nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach"

Transkrypt

1 OCHRONA PRZED KOROZJĄ R SPIS TREŚCI nr 1 OD REDAKCJI 2 Zagrożenia korozyjne w budownictwie 2 Antykorozja. Systemy - Materiały - Powłoki ARTYKUŁY 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach 0,08 30 barów / M. Dymek, H. Bala Effect of electrochemical cycling of LaNi 5 powder composite material on hydrogen diffusivity at pressures of bar 10 Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego / P. Łukowski, G. Adamczewski Evaluation of the self-repairability of epoxy-cement composite 13 Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / L. Czarnecki, P. Łukowski, J. Jasiczak 19 Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część I / M. Książek 23 Zagrożenia korozyjne i stosowane zabezpieczenia w inżynierskich budowlach komunikacyjnych - wymagania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w świetle dostarczanych projektów i realizacji / R. Chrzanowski 6 Z KALENDARZYKA IMPREZ 25 Nowe wydawnictwa dotyczące trwałości obiektów budowlanych 25 NOWOŚCI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 27 Nowoczesne rozwiązania w technologii farb i lakierów 30 NOWE APROBATY TECHNICZNE ITB 31 Korozja i ochrona budowli

2 nr 2 ARTYKUŁY 34 Korozja i zmęczenie korozyjne brązu aluminiowego w roztworach LiBr / G.I. Youssef, M.F. Shehata, A.E. El Meleigy, A. A. El Warraky Corrosion and corrosion fatigue behaviour of Al-bronze in LiBr solutions 39 Czy warto zawsze stosować anody magnezowe? / R. A. Gummow Why are you still using magnesium anodes? 44 Odporność na korozję wysokotemperaturową stopu na osnowie fazy y-tial podczas utleniania w środowisku zawierającym chlorowodór / J. Małecka Hot corrosion resistance of y-tial alloy during oxidation in hydrochloric atmosphere 50 PGP - nowa metoda oceny grubości powłoki ochronnej na konstrukcji / Ł. Augustyński II Z KALENDARZYKA IMPREZ 43 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 49 Konferencja CORROSION XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" 56 XVI Ogólnopolskie Sympozjum Korozyjne "APCS-2012" 58 Publikacje Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) 59 NOWOŚCI 61 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 63 Badania korozyjne III CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE ITB

3 nr 3 67 Wytwarzanie porowatych spieków Ni-Co metodą sekwencyjnego utleniania/redukcji / A. Jaroń Preparation of porous Ni-Co sinters by subsequent oxidation/reduction method 71 Adhezja powłok organicznych do powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo / A. Miszczyk Adhesion of organic coatings to hot-dip galvanized steel 74 Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn - CH 3 OH / J. Banaś, U. Lelek-Borkowska Thermodynamic analysis of Fe, Ni, Zn methanol system 80 Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery / J. Kobus, L. Kwiatkowski Monitoring of atmospheric corrosion. Examples and their application 86 Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej / M. Scendo, N. Radek, J. Trela Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel 90 Metody pomiarowe stosowane do oceny stanu izolacji rurociągów podziemnych / K. Żakowski Measurement methods for assessing insulation condition of under ground pipelines 94 Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych kominów stalowych w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych / S. Krakowiak, P. Żuchowski Problems with corrosion protection steel stacks in flue gas desulphurization systems 97 Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1 / B. Mazurkiewicz, W. Solarski, U. Lelek-Borkowska, M. Balcer, W. Bujakowski, B. Kępińska, J. Banaś Electrochemical properties of selected types of steel in thermal water under conditions of drilling operation of Skierniewice GT Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych / J. Orlikowski, S. Łubiński, P. Żuchowski Corrosion monitoring by harmonic analysis in aqueous environments 107 Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w roztworach chlorków / J. Trela, M. Scendo Influence of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline on the corrosion of St3S carbon steel in chloride solutions

4 nr Dalsze doskonalenie szacowania czasu ładowania i czasu redukcji faz tlenkowych elektrody wodorkowej / M. Dymek, H. Bala Progress in evaluation of metal hydride electrode charge time and time of oxide phases reduction 120 Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w środowisku CO 2 -CO / R. Przeliorz, J. Cebulski High temperature corrosion of steel 13Cr18Mn in CO 2 /CO environment 126 Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków / M. Fiertak, E. Stanaszek-Tomal Durability of polymer-modified cement materials exposed to activated sludge in sewage treatment plants 134 Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu cementowego z kruszywem dolomitowym / D. Dębska The impact of liquid environments on the durability of cement concrete with dolomite aggregates 144 Badania korozyjne amorficznego i krystalicznego stopu Mg 36,6 Cu 36,2 Ca 27,2 w płynie fizjologicznym / R. Nowosielski, K. Cesarz, G. Nawrat, A. Maciej, R. Babilas Corrosion studies of amorphous and crystalline Mg 36,6 Cu 36,2 Ca 27,2 alloy in physiological fluid 152 Badania korozyjne nośników mas czynnych / E. Jankowska, M. Baraniak Corrosion tests of grids 162 Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego proces korozji w akumulatorze ołowiowym / B. Czajka, E. Jankowska, M. Baraniak Influence of lead alloy composition on grid corrosion in lead-acid batteries 166 Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego / I. Szłapa, M. Hajduga, D. Jędrzejczyk, S. Węgrzynkiewicz, D. Sołek The evaluation of zinc coatings corrosion resistance on the ambulance construction elements 174 Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym / G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar, A. Mazik The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation with Cu/epoxy resin coating on the corrosion behavior in sulphate solution of bonded magnets 177 Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D / A. Maciej, K. Kwiatkowska, J. Michalska, G. Nawrat, A. Krząkała, W. Simka, Ł. Nieużyła, W. Gnot The investigations on formation the nickel precoats on theaz91d alloy

5 nr Wpływ bienkapsulacji proszków Nd-(Fe,Co)-B powłokami NiP/żywica epoksydowa i fosforan/żywica epoksydowa na charakterystyki potencjokinetyczne magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym / D. Klimecka-Tatar, G. Pawłowska, K. Radomska Effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Ni-P/epoxy resin andphosphate/epoxy resin coatings on thepotentiokinetic characteristic of bonded magnets in thephosphate solution 191 Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej / S. Węgrzynkiewicz, D. Jędrzejczyk, D. Sołek, I. Szłapa, L. Cedro, M, Hajduga The influence of cutting steel S355JR on the nature and corrosion resistance of the zinc coating 201 Wpływ pierwiastków reaktywnych na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl / J.G. Chęcmanowski, B. Szczygieł The effect of reactive elements on high temperature oxidation of FeCrAl alloy 209 Wpływ niskotemperaturowego tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, M. Ossowski, Z. Lekston, T. Wierzchoń Influence of low-temperature oxynitriding glow-discharge treatment on corrosion resistance of NiTi shape memory alloys 217 Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy / A. Brojanowska, M. Tarnowski, P. Rutkowski, T. Wierzchoń Corrosion resistance of titanium after low temperature active screen glow discharge nitriding 227 Badania szybkości korozji zbrojenia żelbetowych zbiorników na wodę / T. Jaśniok, M. Jaśniok, A. Zybura Studies on corrosion rate of reinforcement in reinforced concrete water tanks 235 Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D / G. Nawrat, M. Wierzbińska, Ł. Nieużyła, A. Krząkała, T. Wieczorek, A. Maciej, W. Gnot Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D 243 Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji podziemnych za pomocą drenażu elektrycznego w świetle norm europejskich / W. Sokólski Anticorrosion protection of underground structures by electric drainage as per European standards

6 nr 6 ARTYKUŁY 250 Badania korozji wżerowej stali duplex 2205 wywołanej przez bakterie redukujące siarczany / J. Michalska, M. Jaworska-Kik, Z. Dzierżewicz Studies on pitting corrosion of 2205 duplex stainless steel induced by sulphate reducing bacteria 254 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3 / R. Michalik, H. Woźnica, A. Tomaszewska Influence of heat treatment of ZnAl40Cu3 zinc alloy on its corrosion resistance ARTYKUŁ PROMOCYJNY 260 Infekcyjne żele akrylowe Webac 261 Klasyka i nowoczesność w chemicznej obróbce metali / E. Błachowicz 266 Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych i specyfikacje techniczne pod lupą specjalisty / M. Jaczewski 269 Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część 2 / M. Książek KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 272 XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki" 274 European Coatings Show and Congress 275 Guide to Corrosion Management of Reinforced Concrete Structures Materials Performance Buyers Guide 275 Inter-Laboratory Study on Electrochemical Methods for the Characterization of CoCrMo Biomedical Alloys in Simulated Body Fluids 276 "besser lackieren!" Przewodnik zakupów NOWOŚCI 279 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 280 WYKONAWCY ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH 282 Przygotowanie powierzchni 283 Prace antykorozyjne

7 nr 7 ARTYKUŁY 286 Ochrona stali nierdzewnej za pomocą antykorozyjnych powłok poli(3,4-etylenodioksytiofen)/rodanina / L. Adamczyk Protection of stainless steel by modification with PEDOT/rhodanine anticorrosion coatings 292 Identyfikacja korozji międzykrystalicznej za pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji - optymalizacja warunków / U. Wawrzaszek, J. Masalski Identification of intergranular corrosion by means of electrochemical potentiokinetic reactivation - optimisation of conditions 298 Topografia, własności i odporność korozyjna warstwy azotowanej na stopie tytanu OT4-0 / K. Jagielska-Wiaderek Topography, properties and corrosion resistance of glow-discharge nitrided layer produced on OT4-0 titanium alloy ARTYKUŁ PROMOCYJNY 304 Belzona 5131 EG Cladding - doskonała ochrona instalacji wodociągowych 294,297,300,303 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 306 VII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Współczesne technologie przeciwkorozyjne" 309 Konferencja PCE podczas SMM Trade Fair 309 Żywice akrylowe / U. Poth, R. Schwalm, M. Schwarz 310 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 311 NOWOŚCI 312 Prace antykorozyjne, Badania korozyjne 314 Inhibitory WSPOMNIENIA 316 Dr Zygmunt Bogdan Kurant III Mgr inż. Janusz Nowacki

8 nr OD REDAKCJI ARTYKUŁY 320 Metoda korelacyjna badania prądów błądzących - technika ciągle nieznormalizowana / W. Sokólski The correlation method for investigating stray currents - the still non-standard technique 332 Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności / M. Fiedorowicz, M. Jagiełło Specific protection of pipeline against stray d.c. currents using high quality insulating coatings 342 Sir Humphry Davy i Michael Faraday -pionierzy antykorozji i ochrony katodowej / R.A. Gummow 348 Współczesne miejskie torowiska tramwajowe budowy zamkniętej - czyżby koniec korozyjnych problemów wywoływanych przez prądy błądzące / J. Dąbrowski 352 Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji / J. Szukalski, J. Jankowski, W. Sokolski ARTYKUŁ PROMOCYJNY 358 Ochrona katodowa fundamentów morskich wież energetycznych / T. Kaniak 331,363 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI Międzynarodowy WorkShop "Ochrona przeciwkorozyjna urządzeń podziemnych" Międzynarodowa Konferencja "Korozja konstrukcji podziemnych" 363 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 365 B. Kermani, T. Chevrot: Recommended practice for corrosion management of pipelines in oil and gas production and transportation 365 Guide to Improving Pipeline Safety by Corrosion Management 365 NOWOŚCI 366 Ochrona katodowa i konstrukcje podziemne

9 nr OD REDAKCJI ARTYKUŁY 372 Wpływ środowiska eksploatacyjnego na właściwości dekoracyjno-ochronne powłok epoksydowych / B. Kotnarowska Impact of operating environment on the protective and decorative properties of epoxy coatings 384 Ochrona przed korozją za pomocą powłok z nanopigmentami antykorozyjnymi / M. Entenmann, H. Greisiger, R. Maurer, T. Schauer Corrosion protection with nanoscale anticorrosive pigments in coatings 390 Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / E. Owczarek Effect of isobutyltriethoxysilane concentration on the protective properties of aged silane films on iron 396 Świat Wyrobów Lakierowych / J. Kozieł 400 Zabezpieczenie powłokowe żelbetowych hiperboidalnych chłodni kominowych / A. Knapik 403 Powłoka kompozytowa BELZONA (5811) / R. Masek ARTYKUŁ PROMOCYJNY 406 WEBAC w obiektach inżynieryjnych 407 FARBE UND LACK Special. Einkaufsfuhrer 2013/ ASTMPaint and Coating Standards 408 PRODUCENCI FARB POLECAJĄ KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 411 Konferencja i wystawa Corrosion NOWOŚCI 414 Farby, Farby proszkowe 418 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE

10 nr OD REDAKCJI 423 Odwarstwienie proszkowej powłoki poliestrowej na podłożu ze stali przygotowanej za pomocą fosforanowania cynkowego i żelazowego / B.V. Jegdić, J.R. Popić, J.B. Bajat, V.B. Mišković-Stanković The disbonding of powder polyester coating on steel pretreated by zinc-phosphate and iron-phosphate coatings 430 Różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych i jej wpływ na właściwości antykorozyjne / A. Królikowska, M. Zubielewicz Diversity of hot dip galvanized coatings. Types and protective properties 441 Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli ZnAl23 z dodatkami Mg / H. Kania, M. Bierońska Corrosion resistance of coatings obtained in a Zn+23Al bath with Mg additions 449 Wpływ zmiennych warunków eksploatacji skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny cierne na parametry pracy / M. Stawarz 435,457 Powłoki metalowe i na metalach 453 W.-D. Schulz, M. Thiele: Cynkowanie ogniowe jednostkowe. Materiał - Technologia - Powstawanie powłoki - Właściwości - Błędy 453 P. Liberski: Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe 454 T. W. Jelinek: Przewodnik branżowy - Galwanotechnika 455 NOWOŚCI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 456 XX Sympozjum Cynkownicze Konferencja Cynkowanie ogniowe 2013

11 nr Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń Influence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy 468 Odporność korozyjna warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie Grade 2 w procesach obróbek jarzeniowych / J. Kamiński, A. Brojanowska, M. Tarnowski, T. Borowski, T. Wierzchoń Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided layers produced on titanium Grade 2 in glow discharge assisted processes 474 Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej / A. Królikowski Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering 478 Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3- metyloimidazoliowym / A. Maciej, W. Simka, G. Nawrat, A. Krząkała, A. Chrobok, K. Matuszek Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3- methylimidazolium chloride 483 Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym / G. Nawrat, M. Wierzbińska, M. Gilewska, T. Wieczorek, Ł. Nieużyła, A. Maciej, A. Krząkała, W. Gnot Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D 490 Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P / M. Zawadowska, J. Bieliński, R. Kozera, A. Boczkowska, S. Awietjan Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P 494 Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na właściwości barierowe powłok organicznych / M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska Influence of shape and particle size distribution of natural fillers on the barrier properties of organic coatings 502 Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi 5 /PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania/rozładowania / M. Dymek, A. Mościcki, H. Bala Peculiarities of LaNi 5 -powder/pvdf bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles 505 Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P / M. Dymek, A. Mościcki, M. Sozańska, K. Gęsiarz Electroless encapsulation of LaNi5 powder partictes with Ni-P protecthe layers 508 Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / W. Gębarowski, S. Pietrzyk Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process 511 Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co / A. Jaroń, Z. Żurek Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode 513 Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / E. Owczarek The influence of ammonia on protective properties of aged silane films on iron

12 516 Własności elektrochemiczne powłok napylanych łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich stopów żelaza / V.I. Pokhmurskyy, M.M. Student, N.R. Chervinska, T.R. Stupnytskyy, H.V. Pokhmurska Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys 519 Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego żerdzi pompowej / B.V. Kopey, V.V. Mykhailiyuk Research of stress-deformation state of worn and corroded sucker rod thread connection 524 Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej / J. Winiarski, B. Szczygieł Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel 527 Wpływ sposobu topienia/odlewania stopu dentystycznego Ni-Cr-Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera / K. Radomska, D. Klimecka-Tatar The effect of melting/casting method of Ni-Cr-Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution OCHRONA PRZED KOROZJA W PRAKTYCE CORROSION PROTECTION IN PRACTICE 531 Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych / Z. Grzesik, G. Smoła, S. Mrowec Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects 534 Teoria domieszkowania w badaniach struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali przejściowych / Z. Grzesik Theory of doping in studies of defect structure and transport properties of transition metal oxides and sulphides 538 Odporność Ha korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW / M. Kopyściański, I. Kalemba, S. Dymek Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy 540 Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al 7136-T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym / I. Kalemba, M. Kopyściański, S. Dymek Analysis of corrosion resistance of friction stir welded 7136-T76511 aluminum alloy 543 Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera / D. Kasprzyk, B. Stypuła Influence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer's solution 546 Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG / Z. Grzesik, S. Mrowec, K. Adamaszek, Z. Jurasz Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG 549 Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania / G. Smoła, M. Drożdż, K. Kyzioł, S. Kluska, Z. Grzesik Heat-resisting properties of nitrided valve steels 551 Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu / M. Trzaska, G. Cieślak Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline multilayers coatings

13 KRÓTKIE DONIESIENIA SHORT COMMUNICATIONS 556 Zachowanie korozyjne stopu miedź-nikiel w naturalnej i syntetycznej wodzie morskiej / A.M. El-Aziz, W. Sharaf, A. Klingner Corrosion behavior of Copper-Nickel alloy in natural and artificial seawater 556 Ocena zachowania korozyjnego i mechanicznego kutej na gorąco stali stopowej 22MnB5/Usibor 1500 i obrabianej za pomocą laserowej wiązki ciągłej Yb:YAG / A.M. El-Aziz, W. Sharaf, J. Drechsel, H. Exner Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 22MnBS/Usibor 1500 steel alloy by Yb:YAG continuous fiber laser weldments 557 Ocena odporności powłoki hydroksyapatytowej naniesionej na magnez w środowisku płynów ustrojowych / A. Dudek, J. Klimas Resistance of hydroxyapatite coatings deposited on magnesium in the environment of human bodily fluids 557 Osadzanie i właściwości ochronne nowych powłok kompozytowych Ni-P-CePO4 / M. Gałuszka, J. Winiarski, A. Stankiewicz Novel Ni-P-CePO4 coatings deposition and anticorrosive properties 558 Wyznaczanie pojemności wodorowej i dyfuzyjności wodoru w elektrodzie wodorkowej metodą elektrochemiczną / K. Giza, L. Adamczyk, H. Drulis, H. Bala Electrochemical determination of the hydrogen storage capacity and hydrogen diffusivity in metal hydride electrode 558 Wybrane aspekty trwałości systemów duplex z powloką cynkową natryskiwaną cieplnie / A. Królikowska Some durability aspects of duplex systems with hot spray zinc coatings 559 Topografia, właściwości i odporność korozyjna warstwy borowanej na stali 1H18N9T / K. Jagielska- Wiaderek, H. Bala, L. Swadźba Topography, properties and corrosion resistance of borided layer produced on AISI 321 stainless steel 559 Wpływ zawartości fazy zbrojącej na odporność korozyjną kompozytów AM 5 0/SiC / K. Kamieniak, M.A. Malik The influence of the reinforcement's content on the corrosion susceptibility of AM50/SiC composites 560 Wpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu / H. Krawiec, Z. Szklarz, V. Vignal Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution 560 Wpływ odkształcenia plastycznego i ph na korozję stopów TiMo10Zr4 i Ti6Al4V w roztworze Ringera / J. Loch, H. Krawiec, V. Vignal Influence of plastic deformation and ph on the corrosion behaviour of TiMo10Zr4 and Ti6Al4V alloys in Ringer's solution 561 Wpływ technologii wytwarzania stopów na bazie La 2 Ni 8 CoMg dotowanych aluminium lub indem na ich właściwości elektrochemiczne / L. Adamczyk, K. Giza, A. Hackemer, H. Drulis, H. Bala The influence of the technology of fabrication of La 2 Ni 8 CoMg-based aluminium or indium-doped alloys on their electrochemical properties 561 Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie nphb i ich biodegradacja / K. Bordolińska Mechanical properties of nphb - based composites and their biodegradation

