Tematyczny spis szkoleń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyczny spis szkoleń"

Transkrypt

1

2 Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne mgr Maria Keller-Hamela mgr Jolanta Zmarzlik Cz. I września 2009 Cz. II października Poznawczo - behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania dr Ewa Sokołowska listopada Wprowadzenie do terapii dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnie mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik listopada Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży po przebytej traumie (PTSD) dr Izabela Banasikowska 5-6 grudnia Z programami szkoleń zapoznać się Państwo mogą na naszej stronie wwwpracownia-mm.pl Długoterminowe cykle szkoleniowe WIOSNA - JESIEŃ Psychospołeczny model leczenia schizofrenii dr n. med. Andrzej Cechnicki mgr Danuta Łopalewska mgr Anna Bielańska lek. med. Aneta Kalisz mgr Igor Hanuszkiewicz mgr Dorota Curyło dr n. hum. Hubert Kaszyński mgr Małgorzata Bundzewicz-Czyżewska mgr Jadwiga Noworól marca kwietnia maja września października listopada Szkoła Trenerów warsztaty umiejętności psychospołecznych trenerzy, psychoterapeuci, superwizorzy Zespół OPTA 8-11 kwietnia maja czerwca września października listopada grudnia Mediacje rodzinne nabycie i doskonalenie umiejętności mediacyjnych zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych mgr Maria Glegoła-Szczap mgr Konrad Sobczyk Cz. I A maja 2010 Cz. I B , 22 czerwca 2010 Cz. II C września 2010 Cz. II D października Podyplomowe dwuletnie szkolenie - Systemowe rozumienie rodziny Trenerzy, psychoterapeuci, superwizorzy Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie dr hab. n. hum. Barbara Józefik mgr Wanda Szaszkiewicz mgr Małgorzata Wolska mgr Roma Ulasińska mgr Ryszard Izdebski września października listopada grudnia stycznia lutego marca kwietnia maja czerwca września października listopada grudnia 2011 Dodatkowo 6 spotkań w

3 9. Terapia małżeństw i par mgr Danuta Suchecka-Zejden września października listopada grudnia Czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pracownicy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Rozpoczęcie: Jesień Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych Krótkoterminowe cykle szkoleniowe WIOSNA - JESIEŃ Ratunek dla Nieśmiałka - alternatywne i wspomagające metody komunikacji interpersonalnej dla dzieci z niską samooceną 13. Trudne rozstania- kończenie pracy terapeutycznej z pacjentem jako proces pożegnania 14. Praca z osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami 15. Rozwód z perspektywy kobiet: porażka, czy szansa? Terapia dla kobiet w kryzysie mgr Emilia Sitek lek. med. Witold Sołtan stycznia mgr Małgorzata Gontarek 5-6 lutego mgr Bożena Winch 6-7 lutego mgr Bożena Winch 6-7 marca mgr Małgorzata Wolska kwietnia Terapia lęku mgr Ewa Stankowska kwietnia Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią 18. Szkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się testem Szondiego 19. Stres, lęk i ból problemy psychosomatyczne u dzieci młodzieży: psychoterapia indywidualna i rodzinna 20. Wstęp do psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin: diagnoza problemu; kontakt terapeutyczny z dzieckiem i adolescentem; konsultacja rodzinna 21. Trening Zastępowania Agresji - teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych 22. Metody oceny neuropsychologicznej specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych 23. SUPERWIZJA - propozycja dla terapeutów dr Małgorzata Talarczyk maja mgr Elżbieta Dajek Cz. I maja 2010 Cz. II czerwca 2010 mgr Małgorzata Wolska czerwca mgr Małgorzata Wolska września mgr Małgorzata Gontarek 5-6 listopada mgr Emilia Sitek 3-5 grudnia mgr Danuta Łopalewska 4-5 września października grudnia stycznia marca maja czerwca

4 Tematyczny spis szkoleń dla instytucji Szkolenia mogą być zorganizowane w Państwa miejscu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem - tematu, terminu, kosztu i miejsca realizacji. Z programami szkoleń mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie Szkolenia dla instytucji. 1. Diagnoza psychologiczna i medyczna ADHD w kontekście diagnozy różnicowej do zachowań opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania 2. Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD. Metody pracy terapeutyczne 3. Zespoły interdyscyplinarne jako metoda pracy z przypadkami krzywdzenia dzieci 4. Podstawy diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wykorzystywanych seksualnie 5. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej 6. Problemy rodzin zastępczych, adopcyjnych i zrekonstruowanych w kompleksowym modelu pomocy 7. Moi rodzice rozwodzą się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie 8. Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej 9. Konstruowanie programów i dobór grup edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców 10. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, różnicowanie ich od chorób psychicznych - diagnostyka, leczenie, podejście terapeutyczne 11. Mediacja rodzinna jako forma pomocy rodzinie - zastosowanie i ograniczenia 12 Zespół wypalenia zawodowego - Umiejętności - Możliwości rozwoju Mogą Państwo również dokonywać zgłoszeń własnych tematów szkoleń (z zakresu psychoterapii oraz obszaru pomocy psychologicznej), które chcieliby Państwo, aby zostały zorganizowane w Państwa miejscu pracy. Istnieje możliwość zrealizowania u Państwa niektórych propozycji programowych zawartych w aktualnej ofercie Jesień 2009 i Wiosna-Jesień

5 Szkolenia prowadzą dr Izabela Banasikowska Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka), pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz II Edycję Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zorganizowaną przez Oxford Cognitive Therapy Centre, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbywała staże w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci w Krośnicach, jako członek Koła Psychiatrii Dziecięcej przy warszawskim szpitalu dziecięcym na Litewskiej. Opublikowała kilka artykułów na temat nocnego moczenia się u dzieci. Od kilku lat pracuję jako diagnosta i terapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Współpracuje ze Szkołą Brytyjską w Warszawie w zakresie diagnostyki inteligencji i specyficznych problemów uczenia się. Pracuję również jako psycholog szkolny w warszawskim gimnazjum. Jest pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów i superwizorów poznawczo-behawioralnych. dr n. med. Celina Brykczyńska Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor psychoterapii SNP PTP. Zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. prof. dr hab. n. hum. Jan Czesław Czabała Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii SNP PTP. mgr Elżbieta Dajek Psycholog. Od 1980 roku prowadzi warsztaty dla psychologów na temat praktycznego stosowania i interpretacji niektórych metod diagnostycznych. Zajęcia łączą w sobie teoretyczne wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne. Przeprowadzała szkolenia miedzy innymi dla placówek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, Zespołów Opieki Zdrowotnej Szpitali Psychiatrycznych, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych i innych. mgr Maria Glegoła-Szczap Psycholog kliniczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej oraz szkolenie podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych i małżeńskich. Ukończyła także kurs terapii krótkoterminowej i terapii rodzin. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), wiceprezesem SMR oraz członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Mediacje w sprawach rodzinnych prowadziła początkowo w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, a od ponad 3 lat w Ośrodku Mediacji "Klinika Konfliktu". Zajmuje się również mediacjami w sporach sąsiedzkich, społecznych i organizacyjnych. Jest rekomendowaną przez SMR trenerką w zakresie umiejętności mediacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia z mediacji rodzinnej w ramach studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie. Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii przy SO w Warszawie. Specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących mediacji rodzinnych. mgr Małgorzata Gontarek Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Wieloletni terapeuta w Fundacji Dzieci Niczyje. Kierowała również Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Zajmuję się też prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo 4

6 Psychologiczne. Ukończyła szkolenie przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), członek EABCT European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA (Trening Zastępowania Agresji) w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. mgr Ryszard Izdebski Pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, licencjonowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Prezes Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Jest opiekunem stażów psychologicznych w zespole oraz kierownikiem specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią rodzin oraz szkoleniem w tym zakresie. Posiada rekomendacje do szkolenia psychologów, pedagogów i nauczycieli wydane Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. dr n. med. Beata Janke-Klimaszewska Psychiatra. Ordynator Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. dr hab. n. hum. Barbara Józefik Adiunkt w Collegium Medicum UJ, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Od wielu lat kieruje Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie. Jest autorką wielu publikacji dotyczących psychoterapii i terapii rodzin, członkiem międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii rodzin, problemów emocjonalnych okresów dojrzewania oraz psychoterapii anoreksji i bulimii psychicznej. mgr Maria Keller-Hamela Psycholog kliniczny, dyrektor d.s. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydany przez PARPA. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci z siedzibą w Chicago (ISPCAN). Jest z-cą red. naczelnego kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. mgr Danuta Łopalewska Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP i Certyfikowany Superwizor SNP PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, którego kierownikiem jest prof. J. Aleksandrowicz, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie na Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym. Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje prace z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych) prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. Od lat prowadzi psychoterapię i superwizuje terapeutów pracujących w systemowym modelu terapii rodzin. Autorka szeregu publikacji z zakresu psychoterapii pacjentów w wieku dojrzewania oraz systemowego rozumienia ich objawów. 5

7 OPTA Stowarzyszenie OPTA zrzesza specjalistów w zakresie psychoterapii, terapii rodzinnej, szkoleniowców licencjonowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Opieka merytoryczna; Barbara Jakubowska, superwizor polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. dr n. med. Anna Sarol-Kulka Adiunkt Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, lekarz psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uzyskała certyfikat lidera psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy dla Europy. Od 20 lat prowadzi psychoterapię pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz szkolenia dla psychoterapeutów w ramach kursów psychoterapii. mgr Emilia Sitek Psycholog - zawodowo zajmuje się pracą kliniczną, naukową i dydaktyczną. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki i terapii neuropsychologicznej pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, International Neuropsychological Society oraz European Huntington's Disease Network (EHDN). Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku, w latach była związana z Kliniką Rehabilitacji ACK Szpitala AM w Gdańsku, gdzie pracowała pod kierunkiem dr n. hum. Dariusza Wieczorka. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu neuropsychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM), w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich, we współpracy z Motor Phenotype Working Group z EHDN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUM z zakresu komunikacji oraz neuropsychologii. Autorka kilkunastu publikacji neuropsychologicznych, m.in. na temat rzadkich zespołów otępiennych. Uczestniczy w badaniach naukowych z zakresu neuropsychologii klinicznej oraz neuropsychologii medycznej, w tym w projektach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wyniki współprowadzonych przez nią badań były prezentowane na konferencjach naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szkocji. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Siwiak-Kobayashi Psychiatra, psycholog. Kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka oraz superwizor SNP PTP. Autorka szeregu publikacji. mgr Konrad Sobczyk Mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz mediator na międzynarodowej liście prowadzonej przez Niemiecki Federalny Związek ds. Mediacji Rodzinnej (BAFM), posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej. Prowadzi mediacje rodzinne, społeczne i organizacyjne w Ośrodku Mediacji Klinika Konfliktu. Jest członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka jako mediator rodzinny. Jest rekomendowanym przez SMR trenerem w zakresie umiejętności mediacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia z mediacji rodzinnej w ramach studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie. dr Ewa Sokołowska Psycholog, pracownik naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka, a obecnie w Zakładzie Wychowania i Rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przeżywającą niepowodzenia szkolne oraz w pracy z rodzicami, która koncentruje się na problemach wychowawczych, również tych, które wiążą się z zaburzeniami zachowania (CD, OCC). Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w nurcie podejścia poznawczo-behawioralnego. Część swoich doświadczeń praktycznych i refleksję teoretyczną opisała w dwóch książkach: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem oraz Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i działania. 6

8 lek. med. Witold Sołtan Specjalista neurologii, w pracy klinicznej zajmuje się głównie schorzeniami układu pozapiramidowego (m.in. chorobą Parkinsona i chorobą Huntingtona) i zespołami otępiennymi. Od 2000 roku pracuje w O. Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i European Huntington's Disease Network (EHDN). Uczestniczy w badaniach naukowych, głównie dotyczących choroby Huntingtona (m.in. w projekcie Registry, prowadzonym przez EHDN). mgr Ewa Stankowska Specjalista psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS. Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od chwili założenia do 2002 roku prezes Zarządu WTTS. Obecnie członek Zarządu. Z ramienia WTTS członek Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów i Rady ds. Psychoterapii. Od 1998 roku prowadzi kursy terapii systemowej. Pełni funkcję kierownika specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym oraz Ośrodek Terapii Rodzin w Poznaniu. Wraz z zespołem terapeutów systemowych pracuje z pacjentami w terapii indywidualnej, rodzinnej, par i grupowej. Od 1990 roku praktyka prywatna. mgr Danuta Suchecka-Zejden Psycholog kliniczny (PO 0043), certyfikowany konsultant psychologii klinicznej dziecka (PTP-2003), certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od 1992 roku aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin (EFTA). Członek Sekcji Terapii Rodzin i Sekcji Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Ukończyła dwuletni kurs certyfikacyjny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierownictwem prof. Czesława Czabały. Od 1996 roku prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie terapii systemowej. W latach praca w szpitalu pediatrycznym, w latach kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 1994 roku prowadzi praktykę prywatną. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży, rodzin, par, indywidualna terapią dorosłych, prowadzi warsztaty rozwoju osobistego. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SP PTP Psychoterapia. dr n. hum. Małgorzata Talarczyk Psycholog kliniczny. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dorosłych oraz II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracę doktorską poświęciła badaniom jadłowstrętu psychicznego. Posiada certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest biegłym sądowym. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży A.M. w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się diagnozą kliniczną i psychoterapią. dr n. hum. Małgorzata Talarczyk Psycholog kliniczny. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dorosłych oraz II stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracę doktorską poświęciła badaniom jadłowstrętu psychicznego. Posiada 7

9 certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest biegłym sądowym. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży A.M. w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się diagnozą kliniczną i psychoterapią. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener konsultant zarządzania. Posiada specjalizacje II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. jest autorka i współautorka wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Bożena Winch Absolwentka wydziału filozofii chrześcijańskiej ze specjalnością psychologia kliniczna w ATK w Warszawie. Specjalista I stopnia z psychologii klinicznej. Certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcja Terapii Rodzin (członek Zarządu Sekcji) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat związana z Ośrodkiem Leczenia Nerwic "Synapsis", Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Kondratowicza w Warszawie gdzie pracowała jako psycholog i psychoterapeuta w dziennym oddziale psychiatrycznym oraz Ośrodkiem leczenia nerwic w Komorowie. Prowadzi psychoterapie indywidualną, rodzinną, małżeńską i grupową. Zajmuje się też pracą z osobami chorującymi na choroby nowotworowe i ich rodzinami. Od 2000 roku prowadzi psychoterapeutyczną praktyką prywatną. Ma doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i superwizji indywidualnej i grupowej. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Psychoterapii w Krakowie oraz zajmuje się prowadzeniem szkoleń w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii gdzie pełni również funkcję członka zarządu. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania się. Od 1995r. pełni także funkcję redaktora kwartalnika Psychoterapia wydawanego przez Sekcję Psychoterapii PTP. mgr Jolanta Zmarzlik Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Trzynaście lat pracowała na stanowisku pedagoga w Domu Dziecka. Od 1996 roku jest pedagogiem terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Posiada certyfikat PARPA specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy. Od 2003 roku wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacja Dzieci Niczyje. Autorka publikacji dotyczących przemocy wobec dzieci. 8

10 Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne Szkolenie prowadzą: Maria Keller-Hamela Jolanta Zmarzlik Charakter i zakres szkolenia: W psychologicznej ekspertyzie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży, każdy przypadek i każda konkretna sprawa to nowy model sytuacyjny i w związku z tym nowy, indywidualny program badania, który należy każdorazowo odrębnie opracować A. Sokołowska Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach dzieci i młodzieży. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności formułowania problemów i hipotez danego przypadku oraz przybliżenie zasad, etapów i sposobów konstruowania opinii sądowo psychologicznych. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter wykładu, seminarium. Część warsztatowa poświęcona jest omówieniu spraw i przypadków diagnozowanych i opiniowanych przez prowadzące szkolenie jak i uczestników szkolenia. Program: 1. Specyfika rodziny gdzie stosowana jest przemoc i gdzie występują związki kazirodcze. 2. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej. 3. Obraz psychologiczny dziecka ofiary / świadka przestępstwa. 4. Ujawnianie przez dzieci doświadczeń wykorzystywania seksualnego. 5. Charakterystyka funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i seksualnej w kolejnych fazach rozwojowych, w kontekście udziału w procedurach prawnych 6. Przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków w polskiej procedurze karnej /art. 185 a i b/ zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania fazy przesłuchania formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw 7. Opinia psychologiczna w przypadku podejrzenia o wykorzystania seksualnego, zbieranie materiału (od dziecka, od opiekuna, inne źródła), formułowanie wniosków. 8. Psycholog w sądzie jako świadek i jako biegły. 9. Przygotowanie dziecka do przesłuchania oraz zeznań w sądzie. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów mających doświadczenie w diagnozowaniu dla potrzeb orzecznictwa w postępowaniach sądowych, biegłych sądowych, pracowników RODK i CIK, psychologów zatrudnianych w MOPS, Izbach Dziecka, Policji, psychologów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Termin szkolenia: część I szkolenia września część II szkolenia października Część I i II szkolenia obejmuje łącznie 28 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: Koszt każdej z części szkolenia wynosi 340,00 PLN 9

11 Poznawczo-behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania Szkolenie prowadzi: dr Ewa Sokołowska Charakter i zakres szkolenia: Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi i stosowanymi technikami pracy w ramach poznawczo-behawioralnych programów profilaktyki zaburzeń zachowania. Omówione zostaną szczegółowo trzy najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane programy skierowane do rodziców: (1) Niewiarygodne lata" Carolyn Webster-Stratton; (2) Trening rozwiązywania konfliktów Alana Kazdina; oraz (3) Umiejące sobie radzić dziecko Johna Lochmana. Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu efektywnych form pracy z rodzicami oraz zapoznaniu uczestników z opracowanymi przez twórców programów złożeniami merytorycznymi jak również treningiem zachowań. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. Propozycja programowa: Programy poznawczo-behawioralne profilaktyki zaburzeń zachowania - Niewiarygodne lata" Carolyn Webster-Stratton; "Trening rozwiązywania konfliktów" Alana Kazdina; oraz Umiejące sobie radzić dziecko Johna Lochmana - są skierowane do rodziców i mają ułatwić im konsekwentne postępowanie wobec własnego dziecka. Warto je poznać, gdyż dostarczają one rodzicom konkretnej, spójnej wiedzy dotyczącej reguł uczenia się - zarówno prawidłowych, jak i nieprawidłowych zachowań. Pozwalają też rodzicom zrozumieć własne postępowanie i jego skutki. Zarazem omawiane programy profilaktyczne akcentują kwestie praktyczne, to jest konieczność treningu konkretnych umiejętności. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami uczenia rodziców efektywnych technik behawioralnych i poznawczych. Omówiony zostanie przydatny instruktaż, gotowe do odgrywania scenki i inscenizacje (uczenie przez obserwację, przez modelowanie), mające na celu: 1. przyswojenie technik behawioralnych: sposobu monitorowania problemowych zachowań dziecka (raporty dzienne, tygodniowe do zapisywania/śledzenia zachowań dziecka), nagradzania pozytywnych przejawów w jego zachowaniu (np. ignorowanie małych przewinień, nagradzanie za próby zmierzenia się z problemem, system nagród, czas specjalny) wygaszania negatywnych zachowań (np. czas przerwy, system kosztów negatywnych); 2. zapoznawanie rodziców z technikami pracy poznawczej: odróżnianie obserwacji od interpretacji (faktów od myśli), samoobserwacja (monitorowania myśli), przeprowadzanie bilansu zysków i strat (oceny konsekwencji, wad i korzyści płynących z takiego, a nie innego, sposobu myślenia) przeprowadzanie uzasadnień, czyli określania argumentów za i przeciw. Zmiana poznawcza wspiera i umożliwia zmianę w rodzicielskim zachowaniu. Bez tego elementu trening rodzicielski byłby niepełny. Pomimo, że programy te opierają się na podobnych założeniach i stosują często zbliżone techniki, nie są oczywiście identyczne. Szkolenie z całą pewnością pozwoli uczestnikom przekonać się w jakim stopniu określone sposoby pracy mogą znaleźć zastosowanie w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników MOPS, wychowawców świetlic terapeutycznych. Termin szkolenia: listopada Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: 345,00 PLN 10

12 Wprowadzenie do terapii dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnie Szkolenie prowadzą: Maria Keller-Hamela Jolanta Zmarzlik Charakter i zakres szkolenia: Dzieci krzywdzone stanowią liczebną i wewnętrznie zróżnicowaną grupę, wymagającą wieloaspektowej diagnostyki oraz zaplanowanych zgodnie z profilem zaburzeń oddziaływań terapeutycznych. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w pomaganiu dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Ćwiczenie umiejętności psychologicznych niezbędnych w terapii dziecka będącego ofiarą przemocy oraz merytoryczne przygotowanie uczestników do identyfikacji urazu, jak też nabywanie umiejętności budowania kontr urazowych. Forma zajęć: Zajęcia obejmują formy pracy warsztatowej, wykładu oraz superwizji własnych doświadczeń w pracy (pacjentów prowadzonych przez uczestników szkolenia). Program szkolenia: 1. Planowanie warunków terapii na podstawie diagnozy dziecka i rodziny. 2. Umiejętność budowania kontraktu terapeutycznego z dzieckiem i rodzicem wspierającym dziecko. 3. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania treści urazowych występujących u dzieci ofiar krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego. 4. Budowanie sytuacji terapeutycznych niosących treści korygujące uraz dziecka 5. Praca terapeutyczna z rodzicem wspierającym dziecko - uczenie zachowań wspierających dziecko - sposoby udzielania informacji rodzicom o konieczności podejmowania dodatkowych działań związanych z ewentualną opieką medyczną i udziałem w procedurach prawnych dziecka. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników MOPS, wychowawców świetlic terapeutycznych oraz osób z akademickim wykształceniem posiadających trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin szkolenia: listopada Dwudniowa sesja obejmuje 14 godzin szkoleniowych. Koszt szkolenia: 340,00 PLN 11

13 Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży po przebytej traumie ( PTSD) Szkolenie prowadzi: Izabela Banasikowska Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie poświęcone jest zapoznaniu uczestników z podstawami nowego, efektywnego programu Terapii Poznawczo Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie (ang. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy - TF-CBT), który opracowano z myślą o dzieciach po przebytej traumie. Ten krótkoterminowy program (12-16 tygodni) obejmuje wiele elementów, których zastosowanie jak pokazują wyniki badań wpływa pozytywnie na nastrój, zachowanie, kontakty społeczne i samoocenę dzieci już od 4 roku życia. Propozycja programowa zakłada poznanie idei programu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie, jego poszczególnych etapów i technik terapeutycznych, obejmie również omówienie kryteriów diagnostycznych PTSD i różnic diagnostycznych PTSD dorosłych oraz dzieci. Forma zajęć: Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. Zagadnienia programowe: 1. psychoedukacja dziecka i rodziny na temat traumy, 2. ćwiczenie umiejętności regulowania emocji, 3. zindywidualizowany program radzenia sobie ze stresem, 4. towarzyszenie dziecku w trakcie mówienia / pisania / rysowania na temat jego traumy, 5. przetwarzanie poznawcze i emocjonalne zdarzeń traumatycznych, 6. trening dla rodziców, 7. uczenie się umiejętności zapewnienia sobie bezpieczeństwa, 8. radzenie sobie z podobnymi do traumy zdarzeniami/bodźcami, jeśli wystąpią w przyszłości (plan zapobiegania nawrotom). Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów oraz lekarzy pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Termin szkolenia: 5-6 grudnia 2009 Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin szkoleniowych Koszt szkolenia: 345,00 PLN 12

14 Psychospołeczny model leczenia schizofrenii Patronat merytoryczny: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Kraków Klinika psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Szkolenie prowadzą: dr n. med. Andrzej Cechnicki, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. mgr Danuta Łopalewska, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. mgr Anna Bielańska, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. lek. med. Aneta Kalisz, specjalista psychiatra, ukończyła kurs analitycznej terapii grupowej, w Rasztowie, asystent psychodramy. mgr Igor Hanuszkiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy. mgr Dorota Curyło, psycholog, psychoterapeuta SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy. dr n. hum. Hubert Kaszyński, dr socjologii, pracownik socjalny, koordynator projektu Trener". mgr Małgorzata Bundzewicz-Czyżewska, artysta plastyk, art. - terapeuta prowadzi Galerię Miodowa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. mgr Jadwiga Noworól, artysta rzeźbiarz, art.-terapeuta, prowadzi pracownię zajęciową w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Charakter i zakres szkolenia: Proponowane szkolenie podyktowane jest potrzebą jaką niesie za sobą rozwój opieki środowiskowej w psychiatrii co zgodne jest z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Pozyskana wiedza i doświadczenie może być wykorzystana tak w oddziałach szpitalnych jak też dotyczyć pacjentów po ich wypisie. Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z różnymi formami terapii i rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych, które zawierają elementy terapii indywidualnej, grupowej oraz arteterapii. Nabyta wiedza poparta doświadczeniem pomoże Państwu w tworzeniu nowej, opartej na środowiskowym modelu leczenia i terapii, strategii (koncepcji) pomocy osobom po kryzysach psychicznych. Forma zajęć: Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Program szkolenia: 1. Współczesne koncepcje rozumienia schizofrenii. Model leczenia i rehabilitacji. Osobowość, rola sieci społecznej. Rozwój przed-chorobowy. 2. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia indywidualna. Specyfika leczenia na oddziale całodobowym, dziennym. Relacja terapeutyczna; kontakt, dynamika, trudności, przeniesienie. Praca z motywacją. 3. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia grupowa. Praca z grupą dynamika grupy, role, środowisko terapeutyczne. Różne formy terapii grupowej. 4. Rozumienie rodziny i formy pracy z rodziną. Praca z rodziną od wywiadu poprzez psychoedukacje, sesje z jedną rodziną do grup wielorodzinnych. 5. Strategie i interwencje terapeutyczne. Terapia kreatywna. Specyfika terapii poprzez sztukę dla osób po kryzysach psychicznych. 6. Rehabilitacja chorych na schizofrenię możliwości i ograniczenia, tworzenie struktur środowiskowo rehabilitacyjnych, problemy związane z orzecznictwem, zatrudnienie osób chorych psychicznie. 13

15 Szkolenie przeznaczone jest dla: Lekarzy, psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w oddziałach psychiatrii całodobowych, dziennych i domach środowiskowych obejmujących opieką osoby po kryzysach psychicznych. Termin szkolenia: marca kwietnia maja września października listopada 2010 Planowany harmonogram zajęć: piątek, godz sobota, godz Szkolenie w sumie obejmuje 80 godzin szkoleniowych. Nasza Pracownia wystąpiła do Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku o przyznanie punktów edukacyjnych dla lekarzy, którzy ukończą w/w szkolenie. Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa w jednym zjeździe wynosi 445,00 PLN płatne każdorazowo na 10 dni przed spotkaniem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacenia. 14

16 Szkoła Trenerów warsztaty umiejętności psychospołecznych Szkolenie prowadzą: Patronat merytoryczny oraz prowadzenie szkolenia według własnego programu realizować będzie OPTA z Warszawy. Stowarzyszenie OPTA jest organizacją pozarządową, zrzesza specjalistów w zakresie psychologii, trenerów i superwizorów związanych z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, licencjonowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i NLP, specjalistów z zakresu wiedzy prawniczej, szkoleniowców, konsultantów. Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie nastawione jest na uczenie pracy metodą warsztatową i budowania programów szkoleniowych. Przygotowuje ono do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w sektorze medycznym, oświatowym i biznesie. Szkolenie przygotowuje uczestników do starania się o rekomendację trenera I stopnia warsztatów psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Forma zajęć: Szkolenie trwa 12 miesięcy z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień. Rozpoczyna się treningiem interpersonalnym. Wykłady i zajęcia warsztatowe odbywają się razw miesiącu w weekendy. trening interpersonalny - 40 godz. dydaktycznych warsztaty i wykłady -120 godz. prowadzenie autorskich warsztatów 16 godz. w roli prowadzącego i 16 godz. w roli współprowadzącego Prowadzący może uzyskać opinie superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Program szkolenia: 1. Trening interpersonalny. 4-dniowy trening interpersonalny jest okazją do przyjrzenia się sobie i swoim relacjom z innymi, skupienia uwagi na sposobach przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach grupowych. Daje on też możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wprowadzania zmian w sposobie myślenia i postępowania. 2. Trener jako osoba. Trener to zawód dla osób, które decydują się na rozwój i ciągłe zmiany. Proces przygotowania się do tej roli to; autodiagnoza, poznawanie swoich możliwości i ograniczeń, rozpoznawanie obszarów do rozwoju osobistego, rozpoznawanie wpływu, jaki wywieramy na innych, umiejętności prezentacyjne. 3. Zadania i rola trenera. Trener jest bardzo ważną osobą w grupie. To od niego w dużej mierze zależy, jak grupa pracuje, jak się w niej czują poszczególne osoby i w jakim stopniu zostaną osiągnięte założone cele. osobisty styl pracy trenera, wpływ trenera na proces grupowy, wprowadzanie zasad i norm grupowych, diagnozowanie procesów grupowych i etapów rozwoju grupy, rozpoznawanie indywidualnej sytuacji psychologicznej uczestnika szkolenia, edukacja poprzez organizowanie nowych doświadczeń, rozpoznawanie i rozumienie uczuć swoich i uczestników - adekwatne reagowanie, interwencje indywidualne w pracy z grupą. 4. Dynamika procesu grupowego. Grupa jest specyficznym tworem, który ma swoje wewnętrzne życie. Poznając je można lepiej rozumieć co i dlaczego się wydarza, przewidywać zdarzenia i zjawiska grupowe. fazy rozwoju grupy, role grupowe, napięcia i konflikty w grupie, komunikacja w grupie na różnych poziomach jej rozwoju, opór, przeniesienie, konfrontacja i inne zjawiska w relacji uczestników z trenerem. 15

17 5 i 6. Konstruowanie warsztatu (2 warsztaty). To główna praca trenera warsztatu. Jest on osobą, która spotyka się z grupą w określonym celu. Ma zadanie. Żeby się z niego wywiązać wcześniej przygotowuje pewne propozycje, doświadczenia, treści, które chce przekazać, po to by jego praca była efektywna. To jest budowanie planu warsztatu. Elementy tego działania: diagnoza i opis potrzeb odbiorców, do których działanie jest adresowane, określanie celów, które mają być osiągnięte, opracowanie przebiegu warsztatu, wybór metod aktywnych pozwalających na efektywne doświadczanie i edukację w wybranym temacie, organizowanie doświadczeń rozwijających uczestników i omawianie ich tak, by stały się uwewnętrznioną wiedzą. 7. Planowanie autorskich projektów szkoleniowych jak budować oferty dla wybranych grup odbiorców. Praca trenera to też zabieganie o klienta, bycie aktywnym na rynku szkoleniowym, proponowanie ciekawych i trafnych rozwiązań problemów zespołów, firm, czy grup pracowników. Składają się na to: diagnoza potrzeb szkoleniowych, konstruowanie specjalnych ofert dla konkretnych klientów, dostosowanie metod i treści do celów programu szkoleniowego, opracowywanie materiałów szkoleniowych. 8. Dylematy etyczne w pracy trenera. Trener to zawód odpowiedzialny. Bywa, że uczestnicy szkoleń przeżywają trudne sytuacje, powierzają trenerowi i grupie swoje osobiste problemy. To co się dzieje między uczestnikami grupy, a często też między nimi a pracodawcami lub zleceniodawcami to trudne kwestie etyczne. Jak postąpić, na co można się zgodzić, a na co już nie, jak się zachować w konkretnych trudnych sytuacjach. To kwestie, którymi warto się zająć przygotowując się do roli trenera. 9. Coaching elementy pracy coacha. trener w roli coacha, wyznaczanie celów coachingu, dobór strategii do potrzeb i możliwości klienta, kontrakt z klientem, budowanie relacji nastawionej na współpracę, planowanie zmian i towarzyszenie we wprowadzaniu ich w życie, metody i techniki w pracy coacha, etyka pracy coacha. 10 i 11. Prowadzenie warsztatów. Rola trenera w praktyce (2 warsztaty). Zanim staniesz przed grupą obcych można potrenować na swoich. Trochę łatwiej, ale stres jest obecny. To przymiarka do następnego etapu. prowadzenie fragmentów opracowanych warsztatów dla uczestników szkolenia, analiza mocnych stron i trudności w kontakcie z grupą, ćwiczenie umiejętność wprowadzania doświadczeń, wątków edukacyjnych i omawiania zdarzeń grupowych, informacje zwrotne. 12. Superwizja prowadzonych przez uczestników szkolenia warsztatów tematycznych dla wybranych grup odbiorców. To jeden z najważniejszych elementów szkolenia. Pierwsze samodzielne przygotowanie i prowadzenie warsztatów pod superwizją - jest nim osoba posiadająca uprawnienia superwizora lub trenera II stopnia PTP. Jego uwagi i spostrzeżenia będą cennym materiałem do dalszego doskonalenia się w swojej pracy na drodze pozyskiwania umiejętności trenerskich. opracowanie oferty dla konkretnych odbiorców, przygotowanie zasad współpracy w parze prowadzących trener, kotrener, przygotowanie akcji promującej działanie, opracowanie zasad naboru/ ofertowania i przeprowadzenie go, przeprowadzenie zajęć pod superwizją, omówienie przebiegu i sposobu prowadzenia warsztatu i wprowadzenie / zaplanowanie zmian. Wszystkie zajęcia i superwizje prowadzone są przez superwizorów i trenerów posiadających licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 16

18 Informacje dodatkowe: Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w zajęciach oraz przeprowadzenie autorskiego warsztatu: 16 godz. w roli prowadzącego i 16 godz. w roli współprowadzącego, nie później niż 6 miesięcy od zakończenia ostatniego zjazdu szkoleniowego. Zajęcia te wymagają stworzenia własnej grupy warsztatowej. Na przeprowadzenie zajęć umawiają się Państwo indywidualnie, ustalając termin ich przeprowadzenia z superwizorem wyznaczonym przez Stowarzyszenie OPTA. Szkolenie przeznaczone jest dla: Psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat tych kierunków, pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych, resocjalizacyjnych, osób związanych z sektorem społecznym. Terminy szkolenia: 8-11 kwietnia trening interpersonalny Planowany harmonogram zajęć: Czwartek, , godz Piątek, , godz Sobota, , godz Niedziela, , godz maja czerwca września października listopada grudnia 2010 Planowany harmonogram zjazdów: Piątek, Sobota, Terminy spotkań w 2011 roku ustalone zostaną w połowie 2010 roku. Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu wynosi 790,00 PLN. Płatne każdorazowo na 10 dni przed zjazdem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacania. 17

19 Mediacje rodzinne nabycie i doskonalenie umiejętności mediacyjnych zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych Szkolenie prowadzą: mgr Maria Glegoła-Szczap mgr Konrad Sobczyk Charakter i zakres szkolenia: Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu mediacji rodzinnej w wielu aspektach jej zastosowania jako metody wspierania rodziny oraz procedury wykorzystywanej dla osiągnięcia porozumienia w sytuacji konfliktu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu wspomagania rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Forma zajęć: Zajęcia obejmują formy pracy warsztatowej oraz wykładu, prowadzone będą metodami aktywnymi. Uczestnicy wezmą udział w superwizowanych symulacjach i ćwiczeniach w charakterze zarówno mediatorów jak również stron. Superwizja własnych doświadczeń w pracy stanowić będzie źródło nabywania i rozwoju umiejętności mediacyjnych. Cz. I. Zagadnienia programowe szkolenia podstawowego (40 godzin): 1. wybrane zagadnienia psychologii konfliktu; 2. podstawowe zasady oraz przebieg procesu mediacji; 3. rola i zadania mediatora; 4. różnicowanie pomiędzy mediacją a innymi formami pracy z rodziną; 5. spektrum wskazań i przeciwwskazań do mediacji; 6. etapy procesu mediacji (cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora na każdym z etapów). Cz. II. Zagadnienia programowe szkolenia zaawansowanego (40 godzin): 1. wybrane elementy psychologii rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny w sytuacji rozstania; 2. ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji; 3. elementy negocjacji - style radzenia sobie z różnicami; 4. mediacja a polskie prawo rodzinne i opiekuńcze; 5. współpraca z innymi specjalistami w dochodzeniu przez strony do porozumienia; 6. charakterystyka i omówienie typów sytuacji trudnych w mediacji - nierównowaga stron, impas, blokowanie procesu, silny konflikt; 7. przemoc domowa a mediacja; 8. postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora; 9. rytuały w mediacji. Szkolenie przeznaczone jest dla: Osób z akademickim wykształceniem humanistycznym pracujących z rodzinami lub posiadających trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia, specjalistów zawodowo związanych z poradniami rodzinnymi, psychologicznopedagogicznymi, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi jak też kuratorów i pracowników socjalnych. Uczestnicy szkolenia po zrealizowaniu obydwu jego części ( po 40 godz. każda - razem 80 godzin zegarowych) otrzymują zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia z zakresu mediacji rodzinnej w wymiarze wymaganym przy ubieganiu się o członkostwo w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Ukończenie szkolenia będzie też podstawą do możliwości dalszego doskonalenia umiejętności mediacyjnych w trakcie różnych warsztatów specjalistycznych. Pozwoli Państwu również na poszerzenie warsztatu pracy o nowy obszar działalności. Z uwagi na wymogi dotyczące szkolenia liczba miejsc jest ograniczona. 18

20 Termin szkolenia: Realizację szkolenia zaplanowano w systemie czterech trzydniowych zjazdów (A, B, C, D) po 20 godzin, zegarowych każdy, trwających od piątku do niedzieli Cz. I A podstawowa - 21, 22, 23 maja 2010 i cz. I B 18, 19, 20 czerwca (razem A i B 40 godzin zegarowych) Cz. II C zaawansowana - 17, 18, 19 września 2010 i cz. II D 15, 16, 17 października 2010 (razem C i D 40 godzin zegarowych) Obydwa zjazdy (podstawowy A i B i zaawansowany C i D) obejmują 80 godzin zegarowych tj. 106 godzin szkoleniowych. Planowany harmonogram zajęć: Piątek, 15:00-19:00 Sobota, 09:00-18:00 Niedziela, 09:00-17:45 Koszt szkolenia: Koszt każdego ze zjazdów wynosi 550,00 PLN płatne każdorazowo na 10 dni przed spotkaniem. Brak uczestnictwa w zjeździe nie zwalnia z jego opłacenia. 19

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny 62 godziny

tryb niestacjonarny 62 godziny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny 62 godziny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Systemowa terapia par i rodzin teoria i praktyka kliniczna Zainteresowanie tematem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień szkoleniowy

Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień szkoleniowy Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia Przedstawienie trenera Zebranie dokumentacji Krótka prezentacja programu Oczekiwania uczestników

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru formalnych i psychologicznych aspektów rodzicielstwa zastępczego. Poszerzenie umiejętności promowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015 Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015 Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W TRENER VCC PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Zachęcamy do udziału przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE Specjalistyczne praktyki psychologiczne to praktyki psychologiczne pogłębione o specjalistyczne szkolenie ułatwiające wejście do zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Bardziej szczegółowo

Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli

Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli Terminy Liczba dni Czas trwania 08.10.2016 1 09:00-16:00 Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych pośrednia

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych)

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) STER to kurs trenerski dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń w środowisku szkolnym. Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW * ZIMA * WIOSNA * 2010 * N.Z.O.Z. OŚRODEK TERAPII I PSYCHOEDUKACJI KOMPAS SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW "Mózg a Człowiek" SZKOLENIE Z ZAKRESU PODSTAW DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW. BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. DORADZTWO RODZINNE. Rodzice z dziećmi do lat 18-stu

DLA RODZICÓW. BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. DORADZTWO RODZINNE. Rodzice z dziećmi do lat 18-stu DLA RODZICÓW BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. Zainteresowani rodzice Poszerzenie samoświadomości w zakresie relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Uczenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Strata/żałoba. mgr Marzena Damięcka

Strata/żałoba. mgr Marzena Damięcka mgr Marzena Damięcka Psycholog, psychoterapeuta, coach pracujący w nurcie psychoterapii zintegrowanej. Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom. Zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGIII PRAKTYCZNEJJ W WARSZAWIE SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ. KURS

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Praca po ukończeniu POzT związana jest z dziećmi i młodzieżą, które: wywodzą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wprowadzenie do terapii rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 na rok szkolny 2013/2014 Lp. Skład Stanowisko/ funkcja w zespole 1 Barbara Tubielewicz psycholog koordynator

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ SWPS kierowana przez dr A.Popiel i dr E.Pragłowską

SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ SWPS kierowana przez dr A.Popiel i dr E.Pragłowską Adresaci: Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych psychologów i lekarzy osób zorientowanych na zdobycie umiejętności i doskonalenie praktyki klinicznej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO

POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO Szanowni Państwo, Jesteśmy polską firmą oferującą pomoc psychologiczną, wsparcie wychowawczo rozwojowe dla rodziców oraz szkolenia z obszaru

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Psycholog w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

SZKOLENIE : Psycholog w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej SZKOLENIE : Psycholog w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Cel szkolenia: Korzyści ze szkolenia: Adresaci szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem, współpracy z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji Studia Podyplomowe DOSKONALENIE KOMPTENCJI WYCHOWAWCZYCH realizowane w ramach projektu pn. Dwusemestralne studia podyplomowe, dla nauczycieli i wychowawców kryzysowym na podstawie umowy z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Systemowa terapia rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Systemic family

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Psychologia (specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna zdrowia) Białystok, dnia 01.10.2013r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Do udziału w projekcie zapraszamy żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje i organizacje.

Do udziału w projekcie zapraszamy żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje i organizacje. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia i Fundacji Dzieci Niczyje serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Dzieci się liczą realizowanym na terenie wybranych miast województwa śląskiego. Projekt ma charakter

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Adresaci modułu i cel zajęć Zjawiska w psychoterapii klinicznej praktyczne zastosowanie w pracy

Bardziej szczegółowo