Bydgoski festiwal nauki maja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoski festiwal nauki. 22-25 maja 2013. www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl"

Transkrypt

1 Bydgoski festiwal nauki maja 2013

2 Bydgoski festiwal nauki maja Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 Szanowni Państwo 4 Z wielką przyjemnością chciałbym podzielić się z Państwem spostrzeżeniami związanymi z zakończeniem tegorocznej edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Już po raz czwarty mieliśmy okazję obserwować na terenie naszego miasta cykl spotkań, prezentacji, demonstracji i pokazów eksperymentalnych o charakterze popularnonaukowym. Według powszechnej oceny, była to impreza udana, spełniająca oczekiwania jej odbiorców bydgoszczan i licznie reprezentowanych mieszkańców naszego regionu. Wysoka frekwencja podczas oferowanych przez nas pokazów, warsztatów, wykładów i seminariów jest na to wystarczającym dowodem. Z wielką satysfakcją odnotowujemy, że inicjatywa trzech bydgoskich uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Wyższej Szkoły Gospodarki z każdym kolejnym rokiem staje się coraz bardziej popularna i coraz lepiej upowszechnia bydgoską naukę, informując społeczeństwo o jej potencjale i możliwościach. Bydgoski Festiwal Nauki jest także doskonałą okazją do przybliżenia szerszej społeczności charakteru pracy współczesnego naukowca, ukazania jej specyfiki, a także trudnej oraz żmudnej drogi do osiągnięcia potencjalnego sukcesu w obszarze badań naukowych. Wizyty zarówno młodych ludzi, jak też nieco starszego pokolenia w nowoczesnych laboratoriach badawczych, z roku na rok coraz lepiej wyposażonych, pozwalają nie tylko na poszerzenie zasobu wiedzy w interesującej dziedzinie, ale także na lepsze zrozumienie charakteru pracy kadry akademickiej, realizującej badania naukowe. Tegoroczną edycję Festiwalu można śmiało zaliczyć do wyjątkowo udanych. W okresie od 22 do 25 maja mieszkańcom Bydgoszczy oraz regionu Pomorza i Kujaw zaproponowano ponad 600 imprez festiwalowych. Jeden z festiwalowych dni (24 maja) całkowicie poświęcono problematyce związanej z ochroną 5

4 6 środowiska i z edukacją ekologiczną. W ramach zorganizowanego Dnia eko-aktywnych przedstawiono uczestnikom ofertę blisko 100 imprez i wydarzeń tematycznie związanych m.in. z ekologią, ochroną środowiska, strategią zrównoważonego rozwoju. Wszystkie odbyły się na terenie kampusów trzech bydgoskich uczelni. W trakcie Festiwalu jego organizatorzy mogli zaprezentować mieszkańcom Bydgoszczy swoją ofertę dydaktyczną oraz profile zainteresowań badawczych. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy eksponował swoje hasło przewodnie łączenia nauki z praktyką i z potrzebą rozwoju prac badawczych na rzecz otoczenia gospodarczego w sferze przemysłu, rozwiniętego rolnictwa i szeroko pojętej przyrody. Należy uznać, że wielowątkowe cele organizatorów Festiwalu zostały w pełni osiągnięte. Organizujące Festiwal bydgoskie uczelnie już po raz czwarty pokazały, jak można przy dobrej, zgodnej współpracy w sposób najbardziej efektywny pokazać ich specyfikę, charakter prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej i potencjał badawczy. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki swoje oferty przedstawią pozostałe bydgoskie uczelnie, a zgromadzony na Pomorzu i Kujawach potencjał naukowo-badawczy zostanie w pełni zaprezentowany. W imieniu organizatorów chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Święta Nauki w Bydgoszczy. Sponsorom dziękujemy za finansowe wsparcie, partnerom za zaangażowanie i przygotowanie bogatej oferty imprez. Patronom honorowym i medialnym za pomoc w promocji tak ważnego wydarzenia. Serdeczne podziękowania należą się także prowadzącym imprezy festiwalowe, którzy włożyli wiele pracy i poświęcenia na przygotowanie i prowadzenie zajęć. Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom imprez festiwalowych, którzy mam nadzieję złapali BAKCYLA NAUKI. W imieniu Organizatorów REKTOR Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dr hab. inż. Antoni Bukaluk prof. nadzw. UTP FESTIWAL W LICZBACH Na program czwartego Bydgoskiego Festiwalu Nauki składały się 663 imprezy: zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Nie zabrakło atrakcji dla rodzin. 7

5 8 Program został podzielony na osiem ścieżek tematycznych: humanistyczną, przyrodniczą, społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, techniczną, nauk o zdrowiu, oraz dzień tematyczny: Dzień EKO-aktywnych. 9

6 10 11 Zainteresowani mogli skorzystać z różnorodnych form prezentacji. Na terenie campusów UKW, UTP i WSG odbyło się: 208 wykładów, 292 warsztaty, 85 pokazów, 78 konkursów, przedstawień, koncertów, wycieczek, stoisk, wystaw.

7 RADA PROGRAMOWA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Maria Sobieszczyk mgr Aniela Bekier-Jasińska 12 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Katarzyna Tomaszewska-Dobosz mgr Agnieszka Dambecka 13 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI dr inż. Ryszard Maciołek prof. WSG, Prorektor ds. Nauki i Współpracy dr Agnieszka Szulc BIURO ORGANIZACYJNE mgr Agata Pluskota mgr Katarzyna Lutkowska mgr Nina Woderska

8 patronat honorowy Wojewoda kujawsko-pomorski Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Prezydent Miasta Bydgoszczy instytucje wspierające 14 Województwo Kujawsko-Pomorskie sponsorzy 15 kolory: zielony - C60, M0, Y40, K40 R60,G116, B107 czerwony - C0, M100, Y100, K0 R218, G37, B29 patronat medialny

9 jednostkami samorządowymi, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) w zakresie prac zleconych, badań naukowych, badawczo-rozwojowych, inicjatyw klastrowych i klastrów oraz wielu innych. Usługi świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych obejmują: naukę i tłumaczenia z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), szkolenia informatyczne, szkolenia z zakresu prawa, szkolenia z zakresu psychologii pracy, rozwoju umiejętności zawodowych, 16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy, kontynuująca tradycje Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej. Jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim. Rokrocznie studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach, których od roku akademickiego 2013/2014 będzie w sumie 35. W ramach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego funkcjonują: Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Wydział Humanistyczny; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; Wydział Nauk Przyrodniczych; Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz jednostka organizacyjna na prawach wydziału Instytut Edukacji Muzycznej. Uczelnia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zatrudnia obecnie 665 nauczycieli akademickich, z czego 185 posiada tytuł profesorski. Społeczność akademicka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dba o swój rozwój poprzez liczne inicjatywy i uczestnictwo w wielu prestiżowych przedsięwzięciach, np. krajowych i europejskich programach edukacyjnych LLP, MOST, oraz realizując granty badawcze w ramach Programów Badawczych Komisji Europejskiej 7 PR UE, COST, projekty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. UKW posiada wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. tytuł: Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych. Uczelnia współpracuje z różnymi podmiotami z otoczenia nauki (przedsiębiorstwami, NGO, Opracowywanie: nowych materiałów tworzywowych w tym: porowatych, drewnopochodnych i metalowych, nowych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych, nowych metod badań materiałów. Wykonywanie ekspertyz i badań w zakresie procesów wytwarzania: polimerów i kopolimerów porowatych o kontrolowanej strukturze (naturalnych i chemicznych), drewna, materiałów drewnopochodnych i metali. Badanie właściwości metali. Opracowywanie podstaw nowych technologii z zakresu: przetwórstwa tworzyw polimerowych i mieszanin polimerowych, modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów tworzywowych, recyklingu i rozdrabniania materiałów polimerowych. Opracowywanie i wdrażanie technik komputerowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i sterowania procesami technologicznymi. Świadczenie usług edukacyjnoszkoleniowych, obejmujących: pomocy psychologicznej dla pracowników. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozwija nie tylko swoją ofertę edukacyjną czy usługową, ale i zaplecze. Na początku 2013 roku do użytku oddano Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu, które obecnie jest najnowocześniejszą bazą sportową w regionie. Basen, hala i sale do ćwiczeń pozwolą na rozwój w różnych dyscyplinach. Kolejną, jedną z najważniejszych inwestycji w regionie jest nowa Biblioteka Uniwersytecka, która ma stać się ważnym punktem spotkań, wystaw i debat bydgoskiej społeczności. W trakcie rozbudowy znajduje się Laboratorium Badawcze Mikotoksyn, którego nowoczesny sprzęt już teraz pozwala na współpracę z zewnętrznymi firmami. UKW stawia także na dodatkowe działania. Koła naukowe, organizacje studenckie, gazeta Atheneum, Radio Uniwersytet, Akademickie Centrum Wolontariatu czy Centrum Inicjatyw Akademickich Beanus to tylko niektóre z przykładów takich aktywności. Uczelnia organizuje również imprezy sportowe, kulturalne czy spotkania ze znanymi osobistościami. 17

10 18 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 62 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog prof. Józef Pieprzyk. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych, potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Wszystkie wydziały uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a trzy spośród nich (Wydziały: Mechaniczny, Rolniczy oraz Hodowli i Biologii Zwierząt) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia uczestniczy w programach europejskich Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP Zasłużony dla Wynalazczości, nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie. Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki. Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI potrwa do 2013 roku i obejmuje powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku, jako pierwszy tego typu kierunek w regionie, zadebiutowało wzornictwo. Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP wzbogaciło swą ofertę o architekturę i urbanistykę, architekturę krajobrazu oraz nowatorską inżynierię biomedyczną realizowaną we współpracy z Collegium Medicum UMK. 19

11 Instytucja WSG jest organizacją NON PROFIT. Wszystkie fundusze przeznaczone są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej. w siedzibie Uczelni i wydziałach w Toruniu, Malborku, Inowrocławiu oraz Ełku i Słupsku. Prawie 9 tysięcy studentów z całego kraju i zagranicy, 450 wykładowców. Doskonała współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami kultury, samorządami. 20 Informacje podstawowe Prawie 9 tysięcy fantastycznych studentów, prestiżowe kierunki, znani wykładowcy, stale rosnąca ogólnopolska renoma. Dynamiczny rozwój i stabilna przyszłość to cechy największej uczelni niepublicznej w północnej Polsce. Mamy zaszczyt przedstawić Wyższą Szkołę Gospodarki. Taka nazwa obowiązuje od stycznia 2005 r. Wcześniej uczelnia znana była jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. Założyciele Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLFER sp. z o.o. znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER było wyższa szkoła gospodarki jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Wkrótce do działalności turystycznej dołączyły nowe dziedziny: technologie informatyczne czy serwis internetowy. Gdy opracowane w KOLFE- RZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach, jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 r. powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej. Takie były początki Początek lat 90. to jeden z pierwszych w ośrodków szkoleniowych w makroregionie, potem renomowana szkoła policealna. Od 1999 r. Uczelnia z jednym kierunkiem i jedną specjalnością. Pierwsza inauguracja roku akademickiego w gronie kilkuset studentów. Od początku postawiliśmy na rozwój. Szybko zwiększyliśmy liczbę kierunków i specjalności, zatrudniliśmy znanych i cenionych wykładowców, utworzyliśmy ośrodki regionalne w całej północnej Polsce, rozbudowaliśmy bazę dydaktyczną. W 2004 r. blisko trzy tysiące studentów uczyło się już na pięciu kierunkach. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich i rozwijała się nadal... Jak jest teraz? 19 kierunków i ponad 80 specjalności. Studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie, oferowane 50 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. Przy Uczelni działa także Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej. Kilkanaście nowocześnie wyposażonych budynków, w zwartym, 8-hektarowym kompleksie w samym sercu miasta, ulokowanych w malowniczym zakolu Brdy, składa się na kampus WSG jeden z największych w regionie. WSG dysponuje jedną z najnowocześniejszych w mieście salą widowiskowo-sportową. Od marca 2012 r. działa na terenie kampusu znakomite Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Rewital. Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG z Galerią nad Brdą i Muzeum Fotografii to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników wszelkich form artystycznych i imprez kulturalnych. 21

12 INAUGURACJA BYDGOSKIEGO FESTIWALU NAUKI 2 22 Inauguracja IV Bydgoskiego Festiwalu Nauki miała miejsce w środę, 22 maja 2013 r. i stanowiła zapowiedź wydarzeń, które odbywać się miały w kolejnych dniach. Po raz kolejny Festiwal zagościł na antenie regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej. Wielkie, naukowe miasteczko stanęło na terenie TVP Bydgoszcz. Koncerty, pokazy i eksperymenty przyciągnęły zarówno małych, jak i dużych odkrywców. Bogata oferta tego wydarzenia i piękna pogoda, sprawiły, że tego dnia świętowało razem z nami wielu bydgoszczan. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Inaugurację rozpoczął występ chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pod dyrekcją dr. hab. Bernarda Mendlika, prof. UKW oraz dr. Benedykta Odya), następnie odbył się koncert studentów edukacji muzycznej UKW, odbyły się również rozstrzygnięcia konkursów. Wielkie brawa zebrał pokaz tańca przygotowany przez Szkołę Tańca Wiatrak, podczas którego przedszkolaki, pod opieką mgr Moniki Kochanowskiej, zaprezentowały swoje umiejętności w tańcu Dumka na dwa serca. Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty prezentowane przez szalonych naukowców z Fundacji Profesora Ciekawskiego: wielka wyrzutnia pierścieni dymnych prezentująca zjawisko zakręcania i przyspieszania cząsteczek powietrza, czy chemiczna kąpiel polegająca na podpaleniu specjalnie spreparowanych baniek mydlanych powodujących powstawanie płonących warkoczy. Wiele uśmiechów wywołał widowiskowy i niebywale kolorowy wybuch konfetti ze specjalnej rury. Przygotowanie do eksperymentu poprzedzone doświadczeniem. Na wielbicieli zimnych deserów czekały wyjątkowe sorbety lodowe przygotowane przy użyciu ciekłego azotu, a wykonane na bazie soków owocowych Marwit. W namiotach rozstawionych na skwerze TVP Bydgoszcz czekało dużo niespodzianek. W jednym z nich można było spróbować swoich sił na ergometrze z Wyższej Szkoły Gospodarki oraz poznać mozliwości konsoli Xbox. Odwiedzający mogli się przekonać, że te najnowocześniejsze nowinki techniczne to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały sposób na aktywność fizyczną i spalanie kalorii. 23

13 24 25

14 26 Instytut Chemii Nadużywanej (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP we współpracy z firmą FROSTA) wyjaśniał tajemnicze symbole na etykietach spożywczych. Ten informacyjno-edukacyjny projekt poświęcony był dodatkom do żywności: barwnikom, aromatom, wzmacniaczom smaku i konserwantom. Interaktywna wystawa zachęcała do czytania etykiet oraz świadomej konsumpcji. Można było skorzystać z wiedzy specjalistów i dowiedzieć się więcej nt. dodatków do żywności, czytania etykiet umieszczonych na produktach spożywczych i tego, jak świadomie wybierać produkty w czasie codziennych zakupów. Na odwiedzających czekały mechatroniczne wynalazki. Podczas pokazów zaprezentowano rower z napędem elektrycznym, rower poziomy oraz pojazdy jednośladowe napędzane energią elektryczną. Nie zabrakło latających i jeżdżących robotów. Te zdalnie sterowane maszyny ukazały swoje niesamowite możliwości. Nowoczesna elektronika, sterowana przy pomocy mikroprocesorów, była na wyciągnięcie ręki dla małych i dużych fascynatów nowinek technologicznych. Stół z rolek po papierze toaletowym, krzesło wykonane z plastikowych nakrętek z odzysku, stolik nocny ze szpuli po kablach nie można było przejść obojętnie obok tych niezwykłych mebli. Te unikatowe bryły, zaprojektowane przez studentów architektury wnętrz UTP, wykonane były z recyklingu. Młodzi projektanci nie tylko przerabiają stare meble, dając im drugie życie, ale tworzą również nowe sprzęty z tektury, butelek, makulatury albo ze starych rzeczy, które mają całkowicie inne przeznaczenie. Można było przekonać się, że takie meble są nie tylko wyjątkowo oryginalne, ekologiczne i modne, ale przede wszystkim praktyczne. Dodatkowo tego dnia Telewizja Polska otworzyła swoje podwoje. Można było zobaczyć to, co na co dzień jest dla widzów niedostępne studio telewizyjne, zaplecze produkcyjne i realizatorskie. Oprócz zwiedzania telewizji i poznania jej od kuchni, uczestnicy inauguracji spotkali znane z ekranu twarze. Te wszystkie atrakcje czekały na odwiedzających piknik, zaś telewidzowie oglądający transmisję na żywo mogli dodatkowo wysłuchać rozmów z przedstawicielami świata nauki, władzami samorządowymi, zobaczyć przygotowane specjalnie dla nich eksperymenty czy pokazy. Tym samym, nie tylko publiczność zgromadzona w siedzibie TVP Bydgoszcz, ale i telewidzowie zasiadający przed telewizorami mogli poczuć atmosferę tego wielkiego święta nauki. A to była tylko zapowiedź tego, co miało się odbyć w kolejnych dniach 27

15 28 29

16 ścieżka 30 artystyczna 31

17 Ścieżka ARTYSTYCZNA Celem ścieżki artystycznej Bydgoskiego Festiwalu Nauki było rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką, ćwiczenie kreatywności oraz przełamywanie barier do aktywnego uczestniczenia w zajęciach praktycznych. Tematyka dotyczyła nie tylko sztuk plastycznych czy muzycznych, ale można było również skorzystać z warsztatów poświęconych sztukom filmowym czy teatralnym. Kto i dlaczego zabrania nam robić filmy? Tego można było dowiedzieć się w Wyższej Szkole Gospodarki. Ten tajemniczo zatytułowany wykład miał na celu ośmielenie dzieci i młodzieży do amatorskiej twórczości filmowej poprzez wskazanie w historii filmu momentów, w których to amatorzy pozbawieni kwalifikacji, niezbędnego sprzętu i pieniędzy zrobili dla tej sztuki najwięcej, rozwijając jej możliwości i język. Dodatkowo można było skorzystać z okazji i wziąć udział w warsztatach z realizacji dźwięku. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zaprosił na warsztaty z ceramiki zatytułowane Z jednej gliny. Uczestnicy mieli możliwość stworzenia prostej formy przestrzennej do kilku przygotowanych tematów dostosowanych do umiejętności uczestnika. Podczas zajęć powstały takie formy jak lampiony, podgrzewacze, naczynia ceramiczne (wazony, kubki, patery) oraz ceramiczne kopie natury (owoce, warzywa). Te zajęcia praktyczne pozwoliły na uczestniczenie w całym procesie związanym z tworzeniem dzieła ceramicznego: od pomysłu do gotowej formy. Z kolei Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprosił melomanów na niezwykłe warsztaty. Wśród nich Emisja głosu dla każdego, czyli zajęcia praktyczne z ćwiczeń emisyjnych, dotyczących poprawnego posługiwania się głosem w mowie i śpiewie. Można było dowiedzieć się, na czym polega prawidłowe oddychanie, jak ta umiejętność może się nam przydać podczas wystąpień publicznych, oraz poznać ciekawe przykłady i zestawy ćwiczeń do samodzielnej realizacji. Komputerowa aranżacja muzyki i podstawy techniki nagłośnieniowej to kolejna propozycja wykładu połączonego z pokazem i warsztatem, który dotyczył takich zagadnień, jak: home recording czy kreatywna aranżacja muzyki z wykorzystaniem współczesnego elektronicznego instrumentarium oraz technik nagłośnieniowych. Najmłodszych dzieci do 1. roku życia pod opieką rodziców, Szkoła Muzyczna Yamaha zaprosiła do Krainy Dźwięków. Podczas tych wyjątkowych warsztatów w prostych zabawach muzycznych zaproponowano dzieciom różnorodne formy 33

18 34 pierwszego kontaktu i percepcji muzyki. Począwszy od pierwszego dnia życia doświadczenia zmieniają mózg. Słuchanie muzycznych dźwięków i brzmień, śpiewające gaworzenie piosenek prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. To właśnie w okresie niemowlęcym nabywane są umiejętności, które umożliwiają poznanie otaczającego świata i samych siebie Na amatorów tańca czekały liczne zajęcia taneczne skierowane do różnych grup wiekowych, wśród nich ćwiczenia i zabawy rytmiczne, tańce integracyjne, układy choreograficzne, ćwiczenia ruchowe, improwizacje taneczno-ruchowe i inne. Można było poznać nowe style tańca, ale była to też doskonała okazja do zweryfikowania swoich umiejętności. Szkoła Muzyczna Yamaha zaprosiła na Taniec Salsa Fit dla młodzieży i dorosłych, Akademia Tańca DANCEBY zaproponowała warsztaty z body relaxu, a Zespół Pieśni i Tańca Krajna porwał młodszych uczestników Festiwalu na warsztaty tańców polskich Piękna nasza Polska cała. Także miłośnicy sztuk plastycznych mogli podczas Festiwalu znaleźć ofertę dla siebie. Co oznacza leżąca na stole lutnia? Czemu wszyscy ubrani są w niebieskie szaty? A ten dziwny dym, cóż to takiego? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy warsztatów Patrzeć i widzieć, sztuka czytania obrazów. Bardzo często zdarza się nam patrzeć na jakieś dzieło sztuki i tak naprawdę go nie widzieć. Nie widzieć szczegółów, nie pojmować tego, co malarz próbował nam przekazać. Niektóre teorie dotyczące sztuki mówią, że połowa pracy to było stworzenie obrazu. Druga połowa należy do nas widzów. Musimy nauczyć się nie tylko patrzeć, ale i widzieć, rozumieć to, co wisi na ścianie w galerii czy stoi w muzeum... W ofercie ścieżki artystycznej nie mogło zabraknąć wystaw. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa monogramów zatytułowanych Oblicza Wietnamu, na której prezentowano ponad 100 zdjęć ukazujących przyrodę tego egzotycznego kraju, jego mieszkańców i ich życie codzienne. Wystawie towarzyszyła wizyta pracowników Ambasady Wietnamu w Polsce oraz delegacja z Towarzystwa Społeczno- -Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. Ścieżka artystyczna Bydgoskiego Festiwalu Nauki każdego chętnego wprowadzała do świata myśli i przeżyć, które współcześnie określamy mianem Sztuki. Dzieci, młodzież oraz dorośli byli świadkami wyjątkowych spotkań i przeżyć, można było zakosztować sztuki lub odkryć ją na nowo. 35

19 36 Quilling to obecnie jedna z najbardziej popularnych technik zdobienia. Polega ona na układaniu obrazków z wcześniej zrolowanych kolorowych pasków papieru. Najprawdopodobniej technika ta wywodzi się z jubilerskiej techniki filigranu. Kolorowymi elegantami można ozdabiać nie tylko kartki, zaproszenia czy albumy, ale wiele innych przedmiotów. Techniką quillingu można wykonać na przykład biżuterię czy ozdoby świąteczne. 37

20 Z jednej gliny Glina jest to ilasta skała osadowa, złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy). Glina od zarania dziejów stanowi podstawowy surowiec do wyrobu ceramiki. Do ręcznego formowania wyrobów ceramicznych używane są wysokoplastyczne i plastyczne gliny biało oraz barwnie wypalające się, znane na świecie pod nazwą ball clay. 39

21 40 41 Czy wiesz, że jednym z najwybitniejszych polskich architektów jest Edmund Obiała, który studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej, czyli dzisiejszym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy? Pan Edmund Obiała zdobył międzynarodową sławę dzięki zaprojektowaniu stadionów olimpijskich w Sydney, Londynie oraz stadionu Wembley. Jednak najbardziej spektakularnym dziełem jest przebudowa budynku Opery w Sydney.

22 ścieżka 42 humanistyczna 43

23 Ścieżka humanistyczna 44 W czasie tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki zainteresowani nauką badającą człowieka jako istotę społeczną i jego wytwory, a więc język, literaturę sztukę, historię, stali przed trudnym zadaniem. To wszystko przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Gospodarki i partnerów. Zadbali oni bowiem, aby w programie BFN wśród ścieżek, takich jak: przyrodnicza, społeczna, techniczna, nauk o zdrowiu i nauk ścisłych, znalazła się również ścieżka humanistyczna. Ścieżka ta reprezentowana była przez szereg wykładów, pokazów, warsztatów oraz innych niebywałych przedsięwzięć. Dla pasjonatów języka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zaoferowano między innymi wykład: W jaki sposób język polski może ułatwić nam naukę języka niemieckiego? Wykład dotyczył doświadczeń językowych w zakresie nauki słownictwa języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem leksyki języka niemieckiego oraz pozytywnego wpływu języka polskiego w procesie uczenia się niemieckich struktur leksykalnych. Natomiast na terenie Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego zaproponowano pokaz Language my hobby. Uczniowie zaproszeni zostali do prezentacji swoich zainteresowań związanych zarówno z nauką języków obcych jak i poznawaniem innych kultur. Spotkanie to dało młodzieży możliwość zarówno występu artystycznego, jak i prezentacji innych zainteresowań wiążących się z kulturą własnego lub innego kraju. Z kolei w Wyższej Szkole Gospodarki uczestnicy warsztatów Orientalny Świat Bliżej Nas: Japoński dla Ciebie zabrani zostali do niezwykłego świata Japonii. Wzięli udział w pokazowej lekcji, podczas której poznali w towarzystwie gości z klubu miłośników języka japońskiego: japoński alfabet, najważniejsze zwroty, japońskie wycinanki, japońskie origami. Kto poczuł jeszcze niedosyt, mógł udać się na: Najmłodsi na Ty z językiem angielskim; W jaki sposób język polski może ułatwić nam naukę języka niemieckiego?; Obieżyświat może zostaniesz poliglotą? Coś z związanego z historią? W programie Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2013 znalazły się również interesujące przedsięwzięcia. Nie sposób nie wspomnieć o wykładzie poświęconym historii regionu w najtragiczniejszym momencie Krwawa jesień 1939 roku czy też o wykładzie dotyczącym wielkiej historii wielkiego człowieka: Generał Stanisław Taczak pierwszy głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego

24 46 Czy wiesz, że historia zakładek książkowych sięga średniowiecza? Wyrabiano je wtedy ze skóry albo ze sznurka konopnego. Najstarszą znaną formą zaznaczania fragmentu książki jest obrotowa zakładka z papieru welinowego, używana do zaznaczania kolumny na stronie (ok r.). Z kolei pierwszy i jedyny podręcznik dla kolekcjonerów zakładek został opublikowany w Nowym Jorku w 1974 r. autorstwa A.W. Coysh pt. Collecting Bookmarkers. Pracownicy oraz osoby współpracujące nie zapomniały również o najmłodszych uczestnikach. Najbardziej żywiołowej grupie festiwalowiczów zaproponowano przeniesienie się w bajkowy świat. Uczestnicy mogli wybrać: Czytanie bajek quiz i zabawa rysunkowa czy chociażby: Bajki, podania, hafty i inne regionalia. Osoby mające zamiłowanie do podróży mogły wziąć udział w wykładach zatytułowanych chociażby: Historia pewnego alpejskiego przedsięwzięcia. Włoskie i francuskie parki narodowe; Podróż po obiektach dziedzictwa UNESCO w Europie; Niestandardowe wykorzystanie mienia hotelowego; Ród Zdziechowskich w Słaboszewku: perła życia kulturalnego na Kujawach i Pałukach. 47

25 Symbol UNESCO to dla danej atrakcji turystycznej nie tylko prestiż, ale i setki tysięcy turystów więcej. Nic więc dziwnego, że kraje na całym świecie zabiegają o to, aby z własnymi propozycjami znaleźć się na jakże popularnej liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Obecnie na liście UNESCO znajduje się już ponad 900 obiektów w ponad 150 krajach świata. Takich europejskich, wyjątkowych miejsc jest niespełna 400. Absolutnym rekordzistą są Włochy (47 obiektów), drugie miejsce zajmuje Hiszpania (43 obiekty), a trzecie Francja (37 obiektów). Na mapie Polski jest 12 obiektów wpisanych na listę, między innymi zamek krzyżacki w Malborku

26 50 51 Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowali Filozoficzną Grę Terenową zatytułowaną Wyprawa przez świat idei. Przebrani za wybitnych uczonych (Platona, Kierkegaarda, Nietzschego, Sartre a, Marksa, Kartezjusza) zadawali uczestnikom zagadki i nietuzinkowe zadania. Podczas gry uczestnicy mogli też dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia najwybitniejszych filozofów.

27 ścieżka nauk o zdrowiu 52 artystyczna 53

28 Ścieżka Nauk zdrowiu 54 Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia. Każdemu znane są sformułowania: W zdrowym ciele zdrowy duch, Sport to zdrowie, Aktywna forma wypoczynku to najzdrowszy wypoczynek. Dlatego też w ścieżce nauk o zdrowiu nie zabrakło imprez mobilizujących do aktywności fizycznej. W programie znalazły się między innymi warsztaty z jogi. Podczas zajęć zatytułowanych Joga relaks i trening w jednym przy akompaniamencie relaksujących melodii uczestnicy odzyskali harmonię i uwolnili się od codziennego stresu. Poprzez zestaw asan wzmacniających i rozciągających ciało oraz idealnemu dopasowaniu oddechu do pozycji festiwalowicze poczuli fizyczne rozluźnienie. Dla lubiących aktywność fizyczną przygotowano Trzymaj formę zajęcia z aerobiku. Zajęcia przeprowadzono metodą nowoczesnego bloku. Nie zabrakło także informacji dotyczących zalet tej formy aktywności fizycznej jej wpływu na sprawność fizyczną i zdrowie. Stronę teoretyczną rozwinięto w sposób bardziej szczegółowy na wykładzie Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Wykład odpowiedział na pytanie: czy warto przysposabiać dzieci do aktywności? Prowadzący wraz z uczestnikami potwierdzali znaną prawdę, że ćwiczenia polepszają zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, które wyładowując nadmiar energii, lepiej znoszą napięcia i frustracje, a dobry rozwój fizyczny daje im poczucie pewności, zadowolenia i własnej niezależności. Kolejną dawkę informacji dotyczących sportu uczestnicy mieli okazję nabyć podczas wykładu Triathlon nowoczesny trójbój wytrzymałościowy. Wykład zawierał krótki rys historyczny dyscypliny w ujęciu zarówno światowym, jak i krajowym. Ponadto omówiony dokładny podział dystansów, jakie występują w triathlonie z uwzględnieniem dwóch międzynarodowych federacji WTC (federacja Ironman) i ITU (organizacja zajmującą się triathlonem olimpijskim). Nie zabrakło także informacji o sprzęcie i jego ewolucji, odżywianiu podczas wyścigu i dyscyplinach wywodzących się z triathlonu. Niebywałą okazję stanowiła możliwość udziału w testach wydolnościowych na specjalistycznym sprzęcie pomiarowym. Po ćwiczeniach i informacjach przekazanych podczas wykładu w ramach ścieżki nauk o zdrowiu udać można było się na pokaz tańca w różnych technikach tanecznych Taniec pasją mojego życia. Nie zapominajmy o wadze tego, co jemy. O zwiększeniu możliwości wysiłkowych 55

29 56 sportowców oraz ochronie ustroju przed nadmierną ekspoloatacją związaną z wysiłkiem fizycznym oraz o innych aspektach żywienia sportowców opowiadano w ramach wykładu połączonego z prezentacją multimedialną: Żywienie sportowców trening to nie wszystko. Natomiast aspekty związane z odżywianiem poruszano podczas wykładu połączonego z pokazem, zatytułowanego Odżywianie ludzi w podeszłym wieku. Celem wykładu było zaopatrzenie słuchaczy w podstawową wiedzę, między innymi z zakresu zmniejszającego się z wiekiem zapotrzebowania człowieka na energię i składniki odżywcze, przy jednoczesnym występowaniu w tym okresie życia licznych jednostek chorobowych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość, różne postacie nowotworów itp.). Prowadzący udowadniał, że podstawowa wiedza dietetyczna może pomóc (choćby częściowo) w przezwyciężeniu Wymienione powyżej przedsięwzięcia nie wyczerpują pełnej oferty, która została umieszczona w programie Bydgoskiego Festiwalu Nauki Nie sposób pominąć Pokazu masażu gorącymi kamieniami; Warsztatów kulinarnych warsztatów wina; Drzwiach otwartych Rewitalu; Stylizacji paznokci; Pierwszej pomocy przedmedycznej zanim przyjedzie pogotowie i szeregu innych pasjonujących przedsięwzięć. 57 licznych problemów ludzi starych. W programie BFN osoby zainteresowane znalazły między innymi wykład: Osteoporoza problem cywilizacyjny. Podczas wykładu zaprezentowano współczesne spojrzenie na problematykę osteoporozy jako choroby cywilizacyjnej, której korzenie tkwią, w dużej mierze, we współczesnym stylu życia. Uczestnicy poznali: przyczyny, konsekwencje choroby, sposoby zapobiegania i leczenia. Szczególna uwaga została zwrócona na metody postępowania, które są właściwe i bezpieczne do zastosowania przez osoby szczególnie narażone w okresie trzeciego wieku. Zagadnienia związane z postawą i kręgosłupem poruszane były na wykładach: Profilaktyka wad postawy; Zdrowy kręgosłup profilaktyka na co dzień na podstawie metody McKenzie.

30 58 59 Największy, bo 53 proc., wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21 proc.

31 ścieżka 60 nauk ścisłych 61

32 Ścieżka Nauk Ścisłych 62 Jak każdego roku wartościowe wykłady, pasjonujące warsztaty, spektakularne pokazy, atrakcyjne gry i konkursy realizowane w czasie Bydgoskiego Festiwalu Nauki wpisujące się tematycznie w ścieżkę nauk ścisłych cieszyły się ogromną popularnością wśród uczestników. Różnorodność tematyczna gwarantowała, że każda osoba mogła znaleźć coś ciekawego dla siebie. W programie znalazły się między innymi warsztaty podczas, których zastanawiano się Czy powietrze waży?; Jak pomóc kopciuszkowi? rozdzielanie układów niejednorodnych czy chociażby poszukiwano odpowiedzi na pytanie: Smartfony i tablety gadżety czy narzędzie pracy? To właśnie podczas przedsięwzięć w ramach ścieżki nauk ścisłych uczestnicy przeprowadzali doświadczenia naukowe w celu zbadania przeróżnych zjawisk, podejmowali próby realizacji pomysłów, wytężali umysły, rozwiązując zadania. Tajniki nauk ścisłych przedstawiali pracownicy i studenci trzech Uczelni współorganizujących Festiwal oraz instytucje współpracujące. Na teren Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaproszono dzieci w wieku szkolnym na warsztaty z szyfrowania, podczas których poznały m.in. szyfr: Cezara, Atbash, Vigenerea, Nihilistów oraz graficzny szyfr Czekoladka. Była to niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak znany bydgoski kryptolog Marian Rejewski! Trochę starszym zaproponowano warsztaty z szyfrowania klasycznego, wykład z pokazem dotyczący Mariana Rejewskiego oraz konkurs wiedzy o bydgoskim matematyku i kryptologu. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w ramach nauk ścisłych zaproponował między innymi Chemikalia Różnorodność zaproponowanych imprez przyprawiała o zawrót głowy każdego uczestnika. Festiwalowicze mogli wybrać spośród wykładów, doświadczeń, zajęć laboratoryjnych, pokazów pirotechnicznych. W programie znalazły się chociażby: Kolory sylwestrowej nocy pokazowe doświadczenia czy też Chemiczna noc z PEN- TRYTEM wykład oraz pokazowe doświadczenia chemiczne. Na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki uczestnicy warsztatów Amatorskie badania naukowe w astronomii czy też pokazu Popatrz w niebo tajemnice astronomii zadzierali nos w stronę nieba. Wśród oferty znalazły się również zajęcia dla 63

33 64 tych, którzy chcieli obserwować rzeczy małe, niedostrzegalne gołym okiem Mikroskopia optyczna w przyrodzie i technice, czy też wirtualne modele kilkunastu molekuł, między innymi: fragment spirali DNA, odmiany alotropowe węgla (grafit, diament, fulereny, grafen), przykłady witamin. W ścieżce nauk ścisłych nie zapomniano o matematyce jednej z najstarszych dziedzin wiedzy ludzkiej, której najistotniejszą cechą jest to, że posługuje się w zasadzie metodą dedukcyjną. Dla osób zafascynowanych właśnie matematyką przygotowano chociażby warsztaty Matematyka w Casino Royale czy też wykład Matematyka w naturze i sztuce. Pasjonaci dyscypliny nauki zajmującej się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację czyli informatyki, stanęli przed nie lada wyborem. Wśród wykładów, warsztatów i innych atrakcyjnych przedsięwzięć w programie znaleźli: Google Apps możliwości i zastosowania; Nauka przez zabawę eksperyment wspomagany komputerem; Stwórz własną aplikację na komórkę; Smartfony i tablety gadżety czy narzędzie pracy? Z nauk chemicznych i fizycznych osoba zainteresowana mogła wyszukać chociażby: Laboratorium małego chemika; Poprawiamy jakość wody do picia; Warsztaty ekobadacza. Nie sposób opisać każde przedsięwzięcie, które można było wybrać w ramach ścieżki nauk ścisłych. Niech najlepszą recenzją będzie uśmiech i zafascynowanie uczestników Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2013 obserwowane przez pasjonatów prowadzących przedsięwzięcia. To zaaferowanie naukami ścisłymi z pewnością jest również zauważalne na naszych zdjęciach dostępnych w albumie czy też na stronie internetowej Festiwalu. 65

34 66 67

35 68 69

36 70 71

37 ścieżka 72 przyrodnicza 73

38 Ścieżka Nauk Przyrodnicza 74 Przyroda od zawsze fascynowała ludzi. Nasi przodkowie żyli zgodnie z jej prawami, próbując ją okiełznać, ale też i zrozumieć. Dla współczesnego człowieka przyroda bywa często po prostu odskocznią od stresów i pędu, jaki mu towarzyszy na co dzień. Obserwując to, co nas otacza patrząc w niebo, na kołyszące się na wietrze liście czy na małego żuczka toczącego ogromną kulę, czujemy potęgę przyrody, a siedząc na szczycie góry, mamy wrażenie własnej małości... Piękno i siła to właśnie NATURA. W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki nie mogło oczywiście zabraknąć tematów przyrodniczych, które jak nietrudno się domyślić przyciągają rzesze zainteresowanych. W ramach ścieżki przyrodniczej Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy zachęcał do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. W trakcie wykładu zatytułowanego Co nas gryzie? czyli niechciani lokatorzy w naszym ciele można było się przekonać, że małe nie zawsze znaczy niegroźne! Okazuje się bowiem, że nawet 95 proc. z nas dzieli się swoim ciałem z pasożytami! Ich domem są nasze włosy, skóra, a także wnętrze ciała, gdzie mogą ukrywać się całymi latami. Jeśli ktoś zastanawiał się kiedyś nad pytaniem: Czy z każdego jajka może wykluć się pisklę?, to uczestnicząc w Bydgoskim Festiwalu Nauki mógł uzyskać na nie odpowiedź. Podczas zajęć odbył się pokaz jajek pochodzących od różnych ptaków, m.in. od kur, kaczek, gęsi, indyków, bażantów. Uczestnicy spotkania przekonali się, jakie charakterystyczne cechy mają jajka danego gatunku ptaków, po których można je szybko i bezproblemowo rozpoznać. Można było również zobaczyć to, do czego na co dzień nie mamy dostępu, czyli aparaty służące do wylęgu, ale także poznać warunki, które należy spełnić, aby z jajek uzyskać piękne, zdrowe i silne pisklęta. Spotkaniu towarzyszyła specjalna atrakcja pokaz malutkich, jednodniowych piskląt różnych gatunków ptaków. Zresztą to nie jedyne zwierzęta, które można było obejrzeć w trakcie tych kilku majowych dni. Tradycyjnie już na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w trakcie pokazów i zajęć warsztatowych dla dzieci pojawiły się między innymi psy pracujące na co dzień w dogoterapii, a także koty. Nie zabrakło też mocnego akcentu wystawy pająków olbrzymów, czyli ptaszników! Wzbudzające mieszane emocje od zachwytu po strach jak 75

39 76 chociażby Haplopelma minax. Łacińskie słowo minax oznacza groźny, złowrogi co świetnie oddaje charakter tego szybkiego i mówiąc delikatnie niezbyt potulnego pająka. Wystawa ta, przygotowana przez hodowcę-amatora, studenta UTP, cieszyła się ogromną popularnością i wszystkie miejsca na pokazach zostały zapełnione. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego można było połączyć naukę z zabawą, biorąc udział w zajęciach pt. Mali botaniczni detektywi, które prowadzili studenci z Koła Naukowego Przyrodników. W trakcie zajęć terenowych uczestnicy próbowali między innymi odnaleźć miejsca, gdzie rośnie lipa i gdzie ukrył się mniszek lekarski. W typowy dla małych detektywów sposób rozpoznawano gatunki roślin, zapoznając się z ich morfologią, a także odczytując wiek drzew. Zabawa i nauka? To jest to! Wielu z nas z pewnością zastanawia się, co powoduje trzęsienia ziemi? Odpowiedź można było uzyskać w trakcie pokazu pt. Co się dzieje we wnętrzu Ziemi? Prowadzący w przystępny i obrazowy sposób wyjaśniali, czym są prądy konwekcyjne czy strefa ryftowa. Ciekawe doświadczenia, bogactwo map, wykresów i fotografii sprawiły, że omawiana tematyka nie miała już przed słuchaczami żadnych tajemnic. W środowisku istnieją pleśnie zarówno przyjazne, jak i wrogie człowiekowi. Warto wiedzieć, co nas otacza, bo pleśnie są dosłownie wszędzie, mimo iż nie możemy ich dostrzec gołym okiem. Uczestnicy warsztatów zatytułowanych Pleśń przyjaciel czy wróg? mogli samodzielnie przekonać się, jak duża jest różnorodność pleśni, które hodowane na określonych pożywkach potrafią być ciekawym materiałem do obserwacji, pełnym barw i kształtów. Przyroda jest fascynująca, a roślinni rekordziści w szczególności. Największe, najmniejsze, najtwardsze, naj... Wszelkie skrajności od dawna interesowały człowieka, a w trakcie Bydgoskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego można było poznać nie tylko botaniczne rekordy, ale również zwierzęta będące mistrzami kamuflażu... Naukowcy podnosili również intrygujące zagadnienia, na przykład czy mucha lub inny owad może być świadkiem zbrodni? Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak! Okazuje się, że w dzisiejszych czasach owady są coraz częściej wykorzystywane w wymiarze sprawiedliwości. Dla wszystkich osób lubiących spędzać czas aktywnie Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała interesujące warsztaty zatytułowane ABC nurkowania zobacz, co kryje rzeka Brda. W zajęciach mogły wziąć udział osoby powyżej 15. roku życia, a ich celem było poznanie podstaw nurkowania, wykonanie podstawowych ćwiczeń w wodze oraz obserwowanie podwodnej flory i fauny w rzece Brdzie. Uczestnicy warsztatów mogli jednocześnie dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy o środowisku wodnym, m.in. jakie są jego charakterystyczne cechy oraz jak reaguje na wodę nasz organizm. Każdy otrzymał maskę, fajkę i płetwy, aby wykonać proste ćwiczenia przygotowujące do nurkowania w pełnym sprzęcie. Po wykonaniu ćwiczeń można było zobaczyć, co się znajduje na dnie rzeki Brdy. Poszukując atrakcyjnych miejsc, do których możemy się udać, nierzadko patrzymy bardzo daleko, nie zdając sobie sprawy, jak piękne i cenne tereny znajdują się w naszym regionie. Jednym z takich miejsc jest Dolina Noteci. W trakcie wykładu pt. Metody badań walorów turystycznych Doliny Noteci udowodniono, że to obszar niezwykle cenny z perspektywy geografii fizycznej czy ekologii, a jednocześnie niedoceniony pod kątem walorów turystycznych. Uczelnia przygotowała także dobrą przedwakacyjną propozycję na temat Światowych trendów w turystyce jak znalazł na sezon letni 2013! Propozycje festiwalowe dotyczą najbardziej aktualnych problemów. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii to temat jak najbardziej na czasie, który przybliżali naukowcy z WSG. Chyba każdy z nas ma świadomość tego, iż zużycie energii na świecie wzrasta, a coraz większa konsumpcja energii wpływa na zwiększoną emisję gazów cieplarnianych oraz na emisję do środowiska dużej ilości różnych zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi, roślin i zwierząt. Sytuację tę można poprawić m.in. poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Uczestnicy wykładu mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Wymienione tematy to jedynie ułamek imprez przygotowanych przez trzy bydgoskie uczelnie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki Ogromne zainteresowanie proponowanymi imprezami potwierdziło jedynie fakt, iż wszyscy czy duzi, czy mali albo już złapali, albo za chwilę złapią bakcyla nauki! 77

40 79

41 80 81

42 ścieżka społ ecz na

43 Ścieżka społeczna 84 Nauki społeczne są podstawą rozwoju i funkcjonowania każdego społeczeństwa. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie ścieżka społeczna oferowała największą liczbę przedsięwzięć (wykładów, warsztatów, pokazów). Atrakcyjność propozycji przyciągnęła rekordową liczbę uczestników. Psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia i wreszcie prawo i politologia to dyscypliny naukowe niezwykle popularne wśród uczestników Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Każda z tych dyscyplin znalazła swoje miejsce w programie Festiwalu. Realia współczesnego społeczeństwa wymagają od nas ciągłych kontaktów z innymi, by pracować, budować związki i prowadzić zdrowe relacje. Jak wyrażać się jasno na temat swoich wewnętrznych doświadczeń i w pełni jasno je komunikować? Jak interpretować komunikaty niewerbalne innych? Jak wykorzystywać własne kompetencje komunikacyjne, by zwiększać swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym? Przeciążenie informacyjne, związane z nadmiarem docierających do nas komunikatów, może prowadzić do poczucia niepewności własnych kompetencji komunikacyjnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprosił słuchaczy na zajęcia warsztatowe pt. Znaczenie efektywnego komunikowania się w życiu i w pracy czyli jak podnosić swoje kompetencje komunikacyjne, których celem było wzmacnianie tych kompetencji i zbudowanie potencjału uczestników w zakresie skutecznego porozumiewania się. Studenci zainteresowani problemami osób głuchych i słabo słyszących mogli przećwiczyć podstawy języka migowego podczas warsztatów Migaj z nami. Uczestnicy poznali najważniejsze znaki migowe alfabetu palcowego (daktylogramy), znaki pojęć liczbowych oraz praktyczne wskazówki do posługiwania się językiem migowym. Na Uniwersytecie Technologiczno- -Przyrodniczym dyskutowano na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR Corporate Social Responsibility). Celem głównym imprezy było upowszechnianie wiedzy z zakresu CSR, a także późniejsze wdrażanie jej w obszar własnych działań, zarówno związanych z aktywnością na uczelni, działalnością studencką, jak również pracą zawodową w przedsiębiorstwach. Uczestnicy dowiedzieli się, że zdobywanie pozycji na rynku nie polega wyłącznie na osiąganiu zysku i podnoszeniu wartości firmy, 85

44 86 ale przede wszystkim na pozyskiwaniu zaufania i szacunku zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i pracowników. Działania takie mogą pozwolić przedsiębiorstwom na osiągnięcie korzyści ekonomicznych oraz przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo warsztaty były doskonałą okazją do promowania dobrych praktyk na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po raz pierwszy wśród imprez festiwalowych pojawiła się tak bogata oferta dla rodziców. W programie Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2013 znalazło się ponad 40 wykładów i warsztatów przygotowanych właśnie z myślą o nich, np. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice; Zrozum mnie mamo (język migowy dla słyszących niemowląt); Baby blues czy depresja poporodowa?; Pisząc bajki... czyli jak wychować twórcze, wrażliwe i pewne siebie dzieci i wiele innych. Świeżo upieczeni rodzice oraz ci, którzy oczekiwali dziecka, zostali zaproszeni na wykład poruszający problem rozwoju dziecka Na organizowany przez Koło Naukowe Questio (UKW) konkurs plastyczny Zoo mieszkańcy wesołej zagrody napłynęło ponad 500 prac dzieci z całej Bydgoszczy, a ich dzieła przez miesiąc w pierwszym roku jego życia. Omówione zostały punkty zwrotne w rozwoju, tak zwane kamienie milowe, oraz różne sytuacje mogące wywołać niepokój opiekunów. Jak zrozumieć swoje dzieci oraz wspierać ich rozwój? Kiedy należy szukać pomocy, a kiedy po prostu cierpliwie poczekać? Na te i inne pytania odpowiadali przedstawiciele Fundacji Po Swojemu w ramach wykładu Pierwszy wspólny rok o rozwoju dziecka i spędzaniu czasu razem. Natomiast dla rodziców z nieco dłuższym stażem Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała warsztaty Być rodzicem to za mało, czyli o coachingu rodzicielskim. Być rodzicem z nazwy to w dzisiejszych czasach niewystarczające. Potrzebne jest świadome rodzicielstwo. Coaching rodzicielski za najważniejsze przyjmuje wyznaczanie celów i wspólne ich osiąganie, tak by dziecko rozwijało się i potrafiło decydować o swoim życiu, a nie rywalizowało z innymi i uzależniało swoje decyzje od wygranych bądź przegranych. Rodzice dowiedzieli się, jak być coachem i trenerem dla własnych pociech. 87 były eksponowane na wystawie w myślęcińskim ZOO. Dzieci obecne w ZOO w czasie finału konkursu mogły uczestniczyć w warsztatach plastycznych pod chmurką i wykonać dowolną techniką rysunek swojego ukochanego zwierzaka bądź ulubionej zabawki.

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoski Festiwal Nauki szansa na wywoływanie pozadanych zmian edukacyjnych Zmiany,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

Pierwsi inżynierowie z Malborka

Pierwsi inżynierowie z Malborka Pierwsi inżynierowie z Malborka W okazałych murach Zamku w Malborku odbyło się pierwsze w historii Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSG w Malborku Dyplomatorium, podczas którego grono 80 absolwentów

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję DNI NAUKI 2007 Zgodnie z jesienną tradycją 5-6 października obchodzić będziemy już po raz 3. Ogólnopolski Dzień Nauki. Imprezie patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe obchody

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 11 / rok akademicki 2009/2010 ISSN 83-86960-31-7 15 lat minęło Wciąż młodzi 26 16 14 6 25 Mistrzyni z ALMAMER Kultury Świata Jest taka uczelnia w Warszawie 1 Solidny

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Łódź. Nr10. uczelnie. Ile zarobisz w Łodzi? Praktyki i staże. Kierunki Studiów 2016/2017. W Łodzi. Wiodące. w Łodzi

Łódź. Nr10. uczelnie. Ile zarobisz w Łodzi? Praktyki i staże. Kierunki Studiów 2016/2017. W Łodzi. Wiodące. w Łodzi Łódź Nr10 Akademicka Kierunki Studiów 2016/2017 & Rynek Pracy W Łodzi Własny Biznes Kogo potrzebują pracodawcy? Wiodące branże w Łodzi Ile zarobisz w Łodzi? Praktyki i staże uczelnie studia pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013

Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Raport I edycji Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni 2013 Program Edukacyjny realizowany w ramach projektu Biznes dla edukacji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 7 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW, M.IN.: PEDAGOGIKA NOWOŚĆ PRAWO W BIZNESIE NOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LOGISTYKA A

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU EKONOMIA KIERUNEK DOFINANSOWANY Z EFS GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI KIERUNKI STUDIÓW: ADMINISTRACJA, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE A

Bardziej szczegółowo