PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej OBSZAR II: Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo OBSZAR III: Terapia pedagogiczna OBSZAR IV: Terapia logopedyczna OBSZAR V: Pomoc rodzinie OBSZAR VI: Profilaktyka OBSZAR VII: Doradztwo edukacyjno zawodowe OBSZAR VIII: Wspieranie zdolności dzieci i młodzieży OBSZAR IX: Działalność informacyjno szkoleniowa (oferta dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz dla rodziców) OBSZAR X: Mediacje, interwencja kryzysowa OBSZAR XI: Wspieranie rozwoju małego dziecka (od momentu urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej) OBSZAR XII: Inne działania Poradni

2 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016. Dyrektor Wicedyrektor Analiza pracy Poradni Dyrektor Wicedyrektor styczeń 2016 czerwiec Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe Członkowie Rady pedagogicznej Dyrektor Zgodnie z planem doskonalenia 4. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: - Zmiany w przepisach prawa oświatowego Dyrektor zawodowego wprowadzanych zmian - Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu G.Cudna Dyrektor I sem. - Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego M.Latecka Dyrektor II sem. OBSZAR II: Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo 1. Diagnoza dzieci z trudnościami edukacyjnymi w tym dzieci z Pracownicy zgodnie przydziałem Dyrekcje szkół, zaburzeniami typu dyslektycznego. zadań na rok szkolny 2015/16 pedagodzy nauczyciele, 2. Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w liczeniu - dyskalkulia I. Sałacka, M. Latecka T.Wojciechowska, I. Wojciechowska, J. Głuszkowska, M. Novaković, L. Włodarczyk, M. Żbikowska, D. Bukowska,, J. Krysiak, I. Ryniec-Januszek A. Anczakowska, A.Sokołowska, M. Biesiacka, H.Łagodzińska, J.Kwiecińska, M.Napierała lekarze zgłoszeń

3 3. Diagnoza dzieci niewidomych i słabowidzących. I. Ryniec-Januszek, M.Lenartowska 4. Diagnoza dzieci niesłyszących i słabosłyszących. H. Łagodzińska, M. Novaković M. Biesiacka 5. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie E. Jakubowska I. Ryniec-Januszek 6. Diagnoza dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka J. Krysiak, K. Szczepańska I. Kwiatkowska, M. Latecka A. Ziółkowska, I.Ryniec-Januszek 7. Diagnoza dzieci z autyzmem I. Kwiatkowska,M. Kramkowska, I. Ryniec-Januszek, I. Pałucka 8. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie i niepełnosprawnościami sprzężonymi) I. Wojciechowska, A.Anczakowska 9. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami w sferze psycholodzy zachowania i emocji. 10. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej poznawczo (ocena rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego) I.Sałacka, psycholodzy zgłoszeń 11. Diagnoza psychologiczna na y służby zdrowia M. Biesiacka zgłoszeń 12. Przesiewowe badania słuchu na terenie Poradni oraz w wybranych przedszkolach. Badania audiometryczne i centralnego przetwarzania słuchowego M.Latecka M.Novaković 4 x tygodniowo zgodnie z planem tyg. 13. Przesiewowe badania wzroku M. Lenartowska zgłoszeń 14. Diagnoza logopedyczna na y diagnozy trudności edukacyjnych J.Adamczyk, D.Bukowska J.Zygadlińska, A.Wilmańska, J.Zielińska, E.Gawłowska-Czyżewska, J.Głuszkowska, J. Kaczyńska W ramach codziennych dyżurów logop. wg. hormon.; 15. Wspomaganie szkół w zakresie udzielania zdiagnozowanym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w macierzystych placówkach. D.Bukowska, M.Żbikowska, T.Wojciechowska, J.Krysiak, J.Głuszkowska Dyrektor i osoby diagnozujące Dyrekcje szkół, pedagodzy nauczyciele. w ramach diagnozy psych.-ped.

4 16. Opiniowanie Członkowie zespołów ds. pom.uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi, opieki logop., doradztwa eduk.-zaw., wspier.zdolności dzieci i młodz. 17. Działalność Zespołów Orzekających na podstawie Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Orzekanie: - o ie kształcenia specjalnego, - o ie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych, - o ie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - o ie nauczania indywidualnego, - o ie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przewodniczący zespołów orzekających Dyrektor, widedyrektor Pozostali członkowie zespołów orzekających Cały rok Posiedzenia zespołów w piątki dr Maciaś- Jonczykneurolog dziec. dr Piechocka pediatra OBSZAR III: Terapia pedagogiczna 1. Terapia pedagogiczna dzieci ze sprzężonymi deficytami i nasilonymi J. Głuszkowska, T.Wojciechowska, Rodzice trudnościami w czytaniu i pisaniu I.Wojciechowska, E. Nęcka, M. Żbikowska, I. Sałacka, M.Latecka, L.Włodarczyk, H.Łagodzińska, A.Ziółkowska, T.Borowiak, M.Novaković, E.Jakubowska, 2. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji M. Latecka inni pedagodzy 3. Terapia małego dziecka E.Nęcka, Ter.Wojciechowska, M.Latecka, A.Ziółkowska 4. Treningi ortograficzne dla dzieci i młodzieży J. Głuszkowska, T.Wojciechowska E. Nęcka, I.Wojciechowska, M. Żbikowska, I. Sałacka, L.Włodarczyk, E.Jakubowska H.Łagodzińska, A.Ziółkowska, M.Novaković od paźdz.2015 do czerw.2016

5 5. Realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti (dla J. Głuszkowska, uczniów kl. IV, V, VI, gimnazjów, szkół ponadgimn.) 6. Terapia dzieci z autyzmem M.Kramkowska, I.Kwiatkowska 7. Terapia indywidualna i grupowa z elementami integracji sensorycznej J. Krysiak, K.Szczepańska, M.Latecka T.Wojciechowska, A.Kaczyńska, A.Ziółkowska 8. Zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci 4-5 letnich Wiem- M. Latecka, T.Wojciechowska potrafię program autorski 9. Program autorski Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym J.Głuszkowska, 10. Terapia grupowa dla dzieci kl. I-III wg. programu Ortograffiti z Bratkiem z wykorzystaniem autorskiego programu Bajkoterapia J.Gluszkowska od paźdz.2015 do czerw Indywidualna terapia dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu H. Łagodzińska, M.Novaković 12. Indywidualna terapia dzieci słabowidzących I. Ryniec-Januszek 13. Indywidualna terapia w systemie konsultacyjnym Członkowie zespołu ds. terapii pedagogicznej 14. Terapia ręki E.Nęcka 15. Wdrożenie programu podnoszącego efektywność uczenia się dla uczniów gimnazjum Naucz się uczyć I.Wojciechowska, A.Anczakowska rodzice I sem. OBSZAR IV: Terapia logopedyczna 1. Prowadzenie zajęć logopedycznych na terenie Poradni terapia J.Zielińska, E.Gawłowska-Czyżewska, Rodzice indywidualna i grupowa K.Szczepańska, A.Kaczyńska, T.Wojciechowska, J.Adamczyk, J.Zygadlińska, A.Wilmańska, cały rok 2. Opieka logopedyczna na terenie przedszkoli: - całościowa diagnoza logopedyczna - terapia logopedyczna przy stałej współpracy z rodzicami J. Zielińska, E. Nęcka A. Kaczyńska, M. Żbikowska, T.Wojciechowska, J. Adamczyk, A.Wilmańska Dyrektorzy przedszkoli, rodzice w okresie roku szkolnego

6 - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki logopedycznej badania przesiewowe zajęcia pokazowe dla rodziców i nauczycieli konsultacje dla nauczycieli i rodziców szkolenia rad pedagogicznych pogadanki dla rodziców zajęcia warsztatowe dla rodziców E. Gawłowska-Czyżewska, J. Zygadlińska, T.Borowiak, J.Głuszkowska 3. Zajęcia, programy oraz działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: - Terapia grupowa dla dzieci jąkających się: pogadanki nt. problemu jąkania i dzieci jąkających, wsparcie psychologiczne dla dzieci jąkających się i ich rodzin. - Cykl spotkań warsztatowych dla rodziców i dzieci: Jestem Czuję Widzę Słyszę Mówię J.Zielińska, A.Wilmańska E.Nęcka Rodzice, nauczyciele przedszkoli 2 grupy; każda 1 x w tygodniu 5 spotkań od listopada do czerwca - Zajęcia z profilaktyki logopedycznej w grupie 3-4 latków w przedszkolu A.Kaczyńska Raz w miesiącu - Rozwijanie wrażliwości słuchowej szansą na prawidłowy rozwój mowy dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnych J.Zygadlińska Cały rok szk. - Stymulacja mowy i myślenia dzieci w przedszkolu szkolenie dla nauczycieli PP19 T.Borowiak grudz..2015r. - Współpraca ze żłobkami na terenie Włocławka oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: bezpłatnych diagnoz i konsultacji logopedycznych cykl spotkań, J.Zielińska, E.Nęcka, A.Wilmańska Opiekunowie, nauczyciele, rodzice

7 OBSZAR V: Pomoc rodzinie 1. Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla E. Kalwasińska, - Cały rok młodzieży: E. Fałkowska, D. Bukowska - praca nad zmianą dysfunkcjonalnych wzorców zachowań, A. Cieślak, G. Cudna, A. Sokołowska, - psychoterapia indywidualna, J.Krzemińska, A. Wrzaskowska - grupy terapeutyczne - trening antystresowy 2. Terapia rodziny E. Fałkowska, D. Bukowska - 3. Indywidualna pomoc dla rodziców: - psychoedukacja, - korekta systemu wychowawczego - mediacje w konfliktach z dziećmi A. Cieślak, G.Cudna, A.Sokołowska Wszyscy członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie oraz członkowie zespołu ds. profilaktyki - - psychoterapia E. Fałkowska,D.Bukowska, A.Cieślak A.Sokołowska, J.Krzemińska, A. Wrzaskowska - coaching rodzicielski, M.Kramkowska 4. Pomoc dzieciom i młodzieży wykorzystywanych seksualnie. A.Cieślak, G.Cudna, E. Fałkowska, D. Bukowska, A.Sokołowska, A. Wrzaskowska 5. Organizowanie pomocy uczniom i ich rodzinom dotkniętym problemem J.Kwiecińska, G.Cudna, uzależnień. E.Kalwasińska, A.Sokołowska 6. Współpraca z innymi placówkami niosącymi pomoc rodzinie: sądem, Wszyscy członkowie zespołu ds. MOPR, policją, RODK, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym pomocy rodzinie 7. Grupowa pomoc dla rodziców:, M.Kramkowska Szkoła dla rodziców warsztaty psychoedukacyjne Rodzeństwo bez rywalizacji warsztaty psychoedukacyjne Sąd, Policja zgłaszanych - -

8 OBSZAR VI: Profilaktyka 1. Współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi Wszyscy członkowie zespołu Dyrekcja w zakresie profilaktyki problemowej. ds.profilaktyki Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, włączenie się w realizację ogólnopolskich programów i akcji profilaktycznych. Cały rok 2. Zajęcia i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży : - zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne dla uczniów kl. I - IV szkół podstawowych E.Kalwasińska,, A.Sokołowska, G. Cudna, M.Novaković, M.Kramkowska - program To ja dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, G.Cudna, A.Sokołowska - zajęcia promujące zdrowy styl życia dla uczniów szkół, A. Sokołowska podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych G. Cudna, M.Novaković, pedagodzy szkolni E.Kalwasińska - program Twój wybór dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej i E. Kalwasińska, G. Cudna, klas gimnazjalnych A. Sokołowska - program Debata dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i klas, A. Sokołowska gimnazjalnych - zajęcia na temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienia - G. Cudna, E.Kalwasinska profilaktyka uzależnień (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) A.Sokołowska - zajęcia z zakresu rozwoju psychoseksualnego E. Kalwasińska, A.Sokołowska Cały rok w zależności od - zajęcia Jak radzić sobie z agresją dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia Zyski i straty związane z korzystaniem z Internetu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych E. Kalwasińska, A.Sokołowska, G.Cudna, M.Kramkowska G. Cudna, A. Sokołowska - zajęcia Jak radzić sobie z emocjami G.Cudna,A.Sokołowska, M.Kramkowska, E.Kalwasińska, - program Decyzja dla uczniów gimnazjów, A. Sokołowska

9 - zajęcia Nie dla papierosów G.Cudna, A. Sokołowska - zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas I gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych E. Kalwasińska, A. Sokołowska, G.Cudna, M.Kramkowska, M.Novaković - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów E. Kalwasińska, A.Sokołowska G.Cudna, M.Novaković, J.Krzemińska, A.Czerwińska pedagodzy szkolni, wychowawcy klas rodzice wrzesień, październik Grupy- cały rok - program Korekta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, A. Sokołowska w zależności od - zajęcia warsztatowe Być tolerancyjnym dla V, VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów - - Trening pewności siebie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum G. Cudna, A.Sokołowska E.Kalwasinska G. Cudna, J.Krzemińska pedagodzy szkolni A. Sokołowska, E. Kalwasińska - program Zapobieganie HIV-AIDS G. Cudna, M.Novaković - program Szkoła promująca zdrowie A. Sokołowska - zajęcia Rola emocji w życiu człowieka G.Cudna - Zajęcia warsztatowe kształtujące poczucie własnej wartości dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - - Program edukacyjno-terapeutyczny Poznaję siebie-lepiej sobie radzę dla uczniów kl. I gimnazjum - - Program autorski Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek dla uczniów kl. 0 z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub/i ze środowisk zagrożonych uzależnieniem - Dopalacze nowe zagrozenia zajęcia warsztatowe E.Kalwasińska E.Kalwasińska, A.Sokołowska, G.Cudna j.w E.Kalwasińska, A. Sokołowska pedagodzy szkolni Cały rok J.Kwiecińska, A.Ziółkowska rodzice W każdym sem. po dwie grupy 1 x w tyg. pedagodzy szkolni Cały rok A.Sokołowska - Zajęcia motywacyjne A.Sokołowska, M.Novaković II sem.

10 1. Spotkania z pedagogami szkolnymi z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnymi doradcami zawodowymi, dotyczące stałych i nowych zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracy doradców zawodowych z Poradni ze szkołami w zakresie realizacji tych zadań. OBSZAR VII: Doradztwo edukacyjno zawodowe D.Korczak, M.Napierała I. Pałucka M.Gawroński A.Anczakowska 2. Spotkania z rodzicami uczniów gimnazjów dotyczące planowania kariery zawodowej ich dzieci. 3. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjów, dotyczących świadomego planowania kariery zawodowej. 4. Badania osób niezdecydowanych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udzielanie indywidualnej pomocy w planowaniu własnej kariery zawodowej. 5. Badania osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, udzielanie pomocy w planowaniu kariery zawodowej. Członkowie zespołu ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Pedagodzy szkolni wrzesień 2015 marzec 2016 od list. 15 do kwiet. 16 w zależności od zgłoszeń Pedagodzy szkolni od paź do maja 2016 Pedagodzy szkolni Cały rok szk. Pedagodzy szkolni 6. Spotkania informacyjno edukacyjne z uczniami kl.iii Gimnazjum i kl. III LO w ramach godzin wychowawczych 7. Dyżury konsultacyjne dla uczniów i ich rodziców w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Pedagodzy i wychowawcy II semestr roku szkol.2015/16 Pedagodzy szkolni 8. Uczestnictwo w ogólnopolskim przedsięwzięciu organizowanym corocznie przez SDSiZ RP Ogólnopolskim Tygodniu Kariery - działania na terenie szkół i Poradni 9. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole 10. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie wspomagania wychowanków w planowaniu własnej kariery zawodowej 11. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w zakresie wspomagania wychowanków gimnazjum w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej. j.w j.w I. Pałucka, M.Gawroński A.Anczakowska, M.Napierała M.Gawroński, A.Anczakowska Dyrektor PPP, Dyrektorzy szkół, Pedagodzy szkolni Pedagodzy szkolni, szkolni doradcy zawodowi Dyrektor i pedagog Centrum Opieki nad Dzieckiem Pozostali członkowie zespołu Dyrektor MOW październik 2015

11 12. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się na terenie miasta informacją i poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy (PUP, OHP, MCIZ, CIiPKZ, Cech Rzemiosł Różnych) 13. Udostępnianie zasobów Punktu planowania przyszłości i poradnictwa zawodowego w ramach popołudniowych godzin pracy doradców zawodowych, m.in: - informatorów o zawodach, - multimedialnego programu komputerowego Spacery po zawodach 14. Organozowanie i nadzorowanie SIECI WSPÓŁPRACY doradców zawodowych z Poradni i szkolnych doradców zawodowych lub osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole Członkowie zespołu ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Przedstawiciele innych placówek Dyrektor cały rok zgodnie z planem pracy doradców zawodowych Pedagodzy szkolni, cały rok szkolni doradcy zawodowi OBSZAR VIII: Wspieranie zdolności dzieci i młodzieży 1. Trening myślenia twórczego i inteligencji emocjonalnej dla wybranej I. Sałacka, Dyrektorzy szkół od paźdz klasy w gimnazjum 2. Diagnozowanie uczniów ubiegających się o indywidualny tok lub program nauczania I. Sałacka, psycholodzy Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, rodzice Według zgłoszeń OBSZAR IX: Działalność informacyjno szkoleniowa (zgodnie z priorytetami MEN i KO) DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW L.p. Tematyka, tytuł szkolenia, spotkania Osoby realizujące 1. Depresja i zachowania samobójcze G.Cudne Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu G.Cudne

12 3. Action Learning dla pedagogów warsztaty cykliczne M.Kramkowska 4. Umiejętności coachingowe nauczycieli cykl 5-6 spotkań M.Kramkowska 5. Szkolenie dla dyrektorów Współpraca ze społecznością szkolną (uczniowie, M.Kramkowska rodzice, nauczyciele) 6. Szkolenie opiekunów Samorządu Uczniowskiego Kompetencje SU M.Kramkowska 7. Szkolenie dla wychowawców klas Zadania i rola wychowawcy klasy we M.Kramkowska wspieraniu rodzica i rozwoju ucznia Cały rok I sem. listopad/grudzień 2015 listopad/grudzień 2015 listopad ADHD komunikacja z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową M.Kramkowska luty Konstruktywna komunikacja z rodzicem M.Kramkowska marzec Komunikacja z uczniem drogą do osiągnięcia sukcesu M.Kramkowska kwiecień Warsztaty metodyczne dla pedagogów szkolnych rozwijające umiejętności E. Kalwasińska cyklicznie cały rok wychowawcze oraz umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z dzieckiem i jego rodziną 12. Dopalacze nowe zagrożenia E. Kalwasińska A.Sokołowska 13. Budowanie poczucia własnej wartości czyli adekwatna samoocena przed startem na A. Anczakowska marzec 2016 rynek pracy (dla pedagogów, doradców zawodowych) 14. Rozwój psychoseksualny wieku dziecięcego A.Sokołowska r. 15. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów A.Sokołowska styczeń 2016r. 16. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów A.Cieślak listopad 2015 DLA RODZICÓW L.p. Tematyka, tytuł szkolenia, spotkania Osoby realizujące 1. Konsultacje dla rodziców dzieci 6-letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego w r.szk. 2015/16, u których zaobserwowano trudności adaptacyjne, M.Żbikowska , ,

13 emocjonalne, edukacyjne , , Dojrzałość szkolna szkolenie dla rodziców w ramach programu Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek A.Ziółkowska, J.Kwiecińska marzec/kwiecień Szkolenie Rad Rodziców nt. współpracy w szkole M.Kramkowska luty/marzec Szkoła coraz blizej zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 5-letnich objętych M.Żbikowska luty 2016 rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym 5. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży J.Kwiecińska, G.Cudna Dopalacze nowe zagrożenia E.Kalwasińska Rozwój psychoseksualny wieku dziecięcego A.Sokołowska r. 8. Szkoła dla rodziców M.Kramkowska 9. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci E.Kalwasińska A.Sokołowska cykle 10 spotkań OBSZAR X: Mediacje, interwencja kryzysowa 1. Kontynuowanie dyżurów pracowników przyjmujących klientów Członkowie zespołu ds. pomocy Dyrektor zgłaszających się o pomoc psychologiczną i wychowawczą zgodnie z rodzinie przyjętą procedurą. 2-4 godz. dyżury w każdy dzień tygodnia pracy 2. Kontynuowanie stałego dyżuru dla osób z problemem uzależnień. J.Kwiecińska w środy Uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (powołanego przez Prezydenta Miasta Włocławek) E.Fałkowska, G.Cudna MOPR, Policja, Urząd Miasta Włocławek Zgodnie z harmonogr. prac Zespołu Interdyscypl.

14 4. Pomoc rodzinie w ramach procedury Niebieska karta Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie i inni pracownicy zgodnie z ami 5. Uczestnictwo w pracach Zespołu Koordynującego Realizację Programu A.Sokołowska Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Włocławek na lata MOPR, Policja, placówki oświatowe Urząd Miasta Włocławek, MOPR, Policja, PCK, Straż Miejska, MZOZ, Sanepid, zgłaszanych zgłaszanych 6. Autopsja psychologiczna, G.Cudna Szkoły i placówki zgłoszeń 7. Współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad Dzieckiem Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie oraz zespołu ds. profilaktyki Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego zgłaszanych 8. Dyżury konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli, uczniów w sprawie trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, realizowane na terenie przedszkoli i szkół. Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie Dyrektorzy placówek y dostosowane do zgłoszeń OBSZAR XI: Wspieranie rozwoju małego dziecka (od momentu urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej) 1. Realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi na podstawie opinii o Zespoły wczesnego wspomagania Dyrektor ie wczesnego wspomagania rozwoju rozwoju tworzone spośród specjalistów zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PPP we Włocławku. od paźdz.2015 do czerw Dyżury specjalistów z zespołu ds. rozwoju małego dziecka dla rodziców, nauczycieli, wychowawców 3. Udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych dzieci z przedszkolnych grup integracyjnych J.Krysiak, A.Ziółkowska 1 raz w tyg. Członkowie zespołu ds. rozwoju małego dziecka piątki Cały rok w zależności od

15 OBSZAR XII: Inne działania Poradni M.Napierała. I.Pałucka w G-14 Dyrektorzy placówek Dyrektor Poradni 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek planowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. 2. Organizowanie i nadzorowanie sieci współpracy nauczycieli: a) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego cykliczne spotkania doradców zawodowych z Poradni i szkolnych doradców zawodowych lub osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa w szkole (gimn., szk.ponadgimn.) celem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem b) w zakresie profilaktyki: zajęcia warsztatowe dla pedagogów rozwijające umiejętnosci wychowawcze oraz rozwiązujące sytuacje problemowe w pracy z dzieckiem i jego rodziną praca z grupą pedagogów z wykorzystaniem metody Action Learning cykliczne spotkania nauczycieli przedszkoli w celu rozwiązywania problemów dzieci, nauczycieli oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem A.Sokołowska, E.Kalwasińska, M.Kramkowska Koordynator A.Sokołowska bieżący rok szkolny 3. Udział w Narodowym Czytaniu Lalki we wpółpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 4.Współudział w organizacji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji M.Żbikowska, J.Adamczyk, T.Borowiak Dyrektor koordynatorzy zespołów problemowych 5. Konsultacje dla rodziców dzieci 5, 6-letnich dot.dojrzałości szkolnej M.Latecka J.Krysiak K.Szczepańska I.Kwiatkowska 6. Sześciolatek w I klasie dyżury konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego w roku szk. 2015/16 Miejska Biblioteka Publiczna Pozostali pracownicy Dyrektor r paźdz. 2015r. luty, marzec, kwiecień 2016 M.Żbikowska Dyrektor wrzesień, paźdz, listopad, grudz. 2 razy w miesiącu 7. Współudział w organizacji Światowego Dnia bez Tytoniu Zespół ds. profilaktyki Dyrektor

16 8. Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Ładnego Pisania E.Jakubowska Dyrektor II sem. 9. Szkolenie nauczycieli przygotowujące do realizacji programów Przyjaciele Zippiego i W kręgu uśmiechu. Podsumowanie realizacji programów Przyjaciele Zippiego i W kręgu uśmiechu 10. Porządkowanie i doposażanie kącika zabaw dla dzieci na korytarzu Poradni. M.Kramkowska współpraca z CKZiU Dyrektorzy przedszkoli i szkół A.Ziółkowska, I.Pałucka, A.Cieślak Dyrektor I.sem. 11. Szerokie wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy Poradni: - funkcjonowanie strony internetowej Poradni - wykorzystywanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz w doradztwie zawodowym - wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy Poradni Dyrektor Pozostali członkowie Rady Pedagogicznej M.Gawroński Cały rok 12. Dyżury dla rodziców i nauczycieli dzieci z autyzmem M.Kramkowska, I.Kwiatkowska Dyrektor raz w miesiącu 13. Szkolenia Samorządów Uczniowskich nt. kompetencji i współpracy w szkole. M.Kramkowska, Dyrektorzy szkół II sem. Plan Pracy Poradni został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r.

RAPORT. z działalności. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku

RAPORT. z działalności. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku RAPORT z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2013/2014 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej W ramach wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 DZIAŁ LOGOPEDYCZNY 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3- go Maja 22 tel. 0 32 262 38 12 lub 0 32 262 53 50 DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 DZIAŁ WCZESNEJ DIAGNOZY I TERAPII MAŁEGO DZIECKA oferuje: Dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego: Indywidualne konsultacje na terenie przedszkoli i

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Opracowała: mgr Eliza Wolska ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE Działalność profilaktyczna i doradcza 1. Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

ADRESAT: PRZEDSZKOLE Termin realizacji (proponowany dzień tygodnia, godziny)

ADRESAT: PRZEDSZKOLE Termin realizacji (proponowany dzień tygodnia, godziny) Wiek przedszkolaków OFERTA PRACY WARSZTATOWO-EDUKACYJNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MIKOŁOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 forma zajęć (prelekcja warsztaty, pogadanka, badania przesiewowe) 5/6 latki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE:

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE: Działalność GABINET LGPEDYCZNY PRADNI PSYCHLGICZN PEDAGGICZNEJ W GRLICACH PRPNUJE: I. dla dzieci: diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy od najmłodszych lat przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/20015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/20015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/20015 Opracowany w oparciu o: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19, a w soboty od 8 do 16. Poradnia udziela pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012

SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012 PPP. O718/15 /2012 SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012 I. Sprawozdanie do Systemu Informacji Oświatowej... 2 1. Działalność diagnostyczna

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Zadania Forma realizacji Sposób/efekt realizacji Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Konstytucji 3 Maja 6 96-100 Skierniewice tel. fax. (46) 834 59 66 www.ppppskierniewice.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

P L A N P R A C Y MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 I UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ P L A N P R A C Y MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM / 2017

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE Rok szkolny 2014/15 Spis treści OBSZAR I. WIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 OBSZAR II. UCZEŃ NIEPEŁNORAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Łódź, ul. Motylowa 3, blok 114 Tel./fax. 659-15-81 www.ppp2.edu.lodz.pl e-mail: poradnia.motylowa@gmail.com Rodziców zapraszamy do skorzystania z następujących form pomocy:

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Mirosław Boczar Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie 1.1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku na lata 2010-2015

Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku na lata 2010-2015 Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku na lata 2010-2015 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PRZYJĘTA DO REALIZACJI UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 20 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88, e-mail: ppp4lodz@poczta.onet.pl www.ppp4lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo