nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach"

Transkrypt

1 OCHRONA PRZED KOROZJĄ R SPIS TREŚCI nr 1 OD REDAKCJI 2 Zagrożenia korozyjne w budownictwie 2 Antykorozja. Systemy - Materiały - Powłoki ARTYKUŁY 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach 0,08 30 barów / M. Dymek, H. Bala Effect of electrochemical cycling of LaNi 5 powder composite material on hydrogen diffusivity at pressures of bar 10 Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego / P. Łukowski, G. Adamczewski Evaluation of the self-repairability of epoxy-cement composite 13 Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / L. Czarnecki, P. Łukowski, J. Jasiczak 19 Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część I / M. Książek 23 Zagrożenia korozyjne i stosowane zabezpieczenia w inżynierskich budowlach komunikacyjnych - wymagania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w świetle dostarczanych projektów i realizacji / R. Chrzanowski 6 Z KALENDARZYKA IMPREZ 25 Nowe wydawnictwa dotyczące trwałości obiektów budowlanych 25 NOWOŚCI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 27 Nowoczesne rozwiązania w technologii farb i lakierów 30 NOWE APROBATY TECHNICZNE ITB 31 Korozja i ochrona budowli

2 nr 2 ARTYKUŁY 34 Korozja i zmęczenie korozyjne brązu aluminiowego w roztworach LiBr / G.I. Youssef, M.F. Shehata, A.E. El Meleigy, A. A. El Warraky Corrosion and corrosion fatigue behaviour of Al-bronze in LiBr solutions 39 Czy warto zawsze stosować anody magnezowe? / R. A. Gummow Why are you still using magnesium anodes? 44 Odporność na korozję wysokotemperaturową stopu na osnowie fazy y-tial podczas utleniania w środowisku zawierającym chlorowodór / J. Małecka Hot corrosion resistance of y-tial alloy during oxidation in hydrochloric atmosphere 50 PGP - nowa metoda oceny grubości powłoki ochronnej na konstrukcji / Ł. Augustyński II Z KALENDARZYKA IMPREZ 43 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 49 Konferencja CORROSION XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" 56 XVI Ogólnopolskie Sympozjum Korozyjne "APCS-2012" 58 Publikacje Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) 59 NOWOŚCI 61 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 63 Badania korozyjne III CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE ITB

3 nr 3 67 Wytwarzanie porowatych spieków Ni-Co metodą sekwencyjnego utleniania/redukcji / A. Jaroń Preparation of porous Ni-Co sinters by subsequent oxidation/reduction method 71 Adhezja powłok organicznych do powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo / A. Miszczyk Adhesion of organic coatings to hot-dip galvanized steel 74 Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn - CH 3 OH / J. Banaś, U. Lelek-Borkowska Thermodynamic analysis of Fe, Ni, Zn methanol system 80 Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery / J. Kobus, L. Kwiatkowski Monitoring of atmospheric corrosion. Examples and their application 86 Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej / M. Scendo, N. Radek, J. Trela Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel 90 Metody pomiarowe stosowane do oceny stanu izolacji rurociągów podziemnych / K. Żakowski Measurement methods for assessing insulation condition of under ground pipelines 94 Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych kominów stalowych w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych / S. Krakowiak, P. Żuchowski Problems with corrosion protection steel stacks in flue gas desulphurization systems 97 Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1 / B. Mazurkiewicz, W. Solarski, U. Lelek-Borkowska, M. Balcer, W. Bujakowski, B. Kępińska, J. Banaś Electrochemical properties of selected types of steel in thermal water under conditions of drilling operation of Skierniewice GT Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych / J. Orlikowski, S. Łubiński, P. Żuchowski Corrosion monitoring by harmonic analysis in aqueous environments 107 Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w roztworach chlorków / J. Trela, M. Scendo Influence of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline on the corrosion of St3S carbon steel in chloride solutions

4 nr Dalsze doskonalenie szacowania czasu ładowania i czasu redukcji faz tlenkowych elektrody wodorkowej / M. Dymek, H. Bala Progress in evaluation of metal hydride electrode charge time and time of oxide phases reduction 120 Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w środowisku CO 2 -CO / R. Przeliorz, J. Cebulski High temperature corrosion of steel 13Cr18Mn in CO 2 /CO environment 126 Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków / M. Fiertak, E. Stanaszek-Tomal Durability of polymer-modified cement materials exposed to activated sludge in sewage treatment plants 134 Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu cementowego z kruszywem dolomitowym / D. Dębska The impact of liquid environments on the durability of cement concrete with dolomite aggregates 144 Badania korozyjne amorficznego i krystalicznego stopu Mg 36,6 Cu 36,2 Ca 27,2 w płynie fizjologicznym / R. Nowosielski, K. Cesarz, G. Nawrat, A. Maciej, R. Babilas Corrosion studies of amorphous and crystalline Mg 36,6 Cu 36,2 Ca 27,2 alloy in physiological fluid 152 Badania korozyjne nośników mas czynnych / E. Jankowska, M. Baraniak Corrosion tests of grids 162 Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego proces korozji w akumulatorze ołowiowym / B. Czajka, E. Jankowska, M. Baraniak Influence of lead alloy composition on grid corrosion in lead-acid batteries 166 Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego / I. Szłapa, M. Hajduga, D. Jędrzejczyk, S. Węgrzynkiewicz, D. Sołek The evaluation of zinc coatings corrosion resistance on the ambulance construction elements 174 Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym / G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar, A. Mazik The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation with Cu/epoxy resin coating on the corrosion behavior in sulphate solution of bonded magnets 177 Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D / A. Maciej, K. Kwiatkowska, J. Michalska, G. Nawrat, A. Krząkała, W. Simka, Ł. Nieużyła, W. Gnot The investigations on formation the nickel precoats on theaz91d alloy

5 nr Wpływ bienkapsulacji proszków Nd-(Fe,Co)-B powłokami NiP/żywica epoksydowa i fosforan/żywica epoksydowa na charakterystyki potencjokinetyczne magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym / D. Klimecka-Tatar, G. Pawłowska, K. Radomska Effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Ni-P/epoxy resin andphosphate/epoxy resin coatings on thepotentiokinetic characteristic of bonded magnets in thephosphate solution 191 Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej / S. Węgrzynkiewicz, D. Jędrzejczyk, D. Sołek, I. Szłapa, L. Cedro, M, Hajduga The influence of cutting steel S355JR on the nature and corrosion resistance of the zinc coating 201 Wpływ pierwiastków reaktywnych na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl / J.G. Chęcmanowski, B. Szczygieł The effect of reactive elements on high temperature oxidation of FeCrAl alloy 209 Wpływ niskotemperaturowego tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, M. Ossowski, Z. Lekston, T. Wierzchoń Influence of low-temperature oxynitriding glow-discharge treatment on corrosion resistance of NiTi shape memory alloys 217 Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy / A. Brojanowska, M. Tarnowski, P. Rutkowski, T. Wierzchoń Corrosion resistance of titanium after low temperature active screen glow discharge nitriding 227 Badania szybkości korozji zbrojenia żelbetowych zbiorników na wodę / T. Jaśniok, M. Jaśniok, A. Zybura Studies on corrosion rate of reinforcement in reinforced concrete water tanks 235 Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D / G. Nawrat, M. Wierzbińska, Ł. Nieużyła, A. Krząkała, T. Wieczorek, A. Maciej, W. Gnot Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D 243 Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji podziemnych za pomocą drenażu elektrycznego w świetle norm europejskich / W. Sokólski Anticorrosion protection of underground structures by electric drainage as per European standards

6 nr 6 ARTYKUŁY 250 Badania korozji wżerowej stali duplex 2205 wywołanej przez bakterie redukujące siarczany / J. Michalska, M. Jaworska-Kik, Z. Dzierżewicz Studies on pitting corrosion of 2205 duplex stainless steel induced by sulphate reducing bacteria 254 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3 / R. Michalik, H. Woźnica, A. Tomaszewska Influence of heat treatment of ZnAl40Cu3 zinc alloy on its corrosion resistance ARTYKUŁ PROMOCYJNY 260 Infekcyjne żele akrylowe Webac 261 Klasyka i nowoczesność w chemicznej obróbce metali / E. Błachowicz 266 Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych i specyfikacje techniczne pod lupą specjalisty / M. Jaczewski 269 Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część 2 / M. Książek KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 272 XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki" 274 European Coatings Show and Congress 275 Guide to Corrosion Management of Reinforced Concrete Structures Materials Performance Buyers Guide 275 Inter-Laboratory Study on Electrochemical Methods for the Characterization of CoCrMo Biomedical Alloys in Simulated Body Fluids 276 "besser lackieren!" Przewodnik zakupów NOWOŚCI 279 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 280 WYKONAWCY ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH 282 Przygotowanie powierzchni 283 Prace antykorozyjne

7 nr 7 ARTYKUŁY 286 Ochrona stali nierdzewnej za pomocą antykorozyjnych powłok poli(3,4-etylenodioksytiofen)/rodanina / L. Adamczyk Protection of stainless steel by modification with PEDOT/rhodanine anticorrosion coatings 292 Identyfikacja korozji międzykrystalicznej za pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji - optymalizacja warunków / U. Wawrzaszek, J. Masalski Identification of intergranular corrosion by means of electrochemical potentiokinetic reactivation - optimisation of conditions 298 Topografia, własności i odporność korozyjna warstwy azotowanej na stopie tytanu OT4-0 / K. Jagielska-Wiaderek Topography, properties and corrosion resistance of glow-discharge nitrided layer produced on OT4-0 titanium alloy ARTYKUŁ PROMOCYJNY 304 Belzona 5131 EG Cladding - doskonała ochrona instalacji wodociągowych 294,297,300,303 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 306 VII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Współczesne technologie przeciwkorozyjne" 309 Konferencja PCE podczas SMM Trade Fair 309 Żywice akrylowe / U. Poth, R. Schwalm, M. Schwarz 310 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 311 NOWOŚCI 312 Prace antykorozyjne, Badania korozyjne 314 Inhibitory WSPOMNIENIA 316 Dr Zygmunt Bogdan Kurant III Mgr inż. Janusz Nowacki

8 nr OD REDAKCJI ARTYKUŁY 320 Metoda korelacyjna badania prądów błądzących - technika ciągle nieznormalizowana / W. Sokólski The correlation method for investigating stray currents - the still non-standard technique 332 Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności / M. Fiedorowicz, M. Jagiełło Specific protection of pipeline against stray d.c. currents using high quality insulating coatings 342 Sir Humphry Davy i Michael Faraday -pionierzy antykorozji i ochrony katodowej / R.A. Gummow 348 Współczesne miejskie torowiska tramwajowe budowy zamkniętej - czyżby koniec korozyjnych problemów wywoływanych przez prądy błądzące / J. Dąbrowski 352 Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji / J. Szukalski, J. Jankowski, W. Sokolski ARTYKUŁ PROMOCYJNY 358 Ochrona katodowa fundamentów morskich wież energetycznych / T. Kaniak 331,363 WYNALAZKI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI Międzynarodowy WorkShop "Ochrona przeciwkorozyjna urządzeń podziemnych" Międzynarodowa Konferencja "Korozja konstrukcji podziemnych" 363 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 365 B. Kermani, T. Chevrot: Recommended practice for corrosion management of pipelines in oil and gas production and transportation 365 Guide to Improving Pipeline Safety by Corrosion Management 365 NOWOŚCI 366 Ochrona katodowa i konstrukcje podziemne

9 nr OD REDAKCJI ARTYKUŁY 372 Wpływ środowiska eksploatacyjnego na właściwości dekoracyjno-ochronne powłok epoksydowych / B. Kotnarowska Impact of operating environment on the protective and decorative properties of epoxy coatings 384 Ochrona przed korozją za pomocą powłok z nanopigmentami antykorozyjnymi / M. Entenmann, H. Greisiger, R. Maurer, T. Schauer Corrosion protection with nanoscale anticorrosive pigments in coatings 390 Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / E. Owczarek Effect of isobutyltriethoxysilane concentration on the protective properties of aged silane films on iron 396 Świat Wyrobów Lakierowych / J. Kozieł 400 Zabezpieczenie powłokowe żelbetowych hiperboidalnych chłodni kominowych / A. Knapik 403 Powłoka kompozytowa BELZONA (5811) / R. Masek ARTYKUŁ PROMOCYJNY 406 WEBAC w obiektach inżynieryjnych 407 FARBE UND LACK Special. Einkaufsfuhrer 2013/ ASTMPaint and Coating Standards 408 PRODUCENCI FARB POLECAJĄ KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 411 Konferencja i wystawa Corrosion NOWOŚCI 414 Farby, Farby proszkowe 418 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE

10 nr OD REDAKCJI 423 Odwarstwienie proszkowej powłoki poliestrowej na podłożu ze stali przygotowanej za pomocą fosforanowania cynkowego i żelazowego / B.V. Jegdić, J.R. Popić, J.B. Bajat, V.B. Mišković-Stanković The disbonding of powder polyester coating on steel pretreated by zinc-phosphate and iron-phosphate coatings 430 Różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych i jej wpływ na właściwości antykorozyjne / A. Królikowska, M. Zubielewicz Diversity of hot dip galvanized coatings. Types and protective properties 441 Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli ZnAl23 z dodatkami Mg / H. Kania, M. Bierońska Corrosion resistance of coatings obtained in a Zn+23Al bath with Mg additions 449 Wpływ zmiennych warunków eksploatacji skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny cierne na parametry pracy / M. Stawarz 435,457 Powłoki metalowe i na metalach 453 W.-D. Schulz, M. Thiele: Cynkowanie ogniowe jednostkowe. Materiał - Technologia - Powstawanie powłoki - Właściwości - Błędy 453 P. Liberski: Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe 454 T. W. Jelinek: Przewodnik branżowy - Galwanotechnika 455 NOWOŚCI KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI 456 XX Sympozjum Cynkownicze Konferencja Cynkowanie ogniowe 2013

11 nr Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń Influence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy 468 Odporność korozyjna warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie Grade 2 w procesach obróbek jarzeniowych / J. Kamiński, A. Brojanowska, M. Tarnowski, T. Borowski, T. Wierzchoń Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided layers produced on titanium Grade 2 in glow discharge assisted processes 474 Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej / A. Królikowski Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering 478 Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3- metyloimidazoliowym / A. Maciej, W. Simka, G. Nawrat, A. Krząkała, A. Chrobok, K. Matuszek Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3- methylimidazolium chloride 483 Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym / G. Nawrat, M. Wierzbińska, M. Gilewska, T. Wieczorek, Ł. Nieużyła, A. Maciej, A. Krząkała, W. Gnot Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D 490 Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P / M. Zawadowska, J. Bieliński, R. Kozera, A. Boczkowska, S. Awietjan Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P 494 Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na właściwości barierowe powłok organicznych / M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska Influence of shape and particle size distribution of natural fillers on the barrier properties of organic coatings 502 Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi 5 /PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania/rozładowania / M. Dymek, A. Mościcki, H. Bala Peculiarities of LaNi 5 -powder/pvdf bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles 505 Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P / M. Dymek, A. Mościcki, M. Sozańska, K. Gęsiarz Electroless encapsulation of LaNi5 powder partictes with Ni-P protecthe layers 508 Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / W. Gębarowski, S. Pietrzyk Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process 511 Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co / A. Jaroń, Z. Żurek Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode 513 Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / E. Owczarek The influence of ammonia on protective properties of aged silane films on iron

12 516 Własności elektrochemiczne powłok napylanych łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich stopów żelaza / V.I. Pokhmurskyy, M.M. Student, N.R. Chervinska, T.R. Stupnytskyy, H.V. Pokhmurska Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the basis of cheap ferroalloys 519 Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego żerdzi pompowej / B.V. Kopey, V.V. Mykhailiyuk Research of stress-deformation state of worn and corroded sucker rod thread connection 524 Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej / J. Winiarski, B. Szczygieł Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel 527 Wpływ sposobu topienia/odlewania stopu dentystycznego Ni-Cr-Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera / K. Radomska, D. Klimecka-Tatar The effect of melting/casting method of Ni-Cr-Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution OCHRONA PRZED KOROZJA W PRAKTYCE CORROSION PROTECTION IN PRACTICE 531 Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych / Z. Grzesik, G. Smoła, S. Mrowec Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects 534 Teoria domieszkowania w badaniach struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali przejściowych / Z. Grzesik Theory of doping in studies of defect structure and transport properties of transition metal oxides and sulphides 538 Odporność Ha korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW / M. Kopyściański, I. Kalemba, S. Dymek Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy 540 Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al 7136-T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym / I. Kalemba, M. Kopyściański, S. Dymek Analysis of corrosion resistance of friction stir welded 7136-T76511 aluminum alloy 543 Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera / D. Kasprzyk, B. Stypuła Influence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer's solution 546 Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG / Z. Grzesik, S. Mrowec, K. Adamaszek, Z. Jurasz Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG 549 Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania / G. Smoła, M. Drożdż, K. Kyzioł, S. Kluska, Z. Grzesik Heat-resisting properties of nitrided valve steels 551 Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu / M. Trzaska, G. Cieślak Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline multilayers coatings

13 KRÓTKIE DONIESIENIA SHORT COMMUNICATIONS 556 Zachowanie korozyjne stopu miedź-nikiel w naturalnej i syntetycznej wodzie morskiej / A.M. El-Aziz, W. Sharaf, A. Klingner Corrosion behavior of Copper-Nickel alloy in natural and artificial seawater 556 Ocena zachowania korozyjnego i mechanicznego kutej na gorąco stali stopowej 22MnB5/Usibor 1500 i obrabianej za pomocą laserowej wiązki ciągłej Yb:YAG / A.M. El-Aziz, W. Sharaf, J. Drechsel, H. Exner Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 22MnBS/Usibor 1500 steel alloy by Yb:YAG continuous fiber laser weldments 557 Ocena odporności powłoki hydroksyapatytowej naniesionej na magnez w środowisku płynów ustrojowych / A. Dudek, J. Klimas Resistance of hydroxyapatite coatings deposited on magnesium in the environment of human bodily fluids 557 Osadzanie i właściwości ochronne nowych powłok kompozytowych Ni-P-CePO4 / M. Gałuszka, J. Winiarski, A. Stankiewicz Novel Ni-P-CePO4 coatings deposition and anticorrosive properties 558 Wyznaczanie pojemności wodorowej i dyfuzyjności wodoru w elektrodzie wodorkowej metodą elektrochemiczną / K. Giza, L. Adamczyk, H. Drulis, H. Bala Electrochemical determination of the hydrogen storage capacity and hydrogen diffusivity in metal hydride electrode 558 Wybrane aspekty trwałości systemów duplex z powloką cynkową natryskiwaną cieplnie / A. Królikowska Some durability aspects of duplex systems with hot spray zinc coatings 559 Topografia, właściwości i odporność korozyjna warstwy borowanej na stali 1H18N9T / K. Jagielska- Wiaderek, H. Bala, L. Swadźba Topography, properties and corrosion resistance of borided layer produced on AISI 321 stainless steel 559 Wpływ zawartości fazy zbrojącej na odporność korozyjną kompozytów AM 5 0/SiC / K. Kamieniak, M.A. Malik The influence of the reinforcement's content on the corrosion susceptibility of AM50/SiC composites 560 Wpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu / H. Krawiec, Z. Szklarz, V. Vignal Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution 560 Wpływ odkształcenia plastycznego i ph na korozję stopów TiMo10Zr4 i Ti6Al4V w roztworze Ringera / J. Loch, H. Krawiec, V. Vignal Influence of plastic deformation and ph on the corrosion behaviour of TiMo10Zr4 and Ti6Al4V alloys in Ringer's solution 561 Wpływ technologii wytwarzania stopów na bazie La 2 Ni 8 CoMg dotowanych aluminium lub indem na ich właściwości elektrochemiczne / L. Adamczyk, K. Giza, A. Hackemer, H. Drulis, H. Bala The influence of the technology of fabrication of La 2 Ni 8 CoMg-based aluminium or indium-doped alloys on their electrochemical properties 561 Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie nphb i ich biodegradacja / K. Bordolińska Mechanical properties of nphb - based composites and their biodegradation

14 562 Materiały nanostrukturalne stosowane w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych / K. Miecznikowski Nanostructure materials for low temperature polymer electrolyte membrane fuel cells 562 Zmiana chropowatości powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B pod wpływem procesów korozyjnych w roztworach siarczanowych / K. Radomska, G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar Roughness changes of the bonded magnetic materials based on Nd-(Fe, Co)-B surface under the influence of corrosion processes in sulphate solutions 563 Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów / M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes 563 Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną / M. Gruszka, M. Bisztyga, U. Lelek- Borkowska, A. Łukaszczyk, G. Palumbo, J. Banaś Preliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofilm formation and microbiological corrosion 564 Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera / I. Kot, H. Krawiec Studies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer's solution 564 Ocena efektywności polerowania elektrolitycznego stali chromowo-niklowych / M. Krzywiecki, B. Kucharska Evaluation of the efficiency of chromium-nickel steel electropolishing III Odporność korozyjna magnetronowo osadzonych powłok Al-Si o składzie pod- około- i nadeutektycznym / B. Kucharska, L. Adamczyk Corrosion resistance of magnetron deposited Al-Si coatings with hypo-periand hypereutectic composition III Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowego / G. Palumbo, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś Corrosion tests of structural steel in the fracturing fluids used in shale gas extraction

15 nr 12 ARTYKUŁY 566 Wpływ składu chemicznego na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 / R. Michalik, A. Tomaszewska Influence of chemical composition on corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy 570 Ocena szybkości korozji stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej / A. Bashir, W. Dudziński, M. Klakočar-Ciepacz Evaluation of corrosion rate for X12Cr13 steel at delivery state and after 25 years of service in initial and return condensate of a steam turbine circuit 574 Badania korozyjne staliw wysokochromowych do zastosowań na elementy maszyn ciężkich / M. Kondracki, A. Studnicki, J. Szajnar Corrosion studies of high-chromium cast steels applied for heavy machinery parts ARTYKUŁ PROMOCYJNY 580 Impregnacja hydrofobizująca - perspektywa w ochronie powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych / K. Saramowicz, W. Melentowicz 583 M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska: Pigmenty i wypełniacze. Wpływ upakowania fazy stałej na właściwości wyrobów lakierowych 583 C. Powell, R. Francis: The Corrosion Performance of Metals for the Marine Environment: a Basic Guide NOWOŚCI 584 Nagrody przyznane przez NACE International Association w 2013 r. 586 Nagrody JEC Europe Innovation 2013 za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie kompozytów 588 Rozwój rynku farb dekoracyjnych w Europie Wschodniej 588 Raport na temat rynku żywic aminowych 588 Surowce chemiczne w obliczu potencjalnego zakazu stosowania w farbach pewnych surowców mogących powodować raka 589 MATERIAŁY URZĄDZENIA TECHNOLOGIE 590 Farby 592 Badania korozyjne Oprac. BPK

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12]

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12] BIOCOMPATIBILITY OF THIN LAYERS Frank Hollstein*, Miroslav Červinka**, Petr Louda***, Irena Šubrtová*** *TECHNO-COAT Zittau GmbH, Hirschfelder Ring 1, D-02763 Zittau, Germany **Lékařská fakulta UK, Šimkova

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 SPIS TREŚCI nr 254 monografia Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia / Barbara Górnicka STRESZCZENIE 7 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Literatura 1. European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

Potencjał i zakres działalności podstawowej

Potencjał i zakres działalności podstawowej Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Stanisław Staszic Institute for Ferrous Metallurgy) Potencjał i zakres działalności podstawowej Potential and Scope of Core Activity ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

Literatura do artykułów 1.-5.

Literatura do artykułów 1.-5. Open Access Library Annal V 2015 Issue 1 Literatura do artykułów 1.-5. 1. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydanie II

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATION OF THE SURFACE QUALITY ALLOYING WITH THE ELECTRODES OF CHROMIUM-NICKEL STEEL

INVESTIGATION OF THE SURFACE QUALITY ALLOYING WITH THE ELECTRODES OF CHROMIUM-NICKEL STEEL SŁAWOMIR SPADŁO 1 PIOTR MŁYNARCZYK 2 Kielce University of Technology al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce, Poland 1 e-mail: sspadlo@tu.kielce.pl 2 e-mail: mlynarczyk.peter@gmail.com INVESTIGATION

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Kwiecień 16 18.04.2012; Rogów Polska ISBN 978-83-7283-490-4 Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 90-924 Łódź, ul.wólczańska 223 tel.:(42) 631-20-87 tel./fax. (42)

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010)

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) 6 October 1947 31 January 2010 Professor Andrzej Krysztafkiewicz was born on the 6th of October 1947 in Gniezno. He studied at the Faculty of

Bardziej szczegółowo