OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego"

Transkrypt

1 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego UDZIELAMY POMOCY: Dzieciom i młodzieży Rodzicom Nauczycielom Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne W przypadku wyboru odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom formy pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą realizującą tę formę, wskazaną w ofercie lub z opiekunem placówki dziecka. Istnieje także możliwość zgłoszenia swojego udziału w wybranej formie warsztatowej poprzez stronę internetową: 1

2 Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. PROPONUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY: TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ: terapia metodą integracji sensorycznej - mgr A. Krawczyk, mgr A. Nowacka-Opłat terapia indywidualna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - mgr M. Kozłowska, mgr M. Piesiewicz, mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E. Gabruś - Tłoczyńska, terapia indywidualna behawioralna dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu poniżej 6 r ż. - mgr M. Kozłowska terapia indywidualna zaburzeń lękowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mgr M. Kozłowska Masaż Shantala - mgr M. Kozłowska terapia ogólnorozwojowa- mgr M. Kozłowska, mgr M. Piesiewicz, mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska terapia surdopedagogiczna (dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu) mgr B. Markiewicz terapia logopedyczna dla dzieci niepełnosprawnych mgr A. Laskowska, mgr W. Gredżuk terapia logopedyczna dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mgr S. Dysarz, mgr W. Gredżuk, mgr A. Laskowska terapia logopedyczną dzieci autystycznych mgr S. Dysarz TERAPIĘ GRUPOWĄ: terapia ogólnorozwojowa dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (wiek 3-4 lata) oraz dla dzieci z autyzmem (wiek 4-5 lata) - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr M. Piesiewicz, terapia ogólnorozwojowa realizowana w ramach Autorskiego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zespołem Downa - mgr A. Krawczyk, mgr E. Gabruś Tłoczyńska terapia w diadzie dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej z wysokofunkcjonującym autyzmem i z Zespołem Aspergera mgr M. Kozłowska Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera - mgr A. Grzmot Bilska, mgr A. Krawczyk zajęcia plastyczno- muzyczne dla uczniów z uszkodzonym narządem słuchu (kl. I-III szkoły podstawowej) mgr B. Markiewicz PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM: Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera - mgr M. Kozłowska Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży - mgr M. Kozłowska Trudne zachowania jak z nimi pracować w szkole - mgr A. Grzmot-Bilska Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 2

3 wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H. Woźniak, mgr S. Dysarz Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy z uczniem słabowidzącym, uczęszczającym do szkoły ogólnodostępnej - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H. Woźniak Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością, pod postacią upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz wadą wzroku dziecko słabowidzące uczęszczające do placówki ogólnodostępnej lub integracyjnej - mgr E. Gabruś- Tłoczyńska, mgr H. Woźniak Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej - mgr B. Markiewicz Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z zastosowaniem ACC? - mgr A. Laskowska, mgr W. Gredżuk Wykorzystanie piosenki w celu wspomagania rozwoju komunikacji za pomocą gestów mgr A. Laskowska inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) PROPONUJEMY RODZICOM: Integracja sensoryczna warsztaty dla rodziców mgr A. Nowacka Opłat Metody i formy stosowane w procesie wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (adresowany do rodziców dzieci objętych opieką terapeutyczną w formie indywidualnej oraz grupowej) - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Konsekwencja wychowawcza, nagradzanie, karanie - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczną mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Sposoby stymulowania rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczną w formie indywidualnej oraz grupowej - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz Różnorodność uczuć rodziców w stosunku do dziecka - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczna w formie indywidualnej oraz z grupowej - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska Zrozumieć dziecko z autyzmem - mgr A. Grzmot-Bilska, mgr A. Krawczyk INNE: Spotkania mediacyjne mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos-Boenigk, Poradnictwo i doradztwo zawodowe mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr I. Szumińska- Reps, mgr A. Tokarska, Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa 3

4 Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym PROPONUJEMY DZIECIOM: TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ: Rozwijanie gotowości szkolnej dziecka - mgr K. Czajewska, mgr B. Murzynowska, mgr J. Kochańska terapia indywidualną dzieci przejawiających trudności emocjonalne oraz mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych - mgr D. Bem, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka pomoc logopedyczna mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr J. Gizińska, mgr Z. Kańkowska, mgr S. Kwiatkowska, mgr M. Mej-Olejniczak, mgr E. Padee, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska terapia dziecka jąkającego się mgr E. Padee, mgr A. Zaręba TERAPIĘ GRUPOWĄ: Zajęcia dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych - mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak Zajęcia usprawniające grafomotorykę - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Zajęcia realizowane programem Przyjaciele Zippiego - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak Zajęcia ogólnorozwojowe korekcyjno-kompensacyjne - mgr K. Czajewska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Terapia logopedyczna realizowana na terenie przedszkola Terapii grupowej dla dzieci towarzyszą odbywające się raz w miesiącu warsztaty dla rodziców, prowadzone według programu wsparcia rodziców małego dziecka zagrożonego zaburzeniami zachowania. PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: SZKOLENIA I PRELEKCJE: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - mgr J. Kochańska Metody badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia) - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki czytania i pisania w wieku sześciu lat - dr N. Wyrwicz Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako profilaktyka wad wymowy cały zespół logopedów 4

5 Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako profilaktyka wad wymowy cały zespół logopedów Stymulacja rozwoju słuchu fonemowego z uwzględnieniem syntezy i analizy głoskowej mgr M. Grześkowska Stymulacja rozwoju mowy u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy cały zespół logopedów Co powinno zaniepokoić nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym? rozwój mowy dziecka mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska Wykorzystanie literatury dziecięcej w kształtowaniu mowy dzieci mgr S. Kwiatkowska PROPONUJEMY RODZICOM: Pomoc terapeutyczna rodzinom dr N. Wyrwicz Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i rodzinnych: mgr D. Bem, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, mgr K. Czajewska PRELEKCJE: Adaptacja dziecka do przedszkola - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Wczesne symptomy ryzyka dysleksji - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Normy rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz Komunikacja z dzieckiem - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Trudności emocjonalne: nieśmiałość, brak tolerancji na porażkę, wybuchy złości itp. - dr N. Wyrwicz Wyznaczanie granic i konsekwencja w wychowaniu dziecka - mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz Sposoby organizowania dzieciom wolnego czasu - dr N. Wyrwicz Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola/szkoły? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Komputer i telewizja w życiu przedszkolaka odróżnianie prawdy od fikcji - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska 5

6 Jestem siostrą, jestem bratem, czyli o prawidłowych relacjach między rodzeństwem - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami? mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak rozmawiać z dzieckiem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Jak zachęcać dziecko do współpracy? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Trudne zachowania - powody powstawania i sposoby panowania nad nimi- mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr K. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska O tym, czy powinno się karać dzieci i jak mądrze je chwalić? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Nie mam przyjaciół! sposoby na nieśmiałość - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Nie uda mi się! od samodzielności do wiary w siebie - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Wychowanie bez klapsa jak być dobrym rodzicem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl warsztatów dla rodziców pt. Bezpieczny maluch czyli jak chronić dziecko przed zagrożeniami? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl siedmiu warsztatów dla rodziców prowadzonych według programu wsparcia rodziców małego dziecka zagrożonego zaburzeniami zachowania - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska o Cykl pięciu warsztatów dla rodziców pt. Rodzicielstwo przez zabawę - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska Coaching rodzicielski - mgr D. Bem Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z zastosowaniem ACC? - mgr W. Gredżuk, mgr A. Laskowska Komunikacja alternatywna mgr A. Laskowska Przyczyny najczęściej występujących wad i zaburzeń mowy cały zespół logopedów Opieka logopedyczna od urodzenia stymulowanie rozwoju mowy dziecka, profilaktyka logopedyczna mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska 6

7 Poprawna mowa czynnikiem warunkującym sukcesy edukacyjne dziecka mgr I. Frankowska Rola zabawy w rozwoju mowy dziecka i mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr A. Laskowska, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji mgr S. Dysarz, mgr M. Grześkowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E. Padee, mgr S. Kwiatkowska Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka - mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E. Padee, mgr S. Kwiatkowska, mgr M. Wadowska, mgr M. Zielińska INNE: PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony na terenie placówki - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony na terenie placówki wszyscy opiekunowie placówek Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa POMOC UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi w tym lękowymi - mgr W. Bramska, mgr K. Chabowska, mgr M. Kulczyńska, mgr D. Jaskulska terapia indywidualna zaburzeń depresyjnych mgr D. Jaskólska terapia indywidualna zaburzeń odżywiania - mgr D. Jaskólska behawioralna modyfikacja zachowań - mgr W. Bramska terapia dla rodziców i dzieci z diagnozą ADHD - mgr K. Chabowska, mgr L. Stobrawa trening relaksacyjny. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem- zajęcia indywidualne - mgr S. Szczurek rozmowy terapeutyczne (trudności w kontaktach społecznych) - zespół psychologów terapia dla dzieci z problemem moczenia nocnego mgr A. Zaręba, mgr L. Stobrawa spotkania mediacyjne mgr S. Szczurek, mgr M. Borowska, mgr R. Latos- Boenigk terapia indywidualna dla dzieci z problemami wychowawczymi - zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji terapia dla dzieci jąkających się psycholog- mgr A. Zaręba i logopeda- E. Padee Opieka logopedyczna cały zespół logopedów 7

8 pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr I. Szumińska- Reps, mgr D. Korowiecka, mgr A. Tokarska,, mgr M. Urbańska- Huk diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z chorobami przewlekłymi pod kątem dalszego wyboru kierunku kształcenia mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska Huk, mgr I. Szumińska- Reps ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - terapia grupowa dla uczniów: szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych - mgr K. Skowrońska; mgr D. Kaszewska-Bosiacka, mgr M.Stęc- Sikorska szkół podstawowych - klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - mgr J. Gniewkowska-Mońko ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE - terapia indywidualna dla uczniów : ryzyka dysleksji i głęboką dysleksją rozwojową mgr K. Skowrońska, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka ryzyka dysleksji rozwojowej kl. I-III; dysleksją rozwojową kl. IV-VI - mgr R. Bandoch; mgr K. Tłok; mgr B. Markiewicz z dysleksją rozwojową kl. IV-VI i dla uczniów szkół gimnazjalnych z głęboką dysleksją rozwojową mgr J. Gniewkowska-Mońko TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ - indywidualna - mgr E. Szot, mgr B. Markiewicz TERAPIĘ DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI Z MATEMATYKĄ ( terapię grupową i indywidualną) -mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka FORMY GRUPOWE: Bajkoterapia- mgr W. Bramska Terapia grupowa dla dzieci szkół podstawowych, rozwijająca kompetencje społeczne - mgr K. Chabowska Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży - mgr M. Borowska trening antystresowy (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) usprawnianie umiejętności radzenia i resocjalizacji sobie w sytuacjach konfliktowych (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia wspierające dla uczniów w okresie adolescencji(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) profilaktyka uzależnień(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów klasowych(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia pt Sztuka autoprezentacji (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) jak sobie radzić w klasie IV(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) zajęcia psychoedukacyjne Jak być tolerancyjnym (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) grupa socjoterapeutyczna (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) 8

9 zajęcia interwencyjne na terenie szkoły (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: Poznajemy świat zawodów ( kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps, Giełda zawodów (kl.i gimnazjum) - Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie zainteresowań zawodowych. ( Kl. II gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) prelekcja mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps, Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej uczniowie I i II klasy gimnazjum - mgr D. Korowiecka, Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i cech osobowości - dla uczniów I klas gimnazjum - mgr M. Stęc Sikorska Rozwijanie kreatywności w twórczym myśleniu - dla uczniów kl. VI oraz I i II kl gimnazjum - mgr D. Jaskólska Rozwijanie samoświadomości, wyznaczanie celów i wartości - dla uczniów kl. VI oraz I i II kl. gimnazjum - mgr D. Jaskólska Jak uczyć się efektywnie? IV-VI SP oraz I-III gimnazjum - mgr I. Szumińska-Reps Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (gimnazjum) -mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem. (gimnazjum) mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - mgr D. Kaszewska-Bosiacka Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska. Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem (uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska. Nasze diamenty rozwijające twórcze myślenie (uczniowie gimnazjum). Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - mgr J. Skierska. Zajęcia wspierające zdolności twórcze (klasy V- VI) mgr K. Tłok PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM: Praca z uczniem grupy ryzyka dysleksji w szkole - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok, mgr J. Skierska Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową w szkole - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok, mgr W. Bramska 9

10 Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w szkole - mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi jak rozmawiać z rodzicami? - mgr K. Skowrońska Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska-Bosiacka, mgr K. Tłok mgr E. Szott, mgr J. Skierska Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J. Cieszyńskiej. (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka Praca z zachowaniami trudnymi - mgr S. Szczurek, mgr K. Chabowska Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole - mgr L. Stobrawa PRELEKCJE, WARSZTATY: Zaburzenia lękowe w funkcjonowaniu szkolnym - mgr D. Jaskólska Specyficzne problemy okresu adolescencji - mgr D. Jaskólska Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska, Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska, Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z otoczeniem - mgr J. Skierska, Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami trudnych uczniów (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps INNE: Spotkania konsultacyjne dla nauczycieli pracujących z dziećmi nadpobudliwymi (indywidualne lub zespołowe)- L. Stobrawa Wczesne symptomy dysleksji rozwojowej dla nauczycieli klas I- III- J. Skierska Punkty konsultacyjne, porady indywidualne - cały zespół inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) PROPONUJEMY RODZICOM: WARSZTATY Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w domu - mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska, mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska- Bosiacka, mgr K. Tłok Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w domu - mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J. Cieszyńskiej (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją 10

11 rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska- Bosiacka Rozwijanie kompetencji wychowawczych - mgr K. Chabowska, mgr W. Bramska Motywowanie do nauki - mgr K. Chabowska Rozwój dziecka poprzez zabawę ( rodzice dzieci klas I- III) - mgr K. Chabowska Być rodzicem dziecka z ADHD- grupowe spotkania edukacyjnowarsztatowe dla rodziców dzieci nadpobudliwych- cykl 10 spotkań - mgr L. Stobrawa Grupa edukacyjno- warsztatowa wzmacniająca relacje rodzinne dla rodziców nastolatków cykl 10 spotkań- mgr E.S. Szczurek, mgr M. Borowska usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) trening umiejętności wychowawczych (zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji) SZKOŁA DLA RODZICÓW dzieci z klas I-III zagrożonych dysleksją rozwojową ( spotkania cyklicznie co miesiąc od X 2014r. do V. 2015r.) Ćwiczenia Funkcji słuchowych (2 spotkania) mgr K. Skowrońska, mgr J. Gniewkowska-Mońko Metoda symultaniczno-sekwencyjna (2 spotkania) mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia wzrokowe (2 spotkania) mgr J.Gniewkowska-Mońko, mgr D. Kaszewska-Bosiacka FORMY GRUPOWE: Odkrywanie zdolności mojego dziecka -, mgr J. Skierska. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych mgr J. Skierska. Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (rodzice uczniów II klas gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps, Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk PRELEKCJE: Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży Problemy okresu dojrzewania Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i młodzieży Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka. Motywowanie dziecka do nauki FORMY INDYWIDUALNE Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci - mgr M. Borowska Grupa edukacyjno- warsztatowa dla rodziców z elementami grupy wsparcia - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek Pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodzin doznających przemocy - mgr J. Skierska Rozmowy terapeutyczne - zespół psychologów 11

12 Spotkania mediacyjne - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos- Boenigk Indywidualne spotkania diagnostyczno- psychoedukacyjnoterapeutyczne dla rodziców i dzieci nadpobudliwych - mgr L. Stobrawa Terapeutyczne sesje rodzinne w ujęciu systemowym - mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do uzgodnienia z opiekunami) INNE: Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa Opieka nad uczniem zdolnym. PROPONUJEMY UCZNIOM: Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - mgr D. Kaszewska-Bosiacka Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska. Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem (uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska. Nasze diamenty rozwijające twórcze myślenie (uczniowie gimnazjum). Rozwijanie umiejętności interpersonalnych mgr J. Skierska Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - mgr J. Skierska Zajęcia wspierające zdolności twórcze klasy V VI - mgr K. Tłok Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć warsztatowych na terenie szkoły w przypadku zebrania się grupy liczącej minimum 8 uczniów. PROPONUJE NAUCZYCIELOM: WARSZTATY, PRELEKCJE: Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska, Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska, Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego - mgr J. Skierska Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z otoczeniem - mgr J. Skierska, Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego - mgr J. Skierska 12

13 PROPONUJEMY RODZICOM: FORMY GRUPOWE: Odkrywanie zdolności mojego dziecka -, mgr J. Skierska. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych mgr J. Skierska. Pomoc w zakresie profilaktyki i resocjalizacji PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: terapia indywidualna, rozmowy terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi mgr R.Latos- Boenigk, mgr J. Pisarska, mgr E. Stachurska, mgr m. Stobrawa Spotkania mediacyjne mgr E. S. Szczurek, mgr M. Borowska, Mgr R. Latos- Boenigk FORMY GRUPOWE: trening antystresowy usprawnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych zajęcia wspierające dla uczniów w okresie adolescencji profilaktyka uzależnień zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów klasowych zajęcia pt Sztuka autoprezentacji jak sobie radzić w klasie IV zajęcia psychoedukacyjne Jak być tolerancyjnym grupa socjoterapeutyczna mgr J. Pisarska, mgr R. Latos- Boenigk PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: (prowadzą wszyscy członkowie zespołu) Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami uczniów trudnych PROPONUJEMY RODZICOM: (prowadzą wszyscy członkowie zespołu) usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi trening umiejętności wychowawczych PRELEKCJE: Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży Problemy okresu dojrzewania Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i młodzieży Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka. Motywowanie dziecka do nauki 13

14 INNE: Udział pracowników Poradni w Drzwiach otwartych, Zespołach Wychowawczych. Punkty Konsultacyjne w szkołach dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na życzenie szkół. Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum Interwencje kryzysowe mgr M. Stobrawa Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps Terapia dla uczniów jąkających się psycholog- mgr A. Zaręba, logopeda- mgr E. Padee Terapia dla uczniów z dysleksją rozwojowąmgr J. Gniewkowska-Mońko Terapia dla uczniów z problemem moczenia nocnego mgr A. Zaręba Rozmowy terapeutyczne z uczniami z problemami emocjonalnymi, trudnościami w kontaktach społecznychmgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps Punkt konsultacyjny dla uczniów niezdecydowanych co do wyboru zawodu i dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poniedziałek: godz mgr I. Szumińska-Reps wtorek: godz ul. Jana III Sobieskiego 10 gabinet 38 (I piętro) Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. - mgr I. Szumińska-Reps, 14

15 INNE: Spotkania mediacyjne mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek, mgr R. Latos- Boenigk Terapia rodzin mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska Interwencje kryzysowe mgr M.Stobrawa Pomoc w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej PROPONUJEMY UCZNIOM: FORMY INDYWIDUALNE: Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk Diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z chorobami przewlekłymi pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska Reps Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki edukacyjnej mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps FORMY GRUPOWE: Poznajemy świat zawodów (kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps, Giełda zawodów (kl.i gimnazjum) - Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie zainteresowań zawodowych. (kl.iii gimnazjum) mgr I. Szumińska-Reps, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) prelekcja mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps, Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej (uczniowie I i II klasy gimnazjum) - mgr D. Korowiecka, Jak uczyć się efektywnie? (IV-VI SP oraz I-III gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. - mgr I. Szumińska-Reps, 15

16 SZKOLNI LIDERZY DORADZTWA ZAWODOWEGO: grupa wsparcia mgr I. Szumińska- Reps, PROPONUJEMY RODZICOM: FORMY GRUPOWE: Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (rodzice uczniów II klas gimnaz.) - mgr I. Szumińska-Reps, Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk POZA WYŻEJ PROPONOWANYMI FORMAMI PPP -1 REALIZUJE: Badania przesiewowe pod katem ryzyka dysleksji Badania przesiewowe Widzę, słyszę Przesiewowe badania logopedyczne Terapia EEG Biofeedback W związku ze Strategią Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata [ ] w roku szkolnym 2014/15 organizujemy dla pedagogów szkól podstawowych i gimnazjów cykliczne grupowe spotkania konsultacyjne z elementami wsparcia, których celem jest wymiana doświadczeń, analizowanie sytuacji trudnych, dzielenie się dobrymi praktykami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.!!! Pierwsze spotkanie odbędzie się r. godz w siedzibie Poradni, ul Obrońców Bydgoszczy 1, sala 28 ZAPRASZAMY 16

17 17

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Centrum Pedagogiki Praktycznej

Centrum Pedagogiki Praktycznej Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 www.pedagogikapraktyczna.pl Tel. 512-220-455 Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym Wałcz, 17.07.2009 Wstęp I Informacje ogólne 1.1 Rejon, liczba uczniów i placówek 1.2 Pracownicy II Działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo