Oferta szkoleo dla rad pedagogicznych i nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleo dla rad pedagogicznych i nauczycieli"

Transkrypt

1 TRM ROWOJ WSPR SBST PT Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 P: Oferta szkoleo dla rad pedagogicznych i nauczycieli KOTKT:

2 TRM ROWOJ WSPR SBST PT Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 P: KOMKJ M - JK MÓW, B SŁHŁ, JK SŁH, B MÓWŁ PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: Komunikacja teoria ważna w praktyce Komunikacja czego nie robid? Jak słuchad i jak mówid? Jak rozmawiad podczas konfliktu? Skuteczna komunikacja w różnorodnej grupie. RO. JK ROMW B SK POROM PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: stota procesu komunikowania się Komunikowanie informacyjne (warunkujące porozumienie) Komunikowanie perswazyjne (wpływające na odbiorcę) Typy postaw rodzicielskich i dostosowanie komunikatu do postawy Spostrzeganie funkcjonowania własnego dziecka oraz jego wpływy na porozumienie Praktyczne wskazówki w dążeniu do porozumienia rodzic-opiekun JK SOB R STRSM. TRG TSTRSOW PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: iagnoza głównych obszarów stresu auka dwiczeo ułatwiających odreagowanie napięcia i stresu Budowanie postawy wolnej od stresu Stres a relacje osobiste i zawodowe Techniki radzenia sobie z lękiem i złości PRMO W RO JK WRFKOW STJ PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: Przemoc teoria ważna w praktyce. Jak weryfikowad czy mamy doczynienia z przemocą w rodzinie? Jak rozmawiad z ofiarą, sprawcą i dzieckiem w przypadku podejrzenia przemocy? Procedura iebieskiej Karty jako narzędzie służące uzyskaniu zmiany w rodzinie. KOTKT:

3 TRM ROWOJ WSPR SBST PT Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 P: Tel: MOTWJ O PR PROFKTK WP WOOWGO PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: Problematyka motywacji Przeszkody motywacyjne o zrobid kiedy mi się nie chce? utomotywacja Wypalenie zawodowe teoria ważna w praktyce Jak skutecznie obronid się przed wypaleniem zawodowym? JK SOB R TRM M? PRKŁOW OBSR PORS POS SKO/WRSTT: Kto to jest uczeo trudny? iagnoza ucznia trudnego. czeo agresywny. czeo prowokujący. czeo zakłócający. Jak skutecznie reagowad na trudne zachowania uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji. WOR SH SKOO Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół znający poruszane zagadnienia zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. ena szkolenia/warsztatu jest ustalana podczas kontaktu z firmą. a życzenie do każdego szkolenia otrzymują paostwo konkretne materiały do użytku własnego Każde szkolenie jest dostosowywane do grupy z którą się pracuje zarówno na etapie zamówienia, jak i w trakcie pracy z nią. wyczajowo, przy okazji realizacji szkolenia pracuje się nad wybranym obszarem problemowym w grupie np. nad problemami w komunikacji, integracją w zespole. o prowadzonych szkoleo zazwyczaj wprowadzamy elementy coachingu grupowego, tak by rozwinąd zespół w kierunku wspólnego kształtowania pozytywnego wizerunku placówki i zespołu. Szkolenie zazwyczaj trwa od 3 do 4 godzin dydaktycznych, zgodnie z ustaleniami. KOTKT:

4 TRM ROWOJ WSPR SBST PT Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 P: POOSTŁ TMT SKOO/WRSTTÓW - O 1. Jak rozwijad kreatywnośd, samodzielnośd i pomysłowośd u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? 2. Jak motywowad uczniów do pracy? 3. czyd i zrozumied dziecko z H. 4. ziecko autystyczne i z zespołem spergera w szkole. 5. Jak sobie radzid w klasie z dzieckiem z wadą wymowy? 6. czeo z trudnościami w uczeniu się. 7. Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym. 8. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym. 9. Jak sobie radzid z uczniem sprawiającym problemy? KS 10. fektywna komunikacja z klasą/grupą. 11. Budowanie autorytetu nauczyciela. 12. iekawa i twórcza lekcja wychowawcza. 13. Rozwiązywanie problemów interpersonalnych w klasie RO/RO 14. czeo rodzic nauczyciel dobra współpraca drogą do sukcesu. 15. Trudny rodzic jako klient szkoły jak go zrozumied i jak z nim współpracowad? 16. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych jak współpracowad z uczniem i jego rodziną? 17. lkohol i przemoc w rodzinie jak pracowad z uczniem i rodziną? MTOK RĘ PR 18. iagnoza grupowa uczniów i narzędzia w niej stosowanej relacje w klasie, analiza grupowa, agresja, itd. 19. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 20. Konstruowanie PT dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 21. ktywizujące metody pracy. 22. Wykorzystywanie technik pamięciowych w efektywnym nauczani KOTKT:

5 TRM ROWOJ WSPR SBST PT Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25 P: POOSTŁ TMT SKOO WRSTT 23. nterwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce. 24. Socjoterapia skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. 25. zależnienie od komputera i nternetu. 26. zależnienia od narkotyków i alkoholu. 27. Bezpieczeostwo dzieci w sieci/cyberprzemoc. 28. Rozwój psychoseksualny jak przygotowad dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów? 29. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy podstawy pracy wychowawczej z klasą. 30. Procedura iebieskich Kart w szkole nowe zadania nauczycieli i wychowawców. 31. Jak radzid sobie w sytuacjach agresji i przemocy w szkole,achowania agresywne uczniów. 32. Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania. 33. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce. 34. epresja i myśli samobójcze wśród młodzieży. 35. achowania autoagresywne i samobójcze u uczniów i w ich rodzinach. 36. emoralizacja ucznia metody postępowania 37. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły. - WRSTT OSOBST 38. Jak radzid sobie ze stresem? 39. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela czyli jak nie stracid motywacji do pracy? 40. Techniki relaksacyjne. 41. Jak organizowad swój czas w sposób efektywny? 42. Jak łączyd dom, pracę zawodową i potrzebę odpoczynku? RJM TKŻ SKO R PGOGH O TMT OKRŚOJ PR SKOŁĘ/PÓWKĘ. PRSM O KOTKT WSPÓŁPR. KOTKT:

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku Raport wersja skrócona z zestawienia wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb edukacyjnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w Białymstoku przeprowadzonych w maju 29 roku przez Pracownię

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Pedagogiki Praktycznej

Centrum Pedagogiki Praktycznej Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 www.pedagogikapraktyczna.pl Tel. 512-220-455 Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2012 i kwiecień 2013

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2012 i kwiecień 2013 KURSY DOSKONALĄCE 1/12. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r.

Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r. Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Program Profilaktyki Warszawa 7 września 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Cz. I Techniki uczenia się OBSZAR: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

Cz. I Techniki uczenia się OBSZAR: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL: Priorytet III, Działanie.;

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Aleja Niepodległości 16 REGON 200728675 Leszek Twarowski 19-100 Mońki, ul. Aleja Niepodległości 16 NIP 546-119-24-83; REGON 050653921

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej 1. Psychopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo