WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH"

Transkrypt

1 Dr hab. Andrzej Bąk Prof. nadzw. AE WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I. Publikacje zwarte I.1. KsiąŜki 1. Walesiak M., Bąk A. [1997], Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 97 stron. 2. Bąk A. [1999], Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 338 stron. 3. Walesiak M., Bąk A. [2000], Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 167 stron. 4. Bąk A. [2004], Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych. Prace Naukowe nr 1013 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 157, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 271 stron (praca habilitacyjna). 5. Gatnar E., Walesiak M. [2004] (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław (punkty: 5.1, 5.3.1, 5.4, 5.5, współautor, 5.7.1, współautor). I.2. Inne wydawnictwa zwarte (redakcja opracowań, skrypty i podręczniki) Redakcja opracowań zwartych 1. Bąk A. [1998] (redakcja), Zastosowania ekonomiczne systemów komputerowych klasy IBM PC. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 245 stron, (skrypt). 2. Bąk A. [2000] (redakcja), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 298 stron, (podręcznik uczelniany). 3. Bąk A. [2004] (redakcja), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wyd. II zmienione. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 444 strony (podręcznik uczelniany). Skrypty i podręczniki 1. Bąk A. [1992], Wprowadzenie do uŝytkowania mikrokomputerów klasy IBM PC, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 50 stron, (skrypt). 2. Bąk A. [1998] (współautor), Zastosowania ekonomiczne systemów komputerowych klasy IBM PC. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 245 stron, (skrypt). 3. Bąk A. [2000] (współautor), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 298 stron, (podręcznik uczelniany). 22 października

2 4. Bąk A. [2004] (współautor), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wyd. II zmienione. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 444 strony (podręcznik uczelniany). II. Artykuły 1. Klar A., Bąk A. [1990], Anwendung der lokalen Datenbanken in den Betrieben der Maschinenindustrie. [W:] Materiały konferencyjne międzynarodowego seminarium nt. Bazy danych i tendencje rozwojowe informatyki, Wrocław, 9-11 maja 1989 r. Informatyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 516, Wrocław, s Bąk A. [1991], Wybrane procedury wielowymiarowej analizy porównawczej struktur gospodarczych (pakiet WAPSG). [W:] Informatyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 602, Wrocław, s Bąk A., Niewęgłowska J., Sobczak E., [1991], Taksonomiczna analiza towarowych struktur eksportu i importu wybranych państw świata. [W:] Statystyka i diagnostyka ekonomiczna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 604, Wrocław, s Bąk A. [1992], Programowanie obliczeń numerycznych w języku Clipper. [W:] Informatyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 634, Wrocław, s Bąk A. [1993], Redukcja zbioru atrybutów w modelowaniu symulacyjnym systemów ekonomicznych z historią stanów. [W:] Statystyka i diagnostyka ekonomiczna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 658, Wrocław, s Bąk A. [1994], Generowanie danych losowych dla potrzeb symulacyjnej optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce, Taksonomia, Zeszyt 1, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, s Bąk A. [1994], Uwagi o metodach i technikach programowania komputerów. [W:] Gospodarka lokalna i regionalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 679, Wrocław, s Bąk A. [1995], Analiza symulacyjna stabilności metod wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s Bąk A. [1996], MoŜliwości wykorzystania metod modelowania symulacyjnego w badaniach marketingowych. [W:] Informatyka i Ekonometria 1, Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 718. Wrocław, s Bąk A. [1996], Analiza wariancji i programowanie obiektowe w badaniach eksperymentalnych dla potrzeb analizy rynku. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 3, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, s Walesiak M., Bąk A. [1997], Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych. Badania Operacyjne i Decyzje Nr 1, Politechnika Wrocławska, Wrocław, s Bąk A. [1997], Analiza wraŝliwości wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej, [W:] Informatyka i Ekonometria 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 744, Wrocław, s Bąk A. [1997], Ocena jakości aplikacyjnej wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Informatyka i Ekonometria 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 744, Wrocław, s Bąk A., Walesiak M. [1997], Metody estymacji parametrów w modelu conjoint analysis. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 4, Jelenia Góra- Katowice-Kraków-Wrocław, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, s października

3 15. Walesiak M., Dziechciarz J., Bąk A. [1997], Zmienne porządkowe w segmentacji odbiorców reklam. [W:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s Bąk A. [1998], Estymacja parametrów modelu conjoint analysis metodą monotonicznej analizy wariancji. [W:] Ekonometria 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 765, Wrocław, s Bąk A. [1998], Metody gromadzenia danych marketingowych do modelu conjoint analysis. [W:] Ekonometria 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 765, Wrocław, s Bąk A. [1998], Wybrane problemy badań nad własnościami algorytmów conjoint analysis. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 5, Jelenia Góra-Łódź-Wrocław, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, s Walesiak M., Dziechciarz J., Bąk A. [1998], Ordinal Variables in the Segmentation of Advertisement Receivers. [W:] Rizzi A., Vichi N., Bock H. H., Advances in data science and classification, Proc. 6th Conf. International Federation of Classification Societies in Rome, Heidelberg, Springer, s Bąk A. [1999], Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie finansowej. [W:] Ekonometria 2. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 811, Wrocławs Walesiak M., Bąk A. [1999], Segmentacja rynku z wykorzystaniem metody conjoint measurement. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowania Metod Wielowymiarowych w Badaniach Segmentacji i Selektywności Rynku. Materiały z II Warsztatów Metodologicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s Bąk A. [1999], Wykorzystanie symulacyjnych własności conjoint analysis w badaniach marketingowych. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 6, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 817, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [1999], Wybrane problemy metodologiczne conjoint analysis. Przegląd Statystyczny, z. 4. t. 46, s Bąk A. [1999], Zagadnienia pomiaru i wiarygodności pomiaru w metodologii conjoint analysis. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Metody analizy eksperymentu w badaniach marketingowych, Materiały z III Warsztatów Metodologicznych, Szkoła Główna Handlowa, PONT Info Ltd., Warszawa, s Walesiak M., Dziechciarz J., Bąk A. [1999], An application of conjoint analysis for preference measurement. Argumenta Oeconomica, Nr 1 (7), s Bąk A. [2000], Uwagi o pomiarze preferencji w metodzie conjoint analysis. [W:] Ekonometria 4, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 845, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2000], Algorytmy conjoint analysis w pakiecie statystycznym SYSTAT. [W:] Ekonometria 5, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 859, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2000], MoŜliwości wykorzystania alternatywnych algorytmów conjoint analysis w badaniach marketingowych. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 7, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 874, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2000], Dyskretne modele wyborów conjoint analysis w badaniach marketingowych. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 6, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 881, Wrocław, s października

4 30. Bąk A. [2000], Conjoint analysis jako metoda pomiaru postaw i preferencji konsumentów. [W:] Walesiak M. (red.), Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, Materiały z IV Warsztatów Metodologicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 856, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2001], Procesy stochastyczne i conjoint analysis w badaniach preferencji konsumentów. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2001], Cechy i skale pomiaru w metodologii conjoint analysis. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2001], Przegląd zastosowań metod symulacyjnych w badaniach własności conjoint analysis. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 8, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2001], Wybrane problemy metodologiczne conjoint analysis. Przegląd Statystyczny, z t. 48, s Bąk A. [2001], Prognozowanie udziałów w rynku za pomocą conjoint analysis i łańcuchów Markowa. [W:] Hozer J. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s Bąk A. [2002], ZaleŜności regresyjne w modelach conjoint analysis. [W:] Mynarski S. (red.), ZaleŜności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Materiały z V Warsztatów Metodologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s Bąk A. [2002], Układy doświadczalne w conjoint analysis. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2002], Pomiar preferencji metodą conjoint analysis opartą na wyborach. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 9, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 942, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Walesiak M., Bąk A., Jajuga K. [2002], Uogólniona miara odległości badania symulacyjne. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 9, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 942, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2002], Probabilistyczne modele regresji w conjoint analysis. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Jajuga, K., Walesiak, M., Bąk, A. [2003], On the General Distance Measure. [W:] Schwaiger, M., Opitz, O. (red.), Exploratory Data Analysis in Empirical Research. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s Bąk A. [2003], Modele regresji w pomiarze preferencji konsumentów. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Walesiak M., Obrębalski M., Bąk A. [2003], Zastosowanie metod klasyfikacji w ocenie sytuacji mieszkaniowej ludności powiatów województwa dolnośląskiego. [W:] Zarządzanie i 22 października

5 Marketing 25, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 978, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2003], Algorytmy conjoint analysis w pakiecie statystycznym SAS/STAT. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 10, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 988, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2003], Generowanie układów doświadczalnych do modeli dekompozycyjnych z wykorzystaniem pakietu statystycznego SAS/STAT. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2004], Metody dyskretnych wyborów w badaniach zachowań konsumentów. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1010, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A., Rybicka A. [2004], Application of Discrete Choice Methods in Consumer Preference Analysis. [W:] Baier D., Wernecke K.-D. (red.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems. Proc. 27th Annual GfKl Conference, University of Cottbus, March 12 14, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, s Bąk A. [2004], Modelowanie ukryte w metodach conjoint analysis. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2004], Estymacja parametrów w modelach dyskretnych wyborów. [W:] Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 11, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1022, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2005] Pomiar, modelowanie i symulacja preferencji z wykorzystaniem metod dekompozycyjnych. [W:] M. Rószkiewicz (red.), Identyfikacja struktur rynkowych: pomiar modelowanie symulacja. Monografie i Opracowania 533, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s Bąk A. [2005], Mikroekonometryczne metody badania preferencji. [W:] Hozer J. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce, [W:] J. Hozer, (red.) Metody ilościowe w ekonomii, część II, Zeszyty Naukowe nr 394 Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s Bąk A. [2005], Przykłady zastosowań metod dekompozycyjnych w badaniach marketingowych. [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 15, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2005] Problemy estymacji parametrów w modelach dekompozycyjnych z dyskretną zmienną objaśnianą. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 12, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2006] Metody analizy łącznej i wyborów dyskretnych podobieństwa i róŝnice [W:] Dziechciarz J. (red.), Zastosowania metod ilościowych, Ekonometria 16, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s Bąk A. [2006] Modele ze zmiennymi ukrytymi w segmentacji rynku. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 13, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s października

6 Artykuły złoŝone do druku 1. Bąk A. [2005] Application of latent variable models to consumer preference analysis. 23rd Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2004), Uniwersytet Łódzki, Łódź (w redakcji). 2. Bąk A. [2005], Wybrane modele analizy historii zdarzeń i ich zastosowania w badaniach preferencji. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 14, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. 3. Bąk A. [2006], Modele ze zmiennymi ukrytymi w segmentacji rynku. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Taksonomia 15, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. 22 października

strona 1 / 11 Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje:

strona 1 / 11 Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje: Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje: 1. Autorzy rozdziału: Borys Tadeusz; Strahl Danuta; Walesiak Marek Tytuł rozdziału: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 12 Autor: Walesiak Marek Publikacje:

strona 1 / 12 Autor: Walesiak Marek Publikacje: Autor: Walesiak Marek Publikacje: 1. Autorzy rozdziału: Borys Tadeusz; Strahl Danuta; Walesiak Marek Tytuł rozdziału: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych, s.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH Prof. dr hab. Marek Walesiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH 1. Walesiak M.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Zastosowania Metod Ilościowych 30/2011

Ekonometria. Zastosowania Metod Ilościowych 30/2011 Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2011 Ekonometria. Zastosowania Metod Ilościowych 30/2011 Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics Available at:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji 2.Problem niesferyczności składnika losowego w modelach ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Komputerowe wspomaganie decyzji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-403-MK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Wydział Informatyki i Komunikacji http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/katedry-wiik/ Skład osobowy Katedry Pracownicy: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Bardziej szczegółowo

POMIAR I ANALIZA PREFERENCJI WYRAŻONYCH Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU CONJOINT PROGRAMU R 1 1. WSTĘP. nr N N111 446037. MARCIN PEŁKA, ANETA RYBICKA

POMIAR I ANALIZA PREFERENCJI WYRAŻONYCH Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU CONJOINT PROGRAMU R 1 1. WSTĘP. nr N N111 446037. MARCIN PEŁKA, ANETA RYBICKA PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 MARCIN PEŁKA, ANETA RYBICKA POMIAR I ANALIZA PREFERENCJI WYRAŻONYCH Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU CONJOINT PROGRAMU R 1 1. WSTĘP W badaniach preferencji konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I. Konferencje naukowe (z

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Badania eksperymentalne

Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne Analiza CONJOINT mgr Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Najpopularniejsze sposoby oceny wyników eksperymentu w schematach

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje:

strona 1 / 8 Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje: Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje: 1. Autorzy: Błażejowski Marcin; Kufel Paweł; Kufel Tadeusz Tytuł: Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Małgorzata Rószkiewicz, Wizualizacja danych nominalnych oraz różnego typu danych porządkowych w procedurze skalowania optymalnego...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Justyna Wilk, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) jwilk@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Literatura. Statystyka i demografia

Literatura. Statystyka i demografia ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych III Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 2 i 3 EKONOMETRIA dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Ekonometria podstawowe definicje II. Etapy budowy modelu ekonometrycznego III. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA KONSUMENTÓW SMARTFONÓW NA PODSTAWIE PREFERENCJI WYRAŻONYCH SEGMENTATION OF SMARTPHONES CONSUMERS ON THE BASIS OF STATED PREFERENCES

SEGMENTACJA KONSUMENTÓW SMARTFONÓW NA PODSTAWIE PREFERENCJI WYRAŻONYCH SEGMENTATION OF SMARTPHONES CONSUMERS ON THE BASIS OF STATED PREFERENCES PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 207 RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 427 2016 Taksonomia 27 ISSN 1899-3192 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wojtek J. Krzanowski Jerzy Hausner Andrzej Sokołowski Krzysztof Jajuga Jan W. Owsiński Eugeniusz Gatnar Tadeusz Borys

Spis treści Wojtek J. Krzanowski Jerzy Hausner Andrzej Sokołowski Krzysztof Jajuga Jan W. Owsiński Eugeniusz Gatnar Tadeusz Borys Spis treści Od Redakcji... 13 Wojtek J. Krzanowski (University of Exeter, U.K.) The Analysis of Distance for Structural Multivariate Data: Review and Illustration... 15 Jerzy Hausner, Andrzej Sokołowski

Bardziej szczegółowo

Imię/Imiona Nazwisko/a afiliacja Tytuł referatu Publikacja Temat sesji Numer sesji

Imię/Imiona Nazwisko/a afiliacja Tytuł referatu Publikacja Temat sesji Numer sesji Imię/Imiona Nazwisko/a afiliacja Tytuł referatu Publikacja Temat sesji Numer sesji czas Krzysztof Jajuga e Krystyna Magdalena Mazurek- Łopacińska Sobocińska e Stanisław Kaczmarczyk Mikołaja Kopernika Big

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Autor: Stanisław Kaczmarczyk Wstęp CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Rozdział 1. Badania marketingowe a zarządzanie 1.1. Rozwój praktyki i teorii

Bardziej szczegółowo

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386'

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386' PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 1100------------------ Ekonometria 16 2006 Marek Walesiak PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH ZASTOSOWAŃ METOD STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. Marek Walesiak. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 1. Wstęp

Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. Marek Walesiak. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 1. Wstęp PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 1006 2003 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MIARA ODLEGŁOŚCI OBIEKTÓW OPISANYCH ZMIENNYMI

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi

ROK AKADEMICKI Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi ROK AKADEMICKI 2017-2018 Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi Kierunek: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ Kierunek: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

PEŁNY SPIS ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW NASZEJ KATEDRY:

PEŁNY SPIS ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW NASZEJ KATEDRY: PEŁNY SPIS ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW NASZEJ KATEDRY: L.p. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok 236 Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie Rafał Korzonek Modelowanie Preferencji

Bardziej szczegółowo

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Anna Szymańska Dorota Dziedzic Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Wstęp Istotnym aspektem, mającym decydujący wpływ na sukcesy rynkowe przedsiębiorstwa jest zrozumienie postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Spis treści. Od Redakcji Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) Spis treści Od Redakcji... 15 Andrzej Sokołowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) IFCS- 2004 Chicago kilka refleksji... 19 Kazimierz Zając (Akademia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Beata Kasprzyk Stanowisko: telefon: 17 872 16 97 e-mail: bkasprzy@ur.edu.pl adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-211 starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Prognozowanie i symulacje Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011

Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011 Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Stanisław Kaczmarczyk. - wyd. 4. Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ I. Przygotowanie procesu badań marketingowych 17 Rozdział 1. Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka i Ekonometria (1 stopień studiów)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka i Ekonometria (1 stopień studiów) Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka i Ekonometria (1 stopień studiów) 1. Systemowe i niesystemowe metody estymacji parametrów. Wady i zalety tych podejść b. 06IE 1A_W07 - opanował

Bardziej szczegółowo

Spis treści Urszula Gierałtowska Alicja Grześkowiak Stanisław Heilpern Grzegorz Kończak Sebastian Majewski, Mariusz Doszyń Zofia Mielecka-Kubień

Spis treści Urszula Gierałtowska Alicja Grześkowiak Stanisław Heilpern Grzegorz Kończak Sebastian Majewski, Mariusz Doszyń Zofia Mielecka-Kubień Spis treści Od Redakcji... 13 Urszula Gierałtowska (Uniwersytet Szczeciński) Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej do klasyfikacji spółek giełdowych... 15 Alicja Grześkowiak (Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 MARTA DZIECHCIARZ-DUDA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANNA KRÓL Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 Marta Dziechciarz-Duda Anna Król Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 Wprowadzenie Łączne zastosowane regresji

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Podstawy ekonometrii Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Cele przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie. - Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod modelowania

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2007 Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Jozef Z. Dziechciarz,

Bardziej szczegółowo

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3

22258 6 Statystyka matematyczna I 22058 3 Teoria podejmowania decyzji 22064 3 STUDIA MAGISTERSKIE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI Przedmiot Algebra i analiza matematyczna 22200 6 Ekonometria szeregów czasowych 22206 6 Mikroekonometria 22034 3 Nieklasyczne metody optymalizacji 22280

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje:

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: 1. Autorzy: Grabowski Wojciech; Welfe Aleksander Tytuł: Global Stability of Dynamic Models Strony: 782-784 - Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod ilościowych

Zastosowania metod ilościowych 2 g g g J Zastosowania metod ilościowych Redaktor naukowy Józef Dziechciarz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Ml E WI A I I 2 Zastosowania metod ilościowych Redaktor naukowy

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych 18/2007

Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych 18/2007 Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2007 Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych 18/2007 Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics Available at:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 101 2012 RAFAŁ KLÓSKA Uniwersytet Szczeciński REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ

MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ MODEL STRUKTURALNY RELACJI MIĘDZY SATYSFAKCJĄ I LOJALNOŚCIĄ WOBEC MARKI Adam Sagan Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Wstęp Modelowanie strukturalne ma wielorakie

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012)

Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012) XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012) W dniach od 12 do 14 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Konfernecyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXI

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH

CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCLAWIU Nr 744 1997 Informatyka i Ekonometria 3 Marek Walesiak* CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH 1. Wstęp Metoda pomiaru łącznego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Specjalność Optymalizacja Decyzji Menedżerskich. Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Specjalność Optymalizacja Decyzji Menedżerskich. Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego Specjalność Optymalizacja Decyzji Menedżerskich Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego Kilka słów o nas Katedra Badań Operacyjnych jest częścią Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Marek Walesiak UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAROWEJ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R

Marek Walesiak UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAROWEJ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R Marek Walesiak UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAROWEJ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Senacka Komisja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

L.p Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Osoba(y) prowadząca(e) WDP PDP WIR DAW BDZ

L.p Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Osoba(y) prowadząca(e) WDP PDP WIR DAW BDZ L.p Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Osoba(y) prowadząca(e) 1 2 3 4 5 Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R Wprowadzenie

Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R Wprowadzenie Tomasz Bartłomowicz, Andrzej Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonometrii i Informatyki Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R 1 1. Wprowadzenie W

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Anna Wałek Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej) Biblioteki cyfrowe - typologia instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Wstęp... 7 Danuta Strahl: Dwustopniowa klasyfikacja pozycyjna obiektów hierarchicznych ze względu na strukturę obiektów niższego rzędu... 9 Andrzej Dudek: Klasyfikacja spektralna a tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 9 Anna Skowrońska-Szmer lato 2016/2017 Ekonometria (Gładysz B., Mercik J., Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Wydawnictwo PWr., Wrocław 2004.) 2

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006 MONIKA ROZKRUT Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Usługi

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE LOSOWE CZY NIELOSOWE W EKONOMETRII

ZMIENNE LOSOWE CZY NIELOSOWE W EKONOMETRII STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Józef Hozer * Uniwersytet Szczeciński ZMIENNE LOSOWE CZY NIELOSOWE W EKONOMETRII STRESZCZENIE W literaturze ekonometryczno-statystycznej większość

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna SYLABUS

Statystyka matematyczna SYLABUS Statystyka matematyczna nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Statystyka matematyczna Kod przedmiotu 0600-FS2-2SM Nazwa jednostki prowadzącej Wydział

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY

SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY Marek Walesiak Katedra Ekonometrii i nformatyki Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERA METODY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

MULTICRITERIA EVALUATION OF MINING ENTERPRISE

MULTICRITERIA EVALUATION OF MINING ENTERPRISE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania WIELOKRYTERIALNA OCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997 PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997 Marek Walesiak, Józef Dziechciarz, Anna Blaczkowska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu CONJOINT MEASUREMENT

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Macierz preferencji dotycząca pięciu przykładowych produktów (obiektów) i sześciu respondentów

Tabela 1. Macierz preferencji dotycząca pięciu przykładowych produktów (obiektów) i sześciu respondentów Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonometrii i Informatyki ZASTOSOWANIE ANALIZY UNFOLDING W OCENIE PREFERENCJI UCZNIÓW SZKOŁY POLICEALNEJ Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE*

SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE* PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 750 1997 Informatyka i Ekonometria 4 Józef Dziechciarz, Marek Walesiak SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE* W większości polskich badań skoncentrowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr / Rafał Czyżycki Uniwersytet Szczeciński Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki Streszczenie,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Bożena Teresa Jarosz WYKAZ PUBLIKACJI

dr inż. Bożena Teresa Jarosz WYKAZ PUBLIKACJI dr inż. Bożena Teresa Jarosz WYKAZ PUBLIKACJI 1. Piekarz (Jarosz) B.: Analiza wpływu długości okresu pomiaru zakłóceń na wartość kosztów operacyjnych. Elektrotechnika, Tom 2, Zeszyt 2, 1983, s. 107 117

Bardziej szczegółowo