO BIAŁA - ul. Akademii Umiejętności 7 NIP : 547-105 - 86-39 - tel/fax: 33 82-16 - 291

Bardziej szczegółowo

UL. ZŁOTA BIAŁYSTOK UL. ZŁOTA BIAŁYSTOK PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

UL. ZŁOTA BIAŁYSTOK UL. ZŁOTA BIAŁYSTOK PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH Projektowanie Urządzeń i Instalacji Elektrycznych ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-077 15115-066 Białystok 0602 378 323 (85) 743 26 30 0 602 378 323 PROJEKT: REMONT SALI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania

Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego Organizacje standaryzacyjne Zadaniem okablowania strukturalnego jest umożliwienie przyłączenia do sieci dowolnego sprzętu wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB32 strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model PSB12 Data sporządzenia dokumentu 05.01.2012 Data aktualizacji 30.01.2012 Wersja dokumentu 1.0 Przygotował Krzysztof Karczewski

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ: Do zainstalowania modułu na kablu niezbędne jest złącze kabla VarioKeystone!

PAMIĘTAJ: Do zainstalowania modułu na kablu niezbędne jest złącze kabla VarioKeystone! LEONI Kerpen 6 FTP RJ45 VarioKeystone firmy LEONI Kerpen, 1 port RJ45 kat. 6 (ISO/IEC) de-embedded, kompatybilny z 10GBase-T 500 MHz, ekranowany, mocowanie typu VarioKeystone, sekwencja EIA/TIA 568 A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Obiekt: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo