PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA AWODOWEGO I RODZINNEGO RADOM, 6 SIERPNIA 2013 AUTORKI: DR NATASZA KOSAKOWSKA-BEREZECKA, DR MAGDALENA ŻADKOWSKA Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL: POMOC/DORADZTWO PERSONALNE DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW ŻYCIOWYCH NA TEMATY: 1) ROLI RODZICÓW I EDUKACJI DZIECI 2) ZARZĄDZANIE CZASEM/RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 2 USŁUGI INDYWIDUALNE DLA KAŻDEJ Z 16 KOBIET

3 CEL: POMOC/DORADZTWO PERSONALNE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN I ICH PARTNERÓW/PARTNEREK ŻYCIOWYCH NA TEMATY: 1) ROLI RODZICÓW I EDUKACJI DZIECI 2) ZARZĄDZANIE CZASEM/RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 3) ICH WŁASNEJ ROLI W PODTRZYMYWANIU ISTNIEJĄCEGO STANU RZECZY 4) BUDOWANIA POCZUCIA SPRAWSTWA I KONTROLI DUŻO ZALEŻY OD CIEBIE! 1. WZMOCNIENIE SAMOOCENY KOBIET I MĘŻCZYZN POPRZEZ POKAZANIE KORZYŚCI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN I ICH BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA PŁYNĄCYCH Z PRZEKRACZANIA GRANIC STEREOTYPÓW 2. WYPOSAŻENIE W UMIEJĘTNOŚCI PARTNESKIEJ KOMUNIKACJI SŁUŻĄCEJ WSPÓLNEJ PRACY NAD RÓWNOWAGI PRACA-DOM TESTOWANIE: 2 USŁUGI INDYWIDUALNE DLA KAŻDEJ Z 16 KOBIET I ICH PARTNERÓW

4 KONSEKWENCJE ISTNIENIA STEREOTYPÓW DLA RW PAR/KOBIET/MĘŻCZYZN PRACA ZAWODOWA MĘŻCZYZN = W SŁUŻBIE RODZINY NEGOCJACJE PARTNERSKIE POPRZEZ UCZENIE KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ = JASNE I KLAROWNE FORMUŁOWANIE WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PRACA ZADOWODOWA KOBIET = HOBBY PODTRZYMYWANIE POWYŻSZEGO STANU ZARÓWNO PRZEZ KOBIETY ( same ich tego nauczyły ) I MĘŻCZYZN ( boją się degradacji )

5 PUNKT UWAGI PREZENTOWANEGO MODELU: BARIERY PSYCHOLOGICZNE W OSIĄGANIU RÓWNOWAGI PRACA-DOM (RPD) Istniejące w społeczeństwie stereotypy płci ICH ODBIÓR PRZEZ KOBIETY I MĘZCZYZN Ich negatywny wpływ na aspiracje zawodowe kobiet/rodzinne mężczyzn i ocenę własnych kompetencji i samoocenę

6 KONFLIKT RÓL DWUETATOWOŚĆ KOBIET DWUETATOWOŚĆ MĘŻCZYZN REZYGNACJA = DEGRADACJA?

7 KOBIETA I MĘŻCZYZNA IDĄ DO PRACY EFEKT ODWETU & LĘK PRZED ODWETEM (Rudman i wsp. 2012; Kosakowska, 2008; 2012)

8 ZMIANA W RAMACH DORADZTWA BĘDZIE DOTYCZYĆ: A) PRZYZWYCZAJEŃ - MODEL SUPER-KOBIETY B) ZACHOWAŃ PODTRZYMUJĄCYCH OBECNY STAN RZECZY: SYNDROM PANOWANIA NAD RODZINĄ (CHOCIAŻ, W JAKIEJŚ SFERZE MAM KONTROLĘ, TU JESTEM POTRZEBNA) SYNDROM I TAK ZROBIĘ TO LEPIEJ (W CZYMŚ JESTEM DOBRA I TEGO POCZUCIA NIE ODDAM) SYNDROM JESTEM TAKA ZMĘCZONA (POŚWIĘCAM SIĘ DLA WAS, A WY CO?) C) PRZEKONANIA, ŻE TAK JUŻ MUSI BYĆ BRAK ŚWIADOMOŚCI WYBORU INNEJ DROGI ZNIECHĘCNIE MĘŻCZYZN DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIE SIĘ W ŻYCIE RODZINNE, WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH

9 SUKCES MOŻLIWY BO: KOBIETY: ZARÓWNO K, JAK I M ODNOSZĄ KORZYŚCI Z RÓWNEGO PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW KOBIETY SĄ CORAZ BARDZIEJ PRZEKONANE O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z ICH PRACY ZAWODOWEJ DLA NICH SAMYCH I NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DOBRYM WSKAŹNIKIEM RÓWNOWAGI PRACA-DOM WYDAJE SIĘ BYĆ ZADOWOLENIE Z RELACJI Z PARTNEREM/KĄ ORAZ Z ŻYCIA SEKSUALNEGO (BADANIE: PAWLICKA, CHRZAN-DĘTKOŚ, 2011; KOSAKOWSKA, 2011 GŁÓWNA BARIERA: OCZEKUJĄ WIĘKSZEGO WSPARCIA OD PARTNERÓW ALE! OCZEKUJĄ, ŻE SIĘ DOMYŚLĄ I MÓWIĄ O POMOCY I WSPARCIU, A NIE RÓWNYM UDZIALE (TITKOW I WSP., 2004) MĘŻCZYŹNI POZYTYWNY WPŁYW NA ICH POZIOM SZCZĘŚCIA, ROLE OJCOWSKIE I ZDROWIE FIZYCZNE (M.IN. RAPORT ONZ, 2012) KOBIETY OGÓLNIE INWESTUJĄ MNIEJ CZASU W DOMOWE OBOWIĄZKI NIŻ KIEDYŚ, WIĘC MĘŻCZYŹNI ANGAŻUJĄ SIĘ BARDZIEJ I BARDZIEJ TO DOCENIAJĄ (BIANCHI I WSP., 2000; BAXTER, 2002; LEE I WHITE, 2005) GŁÓWNA BARIERA: BRAK AKCEPTACJI DLA PRZEKRACZANIA RÓL MĘSKICH (NAWET U KOBIET NIEDOCENIANIE, NIEDOPUSZCZANIE), REZYGNACJA Z RÓL MĘSKICH=DEGRADACJA

10 ALE: ZAGROŻENIA SPOŁECZNE: MAŁE POPARCIE W POLSCIE DLA ODWRÓCENIA RÓL- SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU MĘŻCZYZN (1%) WIĘCEJ KOBIET NIŻ MĘŻCZYN OPOWIADA SIĘ ZA RÓWNYM PODZIAŁEM OBOWIAZKÓW DOMOWYCH (ALE LICZBY I TAK U DUŻE - 50 & (KOBIETY) I 43% (MĘŻCZYŹNI)

11 RÓWNOWAGA PRACA-DOM? POSTAWA UŁATWIAJĄCA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ KTÓRE SĄ TRAKTOWANE KOMPLEMENTARNIE

12 PODSUMOWANIE MODELU NAWIGATOR RÓWNOWAGI PRACA-DOM Czy chcecie realizować model rodziny dwu-karier? POMIAR Czy planujecie dziecko? POMIAR Czy chcecie wdrożyć partnerski podział obowiązków? nie tak nie tak nie tak ULOTKA: WADY/ZALETY MIESZANY? ULOTKA: WADY/ZALETY PARTNERSKI? L4? ULOTKA: WADY/ZALETY nie URLOP RODZICIELSKI/ OJCOWSKI? tak SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY ULOTKA: WADY/ZALETY SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY POMIAR

13 POGRAM DORADZTWA NAWIGATOR RÓWNOWAGI PRACA-DOM 1. CZAS TRWANIA W ZALEŻNOŚCI OD NARZĘDZI DORADZTWA 1 GODZINA -3 MIESIĘCE a) 2-GODZINNE SPOTKANIA INDYWIDUALNE DLA K I M - ELEMENTY COACHINGU/KONSULTACJI MIN 2-7 SESJI CO 2 TYGODNIE b) 2/3 SESJE 2-GODZINNE DLA PAR - ELEMENTY COACHINGU/KONSULTACJI - CO 2 TYGODNIE (PLUS EMPATIA MIĘDZYPLCIOWA (MODUŁ 1) + RÓWNOWAGA PRACA-DOM (MODUŁ 2) c) 7 SPOTKAŃ Z MENTOREM/MENTORKĄ 2. ODBIORCY/ODBIORCZYNIE KOBIETY/MĘŻCZYŹNI/PARY Z DZIEĆMI/BEZ 3. METODY: INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWO-DORADCZE (MODELE: DOCENIAJĄCA DOCIEKLIWOŚĆ, GROW, EMPATIA MIĘDZYPŁCIOWA, NVC) SESJE DLA PAR, MENTORING, ULOTKI, APLIKACJA? 4. OSOBY PROWADZĄCE: OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM DORADCZYM/PSYCHOLOGICZNYM/SOCJOLOGICZNYM (SESJE INDYWIDUALNE), NIEFORMALNI LIDERZY I LIDERKI RPD Z MIEJSCA PRACY (MENTORING) 5. DODATKOWE NARZĘDZIA: ULOTKI (CO DZIEJE SIĘ Z PARĄ NA RÓŻNYCH ROZWOJU ZWIĄZKU Z PERSPEKTYWY RWP/APLIKACJE) 6. METODY EWALUACJI TESTY POSTAW JAWNYCH I UKRYTYCH WOBEC STEREOTYPÓW PŁCIOWYCH, POMIAR RPD

14 PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH W PARACH: SCENARIUSZE WYBORU SCENARIUSZE RÓŻNYCH KONFLIKTÓW POMIĘDZY ROLAMI (PRACA-DOM, PRZYJEMNOŚĆ-DOM, PRACA-PRZYJEMNOŚĆ, PARTNER/KA-DZIECKO, PARTNER/KA-PRACA, PRZYJEMNOŚĆ-PRACA, OBOWIĄZKI-PRACA ITP.) PROŚBA O USTOSUNKOWANIE SIĘ I UZASADNIENIE WYBORU 1) CZY MASZ W OGÓLE WOLNOŚĆ WYBORU POMIĘDZY NIMI (POMIAR ASERTYWNOŚCI, POCZUCIA MOŻLIWOŚCI ANGAŻOWANIA SIĘ W RÓŻNE ROLE) 2) CZY UWAŻASZ, ŻE OBIE OPCJE RÓL SĄ OK/PROCENTOWO KTÓRA JEST BARDZIEJ OK KTÓRA MNIEJ 3) KORZYŚCI/STRATY SPOWODOWANE KAŻDYM Z WYBORÓW

15 TORT ŻYCIA: JAKIE DZIEDZINY SWOJEGO ŻYCIA UWAŻASZ ZA NAJWAŻNIEJSZE? ILE CZASU IM POŚWIĘCASZ? CZY TYLE ILE CHCESZ? CO CHCESZ ZROBIĆ BY TO ZMIENIĆ?

16 WYWIAD WZMACNIAJĄCY OPARTY NA DOCENIAJĄCEJ DOCIEKLIWOŚCI ZADAJ KLIENTOWI/TCE PONIŻSZE PYTANIA. GDY BĘDZIE ON/ONA UDZIELAŁA ODPOWIEDZI, STARAJ SIĘ GO/JEJ UWAŻNIE SŁUCHAĆ. JEŚLI BĘDZIE TO DLA CIEBIE POMOCNE, MOŻESZ WYKONYWAĆ NOTATKI. PO ZADANIU PYTAŃ: PODSUMUJ TO, CO USŁYSZAŁEŚ OD KLIENTA/TKI, MOŻESZ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEJ JEGO /JEJ ODPOWIEDZI. POWIEDZ KLIENTOWI/TCE JAKIE ZASOBY OSOBISTE U NIEJ/NIEGO DOSTRZEGŁEŚ PODCZAS TEJ ROZMOWY (ZASOBY, KTÓRE POMOGŁY ODNIEŚĆ JEJ/MU SUKCES). PRZYKŁADOWE PYTANIA: JAKI SUKCES OSIĄGNĘŁAŚ/EŚ? OPOWIEDZ O NIM. JAKIE CECHY W TOBIE POZWOLIŁY CI OSIĄGNĄĆ SUKCES? JAK JE ODKRYŁEŚ/AŚ? KIEDY SIĘ O NICH DOWIEDZIAŁEŚ/AŚ? JAK SIĘ CZUŁAŚ/EŚ KIEDY OSIĄGNĘŁAŚ/EŚ SUKCES? KTO JESZCZE POMÓGŁ CI OSIĄGNĄĆ SUKCES? W JAKI SPOSÓB SKORZYSTAŁAŚ/EŚ NA TYM SUKCESIE? KTO JESZCZE SKORZYSTAŁ NA TWOIM SUKCESIE? W JAKI SPOSÓB TWÓJ SUKCES WPŁYNĄŁ NA INNYCH? JAK WYKORZYSTASZ SWÓJ SUKCES W PRZYSZŁOŚCI? KIEDY I W JAKICH SYTUACJACH WSPOMNIENIA O SUKCESIE BĘDĄ TOBIE POMOCNE?

17 ETAPY WSPIERANIA PAR/JEDNOSTEK W ZAKRESIE BUDOWANIA RÓWNOWAGI PRACA-DOM MODEL COACHINGOWY Etapy wspierania par/jednostek w zakresie budowania CEL Co chcesz/chcecie zrobić? równowagi praca-dom model coachingowy Badanie pomysłu/rozwiązania przez klientkę/ta Jak myślisz/cie, co jest ważne by ten pomysł zrealizować? Klient/ka/ci samodzielnie podaje pomysły, Wspierający /a dopytuje, Klient/tka odpowiada. SMARTNE pytania. Na koniec: pytania o gotowość (czy jesteś gotowy zacząć? czy czegoś jeszcze potrzebujesz?) Pierwsza próba realizacji pomysłu

18 Pytanie o zadowolenie - wypracowywanie samodzielnej oceny sukcesu przez Klienta/tkę/tów), analiza SWOT (co zrobiłeś dobrze? co mogłeś zrobić lepiej? Jakie szanse ten pomysł daje nam na przyszłość/jak go możemy rozwinąć? Jakie zagrożenia za sobą niesie? Co zmienisz? C5 więcej, mniej, inaczej, zacząć, przestać robić? Jesteś gotowy/a spróbować jeszcze raz? Czy potrzebujesz czegoś jeszcze z mojej strony spróbować jeszcze raz? pytania o gotowość Proces się powtarza aż do zakończenia go sukcesem

19 MODEL GROW UDZIELANIE WSPARCIA GOAL WILL REALITY OPTIONS

20 MODEL EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ PROPONOWANY PRZEZ NAS MODEL JEST OSADZONY W RELACJI KOBIETA-MĘŻCZYZNA. NASZYM CELEM JEST STWORZENIE PRZESTRZENI DLA DOŚWIADCZENIA TEGO, W JAKI SPOSÓB ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI EMPATII MOŻE WESPRZEĆ DOGADYWANIE SIĘ W KOBIECO- MĘSKIM ZWIĄZKU W ZAKRESIE PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POŁĄCZENIE KOMPETENCJI ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKOWANIEM EMPATII, Z WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z ZAKRESU IDEI RÓWNOŚCI PŁCI, DAJE W NASZYM POCZUCIU DUŻĄ SZANSĘ NA REALNĄ I KORZYSTNĄ ZMIANĘ W ŚWIECIE KOBIECO-MĘSKIM.

21 TRENING EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ- NA CZYM POLEGA? EMPATIA MIĘDZYPŁCIOWA UMIEJĘTNOŚĆ POSTAWIENIA SIĘ W "BUTACH" OSOBY DRUGIEJ PŁCI WEJŚCIE W POTRZEBY, OCZEKIWANIA, OBAWY I BARIERY PARTNERA/PARTNERKI POWODOWANE RÓŻNICA PŁCI KULTUROWEJ I ODMIENNYMI RODZINAMI POCHODZENIA. REALIZACJA W RAMACH: - SPOTKAŃ W PARACH/INDYWIDUALNIE - PROGRAM: EMPATIA MIĘDZYPLCIOWA (MODUŁ 1) + RÓWNOWAGA PRACA-DOM (MODUŁ 2) - DORADZTWO/COACHING 3 SPOTKANIA 1,5 GODZINNE Z PARĄ POŚWIĘCONE: ROZPOZNAWANIU I WYRAŻANIA EMOCJI ROZPOZNAWANIU I WYRAŻANIA POTRZEB TRENOWANIU WE DWOJE EMPATYCZNEJ REAKCJI ROZUMIENIU I ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROŻNYCH RÓL RODZAJOWYCH (PRZEŁAMANIE STEREOTYPÓW, ASERTYWNOSC, NEGOCJACJE, WSPÓLNY PLAN DZIAŁANIA) BUDOWANIA PLANÓW PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW WSPIERAJĄCYCH RÓWNOWAGĘ PRACA-DOM OBOJGA PARTNERÓW

22 KIEDY WSPARCIE? W ROZWOJU ŻYCIA PARY WYRÓŻNIA SIE CZTERY FAZY (KARL LENZ 2006): FORMOWANIA CIĄGŁOŚCI KRYZYSU ROZPADU

23 KIEDY WSPARCIE? FAZY TE MOGĄ PRZYBRAĆ FORMĘ NAPRZEMIENNA ZAMIAST LINEARNEJ - PO KRYZYSIE (A NAWET ROZPADZIE) OD NOWA MOŻE NASTĄPIĆ FAZA FORMOWANIA I CIĄGŁOŚCI (ŻADKOWSKA, 2011,2012) POWÓD: PUNKTY ZWROTNE W ŻYCIU PARY: 1. ZAMIESZKANIE RAZEM 2. ŚLUB 3. URODZENIE PIERWSZEGO DZIECKA 4. POWRÓT DO PRACY 5. URODZENIE DRUGIEGO DZIECKA 6. POWRÓT DO PRACY KAŻDY PUNKT ZWROTNY MOŻE WYWOŁAĆ KRYZYS WSPÓŁCZESNĄ PARĘ CHARAKTERYZUJE PROCESUALNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ NEGOCJACJI I RE-NEGOCJACJI RÓL (SZLENDAK 2010, ŻADKOWSKA 2009, 2011). MODEL MIAŁBY POMAGAĆ NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM I NARZEDZIOWYM W NEGOCJACJACH MIĘDZY PARTNERAMI.

24 KIEDY WSPARCIE? W MODELU PROPONOWANE WSPARCIE DOTYCZY MOMENTÓW PRZED I W TRAKCIE FAZ ROZWOJU ZWIĄZKU (NA POZIOMIE ETAPÓW 3-6): PROPONUJE SIĘ TAKŻE WSPARCIE NA POZIOMIE 1 I 2 INFORMACJE W POSTACI ULOTEK NA KAŻDYM Z ETAPÓW PARA (RAZEM/OSOBNO) UKŁADA SWÓJ PLAN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW Z UŻYCIEM SMARTNYCH CELÓW. PYTANIA: CO DALEJ? JAKIE MAM/MAMY PLANY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY? JAKIE CHCĘ MIEĆ OBOWIĄZKI, PRZYJEMNOŚCI, ITP.? ULOTKI: CO STATYSTYCZNIE WYBIERAJĄ INNE PARY?

25 ULOTKA INFORMACYJNA STATYSTYKI DOT. TEGO CO ROBIĄ POLSKIE PARY I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE (WADY/ZALETY) ICH WYBORÓW: MODEL TRADYCYJNY MODEL MIESZANY MODEL PARTNERSKI RODZINA DWU-KARIER URLOP OJCOWSKI/RODZICIELSKI L4 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A RÓWNOWAGA PRACA-DOM

26 METODY EWALUACJI POMIAR ZMIANY: POSTAW JAWNYCH/UKRYTYCH WOBEC RÓL PŁCIOWYCH RÓWNOWAGI PRACA-DOM POZIOMU ZADOWOLENIA Z ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI RÓŻNYCH WYBORÓW DRÓG ŻYCIOWYCH W 3 ETAPACH A) PRZED SKORZYSTANIEM Z MODELU B) NA KOŃCU MODELU C) 3 MIESIĄCE PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W MODELU

27 ZALETY MODELU WSPÓŁCZESNA PARA NIE POWTARZA WZORCÓW POPRZEDNICH POKOLEŃ (SZLENDAK 2010, ŻADKOWSKA 2012). MODEL WSKAZYWAŁBY, JAK RADZĄ SOBIE INNE PARY W TEJ SAMEJ KOHORCIE WIEKOWEJ, JAKIE MA TO KONSEKWENCJE I JAKIE ZAGROŻENIA, KOSZTY (NP.. KRYTYKA INNYCH CZŁONKÓW RODZINY, ZNAJOMYCH) MODEL MIAŁBY TEŻ FUNKCJĘ INFORMACYJNĄ (ULOTKI) COACHING W PARACH/OSOBNO WSPIERAŁBY WYBRANA DROGĘ PARY I JEDNOSTEK DODAJĄC PEWNOŚCI SIEBIE, UCZĄC ASERTYWNOŚCI I KONSEKWENCJI W DĄŻENIU DO ZDEFINIOWANEGO CELU. UTRWALAŁBY ZACHOWANIA POZA SESJĄ (DZIENNICZKI PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW, PRACE DOMOWE) UMOŻLIWIAŁBY MONITOROWANIE KORZYSTANIA Z ELASTYCZNYCH FORM PRACY (WSPARCIE W ODBUDOWANIU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI NA RYNKU PRACY DLA KOBIET)

28 INNOWACYJNY BO: ADRESOWANY DO PAR ADRESOWANY DO PAR W ROŻNYCH FAZACH ROZWOJU ADRESOWANY DO PAR O RÓŻNYM NASTAWIENIU I MOŻLIWOŚCIACH WDROŻENIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO ADRESOWANY DO MĘŻCZYZN, TAK SAMO JAK DO KOBIET WZORCE SKANDYNAWSKIE ZAADAPTOWANE DO POLSKIEJ KULTURY I REALIÓW INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PARTNERÓW/PARTNEREK I DO PAR INTEGRUJĄCY WIEDZĘ SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII OPARTY NA INNOWACYJNYM MODELU EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ WYKORZYSTUJĄCY TECHNIKI WSPARCIA Z ELEMENTAMI TRENINGU, COACHINGU, MENTORINGU, KONSULTACJI, DORADZTWA DAJĄCY WYBÓR I MOŻLIWOŚĆ RE-NEGOCJACJI ŚCIEŻKI ROZWOJU PARY WYPOSAŻONY W AKTUALIZOWANA DANE, NARZĘDZIA, REGULACJE - ZALEŻNIE OD USTAWODAWSTWA PAŃSTWA POLSKIEGO

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! DR NATASZA KOSAKOWSKA-BEREZECKA DR MAGDALENA ŻADKOWSKA Fundacja Fundusz Inicjatyw Biuro Projektu PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ZYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Ul. Żeromskiego 94 pok Radom Tel: Tel. kom:

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI REALIZOWANEGO PRZEZ

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI REALIZOWANEGO PRZEZ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ INICJATYW MENEDŻERSKICH W LUBLINIE Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I. Produkt Finalny...

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO DO-IT-YOURSELF, CZYLI REFLEKSYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO RODZICIELSTWA

RODZICIELSTWO DO-IT-YOURSELF, CZYLI REFLEKSYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO RODZICIELSTWA Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli Pogranicze. refleksyjność Studia współczesnego Społeczne. Tom XXIV (2014) 131 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski E-mail: marciniakdorota85@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 r.

Warszawa, czerwiec 2009 r. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL Warszawa, czerwiec 2009 r. 1 Poradnik został

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo