Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa, www.dnbnord.pl"

Transkrypt

1 Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, Warszawa,

2 Z w y c i ę ż a m y d z i ę k i w y t r w a ł o ś c i. Henry Ernest Shackleton Raport Roczny 2008

3 nie ma żadnej cechy tak ważnej dla sukcesu jakiegokolwiek rodzaju, jak cecha WYTRWAŁOŚCI. Pokonuje ona niemal wszystko, nawet naturę. John D. Rockefeller

4 Panta rhei. Zmieniają się czasy. Za znak obecnych, jakże trudnych i wymagających, uznać można potrzebę mądrego, wnikliwego, ale pełnego determinacji i konsekwencji podejścia do rzeczywistości. Dzisiaj liczy się charakter. W bankowości jest on bardzo ważny. Szczególnie w naszych czasach. Kiedy jedni mają zadbać o pieniądze innych o rezultatach często decydują wartości. To właśnie w takich trudnych czasach po raz kolejny odkrywamy znaczenie pasji, zaufania czy wytrwałości rozumianej jako konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów. To są dzisiaj drogowskazy na drodze realizacji nawet najbardziej ambitnych zamierzeń. To także niezbędne warunki dobrej bankowości XXI wieku. Podobnie jest w wysokich górach. Góry i przestrzeń wokół nich to także wielkie wyzwania. Wyzwania, które wymagają pasji, odwagi, wytrwałości i konsekwencji. Stąd w Raporcie Rocznym ludzie uosabiający te cechy podróżnicy i odkrywcy, badacze Antarktydy, zdobywcy niedostępnych miejsc: Roald Amundsen, Henry Ernest Shackleton, polscy wybitni himalaiści: Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz czy znana podróżniczka Martyna Wojciechowska, z którą Bank współpracuje i którą wspiera w jej wyprawach w najbardziej niedostępne rejony. A trudności? Cóż jak powiedział Henry Ernest Shackleton są tylko rzeczami do przezwyciężenia. Dzisiaj, w dobie kryzysu gospodarczego, to stwierdzenie nabiera dodatkowego znaczenia. Dlatego góry, pasja, wytrwałość i ludzie kierujący się w życiu tymi wartościami są bohaterami Raportu Rocznego Zapraszamy do lektury! 03

5 Wszystko wydaje się niemożliwe tym, którzy niczego nie próbują. Roald Amundsen ( ) Norweski badacz polarny urodzony w 1872 r. Jako pierwszy zdobył biegun południowy.

6 Bank DnB NORD Polska S.A. to bank dynamiczny, profesjonalny i nowoczesny, godzien najwyższego zaufania, o wyraźnej kulturze korporacyjnej. Długofalowa wizja Banku to: wejście do pierwszej piętnastki banków w Polsce, osiągnięte dzięki zrównoważonemu rozwojowi w 3 liniach biznesowych (bankowość korporacyjna, MSP, bankowość detaliczna) oraz ewentualnym przejęciom podmiotów komplementarnych; Bank specjalizujący się w niszach rynkowych i produktowych, oferujący Klientom wysokiej jakości usługi w wybranych segmentach rynku; nowoczesny Bank z dynamiczną kulturą pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników. 05

7 To nie górę pokonujemy, lecz siebie. Sir Edmund Hillary ( ) Himalaista i polarnik. Pierwszy w historii zdobywca Mount Everest.

8 misja Bank DnB NORD S.A. pomaga swoim Klientom w realizacji ich celów, idei i marzeń. Oferuje najwyższej jakości, nowoczesne, specjalistyczne produkty i usługi finansowe dla firm, Klientów indywidualnych, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych. Bank DnB NORD Polska S.A. wyzwania postrzega jako szanse. Jest partnerem Klientów, działającym w obopólnym interesie. 07

9 Szczęście przeżywa się, gdy wszystko pozostaje jeszcze przed tobą. Jerzy Kukuczka ( ) Polski alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.

10 Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko. Rzetelność Nasz Bank opieramy na zaufaniu, uczciwości i wysokich standardach etycznych. Praca zespołowa Proste rozwiązania Pasja i radość tworzenia Wytrwałość wartości 09 Praca zespołowa jest naszą receptą na sukces. Proste rozwiązania są najlepsze. Budujemy Bank naszych marzeń. Zwyciężamy dzięki wytrwałości.

11 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Thomas Buerkle

12 Szanowni Państwo, 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zdobywanie najwyższych szczytów wymaga ludzi doświadczonych, którzy osiągnęli wiele... dla Grupy Bankowej DnB NORD, utworzonej przez największy bank norweski DnB NOR oraz wiodący bank niemiecki NORD/LB Norddeutsche Landesbank, rok 2008 był zdecydowanie największym wyzwaniem na przestrzeni jej krótkiej historii. Zmuszeniu byliśmy stawić czoła głębokiemu kryzysowi gospodarczemu. Mając świadomość tych zewnętrznych wyzwań, Zarząd Banku DnB NORD Polska przyjął strategię rozwoju zakładającą stabilny wzrost organiczny w segmencie klientów korporacyjnych, a także dalszy rozwój produktów i usług w bankowości detalicznej oraz bankowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, które to segmenty wzbogaciły ofertę naszego Banku dzięki połączeniu z Bankiem BISE w 2007 roku. Obecnie sytuacja gospodarcza w Polsce jest stabilniejsza niż w wielu innych krajach, w których działa Bank DnB NORD. Dlatego, ze względu na duży potencjał rozwojowy, w nadchodzących latach ten region będzie bardzo ważny dla naszej Grupy Bankowej. W 2009 roku Bank DnB NORD będzie się koncentrować na konsolidacji oraz umacnianiu i zwiększaniu efektywności działania, tak abyśmy po kryzysie byli silniejsi od naszych banków referencyjnych oraz konkurencji. Świadomość, że Grupa DnB NORD ma wsparcie ze strony dwóch silnych akcjonariuszy, którzy w każdej chwili są w stanie zapewnić nam niezbędne fi nansowanie, pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym wyrazić uznanie zarządowi oraz wszystkim pracownikom Banku w Polsce za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój Banku. Na koniec chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie wszystkim Klientom i Partnerom Banku. Jestem przekonany, że Bank DnB NORD Polska będzie w dalszym ciągu spełniać Państwa oczekiwania. Z wyrazami szacunku, Thomas Buerkle Przewodniczący Rady Nadzorczej 11

13 Prezes Zarządu Jarosław Dąbrowski

14 Szanowni Państwo, 2. List Prezesa Zarządu... takich, którzy mają świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach, którzy wiedzą, jak ważna jest praca zespołowa. oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny Banku DnB NORD Polska za rok Jest już naszą tradycją, że nie jest to wyłącznie syntetyczne sprawozdanie z działalności poparte danymi liczbowymi. To więcej niż raport roczny. DnB NORD to bank starający się tworzyć nową wartość dla swoich Klientów, Partnerów i Pracowników. Nie tylko poprzez oferowanie bankowości najwyższej próby, ale również poprzez inicjatywy, które pomagają nam wszystkim mierzyć się z wyzwaniami naszych czasów. Taka ma też być w założeniu ta publikacja. Dlatego, śladem ubiegłorocznej edycji, staraliśmy się znaleźć przewodnią ideę, która w jak najlepszy sposób odnosiłaby się do otoczenia, w jakim działamy oraz różnych wysiłków i działań podejmowanych w celu realizacji misji Banku. Góry, jako symboliczne wyzwanie, esencja ekstremalnych warunków oraz ludzie, którzy z pasją i wytrwałością starają się okiełznać to wyzwanie, są bohaterami Raportu Rocznego Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać coś ważnego, skłaniającego do refleksji czy działań. Jeśli tak to uznamy nasz wysiłek za przydatny i pożyteczny. Od jesieni roku ubiegłego mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, z całą pewnością największym w ostatnich kilku dekadach. Jego skala jest globalna, a skutki nadal trudne do przewidzenia. Ale kryzys to także szansa. Wszak crisis to z języka starogreckiego szansa, wybór. Właśnie w taki sposób patrzymy na obecną sytuację jako na szansę na rozwój, wyznaczenie nowych celów, pogłębienie specjalizacji. Rok 2008 był dla nas, podobnie jak dla całego sektora bankowego, rokiem niełatwym, pełnym nieoczekiwanych wyzwań, a co za tym idzie konieczności szybkiego dostosowania się do zmieniającej się sytuacji. Tym większą mamy satysfakcję, że zakończyliśmy ten okres dodatnim wynikiem finansowym. Bank rozwinął przy tym skalę działalności praktycznie we wszystkich obszarach. W roku 2008, oprócz rozwijania specjalizacji Banku w obsłudze Klientów korporacyjnych, Bank DnB NORD wzmocnił bankowość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo rozpoczęła się budowa zupełnie nowej bankowości detalicznej. Wzrost we wszystkich segmentach biznesowych stymulowany był poprzez doskonalenie usług i produktów dla poszczególnych grup Klientów. Dzięki takiemu podejściu już dziś możemy szczycić się faktem, że DnB NORD jest wiodącym bankiem na rynku emisji papierów dłużnych dla firm i jednostek samorządowych, jest liderem rynku obsługi wspólnot mieszkaniowych, jest bankiem referencyjnym na rynku kredytów hipotecznych, a biuro maklerskie jest jednym z najaktywniejszych domów maklerskich w Polsce. Obsługujemy również największe polskie spółki, takie jak Orlen czy Lotos. Finansując ich działalność rozwojową korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych akcjonariuszy NORD/LB oraz DnB NOR. Bank rozwinął ponadto ofertę leasingową, dwukrotnie wzrosły obroty faktoringowe. Rok 2008 uznać zatem należy za udany. Strategia, zakładająca stabilny rozwój w segmencie obsługi firm i Klientów instytucjonalnych oraz udoskonalenie bankowości detalicznej, w połączeniu z procesami dostosowującymi Bank do nowej sytuacji rynkowej, okazała się skuteczna. W rok 2009 Bank wszedł z nowymi wyzwaniami, ambicjami i zadaniami. Chcemy pozostać profesjonalnym i partnerskim bankiem, rozwijającym się w sposób zrównoważony, przy silnym wsparciu naszych akcjonariuszy jednych z największych i najbardziej stabilnych banków europejskich: NORD/LB oraz DnB NOR. Rok 2009 to także konsolidacja i pogłębienie współpracy wewnątrz Grupy Bankowej DnB NORD. Do tej pory DnB NORD działał jako grupa banków. W obecnej sytuacji rynkowej to podejście ulegnie zmianie będziemy działać jako jednolita i silna Grupa Bankowa. Dla Klientów oznacza to powiększenie możliwości i dostęp do jeszcze lepszego serwisu. Obecne trudności na światowych rynkach gospodarczych będą miały również poważny wpływ na sektor bankowy. Musimy dobrze odczytać te elementy zmian, które będą stanowić podstawę do naszego szybszego, bardziej innowacyjnego i efektywnego rozwoju. Doświadczenie uczy, że duch przedsiębiorczości, pasja, wytrwałość ale również profesjonalizm i rozsądne, bezpieczne polityki będą dobrą podstawą dla budowania wartości Banku w przyszłości. Jestem przekonany, że zarówno dla zarządu, jak i pracowników działania te będą, mimo trudnej sytuacji rynkowej, źródłem satysfakcji, a dla Klientów oznaczać będą nie tylko dostęp do większej liczby produktów, ale także do jeszcze lepszego serwisu. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom i Partnerom za dotychczasową współpracę. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy dokładać wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom. Dziękuję też wszystkim Pracownikom Banku za ich zaangażowanie, wytrwałość i wysiłek. Bez Was przeprowadzenie Banku przez ten trudny okres nie byłoby możliwe. Z wyrazami szacunku, Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu 13

15 Najlepszym wspinaczem jest ten, kto czerpie ze wspinania największą radość. Andreas Heckmair ( ) Był jednym z czterech mężczyzn, którzy zdobyli północną ścianę szczytu Eiger w 1938 roku.

16 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1. Bank DnB NORD Polska S.A. członek Grupy Bankowej DnB NORD Grupa Bankowa DnB NORD została utworzona przez największy bank norweski DnB NOR (51% akcji) oraz jeden z czołowych banków niemieckich NORD/LB (49% akcji). Jej marka to połączenie dwóch członów nazw banków macierzystych. Obecnie, z aktywami na poziomie niemal 12 mld euro, DnB NORD to jeden z wiodących banków w Europie Północno - Wschodniej, koncentrujący swoją działalność w państwach regionu Morza Bałtyckiego w Danii, Finlandii, Polsce, na Łotwie, Litwie i w Estonii. Zatrudnia w tych krajach ponad 3,6 tys. osób, w przeszło 180 placówkach i fi liach, obsługując ponad 870 tys. Klientów. Siedziba Centrali DnB NORD znajduje się w Kopenhadze. Grupa DnB NORD w liczbachagencja ratingowa Rating Placówki 180 Obs ugiwani Klienci Pracownicy Aktywa 11, 85 mld EUR Polska jest dla Grupy DnB NORD rynkiem o charakterze strategicznym, zaś Bank DnB NORD Polska S.A. istotnym elementem Grupy, m.in. ze względu na wielkość i potencjał polskiego rynku, a także fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwa polskie żywej wymiany handlowej z firmami niemieckimi i skandynawskimi, a także obecność w Polsce wielu inwestorów niemieckich i skandynawskich. DnB NOR DnB NOR to największy bank norweski i wiodąca skandynawska grupa fi nansowa. Z aktywami na poziomie 219 mld EUR zajmuje pierwsze miejsce (mierzone udziałami w rynku) na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz usług asset management. Posiada ponad 2,3 mln Klientów indywidualnych, 1,5 mln Klientów bankowości internetowej, przeszło 200 tys. Klientów korporacyjnych, sieć ponad 200 oddziałów oraz placówki w Sztokholmie, Kopenhadze, Helsinkach, Haburgu, Murmańsku, Londynie, Luxemburgu, Nowym Jorku, Singapurze, Szanghaju, Kairze, na Kajmanach i w Santiago. DnB NOR posiada wysokie ratingi agencji Standard & Poor s: długoterminowy AA- oraz krótkoterminowy A-1+. DnB NOR został też sklasyfikowany na 34. miejscu w rankingu najbezpieczniejszych banków świata prestiżowego magazynu Global Finance. NORD/LB Korzenie banku sięgają XVIII wieku, kiedy to utworzono instytucję pod nazwą Braunschweigische Staatsbank. Obecnie NORD/LB, z aktywami na poziomie ponad 240 mld EUR, jest wiodącym bankiem Północnych Niemiec, jest 12. największym bankiem w Niemczech, 40. w Europie oraz 63. na świecie*. Bank oferuje szeroki wachlarz produktów i usług bankowości korporacyjnej, detalicznej oraz dla sektora publicznego. Posiada placówki, fi lie i oddziały w Londynie, Nowym Jorku, Singapurze, Sztokholmie, Zurychu, Luksemburgu. NORD/LB posiada wysokie ratingi agencji Standard & Poor s: długoterminowy A- oraz krótkoterminowy A-2. * Żródło: The Banker, Top 1000 Banks worldwide, Lipiec 2008 r. 15

17 Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby stać się kimś lepszym. Walter Bonatti, ur r. Jeden z najwybitniejszych alpinistów okresu powojennego.

18 3. Podstawowe informacje o Banku 3.2. Bank DnB NORD Polska S.A. profil i specjalizacja Bank DnB NORD Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 roku. Pierwotnie był bankiem o profilu korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże i średnie firmy. Do końca kwietnia 2006 roku działał pod marką NORD/LB Bank Polska S.A. (jedynym akcjonariuszem Banku był wówczas NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale). W listopadzie 2007 roku DnB NORD przejął działający od 17 lat na polskim rynku bank BISE S.A. Dzięki temu specjalizacja banku znacząco się rozszerzyła. W tej chwili DnB NORD obsługuje także małe i średnie firmy, Klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i wspólnoty mieszkaniowe oferując tym Klientom nowoczesne produkty i usługi bankowe. DnB NORD dysponuje w Polsce siecią ponad 50 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej, siecią agencji bankowych Monetia (niemal 300 placówek), a także elektronicznymi kanałami dystrybucji. Bank świadczy usługi faktoringowe, biura maklerskiego, ma spółkę leasingową. DnB NORD stara się przy tym być partnerem Klientów, a nie wyłącznie dostawcą produktów i usług bankowych. To nas wyróżnia! Główne obszary specjalizacji Bank DnB NORD Polska S.A. stara się wyodrębnić obszary kompetencji, które będą wyróżniać bank na rynku, zaś z drugiej wykreują wartości dodane dla Klientów. Są to m.in: różnorodne i elastyczne formy finansowania; faktoring w tym elektroniczny system do obsługi faktoringu NORDfaktor, umożliwiający uzyskanie środków pieniężnych nawet w ciągu jednej godziny od złożenia zlecenia nabycia wierzytelności; profesjonalna i elastyczna oferta produktów Departamentu Skarbu (m.in. transakcje wymiany walut, instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe i stopy procentowej, emisje papierów dłużnych); German Baltic Nordic Desk specjalny serwis dla Klientów skandynawskich, niemieckich i państw bałtyckich oraz polskich firm aktywnych w Skandynawii, Niemczech oraz krajach z regionu Morza Bałtyckiego; usługi Biura Maklerskiego; leasing; specjalizacja w obsłudze i finansowaniu potrzeb jednostek samorządowych i wspólnot mieszkaniowych; elastyczna i rozwinięta gama produktów hipotecznych dla Klientów indywidualnych; coraz bardziej rozbudowana oferta produktów depozytowych. Bank DnB NORD Polska w liczbach (stan na )cówki Liczba Liczba placówek (w tym Centra Bankowości 58 (plus ok. 300 agencji Monetia) Korporacyjnej) Liczba pracowników Suma bilansowa mln zł Kapitały własne 503,1 mln zł Obsługiwani Klienci duże, średnie i małe fi rmy, wspólnoty mieszkaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, Klienci indywidualni 17

19 Sukces jest niezwykle istotny, ale równie ważne jest, aby go pielęgnować. Ponieważ powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy dlatego wiemy, jak ważna jest konsekwencja w realizowaniu zamierzonych celów. Zarząd (od lewej): Artur Tomaszewski Członek Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Jaros aw Dąbrowski Prezes Zarządu, Przemysław Sztandera Członek Zarządu, Bartosz Chytła Członek Zarządu, Grzegorz Kuliszewski Członek Zarządu.,

20 3. Podstawowe informacje o Banku 3.3. Władze Banku Władzami Banku DnB NORD Polska S.A. są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Kompetencje władz Banku oraz ich podstawowe zadania określają Kodeks Spółek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne przepisy prawne. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą departamenty. Akcjonariusze Właścicielem 99,98% akcji Banku DnB NORD Polska S.A. jest DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze, utworzony przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) oraz największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą: Thomas Buerkle Przewodniczący Rady Nadzorczej Torstein Hagen Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jan Kühnel Członek Rady Nadzorczej Tony Samuelsen Członek Rady Nadzorczej Bard Teigland Członek Rady Nadzorczej Cord Meyer Członek Rady Nadzorczej Andreas Hähndel Członek Rady Nadzorczej Adam Łaganowski Członek Rady Nadzorczej W roku 2009 do dnia sporządzenia sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Rady. W dniu 25 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało następujących członków Rady Nadzorczej: Sven Herlyn, Eckhard Forst, Johannes-Jörg Riegler, oraz powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Banku: Thomas Stephen Bürkle Przewodniczący, Andreas Hähndel, Cord Meyer. Zarząd W trakcie 2008 roku w składzie Zarządu Banku zaszły następujące zmiany: z dniem 1 kwietnia 2008 roku Cord Meyer złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 1 kwietnia 2008 roku Przemysław Sztandera został powołany na Członka Zarządu, z dniem 4 września 2008 roku Joanna Wardzińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 4 września 2008 roku Bartosz Chytła został powołany na Członka Zarządu. W skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu, Bartosz Chytła Członek Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Grzegorz Kuliszewski Członek Zarządu, Przemysław Sztandera Członek Zarządu, Artur Tomaszewski Członek Zarządu. 19

21 Umiejętność podejmowania właściwych decyzji świadczy o sile charakteru osób, które prowadzą grupę do celu. Słuszność ich wyborów i wytrwałość podczas podróży jest sprawdzianem ich umiejętności. Sprawdzianem, który dowodzi ich kompetencji i przygotowania.

22 3. Podstawowe informacje o Banku 3.4. Grupa Banku DnB NORD Polska S.A. W skład grupy kapitałowej wchodzą trzy podmioty zależne. Poniższa tabela przedstawia zaangażowanie kapitałowe Banku w poszczególnych spółkach na dzień 31 grudnia 2008 roku: Nazwa spółki Zaangażowanie kapitałowe Wartość nominalna w z DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. 100,00% ,00 DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. 78,79% ,00 Sp. Komandytowa co stanowi równowartość wartości spółki. Zgodnie z umową spółki udział komandytariusza wynosi ,00 PLN, udział komplementariusza wynosi ,00 PLN. Ponadto Bank DnB NORD Polska S.A. pośrednio zaangażowany jest również w spółkę celową Monetia Sp. z o.o., której bezpośrednim udziałowcem na dzień 31 grudnia 2008 roku jest spółka DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. Monetia Sp. z o.o. zarządza siecią agencji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. Poniższe zestawienie przedstawia pełną strukturę Grupy w Polsce na dzień 31 grudnia 2008 roku. Bank DnB NORD Polska S.A. DnB NORD Leasing Sp. z o.o. 100,00% ,00 Razem ,00 W związku ze zmianami właścicielskimi w Banku, w roku sprawozdawczym miały miejsce niżej wymienione zmiany w strukturze Grupy. W dniu 23 stycznia 2008 roku zostało sfinalizowane przejęcie 51% pakietu, o wartości nominalnej ,00 PLN, spółki BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o (obecnie DnB NORD Leasing Sp. z o.o.) od dotychczasowego udziałowca. Tym samym Bank stał się jedynym udziałowcem spółki leasingowej. 78,79% DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. - Sp. Komandytowa 21,21% 100% 100% DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. (dawniej BISE Nieruchomości Sp. z o.o.) DnB NORD Leasing Sp. z o.o. (dawniej BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o.) 100% 100% 100% W dniu 11 lipca 2008 roku Bank sprzedał wszystkie swoje akcje o wartości nominalnej ,48 PLN, w spółce Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. W dniu 9 września 2008 roku została zarejestrowana firma DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przez DnB NORD Financial Services Sp. z o.o., będącą komplementariuszem, oraz Bank DnB NORD Polska S.A., działający jako komandytariusz. Strony wniosły do spółki aportem posiadane nieruchomości.łączna wartość wniesionych wkładów wynosi zgodnie z umową spółki ,00 PLN, Monetia Sp. z o.o. Top Partners Sp. z o.o. Wspólnota On Line Sp. z o.o. Więcej informacji o działalności spółek wchodzących w skład Grupy w rozdziale 4.6. Działalność Grupy Banku DnB NORD Polska. 21

23 Alpinizm to wentyl dla ludzi odczuwających potrzebę walki. Wanda Rutkiewicz ( ) Polska alpinistka i himalaistka, jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest oraz jako pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2.

24 4. Dzia alność Banku w roku Strategiczne założenia działań Po przejęciu w roku 2007 Banku BISE, w roku 2008 Zarząd kontynuował rozwój Banku w kierunku modelu banku uniwersalnego, obsługującego wiele grup Klientów. Do pierwotnej i tradycyjnie silnej bankowości korporacyjnej dołączyła intensywnie rozwijana linia małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2008 Bank zdecydował się na przebudowę linii bankowości detalicznej pod kierownictwem nowego członka Zarządu, Bartosza Chytły. Mimo kryzysu Bank sukcesem zakończył pierwszy okres modyfi kacji bankowości detalicznej, stwarzając solidne podstawy do rozwoju tej części działalności w roku 2009 i latach następnych. Organiczny wzrost we wszystkich trzech segmentach stymulowany był poprzez doskonalenie usług i produktów bankowych, a także rozwój sieci dystrybucji. I choć kryzys, jaki zaczął się na jesieni, wymusił modyfi kację zamierzeń z dynamicznego wzrostu na zrównoważony rozwój to strategiczna, długofalowa wizja Banku pozostała bez zmian: wejście do pierwszej piętnastki banków w Polsce, osiągnięte dzięki zrównoważonemu rozwojowi w 3 liniach biznesowych (bankowość korporacyjna, MSP, bankowość detaliczna) oraz ewentualnym przejęciom podmiotów komplementarnych; Bank specjalizujący się w niszach rynkowych i produktowych, oferujący Klientom wysokiej jakości usługi w wybranych segmentach rynku; nowoczesny Bank z dynamiczną kulturą pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników Wpływ kryzysu na działalność Banku Wpływ kryzysu fi nansowanego na działalność Banku dał się odczuć w dwóch wymiarach: płynnościowo-fi nansowym oraz organizacyjnym. W warstwie fi nansowej kryzys odzwierciedlił się w wyniku odsetkowym i dochodach z operacji wymiany. Z uwagi na wzrost kosztów pieniądza na rynkach kapitałowych i utratę zaufania do sektora fi nansowego, koszt pozyskania funduszy w celu fi nansowania akcji kredytowej wzrósł znacznie, począwszy od września 2008 roku. Jednocześnie z uwagi na ogromną zmienność kursu złotego wraz z postępującą jego deprecjacją spowodował wykorzystanie limitów i stagnacje obrotu w segmencie Treasury. Banki odcięte od środków z zagranicy zaczęły konkurować o depozyty Klientów, co spowodowało wzrost cen o 250 punktów bazowych ponad stopę referencyjną. Po stronie aktywów wzrost marży nie rekompensował tak szybko wzrostu kosztów fi nansowania, co spowodowało obniżenie wyniku odsetkowego. Jakość portfela kredytowego Banku nie ucierpiała od początku kryzysu. Poziom rezerw wzrósł nieznacznie, a jakość portfela kredytowego jest stabilna. W warstwie organizacyjnej Bank jeszcze w 2008 roku podjął szereg działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tak, aby jak najlepiej przystosować się do spowolnienia gospodarczego. Zoptymalizowane zostały poziomy kosztów i zatrudnienia, większy nacisk kładziony jest na działania mające zwielokrotnić potencjał przychodowy Banku we wszystkich liniach biznesowych. Dzięki takiemu podejściu udało się utrzymać Bank na zrównoważonej ścieżce rozwoju. 23

25 W górach widzę istnienie wielkiej siły Wszechświata, wielkiej energii, siły sprawczej. Andrzej Zawada ( ) Polski himalaista, jeden z pionerów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, kierownik znanej polskiej wyprawy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest.

26 4. Dzia alność Banku w roku Rozwój i działalność Banku Bankowość korporacyjna Działania podejmowane w 2008 roku w obszarze bankowości korporacyjnej skupiały się na nawiązaniu relacji z nowymi Klientami. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, którego negatywny wpływ dał się odczuć w ostatnim kwartale, rok 2008 był dla Bankowości Korporacyjnej udany. Linia zrealizowała wszystkie cele budżetowe, a przychody operacyjne przekroczyły 100 mln zł. W całym roku udało się pozyskać niemal 200 nowych Klientów korporacyjnych. Dzięki efektywnej współpracy z Departamentem Finansowania Strukturalnego i Departamentem Finansowania Nieruchomości znacząco powiększył się też portfel bezpiecznych aktywów. Rok 2008 był też okresem zakończenia integracji i przejęcia relacji z Klientami BISE, co spowodowało wzrost sprzedaży wśród tych Klientów i uzyskanych na nich przychodów. Jak co roku, celem Linii Bankowości Korporacyjnej był rozwój istniejących relacji z przedsiębiorstwami dotychczasowymi Klientami Banku, co zaowocowało m.in. istotnym wzrostem popytu na produkty pozakredytowe (np. faktoringowe) oraz zwiększonymi przychodami po stronie Bankowości Transakcyjnej. W dalszym ciągu rozwijana była współpraca z innymi podmiotami Grupy, w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi Klientów z rynku niemieckiego. Ponadto wykorzystując dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę i kompetencję Grupy oraz jej akcjonariuszy Bank rozwinął specjalizację w obsłudze i finansowaniu wiodących firm sektora energetycznego, w tym przede wszystkim paliwowego Bankowość dla MSP Bank DnB NORD kontynuował, rozpoczęty w 2007 roku po połączeniu z bankiem BISE, rozwój w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym obszarze Bank odnotował znaczące wzrosty w poszczególnych obszarach działalności. W porównaniu z rokiem 2007 wolumen depozytowy wzrósł o 36%, natomiast kredytowy o 17%. Kompleksowa i nowoczesna oferta produktowa, skierowana do niszowych segmentów, takich jak wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, umożliwiła dalsze wzmocnienie pozycji Banku. W segmencie wspólnot mieszkaniowych Bank osiągnął pozycję lidera na rynku kredytów termomodernizacyjnych z premią BGK. Wolumen kredytowy w tym segmencie wzrósł o 68%, podczas gdy wolumen depozytowy o 21%. Oprócz standardowej oferty produktów kredytowych Bank DnB NORD Polska S.A. jest wiodącym bankiem na rynku emisji papierów dłużnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych, oferuje organizacje emisji otwartych obligacji komunalnych Bankowość detaliczna Choć po przejęciu banku BISE w ofercie DnB NORD znalazły się propozycje dla Klientów indywidualnych, to w roku 2008 rozpoczęła się intensywna przebudowa bankowości detalicznej tak, aby móc zaproponować Klientom coraz lepsze rozwiązania. W strukturze organizacyjnej utworzono odrębny obszar nadzorowany bezpośrednio przez nowego członka Zarządu Bartosza Chytłę, wspieranego przez zespół menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w bankowości detalicznej. Utworzono nową strategię linii bankowości detalicznej oraz rozpoczęto szereg projektów w celu zbudowania odpowiedniej pozycji rynkowej Banku. Działania Banku skupiały się w szczególności na poszerzaniu i udoskonalaniu oferty produktowej oraz wdrożeniu nowych rozwiązań systemowych, dynamizujących rozwój Banku w tym obszarze. Linia bankowości detalicznej została rozwinięta i unowocześniona. Rozbudowano sieć dystrybucji, tworząc efektywną strukturę sprzedawców mobilnych, a także nawiązując współpracę z wieloma zewnętrznymi brokerami. Do oferty Banku wprowadzone zostały nowe produkty, spełniające najwyższe standardy w swoich kategoriach: nowa gama produktów hipotecznych zarówno w złotych polskich, jaki i walutach obcych (kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna) atrakcyjne produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. Szczególnie godna uwagi była Jedna Podwójna Lokata 10% i 8% pierwsze na polskim rynku depozytowym rozwiązanie dywersyfikujące okresy oszczędzania: 10% na 3 miesiące, 8% na rok. we współpracy z partnerami zewnętrznymi do oferty wprowadzone zostały produkty strukturyzowane. 25

27 4. Dzia alność Banku w roku 2008 W roku 2009 i latach kolejnych planowany jest dalszy rozwój bankowości detalicznej, przy czym Bank będzie się koncentrował na kluczowych dla siebie segmentach: Personal Banking i Private Banking. Oferta skierowana do tych Klientów opierać się będzie na dostosowanych do indywidualnych potrzeb kredytach hipotecznych, a także szerokiej gamie produktów depozytowych i inwestycyjnych. W pierwszej połowie roku 2009 do oferty dla Klientów indywidualnych weszła polisa lokacyjna NORDfortjene, kolejne produkty strukturyzowane oraz specjalnie skomponowane pakiety produktów i usług dla poszczególnych segmentów Klientów. W drugiej połowie roku planowane są subskrypcje kolejnych struktur, a także wprowadzenie do oferty nowych, prestiżowych kart kredytowych. Wdrażany będzie również nowy model obsługi Klientów, obejmujący nowe standardy placówek detalicznych. Kontynuowany będzie rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej oraz współpraca z brokerami usług finansowych. W planach jest także rebranding i przebudowa serwisu internetowego, wyposażenie go w więcej elementów interaktywnych aby jeszcze lepiej spełniał funkcje sprzedażowe Inne wybrane obszary Oprócz rozwoju podstawowych linii biznesowych, Bank rozwijał się w pozostałych obsza rach działalności. Rok 2008 był bardzo udany dla Biura Maklerskiego DnB NORD, które pełniło rolę oferującego w IPO wielu spółek. W grudniu Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. zostało ogłoszone liderem w obrotach na rynku NewConnect, a prestiżowy branżowy portal ipo.pl uznał Biuro Maklerskie DnB NORD za jeden z najskuteczniejszych domów maklerskich działających na rynku pierwotnym w roku Innym aktywnie rozwijanym obszarem był faktoring Bank w roku 2008 podwoił obroty faktoringowe w stosunku do roku 2007, a także bankowość transakcyjna oraz działalność departamentu skarbu. Bank jest ponadto aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych i izb gospodarczych, w tym ze względu na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności Polsko-Skandynawskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także Izby Handlowej Polska-Izrael. DnB NORD aktywnie współpracuje także ze Wschodnioniemieckim Związkiem Kas Oszczędnościowych, dzięki czemu może obsługiwać Klientów kas niemieckich działających w Polsce, zaś polskie firmy klienci Banku DnB NORD, mają ułatwiony dostęp do obsługi w Kasach Oszczędnościowych w Niemczech Polityka kredytowa i gwarancyjna W 2008 roku Bank prowadził aktywną politykę kredytową i gwarancyjną, zwiększając łączne zaangażowanie o 19,65% w porównaniu z końcem 2007 roku. Największy wzrost został odnotowany w zakresie kredytów Real Estate (63,49%) i faktoringu (53,43%). Niestety, kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych zweryfikował politykę kredytową Banku łączne zaangażowanie zostało w IV kwartale zmniejszone o 10,2%. Wzrost zaangażowania odnotowany został tylko w dwóch grupach produktowych: w faktoringu (279,3%), który stał się odpowiedzią Banku na ograniczanie ryzyka w zakresie kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, a także w zakresie kredytów detalicznych (8,1%) tutaj wzrost wiązał się dynamicznym rozwojem linii bankowości detalicznej. Kryzys na rynkach finansowych przyniósł również nieznaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku. 91,56% portfela to kredyty normalne i pod obserwacją (koniec 2007 roku 92,9%). Wzrósł udział kredytów straconych z 3,7% do 5,04%, co spowodowane było pogorszeniem się kondycji przedsiębiorstw. Bank stara się jednak ograniczać ryzyko poprzez zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów Zarządzanie ryzykiem Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w Banku zidentyfikowano następujące typy ryzyka, wymagające lub mogące w przyszłości wymagać, pokrycia kapitałem wewnętrznym: ryzyko kredytowe i kontrahenta ryzyko rezydualne ryzyko koncentracji ryzyko rynkowe ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ryzyko operacyjne ryzyko płynności ryzyko cyklu gospodarczego ryzyko strategiczne ryzyko modeli ryzyko skrajnych warunków ryzyko wyniku finansowego ryzyko kapitałowe ryzyko reputacji. Bank utrzymuje w sposób ciągły poziom kapitału wewnętrznego, który jest wystarczający dla pokrycia poszczególnych rodzajów ryzyka. Bank stosuje zasadę adekwatności metody szacowania wartości kapitału wewnętrznego do skali swojej działalności. Wartość kapitału wewnętrznego wyliczana jest jako suma wymogów kapitałowych na pokrycie wszystkich uwzględnianych w rachunku adekwatności kapitałowej rodzajów ryzyka. Wartość kapitału wewnętrznego szacowana jest przez Departament Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Płynnością na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego.

28 Alokację kapitału na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie. Wartość kapitału w zł Wartość kapitału w zł Ryzyko kredytowe , ,58 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej , ,80 Ryzyko płynności , ,93 Ryzyko operacyjne , ,01 Ryzyko cyklu gospodarczego , ,04 Wartość narażona na ryzyko z tytu u otwartej pozycji walutowej , ,14 Razem wszystkie rodzaje ryzyk , ,50 Kapitały własne , ,36 Wolny kapitał , ,86 Proces szacowania kapitału wewnętrznego przynajmniej raz w roku podlega przeglądowi, weryfikacji i ocenie niezależnej komórki audytu wewnętrznego, której pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do badania wszystkich rodzajów ryzyka objętych procesem szacowania kapitału wewnętrznego. Dodatkowo w celu ograniczenia ryzyka związanego z rynkiem nieruchomości oraz zgodnie z polityką Grupy DnB NORD Zarząd Banku dokonał reklasyfikacji, przeniesienia nieruchomości do spółki komandytowej i prowadzi intensywne działania mające na celu ich sprzedaż Działalność Grupy Banku DnB NORD Polska S.A. Struktura Grupy została opisana w rozdziale Grupa Banku DnB NORD Polska w trzeciej części niniejszego Raportu. Aktywną działalność rynkową i obsługę Klientów prowadzą dwie spółki: Monetia Sp. z o.o. i DnB NORD Leasing Sp. z o.o. Poniżej prezentowana jest działalność i osiągnięcia tych spółek w roku Monetia Sp. z o.o. W roku 2008 Monetia Sp. z o.o. skoncentrowała się na rozwoju swojej podstawowej działalności, czyli obsłudze płatności za rachunki Klientów indywidualnych. Liczba prowadzonych przez Monetię placówek agencyjnych wzrosła do 271. W roku 2008 Monetia bardzo dynamicznie rozwijała swoją działalność, osiągając 7,15 mln transakcji (wzrost w stosunku do roku 2007 o 40%) na łączną kwotę mld zł (wzrost w stosunku do roku 2007 o 57%). W roku 2009 Monetia planuje dalszy intensywny rozwój działalności transakcyjnej oraz rozszerzenie zakresu działalności. Najważniejsze plany to: poszerzenie działalności o dystrybucję produktów finansowych dostarczanych przez partnerów zewnętrznych, z wykorzystaniem sieci placówek Monetia, dalszy rozwój działalności transakcyjnej (wpłaty, wypłaty, doładowania) w placówkach Monetii, intensywny rozwój sieci placówek oraz nowych, alternatywnych kanałów dystrybucji (Internet, telefon). W grudniu 2008 roku zakończono przygotowania do pilotażu wypłat gotówkowych poprzez terminale POS w 15 agencjach (uruchomienie nastąpiło w styczniu 2009 roku). Rozpoczęto też akcję sprzedaży w sieci lokat Banku DnB NORD. Ponadto w roku 2008 rozpoczęto negocjacje z kilkoma bankami w sprawie warunków dystrybucji ich produktów w sieci. Trwają uzgodnienia z Western Union dotyczące wprowadzeniu w sieci przekazów pieniężnych oraz negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. DnB NORD Leasing Sp. z o.o. Spółka zajmuje się sprzedażą usług leasingowych oferuje leasing operacyjny oraz finansowy, w ramach którego finansuje zakup maszyn i urządzeń, nieruchomości, środków transportu oraz sprzętu i wyposażenia. Oferta zaadresowana jest głównie do przedsiębiorców, samorządów, spółek komunalnych i spółdzielni. W 2008 roku DnB NORD Leasing Sp. z o.o. zawarła 695 umów na ogólną wartość 90,95 mln zł, co stanowiło wzrost o 27,22% w stosunku do wartości umów zawartych w 2007 roku (w tym samym okresie cały rynek leasingu w Polsce zanotował wzrost o 1,3%). Struktura aktywów oddanych w leasing była następująca: 48,5% stanowiły środki transportu drogowego, 47,0% maszyny i urządzenia, 4,5% inne środki trwałe. Spółka planuje zwiększyć swoją aktywność na rynku zarówno poprzez wzrost sprzedaży leasingu dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A., jak i akwizycję wśród podmiotów spoza Banku. Dla Klientów Banku Spółka zamierza oferować pełen zakres usług leasingu od finansowania pojedynczych transakcji o niskiej wartości do umów na specjalistyczne linie produkcyjne, a w przyszłości również leasing nieruchomości. W przypadku podmiotów, które nie współpracują jeszcze z Bankiem, oferta będzie ukierunkowana na finansowanie określonych środków trwałych, finansowanie określonych branż oraz grup zawodowych. Kluczowym działaniem w tym obszarze jest zbudowanie silnych relacji z dostawcami aktywów oraz zapewnienie Klientom jak najwyższej jakości świadczonych usług. 27

29 Jeżeli odnajdziesz swą ścieżkę i podążysz nią, zyskasz siłę, kierunek i cel, i nikt nie będzie w stanie Cię powstrzymać. Reinhold Messner (ur. 1944) Najwybitniejszy żyjący himalaista. Jako pierwszy zdobył Koronę Himalajów oraz jako pierwszy samotnie osiągnął szczyt Mount Everest.

30 4. Dzia alność Banku w roku To nas wyróżnia. Inne istotne wydarzenia w roku 2008 DnB NORD liderem programów emisji obligacji komunalnych Bank DnB NORD specjalizuje się w obsłudze i finansowaniu jednostek samorządowych. Bank jest jednym z liderów rynku w tym zakresie. Jednym z bardziej efektywnych narzędzi finansowania JST jest emisja obligacji komunalnych. To bardzo dobry i szybki sposób pozyskania kapitału na rozwój. DnB NORD również należy do czołówki w tej dziedzinie. Wśród 16 organizatorów emisji obligacji komunalnych Bank DnB NORD plasuje się na czwartej pozycji. Pod względem wyemitowanych i niezapadłych emisji w trakcie roku Bank DnB NORD Polska S.A. uplasował się na drugiej pozycji. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych Wart. w mln z : Wart. w mln z : Zm. (mln z ) nomin. wart. oblig. 2007/2008 Zm. (%) wart. oblig. 2007/2008 PKO Bank Polski S.A. 1851, ,82 191,16 11,51% BGK 654,79 538,90 115,89 21,50% Pekao SA/CDM Pekao 564,27 793,63 (229,36) -28,90% DnB NORD Polska S.A. 436,65 314,23 122,42 38,96% BOŚ S.A. 359,12 293,16 65,96 22,50% Nordea Bank Polska 187,24 133,59 53,65 40,16% BZ WBK/DM BZ WBK 102,50 105,00 (2,50) -2,38% ING Bank Śląski 80,20 33,20 47,00 141,57% Dexia Kommunal kredit Bank 70,00 70,00 0,00 0,00% BRE Bank 40,00 60,00 (20,00) -33,33% Bank Milenium 39,40 53,25 (13,85) -26,01% Berliner Bank 30,00 30,00 0,00 0,00% GBW 17,35 17,35 0,00 0,00% BGŻ 16,54 16,54 0,00 0,00% Bank Polskiej Spółdzielczości 11,20 11,20 0,00 0,00% Fortis Bank 0,00 1,30 (1,30) -100% Razem 4 461, ,17 239,07 7,96% Źródło: opracowanie własne na podstawie Fitch Polska S.A. W 2008 roku Bank DnB NORD uplasował się ponadto na 1. pozycji wśród banków pod względem liczby nowych programów emisji obligacji komunalnych*. Banki Nowe programy emisji obligacji komunalnych DnB NORD 37 PKO BP 34 BGK 19 BOŚ 13 NORDEA 7 ING 1 Razem 111 *Źródło: Dziennik Rzeczpospolita Bank Wspólnot Mieszkaniowych Bank DnB NORD jest wiodącym partnerem wielu wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie BISE i nowe spojrzenie DnB NORD pozwoliły stworzyć zupełnie nowy standard obsługi potrzeb tej grupy Klientów. Bank specjalizuje się w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych wspólnot, jest liderem na rynku kredytów termomodernizacyjnych, udostępnia nowoczesne narzędzia internetowe do rozliczeń wspólnot, a także specjalistyczne narzędzia dla zarządców nieruchomości, m.in. zintegrowany, internetowy system bankowy i rozliczeniowy NORDdomator. W tej chwili DnB NORD jest wiodącym bankiem na rynku usług dla wspólnot mieszkaniowych, ma około 40% udział w rynku kredytów termomodernizacyjnych. 29

31 4. Dzia alność Banku w roku 2008 Sukcesy Biura Maklerskiego Biuro Maklerskie DnB NORD zajęło czołową pozycję w rankingu Najskuteczniejszych Domów Maklerskich działających na rynku pierwotnym w 2008 roku, opublikowanym przez branżowy portal ipo.pl. Raport IPO zawiera analizę spółek debiutujących na rynku głównym GPW w 2008 roku oraz domów maklerskich, które je obsługiwały. Spośród 17 domów maklerskich zakwalifikowanych do rankingu, BM DnB NORD znalazło się na podium aż w czterech kategoriach na sześć możliwych. Pomimo dekoniunktury na rynku akcji na warszawskim parkiecie w 2008 roku BM DnB NORD przeprowadziło cztery oferty publiczne na rynku głównym GPW, tym samym zdobywając: 1. miejsce w subrankingu największej liczby małych emisji poniżej 50 mln zł, 2. miejsce w kategorii największa liczba debiutów na GPW, 2. miejsce w kategorii relacji ceny emisyjnej do podanej ceny maksymalnej, 3. miejsce w subrankingu stopy redukcji małych spółek. Warto również podkreślić, że spółka Power Media, dla której BM Banku DnB NORD Polska było podmiotem oferującym akcje i doradcą finansowym, zajęła 1. miejsce w kategorii najbardziej znaczący debiut dla spółki, pozyskując 3-krotnie większy kapitał od sumy bilansowej, tym samym znajdując się w gronie 6 najskuteczniejszych debiutów spośród 33, jakie miały miejsce w 2008 roku. Najskuteczniejsze domy maklerskie Lp. Dom maklerski Liczba emisji 1. Dom Inwestycyjny BRE Banku 5 2. Dom Maklerski AmerBrokers 4 3. Dom Maklerki BZ WBK 4 4. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska 4 5. UniCredit CAIB Polska 3 6. Dom Maklerski Penetrator 2 7. BOŚ Dom Maklerski 2 8. Dom Maklerski PKO BP 2 9. Beskidzki Dom Maklerski Bank BGŻ Dom Maklerski Dom Maklerski Polonia Net IDM SA Dom Maklerski IND Securities Wrocławski Dom Maklerski Millennium Dom Maklerski Mercurius Dom Maklerski Centralny Dom Maklerski Pekao 1 Źródło: ipo.pl Dwukrotny wzrost obrotów W roku 2008 Bank DnB NORD Polska przeszło dwukrotnie zwiększył obroty faktoringowe. Dynamiczny wzrost obrotów Bank zawdzięcza coraz większej liczbie transakcji z dotychczasowymi Klientami oraz pozyskiwaniu nowych Klientów w tym z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (wcześniej z faktoringu w DnB NORD korzystać mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa Klienci korporacyjni, obecnie jest już on dostępny dla firm z segmentu MSP). To także zasługa rozwijania jednego z najnowocześniejszych na polskim rynku rozwiązań elektronicznego systemu NORDfaktor. Jest on wbudowany w system bankowości internetowej dla firm inord Business, dzięki czemu Klienci mają zapewnioną pełną automatyzację obsługi, mogą przeprowadzać wszystkie operacje bankowe szybko i bezpiecznie w jednym miejscu.

32 NORDfaktor pozwala uzyskać środki pieniężne z przekazanych do banku faktur nawet w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności. System NORDfaktor jest laureatem wyróżnienia w konkursie na najlepszy projekt informatyczny Lider Informatyki Instytucji Finansowych, organizowanym przez tygodnik Gazeta Bankowa. Obroty faktoringowe Banku DnB NORD Polska S.A. w mln zł Rozwój German Baltic Nordic Desk Państwa rejonu Morza Bałtyckiego, z populacją na poziomie 15% mieszkańców całej Unii Europejskiej, wytwarzają niemal 1/3 PKB państw Unii. To bardzo szybko rozwijający się region, z silną gospodarką. German Baltic Nordic Desk (GBND) powstał z myślą o Klientach działających w tym regionie bądź planujących ekspansję w krajach otaczających Bałtyk. Działa we wszystkich krajach, gdzie obecny jest DnB NORD. German Baltic Nordic Desk zapewnia Klientom dostęp do pełnej oferty produktów i usług bankowych, niezbędnych dla efektywnego działania na rynku niemieckim, skandynawskim, polskim czy państw bałtyckich. Klienci uzyskują serwis w języku angielskim, niemieckim, a w poszczególnych krajach w języku danego państwa. Pracownicy GBND zapewniają ponadto dostęp do informacji o lokalnych regulacjach prawnych i podatkowych, kontaktów do izb przemysłowo-handlowych, potrafi ą być przewodnikiem po lokalnym rynku i jego specyfi ce. 31

33 Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Krzysztof Wielicki (ur. 1950) Polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

34 5. Uniwersalizm wartości DnB NORD Swoje korporacyjne wartości (rzetelność, praca zespołowa, dynamizm, prostota, pasja, wytrwałość) Bank DnB NORD stara się stosować także w działalności pozabankowej. Bank realizuje projekty i współpracuje z osobami uosabiającymi te same bądź podobne wartości. Dlatego w ubiegłym roku DnB NORD był partnerem wyprawy Vinson Expedition 2008 znanej dziennikarki i podróżniczki Martyny Wojciechowskiej na najwyższy szczyt Antarktydy Masyw Vinsona. Martyna Wojciechowska była natomiast gościem specjalnym cyklu konferencji organizowanych przez Bank wiosną tego roku Wyprawa po więcej fi nansowanie w trudnych czasach. Zdobycie Masywu Vinsona (4 897 m n.p.m.) to element szerszego projektu wspinaczkowego Martyny Wojciechowskiej Korona Ziemi. Jego celem jest zdobycie najwyższych szczytów wszystkich kontynentów, czego dokonała wcześniej tylko jedna Polka Anna Czerwińska (alpinistka i himalaistka, zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników). Do tej pory M. Wojciechowska wspięła się na sześć z nich (Kilimandżaro, Aconcagua w Ameryce Pd., Mount McKinley w Ameryce Pn., Elbrus, Mount Everest i Vinson). Do zakończenia projektu została tylko jedna góra najwyższy szczyt Australii i Oceanii Piramida Carstensz. Bank DnB NORD Polska był partnerem i sponsorem ekspedycji na masyw Vinsona. Przedsięwzięcie Martyny Wojciechowskiej doskonale wpisuje się bowiem w wartości, którymi Bank się kieruje, jest też elementem budowy wizerunku Banku instytucji rzetelnej, gotowej do realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć, mierzącej wysoko.bank DnB NORD był ponadto organizatorem cyklu konferencji Wyprawa po więcej finansowanie w trudnych czasach. Spotkania poświęcone były partnerskiej roli Banku, możliwościom współpracy przedsiębiorstw z bankiem w czasach kryzysu, sposobom pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych i środków na działalność przedsiębiorstw. Gościem specjalnym konferencji była Martyna Wojciechowska, która w swojej prezentacji Wyprawa po więcej wytrwale i z pasją! opowiadała o przesuwaniu horyzontu własnych możliwości, walce z przeciwnościami losu, wytrwałości, a w konsekwencji w dążeniu do celu nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w sześciu miastach wzięło w nich udział ponad 800 Klientów. WYTRWAŁOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ, KONSEKWENCJA O wytrwałości i przesuwaniu horyzontu własnych możliwości rozmawiamy z Martyną Wojciechowską. Jak udaje Ci się łączyć tyle zajęć i pasji? Sama często zastanawiam się nad tym, jak ja to robię? (śmiech) Po pierwsze, kluczem do sukcesu jest dobra organizacja czasu. Od wielu lat stosuję zasadę: Czas jest gumką od majtek i można go rozciągnąć. W moim przypadku im więcej pracy i zajęć, tym lepiej się organizuję. Liczne zobowiązania oraz chęć godzenia ich z wieloma pasjami, a teraz również z byciem młodą mamą powodują, że bardzo starannie planuję swój kalendarz i staram się być zdyscyplinowana. Drugim czynnikiem, nie mniej ważnym, który pozwala mi prowadzić tak aktywny tryb życia, jest grono sprawdzonych współpracowników. Praca zespołowa i dobre zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesu! Żeby zebrać taką ekipę, potrzeba wielu lat i rzeczywiście trudno byłoby mi wyobrazić sobie, jak wyglądałoby moje życie zawodowe bez tego wsparcia. Co dają wyprawy w góry? Dystans, który pozwala spojrzeć na codzienność z zupełnie innej perspektywy. Wtedy dostrzegam i umiem lepiej oddzielić sprawy ważne od mniej ważnych. Energię, z którą wracam do pracy z potrójnym zapałem i wydaje mi się, że mogę góry przenosić, a nie tylko je zdobywać. Wiarę we własne możliwości i nieustanne, wytrwałe przesuwanie horyzontu, czyli granic własnych możliwości. Co jest ważniejsze osiągnięcie celu czy droga do niego? Oczywiście droga. Góry mają to do siebie, że moment, w którym staje się na szczycie, jest dopiero połową sukcesu. Potem jeszcze czeka nas droga powrotna, często o wiele trudniejsza i obarczona większym ryzykiem. To w drodze najlepiej poznaje się ludzi, to w drodze można poznawać siebie i odpowiadać sobie na najtrudniejsze pytania. Wyznaczenie sobie zadania jest tak naprawdę pretekstem do wyruszenia w drogę, która w efekcie okazuje się celem samym w sobie. 33

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W TRUDNYCH CZASACH KREDYT W CZASACH KRYZYSU DLA FIRM PAWEŁ BIZOŃ DEPARTAMENT KLIENTA KORPORACYJNEGO WARSZAWA, 29.04.2009 r. Kryzys a sytuacja polskich banków w 2008 roku Na

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2010 AOW Faktoring Sp. z o.o. to rodzinna firma z tradycjami, w której 100% udziałów mają Julian i Michał Kinkel działa na rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo