Radlin promował się w Monachium. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Promocja telewizyjna i prasowa! OGŁOSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radlin promował się w Monachium. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Promocja telewizyjna i prasowa! OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1

2 OGŁOSZENIA Radlin promował się w Monachium Miasto Radlin zadebiutowało na targach międzynarodowych. W dniach od 7 do 9 października, stoisko promocyjne naszego miasta odwiedzali inwestorzy z całej Europy, podczas największych targów inwestycyjnych na naszym kontynencie "Expo Real" w Monachium. Zainteresowanie Radlinem było całkiem spore zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i miast oraz regionów w różnych zakątkach Europy. Do Monachium reprezentacja Radlina przyjechała głównie aby promować tereny inwestycyjne, jak również promować miasto jako takie. Miasto, wraz ze swoim stoiskiem i charakterystycznym symbolem serca, wzbudzało spore zainteresowanie. Udało się nawiązać kilka cennych kontaktów, głównie z branży obrotu nieruchomości jak również i administracji. Zainteresowani pytali o lokalizację miasta, jego charakterystykę, oraz o przeznaczenie konkretnych terenów. Oprócz naszego miasta z najbliższego regionu zaprezentowały się tylko Jastrzębie Zdrój, Rybnik oraz - w ramach wspólnego stoiska Województwa Śląskiego - Wodzisław Śląski. Co ciekawe, Radlin był najprawdopodobniej najmniejszym miastem, jakie pojawiło się na targach. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Znana dotychczas jako strona z drobnymi ogłoszeniami, dziś prezentuje się zupełnie inaczej. Specjalna witryna internetowa, poświęcona terenom inwestycyjnym i ofercie biznesowej wystartowała na przełomie września i października. Na stronie, oprócz szczegółów technicznych dotyczących konkretnych działek, znajdziemy szereg zdjęć lotniczych, spacery wirtualne, oraz szczegółowy opis miasta. Co ważne strona zachowa dotychczasową funkcjonalność - w dalszym ciągu można publikować na niej darmowe ogłoszenia drobne. Wraz z pojawieniem się witryny ruszyła również... Promocja telewizyjna i prasowa! Spot w TVN24 z charakterystycznym dwudzielnym ekranem, który zestawiał sportowy potencjał Radlina z możliwościami biznesowymi pojawił się na początku października. W filmie nie występują aktorzy a autentyczne osoby związane z naszym miastem. Przedsiębiorca Bartosz Nosiadek, trenerka szermierki i prowadząca swój small-business w Radlinie Agata Macionczyk, oraz złota medalistka w pływaniu Martyna Żarłok (o jej sukcesach pisaliśmy w poprzednim numerze). Wszyscy zgodzili się wystąpić w filmie za darmo, zaś całość zrealizował... również radliński przedsiębiorca, filmowiec Jakub Pochwyt. Dzięki temu już na samym etapie realizacji, udało nam się zachować ciągłość z hasłem promocyjnym I love to invest in Radlin - udowodniliśmy, iż są w mieście ludzie, którzy oddają Radlinowi sporo własnej energii i swoje serce. I podobnie jak bohaterowie spotu, robią to z uśmiechem na ustach! (mg) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

3 Szanowni Mieszkańcy! WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Okres jesienny w naszym mieście od kilku lat wiąże się z ciągłymi pracami inwestycyjnymi. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy to na łamach jesiennych wydań Biuletynu informowaliśmy o trwających pracach, dziś również możemy pochwalić się kilkoma znaczącymi placami budowy w mieście. Zdecydowanie najważniejsze to miejsca budowy kanalizacji. Inwestycja bardzo często zapominana przez nas, niedoceniana i nietraktowana w kategorii korzyści dla miasta. Jednak to dzięki tej inwestycji tak znacząco poprawia się jakość życia w Radlinie. Dlatego tym ważniejsze jest, aby po stworzeniu odpowiedniej sieci, mieszkańcy podłączyli się do systemu. Od wielu lat informujemy i namawiamy do tego mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy prowadzić odpowiednie akcje informacyjne, dlatego, że jeśli miasto nie wypełni ustalonej liczby przyłączy, czekają nas kary pieniężne, za które zapłacimy wszyscy... Inną, szalenie ważną inwestycją, jest rozbudowa bazy przedszkolnej w Radlinie. Problem braku miejsc w przedszkolach to nie tylko nasza lokalna specyfika. Miejsc brakuje w większości miast i wszystkie samorządy muszą sobie z tym radzić. Mam nadzieję, iż powstające właśnie przedszkole będzie naszą miejską dumą i wizytówką przez następne lata. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o szeregach problemów jakie napotykają gminy w naszym kraju. Kolejne zadania zrzucane na samorządy, sprawiają, iż wzrastają koszta ich realizacji a co za tym idzie zmniejsza się pula przeznaczona np. na inwestycje. To szalenie ważne, aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę z ogromu zadań jakie dziś stoją nad nami. Nam w Radlinie udało się zapanować nad wieloma niespodziankami jakie nam w ostatnich latach zafundowano. Nie musieliśmy likwidować szkół, wręcz udało się rozbudować bazę szkolną. Z rocznym wyprzedzeniem przystąpiliśmy do akcji informacyjnej przy rewolucji śmieciowej. Uniknęliśmy przez to wielu problematycznych sytuacji, wynikających z niewystarczającego informowania o nowych przepisach. Przede wszystkim jednak udaje nam się uniknąć wielu sytuacji kryzysowych, ponieważ potrafimy w Radlinie normalnie ze sobą rozmawiać, dzielić się wątpliwościami i pytaniami. Niebawem, po raz kolejny będzie ku temu okazja. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych najważniejszymi zagadnieniami z życia miasta, na spotkanie ze mną i miejskimi urzędnikami: 18 listopada 2013, godz Sala OSP Głożyny 19 listopada 2013, godz Restauracja Fenix, ul. Rydułtowska (Reden) 20 listopada 2013, godz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 21 listopada 2013, godz Hala Zborna Koksowni "Radlin" MZWiK: Woda w Radlinie w normie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji opublikowało wyniki analizy wody dostarczanej mieszkańcom powiatu wodzisławskiego. Wedle jej wyników woda dostarczana do radlińskich kranów mieści się w normach oraz nie zawiera nieprawidłowych zmian. Poniżej publikujemy wyniki. Parametr Barwa Mętność Liczba progowa smaku Liczba progowa zapachu Odczyn Przewodność elektryczna właściwa Amoniak Azotyny Glin Żelazo ogólne Escherichia coli Bakterie grupy coli Clostridium perfringens Jednostka MgPT/l NTU ph ms/cm mgnh mgn02/l mgal/l mgfe/l j.t.k./100ml j.t.k./100ml j.t.k./100ml Dopuszczalna wartość 15 1 bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian 6,5-9, ,5 0, Wartość średnia 6,61 0,36 z0 z1r 7,26 222,6 <0,02 0,010 9,

4 OGŁOSZENIA IV publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nałkowskiej Przedmiotem przetargu jest prawo własności działek budowlanych położonych przy ul. Nałkowskiej oznaczonych w ewidencji gruntów: /100 pow. 0,0727 ha /100 pow. 0,0792 ha obręb Radlin, mapa 2 dod. 1, zapisanych w KW GL1W/ /7 jako własność Miasta Radlin. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co do działki nr 4660/100. Dział IV wolny jest od obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej jako M3. Ww. nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczną i przylegają bezpośrednio do dróg gminnych - ul. Nałkowskiej i ul. Wierzbowej. Od strony ul. Nałkowskiej wzdłuż granicy działki nr 4659/100 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na ww. działce znajduje się kilka samosiejek drzew liściastych. W przypadku konieczności wycięcia istniejącego drzewostanu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzyskania zgody Burmistrza Radlina. Przetargi, które odbyły się dnia 11 lipca 2012r., 7 stycznia 2013r. i 6 czerwca 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza: nr 4658/ ,00 zł + 23 % VAT Wadium: 5 000,00 zł nr 4659/ ,00 zł + 23 % VAT Wadium: 5 000,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2013r. o godzinie w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15, pok. 304, II piętro. Wadium w wyżej podanej wysokości z podaniem nr działki należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Radlin: Bank Spółdzielczy nr rachunku w terminie do dnia 25 listopada 2013r. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej: - oryginał dowodu wpłaty wadium - dowód tożsamości - aktualny wypis z rejestru sądowego i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób prawnych. Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę MSWiA na nabycie oznaczonej nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone na podane konto nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osiągnięta w przetargu cena płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15 pok. 22 tel i Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej. SPOTKANIE W SPRAWIE SZKÓD GÓRNICZYCH 4 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie o godz odbędzie się spotkanie przedstawicieli KWK Marcel z mieszkańcami. Tematem będą kontrowersje wokół szkód górniczych w mieście. 4

5 INWESTYCJE MIEJSKIE Jesień pełna pracy... Podobnie jak w zeszłym roku, okres jesienny w naszym mieście obfituje w szereg inwestycji. Nie są to co prawda inwestycje tak widowiskowe jak chociażby ubiegłoroczna fontanna, jednak również ciekawe, potrzebne i wyczekiwane. (zebrał: mg) Przedszkola Największe prace związane są oczywiście z budową przedszkoli. Szerzej pisaliśmy o nich w poprzednim numerze. Prace są kontynuowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Maszyny budowlane i robotników widać już w biertułtowskiej placówce. Głożyny są na etapie dokumentacji więc prace powinny lada moment ruszyć. Teren wokół Szluchty Nabiera zupełnie nowego wyglądu przestrzeń wokół Szluchty na Kolonii Emma. Nieciekawy dotychczas rejon osiedla, za Orlikiem i trzynastką zamienia się powoli w uporządkowany plac. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Boisko treningowe Mimo obecności obiektu sportowego Orlik w Radlinie wciąż narzekamy na brak odpowiedniego zaplecza treningowego. Z tego powodu przystąpiono w tym roku do prac związanych z budową nowego boiska przy ul. Mariackiej (dawne boisko treningowe, zwane zwyczajowo czerwonym ). Po drodze pojawiły się co prawda pewne problemy techniczne, które zmieniły nieco harmonogram prac, ale inwestycja nie jest zagrożona. Rozbudowa Urzędu Miasta Rozrost urzędowego archiwum i dość poważne braki lokalowe skłoniły miasto do podjęcia się zadania rozbudowy budynku bocznego przy Rymera 15. Dzięki temu urząd zyska nie tylko nowe, większe archiwum, ale również sporo pomieszczeń do zagospodarowania. Wśród nich znalazło się miejsce na małą salkę konferencyjną oraz nowe Centrum Organizacji Pozarządowych. Na ul. Młyńskiej Ostatnie stadium osiągnęła już praca odtworzeniowa, związana z budową kanalizacji w tym regionie. Jakiś czas temu zakończyła się również inwestycja utwardzania skarpy nad ciekiem. Miasto wzmocniło skarpę, która groziła obsunięciem, wyczyściło przepust i rów, zamontowało dwie zupełnie nowe rury oraz wzmocniło całą konstrukcję. Jak przyznają sami pracownicy, inwestycja po zakończeniu prac prezentuje się bardzo widowiskowo. W dalszym ciągu realizowane są prace m.in. na ul. Hubalczyków, Spacerowej i Matejki. 5

6 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Nowoczesny samorząd=przejrzysty Samorząd Konferencja podsumowująca projekt 2 października w restauracji Leśna Perła odbyła się konferencja podsumowująca projekt Nowoczesny Samorząd = Przejrzysty Samorząd. Gośćmi na konferencji byli przedstawiciele naszego partnera w projekcie miasta Czechowice-Dziedzice, stowarzyszenia Miasta w internecie, firmy Rekord z Bielska-Białej oraz Głównego Instytutu Górniczego z Katowic. Wszystkie te środowiska pracowały od prawie dwóch lat we wspólnym projekcie, którego celem było usprawnianie administracji oraz wdrażanie nowych technologii w komunikacji na linii mieszkaniec-urząd. W ramach projektu odbył się cały szereg szkoleń podnoszących jakość pracy urzędu, jak również uruchomiono wiele narzędzi elektronicznej komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. W ramach projektu odbywa się również aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju miasta Radlin. - Cieszę się, że po tym projekcie możemy powiedzieć, iż jesteśmy w czołówce śląskich miast wykorzystujących najnowocześniejsze technologie powiedziała po konferencji Pani Burmistrz Barbara Magiera. (mg) Rodzina 3 +, czyli warto zgłaszać swoje pomysły do urzędu! Pomysł stworzenia w Radlinie programu ulg dla rodzin wielodzietnych pojawił się podczas prac nad Strategią zrównoważonego rozwoju miasta. Konkretnie podczas dyskusji forumowych na stronie Tak narodziła się koncepcja, aby stworzyć w mieście program rabatowy, który będzie skierowany dla rodzin wielodzietnych. Z ulg korzystać będą mogły m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury czy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szerzej o programie, jego zasadach opowiemy w przyszłym numerze. Jednocześnie zapraszamy na stronę dyskusje są wciąż otwarte. Masz ciekawy pomysł? Z chęcią się o nim dowiemy! (mg) Radlińskie Koło Gospodyń Wiejskich podczas niecodziennego wydarzenia...ekumenicznego. 17 października radlińskie Koło Gospodyń Wiejskich razem z posłem Henrykiem Siedlaczkiem wybrało się na wycieczkę po Kraiku Hulczyńskim i południowej części powiatu raciborskiego. Podczas wycieczki odwiedzili miejsca sakralne w Bobilicach, Kobierzycach, Gniewoszycach czy Sudicach. To co jednak szczególnie zapamiętają z tej wyprawy to niecodzienne wydarzenie ekumeniczne do którego doszło w kościółku w Sudicach. W prawosławnej cerkwii, dzielącej wspólnie swe miejsce ze zborem protestanckim, uczestnicy wycieczki modlili się i śpiewali między innymi Barkę. Na koniec pielgrzymi zaśpiewali pieśń dla pani Olgi Czwanczarowej, z którą spotkali się by poznać losy wypędzonych Czechów z Wołynia. 6

7 TEMAT NUMERU Samorządowy Oskar dla Pani Burmistrz!!! Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, iż w niedzielę, 13 października, Burmistrz Radlina, Barbara Magiera otrzymała w Warszawie specjalne wyróżnienie Kapituły Konkursu Nagrody im. Grzegorza Palki. Jak czytamy na stronie organizatora konkursu, Barbara Magiera została w ten sposób wyróżniona za "działania na rzecz rozwoju miasta oraz za współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi". (mg, Foto: R. Śmietana) Przypomnijmy, że to nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymała Pani Burmistrz i Miasto Radlin w ostatnim roku. Na początku lutego Gazeta Prawna w swym corocznym rankingu Perły Samorządu umiejscowił Panią Burmistrz na 6 miejscu w ogólnopolskim zestawieniu włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców. Z kolei Szkoła Główna Handlowa uznała miasto Radlin za jedno z najbardziej przyjaznych gmin, jeśli chodzi o obsługę inwestorów. W rankingu Gmina na Piątkę! znaleźliśmy się w pierwszej piątce, m.in. z miastem Czechowice-Dziedzice, z którym prowadziliśmy projekt Nowoczesny Samorząd... (patrz str. 5 ). Miejskie Obchody Święta 11 listopada: Godz Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Kościół p.w. WNMP - Biertułtowy Godz Formowanie kolumny do przemarszu. Godz Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich Godz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - Turniej Chórów im. M. Łunarzewskiego Zapraszamy! 7

8 Kącik Programu Aktywności Lokalnej w Radlinie. Co nowego u PAL-owiczów? W minionych miesiącach grupa uczestników Programu Aktywności Lokalnej urzeczywistniła nowe inicjatywy na terenie Radlina. Trzykrotnie odbyła się WYMIANY ODZIEŻY na Marcelu, z których chętnie korzystali mieszkańcy miasta. Podczas dwóch z nich odbył się również POKAZ MODY w wykonaniu podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Koliba w Radlinie oraz uczestniczek Festynu Integracyjno - Kulturalnego, do którego stroje modelek przygotowały stylistki. W miesiącu wrześniu prace uczestników Programu Aktywności Lokalnej były skupione na działaniach budowlanych związanych z malowaniem klatki przy ulicy Mielęckiego 1. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej pragną podziękować wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji pozarządowych, którzy włączyli się w organizację tych przedsięwzięć. W szczególny sposób chcemy wyrazić wdzięczność panu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie oraz panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie za współpracę w ramach działań budowlanych. Kącik kulinarny PAL Sernik bez pieczenia Składniki: 3 opakowania serka homogenizowanego (75 dag), masło roślinne (25 dag),1, 5 szklanki cukru pudru,6 jaj, 2 łyżeczki żelatyny,1 szklanka mleka,10 dag rodzynek,2 opakowania galaretki owocowej,15 dag herbatników,owoce z kompotu lub mrożone owoce,cukier waniliowy. Sposób przyrządzenia: Masło ucierać z cukrem pudrem dodając po 1 żółtku. Kiedy masa będzie jednolita, dodawać cukier waniliowy, serek homogenizowany i rodzynki. Galaretkę z jednej torebki rozpuścić w szklance gorącej wody i po ostudzeniu dodawać do masy wciąż mieszając trzepakami. W gorącym mleku rozpuścić żelatynę. Gdy ostygnie dodać ją do masy serowej i dobrze wymieszać. Tortownicę posmarować masłem, posypać tartą bułką, szczelnie wyłożyć herbatnikami dno, wypełnić masą serową i wstawić do lodówki. Gdy sernik stężeje, ułożyć na wierzchu owoce, a na nie wylać tężejącą galaretkę z drugiej torebki. Smacznego! Siekane steki w ziołach Składniki: 50 dag fileta z indyka, 2 cebule, 4 pieczarki, 2 papryki ( 1 żółta, 1 czerwona), 3 jajka, 3 łyżki musztardy, 4 łyżki ostrego keczupu, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 4 łyżki oleju, Sól, pieprz Na panierkę:1 jajko, 4 łyżki posiekanych ziół: natka koperku oraz tymianku Sposób przygotowania: Filet z indyka opłukać i wytrzeć. Cebule obrać, pieczarki oczyścić, papryki rozciąći usunąć pestki. Mięso, grzyby i warzywa pokroić w kosteczkę. Położyć do miseczki, dodać keczup, mąkę, jajka i musztardę. Przyprawić solą oraz pieprzem. Wyrób schładzać przez godzinę. Jajko na panierkę dobrze roztrzepać widelcem. Z masy mięsno warzywnej uformować steki. Posmarować je z obu stron jajkiem i posypać ziołami. Usmażyć na rumiano na rozgrzanym oleju. Smacznego! (przepisy przygotowała: Karina Kąkol) Spotkanie Pani Burmistrz z przedsiębiorcami w restauracji Bistro DESO w Radlinie odbyło się kolejne spotkanie członków stowarzyszenia przedsiębiorców Forum Firm Miasta Radlin. Gościem spotkania była Pani Barbara Magiera, Burmistrz Miasta Radlina. Pani Burmistrz przedstawiła nowy program Rodzina 3+, który przeznaczony jest dla rodzin składających się z rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta. Pani Burmistrz zaprosiła do udziału w programie przedsiębiorców z Radlina i udzielania zniżek dla rodzin 3+ na swoje towary i usługi. Gościem spotkania była również Pani Ewa Łyszczarz, która przedstawiła przedsiębiorcom tzw. coaching, którego można użyć jako narzędzia biznesowego. Coaching to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Pani Ewa Łyszczarz przedstawiła różne rodzaje coachingu, m.in. coaching biznesowy, grupowy czy rodzicielski. 8

9 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Stowarzyszenia wyszły do ludzi... (Foto: M. Kuczera-Rok) Rokrocznie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych organizuje Festiwal Organizacji Pozarządowych, jednak w tym roku festiwal przybrał zupełnie inną,nową formę. W dwie niedziele tj. 15 września i 22 września br. na wolnym powietrzu przy fontannie i na Placu Radlińskich Olimpijczyków czternaście stowarzyszeń działających na terenie Miasta prezentowało swoje stanowiska i dotychczasowe osiągnięcia. Prezentacjom towarzyszyły konkursy, zabawy, muzyka i gwar ludzi odwiedzających poszczególne stanowiska. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich odwiedzających częstowały wyśmienitym żurkiem oraz ciastem. Można było wylosować bardzo atrakcyjne nagrody, miło spędzić czas oraz zapoznać się z działaniami poszczególnych stowarzyszeń. A swoje prezentacje przedstawiły następujące stowarzyszenia: Radlińska Przystań, Koło Gospodyń Wiejskich, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Szczep harcerski Szarej Lilijki z Głożyn, OSP Biertułtowy, Stowarzyszenie Tęcza, Chór im. J. Słowackiego, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Siatkarski Klub Górnik Radlin, Uczniowski Klub Sportowy Ronin, Towarzystwo Szermierzy Górnik Radlin, Klub Gimnastyczny Radlin, Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO, a pieczę nad wszystkim sprawowały kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Dziękujemy pięknie za udział w tym przedsięwzięciu, zachęcamy do kolejnych i wszystkim Stowarzyszeniom życzmy wszelkiej pomyślności. Dodać należy, że projekt pod wspólną nazwą Bawcie się z nami sfinansowany został ze środków budżetowych Miasta Radlin, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dziękujemy pracownikom i dyrektorom tych instytucji. Edukacja NAJZDOLNIEJSI NAGRODZENI PRZEZ PANIĄ BURMISTRZ 31 najzdolniejszych radlińskich uczniów otrzymało z rąk Pani Burmistrz, Barbary Magiery stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Stypendia Burmistrza przyznawane są od 2010 roku. Stypendia otrzymało 31 uczniów: Szkoła Podstawowa nr 4 (Karolina Krogulec, Karolina Siska, Julia Brachmańska, Julia Pawlak) Szkoła Podstawowa nr 3 (Emilia Dziembowska) Gimnazjum nr 1 (Krzysztof Mamak, Adrianna Gomołka, Kamil Brachmański, Kinga Grabowska, Karol Pawlak) Zespół Szkół Sportowych (Natalia Muczyń, Wiktoria Radecka, Barbara Piątkowska, Weronika Skotnica, Sonia Pietrek, Elżbieta Staniczek, Piotr Goniewicz, Magdalena Jarosz, Julia Koral, Jakub Ledwoń, Kaja Rok, Patrycja Demel, Dorota Stasiowska, Nikola Żybała, Marcin Marek, Kamil Bury, Wiktoria Przeliorz, Magdalena Przeliorz, Dominika Dziwisz, Kinga Wawrzyńczyk, Zuzanna Gumkowska). Nagrodzono również uczniów wyróżnionych w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Nagrody otrzymali: Olimpia Piecha (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4), Marta Krause (Szkoła Podstawowa nr 4), Paweł Hajski (Szkoła Podstawowa nr 3), Radoslaw Surma (Gimnazjum nr 1) oraz Lidia Szulik (Szkoła Podstawowa nr 4) laureatka nagrody głównej. 9

10 Radlińscy laureaci konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł września br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie miało miejsce podsumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Organizatorem XIII już edycji kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach tegorocznej kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się również uczniowie naszych szkół. 1.Olimpia Piecha absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie (w konkursie Na tropie piękna 2.Marta Krause Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (w konkursie Na tropie piękna ) 3.Paweł Hajski Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie (w konkursie na tropie piękna ) 4.Radosław Surma Gimnazjum nr 1 w Radlinie (w konkursie Dzielę się pięknem ) 5.Lidia Szulik Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (w konkursie Dzielę się pięknem ). Wręczenie nagród nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września br. Lidia Szulik uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 została laureatką nagrody głównej, wygrywając tablet. Lidia została zaproszona do warszawy na uroczystość finałową, gdzie odebrała nagrodę w obecności swojej mamy oraz p. Ilony Witt szkolnego koordynatora kampanii. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym. Święto Edukacji października br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten był okazją by wręczyć Nagrody Burmistrza Radlina i pogratulować nauczycielom, którzy obchodzą w tym roku swój jubileusz pracy. Nagrody Burmistrza Radlina za szczególną aktywność i znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w tym roku otrzymali: P. Ewa Szurchaj Gimnazjum nr 1 p. Katarzyna Manderla Gimnazjum nr 1 p. Sebastian Mosz Gimnazjum nr 1 p. Dominika Książek Zespół Szkół Sportowych p. Beata Fojcik Zespół Szkół Sportowych p. Arleta Wawer Zespół Szkół Sportowych p. Anna Kubica Szkoła Podstawowa nr 3 p. Monika Ostrzołek Szkoła Podstawowa nr 3 p. Agnieszka Kubica Szkoła Podstawowa nr 4 p. Ewa Szulik Przedszkole Publiczne nr 3 p. Małgorzata Kania Świetlica Środowiskowa Jubileusze pracy w tym roku obchodzili: 20 lat pracy: 1.Katarzyna Manderla Gimnazjum nr 1 2.Ewa Flis Gimnazjum nr 1 3.Lucyna Ryszka Zespół Szkół Sportowych 4.Aleksandra Surma Szkoła Podstawowa nr 3 5.Beata Malina Szkoła Podstawowa nr 3 6.Jolanta Jędrzejczyk Szkoła Podstawowa nr 4 7.Beata Siwek Szkoła Podstawowa nr 4 25 lat pracy: 1.Lucyna Rek Zespół Szkół Sportowych 2.Małgorzata Konsek Zespół Szkół Sportowych 3.Jacek Kuliński Zespół Szkół Sportowych 4.Danuta Krzyśków Szkoła Podstawowa nr 3 5.Grażyna Gatnar Przedszkole Publiczne nr 1 6.Mariola Błaszczyk Przedszkole Publiczne nr 2 7.Mariola Paszenda Przedszkole Publiczne nr 3 30 lat pracy: 1.Grażyna Mrozek Gimnazjum nr 1 2.Bożena Buchta Gimnazjum nr 1 3.Urszula Woźnica Zespół Szkół Sportowych 4.Maria Praszelik Szkoła Podstawowa nr 3 5.Mariola Skatuła-Kluba Szkoła Podstawowa nr 4 6.Ewa Szulik Przedszkole Publiczne nr 3 35 lat pracy: Bożena Kowalczyk Przedszkole Publiczne nr 2 święto edukacji 2 Uroczystość uświetnił koncert artystów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Artyści w osobach: Adam Mokrus, Artur Hes i Paweł Rachwał przepięknie wykonali utwory Dymitra Szostakowicza, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Henryka Wieniawskiego. Listy gratulacyjne za jubileusze pracy oraz podziękowania otrzymali również pracownicy administracji i obsługi. 11 października br. Pani Burmistrz Barbara Magiera spotkała się we wszystkich szkołach i przedszkolach z obsługą placówek by podziękować za trud i ogromny wkład pracy na rzecz radlińskiej oświaty. SPORT Z szermierczych plansz Warto przy okazji przypomnieć, że Na rozgrywanych we Wrocławiu w dniach r. Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski w szpadzie chłopców bardzo dobre miejsca wywalczyli zawodnicy UKS "Trójka Radlin". W turnieju indywidualnym w stawce 112 zawodników brązowy medal wywalczył Sebastian Hauder, VI-te miejsce Szymon Grobelny, IX-te miejsce Sebastian Śmieja, XI-te Karol Mental. W turnieju drużynowym w stawce 25 drużyn Pierwsza drużyna UKS "Trójka Radlin" wywalczyła srebrny medal (Sebastian Hauder, Szymon Grobelny, Sebastian Śmieja Karol Mental ). Druga drużyna UKS "Trójka Radlin"wywalczyła VII-me miejsce.trenerami zawodników są Bolesław Mika oraz Agata Macionczyk 10

11 SPORT Turniej szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po raz czternasty rozegrany został turniej szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej., który był zarazem VII Memoriałem Pawła Ratajczaka. W dniach br na planszach Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Radlinie rywalizowało 307 zawodniczek i zawodników z Polski i Słowacji. Zmagania szermierzy obywały się w trzech kategoriach wiekowych. tj. juniora młodszego, młodzika i dzieci. W kategorii wiekowej juniorek młodszych 3 miejsce zajęła Aleksandra Siwoń z Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin a zwyciężyła Anna Mroszczak z RMKS Rybnik. Bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie był turniej szpadzistów w kategorii juniorów młodszych. W czołówce tych zawodów na równoległych trzecich miejscach sklasyfikowani zostali szpadziści TS Górnik Radlin Daniel Marcol i Bartłomiej Cichaczewsski Warto dodać, że w walce o wejście do finałowej ósemki Daniel Marcol pokonał zawodnika Piotra Kapałę z Kosyniera Gliwice, który dwa dni wcześniej na rozegranym w Budapeszcie Pucharze Europy zajął drugie miejsce. W kategorii młodzików bardzo dobrze spisał się Przemysław Kotulski /TS Górnik Radlin /, który zajął 2 miejsce. W finałowych pojedynku musiał uznać wyższość zawodnika Piasta Gliwice Ivo Chlebieja, któremu uległ zaledwie jednym 12:11. Jest to kolejny sukces naszego zawodnika w zawodach ogólnopolskich. Znaczący sukces w kategorii dzieci odniosła Aleksandra Kuśka.zawodniczka UKS Trójka Radlin. W stawce 68 zawodniczek zajęła ona 2 miejsce, a zwyciężyła Julia Gwóźdź z Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Trójka Radlin przy wsparciu Polskiego i Śląskiego Związku Szermierczego, Urzędu Miasta Radlin oraz Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin. W dniu 28 września 2013 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie odbył się kolejny,piąty z kolei Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich. Do Turnieju zgłosiły się cztery drużyny. Sędzia, prowadzący imprezę zaproponował system rozgrywek oparty na zasadzie każdy z każdym do dwóch wygranych setów granych do 25 punktów. Po kilku godzinach rozgrywek wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła drużyna BEBIKI.PL zdobywając nagrodę o wartości 600 zł. II miejsce zajęła drużyna Marcel zdobywając nagrodę o wartości 400 zł. III miejsce zajęła drużyna KS. EMA zdobywając nagrodę o wartości 200 zł. Czwartą drużyna występującą w Turnieju był team o nazwie Miasto R. Nagrody finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak zwykle nie tylko o sportową rywalizację i nagrody chodziło. Organizowana impreza odbyła się w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Zgodnie z jego założeniami głównymi celami Turnieju była integracja mieszkańców Radlina i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. O wysokim poziomie Turnieju można by pisać dużo. Okazuje się, że amatorzy mogą pokazać kawał dobrego sportu, na który miło popatrzeć co niewątpliwie miało miejsce podczas tegorocznej edycji Turnieju. Siatkarski Klub Górnik Radlin - terminarz rozgrywek III-ligowych SK Górnik Radlin - MCKiS II Jaworzno SK Górnik Radlin - GLKS Wilkowice SK Górnik Radlin - UKS "Trójka" Mikołów SK Górnik Radlin - KS "UNIA" Bieruń Stary Wędrówka na Królową Gór Polskich Beskidów Amatorski turniej siatkówki OPS! Wczesnym rankiem 5 października 2013r. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo - -Turystycznego Watra z Gimnazjum nr 1 w Radlinie ruszyło busem w stronę Zawoi na podbój najwyższej góry Beskidów. Wędrówkę rozpoczęliśmy z przełęczy Krowiarki zwaną również przełęczą Lipnicką, skąd 18 śmiałków udało się Głównym Szlakiem Beskidzkim w stronę szczytu. Pokonując kolejne wzniesienia i wierzchołki, takie jak Sokolica, Kępa, Zamki, Główniak, zbliżaliśmy się do celu. Widoki były coraz piękniejsze, a morze mgieł na Orawie odkrywało łańcuch tatrzańskich szczytów. Wreszcie o godzinie stanęliśmy na szczycie Babiej Góry! Radość była wielka jak sam szczyt. Potęgowała ją również panująca w tym dniu aura, dzięki czemu podziwialiśmy panorama sięgającą 100km. Matka niepogoda, jak ją nazywają miejscowi górale, była dla nas łaskawa, gdyż- jak wiadomo- piękna aura na szczycie tej góry to rzadkość. (Sebastian Mosz) 11

12 Rozegrano Międzynarodowy Turniej Leszka Blanika 5 października na Gimnastycznym im. Leszka Blanika w Radlinie, zwanym popularnie "Sokolnią", odbył się Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny o Puchar Leszka Blanika. W zawodach udział wzięli zawodnicy z Pragi, Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi, Nysy, Gdańska oraz oczywiście Radlina. Turniej zorganizowany został dla upamiętnienia 5. rocznicy zdobycia przez Leszka Blanika złotego medalu podczas Olimpiady Pekinie. Do turnieju oprócz zawodników krajowych zaproszono również zawodników z klubu SK Hradčany Praha, którego barw na początku swojej kariery bronił Leszek Blanik na Drużynowych Mistrzostwach Czech. Turniej przeprowadzony został w wieloboju gimnastycznym oraz w finale konkurencji skoku, na którym złoty medalista zdobywał wiele medali Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych: Kategorii I do lat 18 i kategorii II do lat 13. Poszukaj skarbów! Geocaching, czyli terenowa gra miejska, polegająca na wyszukiwaniu ukrytych skarbów, z wykorzystaniem technologii GPS przyszła do nas jak nietrudno się domyślić z Zachodu. W Polsce dopiero raczkuje, ale bez wątpienia możemy mówić o tym, iż Radlin jest pionierem na skalę kraju! Impreza inicjująca zabawę w mieście odbyła się z początkiem września. Do Radlina zjawili się lokalni miłośnicy geo-odkrywania skarbów choć nie zabrakło gości z Czech czy Mazowsza. Tego dnia w mieście pojawiło się bowiem 10 nowych skrzynek! W zabawie uczestniczyła spora grupa dzieci, jednak jak się okazuje zainteresowanie geocachingiem jest zdecydowanie ponadpokoleniowe. Pełny wykaz punktów cateringowych znajdziecie na Imprezę zorganizował radliński oddział PTTK. (mg) Pełna kultura! Fotorelacja z tegorocznych Spotkań ze sztuka, jakie odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, w dniach (mg, foto: M. Kuczera-Rok) 12

13 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Radlinianie po raz kolejny przywieźli nagrody z Bułgarii Reprezentacja naszego Miejskiego Ośrodka Kultury po raz kolejny odwiedziła bułgarski, międzynarodowy festiwal sztuki w miejscowości Nessebar, który odbył się 20 sierpnia. Nagrody i wyróżnienia przywieźli do Radlina m.in. plastycy, soliści oraz autorzy choreografii. Radlinianie rywalizowali z rosyjskimi i ukraińskimi szkołami baletowymi, bułgarskimi i mołdawskimi szkołami tańca, zespołami, solistami i artystami szkół artystycznych. Jak mówią sami uczestnicy, udział w festiwalu pokazał, że mogą konkurować z zespołami na festiwalach międzynarodowych.wyjazd na festiwal zorganizowany został przez współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Kultury Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA przy wsparciu Rodziców, sponsorów i pozyskanej dotacji z Urzędu Miasta Radlin w ramach projektu Tęczowa Ścieżka Kulturalna. Dzięki temu wsparciu uczestnicy dodatkowo skorzystali z kilkudniowego pofestiwalowego pobytu rekreacyjnego, transportu oraz upominków. Nasi Jubilaci: Stulatka z Radlina. 2 października swoje setne urodziny obchodziła Pani Anna Gojny. Pani Anna urodziła się całe 100 lat temu, jako szóste z dziesięciorga dzieci. Jej najmłodsza siostra zmarła w ubiegłym roku w wieku 90 lat. Pani Anna wychowała dwie córki i doczekała się trojga wnucząt (wnuka i dwie wnuczki), trzech prawnuczek, jednego prawnuka oraz... pięciu praprawnuczek! Przez długie lata pracowała w handlu, chociaż pracę zaczynała mając dopiero lat (ukończyła ją w wieku 76). Co ciekawe, przez cały okres pracy nigdy nie chorowała. Pani Anna cieszy się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru. Wciąż można spotkać ją uśmiechniętą na spacerze po Placu Radlińskich Olimpijczyków, czy w okolicach biertułtowskiej fontanny. Pani Anno! Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu! Diamentowe Gody Swoją 60 rocznicę ślubu obchodzili w ostatnim czasie Państwo Elfryda i Mieczysław Pasek. Jubilaci mają córkę i syna, doczekali się również czwórki wnucząt. Serdecznie gratulujemy! Biuletyn Radlin Redaktor naczelny: Marek Gajda Kontakt: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15 tel. (32) , Wydawca: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych Druk: Drukarnia 4 Kolory,

14

Design na Emmie! Radlińskie familoki zauroczyły wszystkich!

Design na Emmie! Radlińskie familoki zauroczyły wszystkich! BIULETYN Biuletyn informacyjny miasta Radlin PAŹDZIERNIK 2012 wydanie bezpłatne Design na Emmie! Radlińskie familoki zauroczyły wszystkich! Kilkunastoosobowa grupa studentów przez tydzień pracowała na

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Nowe auto dla strażaków w Rydzynie

Nowe auto dla strażaków w Rydzynie Numer 103 Grudzień 2009 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Rodzinnych, radosnych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych dni w Nowym 2010 Roku wszystkim mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BEZPŁATNY Bogatynia ISSN 2299-9868 www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA Czy jesteś za tym, aby w tym roku odbyły się BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Skoczanie uczcili Dzień Niepodległości

Skoczanie uczcili Dzień Niepodległości Nr 11 (Rok XV) Listopad 2013 r. Miesięcznik 11 listopada 2013r. świętowaliśmy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Stąd też liczne sztandary w barwach narodowych na ulicach miasta i na nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BUDZYŃ. 71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

BUDZYŃ. 71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej GMINA MIESIĘCZNIK BUDZYŃ BEZPŁATNY Budzyń Brzekiniec Podstolice Dziewoklucz Bukowiec Prosna Wyszyny Wyszynki Kąkolewice Ostrówki Nowe Brzezno Grabówka Niewiemko Nowa Wieś Wyszyńska Popielno Sokołowo Budzyńskie

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO azeta namysłowska Magazyn samorządowy ISSN 1897-9963 Od padziernika nowa taryfa za wodę i ścieki Nr 5 (81)/2015 czerwiec-lipiec 2015 str. 4 Dni Namysłowa fotorelacja str.20 2015 głosowanie od 01 do 31

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 17, 04.06.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 18.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Super prezent dla grafficiarzy Jest kolejne kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo