PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Kolegium Nauczycielskie ul. Krakowska Bielsko - Biała. Opracowanie zawiera:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Kolegium Nauczycielskie ul. Krakowska Bielsko - Biała. Opracowanie zawiera:"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Wymiana okien oraz remont elewacji południowej i zachodniej budynku Kolegium Nauczycielskiego Nazwa i adres zamawiającego: Kolegium Nauczycielskie ul. Krakowska Bielsko - Biała Kod CPV: (Roboty elewacyjne) (Roboty w zakresie stolarki budowlanej) Opracowanie zawiera: Strona tytułowa Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Bielsko-Biała, sierpień 2011 r.

2 Wyliczenie ilo ci robót Opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót Ilo Krot. Jedn. 1 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna PCV /CPV-grupa 454/ 1 Wykucie z muru z cegły ró nych elementów, ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna drewniane zespolone,/piwnice cało,elewacja południowa i zachodnia / /SST 001/ piwnice 01 0,91*0,61*2 = 1, piwnice 03 1,21*0,61*4 = 2, piwnice 04 1,21*0,91*5 = 5, piwnice 05 1,51*0,61*1 = 0, piwnice 06 1,51*0,91*1 = 1, elew. zach ,51*1,51*11 = 25, elew.zach ,81*1,51*16 = 43, elew.zach.015 1,51*2,0*8 = 24, elew.zach.07 0,91*1,51*5 = 6, elew.połudn.012 1,51*1,51*3 = 6, elew.połudn.016 1,81*2,0*1 = 3, elew.połudn.08 0,91*2,0*1 = 1, elew.połudn.011 strych 1,51*1,51*2 = 4, ,55 128,55 m2 2 Okna pcv rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.ciemny orzech z dostosowaniem do okien ju wymienionych,k=1.1 do 0.6 m2 /SST 003/ piwnice 01 0,91*0,61*2 = 1, ,11 1,11 m2 3 J.w.z tworzyw sztucznych, okna do 1,0 m2 /SST 003/ piwnice 03 1,21*0,61*4 = 2, piwnice 05 1,51*0,61*1 = 0, ,87 3,87 m2 4 J.w z tworzyw sztucznych, okna do 1,5 m2 /SST 003/ piwnice 04 1,21*0,91*5 = 5, piwnice 06 1,51*0,91*1 = 1, elew.zach.07 0,91*1,51*5 = 6, ,75 13,75 m2 5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0 m2 /SST 003/ elew.połudn.08 0,91*2,0*1 = 1, ,82 1,82 m2 6 J.w. z tworzyw sztucznych, okna powy ej 2,0 m2 /SST 003/ elew. zach ,51*1,51*11 = 25, elew.zach ,81*1,51*16 = 43, elew.zach.015 1,51*2,0*8 = 24, elew.połudn.012 1,51*1,51*3 = 6, elew.połudn.016 1,81*2,0*1 = 3, elew.połudn.011 strych 1,51*1,51*2 = 4, ,99 107,99 m2 7 Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kategorii III na o cie ach (na podło ach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, o cie a szeroko ci 40 cm /SST 003/ piwnice 01 (0,91+0,61*2)*2 = 4, piwnice 03 (1,21+0,61*2)*4 = 9, piwnice 04 (1,21+0,91*2)*5 = 15, piwnice 05 (1,51+0,61*2)*1 = 2, piwnice 06 (1,51+0,91*2)*1 = 3, elew. zach. 012 (1,51+1,51*2)*11 = 49, elew.zach. 014 (1,81+1,51*2)*16 = 77, elew.zach.015 (1,51+2,0*2)*8 = 44, elew.zach.07 (0,91*1,51*2)*5 = 13, elew.połudn.012 (1,51+1,51*2)*3 = 13, elew.połudn.016 (1,81+2,0*2)*1 = 5, elew.połudn.08 (0,91+2,0*2)*1 = 4, elew.połudn.011 strych (1,51+1,51*2)*2 = 9, ,49 253,49 m 8 Malowanie tynków wewn trznych, cian i sufitów z przetarciem tynków farb emulsyjn dwukrotnie - poprawki po osadzeniu okien /SST 003/ 253,49*1,5 = 380, ,24 380,24 m2 9 Wywiezienie wykutych okien samochodami skrzyniowymi do 1 km /SST 001/ 128,55*0,1 = 12, ,49*0,03 = 7, ,46 20,46 m3 10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ 20,46 4,00 m3 11 Opłata za przyj cie i utylizacj okien na składowisku /SST 001/ 20,46 m3 2 Remont elewacji południowej /CPV-grupa 454/ 12 Rusztowania zewn trzne rurowe, wysoko do 20 m /SST 002/ 18,5*(12,0+0,8)+12,0*(9,6+0,8)+18,0*3,7+ 17,0*3,2+16,5*(15,5+0,8)-12,0*2,0*3,3+9,0* 1,5+5,5*2,5 = 699, ,60 699,60 m2 13 Instalacje odgromowe rusztowa, rusztowania zewn trzne przy cienne, wysoko do 20 m /SST 002/ 699,60 m2 14 Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych /SST 002/ 699,60 m2 15 Opłata za wynajem rusztowa /SST 002/ 699,60 m2

3 Opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót Ilo Krot. Jedn. 16 Osłony okien, foli polietylenow /SST 002/ 161,67 m2 17 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ 18,0*5+13,0*1 = 103, ,00 103,00 m 18 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewn trznych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ podokienniki zewn. 0,2*(4*0,91+5*0,91+2*1,2+4*2,7+1*2,4+1* 4,5+1*2,7+2*1,21+14*1,81+3*1,51+8*1,51+4* 0,91+4*2,4+1*2,7+1*1,5+1*1,8) = 18, ,92 18,92 m2 19 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu do 25 cm - nowe podokienniki zewn. /SST 002/ podokienniki zewn. 0,25*(4*0,91+5*0,91+2*1,2+4*2,7+1*2,4+1* 4,5+1*2,7+2*1,21+14*1,81+3*1,51+8*1,51+4* 0,91+4*2,4+1*2,7+1*1,5+1*1,8) = 23, ,65 23,65 m2 20 Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni cian /SST 002/ pow. 699,6 = 699, minus otwory -(4*0,91*2,01+5*0,91*1,51+2*1,2*1,51+4*2,7* 2,7+1*2,4*2,1+1*4,5*1,2+1*2,7*0,61+2*1,21* 0,91+14*1,81*1,51+3*1,51*1,8+8*1,51*1,51+4* 0,91*1,51+4*2,4*1,5+1*2,7*3,0+1*1,5*2,35+1* 1,8*2,35) = -161, minus naro a -(18,5*0,8+12,0*0,8+16,5*0,8) = -37, minus wykusze -11,5*3,3*2 = -75, ,43 424,43 m2 21 Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni o cie y /SST 002/ o cie a 0,12*(4*(0,91+4,02)+5*(0,91+3,02)+2*(1,2+ 3,02)+4*(2,7+5,4)+1*(2,4+4,2)+1*(4,5+2,4)+1* (2,71+1,22)+2*(1,21+1,82)+14*(1,81+3,02)+3* (1,51+3,6)+8*(1,51+3,02)+4*(0,91+3,02)+4* (2,4+3,0)+1*(2,7+6,0)+1*(1,5*4,7)+1*(1,8+ 4,7)) = 33, ,90 33,90 m2 22 Uzupełnienie płyt styropianowych i zbrojenie (r cznie), płyty grubo ci 10 cm, zaprawa np. Sto-Baukleber, przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ (424,43+33,9)*0,05 = 22, ,92 22,92 m2 23 Uzupełnienie przymocowania płyt styropianowych dyblami do ciany z cegły,przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ (424,43+33,9)*6*0,05 = 137, ,50 137,50 szt 24 Uzupełnienie piank poliuretanow brakuj cych styków płyt styropianowych na gł.2/3 grub.płyt styrop.przyj to 25 % ogólnej długo ci /SST 002/ 424,43*5,0*0,25 = 530, ,54 530,54 mb 25 Mechaniczne szlifowanie styropianu po oderwaniu siatki /SST 002/ 424,43 m2 26 Dopłata za stosowanie wzmocnie miejsc szczególnie nara onych: dodatkow warstw z włókna szklanego,naro a okienne i drzwiowe np.masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe /SST 002/ 0,5*2*( *3) = 56, ,00 56,00 m 27 Powłoka gruntuj ca np.sto Prep Miral, ciany i o cie a /SST 002/ 424,43+33,9 = 458, ,33 458,33 m2 28 Szpachlowanie zbrojone jedn warstw siatki z włókna szklanego,np. masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe, ciany i o cie a /SST 002/ 458,33 m2 29 Wykonanie warstwy po redniej gruntem np. Sto - Putzgrund, cian i o cie y /SST 002/ 458,33 m2 30 Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np.stolit K, baranek, cian i o cie y /SST 002/ 458,33 m2 31 Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntetycznej, wykonywane r cznie, wykonanie warstwy po redniej - cokół /SST 002/ 0,8*(12,0+9,6+3,7+3,2+15,5+1,5+2,5) = 38, ,40 38,40 m2 32 Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 2,0 mm, Stolit K, baranek - cokół /SST 002/ 38,40 m2 33 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 20 cm /SST 002/ 18,00 m 34 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 12 cm /SST 002/ 13,0*1+18,0*4 = 85, ,00 85,00 m 35 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km /SST 001/ 458,33*0,01 = 4, ,58 4,58 m3 36 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ 4,58 4,00 m3 37 Opłata za przyj cie i utylizacj tynku /SST 001/ 4,58 m3 3 Remont elewacji zachodniej /CPV-grupa 454/ 38 Rusztowania zewn trzne rurowe, wysoko do 20 m /SST 002/ 18,8*17,1+20,0*(12,5+0,8)+2*18,8-4*11,0*2,8 = 501, ,88 501,88 m2 39 Instalacje odgromowe rusztowa, rusztowania zewn trzne przy cienne, wysoko do 20 m /SST 002/ 501,88 m2 40 Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych /SST 002/ 501,88 m2 41 Opłata za wynajem rusztowa /SST 002/ 501,88 m2 42 Osłony okien, foli polietylenow /SST 002/ 115,09 m2 43 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ 18,0*5+3,0*2 = 96, ,00 96,00 m 44 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewn.z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/

4 Opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót Ilo Krot. Jedn. podokienniki zewn. 0,2*(4*1,21+4*1,21+12*1,51+16*1,81+2,4+4* 1,51+4*1,81+2,4) = 14, ,97 14,97 m2 45 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu do 25 cm- nowe podokienniki zewn. /SST 002/ podokienniki zewn. 0,25*(4*1,21+4*1,21+12*1,51+16*1,81+2,4+4* 1,51+4*1,81+2,4) = 18, ,71 18,71 m2 46 Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni cian /SST 002/ pow. 501,88 = 501, minus otwory -(4*1,21*0,61+4*1,21*0,91+12*1,51*1,51+16* 1,81*1,51+2,4*2,1+4*1,51*2,0+4*1,81*2,0+ 2,4*2,1) = -115, minus naro niki -0,8*(18,8*2+20,0) = -46, ,71 340,71 m2 47 Zdj cie warsywy tynku wraz z siatk z powierzchni o cie y /SST 002/ o cie a 0,12*(4*(1,21+1,22)+4*(1,21+1,82)+12*(1,51+ 3,02)+16*(1,81+3,02)+1*(2,4+4,2)+4*(1,51+ 4,0)+4*(1,81+4,0)+1*(2,4+4,2)) = 25, ,44 25,44 m2 48 Uzupełnienie płyt styropianowych i zbrojenie (r cznie), płyty grubo ci 10 cm, zaprawa np. Sto-Baukleber, przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ (340,71+25,44)*0,05 = 18, ,31 18,31 m2 49 Uzupełnienie przymocowania płyt styropianowych dyblami do ciany z cegły,przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ (340,71+18,31)*6*0,05 = 107, ,71 107,71 szt 50 Uzupełnienie piank poliuretanow brakuj cych styków płyt styropianowych na gł.2/3 grub.płyt styrop.przyj to 25 % ogólnej długo ci /SST 002/ 340,71*5,0*0,25 = 425, ,89 425,89 mb 51 Mechaniczne szlifowanie styropianu po oderwaniu siatki /SST 002/ 340,71 m2 52 Dopłata za stosowanie wzmocnie miejsc szczególnie nara onych: dodatkow warstw z włókna szklanego,naro a okienne i drzwiowe np.masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe /SST 002/ 0,5*2*( *2+1) = 46, ,00 46,00 m 53 Powłoka gruntuj ca np.sto Prep Miral, ciany i o cie a /SST 002/ 340,71+25,44 = 366, ,15 366,15 m2 54 Szpachlowanie zbrojone jedn warstw siatki z włókna szklanego,np. masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe, ciany i o cie a /SST 002/ 366,15 m2 55 Wykonanie warstwy po redniej gruntem np. Sto - Putzgrund, cian i o cie y /SST 002/ 366,15 m2 56 Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np.stolit K, baranek, cian i o cie y /SST 002/ 366,15 m2 57 Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntetycznej, wykonywane r cznie, wykonanie warstwy po redniej - cokół /SST 002/ 0,8*(15,5+12,5+18,8) = 37, ,44 37,44 m2 58 Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 2,0 mm, Stolit K, baranek - cokół /SST 002/ 37,44 m2 59 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 12 cm /SST 002/ 18,0*5 = 90, ,00 90,00 m 60 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 8 cm /SST 002/ 3,00 m 61 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km /SST 001/ 366,15*0,01 = 3, ,66 3,66 m3 62 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ 3,66 4,00 m3 63 Opłata za przyj cie i utylizacj tynku /SST 001/ 3,66 m3

5 Przedmiar robót Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. 1 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna PCV /CPV-grupa 454/ 1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły ró nych elementów, ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna drewniane zespolone,/piwnice cało,elewacja południowa i zachodnia / /SST 001/ m2 128,55 2 KNNR 7/701/1 Okna pcv rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.ciemny orzech z dostosowaniem do okien ju wymienionych,k=1.1 do 0.6 m2 /SST 003/ m2 1,11 3 KNNR 7/701/2 J.w.z tworzyw sztucznych, okna do 1,0 m2 /SST 003/ m2 3,87 4 KNNR 7/701/3 J.w z tworzyw sztucznych, okna do 1,5 m2 /SST 003/ m2 13,75 5 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0 m2 /SST 003/ m2 1,82 6 KNNR 7/701/5 J.w. z tworzyw sztucznych, okna powy ej 2,0 m2 /SST 003/ m2 107,99 7 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kategorii III na o cie ach (na podło ach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, o cie a szeroko ci 40 cm /SST 003/ m 253,49 8 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewn trznych, cian i sufitów z przetarciem tynków farb emulsyjn dwukrotnie - poprawki po osadzeniu okien /SST 003/ m2 380,24 9 KNR 401/108/9 Wywiezienie wykutych okien samochodami skrzyniowymi do 1 km /SST 001/ m3 20,46 10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ m3 4,00 20,46 11 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyj cie i utylizacj okien na składowisku /SST 001/ m3 20,46 2 Remont elewacji południowej /CPV-grupa 454/ 12 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewn trzne rurowe, wysoko do 20 m /SST 002/ m2 699,60 13 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowa, rusztowania zewn trzne przy cienne, wysoko do 20 m /SST 002/ m2 699,60 14 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych /SST 002/ m2 699,60 15 Kalkulacja indywidualna Opłata za wynajem rusztowa /SST 002/ m2 699,60 16 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, foli polietylenow /SST 002/ m2 161,67 17 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ m 103,00 18 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewn trznych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ m2 18,92 19 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu do 25 cm - nowe podokienniki zewn. /SST 002/ m2 23,65 20 Kalkulacja indywidualna Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni cian /SST 002/ m2 424,43 21 Kalkulacja indywidualna Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni o cie y /SST 002/ m2 33,90 22 KNR 33/1/2 (1) Uzupełnienie płyt styropianowych i zbrojenie (r cznie), płyty grubo ci 10 cm, zaprawa np. Sto-Baukleber, przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ m2 22,92 23 KNR 23/2612/4 Uzupełnienie przymocowania płyt styropianowych dyblami do ciany z cegły,przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ szt 137,50 24 Kalkulacja indywidualna Uzupełnienie piank poliuretanow brakuj cych styków płyt styropianowych na gł.2/3 grub.płyt styrop.przyj to 25 % ogólnej długo ci /SST 002/ mb 530,54 25 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne szlifowanie styropianu po oderwaniu siatki /SST 002/ m2 424,43 26 KNNR 2/1902/13 Dopłata za stosowanie wzmocnie miejsc szczególnie nara onych: dodatkow warstw z włókna szklanego,naro a okienne i drzwiowe np.masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe /SST 002/ m 56,00 27 KNR 33/27/1 Powłoka gruntuj ca np.sto Prep Miral, ciany i o cie a /SST 002/ m2 458,33 28 KNR 33/1/5 (3) Szpachlowanie zbrojone jedn warstw siatki z włókna szklanego,np. masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe, ciany i o cie a /SST 002/ m2 458,33 Ilo Warto jednostkowa Warto netto

6 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilo Warto jednostkowa 29 KNR 33/24/1 Wykonanie warstwy po redniej gruntem np. Sto - Putzgrund, cian i o cie y /SST 002/ m2 458,33 30 KNR 33/24/2 (1) Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np.stolit K, baranek, cian i o cie y /SST 002/ m2 458,33 31 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntetycznej, wykonywane r cznie, wykonanie warstwy po redniej - cokół /SST 002/ m2 38,40 32 KNR 33/24/3 (1) Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 2,0 mm, Stolit K, baranek - cokół /SST 002/ m2 38,40 33 KNR 202/510/5 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 20 cm /SST 002/ m 18,00 34 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 12 cm /SST 002/ m 85,00 35 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km /SST 001/ m3 4,58 36 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ m3 4,00 4,58 37 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyj cie i utylizacj tynku /SST 001/ m3 4,58 3 Remont elewacji zachodniej /CPV-grupa 454/ 38 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewn trzne rurowe, wysoko do 20 m /SST 002/ m2 501,88 39 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowa, rusztowania zewn trzne przy cienne, wysoko do 20 m /SST 002/ m2 501,88 40 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych /SST 002/ m2 501,88 41 Kalkulacja indywidualna Opłata za wynajem rusztowa /SST 002/ m2 501,88 42 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, foli polietylenow /SST 002/ m2 115,09 43 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ m 96,00 44 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewn.z blachy nie nadaj cej si do u ytku /SST 001/ m2 14,97 45 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu do 25 cm- nowe podokienniki zewn. /SST 002/ m2 18,71 46 Kalkulacja indywidualna Zdj cie warstwy tynku wraz z siatk z powierzchni cian /SST 002/ m2 340,71 47 Kalkulacja indywidualna Zdj cie warsywy tynku wraz z siatk z powierzchni o cie y /SST 002/ m2 25,44 48 KNR 33/1/2 (1) Uzupełnienie płyt styropianowych i zbrojenie (r cznie), płyty grubo ci 10 cm, zaprawa np. Sto-Baukleber, przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ m2 18,31 49 KNR 23/2612/4 Uzupełnienie przymocowania płyt styropianowych dyblami do ciany z cegły,przyj to 5% ogólnej powierzchni /SST 002/ szt 107,71 50 Kalkulacja indywidualna Uzupełnienie piank poliuretanow brakuj cych styków płyt styropianowych na gł.2/3 grub.płyt styrop.przyj to 25 % ogólnej długo ci /SST 002/ mb 425,89 51 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne szlifowanie styropianu po oderwaniu siatki /SST 002/ m2 340,71 52 KNNR 2/1902/13 Dopłata za stosowanie wzmocnie miejsc szczególnie nara onych: dodatkow warstw z włókna szklanego,naro a okienne i drzwiowe np.masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe /SST 002/ m 46,00 53 KNR 33/27/1 Powłoka gruntuj ca np.sto Prep Miral, ciany i o cie a /SST 002/ m2 366,15 54 KNR 33/1/5 (3) Szpachlowanie zbrojone jedn warstw siatki z włókna szklanego,np. masa Sto-Armierungsputz i siatka Armirugsgewebe, ciany i o cie a /SST 002/ m2 366,15 55 KNR 33/24/1 Wykonanie warstwy po redniej gruntem np. Sto - Putzgrund, cian i o cie y /SST 002/ m2 366,15 56 KNR 33/24/2 (1) Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np.stolit K, baranek, cian i o cie y /SST 002/ m2 366,15 57 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntetycznej, wykonywane r cznie, wykonanie warstwy po redniej - cokół /SST 002/ m2 37,44 58 KNR 33/24/3 (1) Tynk na bazie ywic syntetycznych, uziarnienie 2,0 mm, Stolit K, baranek - cokół /SST 002/ m2 37,44 59 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 12 cm /SST 002/ m 90,00 Warto netto

7 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilo Warto jednostkowa 60 KNR 202/510/1 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr głe o rednicy 8 cm /SST 002/ m 3,00 61 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km /SST 001/ m3 3,66 62 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km,k=4 /SST 001/ m3 4,00 3,66 63 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyj cie i utylizacj tynku /SST 001/ m3 3,66 Warto netto

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach. Zamawiający:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach. Zamawiający: PRZEDMIAR ROBÓT Temat: Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV: 45321100-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza śywiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza śywiec PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej od strony południowej Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Hałcnowie. Zamawiający:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Hałcnowie. Zamawiający: PRZEDMIAR ROBÓT Temat: Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Hałcnowie Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV: 45321100-3

Bardziej szczegółowo

zespolszkolekonomicznych2009p Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

zespolszkolekonomicznych2009p Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku - Białej Obiekt: Roboty budowlano - remontowe przewidziane do wyk.w 2009 r. Zamawiający: Urząd Miejski w Bielsku -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu. Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu. Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Roboty budowlano remontowe w dawnej Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej Nazwa i adres zamawiającego: Beskidzkie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY GLIWICE Obiekt lub rodzaj robót: REMONT ELEWACJI Z OCIEPLENIEM Lokalizacja: GLIWICE UL.PSZCZYŃSKA 67 - M.SKŁODOWSKIEJ 2 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Częściowy remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu. Opracowanie zawiera:

PRZEDMIAR ROBÓT. Częściowy remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu. Opracowanie zawiera: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza 19 34-300 śywiec Kod CPV: 45262660-5 (Usuwanie azbestu)

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) ZP/0001/PRB/2012

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) ZP/0001/PRB/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) ZP/0001/PRB/2012 Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość Kosztorys WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU "E"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA wynikająca z postępowania przetargowego

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA wynikająca z postępowania przetargowego p r a c o w n i a p r o j e k t o w a Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa s.c. PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA wynikająca z postępowania przetargowego FAZA: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TEMAT: REMONT CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w ul. Sienkiewicza 19

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 55000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W MYSZYCU BRANA : BUDOWLANA; CPV-5

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Adres budowy: Brzostków, 28-136 Nowy Korczyn Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej. Tytuł / Rodzaj robót: Docieplenie elewacji. Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Antka Rozpylacza 3 0 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora : ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 30-32,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70. Przedmiar robót

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70. Przedmiar robót ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Batalionu AK Zośka 4A m 37-(połączenie 37A i 37C)

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedmiar robót Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Obiekt Kod CPV 45421131-1 - Instalowanie drzwi 45421132-8 - Instalowanie okien 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych Budowa Budynek Młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2010-07-09 Str: 1 1. ELEMENT : ELEWACJA PN-WSCH 1.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 1. KNNR 002-1501-01-00 MRRiB 1,851

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4500-9 Roboty w zakresie burzenia 4544-6 Instalowanie drzwi metalowych 4545-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej ZSPG nr 1 - wymiana stolarki ZSPG nr 1 29 listopada Miasto

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

PRZEDMIAR ROBÓT w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. PRZEDMIAR ROBÓT w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. CPV : 45216112 2 Sądy Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

JP.szpital bystra -loggiep Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2. Wyliczenie ilosci robót

JP.szpital bystra -loggiep Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2. Wyliczenie ilosci robót Przedmiar robót Budowa: Budynek Specjalistycznego Zespółu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Obiekt: Pawilon nr IV Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruxlicy w Bystrej,ulFałata 2 strona nr:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych wraz z salą ślubów w budynku ratusza ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra pl.. Ratuszowy 58 INWESTOR : Urząd Miasta w Jeleniej Góre ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

7. zabezpieczenie pomieszczeń Poz. 70

7. zabezpieczenie pomieszczeń Poz. 70 7. zabezpieczenie pomieszczeń Poz. 70 Przedmiar robót Remont budynku i przebudowa oranżerii - Laboratorium Fotowoltaicznego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK roboty remontowe - remiza OSP w Rożnowie. Identyfikator kosztorysu: GMINA GRÓDEK - ROBOTY REMONTOWE - REMIZA OSP W ROŻNOWIE AKTUALNY PRZETARG 29.08 Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m Książka Przedmiarów Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku PSSE w Wieluniu ul. POW 14, 98-300 Wieluń 1. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH A.F. PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania: REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA)

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA) Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU Data: 2012-06-30 Budowa: ul. Szramka 3 w Rudzie Śląskiej Obiekt: Przedszkole nr 47 Zamawiający: URZĄD MIASTA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

wymiana okien_2009_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 808) strona nr: 1 Przedmiar

wymiana okien_2009_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 808) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Piwnice - pomieszczenia urzędu 1.1 Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych klatka schodowa 1,8664 = 1,8664 1,8664 ~1,866 m2 1.2 Wymiana okien - wykucie

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej w budynkach GIG Katowice

Główny Instytut Górnictwa Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej w budynkach GIG Katowice Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1 Przedmiar robót Data: 2016-06-17 Budowa: Obiekt: Pawilon II -, Komora Badań osłon ognioszczelnych - KD Barbara Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa,

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Przedmiar robót

260) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 obróbki blacharskie 1.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek, gzymsów itp. z blachy, nie nadających

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul. PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowa 8 w Murowanej Goślinie Budynek ul. Nowa 8 Wykonanie prac remontowych Adres:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Pracowania Projektowa KONSTRUKTOR ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice KOSZTORYS OWY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja z reonte elewacji budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 41,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1 1 pom.1 1 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, d.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) 146.701

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012 Przedmiar robót Obiekt ZMIANA OBUDOWY LOGGII WRAZ ZE ZMIANĄ ATRAP Z BLACHY FALISTEJ NA V KONDYGNACJI I WYMIANY BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Budowa Ustka - Grunwaldzka 41 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja SP Szkoła Podstawowa nr Reont elewacji wraz z dokończenie wyiany stolarki okiennej i drzwiowej Adres: ul. B.Chrobrego 9-00 Rybnik y CPV: 00- -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - obciążający m. st.warszawy kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Brożka 2b INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Ludwiki 3 m 66 INWESTOR : Administracja Młynów ADRES INWESTORA : Warszawa ul Wawelberga 15 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka

Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka Wymiana Stolarki Drzwiowej i Okiennej wg. projekt nr 1/171/12 Obiekt Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262500-6 - Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT 1 ZMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OKIEN NA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ w LIGOCIE Kod CPV 45453000-7 Budowa LIGOTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane CeDIR Sp. z o.o. Koszty zakupu Koszalin marzec 2009 rok Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowo - Audytorska Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Pracownia Projektowo - Audytorska Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Pracownia Projektowo - Audytorska 93-420 Łódź, ul. Amatorska 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

Bardziej szczegółowo

12,20*6,05*2 m2 147,620. 7,80*2 m 15,600. 3,00 szt. 3,000. 0,65*0,65 m2 0,423 0,90*0,50 m2 0,450 2,00*0,50+0,50*0,40 m2 1,200. 0,80*0,40*1,20 m3 0,384

12,20*6,05*2 m2 147,620. 7,80*2 m 15,600. 3,00 szt. 3,000. 0,65*0,65 m2 0,423 0,90*0,50 m2 0,450 2,00*0,50+0,50*0,40 m2 1,200. 0,80*0,40*1,20 m3 0,384 Przedmiar - Biała Piska, ul. Sienkiewicza 9 1 1 45210000-2 CPV 1.1 KNR 2-02 1609-0100 1.2 KNR 4-01 0508-0300 1.3 KNR 4-01 0535-0400 1.4 KNR 4-01 0535-0600 1.5 KNR 4-01 0419-0200 1.6 KNR 4-01 0212-0400

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIE- GO 17 W GŁUBCZYCACH

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIE- GO 17 W GŁUBCZYCACH ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI UL. WIEJSKA 14 48-100 GŁUBCZYCE ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ NAPRAWA GZYYMSÓW

Przedmiar robót WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ NAPRAWA GZYYMSÓW Przedmiar robót Data: 2010-05-12 Budowa: Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W POZNANIU. Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-714 Poznań, al. Niepodległosci 32 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia

Kosztorys ofertowy. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia Data: 2011-10-06 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: 63-840 KROBIA ul.powstańców WLKP -

Bardziej szczegółowo