Radlin promował się w Monachium. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Promocja telewizyjna i prasowa! OGŁOSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radlin promował się w Monachium. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Promocja telewizyjna i prasowa! OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1

2 OGŁOSZENIA Radlin promował się w Monachium Miasto Radlin zadebiutowało na targach międzynarodowych. W dniach od 7 do 9 października, stoisko promocyjne naszego miasta odwiedzali inwestorzy z całej Europy, podczas największych targów inwestycyjnych na naszym kontynencie "Expo Real" w Monachium. Zainteresowanie Radlinem było całkiem spore zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i miast oraz regionów w różnych zakątkach Europy. Do Monachium reprezentacja Radlina przyjechała głównie aby promować tereny inwestycyjne, jak również promować miasto jako takie. Miasto, wraz ze swoim stoiskiem i charakterystycznym symbolem serca, wzbudzało spore zainteresowanie. Udało się nawiązać kilka cennych kontaktów, głównie z branży obrotu nieruchomości jak również i administracji. Zainteresowani pytali o lokalizację miasta, jego charakterystykę, oraz o przeznaczenie konkretnych terenów. Oprócz naszego miasta z najbliższego regionu zaprezentowały się tylko Jastrzębie Zdrój, Rybnik oraz - w ramach wspólnego stoiska Województwa Śląskiego - Wodzisław Śląski. Co ciekawe, Radlin był najprawdopodobniej najmniejszym miastem, jakie pojawiło się na targach. MarketRadlin.pl zupełnie nowa odsłona! Znana dotychczas jako strona z drobnymi ogłoszeniami, dziś prezentuje się zupełnie inaczej. Specjalna witryna internetowa, poświęcona terenom inwestycyjnym i ofercie biznesowej wystartowała na przełomie września i października. Na stronie, oprócz szczegółów technicznych dotyczących konkretnych działek, znajdziemy szereg zdjęć lotniczych, spacery wirtualne, oraz szczegółowy opis miasta. Co ważne strona zachowa dotychczasową funkcjonalność - w dalszym ciągu można publikować na niej darmowe ogłoszenia drobne. Wraz z pojawieniem się witryny ruszyła również... Promocja telewizyjna i prasowa! Spot w TVN24 z charakterystycznym dwudzielnym ekranem, który zestawiał sportowy potencjał Radlina z możliwościami biznesowymi pojawił się na początku października. W filmie nie występują aktorzy a autentyczne osoby związane z naszym miastem. Przedsiębiorca Bartosz Nosiadek, trenerka szermierki i prowadząca swój small-business w Radlinie Agata Macionczyk, oraz złota medalistka w pływaniu Martyna Żarłok (o jej sukcesach pisaliśmy w poprzednim numerze). Wszyscy zgodzili się wystąpić w filmie za darmo, zaś całość zrealizował... również radliński przedsiębiorca, filmowiec Jakub Pochwyt. Dzięki temu już na samym etapie realizacji, udało nam się zachować ciągłość z hasłem promocyjnym I love to invest in Radlin - udowodniliśmy, iż są w mieście ludzie, którzy oddają Radlinowi sporo własnej energii i swoje serce. I podobnie jak bohaterowie spotu, robią to z uśmiechem na ustach! (mg) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

3 Szanowni Mieszkańcy! WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Okres jesienny w naszym mieście od kilku lat wiąże się z ciągłymi pracami inwestycyjnymi. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy to na łamach jesiennych wydań Biuletynu informowaliśmy o trwających pracach, dziś również możemy pochwalić się kilkoma znaczącymi placami budowy w mieście. Zdecydowanie najważniejsze to miejsca budowy kanalizacji. Inwestycja bardzo często zapominana przez nas, niedoceniana i nietraktowana w kategorii korzyści dla miasta. Jednak to dzięki tej inwestycji tak znacząco poprawia się jakość życia w Radlinie. Dlatego tym ważniejsze jest, aby po stworzeniu odpowiedniej sieci, mieszkańcy podłączyli się do systemu. Od wielu lat informujemy i namawiamy do tego mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy prowadzić odpowiednie akcje informacyjne, dlatego, że jeśli miasto nie wypełni ustalonej liczby przyłączy, czekają nas kary pieniężne, za które zapłacimy wszyscy... Inną, szalenie ważną inwestycją, jest rozbudowa bazy przedszkolnej w Radlinie. Problem braku miejsc w przedszkolach to nie tylko nasza lokalna specyfika. Miejsc brakuje w większości miast i wszystkie samorządy muszą sobie z tym radzić. Mam nadzieję, iż powstające właśnie przedszkole będzie naszą miejską dumą i wizytówką przez następne lata. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o szeregach problemów jakie napotykają gminy w naszym kraju. Kolejne zadania zrzucane na samorządy, sprawiają, iż wzrastają koszta ich realizacji a co za tym idzie zmniejsza się pula przeznaczona np. na inwestycje. To szalenie ważne, aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę z ogromu zadań jakie dziś stoją nad nami. Nam w Radlinie udało się zapanować nad wieloma niespodziankami jakie nam w ostatnich latach zafundowano. Nie musieliśmy likwidować szkół, wręcz udało się rozbudować bazę szkolną. Z rocznym wyprzedzeniem przystąpiliśmy do akcji informacyjnej przy rewolucji śmieciowej. Uniknęliśmy przez to wielu problematycznych sytuacji, wynikających z niewystarczającego informowania o nowych przepisach. Przede wszystkim jednak udaje nam się uniknąć wielu sytuacji kryzysowych, ponieważ potrafimy w Radlinie normalnie ze sobą rozmawiać, dzielić się wątpliwościami i pytaniami. Niebawem, po raz kolejny będzie ku temu okazja. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych najważniejszymi zagadnieniami z życia miasta, na spotkanie ze mną i miejskimi urzędnikami: 18 listopada 2013, godz Sala OSP Głożyny 19 listopada 2013, godz Restauracja Fenix, ul. Rydułtowska (Reden) 20 listopada 2013, godz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 21 listopada 2013, godz Hala Zborna Koksowni "Radlin" MZWiK: Woda w Radlinie w normie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji opublikowało wyniki analizy wody dostarczanej mieszkańcom powiatu wodzisławskiego. Wedle jej wyników woda dostarczana do radlińskich kranów mieści się w normach oraz nie zawiera nieprawidłowych zmian. Poniżej publikujemy wyniki. Parametr Barwa Mętność Liczba progowa smaku Liczba progowa zapachu Odczyn Przewodność elektryczna właściwa Amoniak Azotyny Glin Żelazo ogólne Escherichia coli Bakterie grupy coli Clostridium perfringens Jednostka MgPT/l NTU ph ms/cm mgnh mgn02/l mgal/l mgfe/l j.t.k./100ml j.t.k./100ml j.t.k./100ml Dopuszczalna wartość 15 1 bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian 6,5-9, ,5 0, Wartość średnia 6,61 0,36 z0 z1r 7,26 222,6 <0,02 0,010 9,

4 OGŁOSZENIA IV publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nałkowskiej Przedmiotem przetargu jest prawo własności działek budowlanych położonych przy ul. Nałkowskiej oznaczonych w ewidencji gruntów: /100 pow. 0,0727 ha /100 pow. 0,0792 ha obręb Radlin, mapa 2 dod. 1, zapisanych w KW GL1W/ /7 jako własność Miasta Radlin. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co do działki nr 4660/100. Dział IV wolny jest od obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej jako M3. Ww. nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczną i przylegają bezpośrednio do dróg gminnych - ul. Nałkowskiej i ul. Wierzbowej. Od strony ul. Nałkowskiej wzdłuż granicy działki nr 4659/100 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na ww. działce znajduje się kilka samosiejek drzew liściastych. W przypadku konieczności wycięcia istniejącego drzewostanu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzyskania zgody Burmistrza Radlina. Przetargi, które odbyły się dnia 11 lipca 2012r., 7 stycznia 2013r. i 6 czerwca 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza: nr 4658/ ,00 zł + 23 % VAT Wadium: 5 000,00 zł nr 4659/ ,00 zł + 23 % VAT Wadium: 5 000,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2013r. o godzinie w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15, pok. 304, II piętro. Wadium w wyżej podanej wysokości z podaniem nr działki należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Radlin: Bank Spółdzielczy nr rachunku w terminie do dnia 25 listopada 2013r. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej: - oryginał dowodu wpłaty wadium - dowód tożsamości - aktualny wypis z rejestru sądowego i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób prawnych. Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę MSWiA na nabycie oznaczonej nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone na podane konto nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osiągnięta w przetargu cena płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15 pok. 22 tel i Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej. SPOTKANIE W SPRAWIE SZKÓD GÓRNICZYCH 4 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie o godz odbędzie się spotkanie przedstawicieli KWK Marcel z mieszkańcami. Tematem będą kontrowersje wokół szkód górniczych w mieście. 4

5 INWESTYCJE MIEJSKIE Jesień pełna pracy... Podobnie jak w zeszłym roku, okres jesienny w naszym mieście obfituje w szereg inwestycji. Nie są to co prawda inwestycje tak widowiskowe jak chociażby ubiegłoroczna fontanna, jednak również ciekawe, potrzebne i wyczekiwane. (zebrał: mg) Przedszkola Największe prace związane są oczywiście z budową przedszkoli. Szerzej pisaliśmy o nich w poprzednim numerze. Prace są kontynuowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Maszyny budowlane i robotników widać już w biertułtowskiej placówce. Głożyny są na etapie dokumentacji więc prace powinny lada moment ruszyć. Teren wokół Szluchty Nabiera zupełnie nowego wyglądu przestrzeń wokół Szluchty na Kolonii Emma. Nieciekawy dotychczas rejon osiedla, za Orlikiem i trzynastką zamienia się powoli w uporządkowany plac. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Boisko treningowe Mimo obecności obiektu sportowego Orlik w Radlinie wciąż narzekamy na brak odpowiedniego zaplecza treningowego. Z tego powodu przystąpiono w tym roku do prac związanych z budową nowego boiska przy ul. Mariackiej (dawne boisko treningowe, zwane zwyczajowo czerwonym ). Po drodze pojawiły się co prawda pewne problemy techniczne, które zmieniły nieco harmonogram prac, ale inwestycja nie jest zagrożona. Rozbudowa Urzędu Miasta Rozrost urzędowego archiwum i dość poważne braki lokalowe skłoniły miasto do podjęcia się zadania rozbudowy budynku bocznego przy Rymera 15. Dzięki temu urząd zyska nie tylko nowe, większe archiwum, ale również sporo pomieszczeń do zagospodarowania. Wśród nich znalazło się miejsce na małą salkę konferencyjną oraz nowe Centrum Organizacji Pozarządowych. Na ul. Młyńskiej Ostatnie stadium osiągnęła już praca odtworzeniowa, związana z budową kanalizacji w tym regionie. Jakiś czas temu zakończyła się również inwestycja utwardzania skarpy nad ciekiem. Miasto wzmocniło skarpę, która groziła obsunięciem, wyczyściło przepust i rów, zamontowało dwie zupełnie nowe rury oraz wzmocniło całą konstrukcję. Jak przyznają sami pracownicy, inwestycja po zakończeniu prac prezentuje się bardzo widowiskowo. W dalszym ciągu realizowane są prace m.in. na ul. Hubalczyków, Spacerowej i Matejki. 5

6 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Nowoczesny samorząd=przejrzysty Samorząd Konferencja podsumowująca projekt 2 października w restauracji Leśna Perła odbyła się konferencja podsumowująca projekt Nowoczesny Samorząd = Przejrzysty Samorząd. Gośćmi na konferencji byli przedstawiciele naszego partnera w projekcie miasta Czechowice-Dziedzice, stowarzyszenia Miasta w internecie, firmy Rekord z Bielska-Białej oraz Głównego Instytutu Górniczego z Katowic. Wszystkie te środowiska pracowały od prawie dwóch lat we wspólnym projekcie, którego celem było usprawnianie administracji oraz wdrażanie nowych technologii w komunikacji na linii mieszkaniec-urząd. W ramach projektu odbył się cały szereg szkoleń podnoszących jakość pracy urzędu, jak również uruchomiono wiele narzędzi elektronicznej komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. W ramach projektu odbywa się również aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju miasta Radlin. - Cieszę się, że po tym projekcie możemy powiedzieć, iż jesteśmy w czołówce śląskich miast wykorzystujących najnowocześniejsze technologie powiedziała po konferencji Pani Burmistrz Barbara Magiera. (mg) Rodzina 3 +, czyli warto zgłaszać swoje pomysły do urzędu! Pomysł stworzenia w Radlinie programu ulg dla rodzin wielodzietnych pojawił się podczas prac nad Strategią zrównoważonego rozwoju miasta. Konkretnie podczas dyskusji forumowych na stronie Tak narodziła się koncepcja, aby stworzyć w mieście program rabatowy, który będzie skierowany dla rodzin wielodzietnych. Z ulg korzystać będą mogły m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury czy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szerzej o programie, jego zasadach opowiemy w przyszłym numerze. Jednocześnie zapraszamy na stronę dyskusje są wciąż otwarte. Masz ciekawy pomysł? Z chęcią się o nim dowiemy! (mg) Radlińskie Koło Gospodyń Wiejskich podczas niecodziennego wydarzenia...ekumenicznego. 17 października radlińskie Koło Gospodyń Wiejskich razem z posłem Henrykiem Siedlaczkiem wybrało się na wycieczkę po Kraiku Hulczyńskim i południowej części powiatu raciborskiego. Podczas wycieczki odwiedzili miejsca sakralne w Bobilicach, Kobierzycach, Gniewoszycach czy Sudicach. To co jednak szczególnie zapamiętają z tej wyprawy to niecodzienne wydarzenie ekumeniczne do którego doszło w kościółku w Sudicach. W prawosławnej cerkwii, dzielącej wspólnie swe miejsce ze zborem protestanckim, uczestnicy wycieczki modlili się i śpiewali między innymi Barkę. Na koniec pielgrzymi zaśpiewali pieśń dla pani Olgi Czwanczarowej, z którą spotkali się by poznać losy wypędzonych Czechów z Wołynia. 6

7 TEMAT NUMERU Samorządowy Oskar dla Pani Burmistrz!!! Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, iż w niedzielę, 13 października, Burmistrz Radlina, Barbara Magiera otrzymała w Warszawie specjalne wyróżnienie Kapituły Konkursu Nagrody im. Grzegorza Palki. Jak czytamy na stronie organizatora konkursu, Barbara Magiera została w ten sposób wyróżniona za "działania na rzecz rozwoju miasta oraz za współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi". (mg, Foto: R. Śmietana) Przypomnijmy, że to nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymała Pani Burmistrz i Miasto Radlin w ostatnim roku. Na początku lutego Gazeta Prawna w swym corocznym rankingu Perły Samorządu umiejscowił Panią Burmistrz na 6 miejscu w ogólnopolskim zestawieniu włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców. Z kolei Szkoła Główna Handlowa uznała miasto Radlin za jedno z najbardziej przyjaznych gmin, jeśli chodzi o obsługę inwestorów. W rankingu Gmina na Piątkę! znaleźliśmy się w pierwszej piątce, m.in. z miastem Czechowice-Dziedzice, z którym prowadziliśmy projekt Nowoczesny Samorząd... (patrz str. 5 ). Miejskie Obchody Święta 11 listopada: Godz Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Kościół p.w. WNMP - Biertułtowy Godz Formowanie kolumny do przemarszu. Godz Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich Godz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - Turniej Chórów im. M. Łunarzewskiego Zapraszamy! 7

8 Kącik Programu Aktywności Lokalnej w Radlinie. Co nowego u PAL-owiczów? W minionych miesiącach grupa uczestników Programu Aktywności Lokalnej urzeczywistniła nowe inicjatywy na terenie Radlina. Trzykrotnie odbyła się WYMIANY ODZIEŻY na Marcelu, z których chętnie korzystali mieszkańcy miasta. Podczas dwóch z nich odbył się również POKAZ MODY w wykonaniu podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Koliba w Radlinie oraz uczestniczek Festynu Integracyjno - Kulturalnego, do którego stroje modelek przygotowały stylistki. W miesiącu wrześniu prace uczestników Programu Aktywności Lokalnej były skupione na działaniach budowlanych związanych z malowaniem klatki przy ulicy Mielęckiego 1. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej pragną podziękować wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji pozarządowych, którzy włączyli się w organizację tych przedsięwzięć. W szczególny sposób chcemy wyrazić wdzięczność panu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie oraz panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel w Radlinie za współpracę w ramach działań budowlanych. Kącik kulinarny PAL Sernik bez pieczenia Składniki: 3 opakowania serka homogenizowanego (75 dag), masło roślinne (25 dag),1, 5 szklanki cukru pudru,6 jaj, 2 łyżeczki żelatyny,1 szklanka mleka,10 dag rodzynek,2 opakowania galaretki owocowej,15 dag herbatników,owoce z kompotu lub mrożone owoce,cukier waniliowy. Sposób przyrządzenia: Masło ucierać z cukrem pudrem dodając po 1 żółtku. Kiedy masa będzie jednolita, dodawać cukier waniliowy, serek homogenizowany i rodzynki. Galaretkę z jednej torebki rozpuścić w szklance gorącej wody i po ostudzeniu dodawać do masy wciąż mieszając trzepakami. W gorącym mleku rozpuścić żelatynę. Gdy ostygnie dodać ją do masy serowej i dobrze wymieszać. Tortownicę posmarować masłem, posypać tartą bułką, szczelnie wyłożyć herbatnikami dno, wypełnić masą serową i wstawić do lodówki. Gdy sernik stężeje, ułożyć na wierzchu owoce, a na nie wylać tężejącą galaretkę z drugiej torebki. Smacznego! Siekane steki w ziołach Składniki: 50 dag fileta z indyka, 2 cebule, 4 pieczarki, 2 papryki ( 1 żółta, 1 czerwona), 3 jajka, 3 łyżki musztardy, 4 łyżki ostrego keczupu, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 4 łyżki oleju, Sól, pieprz Na panierkę:1 jajko, 4 łyżki posiekanych ziół: natka koperku oraz tymianku Sposób przygotowania: Filet z indyka opłukać i wytrzeć. Cebule obrać, pieczarki oczyścić, papryki rozciąći usunąć pestki. Mięso, grzyby i warzywa pokroić w kosteczkę. Położyć do miseczki, dodać keczup, mąkę, jajka i musztardę. Przyprawić solą oraz pieprzem. Wyrób schładzać przez godzinę. Jajko na panierkę dobrze roztrzepać widelcem. Z masy mięsno warzywnej uformować steki. Posmarować je z obu stron jajkiem i posypać ziołami. Usmażyć na rumiano na rozgrzanym oleju. Smacznego! (przepisy przygotowała: Karina Kąkol) Spotkanie Pani Burmistrz z przedsiębiorcami w restauracji Bistro DESO w Radlinie odbyło się kolejne spotkanie członków stowarzyszenia przedsiębiorców Forum Firm Miasta Radlin. Gościem spotkania była Pani Barbara Magiera, Burmistrz Miasta Radlina. Pani Burmistrz przedstawiła nowy program Rodzina 3+, który przeznaczony jest dla rodzin składających się z rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta. Pani Burmistrz zaprosiła do udziału w programie przedsiębiorców z Radlina i udzielania zniżek dla rodzin 3+ na swoje towary i usługi. Gościem spotkania była również Pani Ewa Łyszczarz, która przedstawiła przedsiębiorcom tzw. coaching, którego można użyć jako narzędzia biznesowego. Coaching to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Pani Ewa Łyszczarz przedstawiła różne rodzaje coachingu, m.in. coaching biznesowy, grupowy czy rodzicielski. 8

9 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Stowarzyszenia wyszły do ludzi... (Foto: M. Kuczera-Rok) Rokrocznie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych organizuje Festiwal Organizacji Pozarządowych, jednak w tym roku festiwal przybrał zupełnie inną,nową formę. W dwie niedziele tj. 15 września i 22 września br. na wolnym powietrzu przy fontannie i na Placu Radlińskich Olimpijczyków czternaście stowarzyszeń działających na terenie Miasta prezentowało swoje stanowiska i dotychczasowe osiągnięcia. Prezentacjom towarzyszyły konkursy, zabawy, muzyka i gwar ludzi odwiedzających poszczególne stanowiska. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich odwiedzających częstowały wyśmienitym żurkiem oraz ciastem. Można było wylosować bardzo atrakcyjne nagrody, miło spędzić czas oraz zapoznać się z działaniami poszczególnych stowarzyszeń. A swoje prezentacje przedstawiły następujące stowarzyszenia: Radlińska Przystań, Koło Gospodyń Wiejskich, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Szczep harcerski Szarej Lilijki z Głożyn, OSP Biertułtowy, Stowarzyszenie Tęcza, Chór im. J. Słowackiego, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Siatkarski Klub Górnik Radlin, Uczniowski Klub Sportowy Ronin, Towarzystwo Szermierzy Górnik Radlin, Klub Gimnastyczny Radlin, Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO, a pieczę nad wszystkim sprawowały kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Dziękujemy pięknie za udział w tym przedsięwzięciu, zachęcamy do kolejnych i wszystkim Stowarzyszeniom życzmy wszelkiej pomyślności. Dodać należy, że projekt pod wspólną nazwą Bawcie się z nami sfinansowany został ze środków budżetowych Miasta Radlin, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dziękujemy pracownikom i dyrektorom tych instytucji. Edukacja NAJZDOLNIEJSI NAGRODZENI PRZEZ PANIĄ BURMISTRZ 31 najzdolniejszych radlińskich uczniów otrzymało z rąk Pani Burmistrz, Barbary Magiery stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Stypendia Burmistrza przyznawane są od 2010 roku. Stypendia otrzymało 31 uczniów: Szkoła Podstawowa nr 4 (Karolina Krogulec, Karolina Siska, Julia Brachmańska, Julia Pawlak) Szkoła Podstawowa nr 3 (Emilia Dziembowska) Gimnazjum nr 1 (Krzysztof Mamak, Adrianna Gomołka, Kamil Brachmański, Kinga Grabowska, Karol Pawlak) Zespół Szkół Sportowych (Natalia Muczyń, Wiktoria Radecka, Barbara Piątkowska, Weronika Skotnica, Sonia Pietrek, Elżbieta Staniczek, Piotr Goniewicz, Magdalena Jarosz, Julia Koral, Jakub Ledwoń, Kaja Rok, Patrycja Demel, Dorota Stasiowska, Nikola Żybała, Marcin Marek, Kamil Bury, Wiktoria Przeliorz, Magdalena Przeliorz, Dominika Dziwisz, Kinga Wawrzyńczyk, Zuzanna Gumkowska). Nagrodzono również uczniów wyróżnionych w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Nagrody otrzymali: Olimpia Piecha (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4), Marta Krause (Szkoła Podstawowa nr 4), Paweł Hajski (Szkoła Podstawowa nr 3), Radoslaw Surma (Gimnazjum nr 1) oraz Lidia Szulik (Szkoła Podstawowa nr 4) laureatka nagrody głównej. 9

10 Radlińscy laureaci konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł września br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie miało miejsce podsumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Organizatorem XIII już edycji kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach tegorocznej kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się również uczniowie naszych szkół. 1.Olimpia Piecha absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie (w konkursie Na tropie piękna 2.Marta Krause Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (w konkursie Na tropie piękna ) 3.Paweł Hajski Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie (w konkursie na tropie piękna ) 4.Radosław Surma Gimnazjum nr 1 w Radlinie (w konkursie Dzielę się pięknem ) 5.Lidia Szulik Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (w konkursie Dzielę się pięknem ). Wręczenie nagród nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września br. Lidia Szulik uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 została laureatką nagrody głównej, wygrywając tablet. Lidia została zaproszona do warszawy na uroczystość finałową, gdzie odebrała nagrodę w obecności swojej mamy oraz p. Ilony Witt szkolnego koordynatora kampanii. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym. Święto Edukacji października br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten był okazją by wręczyć Nagrody Burmistrza Radlina i pogratulować nauczycielom, którzy obchodzą w tym roku swój jubileusz pracy. Nagrody Burmistrza Radlina za szczególną aktywność i znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w tym roku otrzymali: P. Ewa Szurchaj Gimnazjum nr 1 p. Katarzyna Manderla Gimnazjum nr 1 p. Sebastian Mosz Gimnazjum nr 1 p. Dominika Książek Zespół Szkół Sportowych p. Beata Fojcik Zespół Szkół Sportowych p. Arleta Wawer Zespół Szkół Sportowych p. Anna Kubica Szkoła Podstawowa nr 3 p. Monika Ostrzołek Szkoła Podstawowa nr 3 p. Agnieszka Kubica Szkoła Podstawowa nr 4 p. Ewa Szulik Przedszkole Publiczne nr 3 p. Małgorzata Kania Świetlica Środowiskowa Jubileusze pracy w tym roku obchodzili: 20 lat pracy: 1.Katarzyna Manderla Gimnazjum nr 1 2.Ewa Flis Gimnazjum nr 1 3.Lucyna Ryszka Zespół Szkół Sportowych 4.Aleksandra Surma Szkoła Podstawowa nr 3 5.Beata Malina Szkoła Podstawowa nr 3 6.Jolanta Jędrzejczyk Szkoła Podstawowa nr 4 7.Beata Siwek Szkoła Podstawowa nr 4 25 lat pracy: 1.Lucyna Rek Zespół Szkół Sportowych 2.Małgorzata Konsek Zespół Szkół Sportowych 3.Jacek Kuliński Zespół Szkół Sportowych 4.Danuta Krzyśków Szkoła Podstawowa nr 3 5.Grażyna Gatnar Przedszkole Publiczne nr 1 6.Mariola Błaszczyk Przedszkole Publiczne nr 2 7.Mariola Paszenda Przedszkole Publiczne nr 3 30 lat pracy: 1.Grażyna Mrozek Gimnazjum nr 1 2.Bożena Buchta Gimnazjum nr 1 3.Urszula Woźnica Zespół Szkół Sportowych 4.Maria Praszelik Szkoła Podstawowa nr 3 5.Mariola Skatuła-Kluba Szkoła Podstawowa nr 4 6.Ewa Szulik Przedszkole Publiczne nr 3 35 lat pracy: Bożena Kowalczyk Przedszkole Publiczne nr 2 święto edukacji 2 Uroczystość uświetnił koncert artystów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Artyści w osobach: Adam Mokrus, Artur Hes i Paweł Rachwał przepięknie wykonali utwory Dymitra Szostakowicza, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Henryka Wieniawskiego. Listy gratulacyjne za jubileusze pracy oraz podziękowania otrzymali również pracownicy administracji i obsługi. 11 października br. Pani Burmistrz Barbara Magiera spotkała się we wszystkich szkołach i przedszkolach z obsługą placówek by podziękować za trud i ogromny wkład pracy na rzecz radlińskiej oświaty. SPORT Z szermierczych plansz Warto przy okazji przypomnieć, że Na rozgrywanych we Wrocławiu w dniach r. Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski w szpadzie chłopców bardzo dobre miejsca wywalczyli zawodnicy UKS "Trójka Radlin". W turnieju indywidualnym w stawce 112 zawodników brązowy medal wywalczył Sebastian Hauder, VI-te miejsce Szymon Grobelny, IX-te miejsce Sebastian Śmieja, XI-te Karol Mental. W turnieju drużynowym w stawce 25 drużyn Pierwsza drużyna UKS "Trójka Radlin" wywalczyła srebrny medal (Sebastian Hauder, Szymon Grobelny, Sebastian Śmieja Karol Mental ). Druga drużyna UKS "Trójka Radlin"wywalczyła VII-me miejsce.trenerami zawodników są Bolesław Mika oraz Agata Macionczyk 10

11 SPORT Turniej szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po raz czternasty rozegrany został turniej szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej., który był zarazem VII Memoriałem Pawła Ratajczaka. W dniach br na planszach Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Radlinie rywalizowało 307 zawodniczek i zawodników z Polski i Słowacji. Zmagania szermierzy obywały się w trzech kategoriach wiekowych. tj. juniora młodszego, młodzika i dzieci. W kategorii wiekowej juniorek młodszych 3 miejsce zajęła Aleksandra Siwoń z Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin a zwyciężyła Anna Mroszczak z RMKS Rybnik. Bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie był turniej szpadzistów w kategorii juniorów młodszych. W czołówce tych zawodów na równoległych trzecich miejscach sklasyfikowani zostali szpadziści TS Górnik Radlin Daniel Marcol i Bartłomiej Cichaczewsski Warto dodać, że w walce o wejście do finałowej ósemki Daniel Marcol pokonał zawodnika Piotra Kapałę z Kosyniera Gliwice, który dwa dni wcześniej na rozegranym w Budapeszcie Pucharze Europy zajął drugie miejsce. W kategorii młodzików bardzo dobrze spisał się Przemysław Kotulski /TS Górnik Radlin /, który zajął 2 miejsce. W finałowych pojedynku musiał uznać wyższość zawodnika Piasta Gliwice Ivo Chlebieja, któremu uległ zaledwie jednym 12:11. Jest to kolejny sukces naszego zawodnika w zawodach ogólnopolskich. Znaczący sukces w kategorii dzieci odniosła Aleksandra Kuśka.zawodniczka UKS Trójka Radlin. W stawce 68 zawodniczek zajęła ona 2 miejsce, a zwyciężyła Julia Gwóźdź z Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Trójka Radlin przy wsparciu Polskiego i Śląskiego Związku Szermierczego, Urzędu Miasta Radlin oraz Towarzystwa Szermierzy Górnik Radlin. W dniu 28 września 2013 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie odbył się kolejny,piąty z kolei Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich. Do Turnieju zgłosiły się cztery drużyny. Sędzia, prowadzący imprezę zaproponował system rozgrywek oparty na zasadzie każdy z każdym do dwóch wygranych setów granych do 25 punktów. Po kilku godzinach rozgrywek wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła drużyna BEBIKI.PL zdobywając nagrodę o wartości 600 zł. II miejsce zajęła drużyna Marcel zdobywając nagrodę o wartości 400 zł. III miejsce zajęła drużyna KS. EMA zdobywając nagrodę o wartości 200 zł. Czwartą drużyna występującą w Turnieju był team o nazwie Miasto R. Nagrody finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak zwykle nie tylko o sportową rywalizację i nagrody chodziło. Organizowana impreza odbyła się w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Zgodnie z jego założeniami głównymi celami Turnieju była integracja mieszkańców Radlina i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. O wysokim poziomie Turnieju można by pisać dużo. Okazuje się, że amatorzy mogą pokazać kawał dobrego sportu, na który miło popatrzeć co niewątpliwie miało miejsce podczas tegorocznej edycji Turnieju. Siatkarski Klub Górnik Radlin - terminarz rozgrywek III-ligowych SK Górnik Radlin - MCKiS II Jaworzno SK Górnik Radlin - GLKS Wilkowice SK Górnik Radlin - UKS "Trójka" Mikołów SK Górnik Radlin - KS "UNIA" Bieruń Stary Wędrówka na Królową Gór Polskich Beskidów Amatorski turniej siatkówki OPS! Wczesnym rankiem 5 października 2013r. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo - -Turystycznego Watra z Gimnazjum nr 1 w Radlinie ruszyło busem w stronę Zawoi na podbój najwyższej góry Beskidów. Wędrówkę rozpoczęliśmy z przełęczy Krowiarki zwaną również przełęczą Lipnicką, skąd 18 śmiałków udało się Głównym Szlakiem Beskidzkim w stronę szczytu. Pokonując kolejne wzniesienia i wierzchołki, takie jak Sokolica, Kępa, Zamki, Główniak, zbliżaliśmy się do celu. Widoki były coraz piękniejsze, a morze mgieł na Orawie odkrywało łańcuch tatrzańskich szczytów. Wreszcie o godzinie stanęliśmy na szczycie Babiej Góry! Radość była wielka jak sam szczyt. Potęgowała ją również panująca w tym dniu aura, dzięki czemu podziwialiśmy panorama sięgającą 100km. Matka niepogoda, jak ją nazywają miejscowi górale, była dla nas łaskawa, gdyż- jak wiadomo- piękna aura na szczycie tej góry to rzadkość. (Sebastian Mosz) 11

12 Rozegrano Międzynarodowy Turniej Leszka Blanika 5 października na Gimnastycznym im. Leszka Blanika w Radlinie, zwanym popularnie "Sokolnią", odbył się Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny o Puchar Leszka Blanika. W zawodach udział wzięli zawodnicy z Pragi, Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi, Nysy, Gdańska oraz oczywiście Radlina. Turniej zorganizowany został dla upamiętnienia 5. rocznicy zdobycia przez Leszka Blanika złotego medalu podczas Olimpiady Pekinie. Do turnieju oprócz zawodników krajowych zaproszono również zawodników z klubu SK Hradčany Praha, którego barw na początku swojej kariery bronił Leszek Blanik na Drużynowych Mistrzostwach Czech. Turniej przeprowadzony został w wieloboju gimnastycznym oraz w finale konkurencji skoku, na którym złoty medalista zdobywał wiele medali Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych: Kategorii I do lat 18 i kategorii II do lat 13. Poszukaj skarbów! Geocaching, czyli terenowa gra miejska, polegająca na wyszukiwaniu ukrytych skarbów, z wykorzystaniem technologii GPS przyszła do nas jak nietrudno się domyślić z Zachodu. W Polsce dopiero raczkuje, ale bez wątpienia możemy mówić o tym, iż Radlin jest pionierem na skalę kraju! Impreza inicjująca zabawę w mieście odbyła się z początkiem września. Do Radlina zjawili się lokalni miłośnicy geo-odkrywania skarbów choć nie zabrakło gości z Czech czy Mazowsza. Tego dnia w mieście pojawiło się bowiem 10 nowych skrzynek! W zabawie uczestniczyła spora grupa dzieci, jednak jak się okazuje zainteresowanie geocachingiem jest zdecydowanie ponadpokoleniowe. Pełny wykaz punktów cateringowych znajdziecie na Imprezę zorganizował radliński oddział PTTK. (mg) Pełna kultura! Fotorelacja z tegorocznych Spotkań ze sztuka, jakie odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, w dniach (mg, foto: M. Kuczera-Rok) 12

13 WYDARZENIA i AKTUALNOŚCI Radlinianie po raz kolejny przywieźli nagrody z Bułgarii Reprezentacja naszego Miejskiego Ośrodka Kultury po raz kolejny odwiedziła bułgarski, międzynarodowy festiwal sztuki w miejscowości Nessebar, który odbył się 20 sierpnia. Nagrody i wyróżnienia przywieźli do Radlina m.in. plastycy, soliści oraz autorzy choreografii. Radlinianie rywalizowali z rosyjskimi i ukraińskimi szkołami baletowymi, bułgarskimi i mołdawskimi szkołami tańca, zespołami, solistami i artystami szkół artystycznych. Jak mówią sami uczestnicy, udział w festiwalu pokazał, że mogą konkurować z zespołami na festiwalach międzynarodowych.wyjazd na festiwal zorganizowany został przez współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Kultury Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA przy wsparciu Rodziców, sponsorów i pozyskanej dotacji z Urzędu Miasta Radlin w ramach projektu Tęczowa Ścieżka Kulturalna. Dzięki temu wsparciu uczestnicy dodatkowo skorzystali z kilkudniowego pofestiwalowego pobytu rekreacyjnego, transportu oraz upominków. Nasi Jubilaci: Stulatka z Radlina. 2 października swoje setne urodziny obchodziła Pani Anna Gojny. Pani Anna urodziła się całe 100 lat temu, jako szóste z dziesięciorga dzieci. Jej najmłodsza siostra zmarła w ubiegłym roku w wieku 90 lat. Pani Anna wychowała dwie córki i doczekała się trojga wnucząt (wnuka i dwie wnuczki), trzech prawnuczek, jednego prawnuka oraz... pięciu praprawnuczek! Przez długie lata pracowała w handlu, chociaż pracę zaczynała mając dopiero lat (ukończyła ją w wieku 76). Co ciekawe, przez cały okres pracy nigdy nie chorowała. Pani Anna cieszy się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru. Wciąż można spotkać ją uśmiechniętą na spacerze po Placu Radlińskich Olimpijczyków, czy w okolicach biertułtowskiej fontanny. Pani Anno! Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu! Diamentowe Gody Swoją 60 rocznicę ślubu obchodzili w ostatnim czasie Państwo Elfryda i Mieczysław Pasek. Jubilaci mają córkę i syna, doczekali się również czwórki wnucząt. Serdecznie gratulujemy! Biuletyn Radlin Redaktor naczelny: Marek Gajda Kontakt: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15 tel. (32) , Wydawca: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych Druk: Drukarnia 4 Kolory,

14

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku

ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż położonych w Na podstawie art. 4 pkt 9, art.13 ust. 1,art.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin Burmistrz Miasta i miny Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność miny Pelplin L p Numer działki 3,44 2 4,44 N r K w T T Opis teren zieleni

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia nr VI/VII (149) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 r. - Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia str. 1 - Okiem Burmistrza str. 2 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej z wizytą w Holandii str. 3 - Młodzi piłkarze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r. ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289 ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O. o g ł a s z a przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaŝ nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Śremie przy ul. Kopernika 23A numer geodezyjny 2794/16, 2794/18, 2794/21 powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Strumienia

Burmistrz Strumienia SPRZEDAŻ GRUNTU Burmistrz Strumienia ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu 10 działek o łącznej pow. 1,7717 ha zlokalizowanego w Strumieniu przy ul. Londzina, składającego się

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczenie w planie miejscowym: U1 tereny zabudowy usługowej, Kp tereny parkingów ogólnodostępnych

nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczenie w planie miejscowym: U1 tereny zabudowy usługowej, Kp tereny parkingów ogólnodostępnych PREZYDENT MIASTA PIŁY ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych przy Al Powstańców Wielkopolskich w Pile Przedmiotem drugich przetargów ustnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Lp. Ceranów 25.0.203r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obecnie wszystkie zawody krajowe, bez względu na. kategorie wiekową mają taki sam system rozgrywek.

Obecnie wszystkie zawody krajowe, bez względu na. kategorie wiekową mają taki sam system rozgrywek. Obecnie wszystkie zawody krajowe, bez względu na kategorie wiekową mają taki sam system rozgrywek. Najpierw są eliminacje grupowe, po których odpada od 20% do 30% zawodników. Później mamy eliminację bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE W dniach 1 3 maja Warszawski Klub Futbolu Stołowego zaproponował osobom, które kochają grać w futbol stołowy zwanymi przez wielu piłkarzykami, majówkę na sportowo. W klubie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Orlik Basketmania 2014

Orlik Basketmania 2014 Orlik Basketmania 2014 Informacja prasowa nr 4 Prestiżowe miejsce na podium mogli zająć tylko najlepsi z najlepszych. W drodze do zwycięstwa niestraszna im była zmienna pogoda, stres ani przeciwnicy, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XX Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój świat,

Bardziej szczegółowo

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę.

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. W dniu 25 marca 2011 r. odbył się finał Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie. Konkurs, którego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Laureaci Nagród Gminy Zabierzów. za Osiągnięcia Sportowe w roku 2013 uzyskane w Zawodach Międzywojewódzkich

Laureaci Nagród Gminy Zabierzów. za Osiągnięcia Sportowe w roku 2013 uzyskane w Zawodach Międzywojewódzkich Laureaci Nagród Gminy Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe w roku 2013 uzyskane w Zawodach Międzywojewódzkich Imię i nazwisko Klub Sportowy 1 Dyscyplina Osiągnięcie zawodnika 1. Zuzanna Kulig Zawodniczka

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PONOWNIE JESTEŚMY LAUREATAMI KONKURSU PRZYRODNICZEGO

PONOWNIE JESTEŚMY LAUREATAMI KONKURSU PRZYRODNICZEGO PONOWNIE JESTEŚMY LAUREATAMI KONKURSU PRZYRODNICZEGO W dniu 20 czerwca 2016r. troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w I edycji konkursu "Znam Drawski Park Krajobrazowy". Konkurs odbył się w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Puchar Młodzików i Dzieci w Bytomiu

Puchar Młodzików i Dzieci w Bytomiu Puchar Młodzików i Dzieci w Bytomiu W ubiegłą sobotę tj. 10 listopada 2012 rozegrały się zawody wspinaczkowe Puchar Młodzików i Rekreacji w Bytomiu. Zawody odbywały się w następujących kategoriach wiekowych:

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej 2006r. Regulamin dla organizatorów turniejów eliminacyjnych i finałowych.

REGULAMIN IV Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej 2006r. Regulamin dla organizatorów turniejów eliminacyjnych i finałowych. REGULAMIN IV Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej 2006r. Regulamin dla organizatorów turniejów eliminacyjnych i finałowych. Celem Mistrzostw Miast w Siatkówce Plażowej jest: - popularyzowanie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

Ale od początku :) Zaczęło się od gorączkowych przygotowań aby wszystko było gotowe na przyjście dzieci

Ale od początku :) Zaczęło się od gorączkowych przygotowań aby wszystko było gotowe na przyjście dzieci Przeszło pół tysiąca dzieci klas 0-III na uroczystej gali konkursowej połączonej z zakończeniem tegorocznej edycji programów Owoce w szkole i Szklanka mleka zorganizowanej przez ARR OT Kielce w Galerii

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

MOJA RODZINA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU Organizatorzy: Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki INFORMACJA O WYNIKACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA RODZINA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU Warszawa, 30 września 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków

Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków Kraków, dn. 18.01.2011r. Ogłoszenie Nr 2 Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków Znak: SM-2/2011 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza PREZYDENT MIASTA PIŁY ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Morelowej oraz przy ul. Brzoskwiniowej w Pile Przedmiotem przetargów ustnych

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 03.01.2012r.

Kraków, dn. 03.01.2012r. Kraków, dn. 03.01.2012r. Ogłoszenie Nr 58 Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków Znak: SM-58/2011 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r.

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnienia,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY ŻMIGRODZKI PRZETARG OSTATNICH LAT

NAJWIĘKSZY ŻMIGRODZKI PRZETARG OSTATNICH LAT NAJWIĘKSZY ŻMIGRODZKI PRZETARG OSTATNICH LAT Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że wystawienie na sprzedaż najatrakcyjniejszej działki w mieście, która budzi zainteresowanie od dłuższego już czasu, można

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR S.0050.0157.2015 BURMISTRZA RADLINA. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR S.0050.0157.2015 BURMISTRZA RADLINA. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR S.0050.0157.2015 BURMISTRZA RADLINA z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym w Radlinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU Wyniki konkursu w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Sanok. ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok:

Wójt Gminy Sanok. ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok: WÓJT GMINY SANOK woj. podkarpackie Sanok, dnia 16.11.2015r. RGG.6840.10.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ustawy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo