OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego"

Transkrypt

1 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego UDZIELAMY POMOCY: Dzieciom i młodzieży Rodzicom Nauczycielom Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne W przypadku wyboru odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom formy pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą realizującą tę formę, wskazaną w ofercie lub z opiekunem placówki dziecka. Istnieje także możliwość zgłoszenia swojego udziału w wybranej formie warsztatowej poprzez stronę internetową: 1

2 Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. PROPONUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY: TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ: terapia metodą integracji sensorycznej - mgr A. Krawczyk, mgr A. Nowacka-Opłat terapia indywidualna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - mgr M. Kozłowska, mgr M. Piesiewicz, mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E. Gabruś - Tłoczyńska, terapia indywidualna behawioralna dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu poniżej 6 r ż. - mgr M. Kozłowska terapia indywidualna zaburzeń lękowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mgr M. Kozłowska Masaż Shantala - mgr M. Kozłowska terapia ogólnorozwojowa- mgr M. Kozłowska, mgr M. Piesiewicz, mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska terapia surdopedagogiczna (dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu) mgr B. Markiewicz terapia logopedyczna dla dzieci niepełnosprawnych mgr A. Laskowska, mgr W. Gredżuk terapia logopedyczna dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mgr S. Dysarz, mgr W. Gredżuk, mgr A. Laskowska terapia logopedyczną dzieci autystycznych mgr S. Dysarz TERAPIĘ GRUPOWĄ: terapia ogólnorozwojowa dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (wiek 3-4 lata) oraz dla dzieci z autyzmem (wiek 4-5 lata) - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr M. Piesiewicz, terapia ogólnorozwojowa realizowana w ramach Autorskiego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zespołem Downa - mgr A. Krawczyk, mgr E. Gabruś Tłoczyńska terapia w diadzie dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej z wysokofunkcjonującym autyzmem i z Zespołem Aspergera mgr M. Kozłowska Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera - mgr A. Grzmot Bilska, mgr A. Krawczyk zajęcia plastyczno- muzyczne dla uczniów z uszkodzonym narządem słuchu (kl. I-III szkoły podstawowej) mgr B. Markiewicz PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM: Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera - mgr M. Kozłowska Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży - mgr M. Kozłowska Trudne zachowania jak z nimi pracować w szkole - mgr A. Grzmot-Bilska Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 2

3 wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H. Woźniak, mgr S. Dysarz Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy z uczniem słabowidzącym, uczęszczającym do szkoły ogólnodostępnej - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H. Woźniak Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością, pod postacią upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz wadą wzroku dziecko słabowidzące uczęszczające do placówki ogólnodostępnej lub integracyjnej - mgr E. Gabruś- Tłoczyńska, mgr H. Woźniak Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej - mgr B. Markiewicz Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z zastosowaniem ACC? - mgr A. Laskowska, mgr W. Gredżuk Wykorzystanie piosenki w celu wspomagania rozwoju komunikacji za pomocą gestów mgr A. Laskowska inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) PROPONUJEMY RODZICOM: Integracja sensoryczna warsztaty dla rodziców mgr A. Nowacka Opłat Metody i formy stosowane w procesie wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (adresowany do rodziców dzieci objętych opieką terapeutyczną w formie indywidualnej oraz grupowej) - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Konsekwencja wychowawcza, nagradzanie, karanie - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczną mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Sposoby stymulowania rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczną w formie indywidualnej oraz grupowej - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Różnorodność uczuć rodziców w stosunku do dziecka - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczna w formie indywidualnej oraz z grupowej - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska Zrozumieć dziecko z autyzmem - mgr A. Grzmot-Bilska, mgr A. Krawczyk INNE: Spotkania mediacyjne mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos-Boenigk, Poradnictwo i doradztwo zawodowe mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr I. Szumińska- Reps, mgr A. Tokarska, Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa 3

4 Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym PROPONUJEMY DZIECIOM: TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ: Rozwijanie gotowości szkolnej dziecka - mgr K. Czajewska, mgr B. Murzynowska, mgr J. Kochańska terapia indywidualną dzieci przejawiających trudności emocjonalne oraz mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych - mgr D. Bem, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka pomoc logopedyczna mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr J. Gizińska, mgr Z. Kańkowska, mgr S. Kwiatkowska, mgr M. Mej-Olejniczak, mgr E. Padee, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska terapia dziecka jąkającego się mgr E. Padee, mgr A. Zaręba TERAPIĘ GRUPOWĄ: Zajęcia dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych - mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak Zajęcia usprawniające grafomotorykę - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Zajęcia realizowane programem Przyjaciele Zippiego - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak Zajęcia ogólnorozwojowe korekcyjno-kompensacyjne - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Terapia logopedyczna realizowana na terenie przedszkola Terapii grupowej dla dzieci towarzyszą odbywające się raz w miesiącu warsztaty dla rodziców, prowadzone według programu wsparcia rodziców małego dziecka zagrożonego zaburzeniami zachowania. PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: SZKOLENIA I PRELEKCJE: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - mgr J. Kochańska Metody badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia) - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki czytania i pisania w wieku sześciu lat - dr N. Wyrwicz Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako profilaktyka wad wymowy cały zespół logopedów 4

5 Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako profilaktyka wad wymowy cały zespół logopedów Stymulacja rozwoju słuchu fonemowego z uwzględnieniem syntezy i analizy głoskowej mgr M. Grześkowska Stymulacja rozwoju mowy u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy cały zespół logopedów Co powinno zaniepokoić nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym? rozwój mowy dziecka mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska Wykorzystanie literatury dziecięcej w kształtowaniu mowy dzieci mgr S. Kwiatkowska PROPONUJEMY RODZICOM: Pomoc terapeutyczna rodzinom dr N. Wyrwicz Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i rodzinnych: mgr D. Bem, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, mgr K. Czajewska PRELEKCJE: Adaptacja dziecka do przedszkola - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Wczesne symptomy ryzyka dysleksji - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Normy rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Komunikacja z dzieckiem - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Trudności emocjonalne: nieśmiałość, brak tolerancji na porażkę, wybuchy złości itp. - dr N. Wyrwicz Wyznaczanie granic i konsekwencja w wychowaniu dziecka - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Sposoby organizowania dzieciom wolnego czasu - dr N. Wyrwicz Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola/szkoły? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Komputer i telewizja w życiu przedszkolaka odróżnianie prawdy od fikcji - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska 5

6 Jestem siostrą, jestem bratem, czyli o prawidłowych relacjach między rodzeństwem - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami? mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak rozmawiać z dzieckiem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak zachęcać dziecko do współpracy? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Trudne zachowania - powody powstawania i sposoby panowania nad nimi- mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr K. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska O tym, czy powinno się karać dzieci i jak mądrze je chwalić? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Nie mam przyjaciół! sposoby na nieśmiałość - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Nie uda mi się! od samodzielności do wiary w siebie - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Wychowanie bez klapsa jak być dobrym rodzicem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Bezpieczny maluch czyli jak chronić dziecko przed zagrożeniami? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl siedmiu warsztatów dla rodziców prowadzonych według programu wsparcia rodziców małego dziecka zagrożonego zaburzeniami zachowania - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl pięciu warsztatów dla rodziców pt. Rodzicielstwo przez zabawę - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Coaching rodzicielski - mgr D. Bem Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z zastosowaniem ACC? - mgr W. Gredżuk, mgr A. Laskowska Komunikacja alternatywna mgr A. Laskowska Przyczyny najczęściej występujących wad i zaburzeń mowy cały zespół logopedów Opieka logopedyczna od urodzenia stymulowanie rozwoju mowy dziecka, profilaktyka logopedyczna mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska 6

7 Poprawna mowa czynnikiem warunkującym sukcesy edukacyjne dziecka mgr I. Frankowska Rola zabawy w rozwoju mowy dziecka i mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr A. Laskowska, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji mgr S. Dysarz, mgr M. Grześkowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E. Padee, mgr S. Kwiatkowska Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka - mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E. Padee, mgr S. Kwiatkowska, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska INNE: PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony na terenie placówki - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony na terenie placówki wszyscy opiekunowie placówek Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa POMOC UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi w tym lękowymi - mgr W. Bramska, mgr K. Chabowska, mgr M. Kulczyńska, mgr D. Jaskulska terapia indywidualna zaburzeń depresyjnych mgr D. Jaskólska terapia indywidualna zaburzeń odżywiania - mgr D. Jaskólska behawioralna modyfikacja zachowań - mgr W. Bramska terapia dla rodziców i dzieci z diagnozą ADHD - mgr K. Chabowska, mgr L. Stobrawa trening relaksacyjny. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem- zajęcia indywidualne - mgr S. Szczurek rozmowy terapeutyczne (trudności w kontaktach społecznych) - zespół psychologów terapia dla dzieci z problemem moczenia nocnego mgr A. Zaręba, mgr L. Stobrawa spotkania mediacyjne mgr S. Szczurek, mgr M. Borowska, mgr R. Latos- Boenigk terapia indywidualna dla dzieci z problemami wychowawczymi - zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji terapia dla dzieci jąkających się psycholog- mgr A. Zaręba i logopeda- E. Padee Opieka logopedyczna cały zespół logopedów 7

8 pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr I. Szumińska- Reps, mgr D. Korowiecka, mgr A. Tokarska,, mgr M. Urbańska- Huk diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z chorobami przewlekłymi pod kątem dalszego wyboru kierunku kształcenia mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska Huk, mgr I. Szumińska- Reps ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - terapia grupowa dla uczniów: szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych - mgr K. Skowrońska; mgr D. Kaszewska-Bosiacka, mgr M.Stęc- Sikorska szkół podstawowych - klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - mgr J. Gniewkowska-Mońko ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE - terapia indywidualna dla uczniów : ryzyka dysleksji i głęboką dysleksją rozwojową mgr K. Skowrońska, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka ryzyka dysleksji rozwojowej kl. I-III; dysleksją rozwojową kl. IV-VI - mgr R. Bandoch; mgr K. Tłok; mgr B. Markiewicz z dysleksją rozwojową kl. IV-VI i dla uczniów szkół gimnazjalnych z głęboką dysleksją rozwojową mgr J. Gniewkowska-Mońko TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ - indywidualna - mgr E. Szot, mgr B. Markiewicz TERAPIĘ DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI Z MATEMATYKĄ ( terapię grupową i indywidualną) -mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka FORMY GRUPOWE: Bajkoterapia- mgr W. Bramska Terapia grupowa dla dzieci szkół podstawowych, rozwijająca kompetencje społeczne - mgr K. Chabowska Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży - mgr M. Borowska trening antystresowy (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) usprawnianie umiejętności radzenia i resocjalizacji sobie w sytuacjach konfliktowych (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia wspierające dla uczniów w okresie adolescencji(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) profilaktyka uzależnień(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów klasowych(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia pt Sztuka autoprezentacji (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) jak sobie radzić w klasie IV(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia psychoedukacyjne Jak być tolerancyjnym (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) grupa socjoterapeutyczna (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) 8

9 zajęcia interwencyjne na terenie szkoły (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: Poznajemy świat zawodów ( kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps, Giełda zawodów (kl.i gimnazjum) - Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie zainteresowań zawodowych. ( Kl. II gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) prelekcja mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps, Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej uczniowie I i II klasy gimnazjum - mgr D. Korowiecka, Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i cech osobowości - dla uczniów I klas gimnazjum - mgr M. Stęc Sikorska Rozwijanie kreatywności w twórczym myśleniu - dla uczniów kl. VI oraz I i II kl gimnazjum - mgr D. Jaskólska Rozwijanie samoświadomości, wyznaczanie celów i wartości - dla uczniów kl. VI oraz I i II kl. gimnazjum - mgr D. Jaskólska Jak uczyć się efektywnie? IV-VI SP oraz I-III gimnazjum - mgr I. Szumińska-Reps Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (gimnazjum) -mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem. (gimnazjum) mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - mgr D. Kaszewska-Bosiacka Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska. Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem (uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska. Nasze diamenty rozwijające twórcze myślenie (uczniowie gimnazjum). Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - mgr J. Skierska. Zajęcia wspierające zdolności twórcze (klasy V- VI) mgr K. Tłok PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM: Praca z uczniem grupy ryzyka dysleksji w szkole - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok, mgr J. Skierska Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową w szkole - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok, mgr W. Bramska 9

10 Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w szkole - mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi jak rozmawiać z rodzicami? - mgr K. Skowrońska Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska-Bosiacka, mgr K. Tłok mgr E. Szott, mgr J. Skierska Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J. Cieszyńskiej. (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka Praca z zachowaniami trudnymi - mgr S. Szczurek, mgr K. Chabowska Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole - mgr L. Stobrawa PRELEKCJE, WARSZTATY: Zaburzenia lękowe w funkcjonowaniu szkolnym - mgr D. Jaskólska Specyficzne problemy okresu adolescencji - mgr D. Jaskólska Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska, Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska, Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z otoczeniem - mgr J. Skierska, Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami trudnych uczniów (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps INNE: Spotkania konsultacyjne dla nauczycieli pracujących z dziećmi nadpobudliwymi (indywidualne lub zespołowe)- L. Stobrawa Wczesne symptomy dysleksji rozwojowej dla nauczycieli klas I- III- J. Skierska Punkty konsultacyjne, porady indywidualne - cały zespół inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) PROPONUJEMY RODZICOM: WARSZTATY Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w domu - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w domu - mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J. Cieszyńskiej (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją 10

11 rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka Rozwijanie kompetencji wychowawczych - mgr K. Chabowska, mgr W. Bramska Motywowanie do nauki - mgr K. Chabowska Rozwój dziecka poprzez zabawę ( rodzice dzieci klas I- III) - mgr K. Chabowska Być rodzicem dziecka z ADHD- grupowe spotkania edukacyjnowarsztatowe dla rodziców dzieci nadpobudliwych- cykl 10 spotkań - mgr L. Stobrawa Grupa edukacyjno- warsztatowa wzmacniająca relacje rodzinne dla rodziców nastolatków cykl 10 spotkań- mgr E.S. Szczurek, mgr M. Borowska usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) trening umiejętności wychowawczych (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) SZKOŁA DLA RODZICÓW dzieci z klas I-III zagrożonych dysleksją rozwojową ( spotkania cyklicznie co miesiąc od X 2014r. do V. 2015r.) Ćwiczenia Funkcji słuchowych (2 spotkania) mgr K. Skowrońska, mgr J. Gniewkowska-Mońko Metoda symultaniczno-sekwencyjna (2 spotkania) mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia wzrokowe (2 spotkania) mgr J.Gniewkowska-Mońko, mgr D. Kaszewska-Bosiacka FORMY GRUPOWE: Odkrywanie zdolności mojego dziecka -, mgr J. Skierska. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych mgr J. Skierska. Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (rodzice uczniów II klas gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps, Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk PRELEKCJE: Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży Problemy okresu dojrzewania Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i młodzieży Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka. Motywowanie dziecka do nauki FORMY INDYWIDUALNE Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci - mgr M. Borowska Grupa edukacyjno- warsztatowa dla rodziców z elementami grupy wsparcia - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek Pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodzin doznających przemocy - mgr J. Skierska Rozmowy terapeutyczne - zespół psychologów 11

12 Spotkania mediacyjne - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos- Boenigk Indywidualne spotkania diagnostyczno- psychoedukacyjnoterapeutyczne dla rodziców i dzieci nadpobudliwych - mgr L. Stobrawa Terapeutyczne sesje rodzinne w ujęciu systemowym - mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) INNE: Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa Opieka nad uczniem zdolnym. PROPONUJEMY UCZNIOM: Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - mgr D. Kaszewska-Bosiacka Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska. Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem (uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska. Nasze diamenty rozwijające twórcze myślenie (uczniowie gimnazjum). Rozwijanie umiejętności interpersonalnych mgr J. Skierska Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - mgr J. Skierska Zajęcia wspierające zdolności twórcze klasy V VI - mgr K. Tłok Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć warsztatowych na terenie szkoły w przypadku zebrania się grupy liczącej minimum 8 uczniów. PROPONUJE NAUCZYCIELOM: WARSZTATY, PRELEKCJE: Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska, Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska, Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z otoczeniem - mgr J. Skierska, Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego - mgr J. Skierska 12

13 PROPONUJEMY RODZICOM: FORMY GRUPOWE: Odkrywanie zdolności mojego dziecka -, mgr J. Skierska. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych mgr J. Skierska. Pomoc w zakresie profilaktyki i resocjalizacji PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: terapia indywidualna, rozmowy terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi mgr R.Latos- Boenigk, mgr J. Pisarska, mgr E. Stachurska, mgr m. Stobrawa Spotkania mediacyjne mgr E. S. Szczurek, mgr M. Borowska, Mgr R. Latos- Boenigk FORMY GRUPOWE: trening antystresowy usprawnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych zajęcia wspierające dla uczniów w okresie adolescencji profilaktyka uzależnień zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów klasowych zajęcia pt Sztuka autoprezentacji jak sobie radzić w klasie IV zajęcia psychoedukacyjne Jak być tolerancyjnym grupa socjoterapeutyczna mgr J. Pisarska, mgr R. Latos- Boenigk PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: (prowadzą wszyscy członkowie zespołu) Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami uczniów trudnych PROPONUJEMY RODZICOM: (prowadzą wszyscy członkowie zespołu) usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi trening umiejętności wychowawczych PRELEKCJE: Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży Problemy okresu dojrzewania Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i młodzieży Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka. Motywowanie dziecka do nauki 13

14 INNE: Udział pracowników Poradni w Drzwiach otwartych, Zespołach Wychowawczych. Punkty Konsultacyjne w szkołach dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na życzenie szkół. Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps Terapia dla uczniów jąkających się psycholog- mgr A. Zaręba, logopeda- mgr E. Padee Terapia dla uczniów z dysleksją rozwojowąmgr J. Gniewkowska-Mońko Terapia dla uczniów z problemem moczenia nocnego mgr A. Zaręba Rozmowy terapeutyczne z uczniami z problemami emocjonalnymi, trudnościami w kontaktach społecznychmgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps Punkt konsultacyjny dla uczniów niezdecydowanych co do wyboru zawodu i dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poniedziałek: godz mgr I. Szumińska-Reps wtorek: godz ul. Jana III Sobieskiego 10 gabinet 38 (I piętro) Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. - mgr I. Szumińska-Reps, 14

15 INNE: Spotkania mediacyjne mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos- Boenigk Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M.Stobrawa Pomoc w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk Diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z chorobami przewlekłymi pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska Reps Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps FORMY GRUPOWE: Poznajemy świat zawodów (kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps, Giełda zawodów (kl.i gimnazjum) - Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie zainteresowań zawodowych. (kl.iii gimnazjum) mgr I. Szumińska-Reps, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) prelekcja mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps, Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej (uczniowie I i II klasy gimnazjum) - mgr D. Korowiecka, Jak uczyć się efektywnie? (IV-VI SP oraz I-III gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. - mgr I. Szumińska-Reps, 15

16 SZKOLNI LIDERZY DORADZTWA ZAWODOWEGO: grupa wsparcia mgr I. Szumińska- Reps, PROPONUJEMY RODZICOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (rodzice uczniów II klas gimnaz.) - mgr I. Szumińska-Reps, Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk POZA WYŻEJ PROPONOWANYMI FORMAMI PPP -1 REALIZUJE: Badania przesiewowe pod katem ryzyka dysleksji Badania przesiewowe Widzę, słyszę Przesiewowe badania logopedyczne Terapia EEG Biofeedback W związku ze Strategią Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata [ ] w roku szkolnym 2014/15 organizujemy dla pedagogów szkól podstawowych i gimnazjów cykliczne grupowe spotkania konsultacyjne z elementami wsparcia, których celem jest wymiana doświadczeń, analizowanie sytuacji trudnych, dzielenie się dobrymi praktykami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.!!! Pierwsze spotkanie odbędzie się r. godz w siedzibie Poradni, ul Obrońców Bydgoszczy 1, sala 28 ZAPRASZAMY 16

17 17

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY

OFERTA NA ROK SZKOLNY OFERTA NA ROK SZKOLNY 2016-2017 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGNIA ROZWOJU DZIECKA OPIEKI NAD DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCM. Indywidualna terapia dzieci i młodzieży z rożnymi niepełnosprawnościami.

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ PPP-P OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Prowadzący Temat Adresat Forma Czas trwania Bezpieczeństwo w Internecie rodzice, nauczyciele Współczesne zagrożeniadopalacze rodzice, nauczyciele Stolarska

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 DZIAŁ WCZESNEJ DIAGNOZY I TERAPII MAŁEGO DZIECKA oferuje: Dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego: Indywidualne konsultacje na terenie przedszkoli i

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 DZIAŁ LOGOPEDYCZNY 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/ GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/ GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 tel./fax (32) 210 37 16, e-mail: ppped@ppped.pl OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 Skład zespołu Stanowisko/ funkcja w Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 2. Ewa Przesłańska /UM/ zastępstwo Sylwia pedagog, SP nr 54, MP nr 36 Tłustochowicz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje 1 PCDNiPPP w Górze Propozycje Poradni PsychologicznoPedagogicznej na spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami organizowane przez PCDN i PPP w Górze Oferta Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88, e-mail: ppp4lodz@poczta.onet.pl www.ppp4lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

ADRESAT: PRZEDSZKOLE Termin realizacji (proponowany dzień tygodnia, godziny)

ADRESAT: PRZEDSZKOLE Termin realizacji (proponowany dzień tygodnia, godziny) Wiek przedszkolaków OFERTA PRACY WARSZTATOWO-EDUKACYJNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MIKOŁOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 forma zajęć (prelekcja warsztaty, pogadanka, badania przesiewowe) 5/6 latki

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3- go Maja 22 tel. 0 32 262 38 12 lub 0 32 262 53 50 DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Pragnę przedstawić Państwu Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku, w którym znajdziecie ofertę działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE:

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE: Działalność GABINET LGPEDYCZNY PRADNI PSYCHLGICZN PEDAGGICZNEJ W GRLICACH PRPNUJE: I. dla dzieci: diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy od najmłodszych lat przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka, zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA na rok szkolny 2014/2015

OFERTA na rok szkolny 2014/2015 OFERTA na rok szkolny 2014/2015 GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PRZEDSZKOLA Lp. TEMATYKA CZAS PROWADZĄCA TRWANIA 1. Jak rodzice mogą wspomóc rozwój ruchowy i grafomotoryczny dziecka warsztaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich OFERTA DLA UCZNIÓW Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Doskonalenie funkcji percepcyjno motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19, a w soboty od 8 do 16. Poradnia udziela pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. O ferta 2015/16 programowa DANE PODSTAWOWE: 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Opracowała: mgr Eliza Wolska ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE Działalność profilaktyczna i doradcza 1. Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Łódź, ul. Motylowa 3, blok 114 Tel./fax. 659-15-81 www.ppp2.edu.lodz.pl e-mail: poradnia.motylowa@gmail.com Rodziców zapraszamy do skorzystania z następujących form pomocy:

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

3. Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne 4. Orzekanie i opiniowanie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych

3. Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne 4. Orzekanie i opiniowanie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych OFERTA ZPPP NR 1 W POZNANIU POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 I. Oferta pomocy dla dzieci

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012.

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia dla uczniów Lp. Temat Forma pracy Adresat Termin realizacji Osoby realizujące 1. Program profilaktyczno-wychowawczy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE Rok szkolny 2014/15 Spis treści OBSZAR I. WIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 OBSZAR II. UCZEŃ NIEPEŁNORAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017- SZKOŁY PODSTAWOWE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017- SZKOŁY PODSTAWOWE Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 tel./fax (32) 210 37 16, e-mail: ppped@ppped.pl OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. 1 I. PROPOZYCJE FORM POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LUB ZESPOŁOWE NA TERENIE PORADNI a) psychologiczne;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Konstytucji 3 Maja 6 96-100 Skierniewice tel. fax. (46) 834 59 66 www.ppppskierniewice.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo! Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2015/2016. Zajmujemy się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Szkoła Podstawowa

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Szkoła Podstawowa OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ Szkoła Podstawowa Al. Jana Pawła II 95 21 010 Łęczna tel/fa: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2016/2017 W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli rok szkolny 2016/17 ZAJĘCIA Z UCZNIAMI SZKOŁA SZKOŁA WYPEŁNIA DRUK ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo