GAZETA SAMORZĄDOWA. 26 października Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA SAMORZĄDOWA. 26 października 2012. Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET"

Transkrypt

1 Następny numer Nowin Lublinieckich ukaże się 9 listopada GAZETA SAMORZĄDOWA Zmiana organizacji ruchu na czas trwania święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na terenie miasta Lublińca s. 2 Zaproszenie na wystawę s. 4 Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET 26 października 2012 Miejskie przedszkola organizują wiele atrakcji dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Fakty i statystyki dotyczące lublinieckich przedszkoli Przedszkola niezagrożone Wbrew krążącym w Lublińcu plotkom burmistrz nie zamierza likwidować żadnego z przedszkoli, tak jak nie chce by ten ważny, prorodzinny temat był punktem zapalnym w kontaktach z Radą Miejską. Na przestrzeni 4 ostatnich lat w miejskich przedszkolach utworzono 98 dodatkowych miejsc. W miarę możliwości baza przedszkolna jest na bieżąco remontowana. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. W przyszłym roku planowana jest termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4, na którą jest już gotowa dokumentacja. Statystyki ZOPO wyraźnie wskazują, że systematycznie wzrasta liczba dzieci zgłaszanych do przedszkoli. Wiąże się to zarówno ze zwiększeniem ilości dzieci w mieście, obowiązkiem przedszkolnym dla 5- i 6-latków, jak i kampaniami społecznymi propagującymi edukację przedszkolną. Miasto stara się w miarę możliwości lokalowych istniejących przedszkoli otwierać w nich dodatkowe oddziały. W latach do miejskich przedszkoli przyjęto 568 dzieci. W obowiązującym przez wiele lat regulaminie przyjęć zastrzeżono, że w przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo będą miały dzieci: sześcioletnie, zamieszkujące w obwodzie przyporządkowanym przedszkolu i dzieci rodziców pracujących. Jednak pomimo iż w mieście zamieszkiwało wówczas 900 dzieci w wieku przedszkolnym, do przedszkoli zgłoszono tylko 62 %, w efekcie odmówiono przyjęcia jedynie pojedynczych dzieci. Tak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? Obecnie mamy 1080 dzieci w wieku przedszkolnym, podczas zapisów w 2012 r. zgłoszono 74 % z nich czyli aż 802 dzieci. Do przedszkoli miejskich po rekrutacji przyjęliśmy na rok 2012/ dzieci. W przeciągu ostatnich 4 lat utworzono dodatkowo 98 miejsc mówi dyrektor ZOPO Marzena Grzyb W roku 2008/2009 dzięki wyprowadzeniu siedziby ZOPO udało się w Przedszkolu Miejskim nr 6 Dobiega końca termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. c.d. na str. 2

2 2 Nr 16/413 Przedszkola niezagrożone c.d. utworzyć aż 2 nowe oddziały dla 50 dzieci. W latach 2009/2010 otwarto po jednym oddziale w przedszkolach nr 8 i 1 łącznie powstało 31 miejsc, a w 2011 roku w przedszkolu nr 6 otwarto kolejny oddział, tym razem dla 17 dzieci. Regulamin przyjęć zgodnie z obowiązującym prawem bezwzględne pierwszeństwo daje dzieciom 5- i 6-letnim realizującym obowiązek przedszkolny. Zgodnie z projektem ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by już w 2016 roku miejsce w przedszkolu miały zagwarantowane zarówno 4- jak i 3-latki, a nawet 2-latki za zgodą dyrektora. Sytuację w mieście bez wątpienia zmieniają przedszkola prywatne. Obecnie w Lublińcu działają już 3 przedszkola cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców. W 2013 r. ruszają kolejne 3 przedszkola niepubliczne. Zgodnie ze złożonymi w Urzędzie deklaracjami od jesieni 2013 r. te 6 placówek ma zapewnić aż 442 miejsca dla przedszkolaków. Z budżetu miasta przedszkola niepubliczne otrzymują dofinansowanie do każdego dziecka zamieszkującego na terenie miasta. W tym roku na ten cel przekazano blisko 900 tys. zł. Zgodnie z danymi zgłoszonymi przez prywatne przedszkola docelowo będzie się trzeba liczyć z kosztem nawet 2 mln zł rocznie. Utrzymanie miejskich przedszkoli pochłonie w tym roku 6,2 mln zł. Jeśli deklaracje przedszkoli niepublicznych zostaną spełnione, to już w przyszłym roku w mieście będzie więcej miejsc przedszkolnych niż zameldowanych dzieci. Nie ulega wątpliwości, że prywatne przedszkola wprowadzają element pozytywnej konkurencji. Działa już przedszkole katolickie i artystyczne, w styczniu ruszy przedszkole językowe. Wszystkie oferują bogaty wybór zajęć dodatkowych w cenie czesnego, które waha się od 170 do 270 zł plus wyżywienie (od 5 do 7 zł za dzień). Dla porównania w miejskim przedszkolu dziecko ma zagwarantowane 5 bezpłatnych godzin, za każdą dodatkową godzinę naliczana jest opłata 1,70 zł. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi średnio 5 zł. Zostawiając dziecko na 9 godzin w przedszkolu miejskim rodzic musi zapłacić 248 zł (kalkulacja dla 21 dni zajęć przedszkolnych w miesiącu). Ponadto rodzice opłacają komitet rodzicielski (przeciętnie zł na rok) i inne dodatkowe zajęcia (np. język obcy 25 zł miesięcznie, rytmika 16 zł miesięcznie, aikido 24 zł miesięcznie). Żaneta Białek Nagrodzeni nauczyciele Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej na wniosek dyrektorów placówek edukacyjnych Burmistrz Edward Maniura przyznał nagrody szczególnie zaangażowanym w pracę nauczycielom. Nagrodę otrzymały panie: Jadwiga Burzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1, Grażyna Cetnerowska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Małgorzata Siluk ze Szkoły Podstawowej nr 1, Edyta Gałuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3, Ewa Bok z Gimnazjum nr 2 oraz Joanna Mazur-Broncel z Przedszkola Miejskiego nr 4. Ponadto nagrodę otrzymała Dyrektor Szkoły Pod- Zmiana organizacji ruchu na czas trwania święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na terenie miasta Lublińca 1.Cmentarz parafialny przy ul. Plebiscytowej. Cmentarz znajduje się pomiędzy ulicami Plebiscytową, Cmentarną i Powstańców Śl.. W czasie dni świątecznych zostaną wyznaczone miejsca parkingowe w ul. Cmentarnej, Szaforza, Plebiscytowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Nowej), Dworcowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. K. Miarki). Z tego względu wprowadzone zostaną zmiany w zakresie dopuszczonych kierunków jazdy: ul. Cmentarna, na co dzień dwukierunkowa, stanie się jednokierunkowa od ul. Powstańców Śl. do ul. Plebiscytowej ul. Plebiscytowa na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Cmentarnej, na co dzień dwukierunkowa, będzie jednokierunkowa od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lublińca stawowej nr 1 Bożena Wręczycka. Wszystkim nagrodzonym paniom serdecznie gratulujemy oraz Całość zmian w organizacji ruchu będzie miała odniesienie w ustawionym oznakowaniu pionowym. W punktach węzłowych przy cmentarzu ustawione zostaną patrole Policji i Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu oraz osób przychodzących na cmentarz. 2.Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej. Wśród nagrodzonych była pani Edyta Gałuszkiewicz. życzymy kolejnych sukcesów i niegasnącego zapału. ŻB Cmentarz znajduje się w części zachodniej miasta. Dojazd do cmentarza odbywać się będzie od ul. Skłodowskiej ulicą Spokojną. Na czas trwania świąt ulica Spokojna stanie się drogą jednokierunkową; wyjazd z cmentarza odbywać się będzie ul. Cyrana. Cmentarz posiada wyznaczony parking. Całość zmian w organizacji ruchu będzie miała odniesienie w ustawionym oznakowaniu pionowym. W punktach węzłowych przy cmentarzu ustawione zostaną patrole Policji i Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu oraz osób przychodzących na cmentarz. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać przy cmentarzu parafialnym i komunalnym od dnia r. (poniedziałek) od godz do dnia r. (piątek) do godz informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz: Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomość niezabudowana położona w Lublińcu przy ul. Klonowej stanowiąca działki nr 1882/109 o pow. 5,1076 ha i nr 1883/109 o pow. 2,6640 ha z km 5 obręb Lubliniec zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/ /0 jako własność miasta Lublińca. Dzierżawie podlega pow. 7,7716 ha pod uprawy polowe. Szczegółowych informacji związanych ze zbyciem powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.034/ w. 127,

3 26 października Certyfikat 2. Stopnia Szkoły Promującej Zdrowie dla Szkoły Podstawowej nr 3 16 października 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W gronie uhonorowanych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 3 z Lublińca, która otrzymała ceryfikat na lata Certyfikat z rąk wicekuratora Dariusza Wilczaka oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego ME- TIS w Katowicach odebrali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Halina Pagwet oraz szkolni koordynatorzy promocji zdrowia: Izabela Piotrowicz i Krzysztof Mańka. W czasie spotkania przedstawiciele wyróżnionych szkół zaprezentowali działania z obszaru promocji zdrowia podejmowane w swoich placówkach, wy- Urodziny Kubusia Puchatka Urodziny Kubusia Puchatka na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublińcu. W piątek 19 października do odświętnie udekorowanej Sali Wystawienniczej Muzeum Pro Memoria Edith Stein, przybyło 38 dzieci, aby wspólnie świętować 86 urodziny naj- mienili się cennymi doświadczeniami oraz zgodnie zadeklarowali chęć podejmowania wszelkich wysiłków popularniejszego misia na świecie. Wśród gości znalazła się także bajkowa Kaczuszka, która przeczytała krótkie opowiadanie o przygodach Misia o Bardzo Małym Rozumku. Specjalne życzenia głośno wypowiedziane przez dzieci przywołały samego Kubusia Puchatka (Piotr Pasiak). Przybyli goście obdarowali solenizanta własnoręcznie wykonanymi laurkami urodzinowymi. Po podziale na rzecz promocji zdrowego stylu życia wśród uczniów. Izabela Piotrowicz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, Lubliniec Skład Rady: 1. Tomasz Klecha Starostwo Powiatowe. 2. Wiesława Gostkiewicz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie i Upośledzonym Spomnis. 3. Leonard Gbur Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. 4. Magdalena Strzelecka Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Jestem. 5. Krystyna Lorens Stowarzyszenie Purpurowe Serce. Sprostowanie W zamieszczonym w poprzednim numerze Nowin Lublinieckich (nr 15/412) artykule Z dziejów kina w Lublińcu pominięto wśród wymienianego personelu obsługującego kino panią Elżbietę Ostrowską, która przez ponad 40 lat była kasjerką tegoż kina. Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy! Redakcja Nowin Lublinieckich na grupy rozpoczęły się gry i zabawy. Uczestnicy skakali jak Tygryski, wylizywali miodek ze spodka, układali puzzle, dekorowali tort, rzucali do celu oraz musieli rozpoznać jakie warzywa i owoce z Królikowego ogródka zawierały tajemnicze pudełka. W tym roku najlepsza okazała się drużyna Tygrysków w składzie: Weronika Bula, Agnieszka Rapacz, Magdalena Student, Kamil Górkiewicz, Olaf Brzezina i Nikodem Maciejewski. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek i pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody książkowe. Specjalną nagrodę pufę ufundowaną przez firmę Sit-Sit z Lublińca, za najciekawszą kartkę urodzinową otrzymały Madzia i Natalka Kachel. Nie zabrakło uroczyście odśpiewanego Sto lat oraz pysznego tortu urodzinowego. Po poczęstunku rozpoczęły się kubusiowe pląsy. Niestety wszystko co dobre, się kończy. Dzieciaki z żalem, ale w doskonałych humorach żegnały się z Kubusiem Puchatkiem. W imieniu własnym i dzieci uczestniczących w Urodzinach Kubusia Puchatka składamy podziękowania firmie Sit-Sit za ufundowanie nagrody i wypożyczenie puf oraz p. Piotrowi Pasiakowi za pomoc przy organizacji imprezy. Anita Pietrzak MPBP Lubliniec Serdeczne wyrazy współczucia Gabrieli Smyle z powodu śmierci TEŚCIA składają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i USC oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

4 4 Nr 16/413 Kino Karolinka Jesteś Bogiem, biograficzny, muzyczny, prod. Polska, od 12 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Dyktator, komedia, prod. USA, od 12 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Zapraszamy na ogólnopolskie premiery do kina Karolinka! Pokłosie, dramat, prod. Polska, od 15 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00, godz. 19:00, godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Saga Zmierzch. Przed świtem. Część 2, dramat, prod. USA, od 15 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:15 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Akademia Kreatywności Chcesz odkryć lub rozwinąć swoje zdolności artystyczne? Masz w sobie chęć artystycznej aktywności? Serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież na spotkania Akademii Kreatywności, które umożliwią poznanie nowych technik plastycznych, tajników tworzenia rękodzieła i zdobienia przedmiotów. W tym sezonie zajęcia zostaną poszerzone o ceramikę. Wszystkie swoje prace uczestnicy zabierają ze sobą to zawsze jest prezent dla Ciebie, a w dodatku możesz go ofiarować bliskiej osobie! Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: cena za spotkanie 15 zł. Zapisy w Galerii pod Glinianym Aniołem lub pod nr tel (godz. 15:00 21:00). Już wkrótce zapraszamy na następujące zajęcia: decoupage: pudełko na chusteczki ceramiczne ozdoby świąteczne ceramiczne ozdoby świąteczne szkliwienie ręcznie malowane bombki Wieczór z poezją pt. Jesienna serenada Galeria pod Glinianym Aniołem zaprasza 28 października o godz. 17:00 na wieczór z poezją Pani Danuty Słoty. Opracowanie muzyczne spotkania przygotował Zespół SENIORINY. Wystawa fotograficzna Przenikanie XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Miejski Dom Kultury w Lublińca zaprasza do wzięcia udziału w 16. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca, który odbędzie się 10 listopada 2012 roku. Festiwal obejmuje dotychczasowe kategorie DISCO oraz SHOW DANCE. W tym roku został również poszerzony o INNE FORMY TAŃCA. Szczegóły w regulaminie na www. mdk.lubliniec.pl. Galeria pod Glinianym Aniołem zaprasza do dnia roku do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. Przenikanie autorstwa Krzysztofa Muskalskiego. Krzysztof Muskalski dr nauk med., lekarz okulista z Częstochowy. Obok pracy zawodowej jego pasją są podróże i fotografia artystyczna. Odwiedził wiele zakątków Polski, Europy, Ameryki, Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Swoje wrażenia z wypraw opisuje w licznych artykułach, przedstawia na spotkaniach autorskich, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu RP. Swoje fotografie prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia w konkursach fotograficznych oraz autorski album fotografii Czas Podróży. Prowadzi Autorską Galerię Fotografii w Częstochowie.

5 26 października Młodzież w działaniu w Gimnazjum nr 2! W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 zakończyli udział w projekcie Comenius pt. Tastes of Europe. Zgodnie z planem projektu uczniowie mieli okazję wyjechać na kilkudniowe wizyty do szkół na Słowację, do Portugalii i na Sycylię. Realizacja projektu przyczyniła się znacznie do zwiększenia wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych, uczniowie nauczyli się samodzielnie pracować, brać odpowiedzialność za po- Wystawa i konkurs na jubileusz W związku z obchodami 740 lecia miasta Lublińca oraz rocznicą nadania miastu patronatu biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu przygotowała dla najmłodszych uczniów cykl zajęć pod hasłem Lubliniec moje miasto wczoraj i dziś. wierzone im zadania oraz pogłębili umiejętność pracy w zespole. Udział w projekcie pozwolił także uczestnikom przełamać bariery komunikacyjne w kontaktach z obcokrajowcami. Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania uczniów naszym miastem jego historią, tradycją i przyszłością. Zajęcia te połączone były z prezentacją przygotowanej wystawy tematycznej, na której zgromadzone zostały książki, albumy, przewodniki, mapy, foldery oraz zdjęcia i widokówki związane historią, kulturą, zabytkami i teraźniejszością naszego miasta oraz sylwetką i życiem patronki naszego miasta św. Edyty Stein. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, były też dodatkowym źródłem mobilizującym dzieci do wypożyczania i czytania książek. Z okazji jubileuszu naszego miasta zorganizowany został również konkurs plastyczny pt. Lubliniec moje miasto. W konkursie tym nagrodzeni i wyróżnieni zostali uczniowie: I miejsce Jakub Lach z kl. I c, II miejsce Krzysztof Szczęsny z kl. I d, III miejsce Kamil Kuś z kl. Ib. Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Słota z kl. II a, Joanna Wąsik z kl. II d oraz Julia Kierat z kl. I d. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy. Jadwiga Burzyk W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 planuje przystąpić do programu Młodzież w działaniu akcja 4.4 Celem tej podakcji jest wspieranie projektów zmierzających do przyjęcia i wprowadzenia w życie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie kształcenia nieformalnego i pracy z młodzieżą. Akcja ta ma również na celu rozwój jakości struktur wspierających młodzież, poprawę Z życia św. Edyty Stein Mała Edytka idzie do szkoły Erna Biberstein z domu Stein, siostra Edyty w swoich wspomnieniach zamieszczonych w książce Dzieje pewnej rodziny żydowskiej autorstwa Edyty Stein wydanej przez Karmelitów Bosych z Krakowa z 2005 roku opisuje początki edukacji przyszłej świętej. jakości programu oraz popieranie zaangażowania obywatelskiego młodzieży na poziomie europejskim poprzez aktywne wspieranie działań na płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży. Szkoła partnerską w projekcie będzie szkoła z Sycylii, a temat projektu brzmi EDU-DE- MOGRACY. Karina Płotkowska Jadwiga Podobińska Gdy zaczęłam chodzić do szkoły, poczuła się straszliwie osamotniona (mała Edytka przyp. AM), tak, że moja matka postanowiła posłać ją do przedszkola. Nic z tego. Czuła się tam nieszczęśliwa i tak górowała umysłowo nad innymi dziećmi, że trzeba było z przedszkola zrezygnować. Wkrótce potem poprosiła, by już jesienią mogła pójść do szkoły, gdyż 12 października będzie miała przecież już sześć lat. Chociaż była uderzająco mała i nikt w te sześć lat nie chciał wierzyć, dyrektor Szkoły im. Wiktorii we Wrocławiu, do której uczęszczała czwórka starszych sióstr, zgodził się wysłuchać jej upartych próśb. Tak więc zaczęła okres szkolny w swoje szóste urodziny, 12 października Ponieważ w tym czasie nie było w zwyczaju zaczynać roku szkolnego jesienią, chodziła więc do najniższej klasy tylko pół roku. Mimo to już na Boże Narodzenie była jedną z dwu najlepszych. Była wprawdzie zdolna, ale także pilna, niezawodna i miała niespożytą energię. Nigdy wszakże nie goniła za uznaniem w złym znaczeniu: pozostawała zawsze dobrą koleżanką, gotową do pomocy innym. Tak wspomina początki edukacji Edyty jej siostra Erna. Dla rozpoczynających naukę dzieci niech będzie Ona dobrym wzorem podczas wszystkich lat nauki. Andrzej Musioł

6 6 Nr 16/413 ogłoszenia drobne MOBILNY DORADCA KLIENTA Międzynarodowe konsorcjum finansowe Aegon do Biura w Częstochowie poszukuje osób zmotywowanych do nauki i pracy. Otrzymasz szkolenia przygotowujące do zawodu BEZ OPŁAT. Oferujemy premiowy system zarobkowy, szkolenia i nowoczesne narzędzia pracy (komputer,telefon coaching). Uważasz, że nadajesz się do sprzedaży i umiesz nawiązywać kontakt z ludźmi? CV prosimy przesyłać na : Sprzedam suknię ślubną w atrakcyjnej cenie, na szczupłą osobę, stan sukienki idealny, tel Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe IV piętro o powierzchni 85,10 m 2 cena do uzgodnienia. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc. Blok i mieszkanie ocieplone (nowe drzwi i okna). Informacja pod nr tel Stary motocykl, samochód, motorower kupię, tel Zbieranie i utylizacja sprzętu RTV i AGD, przyjmowanie zgłoszeń godz. 8-14, transport po godz , tel Czyszczenie pieców z podajnikiem ślimakowym, zadbaj o swój piec to się opłaca!!! Zadzwoń POMOC DROGOWA - NAJTANIEJ W MIEŚCIE - TRANSPORT AUT I INNYCH TOWA- RÓW Zasilacze awaryjne UPS do kotłów C.O. Kontakt: , Galanteria, konfekcja, skórzana, tekstylna, tapicerka meblowa, samochodowa, siodła na motor itp. Szycie, naprawa renowacja. Odbiór usługi i zamówienie poprzez telefon , możliwy w domu klienta w uzgodnionym terminie. Działka rekreacyjno budowlana zalesiona 43500mk Aleksandria tel Ogrody, konserwacja, trawniki tel , VITA-CENTER największy w regionie klub sportowy siłownia fitness o powierzchni 650 m 2. Posiadamy sale wyposażone w profesjonalny sprzęt do różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadzimy szeroki wybór zajęć fitness. Zapewniamy fachową opiekę trenerów i instruktorów. Lubliniec, ul. K. Miarki 15B tel Zaprszamy od pon. Do pt , sobota-niedziela KAMA największy sklep z bielizną i pasmanterią w Lublińcu zaprasza na zakupy. Posiadamy szeroki asortyment, każdy znajdzie coś dla siebie. Lubliniec, ul. Mickiewicza 36, tel. (034) Czynne od pon. do pt. 9-17, sobota ul. Wieniawskiego 6b Lubliniec tel: BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 21 dni, wykaz nieruchomości lokalowej: lokal mieszkalny nr 14, położony w budynku przy ul. Oświęcimskiej 16 w Lublińcu, zbywany w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy; Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą ww. lokalu udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34/ w. 127,129, Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2012r. do dnia 15 listopada 2012 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 1049/51 o pow. o pow. 0,8006 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/ /5 jako własność Gminy Lubliniec. Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą powyższej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.34/ w. 127, OFERUJEMY Koloryzacje najnowszej generacji: naturalna koloryzacja siwych włosów dla Panów specjalna koloryzacja włosów siwych INOA koloryzacja włosów naturalnych - efekt 3D odświeżenie koloru włosów farbowanych i naturalnych bezpieczna koloryzacja włosów BLOND trwałe pasemka miedziane i czerwone nowa bezszkodliwa dekoloryzacja włosów Strzyżenie: damskie męskie Pielęgnacje: sauna i kuracje nawilżające odbudowa struktury włosa profesjonalne produkty do stylizacji i pielęgnacji w zaciszu domowym Usługi kosmetyczne: Zabiegami zadbamy kompleksowo zarówno o Twoją twarz, ciało jak również o profesjonalny makijaż. makijaż permanentny metodą piórkową i cieniowaną. Wydawca: Burmistrz i Rada Miejska w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5; Lubliniec Adres redakcji: Urząd Miejski w Lublińcu; Pokój 12, I piętro; tel. (034) wew. 132, 134; Redaktor Naczelny: Żaneta Białek. Redaktor dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz Nakład: 4000 egz. SKŁAD I DRUK: Sil-Veg-Druk Lubliniec; tel. (034) , bezpieczne opalanie SUN FX

7 26 października Jesienne bieganie Za członkami Wojskowego Klubu Biegacza Meta kolejny aktywny weekend. Największa 7-osobowa grupa reprezentowała barwy klubu w Uniejowie, gdzie na dystansie 10 km rozgrywano VI Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł Sanus Per Aquam Zdrowie przez Wodę. Prym wiodły przedstawicielki płci pięknej: najszybsza była Karolina Pilarska, która z czasem 36,34 uplasowała się na 29 miejscu w klasyfikacji ogólnej, zaś Agnieszka Kuzyk z czasem 38,01 zajęła miejsce 49. Za paniami uplasowali się panowie: Łukasz Rosiński miejsce 68, Tomasz Sosnowski miejsce 69, Grzegorz Szukalski miejsce 89, Zbigniew Rosiński miejsce 389, Jacek Domański miejsce 784. Bieg ukończyło 792 uczestników, Skat Lubliniec W dniach od 28 września do 7 października odbyły się Mistrzostwa Świata Skata Sportowego w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. w tym 140 pań. W 27. Biegu Barbórkowym w Lublinie na dystansie 10 km nowy rekord klubu ustanowił Marcin Błaziński. Z czasem 29,57 zajął on 8 miejsce na 786 sklasyfikowanych, a ponieważ był drugi wśród Polaków jego wynik zaowocował powołaniem do Reprezentacji Polski na sztafetę w Japonii. Jego kolega Marian Machoń zajął 379 miejsce. Diana Gołek kolejny raz wystartowała w holenderskim Venlo w biegu Bridge to Bridge na dystansie 10,4 km. Z czasem 40,45 zajęła 19 miejsce (1 wśród pań) na 525 sklasyfikowanych biegaczy. Krystian Wołk zajął 2 miejsce w biegu Cross IG FEEL FREE Baszta 2012 w Wodzisławiu Śl. na dystansie 10 km, Tomasz Kobyliński uzyskał 57 miejsce w Crossie Góry św Anny Oleszka na dystansie 15,2 km, Grzegorz Jankowski był 39 w X Panewnickimi Dzikim Biegu rozgrywanym na dystansie m. Krzysztof Szwed wystartował w Zakopanem w V Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę. Dystans z pozoru nie wyglądał groźnie 8,5 km. Jednak trasa wiodła z ronda Jana Pawła II w Zakopanem na szczyt Kasprowego Wierchu różnica wysokości 1072 m. Tę wymagającą trasę pan Krzysztof pokonał z czasem 1:04,36 co uplasowało go na 45 pozycji wśród 331 uczestników, którzy bieg ukończyli. Natomiast dwoje zawodników wystartowało w katowickim BKZ Maraton Aconcagua. Grzegorz Jankowski zajął miejsce 19, a Ewa Kasierska 64. Na 126 startujących jedynie 66 osób zdołało dotrzeć do mety. Żaneta Białek W Mistrzostwach udział wzięły 22 państwa, a ogólnie 784 zawodników. Najstarszy uczestnik miał 81 lat, a najmłodszy 11 lat. Nasz reprezentant Marian Koziorowski w 5 dniu Mistrzostw nagrał w pierwszej rundzie 2401 punktów i był najlepszym zawodnikiem w tym dniu z ogólną punktacją 4986 punktów po trzech rundach. Najlepszymi byli zawodnicy z Niemiec. Członkowie Klubu Skata Sportowego Lubliniec zmierzyli się z najlepszymi zawodnikami świata i zdobyli następujące lokaty: 1. Piotr Koziorowski miejsce ogólne Marian Koziorowski miejsce II miejsce Jedynki w Rudzie Śląskiej Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu zajęła II miejsce w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w Rudzie Śląskiej w dniu r. Sztafeta wystąpiła w składzie: Mikołaj Wróblewski, Tomasz Swoboda, Daniel Ryznar, Mateusz Suszka, Kamil Głowa, Karol Kubisz, Szymon Włodarczyk, Paweł Janik, Kacper Małeska, trener Henryk Ślęzak. ogólne Bernard Wodniok miejsce ogólne Andrzej Szimber miejsce ogólne 632 Ponadto informujemy, że Turniej Skata Sportowego w Lublińcu odbędzie się w dniu 28 października o godz w MDK Lubliniec oraz od dnia 15 października w każdy poniedziałek o godz w MDK Lubliniec. Chętnych i sympatyków gry zapraszamy. Prezes Klubu Skata Sportowego Andrzej Szimber

8 8 Nr 16/413

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Gmina Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój 19.05.2012 r. REGULAMIN Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 1. Cele wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016 Zadanie: Przedszkolak przyszłym czytelnikiem CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A www.osir.sedziszow.pl e-mail: osir@sedziszow.pl tel./fax. (041) 38-12-730, 38-12-736 REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Koncepcja i regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu Ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław Tel./fax. 71 3556560, tel.: 71 3575359 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2007/2008 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2007/2008 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 27.11.2007 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków

Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków Witamy w październikowym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie październikowej działalności ośrodka: Europejski Dzień Języków Staż badawczo-rozwojowy delegacji ukraińskiej w RODM

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Zbiórka otwarta 77 Drużyny Harcerskiej z ZHP Komendy Chorągwi Śląskiej. 2015-01-02, 09, 16, 23, 30, godz. 17.30 Zbiórki harcerskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW

REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW REGULAMIN II BIEGU KOZIOŁKÓW I. CEL - popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci młodzieży, - wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, - bieg uliczno-przełajowy na dystansie 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II

REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II Organizator: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Szkoła Podstawowa Nr 124 w Falenicy ul. Bartoszycka 45/47 Termin i miejsce: 26

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m Projekt: pn. "Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej - Profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy" realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Liczba osób : 250 Czas trwania : 15:00 17:30 Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Każde dziecko zasługuje na książkę 2015-06-01, godz. 10.00 Dalszy ciąg głośnego czytania najmłodszym czytelnikom. Impreza

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

MAJA RADZIUN: - I miejsce w konkursie plastycznym Szopka bożonarodzeniowa

MAJA RADZIUN: - I miejsce w konkursie plastycznym Szopka bożonarodzeniowa Dyrektor mgr Mariola Strużyńska GRUPA I MALUSZKI wych. mgr Julita Palińska, mgr Joanna Wojtowicz MAJA RADZIUN: - I miejsce w konkursie plastycznym Szopka bożonarodzeniowa I miejsce w konkursie plastycznym

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Londyn) zorganizowany w ramach obchodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1. Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. 1.3 Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2008/2009 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2008/2009 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 11.12.2008 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Trwa kolejna edycja konkursu Mam 6 lat'

Trwa kolejna edycja konkursu Mam 6 lat' Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/3000,trwa-kolejna-edycja-konkursu-mam-6-lat0 39.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 10:10 Strona znajduje się w archiwum. Trwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Klasa I z wychowawczynią Opowiem Wam o mojej szkole i czego się w niej uczę. 2 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

1919-2014. Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na

1919-2014. Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na 1919-2014 Komendant Powiatowy Policji w Bytowie mł. insp. Andrzej Borzyszkowski zaprasza wszystkich sympatyków biegania na I BIEG O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE PŁOTOWO GÓRA SIEMIERZYCKA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ. 25. 11. 2011 andrzejki klas 1 3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ. 25. 11. 2011 andrzejki klas 1 3 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY LISTOPAD GRUDZIEŃ Skład redakcji: Karolina Jędrak Julia Pacholczyk Natalia Skibińska Jaś Wołynko Wiktoria Rudzka Weronika Przybysz

Bardziej szczegółowo

SKO. SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej

SKO. SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej ROK 2014/2015 SKO We wrześniu wznowiła działalność Szkolna Kasa Oszczędności, opiekunem której jest p. Magdalena Mąka. Do SKO

Bardziej szczegółowo

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PATRONAT HONOROWY KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY PATRONAT MEDIALNY Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów

Bardziej szczegółowo

Najmłodsi uczestnicy konkursów plastycznych

Najmłodsi uczestnicy konkursów plastycznych Najmłodsi uczestnicy konkursów plastycznych Dziecięca twórczość przenosi w świat fantazji, kolorów i niesamowitych pomysłów. Stanowi podstawę rozwoju procesów poznawczych, motoryki małej a także przenosi

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Innowacja Pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2010 W dniu 13.01.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr I WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 21.11.2009 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Od 2006 roku w naszym przedszkolu rozbudzamy u dzieci zainteresowania tematyką regionalizmu. Stosując różne formy pracy przybliżamy dzieciom

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 2015-07-01, 08, 15, 22, 29, godz. 10.00-12.00 Perfekcyjna Pani Domu 2015-07-01, 02, 03, godz. 10.00-12.30 Wakacyjna Akademia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Regulamin Konkursu muzycznego Bądź blisko ŚDM - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Skromne początki biblioteki

Skromne początki biblioteki Historia biblioteki gimnazjum rozpoczyna się dopiero w 2002 roku, wtedy zakupione zostało pierwszych 726 woluminów. Biblioteka parokrotnie zmieniała swoje pomieszczenia i sukcesywnie powiększała zbiory.

Bardziej szczegółowo

Wtorek 01-12-2015. Pustki Cisowskie. Piątek 04-12-2015. Godz. 17.00 Chylonia

Wtorek 01-12-2015. Pustki Cisowskie. Piątek 04-12-2015. Godz. 17.00 Chylonia Wtorek 01-12-2015 Pustki Cisowskie Filia nr 8 Gdynia, ul. Chabrowa 43 tel. 58 621-17-69 GRUDZIEŃ Szopka Bożonarodzeniowa konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Zaproszenie do udziału w II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Komendant Powiatowy Policji w Bytowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, preferujących

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PATRONAT HONOROWY KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY PATRONAT MEDIALNY Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów

Bardziej szczegółowo

Nocna Dycha Kopernikańska

Nocna Dycha Kopernikańska Nocna Dycha Kopernikańska MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA R E G U L A M I N 1. Organizatorzy i partnerzy: Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński ul. Mickiewicza 142/4, 87 100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Stalowowolskie Dni Książki

Stalowowolskie Dni Książki W dniach 20 września do 24 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli trwają IX Stalowowolskie Dni Książki. MBP zorganizowała ponad 50 różnych wydarzeń skierowanych

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego

Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego organizator mistrzostw świata w biegach górskich 2013 Festiw a l B i eg o w y F o r um E k o n omi c z n eg o Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich 2013 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

Robert Fulghum. I Troche historii. II Organizacja przedszkola. III Atuty przedszkola

Robert Fulghum. I Troche historii. II Organizacja przedszkola. III Atuty przedszkola Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, wspólżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć marzyć I wyobrażać sobie lepszy świat. Mądrość nie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami.

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. 1 Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. Rok szkolny 2015/2016 Koordynatorzy programu: Ewa Wandas tel. 602515308 Krystyna Kulczycka tel.502507380

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016 Termin Nazwa uroczystości, imprezy, rodzaj wycieczki Osoba odpowiedzialna IX 2015 1. Spotkanie muzyczne Filharmonia pomysłów. 2. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9 Imprezy świąteczne 03.12. czwartek 16.00 Otwarcie wystawy wyróżnionych prac plastycznych oraz ozdób bożonarodzeniowych w ramach Mikołajkowego Turnieju Talentów 04.12. piątek 17.00 17.00 Mikołajkowy Turniej

Bardziej szczegółowo

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli.

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. DLACZEGO STWORZYLIŚMY PLAYDO? PLAYDO powstało po to,

Bardziej szczegółowo

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta REGULAMIN KONKURSU Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta ORGANIZATOR: LUBLINIECKA RADA MŁODYCH URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU TERMIN: 12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 9.00 13.00 Rejestracja drużyn od godz. 8.30

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo