Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Psychologii. Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013. www.psychologia.pl"

Transkrypt

1 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Informator dla kandydatów na rok akademicki 2012/2013

2 2 DRODZY KANDYDACI, Serdecznie zapraszam Państwa do przyłączenia się do nas i podjęcia studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychologia jest dziedziną szczególną, gdyż zajmuje się tym, co dla większości ludzi jest najciekawsze: nimi samymi. Ale nie tylko to sprawia, że psychologia jest niezwykła. Przynależy ona równocześnie do nauk humani- stycznych, społecznych i przyrodniczych, zatem łączy różne podejścia i wiedzę z różnych dziedzin. O jej użyteczności w codziennym życiu można by pisać wiele. Pomaga w rozumieniu zjawisk społecznych, innych ludzi i samego siebie; dostarcza umiejętności pozwalających lepiej działać i skuteczniej porozumiewać się z innymi; wspomaga działanie w wielu zawodach. Studia psychologiczne dostarczają umiejętności zawodowych, użytecznych w przeróżnych dziedzinach, wzbogacają wiedzę ogólną i pomagają uczynić własne życie lepszym. Studia psychologiczne dają bardzo różnorodne możliwości pracy, nie ograniczone tylko do najlepiej znanych, jako psychoterapeuta czy psycholog szkolny. Psychologowie znajdują zatrudnienie w działach reklamy, zasobów ludzkich, transporcie, mediach, policji, wojsku, sporcie i wielu, wielu innych. Zachęcam Państwa do podjęcia studiów właśnie na naszym Wydziale z kilku powodów. Nasz Wydział jest najlepszy w Polsce i jest jednym z lepszych w tej części Europy. A poza tym studia na naszym Wydziale oznaczają studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim, największej i najlepszej polskiej uczelni. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem, gdy rozpoczną Państwo studia u nas. A po pięciu latach powiedzą nam i sobie: to były najważniejsze lata w moim życiu! Prof. UW, dr hab. Ewa Czerniawska Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

3 3 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PSYCHOLOGIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Prestiż Od lat pierwsze miejsca w rankingach Dyplom ceniony przez pracodawców Certyfikaty potwierdzające wysoki poziom jakości kształcenia Etos Uniwersytetu misja, historia, obyczaje, atmosfera Znakomita i najliczniejsza kadra dydaktyków i naukowców znanych na całym świecie Pierwszy i jedyny państwowy uniwersytecki wydział psychologii w Polsce rozpoznawalny na całym świecie Nowoczesny system nauczania Program dostosowany do standardów europejskich Identyczny program studiów bezpłatnych (tzw. dziennych) i studiów płatnych (tzw. wieczorowych) Elastyczny plan zajęć dostosowany do zainteresowań (ponad 300 przedmiotów do wyboru) 13 specjalizacji Bogata oferta zajęć praktycznych i staży Studia w języku angielskim W.I.S.P. Otwartość na świat Programy wymiany studenckiej - zagranicznej i krajowej Programy wymiany wykładowców z uniwersytetami na całym świecie Liczne międzynarodowe projekty badawcze i konferencje Najnowsze technologie Internetowy system zapisów i wirtualny dziekanat Nowoczesny sprzęt multimedialny Nowoczesne, komputerowe metody badawcze Dostęp do aktulanych baz czasopism naukowych Przyjazna atmosfera Indywidualne podjeście do studenta Wspólne zajęcia dla obu trybów - to student decyduje o godzinach swoich zajęć Wiele zajęć warsztatowych w małych grupach Liczne inicjatywy studenckie wspierane przez Wydział Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Bogata oferta stypendiów dla obu trybów studiów Liczne miejsca w akademikach

4 4 PRESTIŻ Nasza historia Korzenie Wydziału Psychologii sięgają wielkiego ruchu intelektualnego: Logiczno-Matematycznej Szkoły Lwowsko- Warszawskiej. Ruch ten zainicjowany pod koniec XIX wieku przez filozofa Kazimierza Twardowskiego, w krótkim czasie przyciągnął reprezentantów szeroko rozumianej filozofii i matematyki. Wśród nich znaleźli się wybitni polscy matematycy i logicy oraz przyszli psychologowie: Władysław Witwicki, Stefan Baley, Mieczysław Kreutz i Tadeusz Tomaszewski. Pierwsze w Polsce niezależne studia magisterskie z psychologii Uniwersytet Warszawski otworzył w roku Pierwsi ich absolwenci zajęli poczesne miejsca w polskiej psychologii, inicjując nowe dziedziny wiedzy oraz rozwijając Instytut (od 1969 r.), a potem Wydział (od 1981 r.) Psychologii UW. Już od końca lat 50-tych XX wieku wielu psychologów Uniwersytetu odwiedzało najlepsze uczelnie amerykańskie. Spotkania ze sztandarowymi wówczas postaciami psychologii światowej zaowocowało nowymi pomysłami teoretycznymi i badawczymi. Po roku 1989 system studiowania i pracy naukowej podlegał znaczącym zmianom. W dydaktyce zwiększono nacisk na praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej, wprowadzono nowe specjalizacje i kierunki studiów podyplomowych. Pojawiła się możliwość studiowania w trybie wieczorowym, płatnym. Od roku 1997 wprowadzona została rewolucyjna zmiana sposobu kształcenia, w którym studenci od pierwszego roku mają swobodę wyboru kursów, co pozwala na maksymalne zindywidualizowanie osobistego rozwoju naukowego. Jest to najbardziej liberalny i otwarty system studiów psychologicznych w Polsce. Wieloletnia tradycja Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Psychologii UW Po 190 latach swojego istnienia Uniwersytet Warszawski jest nadal wierny swojej misji, którą określili już jego założyciele: Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię do użytku społeczności zastosować.

5 5 Najwyższy poziom jakości kształcenia Najwyższe miejsca w rankingach Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują pierwsze miejsca w różnego rodzaju rankingach: Uniwersytet Warszawski od lat wśród najlepszych w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej - 1 miejsce w latach 2010 i 2011, Wydział Psychologii UW na 1 miejscu w dziedzinie psychologii w Rankingu Dyplom z gwarancją magazynu Dlaczego (2008), Dyplom Wydziału Psychologii UW najwyżej ceniony przez pracodawców ( Dziennik, 2008). Certyfikaty i akredytacje zdobyte przez Wydział Psychologii UW Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy: Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Wyróżniająca ocena jakości kształcenia we wszystkich kategoriach przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w roku 2011 na okres 5 lat Osiągnięcia naszych wykładowców liczne publikacje w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych, uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce książki i podręczniki, setki projektów badawczych realizowanych rocznie, organizacja i uczestnictwo w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, łączenie pracy dydaktycznej z działalnością praktyczną w swym gronie mamy uznanych klinicystów, psychologów sądowych i szkolnych, a także specjalistów w zakresie zarządzania, reklamy, public relations i psychologii środowiskowej.

6 6 kompetentni i życzliwi wykładowcy władze wydziału Dziekan Prof. UW, dr hab. Ewa Czerniawska psycholog poznawczy autorka i współautorka książek m.in. Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe, Psychologia węchu i pamięci węchowej, Jak się uczyć?, Człowiek w świecie zapachów, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, redaktor naczelny czasopisma Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo zajmuje się m.in. strategiami pamięciowymi, metapoznaniem, usprawnianiem pamięci, wpływem muzyki na funkcjonowanie poznawcze, funkcjami węchowymi człowieka kilkakrotnie wyróżniona nagrodami Rektora UW zarówno za prace indywidualne, jak i prace zbiorowe Prodziekan ds. naukowych Prof. UW, dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz psycholog społeczny autorka m.in. W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu bada m.in. systemy i kryteria wartościowania innych ludzi, typy orientacji prospołecznych nagrodzona m.in. nagrodą indywidualną Rektora UW Prodziekan ds. infrastruktury Dr Joanna Czarnota-Bojarska psycholog społeczny autorka m.in. Dopasowanie człowiekorganizacja i tożsamość organizacyjna, Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody zajmuje się problematyką psychologii organizacji m.in. dopasowaniem człowiek-organizacja, kulturą organizacji Prodziekan ds. studenckich Dr Wojciech Dragan psycholog różnic indywidualnych, genetyk zachowania współautor Genetyki zachowania w psychologii i psychiatrii bada genetyczne uwarunkowania zachowań w normie i patologii nagrodzony stypendium MNiSW dla młodych naukowców, stypendium tygodnika Polityka, laureat nagrody im. A. Malewskiego (Komitet Psychologii PAN)

7 7 Profesorowie reprezentujący różnorodne dziedziny Psychologii Oto sylwetki niektórych z naszych profesorów: Prof. dr hab. Barbara Bokus psycholog poznawczy, psycholingwista Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Psycholingwistyki specjalista w zakresie psychologii - psycholingwistyki rozwojowej (zajmuje się rozwojem kompetencji językowej i komunikacyjnej człowieka) współtwórczyni Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW kierownik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales (od 2008r.) członkini International Association for the Study of Child Language (w latach członkini Executive Committee IASCL) oraz International Pragmatics Association (IPrA) inicjatorka i redaktor naczelna czasopisma Psychology of Language and Communication redaktor Serii Wydawniczej Język-Poznanie-Komunikacja autorka m.in. monografii: Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko, Tworzenie opowiadań przez dzieci i Światy fabuły w narracji dziecięcej uzyskała kilka nagród Rektora UW i nagród MNiSW Prof. dr hab. Marina Zalewska psycholog kliniczny dziecka Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny specjalista w zakresie psychologii klinicznej dziecka (certyfikowany konsultant Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP) członek PTP i European Society for Mental Health and Deafness, opracowała niewerbalną metodę terapii dzieci z zaburzeniami osobowego rozwoju i koncepcję zaburzeń rozwoju tożsamości autorka Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, współautorka Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców, autorka i współautorka rozdziałów w podręcznikach akademickich Psychoterapia i Psychologia, w zbiorach tematycznych Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, redaktor i współredaktor naukowy Zeszytów Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.

8 8 Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa neuropsycholog kliniczny Katedra Neuropsychologii specjalista w zakresie funkcji werbalnych członek International Neuropsychological Society współpracuje m.in. z Uniwer- sytetem Montrealskim oraz Callier Center for Communication Disorders w Dallas współautorka książek Psychologia czynności. Nowe perspektywy, Związek mózg-zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej członek komitetu redakcyjnego Neurologii i Neurochirurgii Polskiej członek Komitetu Nauk Psychologicznych oraz Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko psycholog różnic indywidualnych Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych specjalista w zakresie genetyki zacho-wania członek m.in. European Association of Personality Psychology oraz International Society for Twin Studies redaktor naczelny serii Psychologia-Etologia-Genetyka, członek Rady Naukowej kwartalnika Neuropsychiatria i Neuropsychologia autor m.in. Genetyczne podstawy temperamentu, Genetyczne podstawy ludzkich zachowań, współautor Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii wielokrotnie uzyskał nagrody Rektora UW Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski psycholog biologiczny i behawioralny Zakład Psychologii Zwierząt specjalista w zakresie analizy zachowania i psychologii biologicznej członek m.in. Association for Behavior Analysis International, współpracuje z Washington University in St. Louis autor m.in. Zachowanie się organizmów wobec odroczonych wzmocnień, współautor Współczesna psychologia behawioralna, Analiza zachowania od A do Z uzyskał kilka nagród Rektora UW

9 9 Prof. UW, dr hab. Maria Lewicka psycholog społeczny i środowiskowy Katedra Psychologii Społecznej specjalista w zakresie psychologii racjonalności, psychologii związków człowieka z miejscem oraz mechanizmów aktywności społecznej kierownik specjalizacji psychologia środowiskowa - jedynej tego typu specjalizacji w Polsce członek European Association of Experimental Social Psychology, European Association of Decision Making i International Association for People-Environment Studies współpracuje z uniwersytetem we Lwowie redaktor naczelny czasopisma Psychologia Społeczna, zastępca redaktora: European Journal of Social Psychology, recenzent m.in. dla Journal of European Social Psychology, British Journal of Social Psychology, Journal of Environmental Psychology, uzyskała kilka nagród Rektora UW Prof. dr hab. Ewa Pisula psycholog zaburzeń rozwoju i rehabilitacji Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej specjalista w zakresie zaburzeń rozwojowych u dzieci, stresu rodzicielskiego oraz radzenia sobie ze stresem członek międzynarodowego stowarzyszenia Autism-Europa i Rady Naukowej Krajowego Towarzystwa Autyzmu współredaktor m.in. Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia., Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem autorka m.in. Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia publikuje m.in. w Journal of Autism and Developmental Disorders oraz Journal of Intellectual Disability Research uzyskała nagrody Rektora UW i WSPS, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium PZU Życie

10 10 NOWOCZESNY SYSTEM NAUCZANIA Szeroka oferta dydaktyczna 5-letnie studia magisterskie bezpłatne (tzw. dzienne), płatne (tzw. wieczorowe) 5-letnie studia magisterskie w języku angielskim (W.I.S.P. Warsaw International Studies in Psychology) 4-letnie studia doktoranckie Kilka kierunków studiów podyplomowych Studia magisterskie bezpłatne i płatne Programy magisterskich studiów dziennych i wieczorowych są identyczne ta sama liczba zajęć, te same przedmioty i specjalizacje, ci sami wykładowcy. Studenci obu trybów: wspólnie uczęszczają na te same kursy, mają możliwość uczęszczać na zajęcia poranne i popołudniowe w zależności od własnych preferencji, mają takie same prawa, mają taki sam dostęp do stypendiów (socjalnych, motywacyjnych, naukowych), mogą uczestniczyć w programach wymiany studenckiej z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. JEDYNE RÓŻNICE Studia dzienne Studia wieczorowe stacjonarne niestacjonarne 1 bezpłatne obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego płatne zł za rok akademcki nieobowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego 1) Nazwa studia niestacjonarne nie oznacza, że zajęcia będą się odbywać w różnych lokalizacjach bądź w weekendy. Zajęcia z psychologii dla wszystkich studentów odbywają się w planie tygodniowym w budynku Wydziału Psychologii UW (wyjątki to niektóre warsztaty, zajęcia stażowe i praktyczne). 2) Studenci studiów płatnych mają możliwość obniżenia czesnego w związku z wysokimi osiągnięciami naukowymi.

11 11 Bogactwo interesujących zajęć Plan studiów na Wydziale Psychologii Studia dzielą się na dwa etapy. W latach I-III student uczestniczy w zajęciach obligatoryjnych, fakultatywnych oraz w zajęciach ogólnouniwersyteckich, a także pisze dwie prace roczne. W latach IV-V oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach student uczęszcza na zajęcia specjalizacyjne oraz seminarium magisterskie doskonaląc się w wybranej przez siebie dziedzinie psychologii. Wygodny i nowoczesny internetowy system zapisów na kursy Nowoczesny i elastyczny system kształcenia już od pierwszego roku dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studenta, który: ma możliwość wyboru spośród bogatej oferty zajęć fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich, zgodnie z własnymi preferencjami, samodzielnie decyduje o liczbie kursów fakultatywnych, a także terminach ich zaliczenia, warsztaty, treningi i staże umożliwiają nabycie specyficznych umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem specjalistów, często w kontakcie z rzeczywistymi klientami lub pacjentami. wybór specjalizacji na trzecim roku pozwala na podjęcie trafnej decyzji po zapoznaniu się z różnymi dziedzinami psychologii

12 12 Zajęcia obligatoryjne Zajęcia obligatoryjne student zalicza podczas pierwszych trzech lat studiów (wyjątek stanowią zajęcia z etyki zawodowej, które student zalicza na IV roku). Obejmują one ok. 30% całego programu studiów. Na zajęcia te składa się: 19 wykładów (W) i 7 ćwiczeń (Ć). Nazwa zajęć Forma zajęć Semestr studiów Wstęp do psychologii W I Biologiczne mechanizmy zachowania W I Metodologia badań psychologicznych W I Logika W I Podstawowe umiejętności psychologiczne Ć I Psychologia uczenia się i pamięci W II Procesy poznawcze W II Podstawy statystyki W+Ć II Podstawowe umiejętności psychologiczne 2 Ć II Psychologia emocji i motywacji W III Podstawy pomiaru psychometrycznego W III Psychologia rozwoju człowieka W III Informatyka Ć III Psychologia eksperymentalna Ć III Psychologia różnic indywidualnych W IV Psychologia osobowości W IV Standardowe techniki diagnostyczne Ć IV Swobodne techniki diagnostyczne Ć V lub VI Diagnoza psychologiczna W V Psychopatologia W V Pomoc psychologiczna W V Psychologia społeczna W V Historia myśli psychologicznej W VI Historia filozofii W VI Etyka zawodowa W VII Zajęcia fakultatywne Zajęcia te student wybiera sam, zgodnie ze swoimi zaintereso waniami, z puli ponad 300 zajęć, podzielonych na kilka grup według dziedzin psychologii. Dodatkowo do puli zajęć fakultatywnych włączone są zajęcia ogólnouniwersyteckie i lektoraty (zostały one opisane poniżej).

13 13 Przykładowe fakultety: Podstawy genetyki zachowania się człowieka Manipulacje ludzkim umysłem i zachowaniem Warsztat asertywności Podstawy komunikowania się w Polskim Języku Migowym Trening twórczości reklama Rola i zadania psychologa szkolnego Zniekształcenia, iluzje i niezwykłe zjawiska pamięciowe Psychobiografie literackie - odwzorowanie osobowości autora w jego dziele Psychologia miłości Prace roczne Każdy student pod indywidualną opieką merytoryczną wybranego przez siebie tutora przygotowuje prace ro-czne. Pierwszą teoretyczną (na II roku studiów) i drugą empiryczną, będącą raportem z przeprowadzonych badań (na III roku studiów). Zdobyte w ten sposób umiejętności pisania prac naukowych czynią znacznie prostszym napisanie pracy magisterskiej. Tutor służy ponadto radą i pomocą we wszystkich sprawach dotyczących studiowania. Seminarium magisterskie Rozpoczyna się na IV roku studiów i trwa do końca V roku. W jego trakcie student przygotowuje i pisze pracę magisterską pod opieką merytoryczną wybranego przez siebie promotora. Zajęcia ogólnouniwersyteckie Są to zajęcia odbywające się na innych Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Służą rozwojowi zainteresowań wykraczających poza problematykę psychologiczną. Każdy student zalicza odpowiednią liczbę takich zajęć, wybierając je z katalogu przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez UW. Część z nich jest prowadzona metodą e-learningu (za pośrednictwem Internetu). Student ma obowiązek zaliczyć zajęcia ogólnouniwersyteckie dające w sumie 21 punktów ECTS. Lektoraty Studenci mogą uczęszczać na nieobowiązkowe, bezpłatne lektoraty z języków obcych. Do wyboru są oczywiście lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, itd., ale także z języków mniej popularnych, jak japoński, fiński, arabski czy hindi. Ponadto każdy student ma obowiązek zdać egzamin na poziomie B2 z wybranego języka obcego (niezależnie od lektoratu, na który uczęszczał).

14 14 Specjalizacje Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród trzynastu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna). Ponadto studenci w ramach studiów mają obowiązek odbycia 100-godzinnych praktyk. Specjalizacje na Wydziale Psychologii UW Neuropsychologia kliniczna Psychologia ekonomiczna Psychologia kliniczna dziecka Psychologia środowiskowa Psychologia sądowa Psychologia wychowawcza stosowana Psychometria stosowana Psychologia organizacji i pracy Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością Psychoterapia Terapia rodzin i małżeństw Wspieranie rozwoju osobowości Psychologia zdrowia Wydział Psychologii UW realizuje projekt: Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest realizowany w terminie od r. do r. W ramach Projektu Wydział Psychologii realizuje sześć zadań: 1) Realizacja nowej specjalizacji Psychologia zdrowia 2) Rozbudowa programu specjalizacji Psychologia środowiskowa 3) Realizacja programu staży studenckich Inicjatywa Korczakowska 4) Realizacja nowej specjalizacji w języku angielskim Experimental social psychology 5) Rozbudowa programu specjalizacji Psychologia organizacji i pracy 6) Rozbudowa programu specjalizacji Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością

15 15 NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA Specjalizacja zapoznaje studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego, pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji, działań świadomych i zachowań społecznych. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przykładowe zajęcia: Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej Trening interpersonalny Mózgowe mechanizmy świadomości Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Możliwości zatrudnienia: placówki służby zdrowia (kliniki, szpitale, ośrodki diagnostyczne i rehabilitacyjne) placówki oświatowe (poradnie, ośrodki opiekuńczowychowawcze) placówki naukowo-badawcze rehabilitacja neuropsychologiczna PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności związane z ekonomicznymi zachowaniami człowieka jako konsumenta i uczestnika rynku pracy, dostarcza wiedzy na temat sposobów podejmowania decyzji konsumenckich, mechanizmów funkcjonowania reklamy, public relations, negocjacji i praktycznego zastosowania badań marketingowych. Przykładowe zajęcia: Mikroekonomia Elementy marketingu Psychologiczne podstawy reklamy Metody badań marketingowych Możliwości zatrudnienia: agencje badań marketingowych lub działy marketingu doradztwo psychologiczne w mediach i reklamie instytucje podejmujące decyzje finansowe instytucje wspomagajace przedsiębiorczość poradnictwo dla osób doświadczających trudności ekonomicznych

16 16 PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECKA Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju i różnych form pomocy psychologicznej dzieciom oraz mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo). Uczestnicząc w zajęciach stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci zdobywają doświadczenie w pracy z pacjentami. Przykładowe zajęcia: Zaburzenia rozwoju dziecka Psychoterapia dzieci i młodzieży - perspektywa psychodynamiczna Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka Problematyka kontaktu w pracy z dzieckiem i jego rodzicami Możliwości zatrudnienia: placówki pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom służba zdrowia oddziały pediatryczne oraz psychiatrii dziecięcej, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oświata poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola i szkoły (m. in. integracyjne i specjalne), świetlice terapeutyczne, domy dziecka, realizacja programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych media - specjalista w dziedzinie życia psychicznego dzieci PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA Specjalizacja dostarcza studentom interdyscyplinarnej wiedzy na temat związków między człowiekiem a środowiskiem fizycznym: środowiskiem naturalnym (przyroda, zasoby naturalne, warunki geograficzne) oraz stworzonym przez człowieka (architektura, przestrzeń urbanistyczna miasta, wnętrza mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej). Zajęcia prowadzą specjaliści krajowi i zagraniczni. Przykładowe zajęcia: Socjologia miasta Podstawy teorii architektury Psychologia społeczności lokalnych Negocjacje środowiskowe Konkretne środowiska i ich projektowanie Możliwości zatrudnienia: doradztwo w zespołach zajmujących się kształtowaniem środowiska - gminy, samorządy, instytucje zajmujące się planowaniem miast, mieszkań, budynków publicznych biura architektoniczne mediacje środowiskowe

17 17 PSYCHOLOGIA SĄDOWA Specjalizacja dostarcza wiedzy o zastosowaniach psychologii w wymiarze sprawidliwości, a w szczególności przy opiniowaniu psychologicznym w sprawach kryminalnych, rodzinnych i cywilnych. Studenci dowiadują się o przyczynach przestępczości, zagadnieniach związanych z karą pozbawienia wolności i resocjalizacją. Dzięki stażom umożliwia się poznanie specyfiki pracy psychologa w obszarze wymiaru sprawiedliwości (sąd, prokuratura, policja, ośrodki diagnostyczne), poznanie funkcjonowania człowieka w specyficznych warunkach izolacji (areszt, więzienie, zakład poprawczy) oraz kształci umiejętność analizy akt sądowych, rozumienia i stosowania przepisów prawnych. Przykładowe zajęcia: Psychologia penitencjarna Psychologia kryminologiczna Psychologia zeznań świadków Mediacje małżeńskie i rodzinne Możliwości zatrudnienia: sąd: biegły sądowy (ocena motywacji sprawców, wpływu afektu na ich postępowanie oraz współpraca z psychiatrami, psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków, sytuacja rodzinna dziecka, itp.), kuratorska służba sądowa policja oraz zakłady resocjalizacyjne i karne szkoły, świetlice socjoterapeutyczne, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, poradnie psychologicznopedagogiczne, centra pomocy rodzinie, ośrodki wczesnej interwencji, domy dziecka PSYCHOLOGIA ZDROWIA Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy w różnych obszarach medycyny. Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje chorób somatycznych, psychologiczne aspekty leczenia pacjentów chorych somatycznie, diagnoza oraz pomoc psychologiczna osobie chorej, stres traumatyczny, zasady stosowania interwencji kryzysowej. Ważne kwestie stanowią również profilaktyka i promocja zdrowia. Dodatkowo studenci mają możliwość poznania psychospołecznych aspektów niepełnosprawności oraz metod wspomagania rozwoju osobowego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Przykładowe zajęcia: Interwencja kryzysowa Komunikacja w relacji lekarz-pacjent Metody poznawczo-behawioralne i rozmowa motywacyjna w pracy psychologicznej z chorymi somatycznie Możliwości zatrudnienia: placówki służby zdrowia organizacje zajmujące się promocją zdrowia firmy organizujące warsztaty o tematyce zdrowotnej

18 18 PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA STOSOWANA Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psychoprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki oraz mają możliwość zdobywania dodatkowych doświadczeń poprzez uczestniczenie w wolontariacie. Studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego pomagamy w zdobyciu uprawnień umożliwiających korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Przykładowe zajęcia: Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży Mediacja jako procedura rozwiązywania konfliktów Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami Podstawy poradnictwa wychowawczego Możliwości zatrudnienia: szkoły podstawowe, gimnazja i licea przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką PSYCHOMETRIA STOSOWANA Specjalizacja zapoznaje studentów z zasadami konstruowania oryginalnych, adaptowania zagranicznych i stosowania istniejących już narzędzi diagnozy psychologicznej. Przygotowuje studentów do pracy psychologa diagnosty (w doradztwie zawodowym, wychowawczym i edukacyjnym) oraz badacza-specjalisty, zajmującego się konstrukcją testowych metod pomiaru (np. w ramach projektów społecznych, oceny kadr). Studenci nauczą się organizowania prac nad testami psychologicznych oraz ich zastosowania w diagnozie indywidualnej. Nabędą również wiedzę i umiejętności dotyczące statystycznego opracowania wyników, niezbędnych do stworzenia lub zaadaptowania testów. Przykładowe zajęcia: Przegląd technik diagnostycznych Tworzenie testów: studium empiryczne Etyka postępowania diagnostycznego Diagnoza indywidualna Możliwości zatrudnienia: prowadzenie badań testowych i kwestionariuszowych w doborze zawodowym, jak również poradnictwie edukacyjnym, wychowawczym czy w diagnostyce klinicznej praca naukowa na uczelniach wyższych oraz w innych ośrodkach badawczych i społecznych

19 19 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I PRACY Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy psychologa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, koncentrując się wokół takich zagadnień, jak: narządzia stosowane w celu oceny potencjału i wyników pracy, motywowanie finansowe pozafinansowe, kultura organizacji, stosunki międzygrupowe w organizacjach, szkolenia, konflikty, negocjacje oraz praca z osobami bezrobotnymi. Przykładowe zajęcia: Zarządzanie personelem Historia i otoczenie psychologii organizacji Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach Motywacja i motywowanie pracowników Rekrutacja i selekcja Możliwości zatrudnienia: działy personalne różnych organizacji firmy konsultingowe prowadzące działalność w zakresie doradztwa organizacyjnego i personalnego POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Celem specjalizacji jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych wspieraniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Przykładowe zajęcia: Lektorat Polskiego Języka Migowego (PJM) Jak osoby z niepełnosprawnością postrzegają świat? Blok zajęć: Diagnoza trudności rozwojowych i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Możliwości zatrudnienia: placówki zajmujące się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin np. ośrodki wczesnej interwencji, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne ośrodki edukacyjne np. przedszkola i szkoły integracyjne, świetlice terapeutyczne instytucje zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnością (np. w stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach doradztwa zawodowego) Niektórzy studenci po zdobyciu praktyki zakładają własne ośrodki oferujące pomoc psychologiczną.

20 20 TERAPIA RODZIN I MAŁŻEŃSTW Specjalizacja uczy rozumienia relacji w bliskich związkach, diagnozy zjawisk patologicznych w rodzinach, planowania kierunku psychoterapii rodzin i podejmowania interwencji terapeutycznych. Znaczna część zajęć nastawiona jest na zdobywanie praktycznych umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, diagnozowania problemów rodzinnych i mechanizmów je podtrzymujących, formułowania celu terapii, stosowania technik terapeutycznych typowych dla terapii rodzin. Przykładowe zajęcia: Podstawy pomocy parze i rodzinie Psychologia małżeństwa Szkoły terapii rodzin i małżeństw Terapia rodzin Możliwości zatrudnienia: placówki psychiatrycznej służby zdrowia, ośrodki zajmujące się profilaktyką oraz leczeniem zaburzeń i dysfunkcji w rodzinie, prywatne ośrodki i gabinety placówki oświatowe programy psychoedukacyjne i profilaktyczne związane z problematyką rodzinną, realizowane przez ośrodki państwowe oraz organizacje pozarządowe WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI Specjalizacja przygotowuje do pracy w charakterze trenerów grup nieterapeutycznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat specyfiki grupy, procesu grupowego, technik pracy z różnymi grupami, mechanizmów i metod rozwoju osobowości. Specjalizacja oferuje też treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie. W ramach stażu, studenci przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą go (w parach) dla osób poza Wydziałem Psychologii. Przykładowe zajęcia: Psychologiczne formy pracy z grupą Trening twórczości Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Trening asertywności Możliwości zatrudnienia: działy personalne różnych firm i organizacji firmy zajmujące się prowadzeniem szkoleń i planowaniem indywidualnego rozwoju pracowników ośrodki publiczne i niepubliczne zajmujące się organizacją różnorodnych treningów, warsztatów rozwoju osobowości i szkoleniem specyficznych umiejętności

21 21 PSYCHOTERAPIA Celem specjalizacji jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej. Wiedza przekazywana podczas wykładów pozwala studentom rozumieć przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych i seksualnych, zasady doboru metod leczenia tych zaburzeń, proces psychoterapii, specyfikę oddziaływań w psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Podczas ćwiczeń studenci uczą się umiejętności praktycznych: rozumienia wzajemnych interakcji między ludźmi i umiejętności efektywnego wpływu, nawiązywania i utrzymania kontaktu z pacjentem, prowadzenia psychoterapii i udzielania innego rodzaju pomocy psychologicznej, stawiania diagnozy psychologicznej dotyczącej problemów psychologicznych, stawiania diagnozy nozologicznej dotyczącej zaburzeń psychicznych Przykładowe zajęcia: Trening terapeutyczny Ćwiczenia z psychiatrii Ćwiczenia z umiejętności psychoterapeutycznych Seminarium z seksuologii Ćwiczenia z psychoterapii - studenci uczestniczą w procesie leczenia pacjentów w Akademickim Ośrodku Psychoterapii (obserwują pracę doświadczonych psychoterapeutów, pełnią rolę koterapeutów i analizują przebieg sesji podczas superwizji) Możliwości zatrudnienia: oddziały szpitalne i poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne oraz prywatne gabinety psychologiczne sztaby interwencji kryzysowej i telefony zaufania instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, realizujące programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne ośrodki prowadzące szkolenia w zakresie pracy z zespołami ludzi, konsultacje dla menedżerów i rekrutację pracowników PSYCHOLOGIA OGÓLNA Możliwe jest ukończenie studiów ze specjalizacją ogólną. Student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań. W ramach tej specjalizacji studenci będą mogli odbywać praktyki w miejscach zaproponowanych przez pełnomocnika do spraw praktyk. Inicjatywa Korczakowska Inicjatywa Korczakowska jest programem praktyk studenckich skierowanym do studentów IV i V roku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki odbywają się w instytucjach zajmujących się psychoterapią i psychiatrią w sektorze publicznym. Program praktyk przyjął za patrona Janusza Korczaka, który jest symbolem opiekunów osób zmarginalizowanych.

22 22 Program praktyk obejmuje: zajęcia praktyczne w instytucjach partnerskich, w wymiarze minimum 100 godzin pod opieką specjalisty zatrudnionego w instytucji przyjmującej praktykantów, spotkania superwizyjne z certyfikowanymi psychoterapeutami, wykłady polskich certyfikowanych specjalistów psychoterapeutów i psychiatrów, wykłady zagranicznych certyfikowanych specjalistów psychoterapeutów i psychiatrów. Korzyści studenta z udziału w programie: realizacja obowiązkowej praktyki zawodowej; poznanie instytucji leczących i różnorodnych problemów pacjentów sektora publicznego; zdobywanie praktyki zawodowej i budowanie życiorysu zawodowego pod opieka certyfikowanych specjalistów już podczas studiów; uczestniczenie w wykładach światowej sławy specjalistów doświadczonych w pracy psychologa w sektorze publicznym; udział w projekcie unijnym. Szczegółowe informacje na temat projektu i instytucji partnerskich znajdują się na stronie internetowej: /inicjatywakorczakowska Autor i koordynator merytoryczny: dr Katarzyna Walewska, Praca z dyplomem Wydziału Psychologii UW: Ośrodki psychoterapii Ośrodki terapeutyczne Ośrodki rehabilitacyjne Ośrodki opiekuńczowychowawcze Placówki resocjalizacyjne Ośrodki karne Policja Poradnie psychologiczne Poradnie seksuologiczne Szpitale Szkoły i inne ośrodki edukacji Działy HR Administracja publiczna Działy marketingu Dziennikarstwo i media Firmy szkoleniowe Agencje badawcze Agencje reklamowe i PR Trenerzy rozwoju osobistego Działy planowania przestrzeni

23 23 Studia w języku angielskim W.I.S.P. Wybitni psychologowie z renomowanych zagranicznych uniwersytetów Wykładowcy polscy biegle posługujący się językiem angielskim, z licznymi kontaktami zagranicznymi i publikacjami anglojęzycznymi Studenci z różnych krajów całego świata Najnowsze technologie Możliwości kariery międzynarodowej 5-letnie dzienne studia magisterskie w języku angielskim. Kierowane są do Polaków świetnie posługujących się językiem angielskim, Polonii, studentów zagranicznych, studentów innych uczelni w ramach wymiany studenckiej. Mają identyczny program jak studia psychologiczne na Wydziale Psychologii UW w języku polskim. Zajęcia, obok profesorów naszego Wydziału, prowadzą także najlepsi naukowcy z innych uczelni z Polski i zagranicy (np. University of Michigan, University of Delaware, USA, Maastricht University, Holandia, University of Surrey, Wielka Brytania, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francja). Opłata za studia w języku angielskim dla Polaków wynosi 3000 EUR za rok akademicki. Kierownik studiów w języku angielskim Prof. dr hab. Emilia Łojek neuropsycholog zajmuje się m.in. problematyką mózgowych mechanizmów zdolności poznawczych (np. językowych, komunikacyjnych, arytmetycznych), zmianami neuropsychologicznymi u osób z dysfunkcjami mózgu, adaptacją i tworzeniem nowych narzędzi diagnostycznych w neuropsychologii, stypendystka Fundacji Ginsbergów, British Council, Fundacji Kościuszkowskiej, Programów naukowych UE pracownik naukowy w Ohio State University, USA reprezentant krajów Europy Wschodniej w International Neuropsychological Society przewodnicząca Sekcji Kontaktów Zagranicznych Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego sekretarz Komisji Neuropsychologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN zastępca redaktora naczelnego Studiów Psychologicznych Więcej informacji na stronie:

24 24 Inne możliwości studiowania Studia międzywydziałowe - MISH i MISMAP Nasze zajęcia na studiach bezpłatnych są dostępne dla studiów międzywydziałowych na UW: - Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) - Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMAP). Spośród 300 studentów międzywydziałowych uczęszczających na nasze zajęcia, większość zdobywa u nas dyplom psychologa, często równocześnie z dyplomem na innym kierunku. Pełne informacje o tych studiach na stronach: MISMAP MISH Studia z przeniesienia i równoległe Oferta studiów równoległych i na zasadzie przeniesienia jest skierowana do osób, które zaliczyły co najmniej jeden rok studiów jednolitych magisterskich lub studia I albo II stopnia w szkole posiadającej prawo do nadawania tytułu magistra w zakresie danego kierunku. Przeniesienie na studia Studia równoległe Studenci studiów dziennych wieczorowych dzienne TAK NIE wieczorowe TAK TAK dzienne TAK TAK wieczorowe TAK TAK Więcej informacji na stronie: Studia doktoranckie Możliwość rozwoju kariery naukowej w Polsce i za granicą Wyjazdy zagraniczne Kontakt z wybitną kadrą naukową Perspektywy rozwoju Możliwość pracy na Wydziale Psychologii UW Corocznie organizujemy nabór na 4-letnie studia doktoranckie. Jest to bezpłatna forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów studiów magisterskich (nie tylko psychologicznych) zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności akademickich i prowadzeniem badań naukowych. Pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału Psychologii UW doktoranci realizują własne projekty badawcze i przygotowują rozprawę doktorską. Mają także okazję sprawdzić się w roli nauczycieli akademickich i zdobyć liczne umiejętności (prowadzenia dyskusji

25 25 w grupie i nawiązywania z nią dobrego kontaktu, organizowania wystąpień publicznych). Okazją do pogłębienia wiedzy jest dla doktorantów uczestniczenie w zaawansowanych kursach psychologicznych, kontakt z kadrą naukową i prowadzenie zajęć ze studentami. Absolwenci po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzymują tytuł doktora, który otwiera przed nimi drzwi wielu ośrodków naukowych, szkół wyższych i firm poszukujących dobrze wykształconej kadry. Kształcenie podyplomowe Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych Wysoka jakość kształcenia Świadectwo prestiżowej uczelni Także dla osób, które nie ukończyły studiów psychologicznych Oprócz studiów doktoranckich Wydział prowadzi również studia podyplomowe, skierowane do osób, które zdobyły już wykształcenie wyższe magisterskie i pragną je uzupełnić wiedzą z zakresu psychologii. Obecnie mamy w ofercie następujące kierunki: Psychologia Zarządzania Personelem Coaching w organizacji Psychologia Reklamy Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny Psycholog i Pedagog We Współczesnej Szkole Rehabilitavcja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Psychologia Sądowa Psychologia Transportu Trener Umiejętności Poznawczych Więcej informacji na temat kształcenia podyplomowego na stronie:

26 26 OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT Wymiana Studencka Program MOST Program MOST jest ofertą kształcenia na uniwersytetach polskich kierowaną do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie (10 uniwersytetów w Polsce do wyboru). Student tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. Szczegółowe informacje: Współpraca międzynarodowa i program ERASMUS Program Erasmus, dzięki przyznawanym stypendiom, wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów (1 lub 2 semestry) i praktykę (3 miesiące) oraz stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Studenci Wydziału Psychologii UW mają możliwość korzystania z szerokiej oferty stypendiów wyjazdowych. Wydział Psychologii UW ma podpisane umowy z uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus oraz korzysta z umów bilateralnych (innych niż Erasmus) Uniwersytetu Warszawskiego podpisanych z uniwersytetami z całego świata i innych ofert stypendialnych napływających na UW (w sumie niemal 300 umów). Wymiana studencka m.in. Austria Belgia Francja Hiszpania Holandia Izrael Litwa Niemcy Portugalia Szwajcaria Węgry Włochy USA Wydział Psychologii UW ma ponadto podpisane umowy o współpracy bezpośredniej z University of Delaware, USA oraz Tel-Aviv University, Izrael. Szczegółowe informacje: /dla_studentow.php

27 27 ects - system PuNktów kredytowych Przy zaliczaniu kursów obowiązuje system punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), gwarantujący porównywalność obciążeń studentów na różnych uczelniach w Polsce i w Europie, co umożliwia semestralne lub roczne wyjazdy do innych uczelni krajowych (program MOST) oraz zagranicznych (program ERASMUS). aktywność wykładowców Na arenie międzynarodowej wykładowcy Wydziału Psychologii działają w bardzo wielu organizacjach międzynarodowych. Między innymi: international behavioural and Neural genetics society european association of experimental social Psychology international association for the study of child language european association of PersoNality Psychology american Psychological association i wielu, wielu innych... Biorą także aktywny udział w konferencjach i projektach badawczych oraz współpracują z wieloma uniwersytetami na całym świecie, m.in.: bar ilan university: izrael ivan franko NatioNal university of l ViV, ukraina tilburg university, holandia universite de Paris 2, francja florida atlantic university, usa

28 28 NAJNOWSZE TECHNOLOGIE Wydział Psychologii od lat przoduje we wprowadzaniu udogodnień dla studentów, w tym w szczególności wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych w edukacji. Sale wykładowe wyposażone są w NAJNOWSZY SPRZĘT MULTIMEDIALNY (projektory, nagłośnienie), który umożliwia interaktywne prowadzenie zajęć, poparte wieloma materiałami wizualnymi. INTERNETOWY SYSTEM ZAPISÓW, który od lat działa na Wydziale, umożliwia studentom w wygodny sposób zapisy na wybrane przez nich zajęcia. Studenci mają możliwość korzystania z trzech sal komputerowych wyposażonych w sumie W PONAD 60 STANOWISK KOMPUTEROWYCH. WIRTUALNY DZIEKANAT - składanie podań w toku studiów odbywa się za pomocą strony internetowej, co eliminuje problem stania w długich kolejkach do dziekanatu. Dzięki MATERIAŁOM OD WYKŁADOWCÓW zamieszczonych w internecie łatwiejsze jest notowanie na wykładach, seminariach i ćwiczeniach, jak również późniejsze przygotowanie się do zaliczeń i egzaminów. Materiały z wykładu dr Macieja Trojana Materiały z wykładu dr Tomasza Barana Materiały z wykładu Prof. dr hab. Marii Jarymowicz, za: Ledoux 1998 Niemal w całym budynku Wydziału dostępny jest HOTSPOT, umożliwiający korzystanie z bezprzewodowego internetu. Studenci chcący prowadzić badania mają możliwość korzystania z NOWOCZESNYCH KOMPUTEROWYCH METOD BADAWCZYCH. Wydział daje możliwość korzystania z wielu aktualnych BAZ CZASOPISM NAUKOWYCH. ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET - w ramach Uniwersyteckiego Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Internet.

29 29 PRZYJAZNA ATMOSFERA PrzyjemNe studiowanie Dzięki doskonałej proporcji pracowników naukowych do studentów uczących się na naszym Wydziale możliwe jest indywidualne podejście do każdego studenta i każdego problemu z jakim się zwraca. Elastyczny plan zajeć, wspólne zajecia dla obu trybów studiów, zajęcia warsztatowe w małych grupach ułatwiają nawiązywanie przyjaźni na całe życie. życie wydziału Życie Wydziału to zdecydowanie więcej niż tylko zajęcia dydaktyczne! Prężnie działa samorząd studencki. Jak piszą sami o sobie: Jesteśmy grupą ludzi, którzy postanowili coś zmienić na lepsze w życiu naszego pięknego Wydziału. Organizują otrzęsiny, połowinki, Dni Wydziału, do tego szalone Halloween, Andrzejki, Mikołajki itd. Jednym słowem dużo imprez w świetnym stawkowym i nie tylko gronie, gdyż bawią się z nami również studenci innych wydziałów. święto wydziału Co roku zarówno studenci, jak i wykładowcy naszego Wydziału hucznie obchodzą swoje święto. W tym czasie nie tylko organizujemy ciekawe wykłady i warsztaty, ale również bawimy się przy dobrej muzyce, smacznym jedzeniu i pojedynkach sportowych między kadrą a studentami. Nawiązaliśmy też współpracę z fundacją DKMS, która podczas Święta Wydziału rejestruje potencjalnych dawców szpiku kostnego.

30 30 Koła naukowe Na Wydziale działa 21 uczelnianych organizacji studenckich. Są to koła naukowe i inne organizacje zrzeszające studentów i absolwentów naszego Wydziału. Każde koło to grupa studentów pragnących rozwijać się poprzez realizację praktycznych projektów z różnych dziedzin psychologii. W ten sposób każdy może zdobyć doświadczenie i praktycznie wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę, a także miło spędzić czas wśród osób o podobnych zainteresowaniach. Oto nasze koła: Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej Moderator Koło Naukowe Psychologii Środowiskowej Studenckie Koło Naukowe Psychologii Uzależnień Koło Wspierania Osób z Autyzmem Studenckie Koło Psychologii Sądowej Neuropsychologiczne Koło Naukowe Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem Koło Naukowe Psychologii Sportu UW Koło Naukowe Psychoanalizy Studenckie Koło Naukowe Psychologii Komunikacji Społecznej Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Klinek Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Evolucja Studenckie Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej Naukowe Koło Psychologii Rodzaju DŻENDER Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii Behawioralnej Studenckie Koło Psychologii Organizacji i Pracy Cognitive Neuroscience and Affective Computing Research Team Koło Naukowe Psychometrii Society for Educational Psychology and Lifelong Learning Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rehabilitacji Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Osobowości Progres Inne jednostki działające na Wydziale Akademicki Ośrodek Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii Dzieci Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny Laboratorium Technik Diagnostycznych Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wtorki Naukowe Są to organizowane co tydzień spotkania, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni polskich i zagranicznych, mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Spotkania odbywają się w każdy wtorek roku akademickiego w czasie dużej przerwy, w godz Zaproszeni na nie są nie tylko studenci i pracownicy Wydziału, ale wszyscy ci, których zainteresuje dany wykład. Informacje o każdym Wtorku Naukowym znajdują się na naszej stronie internetowej. WSTĘP OCZYWIŚCIE WOLNY.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE rok

STUDIA NIESTACJONARNE rok STUDIA NIESTACJONARNE rok 2011-2012 ROK I NIESTACJONARNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A- Warunkiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na rok akademicki 2011/2012 www.psychologia.pl

Informator dla kandydatów na rok akademicki 2011/2012 www.psychologia.pl Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Informator dla kandydatów na rok akademicki 2011/2012 2 DRODZY KANDYDACI, Serdecznie zapraszam Państwa do przyłączenia się do nas i podjęcia studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA IOS (SPEC. KLINICZNA) TRYB: STACJONARNY I NIESTACJONARNY semest ECTS NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem zajęć Forma

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin STUDIA ZAOCZNE ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Ćw. - 5 Do realizacji I semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A2 Biologiczne podstawy zachowania

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Forma zajeć. Forma zajeć

Forma zajeć. Forma zajeć WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 Godziny Liczba

SEMESTR 2 Godziny Liczba WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS NIESTACJONARNE semestr ECTS h wykład AF w sali EL PW Rodzaj ogółem zajęć TRYB: NIESTACJONARNY 300 1621 496 879 88 201 NABÓR: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA Seksuologia kliniczna I EDYCJA 2015/2016 Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Psychologia (specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna zdrowia) Białystok, dnia 01.10.2013r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 1 AP1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP1.1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP2 Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Psychologii UW. Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW. Uchwała 230 Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan Wydziału Psychologii UW. Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW. Uchwała 230 Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała 229 w sprawie zatrudnienia w ramach projektu FLABEL Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, wynik głosowania: 34 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wyraziła zgodę na zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo