Elżbieta Jodkowska Leopold Wagner. Wprowadzenie do. stomatologii zachowawczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elżbieta Jodkowska Leopold Wagner. Wprowadzenie do. stomatologii zachowawczej"

Transkrypt

1 Elżbieta Jodkowska Leopold Wagner Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej

2 Recenzja prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski Korekta mgr Jadwiga Dobrosz, mgr Tomasz Hankiewicz Opracowanie graficzne, DTP mgr inż. Aleksandra Kardas Copyright by Bestom DENTOnet.pl 2009 Wydanie I ISBN BESTOM DENTOnet.pl Sp. z o.o. ul. Wigury 15a, Łódź tel fax

3 RECENZJA Przegląd współczesnych metod oceny stanu tkanek zmineralizowanych Metaanaliza testów diagnostycznych Inspekcja wizualna Międzynarodowy system wykrywania i oceny próchnicy (ICDAS) Inspekcja wizualna wzmocniona systemem optycznym Fibre Optic Trans Illumination (FOTI) i Digital Imaging Fibre Optic Trans Illumination (DIFOTI) Rentgenodiagnostyka (rtg) Radiografia cyfrowa Badanie przewodnictwa elektrycznego (ECM) Metoda impedancji spektroskopowej (EIS) Tomografia komputerowa (CT) Systemy wykorzystujące zjawisko fluorescencji Quantitative Light Induced Fluorescence (QLF) Laser Laserowo Indukowana Fluoroscencja (LIF) Etiologia i diagnostyka ubytków twardych tkanek zęba niepróchnicowego pochodzenia Testy ryzyka i aktywności próchnicy Etiologia, diagnostyka i zapobieganie próchnicy wtórnej Izolacja pola zabiegu (koferdam) Znieczulenia w stomatologii Techniki opracowywania ubytków Metoda atraumatyczna ART Metoda chemo-mechaniczna Metody inwazyjne

4 4

5 Metoda oscylacyjno-sonoabrazyjna Metoda kinetyczna-abrazja powietrzna Metoda hydro-kinetyczna Inne techniki opracowywania ubytków Technika minimalnej ingerencji Technika PRR Techniki wypełniania ubytków Metody bezpośrednie Techniki jednowarstwowe Techniki warstwowe Techniki kanapkowe Technika kanapkowa uproszczona (otwarta) Technika tunelowa Technika podwójnej gęstości Techniki pośrednie Wkłady z materiałów złożonych Licówka Korona kompozytowa Most kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym Metody oceny klinicznej i laboratoryjnej wypełnień Uwarunkowania trwałości wypełnień Nadwrażliwość zębiny Piśmiennictwo

6 6

7 Recenzja Należy zwrócić uwagę na istotny fakt postępującego w ostatnich latach rozwoju dziedzin dentystycznych w tym i stomatologii zachowawczej. Tyczy to zarówno diagnostyki chorób twardych tkanek zęba jak i sposobów klinicznego postępowania i leczenia. Ukazuje się szereg publikacji, które promują nowe rodzaje narzędzi oraz nowe generacje materiałów wypełniających. Stale rosnąca zawartość zbioru aktualnych informacji wymaga ich oceny oraz wskazań do właściwego klinicznego wykorzystywania, przedstawionego w formie obiektywnego opracowania. Zawarto w nim najnowsze dane o dokonującym się postępie w takich dziedzinach jak: profilaktyka, testy diagnostyczne i terapeutyczne, testy ryzyka i aktywności próchnicy zębów, z podkreśleniem oszczędnych sposobów opracowywania ubytków, w tym ART, PPR, techniki tunelowej oraz tajników ich odbudowywania zapewniających właściwe cechy estetyczne i wytrzymałościowe wypełnień. Stosowną uwagę Autorzy poświęcili również zagadnieniom rozpoznania i leczenia ubytków nie próchnicowego pochodzenia oraz nadwrażliwości zębów. Autorzy poruszyli aktualne problemy oraz meritum stomatologii zachowawczej w oparciu o najnowsze piśmiennictwo światowe oraz rodzime, w tym także o własne wieloletnie doświadczenie kliniczne. Zatem nowa pozycja wydawnicza stanowi cenne zródło dla środowiska akademickiego oraz dla lekarzy praktyków, którym ułatwi podjęcie właściwego wyboru postępowania w określonych przypadkach klinicznych. Przyjęta koncepcja zwięzłego podręcznika pozwoliła Autorom na podkreślenie i szersze omówienie ważnych ich zdaniem zagadnień z pozostawieniem w tle znanych i mniej istotnych. Obecna pozycja została dobrze i logicznie zaplanowana, bez zbędnego natłoku danych. Uważam, że nie było do tej pory podobnej w rodzimej literaturze. Wydaje się szczególnie cenną dla studentów stomatologii oraz lekarzy dentystów podnoszących swe kwalifikacje w ramach szkolenia podyplomowego. Gratuluję zatem zarówno Autorom monografii jak i wydawcom. prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski 7

8 8

9 Przegląd współczesnych metod oceny stanu tkanek zmineralizowanych 1 Przegląd współczesnych metod oceny stanu tkanek zmineralizowanych Podstawą diagnozowania i monitorowania procesu próchnicowego jest analiza złożonych procesów patologicznych zachodzących w strukturze twardych tkanek zęba. W rozdziale szczegółowo opisano metody stosowane w kariologii umożliwiające wykrycie próchnicy we wczesnych stadiach jej rozwoju, w anatomicznych zagłębieniach i bruzdach na powierzchniach stycznych i zmian wtórnych. Omówiono wady i zalety stosowanych metod, ich czułość i specyficzność oraz przydatność w ocenie zmian próchnicowych. Nowe metody diagnostyczne powinny być: obiektywne, ilościowe, zdolne do wykrycia próchnicy w jak najwcześniejszym stadium rozwoju, bardziej dokładne i precyzyjne niż obecnie stosowane metody (wyższa czułość, specyficzność i powtarzalność). Warstwa społeczna Edukacja Ślina { Poziom wydzielania Skład Zdolności buforowe Dochód Czynniki biologiczne Drobnoustroje Biofilm Ząb Fluor Czynniki socjoekonomiczne Czas Zachowanie Dieta { Uwarunkowania genetyczne Skład Cukier Częstość Poglądy Świadomość Ryc Schemat przedstawia współczesną wieloczynnikową koncepcję etiologii próchnicy związek pomiędzy czynnikami biologicznymi (wewnętrzny okrąg), a behawioralnymi i socjoekonomicznymi (lub innymi), które wpływają na prawdopodobieństwo rozwoju ubytku na poziomie osobniczym lub populacji (zmodyfikowane przez Fejerskov i Manji, 1990) 9

10 Rozdział Metaanaliza testów diagnostycznych Testy subiektywne: Testy obiektywne: inspekcja wizualna, badanie przewodnictwa elektrycznego (ECM), badanie FOTI lub DIFOTI, tomografia komputerowa, rentgenodiagnostyka, fluorescencja pod wpływem światła lasera, radiografia cyfrowa. QLF Inspekcja wizualna W celu prawidłowego rozpoznania zmian i ich rozmiaru posługujemy się różnymi testami diagnostycznymi. Większość z nich to konwencjonalne badania o bardzo wysokiej specyficzności i niskiej czułości. Skuteczność diagnostyczna jest niezadowalająca, jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić zdrowe tkanki twarde zęba w 87-93% przypadków, za to prawidłowa ocena chorych tkanek nie jest jeszcze na odpowiednim poziomie. Nadal najbardziej powszechnym testem diagnostycznym jest stosowanie lusterka i zgłębnika, którymi oceniamy stan tkanek, rejestrując ich barwę, gładkość, przezierność i opalizację. Są to testy subiektywne, stąd prawidłowa ocena chorych i zdrowych tkanek zależą w dużej mierze od doświadczenia badającego, prawidłowo przeprowadzonej metody, jak i jakości użytego sprzętu i instrumentarium. Biorąc pod uwagę niedostateczną zdolność diagnostyczną tradycyjnego zgłębnikowania, nawet przy niewielkim nacisku instrumentu, dochodziło do jatrogennego uszkodzenia rozluźnionej, zdemineralizowanej powierzchni szkliwa. Jest to najszybszy sposób przejścia zmiany całkowicie odwracalnej w nieodwracalną wskutek jatrogennego działania zgłębnika. Badanie to jest krytycznie oceniane i nie zalecane. Podczas zgłębnikowania dochodzi również do transferu mikroorganizmów z jednej badanej powierzchni na drugą. Obecnie do badania wizualnego zaleca się użycie strzykawki wodno-powietrznej. Czułość testu ~12% przy zamkniętej powierzchni szkliwa wzrasta po powstaniu ubytku próchnicowego. Ryc Uszkodzenie zdemineralizowanego szkliwa ostro zakończonym zgłębnikiem powstanie ubytku (ze zbiorów Colgate Palmolive) 10

11 Przegląd współczesnych metod oceny stanu tkanek zmineralizowanych Międzynarodowy system wykrywania i oceny próchnicy (ICDAS) ICDAS przedstawia zmodyfikowane podejście do diagnozowania zmian widocznych powierzchni zębów poprzez ocenę ich charakterystycznego wyglądu. Zdrowe szkliwo jest translucentne i występują w nim mikropory. Po powtarzających się epizodach demineralizacji, mikroporowatość podpowierzchownej warstwy szkliwa wzrasta, co prowadzi do zmiany wartości refrakcji tej tkanki. Przyjmujemy, że jest to pierwsza oznaka próchnicy, która jest widoczna po krótkim osuszeniu powierzchni zęba. Postępująca demineralizacja powoduje dalsze zwiększanie mikroporowatości szkliwa, rozszerza się jego ubytek i zmniejsza refrakcja. W rezultacie próchnica wczesna wygląda jak powierzchnia pokryta śliną. Podstawowym warunkiem zastosowania systemu ICDAS jest czysta powierzchnia zębów. Po wykonaniu pierwszej oceny, która nie wykazuje obecności ubytku, zęby należy osuszyć sprężonym powietrzem przez 5 sekund i ponownie ocenić. Badanie wizualne należy wspomagać użyciem okrągło zakończonej sondy. Ekstrand i wsp. (1998) korelują nasilenie próchnicy z jej histologiczną głębokością. Biała plama, której uwidocznienie wymaga osuszenia powierzchni zęba sprężonym powietrzem jest najczęściej ograniczona do ½ zewnętrznej warstwy szkliwa. Głębokość białej lub brązowej plamy, która jest widoczna bez osuszania powietrzem, jest umiejscowiona pomiędzy ½ wewnętrzną warstwą szkliwa i ⅓ zewnętrzną zębiny. Umiejscowione uszkodzenie szkliwa bez widocznej zębiny wskazuje na ubytek dochodzący do środkowej ⅓ warstwy zębiny. Także szary, brązowy lub niebieski odcień zębiny prześwitujący poprzez pozornie nienaruszone szkliwo, wskazuje że ubytek rozciąga się do środkowej ⅓ warstwy zębiny. Podstawowe stopnie zaawansowania próchnicy używane w ICDAS Stopień 1 Skala 0 Brak ubytku 1 Widoczny tylko osuszony ubytek 2 Widoczny ubytek na wilgotnej powierzchni 3 Umiejscowione uszkodzenie w szkliwie 4 3+ ściemniała zębina 5 Wyraźny otwór + ściemniała zębina + ubytek 6 Rozległy, wyraźny ubytek Stopień 2 Stopień 3 Stopień 4 Ryc Zaawansowanie procesu próchnicowego według ICDAS (ze zbiorów Colgate Palmolive) 11

12 Rozdział 1 1. Zdrowe szkliwo stopień 0 (brak zmian lub wątpliwe zmiany w translucencji szkliwa po 5 sekundowym osuszeniu powietrzem). Powierzchnie z obecnymi defektami szkliwa niepróchnicowego pochodzenia takimi jak hipoplazja, fluoroza, starcie zębów (atrycja, abrazja i erozja) oraz przebarwienia pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, oznaczane są jako zdrowe. Badający powinien też zapisać jako zdrowe powierzchnie z wieloma przebarwionymi bruzdami i szczelinami, jeśli nie występują warunki sprzyjające próchnicy (np. przy częstym piciu herbaty). Ryc Zdrowe szkliwo stopień 0 (ze zbiorów Colgate Palmolive) 2. Pierwsze widoczne zmiany w szkliwie stopień 1 oznaczany jest dla następujących bruzd i szczelin: a) Kiedy są wilgotne, brak jakichkolwiek widocznych zmian kolorystycznych charakterystycznych dla aktywnej próchnicy, lecz po osuszeniu sprężonym powietrzem przez około 5 sekund występuje ograniczenie przezierności lub przebarwienie niezgodne z klinicznym wyglądem zdrowego szkliwa (biała lub brązowa plama). b) Kiedy zmiany koloru z powodu próchnicy widoczne są w suchych lub wilgotnych bruzdach i szczelinach. Wygląd tych obszarów nie jest zgodny z przebarwionymi bruzdami i szczelinami definiowanymi jako stopień Wyraźne zmiany w szkliwie stopień 2. Oglądany ząb musi być wilgotny. Jeżeli obserwujemy ograniczoną przezierność (białą plamę) niezgodną z klinicznym wyglądem zdrowego szkliwa i/lub brązowe próchnicowe przebarwienie, które jest szersze niż naturalna bruzda/szczelina. 4. Umiejscowione uszkodzenie szkliwa w wyniku próchnicy, bez widocznej zębiny lub cienia pod jego powierzchnią stopień 3. Wilgotne zęby mogą wykazywać wyraźny brak przezroczystości (biała plama) i/lub brązowe próchnicowe przebarwienia, które są szersze niż naturalne bruzdy lub szczeliny. Po osuszeniu przez około 5 sekund widoczny jest ubytek próchnicowy struktury zęba z wejściem do szczeliny lub bruzdy. Jest to oznaka demineralizacji (opakerowe, białe, brązowe lub ciemnobrązowe ściany) u wejścia albo wewnątrz bruzdy lub szczeliny. Chociaż mogą one wyglądać 12

13 Przegląd współczesnych metod oceny stanu tkanek zmineralizowanych nienaturalnie (mogą być znacznie szersze niż normalnie), zębina nie jest widoczna na ściankach lub dnie ubytku. Jeśli mamy wątpliwości lub trzeba zweryfikować ocenę wizualną, można delikatnie użyć zgłębnika WHO/CPI/PSR, tak aby wykryć obecność ubytku ograniczonego tylko do szkliwa zaokrąglony koniec sondy w obrębie bruzdy lub szczeliny napotyka wtedy brak ciągłości tkanki. Ryc Pierwsze widoczne zmiany w szkliwie stopień 1 (ze zbiorów Colgate Palmolive) Ryc Wyraźne zmiany w szkliwie stopień 2 (ze zbiorów Colgate Palmolive) Ryc Umiejscowione uszkodzenie szkliwa, bez widocznej zębiny stopień 3 (ze zbiorów Colgate Palmolive) 5. Podpowierzchniowy ciemny cień w zębinie z lub poza umiejscowionym uszkodzeniem w szkliwie stopień 4. O ubytku świadczy cień przebarwionej zębiny widocznej poprzez pozornie nieuszkodzoną powierzchnię szkliwa, która ma, lub nie wykazuje, umiejscowionego uszkodzenia (ubytek ciągłości powierzchni bez uwidocznienia zębiny). Cień często jest łatwiej obserwowany, gdy ząb jest wilgotny, może mieć kolor szary, niebieski lub brązowy. Cień oznacza próchnicę rozpoczynającą się na ocenianej powierzchni zęba. Jeżeli w opinii badającego ubytek próchnicowy rozpoczyna się na powierzchni przyległej, a na ocenianej nie ma objawów próchnicy, to oznaczamy ją jako 0. Stopnie 3 i 4 mogą histologicznie mieć zmienną głębokość, jeden może być głębszy niż drugi i odwrotnie. Jest to uzależnione od danej populacji i właściwości szkliwa. 6. Ubytek z widoczną zębiną stopień 5. Ubytek w matowym lub przebarwionym szkliwie ujawnia leżącą poniżej ściemniałą zębinę. Po 5 sekundowym osuszeniu wyraźnie widać utraconą strukturę zęba i otwarty ubytek wewnątrz bruzdy lub szczeliny. Widoczna jest demineralizacja (biała, opakerowa, brązowa lub ciemnobrązowa) na wejściu lub wewnątrz bruzdy albo szczeliny. Badający może ocenić widoczną zębinę. Sonda WHO/CPI/PSR może być użyta do potwierdzenia obecności ubytku w zębinie. Uwaga! przeprowadzone badania wskazują, że głęboki, drążący do miazgi ubytek nie powinien być dotykany zgłębnikiem. 13

14 Rozdział 1 7. Rozległy, wyraźny ubytek z widoczną zębiną stopień 6. Ubytek struktury zęba jest zarówno głęboki jak i szeroki oraz zębina jest dobrze widoczna na ścianach i na dnie. Rozległy ubytek obejmuje co najmniej ½ struktury zęba lub sięga do miazgi. Ryc Podpowierzchniowy ciemny cień w zębinie Ryc Ubytki stopnia 5 i 6 z lub poza umiejscowionym uszkodzeniem w szkliwie (ze zbiorów Colgate Palmolive) stopień 4 (ze zbiorów Colgate Palmolive) Inspekcja wizualna wzmocniona systemem optycznym Inspekcję wzrokową można także przeprowadzić posługując się dodatkowo lupą powiększającą, która zapewnia od 2 do 4,8-krotne powiększenie. W zależności od rodzaju wyróżniamy lupy np.: typu Galilean (powiększenie: 2x; 2,5x; 2,6x i 3,25-krotne) czy Prismatic (powiększenie: 3,3x; 3,8x; 4,3x; i 4,8-krotne). Dzięki specjalnemu dwudzielnemu przegubowi istnieje możliwość dowolnych ustawień tj. kąta nachylenia lupy względem pola zabiegowego i odległości teleskopów od szkła okularów i ich rozstawu. Lupy typu Flip-up (uchylne) umieszczone są na plastikowej, stalowej bądź tytanowej oprawce okularowej. Ryc Lupa o powiększeniu 2,5 Dornwell Lupy ze względu na poręczność ich używania, dużą przydatność, poprawę precyzji obrazu zabiegu i zwiększony komfort pracy są sprzętem optycznym coraz częściej wykorzystywanym przez lekarzy dentystów. 14

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej propozycje własnych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej

Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 1 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej Życie psychiczne człowieka wydaje się już na pierwszy rzut oka czymś ogromnie zawiłym, kapryśnym i chaotycznym. [ ] Łatwiej

Bardziej szczegółowo

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY nakład 15 000 egz. CENA 5 zł Nr 2/12/2004...Minął niestety czas gdy w kawiarnianym ogródku na Krakowskim Rynku mogliśmy spotkać Czesława Miłosza. Chyba właśnie skończył

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

3/45/2013. nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl MAGAZYN MEDYCZNY ZOBACZ WIĘCEJ S. 6

3/45/2013. nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl MAGAZYN MEDYCZNY ZOBACZ WIĘCEJ S. 6 3/45/2013 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl ZOBACZ WIĘCEJ S. 6 2 SPIS TREŚCI Tytuł podtytuł Treść Autor www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 Od redakcji Drodzy Czytelnicy, oddaję

Bardziej szczegółowo

Opatrunki w leczeniu odleżyn Studia przypadków pielęgniarskich Prewencja odleżyn. Wydawnictwo rekomendowane przez:

Opatrunki w leczeniu odleżyn Studia przypadków pielęgniarskich Prewencja odleżyn. Wydawnictwo rekomendowane przez: Nr 1 (15), 2012 ISSN: 2080-9131 KWARTALNIK Opatrunki w leczeniu odleżyn Studia przypadków pielęgniarskich Prewencja odleżyn Wydawnictwo rekomendowane przez: Spis treści Opatrunki w leczeniu odleżyn...

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI P o radn ik d la Pacjent ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI SPIS TREŚCI 2 3 Opracowanie tekstu dr hab. n. med. Janusz Skowronek Opracowanie graficzne Aleksandra Robaszkiewicz, GoldFish

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

Psychiatria a neuronauka

Psychiatria a neuronauka I Psychiatria a neuronauka Jerzy Mozrzymas 1. Wprowadzenie Neuronauka (neuroscience lub neurosciences) to dziedzina zajmująca się badaniem układu nerwowego, a w szczególności mózgu. W języku polskim termin

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Razem! Dla zdrowych uśmiechów NR 04(22)2015 NEWS BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Tylko we wrześniu oszczędzisz aż 2000zł! odwiedź nas na: stoisko Dentomax Pawilon 8, stoisko 5A.5 Taniej

Bardziej szczegółowo