14 562 Materiały nanostrukturalne stosowane w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych / K. Miecznikowski Nanostructure materials for low temperature polymer electrolyte membrane fuel cells 562 Zmiana chropowatości powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B pod wpływem procesów korozyjnych w roztworach siarczanowych / K. Radomska, G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar Roughness changes of the bonded magnetic materials based on Nd-(Fe, Co)-B surface under the influence of corrosion processes in sulphate solutions 563 Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów / M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes 563 Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną / M. Gruszka, M. Bisztyga, U. Lelek- Borkowska, A. Łukaszczyk, G. Palumbo, J. Banaś Preliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofilm formation and microbiological corrosion 564 Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera / I. Kot, H. Krawiec Studies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer's solution 564 Ocena efektywności polerowania elektrolitycznego stali chromowo-niklowych / M. Krzywiecki, B. Kucharska Evaluation of the efficiency of chromium-nickel steel electropolishing III Odporność korozyjna magnetronowo osadzonych powłok Al-Si o składzie pod- około- i nadeutektycznym / B. Kucharska, L. Adamczyk Corrosion resistance of magnetron deposited Al-Si coatings with hypo-periand hypereutectic composition III Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowego / G. Palumbo, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś Corrosion tests of structural steel in the fracturing fluids used in shale gas extraction

15 nr 12 ARTYKUŁY 566 Wpływ składu chemicznego na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 / R. Michalik, A. Tomaszewska Influence of chemical composition on corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy 570 Ocena szybkości korozji stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej / A. Bashir, W. Dudziński, M. Klakočar-Ciepacz Evaluation of corrosion rate for X12Cr13 steel at delivery state and after 25 years of service in initial and return condensate of a steam turbine circuit 574 Badania korozyjne staliw wysokochromowych do zastosowań na elementy maszyn ciężkich / M. Kondracki, A. Studnicki, J. Szajnar Corrosion studies of high-chromium cast steels applied for heavy machinery parts ARTYKUŁ PROMOCYJNY 580 Impregnacja hydrofobizująca - perspektywa w ochronie powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych / K. Saramowicz, W. Melentowicz 583 M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska: Pigmenty i wypełniacze. Wpływ upakowania fazy stałej na właściwości wyrobów lakierowych 583 C. Powell, R. Francis: The Corrosion Performance of Metals for the Marine Environment: a Basic Guide NOWOŚCI 584 Nagrody przyznane przez NACE International Association w 2013 r. 586 Nagrody JEC Europe Innovation 2013 za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie kompozytów 588 Rozwój rynku farb dekoracyjnych w Europie Wschodniej 588 Raport na temat rynku żywic aminowych 588 Surowce chemiczne w obliczu potencjalnego zakazu stosowania w farbach pewnych surowców mogących powodować raka 589 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 590 Farby 592 Badania korozyjne Oprac. BPK

PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013

PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013 PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013 Środa / Wednesday, 27.XI.2013 8:00-11:00; Rejestracja i zakwaterowanie uczestników/ Participants registration

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 57-2014 SPIS TREŚCI nr 1 3 Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z betonu / M. Wójtowicz Material and structural protection of concrete structures 12 Zmiany korozyjności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH W artykule przedstawiono wpływ gniotu względnego na parametry

Bardziej szczegółowo

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej 135 Małgorzata Drak, Leszek A. Dobrzański Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STARZENIE MAGNESÓW TRWAŁYCH Nd-Fe-B APPLICATION PROPERTIES OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B Abstract:

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta e-mail: l.rogal@imim.pl tel. 12 2952826 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań janusz trojanowski, anna drobek, aleksander nakonieczny, tadeusz wierzchoń Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań wprowadzenie W przemyśle narzędziowym

Bardziej szczegółowo

CYNKOWANIE OGNIOWE JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

CYNKOWANIE OGNIOWE JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO ktualne Problemy iomechaniki, nr 6/2012 169 Węgrzynkiewicz Sylwia, Hajduga Maciej, Sołek ariusz, Jędrzejczyk ariusz: Wydział udowy Maszyn i Informatyki, kademia Techniczno- Humanistyczna, ielsko- iała

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD

POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD 1-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 177 Renata ROGOWSKA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD Słowa kluczowe Powłoki PVD, badania korozyjne, porowatość

Bardziej szczegółowo

NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI.

NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI. NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI. THERMALLY SPRAYED COATINGS USED IN PROTECTION BEFORE CORROSION PROCESSES Krzysztof Szymański*, Maciej Szpak**, Marek

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMPEDANCYJNE WPŁYWU ALKALICZNEGO ODCZYNU CIECZY POROWEJ BETONU NA CYNKOWĄ POWŁOKĘ OCHRONNĄ STALI ZBROJENIOWEJ

BADANIA IMPEDANCYJNE WPŁYWU ALKALICZNEGO ODCZYNU CIECZY POROWEJ BETONU NA CYNKOWĄ POWŁOKĘ OCHRONNĄ STALI ZBROJENIOWEJ ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 15/2015 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach BADANIA IMPEDANCYJNE WPŁYWU ALKALICZNEGO ODCZYNU CIECZY POROWEJ BETONU NA CYNKOWĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 SPIS TREŚCI Nr 1 3 Elektroosadzanie powłok stopowych Ni-P / J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska Electrodeposition of Ni-P alloy coatings 11 Korozja międzykrystaliczna

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 55-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY 2 Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / M. Piontek, K. Łuszczyńska, H. Lechów, A. Szuszkiewicz, W. Czyżewska Efficacy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO, WYTWORZONYCH NA STALI 316L

WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO, WYTWORZONYCH NA STALI 316L 3-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 107 Wiesław A. RAKOWSKI, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Tadeusz WIERZCHOŃ Politechnika Warszawska WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

stali prowadzi do zwiększenia zużycia cynku. Odrębną grupę czynników wpływających na grubość i strukturę powłoki, które są w pełni kontrolowane

stali prowadzi do zwiększenia zużycia cynku. Odrębną grupę czynników wpływających na grubość i strukturę powłoki, które są w pełni kontrolowane S. 234 Hutnik Wiadomości hutnicze Nr 5 1. Wprowadzenie. Cynkowanie zanurzeniowe jest najchętniej stosowaną technologią zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją. Proces wytwarzania powłoki jest

Bardziej szczegółowo

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ SZCZECIN 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Ewa Kozłowska Mechanizm ochronnego działania powłok malarskich z pigmentami metalicznymi

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(5)4 Iwona Napłoszek-Bilnik, Antoni Budniok Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa, 4-7 Katowice WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 78 Nr kol. 1882 Łukasz BĄK 1, Tomasz ŚLIWIŃSKI 1 POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki. Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r.

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki. Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego BOLESŁAW FORMANEK KRZYSZTOF SZYMAŃSKI ochrona przed korozja 3/2010 Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach BENIAMIN KUCZOWITZ Flame Spray Technologies Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50 28/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI. Wykład 1

MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI. Wykład 1 MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI Wykład 1 Definicja materiału Materiał: tworzywo o określonej postaci, mogące podlegać obróbce w celu wykorzystania do produkcji różnych wyrobów (Leksykon Naukowo-

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Wytwarzanie, struktura i właściwości cienkich powłok na bazie węgla Andrzej Czyżniewski Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

Bardziej szczegółowo

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA 56/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 16425308 BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA S. PIETROWSKI

Bardziej szczegółowo

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (897-0) Volume Special Issue /0 9 97 8/ Wtrącenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

OCHRONA PRZED KOROZJĄ OCHRONA PRZED KOROZJĄ Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr Magdalena Bisztyga W przypadku większości materiałów nie jest możliwe całkowite usunięcie korozji, stąd też

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING 25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ

NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ Normalizacja w dziedzinie galwanotechniki obejmuje: - klasyfikację i terminologię (pojęcia, symbole); - wymagania dotyczące właściwości

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 L. A. Dobrzański*, K. Labisz*, J. Konieczny**, J. Duszczyk*** * Zakład Technologii Procesów Materiałowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Aleksy Patejuk, Jerzy Robert Sobiecki Podwyższenie wybranych właściwości użytkowych martenzytycznej stali zaworowej

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości

Bardziej szczegółowo

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10 Projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego Uzasadnienie podjęcia zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania znaku jakości QUALANOD w świetle nowej edycji Wymagań QUALANOD

Procedury uzyskania znaku jakości QUALANOD w świetle nowej edycji Wymagań QUALANOD Procedury uzyskania znaku jakości QUALANOD w świetle nowej edycji Wymagań QUALANOD Autorzy: Piotr Tomassi, Stanisław Gorzkowski Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Struktura anodowej warstwy tlenkowej

Bardziej szczegółowo

Flat Carbon Europe. Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach

Flat Carbon Europe. Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach Flat Carbon Europe Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach Magnelis Najskuteczniejsza ochrona w najbardziej wymagających środowiskach to nowa metaliczna powłoka,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak Dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH Kraków 23.02.2016 Katedra Chemii i Korozji Metali Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie email: krawiec@agh.edu.pl Recenzja

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.

Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie. Nowa technologia - termodyfuzyjne Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.com Nowa technologia cynkowanie termodyfuzyjne Pragniemy zaprezentować nowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA KIERUNEK DYPLOMOWANIA: TECHNOLOGIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH BADANIE POWŁOK ORGANICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH POLIANILINĘ PRZY UŻYCIU SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU

CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU Projekt SKILLS KOROZJA CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU Poznanie mechanizmu korozji i jego czynników Poznanie istniejących sposobów ochrony Jak dostosować ochronę i projektować specyficzne części w warunkach użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI 4-2010 T R I B O L O G I A 23 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jan TACIKOWSKI *, Jan K. SENATORSKI *,***, Mariusz KOPROWSKI ** WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

Program Targów. Targi Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Spawalniczych. Sala 1 konferencja pod patronatem merytorycznym POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI

Program Targów. Targi Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Spawalniczych. Sala 1 konferencja pod patronatem merytorycznym POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI Program Targów Międzynarodowe Targi Metali i Stali Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni Targi Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Spawalniczych 20 października 2009 (wtorek) pierwszy dzień Targów Godziny

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych

Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych Doświadczenia USA dr hab. inż. Karol J. Kowalski k.kowalski@il.pw.edu.pl Politechnika Warszawska Treść

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed Korozją Spis artykułów 2001-2010

Ochrona przed Korozją Spis artykułów 2001-2010 Ochrona przed Korozją Spis artykułów 2001-2010 Rok 2001 1 Metody zarządzania ochroną przed korozją. Nakonieczny A. Milewski W. 2001 Ochrona elektrochemiczna. Ocena aktualnego stanu 1 na przełomie wieku.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępuje jedynie srebru. Z tego powodu miedź znalazła duże zastosowanie w elektrotechnice na przewody. Miedź charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI IZOLACYJNYMI O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ASPEKTY EKONOMICZNE

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW POKRYTYCH POWŁOKAMI IZOLACYJNYMI O WYSOKIM POZIOMIE SZCZELNOŚCI PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ASPEKTY EKONOMICZNE XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI ĆWICZENIE NR 5 TECHNOLOGIE NANOSZENIA POWŁOK GALWANICZNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE KOMPOZYTU WIELOWARSTWOWEGO Al-Al2O3

WYTWARZANIE KOMPOZYTU WIELOWARSTWOWEGO Al-Al2O3 KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(2006)3 Jerzy Robert Sobiecki 1 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, e-mail: jrs@inmat.pw.edu.pl Piotr Tomassi 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Witold Walke, Zbigniew Paszenda Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH

WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Jarosław Grześ 1 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Newsletter nr 6/01/2005

Newsletter nr 6/01/2005 Newsletter nr 6/01/2005 Dlaczego stal nierdzewna jest odporna na korozję? (część II) Stalami nazywamy techniczne stopy żelaza z węglem i z innymi pierwiastkami, zawierające do 2 % węgla (symbol chemiczny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM 3-2012 T R I B O L O G I A 61 Tomasz KMITA * WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM THE INFLUENCE OF THE PULSED ANODISING PROCESS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY DO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU ZIEMNEGO OCHRONA KATODOWA ODWIERTU

ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY DO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU ZIEMNEGO OCHRONA KATODOWA ODWIERTU XIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 9-11. 06. 2014 Ostróda, Poland ODWIERT GAZOWY SŁUŻĄCY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA 60/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo