GAZETA SAMORZĄDOWA. 26 października Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA SAMORZĄDOWA. 26 października 2012. Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET"

Transkrypt

1 Następny numer Nowin Lublinieckich ukaże się 9 listopada GAZETA SAMORZĄDOWA Zmiana organizacji ruchu na czas trwania święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na terenie miasta Lublińca s. 2 Zaproszenie na wystawę s. 4 Nr 16/413 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET 26 października 2012 Miejskie przedszkola organizują wiele atrakcji dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Fakty i statystyki dotyczące lublinieckich przedszkoli Przedszkola niezagrożone Wbrew krążącym w Lublińcu plotkom burmistrz nie zamierza likwidować żadnego z przedszkoli, tak jak nie chce by ten ważny, prorodzinny temat był punktem zapalnym w kontaktach z Radą Miejską. Na przestrzeni 4 ostatnich lat w miejskich przedszkolach utworzono 98 dodatkowych miejsc. W miarę możliwości baza przedszkolna jest na bieżąco remontowana. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. W przyszłym roku planowana jest termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4, na którą jest już gotowa dokumentacja. Statystyki ZOPO wyraźnie wskazują, że systematycznie wzrasta liczba dzieci zgłaszanych do przedszkoli. Wiąże się to zarówno ze zwiększeniem ilości dzieci w mieście, obowiązkiem przedszkolnym dla 5- i 6-latków, jak i kampaniami społecznymi propagującymi edukację przedszkolną. Miasto stara się w miarę możliwości lokalowych istniejących przedszkoli otwierać w nich dodatkowe oddziały. W latach do miejskich przedszkoli przyjęto 568 dzieci. W obowiązującym przez wiele lat regulaminie przyjęć zastrzeżono, że w przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo będą miały dzieci: sześcioletnie, zamieszkujące w obwodzie przyporządkowanym przedszkolu i dzieci rodziców pracujących. Jednak pomimo iż w mieście zamieszkiwało wówczas 900 dzieci w wieku przedszkolnym, do przedszkoli zgłoszono tylko 62 %, w efekcie odmówiono przyjęcia jedynie pojedynczych dzieci. Tak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? Obecnie mamy 1080 dzieci w wieku przedszkolnym, podczas zapisów w 2012 r. zgłoszono 74 % z nich czyli aż 802 dzieci. Do przedszkoli miejskich po rekrutacji przyjęliśmy na rok 2012/ dzieci. W przeciągu ostatnich 4 lat utworzono dodatkowo 98 miejsc mówi dyrektor ZOPO Marzena Grzyb W roku 2008/2009 dzięki wyprowadzeniu siedziby ZOPO udało się w Przedszkolu Miejskim nr 6 Dobiega końca termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. c.d. na str. 2

2 2 Nr 16/413 Przedszkola niezagrożone c.d. utworzyć aż 2 nowe oddziały dla 50 dzieci. W latach 2009/2010 otwarto po jednym oddziale w przedszkolach nr 8 i 1 łącznie powstało 31 miejsc, a w 2011 roku w przedszkolu nr 6 otwarto kolejny oddział, tym razem dla 17 dzieci. Regulamin przyjęć zgodnie z obowiązującym prawem bezwzględne pierwszeństwo daje dzieciom 5- i 6-letnim realizującym obowiązek przedszkolny. Zgodnie z projektem ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by już w 2016 roku miejsce w przedszkolu miały zagwarantowane zarówno 4- jak i 3-latki, a nawet 2-latki za zgodą dyrektora. Sytuację w mieście bez wątpienia zmieniają przedszkola prywatne. Obecnie w Lublińcu działają już 3 przedszkola cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców. W 2013 r. ruszają kolejne 3 przedszkola niepubliczne. Zgodnie ze złożonymi w Urzędzie deklaracjami od jesieni 2013 r. te 6 placówek ma zapewnić aż 442 miejsca dla przedszkolaków. Z budżetu miasta przedszkola niepubliczne otrzymują dofinansowanie do każdego dziecka zamieszkującego na terenie miasta. W tym roku na ten cel przekazano blisko 900 tys. zł. Zgodnie z danymi zgłoszonymi przez prywatne przedszkola docelowo będzie się trzeba liczyć z kosztem nawet 2 mln zł rocznie. Utrzymanie miejskich przedszkoli pochłonie w tym roku 6,2 mln zł. Jeśli deklaracje przedszkoli niepublicznych zostaną spełnione, to już w przyszłym roku w mieście będzie więcej miejsc przedszkolnych niż zameldowanych dzieci. Nie ulega wątpliwości, że prywatne przedszkola wprowadzają element pozytywnej konkurencji. Działa już przedszkole katolickie i artystyczne, w styczniu ruszy przedszkole językowe. Wszystkie oferują bogaty wybór zajęć dodatkowych w cenie czesnego, które waha się od 170 do 270 zł plus wyżywienie (od 5 do 7 zł za dzień). Dla porównania w miejskim przedszkolu dziecko ma zagwarantowane 5 bezpłatnych godzin, za każdą dodatkową godzinę naliczana jest opłata 1,70 zł. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi średnio 5 zł. Zostawiając dziecko na 9 godzin w przedszkolu miejskim rodzic musi zapłacić 248 zł (kalkulacja dla 21 dni zajęć przedszkolnych w miesiącu). Ponadto rodzice opłacają komitet rodzicielski (przeciętnie zł na rok) i inne dodatkowe zajęcia (np. język obcy 25 zł miesięcznie, rytmika 16 zł miesięcznie, aikido 24 zł miesięcznie). Żaneta Białek Nagrodzeni nauczyciele Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej na wniosek dyrektorów placówek edukacyjnych Burmistrz Edward Maniura przyznał nagrody szczególnie zaangażowanym w pracę nauczycielom. Nagrodę otrzymały panie: Jadwiga Burzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1, Grażyna Cetnerowska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Małgorzata Siluk ze Szkoły Podstawowej nr 1, Edyta Gałuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3, Ewa Bok z Gimnazjum nr 2 oraz Joanna Mazur-Broncel z Przedszkola Miejskiego nr 4. Ponadto nagrodę otrzymała Dyrektor Szkoły Pod- Zmiana organizacji ruchu na czas trwania święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na terenie miasta Lublińca 1.Cmentarz parafialny przy ul. Plebiscytowej. Cmentarz znajduje się pomiędzy ulicami Plebiscytową, Cmentarną i Powstańców Śl.. W czasie dni świątecznych zostaną wyznaczone miejsca parkingowe w ul. Cmentarnej, Szaforza, Plebiscytowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Nowej), Dworcowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do ul. K. Miarki). Z tego względu wprowadzone zostaną zmiany w zakresie dopuszczonych kierunków jazdy: ul. Cmentarna, na co dzień dwukierunkowa, stanie się jednokierunkowa od ul. Powstańców Śl. do ul. Plebiscytowej ul. Plebiscytowa na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Cmentarnej, na co dzień dwukierunkowa, będzie jednokierunkowa od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Paderewskiego Burmistrz miasta Lublińca stawowej nr 1 Bożena Wręczycka. Wszystkim nagrodzonym paniom serdecznie gratulujemy oraz Całość zmian w organizacji ruchu będzie miała odniesienie w ustawionym oznakowaniu pionowym. W punktach węzłowych przy cmentarzu ustawione zostaną patrole Policji i Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu oraz osób przychodzących na cmentarz. 2.Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej. Wśród nagrodzonych była pani Edyta Gałuszkiewicz. życzymy kolejnych sukcesów i niegasnącego zapału. ŻB Cmentarz znajduje się w części zachodniej miasta. Dojazd do cmentarza odbywać się będzie od ul. Skłodowskiej ulicą Spokojną. Na czas trwania świąt ulica Spokojna stanie się drogą jednokierunkową; wyjazd z cmentarza odbywać się będzie ul. Cyrana. Cmentarz posiada wyznaczony parking. Całość zmian w organizacji ruchu będzie miała odniesienie w ustawionym oznakowaniu pionowym. W punktach węzłowych przy cmentarzu ustawione zostaną patrole Policji i Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu oraz osób przychodzących na cmentarz. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać przy cmentarzu parafialnym i komunalnym od dnia r. (poniedziałek) od godz do dnia r. (piątek) do godz informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz: Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomość niezabudowana położona w Lublińcu przy ul. Klonowej stanowiąca działki nr 1882/109 o pow. 5,1076 ha i nr 1883/109 o pow. 2,6640 ha z km 5 obręb Lubliniec zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/ /0 jako własność miasta Lublińca. Dzierżawie podlega pow. 7,7716 ha pod uprawy polowe. Szczegółowych informacji związanych ze zbyciem powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.034/ w. 127,

3 26 października Certyfikat 2. Stopnia Szkoły Promującej Zdrowie dla Szkoły Podstawowej nr 3 16 października 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W gronie uhonorowanych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 3 z Lublińca, która otrzymała ceryfikat na lata Certyfikat z rąk wicekuratora Dariusza Wilczaka oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego ME- TIS w Katowicach odebrali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Halina Pagwet oraz szkolni koordynatorzy promocji zdrowia: Izabela Piotrowicz i Krzysztof Mańka. W czasie spotkania przedstawiciele wyróżnionych szkół zaprezentowali działania z obszaru promocji zdrowia podejmowane w swoich placówkach, wy- Urodziny Kubusia Puchatka Urodziny Kubusia Puchatka na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublińcu. W piątek 19 października do odświętnie udekorowanej Sali Wystawienniczej Muzeum Pro Memoria Edith Stein, przybyło 38 dzieci, aby wspólnie świętować 86 urodziny naj- mienili się cennymi doświadczeniami oraz zgodnie zadeklarowali chęć podejmowania wszelkich wysiłków popularniejszego misia na świecie. Wśród gości znalazła się także bajkowa Kaczuszka, która przeczytała krótkie opowiadanie o przygodach Misia o Bardzo Małym Rozumku. Specjalne życzenia głośno wypowiedziane przez dzieci przywołały samego Kubusia Puchatka (Piotr Pasiak). Przybyli goście obdarowali solenizanta własnoręcznie wykonanymi laurkami urodzinowymi. Po podziale na rzecz promocji zdrowego stylu życia wśród uczniów. Izabela Piotrowicz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, Lubliniec Skład Rady: 1. Tomasz Klecha Starostwo Powiatowe. 2. Wiesława Gostkiewicz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie i Upośledzonym Spomnis. 3. Leonard Gbur Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. 4. Magdalena Strzelecka Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Jestem. 5. Krystyna Lorens Stowarzyszenie Purpurowe Serce. Sprostowanie W zamieszczonym w poprzednim numerze Nowin Lublinieckich (nr 15/412) artykule Z dziejów kina w Lublińcu pominięto wśród wymienianego personelu obsługującego kino panią Elżbietę Ostrowską, która przez ponad 40 lat była kasjerką tegoż kina. Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy! Redakcja Nowin Lublinieckich na grupy rozpoczęły się gry i zabawy. Uczestnicy skakali jak Tygryski, wylizywali miodek ze spodka, układali puzzle, dekorowali tort, rzucali do celu oraz musieli rozpoznać jakie warzywa i owoce z Królikowego ogródka zawierały tajemnicze pudełka. W tym roku najlepsza okazała się drużyna Tygrysków w składzie: Weronika Bula, Agnieszka Rapacz, Magdalena Student, Kamil Górkiewicz, Olaf Brzezina i Nikodem Maciejewski. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek i pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody książkowe. Specjalną nagrodę pufę ufundowaną przez firmę Sit-Sit z Lublińca, za najciekawszą kartkę urodzinową otrzymały Madzia i Natalka Kachel. Nie zabrakło uroczyście odśpiewanego Sto lat oraz pysznego tortu urodzinowego. Po poczęstunku rozpoczęły się kubusiowe pląsy. Niestety wszystko co dobre, się kończy. Dzieciaki z żalem, ale w doskonałych humorach żegnały się z Kubusiem Puchatkiem. W imieniu własnym i dzieci uczestniczących w Urodzinach Kubusia Puchatka składamy podziękowania firmie Sit-Sit za ufundowanie nagrody i wypożyczenie puf oraz p. Piotrowi Pasiakowi za pomoc przy organizacji imprezy. Anita Pietrzak MPBP Lubliniec Serdeczne wyrazy współczucia Gabrieli Smyle z powodu śmierci TEŚCIA składają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i USC oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

4 4 Nr 16/413 Kino Karolinka Jesteś Bogiem, biograficzny, muzyczny, prod. Polska, od 12 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Dyktator, komedia, prod. USA, od 12 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Zapraszamy na ogólnopolskie premiery do kina Karolinka! Pokłosie, dramat, prod. Polska, od 15 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:00, godz. 19:00, godz. 17:00 i 19:00 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Saga Zmierzch. Przed świtem. Część 2, dramat, prod. USA, od 15 lat Seanse: godz. 17:00 i 19:15 Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł Akademia Kreatywności Chcesz odkryć lub rozwinąć swoje zdolności artystyczne? Masz w sobie chęć artystycznej aktywności? Serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież na spotkania Akademii Kreatywności, które umożliwią poznanie nowych technik plastycznych, tajników tworzenia rękodzieła i zdobienia przedmiotów. W tym sezonie zajęcia zostaną poszerzone o ceramikę. Wszystkie swoje prace uczestnicy zabierają ze sobą to zawsze jest prezent dla Ciebie, a w dodatku możesz go ofiarować bliskiej osobie! Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: cena za spotkanie 15 zł. Zapisy w Galerii pod Glinianym Aniołem lub pod nr tel (godz. 15:00 21:00). Już wkrótce zapraszamy na następujące zajęcia: decoupage: pudełko na chusteczki ceramiczne ozdoby świąteczne ceramiczne ozdoby świąteczne szkliwienie ręcznie malowane bombki Wieczór z poezją pt. Jesienna serenada Galeria pod Glinianym Aniołem zaprasza 28 października o godz. 17:00 na wieczór z poezją Pani Danuty Słoty. Opracowanie muzyczne spotkania przygotował Zespół SENIORINY. Wystawa fotograficzna Przenikanie XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Miejski Dom Kultury w Lublińca zaprasza do wzięcia udziału w 16. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca, który odbędzie się 10 listopada 2012 roku. Festiwal obejmuje dotychczasowe kategorie DISCO oraz SHOW DANCE. W tym roku został również poszerzony o INNE FORMY TAŃCA. Szczegóły w regulaminie na www. mdk.lubliniec.pl. Galeria pod Glinianym Aniołem zaprasza do dnia roku do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. Przenikanie autorstwa Krzysztofa Muskalskiego. Krzysztof Muskalski dr nauk med., lekarz okulista z Częstochowy. Obok pracy zawodowej jego pasją są podróże i fotografia artystyczna. Odwiedził wiele zakątków Polski, Europy, Ameryki, Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Swoje wrażenia z wypraw opisuje w licznych artykułach, przedstawia na spotkaniach autorskich, w audycjach radiowych i telewizyjnych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu RP. Swoje fotografie prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia w konkursach fotograficznych oraz autorski album fotografii Czas Podróży. Prowadzi Autorską Galerię Fotografii w Częstochowie.

5 26 października Młodzież w działaniu w Gimnazjum nr 2! W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 zakończyli udział w projekcie Comenius pt. Tastes of Europe. Zgodnie z planem projektu uczniowie mieli okazję wyjechać na kilkudniowe wizyty do szkół na Słowację, do Portugalii i na Sycylię. Realizacja projektu przyczyniła się znacznie do zwiększenia wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych, uczniowie nauczyli się samodzielnie pracować, brać odpowiedzialność za po- Wystawa i konkurs na jubileusz W związku z obchodami 740 lecia miasta Lublińca oraz rocznicą nadania miastu patronatu biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu przygotowała dla najmłodszych uczniów cykl zajęć pod hasłem Lubliniec moje miasto wczoraj i dziś. wierzone im zadania oraz pogłębili umiejętność pracy w zespole. Udział w projekcie pozwolił także uczestnikom przełamać bariery komunikacyjne w kontaktach z obcokrajowcami. Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania uczniów naszym miastem jego historią, tradycją i przyszłością. Zajęcia te połączone były z prezentacją przygotowanej wystawy tematycznej, na której zgromadzone zostały książki, albumy, przewodniki, mapy, foldery oraz zdjęcia i widokówki związane historią, kulturą, zabytkami i teraźniejszością naszego miasta oraz sylwetką i życiem patronki naszego miasta św. Edyty Stein. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, były też dodatkowym źródłem mobilizującym dzieci do wypożyczania i czytania książek. Z okazji jubileuszu naszego miasta zorganizowany został również konkurs plastyczny pt. Lubliniec moje miasto. W konkursie tym nagrodzeni i wyróżnieni zostali uczniowie: I miejsce Jakub Lach z kl. I c, II miejsce Krzysztof Szczęsny z kl. I d, III miejsce Kamil Kuś z kl. Ib. Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Słota z kl. II a, Joanna Wąsik z kl. II d oraz Julia Kierat z kl. I d. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy. Jadwiga Burzyk W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 planuje przystąpić do programu Młodzież w działaniu akcja 4.4 Celem tej podakcji jest wspieranie projektów zmierzających do przyjęcia i wprowadzenia w życie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie kształcenia nieformalnego i pracy z młodzieżą. Akcja ta ma również na celu rozwój jakości struktur wspierających młodzież, poprawę Z życia św. Edyty Stein Mała Edytka idzie do szkoły Erna Biberstein z domu Stein, siostra Edyty w swoich wspomnieniach zamieszczonych w książce Dzieje pewnej rodziny żydowskiej autorstwa Edyty Stein wydanej przez Karmelitów Bosych z Krakowa z 2005 roku opisuje początki edukacji przyszłej świętej. jakości programu oraz popieranie zaangażowania obywatelskiego młodzieży na poziomie europejskim poprzez aktywne wspieranie działań na płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży. Szkoła partnerską w projekcie będzie szkoła z Sycylii, a temat projektu brzmi EDU-DE- MOGRACY. Karina Płotkowska Jadwiga Podobińska Gdy zaczęłam chodzić do szkoły, poczuła się straszliwie osamotniona (mała Edytka przyp. AM), tak, że moja matka postanowiła posłać ją do przedszkola. Nic z tego. Czuła się tam nieszczęśliwa i tak górowała umysłowo nad innymi dziećmi, że trzeba było z przedszkola zrezygnować. Wkrótce potem poprosiła, by już jesienią mogła pójść do szkoły, gdyż 12 października będzie miała przecież już sześć lat. Chociaż była uderzająco mała i nikt w te sześć lat nie chciał wierzyć, dyrektor Szkoły im. Wiktorii we Wrocławiu, do której uczęszczała czwórka starszych sióstr, zgodził się wysłuchać jej upartych próśb. Tak więc zaczęła okres szkolny w swoje szóste urodziny, 12 października Ponieważ w tym czasie nie było w zwyczaju zaczynać roku szkolnego jesienią, chodziła więc do najniższej klasy tylko pół roku. Mimo to już na Boże Narodzenie była jedną z dwu najlepszych. Była wprawdzie zdolna, ale także pilna, niezawodna i miała niespożytą energię. Nigdy wszakże nie goniła za uznaniem w złym znaczeniu: pozostawała zawsze dobrą koleżanką, gotową do pomocy innym. Tak wspomina początki edukacji Edyty jej siostra Erna. Dla rozpoczynających naukę dzieci niech będzie Ona dobrym wzorem podczas wszystkich lat nauki. Andrzej Musioł

6 6 Nr 16/413 ogłoszenia drobne MOBILNY DORADCA KLIENTA Międzynarodowe konsorcjum finansowe Aegon do Biura w Częstochowie poszukuje osób zmotywowanych do nauki i pracy. Otrzymasz szkolenia przygotowujące do zawodu BEZ OPŁAT. Oferujemy premiowy system zarobkowy, szkolenia i nowoczesne narzędzia pracy (komputer,telefon coaching). Uważasz, że nadajesz się do sprzedaży i umiesz nawiązywać kontakt z ludźmi? CV prosimy przesyłać na : Sprzedam suknię ślubną w atrakcyjnej cenie, na szczupłą osobę, stan sukienki idealny, tel Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe IV piętro o powierzchni 85,10 m 2 cena do uzgodnienia. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc. Blok i mieszkanie ocieplone (nowe drzwi i okna). Informacja pod nr tel Stary motocykl, samochód, motorower kupię, tel Zbieranie i utylizacja sprzętu RTV i AGD, przyjmowanie zgłoszeń godz. 8-14, transport po godz , tel Czyszczenie pieców z podajnikiem ślimakowym, zadbaj o swój piec to się opłaca!!! Zadzwoń POMOC DROGOWA - NAJTANIEJ W MIEŚCIE - TRANSPORT AUT I INNYCH TOWA- RÓW Zasilacze awaryjne UPS do kotłów C.O. Kontakt: , Galanteria, konfekcja, skórzana, tekstylna, tapicerka meblowa, samochodowa, siodła na motor itp. Szycie, naprawa renowacja. Odbiór usługi i zamówienie poprzez telefon , możliwy w domu klienta w uzgodnionym terminie. Działka rekreacyjno budowlana zalesiona 43500mk Aleksandria tel Ogrody, konserwacja, trawniki tel , VITA-CENTER największy w regionie klub sportowy siłownia fitness o powierzchni 650 m 2. Posiadamy sale wyposażone w profesjonalny sprzęt do różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadzimy szeroki wybór zajęć fitness. Zapewniamy fachową opiekę trenerów i instruktorów. Lubliniec, ul. K. Miarki 15B tel Zaprszamy od pon. Do pt , sobota-niedziela KAMA największy sklep z bielizną i pasmanterią w Lublińcu zaprasza na zakupy. Posiadamy szeroki asortyment, każdy znajdzie coś dla siebie. Lubliniec, ul. Mickiewicza 36, tel. (034) Czynne od pon. do pt. 9-17, sobota ul. Wieniawskiego 6b Lubliniec tel: BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 21 dni, wykaz nieruchomości lokalowej: lokal mieszkalny nr 14, położony w budynku przy ul. Oświęcimskiej 16 w Lublińcu, zbywany w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy; Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą ww. lokalu udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34/ w. 127,129, Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2012r. do dnia 15 listopada 2012 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 1049/51 o pow. o pow. 0,8006 ha z km 1 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/ /5 jako własność Gminy Lubliniec. Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą powyższej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.34/ w. 127, OFERUJEMY Koloryzacje najnowszej generacji: naturalna koloryzacja siwych włosów dla Panów specjalna koloryzacja włosów siwych INOA koloryzacja włosów naturalnych - efekt 3D odświeżenie koloru włosów farbowanych i naturalnych bezpieczna koloryzacja włosów BLOND trwałe pasemka miedziane i czerwone nowa bezszkodliwa dekoloryzacja włosów Strzyżenie: damskie męskie Pielęgnacje: sauna i kuracje nawilżające odbudowa struktury włosa profesjonalne produkty do stylizacji i pielęgnacji w zaciszu domowym Usługi kosmetyczne: Zabiegami zadbamy kompleksowo zarówno o Twoją twarz, ciało jak również o profesjonalny makijaż. makijaż permanentny metodą piórkową i cieniowaną. Wydawca: Burmistrz i Rada Miejska w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5; Lubliniec Adres redakcji: Urząd Miejski w Lublińcu; Pokój 12, I piętro; tel. (034) wew. 132, 134; Redaktor Naczelny: Żaneta Białek. Redaktor dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz Nakład: 4000 egz. SKŁAD I DRUK: Sil-Veg-Druk Lubliniec; tel. (034) , bezpieczne opalanie SUN FX

7 26 października Jesienne bieganie Za członkami Wojskowego Klubu Biegacza Meta kolejny aktywny weekend. Największa 7-osobowa grupa reprezentowała barwy klubu w Uniejowie, gdzie na dystansie 10 km rozgrywano VI Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł Sanus Per Aquam Zdrowie przez Wodę. Prym wiodły przedstawicielki płci pięknej: najszybsza była Karolina Pilarska, która z czasem 36,34 uplasowała się na 29 miejscu w klasyfikacji ogólnej, zaś Agnieszka Kuzyk z czasem 38,01 zajęła miejsce 49. Za paniami uplasowali się panowie: Łukasz Rosiński miejsce 68, Tomasz Sosnowski miejsce 69, Grzegorz Szukalski miejsce 89, Zbigniew Rosiński miejsce 389, Jacek Domański miejsce 784. Bieg ukończyło 792 uczestników, Skat Lubliniec W dniach od 28 września do 7 października odbyły się Mistrzostwa Świata Skata Sportowego w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. w tym 140 pań. W 27. Biegu Barbórkowym w Lublinie na dystansie 10 km nowy rekord klubu ustanowił Marcin Błaziński. Z czasem 29,57 zajął on 8 miejsce na 786 sklasyfikowanych, a ponieważ był drugi wśród Polaków jego wynik zaowocował powołaniem do Reprezentacji Polski na sztafetę w Japonii. Jego kolega Marian Machoń zajął 379 miejsce. Diana Gołek kolejny raz wystartowała w holenderskim Venlo w biegu Bridge to Bridge na dystansie 10,4 km. Z czasem 40,45 zajęła 19 miejsce (1 wśród pań) na 525 sklasyfikowanych biegaczy. Krystian Wołk zajął 2 miejsce w biegu Cross IG FEEL FREE Baszta 2012 w Wodzisławiu Śl. na dystansie 10 km, Tomasz Kobyliński uzyskał 57 miejsce w Crossie Góry św Anny Oleszka na dystansie 15,2 km, Grzegorz Jankowski był 39 w X Panewnickimi Dzikim Biegu rozgrywanym na dystansie m. Krzysztof Szwed wystartował w Zakopanem w V Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę. Dystans z pozoru nie wyglądał groźnie 8,5 km. Jednak trasa wiodła z ronda Jana Pawła II w Zakopanem na szczyt Kasprowego Wierchu różnica wysokości 1072 m. Tę wymagającą trasę pan Krzysztof pokonał z czasem 1:04,36 co uplasowało go na 45 pozycji wśród 331 uczestników, którzy bieg ukończyli. Natomiast dwoje zawodników wystartowało w katowickim BKZ Maraton Aconcagua. Grzegorz Jankowski zajął miejsce 19, a Ewa Kasierska 64. Na 126 startujących jedynie 66 osób zdołało dotrzeć do mety. Żaneta Białek W Mistrzostwach udział wzięły 22 państwa, a ogólnie 784 zawodników. Najstarszy uczestnik miał 81 lat, a najmłodszy 11 lat. Nasz reprezentant Marian Koziorowski w 5 dniu Mistrzostw nagrał w pierwszej rundzie 2401 punktów i był najlepszym zawodnikiem w tym dniu z ogólną punktacją 4986 punktów po trzech rundach. Najlepszymi byli zawodnicy z Niemiec. Członkowie Klubu Skata Sportowego Lubliniec zmierzyli się z najlepszymi zawodnikami świata i zdobyli następujące lokaty: 1. Piotr Koziorowski miejsce ogólne Marian Koziorowski miejsce II miejsce Jedynki w Rudzie Śląskiej Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu zajęła II miejsce w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w Rudzie Śląskiej w dniu r. Sztafeta wystąpiła w składzie: Mikołaj Wróblewski, Tomasz Swoboda, Daniel Ryznar, Mateusz Suszka, Kamil Głowa, Karol Kubisz, Szymon Włodarczyk, Paweł Janik, Kacper Małeska, trener Henryk Ślęzak. ogólne Bernard Wodniok miejsce ogólne Andrzej Szimber miejsce ogólne 632 Ponadto informujemy, że Turniej Skata Sportowego w Lublińcu odbędzie się w dniu 28 października o godz w MDK Lubliniec oraz od dnia 15 października w każdy poniedziałek o godz w MDK Lubliniec. Chętnych i sympatyków gry zapraszamy. Prezes Klubu Skata Sportowego Andrzej Szimber

8 8 Nr 16/413

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

3 Urzędnicy. 5 Nagrody. 8W klimatach. 12 Spotkanie. Odwiedź Targi. Targów Przedsiębiorczości. Zapraszamy na 3. edycję Świebodzickich

3 Urzędnicy. 5 Nagrody. 8W klimatach. 12 Spotkanie. Odwiedź Targi. Targów Przedsiębiorczości. Zapraszamy na 3. edycję Świebodzickich cena 1 zł (w tym 8% VAT) 3 kwietnia 2015 Nr 215 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Wiosenne harce z Zajączkiem Maluchy z naszych przedszkoli na tydzień przed Wielkanocą

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI KRYTA PŁYWALNIA NA PLUSIE

Kurier KŁODZKI KRYTA PŁYWALNIA NA PLUSIE Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 12 (57) listopad 2011 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.kurierklodzki.pl www.centrum.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-7959 / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny

ISSN 1731-7959 / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny ISSN 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Spis treści: Targowisko miejskie po przebudowie otwarcie obiektu - 26.05.2014 (relacja w kolejnym numerze Opolanina) Ponad 217 000 zł na remont

Bardziej szczegółowo

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta Egzemplarz bezpłatny Gazeta ŁOMIANKOWSKA ISSN 1231-8450 N r 9 ( 3 2 5 ) 2 7. 0 5. 2 0 1 1 r. Liga przedszkolaków w ICDS Ponadto w numerze: SMOK w gminie VII sesja Rady Miejskiej Wybiegaliśmy rekord Sukces

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozrasta się Ogród dwóch brzegów

Rozrasta się Ogród dwóch brzegów 31 lipca 2015 Nr 16 (866) Rozrasta się Ogród dwóch brzegów Pierwsze prace w ramach tego projektu wykonano, kiedy fundusze unijne w Polsce dopiero raczkowały. Dziś, kiedy brukselskie źródło jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem Pora na wakacje w maju 02.06. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 05.06. Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także w Watykanie.

Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także w Watykanie. 20 KWIECIEŃ 2005 Nr 8/2005 cena 1,00 zł (182) Bieruń pożegnał Papieża Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

nr 5/2009 (424) - 06.03.2009

nr 5/2009 (424) - 06.03.2009 nr 5/2009 (424) - 06.03.2009 Dwutygodnik Samorządu Lokalnego ISSN 1234-4552 - rok 13 Plany odnowy miejscowości zatwierdzone W trakcie Sesji Rady Miejskiej w Żarowie, która odbyła się 26 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r.

MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r. ISSN 1507-4447 MIM viii/232 - rok xxiv - gazeta samorządowa - październik 2014r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 Lokale wyborcze otwarte bedą w dniu 16 listopada 2014r. (niedziela) od godz. 7.00 do

Bardziej szczegółowo

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY foto: osi-olawa.info Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Serwis Społeczno Samorządowy Nr 10

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Sezon na horyzoncie. miasto gwiazd!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Sezon na horyzoncie. miasto gwiazd! NR NR5 (27) 1 - MAJ LUTY2011 2009r.R. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sezon na horyzoncie miasto gwiazd! aktualności Ruszyła Baza Usług Hotelarskich Na początku maja uruchomiono na gminnej stronie www.miedzyzdroje.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo