PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PERSONALNEGO DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA AWODOWEGO I RODZINNEGO RADOM, 6 SIERPNIA 2013 AUTORKI: DR NATASZA KOSAKOWSKA-BEREZECKA, DR MAGDALENA ŻADKOWSKA Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL: POMOC/DORADZTWO PERSONALNE DLA KOBIET I ICH PARTNERÓW ŻYCIOWYCH NA TEMATY: 1) ROLI RODZICÓW I EDUKACJI DZIECI 2) ZARZĄDZANIE CZASEM/RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 2 USŁUGI INDYWIDUALNE DLA KAŻDEJ Z 16 KOBIET

3 CEL: POMOC/DORADZTWO PERSONALNE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN I ICH PARTNERÓW/PARTNEREK ŻYCIOWYCH NA TEMATY: 1) ROLI RODZICÓW I EDUKACJI DZIECI 2) ZARZĄDZANIE CZASEM/RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 3) ICH WŁASNEJ ROLI W PODTRZYMYWANIU ISTNIEJĄCEGO STANU RZECZY 4) BUDOWANIA POCZUCIA SPRAWSTWA I KONTROLI DUŻO ZALEŻY OD CIEBIE! 1. WZMOCNIENIE SAMOOCENY KOBIET I MĘŻCZYZN POPRZEZ POKAZANIE KORZYŚCI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN I ICH BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA PŁYNĄCYCH Z PRZEKRACZANIA GRANIC STEREOTYPÓW 2. WYPOSAŻENIE W UMIEJĘTNOŚCI PARTNESKIEJ KOMUNIKACJI SŁUŻĄCEJ WSPÓLNEJ PRACY NAD RÓWNOWAGI PRACA-DOM TESTOWANIE: 2 USŁUGI INDYWIDUALNE DLA KAŻDEJ Z 16 KOBIET I ICH PARTNERÓW

4 KONSEKWENCJE ISTNIENIA STEREOTYPÓW DLA RW PAR/KOBIET/MĘŻCZYZN PRACA ZAWODOWA MĘŻCZYZN = W SŁUŻBIE RODZINY NEGOCJACJE PARTNERSKIE POPRZEZ UCZENIE KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ = JASNE I KLAROWNE FORMUŁOWANIE WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PRACA ZADOWODOWA KOBIET = HOBBY PODTRZYMYWANIE POWYŻSZEGO STANU ZARÓWNO PRZEZ KOBIETY ( same ich tego nauczyły ) I MĘŻCZYZN ( boją się degradacji )

5 PUNKT UWAGI PREZENTOWANEGO MODELU: BARIERY PSYCHOLOGICZNE W OSIĄGANIU RÓWNOWAGI PRACA-DOM (RPD) Istniejące w społeczeństwie stereotypy płci ICH ODBIÓR PRZEZ KOBIETY I MĘZCZYZN Ich negatywny wpływ na aspiracje zawodowe kobiet/rodzinne mężczyzn i ocenę własnych kompetencji i samoocenę

6 KONFLIKT RÓL DWUETATOWOŚĆ KOBIET DWUETATOWOŚĆ MĘŻCZYZN REZYGNACJA = DEGRADACJA?

7 KOBIETA I MĘŻCZYZNA IDĄ DO PRACY EFEKT ODWETU & LĘK PRZED ODWETEM (Rudman i wsp. 2012; Kosakowska, 2008; 2012)

8 ZMIANA W RAMACH DORADZTWA BĘDZIE DOTYCZYĆ: A) PRZYZWYCZAJEŃ - MODEL SUPER-KOBIETY B) ZACHOWAŃ PODTRZYMUJĄCYCH OBECNY STAN RZECZY: SYNDROM PANOWANIA NAD RODZINĄ (CHOCIAŻ, W JAKIEJŚ SFERZE MAM KONTROLĘ, TU JESTEM POTRZEBNA) SYNDROM I TAK ZROBIĘ TO LEPIEJ (W CZYMŚ JESTEM DOBRA I TEGO POCZUCIA NIE ODDAM) SYNDROM JESTEM TAKA ZMĘCZONA (POŚWIĘCAM SIĘ DLA WAS, A WY CO?) C) PRZEKONANIA, ŻE TAK JUŻ MUSI BYĆ BRAK ŚWIADOMOŚCI WYBORU INNEJ DROGI ZNIECHĘCNIE MĘŻCZYZN DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIE SIĘ W ŻYCIE RODZINNE, WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH

9 SUKCES MOŻLIWY BO: KOBIETY: ZARÓWNO K, JAK I M ODNOSZĄ KORZYŚCI Z RÓWNEGO PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW KOBIETY SĄ CORAZ BARDZIEJ PRZEKONANE O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z ICH PRACY ZAWODOWEJ DLA NICH SAMYCH I NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DOBRYM WSKAŹNIKIEM RÓWNOWAGI PRACA-DOM WYDAJE SIĘ BYĆ ZADOWOLENIE Z RELACJI Z PARTNEREM/KĄ ORAZ Z ŻYCIA SEKSUALNEGO (BADANIE: PAWLICKA, CHRZAN-DĘTKOŚ, 2011; KOSAKOWSKA, 2011 GŁÓWNA BARIERA: OCZEKUJĄ WIĘKSZEGO WSPARCIA OD PARTNERÓW ALE! OCZEKUJĄ, ŻE SIĘ DOMYŚLĄ I MÓWIĄ O POMOCY I WSPARCIU, A NIE RÓWNYM UDZIALE (TITKOW I WSP., 2004) MĘŻCZYŹNI POZYTYWNY WPŁYW NA ICH POZIOM SZCZĘŚCIA, ROLE OJCOWSKIE I ZDROWIE FIZYCZNE (M.IN. RAPORT ONZ, 2012) KOBIETY OGÓLNIE INWESTUJĄ MNIEJ CZASU W DOMOWE OBOWIĄZKI NIŻ KIEDYŚ, WIĘC MĘŻCZYŹNI ANGAŻUJĄ SIĘ BARDZIEJ I BARDZIEJ TO DOCENIAJĄ (BIANCHI I WSP., 2000; BAXTER, 2002; LEE I WHITE, 2005) GŁÓWNA BARIERA: BRAK AKCEPTACJI DLA PRZEKRACZANIA RÓL MĘSKICH (NAWET U KOBIET NIEDOCENIANIE, NIEDOPUSZCZANIE), REZYGNACJA Z RÓL MĘSKICH=DEGRADACJA

10 ALE: ZAGROŻENIA SPOŁECZNE: MAŁE POPARCIE W POLSCIE DLA ODWRÓCENIA RÓL- SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU MĘŻCZYZN (1%) WIĘCEJ KOBIET NIŻ MĘŻCZYN OPOWIADA SIĘ ZA RÓWNYM PODZIAŁEM OBOWIAZKÓW DOMOWYCH (ALE LICZBY I TAK U DUŻE - 50 & (KOBIETY) I 43% (MĘŻCZYŹNI)

11 RÓWNOWAGA PRACA-DOM? POSTAWA UŁATWIAJĄCA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ KTÓRE SĄ TRAKTOWANE KOMPLEMENTARNIE

12 PODSUMOWANIE MODELU NAWIGATOR RÓWNOWAGI PRACA-DOM Czy chcecie realizować model rodziny dwu-karier? POMIAR Czy planujecie dziecko? POMIAR Czy chcecie wdrożyć partnerski podział obowiązków? nie tak nie tak nie tak ULOTKA: WADY/ZALETY MIESZANY? ULOTKA: WADY/ZALETY PARTNERSKI? L4? ULOTKA: WADY/ZALETY nie URLOP RODZICIELSKI/ OJCOWSKI? tak SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY ULOTKA: WADY/ZALETY SESJA IND./W PARACH ULOTKA: WADY/ZALETY POMIAR

13 POGRAM DORADZTWA NAWIGATOR RÓWNOWAGI PRACA-DOM 1. CZAS TRWANIA W ZALEŻNOŚCI OD NARZĘDZI DORADZTWA 1 GODZINA -3 MIESIĘCE a) 2-GODZINNE SPOTKANIA INDYWIDUALNE DLA K I M - ELEMENTY COACHINGU/KONSULTACJI MIN 2-7 SESJI CO 2 TYGODNIE b) 2/3 SESJE 2-GODZINNE DLA PAR - ELEMENTY COACHINGU/KONSULTACJI - CO 2 TYGODNIE (PLUS EMPATIA MIĘDZYPLCIOWA (MODUŁ 1) + RÓWNOWAGA PRACA-DOM (MODUŁ 2) c) 7 SPOTKAŃ Z MENTOREM/MENTORKĄ 2. ODBIORCY/ODBIORCZYNIE KOBIETY/MĘŻCZYŹNI/PARY Z DZIEĆMI/BEZ 3. METODY: INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWO-DORADCZE (MODELE: DOCENIAJĄCA DOCIEKLIWOŚĆ, GROW, EMPATIA MIĘDZYPŁCIOWA, NVC) SESJE DLA PAR, MENTORING, ULOTKI, APLIKACJA? 4. OSOBY PROWADZĄCE: OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM DORADCZYM/PSYCHOLOGICZNYM/SOCJOLOGICZNYM (SESJE INDYWIDUALNE), NIEFORMALNI LIDERZY I LIDERKI RPD Z MIEJSCA PRACY (MENTORING) 5. DODATKOWE NARZĘDZIA: ULOTKI (CO DZIEJE SIĘ Z PARĄ NA RÓŻNYCH ROZWOJU ZWIĄZKU Z PERSPEKTYWY RWP/APLIKACJE) 6. METODY EWALUACJI TESTY POSTAW JAWNYCH I UKRYTYCH WOBEC STEREOTYPÓW PŁCIOWYCH, POMIAR RPD

14 PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH W PARACH: SCENARIUSZE WYBORU SCENARIUSZE RÓŻNYCH KONFLIKTÓW POMIĘDZY ROLAMI (PRACA-DOM, PRZYJEMNOŚĆ-DOM, PRACA-PRZYJEMNOŚĆ, PARTNER/KA-DZIECKO, PARTNER/KA-PRACA, PRZYJEMNOŚĆ-PRACA, OBOWIĄZKI-PRACA ITP.) PROŚBA O USTOSUNKOWANIE SIĘ I UZASADNIENIE WYBORU 1) CZY MASZ W OGÓLE WOLNOŚĆ WYBORU POMIĘDZY NIMI (POMIAR ASERTYWNOŚCI, POCZUCIA MOŻLIWOŚCI ANGAŻOWANIA SIĘ W RÓŻNE ROLE) 2) CZY UWAŻASZ, ŻE OBIE OPCJE RÓL SĄ OK/PROCENTOWO KTÓRA JEST BARDZIEJ OK KTÓRA MNIEJ 3) KORZYŚCI/STRATY SPOWODOWANE KAŻDYM Z WYBORÓW

15 TORT ŻYCIA: JAKIE DZIEDZINY SWOJEGO ŻYCIA UWAŻASZ ZA NAJWAŻNIEJSZE? ILE CZASU IM POŚWIĘCASZ? CZY TYLE ILE CHCESZ? CO CHCESZ ZROBIĆ BY TO ZMIENIĆ?

16 WYWIAD WZMACNIAJĄCY OPARTY NA DOCENIAJĄCEJ DOCIEKLIWOŚCI ZADAJ KLIENTOWI/TCE PONIŻSZE PYTANIA. GDY BĘDZIE ON/ONA UDZIELAŁA ODPOWIEDZI, STARAJ SIĘ GO/JEJ UWAŻNIE SŁUCHAĆ. JEŚLI BĘDZIE TO DLA CIEBIE POMOCNE, MOŻESZ WYKONYWAĆ NOTATKI. PO ZADANIU PYTAŃ: PODSUMUJ TO, CO USŁYSZAŁEŚ OD KLIENTA/TKI, MOŻESZ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEJ JEGO /JEJ ODPOWIEDZI. POWIEDZ KLIENTOWI/TCE JAKIE ZASOBY OSOBISTE U NIEJ/NIEGO DOSTRZEGŁEŚ PODCZAS TEJ ROZMOWY (ZASOBY, KTÓRE POMOGŁY ODNIEŚĆ JEJ/MU SUKCES). PRZYKŁADOWE PYTANIA: JAKI SUKCES OSIĄGNĘŁAŚ/EŚ? OPOWIEDZ O NIM. JAKIE CECHY W TOBIE POZWOLIŁY CI OSIĄGNĄĆ SUKCES? JAK JE ODKRYŁEŚ/AŚ? KIEDY SIĘ O NICH DOWIEDZIAŁEŚ/AŚ? JAK SIĘ CZUŁAŚ/EŚ KIEDY OSIĄGNĘŁAŚ/EŚ SUKCES? KTO JESZCZE POMÓGŁ CI OSIĄGNĄĆ SUKCES? W JAKI SPOSÓB SKORZYSTAŁAŚ/EŚ NA TYM SUKCESIE? KTO JESZCZE SKORZYSTAŁ NA TWOIM SUKCESIE? W JAKI SPOSÓB TWÓJ SUKCES WPŁYNĄŁ NA INNYCH? JAK WYKORZYSTASZ SWÓJ SUKCES W PRZYSZŁOŚCI? KIEDY I W JAKICH SYTUACJACH WSPOMNIENIA O SUKCESIE BĘDĄ TOBIE POMOCNE?

17 ETAPY WSPIERANIA PAR/JEDNOSTEK W ZAKRESIE BUDOWANIA RÓWNOWAGI PRACA-DOM MODEL COACHINGOWY Etapy wspierania par/jednostek w zakresie budowania CEL Co chcesz/chcecie zrobić? równowagi praca-dom model coachingowy Badanie pomysłu/rozwiązania przez klientkę/ta Jak myślisz/cie, co jest ważne by ten pomysł zrealizować? Klient/ka/ci samodzielnie podaje pomysły, Wspierający /a dopytuje, Klient/tka odpowiada. SMARTNE pytania. Na koniec: pytania o gotowość (czy jesteś gotowy zacząć? czy czegoś jeszcze potrzebujesz?) Pierwsza próba realizacji pomysłu

18 Pytanie o zadowolenie - wypracowywanie samodzielnej oceny sukcesu przez Klienta/tkę/tów), analiza SWOT (co zrobiłeś dobrze? co mogłeś zrobić lepiej? Jakie szanse ten pomysł daje nam na przyszłość/jak go możemy rozwinąć? Jakie zagrożenia za sobą niesie? Co zmienisz? C5 więcej, mniej, inaczej, zacząć, przestać robić? Jesteś gotowy/a spróbować jeszcze raz? Czy potrzebujesz czegoś jeszcze z mojej strony spróbować jeszcze raz? pytania o gotowość Proces się powtarza aż do zakończenia go sukcesem

19 MODEL GROW UDZIELANIE WSPARCIA GOAL WILL REALITY OPTIONS

20 MODEL EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ PROPONOWANY PRZEZ NAS MODEL JEST OSADZONY W RELACJI KOBIETA-MĘŻCZYZNA. NASZYM CELEM JEST STWORZENIE PRZESTRZENI DLA DOŚWIADCZENIA TEGO, W JAKI SPOSÓB ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI EMPATII MOŻE WESPRZEĆ DOGADYWANIE SIĘ W KOBIECO- MĘSKIM ZWIĄZKU W ZAKRESIE PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POŁĄCZENIE KOMPETENCJI ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKOWANIEM EMPATII, Z WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z ZAKRESU IDEI RÓWNOŚCI PŁCI, DAJE W NASZYM POCZUCIU DUŻĄ SZANSĘ NA REALNĄ I KORZYSTNĄ ZMIANĘ W ŚWIECIE KOBIECO-MĘSKIM.

21 TRENING EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ- NA CZYM POLEGA? EMPATIA MIĘDZYPŁCIOWA UMIEJĘTNOŚĆ POSTAWIENIA SIĘ W "BUTACH" OSOBY DRUGIEJ PŁCI WEJŚCIE W POTRZEBY, OCZEKIWANIA, OBAWY I BARIERY PARTNERA/PARTNERKI POWODOWANE RÓŻNICA PŁCI KULTUROWEJ I ODMIENNYMI RODZINAMI POCHODZENIA. REALIZACJA W RAMACH: - SPOTKAŃ W PARACH/INDYWIDUALNIE - PROGRAM: EMPATIA MIĘDZYPLCIOWA (MODUŁ 1) + RÓWNOWAGA PRACA-DOM (MODUŁ 2) - DORADZTWO/COACHING 3 SPOTKANIA 1,5 GODZINNE Z PARĄ POŚWIĘCONE: ROZPOZNAWANIU I WYRAŻANIA EMOCJI ROZPOZNAWANIU I WYRAŻANIA POTRZEB TRENOWANIU WE DWOJE EMPATYCZNEJ REAKCJI ROZUMIENIU I ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROŻNYCH RÓL RODZAJOWYCH (PRZEŁAMANIE STEREOTYPÓW, ASERTYWNOSC, NEGOCJACJE, WSPÓLNY PLAN DZIAŁANIA) BUDOWANIA PLANÓW PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW WSPIERAJĄCYCH RÓWNOWAGĘ PRACA-DOM OBOJGA PARTNERÓW

22 KIEDY WSPARCIE? W ROZWOJU ŻYCIA PARY WYRÓŻNIA SIE CZTERY FAZY (KARL LENZ 2006): FORMOWANIA CIĄGŁOŚCI KRYZYSU ROZPADU

23 KIEDY WSPARCIE? FAZY TE MOGĄ PRZYBRAĆ FORMĘ NAPRZEMIENNA ZAMIAST LINEARNEJ - PO KRYZYSIE (A NAWET ROZPADZIE) OD NOWA MOŻE NASTĄPIĆ FAZA FORMOWANIA I CIĄGŁOŚCI (ŻADKOWSKA, 2011,2012) POWÓD: PUNKTY ZWROTNE W ŻYCIU PARY: 1. ZAMIESZKANIE RAZEM 2. ŚLUB 3. URODZENIE PIERWSZEGO DZIECKA 4. POWRÓT DO PRACY 5. URODZENIE DRUGIEGO DZIECKA 6. POWRÓT DO PRACY KAŻDY PUNKT ZWROTNY MOŻE WYWOŁAĆ KRYZYS WSPÓŁCZESNĄ PARĘ CHARAKTERYZUJE PROCESUALNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ NEGOCJACJI I RE-NEGOCJACJI RÓL (SZLENDAK 2010, ŻADKOWSKA 2009, 2011). MODEL MIAŁBY POMAGAĆ NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM I NARZEDZIOWYM W NEGOCJACJACH MIĘDZY PARTNERAMI.

24 KIEDY WSPARCIE? W MODELU PROPONOWANE WSPARCIE DOTYCZY MOMENTÓW PRZED I W TRAKCIE FAZ ROZWOJU ZWIĄZKU (NA POZIOMIE ETAPÓW 3-6): PROPONUJE SIĘ TAKŻE WSPARCIE NA POZIOMIE 1 I 2 INFORMACJE W POSTACI ULOTEK NA KAŻDYM Z ETAPÓW PARA (RAZEM/OSOBNO) UKŁADA SWÓJ PLAN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW Z UŻYCIEM SMARTNYCH CELÓW. PYTANIA: CO DALEJ? JAKIE MAM/MAMY PLANY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY? JAKIE CHCĘ MIEĆ OBOWIĄZKI, PRZYJEMNOŚCI, ITP.? ULOTKI: CO STATYSTYCZNIE WYBIERAJĄ INNE PARY?

25 ULOTKA INFORMACYJNA STATYSTYKI DOT. TEGO CO ROBIĄ POLSKIE PARY I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE (WADY/ZALETY) ICH WYBORÓW: MODEL TRADYCYJNY MODEL MIESZANY MODEL PARTNERSKI RODZINA DWU-KARIER URLOP OJCOWSKI/RODZICIELSKI L4 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A RÓWNOWAGA PRACA-DOM

26 METODY EWALUACJI POMIAR ZMIANY: POSTAW JAWNYCH/UKRYTYCH WOBEC RÓL PŁCIOWYCH RÓWNOWAGI PRACA-DOM POZIOMU ZADOWOLENIA Z ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI RÓŻNYCH WYBORÓW DRÓG ŻYCIOWYCH W 3 ETAPACH A) PRZED SKORZYSTANIEM Z MODELU B) NA KOŃCU MODELU C) 3 MIESIĄCE PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W MODELU

27 ZALETY MODELU WSPÓŁCZESNA PARA NIE POWTARZA WZORCÓW POPRZEDNICH POKOLEŃ (SZLENDAK 2010, ŻADKOWSKA 2012). MODEL WSKAZYWAŁBY, JAK RADZĄ SOBIE INNE PARY W TEJ SAMEJ KOHORCIE WIEKOWEJ, JAKIE MA TO KONSEKWENCJE I JAKIE ZAGROŻENIA, KOSZTY (NP.. KRYTYKA INNYCH CZŁONKÓW RODZINY, ZNAJOMYCH) MODEL MIAŁBY TEŻ FUNKCJĘ INFORMACYJNĄ (ULOTKI) COACHING W PARACH/OSOBNO WSPIERAŁBY WYBRANA DROGĘ PARY I JEDNOSTEK DODAJĄC PEWNOŚCI SIEBIE, UCZĄC ASERTYWNOŚCI I KONSEKWENCJI W DĄŻENIU DO ZDEFINIOWANEGO CELU. UTRWALAŁBY ZACHOWANIA POZA SESJĄ (DZIENNICZKI PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW, PRACE DOMOWE) UMOŻLIWIAŁBY MONITOROWANIE KORZYSTANIA Z ELASTYCZNYCH FORM PRACY (WSPARCIE W ODBUDOWANIU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI NA RYNKU PRACY DLA KOBIET)

28 INNOWACYJNY BO: ADRESOWANY DO PAR ADRESOWANY DO PAR W ROŻNYCH FAZACH ROZWOJU ADRESOWANY DO PAR O RÓŻNYM NASTAWIENIU I MOŻLIWOŚCIACH WDROŻENIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO ADRESOWANY DO MĘŻCZYZN, TAK SAMO JAK DO KOBIET WZORCE SKANDYNAWSKIE ZAADAPTOWANE DO POLSKIEJ KULTURY I REALIÓW INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PARTNERÓW/PARTNEREK I DO PAR INTEGRUJĄCY WIEDZĘ SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII OPARTY NA INNOWACYJNYM MODELU EMPATII MIĘDZYPŁCIOWEJ WYKORZYSTUJĄCY TECHNIKI WSPARCIA Z ELEMENTAMI TRENINGU, COACHINGU, MENTORINGU, KONSULTACJI, DORADZTWA DAJĄCY WYBÓR I MOŻLIWOŚĆ RE-NEGOCJACJI ŚCIEŻKI ROZWOJU PARY WYPOSAŻONY W AKTUALIZOWANA DANE, NARZĘDZIA, REGULACJE - ZALEŻNIE OD USTAWODAWSTWA PAŃSTWA POLSKIEGO

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! DR NATASZA KOSAKOWSKA-BEREZECKA DR MAGDALENA ŻADKOWSKA Fundacja Fundusz Inicjatyw Biuro Projektu PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ZYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Ul. Żeromskiego 94 pok Radom Tel: Tel. kom:

PRACA SZACUNEK - UZNANIE

PRACA SZACUNEK - UZNANIE PRACA SZACUNEK - UZNANIE Między pracą a rodziną czyli o tym jak NIE-balansować nad przepaścią dr Natasza Kosakowska-Berezecka Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański PRACA SZACUNEK - UZNANIE 7 KROKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty,

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty, Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci Falenty, 24-26.09.2015 Kim jestem? Paweł Krzywicki Akredytacja International Coach Federation Trener i coach w Fundacji Szkoła Liderów Doświadczenie w pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Kamila Jeżowska Hułas, Radom, 6.08.2013 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

I Konferencja z cyklu "Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania

I Konferencja z cyklu Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania I Konferencja z cyklu "Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania Warszawa, dnia 24 września 2015r. Patronatem honorowym konferencję objęli

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO. Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni

INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO. Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni TESTOWANIE MODELU PREINKUBACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni Gdynia, dnia

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum Doradztwo zawodowe w Gimnazjum W ramach pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, w naszym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęd jest pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Dr Małgorzata Kołodziejczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 17 maja 2015 r. Plan na dzisiejsze spotkanie Co to jest coaching?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca

Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca Pracownik Treść wykładów obejmuje pracownika jako osobę odpowiedzialną za planowanie własnej kariery zawodowej. Dr AnnaWalczyna Indywidualne

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Tłumaczenie: Psycholog - Dorota Fedorowska (Fundacja EDUCO) Czynniki obciążające rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 W tym czasie 11 pracowników Instytucji Integracji Społecznej odbyło 80 godzin zajęć, które mają pomóc im bardziej efektywnie

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 1 www.power.gov.pl 2 www.power.gov.pl 3 Generator

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION

Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION Coaching menedżerski jako narzędzie do rozwoju pracowników i zespołu oraz budowania odpowiedzialności Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION Coaching menedżerski? Jakie mają Państwo pytania? wzrost umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

W tym, który o czymś nie wie, tkwią jednak prawdziwe sądy o tym, czego on nie wie. Chociaż nikt go nie uczył,

W tym, który o czymś nie wie, tkwią jednak prawdziwe sądy o tym, czego on nie wie. Chociaż nikt go nie uczył, W tym, który o czymś nie wie, tkwią jednak prawdziwe sądy o tym, czego on nie wie. Chociaż nikt go nie uczył, tylko mu pytania zadawał, on zacznie wiedzieć; sam wiedzę z własnej głębi pojmując. Sokr ates

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia dla kobiet

Formy wsparcia dla kobiet Formy wsparcia dla kobiet Zapraszamy kobiety z terenu woj. mazowieckiego do udziału w bezpłatnych usługach szkoleniowodoradczych. Zapewniamy: całkowicie bezpłatny udział w szkoleniach / doradztwie / spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r.

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r. ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI 1 EXIT INTERVIEW I ROZMOWA DEREKRUTACYJNA Białobrzegi, 25-26 lutego 2013 r. PRZYCZYNY ODEJŚCIA PRACOWNIKA (członka korpusu służby cywilnej) 2 tzw. naturalne tzw. przymusowe

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym - seminarium

SEMINARIUM Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym - seminarium Rozwijanie kompetencji w psychologii zorientowanej na proces SEMINARIUM Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym - seminarium Psychologia Zorientowana na Proces ( Process Oriented

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? Pomóżmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o różnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w oddziale Uczestnik szkolenia poznaje nowoczesny model zarządzania oddziałem oparty

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Ewaluacja działań w ramach projektu Oprzyj się na OPOCE realizowanego na rzecz dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów Człowiek - najlepsza inwestycja Elżbieta Królikowska - Kińska Specjalista

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Szacunek dla samego siebie. Rodzice także mają potrzeby... 33 Twoje potrzeby są ważne!... 34

Rozdział 2. Szacunek dla samego siebie. Rodzice także mają potrzeby... 33 Twoje potrzeby są ważne!... 34 SPIS RZECZY SŁOWO WSTĘPNE... 5 PRZEDMOWA (Marshall B. Rosenberg)... 8 WPROWADZENIE... 11 Twoje życie zdecyduje o tym, czego nauczą się dzieci... 12 Obudź w sobie umiejętność stworzenia kochającego domu...

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy:

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowany w szkole Program Profilaktyki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO

INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Imię i nazwisko Data rozpoczęcia spotkań Przewidywana data zakończenia spotkań Planowana liczba sesji (spotkań) I. MOJA OBECNA SYTUACJA Jak jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci mgr Anna Baran Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 22 maja 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORIENTACJI ZAWODOWEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE

SYSTEM ORIENTACJI ZAWODOWEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE SYSTEM ORIENTACJI ZAWODOWEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE CELE: Kształtowanie umiejętności samopoznania, rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji zawodowych Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA ZASTOSOWANIE COACHINGU I NARZĘDZI COACHINGOWYCH W OŚWIACIE Warszawa, 27 28 września 2012 r. wykładowca: dr Joanna Żukowska WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Coaching to niezupełnie Coaching to niezupełnie Ale

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 24 lat! Projekt miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia podstawowe Metody aktywnego poszukiwania klientów Uczestnicy szkolenia rozwijają nawyk codziennego poszukiwania klientów i przyswajają skuteczne metody

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska

Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska Główne założenie projektu Partnerstwo równe szanse dla kobiet i mężczyzn Zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA..... 2 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo