Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa, www.dnbnord.pl"

Transkrypt

1 Bank DnB NORD Polska S.A., ul. Postępu 15 C, Warszawa,

2 Z w y c i ę ż a m y d z i ę k i w y t r w a ł o ś c i. Henry Ernest Shackleton Raport Roczny 2008

3 nie ma żadnej cechy tak ważnej dla sukcesu jakiegokolwiek rodzaju, jak cecha WYTRWAŁOŚCI. Pokonuje ona niemal wszystko, nawet naturę. John D. Rockefeller

4 Panta rhei. Zmieniają się czasy. Za znak obecnych, jakże trudnych i wymagających, uznać można potrzebę mądrego, wnikliwego, ale pełnego determinacji i konsekwencji podejścia do rzeczywistości. Dzisiaj liczy się charakter. W bankowości jest on bardzo ważny. Szczególnie w naszych czasach. Kiedy jedni mają zadbać o pieniądze innych o rezultatach często decydują wartości. To właśnie w takich trudnych czasach po raz kolejny odkrywamy znaczenie pasji, zaufania czy wytrwałości rozumianej jako konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów. To są dzisiaj drogowskazy na drodze realizacji nawet najbardziej ambitnych zamierzeń. To także niezbędne warunki dobrej bankowości XXI wieku. Podobnie jest w wysokich górach. Góry i przestrzeń wokół nich to także wielkie wyzwania. Wyzwania, które wymagają pasji, odwagi, wytrwałości i konsekwencji. Stąd w Raporcie Rocznym ludzie uosabiający te cechy podróżnicy i odkrywcy, badacze Antarktydy, zdobywcy niedostępnych miejsc: Roald Amundsen, Henry Ernest Shackleton, polscy wybitni himalaiści: Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz czy znana podróżniczka Martyna Wojciechowska, z którą Bank współpracuje i którą wspiera w jej wyprawach w najbardziej niedostępne rejony. A trudności? Cóż jak powiedział Henry Ernest Shackleton są tylko rzeczami do przezwyciężenia. Dzisiaj, w dobie kryzysu gospodarczego, to stwierdzenie nabiera dodatkowego znaczenia. Dlatego góry, pasja, wytrwałość i ludzie kierujący się w życiu tymi wartościami są bohaterami Raportu Rocznego Zapraszamy do lektury! 03

5 Wszystko wydaje się niemożliwe tym, którzy niczego nie próbują. Roald Amundsen ( ) Norweski badacz polarny urodzony w 1872 r. Jako pierwszy zdobył biegun południowy.

6 Bank DnB NORD Polska S.A. to bank dynamiczny, profesjonalny i nowoczesny, godzien najwyższego zaufania, o wyraźnej kulturze korporacyjnej. Długofalowa wizja Banku to: wejście do pierwszej piętnastki banków w Polsce, osiągnięte dzięki zrównoważonemu rozwojowi w 3 liniach biznesowych (bankowość korporacyjna, MSP, bankowość detaliczna) oraz ewentualnym przejęciom podmiotów komplementarnych; Bank specjalizujący się w niszach rynkowych i produktowych, oferujący Klientom wysokiej jakości usługi w wybranych segmentach rynku; nowoczesny Bank z dynamiczną kulturą pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników. 05

7 To nie górę pokonujemy, lecz siebie. Sir Edmund Hillary ( ) Himalaista i polarnik. Pierwszy w historii zdobywca Mount Everest.

8 misja Bank DnB NORD S.A. pomaga swoim Klientom w realizacji ich celów, idei i marzeń. Oferuje najwyższej jakości, nowoczesne, specjalistyczne produkty i usługi finansowe dla firm, Klientów indywidualnych, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych. Bank DnB NORD Polska S.A. wyzwania postrzega jako szanse. Jest partnerem Klientów, działającym w obopólnym interesie. 07

9 Szczęście przeżywa się, gdy wszystko pozostaje jeszcze przed tobą. Jerzy Kukuczka ( ) Polski alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.

10 Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko. Rzetelność Nasz Bank opieramy na zaufaniu, uczciwości i wysokich standardach etycznych. Praca zespołowa Proste rozwiązania Pasja i radość tworzenia Wytrwałość wartości 09 Praca zespołowa jest naszą receptą na sukces. Proste rozwiązania są najlepsze. Budujemy Bank naszych marzeń. Zwyciężamy dzięki wytrwałości.

11 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Thomas Buerkle

12 Szanowni Państwo, 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zdobywanie najwyższych szczytów wymaga ludzi doświadczonych, którzy osiągnęli wiele... dla Grupy Bankowej DnB NORD, utworzonej przez największy bank norweski DnB NOR oraz wiodący bank niemiecki NORD/LB Norddeutsche Landesbank, rok 2008 był zdecydowanie największym wyzwaniem na przestrzeni jej krótkiej historii. Zmuszeniu byliśmy stawić czoła głębokiemu kryzysowi gospodarczemu. Mając świadomość tych zewnętrznych wyzwań, Zarząd Banku DnB NORD Polska przyjął strategię rozwoju zakładającą stabilny wzrost organiczny w segmencie klientów korporacyjnych, a także dalszy rozwój produktów i usług w bankowości detalicznej oraz bankowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, które to segmenty wzbogaciły ofertę naszego Banku dzięki połączeniu z Bankiem BISE w 2007 roku. Obecnie sytuacja gospodarcza w Polsce jest stabilniejsza niż w wielu innych krajach, w których działa Bank DnB NORD. Dlatego, ze względu na duży potencjał rozwojowy, w nadchodzących latach ten region będzie bardzo ważny dla naszej Grupy Bankowej. W 2009 roku Bank DnB NORD będzie się koncentrować na konsolidacji oraz umacnianiu i zwiększaniu efektywności działania, tak abyśmy po kryzysie byli silniejsi od naszych banków referencyjnych oraz konkurencji. Świadomość, że Grupa DnB NORD ma wsparcie ze strony dwóch silnych akcjonariuszy, którzy w każdej chwili są w stanie zapewnić nam niezbędne fi nansowanie, pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym wyrazić uznanie zarządowi oraz wszystkim pracownikom Banku w Polsce za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój Banku. Na koniec chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie wszystkim Klientom i Partnerom Banku. Jestem przekonany, że Bank DnB NORD Polska będzie w dalszym ciągu spełniać Państwa oczekiwania. Z wyrazami szacunku, Thomas Buerkle Przewodniczący Rady Nadzorczej 11

13 Prezes Zarządu Jarosław Dąbrowski

14 Szanowni Państwo, 2. List Prezesa Zarządu... takich, którzy mają świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach, którzy wiedzą, jak ważna jest praca zespołowa. oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny Banku DnB NORD Polska za rok Jest już naszą tradycją, że nie jest to wyłącznie syntetyczne sprawozdanie z działalności poparte danymi liczbowymi. To więcej niż raport roczny. DnB NORD to bank starający się tworzyć nową wartość dla swoich Klientów, Partnerów i Pracowników. Nie tylko poprzez oferowanie bankowości najwyższej próby, ale również poprzez inicjatywy, które pomagają nam wszystkim mierzyć się z wyzwaniami naszych czasów. Taka ma też być w założeniu ta publikacja. Dlatego, śladem ubiegłorocznej edycji, staraliśmy się znaleźć przewodnią ideę, która w jak najlepszy sposób odnosiłaby się do otoczenia, w jakim działamy oraz różnych wysiłków i działań podejmowanych w celu realizacji misji Banku. Góry, jako symboliczne wyzwanie, esencja ekstremalnych warunków oraz ludzie, którzy z pasją i wytrwałością starają się okiełznać to wyzwanie, są bohaterami Raportu Rocznego Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać coś ważnego, skłaniającego do refleksji czy działań. Jeśli tak to uznamy nasz wysiłek za przydatny i pożyteczny. Od jesieni roku ubiegłego mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, z całą pewnością największym w ostatnich kilku dekadach. Jego skala jest globalna, a skutki nadal trudne do przewidzenia. Ale kryzys to także szansa. Wszak crisis to z języka starogreckiego szansa, wybór. Właśnie w taki sposób patrzymy na obecną sytuację jako na szansę na rozwój, wyznaczenie nowych celów, pogłębienie specjalizacji. Rok 2008 był dla nas, podobnie jak dla całego sektora bankowego, rokiem niełatwym, pełnym nieoczekiwanych wyzwań, a co za tym idzie konieczności szybkiego dostosowania się do zmieniającej się sytuacji. Tym większą mamy satysfakcję, że zakończyliśmy ten okres dodatnim wynikiem finansowym. Bank rozwinął przy tym skalę działalności praktycznie we wszystkich obszarach. W roku 2008, oprócz rozwijania specjalizacji Banku w obsłudze Klientów korporacyjnych, Bank DnB NORD wzmocnił bankowość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo rozpoczęła się budowa zupełnie nowej bankowości detalicznej. Wzrost we wszystkich segmentach biznesowych stymulowany był poprzez doskonalenie usług i produktów dla poszczególnych grup Klientów. Dzięki takiemu podejściu już dziś możemy szczycić się faktem, że DnB NORD jest wiodącym bankiem na rynku emisji papierów dłużnych dla firm i jednostek samorządowych, jest liderem rynku obsługi wspólnot mieszkaniowych, jest bankiem referencyjnym na rynku kredytów hipotecznych, a biuro maklerskie jest jednym z najaktywniejszych domów maklerskich w Polsce. Obsługujemy również największe polskie spółki, takie jak Orlen czy Lotos. Finansując ich działalność rozwojową korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych akcjonariuszy NORD/LB oraz DnB NOR. Bank rozwinął ponadto ofertę leasingową, dwukrotnie wzrosły obroty faktoringowe. Rok 2008 uznać zatem należy za udany. Strategia, zakładająca stabilny rozwój w segmencie obsługi firm i Klientów instytucjonalnych oraz udoskonalenie bankowości detalicznej, w połączeniu z procesami dostosowującymi Bank do nowej sytuacji rynkowej, okazała się skuteczna. W rok 2009 Bank wszedł z nowymi wyzwaniami, ambicjami i zadaniami. Chcemy pozostać profesjonalnym i partnerskim bankiem, rozwijającym się w sposób zrównoważony, przy silnym wsparciu naszych akcjonariuszy jednych z największych i najbardziej stabilnych banków europejskich: NORD/LB oraz DnB NOR. Rok 2009 to także konsolidacja i pogłębienie współpracy wewnątrz Grupy Bankowej DnB NORD. Do tej pory DnB NORD działał jako grupa banków. W obecnej sytuacji rynkowej to podejście ulegnie zmianie będziemy działać jako jednolita i silna Grupa Bankowa. Dla Klientów oznacza to powiększenie możliwości i dostęp do jeszcze lepszego serwisu. Obecne trudności na światowych rynkach gospodarczych będą miały również poważny wpływ na sektor bankowy. Musimy dobrze odczytać te elementy zmian, które będą stanowić podstawę do naszego szybszego, bardziej innowacyjnego i efektywnego rozwoju. Doświadczenie uczy, że duch przedsiębiorczości, pasja, wytrwałość ale również profesjonalizm i rozsądne, bezpieczne polityki będą dobrą podstawą dla budowania wartości Banku w przyszłości. Jestem przekonany, że zarówno dla zarządu, jak i pracowników działania te będą, mimo trudnej sytuacji rynkowej, źródłem satysfakcji, a dla Klientów oznaczać będą nie tylko dostęp do większej liczby produktów, ale także do jeszcze lepszego serwisu. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom i Partnerom za dotychczasową współpracę. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy dokładać wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom. Dziękuję też wszystkim Pracownikom Banku za ich zaangażowanie, wytrwałość i wysiłek. Bez Was przeprowadzenie Banku przez ten trudny okres nie byłoby możliwe. Z wyrazami szacunku, Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu 13

15 Najlepszym wspinaczem jest ten, kto czerpie ze wspinania największą radość. Andreas Heckmair ( ) Był jednym z czterech mężczyzn, którzy zdobyli północną ścianę szczytu Eiger w 1938 roku.

16 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1. Bank DnB NORD Polska S.A. członek Grupy Bankowej DnB NORD Grupa Bankowa DnB NORD została utworzona przez największy bank norweski DnB NOR (51% akcji) oraz jeden z czołowych banków niemieckich NORD/LB (49% akcji). Jej marka to połączenie dwóch członów nazw banków macierzystych. Obecnie, z aktywami na poziomie niemal 12 mld euro, DnB NORD to jeden z wiodących banków w Europie Północno - Wschodniej, koncentrujący swoją działalność w państwach regionu Morza Bałtyckiego w Danii, Finlandii, Polsce, na Łotwie, Litwie i w Estonii. Zatrudnia w tych krajach ponad 3,6 tys. osób, w przeszło 180 placówkach i fi liach, obsługując ponad 870 tys. Klientów. Siedziba Centrali DnB NORD znajduje się w Kopenhadze. Grupa DnB NORD w liczbachagencja ratingowa Rating Placówki 180 Obs ugiwani Klienci Pracownicy Aktywa 11, 85 mld EUR Polska jest dla Grupy DnB NORD rynkiem o charakterze strategicznym, zaś Bank DnB NORD Polska S.A. istotnym elementem Grupy, m.in. ze względu na wielkość i potencjał polskiego rynku, a także fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwa polskie żywej wymiany handlowej z firmami niemieckimi i skandynawskimi, a także obecność w Polsce wielu inwestorów niemieckich i skandynawskich. DnB NOR DnB NOR to największy bank norweski i wiodąca skandynawska grupa fi nansowa. Z aktywami na poziomie 219 mld EUR zajmuje pierwsze miejsce (mierzone udziałami w rynku) na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz usług asset management. Posiada ponad 2,3 mln Klientów indywidualnych, 1,5 mln Klientów bankowości internetowej, przeszło 200 tys. Klientów korporacyjnych, sieć ponad 200 oddziałów oraz placówki w Sztokholmie, Kopenhadze, Helsinkach, Haburgu, Murmańsku, Londynie, Luxemburgu, Nowym Jorku, Singapurze, Szanghaju, Kairze, na Kajmanach i w Santiago. DnB NOR posiada wysokie ratingi agencji Standard & Poor s: długoterminowy AA- oraz krótkoterminowy A-1+. DnB NOR został też sklasyfikowany na 34. miejscu w rankingu najbezpieczniejszych banków świata prestiżowego magazynu Global Finance. NORD/LB Korzenie banku sięgają XVIII wieku, kiedy to utworzono instytucję pod nazwą Braunschweigische Staatsbank. Obecnie NORD/LB, z aktywami na poziomie ponad 240 mld EUR, jest wiodącym bankiem Północnych Niemiec, jest 12. największym bankiem w Niemczech, 40. w Europie oraz 63. na świecie*. Bank oferuje szeroki wachlarz produktów i usług bankowości korporacyjnej, detalicznej oraz dla sektora publicznego. Posiada placówki, fi lie i oddziały w Londynie, Nowym Jorku, Singapurze, Sztokholmie, Zurychu, Luksemburgu. NORD/LB posiada wysokie ratingi agencji Standard & Poor s: długoterminowy A- oraz krótkoterminowy A-2. * Żródło: The Banker, Top 1000 Banks worldwide, Lipiec 2008 r. 15

17 Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby stać się kimś lepszym. Walter Bonatti, ur r. Jeden z najwybitniejszych alpinistów okresu powojennego.

18 3. Podstawowe informacje o Banku 3.2. Bank DnB NORD Polska S.A. profil i specjalizacja Bank DnB NORD Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 roku. Pierwotnie był bankiem o profilu korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże i średnie firmy. Do końca kwietnia 2006 roku działał pod marką NORD/LB Bank Polska S.A. (jedynym akcjonariuszem Banku był wówczas NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale). W listopadzie 2007 roku DnB NORD przejął działający od 17 lat na polskim rynku bank BISE S.A. Dzięki temu specjalizacja banku znacząco się rozszerzyła. W tej chwili DnB NORD obsługuje także małe i średnie firmy, Klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i wspólnoty mieszkaniowe oferując tym Klientom nowoczesne produkty i usługi bankowe. DnB NORD dysponuje w Polsce siecią ponad 50 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej, siecią agencji bankowych Monetia (niemal 300 placówek), a także elektronicznymi kanałami dystrybucji. Bank świadczy usługi faktoringowe, biura maklerskiego, ma spółkę leasingową. DnB NORD stara się przy tym być partnerem Klientów, a nie wyłącznie dostawcą produktów i usług bankowych. To nas wyróżnia! Główne obszary specjalizacji Bank DnB NORD Polska S.A. stara się wyodrębnić obszary kompetencji, które będą wyróżniać bank na rynku, zaś z drugiej wykreują wartości dodane dla Klientów. Są to m.in: różnorodne i elastyczne formy finansowania; faktoring w tym elektroniczny system do obsługi faktoringu NORDfaktor, umożliwiający uzyskanie środków pieniężnych nawet w ciągu jednej godziny od złożenia zlecenia nabycia wierzytelności; profesjonalna i elastyczna oferta produktów Departamentu Skarbu (m.in. transakcje wymiany walut, instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe i stopy procentowej, emisje papierów dłużnych); German Baltic Nordic Desk specjalny serwis dla Klientów skandynawskich, niemieckich i państw bałtyckich oraz polskich firm aktywnych w Skandynawii, Niemczech oraz krajach z regionu Morza Bałtyckiego; usługi Biura Maklerskiego; leasing; specjalizacja w obsłudze i finansowaniu potrzeb jednostek samorządowych i wspólnot mieszkaniowych; elastyczna i rozwinięta gama produktów hipotecznych dla Klientów indywidualnych; coraz bardziej rozbudowana oferta produktów depozytowych. Bank DnB NORD Polska w liczbach (stan na )cówki Liczba Liczba placówek (w tym Centra Bankowości 58 (plus ok. 300 agencji Monetia) Korporacyjnej) Liczba pracowników Suma bilansowa mln zł Kapitały własne 503,1 mln zł Obsługiwani Klienci duże, średnie i małe fi rmy, wspólnoty mieszkaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, Klienci indywidualni 17

19 Sukces jest niezwykle istotny, ale równie ważne jest, aby go pielęgnować. Ponieważ powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy dlatego wiemy, jak ważna jest konsekwencja w realizowaniu zamierzonych celów. Zarząd (od lewej): Artur Tomaszewski Członek Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Jaros aw Dąbrowski Prezes Zarządu, Przemysław Sztandera Członek Zarządu, Bartosz Chytła Członek Zarządu, Grzegorz Kuliszewski Członek Zarządu.,

20 3. Podstawowe informacje o Banku 3.3. Władze Banku Władzami Banku DnB NORD Polska S.A. są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Kompetencje władz Banku oraz ich podstawowe zadania określają Kodeks Spółek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne przepisy prawne. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą departamenty. Akcjonariusze Właścicielem 99,98% akcji Banku DnB NORD Polska S.A. jest DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze, utworzony przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) oraz największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą: Thomas Buerkle Przewodniczący Rady Nadzorczej Torstein Hagen Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jan Kühnel Członek Rady Nadzorczej Tony Samuelsen Członek Rady Nadzorczej Bard Teigland Członek Rady Nadzorczej Cord Meyer Członek Rady Nadzorczej Andreas Hähndel Członek Rady Nadzorczej Adam Łaganowski Członek Rady Nadzorczej W roku 2009 do dnia sporządzenia sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Rady. W dniu 25 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało następujących członków Rady Nadzorczej: Sven Herlyn, Eckhard Forst, Johannes-Jörg Riegler, oraz powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Banku: Thomas Stephen Bürkle Przewodniczący, Andreas Hähndel, Cord Meyer. Zarząd W trakcie 2008 roku w składzie Zarządu Banku zaszły następujące zmiany: z dniem 1 kwietnia 2008 roku Cord Meyer złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 1 kwietnia 2008 roku Przemysław Sztandera został powołany na Członka Zarządu, z dniem 4 września 2008 roku Joanna Wardzińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 4 września 2008 roku Bartosz Chytła został powołany na Członka Zarządu. W skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu, Bartosz Chytła Członek Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Grzegorz Kuliszewski Członek Zarządu, Przemysław Sztandera Członek Zarządu, Artur Tomaszewski Członek Zarządu. 19

21 Umiejętność podejmowania właściwych decyzji świadczy o sile charakteru osób, które prowadzą grupę do celu. Słuszność ich wyborów i wytrwałość podczas podróży jest sprawdzianem ich umiejętności. Sprawdzianem, który dowodzi ich kompetencji i przygotowania.

22 3. Podstawowe informacje o Banku 3.4. Grupa Banku DnB NORD Polska S.A. W skład grupy kapitałowej wchodzą trzy podmioty zależne. Poniższa tabela przedstawia zaangażowanie kapitałowe Banku w poszczególnych spółkach na dzień 31 grudnia 2008 roku: Nazwa spółki Zaangażowanie kapitałowe Wartość nominalna w z DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. 100,00% ,00 DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. 78,79% ,00 Sp. Komandytowa co stanowi równowartość wartości spółki. Zgodnie z umową spółki udział komandytariusza wynosi ,00 PLN, udział komplementariusza wynosi ,00 PLN. Ponadto Bank DnB NORD Polska S.A. pośrednio zaangażowany jest również w spółkę celową Monetia Sp. z o.o., której bezpośrednim udziałowcem na dzień 31 grudnia 2008 roku jest spółka DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. Monetia Sp. z o.o. zarządza siecią agencji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. Poniższe zestawienie przedstawia pełną strukturę Grupy w Polsce na dzień 31 grudnia 2008 roku. Bank DnB NORD Polska S.A. DnB NORD Leasing Sp. z o.o. 100,00% ,00 Razem ,00 W związku ze zmianami właścicielskimi w Banku, w roku sprawozdawczym miały miejsce niżej wymienione zmiany w strukturze Grupy. W dniu 23 stycznia 2008 roku zostało sfinalizowane przejęcie 51% pakietu, o wartości nominalnej ,00 PLN, spółki BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o (obecnie DnB NORD Leasing Sp. z o.o.) od dotychczasowego udziałowca. Tym samym Bank stał się jedynym udziałowcem spółki leasingowej. 78,79% DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. - Sp. Komandytowa 21,21% 100% 100% DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. (dawniej BISE Nieruchomości Sp. z o.o.) DnB NORD Leasing Sp. z o.o. (dawniej BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o.) 100% 100% 100% W dniu 11 lipca 2008 roku Bank sprzedał wszystkie swoje akcje o wartości nominalnej ,48 PLN, w spółce Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. W dniu 9 września 2008 roku została zarejestrowana firma DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przez DnB NORD Financial Services Sp. z o.o., będącą komplementariuszem, oraz Bank DnB NORD Polska S.A., działający jako komandytariusz. Strony wniosły do spółki aportem posiadane nieruchomości.łączna wartość wniesionych wkładów wynosi zgodnie z umową spółki ,00 PLN, Monetia Sp. z o.o. Top Partners Sp. z o.o. Wspólnota On Line Sp. z o.o. Więcej informacji o działalności spółek wchodzących w skład Grupy w rozdziale 4.6. Działalność Grupy Banku DnB NORD Polska. 21

23 Alpinizm to wentyl dla ludzi odczuwających potrzebę walki. Wanda Rutkiewicz ( ) Polska alpinistka i himalaistka, jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest oraz jako pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2.

24 4. Dzia alność Banku w roku Strategiczne założenia działań Po przejęciu w roku 2007 Banku BISE, w roku 2008 Zarząd kontynuował rozwój Banku w kierunku modelu banku uniwersalnego, obsługującego wiele grup Klientów. Do pierwotnej i tradycyjnie silnej bankowości korporacyjnej dołączyła intensywnie rozwijana linia małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2008 Bank zdecydował się na przebudowę linii bankowości detalicznej pod kierownictwem nowego członka Zarządu, Bartosza Chytły. Mimo kryzysu Bank sukcesem zakończył pierwszy okres modyfi kacji bankowości detalicznej, stwarzając solidne podstawy do rozwoju tej części działalności w roku 2009 i latach następnych. Organiczny wzrost we wszystkich trzech segmentach stymulowany był poprzez doskonalenie usług i produktów bankowych, a także rozwój sieci dystrybucji. I choć kryzys, jaki zaczął się na jesieni, wymusił modyfi kację zamierzeń z dynamicznego wzrostu na zrównoważony rozwój to strategiczna, długofalowa wizja Banku pozostała bez zmian: wejście do pierwszej piętnastki banków w Polsce, osiągnięte dzięki zrównoważonemu rozwojowi w 3 liniach biznesowych (bankowość korporacyjna, MSP, bankowość detaliczna) oraz ewentualnym przejęciom podmiotów komplementarnych; Bank specjalizujący się w niszach rynkowych i produktowych, oferujący Klientom wysokiej jakości usługi w wybranych segmentach rynku; nowoczesny Bank z dynamiczną kulturą pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników Wpływ kryzysu na działalność Banku Wpływ kryzysu fi nansowanego na działalność Banku dał się odczuć w dwóch wymiarach: płynnościowo-fi nansowym oraz organizacyjnym. W warstwie fi nansowej kryzys odzwierciedlił się w wyniku odsetkowym i dochodach z operacji wymiany. Z uwagi na wzrost kosztów pieniądza na rynkach kapitałowych i utratę zaufania do sektora fi nansowego, koszt pozyskania funduszy w celu fi nansowania akcji kredytowej wzrósł znacznie, począwszy od września 2008 roku. Jednocześnie z uwagi na ogromną zmienność kursu złotego wraz z postępującą jego deprecjacją spowodował wykorzystanie limitów i stagnacje obrotu w segmencie Treasury. Banki odcięte od środków z zagranicy zaczęły konkurować o depozyty Klientów, co spowodowało wzrost cen o 250 punktów bazowych ponad stopę referencyjną. Po stronie aktywów wzrost marży nie rekompensował tak szybko wzrostu kosztów fi nansowania, co spowodowało obniżenie wyniku odsetkowego. Jakość portfela kredytowego Banku nie ucierpiała od początku kryzysu. Poziom rezerw wzrósł nieznacznie, a jakość portfela kredytowego jest stabilna. W warstwie organizacyjnej Bank jeszcze w 2008 roku podjął szereg działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, tak, aby jak najlepiej przystosować się do spowolnienia gospodarczego. Zoptymalizowane zostały poziomy kosztów i zatrudnienia, większy nacisk kładziony jest na działania mające zwielokrotnić potencjał przychodowy Banku we wszystkich liniach biznesowych. Dzięki takiemu podejściu udało się utrzymać Bank na zrównoważonej ścieżce rozwoju. 23

25 W górach widzę istnienie wielkiej siły Wszechświata, wielkiej energii, siły sprawczej. Andrzej Zawada ( ) Polski himalaista, jeden z pionerów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, kierownik znanej polskiej wyprawy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest.

26 4. Dzia alność Banku w roku Rozwój i działalność Banku Bankowość korporacyjna Działania podejmowane w 2008 roku w obszarze bankowości korporacyjnej skupiały się na nawiązaniu relacji z nowymi Klientami. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, którego negatywny wpływ dał się odczuć w ostatnim kwartale, rok 2008 był dla Bankowości Korporacyjnej udany. Linia zrealizowała wszystkie cele budżetowe, a przychody operacyjne przekroczyły 100 mln zł. W całym roku udało się pozyskać niemal 200 nowych Klientów korporacyjnych. Dzięki efektywnej współpracy z Departamentem Finansowania Strukturalnego i Departamentem Finansowania Nieruchomości znacząco powiększył się też portfel bezpiecznych aktywów. Rok 2008 był też okresem zakończenia integracji i przejęcia relacji z Klientami BISE, co spowodowało wzrost sprzedaży wśród tych Klientów i uzyskanych na nich przychodów. Jak co roku, celem Linii Bankowości Korporacyjnej był rozwój istniejących relacji z przedsiębiorstwami dotychczasowymi Klientami Banku, co zaowocowało m.in. istotnym wzrostem popytu na produkty pozakredytowe (np. faktoringowe) oraz zwiększonymi przychodami po stronie Bankowości Transakcyjnej. W dalszym ciągu rozwijana była współpraca z innymi podmiotami Grupy, w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi Klientów z rynku niemieckiego. Ponadto wykorzystując dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę i kompetencję Grupy oraz jej akcjonariuszy Bank rozwinął specjalizację w obsłudze i finansowaniu wiodących firm sektora energetycznego, w tym przede wszystkim paliwowego Bankowość dla MSP Bank DnB NORD kontynuował, rozpoczęty w 2007 roku po połączeniu z bankiem BISE, rozwój w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym obszarze Bank odnotował znaczące wzrosty w poszczególnych obszarach działalności. W porównaniu z rokiem 2007 wolumen depozytowy wzrósł o 36%, natomiast kredytowy o 17%. Kompleksowa i nowoczesna oferta produktowa, skierowana do niszowych segmentów, takich jak wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, umożliwiła dalsze wzmocnienie pozycji Banku. W segmencie wspólnot mieszkaniowych Bank osiągnął pozycję lidera na rynku kredytów termomodernizacyjnych z premią BGK. Wolumen kredytowy w tym segmencie wzrósł o 68%, podczas gdy wolumen depozytowy o 21%. Oprócz standardowej oferty produktów kredytowych Bank DnB NORD Polska S.A. jest wiodącym bankiem na rynku emisji papierów dłużnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych, oferuje organizacje emisji otwartych obligacji komunalnych Bankowość detaliczna Choć po przejęciu banku BISE w ofercie DnB NORD znalazły się propozycje dla Klientów indywidualnych, to w roku 2008 rozpoczęła się intensywna przebudowa bankowości detalicznej tak, aby móc zaproponować Klientom coraz lepsze rozwiązania. W strukturze organizacyjnej utworzono odrębny obszar nadzorowany bezpośrednio przez nowego członka Zarządu Bartosza Chytłę, wspieranego przez zespół menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w bankowości detalicznej. Utworzono nową strategię linii bankowości detalicznej oraz rozpoczęto szereg projektów w celu zbudowania odpowiedniej pozycji rynkowej Banku. Działania Banku skupiały się w szczególności na poszerzaniu i udoskonalaniu oferty produktowej oraz wdrożeniu nowych rozwiązań systemowych, dynamizujących rozwój Banku w tym obszarze. Linia bankowości detalicznej została rozwinięta i unowocześniona. Rozbudowano sieć dystrybucji, tworząc efektywną strukturę sprzedawców mobilnych, a także nawiązując współpracę z wieloma zewnętrznymi brokerami. Do oferty Banku wprowadzone zostały nowe produkty, spełniające najwyższe standardy w swoich kategoriach: nowa gama produktów hipotecznych zarówno w złotych polskich, jaki i walutach obcych (kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna) atrakcyjne produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. Szczególnie godna uwagi była Jedna Podwójna Lokata 10% i 8% pierwsze na polskim rynku depozytowym rozwiązanie dywersyfikujące okresy oszczędzania: 10% na 3 miesiące, 8% na rok. we współpracy z partnerami zewnętrznymi do oferty wprowadzone zostały produkty strukturyzowane. 25

27 4. Dzia alność Banku w roku 2008 W roku 2009 i latach kolejnych planowany jest dalszy rozwój bankowości detalicznej, przy czym Bank będzie się koncentrował na kluczowych dla siebie segmentach: Personal Banking i Private Banking. Oferta skierowana do tych Klientów opierać się będzie na dostosowanych do indywidualnych potrzeb kredytach hipotecznych, a także szerokiej gamie produktów depozytowych i inwestycyjnych. W pierwszej połowie roku 2009 do oferty dla Klientów indywidualnych weszła polisa lokacyjna NORDfortjene, kolejne produkty strukturyzowane oraz specjalnie skomponowane pakiety produktów i usług dla poszczególnych segmentów Klientów. W drugiej połowie roku planowane są subskrypcje kolejnych struktur, a także wprowadzenie do oferty nowych, prestiżowych kart kredytowych. Wdrażany będzie również nowy model obsługi Klientów, obejmujący nowe standardy placówek detalicznych. Kontynuowany będzie rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej oraz współpraca z brokerami usług finansowych. W planach jest także rebranding i przebudowa serwisu internetowego, wyposażenie go w więcej elementów interaktywnych aby jeszcze lepiej spełniał funkcje sprzedażowe Inne wybrane obszary Oprócz rozwoju podstawowych linii biznesowych, Bank rozwijał się w pozostałych obsza rach działalności. Rok 2008 był bardzo udany dla Biura Maklerskiego DnB NORD, które pełniło rolę oferującego w IPO wielu spółek. W grudniu Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. zostało ogłoszone liderem w obrotach na rynku NewConnect, a prestiżowy branżowy portal ipo.pl uznał Biuro Maklerskie DnB NORD za jeden z najskuteczniejszych domów maklerskich działających na rynku pierwotnym w roku Innym aktywnie rozwijanym obszarem był faktoring Bank w roku 2008 podwoił obroty faktoringowe w stosunku do roku 2007, a także bankowość transakcyjna oraz działalność departamentu skarbu. Bank jest ponadto aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych i izb gospodarczych, w tym ze względu na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności Polsko-Skandynawskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także Izby Handlowej Polska-Izrael. DnB NORD aktywnie współpracuje także ze Wschodnioniemieckim Związkiem Kas Oszczędnościowych, dzięki czemu może obsługiwać Klientów kas niemieckich działających w Polsce, zaś polskie firmy klienci Banku DnB NORD, mają ułatwiony dostęp do obsługi w Kasach Oszczędnościowych w Niemczech Polityka kredytowa i gwarancyjna W 2008 roku Bank prowadził aktywną politykę kredytową i gwarancyjną, zwiększając łączne zaangażowanie o 19,65% w porównaniu z końcem 2007 roku. Największy wzrost został odnotowany w zakresie kredytów Real Estate (63,49%) i faktoringu (53,43%). Niestety, kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych zweryfikował politykę kredytową Banku łączne zaangażowanie zostało w IV kwartale zmniejszone o 10,2%. Wzrost zaangażowania odnotowany został tylko w dwóch grupach produktowych: w faktoringu (279,3%), który stał się odpowiedzią Banku na ograniczanie ryzyka w zakresie kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, a także w zakresie kredytów detalicznych (8,1%) tutaj wzrost wiązał się dynamicznym rozwojem linii bankowości detalicznej. Kryzys na rynkach finansowych przyniósł również nieznaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku. 91,56% portfela to kredyty normalne i pod obserwacją (koniec 2007 roku 92,9%). Wzrósł udział kredytów straconych z 3,7% do 5,04%, co spowodowane było pogorszeniem się kondycji przedsiębiorstw. Bank stara się jednak ograniczać ryzyko poprzez zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów Zarządzanie ryzykiem Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w Banku zidentyfikowano następujące typy ryzyka, wymagające lub mogące w przyszłości wymagać, pokrycia kapitałem wewnętrznym: ryzyko kredytowe i kontrahenta ryzyko rezydualne ryzyko koncentracji ryzyko rynkowe ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ryzyko operacyjne ryzyko płynności ryzyko cyklu gospodarczego ryzyko strategiczne ryzyko modeli ryzyko skrajnych warunków ryzyko wyniku finansowego ryzyko kapitałowe ryzyko reputacji. Bank utrzymuje w sposób ciągły poziom kapitału wewnętrznego, który jest wystarczający dla pokrycia poszczególnych rodzajów ryzyka. Bank stosuje zasadę adekwatności metody szacowania wartości kapitału wewnętrznego do skali swojej działalności. Wartość kapitału wewnętrznego wyliczana jest jako suma wymogów kapitałowych na pokrycie wszystkich uwzględnianych w rachunku adekwatności kapitałowej rodzajów ryzyka. Wartość kapitału wewnętrznego szacowana jest przez Departament Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Płynnością na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego.

28 Alokację kapitału na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie. Wartość kapitału w zł Wartość kapitału w zł Ryzyko kredytowe , ,58 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej , ,80 Ryzyko płynności , ,93 Ryzyko operacyjne , ,01 Ryzyko cyklu gospodarczego , ,04 Wartość narażona na ryzyko z tytu u otwartej pozycji walutowej , ,14 Razem wszystkie rodzaje ryzyk , ,50 Kapitały własne , ,36 Wolny kapitał , ,86 Proces szacowania kapitału wewnętrznego przynajmniej raz w roku podlega przeglądowi, weryfikacji i ocenie niezależnej komórki audytu wewnętrznego, której pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do badania wszystkich rodzajów ryzyka objętych procesem szacowania kapitału wewnętrznego. Dodatkowo w celu ograniczenia ryzyka związanego z rynkiem nieruchomości oraz zgodnie z polityką Grupy DnB NORD Zarząd Banku dokonał reklasyfikacji, przeniesienia nieruchomości do spółki komandytowej i prowadzi intensywne działania mające na celu ich sprzedaż Działalność Grupy Banku DnB NORD Polska S.A. Struktura Grupy została opisana w rozdziale Grupa Banku DnB NORD Polska w trzeciej części niniejszego Raportu. Aktywną działalność rynkową i obsługę Klientów prowadzą dwie spółki: Monetia Sp. z o.o. i DnB NORD Leasing Sp. z o.o. Poniżej prezentowana jest działalność i osiągnięcia tych spółek w roku Monetia Sp. z o.o. W roku 2008 Monetia Sp. z o.o. skoncentrowała się na rozwoju swojej podstawowej działalności, czyli obsłudze płatności za rachunki Klientów indywidualnych. Liczba prowadzonych przez Monetię placówek agencyjnych wzrosła do 271. W roku 2008 Monetia bardzo dynamicznie rozwijała swoją działalność, osiągając 7,15 mln transakcji (wzrost w stosunku do roku 2007 o 40%) na łączną kwotę mld zł (wzrost w stosunku do roku 2007 o 57%). W roku 2009 Monetia planuje dalszy intensywny rozwój działalności transakcyjnej oraz rozszerzenie zakresu działalności. Najważniejsze plany to: poszerzenie działalności o dystrybucję produktów finansowych dostarczanych przez partnerów zewnętrznych, z wykorzystaniem sieci placówek Monetia, dalszy rozwój działalności transakcyjnej (wpłaty, wypłaty, doładowania) w placówkach Monetii, intensywny rozwój sieci placówek oraz nowych, alternatywnych kanałów dystrybucji (Internet, telefon). W grudniu 2008 roku zakończono przygotowania do pilotażu wypłat gotówkowych poprzez terminale POS w 15 agencjach (uruchomienie nastąpiło w styczniu 2009 roku). Rozpoczęto też akcję sprzedaży w sieci lokat Banku DnB NORD. Ponadto w roku 2008 rozpoczęto negocjacje z kilkoma bankami w sprawie warunków dystrybucji ich produktów w sieci. Trwają uzgodnienia z Western Union dotyczące wprowadzeniu w sieci przekazów pieniężnych oraz negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. DnB NORD Leasing Sp. z o.o. Spółka zajmuje się sprzedażą usług leasingowych oferuje leasing operacyjny oraz finansowy, w ramach którego finansuje zakup maszyn i urządzeń, nieruchomości, środków transportu oraz sprzętu i wyposażenia. Oferta zaadresowana jest głównie do przedsiębiorców, samorządów, spółek komunalnych i spółdzielni. W 2008 roku DnB NORD Leasing Sp. z o.o. zawarła 695 umów na ogólną wartość 90,95 mln zł, co stanowiło wzrost o 27,22% w stosunku do wartości umów zawartych w 2007 roku (w tym samym okresie cały rynek leasingu w Polsce zanotował wzrost o 1,3%). Struktura aktywów oddanych w leasing była następująca: 48,5% stanowiły środki transportu drogowego, 47,0% maszyny i urządzenia, 4,5% inne środki trwałe. Spółka planuje zwiększyć swoją aktywność na rynku zarówno poprzez wzrost sprzedaży leasingu dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A., jak i akwizycję wśród podmiotów spoza Banku. Dla Klientów Banku Spółka zamierza oferować pełen zakres usług leasingu od finansowania pojedynczych transakcji o niskiej wartości do umów na specjalistyczne linie produkcyjne, a w przyszłości również leasing nieruchomości. W przypadku podmiotów, które nie współpracują jeszcze z Bankiem, oferta będzie ukierunkowana na finansowanie określonych środków trwałych, finansowanie określonych branż oraz grup zawodowych. Kluczowym działaniem w tym obszarze jest zbudowanie silnych relacji z dostawcami aktywów oraz zapewnienie Klientom jak najwyższej jakości świadczonych usług. 27

29 Jeżeli odnajdziesz swą ścieżkę i podążysz nią, zyskasz siłę, kierunek i cel, i nikt nie będzie w stanie Cię powstrzymać. Reinhold Messner (ur. 1944) Najwybitniejszy żyjący himalaista. Jako pierwszy zdobył Koronę Himalajów oraz jako pierwszy samotnie osiągnął szczyt Mount Everest.

30 4. Dzia alność Banku w roku To nas wyróżnia. Inne istotne wydarzenia w roku 2008 DnB NORD liderem programów emisji obligacji komunalnych Bank DnB NORD specjalizuje się w obsłudze i finansowaniu jednostek samorządowych. Bank jest jednym z liderów rynku w tym zakresie. Jednym z bardziej efektywnych narzędzi finansowania JST jest emisja obligacji komunalnych. To bardzo dobry i szybki sposób pozyskania kapitału na rozwój. DnB NORD również należy do czołówki w tej dziedzinie. Wśród 16 organizatorów emisji obligacji komunalnych Bank DnB NORD plasuje się na czwartej pozycji. Pod względem wyemitowanych i niezapadłych emisji w trakcie roku Bank DnB NORD Polska S.A. uplasował się na drugiej pozycji. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych Wart. w mln z : Wart. w mln z : Zm. (mln z ) nomin. wart. oblig. 2007/2008 Zm. (%) wart. oblig. 2007/2008 PKO Bank Polski S.A. 1851, ,82 191,16 11,51% BGK 654,79 538,90 115,89 21,50% Pekao SA/CDM Pekao 564,27 793,63 (229,36) -28,90% DnB NORD Polska S.A. 436,65 314,23 122,42 38,96% BOŚ S.A. 359,12 293,16 65,96 22,50% Nordea Bank Polska 187,24 133,59 53,65 40,16% BZ WBK/DM BZ WBK 102,50 105,00 (2,50) -2,38% ING Bank Śląski 80,20 33,20 47,00 141,57% Dexia Kommunal kredit Bank 70,00 70,00 0,00 0,00% BRE Bank 40,00 60,00 (20,00) -33,33% Bank Milenium 39,40 53,25 (13,85) -26,01% Berliner Bank 30,00 30,00 0,00 0,00% GBW 17,35 17,35 0,00 0,00% BGŻ 16,54 16,54 0,00 0,00% Bank Polskiej Spółdzielczości 11,20 11,20 0,00 0,00% Fortis Bank 0,00 1,30 (1,30) -100% Razem 4 461, ,17 239,07 7,96% Źródło: opracowanie własne na podstawie Fitch Polska S.A. W 2008 roku Bank DnB NORD uplasował się ponadto na 1. pozycji wśród banków pod względem liczby nowych programów emisji obligacji komunalnych*. Banki Nowe programy emisji obligacji komunalnych DnB NORD 37 PKO BP 34 BGK 19 BOŚ 13 NORDEA 7 ING 1 Razem 111 *Źródło: Dziennik Rzeczpospolita Bank Wspólnot Mieszkaniowych Bank DnB NORD jest wiodącym partnerem wielu wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie BISE i nowe spojrzenie DnB NORD pozwoliły stworzyć zupełnie nowy standard obsługi potrzeb tej grupy Klientów. Bank specjalizuje się w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych wspólnot, jest liderem na rynku kredytów termomodernizacyjnych, udostępnia nowoczesne narzędzia internetowe do rozliczeń wspólnot, a także specjalistyczne narzędzia dla zarządców nieruchomości, m.in. zintegrowany, internetowy system bankowy i rozliczeniowy NORDdomator. W tej chwili DnB NORD jest wiodącym bankiem na rynku usług dla wspólnot mieszkaniowych, ma około 40% udział w rynku kredytów termomodernizacyjnych. 29

31 4. Dzia alność Banku w roku 2008 Sukcesy Biura Maklerskiego Biuro Maklerskie DnB NORD zajęło czołową pozycję w rankingu Najskuteczniejszych Domów Maklerskich działających na rynku pierwotnym w 2008 roku, opublikowanym przez branżowy portal ipo.pl. Raport IPO zawiera analizę spółek debiutujących na rynku głównym GPW w 2008 roku oraz domów maklerskich, które je obsługiwały. Spośród 17 domów maklerskich zakwalifikowanych do rankingu, BM DnB NORD znalazło się na podium aż w czterech kategoriach na sześć możliwych. Pomimo dekoniunktury na rynku akcji na warszawskim parkiecie w 2008 roku BM DnB NORD przeprowadziło cztery oferty publiczne na rynku głównym GPW, tym samym zdobywając: 1. miejsce w subrankingu największej liczby małych emisji poniżej 50 mln zł, 2. miejsce w kategorii największa liczba debiutów na GPW, 2. miejsce w kategorii relacji ceny emisyjnej do podanej ceny maksymalnej, 3. miejsce w subrankingu stopy redukcji małych spółek. Warto również podkreślić, że spółka Power Media, dla której BM Banku DnB NORD Polska było podmiotem oferującym akcje i doradcą finansowym, zajęła 1. miejsce w kategorii najbardziej znaczący debiut dla spółki, pozyskując 3-krotnie większy kapitał od sumy bilansowej, tym samym znajdując się w gronie 6 najskuteczniejszych debiutów spośród 33, jakie miały miejsce w 2008 roku. Najskuteczniejsze domy maklerskie Lp. Dom maklerski Liczba emisji 1. Dom Inwestycyjny BRE Banku 5 2. Dom Maklerski AmerBrokers 4 3. Dom Maklerki BZ WBK 4 4. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska 4 5. UniCredit CAIB Polska 3 6. Dom Maklerski Penetrator 2 7. BOŚ Dom Maklerski 2 8. Dom Maklerski PKO BP 2 9. Beskidzki Dom Maklerski Bank BGŻ Dom Maklerski Dom Maklerski Polonia Net IDM SA Dom Maklerski IND Securities Wrocławski Dom Maklerski Millennium Dom Maklerski Mercurius Dom Maklerski Centralny Dom Maklerski Pekao 1 Źródło: ipo.pl Dwukrotny wzrost obrotów W roku 2008 Bank DnB NORD Polska przeszło dwukrotnie zwiększył obroty faktoringowe. Dynamiczny wzrost obrotów Bank zawdzięcza coraz większej liczbie transakcji z dotychczasowymi Klientami oraz pozyskiwaniu nowych Klientów w tym z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (wcześniej z faktoringu w DnB NORD korzystać mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa Klienci korporacyjni, obecnie jest już on dostępny dla firm z segmentu MSP). To także zasługa rozwijania jednego z najnowocześniejszych na polskim rynku rozwiązań elektronicznego systemu NORDfaktor. Jest on wbudowany w system bankowości internetowej dla firm inord Business, dzięki czemu Klienci mają zapewnioną pełną automatyzację obsługi, mogą przeprowadzać wszystkie operacje bankowe szybko i bezpiecznie w jednym miejscu.

32 NORDfaktor pozwala uzyskać środki pieniężne z przekazanych do banku faktur nawet w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności. System NORDfaktor jest laureatem wyróżnienia w konkursie na najlepszy projekt informatyczny Lider Informatyki Instytucji Finansowych, organizowanym przez tygodnik Gazeta Bankowa. Obroty faktoringowe Banku DnB NORD Polska S.A. w mln zł Rozwój German Baltic Nordic Desk Państwa rejonu Morza Bałtyckiego, z populacją na poziomie 15% mieszkańców całej Unii Europejskiej, wytwarzają niemal 1/3 PKB państw Unii. To bardzo szybko rozwijający się region, z silną gospodarką. German Baltic Nordic Desk (GBND) powstał z myślą o Klientach działających w tym regionie bądź planujących ekspansję w krajach otaczających Bałtyk. Działa we wszystkich krajach, gdzie obecny jest DnB NORD. German Baltic Nordic Desk zapewnia Klientom dostęp do pełnej oferty produktów i usług bankowych, niezbędnych dla efektywnego działania na rynku niemieckim, skandynawskim, polskim czy państw bałtyckich. Klienci uzyskują serwis w języku angielskim, niemieckim, a w poszczególnych krajach w języku danego państwa. Pracownicy GBND zapewniają ponadto dostęp do informacji o lokalnych regulacjach prawnych i podatkowych, kontaktów do izb przemysłowo-handlowych, potrafi ą być przewodnikiem po lokalnym rynku i jego specyfi ce. 31

33 Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Krzysztof Wielicki (ur. 1950) Polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

34 5. Uniwersalizm wartości DnB NORD Swoje korporacyjne wartości (rzetelność, praca zespołowa, dynamizm, prostota, pasja, wytrwałość) Bank DnB NORD stara się stosować także w działalności pozabankowej. Bank realizuje projekty i współpracuje z osobami uosabiającymi te same bądź podobne wartości. Dlatego w ubiegłym roku DnB NORD był partnerem wyprawy Vinson Expedition 2008 znanej dziennikarki i podróżniczki Martyny Wojciechowskiej na najwyższy szczyt Antarktydy Masyw Vinsona. Martyna Wojciechowska była natomiast gościem specjalnym cyklu konferencji organizowanych przez Bank wiosną tego roku Wyprawa po więcej fi nansowanie w trudnych czasach. Zdobycie Masywu Vinsona (4 897 m n.p.m.) to element szerszego projektu wspinaczkowego Martyny Wojciechowskiej Korona Ziemi. Jego celem jest zdobycie najwyższych szczytów wszystkich kontynentów, czego dokonała wcześniej tylko jedna Polka Anna Czerwińska (alpinistka i himalaistka, zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników). Do tej pory M. Wojciechowska wspięła się na sześć z nich (Kilimandżaro, Aconcagua w Ameryce Pd., Mount McKinley w Ameryce Pn., Elbrus, Mount Everest i Vinson). Do zakończenia projektu została tylko jedna góra najwyższy szczyt Australii i Oceanii Piramida Carstensz. Bank DnB NORD Polska był partnerem i sponsorem ekspedycji na masyw Vinsona. Przedsięwzięcie Martyny Wojciechowskiej doskonale wpisuje się bowiem w wartości, którymi Bank się kieruje, jest też elementem budowy wizerunku Banku instytucji rzetelnej, gotowej do realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć, mierzącej wysoko.bank DnB NORD był ponadto organizatorem cyklu konferencji Wyprawa po więcej finansowanie w trudnych czasach. Spotkania poświęcone były partnerskiej roli Banku, możliwościom współpracy przedsiębiorstw z bankiem w czasach kryzysu, sposobom pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych i środków na działalność przedsiębiorstw. Gościem specjalnym konferencji była Martyna Wojciechowska, która w swojej prezentacji Wyprawa po więcej wytrwale i z pasją! opowiadała o przesuwaniu horyzontu własnych możliwości, walce z przeciwnościami losu, wytrwałości, a w konsekwencji w dążeniu do celu nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w sześciu miastach wzięło w nich udział ponad 800 Klientów. WYTRWAŁOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ, KONSEKWENCJA O wytrwałości i przesuwaniu horyzontu własnych możliwości rozmawiamy z Martyną Wojciechowską. Jak udaje Ci się łączyć tyle zajęć i pasji? Sama często zastanawiam się nad tym, jak ja to robię? (śmiech) Po pierwsze, kluczem do sukcesu jest dobra organizacja czasu. Od wielu lat stosuję zasadę: Czas jest gumką od majtek i można go rozciągnąć. W moim przypadku im więcej pracy i zajęć, tym lepiej się organizuję. Liczne zobowiązania oraz chęć godzenia ich z wieloma pasjami, a teraz również z byciem młodą mamą powodują, że bardzo starannie planuję swój kalendarz i staram się być zdyscyplinowana. Drugim czynnikiem, nie mniej ważnym, który pozwala mi prowadzić tak aktywny tryb życia, jest grono sprawdzonych współpracowników. Praca zespołowa i dobre zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesu! Żeby zebrać taką ekipę, potrzeba wielu lat i rzeczywiście trudno byłoby mi wyobrazić sobie, jak wyglądałoby moje życie zawodowe bez tego wsparcia. Co dają wyprawy w góry? Dystans, który pozwala spojrzeć na codzienność z zupełnie innej perspektywy. Wtedy dostrzegam i umiem lepiej oddzielić sprawy ważne od mniej ważnych. Energię, z którą wracam do pracy z potrójnym zapałem i wydaje mi się, że mogę góry przenosić, a nie tylko je zdobywać. Wiarę we własne możliwości i nieustanne, wytrwałe przesuwanie horyzontu, czyli granic własnych możliwości. Co jest ważniejsze osiągnięcie celu czy droga do niego? Oczywiście droga. Góry mają to do siebie, że moment, w którym staje się na szczycie, jest dopiero połową sukcesu. Potem jeszcze czeka nas droga powrotna, często o wiele trudniejsza i obarczona większym ryzykiem. To w drodze najlepiej poznaje się ludzi, to w drodze można poznawać siebie i odpowiadać sobie na najtrudniejsze pytania. Wyznaczenie sobie zadania jest tak naprawdę pretekstem do wyruszenia w drogę, która w efekcie okazuje się celem samym w sobie. 33

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Nordic Walking. Stąd Nordic Walking na okładce i jako motyw przewodni Raportu Rocznego 2006. Zapraszamy do lektury!

Nordic Walking. Stąd Nordic Walking na okładce i jako motyw przewodni Raportu Rocznego 2006. Zapraszamy do lektury! RAPORT ROCZNY 2006 Nordic Walking To, według definicji, najbardziej naturalna aktywność ruchowa czyli marsz wzbogacona o uruchomienie obręczy barkowej, poprzez użycie specjalnie zaprojektowanych kijów.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2008 Spis treści Spis treści Wizja, Misja, Wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2009 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treêci Spis treêci Wizja, Misja, WartoÊci Sprawozdanie Rady Nadzorczej List od Prezesa Zarzàdu Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks 2008 Raport Roczny 2008 Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks www.bzwbk.pl 0801 666 444 2008 Spis treści Raport Roczny 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH Raport IPO 2009 1 IPO 2009 - UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH 2 Raport IPO 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo