Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013"

Transkrypt

1 Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013 Instytut Socjologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

3 Zespół Autorów: Iwona Banasiewicz, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Maria Rogaczewska, Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego Ewa Niewożewska, Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego Druk, oprawa: Centrum Obsługi KPRP Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska Warszawa

4 SPISTREŚCI List Ireny Wóycickiej, Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP List Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego Część I. Rodzina w życiu jednostki i całego społeczeństwa Część II. Lokalne rozwiązania wspierające rodzinę w województwie małopolskim Część III. Przykłady dobrych praktyk 3

5 Szanowna Pani, Szanowny Panie, Zapraszamy Państwa do udziału w regionalnej debacie o ważnych sprawach polskich rodzin, organizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zależy nam na Państwa uczestnictwie w tej dyskusji, a przez to wsparciu tworzenia programu polityki rodzinnej, który aktualnie powstaje w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem debaty jest wskazanie autorom wspomnianego programu rozwiązań, które odpowiedzą na realne potrzeby polskich rodzin, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych i na różnym etapie życia. Zależy nam na uzyskaniu informacji o możliwościach rozwiązywania lokalnych kwestii polityki rodzinnej, na Państwa pomysłach na pokonywanie trudności przez działania inicjowane i realizowane w najbliższym rodzinie środowisku. Liczymy ponadto, iż debata stanie się impulsem do podjęcia zgłoszonych problemów także przez władze lokalne, a także pozwoli na wypracowanie najbardziej oczekiwanych i możliwych do realizacji rozwiązań. Liczba rodzących się w Polsce dzieci maleje. To rodzi obawy o przyszłość naszego kraju. Zastanówmy się więc wspólnie, jak zachęcić młodych ludzi do decydowania się na więcej niż tylko jedno dziecko? Jakie rozwiązania są potrzebne, aby osiągnąć ten cel, a jednocześnie nie narzucać nikomu sposobu życia czy np. tego, jak podzielone zostaną obowiązki w rodzinie? Czego oczekują młode generacje jakiego wsparcia w ich życiowych wyzwaniach aby nie ograniczały swoich planów dotyczących życia rodzinnego? Mamy nadzieję, że poprzez aktywne uczestnictwo w małopolskiej debacie pomogą nam Państwo uzyskać odpowiedzi na te pytania. Oczekujemy, że przekażą nam Państwo opinie o ważnych dla Państwa sprawach, ale też i propozycje, jak można usunąć bariery utrudniające rodzinom codzienne funkcjonowanie, przez jakie działania można je zniwelować w środowisku lokalnym i jak w te działania można zaangażować jak najwięcej osób i instytucji. Gorąco zapraszamy do udziału w debacie. Podzielcie się Państwo z nami pomysłami, jak tworzyć w najbliższym otoczeniu rodziny przyjazny dla niej klimat. Irena Wóycicka Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP 4

6 Rodzina. To z niej wyrastamy i ją tworzymy. To z niej czerpiemy wartości i jej oddajemy doświadczenie. Niestety, to właśnie ona najsilniej odczuwa skutki wszelkich zmian i kryzysów. Wobec ogromu czynników, jakie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rodziny, samorządy lokalne i urzędy centralne nie mogą pozostać obojętnymi. Dlatego też w Małopolsce podejmujemy szereg działań, których bezpośrednim celem jest poprawa jakości życia i wsparcie rodzin w naszym regionie. Nowe Programy Strategiczne Województwa, które w najbliższych latach zmieniać mają Małopolskę, są w dużej mierze wynikiem konsultacji społecznych. Także w obszarze wsparcia rodziny pozwalają projektować do 2020 roku konkretne działania. Warto wymienić w tym miejscu rozszerzony dostęp do baz rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki, wsparcie świetlic środowiskowych czy organizację centrów terapii i mediacji rodzinnych. Finansowaniem chcemy objąć wszystkie grupy wiekowe, stąd duży akcent na inicjatywy kierowane do seniorów poprzez ich aktywizację ale i organizację nowych miejsc w placówkach dziennej, specjalistycznej i efektywnej opieki. Tak planujemy przyszłość. Mam jednak pełną świadomość, że nadal to tylko pewne ramy polityki rodzinnej, a ich wypełnienie zależy od wspólnie wypracowanych rozwiązań. Dlatego już dziś zapraszam do aktywnego udziału w tej ważnej Małopolskiej Debacie. Bardzo zależy nam na wypracowaniu nowych standardów, w których rodzina nie jest jedynie odbiorcą planowanych działań, ale staje się prawdziwym Partnerem. Co ważne, Partnerem, którego argumenty i pomysły mają realny wpływ na strategię województwa i kierunek działań. Państwa głosy i opinie będą dla nas cennymi wskazówkami, pozwalającymi wspólnie budować lepszą rodzinną Małopolskę. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 5

7 CZĘŚĆI Rodzina w życiu jednostki i całego społeczeństwa Narodziny Emerytura Wśród wartości szczególnie cenionych w polskim społeczeństwie szczęśliwa rodzina jest od lat na najwyższych pozycjach bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania pytanych o to osób. Także dom rodzinny miejsce wspólnego przebywania rodziców i dzieci pozostaje synonimem spokoju i poczucia bezpieczeństwa; miejscem azylu w sytuacjach zagrożenia, stresu i życiowych niepowodzeń. Rodzina jest jednak wartością nie tylko indywidualną, ale też wskazywaną jako cenna z punktu widzenia całego społeczeństwa: tu rodzą się i wychowują nowi obywatele. Rodzice przekazują im podstawowe zasady życia w społeczeństwie i kształtują postawy życiowe, a inwestując w wykształcenie dzieci tworzą kapitał społeczny i ludzki zasoby niezbędne zarówno dla rozwoju społecznego, jak i gospodarczego kraju. Zdrowa rodzina jest w tym zakresie środowiskiem niezastąpionym: jej zadań nie jest w stanie właściwie wypełnić żadna instytucja i żadne inne środowisko. Tyle mówią o rodzinie badania i sondaże. Dlaczego więc, jeżeli w deklarowanych opiniach i wyrażanych ocenach jest tak wspaniale, rzeczywistość wygląda inaczej? Gdzie jest przyczyna tego, że młode pokolenie coraz później i coraz rzadziej decyduje się na posiadanie dzieci? Dlaczego słabnie trwałość związków małżeńskich? 6

8 Z wielu badań wynika, że młodzi Polacy chcieliby mieć więcej dzieci niż się ich ostatecznie rodzi. Deklaracje nie odpowiadają więc rzeczywistości. Warto zastanowić się, jakie istnieją przeszkody w realizacji planów rodzicielskich. Co więcej, w konfrontacji z realiami życia młodych ludzi, wraz z upływem czasu, ich aspiracje rodzicielskie stają się coraz niższe. Jedną z głównych barier w procesie podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci są problemy związane z łączeniem pracy z życiem rodzinnym. Te napięcia występują najsilniej w okresie zwanym przez demografów życiowymi godzinami szczytu, które przypadają na okres wkraczania młodych ludzi w dorosłość, kiedy jednocześnie myślą oni o tym, by mieć dzieci i starają się realizować ambicje zawodowe na trudnym rynku pracy. Tu pojawia się problem kosztów posiadania dzieci, ponoszonych na przykład w związku z ograniczaniem zwykle przez matki aktywności zawodowej na rzecz opieki nad potomstwem. Obok tych utraconych dochodów, równolegle pojawiają się też koszty ponoszone przez rodziców w związku z wychowywaniem, opieką i edukacją dzieci. Rosną wydatki maleją dochody. Nakłada się na to ograniczona dostępność i niedostateczna organizacja usług opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci. Czy złagodzenie tych ograniczeń przyczyni się do ułatwienia rodzinom spełnienia ich rodzicielskich zamierzeń? A w wymiarze ogólnospołecznym: czy dzięki temu w Polsce będzie rodzić się więcej dzieci? Odpowiedzi na te i wiele innych istotnych problemów rodzin nie są proste chociażby z tego względu, że pod pojęciem rodziny kryje się ogromna różnorodność, poczynając od różnej wielkości, struktury, wielości sposobów funkcjonowania jej członków, wypełniania przypisanych ról, podziałów zakresu odpowiedzialności, aż po zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Żaden z typów czy modeli rodziny nie może być traktowany jako jedyny słuszny, a przez to kwalifikujący się do wspierania przez państwo i jego politykę. Każda rodzina ma bowiem prawo do autonomicznych wyborów. Ważne jest jednak, aby decyzje o rodzicielstwie były, oczywiście, decyzjami autonomicznymi rodziców, ale też decyzjami odpowiedzialnymi, podejmowanymi świadomie, bez zewnętrznej presji. Ważne jest też, aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani i mieli zarówno wiedzę, jak i wsparcie w podejmowaniu wyzwań macierzyństwa i ojcostwa; zwłaszcza, że coraz rzadziej mogą korzystać w tym zakresie z pomocy własnych rodziców. Nie mniej istotne jest też wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie trwałości rodziny, jej wewnętrznego zdrowia jest bowiem niezbędnym warunkiem dobrego dzieciństwa, które wymaga zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa i spokoju. Dobre, a więc szczęśliwe dzieciństwo to przede wszystkim prawo dziecka do wychowywania się we własnej rodzinie, która jest jego naturalnym środowiskiem, w atmosferze akceptacji i zrozumienia, w warunkach pozwalających na zaspokojenie jego potrzeb na optymalnym poziomie. Zapewnienie dobrego dzieciństwa wymaga też 7

9 zagwarantowania dziecku odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i edukacji, wypoczynku, rozrywki; to też ochrona jego praw, zapobieganie przemocy i równe szanse życiowe, a to już nie wyłączna odpowiedzialność rodziców, ale i państwa: jego inwestycji i jego korzyści. Wobec wielości zadań i ról, jakie ma do spełnienia rodzina i jednocześnie różnorodności barier utrudniających jej normalne funkcjonowanie, wymaga ona zewnętrznego wsparcia. Dyskusje o współczesnych problemach polskich rodzin nie mogą toczyć się bez udziału przedstawicieli samych zainteresowanych. Dotyczą one bowiem z jednej strony materii bardzo dyskretnej, życia prywatnego, a z drugiej ochrony i wzmacniania wartości niezwykle istotnej publicznie: szczęśliwej rodziny. 8

10 CZĘŚĆII Lokalne rozwiązania wspierające rodzinę w województwie małopolskim Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące instytucjonalnego wsparcia rodziny na terenie województwa, zebrane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Informacje te zostały podzielone według typowych sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoją ci z nas, którzy decydują się na założenie i utrzymanie rodziny. 1. Jestem młodą osobą i chciałabym/chciałbym dowiedzieć się zawczasu, czy nie będę mieć problemów zdrowotnych, związanych z płodnością. W Krakowie istnieje kilka instytucji, które zajmują się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Są to: Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, "Macierzyństwo" Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Gemini Sp. z o.o., Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, FERTILITY CLINIC Polsko-Amerykańska Klinika Płodności i Chorób Kobiecych, Przychodnia Ginekologiczna ARKA w Krakowie, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie GINAIKOS. Diagnozowanie niepłodności możliwe jest również w Myślenicach, Tarnowie, Nowym Sączu, Olkuszu. 2. Jestem w ciąży i chciałabym dowiedzieć się, na jakie wsparcie mogę liczyć. Kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Opieka ta obejmuje szereg badań, które są wykonywane w trakcie ciąży, jak również porady lekarskie pozwalające interpretować wyniki badań. Kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu. Ma również możliwość, wypełniając odpowiednią deklarację (do pobrania na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia), wyboru położnej środowiskowej, która współpracuje z NFZ. Może to być położna współpracująca z lekarzem rodzinnym lub jakakolwiek inna położna wybrana przez kobietę. Przyszli rodzice mogą chodzić na zajęcia do Szkoły Rodzenia, przygotowujące do przyjęcia dziecka oraz nauczyć się, jak najlepiej przejść przez poród, jak zajmować się dzieckiem i jak zadbać o siebie po porodzie. Szkół Rodzenia jest kilkanaście w całym regionie, w tym kilka bezpłatnych. Najwięcej jest ich w Krakowie. W niektórych miejscowościach, jak Wadowice czy Oświęcim, działają przy szpitalach. 9

11 W pierwszych latach życia dziecka rodzice powinni dopilnować szczepień dziecka. W Programie Szczepień Ochronnych zawarte są wszystkie obowiązkowe, bezpłatne szczepienia. Kilka innych szczepień to szczepienia zalecane, które, uzupełniając te obowiązkowe, stanowią optymalne zabezpieczenie dziecka przed chorobami zakaźnymi. 3. Mamy małe dzieci, w wieku do 3 lat. Czy możemy liczyć na wsparcie w opiece nad dziećmi? Na podstawie ustawy z 2011 r. dotyczącej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w Polsce mogą funkcjonować 4 formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: - opieka żłobkowa, do 10 godzin dziennie dla każdego dziecka od 2. tygodnia życia do ukończenia 3 lat pod koniec 2011 roku w Małopolsce było 35 żłobków oraz 2 oddziały żłobkowe; - opieka w klubie dziecięcym od 1. roku życia do 3 lat, opieka nie dłużej niż 5 godzin dziennie pod koniec 2011 roku w Małopolsce było 13 klubików dziecięcych; - dzienny opiekun opieka na na dzieckiem od od tygodnia tygodnia życia życia do 3 do lat, 3 prowadzona lat, prowadzona przez osobę przez osobę fizyczną fizyczną zatrudnioną zatrudnioną przez gminę przez w gminę jej domu w jej lub domu mieszkaniu, lub mieszkaniu, spełniającym spełniającym warunki zapewniające warunki zapewniające bezpieczną bezpieczną opiekę nad opiekę dziećmi nad (gmina dziećmi może (gmina udostępnić może udostępnić lub wyposażyć lub lokal); wyposażyć jest to lokal); nowe jest rozwiązanie, to nowe rozwiązanie, jeszcze niezbyt jeszcze powszechnie niezbyt powszechnie stosowane stosowane w Polsce; Małopolska w Polsce; Małopolska jest w tym jest zakresie w tym liderem, zakresie w liderem, województwie w województwie jest aż 35 opiekunów jest aż 35 opiekunów dziennych; - niania dziennych; opieka indywidualna nad dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat, sprawowana - przez niania osobę opieka zatrudnioną indywidualna w tym nad dziećmi celu przez od 20. rodziców tygodnia dziecka. życia do Zakład 3 lat, sprawowana Ubezpieczeń Społecznych przez osobę może zatrudnioną opłacać składki w tym na celu ubezpieczenie przez rodziców społeczne dziecka. niani, Zakład finansowane Ubezpieczeń przez budżet Społecznych państwa, może jeśli opłacać niania składki została na zgłoszona ubezpieczenie przez rodzica społeczne do ubezpieczeń niani, finansowane społecznych przez i budżet ubezpieczenia państwa, zdrowotnego jeśli niania została oraz jeśli zgłoszona rodzice lub przez rodzic rodzica samotnie do ubezpieczeń wychowujący społecznych dziecko są i ubezpieczenia zatrudnieni lub zdrowotnego świadczą usługi oraz jeśli na podstawie rodzice lub umowy rodzic samotnie cywilno-prawnej, wychowujący stanowiącej dziecko tytuł są zatrudnieni do ubezpieczeń lub świadczą społecznych usługi lub na podstawie prowadzą umowy pozarolniczą cywilno-prawnej, działalność; stanowiącej informacje dotyczące tytuł ubezpieczeń procedury oraz społecznych wymaganych lub prowadzą dokumentów pozarolniczą dostępne działalność; są na stronie informacje Zakładu Ubezpieczeń dotyczące procedury Społecznych. oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Nasze dziecko jest w wieku przedszkolnym. Jakie są możliwości przyjęcia mojego dziecka do przedszkola? W roku szkolnym 2010/2011 r. w woj. małopolskim funkcjonowały w sumie 1922 placówki wychowania przedszkolnego, w tym 923 przedszkola i 947 oddziały przedszkolne, 1 zespół wychowania przedszkolnego oraz 51 punktów przedszkolnych. Wszystkie gminy województwa małopolskiego posiadają placówki wychowania przedszkolnego. To gmina decyduje o finansowaniu i dopłatach do przedszkoli oraz o kryteriach przyjęć dzieci do przedszkoli. 10

12 Informacje na temat położenia i oferty tych placówek można znaleźć m.in. na stronie internetowej 5. Jesteśmy rodziną, która lubi spędzać razem czas. Chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie możemy się rozwijać, uczyć razem czegoś nowego, jakie są programy i projekty, z których mogą skorzystać rodziny. Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury w województwie małopolskim oferują różne możliwości spędzania czasu rodzin z dziećmi, zajęcia dla matek z dziećmi oraz dzieci, np. warsztaty dla dziecka, mamy i taty, kurs masażu dzieci i niemowląt, zajęcia wyrównawcze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i wiele innych. Informacje o wydarzeniach dla rodziców i dziecka znaleźć można m.in. na portalu Od 2006 roku w Krakowie tworzona jest mapa miejsc przyjaznych maluchom, w których pojawienie się rodziców z małymi dziećmi nie stwarza dla nikogo problemu. Są to kawiarnie, restauracje, kina, galerie, muzea, oraz firmy i instytucje, które chciałyby dostać tytuł przyjaznych maluchom. Obecnie są tam również informacje o takich miejscach w innych miastach województwa. Domy kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły, fundacje i stowarzyszenia organizują różnego typu wydarzenia, imprezy dla dzieci, młodzieży i rodzin; także w czasie wakacji i ferii zimowych. Krakowską ofertę możliwości spędzania wolnego czasu dzieci i rodzin można znaleźć w jednym miejscu w związku z inicjatywą Kids In Kraków ( Na jednej stronie internetowej są informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, festiwali, teatrów, spotkań, warsztatów, koncertów, miejsc, w które można udać się z dziećmi, jak kawiarnie, różnego rodzaju instytucje, muzea, ale też ogrody czy kościoły. Serwis Kultura w Małopolsce (kulturamalopolski.pl) poświęcony jest ciekawym wydarzeniom kulturalnym, realizowanym przez krakowskie i regionalne ośrodki kultury, dostępne również dla rodzin. Bon Kultury ( to nowa inicjatywa województwa małopolskiego oraz regionalnych muzeów i jednocześnie innowacyjny w skali kraju program, który ma zachęcić Małopolan do skorzystania ze specjalnie przygotowanych, niedostępnych na co dzień ofert instytucji kultury. Pierwsza edycja bonu adresowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz grup seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach inicjatywy Małopolska Biblioteka+ biblioteki gminne przekształcane są w ośrodki życia społecznego, z ofertą spędzania wolnego czasu, zajęć dla dzieci, rodziców i rodzin. 11

13 W województwie znajduje się prawie 5000 obiektów sportowych takich jak kryte pływalnie, kompleksy sportowe, hale sportowe, małe hale sportowe, sale gimnastyczne oraz inne obiekty sportowe. Co roku coraz więcej z nich otwiera swoją ofertę dla rodzin. Więcej informacji o obiektach sportowych w regionie można znaleźć w wydawnictwie Małopolska na sportowo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 6. Chcemy się dowiedzieć czegoś nowego o wychowaniu dzieci, komunikacji w rodzinie i rodzicielstwie. Na terenie województwa działa szereg organizacji pozarządowych, zajmujących się wsparciem rodzin. Prowadzą one zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poradnictwo, również dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kursy dla przyszłych rodziców, spotkania, szkolenia, organizują wydarzenia okolicznościowe, wyjazdy, imprezy kulturalne, grupy wsparcia dla kobiet. Poniżej przedstawiamy niektóre z organizacji działających w województwie małopolskim na rzecz rodziny: - Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko w Krakowie, - Fundacja ALE HECA! w Krakowie, - Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie, - Fundacja KTO Kultura Troska Otwartość w Słopnicach, - Fundacja Marzenia Młodych w Wieliczce, - Fundacja Pomocy Nasza Rodzina w Krakowie, - Fundacja Pro Bono w Krakowie, - Fundacja Szkoła bez Barier na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie, - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu, - Katolickie Stowarzyszenie Samotnych Matek w Krakowie, - Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia w Krakowie, - Krakowski Instytut Psychoterapii, - Mam Marzenie w Krakowie, - Młodzieżowe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej z siedzibą w Gorlicach, - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie, Oddział Terenowy w Nowym Sączu, - Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, - Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież w Krakowie, - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja w Brzesku, - Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER w Krakowie, - Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej w Krakowie, 12

14 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę w Wadowicach, Stowarzyszenie SIEMACHA w Krakowie, Stowarzyszenie WIOSNA w Krakowie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Krakowie. Informacje o powyższych organizacjach można znaleźć na ich stronach internetowych lub na stronie internetowej bazy.ngo.pl. W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie działa Uniwersytet Dzieci i Rodziców. Odbywają się tam zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, które przyczyniają się do podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa o wychowaniu, dzieci i dorośli mają szansę podjęcia działań na rzecz zmiany w sobie, a także podjęcia trudu uczenia się sztuki układania się ze światem w różnych zakresach, niezależnie od wieku. Na terenie województwa małopolskiego działają również 54 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie udzielają pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i prawnym opiekunom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Podstawowe zadania poradnia realizuje w szczególności przez: diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. Po poradę może zgłosić się każdy, a wizyty są bezpłatne. 7. Jestem młodą mamą z niewielkim doświadczeniem zawodowym i chcę wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym. Obecnie istnieje w Polsce szereg rozwiązań ułatwiających łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, zwłaszcza w przypadku kobiet. Polegają głównie na: - możliwości łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku macierzyńskiego i jednocześnie ochronie przed zwolnieniem z pracy (osoby podejmujące zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu w okresie przysługującego im urlopu wychowawczego w ciągu 12 miesięcy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy); - wykorzystywaniu elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy i elastycznego czasu pracy (np. indywidualizacji czasu pracy); - wprowadzeniu możliwości dofinansowania przez pracodawcę, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kosztów przebywania dziecka w żłobku lub przedszkolu. 13

15 Na stronie internetowej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia znajduje się poradnik Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym ( Warto też zajrzeć na portal internetowy Mamo Pracuj, na którym można znaleźć informacje dotyczące m.in. różnych form zatrudnienia, sposobów poszukiwania pracy, szkoleń i projektów wspieranych w funduszy europejskich oraz oferty pracy. 8. Jesteśmy rodziną wielodzietną. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Dwa miasta w województwie wprowadziły karty dla rodzin wielodzietnych, są to: Krakowska Karta Rodzinna 4+ oraz Karta Tarnowskiej Rodziny, które uprawniają do korzystania z systemu ulg i rabatów dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci. Bonifikaty obowiązują w różnych kategoriach: komunikacja miejska, kultura, zdrowie, sport i rekreacja, gastronomia, sklepy i usługi. Do udziału w programie, oprócz jednostek i instytucji miejskich, zostały zaproszone liczne podmioty komercyjne sklepy, szkoły językowe, punkty usługowe (gabinety odnowy biologicznej, studia fryzjerskie i kosmetyczne), centra handlowe, placówki medyczne, biura pośrednictwa nieruchomościami oraz firmy świadczące usługi internetowe, które oferują wiele ulg i promocji. 9. Jesteśmy rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym. Gdzie możemy uzyskać pomoc? W każdym powiecie województwa małopolskiego, najczęściej w ramach poradni pedagogiczno-psychologicznych, świadczone są usługi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (wielospecjalistycznego, kompleksowego skoordynowania i ciągłej pomocy dziecku i jego rodzinie). Placówki te organizują wsparcie polegające na opracowaniu i realizowaniu z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu rehabilitacji, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę w zakresie realizacji tego programu. Ponadto, placówki te koordynują działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniają postępy dziecka, a także analizują skuteczność pomocy oraz planują dalsze działania wspierające. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych: - ALTER EGO Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych w Krakowie, - Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, - Konwent Ojców Bonifratrów w Konarach Zielonej, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Krakowie, - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Krakowie przy Szkole Pracowników Służb Społecznych, 14

16 - Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast im. Wincentego Witosa z siedzibą w Tarnowie, - Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Kalinie Małej, - Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, - Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) w Krakowie, - Zakład Rehabilitacji Inwalidów Wzroku w Krakowie. Informacje o podanych organizacjach można znaleźć na stronie internetowej W różnych instytucjach i organizacjach prowadzonych jest ponad 60 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do takich usług na swoim terenie mają dostęp niepełnosprawni mieszkańcy wszystkich małopolskich powiatów. Krótki opis działalności oraz kontakt można znaleźć na stronie Dla rodzin, które potrzebują większego wsparcia w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, na terenie woj. małopolskiego znajduje się 7 domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, posiadających 366 miejsc. Istnieje również 71 Środowiskowych Domów Samopomocy. Informacje o tych placówkach można uzyskać w powiatowych i miejskich centrach/ośrodkach pomocy rodzinie. W ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu: wózka inwalidzkiego, oprzyrządowania do samochodu, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla osób niewidomych i niedowidzących. 10. Jesteśmy rodziną zainteresowaną możliwością adopcji dzieci. W województwie małopolskim jest pięć ośrodków adopcyjnych: Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie Filia w Tarnowie. Informacji i wsparcia może udzielić też Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia w Krakowie, 15

17 11. Jesteśmy rodziną w potrzebie. Gdzie możemy szukać wsparcia? Wsparciem dla rodzin w potrzebie zajmują się głównie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Każda rodzina w trudnej sytuacji materialnej, posiadająca przynajmniej jedno dziecko i w której dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 539 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 623 zł miesięcznie) tzw. kryterium dochodowe, może ubiegać się o świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny i dodatki związane z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi. Osobom samotnie wychowującym dzieci przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, w wysokości 170 zł na dziecko (nie więcej jednak niż 340 zł miesięcznie). Rodzina wielodzietna ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek, w wysokości 80 zł, przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodzice, których dzieci uczą się poza miejscem stałego zamieszkania mogą razem z zasiłkiem rodzinnym (czyli spełniając ww. kryterium dochodowe) otrzymać dodatek związany z dofinansowaniem dojazdów do szkoły, w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dziecko przez 10 miesięcy w roku (dzieci niepełnosprawne 90 zł). Ponadto, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego rodzina może otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. W regionie znajduje się 98 placówek wsparcia dziennego, gdzie dziecku można zagospodarować czas wolny, zapewnić opiekę, a także poddać terapii w razie potrzeby, w tym 67 o charakterze opiekuńczym i 31 o charakterze specjalistycznym. Z początkiem 2012 r. w województwie funkcjonowało 14 ośrodków interwencji kryzysowej, wspomagających osoby, które ze względu na chorobę, kataklizm czy inne tragiczne wydarzenie znalazły się w potrzebie. Trzy z nich dysponują możliwością udzielania schronienia. Zadaniem ośrodków jest przywracanie równowagi i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Oferują pomoc psychologiczną oraz w zależności od potrzeb poradnictwo socjalne i prawne, a w sytuacjach uzasadnionych schronienie do trzech miesięcy. W 2011 r. w Małopolsce funkcjonowało 76 jednostek poradnictwa specjalistycznego. W tej liczbie jest uwzględnione poradnictwo prowadzone w ramach ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz osobne placówki, takie jak: punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych, dla osób dotkniętych przemocą, ośrodki poradnictwa i terapii rodzin, punkty poradnictwa prawnego oraz ośrodki interwencji kryzysowej. 16

18 12. Opiekujemy się osobą starszą. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Osoby opiekujące się starszym członkiem rodziny, który wymaga pomocy w codziennych czynnościach, w związku z koniecznością sprawowania nad nim stałej pieczy, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli w związku z tym obowiązkiem rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy łączny dochód w rodzinie opiekuna i osoby potrzebującej opieki nie przekracza miesięcznie na jedną osobę kwoty 623 zł. Obecnie zasiłek wynosi 520 zł miesięcznie. Jeśli osoba starsza z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, może uzyskać, poprzez ośrodek pomocy społecznej, pomoc w formie usług opiekuńczych, jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Jeśli pomocy w codziennym funkcjonowaniu potrzebuje osoba niepełnosprawna, wówczas może ona uzyskać, także za pośrednictwem lokalnego ośrodka pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, czyli dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W przypadku osób starszych zasiłek ten przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie i nie zależy od poziomu jej dochodów. Dzienne domy pomocy, w których można skorzystać w z usług opiekuńczych, terapii zajęciowej, usług rehabilitacyjnych, posiłków itp., funkcjonują w 3 powiatach Małopolski: w Krakowie (4 jednostki), Tarnowie (1) i powiecie oświęcimskim (1). Łącznie działa 6 ośrodków tego typu w skali regionu. Gminy i powiaty w Małopolsce prowadzą łącznie 90 całodobowych domów pomocy społecznej. Spośród nich 65 przeznaczonych jest dla dorosłych, w tym 23 dla osób w podeszłym wieku, 26 dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób przewlekle psychicznie chorych, 16 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W 2013 r. w 36 gminach Małopolski prowadzone są ośrodki wsparcia kluby samopomocy przeznaczone dla osób starszych i młodzieży, mające na celu integrację i wymianę międzypokoleniową (przy wsparciu dotacji z urzędu wojewódzkiego na realizację zadania wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą ). Zadaniem ww. ośrodków wsparcia ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą. 17

19 CZĘŚĆIII Przykłady dobrych praktyk Dobre praktyki to rozwiązania, które zostały wdrożone i przyniosły spodziewany efekt. Mając nadzieję, że będą one inspiracją do tworzenia pomysłów, które będzie można wdrożyć w różnych gminach województwa małopolskiego, przedstawiamy kilka z nich. Małopolska 1. Spółdzielnia Socjalna PROGRES z Krakowa, założona przy udziale Stowarzyszenia Dobrej Nadziei oraz dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, świadczy usługi niepublicznego żłobka pod nazwą Bambino. Jest on przeznaczony dla 20 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Żłobek oferuje elastyczne godziny, dostosowane do potrzeb rodziców i dzieci. Spółdzielnia oferuje kompleksowy program zajęć opiekuńczo-edukacyjno-rozwojowych. Oprócz opieki dziennej, świadczy całodobową opiekę nad dziećmi, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne dla rodziców, a także organizuje imprezy okolicznościowe. Spółdzielnia zatrudnia bezrobotnych pedagogów, posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także psychologii stosowanej. 2. Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca rodzina to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU przy wsparciu Małopolskiego Związku Pracodawców, który powstał z myślą o rodzicach i dla rodziców, którzy szukają równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. W pierwszym etapie projektu biorą udział doradcy i doradczynie zawodowe oraz pracownicy i pracownice działów personalnych. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego programu szkoleniowego, który poszerzy wiedzę i umiejętności wspomnianej grupy specjalistów. Umożliwi to doradcom zawodowym skuteczniejszą pomoc osobom szukającym pracy, a specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nauczą się, jak kształtować politykę zatrudnienia w taki sposób, aby sprzyjała ona większemu zaangażowaniu i motywacji pracowników. Nowe kompetencje nabywane w ramach projektu to m.in. stosowanie wybranych narzędzi coachingowych oraz umiejętność wdrażania innowacyjnej zmiany w swojej organizacji. Doradztwo skierowane ma być zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących (głównie rodziców). Działania obejmują również współpracę z firmami. 18

20 3. W Czajowicach, w Gminie Wielka Wieś, od 2004 roku funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem Przedszkolnym 0 prowadzona przez Stowarzyszenie Środowisko i My. Mieszkańcy za wszelką cenę chcieli utrzymać szkołę, gdyż było to miejsce, które integrowało całą społeczność lokalną, gwarantowało bezpieczeństwo dzieci, które musiałyby przechodzić przez ruchliwą jezdnię do sąsiedniej placówki. Wynikało to także ze świadomości rodziców, że mała szkoła jest bardziej przyjazna dziecku, nauczyciel może obserwować bowiem każdego ucznia i wspierać go w jego indywidualnym rozwoju. Rodzice zwrócili się do Stowarzyszenia Środowisko i My o poprowadzenie tej placówki. Szkoła prosperuje bardzo dobrze i organizuje wiele wydarzeń dla miejscowości. Jest wspierana zarówno przez rodziców, gminę, lokalną służbę zdrowia, straż pożarną, jak i prywatnych przedsiębiorców. Dobre praktyki z całego kraju Kancelaria Prezydenta RP, pod hasłem Dobry Klimat dla Rodziny, ogłosiła konkurs dla samorządów powiatowych i gminnych na najlepsze, innowacyjne działania wspierające rodziny na poziomie lokalnym. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady takich praktyk wydaje się, że wartych naśladowania w innych regionach kraju. 1. Urząd Miasta Wrocławia już w 2005 roku, jako pierwszy w Polsce, uruchomił program innowacyjnego i kompleksowego wsparcia rodzin wielodzietnych, ułatwiając im dostęp do kultury, sportu i usług. Szeroka współpraca z rozmaitymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami umożliwiła wprowadzenie i działanie Karty Rodzinnej Plus. Jest to system wejściówek i zniżek dla rodzin wielodzietnych dający uprawnienia do korzystania z: - ulgowych biletów wstępu na kąpieliska, Opatowiecką Wyspę Przygody, do Wrocławskiego Parku Wodnego, na rejsy po Odrze, - bezpłatnych przejazdów MPK w soboty, niedziele i święta, - ulgowych biletów do wybranych teatrów, opery, filharmonii, - bezpłatnego wstępu lub biletów ulgowych do muzeów i na wystawy oraz do ZOO, - bezpłatnego badania i zajęć korekcyjnych w Centrum Korekcji Wad Postawy oraz z preferencji przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne, - bezpłatnego szczepienia przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom i rotawirusom, - bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego. Wrocławska Karta Rodzina Plus wspiera blisko 3500 rodzin wielodzietnych. 19

21 2. Moje Dzieci i Ja to projekt realizowany w Kościerzynie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sportu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zielonej Szkoły w Szymbarku. Miasto Kościerzyna dostrzegło potrzebę wsparcia rodzin niepełnych, korzystających z pomocy społecznej, u których obserwuje się problemy wychowawcze z dziećmi, a nawet niewydolność opiekuńczo-wychowawczą. Program ma na celu podniesienie kompetencji wychowawczych w rodzinach niepełnych i zapobieganie konieczności umieszczenia dzieci w zastępczych formach opieki. Rodzice mają okazję uczyć się właściwej komunikacji i umiejętności wychowawczych na zajęciach Szkoły dla Rodziców. Ponadto prowadzone są wspólne zajęcia rodziców z dziećmi, pozwalające wzmacniać wzajemne więzi. Przykładem takich zajęć są warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, wyjazdy na basen, do teatru, kina oraz uczestnictwo w rozmaitych spotkaniach. 3. Miasto Siedlce jako element Strategii Rozwoju Miasta do 2015 roku, przy współpracy z Agencją Rozwoju Miasta, Siedleckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego F. Kofedy, Siedleckim Towarzystwem Samorządowym oraz firmami prywatnymi, realizuje Program Budownictwa Komunalnego. Jest to pionierski w skali kraju program budownictwa komunalnego i socjalnego, zakładający podwyższenie standardu życia siedleckich rodzin, w tym tych najuboższych. Preferowane są młode małżeństwa ubiegające się o mieszkania. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu udało się wybudować dwa bloki mieszkalne dla 66 rodzin. 20

22

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Program finansowany jest z pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 6 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Osobom Autystycznym. z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom.

Program Pomocy Osobom Autystycznym. z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom. Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom www.zrozumiecautyzm.eu + PROGRAM ZROZUMIEĆ AUTYZM 2012-2017 www.spoa.org.pl 25 lat wspiera osoby z autyzmem oraz ich rodziny poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 7 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1124/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1124/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1124/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia i realizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 22 września 2016 r. Działanie 9.2 Dostępne i

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Strona 1 z 7

DOTACJE Strona 1 z 7 celowa celowa dotacje na zadania bieżące 27 973 834 7 646 934 4 514 172 2 374 577 758 185 20 326 900 14 916 344 0 5 410 556 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała wpłata na

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Czerwionka Leszczyny, dnia r.

Czerwionka Leszczyny, dnia r. Czerwionka Leszczyny, dnia 5.03.2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2013 Trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Pan MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Marek Michalak DZSE-WSPE-BM-523-123/13 Warszawa, dnia października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka odpowiadając na pismo nr ZEWI00I3l-2/2O13IMP z dnia 1 października 2013

Bardziej szczegółowo

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Cel szczegółowy 1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności efektywnego radzenia sobie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Warszawa, 26 marca 2014 r. Grupa posłów: Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Krzeszowice, dnia 14 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów 805 domów pomocy społecznej 756 ośrodków wsparcia 226 dziennych domów pomocy 29 rodzinnych domów pomocy 94 mieszkania chronione Razem 1 910 placówek i 133 tysiące

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo