Tematyczny spis szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyczny spis szkoleń"

Transkrypt

1

2 Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne mgr Maria Keller-Hamela mgr Jolanta Zmarzlik Cz. I września 2009 Cz. II października Poznawczo - behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania dr Ewa Sokołowska listopada Wprowadzenie do terapii dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnie mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik listopada Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży po przebytej traumie (PTSD) dr Izabela Banasikowska 5-6 grudnia Z programami szkoleń zapoznać się Państwo mogą na naszej stronie wwwpracownia-mm.pl Długoterminowe cykle szkoleniowe WIOSNA - JESIEŃ Psychospołeczny model leczenia schizofrenii dr n. med. Andrzej Cechnicki mgr Danuta Łopalewska mgr Anna Bielańska lek. med. Aneta Kalisz mgr Igor Hanuszkiewicz mgr Dorota Curyło dr n. hum. Hubert Kaszyński mgr Małgorzata Bundzewicz-Czyżewska mgr Jadwiga Noworól marca kwietnia maja września października listopada Szkoła Trenerów warsztaty umiejętności psychospołecznych trenerzy, psychoterapeuci, superwizorzy Zespół OPTA 8-11 kwietnia maja czerwca września października listopada grudnia Mediacje rodzinne nabycie i doskonalenie umiejętności mediacyjnych zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych mgr Maria Glegoła-Szczap mgr Konrad Sobczyk Cz. I A maja 2010 Cz. I B , 22 czerwca 2010 Cz. II C września 2010 Cz. II D października Podyplomowe dwuletnie szkolenie - Systemowe rozumienie rodziny Trenerzy, psychoterapeuci, superwizorzy Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie dr hab. n. hum. Barbara Józefik mgr Wanda Szaszkiewicz mgr Małgorzata Wolska mgr Roma Ulasińska mgr Ryszard Izdebski września października listopada grudnia stycznia lutego marca kwietnia maja czerwca września października listopada grudnia 2011 Dodatkowo 6 spotkań w

3 9. Terapia małżeństw i par mgr Danuta Suchecka-Zejden września października listopada grudnia Czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pracownicy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Rozpoczęcie: Jesień Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych Krótkoterminowe cykle szkoleniowe WIOSNA - JESIEŃ Ratunek dla Nieśmiałka - alternatywne i wspomagające metody komunikacji interpersonalnej dla dzieci z niską samooceną 13. Trudne rozstania- kończenie pracy terapeutycznej z pacjentem jako proces pożegnania 14. Praca z osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami 15. Rozwód z perspektywy kobiet: porażka, czy szansa? Terapia dla kobiet w kryzysie mgr Emilia Sitek lek. med. Witold Sołtan stycznia mgr Małgorzata Gontarek 5-6 lutego mgr Bożena Winch 6-7 lutego mgr Bożena Winch 6-7 marca mgr Małgorzata Wolska kwietnia Terapia lęku mgr Ewa Stankowska kwietnia Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią 18. Szkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się testem Szondiego 19. Stres, lęk i ból problemy psychosomatyczne u dzieci młodzieży: psychoterapia indywidualna i rodzinna 20. Wstęp do psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin: diagnoza problemu; kontakt terapeutyczny z dzieckiem i adolescentem; konsultacja rodzinna 21. Trening Zastępowania Agresji - teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych 22. Metody oceny neuropsychologicznej specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych 23. SUPERWIZJA - propozycja dla terapeutów dr Małgorzata Talarczyk maja mgr Elżbieta Dajek Cz. I maja 2010 Cz. II czerwca 2010 mgr Małgorzata Wolska czerwca mgr Małgorzata Wolska września mgr Małgorzata Gontarek 5-6 listopada mgr Emilia Sitek 3-5 grudnia mgr Danuta Łopalewska 4-5 września października grudnia stycznia marca maja czerwca

4 Tematyczny spis szkoleń dla instytucji Szkolenia mogą być zorganizowane w Państwa miejscu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem - tematu, terminu, kosztu i miejsca realizacji. Z programami szkoleń mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie Szkolenia dla instytucji. 1. Diagnoza psychologiczna i medyczna ADHD w kontekście diagnozy różnicowej do zachowań opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania 2. Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD. Metody pracy terapeutyczne 3. Zespoły interdyscyplinarne jako metoda pracy z przypadkami krzywdzenia dzieci 4. Podstawy diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wykorzystywanych seksualnie 5. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej 6. Problemy rodzin zastępczych, adopcyjnych i zrekonstruowanych w kompleksowym modelu pomocy 7. Moi rodzice rozwodzą się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie 8. Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej 9. Konstruowanie programów i dobór grup edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców 10. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, różnicowanie ich od chorób psychicznych - diagnostyka, leczenie, podejście terapeutyczne 11. Mediacja rodzinna jako forma pomocy rodzinie - zastosowanie i ograniczenia 12 Zespół wypalenia zawodowego - Umiejętności - Możliwości rozwoju Mogą Państwo również dokonywać zgłoszeń własnych tematów szkoleń (z zakresu psychoterapii oraz obszaru pomocy psychologicznej), które chcieliby Państwo, aby zostały zorganizowane w Państwa miejscu pracy. Istnieje możliwość zrealizowania u Państwa niektórych propozycji programowych zawartych w aktualnej ofercie Jesień 2009 i Wiosna-Jesień

5 Szkolenia prowadzą dr Izabela Banasikowska Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka), pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz II Edycję Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zorganizowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbywała staże w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci w Krośnicach, jako członek Koła Psychiatrii Dziecięcej przy warszawskim szpitalu dziecięcym na Litewskiej. Opublikowała kilka artykułów na temat nocnego moczenia się u dzieci. Od kilku lat pracuję jako diagnosta i terapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Współpracuje ze Szkołą Brytyjską w Warszawie w zakresie diagnostyki inteligencji i specyficznych problemów uczenia się. Pracuję również jako psycholog szkolny w warszawskim gimnazjum. Jest pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów i superwizorów poznawczo-behawioralnych. dr n. med. Celina Brykczyńska Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor psychoterapii SNP PTP. Zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. prof. dr hab. n. hum. Jan Czesław Czabała Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii SNP PTP. mgr Elżbieta Dajek Psycholog. Od 1980 roku prowadzi warsztaty dla psychologów na temat praktycznego stosowania i interpretacji niektórych metod diagnostycznych. Zajęcia łączą w sobie teoretyczne wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne. Przeprowadzała szkolenia miedzy innymi dla placówek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, Zespołów Opieki Zdrowotnej Szpitali Psychiatrycznych, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych i innych. mgr Maria Glegoła-Szczap Psycholog kliniczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej oraz szkolenie podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych i małżeńskich. Ukończyła także kurs terapii krótkoterminowej i terapii rodzin. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), wiceprezesem SMR oraz członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Mediacje w sprawach rodzinnych prowadziła początkowo w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, a od ponad 3 lat w Ośrodku Mediacji "Klinika Konfliktu". Zajmuje się również mediacjami w sporach sąsiedzkich, społecznych i organizacyjnych. Jest rekomendowaną przez SMR trenerką w zakresie umiejętności mediacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia z mediacji rodzinnej w ramach studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie. Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii przy SO w Warszawie. Specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących mediacji rodzinnych. mgr Małgorzata Gontarek Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Wieloletni terapeuta w Fundacji Dzieci Niczyje. Kierowała również Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Zajmuję się też prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo 4

6 Psychologiczne. Ukończyła szkolenie przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), członek EABCT European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA (Trening Zastępowania Agresji) w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. mgr Ryszard Izdebski Pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, licencjonowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Prezes Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Jest opiekunem stażów psychologicznych w zespole oraz kierownikiem specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią rodzin oraz szkoleniem w tym zakresie. Posiada rekomendacje do szkolenia psychologów, pedagogów i nauczycieli wydane Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. dr n. med. Beata Janke-Klimaszewska Psychiatra. Ordynator Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. dr hab. n. hum. Barbara Józefik Adiunkt w Collegium Medicum UJ, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Od wielu lat kieruje Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie. Jest autorką wielu publikacji dotyczących psychoterapii i terapii rodzin, członkiem międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii rodzin, problemów emocjonalnych okresów dojrzewania oraz psychoterapii anoreksji i bulimii psychicznej. mgr Maria Keller-Hamela Psycholog kliniczny, dyrektor d.s. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydany przez PARPA. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci z siedzibą w Chicago (ISPCAN). Jest z-cą red. naczelnego kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. mgr Danuta Łopalewska Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP i Certyfikowany Superwizor SNP PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, którego kierownikiem jest prof. J. Aleksandrowicz, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie na Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym. Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje prace z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych) prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. Od lat prowadzi psychoterapię i superwizuje terapeutów pracujących w systemowym modelu terapii rodzin. Autorka szeregu publikacji z zakresu psychoterapii pacjentów w wieku dojrzewania oraz systemowego rozumienia ich objawów. 5

7 OPTA Stowarzyszenie OPTA zrzesza specjalistów w zakresie psychoterapii, terapii rodzinnej, szkoleniowców licencjonowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Opieka merytoryczna; Barbara Jakubowska, superwizor polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. dr n. med. Anna Sarol-Kulka Adiunkt Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, lekarz psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uzyskała certyfikat lidera psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy dla Europy. Od 20 lat prowadzi psychoterapię pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz szkolenia dla psychoterapeutów w ramach kursów psychoterapii. mgr Emilia Sitek Psycholog - zawodowo zajmuje się pracą kliniczną, naukową i dydaktyczną. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki i terapii neuropsychologicznej pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, International Neuropsychological Society oraz European Huntington's Disease Network (EHDN). Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku, w latach była związana z Kliniką Rehabilitacji ACK Szpitala AM w Gdańsku, gdzie pracowała pod kierunkiem dr n. hum. Dariusza Wieczorka. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu neuropsychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM), w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich, we współpracy z Motor Phenotype Working Group z EHDN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUM z zakresu komunikacji oraz neuropsychologii. Autorka kilkunastu publikacji neuropsychologicznych, m.in. na temat rzadkich zespołów otępiennych. Uczestniczy w badaniach naukowych z zakresu neuropsychologii klinicznej oraz neuropsychologii medycznej, w tym w projektach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wyniki współprowadzonych przez nią badań były prezentowane na konferencjach naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szkocji. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Siwiak-Kobayashi Psychiatra, psycholog. Kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. Autorka szeregu publikacji. mgr Konrad Sobczyk Mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz mediator na międzynarodowej liście prowadzonej przez Niemiecki Federalny Związek ds. Mediacji Rodzinnej (BAFM), posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej. Prowadzi mediacje rodzinne, społeczne i organizacyjne w Ośrodku Mediacji Klinika Konfliktu. Jest członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka jako mediator rodzinny. Jest rekomendowanym przez SMR trenerem w zakresie umiejętności mediacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia z mediacji rodzinnej w ramach studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie. dr Ewa Sokołowska Psycholog, pracownik naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka, a obecnie w Zakładzie Wychowania i Rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przeżywającą niepowodzenia szkolne oraz w pracy z rodzicami, która koncentruje się na problemach wychowawczych, również tych, które wiążą się z zaburzeniami zachowania (CD, OCC). Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w nurcie podejścia poznawczo-behawioralnego. Część swoich doświadczeń praktycznych i refleksję teoretyczną opisała w dwóch książkach: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem oraz Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i działania. 6

8 lek. med. Witold Sołtan Specjalista neurologii, w pracy klinicznej zajmuje się głównie schorzeniami układu pozapiramidowego (m.in. chorobą Parkinsona i chorobą Huntingtona) i zespołami otępiennymi. Od 2000 roku pracuje w O. Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i European Huntington's Disease Network (EHDN). Uczestniczy w badaniach naukowych, głównie dotyczących choroby Huntingtona (m.in. w projekcie Registry, prowadzonym przez EHDN). mgr Ewa Stankowska Specjalista psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS. Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od chwili założenia do 2002 roku prezes Zarządu WTTS. Obecnie członek Zarządu. Z ramienia WTTS członek Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów i Rady ds. Psychoterapii. Od 1998 roku prowadzi kursy terapii systemowej. Pełni funkcję kierownika specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym oraz Ośrodek Terapii Rodzin w Poznaniu. Wraz z zespołem terapeutów systemowych pracuje z pacjentami w terapii indywidualnej, rodzinnej, par i grupowej. Od 1990 roku praktyka prywatna. mgr Danuta Suchecka-Zejden Psycholog kliniczny (PO 0043), certyfikowany konsultant psychologii klinicznej dziecka (PTP-2003), certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od 1992 roku aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin (EFTA). Członek Sekcji Terapii Rodzin i Sekcji Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Ukończyła dwuletni kurs certyfikacyjny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierownictwem prof. Czesława Czabały. Od 1996 roku prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie terapii systemowej. W latach praca w szpitalu pediatrycznym, w latach kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 1994 roku prowadzi praktykę prywatną. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży, rodzin, par, indywidualna terapią dorosłych, prowadzi warsztaty rozwoju osobistego. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SP PTP Psychoterapia. dr n. hum. Małgorzata Talarczyk Psycholog kliniczny. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dorosłych oraz II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracę doktorską poświęciła badaniom jadłowstrętu psychicznego. Posiada certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest biegłym sądowym. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży A.M. w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się diagnozą kliniczną i psychoterapią. dr n. hum. Małgorzata Talarczyk Psycholog kliniczny. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dorosłych oraz II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracę doktorską poświęciła badaniom jadłowstrętu psychicznego. Posiada 7

9 certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest biegłym sądowym. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży A.M. w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się diagnozą kliniczną i psychoterapią. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener konsultant zarządzania. Posiada specjalizacje II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. jest autorka i współautorka wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Bożena Winch Absolwentka wydziału filozofii chrześcijańskiej ze specjalnością psychologia kliniczna w ATK w Warszawie. Specjalista I stopnia z psychologii klinicznej. Certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcja Terapii Rodzin (członek Zarządu Sekcji) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat związana z Ośrodkiem Leczenia Nerwic "Synapsis", Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Kondratowicza w Warszawie gdzie pracowała jako psycholog i psychoterapeuta w dziennym oddziale psychiatrycznym oraz Ośrodkiem leczenia nerwic w Komorowie. Prowadzi psychoterapie indywidualną, rodzinną, małżeńską i grupową. Zajmuje się też pracą z osobami chorującymi na choroby nowotworowe i ich rodzinami. Od 2000 roku prowadzi psychoterapeutyczną praktyką prywatną. Ma doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i superwizji indywidualnej i grupowej. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Psychoterapii w Krakowie oraz zajmuje się prowadzeniem szkoleń w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii gdzie pełni również funkcję członka zarządu. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania się. Od 1995r. pełni także funkcję redaktora kwartalnika Psychoterapia wydawanego przez Sekcję Psychoterapii PTP. mgr Jolanta Zmarzlik Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Trzynaście lat pracowała na stanowisku pedagoga w Domu Dziecka. Od 1996 roku jest pedagogiem terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Posiada certyfikat PARPA specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy. Od 2003 roku wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacja Dzieci Niczyje. Autorka publikacji dotyczących przemocy wobec dzieci. 8

10 Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne Szkolenie prowadzą: Maria Keller-Hamela Jolanta Zmarzlik Charakter i zakres szkolenia: W psychologicznej ekspertyzie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży, każdy przypadek i każda konkretna sprawa to nowy model sytuacyjny i w związku z tym nowy, indywidualny program badania, który należy każdorazowo odrębnie opracować A. Sokołowska Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach dzieci i młodzieży. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności formułowania problemów i hipotez danego przypadku oraz przybliżenie zasad, etapów i sposobów konstruowania opinii sądowo psychologicznych. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter wykładu, seminarium. Część warsztatowa poświęcona jest omówieniu spraw i przypadków diagnozowanych i opiniowanych przez prowadzące szkolenie jak i uczestników szkolenia. Program: 1. Specyfika rodziny gdzie stosowana jest przemoc i gdzie występują związki kazirodcze. 2. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej. 3. Obraz psychologiczny dziecka ofiary / świadka przestępstwa. 4. Ujawnianie przez dzieci doświadczeń wykorzystywania seksualnego. 5. Charakterystyka funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i seksualnej w kolejnych fazach rozwojowych, w kontekście udziału w procedurach prawnych 6. Przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków w polskiej procedurze karnej /art. 185 a i b/ zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania fazy przesłuchania formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw 7. Opinia psychologiczna w przypadku podejrzenia o wykorzystania seksualnego, zbieranie materiału (od dziecka, od opiekuna, inne źródła), formułowanie wniosków. 8. Psycholog w sądzie jako świadek i jako biegły. 9. Przygotowanie dziecka do przesłuchania oraz zeznań w sądzie. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów mających doświadczenie w diagnozowaniu dla potrzeb orzecznictwa w postępowaniach sądowych, biegłych sądowych, pracowników RODK i CIK, psychologów zatrudnianych w MOPS, Izbach Dziecka, Policji, psychologów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Termin szkolenia: część I szkolenia września część II szkolenia października Część I i II szkolenia obejmuje łącznie 28 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: Koszt każdej z części szkolenia wynosi 340,00 PLN 9

11 Poznawczo-behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania Szkolenie prowadzi: dr Ewa Sokołowska Charakter i zakres szkolenia: Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi i stosowanymi technikami pracy w ramach poznawczo-behawioralnych programów profilaktyki zaburzeń zachowania. Omówione zostaną szczegółowo trzy najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane programy skierowane do rodziców: (1) Niewiarygodne lata" Carolyn Webster-Stratton; (2) Trening rozwiązywania konfliktów Alana Kazdina; oraz (3) Umiejące sobie radzić dziecko Johna Lochmana. Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu efektywnych form pracy z rodzicami oraz zapoznaniu uczestników z opracowanymi przez twórców programów złożeniami merytorycznymi jak również treningiem zachowań. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. Propozycja programowa: Programy poznawczo-behawioralne profilaktyki zaburzeń zachowania - Niewiarygodne lata" Carolyn Webster-Stratton; "Trening rozwiązywania konfliktów" Alana Kazdina; oraz Umiejące sobie radzić dziecko Johna Lochmana - są skierowane do rodziców i mają ułatwić im konsekwentne postępowanie wobec własnego dziecka. Warto je poznać, gdyż dostarczają one rodzicom konkretnej, spójnej wiedzy dotyczącej reguł uczenia się - zarówno prawidłowych, jak i nieprawidłowych zachowań. Pozwalają też rodzicom zrozumieć własne postępowanie i jego skutki. Zarazem omawiane programy profilaktyczne akcentują kwestie praktyczne, to jest konieczność treningu konkretnych umiejętności. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami uczenia rodziców efektywnych technik behawioralnych i poznawczych. Omówiony zostanie przydatny instruktaż, gotowe do odgrywania scenki i inscenizacje (uczenie przez obserwację, przez modelowanie), mające na celu: 1. przyswojenie technik behawioralnych: sposobu monitorowania problemowych zachowań dziecka (raporty dzienne, tygodniowe do zapisywania/śledzenia zachowań dziecka), nagradzania pozytywnych przejawów w jego zachowaniu (np. ignorowanie małych przewinień, nagradzanie za próby zmierzenia się z problemem, system nagród, czas specjalny) wygaszania negatywnych zachowań (np. czas przerwy, system kosztów negatywnych); 2. zapoznawanie rodziców z technikami pracy poznawczej: odróżnianie obserwacji od interpretacji (faktów od myśli), samoobserwacja (monitorowania myśli), przeprowadzanie bilansu zysków i strat (oceny konsekwencji, wad i korzyści płynących z takiego, a nie innego, sposobu myślenia) przeprowadzanie uzasadnień, czyli określania argumentów za i przeciw. Zmiana poznawcza wspiera i umożliwia zmianę w rodzicielskim zachowaniu. Bez tego elementu trening rodzicielski byłby niepełny. Pomimo, że programy te opierają się na podobnych założeniach i stosują często zbliżone techniki, nie są oczywiście identyczne. Szkolenie z całą pewnością pozwoli uczestnikom przekonać się w jakim stopniu określone sposoby pracy mogą znaleźć zastosowanie w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników MOPS, wychowawców świetlic terapeutycznych. Termin szkolenia: listopada Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: 345,00 PLN 10

12 Wprowadzenie do terapii dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnie Szkolenie prowadzą: Maria Keller-Hamela Jolanta Zmarzlik Charakter i zakres szkolenia: Dzieci krzywdzone stanowią liczebną i wewnętrznie zróżnicowaną grupę, wymagającą wieloaspektowej diagnostyki oraz zaplanowanych zgodnie z profilem zaburzeń oddziaływań terapeutycznych. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w pomaganiu dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Ćwiczenie umiejętności psychologicznych niezbędnych w terapii dziecka będącego ofiarą przemocy oraz merytoryczne przygotowanie uczestników do identyfikacji urazu, jak też nabywanie umiejętności budowania kontr urazowych. Forma zajęć: Zajęcia obejmują formy pracy warsztatowej, wykładu oraz superwizji własnych doświadczeń w pracy (pacjentów prowadzonych przez uczestników szkolenia). Program szkolenia: 1. Planowanie warunków terapii na podstawie diagnozy dziecka i rodziny. 2. Umiejętność budowania kontraktu terapeutycznego z dzieckiem i rodzicem wspierającym dziecko. 3. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania treści urazowych występujących u dzieci ofiar krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego. 4. Budowanie sytuacji terapeutycznych niosących treści korygujące uraz dziecka 5. Praca terapeutyczna z rodzicem wspierającym dziecko - uczenie zachowań wspierających dziecko - sposoby udzielania informacji rodzicom o konieczności podejmowania dodatkowych działań związanych z ewentualną opieką medyczną i udziałem w procedurach prawnych dziecka. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników MOPS, wychowawców świetlic terapeutycznych oraz osób z akademickim wykształceniem posiadających trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin szkolenia: listopada Dwudniowa sesja obejmuje 14 godzin szkoleniowych. Koszt szkolenia: 340,00 PLN 11

13 Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży po przebytej traumie ( PTSD) Szkolenie prowadzi: Izabela Banasikowska Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie poświęcone jest zapoznaniu uczestników z podstawami nowego, efektywnego programu Terapii Poznawczo Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie (ang. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy - TF-CBT), który opracowano z myślą o dzieciach po przebytej traumie. Ten krótkoterminowy program (12-16 tygodni) obejmuje wiele elementów, których zastosowanie jak pokazują wyniki badań wpływa pozytywnie na nastrój, zachowanie, kontakty społeczne i samoocenę dzieci już od 4 roku życia. Propozycja programowa zakłada poznanie idei programu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie, jego poszczególnych etapów i technik terapeutycznych, obejmie również omówienie kryteriów diagnostycznych PTSD i różnic diagnostycznych PTSD dorosłych oraz dzieci. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. Zagadnienia programowe: 1. psychoedukacja dziecka i rodziny na temat traumy, 2. ćwiczenie umiejętności regulowania emocji, 3. zindywidualizowany program radzenia sobie ze stresem, 4. towarzyszenie dziecku w trakcie mówienia / pisania / rysowania na temat jego traumy, 5. przetwarzanie poznawcze i emocjonalne zdarzeń traumatycznych, 6. trening dla rodziców, 7. uczenie się umiejętności zapewnienia sobie bezpieczeństwa, 8. radzenie sobie z podobnymi do traumy zdarzeniami/bodźcami, jeśli wystąpią w przyszłości (plan zapobiegania nawrotom). Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów oraz lekarzy pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Termin szkolenia: 5-6 grudnia 2009 Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: 345,00 PLN 12

14 Psychospołeczny model leczenia schizofrenii Patronat merytoryczny: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Kraków Klinika psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Szkolenie prowadzą: dr n. med. Andrzej Cechnicki, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. mgr Danuta Łopalewska, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. mgr Anna Bielańska, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. lek. med. Aneta Kalisz, specjalista psychiatra, ukończyła kurs analitycznej terapii grupowej, w Rasztowie, asystent psychodramy. mgr Igor Hanuszkiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy. mgr Dorota Curyło, psycholog, psychoterapeuta SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. dr n. hum. Hubert Kaszyński, dr socjologii, pracownik socjalny, koordynator projektu Trener". mgr Małgorzata Bundzewicz-Czyżewska, artysta plastyk, art. - terapeuta prowadzi Galerię Miodowa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. mgr Jadwiga Noworól, artysta rzeźbiarz, art.-terapeuta, prowadzi pracownię zajęciową w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Charakter i zakres szkolenia: Proponowane szkolenie podyktowane jest potrzebą jaką niesie za sobą rozwój opieki środowiskowej w psychiatrii co zgodne jest z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Pozyskana wiedza i doświadczenie może być wykorzystana tak w oddziałach szpitalnych jak też dotyczyć pacjentów po ich wypisie. Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z różnymi formami terapii i rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych, które zawierają elementy terapii indywidualnej, grupowej oraz arteterapii. Nabyta wiedza poparta doświadczeniem pomoże Państwu w tworzeniu nowej, opartej na środowiskowym modelu leczenia i terapii, strategii (koncepcji) pomocy osobom po kryzysach psychicznych. Forma zajęć: Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Program szkolenia: 1. Współczesne koncepcje rozumienia schizofrenii. Model leczenia i rehabilitacji. Osobowość, rola sieci społecznej. Rozwój przed-chorobowy. 2. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia indywidualna. Specyfika leczenia na oddziale całodobowym, dziennym. Relacja terapeutyczna; kontakt, dynamika, trudności, przeniesienie. Praca z motywacją. 3. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia grupowa. Praca z grupą dynamika grupy, role, środowisko terapeutyczne. Różne formy terapii grupowej. 4. Rozumienie rodziny i formy pracy z rodziną. Praca z rodziną od wywiadu poprzez psychoedukacje, sesje z jedną rodziną do grup wielorodzinnych. 5. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia kreatywna. Specyfika terapii poprzez sztukę dla osób po kryzysach psychicznych. 6. Rehabilitacja chorych na schizofrenię możliwości i ograniczenia, tworzenie struktur środowiskowo rehabilitacyjnych, problemy związane z orzecznictwem, zatrudnienie osób chorych psychicznie. 13

15 Szkolenie przeznaczone jest dla: Lekarzy, psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w oddziałach psychiatrii całodobowych, dziennych i domach środowiskowych obejmujących opieką osoby po kryzysach psychicznych. Termin szkolenia: marca kwietnia maja września października listopada 2010 Planowany harmonogram zajęć: piątek, godz sobota, godz Szkolenie w sumie obejmuje 80 godzin szkoleniowych. Nasza Pracownia wystąpiła do Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku o przyznanie punktów edukacyjnych dla lekarzy, którzy ukończą w/w szkolenie. Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa w jednym zjeździe wynosi 445,00 PLN płatne każdorazowo na 10 dni przed spotkaniem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacenia. 14

16 Szkoła Trenerów warsztaty umiejętności psychospołecznych Szkolenie prowadzą: Patronat merytoryczny oraz prowadzenie szkolenia według własnego programu realizować będzie OPTA z Warszawy. Stowarzyszenie OPTA jest organizacją pozarządową, zrzesza specjalistów w zakresie psychologii, trenerów i superwizorów związanych z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, licencjonowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i NLP, specjalistów z zakresu wiedzy prawniczej, szkoleniowców, konsultantów. Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie nastawione jest na uczenie pracy metodą warsztatową i budowania programów szkoleniowych. Przygotowuje ono do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w sektorze medycznym, oświatowym i biznesie. Szkolenie przygotowuje uczestników do starania się o rekomendację trenera I stopnia warsztatów psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Forma zajęć: Szkolenie trwa 12 miesięcy z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień. Rozpoczyna się treningiem interpersonalnym. Wykłady i zajęcia warsztatowe odbywają się razw miesiącu w weekendy. trening interpersonalny - 40 godz. dydaktycznych warsztaty i wykłady -120 godz. prowadzenie autorskich warsztatów 16 godz. w roli prowadzącego i 16 godz. w roli współprowadzącego Prowadzący może uzyskać opinie superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Program szkolenia: 1. Trening interpersonalny. 4-dniowy trening interpersonalny jest okazją do przyjrzenia się sobie i swoim relacjom z innymi, skupienia uwagi na sposobach przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach grupowych. Daje on też możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wprowadzania zmian w sposobie myślenia i postępowania. 2. Trener jako osoba. Trener to zawód dla osób, które decydują się na rozwój i ciągłe zmiany. Proces przygotowania się do tej roli to; autodiagnoza, poznawanie swoich możliwości i ograniczeń, rozpoznawanie obszarów do rozwoju osobistego, rozpoznawanie wpływu, jaki wywieramy na innych, umiejętności prezentacyjne. 3. Zadania i rola trenera. Trener jest bardzo ważną osobą w grupie. To od niego w dużej mierze zależy, jak grupa pracuje, jak się w niej czują poszczególne osoby i w jakim stopniu zostaną osiągnięte założone cele. osobisty styl pracy trenera, wpływ trenera na proces grupowy, wprowadzanie zasad i norm grupowych, diagnozowanie procesów grupowych i etapów rozwoju grupy, rozpoznawanie indywidualnej sytuacji psychologicznej uczestnika szkolenia, edukacja poprzez organizowanie nowych doświadczeń, rozpoznawanie i rozumienie uczuć swoich i uczestników - adekwatne reagowanie, interwencje indywidualne w pracy z grupą. 4. Dynamika procesu grupowego. Grupa jest specyficznym tworem, który ma swoje wewnętrzne życie. Poznając je można lepiej rozumieć co i dlaczego się wydarza, przewidywać zdarzenia i zjawiska grupowe. fazy rozwoju grupy, role grupowe, napięcia i konflikty w grupie, komunikacja w grupie na różnych poziomach jej rozwoju, opór, przeniesienie, konfrontacja i inne zjawiska w relacji uczestników z trenerem. 15

17 5 i 6. Konstruowanie warsztatu (2 warsztaty). To główna praca trenera warsztatu. Jest on osobą, która spotyka się z grupą w określonym celu. Ma zadanie. Żeby się z niego wywiązać wcześniej przygotowuje pewne propozycje, doświadczenia, treści, które chce przekazać, po to by jego praca była efektywna. To jest budowanie planu warsztatu. Elementy tego działania: diagnoza i opis potrzeb odbiorców, do których działanie jest adresowane, określanie celów, które mają być osiągnięte, opracowanie przebiegu warsztatu, wybór metod aktywnych pozwalających na efektywne doświadczanie i edukację w wybranym temacie, organizowanie doświadczeń rozwijających uczestników i omawianie ich tak, by stały się uwewnętrznioną wiedzą. 7. Planowanie autorskich projektów szkoleniowych jak budować oferty dla wybranych grup odbiorców. Praca trenera to też zabieganie o klienta, bycie aktywnym na rynku szkoleniowym, proponowanie ciekawych i trafnych rozwiązań problemów zespołów, firm, czy grup pracowników. Składają się na to: diagnoza potrzeb szkoleniowych, konstruowanie specjalnych ofert dla konkretnych klientów, dostosowanie metod i treści do celów programu szkoleniowego, opracowywanie materiałów szkoleniowych. 8. Dylematy etyczne w pracy trenera. Trener to zawód odpowiedzialny. Bywa, że uczestnicy szkoleń przeżywają trudne sytuacje, powierzają trenerowi i grupie swoje osobiste problemy. To co się dzieje między uczestnikami grupy, a często też między nimi a pracodawcami lub zleceniodawcami to trudne kwestie etyczne. Jak postąpić, na co można się zgodzić, a na co już nie, jak się zachować w konkretnych trudnych sytuacjach. To kwestie, którymi warto się zająć przygotowując się do roli trenera. 9. Coaching elementy pracy coacha. trener w roli coacha, wyznaczanie celów coachingu, dobór strategii do potrzeb i możliwości klienta, kontrakt z klientem, budowanie relacji nastawionej na współpracę, planowanie zmian i towarzyszenie we wprowadzaniu ich w życie, metody i techniki w pracy coacha, etyka pracy coacha. 10 i 11. Prowadzenie warsztatów. Rola trenera w praktyce (2 warsztaty). Zanim staniesz przed grupą obcych można potrenować na swoich. Trochę łatwiej, ale stres jest obecny. To przymiarka do następnego etapu. prowadzenie fragmentów opracowanych warsztatów dla uczestników szkolenia, analiza mocnych stron i trudności w kontakcie z grupą, ćwiczenie umiejętność wprowadzania doświadczeń, wątków edukacyjnych i omawiania zdarzeń grupowych, informacje zwrotne. 12. Superwizja prowadzonych przez uczestników szkolenia warsztatów tematycznych dla wybranych grup odbiorców. To jeden z najważniejszych elementów szkolenia. Pierwsze samodzielne przygotowanie i prowadzenie warsztatów pod superwizją - jest nim osoba posiadająca uprawnienia superwizora lub trenera II stopnia PTP. Jego uwagi i spostrzeżenia będą cennym materiałem do dalszego doskonalenia się w swojej pracy na drodze pozyskiwania umiejętności trenerskich. opracowanie oferty dla konkretnych odbiorców, przygotowanie zasad współpracy w parze prowadzących trener, kotrener, przygotowanie akcji promującej działanie, opracowanie zasad naboru/ ofertowania i przeprowadzenie go, przeprowadzenie zajęć pod superwizją, omówienie przebiegu i sposobu prowadzenia warsztatu i wprowadzenie / zaplanowanie zmian. Wszystkie zajęcia i superwizje prowadzone są przez superwizorów i trenerów posiadających licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 16

18 Informacje dodatkowe: Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w zajęciach oraz przeprowadzenie autorskiego warsztatu: 16 godz. w roli prowadzącego i 16 godz. w roli współprowadzącego, nie później niż 6 miesięcy od zakończenia ostatniego zjazdu szkoleniowego. Zajęcia te wymagają stworzenia własnej grupy warsztatowej. Na przeprowadzenie zajęć umawiają się Państwo indywidualnie, ustalając termin ich przeprowadzenia z superwizorem wyznaczonym przez Stowarzyszenie OPTA. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych, resocjalizacyjnych, osób związanych z sektorem społecznym. Terminy szkolenia: 8-11 kwietnia trening interpersonalny Planowany harmonogram zajęć: Czwartek, , godz Piątek, , godz Sobota, , godz Niedziela, , godz maja czerwca września października listopada grudnia 2010 Planowany harmonogram zjazdów: Piątek, Sobota, Terminy spotkań w 2011 roku ustalone zostaną w połowie 2010 roku. Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu wynosi 790,00 PLN. Płatne każdorazowo na 10 dni przed zjazdem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacania. 17

19 Mediacje rodzinne nabycie i doskonalenie umiejętności mediacyjnych zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych Szkolenie prowadzą: mgr Maria Glegoła-Szczap mgr Konrad Sobczyk Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu mediacji rodzinnej w wielu aspektach jej zastosowania jako metody wspierania rodziny oraz procedury wykorzystywanej dla osiągnięcia porozumienia w sytuacji konfliktu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu wspomagania rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Forma zajęć: Zajęcia obejmują formy pracy warsztatowej oraz wykładu, prowadzone będą metodami aktywnymi. Uczestnicy wezmą udział w superwizowanych symulacjach i ćwiczeniach w charakterze zarówno mediatorów jak również stron. Superwizja własnych doświadczeń w pracy stanowić będzie źródło nabywania i rozwoju umiejętności mediacyjnych. Cz. I. Zagadnienia programowe szkolenia podstawowego (40 godzin): 1. wybrane zagadnienia psychologii konfliktu; 2. podstawowe zasady oraz przebieg procesu mediacji; 3. rola i zadania mediatora; 4. różnicowanie pomiędzy mediacją a innymi formami pracy z rodziną; 5. spektrum wskazań i przeciwwskazań do mediacji; 6. etapy procesu mediacji (cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora na każdym z etapów). Cz. II. Zagadnienia programowe szkolenia zaawansowanego (40 godzin): 1. wybrane elementy psychologii rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny w sytuacji rozstania; 2. ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji; 3. elementy negocjacji - style radzenia sobie z różnicami; 4. mediacja a polskie prawo rodzinne i opiekuńcze; 5. współpraca z innymi specjalistami w dochodzeniu przez strony do porozumienia; 6. charakterystyka i omówienie typów sytuacji trudnych w mediacji - nierównowaga stron, impas, blokowanie procesu, silny konflikt; 7. przemoc domowa a mediacja; 8. postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora; 9. rytuały w mediacji. Szkolenie przeznaczone jest dla: Osób z akademickim wykształceniem humanistycznym pracujących z rodzinami lub posiadających trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia, specjalistów zawodowo związanych z poradniami rodzinnymi, psychologicznopedagogicznymi, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi jak też kuratorów i pracowników socjalnych. Uczestnicy szkolenia po zrealizowaniu obydwu jego części ( po 40 godz. każda - razem 80 godzin zegarowych) otrzymują zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia z zakresu mediacji rodzinnej w wymiarze wymaganym przy ubieganiu się o członkostwo w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Ukończenie szkolenia będzie też podstawą do możliwości dalszego doskonalenia umiejętności mediacyjnych w trakcie różnych warsztatów specjalistycznych. Pozwoli Państwu również na poszerzenie warsztatu pracy o nowy obszar działalności. Z uwagi na wymogi dotyczące szkolenia liczba miejsc jest ograniczona. 18

20 Termin szkolenia: Realizację szkolenia zaplanowano w systemie czterech trzydniowych zjazdów (A, B, C, D) po 20 godzin, zegarowych każdy, trwających od piątku do niedzieli Cz. I A podstawowa - 21, 22, 23 maja 2010 i cz. I B 18, 19, 20 czerwca (razem A i B 40 godzin zegarowych) Cz. II C zaawansowana - 17, 18, 19 września 2010 i cz. II D 15, 16, 17 października 2010 (razem C i D 40 godzin zegarowych) Obydwa zjazdy (podstawowy A i B i zaawansowany C i D) obejmują 80 godzin zegarowych tj. 106 godzin szkoleniowych. Planowany harmonogram zajęć: Piątek, 15:00-19:00 Sobota, 09:00-18:00 Niedziela, 09:00-17:45 Koszt szkolenia: Koszt każdego ze zjazdów wynosi 550,00 PLN płatne każdorazowo na 10 dni przed spotkaniem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacenia. 19

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii i Program uzupełniający dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII

Program specjalizacji PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2002 Zespół Ekspertów, który opracował program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo