Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku 1. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo Siedziba i adres do korespondencji: Ul. Modzelewskiego 58A/ 80, Warszawa Strona www: i Adres skrzynki mailowej: i KRS: , wpisana do KRS w dniu REGON: NIP: Dane członków zarządu: Agnieszka Amborska Prezes Zarządu, zam Warszawa, ul. Madalińskiego 4A/5 Anna Maria Buchmiet Członek Zarządu, zam Warszawa, ul. Bryły 4/53 Agnieszka Elżbieta Putkiewicz Członek Zarządu, zam Warszawa, ul. Łużycka 2/16 Justyna Trofimiuk-Suszycka Członek Zarządu, zam Warszawa, ul. Św. Bonifacego 77/23 Sylwia Anna Włodarska Członek Zarządu, zam Warszawa, ul. Modzelewskiego 58A/80 Cele statutowe fundacji - Działalność na rzecz Rodziny. Pod pojęciem Rodziny rozumie się rodzinę oraz poszczególnych jej członków - matki, ojców, dzieci, opiekunów, kobiety w ciąży, a także osoby planujące dzieci. - Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do Rodziny. - Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów. - Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei oraz rozwoju Klubów Mam w Polsce i za granicą. - Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości. - Upowszechnianie praw Rodziny. - Promowanie ekonomii społecznej. - Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności. - Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego matek. - Organizacja czasu wolnego Rodzinom. - Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród Rodzin. - Pomoc społeczna Rodzinom potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. - Integracja środowiska Rodzin z Polski i z innych krajów. - Promocja miejsc przyjaznych Rodzinom. - Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 1

2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: Organizację szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, działań twórczych, doradztwa specjalistycznego praz publikację materiałów związanych z celami Fundacji. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych. Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji. Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym Rodzinie. Prowadzenie Klubu Mam na Mokotowie oraz Klubu Mam Żabka. Działalność promocyjną i informacyjną związaną z zakładaniem i prowadzeniem Klubów Mam. Tworzenie grup wsparcia dla Rodziców. Prowadzenie kampanii na rzecz integracji matek ze społeczeństwem. Działalność dobroczynną i charytatywną. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz Rodziny. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji. 2. Opis działalności statutowej Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011roku 2.1. Klub Mam na Mokotowie, czyli poniedziałkowe spotkania tematyczne z rodzicami i dziećmi spotkania całoroczne (z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu) 2.2. Liderki Klubów Mam w Polsce wspieramy zakładanie Klubów Mam w całej Polsce 2.3. Festyn na Sielcach w maju 2011r Świąteczny Festyn Sielecki w grudniu 2011r 2.5. Podwórkowa Gwiazdka na Wierzbnie w grudniu Dzień Sąsiada na Wierzbnie w maju 2011r 2.7. Klub Biznes Mam, czyli aktywizacja zawodowa matek od marca do czerwca 2011r Klub Mam na Służewcu od maja 2011r Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica od marca do grudnia 2011r Partnerstwo dla Mokotowa Moje Wierzbno, mój Służewiec od października do grudnia 2011r. 3. Fundacja RoRo w 2011 roku prowadziła następujące działania merytoryczne (o skutkach finansowych): 3.1. Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica Nazwa działania: Termin, czas realizacji oraz miejsce 1. Zajęcia z kaligrafii znaków chińskich dla dzieci w wieku 4-8 lat, dwie grupy, zajęcia obejmują cykl 16 spotkań 19.03, 26.03, 2.04, 16.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12,

3 11:00-12:00 i 12:00-13:00 2. Warsztaty antystresowe dla rodziców dzieci do lat 5, dwudniowe, przeprowadzone zostaną 2 razy i i :00-15:00 3. Warsztaty z zarządzania sobą w czasie dla rodziców dzieci do lat 5, jednodniowe, przeprowadzone zostaną 3 razy 4. Warsztaty z asertywności dla rodziców dzieci do lat 5, dwudniowe, przeprowadzone zostaną 2 razy 14.05, 10.12, 9:00-16:00 4 i 18.11, 10:00-13:30 4 i i :00-16: Partnerstwo Moje Wierzbno, mój Służewiec Nazwa działania: Termin, czas realizacji oraz miejsce 1. Magia na co dzień coaching rodzicielski 1 i po 5 godzin, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców ul. Woronicza 2. Ja mama, kobieta, partnerka - grupa rozwojowa 8 spotkań po 2,5 godz., 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 2.11, 15.11, 22.11, 29.11, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 3. Biedroneczki są w kropeczki 10 spotkań po 2 godz., 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12, 12.12, 19.12; 3

4 Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 4. Warsztaty udzielania pierwszej pomocy godzin, Mokotowskie Centrum 5. Lekcja stylu godzin, Mokotowskie Centrum 6. Odkryj swoją moc godzin, Mokotowskie Centrum 7. Nosimy swoje dziecko godziny, Mokotowskie Centrum 8. Jak dobrze być sobą" - czyli jak ujarzmić krytyka wewnętrznego i zwiększyć swoją skuteczność działania. 9. Skuteczna komunikacja wyrażanie krytyki i pochwał godziny, Mokotowskie Centrum godziny, Mokotowskie Centrum 10. Uśmiechnij się Mamo 17 i po 4 godziny, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 11. Grzeczne dziewczynki nie awansują godziny, Mokotowskie Centrum 12. Przytul mnie mamo, przytul mnie tato 1,12 3 godziny, Mokotowskie Centrum 13. Tekstożercy 8 spotkań trwających 1 godzinę: 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 4

5 9.12; Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 14. Warsztaty Arteterapii dla dzieci 7 spotkań po 2 godziny: 1.10, 15.10, 5.11, 26.11, 3.12, i 17.12, Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Malczewskiego Matka w gąszczu ról - grupa rozwojowa 10 spotkań po 2 godziny: 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, CIM,ul. Bartłomieja Biedroneczki są w kropeczki 10 spotkań po 2 godziny: 14,10, 21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 18.12, CIM, ul. Bartłomieja Tekstożercy 8 spotkań trwających po 1 godzinie: 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, CIM, ul. Bartłomieja Czas oczekiwania czasem tworzenia grupa dla osób oczekujących na narodziny dziecka 4 spotkania trwające po 2 godziny: 14.10, 19.10, 26.10, Fundacja RoRo nie prowadzi działalności gospodarczej. 5. Skany uchwał zarządu fundacji podpisanych w 2011 roku znajdują się w załączeniu. 6. Fundacja RoRo uzyskała w 2011 przychody (pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 i 2011) Przychody ogółem Działalność odpłatna pożytku publicznego Ze źródeł publicznych, w tym: z budżetu państwa z budżetów jednostek samorządowych z funduszy celowych Ze źródeł prywatnych, w tym: Darowizny Inne przychody ,96zł 0zł 0 zł ,96 zł 0zł zł 1,04 zł 5

6 7. Fundacja RoRo poniosła w 2011 roku koszty w wysokości. a) Realizacja celów statutowych : ,43zł b) Administracja Opłaty za internet/ telefon Koszty działalności: - materiały biurowe - obiady podczas warsztatów - przerwy kawowe podczas warsztatów - podatki, opłaty skarbowe - KRS - warsztaty - bilety miejskie - usługi bankowe - PDOF 325,80 zł 219,45 zł 494,60 zł 765,39 zł 30zł 1499 zł 72,80zł 59,20 zł 54 zł c) Pozostałe koszty: 0zł 8. Liczba osób zatrudnionych i współpracujących na zasadach wolontariatu: a) Osoby zatrudnione na umowy o pracę: 0 osób b) Osoby zatrudnione na umowy cywilno- prawne (umowy o dzieło i umowy zlecenie przy konkretnych projektach) : 12 osób c) Osoby współpracujące na umowę o wolontariacie: 9 osób Koszt podatku dochodowego odprowadzonego z rachunków wystawionych do umów cywilno-prawnych: zł. 9. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych Dotacje/ granty Darczyńcy Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica Moje Wierzbno, mój Służewiec od osób prawnych od osób fizycznych ,96 zł zł zł zł 10. W roku 2011 w Fundacji RoRo została przeprowadzona kontrola projektu Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica. Warszawa, 16 marca 2012 roku 6

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.1. Fundacja Sto Pociech Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FENIX - Powstań do życia. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FENIX - Powstań do życia. za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FENIX - Powstań do życia za 2013 rok FUNDACJA FENIX - POWSTAŃ DO ŻYCIA 44-286 Wodzisław Śląski ul. XXX lecia 60 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FENIX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013 Kraków, dn. 24.11.2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM za rok 2011 I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2 Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Część I. Sprawozdanie merytoryczne SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskie 2010-2012j (nazwa zadania) w okresie od 09.03.2010 do 31.12.2010 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 19 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo